FF FNMEDpJ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-MED_ Mediteránní studia

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I K. Petrovićováz 0/2/010 3P
FF:MEDMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II K. Petrovićováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 4P
FF:MEDMgrDiplMagisterská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- --
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 1P
FF:MEDMgr11Dějiny arabské literatury I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12Dějiny arabské literatury II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovák 2/0/04 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura a jazyk

Student jednooborového studia si zvolí dva moduly, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů a dva semestry příslušné literatury. Jeden ze zvolených jazyků musí být na vyšší výstupní úrovni B2 (u arabštiny B1), druhý může být na vyšší výstupní úrovni B2 (u arabštiny B1) anebo nižší výstupní úrovni (B1 u románského jazyka, A2/B1 u novořečtiny, A2 u arabštiny).

NOVOŘECKÝ MODUL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr05Jazykový seminář z novořečtiny I M. Kulhánkováz 0/2/04 1P
FF:MEDMgr06Jazykový seminář z novořečtiny II M. Kulhánkovázk 0/2/04 2P
FF:MEDMgr07Seminario neas ellinikis glossas III M. Kulhánkováz 0/2/04 3P
FF:MEDMgr08Seminario neas ellinikis glossas IV M. Kulhánkovázk 0/2/04 4P
FF:REBc21Literární seminář I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 3P
FF:REBc22Literární seminář II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 4P
24 kreditů
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr21Jazykový seminář III E. Mocciaroz 0/2/04 -P
FF:MEDMgr22Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/05 -P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 -P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 -P
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
24 kreditů
Francouzský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr19Jazykový seminář I P. Vurmz 0/3/04 -P
FF:MEDMgr20Jazykový seminář II P. Vurmk 0/4/05 -P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Vurmz 1/2/02 -P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV J. Seidlzk 0/2/03 -P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
24 kreditů
Španělský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr23Jazykový seminář I M. Maláz 2/6/04 -P
FF:MEDMgr24Jazykový seminář II M. Malák 2/6/05 -P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 -P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 -P
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
24 kreditů
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr25Moderní spisovná arabština pro pokročilé I D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
FF:MEDMgr26Moderní spisovná arabština pro pokročilé II D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
FF:MEDMgr27Moderní spisovná arabština pro pokročilé III D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
FF:MEDMgr28Moderní spisovná arabština pro pokročilé IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 --
16 kreditů
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 -P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 -P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Literární seminář I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů
MODUL PRO JAZYK S VÝSTUPNÍ ÚROVNÍ B1

Student jednooborového studia může jako druhý povinně volitelný jazyk zvolit kurzy s výstupní úrovní B1 (francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu, nebo arabštinu). I v rámci tohoto modulu musí absolvovat dva semestry dějin literatury mediteránní oblasti tak, aby během studia absolvoval celkem tři dvousemestrální kurzy z dějin literatury.

Povinně-volitelný jazyk s výstupní úrovní B1
Románský jazyk
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 1P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 2P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 3P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 4P
22 kreditů
Italština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I G. Cadoriniz 1/3/05 -P
FF:MED30Jazykový seminář italský II G. Cadorinizk 1/3/06 -P
FF:MED31Jazykový seminář italský III G. Cadoriniz 1/3/05 -P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV G. Cadorinizk 1/3/06 -P
22 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I A. Alchaziduz 1/3/05 -P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II A. Alchaziduzk 1/3/06 -P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III A. Alchaziduz 1/3/05 -P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV A. Alchaziduzk 1/3/06 -P
22 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Literatura pro studenty jazyka s výstupní úrovní B1

Student jazyka s výstupní úrovní B1 absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 3P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 4P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 -P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Literární seminář I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
FF:REBc22Literární seminář II N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 4 kredity, dohromady pak z obou bloků alespoň 16 kreditů. Povinně volitelné předměty student volí dle svého zaměření a s ohledem na téma své diplomové práce.

Literární teorie, dějiny literatury, jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýz 0/2/04 --
FF:FJ1A026Francouzská literatura VI P. Vurmzk 1/1/05 --
FF:FJ2B0212Přehled frankofonních literatur P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B022Francouzský román a modernita P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/05 --
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 --
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 D. Utrera Domínguezzk 2/0/55 --
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LJ305Antické drama a jeho recepce I D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LJ306Antické drama a jeho recepce II D. Urbanovák 1/1/03 --
FF:LMKA_a10Literární dílo: pozorování, analýza, interpretace, kontextualizace P. Bubeníčekk 0/2/0 0.5 --
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 --
FF:NARX02Dějiny literárněvědného strukturalismu B. Fořtk 2/0/04 --
FF:NARX04Úvod do teorie fikčních světů B. Fořtk 0/2/04 --
FF:NARX11Classical and Post-Classical Narratologies B. Fořtk 0/2/04 --
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 1-
FF:REMgr02Řecká literatura 15.-18. století M. Kulhánkovázk 2/0/05 3-
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe E. Mocciaroz 0/0/13 --
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SJ1B011Cultura y sociedad en América Latina. Caribe y Centroamérica A. Alchaziduzk 1/1/35 --
FF:SJ1B015Literatura del Siglo de Oro J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
112 kreditů
Kultura a historie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 1-
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2-
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 J. Pešekzk 2/0/55 --
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 D. Utrera Domínguezzk 2/0/55 --
FF:KR021Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:REMgr13Řecké dějiny 15.-18. stol. M. Meškok 2/0/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:RLMgB081Jerusalem in Religious Confrontation D. Papoušekk 1/1/05 --
FF:RLMgB247Křesťané a jinověrci ve středověku J. Valtrovák 1/1/05 --
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I A. Alchaziduzk 2/3/35 --
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II A. Alchaziduzk 2/3/25 --
109 kreditů

Volitelné předměty