Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. KŘIVSKÁ, Anna, Danuše LEFNEROVÁ a Ondřej ZVĚŘINA. Sušené ovoce a jeho bezpečnost (část 1). Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., roč. 2019, č. 3, s. 77-79. ISSN 1211-846X. 2019.
  2. KŘIVSKÁ, Anna, Danuše LEFNEROVÁ a Ondřej ZVĚŘINA. Sušené ovoce a jeho bezpečnost (část 2). Výživa a potraviny. Výživaservis s.r.o., roč. 2019, č. 4, s. 90-94. ISSN 1211-846X. 2019.
  3. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Ondřej ZVĚŘINA, Jana CHALOUPKOVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ a Anna KŘIVSKÁ. Vyšetření pitné vody. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

  2017

  1. ŠUBRTOVÁ, Marie, Danuše LEFNEROVÁ, Petra LÖRINCZIOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Mikrobiota a obezita. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, roč. 2017, č. 4, s. 86-88. ISSN 1211-846X. 2017.
  2. BALÍK, Josef, Pavel HÍC, Jana KULICHOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jan STROHALM, Danuše LEFNEROVÁ a Milan HOUŠKA. Musts with Increased Lignan Content Through Addition of Lignan Extracts. Food and Bioprocess Technology. New York: Springer, roč. 10, č. 7, s. 1367-1373. ISSN 1935-5130. doi:10.1007/s11947-017-1911-6. 2017.

  2016

  1. TŘÍSKA, Jan, Josef BALÍK, Jan STROHALM, Pavla NOVOTNÁ, Naděžda VRCHOTOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ, Aleš LANDFELD, Pavel HÍC, Eva TOMÁNKOVÁ, Jaromír VEVERKA a Milan HOUŠKA. Influence of Technological Processes on Biologically Active Compounds of Produced Grapes Juices. Food and Bioprocess Technology. New York: Springer, roč. 9, č. 3, s. 421-429. ISSN 1935-5130. doi:10.1007/s11947-015-1637-2. 2016.
  2. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ a Jana CHALOUPKOVÁ. Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů. 2016.
  3. PALÁNOVÁ, Blanka, Jana STÁVKOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Mikrobiologická rizika z potravin během těhotenství. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis, roč. 71, č. 1, s. 15-18. ISSN 1211-846X. 2016.
  4. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Alena KUBÁTOVÁ, Karel PRÁŠIL, Vít HUBKA a Jindra PAVELKOVÁ. Mykologická studie v rámci projektu NAKI DF12P01OVV047. In Seminář hygieny výživy, Pardubice. 2016.
  5. BALÍK, Josef, Jaromír VEVERKA, Marie KYSELÁKOVÁ, Pavel HÍC, Miroslav HORÁK, Eva TOMÁNKOVÁ, Petr ŠNURKOVIČ, Milan HOUŠKA, Karel KÝHOS, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK, Danuše LEFNEROVÁ a Jindřich SOBOTA. Způsob výroby termomacerovaného hroznového moštu s přídavkem kyseliny L-askorbové. Patent. Číslo: 306301. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Česká republika. Název vlastníka: Mendlova univerzita v Brně, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Masarykova univerzita, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Vinařství Valtice, s.r.o. Datum registrace: 11. 3. 2011. Datum přijetí: 12. 10. 2016. 2016.

  2015

  1. LANDFELD, Aleš, Jan TŘÍSKA, Josef BALÍK, Jan STROHALM, Pavla NOVOTNÁ, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK, Danuše LEFNEROVÁ, Pavel HÍC, Eva TOMÁNKOVÁ, Radek HALAMA a Milan HOUŠKA. Influence of UV and Ozonised Water Treatment on Trans-resveratrol Content in Berry Skins and Juices of Franc and Green Veltliner Grapes. Czech Journal of Food Sciences. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, roč. 33, č. 3, s. 267-276. ISSN 1212-1800. 2015.
  2. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Anna KUBÁTOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Karel PRÁŠIL, Jindra PAVELKOVÁ a Vít HUBKA. Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 74 s. ISBN 978-80-210-8069-0. 2015.
  3. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Anna KUBÁTOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Karel PRÁŠIL, Jindra PAVELKOVÁ a Vít HUBKA. Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 74 s. ISBN 978-80-210-8069-0. 2015.

  2012

  1. MOUČKA, Tomáš, Danuše LEFNEROVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Zelí jako mléčně kysaná zelenina. Výživa a potraviny. roč. 67, č. 6, s. 154-156. ISSN 1211-846X. 2012.

  2011

  1. TOTUŠEK, Jiří, Jan TŘÍSKA, Danuše LEFNEROVÁ, Jan STROHALM, Naděžda VRCHOTOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Jiřina PRŮCHOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ a Milan HOUŠKA. Contents of Sulforaphane and Total Isothiocyanates, Antimutagenic Activity, and Inhibition of Clastogenicity in Pulp Juices from Cruciferous Plants. Czech Journal of Food Sciences. roč. 29, č. 5, s. 548–556. ISSN 1212-1800. 2011.
  2. HOUŠKA, Milan, Karel KÝHOS, Jan STROHALM, Aleš LANDFELD, Radek HALAMA, Lubomír ADÁMEK, Jiřina PRŮCHOVÁ, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK, Danuše LEFNEROVÁ, Josef BALÍK, Jaromír VEVERKA, Marie KYSELÁKOVÁ a Jindřich SOBOTA. Hroznová šťáva obohacená resveratrolem. 2011.
  3. BALÍK, Josef, Jaromír VEVERKA, Marie KYSELÁKOVÁ, Pavel HÍC, Miroslav HORÁK, Eva TOMÁNKOVÁ, Petr ŠNURKOVIČ, Milan HOUŠKA, Karel KÝHOS, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK, Danuše LEFNEROVÁ a Jindřich SOBOTA. Termomacerovaný hroznový mošt s přídavkem kyseliny L-askorbové. 2011.

  2009

  1. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Hygienické a mikrobiologické parametry menz pro studenty MU, Brno. In Výživa a zdraví 2009 Alimentární nákazy a mikrobiologie ve výživě. Teplice: Zdravotní ústav Ústí nad Labem. s. 15 - 18, 112 s. ISBN 978-80-904206-2-5. 2009.

  2008

  1. TOTUŠEK, Jiří, Danuše LEFNEROVÁ, Marie KYSELÁKOVÁ, Josef BALÍK, Jaromír VEVERKA, Jan TŘÍSKA a Naděžda VRCHOTOVÁ. Antimutagenic activity of raw materials and by-products from production of grape wines. Czech J.Food Sci. Prague: Istitute of Agriculture and Food Inform, roč. 26, Special Is, s. S 55 - S59, 5 s. ISSN 1212-1800. 2008.
  2. TOTUŠEK, Jiří, Danuše LEFNEROVÁ, Marie KYSELÁKOVÁ, Josef BALÍK, Jaromír VEVERKA, Jan TŘÍSKA a Naděžda VRCHOTOVÁ. Antimutagenní aktivita surovin a vedlejšího produktu při výrobě révových vín. In Kvalita moravských a českých vín a jejich budoucnost. MZLU Brno: MZLU Brno. 4 s. ISBN 978-80-7375-208-8. 2008.
  3. LEFNEROVÁ, Danuše, Jiří TOTUŠEK, Marie KYSELÁKOVÁ, Josef BALÍK, Jaromír VEVERKA, Jan TŘÍSKA a Naděžda VRCHOTOVÁ. Antimutagenní aktivita surovin a vedlejšího produktu při výrobě révových vín. In Aktuální problematika genetické toxikologie. NCO NZO Brno: NCO NZO. s. 87 -88. ISBN 978-80-7013-474-0. 2008.
  4. BALÍK, Josef, Marie KYSELÁKOVÁ, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jaromír VEVERKA, Pavel HÍC, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. Fenolické látky v technologii vína. In Kvalita moravských a českých vín a jejich budoucnost. MZLU Brno: MZLU Brno. 11 s. ISBN 978-80-7375-208-8. 2008.
  5. BALÍK, Josef, Marie KYSELÁKOVÁ, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jan TŘÍSKA, Michal KUMŠTA, Jaromír VEVERKA, Pavel HÍC, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. Hodnocení polyfenolů a antioxidační aktivity v hroznech a listech Vitis vinifera L. In Kvalita moravských a českých vín a jejich budoucnost. MZLU Brno: MZLU Brno. 6 s. ISBN 978-80-7375-208-8. 2008.
  6. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Přírodní karcinogeny. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, roč. 12, č. 1, s. 11-14. ISSN 1214-5602. 2008.
  7. BALÍK, Josef, Marie KYSELÁKOVÁ, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jan TŘÍSKA, Michal KUMŠTA, Jaromír VEVERKA, Pavel HÍC, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. Relations between polyphenols content and antioxidant activity in the vine grapes and leaves. CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES. roč. 26, Spec. Iss., s. "S25"-"S32", 8 s. ISSN 1212-1800. 2008.
  8. BALÍK, Josef, Marie KYSELÁKOVÁ, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jaromír VEVERKA, Pavel HÍC, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. The changes of selected phenolic substances in wine technology. Czech J. Food Sci. Prague, roč. 26, Special Is, s. S3 -S12, 10 s. ISSN 1212-1800. 2008.

  2007

  1. HOUŠKA, Milan, Jiří STROHALM, Jiří TOTUŠEK, Danuše LEFNEROVÁ, Naděžda VRCHOTOVA, D. GABROVSKA, B. OTOVA a P. GRESOVA. Food safety issues of high pressure treated fruit/vegetable juices. High pressure research. Paris, France: Taylor & Francis, roč. 27, č. 1, s. 157-162. ISSN 0895-7959. doi:10.1080/08957950601082524. 2007.
  2. ŠIMŮNEK, Jan. Mikroskopické houby ve skladu starých tisků v průběhu stěhování do nových prostor. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, roč. 2007, č. 101, s. 60. ISSN 1213-5887. 2007.
  3. BALÍK, Josef, Marie KYSELÁKOVÁ, Jaromír VEVERKA, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. The effect of clarirification on colour, concentration of anthocyanins and polyphenols in red wine. In ISHS. ISHS Acta Horticulturae 754 : International Workshop on Advances in Grapevine and Wine Research. 1. vyd. Leuven: ISHS. s. 563-568. ISBN 978-90-6605-620-6. 2007.
  4. FOREJT, Martin, Jan ŠIMŮNEK, Zuzana BRÁZDOVÁ a Danuše LEFNEROVÁ. The influence of regular consumption of kefir beverage on the incidence of Enterococcus faecalis in the human stool. SCRIPTA MEDICA. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, roč. 80, č. 6, s. 279-286. ISSN 1211-3395. 2007.

  2006

  1. HOUŠKA, Milan, Jan STROHALM, Kateřina KOCUROVÁ, Jiří TOTUŠEK, Danuše LEFNEROVÁ, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Vlasta FIEDLEROVÁ, Maria HOLASOVÁ, Dana GABROVSKÁ a Ivana PAULÍČKOVÁ. High pressure and foods - fruit/vegetable juices. Journal of Food Engineering. roč. 77, č. 77, s. 386-398, 2006.
  2. MANDELOVÁ, Lucie, Danuše LEFNEROVÁ, Jiří TOTUŠEK, J. TŘÍSKA, N. VRCHOTOVÁ, M. HOUŠKA a J. STROHALM. Inhibice mutagenity působením šťáv a biologicky aktivních látek z brukvovité zeleniny. In 29. pracovní dny - Aktuální problematika genetické toxikologie. Brno: NCO NZO. s. 71-72. ISBN 80-7013-438-0. 2006.

  2005

  1. MANDELOVÁ, Lucie, Danuše LEFNEROVÁ, Milan HOUŠKA, Jan SROHALM, Jiří TOTUŠEK, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ a Dana GABROVSKÁ. Antimutagenní aktivita brokolicové šťávy ošetřené vysokým tlakem. In 28. pracovní dny - Aktuální problematika genetické toxikologie. NCO NZO Brno: NCO NZO Brno. s. 39-40. ISBN 80-7013-421-6. 2005.
  2. TŘÍSKA, J, N VRCHOTOVÁ, M HOUŠKA, M KYSELÁKOVÁ, J TOTUŠEK, J STROHALM, J BALÍK, M VEVERKA, D LEFNEROVÁ, Pavla GREŠOVÁ a K LOUČKOVÁ. Biologically active compounds of selected fruit and vegetables and new emerging technology for their preservation. In Vitamins. Pardubice. ISBN The abstr. book. 2005.
  3. HOUŠKA, M., J. TOTUŠEK, D. GABROVSKÁ, J. STROHALM, N. VRCHOTOVÁ, D. LEFNEROVÁ, I. PAULÍČKOVÁ, V. FIEDLEROVA a R. WINTEROVÁ. Functional food components prepared with assistance of high pressure treatment. In International Conference on High Pressure Science and Technology. Karlsruhe: Proceedings on CD-ROM. 9 s. ISBN 3-923704-49-6. 2005.
  4. LEFNEROVÁ, Danuše, Jan ŠIMŮNEK, Jiří TOTUŠEK, Milan HOUŠKA, Jan STROHALM a Jana CHALOUPKOVÁ. Mikrobiologický obraz šťáv a salátů ošetřených vysokým tlakem. In Mikrobiologie potravin. Praha: VŠCHT. s. 76 - 82. ISBN 80-7080-582-X. 2005.
  5. TŘÍSKA, J, N VRCHOTOVÁ, M HOUŠKA, J STROHALM, J TOTUŠEK, D LEFNEROVÁ, P GŘESOVÁ a K LOUČKOVÁ. Sulforaphane content in vegetable juices of brassiceae family. In Vitamins. Pardubice. ISBN The abstr.book. 2005.
  6. TŘÍSKA, J, N VRCHOTOVÁ, M HOUŠKA, J STROHALM, J TOTUŠEK, D LEFNEROVÁ, P GŘESOVÁ a K LOUČKOVÁ. Vliv zpracování a konzervace na obsah sulforafanu v brokolici a v ovocno-brokolicové šťávě. In XXXVI. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. ISBN poster. 2005.

  2004

  1. TŘÍSKA, Jan, Naděžda VRCHOTOVÁ, Marie KYSELÁKOVÁ, Josef BALÍK, Miroslav VEVERKA, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. The distribution of resveratrol and other phenolic compounds in the berries and stems of the red vine. In XXVIII th World congress of vine and wine. Vienna. s. 174-175. 2004.
  2. KYSELÁKOVÁ, Marie, Josef BALÍK, Miroslav VEVERKA, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. The influence of the grapevine treatment on the content of resveratrol and other phenolic compounds. In XXVIII th World congress of vine and wine. Vienna. s. 173-174. 2004.
  3. LEFNEROVÁ, Danuše. Využití bakteriálních testů v prevenci rizika látek s genotoxickými účinky. Disertační práce. Brno: MU, LF, Ústav preventivního lékařství. 165 s. 2004.

  2003

  1. LEFNEROVÁ, Danuše, Jiří TOTUŠEK, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Lucie BURDOVÁ, Lada MAREČKOVÁ a Vladislava ZAVADILOVÁ. Antimutagenní potenciál polyfenolických sloučenin obsažených v révových vínech. In Aktuální problematika genetické toxikologie. Brno: NCO NZO. s. 35-36. ISBN 80-7013-381-3. 2003.
  2. TOTUŠEK, Jiří a Danuše LEFNEROVÁ. Hodnocení antimutagenního potenciálu resveratrolu krátkodobými testy mutagenity. In Víno a zdraví. Masarykova universita, Lékařská fakulta, 2003.
  3. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Knižní fondy - Mikroklima a jeho ovlivňování. Brno: Moravská zemská knihovna. 60 s. ISBN 80-7051-150-8. 2003.
  4. KYSELÁKOVÁ, Marie, Josef BALÍK, Miroslav VEVERKA, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. Resveratrol v červených vínech. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 7-8, s. 357-358. ISSN 1212-78-84. 2003.
  5. KYSELÁKOVÁ, Marie, Josef BALÍK, Miroslav VEVERKA, Antonín KLÁSEK, Jan TŘÍSKA, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. Vliv maceračních postupů na obsah resveratrolu a celkovou jakost červených vín. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 7-8, s. 355-356. ISSN 1212-78-84. 2003.

  2002

  1. LEFNEROVÁ, Danuše, Jiří TOTUŠEK, Jan TŘÍSKA a Aleš HEYBERGER. Hodnocení mutagenity pitné vody Amesovým testem užitím kontinuální extrakce kapalina-kapalina. In Aktuální problematika genetické toxikologie. Brno: IDVPZ. s. 33-33. ISBN 80-7013-364-3. 2002.
  2. TŘÍSKA, Jan, Aleš HEYBERGER, Jiří TOTUŠEK a Danuše LEFNEROVÁ. Kontinuální extrakce polyaromatických uhlovodíků z vody a hodnocení mutagenity extraktů Amesovým testem. Vodní hospodářství : vědeckotechnický měsíčník. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, roč. 52, č. 5, s. 123-126. ISSN 1211-0760. 2002.
  3. TŘÍSKA, Jan, Marie KYSELÁKOVÁ, Jiří TOTUŠEK, Naděžda VRCHOTOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ, Josef BALÍK a Miroslav VEVERKA. Phenolic compounds in Moravian red wines. In XXVII th world congress of wine and vine. Bratislava, 2002.
  4. TŘÍSKA, Jan, Marie KYSELÁKOVÁ, Jiří TOTUŠEK, Naděžda VRCHOTOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ, Josef BALÍK a Miroslav VEVERKA. Resveratrol in Moravian red wines. In XXVII th World congress of wine and vine. Bratislava, 2002.
  5. TŘÍSKA, Jan, Marie KYSELÁKOVÁ, Jiří TOTUŠEK, Naděžda VRCHOTOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ, Josef BALÍK a Miroslav VEVERKA. Resveratrol in Moravian wines. In Euro Conference- Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication II. Lednice, 2002.

  2001

  1. TŘÍSKA, Jan, Aleš HEYBERGER, Jiří TOTUŠEK, Danuše LEFNEROVÁ a Naděžda VRCHOTOVÁ. Extrakce organických látek z vody a hodnocení mutagenního potenciálu. In Pitná voda. České Budějovice: W a ET Team. s. 241-246. ISBN 80-238-7058-0. 2001.

  2000

  1. KACHLÍK, Petr, Anna KLIMOVÁ, Halina MATĚJOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Co a jak se dozvídají posluchači Pedagogické fakulty Masarykopvy univerzity v Brně v předmětu "Základy zdravotních nauk". In XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: KHS Ostrava. s. 240-244. 1. ISBN 80 7071 149 3. 2000.
  2. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ a Vladislava ZAVADILOVÁ. Hodnocení mikrobiologické čistoty v zařízeních společného stravování v rámci výuky studentů LF na ÚPL. In Aktuální problematika mikrobiologie potravin II. 1. vyd. Liblice-Byšice: Československá mikrobiologická společnost. s. 127-130. 1. 2000.
  3. HLADÍKOVÁ, Radka, Ivana MÁROVÁ, Danuše LEFNEROVÁ a Zdena POKORNÁ. Stanovení genotoxických účinků plísní izolovaných z potravin a jejich potlačení některými karotenoidy. In Sborník společnosti pro mutagenezi v zevním prostředí. 1. vyd. Brno: IDVPZ. s. 35. 2000.

  1999

  1. HUSÁKOVÁ, Martina, Monika KRČMÁŘOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Genotoxicita termorezistentních plísní izolovaných z čajů. In Aktuální problematika mikrobiologie potravin. 1. vyd. Liblice-Byšice: Československá mikrobiologická společnost. s. 132-134. 1. 1999.
  2. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Plísně v potravinách a jejich genotoxické riziko. In Sborník z 22.pracovních dnů společnosti pro mutagenezi v zevním prostředí:nové poznatky v genetické toxikologii. 1. vyd. Brno: IDVPZ. s. 19. 1999.
  3. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Plísně v potravinách a jejich genotoxické riziko,závěr.zptráva grantu FRVŠ. 1. vyd. Brno: LF MU. 12 s. 1999.

  1998

  1. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Martin KRUŠINA, Martina HUSÁKOVÁ, Monika KRČMÁŘOVÁ, Kristýna SOPOUCHOVÁ, Dita KELLNEROVÁ, Markéta HOŘÁKOVÁ, Helena SKALNÍKOVÁ a Anna BALDERMANNOVÁ. Plísně v potravinách a jejich genotoxické riziko. 1. vyd. Brno: FRVŠ. 30 s. 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 4. 2024 07:10