Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HORKÝ, Štěpán a Eduard HOFMANN. Guerilla geography – průzkumná geografie. Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, roč. 26, č. 2, s. 29-40. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2022.26.2.29-40. 2022.
  2. SPURNÁ, Michaela, Eduard HOFMANN a Petr KNECHT. Pilíře učitelské způsobilosti: nástroj pro mezioborovou spolupráci přípravě budoucích učitelů geografie. Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, roč. 26, č. 1, s. 58-71. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2022.26.1.58-71. 2022.
  3. SPURNÁ, Michaela, Eduard HOFMANN a Petr KNECHT. Pilíře učitelské způsobilosti: nástroj pro mezipředmětovou spolupráci. In 29. medzinárodná geografická konferencia: Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru – Stredná Európa v (post)pandemickom období. 2022.
  4. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Eduard HOFMANN. Uplatnění pilířů učitelské způsobilosti v přípravě učitelů geografie na PdF MU. In Školská geografia – súčasnosť a perspektívy (v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania). 2022.

  2021

  1. HOFMANN, Eduard a Jaromír KOLEJKA. Географическое образование в Чехии. In Jegorova K. E., Krivošapkina O. M., Andrejeva M. P., Sofronov R. P., Zacharova A. G., Pavlov I. I. Сборник тезисов всероссийского научно-образовательного форума с международным участием „Приоритеты в современном естественнонаучном образовании: проблемы и перспективы“. 1. vyd. Jakutsk: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации a Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Институт естественных наук. s. 339-353. ISBN 978-5-7513-3246-4. 2021.
  2. SVOBODOVÁ, Hana, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ a Eduard HOFMANN. A proposal of a concept of outdoor education for primary and lower secondary schools – the case of the Czech Republic. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Taylor & Francis, roč. 21, č. 4, s. 336-356. ISSN 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2020.1830138. 2021.
  3. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3. 2021.
  4. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021. 2021.
  5. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021. 2021.
  6. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021. 2021.
  7. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9916-6. 2021.
  8. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021. 2021.

  2020

  1. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. Geography Outdoor Education from the Perspective of Czech Teachers, Pupils and Parents. Journal of geography. PHILADELPHIA: National Council for Geographic Education, roč. 119, č. 1, s. 32-41. ISSN 0022-1341. doi:10.1080/00221341.2019.1694055. 2020.
  2. KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. Jak dál ve výuce regionální geografie na základních školách? Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, roč. 30, č. 2, s. 14-23. ISSN 1213-1075. 2020.
  3. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 116 s. ISBN 978-80-210-9627-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020. 2020.
  4. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 116 s. ISBN 978-80-210-9626-4. 2020.
  5. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 116 s. ISBN 978-80-210-9626-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020. 2020.

  2019

  1. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Cena děkana v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2019.
  2. SVOBODOVÁ, Hana, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ a Eduard HOFMANN. Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její pojetí v modelových základních školách. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, roč. 13, č. 2, s. 95-116. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.25. 2019.
  3. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Komenský. Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449. 2019.
  4. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy : na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019. 2019.
  5. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 110 s. ISBN 978-80-210-9245-7. 2019.
  6. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 110 s. ISBN 978-80-210-9246-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019. 2019.
  7. ČEŠKOVÁ, Tereza, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. The conception of geographical fieldwork at primary and lower secondary school. In SVOBODOVÁ, Hana a Radek DURNA. EUROGEO 2019 "Teaching Geography in challenging times". 2019.
  8. HRICKOVÁ, Anna a Eduard HOFMANN. The Example of using Fieldwordk in Education process. In Hidden geographies. 2019.
  9. PETRÁKOVÁ, Jana a Eduard HOFMANN. (Výuka) regionální geografie na VŠ, SŠ A ZŠ. 2019.

  2018

  1. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Are Czech students of teacher training prepared for interdisciplinary teaching? In Hana Svobodová, Petr Vlček (eds.). Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives. Brno: Masarykova univerzita. s. 27-38. ISBN 978-80-210-9075-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9075-2018. 2018.
  2. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Are Czech students of teacher training prepared for interdisciplinary teaching? In Curriculum and Teaching in Physical Education and Geography: interdisciplinary and international perspectives. 2018.
  3. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Bezpečnost jako bariéra terénní výuky zeměpisu na základní škole. In 8. medzinárodné geografické kolokvium. ISBN 978-80-8152-646-6. 2018.
  4. MÍSAŘOVÁ, Darina, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Hana SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. In 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS, 2018. ISBN 978-80-223-4576-7. 2018.
  5. MÍSAŘOVÁ, Darina, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Hana SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. In 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS, 2018. 2018.
  6. ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018.
  7. ČEŠKOVÁ, Tereza, Iva FRÝZOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Koncepce terénní výuky v kurikulu studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2018.
  8. SVOBODOVÁ, Hana, Radek DURNA, Marek PERNICA a Eduard HOFMANN. Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie (školní pozemek, město, venkov). 1., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2018.
  9. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN a Tereza ČEŠKOVÁ. Pohyb jako téma pro interdisciplinární výuku i podporu geografického myšlení. In Geografia na vzostupe? ISBN 978-80-223-4576-7. 2018.
  10. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Společenství praxe a integrovaná terénní výuka. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS: Proceedings of the International Conference. ISBN 978-80-7444-065-6. 2018.
  11. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Společenství praxe a integrovaná terénní výuka. In Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+ 2018. 2018.
  12. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Společenství praxe a integrovaná terénní výuka. In Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+ 2018. 2018.
  13. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA a Eduard HOFMANN. The evaluation of potential contributions of outdoor education – teacher’s versus pupil’s point of view. In Hana Svobodová (ed.). Proceedings of 25th Central European Conference Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 82-90. ISBN 978-80-210-8907-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018. 2018.
  14. HOFMANN, Eduard, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Všeobecný přehled a/nebo tematické studium? Podněty k zamýšlené revizi RVP. In Dubcova, A. Geografické informácie. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. s. 61-69. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2018.22.2.61-69. 2018.

  2017

  1. HOFMANN, Eduard a Hana SVOBODOVÁ. Case Studies in Geography Education as a Powerful Way of Teaching Geography. In Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing AG Schwitzerland. s. 115-128. Springer Nature. ISBN 978-3-319-43613-5. doi:10.1007/978-3-319-43614-2_7. 2017.
  2. HOFMANN, Eduard, Radek DURNA, Hana SVOBODOVÁ, Petr VLČEK a Marek TRÁVNÍČEK. Comparison of physical activity of pupils during learning in outdoor and indoor setting. 2017.
  3. VODOVÁ, Libuše a Eduard HOFMANN. Didaktika přírodních věd - rozvíjení profesních kompetencí studentů učitelství projektovou výukou. 2017.
  4. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Didaktika přírodních věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Geografická revue. Banská Bystrica: FPV UMB Banská Bystrica, Katedra geografie a geológie, roč. 13, č. 1, s. 61-69, 70 s. ISSN 1336-7072. doi:10.24040/GR.2017.13.1.61-69. 2017.
  5. VODOVÁ, Libuše a Eduard HOFMANN. Didaktika přírodních věd na Pedagogické fakultě MU. In Školská geografia – súčasnosť a perspektívy. 2017.
  6. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Petr KNECHT. Geography Curriculum in Czechia: Challenging Opportunities. In Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing AG Schwitzerland. s. 15-32. Springer Nature. ISBN 978-3-319-43613-5. doi:10.1007/978-3-319-43614-2_2. 2017.
  7. VODOVÁ, Libuše a Eduard HOFMANN. Integrace přírodovědných poznatků v didaktice přírodních věd. In Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik. 2017.
  8. MARADA, Miroslav, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Martin HANUS, Tomáš MATĚJČEK, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ a Petr KNECHT. Koncepce geografického vzdělávání v Česku. Certifikovaná metodika. www.egeografie.cz. 2017.
  9. ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Miroslav MARADA, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ, Petr KNECHT, Tomáš MATĚJČEK a Martin HANUS. Objectives of geography education: Through exemplary curriculum towards an understanding. In Flows, spaces and societies in Central Europe. 2017.
  10. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN a Radek DURNA. Outdoor Learning in the Czech Republic – Confrontation between Plans and Reality. In Mafalda Carmo. Education and New Developments 2017. Lisbon: InScience Press. s. 165-169. ISBN 978-989-99864-3-5. 2017.
  11. LNĚNIČKA, Libor, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ a Jaromír KOLEJKA. Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. 2017.

  2016

  1. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ a Eduard HOFMANN. Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce. In Aleš Nováček (ed.). Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. s. 292-302. ISBN 978-80-7394-619-7. 2016.
  2. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Analýza školních vzdělávacích programů ve vztahu k terénní výuce. In Výroční konference České geografické společnosti. 2016.
  3. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography - Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masaryk University. 169 s. Physical education and Health education, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016. 2016.
  4. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 169 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3. 2016.
  5. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 169 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8519-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016. 2016.
  6. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Ivona KEJÍKOVÁ, Radek DURNA a Arnošt DUBOVÝ. Modelové využití QR kódu ve výuce geografie. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, roč. 10, č. 1, s. 82-88. ISSN 1337-6748. 2016.
  7. HOFMANN, Eduard. Oborová didaktika má zelenou. In Výroční konference České geografické společnosti. 2016.
  8. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Realizace terénní výuky očima učitelů. In Dubcová, A. Geografické informácie 20(2). Nitra: Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. s. 111-120. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2016.20.2.111-120. 2016.
  9. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Realizace terénní výuky očima učitelů. In 24. medzinárodná geografická konferencia Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj. 2016.
  10. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Radek DURNA. Terénní výuka jako specifická výuková forma ve výuce na základní škole. In Miroslav Prokša, Anna Drozdíková. Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecká fakulta. s. 61-67. ISBN 978-80-223-4175-2. 2016.
  11. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVOBODOVÁ a Radek DURNA. Terénní výuka jako specifická výuková forma ve výuce na základní škole. In konference Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. 2016.
  12. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Urban Field Work – Proposal of Model Activities on the Case of Brno. In Lněnička, L. (ed.). Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 381-386. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016. 2016.
  13. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN a Radek DURNA. Zeměpisná olympiáda 2015/2016 - krajské kolo, kategorie A–D. Brno. Pedagogická fakulta MU, 2016.

  2015

  1. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Česko-slovenská konference v Nitře s pořadovým číslem 22. In Informace ČGS. Praha: Česká geografická společnost. s. 58-59. ISSN 1213-1075. 2015.
  2. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Petr VLČEK a Marek TRÁVNÍČEK. Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Aarhus. In Informace ČGS. Praha: Česká geografická společnost. s. 63-64. ISSN 1213-1075. 2015.
  3. HOFMANN, Eduard a Hana SVOBODOVÁ. Urban field work – proposal of model activities on the case of Brno. In 23. středoevropská geografická konference. Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. 2015.
  4. HOFMANN, Eduard a Hana SVOBODOVÁ. Urban field work – proposal of model activities on the case of Brno. In Středoevropský prostor v pohledu současné geografie. 23. středoevropská geografická konference. ISBN 978-80-210-7986-1. 2015.
  5. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Výběrové soustředění 17. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2014/2015 před mezinárodní geografickou soutěží. 2015.
  6. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Ivona KEJÍKOVÁ, Radek DURNA a Arnošt DUBOVÝ. Využití QR kódu ve výuce geografie. In Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. ISBN 978-80-8152-319-9. 2015.
  7. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Zeměpisná olympiáda 2014/2015 - krajské kolo, kategorie A–D. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2015.
  8. SVOBODOVÁ, Hana a Eduard HOFMANN. Zeměpisná olympiáda 2014/2015 - okresní kolo, kategorie D. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2015.

  2014

  1. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Lenka KLÍMOVÁ. Brno jako učebnice geografie. In 23. sjezd České geografické společnosti: Geografie v srdci Evropy. Sborník abstraktů. 2014.
  2. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN a Kateřina MRÁZKOVÁ. Fieldwork in English. Brno: Katedra geografie PdF MU, 2014.
  3. VLČEK, Petr, Marek TRÁVNÍČEK a Eduard HOFMANN. Integration between PE and Geography – Czech perspective. 2014.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Jak se zachovám, když... 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  5. HOFMANN, Eduard. Kurikulární změny ve výuce geografie ve Francii ve vztahu k českému geografickému vzdělávání. In GODID Pedagogická fakulta JU. 2014.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press. 116 s. ISBN 978-80-210-6798-1. 2014.
  7. VLČEK, Petr, Marek TRÁVNÍČEK, Eduard HOFMANN a Hana SVOBODOVÁ. Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. 2014.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  9. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Petr KNECHT. Standardy geografického vzdělávání v Česku, na Slovensku a v USA. Necháme se inspirovat? PdF MU: Portál: educoland.muni.cz, 2014.
  10. HOFMANN, Eduard a Petra JANKŮ. Změny geografického vzdělávání ve Francii. In Dubcová, A. GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE, VOL 18, PT 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. s. 59-69. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2014.18.2.59-69. 2014.

  2013

  1. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Darina MÍSAŘOVÁ. Austrálie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6262-7. 2013.
  2. HOFMANN, Eduard a Hana SVOBODOVÁ. Blending of Old and New Approaches in Geographical Eduacation: A Case Study. Problems of Education in the 21st Century. Lithuania: Scientific Methodical Center ”Scientia Educologica”, Vol. 53, č. 53, s. 51-60. ISSN 1822-7864. 2013.
  3. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za rok 2013. Děkan Pedagogické fakulty MU, 2013.
  4. HOFMANN, Eduard. Didaktika přírodních věd na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno. s. 42-47, 5 s. ISBN 978-80-7399-746-5. 2013.
  5. KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, roč. 32, č. 2, s. 13-25. ISSN 1213-1075. 2013.
  6. SVOBODOVÁ, Hana, Antonín VĚŽNÍK a Eduard HOFMANN. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISBN 978-80-210-6229-0. 2013.

  2012

  1. CULEK, Martin, Eduard HOFMANN, Boris RYCHNOVSKÝ, Darina MÍSAŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Austrálie – multimediální učebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 120 s. 2012.
  2. RUDA, Aleš a Eduard HOFMANN. Integrated fieldwork as a tool for geography education and teachers geographical skills development. In Müller. Experience-based geography learning. 1st. Freiburg: University of Education Freiburg. s. 130-261. ISBN 978-3-86387-202-1. 2012.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a Hana SVOBODOVÁ. INTEGRATED SCIENCE FOR TEACHERS OF GEOGRAPHY. In Svobodová, Hana. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. 1 st edition. Brno: Muni press, Masarykova univerzita. s. 508-515. ISBN 978-80-210-5799-9. 2012.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5793-7. 2012.
  5. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5109-6. 2012.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6 - Materiál pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5. 2012.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5. 2012.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9. 2012.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3. 2012.
  10. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 75 s. ISBN 978-80-210-5794-4. 2012.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5. 2012.
  12. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8. 2012.
  13. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press. 70 s. ISBN 978-80-210-5794-4. 2012.
  14. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0. 2012.
  15. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 85 s. ISBN 978-80-210-5795-1. 2012.
  16. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 85 s. ISBN 978-80-210-5397-7. 2012.
  17. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2. 2012.
  18. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 83 s. ISBN 978-80-210-5796-8. 2012.
  19. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0. 2012.
  20. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1. 2012.
  21. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5797-5. 2012.
  22. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5712-8. 2012.
  23. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press. 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1. 2012.
  24. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 73 s. ISBN 978-80-210-5798-2. 2012.
  25. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Muni press. 73 s. ISBN 978-80-210-5754-8. 2012.
  26. ZOUHAROVÁ, Dáša, Michal BARTOŠ, Václav CÍLEK, Bohumír DRAGOUN, Eduard HOFMANN, Pavel HOLÁNEK, Marie HORÁKOVÁ, Blažena HUŠKOVÁ, Petra ILKOVÁ, Simona JAKEŠOVÁ, Zdeňka JIČÍNSKÁ, Martin KŘÍŽ, Hana LIBROVÁ, Ivana MAJEROVÁ, Helena MARTINCOVÁ, Dagmar MARTINKOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Jitka PLHÁKOVÁ, Jan POHUNEK, Irena POŘÍZKOVÁ, Tomáš RŮŽIČKA, Milena RYCHNOVSKÁ, Jiří SVOBODA, David ŠROM, Zdenka ŠTEFANIDESOVÁ, Kamila TACHOVSKÁ, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN, Jiří VORLÍČEK a Zbyněk ZAVADIL. Regionální učebnice: metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. První vydání. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání. 92 s. ISBN 978-80-87604-13-7. 2012.
  27. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Eduard HOFMANN. The level of map skills development of elementary school pupils. In Hana Svobodvá. Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita. s. 188-194. ISBN 978-80-210-5799-9. 2012.
  28. SVOBODOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Eduard HOFMANN a Petr DANĚK. Výroční konference České geografické společnosti a workshop doktorandů/doktorandek. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, ročník 31, 1/2012, s. 48-49. ISSN 1213-1075. 2012.
  29. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Libor LNĚNIČKA, Kateřina HÖNIGOVÁ, Petr DANĚK, Petr KUBÍČEK, Ondřej ŠERÝ, Filip CHVÁTAL, Eva NOVÁKOVÁ a Josef KUNC. Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. 2012.
  30. HOFMANN, Eduard a Hana SVOBODOVÁ. Využití panoramatického náčrtku ve výuce geografie. Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, roč. 16, 1/2012, s. 86-95. ISSN 1337-9453. 2012.

  2011

  1. HOFMANN, Eduard, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA a Aleš RUDA. Central European Regional Olympiad – CERIGEO 2011. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, roč. 30, č. 2, s. 77-79. ISSN 1213-1075. 2011.
  2. RUDA, Aleš a Eduard HOFMANN. Environmentální geografie ve výuce geografie. In Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Geografické informácie. 2010. vyd. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. s. 200-208, 8 s. ISSN 1337-9453. 2011.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Hana SVOBODOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Kateřina MRÁZKOVÁ, Kateřina HÖNIGOVÁ, Eduard HOFMANN, Marta CHOCHOLÁČOVÁ, Jan TURINSKÝ, Aleš MARTÍNEK, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání. 2011.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. 1. vyd. Brno: MuniPress. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7. 2011.
  5. HOFMANN, Eduard, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA, workshop " Počasí a podnebí". 2011.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. 1. vyd. Brno: MUNI Press. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2. 2011.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0. 2011.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress. ISBN 978-80-210-5712-8. 2011.
  9. HOFMANN, Eduard, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Integrovaná terénní výuka jako systém. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konferen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 310-315. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-11. 2011.
  10. KOLEJKA, Jaromír a Eduard HOFMANN. Postřehy ze soutěže mladých českých geografů. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, roč. 10, č. 1, s. 46-47. ISSN 1213-1075. 2011.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a Hana SVOBODOVÁ. Témata integrované přírodovědy pro učitele zeměpisu. 2011.
  12. KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. Zeměpis v české škole: Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 516-520. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-27. 2011.

  2010

  1. HOFMANN, Eduard, Jindřiška SVOBODOVÁ a Aleš RUDA. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: „Domácnost – svět v malém“. 27.8., PdF MU. 2010.
  2. HOFMANN, Eduard. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: "Jezdíme autem". 18.3., Černá Hora. 2010.
  3. HOFMANN, Eduard. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: "Jezdíme autem". 25.1. , ZŠ Adamov. 2010.
  4. HOFMANN, Eduard. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: "Jezdíme autem". 28.1., ZŠ Jedovnice. 2010.
  5. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA a Vladislav NAVRÁTIL. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: "Naše domácnost", 10.12., PdF MU. 2010.
  6. HOFMANN, Eduard. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: "Naše domácnost".18.11., ZŠ Bílovice nad Svitavou. 2010.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press. 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6. 2010.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. 1. vyd. Brno: MUNI Press. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8. 2010.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5. 2010.
  10. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. 1. vyd. Brno: MUNI Press. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0. 2010.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press. 75 s. ISBN 978-80-210-5397-7. 2010.
  12. HOFMANN, Eduard a Jiří KOUMAR. Umíme hodnotit žáky a studenty? In XXII sjezd České geografické společnosti. 2010.
  13. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Aleš RUDA. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Téma: Jezdíme autem. PdF MU 17.2. 2010.
  14. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Aleš RUDA. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Domácnost - svět v malém. PdF MU 27.8. 2010.

  2009

  1. RUDA, Aleš a Eduard HOFMANN. Aplikace v environmentální geografii - Když se řekne krajina. 2009.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, Aleš RUDA, Darina FOLTÝNOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Integrovaná přírodověda - Jezdíme autem. 2009.
  3. HOFMANN, Eduard a Jaroslav VRBAS. Lidé žijí a hospodaří na Zemi. 1. vydání. Praha: SPN. 48 s. ISBN 978-80-7235-444-3. 2009.
  4. RUDA, Aleš a Eduard HOFMANN. Possibilities of environmental education at the Department of Geography. In Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik,. 2009. vyd. Turkey: The Herodot Thematic Network. s. 119-125, 335 s. ISBN 978-3-86664-586-8. 2009.
  5. HOFMANN, Eduard, Hana SVATOŇOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, František ČAPKA, Iva FRÝZOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Ladislav DVOŘÁK a Pavel VYHŇÁK. Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. 1. vyd. Katedra geografie PdF MU. 73 s. 2009.
  6. HOFMANN, Eduard. Reflexe terénní výuky na integrovaném pracovišti PdF MU. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno. s. 37-41. ISBN 978-80-7399-746-5. 2009.
  7. HOFMANN, Eduard, Iva FRÝZOVÁ, Hana SVATOŇOVÁ, František ČAPKA, Aleš RUDA, Libor LNĚNIČKA, Darina FOLTÝNOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Terénní výuka na Integrovaném pracovišti PdF MU. 2009.

  2008

  1. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In EDUCO, č. 6: Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. 1. vyd. Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK PraHA. s. 112-116. ISBN 978-80-7399-459-4. 2008.
  2. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. E-learningové on-line studijní texty - elektronická učebnice pro Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, Česká republika. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Sborník abstraktů. ISBN 978-80-213-1746-8. 2008.
  3. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Elektronická učebnice pro terénní výuku na Integrovaném terénním pracovišti PdF MU v Jedovnicích. In III. ročník mezinárodní konference NOVÉ METODY PROPAGACE PŘÍRODNÍCH VĚD MEZI MLÁDEŽÍ aneb VĚDA JE ZÁBAVA-SCIENCE IS FUN. Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 46-47. ISBN 978-80-244-2127-8. 2008.
  4. HOFMANN, Eduard, Pavel KORVAS a Petr POLÁČEK. Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. 23 s. 2008.
  5. KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Orientace v přírodě. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 96 s. Vydání 1. ISBN 978-80-210-4715-0. 2008.

  2007

  1. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef TRNA a Eduard HOFMANN. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD. s. 217-220. ISBN 978-80-7392-006-7. 2007.
  2. DOŠLA, Jan a Eduard HOFMANN. Vytvoření mapy pro výuku orientačních sportů, orientačních her a orientace v přírodě na CD nosiči. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido. s. 11-13. ISBN 978-80-7315-146-1. 2007.
  3. DEMEK, Jaromír, Stanislav HORNÍK, Eduard HOFMANN, Lenka HRADILOVÁ, Josef JANÁS a Jiří KOVAŘÍK. Zeměpis - planeta Země. Praha: SPN. 120 s. ISBN 978-80-7235-362-0. 2007.
  4. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Helena JEDLIČKOVÁ. 12 let výukových praxí na PdF MU při integrované terénní výuce. In Pedagogická prax - súčasnosť a perspektivy. první. Nitra: Univ. Konšt. Filozofa v Nitře. s. 125-132. ISBN 978-80-8094-145-1. 2007.

  2005

  1. KOLEJKA, Jaromir a Eduard HOFMANN. Geographical Fieldwork in forests. In Changing Horizons in Geography Education. 1. vyd. Liverpool: Hope University. s. 43-47. ISBN 83-7443-01. 2005.
  2. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. K současné školské reformě z hlediska přírodovědných předmětů. In Orientace české základní školy. Brno: MU v Brně, Centrum pedagogického výzkumu PdF MU. s. 294-298. ISBN 80-210-3870-5. 2005.

  2004

  1. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Alternativní pedagogické praxe na PdF MU v Brně. In Zbor. prísp."Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: Univ. Komenského, Ped. fak. a Občan. sdruž. V4 pri PdF UK. s. 256-259. ISBN 80-969146-0-X. 2004.
  2. KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU. In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně. s. 45. ISBN 80-210-3541-2. 2004.
  3. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná terénní výuka geografie, biologie a tělesné výchovy. In Geografické informácie 8. Nitra: UKF Nitra. s. 555 - 560. ISBN 80-8050-784-8. 2004.
  4. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Integrované zahraniční terénní cvičení. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. 14. září 2004 na PdF MU v Brně [CD-ROM]. Brno: MU. 5 s. ISBN 80-210-3474-2. 2004.

  2003

  1. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. Delta Dunaje. PdF MU v Brně, 2003.
  2. KVASNIČKOVÁ, Dana, Eduard HOFMANN a Boris RYCHNOVSKÝ. II. DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická část. In DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická příručka pro učitele základních škol. Praha. s. 43 - 74. 2003.
  3. KVASNIČKOVÁ, Dana, Eduard HOFMANN a Boris RYCHNOVSKÝ. II. DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická část PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. In DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Metodická příručka pro učitele středních škol. Praha. s. 43 - 73. 2003.
  4. HOFMANN, Eduard, Jaromir KOLEJKA, Filip LANGAR a Svatopluk NOVÁK. Navrhování změn ve využití krajiny za pomoci DPZ a GIS. Geografie. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2003, č. 14, s. 297-301, 2003.
  5. NOVÁK, Svatopluk, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a František LANGAR. Navrhování změn ve využívání krajiny za pomocí GIS a DPZ. In Geografie XIV. Brno: PdF MU. s. 297-301. ISBN 80-210-3208-1. 2003.

  2002

  1. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL a Eduard HOFMANN. Environmentální výchova. I. Brno: PdF MU v Brně. http://www.ped.muni.cz/wgeo. 2002.

  2001

  1. RYCHNOVSKÝ, Boris a Eduard HOFMANN. Integrované terénní vyučování. In Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. Praha: UK v Praze, Přírodověd. fak. s. 77-80. ISBN 80-86561-01-1. 2001.

  1999

  1. HOFMANN, Eduard, Břetislava ČERNÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Lubomír LAUERMANN. Jedovnice a okolí. Modelová oblast pro terénní vyučování. 1. vyd. Brno: CERM - Akademické nakladatelství, s.r.o. 130 s. ISBN 80-7204-109-6. 1999.
  2. RYCHNOVSKÝ, Boris, Eduard HOFMANN a Milan SOLDÁN. Nové postupy v ekologické a environmentální výchově na PdF MU Brno. In Sbor. první česko-sloven. konfer. Uherské Hradiště: Ref. ŽP OkÚ Uherské Hradiště. s. 65. 1999.
  3. BERAN, J. a V. SMÉKAL. Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu. 1. vyd. Brno: MU Brno. 51 s. 1999.
  4. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terénního vyučování-2. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN Praha, roč. 8, č. 4, s. 196-197. ISSN 1210-3349. 1999.

  1998

  1. ČERNÁ, Břetislava a Eduard HOFMANN. Bariéry v nás. In Aktuálne problémy vyučovania chémie v ZŠ a SŠ. 1. vydání. Bratislava: DIDCHEM. s. 5-6. 1998.
  2. HOFMANN, Eduard, Břetislava ČERNÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Nabídka činností pro odborné pracoviště v Jedovnicích. In Geografické informácie 5 - VI. medzinár. geogr. konfer. "Úlohy region. geografie Slov. a Českej rep. v podmienkach transformujúcich sa ekonomík". Nitra: UKF Nitra - Fak. prír. vied a UNESCO kat. IRIE. s. 296-303. ISBN 80-85183-98-6. 1998.
  3. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terenního vyučování (1). Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN, roč. 7, č. 3, s. 186-189. ISSN 1210-3349. 1998.
  4. HOFMANN, Eduard a Boris RYCHNOVSKÝ. Terénní vyučování. In Sbor. přísp. z konfer. "Cesty k tvořivé škole". Brno: PdF MU Brno. s. 396-400. Sbor. prací PdF MU Brno, 140. ISBN 80-210-1938-7. 1998.
  5. HOFMANN, Eduard a Břetislava ČERNÁ. Zkoumání půdy v rámci terénního vyučování. In Geografie X. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 45-53. sv. X. ISBN 80-210-1784-8. 1998.

  1997

  1. HOFMANN, Eduard. Jedovnice - praktické vyučování, jeho ověřování a realizační fáze. In Geografie. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 31-47. VIII. ISBN 80-210-1696-5. 1997.

  1996

  1. HOFMANN, Eduard. Praktické vyučování (Jedovnice - nultý ročník). In Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. s. 149-152. 4, 2. část. 1996.

  1995

  1. CHALUPA, Petr, Eduard HOFMANN a Jiří RUX. Lidé a jejich svět. In Lidé a jejich svět. Praha: Prospektrum. ISBN 80-85431-74-2. 1995.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2024 07:15