Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. RODOVÁ, Veronika. členka/oponentka pracovní skupiny NPI ČR pro vzdálávácí oblast Umění a kultura. pracovní skupina NPI ČR pro vzdělávací oblast Umění a kultura - tvorba RVP ZV, 2022 - 2023.
 2. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5.
 3. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022.
 4. RODOVÁ, Veronika a Hana HORKÁ. Grandes figures de la Révolution française: création et lecture à l’aide de la technique des tableaux vivants. Synergies Europe. Sylvains-lès-Moulins, France: GERFLINT (Groupe d'Etudes et de Recherches pour le Francais Langue Internationale), 2022, roč. 2022, č. 17, s. 209-222. ISSN 1951-6088.
 5. SLAVÍK, Jan, Kateřina DYTRTOVÁ, Ondřej HNÍK, Lucie JAKUBCOVÁ, Alena NOHAVOVÁ, Veronika RODOVÁ a Věra UHL SKŘIVANOVÁ. Klíčová kompetence (nejen) pro umělecké obory v evropském kurikulu: analytické vysvětlení. Studia Paedagogica. Brno: MUNI PRESS, 2022, roč. 27, č. 3, s. 9-32. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2022-3-1.
 6. RODOVÁ, Veronika. Metoda živých obrazů v online prostoru. In The method of live pictures in the online space. 2022.
 7. RODOVÁ, Veronika a Anna TOMKOVÁ. Mosty mezi praxí a teorií dramatické výchovy a pedagogiky. Praha: Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha, 2022. 7 s.
 8. RODOVÁ, Veronika a Lucie GRŮZOVÁ. Pozvání do jeskyně pokladů, recenze knihy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 3, s. 62. ISSN 0323-0449.
 9. RODOVÁ, Veronika. Recenzní posudek na publikaci vydávanou Nakladatelstvím JAMU. první. Brno: Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2022.
 10. LÉTALOVÁ, Jana a Veronika RODOVÁ. Rozhovor o environmentální výchově ve školní praxi s její koordinátorkou Zdenkou Kissovou. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 1, s. 9-14. ISSN 0323-0449.
 11. RODOVÁ, Veronika a Lucie ŠKARKOVÁ. Rozhovor s Arnoldem Kissem o podnikavosti, jako důležité složce učitelské profese. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 3, s. 13-18. ISSN 0323-0449.
 12. RODOVÁ, Veronika, Jana LÉTALOVÁ a Hana HORKÁ. Rozhovor s Hanou Horkou o environmentální výchově, jejím pojetí a významu ve vzdělávacím kurikulu. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 1, s. 3-7. ISSN 0323-0449.
 13. RODOVÁ, Veronika a Anna TOMKOVÁ. Rozhovor s Klárou Šeďovou a Romanem Švaříčkem o významu výzkumu a jeho vlivu na učitelskou praxi. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 4, s. 5-13. ISSN 0323-0449.
 14. RODOVÁ, Veronika. Rozhovor s Lukášem Tvrďochem o pojetí výuky dějepisu. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 2, s. 11-17. ISSN 0323-0449.
 15. RODOVÁ, Veronika a Anna TOMKOVÁ. Rozhovor s Markétou Němcovou a Radkou Proškovou o zkušenosti učitele jako účastníka intervenčního pedagogického výzkumu. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 4, s. 14-18. ISSN 0323-0449.
 16. RODOVÁ, Veronika a Jiří MIHOLA. Rozhovor s Petrem Čornejem o výchovně-vzdělávací roli historie a důležitosti dobrých učitelů. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 2, s. 3-10. ISSN 0323-0449.
 17. RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 191 s. edice Reflexe, 7. svazek. ISBN 978-80-280-0101-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0101-2022.
 18. RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 191 s. Reflexe. ISBN 978-80-280-0100-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0101-2022.
 19. RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 191 s. ISBN 978-80-280-0101-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0101-2022.
 20. RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 191 s. ISBN 978-80-280-0100-1.
 21. RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2022. 191 s. ISBN 978-80-280-0100-1.
 22. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy., 2022. ISSN 0323-0449.
 23. RODOVÁ, Veronika, Karolína DUNDÁLKOVÁ a Tomáš JANÍK. Úvahy Hanse Ulricha Grundera o učitelství, učitelích a jejich postavení ve společnosti. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 3, s. 5-12. ISSN 0323-0449.
 24. RODOVÁ, Veronika. Úvodník 146/1. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 146, č. 1, s. 4. ISSN 0323-0449.
 25. RODOVÁ, Veronika. Úvodník 147/1. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 1, s. 2. ISSN 0323-0449.
 26. RODOVÁ, Veronika. Úvodník 147/2. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 2, s. 2. ISSN 0323-0449.
 27. RODOVÁ, Veronika. Vánoce - adventní kalendář. In Kurz Muzejní edukátor. 2022.
 28. RODOVÁ, Veronika. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace. In Kurz Muzejní edukátor, 3. ročník. 2022.
 29. RODOVÁ, Veronika a Zuzana JIRSOVÁ. Vývoj školství v zapadlém kraji. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 2, s. 60. ISSN 0323-0449.
 30. 2021

 31. RODOVÁ, Veronika a Katja ROPERT PERNE. Drama in gledališče v izobraževanju kot metoda za vključevanje socialnega in čustvenega vidika v izobraževalni proces. In Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – Izkušnje, problemi, perspektive. 2021. ISBN 978-961-270-376-9.
 32. RODOVÁ, Veronika a Katja ROPERT PERNE. Drama in gledališče v izobraževanju kot metoda za vključevanje socialnega in čustvenega vidika v izobraževalni proces. In Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Učenje in poučevanje na daljavo – Izkušnje, problemi, perspektive. 2021. ISBN 978-961-270-376-9.
 33. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Jiné obory jako živý zdroj inspirace pedagogiky. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2021, LXXI, č. 2, s. 153-157. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2021.2005.
 34. RODOVÁ, Veronika, Eva DITTINGEROVÁ, Katja ROPRET PERNE a Tomáš MOHAPL DOLEŽAL. Kurikulum pro wellbeing. Lužánky zvou učitele do hry. první. Brno: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, 2021. ISBN 978-80-85038-08-8.
 35. DITTINGEROVÁ, Eva, Katja ROPRET PERNE, Veronika RODOVÁ a Tomáš MOHAPL DOLEŽAL. Living the school life - Lužánky calling teachers into play. In To Be Consortium. To Be – A Living Question. Guidebook for Drama & Education Practitioners. Nyitott Kör Egyesület, 2021. s. 78-119, 41 s. ISBN 978-615-01-2517-6.
 36. RODOVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Portfolio jako obraz profesního růstu studentek Učitelství pro mateřské školy. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021.
 37. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Portfolio jako obraz profesního růstu studentek Učitelství pro mateřské školy. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9.
 38. RODOVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Profesní identita studentek učitelství pro mateřské školy a její odraz v portfoliu. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 1, s. 35-69. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2021-1-35.
 39. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy. Založil Jan Havelka v Olomouci roku 1873., 2021. ISSN 0323-0449.
 40. DITTINGEROVÁ, Eva, Katja ROPRET PERNE, Veronika RODOVÁ a Tomáš MOHAPL DOLEŽAL. Well-being Curriculum 2. (CZ). Brno: Nyitott Kör Egyesület, 2021. ISBN 978-615-01-2516-9.
 41. RODOVÁ, Veronika, Eva DITTINGEROVÁ, Ropert- Perne KATJA a Mohapl Doležal TOMÁŠ. Wellbeing ve škole. Pohled na téma skrze metody dramatické výchovy. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9.
 42. RODOVÁ, Veronika, Eva DITTINGEROVÁ, Ropert- Perne KATJA a Mohapl Doležal TOMÁŠ. Wellbeing ve škole. Pohled na téma skrze metody dramatické výchovy. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021.
 43. RODOVÁ, Veronika, Eva DITTINGEROVÁ, Katja ROPRET PERNE a Tomáš MOHAPL DOLEŽAL. Žít školou naplno. Lužánky zvou učitele do hry. první. Brno: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, 2021. ISBN 978-80-85038-09-5.
 44. DITTINGEROVÁ, Eva, Katja ROPRET PERNE, Veronika RODOVÁ, Tomáš MOHAPL DOLEŽAL, Lenka POLÁNKOVÁ, Hana CISOVSKÁ a Eva JANEBOVÁ. Žít školou naplno. Wellbeing učitelů a žáků základních škol v kontextu dramatické výchovy. první. Brno: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, 2021. 86 s. ISBN 978-80-85038-11-8.
 45. 2020

 46. RODOVÁ, Veronika. Edukační potenciál živých obrazů v prostředí muzea. In The educational potential of living tableaus in the museum environment. 2020.
 47. RODOVÁ, Veronika a Eva DITTINGEROVÁ. Joe Provisor o poradních kruzích jako prastarém a užitečném způsobu otevřené komunikace mezi žáky a učiteli. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 144, č. 3, s. 5-11. ISSN 0323-0449.
 48. RODOVÁ, Veronika a Anna TOMKOVÁ. Rozhovor s Evou Machkovou o věčných otázkách pedagogiky. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 144, č. 4, s. 5-11, 4 s. ISSN 0323-0449.
 49. RODOVÁ, Veronika a Tomáš JANÍK. Rozhovor se Zdeňkem Benešem o vzdělanosti, vzdělávání a významu školního dějepisu. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 145, č. 1, s. 5-14, 5 s. ISSN 0323-0449.
 50. DITTINGEROVÁ, Eva, Katja ROPRET PERNE, Veronika RODOVÁ, Tomáš MOHAMPL DOLEŽAL a Lenka POLÁNKOVÁ. To be or not to be well? Semináře pro učitele a programy pro školy. 2020.
 51. RODOVÁ, Veronika. Úvodník 144/3. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 144, č. 3, s. 4. ISSN 0323-0449.
 52. RODOVÁ, Veronika. Úvodník 145/2. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 145, č. 2, s. 4. ISSN 0323-0449.
 53. RODOVÁ, Veronika. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace. In Kurz Muzejní edukátor. 2020.
 54. RODOVÁ, Veronika. Živé obrazy jako cesta tvorby a poznání… v době online výuky. In Umění online? Jak učit umění online? Zkušenosti a inspirace z uměleckých oborů. 2020.
 55. 2019

 56. RODOVÁ, Veronika. Člen lektorského sboru na krajské přehlídce dětského divadla Dětská scéna ve Strašecí 2019. člen lektorského sboru na krajské přehlídce dětského divadla, 2019.
 57. RODOVÁ, Veronika. Člen redakční rady Deníku dětské scény, Svitavy 2019. Deník dětské scény, 2019.
 58. GRŮZOVÁ, Lucie, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019.
 59. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí studenti učitelství v začátcích svého studia? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 60. NOVÁKOVÁ, Eva a Veronika RODOVÁ. Když se žáci učí v pátek odpoledne. Komenský. 2019, roč. 144, č. 1, s. 28-33.
 61. RODOVÁ, Veronika. Metody dramatické výchovy - výukový program Václav a Boleslav, počátky českého státu. 2019.
 62. RODOVÁ, Veronika. Metody dramatické výchovy - výukový program Velká francouzská revoluce, čas nadšení, čas vraždění. 2019.
 63. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Osobnosti francouzské revoluce. Vytváření a čtení ikonického textu technikou živých obrazů. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2019, roč. 10, č. 1, s. 65-91. ISSN 1804-5367.
 64. RODOVÁ, Veronika a Hana HORKÁ. Pokračování rozhovoru s Vladimírou Spilkovou, tentokrát o proměnách učitelské profese a přípravy na ni. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 143, č. 4, s. 5-13. ISSN 0323-0449.
 65. RODOVÁ, Veronika a Karolína DUNDÁLKOVÁ. Rozhovor s Tomášem Kasperem o významu historie. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 144, č. 2, s. 5-8. ISSN 0323-0449.
 66. HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019. s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8.
 67. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský, 2019. ISSN 0323-0449.
 68. RODOVÁ, Veronika. Úvodník 143/3. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 143, č. 3, s. 4. ISSN 0323-0449.
 69. RODOVÁ, Veronika. Úvodník 144/1. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 144, č. 1, s. 4. ISSN 0323-0449.
 70. RODOVÁ, Veronika. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace. In Kurz Muzejní edukátor. 2019.
 71. RODOVÁ, Veronika. Živé obrazy ve výuce. Dramatická výchova ve službách vlastivědy. In Ondřej Šimík. Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 149-157. ISBN 978-80-7599-091-4.
 72. 2018

 73. RODOVÁ, Veronika. Člen redakční rady Deníku dětské scény, Svitavy 2018. 2018.
 74. RODOVÁ, Veronika. Editorial 142/3. Komenský. Masarykova univerzita, 2018, roč. 142, č. 3, s. 4. ISSN 0323-0449.
 75. RODOVÁ, Veronika. Editorial 143/1. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 143, č. 1, s. 4. ISSN 0323-0449.
 76. RODOVÁ, Veronika. Edukační možnosti živých obrazů - dramatická výchova ve službách vlastivědy. In VI. mezinárodní odborná konference z cyklu Učitel a žák v pedagogické teorii a praxi - kontexty změn. 2018.
 77. RODOVÁ, Veronika. Edukační možnosti živých obrazů, dramatická výchova ve službách dějepisu. In Dějiny a divadlo aneb dramatizace dějin (24.-25. dubna 2018). 2018.
 78. RODOVÁ, Veronika a Eva DITTINGEROVÁ. O fotki, dílna v rámci letní školy pro učitele. In Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách. Letní škola pro učitele 2018. 2018.
 79. GRŮZOVÁ, Lucie, Petra VYSTRČILOVÁ a Veronika RODOVÁ. Play - children under three years in non-formal education. In 70th OMEP World Assembly and Conference. 2018.
 80. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Monika ČERNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Podpora tvorby profesního portfolia v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9177-1.
 81. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 48 s. ISBN 978-80-210-9059-0.
 82. RODOVÁ, Veronika. Rozhovor s Janou Frankovou o uměleckém vzdělávání. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 142, č. 3, s. 5-11. ISSN 0323-0449.
 83. RODOVÁ, Veronika. Rozhovor s Martinem Hakem o vypravěčském umění. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 143, č. 2, s. 5-11. ISSN 0323-0449.
 84. RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Rozhovor s Vladimírou Spilkovou o školské reformě a o podobách současné školy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 143, č. 1, s. 5-12. ISSN 0323-0449.
 85. HAVEL, Jiří, Petr NAJVAR, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In 5PP PROSTOR PRO PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGY. 2018.
 86. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský, 2018. ISSN 0323-0449.
 87. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3.
 88. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018.
 89. RODOVÁ, Veronika. Velká francouzská revoluce, čas nadšení, čas vraždění. In Škola dramatickou hrou. první. Praha: Eva Machková, 2018. s. 1-8. https://www.evamachkova.cz/.
 90. RODOVÁ, Veronika. Výběr a použití vhodných didaktických metod a forem muzejní edukace. In Kurz Muzejní edukátor. 2018.
 91. RODOVÁ, Veronika a Jan SLAVÍK. Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu: Analytické zobecnění poznatků z praxe. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 3, s. 9-47. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-3-2.
 92. RODOVÁ, Veronika a Jan SLAVÍK. Živé obrazy jako způsob poznávání. In Konstruktivistické přístupy ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik. 2018.
 93. RODOVÁ, Veronika. Životní osudy Boženy Němcové. Tvořivá dramatika, časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2018, XXIX, 3/2018, s. 19-27. ISSN 1211-8001.
 94. 2017

 95. RODOVÁ, Veronika. Člen lektorského sboru na krajské přehlídce Bechyňské jaro 7. - 8. dubna 2017. člen lektorského sboru na krajské jihočeské přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, 2017.
 96. RODOVÁ, Veronika. Člen lektorského sboru na krajské přehlídce Divadelní Tartas 2017. Člen lektorského sboru na krajské přehlídce Divadelní Tartas 2017, 2017 - 2017.
 97. RODOVÁ, Veronika. Člen redakční rady Deníku dětské scény, Svitavy 2017. Deník Dětské scény, 2017.
 98. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Osobnosti Francouzské revoluce, živé obrazy jako cesta k dialogickému vyučování. Komenský. Masarykova univerzita, 2017, roč. 142, č. 2, s. 32-39. ISSN 0323-0449.
 99. RODOVÁ, Veronika. Pravěk - stále nosíme v hlavách mozek sběračů a lovců. 2017.
 100. RODOVÁ, Veronika a Helena KOLDOVÁ. Rozhovor s Františkem Kuřinou o matematice a jejím vyučování. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 142, č. 2, s. 5-11. ISSN 0323-0449.
 101. RODOVÁ, Veronika. Rozhovor s Jessicou Litwak o divadle jako nástroji společenské změny a vzdělávání. Komenský. Masarykova univerzita, 2017, roč. 142, č. 1, s. 5-10. ISSN 0323-0449.
 102. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský, 2017. ISSN 0323-0449.
 103. 2016

 104. RODOVÁ, Veronika. Člen lektorského sboru na krajské přehlídce Divadelní Tartas 2016. 2016.
 105. RODOVÁ, Veronika. Člen lektorského sboru na Setkání divadel - Malé jevištní formy 2016. 2016.
 106. RODOVÁ, Veronika. Člen redakční rady Deníku dětské scény, Svitavy 2016. Deník Dětské scény, 2016.
 107. RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v muzeu. Náměty pro práci muzejního pedagoga. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2016. 37 s. ISBN 978-80-7028-468-1.
 108. HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Veronika RODOVÁ. Rozvíjení didaktických dovedností v učitelském vzdělávání. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 124-137. ISBN 978-80-7509-426-1.
 109. RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ a Zora SYSLOVÁ. Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru učitelství pro mateřské školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 16 s.
 110. RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ a Zora SYSLOVÁ. Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 17 s.
 111. RODOVÁ, Veronika. Still Pictures as a Form of Learning. New Zealand Journal of Research in Performing Arts and Educations: Nga mahi a Rehia no Aotearoa. Canterbury: University of Canterbury, 2016, Volume 6,, podzim 2016, s. 59-67. ISSN 1178-7708.
 112. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský, 2016 - 2020. ISSN 0323-0449.
 113. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský, 2016 - 2018. ISSN 0323-0449.
 114. RODOVÁ, Veronika. Šéfredaktorka časopisu Komenský. Komenský, 2016. ISSN 0323-0449.
 115. HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Veronika RODOVÁ. Tematická kooperativní výuka jako výuková strategie v učitelském vzdělávání. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2016. 2016.
 116. RODOVÁ, Veronika. Workshop Dramatická výchova v muzeu Velká francouzská revoluce - čas nadšení, čas vraždění. In Workshop Drama Education in Museum - French Revolution. 2016.
 117. HANUŠ, Jiří a Veronika RODOVÁ. Živý obraz jako metoda výuky dějepisu. In Porozumět 20. století. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. s. 18-20.
 118. RODOVÁ, Veronika. Živý obraz jako metoda výuky dějepisu. In Understanding 20th Century. 2016.
 119. RODOVÁ, Veronika. Živý obraz jako způsob práce s historickými fakty a pojmy. 2016.
 120. 2015

 121. RODOVÁ, Veronika. Autopohádky, Horácké divadlo Jihlava. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré Divadlo Dětem, 2015.
 122. RODOVÁ, Veronika. Dětská scéna Svitavy 2015. Deník Dětské scény, 2015.
 123. RODOVÁ, Veronika. Dětské divadlo má smysl. Tvořivá dramatika, časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2015, XXVI, č. 75, s. 18-21, 48 s. ISSN 1211-8001.
 124. RODOVÁ, Veronika. Divadelní Tartas 2015. lektorský sbor krajského kola divadelní přehlídky, 2015.
 125. RODOVÁ, Veronika. Koncepce vlastních výukových programů účastníků. 2015.
 126. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Nová kultura vyučování a učení v primární škole na příkladech. In Porubský, Š., Lynch, Z. (eds.). Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. 1. vyd. Banská Bystrica: Banská Bystrica: PF UMB, 2015. s. 22-40. ISBN 978-80-557-1024-2.
 127. RODOVÁ, Veronika, Tomáš DOLEŽAL a Eva GAŽÁKOVÁ. Přehlídka dětského divadla Tartas, Dobřany 24.-26.4.2015. Svitavy: Sdružení pro tvořivou dramatiku a Multifunkční centrum Fabrika Svitavy, 2015.
 128. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Příklad aplikace nové kultury vyučování a učení v primární škole. In Mezinárodní­ konference Kurikulárna reforma a perspektivy základnej školy, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2015.
 129. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme). Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 30-40. ISSN 1897-6557.
 130. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Učitel jako iniciátor rozvoje prožitku, zkušenosti a tvořivosti v mateřské škole. In Adriana Wiegerová a kol. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. první. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. s. 58-73. 10 publikace ve vědecké edici Pedagogika. ISBN 978-80-7454-555-9.
 131. RODOVÁ, Veronika. Václav a Boleslav, počátky českého státu. 2015.
 132. RODOVÁ, Veronika a Eva DITTINGEROVÁ. Vyprávěj, maluj, hraj….příběh Romů. první. Brno: Muzeum romské kultury, 2015. s. 1-16. 12/2015.
 133. RODOVÁ, Veronika a Eva DITTINGEROVÁ. Vzdělávací kurz Vyprávěj, maluj, hraj… Příběh Romů. In Vzdělávací kurz. 2015.
 134. RODOVÁ, Veronika. Živý obraz jako způsob práce s historickými fakty a pojmy. 2015.
 135. 2014

 136. RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu : vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7593-1.
 137. RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky. první. Brno: MU, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7593-1.
 138. HORKÁ, Hana, Veronika RODOVÁ a Ivana CHYBOVÁ. Poznávání přírody v předškolním věku. In Zora Syslová, Veronika Rodová. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 59-69. ISBN 978-80-210-7370-8.
 139. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 2014.
 140. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 1 - 284. ISBN 978-80-210-7370-8.
 141. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 11.–12.11.2014. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7370-8.
 142. RODOVÁ, Veronika. Recenzní posudek pro časopis Studia paedagogica. 2014.
 143. HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří HAVEL a Veronika RODOVÁ. School Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7597-9.
 144. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Školní pedagogika – distanční e-kurz. Brno, 2014.
 145. RODOVÁ, Veronika. The Legacy of J.A. Komenius. In Hana Horká, Jana Kratochvílová et al. School education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 91-96. ISBN 978-80-210-7597-9.
 146. HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Učení přírodní zahradou. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 2014.
 147. 2013

 148. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Budeme si spolu číst! Tvořivá dramatika,. Praha: IPOS-pracoviště Artama, 2013, XXIV, č. 2, s. 25-27. ISSN 1211-8001.
 149. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Edukační potenciál živých obrazů. In Muzeum a škola, 6. ročník mezinárodní konference, Zlín. 2013.
 150. MOON, Jennifer Ann, Michal DIVIŠ, Jan KOLÁŘ, Vít DOČEKAL, Josef VALENTA, Hana KASÍKOVÁ, Hana HORKÁ, Veronika RODRIGUEZOVÁ, Karla BRÜCKNEROVÁ a Michal DUBEC. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 118 s. ISBN 978-80-210-6296-2.
 151. KYSELO, A a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Místo, kde žijeme jako zrcadlo našich osudů. In 18. ročník celostátního semináře Dramatická výchova ve škole, Jičín 2014. 2013.
 152. KYSELO, Alena a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Muzejní divadlo? Využití dramatické výchovy v muzejních edukačních programech. In Dvoudenní workshop pořádáný Metodickým centrem muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea Brno. 2013.
 153. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Obrazy skryté v textu. In Workshop Dobíjení tvořivých baterií. 2013.
 154. KYSELO, A a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Pátrání po místě – expedice domů (workshop Muzejní divadlo). In Search for a place – a homecoming expedition. 2013.
 155. RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Lukáš TVRĎOCH a Martin PLEVA. Umíme vyučovat dějepis? Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 137, č. 4, s. 36-38, 2 s. ISSN 0323-0449.
 156. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Václav a Boleslav - edukační potenciál středověkých legend. 2013.
 157. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací možnosti živých obrazů. In Sekce Podoby Dramatické výchovy, v rámci přehlídky Děti Výchova Divadlo (DVD), pořádané Katedrou výchovné dramatiky DAMU a Sdružením pro výchovnou dramtiku. 2013.
 158. 2012

 159. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Cirkus ve škole? Komenský. Brno: PdF MU, 2012, roč. 137, č. 1, s. 41-44. ISSN 0323-0449.
 160. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v muzeu a galerii (workshop pro muzejní pedagogy). 2012.
 161. HORKÁ, Hana a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Možnosti integrace a kooperace dvou zdánlivě nesouvisejících oblastí (Život pravěkých sběračů a lovců z pohledu environmentální výchovy). In XX. jubilejní konference ČAPV, sekce Dimenze kurikula. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
 162. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Pozvání k četbě o komunikaci ve školní třídě. Tvořivá dramatika,. Praha, 2012, XXIII, č. 3, s. 30-32. ISSN 1211-8001.
 163. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení. In Věra Ježková (Ed.). KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.—12. září 2012, Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 326-339. ISBN 978-80-7290-620-8.
 164. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení. In XX. jubilejní konference ČAPV, sekce Učitel jako výzkumník. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
 165. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Rozumět textu starému pět tisíc let… (náměty pro práci s ikonickým textem). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012, roč. 137, č. 2, s. 47-52. ISSN 0323-0449.
 166. HORKÁ, Hana a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Teoreticko-výzkumná reflexe výukového programu.(Život pravěkých sběračů a lovců z pohledu environmentální výchovy). In Ježková, V. (Ed.). Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 339-347. ISBN 978-80-7290-620-8.
 167. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (příklad užití kvalitativní metodologie pro oblast didaktiky dějepisu). In I mlčení je lež. Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise (konference a didaktický seminář). 2012.
 168. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy. 2012. 305 s.
 169. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Zakotvená teorie jako možnost výzkumné sebereflexe. In XX. jubilejní konference ČAPV, sekce Učitel jako výzkumník. 2012.
 170. HORKÁ, Hana a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Život pravěkých sběračů a lovců z pohledu environmentální výchovy. In XX. jubilejní konference ČAPV, sekce Dimenze kurikula. 2012.
 171. 2011

 172. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Obraz jako východisko výuky dějepisu. In DOLEŽELOVÁ, J. (Ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 34-52, 75 s. ISBN 978-80-210-5587-2.
 173. BRHELOVÁ, Eva a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Otázka jako klíč k příběhu. Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2011, XXII., č. 1, s. 15-22, 56 s. ISSN 1211-8001.
 174. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (T.K.V.). 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 175. 2010

 176. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Božena Němcová jako objekt dějepisného vyučování. In MÄRC, J. a kolektiv. Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování (genderová tematika ve výuce dějepisu), Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Historica Didactica 3. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 94-112, 160 s. ISBN 978-80-7414-367-0.
 177. RODRIGUEZOVÁ, Veronika a Věra ŠLECHTOVÁ. Brněnský ŠPÍL- BERG 2010 byl zdolán. Amatérská scéna. Praha, 2010, roč. 2010/56, č. 2, s. 55-57, 87 s. ISSN 0002-6786.
 178. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Jindra Delongová. Paní. Amatérská scéna. Praha, 2010, roč. 2010/56, č. 3, s. 5-7, 59 s. ISSN 0002-6786.
 179. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
 180. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Redbridge Drama Centre. Amatérská scéna. Praha, 2010, roč. 2010/56, č. 6, s. 41-42, 55 s. ISSN 0002-6786.
 181. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vliv programů tematické kooperativní výuky (T.K.V.) na vyučovací strategie učitelů dějepisu. In In DOLEŽELOVÁ,J. (ed.) Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: MU, 2010. s. 6-14, 103 s. ISBN 978-80-210-5293-2.
 182. 2009

 183. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Projektové vyučování dějepisu metodami dramatické výchovy. In In BURSÍKOVÁ, L., MARTINOVSKÝ, P. a kol. Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise. 1. vyd. Praha: ASUD ČR, 2009. s. 96-100, 138 s. ISBN 978-80-903419-4-4.
 184. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická kooperativní výuka dějepisu u zdravotně znevýhodněných. In In. PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L.(Eds.). Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník anotací příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 16-70. ISBN 978-80-210-4849-2.
 185. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická kooperativní výuka dějepisu u zdravotně znevýhodněných. In In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L.(Eds.). Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí (CD ROM). Brno: MU, 2009. s. 75-78, 237 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 186. DVOŘÁKOVÁ, Iva a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Václav a Boleslav na dva způsoby. In In BURSÍKOVÁ, L., MARTINOVSKÝ, P. a kol. Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise. 1. vyd. Praha: ASUD ČR, 2009. s. 26-39, 138 s. ISBN 978-80-903419-4-4.
 187. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Výukové programy jako zdroj znalostí žáků v dějepise. In In ŠTĚPÁNEK, K. (ed.) Vybrané problémy borové didaktiky dějepisu 2 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 28-39, 46 s. ISBN 978-80-210-5019-8.
 188. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Výzkum je dobrodružství. Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009, roč. 2009/XX,, č. 3, s. 56-57, 65 s. ISSN 1211-8001.
 189. 2008

 190. RODOVÁ, Veronika. člen redakční rady. Tvořivá dramatika, 2008. ISSN 1211-8001.
 191. RODOVÁ, Veronika. člen redakční rady časopisu Tvořivá dramatika. Tvořivá dramatika, 2008. ISSN 1211-8001.
 192. RODRIGUEZOVÁ, Veronika a Jana HRUBÁ. Člověk a společnost. Diskuse o přínosu zavádění RVP a ŠVP pro jednotlivé obory a oblasti. In Člověk a společnost. Diskuse o přínosu zavádění RVP a ŠVP pro jednotlivé obory a oblasti. 1. vyd. Brno: Mravenec, 2008. s. 27-31. ISBN 978-80-86994-63-5.
 193. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Divadelní jarmark v Brně. Amatérská scéna. Praha: NIPOS, 2008, roč. 2008/54, č. 2, s. 51-52, 66 s. ISSN 0002-6786.
 194. RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK a Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4.
 195. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Přechodná známost nebo trvalý vztah (využití metod dramatické výchovy a kooperace při výuce dějepisu. In In Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění. 1. vyd. Praha: ružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008. s. 112 – 122, 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6.
 196. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Struktura praktické přípravy studentů Ateliéru Divadlo a výchova na divadelní fakultě JAMU v Brně. In In HAVEL, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J., (Eds.). Pedagogické praxe a oborové didaktiky Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: MSD spol.s.r.o., 2008. s. 237-242, 276 s. ISBN 978-80-7392-052-4.
 197. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická kooperativní výuka dějepisu s využitím metod dramatické výchovy, její možnosti v současném vzdělávání ve vztahu ke klíčovým kompetencím a Rámcovému vzdělávacímu programu. In In VYHŇÁK, P. (ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: MU a Akademické nakladatelství CERM, 2008. s. 45-62, 62 s. ISBN 978-80-210-4664-1.
 198. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Tematická výuka a dramatická výchova ve službách dějepisu. Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2008, roč. 2008/XIX, č. 1, s. 17-26, 53 s. ISSN 1211-8001.
 199. 2005

 200. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Drama kolem dějepisu, projektové vyučování dějepisu: možnosti propojení historických pramenů a metod dramatické výchovy. Moderní vyučování. Kladno: AISIS Kladno, 2005, roč. 2005/XI, č. 6, s. 15-16, 20 s. ISSN 1211-6858.
 201. DRAHANSKÁ, Petra a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Drama v historii. Projektové vyučování dějepisu metodami dramatické výchovy. Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2005, roč. 2005/2, č. 4, s. 56-59, 168 s. ISSN 1214-603X.
 202. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Festival Popelec 2005. Amatérská scéna. Praha, 2005, roč. 2005/51, č. 2, s. 61-62, 76 s. ISSN 0002-6786.
 203. RODRIGUEZOVÁ, Veronika a Milada SOBKOVÁ. Pět synů. Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2005, roč. 2005/XVI, č. 3, s. 40-96. ISSN 1211-8001.
 204. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Projektové vyučování dějepisu: možnosti využití historických pramenů. In In Acta musealia, suplementa 2005. 1. vyd. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2005. s. 58-59, 70 s. ISSN 0862-8548.
 205. 2003

 206. RODRIGUEZOVÁ, Veronika a Eva KUNCLOVÁ. Prima sezóna 2003 v Brně. Amatérská scéna. Praha, 2003, roč. 2003/49, č. 2, s. 46-47, 58 s. ISSN 0002-6786.
 207. 2002

 208. RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Byl jeden Domeček, v tom Domečku kurz školního divadla. Amatérská scéna,. Praha, 2002, roč. 2002/48, č. 1, s. 11-67. ISSN 0002-6786.
 209. 2000

 210. RYCHECKÁ, Petra, Veronika RODRIGUEZOVÁ a Tomáš DOLEŽAL. Co si děti povídaly. Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2000, roč. 2000/XI, č. 2, s. 7-9, 37 s. ISSN 1211-8001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 6. 2023 02:42