Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana a Dagmar OPATŘILOVÁ. Ochablé svalstvo, silná mysl: Žáci se spinální svalovou atrofií. Průvodce společným vzděláváním. Praha: Nakladatelství FORUM, s.r.o., 2021. ISSN 2694-6785.
 2. 2020

 3. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s tělesným postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 268 s. ISBN 978-80-210-5578-0.
 4. OPATŘILOVÁ, Dagmar. tabulky ke čtení I, II, III a slabikáře Naše čtení 1, Naše čtení 2. 2020. ISBN 978-80-7397-016-1.
 5. 2019

 6. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Role speciální pedagogiky v mezioborové spolupráci při podpoře a posilování dítěte v riziku (s SVP). In Mezi rezorty“ aneb podpora rodin dětí s postižením v JMK", Mezinárodní konference ve spolupráci s EASPD. 2019.
 7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Dagmar OPATŘILOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Specifika školní zralosti u dětí s tělesným postižením a možnosti speciálně pedagogické diagnostiky. In Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika. první. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., Praha 2019, 2019. s. 61-128. Školní zralost 4. ISBN 978-80-7496-421-3.
 8. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Školní zralost u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2019.
 9. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 10. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 11. 2018

 12. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Somatopedické simulační techniky a intervence. První. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 86 s. ISBN 978-80-210-9345-4.
 13. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 s. ISBN 978-80-210-9346-1.
 14. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 108 s. ISBN 978-80-210-9346-1.
 15. 2017

 16. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 17. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
 18. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
 19. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
 20. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 21. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 22. 2016

 23. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.
 24. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 25. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 26. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 27. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 28. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Specifika podpory při vzdělávání žáka s tělesným postižením v inkluzivní základní škole. In Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: MU, 2016. s. 123-130, 9 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 29. 2015

 30. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Inclusive Education in the Czech Republic. In Erasmus teaching programme. 2015.
 31. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 32. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 33. OPATŘILOVÁ, Dagmar. SEN pupils in mainstream schools. In Erasmus teaching programme. 2015.
 34. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 35. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 36. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 37. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Special support and counselling for parents of pupils with severe impairment. In Erasmus teaching programme. 2015.
 38. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Specifika podpory při vzdělávání žáků s tělesným postižením v inkluzivní základní škole. In Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: MU, 2015. s. 191-200, 9 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 39. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Specifika podpory žáků s tělesným postižením v inkluzivním prostředí základní školy. In Dana Zámečníková, Marie Vítková et al. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí - teorie, výzkum, praxe. první. Brno: MU, 2015. s. 169-192. ISBN 978-80-210-8098-0.
 40. 2014

 41. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6769-1.
 42. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1.
 43. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Inkluzivní vzdělávání v České republice. In Zvyšování kvalifikace pedagogů (NIDV). 2014.
 44. OPATŘILOVÁ, Dagmar. New trends in approach and support of pupils with severe disabilities outlines educational problems. In 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications“. 2014.
 45. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 46. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 47. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7611-2.
 48. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7611-2.
 49. 2013

 50. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Člen oborové rady DSP Speciální pedagogika PdF MU. 2013.
 51. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.
 52. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.
 53. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zuzana VRTALOVÁ. Inkluzivní vzdělávání studentů s tělesným postižením na středních školách. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 259-268. ISBN 978-80-7315-245-1.
 54. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením v České republice. In Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - "Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání" & "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". 2013.
 55. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením v základních školách. In Opatřilová Dagmar. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Pupils with Health Disabilities and Health Disadvantages in nprimary schools. první. Brno: MU, 2013. s. 31-52. ISBN 978-80-210-6304-4.
 56. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komparativní analýza inkluzivního vzdělávání žáků s tělesným postižením v základních školách. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 249-268. ISBN 978-80-7315-246-8.
 57. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 1. dotisk 2., přepr. a rozš. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6.
 58. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vymezení základních faktorů při integrativním vzdělávání žáků se zdravotním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. první. Brno: MU, 2013. s. 23-34. ISBN 978-80-210-6515-4.
 59. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Výzkumné aktivity výzkumného týmu VT VZ 4 Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách za období 2007-2013. In Opatilová Dagmar. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Pupils with Health Disabilities and Health Disadvantages in nprimary schools. první. Brno: MU, 2013. s. 9-16. ISBN 978-80-210-6304-4.
 60. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6304-4.
 61. 2012

 62. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza možností výběru profesní orientace u žáků s tělesným postižením v základních školách. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 117-132. ISBN 978-80-7315-236-9.
 63. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza přístupů učitelů v běžných základních školách u žáků s tělesným postižením. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzta, 2012. s. 91-98. ISBN 978-80-210-5995-5.
 64. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2012. 298 s. ISBN 978-80-210-5995-5.
 65. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 266 s. ISBN 978-80-210-5996-2.
 66. VÍTKOVÁ, Marie, Zita NOVÁKOVÁ a Dagmar OPATŘILOVÁ. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2012. 159 s. ISBN 978-80-7315-240-6.
 67. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Kompetence výchovných poradců v oblasti podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 3/9, č. 3, s. 14-16. ISSN 1214-8717.
 68. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Možnosti efektivní intervence při podpoře a provázení v oblasti rané péče. In Gabarik, M., Melikant, M., Slovák, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. prvé. Bratislava: PdF UK v Bratiskavě, IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2012. s. 231-245. ISBN 978-80-89256-94-5.
 69. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Ilona FIALOVÁ. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 70. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s kombinovaným postižením. In Intervence u dětí se zdravotním postižením. první. Brno: Paido, 2012. s. 71-92, 21 s. kapitola v učebnici. ISBN 978-80-7315-240-6.
 71. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s poruchou hybnosti. In Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: MU, 2012. s. 91-104. ISBN 978-80-210-5880-4.
 72. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s tělesným postižením. In Intervence u dtí se zdravotním postižením v raném věku. první. Brno: Paido, 2012. s. 51-70. kapitola v učebnici. ISBN 978-80-7315-240-6.
 73. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Raná intervence u dítěte s těžkým zdravotním postižením. In Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: MU, 2012. s. 105-114. ISBN 978-80-210-5880-4.
 74. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4.
 75. FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8.
 76. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Využití rolino-metody u žáků se zdravotním postižením. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 77. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Využití Rolino-metody u žáků se zdravotním postižením. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: MU, 2012. s. 479-499. ISBN 978-80-210-5941-2.
 78. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Základní charakteristika podmínek inkluzivní školy. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-25. ISBN 978-80-210-5995-5.
 79. 2011

 80. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza vybraných dovedností žáků s tělesným postižením v základní škole. In Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. první. Brno: Paido, 2011. s. 41-50. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5708-1.
 81. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Duchennova svalová dystrofie – psychosociální a pedagogická hlediska. In Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. první. Praha: Somatopedická společnost, o.s, nakladatelství Epocha, 2011. s. 50-62. Odborná kniha. ISBN 978-80-904464-1-0.
 82. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika. Záznamové archy. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Druhé, upravené a doplněné. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 29-29. ISBN 978-80-86856-89-6.
 83. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Hrubá motorika. Záznamové archy. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Druhé, upravené a rozšířené. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 32-35. ISBN 978-80-86856-89-6.
 84. VÍTKOVÁ, Marie a Dagmar OPATŘILOVÁ. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. první. Brno: Paido, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4.
 85. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Jedinci se souběžným postižením více vadami. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. druhé, upravené a doplněné. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 24-24. ISBN 978-80-86856-89-6.
 86. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Jemná motorika. Záznamové archy. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Druhé, upravené a doplněné. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 31-31. ISBN 978-80-86856-89-6.
 87. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komparace inkluzivních přístupů učitelů v běžných MŠ a ZŠ u žáků s tělesným postižením. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. první. Brno: MU, 2011. s. 185-194. Odborná hniha. ISBN 978-80-210-5731-9.
 88. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komparace vybraných indikátorů inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011, roč. 3/2011, 3/135, s. 11-22. ISSN 0323-0449.
 89. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Kompetence výchovných poradců v oblasti podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2011.
 90. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Kompetence výchovných poradců v oblasti podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“. In Celostátní seminář. 2011.
 91. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Mezinárodní pohled na oblast inkluzivního vzdělávání osob se zdravotním postižením. In Vítková, M., Opatřilová, D. VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary Schoul. první. Brno: Paido, 2011. s. 256-269. ISBN 978-80-7315-216-1.
 92. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Parent Project. In Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Konference s mezinárodní účastí. 2011.
 93. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Podpora zdraví u dětí a mládeže s postižením a znevýhodněním. In Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MUNI PRESS, 2011. s. 163-192, 29 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-210-5693-0.
 94. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Veronika VESELÍKOVÁ. Podpora žáka s cystickou fibrózou v inkluzivním vzdělávání. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary Schoul. první. Brno: Paido, 2011. s. 270-280. ISBN 978-80-7315-216-1.
 95. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Petra HUTTOVÁ. Podpora žáků s Duchennovou svalovou dystrofií v inkluzivním vzdělávání. In Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. první. Brno: Paido, 2011. s. 27-40. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5708-1.
 96. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. 2011.
 97. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0.
 98. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Rozvoj hrubé motoriky. Metodika. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Druhé, upravené a doplněné. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 61-66. ISBN 978-80-86856-89-6.
 99. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Rozvoj v oblasti grafomotoriky. Metodika. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Druhé, upravené a doplněné. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 52-55. ISBN 978-80-86856-89-6.
 100. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Rozvoj v oblasti jemné motoriky. Metodika. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Druhé, upravené a doplněné. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 56-60. ISBN 978-80-86856-89-6.
 101. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická centra v inkluzivním vzdělávání. 2011.
 102. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika u žáků se souběžným postižením více vadami. Význam mezioborové spolupráce. In Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho. 2011.
 103. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5693-0.
 104. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MU, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
 105. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
 106. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Specifické přístupy v inkluzívní škole – žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 2011.
 107. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Technická podpora pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. In Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MUNI PRESS, 2011. s. 207-238. Odborná publikace. ISBN 978-80-210-5693-0.
 108. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Volnočasová výchova pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním. In Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MUNI PRESS, 2011. s. 39-84. Odborná publikace. ISBN 978-80-210-5693-0.
 109. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Východiska a perspektivy intervence u jedinců s těžkým zdravotním postižením. In HANÁK, P. a kol. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Druhé, upravené a doplněné. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011. s. 25-28. ISBN 978-80-86856-89-6.
 110. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením – koncept bazální stimulace. In Projekt Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187), řešitel prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., období řešení 10/2010 - 9/2012, investor/program : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho. 2011.
 111. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 298 s. ISBN 978-80-7315-219-2.
 112. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011.
 113. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole - Education of Pupils with Health Disabilities in Primary School - Bildung von Schülern mit Behinderung in einer Grundschule. 2011.
 114. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Zvláštnosti při diagnostice a intervenci motorických schopností u dětí s narušenou hybností v předškolním věku. In Brno: odborný seminář pro jihomoravský kraj, Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 2009-2012. 2011.
 115. 2010

 116. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Aktivní účast na workshopu VT4, 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola pro všechny. Zpráva z výzkumu. In 4. konference VZ PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola pro všechny. 2010.
 117. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Aktuelle Trends in der Frühförderung in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, 2010, roč. 33, 3/2010, s. 1-8. ISSN 1561-2791.
 118. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu předprofesní přípravy u žáků s tělesným postižením. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2010, roč. 4/2010, č. 4, s. 11-23. ISSN 1211-2720.
 119. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Cena děkana: Monografie. Analýza současného stavu inkluztivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU, 2009, 322 s. ISBN 978-80-210-5030-3. MU., 2010.
 120. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Faktory inkluzivního vzdělávání žáků s tělesným postižením v základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of pupils with special educational needs Iv. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 233-244. ISBN 978-80-7315-201-7.
 121. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Indikátory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 167-188. ISBN 978-80-210-5383-0.
 122. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Inkluzivní vzdělávání v mateřské škole. In Vítková, M.,Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 123. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. 2010.
 124. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 2., přepracované a rozšířené. Brno: MU, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-5266-6.
 125. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. 2.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5266-6.
 126. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Recenze. Procházková, Lucie. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno : MSD, 2009, 170 s., ISBN 978-80-7392-094-4. Praha: Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky., 2010. 2 s. 20/2010. ISSN 1211-2720.
 127. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Uspořádání workshopu VT4: Bariéry v inkluzivní škole: žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 2010.
 128. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Základní problematika autismu. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepracované a rozšířené. Brno: Paido Brno, 2010. s. 317-342. ISBN 978-80-7315-198-0.
 129. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Zvláštnosti při diagnostice a intervenci motorických schopností u dětí s narušenou hybností v předškolním věku. In Seminář v rámci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 2009-2012. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. 2010.
 130. 2009

 131. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza inkluzivního prostředí v podmínkách předškolního a základního vzdělávání u dětí a žáků s tělesným postižením. první. Brno: MU, 2009. 365 s. Účelová publikace, habilitační práce.
 132. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2009, roč. 133, č. 3, s. 17-20. ISSN 0323-0449.
 133. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. První. Brno: MSD, sr.o., 2009. 322 s. Pol-36/09-02/58. ISBN 978-80-210-5030-3.
 134. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Aspekty socializace osob s tělesným postižením. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
 135. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Aspekty socializace osob s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 136. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Martina JURČEKOVÁ. Extrakt z výzkumu z oblasti vzdělávání pracovníků rané intervence v České republice. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2009, roč. 2009/19, č. 4, s. 307-321. ISSN 1211-2720.
 137. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. In Vzdělávání výchovných poradců. 2009.
 138. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Poradenství jako úspěšný předpoklad předprofesní přípravy žáků s tělesným postižením v základních školách. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of pupils with special educational needs III. první. Brno: MU, 2009. s. 365-377. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 139. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Progresivní svalová dystrofie Duchenneova typu - DMD. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2009, roč. 19, č. 3, s. 196-209. ISSN 1211-2720.
 140. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Procházková, L.: Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, 2009. 40 s. číslo 2, listopad 2009. ISSN 0323-0449.
 141. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Příklady polohování, přenášení a nošení jedinců s hybným postižením. In Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost, o. s., 2009. s. 127-136. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-904464-0-3.
 142. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Sociálních aspekty vztahů u osob s tělesným postižením. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
 143. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vojtová, V. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2., přepracované a. Brno: Komenský, odborný časopis pro učitele základbí školy, 2009. 40 s. číslo 4, březen 2009. ISSN 0323-0449.
 144. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Přednáška pro studenty FTK, katedra aplikovaných pohybových aktivit University Palackého v Olomouci,. 2009.
 145. 2008

 146. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Autism. In Pregraduate Teacher Training 2. Essay Celection. první. Brno: MSD, 2008. s. 149-152. Pedagogická publikace. ISBN 978-80-7392-058-6.
 147. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2008, roč. 132, č. 3, s. 28-30. ISSN 0323-0449.
 148. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikace u jedinců s těžkým zdravotním postižením. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Brno: MU, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-7315-167-6.
 149. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikační bariéry žáků s tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 159-172, 13 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-170-6.
 150. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-3819-6.
 151. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. 4648/Pd-3/08-17/99. ISBN 978-80-210-4575-0.
 152. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 292 s. ISBN 978-80-210-3977-3.
 153. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu : Studijní program Učitelství pro základní a střední školy v anglickém jazyce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Program na podporu rozvoje internacionalizace. Zadavatel : PdF MU., 2008.
 154. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vývoj, diagnostika a podpora jemné motoriky a grafomotoriky. In Vzdělávací agentura Pragoversa, Praha. Přednáška. 2008.
 155. 2007

 156. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Co dělat, když máte ve třídě žáka s chronickým onemocněním. 2007.
 157. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Inclusive Education in the Czech Republic. In MID SWEDEN UNIVERSITY, přednáška. 2007.
 158. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou. 2007.
 159. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Osobní asistence při vzdělávání žáků se zdravotním postižením. 2007.
 160. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Osobnost a narušení sociálních vztahů žáků s tělesným postižením, zdravotním oslabením a žáků nemocných. 2007. vyd. 2007.
 161. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pohyb a možné důsledky při organickém poškození CNS. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: PdF MU, 2007. s. 1-11. ISBN 978-80-7315-150-8.
 162. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. 1.vydání. Brno: Paido, 2007. 123 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-137-9.
 163. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Současné pojetí vzdělávání jedinců s těžkým zdravotním postižením. In Přednáška pro studenty FTK, katedra aplikovaných pohybových aktivit, Univerzita Palackého v Olomouci. 2007.
 164. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu : Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. D1 VZ MSM 0021622443. Hl. řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Poskytovatel : MŠMT., 2007.
 165. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Terapie u jedinců s tělesným postižením. In Stáž a výuka na Mid Sweden University. 2007.
 166. 2006

 167. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Comprehensive Care for Children with Special Educational Needs. In Finlad, Universty of Jyväskylä. Lecture. 2006.
 168. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Důležité prostředky v předškolního vzdělávání. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. s. 169 - 192, 23 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.
 169. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Education of Pupils with Multiple Disabilities in the Czech Republic. In Stáž a výuka na universitě v Jyväskylä, Finsko. 2006.
 170. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Kresba a malba u dětí a žáků s postižením. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2006.
 171. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Neue Ausgangspunkte in der Förderung der Person mit der sonderpädagogischen Förderbedarf. 2006.
 172. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Nové trendy ve vzdělávání u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2006.
 173. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogické poradenství a intervence. In Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. první. MU Brno: SURSUM Tišnov, 2006. s. 119-139. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.
 174. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko- psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov.: SURSUM, 2006. 300 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.
 175. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Podporované zaměstnávání. In 3. konference OU a PŠ Lomená, Brno. 2006.
 176. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Podporované zaměstnávání. In Profesní příprava žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vyd. Brno, OU a Praktická škola Lomená: OU Lomená, 2006. s. 27 - 31.
 177. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Současné pojetí intervence u jedinců se zdravotním postižením. In Celorepublikový seminář Praha, parlament ČR, téma Komplexní péče o děti v nemocnici a jejich rodiče. Přednáška. 2006.
 178. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Současné problémy speciální pedagogiky. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických obrů. Přednáška. 2006.
 179. HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 243-281. ISBN 80-210-3977-9.
 180. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Systém vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2006.
 181. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Výchova a vzdělávání dětí a žáků s autismem. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. s. 309 - 328, 19 s. ABA012. ISBN 80-7315-120-0.
 182. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vývoj a diagnostika kresby. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, přednáška. 2006.
 183. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vývoj, diagnostika a podpora rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, přednáška. 2006.
 184. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění. In Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Tišnov: SURSUM, 2006. s. 74 - 118, 44 s. 4313/Pd-9/06-1799. ISBN 80-210-3977-9.
 185. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Žák na hranici vzdělavatelnosti. In Celostátní konference Praha, Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou. 2006.
 186. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Žák na hranici vzdělavatelnosti. In Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou. první. Praha: UK, 2006. s. 7 - 13.
 187. 2005

 188. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace jedinců s těžkým zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: PdF MU, katedra speciální pedagogiky, 2005. 122 s. CD ROM.
 189. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika; Jemná motorika; Hrubá motorika. In Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. 1. vydání. Praha: IPPP ČR, 2005. s. 21-26. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86856-10-0.
 190. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5.
 191. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5.
 192. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Problematika dětské mozkové obrny. In Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, katedra speciální pedagogiky. Přednáška. 2005.
 193. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Problematika poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. In Soukromé nestátní zařízení Eliada, Brno. Přednáška. 2005.
 194. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství. In Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. První. Praha: MO SV, EQUAL, 2005. s. 46-56. Studijní text. ISBN 80-903598-1-7.
 195. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství. In Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. První. Praha: MO SV, EQUAL,, 2005. 11 s. ISBN 80-903598-1-7.
 196. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. První. Brno: MU Brno, 2005. 132 s. AA-7,64 VA - 7,79. ISBN 80-210-3718-0.
 197. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. ISBN 80-210-3718-0.
 198. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Rozvoj v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, hrubé motoriky. In Diagnostika a edukace žáků s těžkým zdravotním postižením. 1. vydání. Praha: IPPP ČR, 2005. s. 43-56. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86856-10-0.
 199. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s tělesným postižením. In IPPP ČR Praha. Přednáška. 2005.
 200. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s tělesným postiženým. In Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, katedra speciální pedagogiky. Přednáška. 2005.
 201. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Tvoření a učení. MU Brno, 2005.
 202. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vybrané okruhy speciální pedagogiky. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2005.
 203. 2004

 204. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Diagnostické nástroje při posuzování úrovně jemné a hrubé motoriky se zaměřením na centrální postižení. In IPPP ČR. Přednáška. 2004.
 205. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikace v poradenství. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie , praxe. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. s. 194-200, 6 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-23-3.
 206. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Osobnost žáka s tělesným postižením, chronickým onemocněním a zdravotním oslabením. 1. vyd. Praha: IPPP ČR, 2004. 4 s. 37. ISBN 80-86856-01-1.
 207. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Podporované zaměstnávání. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. s. 231-239, 8 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-86633-23-3.
 208. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Problematika inkluzivního vzdělávání v evropském pohledu. In Přednáška v rámci projektu Equal III.Pdf MU Brno. 2004.
 209. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Profesní poradenství. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. s. 202-208, 6 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-86633-23-3.
 210. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Přístupy k edukaci a pracovnímu uplatnění dětí/žáků s tělesným postižením. Disertační práce. 1. vyd. Brno: MU, 2004. 291 s. Speciální pedagogika.
 211. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s tělesným postižením. In IPPP ČR Praha. Přednáška. 2004.
 212. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu : Projekt Equal :rozšíření metodiky, národní a evropské spolupráce. Zadavatel : OS Rytmus, Praha., 2004.
 213. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu : Šíření dobré praxe v podporovaném zaměstnávání, EQUAL AKCE 3. Zadavatel : OS Rytmus, Praha., 2004.
 214. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu: Internacionalizace výuky MU s orientací na zahraniční studenty (ROZV/192/2004). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy., 2004.
 215. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu: Podpora autonomie žáka jako prostředku k prevenci sociálně patologických jevů (MUNI/41/T 55/2004). MU, 2004.
 216. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu: Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg (MUNI/41/T 50/2004). MU, 2004.
 217. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu: Zvýšení kompetencí studentů ke vzdělávání žáků s kombinovaným postižením (MUNI/41/T 53/2004). MU, 2004.
 218. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Systém vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2004.
 219. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vybavení učebny základnímí pomůckami pro jedince s tělesným postižením. Brno: PdF MU, 2004.
 220. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vybrané problémy výchovy a vzdělávání u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2004.
 221. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vývoj, diagnostika a intervence v oblasti kresby a grafomotoriky. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2004.
 222. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vývoj, diagnostika a reedukace jemné motoriky. In Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 74-86, 12 s. 180. publikace. ISBN 80-7315-071-9.
 223. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Změny v osobnosti a sociálních vztahů u jedinců s tělesným postižením ve vztahu k profesní přípravě. In Equal II - kariérní poradenství. Přednáška. 2004.
 224. 2003

 225. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace žáků s autismem. In Integrativní školní (speciální) pedagogika. 1. vyd. Brno: MSD, 2003. s. 175 - 190, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-07-1.
 226. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Kazuistická studie. Diagnostika žáka s kombinovaným postižením. In Celostátní konferece psychopedické společnosti, Praha. Přednáška. 2003.
 227. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metodické přístupy při výuce žáků s více vadami. In Vzdělávací seminář. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, akreditace MŠMT ČR č. 22369/2001-25-245. 2003.
 228. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Nové trendy v somatopedické péči. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2003.
 229. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2003. 52 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-210-3242-1.
 230. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u jedinců s kombinovaným postižením. In Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, katedra speciální pedagogiky. Přednáška. 2003.
 231. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika u žáků s těžkým zdravotním postižením. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2003.
 232. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu : Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání v ČR, EQUAL AKCE II. Zadavatel : OS Rytmus, Praha., 2003.
 233. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu: Inovace studijního programu speciální pedagogiky - somatopedie (ROZV/49/2003). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy., 2003.
 234. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Úvod do speciální pedagogiky. Metodika a diagnostika výtvarné výchovy. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2003.
 235. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Výuková videokazeta : Grafomotorika u dětí s tělesným postižením. Brno: PdF MU, 2003. Edice pedagogických podpůrných prostředků.
 236. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Výuková videokazeta : Psaní u žáků s tělesným postižením. Brno: PdF MU, 2003. Edice pedagogických podpůrných prostředků.
 237. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Zvláštnosti u dětí s tělesným postižením v předškolním věku. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Přednáška. 2003.
 238. 2002

 239. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Diagnostika hrubé a jemné motoriky u žáků s vícečetným postižením. In IPPP ČR Praha, přednáška. 2002.
 240. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metodika grafomotoriky a kresby. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, přednáška. 2002.
 241. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Řešitelka projektu : Získání kompetencí v oblasti praktických dovedností při obsluze reedukačních, kompenzačních, rehabilitačních a technologických pomůcek pro tělesně postižené. Poskytovatel : Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR pro rok 2002. Program podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, 2002.
 242. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka: Inovace studijního programu speciální pedagogiky - psychopedie Č. projektu ROZV/46/2002). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy, 2002.
 243. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu : Diagnostika u jedinců s těžkým kombinovaným postižením. Zadavatel : MŠMT ČR., 2002.
 244. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Spoluřešitelka projektu: Inovace studijního programu speciální pedagogiky: somatopedie (ROZV/22/2002). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy., 2002.
 245. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Stimulace osob s vícenásobným postižením. The stimulation of individuals with multiple disabilies. In Konference k problematice vzdělávání žáků s kombinovaným postižením. Asociace ústavů sociální péče ČR a PdF UP, Olomouc. Přednáška. 2002.
 246. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Terapie a stimulace u dětí s těžkým postižením. In Vzdělávací agentura Pragoversa, Praha. Přednáška. 2002.
 247. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Výuková videokazeta : Den v rehabilitační třídě. Brno: PdF MU, 2002. Edice pedagogických podpůrných prostředků.
 248. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Výuková videokazeta : Rehabilitace dětí s více vadami. 2002. vyd. Brno: Pdf MU, 2002. Edice pedagogických podpůrných prostředků.
 249. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Výuková videokazeta : Snoezelen. Brno: PdF MU, 2002. Edice pedagogických podpůrných prostředků.
 250. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Zkušenosti a názory při edukaci u klientů s multihandicapovaným postižením. In POLÁŠKOVÁ, Dagmar. Vzdělávací agentura Pragoversa, Praha. Přednáška. 2002.
 251. 2001

 252. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Canisterapie, metoda stimulace. In Vzdělávací agentura Pragoversa, Praha. Přednáška. 2001.
 253. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Dotazník pro rodiče při vstupní speciálně pedagogické diagnostice. Záznamové archy pro speciálně pedagogickou diagnostiku. Přílohy. 1. vyd. Praha: IPPP ČR, 2001. 16 s. Edice pedagogické literatury.
 254. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metodika grafomotoriky a kresby. In Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, přednáška. 2001.
 255. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika ve speciální škole. In Vzdělávací agentura Pragoversa, Praha. 2001.
 256. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická intervence u dětí žáků s tělesným postižením a více vadami. Rigorózní práce. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2001. 133 s. Speciální pedagogika.
 257. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Stimulace canisterapií. In POLÁŠKOVÁ, Dagmar. Sborník příspěvků. I. Mezinárodní konference k problematice vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením. 1. vyd. Blansko: Speciální škola pro žáky s více vadami, Blansko, 2001. s. 44-45.
 258. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Užití canisterapie ve speciální pedagogice. In POLÁŠKOVÁ, Dagmar. I. Mezinárodní konference k problematice vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením, Blansko. 2001.
 259. 2000

 260. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Některé možnosti stimulace dětí s těžkým zdravotním postižením. In POLÁŠKOVÁ, Dagmar. Podpora dětí a žáků s těžkým a kombinovaným postižením. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost, 2000. 50 s.
 261. 1997

 262. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Diagnostika tělesně postižených dětí v předškolním věku, individuální výchovně vzdělávací plány. In POLÁŠKOVÁ, Dagmar. Speciálně pedagogická diagnostika a intervence v péči o tělesně a zdravotně postižené. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost Praha, 1997. s. 19-22.
 263. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Význam diagnostiky ve výchově a vzdělávání tělesně postiženého dítěte v předškolním věku. Diplomová práce. 1. vyd. Brno: PdF MU, 1997. 72 s. Edice pedagogické literatury.
 264. 1995

 265. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Návrh diagnostických a metodických postupů pro práci učitelek s tělesně postiženými dětmi v běžných i speciálních mateřských školách. In POLÁŠKOVÁ, Dagmar. Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o děti a mladistvé s tělesným postižením. 1. vyd. Praha: SEPTIMA, 1995. s. 52-73. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85801-47-7.
 266. 1994

 267. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Úkoly speciálně pedagogické diagnostiky ve výchovně vzdělávací práci s tělesně postiženými dětmi předškolního věku. 1. vyd. Brno: CDVU MU Brno, 1994. 39 s. Edice pedagogické literatury.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 6. 2022 05:55