PrF OBCP12 Civilní právo
Název anglicky: Civil Law
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PrF OBCP_ Civilní právo a civilní právo procesní

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 - P
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO1OBC1Občanské právo I. K. Ronovskáz 0/0/04 - P
PrF:DO1OBC2Úvod do soukromého práva I. J. Hurdíkz 0/0/02 - P
PrF:DO1OBC3Právo hmotné a právo procesní P. Lavickýz 0/0/02 - P
22 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 - P
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO2OBC1Občanské právo II. K. Ronovskáz 0/0/04 - P
PrF:DO2OBC2Úvod do soukromého práva II. J. Hurdíkz 0/0/02 - P
PrF:DO2PVPC1Právo duševního vlastnictví I. P. Koukalz 0/0/03 - PV
PrF:DO2PVPC2Rodinné právo I. Z. Králíčkováz 0/0/03 - PV
PrF:DO2PVPC3Srovnávací soukromé právo I. K. Ronovskáz 0/0/03 - PV
PrF:DO2PVPC4Pracovní právo I. J. Horeckýz 0/0/03 - PV
35 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 - P
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO3OBC1Občanské právo III. K. Ronovskáz 0/0/04 - P
PrF:DO3PVPC1Právo duševního vlastnictví II. P. Koukalz 0/0/03 - PV
PrF:DO3PVPC2Rodinné právo II. Z. Králíčkováz 0/0/03 - PV
PrF:DO3PVPC3Srovnávací soukromé právo II. K. Ronovskáz 0/0/03 - PV
PrF:DO3PVPC4Pracovní právo II. J. Horeckýz 0/0/03 - PV
34 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 - P
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO4OBC1Občanské právo IV. K. Ronovskáz 0/0/04 - P
PrF:DO4PVPC1Právo duševního vlastnictví III. P. Koukalz 0/0/03 - PV
PrF:DO4PVPC2Rodinné právo III. Z. Králíčkováz 0/0/03 - PV
PrF:DO4PVPC3Srovnávací soukromé právo III. K. Ronovskáz 0/0/03 - PV
PrF:DO4PVPC4Pracovní právo III. J. Horeckýz 0/0/03 - PV
35 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 - P
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO5OBC1Občanské právo V. K. Ronovskáz 0/0/04 - P
PrF:DO5PVPC1Právo duševního vlastnictví IV. P. Koukalz 0/0/03 - PV
PrF:DO5PVPC2Rodinné právo IV. Z. Králíčkováz 0/0/03 - PV
PrF:DO5PVPC3Srovnávací soukromé právo IV. K. Ronovskáz 0/0/03 - PV
PrF:DO5PVPC4Pracovní právo IV. J. Horeckýz 0/0/03 - PV
35 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 - P
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO6OBC1Občanské právo VI. K. Ronovskáz 0/0/04 - P
PrF:DO6PVPC1Právo duševního vlastnictví V. P. Koukalz 0/0/03 - PV
PrF:DO6PVPC2Rodinné právo V. Z. Králíčkováz 0/0/03 - PV
PrF:DO6PVPC3Srovnávací soukromé právo V. K. Ronovskáz 0/0/03 - PV
PrF:DO6PVPC4Pracovní právo V. J. Horeckýz 0/0/03 - PV
36 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 - P
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 - -
27 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 - P
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 - -
22 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 - P
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- - P
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 - P
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 - P
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 - P
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 - P
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 - P
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 - P
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 - P
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 - P
PrF:DSNEM2Němčina II -zk 0/0/02 - P
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 - PV
40 kreditů