Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KOTOLOVÁ, Hana, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Ondřej ZENDULKA, Martina NOVÁKOVÁ, Pavla KAREŠOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Dlouhodobě působící mirtazapin – vývoj a studium nové částicové lékové formy s prodlouženým uvolňováním. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1212-6845.
 2. KOTOLOVÁ, Hana, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Ondřej ZENDULKA, Martina NOVÁKOVÁ, Pavla KAREŠOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Parenteral depot dosage forms in psychiatry and the development of a new particulate dosage form of mirtazapine. In 70th Czech-Slovak Pharmacological Days. 2022. ISSN 2453-6725. doi:10.2478/afpuc-2022-0008.
 3. KLÁSKOVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Rajamanikkam KAMARAJ, Petr PÁVEK a Ondřej ZENDULKA. The Effect of Salidroside on Liver Cytochrome P450. In 70th Czech-Slovak Pharmacological Days. 2022. ISSN 2453-6725. doi:10.2478/afpuc-2022-0008.
 4. KLÁSKOVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Przemysław DANEK, Władysława Anna DANIEL a Ondřej ZENDULKA. Změna metabolické aktivity CYP1A2, CYP2A1 a CYP2C6 po subchronické aplikaci salidrosidu in vivo. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1212-6845.
 5. 2021

 6. KLÁSKOVÁ, Eva, Markéta STRAKOŠOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Harman inhibuje CYP3A1, CYP2B, CYP2C11 a CYP2D1/2 v potkaním modelu. In 65. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2021.
 7. VOHLÍDALOVÁ, Eva, Markéta STRAKOŠOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Harmane reduces the activity of CYP2D1/2, CYP2B1, CYP2C11 and CYP3A1 after subchronic administration in rats. In Studentská vědecká konference MUNI PHARM 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9870-1.
 8. KUBINYIOVÁ, Lenka, Ondřej PEŠ, Josef KUČERA, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Pavel ŠMAK a Petr TÁBORSKÝ. Sensitive determination of tetracycline antibiotics by liquid chromatography with fluorescence and mass spectrometric detection. In 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2021. ISBN 978-80-88195-25-2.
 9. VOHLÍDALOVÁ, Eva, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv harmanu na metabolickou aktivitu vybraných enzymů cytochromů P450 u potkana. In 63. Česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference, Křižovatky v Psychofarmakologii. 2021. ISSN 1211-7579.
 10. KLÁSKOVÁ, Eva, Tomáš HAMMER, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv salidrosidu na metabolickou aktivitu vybraných enzymů cytochromu P450 in vitro. In Květinův den - Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů. 2021. ISBN 978-80-263-1653-4.
 11. KLÁSKOVÁ, Eva, Markéta STRAKOŠOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. 1. místo v doktorandské sekci 65. Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita, 2021.
 12. 2020

 13. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela PŘIBYL DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Markéta STRAKOŠOVÁ, Ondřej PEŠ a Jan JUŘICA. Lycopene increases metabolic activity of rat liver CYP2B, CYP2D and CYP3A. Pharmacological Reports. Heidelberg: Springer, 2020, roč. 72, č. 1, s. 156-165. ISSN 1734-1140. doi:10.1007/s43440-019-00007-y.
 14. LANDA, Leoš, Jan JUŘICA, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Selected chapters from general pharmacology for students of general medicine and dentistry at MF MU. Brno, 2020.
 15. 2019

 16. ZENDULKA, Ondřej, Tibor ŠTARK a Vincenzo MICALE. Animální modely schizofrenie – biologická relevance a nové poznatky z neurovývojového MAM modelu. In 61. česko-slovenská neuropsychofarmakologická konference. 2019.
 17. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Ondřej PEŠ, Ondřej ZENDULKA, Jan MÁCHAL a Jan JUŘICA. Determination of lansoprazole, 5-hydroxylansoprazole, and lansoprazole sulfone in human plasma for CYP2C19 and CYP3A4 phenotyping. Chemical Papers. Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 73, č. 12, s. 2955-2963. ISSN 2585-7290. doi:10.1007/s11696-019-00682-4.
 18. ŠULCOVÁ, Alexandra a Ondřej ZENDULKA. Farmakologie kanabinoidů. In Konopí a věda. 2019.
 19. JUŘICA, Jan, Regina DEMLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Výuka farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lélařství na LF MU. In 69. Česko-slovenské farmakologické dny. 2019.
 20. 2018

 21. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Ondřej ZENDULKA, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Ondřej PEŠ, Jan DUŠEK, Alejandro CARAZO, Iveta ZAPLETALOVÁ, Nataša HLAVÁČOVÁ a Petr PÁVEK. Effect of Endocannabinoid Oleamide on Rat and Human Liver Cytochrome P450 Enzymes in In Vitro and In Vivo Models. Drug Metabolism and Disposition. Bethesda: AMER SOC PHARMACOLOGY EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, 2018, roč. 46, č. 6, s. 913-923. ISSN 0090-9556. doi:10.1124/dmd.117.079582.
 22. ZENDULKA, Ondřej. Nomenklatura psychofarmak z pohledu farmakologa. In 60. česko-sloveská psychofarmakologická konference. 2018.
 23. ZENDULKA, Ondřej. Nová klasifikace psychofarmak. In 19. Konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 24. ZENDULKA, Ondřej. Vývoj nomenklatury psychofarmak. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČSL JEP. 2018.
 25. 2017

 26. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Interakce oleamidu s biotransformačním systémem cytochromu P450 u potkana. In 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017.
 27. 2016

 28. JUŘICA, Jan, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Bile Acids, Nuclear Receptors and Cytochrome P450. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S427"-"S440", 14 s. ISSN 0862-8408.
 29. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Miroslav TURJAP, Alexandra ŠULCOVÁ, Lumír HANUŠ a Jan JUŘICA. Cannabinoids and Cytochrome P450 Interactions. Current Drug Metabolism. Sharjah: Bentham Science Publishers B.V., 2016, roč. 17, č. 3, s. 206-226. ISSN 1389-2002. doi:10.2174/1389200217666151210142051.
 30. TURJAP, Miroslav, Ondřej ZENDULKA, Zdeněk GLATZ, Stanislav BREJCHA, Aleš MÁDR a Jan JUŘICA. Determination of Caffeine and its Metabolites in Saliva and Urine as a Measure of CYP1A2 Metabolic Activity. Current Pharmaceutical Analysis. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2016, roč. 12, č. 4, s. 325-332. ISSN 1573-4129. doi:10.2174/1573412912666151119212608.
 31. JUŘICA, Jan, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. ENDOCANNABINOID SYSTEM AND PHARMACOKINETICS OF PSYCHOTROPIC DRUGS. In 66. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 32. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Michaela SABOVÁ, Petr ŠVÉDA, Lucie HÝŽOVÁ a Marta FARKOVÁ. Farmakokinetická interakce metamfetaminu s etanolem v preklinickém experimentu. In 66. Česko-slovenské farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 33. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Farmakologické interakce etanolu s nikotinem a kofeinem. Adiktologie. Tišnov: Scan, 2016, roč. 16, č. 3, s. 228-234. ISSN 1213-3841.
 34. ZENDULKA, Ondřej. Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU. 2016.
 35. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 36. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 37. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Roman ŘEMÍNEK a Jan JUŘICA. The Effect of (-)-Linalool on the Metabolic Activity of Liver CYP Enzymes in Rats. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S499"-"S504", 6 s. ISSN 0862-8408.
 38. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv hlavních obsahových látek Crocus sativus L. na metabolickou aktivitu vybraných CYP enzymů u potkana. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 39. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. Vliv linaloolu na metabolickou aktivitu CYP2A, CYP2B, CYP3A, CYP2C11 a jeho anxiolytický potenciál u potkana. In Květinův den - Seminář mladých farmakologů a toxikologů, 6. ročník. 2016.
 40. JUŘICA, Jan, Kristýna NOSKOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Vliv safranalu jako hlavní obsahové látky Crocus sativus na hydroxylace testosteronu jako markerové reakce metabolické aktivity enzymů CYP2A, CYP2B, CYP2C a CYP3A. In 58. česko-slovenská neuropsychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 41. 2015

 42. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Miroslav TURJAP a Ondřej ZENDULKA. Can Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in the Rat? Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 4, s. "S453"-"S458", 6 s. ISSN 0862-8408.
 43. ZENDULKA, Ondřej. Can Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in the Rat? Physiological Research. 2015. doi:10.33549/physiolres.933203.
 44. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Miroslav TURJAP a Ondřej ZENDULKA. Can the Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in Rat? In 65. Farmakologické dny. 2015.
 45. ZENDULKA, Ondřej a Gabriela DOVRTĚLOVÁ. Dextromethorphan: Pharmacodynamic and Toxicological Profile. In Xin Wang. Dextromethorphan : Pharmacology, Clinical Uses and Health Effects. New York: Nova Science Publishers, 2015. s. 71-99. ISBN 978-1-63484-016-3.
 46. ZENDULKA, Ondřej. Dextromethorphan: Pharmacodynamic and Toxicological Profile. 2015.
 47. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami. Adiktologie. Tišnov: Scan, 2015, roč. 15, č. 3, s. 280-288. ISSN 1213-3841.
 48. ZENDULKA, Ondřej. Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami. Adiktologie. 2015.
 49. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. The Effect of Safranal on the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in Rat. In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 50. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. The effect of tolbutamide on the biotransformation of phenacetine - interaction of marker substrates? In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 51. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Jan JUŘICA. The induction of CYP3A and CYP2C11 activities in rat liver by natural carotenoid lycopene. In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 52. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Miroslav TURJAP a Jan JUŘICA. THE INFLUENCE OF CAROTENOID LYCOPENE ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP2A, CYP3A, CYP2B AND CYP2C11 IN RAT. In 65. Farmakologické dny. 2015.
 53. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Ewa BROMEK a Ondřej ZENDULKA. Vliv krocinu a safranalu na metabolickou aktivitu CYP enzymů u potkana. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1212-6845.
 54. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. VLIV TOLBUTAMIDU NA METABOLIZACI FENACETINU JAKO MARKERU METABOLICKÉ AKTIVITY CYP1A2. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1212-6845.
 55. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv vybraných kanabinoidních látek na metabolickou aktivitu cytochromu P450 u potkana. In 57. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579.
 56. 2014

 57. TURJAP, Miroslav, Ondřej ZENDULKA, Zdeněk GLATZ, Aleš MÁDR, Stanislav BREJCHA a Jan JUŘICA. Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 133-134. ISBN 978-80-244-3950-1.
 58. TURJAP, Miroslav, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. DETERMINATION OF TESTOSTERONE AND ITS 5 METABOLITES IN THE INCUBATION MEDIA AS A MEASURE OF CYTOCHROME P450 METABOLIC ACTIVITY. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 270-273. ISBN 978-80-904959-2-0.
 59. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Jan JUŘICA, Kristýna NOSKOVÁ, Martin BĚHAL a Ondřej ZENDULKA. Effect of Crocin and Fluoxetine on CYP2C6 in vivo Metabolic Activity Its Protein Levels in Rat Liver Microsomes. In CEITEC Annual Conference. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 60. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Jan JUŘICA. Farmakokinetické interakce metamfetaminu a alkoholu. In 56. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014.
 61. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Kateřina KONEČNÁ a Ondřej ZENDULKA. Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1212-6845.
 62. JUŘICA, Jan, Miroslav TURJAP, Ondřej ZENDULKA, Stanislav BREJCHA a Gabriela DOVRTĚLOVÁ. Stanovení fenotypu CYP1A2 in vivo pomocí kofeinu pro klinické aplikace. In 56. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, 2014. 2014. ISSN 1211-7579.
 63. NOSKOVÁ, Kristýna, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF METHAMPHETAMINE ON THE BIOTRANSFORMATION OF ACUTE ADMINISTRATION OF ALCOHOL IN RATS. In CEITEC Annual Conference. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 64. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv oleamidu na metabolickou aktivitu CYP2C6 a fagocytární aktivitu potkana. In Květinův den - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. 2014.
 65. 2013

 66. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŠULCOVÁ. Crocin increases metabolic activity of CYP2C6. In 10 th International ISSX MEETING. 2013.
 67. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Gabriela DOVRTĚLOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Differential role of central and peripheral D2 receptors in the regulation of CYP metabolic activity. In 10th International ISSX meeting in Toronto 2013. 2013.
 68. ZENDULKA, Ondřej. Perspektivní farmakoterapeutické možnosti u diabetické a cytostatiky indukované neuropatie. Remedia. Remedia s.r.o., 2013, roč. 23, č. 4, s. 270-277. ISSN 0862-8947.
 69. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Jakub ŠMÍD a Miroslav TURJAP. Vplyv krocinu na metabolickú aktivitu enzymatického systému cytochrómu P450 u potkana. In 55.cesko slovenská neuropsychofarmakologická konference,. 2013. ISSN 1211-7579.
 70. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Vplyv raklopridu na metabolickú aktivitu CYP v závislosti na sposobe podania. In 57. studentská vedecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
 71. JUŘICA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Miroslav TURJAP, Ondřej ZENDULKA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy speciální receptury léčivých přípravků. 2013. vyd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2013. 54 s. ISSN 1801-6103.
 72. 2012

 73. SABOVÁ, Michaela, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Biotransformation of alcohol is increased by systemic administration of methamphetamine. In (2012). Abstracts from the 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Stockholm, Sweden, 3–7 June 2012. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 15, pp 1-271. doi:10.1017/S1461145712000508. 2012. ISSN 1469-5111. doi:10.1017/S1461145712000508.
 74. JUŘICA, Jan, Žaneta JURČKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. DETERMINATION OF ENDOCANNABINOIDS 2-ARACHIDONOYLGLYCEROL AND ANANDAMIDE IN HUMAN SERUM. In Foret F. CECE 2012 : 9th international interdisciplinary meeting on bioanalysis. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2012. s. 261-265. ISBN 978-80-904959-1-3.
 75. ZENDULKA, Ondřej a Jan JUŘICA. Korelace genotypu a fenotypu vybraných isoforem CYP450, klinické důsledky. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2012. ISSN 1211-7579.
 76. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Ondřej ZENDULKA. Serum dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio for CYP2D6 phenotyping in clinical practice. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 37, č. 4, s. 486-490. ISSN 0269-4727. doi:10.1111/j.1365-2710.2012.01333.x.
 77. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Stanoení fenotypu a genotypu CYP2D6 s ohledem na predikci terapeutické odpovědi u prvních epizod schizofrenie. In PharmAround 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6008-1.
 78. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Systémová premedikace metamfetaminem zrychluje metabolismus ethanolu u potkana. In 62, Farmakologické dni. 2012. ISBN 978-80-8143-020-6.
 79. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. SYSTÉMOVÉ PODANIE METAMFETAMÍNU ZVYŠUJE BIOTRANSFORMÁCIU PERORÁLNE PODÁVANÉHO ETANOLU. Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Tribun EU, 2012, roč. 2, 31.5.2012, s. 20, 1-26.
 80. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of methamphetamine on biotransformation of ethanol: pilot study. Acta Facultatis Pharmaceuticae Univesitatis Comenianae. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-71. ISSN 0301-2298. doi:10.2478/v10219-012-0026-4.
 81. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. VPLYV BUPROPIONU NA METABOLICKÚ AKTIVITU IZOFORMY 2D2 CYTOCHRÓMU P450. In 54. česko-slovenskoa psychofarmakologicka konference, Psychiatrie, 16, Suppl. 1/2012. 2012.
 82. 2011

 83. TOTUŠEK, Jiří, Jan TŘÍSKA, Danuše LEFNEROVÁ, Jan STROHALM, Naděžda VRCHOTOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Jiřina PRŮCHOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ a Milan HOUŠKA. Contents of Sulforaphane and Total Isothiocyanates, Antimutagenic Activity, and Inhibition of Clastogenicity in Pulp Juices from Cruciferous Plants. Czech Journal of Food Sciences. 2011, roč. 29, č. 5, s. 548–556. ISSN 1212-1800.
 84. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. CYP2D6 phenotype and genotype determination with respect to prediction of therapeutic response in first episode schizophrenia treatment. In The 61th Czech-Slovak Pharmacological days and EPHAR symposium. 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
 85. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Eva PINDUROVÁ, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŠULCOVÁ. CYP2D6 phenotyping in clinical practice: serum or urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio? In Andrew W. Munro, David Leys. 17th International Conference on Cytochrome P450. Bologna: Medimond, 2011. s. 39-42. ISBN 978-88-7587-616-6.
 86. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Does the concentration of intracerebrally administered cannabinoid CB1/2 receptor influence the hepatic metabolic activity of rat CYP1A2? 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
 87. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Michaela SABOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of combined treatment with cognitive enhancer memantine and antidepressant fluoxetine on CYP2D2 metabolic activity in rats. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2011, roč. 32, č. 5, s. 727–732. ISSN 0172-780X.
 88. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŠULCOVÁ. Srovnání vlivu systémové premedikace, akutního podání a intracerebrální aplikace D2 antagonisty raclopridu na metabolickou aktivitu vybraných isoforem CYP450 u potkana. In 53. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. 2011. ISSN 1211-7579.
 89. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA, Roman TRUBAČ a Alexandra ŠULCOVÁ. Systemic administration of D2 antagonist raclopride inhibits CYP1A2 in the rat model of isolated perfused liver. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 53, č. 1, s. 32-34. ISSN 1337-933X.
 90. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv intracerebrální aplikace CB1/CB2 agonisty O-2545 na aktivitu CYP2D2 u potkana - in vitro a in vivo. 2011. ISSN 1211-7579.
 91. 2010

 92. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŽOURKOVÁ. Correlation of serum and urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio in CYP2D6 phenotyping. In 60. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2010. ISSN 1211-4286.
 93. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA a Josef TOMANDL. HPLC determination of caffeine and paraxanthine in saliva as a method for CYP1A2 metabolic activity assessment in humans. In 28th. International symposium on chromatography. 2010.
 94. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva FLODROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Identifying CYP2D6 intermediate and poor metabolizers among schizophrenic patients with respect to therapeutical response. In Healthcare, 14, supp.1s. 25-25. 2010. ISSN 1365-1501.
 95. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Memantine inhibits CYP2D2 metabolic activity in rats, in vitro and in vivo studies. 2010.
 96. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Metabolic ratio of dextromethorphan/dextrorphan in CYP2D6 phenotyping - identification of cut-off values in serum and corelation with urine levels. In 9.th International ISSX meeting. 2010.
 97. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Michaela SABOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Methamphetamine does not influence the metabolic activity of CYP 1A2, 2C6 and 2D2 isoenzymes in the animal study. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2010, roč. 52, č. 4, s. 269-271. ISSN 1337-933X.
 98. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 dextrometorfanovým testem ze séra psychiatrických pacientů. 2010.
 99. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of intracerebral cannabinoid administration on the hepatal CYP450 activity in rat. 2010.
 100. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of methamphetamine, raclopride and their combination on the activity of CYP450 in rat. 2010.
 101. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. The inhibitory effect of quercetin on rat hepatal CYP2D2. 2010.
 102. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny hepatální aktivity CYP450 při farmakologické blokádě D2 receptorů. 2010.
 103. 2009

 104. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Can methanandamide and gender influence pharmacokinetics of psychoactive drugs? Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2009, roč. 51, 3-4, s. 168-170. ISSN 1337-933X.
 105. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of serum and urine analyses in CYP2D6 phenotyping for psychiatric purposes. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Informa Healthcare, 2009, roč. 13, Suppl.1, s. 34-35. ISSN 1365-1501.
 106. ZENDULKA, Ondřej, Jiří TOTUŠEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Intersexual differences in inhibitory influence of trans-resveratrol on activity of cytochrome P450 2D2 in rats. Neuroendocrinology Letters. Anglie: Society of Integrated Sciences, 2009, roč. 30, Suppl., s. 88-91. ISSN 0172-780X.
 107. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Memantine Inhibits CYP 2D2 In Rat Liver-Comparison With Inhibitory Influence Of Fluoxetine. Drug metabolism Reviews. 2009, roč. 41, Suppl. 1, s. 31-32. ISSN 0360-2532.
 108. ZENDULKA, Ondřej a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Nikotinová závislost, léčba bupropionem a ostatní farmakoterapeutické možnosti. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2009, roč. 44-2009, č. 4, s. 203-222. ISSN 0862-0350.
 109. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of methanandamide on the activity of hepatic CYP1A2 and 2C6 isoenzymes in preclinical experiment. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2009, roč. 51, 1-2, s. 81-83. ISSN 1337-933X.
 110. ZENDULKA, Ondřej, Jiří TOTUŠEK a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of trans-resveratrol on the intersexual differences in activity of cytochrome P450 in rats. Interdisciplinary Toxicology. Bratislava: SETOX, 2009, roč. 2, č. 2, s. 160. ISSN 1337-6853.
 111. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Vliv D2 antagonisty raclopridu na metabolickou aktivitu jaterních CYP450 u potkana. In 59. Farmakologické dni. 2009. ISBN 978-80-223-2708-4.
 112. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv memantinu a jeho kombinace s fluoxetinem na aktivitu CYP2D2 u potkana. Psychiatrie. 2009, roč. 13, Supp.1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 113. 2008

 114. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Gender-dependent influence of bupropion on the activity of hepatic cytochrome P450 2D2 in rats. Activitas Nervosa Superior. 2008, roč. 50, 1-2, s. 23-25. ISSN 1802-9698.
 115. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Memantine influences metabolism of dextrometorphan via CYP2D2 in rats. In Regional CINP congress abstracts. Bratislava, 2008. s. 62.
 116. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Modulating effects of CB1 agonist methananadamide on the activity of CYP450 isoenzymes in rat. In The International Journal of Neuropsychopharmacology. 11 Suppl. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. s. 214. ISSN 1461-1457.
 117. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. MÔŽE METANANDAMID A POHLAVIE OVPLYVŇOVAŤ FARMAKOKINETIKU NIEKTORÝCH PSYCHOFARMÁK? PREKLINICKÁ ŠTÚDIA AKTIVITY CYP450. Psychiatrie, Praha, Tigis, s.r.o. (CZE). ISSN 1211-7579. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o. (CZE)., 2008, roč. 12, č. 1, s. 60-60. ISSN 1211-7579.
 118. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. The Influence of Trans-resveratrol and Quercetin on the Activity of CYP1A2 in Rat. Czech Journal of Food Science. 2008, roč. 26, 00-00, s. S60-S64, 5 s. ISSN 1212-1800.
 119. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. Trans-resveratrol enhances sex differences in CYP1A2 metabolic activity in rats. Prague Medical Report. Prague, 2008, roč. 109, S, s. S132-S133, 2 s. ISSN 1214-6994.
 120. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Vliv metanandamidu na aktivitu jaterních izoenzymů CYP1A2 a 2C6 v preklinickém experimentu. Psychiatrie. Praha, Czech Rep: Tigis spol. s.r.o.,, 2008, roč. 12, Suppl.1, s. 47. ISSN 1211-7579.
 121. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. VLIV POLYFENOLICKÝCH LÁTEK NA AKTIVITU ENZYMATICKÉHO SYSTÉMU CYP450. In CD Kvalita moravských a českých vín, Sborník Příspěvků. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7375-208-8.
 122. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. VLIV POLYFENOLICKÝCH LÁTEK NA AKTIVITU ENZYMATICKÉHO SYSTÉMU CYP450. In Kvalita moravských a českých vín, Sborník Příspěvků. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 33. ISBN 978-80-7375-208-8.
 123. 2007

 124. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Gender-dependent influence of bupropion pretreatment on locomotor activity and the activity of hepatic CYP2D2 in rats. European Neuropsychopharmacology. Elsevier, 2007, roč. 17, č. 4, s. 247-248. ISSN 0924-977X.
 125. JUŘICA, Jan, Martin KLEPÁRNÍK, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Josef TOMANDL. HPLC - ED determination of diclofenac and its hydroxylated metabolite as a marker of metabolic activity of CYP2C6 in rats. In HPLC 2007. Abstract Book. Belgium: I.O.P.M.S. vzw, 2007. s. 723-723.
 126. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. POHLAVNÉ ROZDIELY METABOLICKEJ AKTIVITY CYP2D2 PO PREMEDIKÁCII BUPROPIONOM NA MODELE IZOLOVANEJ PERFUNDOVANEJ PEČENE. Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r.o., 2007, roč. 11, č. 1, s. 36. ISSN 1212-6845.
 127. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. THE INFLUENCE OF CANNABINOID METHANANDAMIDE ON THE ACTIVITY OF HEPATIC CYP2D2 IN RATS. Biomedical Papers. Olomouc, 2007, roč. 151, č. 1, s. 103-104. ISSN 1213-8118.
 128. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. The influence of diet on metabolic activity of cytochrome P450. In WORKSHOP Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 69-70. ISBN 978-80-87041-18-5.
 129. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. THE INFLUENCE OF METHANANDAMIDE AND SEX ON THE ACTIVITY OF CYTOCHROME P 450 AS A PREDICTIVE FACTOR OF XENOBIOTICS TOXICITY. Chemické listy. 2007, roč. 101, č. 14, s. 298-300. ISSN 0009-2770.
 130. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACT FROM ANDRE AND BLAUER PORTUGAISER GRAPE BYPRODUCTS ON THE ACTIVITY OF LIVER CYP1A2 ISOENZYME. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2007, roč. 151, č. 1, s. 104-105, 109 s. ISSN 1213-8118.
 131. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACTS FROM GRAPE BYPRODUCTS ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP1A2 IN HYPERCHOLESTEROLAEMIC RATS. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2007, roč. 101, č. 14, s. 301s-303s, 3 s. ISSN 0009-2770.
 132. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. The influence of resveratrol on the activity of hepatic CYP450 isoenzymes in rat. In THE ABSTRACT BOOK, VITAMINS 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 191-192. ISBN 978-80-7194-937-4.
 133. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv kyseliny gallové a polyfenolických extraktů z vinných matolin na metabolismus lipidů a hladiny leptinu na modelu hypercholesterolemické diety u potkanů. In Program a abstrakta, 51. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE. 2007.
 134. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv polyfenolických extraktů z vinné matoliny a kyseliny gallové na hladiny cholesterolu a leptinu na modelu hypercholesterolemické diety u potkanů. In XIV. ročník Konference mladých lékařů. 2007.
 135. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv polyfenolických extraktů z vinných matolin na aktivitu CYP 1A2 u potkanů s hypercholesterolemickou dietou. In Sborník abstrakt, 12. Mezioborová Česko-slovenská toxikologická konference. 1.vydání. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 138. ISBN 978-80-7071-283-2.
 136. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. VPLYV METANANDAMIDU NA AKTIVITU CYTOCHRÓMU P450 AKO PREDIKČNÉHO FAKTORU TOXICITY XENOBIOTÍK. In Sborník abstrakt, 12. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. 1.vydání. Praha, Česká republika: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 137. ISBN 978-80-7071-283-2.
 137. 2006

 138. KOMÁREK, Vladimír, Pavla STOPKOVÁ, Josef SUCHOPÁR, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Zdeněk KUČERA. Acidum valproicum/natrii valproas. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2006, ročník XVI, 1/2006, s. 14-26, 12 s. ISSN 0862-8947.
 139. MANDELOVÁ, Lucie, Ondřej ZENDULKA a Jiří TOTUŠEK. Antimutagenní a imunomodulační účinky sulforafanu a indol-3-karbinolu. In Podpora zdravie, prevencia a hygiena v teórii a IV. Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity K, 2006. s. 353-361. Podpora zdravie, prevencia a hygiena v teórii a IV. ISBN 80-88866-39-1.
 140. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. Determination of nifedipine as a probe substrate of cytochrome P450 3A1/2 activity in rats. In Proceedings from XX. Biochemický zjazd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 424. ISBN 80-969532-6-5.
 141. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Miroslav DOSTÁLEK, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. HPLC STANOVENÍ MIDAZOLAMU A JEHO METABOLITŮ V PLAZMĚ A PERFUZNÍM MEDIU. In Zborník vedeckých prác XIV. medzinárodné konferencie Chromatografické metódy a zdravie človeka. Piešťany: FCHPT STU, 2006. s. 4. ISSN 1335-5236.
 142. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. Simultaneous HPLC determination of markers of metabolic activity of CYP1A2 and CYP2C6. In Book of abstracts, Central/Eastern European CINP Regional meeting. Tallin: University of Tartu, 2006. s. 37-38, 1 s.
 143. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. The effect of polyphenolic extract from grape byproducts on selected biochemical characteristics in rats. In Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis, The abstract book. Pardubice, Czech Republic: Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2006. s. 142-143. ISBN 80-7194-855-1.
 144. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender and administration of bupropion on the activity of hepatic CYP 450 2D2 in rats. In Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, Final Program and Book of Abstracts. Tartu: Tartu University Press, 2006. s. 84-85.
 145. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2006, roč. 44, č. 3, s. 128-130. ISSN 0960-7560.
 146. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. In New Frontiers in the Research of PhD students. Hradec Králové: Astraprint, Hradec Králové, 2006. s. 91-94. ISBN 80-229-8103-X.
 147. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. In Final Program and Book of abstracts.Central/East European CINP Regional Meeting. Tallin: University of Tartu, 2006. s. 84-85.
 148. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jiří TOTUŠEK. Vliv polyfenolických extraktů na myší L-fibroblasty. In Zborník prác, 56. Farmakologické dni 2006 v Bratislave, Farmakológia 2006. Bratislava, Slovenská republika: Peter Mačura-PEEM, Sokolíkova 11, Bratislava, Slovenská republika, 2006. s. 145-298. ISBN 80-89197-52-3.
 149. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. VPLYV BUPROPIONU A POHLAVIA NA METABOLICKÚ AKTIVITU PEČEŇOVEJ IZOFORMY CYP2D2 V PREKLINICKOM EXPERIMENTE. In Zborník prác 56. Farmakologické dni 2006 v Bratislave. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, Sokolíkova 11, 841 01, Bratislava 42, SR, 2006. s. 144-144. ISBN 80-89197-52-3.
 150. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. VPLYV POHLAVIA NA BIOTRANSFORMÁCIU DEXTROMETORFANU, FENACETÍNU A TOLBUTAMIDU V PREKLINICKOM EXPERIMENTE. In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2006. s. 45-45.
 151. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. VPLYV POHLAVIA NA BIOTRANSFORMÁCIU DEXTROMETORFANU, FENACETÍNU A TOLBUTAMIDU V PREKLINICKOM EXPERIMENTE. In Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r.o., 2006. s. 76-76.
 152. 2005

 153. MANDELOVÁ, Lucie, Ondřej ZENDULKA a Jiří TOTUŠEK. Antimutagenní a imunomodulační účinky sulforafanu a indol-3-karbinolu. In IV. Martinské dni hygieny a verejného zdravotníctva so zahraničnou účasťou. Zborník abstraktov. Martin, 2005. s. 33-34.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 8. 2022 09:17