FF FBDSpH Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-DST_ Dějiny starověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcA01Úvod do studia dějin starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 1Z
FF:DSBcA02Proseminář k dějinám starověku M. Melounováz 0/2/03 1Z
FF:DSBcA03Dějiny starověkého Předního východu I J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 1P
FF:DSBcA22Dějiny starověkého Předního východu II L. Pechazk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 3P
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovázk 2/2/03+3 4P
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovázk 2/2/03+3 5P
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 6P
FF:DSBcA15Interpretační seminář I M. Habajz 0/2/04 5Z
FF:DSBcA16Interpretační seminář II M. Melounováz 0/2/04 6Z
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 1-
FF:DSBcA25Topografie starověkého Říma a Itálie M. Melounovázk 0/0/04 4-
FF:DSBcA26Dějiny starověkého práva I M. Frýdekz 2/0/02 3-
FF:DSBcA27Dějiny starověkého práva II M. Frýdekzk 2/0/04 4-
FF:DSBcA28Dějiny starověkého dějepisectví M. Melounovázk 2/0/03+1 1Z
75 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z bloků povinně volitelných předmětů je nutné získat celkem 20 kreditů, z toho 16 kreditů za pramenný jazyk. 4 kredity pak studenti získávají za předměty z bloků Písemnictví, náboženství a filozofie starověku a/nebo Širší kulturně-historicko-archeologický kontext (podle vlastní volby).

Pramenný jazyk

Studenti studující podle dvouoborového plánu s Dějinami starověku jako hlavním oborem (maior) mají povinnost absolvovat 4 semestry jednoho pramenného jazyka. Jazyk volí podle svého zaměření z dvojice latina - klasická řečtina.

Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 1-
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 2-
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 3-
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 4-
16 kreditů

Písemnictví, náboženství a filozofie starověku

Studenti si vybírají předměty z bloků Písemnictví, náboženství a filozofie starověku a/nebo Širší kulturně-historicko-archeologický kontext dle vlastního zaměření v celkové hodnotě minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 3-
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 1-
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 2-
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 3-
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:RLBcB023Starověká náboženství Předního východu D. Papoušekk 1/1/04 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLBcB238Řecké náboženství I. Doležalovák 1/1/04 2-
34 kreditů

Širší kulturně-historicko-archeologický kontext

Studenti si vybírají předměty z bloků Písemnictví, náboženství a filozofie starověku a/nebo Širší kulturně-historicko-archeologický kontext dle vlastního zaměření v celkové hodnotě minimálně 4 kredity.

Nabídka předmětů vyučovaných externími odborníky (domácími nebo zahraničními) se pravidelně obměňuje.

Studijní soustředění
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB22Studijní soustředění M. Melounováz 0/20/04 --
FF:DSBcB35Podzimní škola římského práva M. Frýdekz 0/0/04 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB03PVH v kontextu starověkých dějin N. Jaškováz 2/0/04 --
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB21Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB25Římské umění M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB27Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB31Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří M. Šmerdak 2/0/04 --
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB33Dějiny Židů ve starověku T. Kvasničkovák 2/0/04 --
FF:DSBcB34Římské trestní právo M. Frýdekk 1/1/04 --
FF:DSBcB39Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého J. Bednaříkováz 0/0/0 exkurze.4 --
FF:DSBcB40Starověká Sparta J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB42Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie M. Melounovák 4/0/04 --
FF:DSBcB44Alexander the Great J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB46Role psa a slona ve starověku J. Kouřilz 0/0/0 E-learning.3 --
FF:DSBcB47Říše podél Hedvábné stezky J. Bednaříkováz 1/1/04 --
FF:DSBcB48Archeologie antické medicíny T. Alušíkk 1/0/03 --
FF:DSMB01Dějiny starověkého vojenství - Řecko J. Kouřilk 1/1/04 --
FF:DSMB24Dějiny starověkého vojenství - východní národy M. Melounovák 1/1/04 --
FF:DSMB18Pseudohistorie versus věda J. Bednaříkovák 0/2/04 --
FF:KLA_004Řecké umění I (geometrické a archaické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KLA_005Řecké umění II (klasické a helénistické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Franekk 0/2/04 5-
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 5-
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR030Magic in the Graeco-Roman World J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/04+1 --
FF:LJ208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ451Latina v praxi I. Radováz blokově - Jedná se o přednášky a semináře hostů z ČR i ze zahraničí.1 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 --
FF:RLBcB041Biblická archeologie D. Papoušekk 1/1/04 --
152 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcDISeminář k bakalářské diplomové práci I M. Melounováz 0/2/03 5P
FF:DSBcDIISeminář k bakalářské diplomové práci II M. Melounováz 0/2/07 6P
FF:DSBcDiplBakalářská diplomová práce M. Melounováz 0/0/0 0.- 6-
10 kreditů