Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF P20101 Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-LOG_ Logopedie

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/1/03 5P
PdF:SPp109Sociologie pro speciální pedagogy M. Vítkovák 0/1/03 1-
PdF:SPp111Základy zdravotních nauk M. Vítkovák 1/0/03 1-
PdF:SPp126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochazk 2/0/03 2Z
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1-
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1-
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2-
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2-
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5-
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4-
29 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp015Angličtina pro speciální pedagogy - A D. Hochmanováz 0/2/02 2-
PdF:JVp016Angličtina pro speciální pedagogy - B R. Mlýnkovázk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Speciálněpedagogický základ (86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp020Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment M. Vítkovák 0/2/04 4-
PdF:SPp105Internacionalizace oboru speciální pedagogika M. Vítkováz 0/0/0- 3-
PdF:SPp106Patopsychologie 1 V. Vojtováz 2/0/04 2P
PdF:SPpK06Speciálněpedagogická diagnostika logopedická M. Vítkovázk 0/4/08 5P
PdF:SPpK07Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická M. Vítkovázk 0/4/08 5-
PdF:SPpK08Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická M. Vítkovázk 0/4/08 5-
PdF:SPpK09Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická M. Vítkovázk 0/4/08 5P
PdF:SPpK15Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovázk 0/2/04 3-
PdF:SPpK16Psychopedie – základy oboru J. Pipekovázk 0/2/04 1-
PdF:SPpK17Somatopedie – základy oboru D. Zámečníkovázk 0/2/04 3-
PdF:SPpK18Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/2/04 2-
PdF:SPpK19Surdopedie – základy oboru L. Doležalovázk 0/4/06 1-
PdF:SPpK20Logopedie – základy oboru P. Kopečnýzk 0/4/06 1-
PdF:SPpK21Sociální práce L. Slepičkovák 1/0/02 4-
PdF:SPp130Specifické poruchy učení – základy oboru I. Márovázk 0/4/06 2-
PdF:SPpK00Alternativní a augmentativní komunikace M. Vítkovázk 0/4/08 4P
PdF:SPpK01Komunikace osob s duálním smyslovým postižením R. Horákovák 0/2/03 4P
PdF:SPpK02Komunikační a simulační techniky logopedické P. Kopečnýk 0/2/03 3P
PdF:SPpK03Komunikační a simulační techniky oftalmopedické M. Vrubelk 0/2/04 4-
PdF:SPpK04Komunikační a simulační techniky somatopedické D. Opatřilovák 0/2/04 4-
PdF:SPpK05Komunikační a simulační techniky surdopedické R. Horákovák 0/2/03 3P
101 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp101Neurologie M. Vítkovázk 1/0/03 3P
PdF:SPp103ORL – Foniatrie M. Vítkovázk 1/0/03 2P
PdF:SPp104Oftalmologie M. Vítkovázk 1/0/03 1-
PdF:SPp107Pediatrie M. Vítkovázk 1/0/03 2-
PdF:SPp108Psychiatrie M. Vítkovázk 1/0/03 3P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPpK10Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi diagnostické P. Kopečnýz 0/2/05 5-
PdF:SPpK11Reflektivní seminář ke speciálněpedagogické praxi intervenční M. Vítkováz 0/1/02 6-
PdF:SPpK12Speciálněpedagogická praxe M. Vítkováz 0/1/02 4-
PdF:SPpK13Speciálněpedagogická praxe diagnostická P. Kopečnýz 0/0/0 4 týdny.10 5-
PdF:SPpK14Speciálněpedagogická praxe intervenční M. Vítkováz 0/0/0 4 týdny.8 6-
27 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce M. Vítkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení M. Vítkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt M. Vítkováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPp132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/2/02 5P
10 kreditů

Další aplikace