FF FNMEDpJ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-MED_ Mediteránní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I K. Petrovićováz 0/2/010 3P
FF:MEDMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II K. Petrovićováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 4P
FF:MEDMgrDiplMagisterská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- --
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Povinné předměty společného základu jsou povinné pro všechny studenty jednooborového studia.
Studenti musí zároveň číst během studia odbornou literaturu zadanou v jednotlivých předmětech a vybraná díla krásné literatury v originálu. Znalost literárních textů a schopnost jejich interpretace se ověřuje v rámci povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky. Před státní zkouškou předkládají studenti zkušební komisi seznam přečtené literatury (min. 40 děl, dle výběru studenta).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury P. Mutlovázk 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr09Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. Čižmíkovázk 1/1/04 1P
FF:MEDMgr11Dějiny arabské literatury I D. Čižmíkováz 1/1/04 3P
FF:MEDMgr12Dějiny arabské literatury II D. Čižmíkovázk 1/1/04 4P
FF:RLBcA008Islám J. Valtrovák 2/0/04 2P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Literatura a jazyk

Student jednooborového studia si zvolí dva moduly, v jehož rámci absolvuje vždy čtyři semestry jazykových seminářů a dva semestry příslušné literatury. Jeden ze zvolených jazyků musí být na vyšší výstupní úrovni B2 (u arabštiny B1), druhý může být na vyšší výstupní úrovni B2 (u arabštiny B1) anebo nižší výstupní úrovni (B1 u románského jazyka, A2/B1 u novořečtiny, A2 u arabštiny).

NOVOŘECKÝ MODUL S VÝSTUPNÍ ÚROVNÍ B2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr05Jazykový seminář z novořečtiny I P. Marazopoulosz 0/2/04 1P
FF:MEDMgr06Jazykový seminář z novořečtiny II P. Marazopouloszk 0/2/04 2P
FF:MEDMgr07Seminario neas ellinikis glossas III P. Marazopoulosz 0/2/04 3P
FF:MEDMgr08Seminario neas ellinikis glossas IV P. Marazopouloszk 0/2/04 4P
FF:REBc21Logotechniko seminario I P. Marazopouloszk 0/2/04 3P
FF:REBc22Logotechniko seminario II P. Marazopouloszk 0/2/04 4P
24 kreditů
NOVOŘECKÝ MODUL S VÝSTUPNÍ ÚROVNÍ C1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDRE01Seminario neas ellinikis glossas gia prochorimenus (C1) I P. Marazopoulosz 0/2/04 1P
FF:MEDRE02Seminario neas ellinikis glossas gia prochorimenus (C1) II P. Marazopouloszk 0/2/04 2P
FF:MEDRE03Seminario neas ellinikis glossas gia prochorimenus (C1) III P. Marazopoulosz 0/2/04 3P
FF:MEDRE04Seminario neas ellinikis glossas gia prochorimenus (C1) IV P. Marazopouloszk 0/2/04 4P
FF:MEDRE05Erminevtiko seminario I P. Marazopouloszk 0/2/04 3P
FF:MEDRE06Erminevtiko seminario II P. Marazopouloszk 0/2/04 4P
24 kreditů
ROMÁNSKÝ MODUL

Student románského modulu musí z vybraného jazyka absolvovat blok čtyř semestrů jazykové výuky a dvou semestrů příslušné literatury.

Italský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1B003Jazyková cvičení III E. Mocciarozk 0/2/05 3P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 1P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 2P
FF:IJ1B004Jazyková cvičení IV E. Mocciarozk 0/2/05 4P
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 1P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 2P
25 kreditů
Francouzský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Dytrtzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Dytrtzk 4/4/08 2P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Dytrtz 0/4/02 3P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 2P
30 kreditů
Španělský jazyk a literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A001Jazykový seminář I M. Maláz 2/6/24 1P
FF:SJ1A002Jazykový seminář II M. Maláz 2/6/25 2P
FF:SJ1A003Jazykový seminář III M. Maláz 0/2/12 3P
FF:SJ1A004Jazykový seminář IV M. Maláz 0/2/23 4P
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 1P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 2P
24 kreditů
ARABSKÝ MODUL

Student arabského modulu absolvuje čtyři semestry jazykové výuky a jeden literární kurz z bloku "Literatura pro studenty arabského modulu".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr25Moderní spisovná arabština pro pokročilé I D. Čižmíkovázk 1/2/04 1P
FF:MEDMgr26Moderní spisovná arabština pro pokročilé II D. Čižmíkovázk 1/2/04 2P
FF:MEDMgr27Moderní spisovná arabština pro pokročilé III D. Čižmíkovázk 1/2/04 3P
FF:MEDMgr28Moderní spisovná arabština pro pokročilé IV D. Čižmíkovázk 1/2/04 4P
16 kreditů
Literatura pro studenty arabského modulu

Student arabského modulu absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 -P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 -P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Logotechniko seminario I P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
FF:REBc22Logotechniko seminario II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů
MODUL PRO JAZYK S VÝSTUPNÍ ÚROVNÍ B1

Student jednooborového studia může jako druhý povinně volitelný jazyk zvolit kurzy s výstupní úrovní B1 (francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu, nebo arabštinu). I v rámci tohoto modulu musí absolvovat dva semestry dějin literatury mediteránní oblasti tak, aby během studia absolvoval celkem tři dvousemestrální kurzy z dějin literatury.

Povinně-volitelný jazyk s výstupní úrovní B1
Románský jazyk
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 1P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 2P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 3P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 4P
22 kreditů
Italština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I P. Tabacchiniz 1/3/05 1P
FF:MED30Jazykový seminář italský II P. Tabacchinizk 1/3/06 2P
FF:MED31Jazykový seminář italský III P. Tabacchiniz 1/3/05 3P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV P. Tabacchinizk 1/3/06 4P
22 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 1P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 2P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 3P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 4P
22 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 2P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 3P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 4P
22 kreditů
Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 1P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 2P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 3P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 4P
22 kreditů
Literatura pro studenty jazyka s výstupní úrovní B1

Student jazyka s výstupní úrovní B1 absolvuje alespoň dva na sebe navazující semestry z dějin literatury. Vybírá z níže uvedených kurzů:

Antická řecká literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 -P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 3P
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 4P
13 kreditů
Antická římská literatura

Student musí absolvovat z tohoto bloku alespoň dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 -P
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 -P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 -P
12 kreditů
Italská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 -P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 -P
10 kreditů
Francouzská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 -P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 -P
10 kreditů
Novořecká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc21Logotechniko seminario I P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
FF:REBc22Logotechniko seminario II P. Marazopouloszk 0/2/04 -P
8 kreditů
Španělská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ1A021Španělská literatura I J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
FF:SJ1A022Španělská literatura II J. Bellón Aguilerazk 2/2/35 -P
10 kreditů

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 4 kredity, dohromady pak z obou bloků alespoň 16 kreditů. Povinně volitelné předměty student volí dle svého zaměření a s ohledem na téma své diplomové práce.

Literární teorie, dějiny literatury, jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:FJ1A026Francouzská literatura VI P. Kyloušekzk 1/1/05 --
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 --
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 --
FF:JSB201Srovnávací morfologie jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:KJ1A021Katalánská literatura 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 --
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 --
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 --
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 --
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 --
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 --
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:LMKB_a214Autobiografie a autofikce Z. Foniokovák 0/2/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:NARX02Dějiny literárněvědného strukturalismu B. Fořtk 2/0/04 --
FF:NARX04Úvod do teorie fikčních světů B. Fořtk 0/2/04 --
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/03 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SJ1B011Club de escucha D. Vázquez Touriñoz 0/1/01 --
FF:SJ1B015Literatura del Siglo de Oro J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
93 kreditů
Kultura a historie
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Dytrtzk 2/0/05 1-
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2-
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 --
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 --
81 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty student zapisuje z nabídky celé univerzity, doporučují se předměty z blízkých oborů. Student si vybírá předměty tak, aby získal za studium celkem minimálně 120 kreditů.