Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Lukáš ROKOS, Eva MINAŘÍKOVÁ, Libuše SAMKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena HOŠPESOVÁ a Marcela JANÍKOVÁ. Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku: Koncepce – vývoj – aplikace. Pedagogicka orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2023, roč. 33, č. 2, s. 185-213. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2023-2-185.
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Miroslav JANÍK a Zuzana JUŘÍKOVÁ. Simultaneity and classroom videos: What do pre-service and in-service teachers pay attention to when observing a two-angle classroom video? In International Study Association on Teachers and Teaching Conference. 2023.

  2022

  1. ROKOS, Lukáš, Jan SLAVÍK, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Karvinské moře: kognitivní aktivizace prostřednictvím badatelské úlohy. In Tomáš Janík, Jan Slavík, Tereza Češková. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 341-358, 17 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0241-1.
  2. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 400 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-280-0240-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
  3. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0240-4.
  4. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0241-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
  5. JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic: Three decades after the fall of communism. In Marius Harring, Carsten Rohlfs, Michaela Gläser-Zikuda. Handbuch Schulpädagogik. 2. vyd. Münster: Waxmann, 2022, s. 271-281. ohne Reihe. ISBN 978-3-8252-8796-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36198/9783838587967.

  2021

  1. JANÍK, Miroslav, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK a Zuzana JUŘÍKOVÁ. On the Language of Student Teachers’ Professional Vision: How Do Pre-Service EFL Teachers Comment on Classroom Videos of Pupil Engagement? Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2021, roč. 15, č. 3, s. 43-60. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2022.14.
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Miroslav JANÍK a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Teachers' Professional Vision: Teachers' Gaze During the Act of Teaching and After the Event. Frontiers in Education. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 6, SEP 3 2021, s. 1-18. ISSN 2504-284X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/feduc.2021.716579.

  2020

  1. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ejed.12373.
  2. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Miroslav JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Teachers' gaze over space and time in a real-world classroom. Journal of Eye Movement Research. IFFWIL, Switzerland: INT GROUP EYE MOVEMENT RESEARCH, 2020, roč. 13, č. 4, s. 1-20. ISSN 1995-8692. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.16910/jemr.13.4.1.

  2019

  1. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Zuzana JUŘÍKOVÁ. Passes and fails in technology-based methods in educational research. In Pedagogická orientace. Brno, 2019, s. 399-493, 94 s. ISSN 1805-9511.
  2. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Professional vision in and on action: Two sides of the same coin? In The 18th Biennial EARLI Conference. 2019.
  3. JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. School in the Czech Republic. In M. Harring, C. Rohlfs & M. Gläser-Zikuda (Eds.),. Handbuch Schulpädagogik. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2019, s. 261-270. UTB. ISBN 978-3-8252-8698-9.
  4. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Keneth Bo-Ingvar HOLMQVIST. Using eye-tracking to investigate differences in teachers’ professional vision IN action and ON action. In 20th European Conference on Eye Movements, ECEM 2019. 2019.
  5. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Miroslav JANÍK. Videoclubs as a Form of Professional Development: The Research-based Benefits and the Experience-based Pitfalls. In Tomáš Janík, Inger Marie Dalehefte, Stefan Zehetmeier. Supporting Teachers: Improving Instruction. 1. vydání. Münster (DE): Waxmann, 2019, s. 153-170. ISBN 978-3-8309-4029-6.

  2018

  1. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
  4. JANÍK, Miroslav a Eva MINAŘÍKOVÁ. Investigating multilingual reality on schools in Brno (Czech Republic). In Conference in Multilingualism and Third Language Acquisition. 2018.
  5. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Jak učitelé a studenti učitelství monitorují práci ve dvojicích v hodinách angličtiny? Pohled eye-trackingu. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2018.
  6. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Monitoring pair work activities in English language teaching video sequences: What do student teachers pay attention to? In 6th Polish Eye Tracking Conference/Conference SIG 27. 2018.
  7. JANÍK, Miroslav, Eva MINAŘÍKOVÁ a Zuzana ŠMIDEKOVÁ. Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka perspektivou eye-trackingu: práce s celou třídou. In Konference ČPdS: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 2018.
  8. ŠMIDEKOVÁ, Zuzana, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Using eye tracking to investigate student teachers’ monitoring of complex pair work in English as a foreign language lessons. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.
  9. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Using eye tracking to investigate student teachers’ monitoring of complex pair work in English as a foreign language lessons. In EARLI SIG 11 Conference 2018. 2018.

  2017

  1. JANÍK, Tomáš, Radka WILDOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Jana JAŠKOVÁ a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 1, s. 4-26. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.433.
  2. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
  3. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Tomáš KOHOUTEK a Klára ULIČNÁ. Career Change Intentions of Novice Teachers in the Czech Republic: The Role of Out-of-school Factors. In European Conference on Educational Research. 2017.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
  7. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Klára ULIČNÁ. Mimoškolní faktory ovlivňující rozhodnutí začínajících učitelů odejít z profese. 2017.
  8. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Klára ULIČNÁ. Novice teachers in the Czech Republic: Why do they leave and change schools? In EARLI 2017. 2017.
  9. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
  10. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
  11. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Teacher monitoring pair and group work in English as a foreign language lessons: insights from an eye-tracking study. In ECEM, 19th European Conference on Eye Movements. 2017.
  12. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Teacher monitoring pair and group work in English as a foreign language lessons: insights from an eye-tracking study. In ECEM, 19th European Conference on Eye Movements. 2017.
  13. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ a Miroslav JANÍK. Teacher working in a whole class setting in English as a foreign language lessons: insights from an eye-tracking study. In ICET 2017 61st World Assembly. 2017.
  14. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Miroslav JANÍK a Tomáš JANÍK. Využití eye-trackingu ve výzkumu učitele: Proč a jak. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
  15. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Zuzana ŠMIDEKOVÁ, Miroslav JANÍK a Tomáš JANÍK. Využití eye-trackingu ve výzkumu učitele: Proč a jak. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.
  16. JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Warum verlassen Lehreranfänger ihre Schule oder ihren Beruf? In OEFEB Tagung 2017: Bildung leistungsstark - chancengerecht - inklusiv. 2017.

  2016

  1. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Analýza výzkumných poznatků a zahraničních zkušeností jako východisko pro koncipování adaptačního období pro začínají učitele. In Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, Konference České pedagogické společnosti. 2016.
  2. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  3. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
  4. JANÍK, Miroslav, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Mehrsprachigkeit im schulischen Drittsprachenunterricht: Eine videobasierte Analyse. In GEBF-Tagung: „Erwartungswidriger Bildungserfolg über die Lebensspanne“. 2016.
  5. JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára ULIČNÁ. Objective determinants of novice teacher drop-out. In EARLI SIG 11 Conference 2016 "Diversity and Inclusion as a Challenge for Teacher Education". 2016.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016.
  8. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42. ISBN 978-80-210-8304-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
  9. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 154 s. ISBN 978-80-210-8305-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
  10. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8304-2.
  11. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Radim ŠÍP, Blanka PRAVDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan SLAVÍK, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a James LAWLEY. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, svazek 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
  12. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
  13. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
  14. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Using VideoWeb in EFL Teacher Education: do the benefits differ between teachers with and without previous teaching experience? In Penny Haworth, Cheryl Craig. The Career Trajectories of English Language Teachers. Oxford: Symposium Books, 2016, s. 129-140. Oxford Studies in Comparative Education. ISBN 978-1-873927-87-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15730/books.97.
  15. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Klára ULIČNÁ, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Video clubs: How do teachers experience them and what can it teach us? In EARLI SIG 11 Conference 2016 "Diversity and Inclusion as a Challenge for Teacher Education". 2016.
  16. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Klára ULIČNÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Miroslav JANÍK. Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 4, s. 443-461. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2016.351.

  2015

  1. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 163 s. ISBN 978-80-210-8087-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015.
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš JANÍK. Using Video in Teacher Education: An Example from the Czech Republic. In Lily Orland-Barak, Cheryl J. Craig. International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B). Bingley: Emerald, 2015, s. 379-400. Advances in Research on Teaching, Volume 22B. ISBN 978-1-78441-670-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/S1479-368720150000025018.
  3. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš JANÍK a Klára ULIČNÁ. Video Clubs: EFL Teachers’ Selective Attention Before and After. Orbis Scholae. Karolinum, 2015, roč. 9, č. 2, s. 55-75. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2015.80.
  4. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Video Clubs: Professionelle Wahrnehmung von EaF-Lehrer/innen vorher und nachher. In Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung Tagung 2015. 2015.
  5. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Tomáš JANÍK. Videoclubs: EFL teachers’ selective attention before and after. In 16th Biennial Conference Earli 2015. 2015.
  6. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Videokluby jako forma profesního vzdělávání. In Výroční konference České pedagogické společnosti 2015. 2015.
  7. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Tomáš JANÍK. Výběrové zaměření pozornosti učitelů anglického jazyka před a po účasti ve videoklubech. In 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
  8. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Jan MAREŠ. Začínající učitelé a drop-out. In XXIII. ročník ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník anotací. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
  9. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Jan MAREŠ. Začínající učitelé a drop-out. In XXIII. ročník ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV 2015. 2015.
  10. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 230 s. ISBN 978-80-210-7961-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.

  2014

  1. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Editorial: Various (in)stances of educational research. 2014, 2 s. Pedagogická orientace, 24(6).
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Michaela PÍŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. ELF teachers' use of Czech and/or English language when commenting on EFL classroom videos. In EARLI SIG 11 conference 2014. 2014.
  3. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Erarbeitung der Videofälle im VideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie mit EFL Lehramtstudierenden. In 2. Fachtagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 2014.
  4. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Miroslav JANÍK. Erarbeitung der Videofälle im VideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie mit EFL Lehramtstudierenden. In 2. Fachtagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). 2014.
  5. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace. 2014, roč. 24, č. 5, s. 753-777. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-5-753.
  6. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Gabriela HUBLOVÁ. Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole. Pedagogika. 2014, roč. 64, č. 2, s. 151-176. ISSN 0031-3815.
  7. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Miroslav JANÍK. Učitelé sledují videozáznamy výuky: analýza obsahové dimenze profesního vidění. In 22. výroční konference ČAPV. 2014.
  8. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 111 s. XX. ISBN 978-80-210-7605-1.
  9. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 230 s. ISBN 978-80-210-7605-1.

  2013

  1. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel, K. Macha. Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken. Münster: Waxmann, 2013, s. 63-78. Fachdidaktische Forschungen 4. ISBN 978-3-8309-2880-5.
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. Die Erfassung und Entwicklung von professional vision bei künftigen Englischlehrern mit IRSE VideoWeb. In 1. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung. 2013.
  3. PÍŠOVÁ, Michaela, František TŮMA, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning", s. 988-989. 2013.
  4. PÍŠOVÁ, Michaela, František TŮMA, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In EARLI conference 2013. 2013.
  5. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  6. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  7. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK, Klára KOSTKOVÁ a Miroslav JANÍK. PROFESNÍ VIDĚNÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A JEHO ROZVOJ POMOCÍ VIDEOWEBU. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
  8. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Tomáš JANÍK a Miroslav JANÍK. Professional vision von künftigen EnglischlehrerInnen und ihre Entwicklung mit IRSE VideoWeb. In Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB). 2013.
  9. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
  10. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5.
  11. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ a František TŮMA. Using video to explore professional vision of prospective teachers of English as a foreign language. In 5th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). 2013.
  12. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. VideoWeb for (prospective) teachers of English as a foreign language: an evaluative study based on perceived benefits. In V. Janíková, R. Seebauer. Languages in Education/ Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013, s. 383-391. ISBN 978-3-643-50505-7.
  13. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. VideoWeb for (prospective) teachers of English as a foreign language: an evaluative study based on perceived benefits. In 6th international conference in Brno: „Education and Languages in Europe“. 2013.
  14. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.

  2012

  1. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Eva MINAŘÍKOVÁ. Foreign language learning strategies – their usage and support in upper secondary level of education in the Czech Republic. In The European Conference on Educational Research 2012. 2012.
  2. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Eva MINAŘÍKOVÁ. Foreign language learning strategies – their usage and support in upper secondary level of education in the Czech Republic. In The European Conference on Educational Research 2012. 2012.
  3. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Eva MINAŘÍKOVÁ. Jak spojit teorii s praxí: didaktika realistického učitelského vzdělávání. In Seminář výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (na PedF UK). 2012.
  4. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Lernen aus Unterrichtsvideo: Entwicklung einer videobasierten Lernumgebung und Ergebnisse einer Pilotstudie. In Lernen in der/für die Praxis durch Forschung, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz. 2012.
  5. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Povaha profesního vidění studentů učitelství: pilotní studie. In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
  6. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Povaha profesního vidění u studentů učitelství anglického jazyka – metodologie výzkumu. In Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (SKOLA 2012). 2012.
  7. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Povaha profesního vidění u studentů učitelství anglického jazyka – teoretická východiska a metodologie výzkumu. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 131-147. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
  8. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Povaha profesního vidění u studentů učitelství: pilotní studie. Online. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 174-181. ISBN 978-80-7290-620-8.
  9. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Tomáš JANÍK. Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 2, s. 181-204. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181.
  10. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Jana PŘIKRYLOVÁ. Student Teachers Acceptance of VideoWeb - a video-based e-learning environment. In European Conference on Educational Research. 2012.
  11. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Eva MINAŘÍKOVÁ. Vom Nutzen videographischer Daten in der Lehrerbildung am Beispiel von VideoWeb. 2012.

  2011

  1. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Co je vlastně diagnostická kompetence? In Petr Knecht, Tomáš Janko. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 45-47. ISBN 978-80-210-5749-4.
  2. JANÍK, Tomáš, Milan KUBIATKO a Eva MINAŘÍKOVÁ. CPV videoweb – funkce a postup tvorby. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 105-108, 3 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
  3. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice. In Filmer en classe, et apres? 2011.
  4. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice. In Filmer en classe, et apres? 2011.
  5. HAJDUŠKOVÁ, Lucie, Tomáš JANÍK, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 116-142. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
  6. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 31-38. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-61.
  7. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  8. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  9. VLČKOVÁ, Kateřina a Eva MINAŘÍKOVÁ. Learning Strategy Use in Development of Foreign Language Skills at Lower Secondary Educational Level. In The European Conference on Educational Research (ECER), Berlin 2011. 2011.
  10. VLČKOVÁ, Kateřina a Eva MINAŘÍKOVÁ. Learning Strategy Use in Development of Foreign Language Skills at Lower Secondary Educational Level. In The European Conference on Educational Research (ECER), Berlin 2011. 2011.
  11. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Nástroj pro zkoumání diagnostické kompetence (budoucích) učitelů. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 147-160. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
  12. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ, Jan SLAVÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Podpora reflektivního praktika: rozvíjení reflektivních kompetencí. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 25-37, 12 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
  13. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Ratingový systém pro zkoumání diagnostické kompetence. In CYKO 2011. 2011.
  14. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Michaela PÍŠOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Učitel jako reflektivní praktik. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 13-23, 10 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
  15. JANÍK, Tomáš a Eva MINAŘÍKOVÁ. Video v učitelském vzdělávání – historické ohlédnutí. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 41-46, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
  16. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Video v učitelském vzdělávání: vybrané zahraniční zkušenosti. In Janík, T., Minaříková, E. a kol. Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 47-74, 27 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 21. ISBN 978-80-7315-213-0.
  17. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Videopřípad jako stavební jednotka IVŠV videowebu pro vzdělávání učitelů anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 162-167. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-39.
  18. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Videopřípad jako stavební jednotka IVŠV videowebu pro vzdělávání učitelů anglického jazyka. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  19. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Videopřípad jako stavební jednotka IVŠV videowebu pro vzdělávání učitelů anglického jazyka. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  20. JANÍK, Tomáš, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 88-113. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
  21. SLAVÍK, Jan, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Virtuální hospitace a videostudie : podpora učitelům při realizaci kurikula. In Kolektiv autorů. Projekt Kurikulum G : sborník příspěvků z národní konference. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, divize VÚP, 2011, s. 31-36. ISBN 978-80-87063-56-9.

  2010

  1. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Diagnostická kompetence učitelů anglického jazyka a její hodnocení pomocí CPV videowebu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2593-1.
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Teoretický rámec pro vytváření CPV Videowebu. 2010.
  3. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Theoretical Framework for Development of CPV Videoweb. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. Munster: Lit Verlag, 2010, s. 273-279, 6 s. ISBN 978-3-643-50153-0.
  4. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Theoretical Framework for Development of CPV Videoweb. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. 2010.
  5. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.
  6. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.

  2009

  1. MINAŘÍKOVÁ, Eva. Diagnostická kompetence učitelů anglického jazyka a její hodnocení pomocí CPV videowebu. 2009.
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva a Sonia ŠAMALÍKOVÁ. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom III. — zpráva z workshopu. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 100-101, 101 s. ISBN 978-80-210-5060-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 11:20