Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. USTOHAL, Libor, Eva ČEŠKOVÁ a Kateřina HORSKÁ. Antidepresivní léčba u pacientů s Parkinsonovou nemocí. 2020. ISSN 1211-7579.
 2. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba deprese u pacientů se schizofrenií. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2020, roč. 116, č. 3, s. 130-134. ISSN 1212-0383.
 3. ČEŠKOVÁ, Eva a Petr ŠILHÁN. Možnosti léčby farmakorezistentní deprese v běžné klinické praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 2, s. 78-82. ISSN 1213-0508. doi:10.36290/psy.2020.014.
 4. ČEŠKOVÁ, Eva a Martin HÝŽA. Možnosti léčby farmakorezistentní schizofrenie v běžné klinické praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 2, s. 78-82. ISSN 1213-0508.
 5. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové možnosti v léčbě farmakorezistentní deprese. 2020. ISSN 1211-7579.
 6. ČEŠKOVÁ, Eva. Pharmacological strategies for the management of comorbid depression and schizophrenia. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020, roč. 21, č. 4, s. 459-465. ISSN 1465-6566. doi:10.1080/14656566.2020.1717466.
 7. ČEŠKOVÁ, Eva. Precizní psychiatrie - reálná možnost? 2020. ISSN 1211-7579.
 8. ČEŠKOVÁ, Eva. Reziduální příznaky depresivní poruchy a jejich význam v běžné klinické praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 2, s. 62-64. ISSN 1213-0508.
 9. 2019

 10. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakologická léčba kognitivní dysfunkce u deprese. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 2, s. 64-68. ISSN 1213-0508.
 11. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Kateřina HORSKÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Hemodynamické a zánětlivé parametry u prvních epizod schizofrenie. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2019. ISSN 1211-7579.
 12. ČEŠKOVÁ, Eva a Kateřina HORSKÁ. Monitorování nežádoucích účinků psychofarmak. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 13. ČEŠKOVÁ, Eva a Libor USTOHAL. Neuroleptický maligní syndrom. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2019, roč. 115, č. 1, s. 27-31. ISSN 1212-0383.
 14. ČEŠKOVÁ, Eva. Off label léčba antidepresivy a antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 1, s. 7-10. ISSN 1213-0508.
 15. ČEŠKOVÁ, Eva. Precizní psychiatrie - reálná možnost? Časopis lékařů českých. 2019, roč. 158, 7-8, s. 328-331. ISSN 0008-7335.
 16. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Marie OBDRŽÁLKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Schizofrenie a aldosteron. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2019. ISSN 1211-7579.
 17. ČEŠKOVÁ, Eva a Kateřina HORSKÁ. Sledování nežádoucích účinků a bezpečnosti antidepresiv. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 2, s. 77-81. ISSN 1213-0508.
 18. ČEŠKOVÁ, Eva. Význam biologických markerů pro diagnostiku a léčbu schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2019, roč. 115, č. 3, s. 132-139. ISSN 1212-0383.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva. Význam biologických markerů pro současnou diagnostiku a léčbu schizofrenie. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2019. ISSN 1211-7579.
 20. 2018

 21. USTOHAL, Libor, N. HLAVACOVA, Michaela MAYEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a D. JEZOVA. Aldosterone and aldosterone/cortisol ratio is higher in serum of long-term compared to first episode schizophrenia patients: A pilot study. Journal of Psychiatric Research. OXFORD: Elsevier, 2018, roč. 104, SEP 2018, s. 46-49. ISSN 0022-3956. doi:10.1016/j.jpsychires.2018.06.012.
 22. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakologická léčba kognitivní dysfunkce u deprese. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 23. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakologická léčba kognitivní dysfunkce u deprese. Neurologie pro praxi. Solen s.r.o., 2018, roč. 19, č. 4, s. 284-288. ISSN 1335-9592.
 24. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakologické ovlivnění kognitivní dysfunkce u závažných psychických poruch. 2018.
 25. USTOHAL, Libor, Jana HOŘÍNKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Richard BARTEČEK, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Historie biologické nefarmakologické léčby schizofrenie za uplynulých 60 let. In 60,. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 26. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Jiří JARKOVSKÝ, Jan PIVNIČKA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Influence of dose, gender, and cigarette smoking on clozapine plasma concentrations. Neuropsychiatric Disease and Treatment. Auckland: Dove Medical Press Ltd., 2018, roč. 14, č. 2018, s. 1535-1543. ISSN 1178-2021. doi:10.2147/NDT.S163839.
 27. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kognitivní dysfunkce u deprese. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2018, roč. 62, č. 4, s. 396-404. ISSN 0009-062X.
 28. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba schizofrenie v budoucnu. In 60. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 29. ČEŠKOVÁ, Eva. Nekrolog: Oldřich Vinař zemřel. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2018, roč. 114, č. 2, s. 79-80. ISSN 1212-0383.
 30. USTOHAL, Libor, Marie HOJGROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nomenklatura založená na neurovědách. In 60. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2018. ISSN 1211-7579.
 31. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové možnosti léčby depresivní a schizofrenní poruchy. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2018, roč. 19, č. 2, s. 53-56. ISSN 1213-0508.
 32. ČEŠKOVÁ, Eva. Off-Label indikace antidepresiv. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 33. ČEŠKOVÁ, Eva, M. ŠEDOVÁ, R. KELLNEROVA a Olga STAROBOVÁ. Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice. PHARMACOLOGY. BASEL: KARGER, 2018, roč. 102, 3-4, s. 206-212. ISSN 0031-7012. doi:10.1159/000492079.
 34. ČEŠKOVÁ, Eva. Současnost a budoucnost farmakoterapie závažných psychických poruch. Časopis lékařů českých. 2018, roč. 157, č. 2, s. 96-100. ISSN 0008-7335.
 35. ČEŠKOVÁ, Eva. 13. světový kongres biologické psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2018, roč. 114, č. 1, s. 38-41. ISSN 1212-0383.
 36. 2017

 37. ČEŠKOVÁ, Eva. Aripiprazol v klinické praxi. Farmakoterapie - Corpus et Psyché; supplementum. Praha: Farmakon Press, 2017, roč. 8, č. 1, s. 12-15. ISSN 1804-4921.
 38. SUŠILOVÁ, Lenka, Eva ČEŠKOVÁ, David HAMPEL, Aleš SUŠIL a Jan ŠIMŮNEK. Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. ABINGDON: Informa Healthcare, 2017, roč. 21, č. 2, s. 112-117. ISSN 1365-1501. doi:10.1080/13651501.2017.1291818.
 39. ČEŠKOVÁ, Eva. Konference CINP 2017. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2017, roč. 113, č. 6, s. 248-249. ISSN 1212-0383.
 40. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2017, roč. 18, č. 2, s. 60-63. ISSN 1213-0508.
 41. ČEŠKOVÁ, Eva a Lenka SUŠILOVÁ. Léčba nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek - doporučené postupy a vlastní zkušenosti. 2017.
 42. USTOHAL, Libor, Kateřina SOCHOROVÁ, Marie HOJGROVÁ, Kateřina HORSKÁ, Soňa DUDEŠKOVÁ, Lenka ALBRECHTOVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolické komplikace u hospitalizovaných depresivních nemocných. 2017. ISSN 1211-7579.
 43. USTOHAL, Libor, Karolína SOCHOROVÁ, Marie HOJGROVÁ, Kateřina HORSKÁ, Lenka ALBRECHTOVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolické komplikace u hospitalizovaných pacientů s depresivní poruchou. In 17. česko-slovenský psychiatrický zjazd. 2017.
 44. USTOHAL, Libor, Lenka ALBRECHTOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nikotinismus u schizofrenie a možnosti jeho léčby. 2017. ISSN 1211-7579.
 45. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Risperidone increases the cortical silent period in drug-naive patients with first-episode schizophrenia: A transcranial magnetic stimulation study. Journal of Psychopharmacology. London, UK: SAGE Publications, 2017, roč. 31, č. 4, s. 500-504. ISSN 0269-8811. doi:10.1177/0269881116662650.
 46. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné a budoucí trendy v léčbě farmakorezistentní deprese. 2017. ISSN 1212-0383.
 47. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné a budoucí trendy v léčbě farmakorezistentní deprese. 2017. ISSN 1211-7579.
 48. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné a budoucí trendy ve farmakoterapii rezistentní deprese. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2017, roč. 113, č. 5, s. 227-232. ISSN 1212-0383.
 49. USTOHAL, Libor, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Transkraniální magnetická stimulace v doporučeních a běžné klinické praxi. In XIV. konference ambulantních psychiatrů. 2017. ISSN 1803-5914.
 50. ČEŠKOVÁ, Eva, Lenka SUŠILOVÁ a Libor USTOHAL. Volba farmakoterapie u nemocných se schizofrenií a abúzem návykových látek. Psychiatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2017, roč. 18, č. 1, s. 26-28. ISSN 1213-0508.
 51. ČEŠKOVÁ, Eva a Libor USTOHAL. Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2017, roč. 113, č. 3, s. 123-127. ISSN 1212-0383.
 52. 2016

 53. ČEŠKOVÁ, Eva. Biomarkery v psychofarmakoterapii - současný stav. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 148-150. ISBN 978-80-263-1047-1.
 54. HAVELKA, David, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive impairment and cortisol levels in first-episode schizophrenia patients. Stress : The International Journal on the Biology of Stress. Taylor&Francis, 2016, roč. 19, č. 4, s. 383-389. ISSN 1025-3890. doi:10.1080/10253890.2016.1193146.
 55. ČEŠKOVÁ, Eva. Current pharmacotherapy of depression - focused on multimodal/multifunctional antidepressants. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2016, roč. 17, č. 14, s. 1835-1837. ISSN 1465-6566. doi:10.1080/14656566.2016.1219340.
 56. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakorezistentní deprese - jak dál? Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2016, roč. 17, č. 3, s. 92-95. ISSN 1213-0508.
 57. HÝŽA, Martin, Matyáš KUHN, Eva ČEŠKOVÁ, Libor USTOHAL a Tomáš KAŠPÁREK. Hippocampal volume in first-episode schizophrenia and longitudinal course of the illness. World Journal of Biological Psychiatry. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2016, roč. 17, č. 6, s. 429-438. ISSN 1562-2975. doi:10.1080/15622975.2016.1199893.
 58. ČEŠKOVÁ, Eva. Komentář ke studii: Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi. Farmakoterapie. Praha: SEND, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 398-399. ISSN 1801-1209.
 59. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Kortikální mozková inhibice ve vztahu ke klozapinu. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 80-82. ISBN 978-80-263-1047-1.
 60. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba prvních epizod schizofrenie. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 61. ČEŠKOVÁ, Eva. Některé aspekty účinnosti a snášenlivosti antidepresiv podstatné pro běžnou klinickou praxi. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2016, roč. 17, č. 2, s. 48-52. ISSN 1213-0508.
 62. ČEŠKOVÁ, Eva. O depresii a nových trendoch v jej liečbe. Bratislava: MAFRA, 2016, roč. 2016, č. 16, s. 8-10. ISSN 1336-4871.
 63. MAYEROVÁ, Michaela, Jiří JARKOVSKÝ, Jan PIVNIČKA, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Praktické výstupy klinického monitorování psychofarmak. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 64. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Hana KOTOLOVÁ, Kateřina HORSKÁ, Lenka ALBRECHTOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Přírůstek hmotnosti a schizofrenie. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 65. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie v realitě všedního dne. Časopis lékařů českých. Praha, 2016, roč. 155, č. 4, s. 40-42. ISSN 0008-7335.
 66. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Lenka ALBRECHTOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako augmentace psychofarmak. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 67. ČEŠKOVÁ, Eva. TDM (terapeutické monitorování) - úvod do problematiky. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 68. MAYEROVÁ, Michaela, Miroslav TURJAP, Libor USTOHAL, Jan PIVNIČKA a Eva ČEŠKOVÁ. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací olanzapinu a klozapinu. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2016, roč. 112, č. 4, s. 177-187. ISSN 1212-0383.
 69. ČEŠKOVÁ, Eva. Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku. Farmakoterapie. Farmakon Press s.r.o., 2016, roč. 12, č. 6, s. 807-810, 3 s. ISSN 1801-1209.
 70. ČEŠKOVÁ, Eva. Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku. Farmakoterapie. Farmakon Press s.r.o., 2016, roč. 12, č. 6, s. 807-810, 3 s. ISSN 1801-1209.
 71. ČEŠKOVÁ, Eva. Využití biomarkerů v psychiatrické farmakoterapii. In 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 72. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Výzkum centra Neurověd CEITEC MU Brno a Psychiatrické kliniky lF MU a FN Brno. In 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 73. ČEŠKOVÁ, Eva. Význam nežádoucích účinků v běžné klinické praxi. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 74. ŠILHÁN, Petr, Ivana KACÍŘOVÁ, Romana UŘINOVSKÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s terapeutickým monitorováním při posuzování adherence a účinnosti léčby. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 75. 2015

 76. JEŽOVÁ, Daniela, Michaela MAYEROVÁ, Nikola HLAVÁČOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Libor USTOHAL. Aldosterón a schizofrénia. 2015. ISSN 1212-0383.
 77. ČEŠKOVÁ, Eva. Bipolární porucha - minimum pro farmaceuty. Praktické lékárenství. Praha: Solen s.r.o., 2015, roč. 11, č. 2, s. 61-63. ISSN 1801-2434.
 78. HAVELKA, David, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cortisol level and memory functioning in first episode schizophrenia. In Eleventh symposium on catecholamines and other neurotransmitters in stress. 2015.
 79. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Epigenetika, kortikální inhibice a antipsychotika. 2015. ISSN 1211-7579.
 80. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Jan LIBIGER, Jan ŠVANCARA a Jiří JARKOVSKÝ. Gender differences in the treatment of first-episode schizophrenia: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Schizophrenia Research. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 169, 1-3, s. 303-307. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2015.10.013.
 81. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak. 2015. ISSN 1211-7579.
 82. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Jak lze zlepšit efekt farmakoterapie před příchodem nových psychofarmak? In Jarná vedecko-pracovná schodza Psychofarmakologickej sekcie SLS. 2015. ISSN 1337-446X.
 83. MAYEROVÁ, Michaela, Jiří JARKOVSKÝ, Libor USTOHAL, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. In Jarná vedecko-pracovná schodza Psychofarmakologickej sekcie SLS. 2015. ISSN 1337-446X.
 84. ČEŠKOVÁ, Eva. Kombinace antidepresiv v léčbě deprese: Doporučení a klinická praxe. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, spol. s r. o, 2015, roč. 111, č. 1, s. 33-36. ISSN 1212-0383.
 85. ČEŠKOVÁ, Eva. Komentář ke studii: Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém. Farmakoterapie. Farmakon Press s.r.o., 2015, roč. 11, č. 6, s. 766-767. ISSN 1801-1209.
 86. USTOHAL, Libor, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Metabolické komplikace u pacientů s první epizodou schizofrenie. In 16.konference biologické psychiatrie: Optimalizace diagnostiky a léčby. 2015. ISSN 1211-7579.
 87. ČEŠKOVÁ, Eva. Minulost, současnost a budoucnost neuropsychiatrie. 2015. ISSN 1211-7579.
 88. ČEŠKOVÁ, Eva. Oldřich Vinař slaví 90. narozeniny. Psychiatrie. Tigis, 2015, roč. 19, č. 4, s. 226-226. ISSN 1211-7579.
 89. ČEŠKOVÁ, Eva. Optimalizace farmakoterapie závažných neuropsychických poruch. 2015.
 90. ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Praktické aspekty gendrových rozdílů ve farmakoterapii závažných psychických poruch. 2015. ISSN 1211-7579.
 91. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. První epizody schizofrenie. In 16. celostátní konference biologické psychiatrie: Optimalizace diagnostiky a léčby. 2015. ISSN 1211-7579.
 92. SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 320 s. ISBN 978-80-262-0976-8.
 93. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné a perspektivní možnosti farmakoterapie bipolární poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, 2015, roč. 111, č. 4, s. 185-188. ISSN 1212-0383.
 94. ČEŠKOVÁ, Eva. Současný pohled na léčbu a průběh prvních epizod schizofrenie. Psychiatria pre prax. 2015, roč. 2015, suppl. 2, s. 16-17. ISSN 1337-446X.
 95. ČEŠKOVÁ, Eva. Společné rozhodování o léčbě. Psychiatrie pro praxi. Praha: Solen s.r.o., 2015, roč. 16, č. 2, s. 49-50. ISSN 1213-0508.
 96. ČEŠKOVÁ, Eva. Úvodník: Reforma psychiatrie je především pro naše nemocné. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2015, roč. 111, č. 6, s. 273-273. ISSN 1212-0383.
 97. ČEŠKOVÁ, Eva, David HAVELKA a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Vztah kognice a kortizolémie u prvních epizod schizofrenie. 2015. ISSN 1212-0383.
 98. ČEŠKOVÁ, Eva. Za profesorem Přikrylem. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2015, roč. 111, č. 2, s. 110-111. ISSN 1212-0383.
 99. 2014

 100. ČEŠKOVÁ, Eva. Adherence, depotní antipsychotika a názory českých psychiatrů. 2014.
 101. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Efektivita léčby schizofrenie z pohledu pohlavních rozdílů. In Martin Hollý, Pavel Doubek, Marek Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014. s. 237-239. ISBN 978-80-263-0702-0.
 102. ČEŠKOVÁ, Eva a Ladislav HOSÁK. Individualizace farmakologické léčby v psychiatrii-zaostřeno na schizofrenii. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 11, s. 62-64, 1805-398X. ISSN 1805-398X.
 103. ČEŠKOVÁ, Eva. Kombinace antidepresiv u deprese: doporučení vs. klinická praxe. 2014.
 104. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 1, s. 6-8. ISSN 1213-0508.
 105. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Jana SYNKOVÁ, Iva STEHNOVÁ, Barbora VALKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In M. Hollý, P. Doubek, M. Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014. s. 232-234. ISBN 978-80-263-0702-0.
 106. MAYEROVÁ, Michaela, Eva ČEŠKOVÁ, Libor USTOHAL, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Plazmatické hladiny psychofarmak a efekt léčby u psychických poruch. In M. Hollý, P. Doubek, M. Páv. Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. první. Brno: Tribun EU, 2014. s. 235-237. ISBN 978-80-263-0702-0.
 107. ČEŠKOVÁ, Eva. Postoje českých psychiatrů k léčbě depotními antipsychotiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2014, roč. 110, č. 4, s. 199-204. ISSN 1212-0383.
 108. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jiří JARKOVSKÝ, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2014, roč. 49, March, s. 30-35. ISSN 0278-5846. doi:10.1016/j.pnpbp.2013.10.019.
 109. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Iva STEHNOVÁ, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy- randomizovaná, jednoduše slepá, antidepresivy kontrolovaná studie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 5, s. 602-607. ISSN 1210-7859.
 110. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Veronika HUBLOVÁ, Michaela MAYEROVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Severe acute dystonia/akathisia after paliperidone palmitate application - a case study. International Journal of Neuropsychopharmacology. New York: Cambridge University Press, 2014, roč. 17, č. 2, s. 341-342. ISSN 1461-1457. doi:10.1017/S1461145713001260.
 111. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Ondřej PĚČ. Schizofrenie u dospělých. In Raboch J. Doporučené postupy psychiatrické péče IV. IV. Praha: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014. s. 44-57, 13 s. Typography. ISBN 978-80-260-5792-5.
 112. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné a perspektivní možnosti farmakoterapie bipolární poruchy. 2014.
 113. ČEŠKOVÁ, Eva. The need to improve current psychopharmacotherapy before developing new drugs. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2014, roč. 15, č. 14, s. 1969-1973. ISSN 1465-6566. doi:10.1517/14656566.2014.941806.
 114. ČEŠKOVÁ, Eva. 1. evropská konference terapeutického monitorování hladin léčiv - personalizovaná farmakoterapie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha, 2014, roč. 110, č. 6, s. 340-341. ISSN 1212-0383.
 115. 2013

 116. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela MAYEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A detailed analysis of the effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind trial. Schizophrenia Research. Amserdam: Elsevier Science, 2013, roč. 149, 1-3, s. 167-173. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2013.06.015.
 117. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka HÜTTLOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping. USA: Wiley Periodicals, Inc., 2013, roč. 34, č. 3, s. 726-737. ISSN 1065-9471. doi:10.1002/hbm.21469.
 118. VRZALOVÁ, Michaela, Eva ČEŠKOVÁ, Jan PIVNIČKA, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Brněnské zkušenosti s monitorováním plazmatických hladin clozapinu (CLO) a olanzapinu (OLA). In Česko-slovenský psychofarmakologický sjezd Lázně Jeseník. 2013. ISSN 1211-7579.
 119. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba schizofrenie dlouhodobě účinkujícími injekcemi risperidonu záleží na pohlaví. In 55. Česko slovenská psychofarmakologická konference. 2013. ISSN 1211-7579.
 120. ČEŠKOVÁ, Eva, Michaela MAYEROVÁ a Lenka SUŠILOVÁ. Léčba schizofrenie: doporučené postupy vs. realita klinické praxe. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
 121. MAYEROVÁ, Michaela, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ a Libor USTOHAL. Léčebné trajektorie u pacientů s psychózou, se zaměřením na pacienty s první epizodou. In XIIIth Psychopharmacological symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
 122. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Iva STEHNOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolic parameters in patients with first episode of schizophrenia: 7-year follow-up study. In DGPPN congress Berlín. 2013.
 123. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Michaela MAYEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Metabolický syndrom a schizofrenie. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
 124. SUŠILOVÁ, Lenka a Eva ČEŠKOVÁ. Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 3, s. 122-127. ISSN 1212-0383.
 125. KAŠPÁREK, Tomáš, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Morfologie mozku a průběh schizofrenie. In 55. Česko-slovenský psychofarmakologický sjezd Lázně Jeseník. 2013. ISSN 1211-7579.
 126. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michaela MAYEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Nefarmakologická léčba schizofrenie. In XIIIth Psychopharmacological Symposium Smolenice. 2013. ISSN 1337-446X.
 127. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela MAYEROVÁ. Optimization of treatment in patients no responding to clozapine. In WPA Congress Vienna 2013. 2013.
 128. ČEŠKOVÁ, Eva. Postoje psychiatrů k depotní léčbě. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 3, s. 102-104. ISSN 1213-0508.
 129. ČEŠKOVÁ, Eva. Practical issues in the treatment of schizophrenia. Minerva Psichiatrica. Edizioni Minerva Medica S.p.A., 2013, roč. 54, č. 2, s. 101-113. ISSN 0391-1772.
 130. ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Praktická psychiatrie. Praha: Maxdorf, 2013. 143 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-316-9.
 131. PŘIKRYL, Radovan, Miroslava KHOLOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Prevalence of remission and recovery in schizophrenia in the Czech Republic. Comprehensive Psychiatry. Philadelphia: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 2013, roč. 54, č. 7, s. 1111-1116. ISSN 0010-440X. doi:10.1016/j.comppsych.2013.05.006.
 132. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela VRZALOVÁ. Psychické problémy těhotných a jejich léčba. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2013, roč. 15, č. 1, s. 33-36. ISSN 1212-4184.
 133. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Iva STEHNOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Response to antipsychotic treatment in first episode schizophrenia patients and its predictive value to subsequent response. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2013. ISSN 1211-7579.
 134. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2013, roč. 15, č. 1, s. 90-98. ISSN 1212-4184.
 135. ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Stanovení kortizolémie u schizofrenní a depresivní poruchy - má praktický význam? In Konference biologické psychiatrie Luhačovice. 2013. ISSN 1211-7579.
 136. ČEŠKOVÁ, Eva. Terapeutické monitorování psychofarmak - význam pro klinickou praxi. Medical Tribune. Praha: Medical Tribune, s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 8-8. ISSN 1214-8911.
 137. ČEŠKOVÁ, Eva. Terapie bipolární deprese. In 55. Československá psychofarmakologická konference. 2013. ISSN 1211-7579.
 138. ČEŠKOVÁ, Eva. Trazodon v léčbě insomnie. Practicus : odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2013, roč. 12, č. 4, s. 15, 17-19, 4 s. ISSN 1213-8711.
 139. PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Andrea SOCHOROVÁ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, s. 64-69. ISSN 1212-0383.
 140. 2012

 141. ČEŠKOVÁ, Eva. Antidepresiva v léčbě bipolární deprese. In Civilizace, čas a duševní poruchy : sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. první. Brno: Tribun EU, 2012. s. 110-113. ISBN 978-80-263-0243-8.
 142. ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Cortisolemia, psychopathology and treatment response in first-spisode schizophrenia. 2012. ISSN 0893-133X.
 143. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2012, roč. 14, č. 1, s. 39-43. ISSN 1212-4184.
 144. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese při úzkostných poruchách. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 13, č. 4, s. 166-168. ISSN 1213-0508.
 145. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Radek MAREČEK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jiří VANÍČEK. Does repetitive transcranial magnetic stimulation have a positive effect on working memory and neuronal activation in treatment of negative symptoms of schizophrenia? Neuroendocrinology Letters. Stockholm: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 101-108. ISSN 0172-780X.
 146. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ a Michaela VRZALOVÁ. Dynamics of neurological soft signs and its relationship to clinical course in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research. Clare: Elsevier Ireland, 2012, roč. 200, 2-3, s. 67-72. ISSN 0165-1781. doi:10.1016/j.psychres.2012.03.008.
 147. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Emotional side effects after high-frequency rTMS of the right dorsolateral prefrontal cortex in an adult patient with ADHD and comorbid depression. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2012, roč. 24, č. 1, s. 102-103. ISSN 0353-5053.
 148. ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Importance of Gender in the Treatment of Schizophrenia. Primary Care Companion CNS Disord. USA: Physicians Postgraduate Press, Inc., 2012, roč. 14, č. 6, s. "nestránkováno", 4 s. ISSN 2155-7780. doi:10.4088/PCC.12m01410.
 149. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Jiří JARKOVSKÝ, Eva ČEŠKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Brian LEONARD a Luboš SOBOTKA. Influence of Nutritional Support on Nutritional and Mental Status in Dementia Patients with Alzheimer's Disease: Comparative and Intervention Study. In Johanna B. Knudsen. Malnutrition : Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012. s. 101-117. ISBN 978-1-62100-351-9.
 150. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba bipolární deprese v klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 108, č. 4, s. 177-181. ISSN 1212-0383.
 151. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba dlouhodobě účinkujícími injekčními antipsychotiky. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně-Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.
 152. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Lze dosáhnout úzdravy u schizofrenie? 2012.
 153. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Silva TRONEROVA, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Lze predikovat efekt antipsychotické léčby měřením neurologických měkkých příznaků? 2012.
 154. ČEŠKOVÁ, Eva, Ladislav HOSÁK, Roman JIRÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MARŠÁLEK a Radovan PŘIKRYL. Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2012, roč. 13, č. 3, s. 108-110. ISSN 1213-0508.
 155. ČEŠKOVÁ, Eva a Michaela VRZALOVÁ. Optimalizace farmakoterapie schizofrenní poruchy. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012, roč. 13, č. 4, s. 156-159. ISSN 1213-0508.
 156. ČEŠKOVÁ, Eva. Optimizing treatment with risperidone long acting injections. Acta Psychiatrica Scandinavica. Hoboken, USA: Blackwell Publishing, 2012, roč. 126, č. 6, s. 479-480. ISSN 0001-690X. doi:10.1111/acps.12014.
 157. ČEŠKOVÁ, Eva. Pohlavní rozdíly v problematice deprese a její léčbě. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2012. ISSN 1211-7579.
 158. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Iva STEHNOVÁ. Psychofarmakologická léčba schizofrenie na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno v roce 2010. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012.
 159. ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Remise u prvních epizod schizofrenie: 7leté sledování a význam pro léčbu. In 54. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.
 160. PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Role of Long-Acting Injectable Second-Generation Antipsychotics in the Treatment of First-Episode Schizophrenia: A Clinical Perspective. Schizophrenia Research and Treatment. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, Feb, s. "nestránkováno", 7 s. ISSN 2090-2085. doi:10.1155/2012/764769.
 161. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře. 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2012. 117 s. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49. ISBN 978-80-7345-266-7.
 162. ČEŠKOVÁ, Eva. Slovo úvodem: Psychofarmakoterapie včera, dnes a zítra. Psychiatrie pro praxi. Praha: Solen, 2012, roč. 13, č. 2, s. 47. ISSN 1213-0508.
 163. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné postavení olanzapinu v rámci atypických antipsychotik. Remedia. Praha: Remedia, 2012, roč. 22, č. 5, s. 351-354. ISSN 0862-8947.
 164. ČEŠKOVÁ, Eva, Michaela VRZALOVÁ a Lenka SUŠILOVÁ. Therapeutic antipsychotic drug monitoring in clinical practice. 2012. ISSN 1805-4889.
 165. ČEŠKOVÁ, Eva. Trazodon s řízeným uvolňováním (Trazodon AC) v léčbě středně těžké až těžké depresivní poruchy. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2012, roč. 16, č. 3, s. 138-144. ISSN 1211-7579.
 166. ČEŠKOVÁ, Eva. Trazodon v léčbě deprese. Farmakoterapie. Praha: Farmakon press, 2012, roč. 8, č. 6, s. 633-635. ISSN 1801-1209.
 167. 2011

 168. ČEŠKOVÁ, Eva. ACNP (American College of Neuropsychopharmacology) 49th Annual Meeting. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 53, č. 1, s. 37-42. ISSN 1337-933X.
 169. USTOHAL, Libor, Eva ČEŠKOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Augmentace antidepresiv antipsychotiky. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 12, č. 3, s. 98-99. ISSN 1213-0508.
 170. ČEŠKOVÁ, Eva. Augmentace antidepresiv atypickými antipsychotiky v léčbě farmakorezistentní deprese. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 107, č. 4, s. 216-219. ISSN 1212-0383.
 171. ČEŠKOVÁ, Eva. Bupropion s řízeným uvolňováním. Remedia. Praha: Remedia,s.r.o., 2011, roč. 21, č. 5, s. 420-423. ISSN 0862-8947.
 172. ČEŠKOVÁ, Eva. Bupropion s řízeným uvolňováním - nové poznatky a perspektivy. Remedia. Praha: Remedia,s.r.o., 2011, roč. 21, č. 5, s. 424-424. ISSN 0862-8947.
 173. KAŠPÁREK, Tomáš, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Combination of morphological features for recognition analysis of first-episode schizophrenia patients. 2011. ISSN 1948-7193.
 174. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese a její léčba u schizofrenie. In Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii, Praha: TIGIS, 15, suppl. 1, od s. 17-17. 2011. ISSN 1211-7579.
 175. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u schizofrenní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 107, č. 3, s. 155-159. ISSN 1212-0383.
 176. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Effect of Electroconvulsive Therapy on Cortical Excitability in a patient With Long-Term Remission of Schizophrenia: A Transcranial Magnetic Stimulation Study. Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2011, roč. 27, č. 1, s. "E9"-"E11", 3 s. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0b013e3181dbf785.
 177. ČEŠKOVÁ, Eva. Faktory ovlivňující volbu a efekt antipsychotik. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy. Praha: Sanoma, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 13-15. ISSN 0044-1996.
 178. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011.
 179. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Change of cortical inhibition in patients with first episode of schizophrenia. In 15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires. 2011.
 180. ČEŠKOVÁ, Eva, Alžběta KUNCOVÁ, Jiří ŠVARC, Tereza TOUŠKOVÁ, Magdalena SINGEROVÁ a Veronika VESELÁ. Kongres německé asociace pro psychiatrii a psychoterapii. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 107, č. 3, s. 179-192. ISSN 1212-0383.
 181. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michaela VRZALOVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Kortikální inhibice u schizofrenie - TMS studie. In 87. fyziologické dni, Bratislava. 2011.
 182. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba antidepresivy - interakce věku a pohlaví? Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 107, č. 5, s. 285-288. ISSN 1212-0383.
 183. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba deprese ve stáří. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 8, 7-8, s. 330-332. ISSN 1214-8687.
 184. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba deprese ve stáří. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 12, č. 3, s. 100-104. ISSN 1213-0508.
 185. KAŠPÁREK, Tomáš, Carlos Eduardo THOMAZ, Joao Ricardo SATO, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Radovan PŘIKRYL, Jiří VANÍČEK, Andre FUJITA a Eva ČEŠKOVÁ. Maximum-uncertainty linear discrimination analysis of first-episode schizophrenia subjects. Psychiatry Research: Neuroimaging. 2011, roč. 191, č. 3, s. 174-181. ISSN 0925-4927. doi:10.1016/j.pscychresns.2010.09.016.
 186. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, silva TRONEROVÁ, Libor USTOHAL, Iva ČERMÁKOVÁ a Michaela VRZALOVÁ. Měkké neurologické příznaky a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. 2011. ISSN 1211-7579.
 187. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Nové aspekty stimulace prefrontálního kortexu u schizofrenie. 2011. ISSN 1211-7579.
 188. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011.
 189. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Occurrence of Robust Psychotic Symptoms Aftes Initial rTMS Treatment Session. Journal of ECT. USA: Lippincott Williams and Wilkins, Inc., 2011, roč. 27, č. 3, s. 265-266. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0b013e3181f665bc.
 190. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Outcome in males with first-episode schizophrenia: 7-year follow-up. The World Journal of Biological Psychiatry. Oslo: Taylor and Francis, 2011, roč. 12, č. 1, s. 66-72. ISSN 1562-2975. doi:10.3109/15622975.2010.518625.
 191. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra BARTOŇOVÁ, Michal ČERNÍK, Simona VENCLÍKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Ovlivnění kognitivních funkcí u pacientů s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace. In 53. konference ČNPS v Jeseníku. 2011. ISSN 1211-7579.
 192. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Ovlivnění kognitivních funkcí u pacientů s depresivní poruchou pomocí rTMS. In Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, 15, suppl. 1, od s. 47-47. 2011. ISSN 1211-7579.
 193. ČEŠKOVÁ, Eva. Postavení aripiprazolu v klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 107, č. 2, s. 110-114. ISSN 1212-0383.
 194. PŘIKRYL, Radovan, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Prefrontální stimulace a její neuronální koreláty u schizofrenie. 2011. s. 73-76. ISBN 978-80-263-0039-7.
 195. ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 47 s. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1.
 196. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Monika SISROVÁ, Iva STEHNOVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Psychické nežádoucí účinky vysokofrekvenční rTMS pravého dorsolaterálního prefrontálního kortexu u dospělého pacienta s ADHD. In Češková Eva, Přikryl Radovan, Kašpárek Tomáš. Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno: knihovnicka.cz, 2011. s. 218-220. ISBN 978-80-263-0039-7.
 197. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of depressive disorder. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 53, č. 1, s. 3-13. ISSN 1337-933X.
 198. ČEŠKOVÁ, Eva. Ročenka Psychiatrické kliniky za rok 2010. 1. vydání. Brno: Muni press, 2011. 60 s. ISBN 978-80-210-5487-5.
 199. ČEŠKOVÁ, Eva, Jiří SUCHOPÁR a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Safety of amisulpride in combination with antidepressants in common clinical practice. 2011.
 200. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef SUCHOPÁR a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Safety of amisulpride in combination with antidepressants under common clinical practice conditions. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Informa Healthcare, 2011, roč. 15, č. 2, s. 157-161. ISSN 1365-1501. doi:10.3109/13651501.2010.544744.
 201. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Společně na cestě k moderní psychiatrii. In Sborník příspěvků 15.ČSPS: Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno: Tribun EU, 2011. s. 1-286. ISBN 978-80-263-0039-7.
 202. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Suicides in males after the first episode of schizophrenia. The Journal of Nervous and Mental Disease. Anglie: Lippincott Williams and Wilkins, 2011, roč. 199, č. 1, s. 62-64. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0b013e31820448e4.
 203. USTOHAL, Libor, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Petra BARTOŇOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. Terapie depresivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS). 2011. vyd. Brno, 2011. s. 142-145. ISBN 978-80-263-0039-7.
 204. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Michaela VRZALOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. The change of brain activity caused by repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with negative symptoms of schizophrenia. In 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague. 2011.
 205. ČEŠKOVÁ, Eva, Ján PEČEŇÁK a Ivan TŮMA. Účinnost dlouhodobě působících injekcí Risperidonu (Risperdal Consta) v léčbě schizofrenní a achizoafektivní poruchy. Dvouleté výsledky studie E-STAR v České a Slovenské republice. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 107, č. 3, s. 137-143. ISSN 1212-0383.
 206. ČEŠKOVÁ, Eva a Jiří KOPŘIVA. Umíme správně dávkovat antipsychotikum Risperdal Consta. Psychiatrie pro Praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 12, č. 1, s. 30-32. ISSN 1213-0508.
 207. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. V souvislosti s významným životním jubileeem prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc., si za brněnskou kliniku dovolujeme uvést několik osobních vzpomínek. Praha: ČLS JEP, 2011. 1 s. 107. ISSN 1212-0383.
 208. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 209. BARTEČEK, Richard, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Withdrawal related adverse effects of antipsychotic medication in a patient with first-episode schizophrenia. Central European Journal of Medicine. Warsaw (Poland): Versita, 2011, roč. 6, č. 5, s. 662-664. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-011-0055-8.
 210. ČEŠKOVÁ, Eva, Iva ČERMÁKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie. In Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, 15, suppl. 1, od s. 15-15. 2011. ISSN 1211-7579.
 211. ČEŠKOVÁ, Eva. Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie? Psychiatrie pro Praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 12, č. 4, s. 166-168. ISSN 1213-0508.
 212. 2010

 213. ČEŠKOVÁ, Eva. Antiepileptika v psychiatrii. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2010, roč. 11, č. 3, s. 188-190. ISSN 1213-1814.
 214. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DOUBEK a Ján PRAŠKO. Bipolární afektivní porucha. In Doporučené postupy psychiatrické péče III. 2. vyd. Brno, Tribun EU: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2010. s. 124-140. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-984-1.
 215. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Michal MIKL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Brain activation patterns during rTMS treatment of schizophrenia. In 2nd Conference of the Schizophrenia-International-Research-Society (SIRS). 2010. ISSN 0920-9964. doi:10.1016/j.schres.2010.02.873.
 216. ČEŠKOVÁ, Eva a Jiří KOPŘIVA. Dosage patterns - lessons learned from the e-STAR database in Czech Republic. In 23rd Congress Meeting of European-College-of-Neuropsychopharmacology. 2010. ISSN 0924-977X.
 217. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Iva ČERMÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Effect of sequential frontotemporal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on schizophrenia. Activitas Nervosa Superior Rediviva. 2010, roč. 52, č. 1, s. 37-41. ISSN 1337-933X.
 218. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie hospitalizovaných depresí. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2010, roč. 11, č. 3, s. 103-106. ISSN 1213-0508.
 219. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. fMRI v hodnocení vštípivosti a rekognice informací u schizofrenie. In 52. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Psychiatrie, 14(Suppl.1), 27. 2010. ISSN 1211-7579.
 220. KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Michal MIKL a Eva ČEŠKOVÁ. Funkční konektivita prefrontálního kortexu v remisi po první epizodě schizofrenie. In 52. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Psychiatrie, 14(Suppl.1), 27-28. 2010. ISSN 1211-7579.
 221. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Jan DUFEK, Daria VALENTOVÁ, Ivana PALČÍKOVÁ a Růžena DOČKALOVÁ. Individualized treatment of eating disorders. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2010, roč. 31, č. 6, s. 754-760. ISSN 0172-780X.
 222. ČEŠKOVÁ, Eva a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Kombinace antidepresiv v klinické praxi. 2010. ISSN 1211-7579.
 223. ČEŠKOVÁ, Eva. Komu a jaké antidepresivum. česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 106, č. 2, s. 93-97. ISSN 1212-0383.
 224. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Lenka HAVLÁSKOVÁ. Léčba první epizody schizofrenie: současný pohled a vlastní zkušenosti. In Psychiatrie. 2010. s. 14-14. ISSN 1211-7579.
 225. ČEŠKOVÁ, Eva. Méně obvyklé postupy v léčbě mánie. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2010, roč. 11, č. 2, s. 49-50. ISSN 1213-0508.
 226. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Outcome in first-episode schizophrenia: 7-year follow-up. In 27th CINP Congress Meeting 2010. 2010. ISSN 1461-1457.
 227. ČEŠKOVÁ, Eva. Poruchy příjmu potravy a obezita - nutnost interdisciplinárního přístupu - editorial. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost, 2010, roč. 56, č. 10, s. 1096-1097. ISSN 0042-773X.
 228. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Milan BRÁZDIL a Robert KUBA. Possibilities of Vagus Nerve Stimulation in Treatment Resistant Depression - Preliminary Report. In Epilepsy and Depressive Disorders An Epilepsy and Behavior Conference, September 12 – 13, Chicago, USA. 2010.
 229. ČEŠKOVÁ, Eva. Praktické zkušenosti s aripiprazolem. In Psychiatrie pro praxi, suppl. A. 1. vyd. Olomouc: Solen, 2010. s. 1-17. ISBN 978-80-87327-37-1.
 230. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Ondřej PĚČ. Schizofrenie dospělého věku. In Doporučené postupy psychiatrické péče III. 2. vyd. Brno, Tribun EU: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2010. s. 115-123. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-984-1.
 231. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Schizofrenie jako komplexní onemocnění. 2010. ISSN 0457-4214.
 232. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Iva ČERMÁKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Srovnání účinnosti antidepresiv a rTMS (vlastní data). In Psychiatrie. 2010, roč. 14, Suppl. 1, s. 18. 2010. ISSN 1211-7579.
 233. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Monika VEČEŘOVÁ. Suicidalita po první epizodě schizofrenie a možnosti léčby. In Duševní poruchy a kvalita péče. 1. vydání. Brno: Tribun EU s. r. o., 2010. s. 51-54. ISBN 978-80-7399-958-2.
 234. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Unipolar Sequential fronto-temporal repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of schizophrenia. 2010. ISSN 0920-9964.
 235. ČEŠKOVÁ, Eva. Vliv věku a pohlaví na účinnost antidepresiv. In IX. slovenský psychiatrický zjazd. 2010.
 236. ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství. 1. vyd. Brno, Multimediální. brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010.
 237. FEJFAROVÁ, Helena, Petra BARTOŇOVÁ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Veronika HUBLOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Výsledky efektivnosti tréninku kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií na Psychiatrické klinice v Brně. In Psychiatrie. 2010, roč. 14, Suppl. 1, s. 44. 2010. ISSN 1211-7579.
 238. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Využití vagové stimulace v terapii funkčních poruch. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.- 5.11.2010. 2010.
 239. ČEŠKOVÁ, Eva. Zpráva o kongresu Německé společnosti pro psychiatrii, psychoterapii a neurologii (DGPPN). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 106, č. 2, s. 129-131. ISSN 1212-0383.
 240. ČEŠKOVÁ, Eva. Zpráva o XIV. Česko-slovenském psychiatrickém sjezdu. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 106, č. 1, s. 49-50. ISSN 1212-0383.
 241. ČEŠKOVÁ, Eva. 15th Biennial Winter Workshop in Psychoses. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2010, roč. 52, č. 3, s. 219-220. ISSN 1337-933X.
 242. ČEŠKOVÁ, Eva. 48. Pracovní setkání ACNP (American College of Neuropsychopharmacology). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 106, č. 3, s. 188-190. ISSN 1212-0383.
 243. 2009

 244. ČEŠKOVÁ, Eva. Antiepileptika v psychiatrii - zklamané naděje? Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 1, s. 16-16. ISSN 1211-7579.
 245. ČEŠKOVÁ, Eva. Bridge 2009 (Bipolar Disorder: Improving Diagnosis, Guidance and Education). Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, č. 3, s. 141-142. ISSN 1212-0383.
 246. ČEŠKOVÁ, Eva. Depotní formy psychofarmak v psychiatrii. Medical tribune. Praha: Medical Tribune CZ s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 8, s. 6-7. ISSN 1214-8911.
 247. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese, antidepresivní léčba a přírůstek hmotnosti. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 2, s. 46-47. ISSN 1211-7579.
 248. ANDERS, Martin, Ivan TŮMA, Ján PEČEŇÁK, Pavel MOHR a Eva ČEŠKOVÁ. E-STAR - elektronický registr adherence nemocných léčených pro schizofrenii Risperidonem mikrosférmai (Risperdal Consta) v ČR a SR - výsledky 18měsíčního sledování. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 1, s. 42-42. ISSN 1211-7579.
 249. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Gray matter morphology and the level of functioning in one-year follow-up of first-episode schizophrenia patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Elsevier, 2009, roč. 33, č. 8, s. 1438-46, 9 s. ISSN 0278-5846.
 250. ČEŠKOVÁ, Eva. Kompliance v psychiatrii. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 10, č. 148, 4 s. ISSN 0008-7335.
 251. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba hospitalizovaných nemocných s depresí - stačí nám antidepresiva? Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 1, s. 15-16. ISSN 1211-7579.
 252. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba hospitalizovaných nemocných s depresí z pohledu současných algoritmů léčby. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, suppl. 1, s. 6-6. ISSN 0862-0350.
 253. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba hospitalizovaných nemocných s depresí-stačí nám antidepresiva? česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, č. 5, s. 196-201. ISSN 1212-0383.
 254. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Richard BARTEČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. In Psychiatrie, supplementum 1. 2009. vyd. Praha: Tigis spol. s.r.o., 2009. s. 50-50. ISSN 1211-7579.
 255. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Solen, 2009, roč. 10, č. 6, s. 265-269. ISSN 1335-9584.
 256. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivan REKTOR, Eva ČEŠKOVÁ, Martin BAREŠ, Martina BOČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace a vagové stimulace. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 51-52. 2009. ISSN 1210-7859.
 257. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Lenka HAVLÁSKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Modification of cortical inhibition by paliperidone or risperidone: preliminary results. In EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY. 2009. ISSN 0924-977X. doi:10.1016/S0924-977X(09)70896-X.
 258. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Sylvie TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Jiří VANÍČEK. Movement sequencing abilities and basal ganglia morphology in first-episode schizophrenia. The World Journal of Biological Psychiatry. Oslo: Taylor and Francis, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 752-762. ISSN 1562-2975.
 259. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Neuromodulace z pohledu neurochirurga - minulost , současnost a náhled budoucnosti. In 2.pražské neuromodulační dny. 2009.
 260. ŠERÝ, Omar, Radovan PŘIKRYL, Jan LOCHMAN a Eva ČEŠKOVÁ. Opioidní systém a schizofrenie: výsledky asociační studie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 13, Suppl. 1, s. 12-13. ISSN 1211-7579.
 261. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Paliperidon mediated modification of cortical inhibition. Neuroendocrinology Letters. 2009, roč. 2009, č. 30, s. 396-399. ISSN 0172-780X.
 262. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Tatiana HORKÁ, Jana TŮMOVÁ, Ota HLINOMAZ, Michaela HAMROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Porucha příjmu potravy z pohledu internisty nutricionisty, kardiologa a psychiatra a jejich léčba. Nejčastější chyby v realimentaci nemocných. Smrtelné důsledky a jejich příčiny. Sledování 176 nemocných v 5leté studii. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 1, s. 32-33. ISSN 1211-7579.
 263. ČEŠKOVÁ, Eva. Poučení z e-STAR - historie se opakuje? Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2009, roč. 10, č. 1, s. 45-46. ISSN 1213-0508.
 264. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. První epizody schizofrenie: 7-leté prospektivní sledování. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, suppl. 3, s. 31-31. ISSN 0862-0350.
 265. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie, bolest a její léčba. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2009, roč. 10, č. 26, s. 26-27. ISSN 0044-1996.
 266. ČEŠKOVÁ, Eva a Josef SUCHOPÁR. Sledování bezpečnosti a účinnosti přípravku amisulpřidu (Solian) v podmínkách běžné klinické praxe. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, č. 2, s. 53-60. ISSN 1212-0383.
 267. NOVÁK, Zdeněk, Ivan REKTOR, Eva ČEŠKOVÁ, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Robert KUBA, Radim JANČÁLEK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Současné možnosti vagové stimulace - literární přehled a vlastní zkušenosti. In 23. Slovenský a čský neurologický sjezd ( Čes Slov Neurol Neurochir Suppl). 2009.
 268. KAŠPÁREK, Tomáš, Radek MAREČEK, Daniel SCHWARZ, Radovan PŘIKRYL, Jiří VANÍČEK, Michal MIKL a Eva ČEŠKOVÁ. Source-based morphometry of gray matter volume in the first-episode schizophrenia. European Archives of Psychiatry + Clinical Neuroscience. Springer, 2009, roč. 259, Suppl 1, s. S57, 1 s. ISSN 0940-1334.
 269. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jan TUČEK, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Terapeutické využití repetitivní transkraniální magnetické stimulace v psychiatrii. In Psychiatrie – časopis pro moderní psychiatrii. Tigis, 2009. 2 s. ISSN 1211-7579.
 270. ČEŠKOVÁ, Eva. Tolerability and efficacy of the combination of amisulpride with antidepressants in patients with depression. In International Congress Treatments in psychiatry: A new update. 2009.
 271. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef SUCHOPÁR a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Tolerability of combination of low-dose amisulpride with antidepressants in clinical practice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2009, roč. 19, suppl. 3, s. 406-406. ISSN 0924-977X.
 272. ČEŠKOVÁ, Eva, Jiří SUCHOPÁR a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Tolerability of combination of low-dose amisulpride with antidepressants in clinical practice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2009, roč. 19, suppl. 3, s. 406-406. ISSN 0924-977X.
 273. ČEŠKOVÁ, Eva. Vliv léčby antidepresivy na hmotnost. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2009, roč. 10, č. 4, s. 180-183. ISSN 1213-0508.
 274. ČEŠKOVÁ, Eva. Vliv léčby antidepresivy na hmotnost u hospitalizovaných pacientů. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 1, s. 17-17. ISSN 1211-7579.
 275. ČEŠKOVÁ, Eva. Výročí Masarykovy univerzity. česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, 6-8, s. 244-244. ISSN 1212-0383.
 276. ČEŠKOVÁ, Eva. 47. výroční setkání ACNP (American College of Neuropsychopharmacology). Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 105, č. 2, s. 85-90. ISSN 1212-0383.
 277. 2008

 278. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. A putative DRD3 schizophrenia risk haplotype deconstructed. Biological Psychiatry. USA: Society of Biological Psychiatry, 2008, roč. 63, č. 3, s. e21-e22, 2 s. ISSN 0006-3223.
 279. ČEŠKOVÁ, Eva. ACNP 2007. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 5, s. 146-152, 6 s. ISSN 1212-0383.
 280. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, roč. 13, č. 3, s. 134-137. ISSN 1746-8841.
 281. ČEŠKOVÁ, Eva. Aktuální trendy v léčbě závažných psychických poruch. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč. 9, č. 2, s. 60-64. ISSN 1213-0508.
 282. ČEŠKOVÁ, Eva. Amisuprid v liečbe prvých epizód schizofrénie. Kompendium medicíny. Bratislava: Sanoma magazines slovakia, 2008, roč. 2008, č. 13, s. 19-20. ISSN 1336-4871.
 283. ČEŠKOVÁ, Eva. Antidepresiva. In II.kongres praktického lékárenství, Olomouc. 2008.
 284. ČEŠKOVÁ, Eva. Antipsychotika. Lékařské listy, Příloha zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2008, roč. 57, č. 16, s. 17-19. ISSN 0044-1996.
 285. ČEŠKOVÁ, Eva. APA 2008 - klinické střípky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 104, č. 5, s. 267-268. ISSN 1212-0383.
 286. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Radek MAREČEK, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Baseline gray matter volume in later good and poor functioning schizophrenia patients in one-year follow-up after the first episode schizophrenia. In 1st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 287. ČEŠKOVÁ, Eva. BRIDGE - Bipolar disorder improving diagnosis, guidance and education. In 50. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2008.
 288. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru XIV. World congress of psychiatry. 2008.
 289. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese pozdního věku a její léčba. In Přednáška v rámci University 3. věku MU Brno. 2008.
 290. ČEŠKOVÁ, Eva. Doporučené postupy farmakologie léčby schizofrenie. In Specializační kurz v psychiatrii č. 222 081106, IPVZ Praha. 2008.
 291. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL a Eva ČEŠKOVÁ. First episode schizophrenia: neurological soft signs and their relationship to one-year outcome. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 18, suppl. 4, s. 392-392. ISSN 0924-977X.
 292. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Michal MIKL, Radek MAREČEK, Hana KUČEROVÁ, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Funkční mozkové koreláty spojené s účinností rTMS na negativní příznaky schizofrenie. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 34-35. 2008. ISSN 1211-7579.
 293. ČEŠKOVÁ, Eva. Individální volba psychofarmak při léčbě duševních poruch. In Specializační kurz v psychiatrii č. 222 081104, IPVZ Praha. 2008.
 294. ČEŠKOVÁ, Eva. Individualizace léčby deprese ve světle současných doporučených postupů. In 50. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2008.
 295. ČEŠKOVÁ, Eva. Individualizovaná léčba deprese. In Specializační kurz v psychiatrii č. 222 081116, IPVZ Praha. 2008.
 296. ČEŠKOVÁ, Eva. Individualizovaná léčba deprese ve světle současných doporučených postupů. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2008, roč. 9, č. 5, s. 205-208. ISSN 1213-0508.
 297. ČEŠKOVÁ, Eva. Individualizovaná léčba deprese ve světle současných doporučených postupů. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2008, roč. 9, č. 5, s. 216-219. ISSN 1335-9584.
 298. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2008, roč. 12, č. 1, s. 36-40. ISSN 1365-1501.
 299. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. In DPGN Congress, Berlín. 2008.
 300. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Insight in first-episode schizophrenia. Der Nervenarzt. Berlín: Springer, 2008, roč. 79, suppl. 4, s. 178-178. ISSN 0028-2804.
 301. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak bezpečně změnit antipsychotikum. In Psychofarmakologický seminář PS Slovenské lekarske spoločnosti, Zemplínská Šírava. 2008.
 302. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak léčit depresi v ordinaci PL? Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 5, č. 11, s. 455-456. ISSN 1214-8687.
 303. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak volit optimální antidepresivum? In V. sympozium praktické neurologie, Brno. 2008.
 304. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Simona VENCLÍKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Kazuistika pacienta opakovaně léčeného pomocí rTMS pro negativní příznaky schizofrenie. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 37-38. 2008. ISSN 1211-7579.
 305. ČEŠKOVÁ, Eva. Keeping patients stable on treatment: importace of adherence. In Neuroscience Academy Astra Zeneca, Bratislava. 2008.
 306. ČEŠKOVÁ, Eva. Komu a jaké antidepresivum? In 50. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2008.
 307. ČEŠKOVÁ, Eva. Komu a kdy jaké antidepresivum. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis s.r.o., 2008, roč. 12, suppl. 1, s. 17-17. ISSN 1211-7579.
 308. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba bipolární afektivní poruchy v realitě všedního dne. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč. 9, suppl. 3, s. 10-10. ISSN 1213-0508.
 309. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba bipolární poruchy v realitě všedního dne. In V. konfrerence ambulantních psychiatrů, Olomouc. 2008.
 310. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
 311. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Long-term efficacy of repetitive TMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia. In european Neuropsychopharmacology. Barcelona: ECNP, 2008. s. 468-469. ISSN 0924-977X.
 312. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Daniel SCHWARZ a Jiří VANÍČEK. Morfologie mozku predikuje globální funkční úroveň v průběhu jednoletého sledování pacientů s první epizodou schizofrenie. In 50. Česko-Slovenská Psychofarmakologická konference. 2008. ISBN 1211-7579.
 313. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Petr KRUPA. Morphology of fronto-temporal Regions and Word Generation in First-episode Schizophrenia. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50, č. 4, s. 88-90. ISSN 1802-9698.
 314. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, roč. 10, č. 1, s. 23-31. ISSN 1212-4184.
 315. BARTEČEK, Richard, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL a Eva ČEŠKOVÁ. Neurological soft signs and their relationship to one-year outcome in first-episode schizophrenia. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 104, suppl. 2, s. 1075-1075. ISSN 1212-0383.
 316. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Neuropsychiatrie - spojení mezi neurologií a psychiatrií. In 1. Slovenský neuropsychiatrický kongres, Bratislava, SK. 2008.
 317. ČEŠKOVÁ, Eva. Neuropsychiatrie - spojení mezi neurologií a psychiatrií. Lekársky obzor. Bratislava: Slovenská zdravotnická univerzita, 2008, roč. 56., suppl. 1, s. 6-6. ISSN 0457-4214.
 318. FEJFAROVÁ, Helena, Petra NAVRÁTILOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological aspects of cognitive deficit in patients with first episode schizophrenia. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 1257. 2008. ISSN 1212-0383.
 319. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč. 9, č. 1, s. 40-43. ISSN 1213-0508.
 320. ČEŠKOVÁ, Eva. O schizofrenii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 10, č. 2, s. 124-132. ISSN 1212-4184.
 321. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Simona VENCLÍKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Monika VEČEŘOVÁ. Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetickou stimulací. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 4, s. 161-166. ISSN 1212-0383.
 322. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Libor USTOHAL. Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí rTMS v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 5, s. 224-229. ISSN 1212-0383.
 323. ČEŠKOVÁ, Eva. Perceiving different sides of depression. In XIV. World congress of psychiatry, Praha. 2008.
 324. ČEŠKOVÁ, Eva. Polyfarmacie u afektivních poruch. In Specializační kurz v psychiatrii č. 222 008, IPVZ Praha. 2008.
 325. ČEŠKOVÁ, Eva. Polyfarmacie u psychóz. In Specializační kurz v psychiatrii č. 222 008, IPVZ Praha. 2008.
 326. ČEŠKOVÁ, Eva. Postavení milnacipranu v klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie. Česká republika, 2008, roč. 104, č. 8, s. 420-425. ISSN 1212-0383.
 327. ČEŠKOVÁ, Eva. Postavení venlafaxinu v léčbě depresivních a úzkostných poruch. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2008, roč. 18, č. 3, s. 201-203. ISSN 0862-8947.
 328. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression. In WPA. 2008. ISBN 1212-0383.
 329. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ a Michal ČERNÍK. Profil a průběh kognitivního deficitu u pacientů s první episodou schizofrenie během jednoho roku. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 31. 2008. ISSN 1211-7579.
 330. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Prognosis of first-episode schizophrenia. In Regionální CINP Bratislava. 2008.
 331. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Prognosis of first-episode schizophrenia. In Regional CINP Congress. Bratislava, 2008.
 332. ČEŠKOVÁ, Eva. První slovenský neuropsychiatrický sjezd. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 104, č. 5, s. 268-268. ISSN 1212-0383.
 333. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie a víno. In Jihočeské psychiatrické dny, Třeboň. 2008.
 334. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Psychopatologie a testosteron u mužů s 1. epizodou schizofrenie. In VII. sjezd České psychiatr. společnosti, Špindlerův Mlýn. 2008.
 335. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Psychopatologie a testosteron u mužů s 1. epizodou schizofrenie. In Quo vadis Psychiatria? První. Praha: Galén, 2008. s. 20-22. ISBN 978-80-7262-567-3.
 336. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Psychopatology and testosterone in males with first episode schizofrenia. In Program and Abstracts CINP Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Regional meeting Asia. Kuala Lumpur Malaysia: Malaysian Psychiatric Association, 2008. s. 16-16.
 337. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Hana KUČEROVÁ. Psychopatology and testosterone in males with first-episode schizophrenia. In Regionální kongres CINP, Malajsie, Kuala Lumpur. 2008.
 338. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychózy a jejich léčba. In Specializační kurz v psychiatrii č. 222 081102, IPVZ Praha. 2008.
 339. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef DRAGASEK, Lívia VAVRUŠOVÁ a Thomas BAGHAI. Question Marks Concerning of Special Needs for Treatment of Depression. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, suppl. 2, s. 409. ISSN 1212-0383.
 340. MIROSLAVA, Navrátilová a Jarkovský JIŘÍ. Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. The study of 117 patients in the 5 years study. Journal of Hypertension. U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, roč. 26, suppl. 1, s. 392-392. ISSN 0263-6352.
 341. USTOHAL, Libor, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Simona VENCLÍKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and its influence on psychopathology and cognitive functions in patients with depressive disorder. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 1234. 2008. ISSN 1212-0383.
 342. TŮMA, Ivan, Ján PEČEŇÁK, Pavel MOHR, Eva ČEŠKOVÁ a Martin ANDERS. Risperdal Consta - dlouhodobě působící injekce v léčbě schizofrenie a schizoafektivní poruchy: předběžné 12měsíční výsledky projektu e-STAR v České a Slovenské republice. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 2, s. 59-67. ISSN 1212-0383.
 343. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a prolaktin. In Slavnostní seminář LF UK Hradec Králové. 2008.
 344. ČEŠKOVÁ, Eva a Lívia VAVRUŠOVÁ. The CINP Antidepressant Task Force report: comment concerning the Czech and Slovak republics. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, č. 7, s. 1031-1032, 3 s. ISSN 1461-1457.
 345. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Ivana PALČÍKOVÁ, Jan DUFEK, Darja VALENTOVÁ a Růžena DOČKALOVÁ. The effect of treatment on BMI, attitudes and psychopathology in eating disorders. European Neuropsychopharmacology ON LINE. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2008, roč. 18, suppl. 4, s. 330-330. ISSN 0924-977X.
 346. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Simona VENCLÍKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double blind study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2008, roč. 99, 1-3, s. 380-381. ISSN 0920-9964.
 347. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jan TUČEK. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using tms. In XIV World Congress of Psychiatry, Česká a slovenská psychiatrie, 2008;104(10), 478. 2008. ISSN 1212-0383.
 348. ČEŠKOVÁ, Eva, Libor USTOHAL, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Treatment of Pharmacoresistant Depression in Clinical Practice. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, suppl. 2, s. 410. ISSN 1212-0383.
 349. ČEŠKOVÁ, Eva, Libor USTOHAL, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Treatment of severe and or treatment resistant depression in clinical practice. In XIV. World congress of psychiatry, Praha. 2008.
 350. ČEŠKOVÁ, Eva. Types of Episodes and Treatment Characteristics of Patients with Bipolar Disorder at the Department of Psychiatry in Brno. Bipolar Disorders. Pittsburgh, USA: Blackwell Munksgaard, 2008, roč. 10, suppl. 1, s. 32-32. ISSN 1398-5647.
 351. ČEŠKOVÁ, Eva. Úloha praktického lékaře v odhalení první psychotické ataky. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2008, roč. 57, č. 16, s. 12-15. ISSN 0044-1996.
 352. ČEŠKOVÁ, Eva. Unikátní kasuistické případy schizofrenie. In Odborné symposium firmy Eli-Lilly, Brno. 2008.
 353. ČEŠKOVÁ, Eva. 3. kongres ISBD (International Society of Bipolar Disorder) o bipolárních poruchách. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 104, č. 2, s. 90-96. ISSN 1212-0383.
 354. 2007

 355. ČEŠKOVÁ, Eva. Aggressivity in first-episode schizophrenia. In World psychiatric Association International Congress, Melbourne, Australia. 2007.
 356. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggressivity in first-episode schizophrenia. In Australian and New Zealand Journal of Psychiatry - Abstract book. 41, suppl. 2. Melbourne, Austrálie: Informa Healthcare, 2007. s. 195-195. ISBN 0004-8674.
 357. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Jiří JARKOVSKÝ a Eva ČEŠKOVÁ. Alzheimer disease: Malnutrition and Nutritional Support. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. Australia: Blackwell Publishing Australia, 2007, roč. 34, suppl. 1, s. S11 - S13, 3 s. ISSN 0305-1870.
 358. ČEŠKOVÁ, Eva. Antidepresivní efekt amisulpridu. In 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník. 2007.
 359. ČEŠKOVÁ, Eva. Antidepresivní efekt amisulpridu. Psychiatrie. Paha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
 360. ČEŠKOVÁ, Eva, Daria VALENTOVÁ, Ivana PALČÍKOVÁ a Jan DUFEK. Antidepressants in treatment of eating disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2007, roč. 17, suppl. 4, s. 354-355. ISSN 0924-977X.
 361. ČEŠKOVÁ, Eva, Ivana PALČÍKOVÁ, Jan DUFEK a Růžena DOČKALOVÁ. Antidepressants in treatment of eating disorders,. In 19th Congress of ECNP Vídeň, Rakousko. 2007.
 362. PÁLENSKÝ, Vítězslav, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Oldřich SYNEK, Eva ČEŠKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Atypická antipsychotika a prolongace QTc intervalu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, č. 7, s. 325-328. ISSN 1212-0383.
 363. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Augmentace antipsychotik repetitivní transkraniální magnetickou stimulací vede k ústupu negativních příznaků schizofrenie. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 2, s. 80-84. ISSN 1212-0383.
 364. ČEŠKOVÁ, Eva. Bipolární porucha a její léčba. In Odborný seminář Psychiatrické léčebny Jihlava. 2007.
 365. ČEŠKOVÁ, Eva. Bipolární porucha u starší populace. Česká geriatrická revue. Brno: MedicaHealthworld, 2007, roč. 5, č. 1, s. 11-17. ISSN 1214-0732.
 366. HALBREICH, Uriel, Torbjorn BACKSTROM, Elias ERIKSSON, Shawn O´BRIEN, Helena CALIL a Eva ČEŠKOVÁ. Clinical diagnostic criteria for premenstrual syndrome and guidelines for their quantification for research studies. Gynecological Endocrinology. London: Informa UK Ltd., 2007, roč. 23, č. 3, s. 123-130. ISSN 0951-3590.
 367. ČEŠKOVÁ, Eva. Co ještě nevíme o bipolární poruše? Psychiatrie pro praxi. Solen Medical Education, 2007, roč. 8, č. 1, s. 9-12. ISSN 1213-0508.
 368. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive function in patients with first episode of schizophrenia: longitudinal study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, č. 2, s. 565-565. ISSN 0586-7614.
 369. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Cognitive Functioning in First-episode Schizophrenic Patients: A Longitudinal Study. In Cognitive Disorders Research Trends (editor: H. C. Sentowski). New York, USA: Published by Nova Science Publishers, 2007. s. 85-115. DNLM: 1.Cognition Disorders. WM 204 C6763 2007. ISBN 978-1-60021-566-7.
 370. ČEŠKOVÁ, Eva. Česká a slovenská psychiatrie se setkávají na Moravě. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 8, č. 5, s. 191-191. ISSN 1213-0508.
 371. ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Člen redakční rady České a slovenské Psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007.
 372. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka akreditační komise. Komise MZ ČR pro obor Psychiatrie a gerontopsychiatrie, 2007.
 373. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka nominační komise. Collegium Internationalle Neuropsychopharmacologicum (C.I.N.P.), 2007.
 374. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru. 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 2007.
 375. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru 49. ČS psychofarmakologické konference. 2007.
 376. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka redakční rady časopisu. Archives Gen Psychiatry, české a slovenské vydání, 2007.
 377. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka redakční rady časopisu. Česká a slovenská psychiatrie, 2007.
 378. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka redakční rady zahraničního časopisu. Neuroendocrinology letters, 2007.
 379. ČEŠKOVÁ, Eva. členka výboru. Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2007.
 380. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka výboru. Společnost pro biologickou psychiatrii, 2007.
 381. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka výboru. Česká Neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS), 2007.
 382. ČEŠKOVÁ, Eva. Dávkování lamotriginu. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 8, č. 3, s. 141-142. ISSN 1213-0508.
 383. ČEŠKOVÁ, Eva. Deniban v léčbě dystymie. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 2, s. 73-79. ISSN 1212-0383.
 384. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese ve vyšším věku a suicidalita. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, 2007, roč. 5, č. 4, s. 228-233. ISSN 1214-0732.
 385. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese ve vyšším věku včetně rizik. In IX. brněnský geriatrický den. 2007.
 386. ČEŠKOVÁ, Eva a Vítězslav PÁLENSKÝ. Do second generation antipsychotics increase the risk of QT prolongation? In 3rd CINP Asia Pacifik Regional Meeting Bangkok, Thajsko. 2007.
 387. ČEŠKOVÁ, Eva a Vítězslav PÁLENSKÝ. Do second generation antipsychotics increase the risk of QT prolongation? In 3rd CINP Asia Pacifik Regional Meeting Bangkok, Thajsko. 2007.
 388. PÁLENSKÝ, Vítězslav, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Jana TOMANOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Tomáš NOVOTNÝ a Alena FLORIÁNOVÁ. Do second generation antipsychotics increase the risk of QT Prolongation? In Sborník abstrakt 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting, 1st CTNP Meeting. Thajsko: Bangkok, org. výbor CINP, 2007. s. 70-71.
 389. ČEŠKOVÁ, Eva. Eating disoders treatment with antidepressants. In C.I.N.P workshop "Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities, Brno. 2007.
 390. ČEŠKOVÁ, Eva. Eating disorders treatment with antidepressants. In Sborník abstrakt Workshop Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities. Brno: Národní monitorovací středisko pro drogy, MU Brno, 2007. s. 17-18. ISBN 978-80-87041-18-5.
 391. RABOCH, Jiří a Eva ČEŠKOVÁ. Evaluation and Management of Aggression in Psychiatric Patients. In Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 41, suppl. 2. Melbourne, Australia: Informa healthcare, 2007. s. 194-194. ISBN 0004-8674.
 392. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakorezistentní schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2007, roč. 103, č. 4, s. 190-197. ISSN 0069-2336.
 393. ČEŠKOVÁ, Eva a Ivana PALČÍKOVÁ. Farmakoterapie mentální anorexie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 6, s. 280-284. ISSN 1212-0383.
 394. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie rezistentní schizofrenie. In IV. Levočské pracovné dni neuropsychiatrie a algeziológie vo vertebrológii, Levoča. 2007.
 395. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Michal MIKL. Gray matter correlates of neurological soft signs in males with first-episode schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, č. 2, s. 339. ISSN 0586-7614.
 396. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Jan TUČEK. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: double blind randomised study. Schizophrenia Bulletin. Oxford University Press, 2007, roč. 33, suppl. 2, s. 454-454. ISSN 0586-7614.
 397. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK a Eva ČEŠKOVÁ. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on negative symptoms of schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2007, roč. 17, č. 1, s. 74-74. ISSN 0924-977X.
 398. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Libor USTOHAL. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a case study. Acta Neuropsychiatrica. Australia: Blackwell Publishing, 2007, roč. 19, č. 2, s. 53-55. ISSN 0924-2708.
 399. ČEŠKOVÁ, Eva. Insight in patiens with first-episode schizophrenia. In ACNP 46th Annual Meeting Boca Raton, Florida, USA. 2007.
 400. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak správně zvolit antidepresivum. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 8, č. 5, s. 229-231. ISSN 1213-0508.
 401. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Martina KUNOVSKÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Je kognitivní deficit příčinou nízkého náhledu u schizofrenie? Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2007, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-7579.
 402. ČEŠKOVÁ, Eva. Klinické "střípky" z druhého mezinárodního kongresu biologické psychiatrie (Chile, Santiago de Chile, 17. - 21. 4. 07). Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, č. 5, s. 253-255. ISSN 1212-0383.
 403. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Michal ČERNÍK. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 13-13. ISSN 1211-7579.
 404. ČEŠKOVÁ, Eva. Lamotrigin v širší psychiatrické praxi. In 13. celostátní konference biologické psychiatrie: Jednota těla a duše, Luhačovice. 2007.
 405. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba bipolární poruchy v realitě klinické praxe. In XIth Psychopharmacological symposium: Monotherapy in psychiatry - myth or reality? Smolenice, SK. 2007.
 406. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace v podmínkách dvojitě zaslepené studie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 103, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1212-0383.
 407. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Links among paroxetine-induced sexual dysfunctions, gender, and CYP2D6 activity. Journal of Sex and Marital Therapy. Philadelphia,USA: Taylor and Francis Health Sciences, 2007, roč. 33, č. 5, s. 343-355. ISSN 0092-623X.
 408. ČEŠKOVÁ, Eva. Management bipolární poruchy. In Odborné symposium firmy Sanofi - Aventis. 2007.
 409. ČEŠKOVÁ, Eva. Mechanismy účinku antidepresiv a postavení trazodonu, jediného zástupce skupiny SARI. Lékařské listy - příl. Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2007, příloha ZZ, s. 3-5. ISSN 0044-1996.
 410. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Monitoring of QT interval in patients treated with psychotropic drugs. Int J Cardiol. 2007, roč. 117, č. 3, s. 329-332. ISSN 0167-5273.
 411. NOVOTNÝ, Tomáš, Alena FLORIÁNOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Jana TOMANOVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Monitoring of QT interval in patients treated with psychotropis drugs. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2007, roč. 117, č. 3, s. 329-332. ISSN 0167-5273.
 412. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, S. TRONEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL a Jiří VANÍČEK. Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 32-32. ISSN 1211-7579.
 413. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 13-13. ISSN 1211-7579.
 414. ČEŠKOVÁ, Eva. Náhled a kompliance, jejich vzájemný vztah u schizofrenie - literární přehled. In 49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník. 2007.
 415. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 7, s. 336-340. ISSN 1212-0383.
 416. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Negative Symptoms and Testosterone in First - Episode Schizophrenia. In Abstract Viewer ACNP. USA: Boca Raton, 2007. s. 52-52.
 417. ČEŠKOVÁ, Eva. Nejen o bipolární poruše aneb Lamictal - širokospektrý stabilizátor nálady. In 13. Česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno. 2007.
 418. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs and their relationship to 1-year outcome in first-episode schizophrenia. European Psychiatry. Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 22, s. 499-504, 5 s. ISSN 0924-9338.
 419. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě psychóz. In Symposium "Komplexní terapie psychoóz v praxi, Opava. 2007.
 420. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. In 13. Česko-slovenský psychiatrický sjezd Brno. 2007.
 421. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. In 49. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník. 2007.
 422. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, roč. 3, č. 1, s. 153-160. ISSN 1176-6328.
 423. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Michal MIKL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Prefrontal but not temporal gray matter changes in males with first-episode schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 31, s. 151-157. ISSN 0278-5846.
 424. ČEŠKOVÁ, Eva. Problematika medikace. In Dny duševního zdraví Brno. 2007.
 425. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression. In Australian and New Zealand Journal of Psychiatry - Abstract Book. 41, suppl. 2. Melbourne, Australia: Informa healthcare, 2007. s. 388-388. ISBN 0004-8674.
 426. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Hana KUČEROVÁ. Profil a dynamika kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy (pilotní studie). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 4, s. 168-174. ISSN 1212-0383.
 427. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychofarmaka a komponenty metabolického syndromu. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Mladá fronta, 2007, roč. 56, č. 17, s. 27 - 29. ISSN 0044-1996.
 428. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava a Eva ČEŠKOVÁ. Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patientes with anorexia nervosa and bulimia nervosa.The study of 117 patientes in the years 2000-2005. In C.I.N.P. workshop !Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities, Brno. 2007.
 429. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Jiří JARKOVSKÝ, Jarmila TŮMOVÁ, Michaela HAMROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Relationship of the Blood Pressure and Nutritional State of the Patients with Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. In Book of Abstracts SKVIMP Nukleus. Hradec Králové: Nucleus Hradec Králové, 2007. s. 114-114. ISBN 978-80-87009-39-0.
 430. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Jiří JARKOVSKÝ, Jarmila TŮMOVÁ, Michaela HAMROVÁ, Klára MATĚNOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. The study of 117 patients in the years 2000-2005. In Sborník workshopu Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities. MU Brno: Národní monitorovacé středisko pro drogy, MU Brno, 2007. s. 57-59. ISBN 978-80-87041-18-5.
 431. SOBOTKA, Luboš, Miroslava NAVRÁTILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Eva ČEŠKOVÁ. Riziko malnutrice a nutriční podpora u Alzheimerovy choroby. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 87, č. 2, s. 97-102. ISSN 0032-6739.
 432. ČEŠKOVÁ, Eva. Rozvíjení tradice psychiatrických kongresů. Medical Tribune. Praha, 2007, roč. 3, č. 29, s. 11-11. ISSN 1214-8911.
 433. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7345-114-1.
 434. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-7579.
 435. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Testosterone in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2007, roč. 28, č. 6, s. 811-814. ISSN 0172-780X.
 436. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. The dynamics of psychopathology in first-episode schizophrenia: 1-year follow-up. The World Journal of Biological Psychiatry. Chille: WFSBP, 2007, roč. 8, suppl. 1, s. 30-30. ISSN 1562-2975.
 437. ČEŠKOVÁ, Eva. Trazodon a jeho pozice mezi ostatními antidepresivy. In XIth Psychopharmacological symposium: Monotharapy in psychiatry - myth or reality? Smolenice, SK. 2007.
 438. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, roč. 95, č. 95, s. 151-157. ISSN 0920-9964.
 439. ČEŠKOVÁ, Eva. Trendy v psychiatrickej liečbe. In 1. konferencia o biologickej psychiatrii, Piešťany. 2007.
 440. ČEŠKOVÁ, Eva. Víno a psychiatrie. In Konference "Víno a zdraví". 2007.
 441. PÁLENSKÝ, Vítězslav, Libor USTOHAL, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Vliv psychofarmak na prolongaci QT Intervalu. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 47-47. ISSN 1211-7579.
 442. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Libor USTOHAL a Simona SKOTÁKOVÁ. Vývoj náhledu na onemocnění v prvních letech po propuknutí schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 18-18. ISSN 1211-7579.
 443. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Michal ČERNÍK a Vítězslav PÁLENSKÝ. Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie. Čes. a slov. Psychiat. 2007, roč. 103, č. 1, s. 14-21. ISSN 1212-0383.
 444. ČEŠKOVÁ, Eva. Zpráva o 20. ECNP. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 8, s. 433-436. ISSN 1212-0383.
 445. ČEŠKOVÁ, Eva. 13. Česko-slovensko psychiatrický sjezd. 2007.
 446. ČEŠKOVÁ, Eva. 45. Annual Meeting ACNP. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 5, s. 140-144. ISSN 1212-0383.
 447. 2006

 448. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Aplikace zobrazovacích metod u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 3, s. 67-67. ISSN 1211-7579.
 449. ČEŠKOVÁ, Eva. Celostátní konference o komplexní terapii psychóz (Opava, 27. - 28. dubna 2006). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLSJEP, 2006, roč. 102, č. 6, s. 328-328. ISSN 1212-0383.
 450. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Cortisolemia in First - Episode Schizophrenia. In Sveikatos ir medicinos informacijos agen. Vilnius, Litva: Lithuanian Society of Biological Psychiatry, 2006. s. 12-12.
 451. ČEŠKOVÁ, Eva. Člen akreditační komise MZ ČR pro obor psychiatrie a gerontopsychiatrie. MZ ČR, 2006.
 452. ČEŠKOVÁ, Eva. Člen redakční rady Česká a slovenská psychiatrie 2007. Česká a slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006.
 453. ČEŠKOVÁ, Eva, Ivana DRTÍLKOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Člen redakční rady Neuroendocrinology Letters. Neuroendocrinology Letters. Anglie, 2006. ISSN 0172-780X.
 454. ČEŠKOVÁ, Eva a Jaromír ŠVESTKA. Člen výboru České Neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS). 2006.
 455. ČEŠKOVÁ, Eva a Ivana DRTÍLKOVÁ. Člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP. ČLS JEP, 2006.
 456. ČEŠKOVÁ, Eva. Člen výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii. Společnost pro biologickou psychiatrii, 2006.
 457. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka nominační komise CINP (Collegium Internationalle Neuro-psychopharmacologicum). 2006.
 458. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru celostátní konference "22. Duševní zdraví mládeže". 2006.
 459. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka organizačního výboru 48. Čs psychofarmakologické konference. 2006.
 460. ČEŠKOVÁ, Eva. Členka redakční rady Archives Gen Psychiatry. Archives Gen Psychiatry. Praha, Bratislava, 2006, roč. 2006.
 461. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Eva ČEŠKOVÁ. Deprese u srdečních, nervových a onkologických onemocnění. In Praktický lékař a psychosomatická medicína. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, 2006. s. 24. ISBN 80-903674-1-0.
 462. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Radovan PŘIKRYL. Dexamethasone suppression test in first-episode schizophrenia. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Society of Integrated Sciences, 2006, roč. 27, č. 4, s. 102-105. ISSN 0172-780X.
 463. ČEŠKOVÁ, Eva. Duálně působící antidepresiva. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2006, roč. 16, č. 6, s. 37-40. ISSN 0862-8947.
 464. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Dynamika kognitivního deficitu a jeho vztah k psychopatologii u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2006, roč. 10, č. 1, s. 27-27. ISSN 1211-7579.
 465. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Dynamika psychopatologie u prvních epizod schizofrenie. In Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, s. r. o., 2006. s. 21 - 21.
 466. ČEŠKOVÁ, Eva. EPIA-epidemiologie vybraných úzkostných porúch na Slovensku - recenze knihy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 8, s. 461-462. ISSN 1212-0383.
 467. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL, Petr KRUPA a Vítězslav PÁLENSKÝ. Face processing in first episode schizophrenia: A FMRI study. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, roč. 9,suppl.1, č. 6, s. 201-202. ISSN 1461-1457.
 468. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Farmakoterapie kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 1, s. 13-17. ISSN 1212-0383.
 469. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency rTMS in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: series of three case reports. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, roč. 81, suppl. 1, s. 103-103. ISSN 0920-9964.
 470. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 145, 7., s. 544-547. ISSN 0008-7335.
 471. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky. Česká a slovenská Psychiatrie. 2006, roč. 102, č. 2, s. 73-79. ISSN 1212-0383.
 472. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA a Vítězslav PÁLENSKÝ. Impaired hippocampal function in first-episode schizophrenia. In Final Program and book of Abstracts. Tallin, Estonia: Univerzity of Tartu, Tallin, Estonia, 2006. s. 59-59.
 473. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Implications of hippocampal morphology in first-episode schizophrenia. In Final program and book of abstracts, Central/East European CINP Regional Meeting. Tallinn, Estonia: Tartu university press, 2006. s. 42.
 474. PŘIKRYL, Radovan, Libor USTOHAL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. Influencing negative symptoms of schizophrenia with repetitive transcranial magnetic stimulation: a pilot study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2006, roč. 16, suppl. 4, s. 444-445. ISSN 0924-977X.
 475. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona SKOTÁKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Infuencing of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): preliminary data. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2006, roč. 11, č. 1, s. 67-68. ISSN 1211-7579.
 476. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Is there any procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression? The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, roč. 9,suppl.1, č. 6, s. 192-192. ISSN 1461-1457.
 477. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Kompliance v klinické praxi. In Nemocná duše - nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta. Praha, ČR: PhDr. Lubomír Houdek, nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha, 2006. s. 16 - 19. ISBN 80-7262-420-2.
 478. ČEŠKOVÁ, Eva. Kongres ACNP 2005 (Havaj Big Iland 11. - 15. 12. 2005). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLSJEP, 2006, roč. 102, č. 4, s. 221-223. ISSN 1212-0383.
 479. ČEŠKOVÁ, Eva, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Ivana PALČÍKOVÁ a Libor USTOHAL. Léčebné možnosti kombinace antidepresiv. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, č. 1, s. 18. ISSN 1211-7579.
 480. ČEŠKOVÁ, Eva. Metabolický syndrom způsobený psychofarmaky. Lékařské listy - příl. Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2006, č. 18, s. 9-11. ISSN 0044-1996.
 481. ČEŠKOVÁ, Eva. Mood (Affective) disorders. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2006. ISSN 1801-6103.
 482. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti farmakoterapie deprese. Praktické lékárenství. Praha, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 253-255.
 483. NOVOTNÝ, Tomáš, Ivo PAPOUŠEK, Alexandra BITTNEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Mutační analýza LQT genů u jedinců s polékovým prodloužením QT intervalu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 52, č. 2, s. 116-118.
 484. ČEŠKOVÁ, Eva. Myšlení a jeho poruchy. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2006. ISSN 1801-6103.
 485. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Neurological soft signs and their relationship to outcome in first-episode schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, roč. 9, suppl.1, č. 6, s. 17 - 18. ISSN 1461-1457.
 486. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Neurological soft signs, clinical symptoms and treatment reactivity in patients suffering from first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research. Elsevier, 2006, roč. 2006, č. 40, s. 141-146. ISSN 0022-3956.
 487. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuropsychological profile of cognitive functions in patients with depressive disorder and schizophrenia. Schizophrenia Research. Elsevier, 2006, roč. 81, suppl. S, s. 240-241. ISSN 0920-9964.
 488. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové aspekty psychiatrické léčby. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 6, s. 319-322. ISSN 1212-0383.
 489. ČEŠKOVÁ, Eva. Novinky v léčbě bipolární deprese. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2006, roč. 7, č. 3, s. 128-130. ISSN 1213-0508.
 490. ČEŠKOVÁ, Eva. Nuevos mecanismos de acción y nuevas familias de fármacos antidepresivos. In Historia de la Psicofarmacología. Madrid, Espaňa: Médica Panamericana, s. a., 2006. s. 747-760. M-9.316. ISBN 84-7903-458-0.
 491. ČEŠKOVÁ, Eva. Oldřich Vinař stále svěží. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLSJEP, 2006, roč. 102, č. 3, s. 159-160. ISSN 1212-0383.
 492. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia. In Final Program and Book of Abstracts. Tallin, Estonia: University of Tartu, Tallinn, 2006. s. 25-26.
 493. ČEŠKOVÁ, Eva. Osobní zpráva. Zemřel pan profesor Karel Náhunek, DrSc. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 6, s. 104. ISSN 1212-0383.
 494. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Ovlivnění akutní symptomatologie u první epizody psychózy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, č. 1, s. 27. ISSN 1211-7579.
 495. ČEŠKOVÁ, Eva, Petra NAVRÁTILOVÁ, Libor USTOHAL a Hana KUČEROVÁ. Pharmacoresistant depression and combinations of antidepressants. Farmakorezistentní deprese v kombinaci s antidepresivy. In CINP Regional meeting Final program and Book of Abstracts. Tallin, Estonia: University of Tartu Tallin, 2006. s. 26-27.
 496. ČEŠKOVÁ, Eva. Poruchy osobnosti. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2006. ISSN 1801-6103.
 497. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatric history and mental status. 2006.
 498. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie. První. Praha: Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, 2006. 317 s. 1301. ISBN 80-7367-154-9.
 499. SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. první. Praha: Portál, 2006. 320 s. prvni vydani. ISBN 80-7367-154-9.
 500. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychopharmacs_antidepressants. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2006. ISSN 1801-6103.
 501. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychopharmacs_antipsychotics. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2006. ISSN 1801-6103.
 502. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Reduction of prefrontal gray matter volume in first-episode schizophrenia independent of risperidon treatment. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, suppl. 1, č. 9, s. 224. ISSN 1461-1457.
 503. ČEŠKOVÁ, Eva. Remise - nový způsob hodnocení výsledků léčby. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 4, s. 195-200. ISSN 1212-0383.
 504. USTOHAL, Libor, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Simona SKOTÁKOVÁ. rTMS and its influence on negative symptoms of schizophrenia - three case studies. In Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum - final program and Book of Abstracts. Tallinn, Estonia: University of Tartu Tallinn Estonia, 2006. s. 78-78.
 505. ČEŠKOVÁ, Eva, Ivan TŮMA, Radovan PŘIKRYL a Ondřej PĚČ. Schizofrenie. In Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. Praga: Galén, 2006. s. 54-64, 10 s. ISBN 80-239-8501-9.
 506. PERNA, Martin a Eva ČEŠKOVÁ. Spektrum depresivních diagnóz a rozdíly v léčbě deprese v ambulanci a za hospitalizace na PK Brno. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, č. 1, s. 17. ISSN 1211-7579.
 507. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Libor USTOHAL a Ivana PALČÍKOVÁ. Stimulace prefrontálního kortexu a léčba negativních příznaků schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 416-422, 6 s. ISSN 1212-0383.
 508. ČEŠKOVÁ, Eva. Thinking. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2006. ISSN 1801-6103.
 509. ČEŠKOVÁ, Eva. Trazodon v neurologické praxi. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2006, roč. 7, č. 2, s. 114-116. ISSN 1213-1814.
 510. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Účinky antipsychotik na kognici. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, č. 1, s. 24. ISSN 1211-7579.
 511. ČEŠKOVÁ, Eva. Úvodník. O algoritmech trochu jinak. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 102, č. 2, s. 65. ISSN 1212-0383.
 512. ČEŠKOVÁ, Eva. VII. slovenský psychiatrický sjezd. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 8, s. 452-452. ISSN 1212-0383.
 513. 2005

 514. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Assessment and dynamics of neuropsychological profile in patients with depressive and schizophrenic disorders: Out first experiences. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, roč. 31, č. 2, s. 346-347. ISSN 0586-7614.
 515. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Radovan PŘIKRYL. Cognitive dysfunction of the first-episode schizophrenia men treated with electroconvulsion therapy. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2005, roč. 15, suppl. 3, s. S504-505, 2 s. ISSN 0924-977X.
 516. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Comparison between respondres and nonresponders in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elservier Science B.V., 2005, roč. 3, č. 15, s. 492-493. ISSN 0924-977X.
 517. ČEŠKOVÁ, Eva. členka nominační komise C.I.N.P. (Collegium Internationalle Neuro-psychopharmacologicum). 2005.
 518. ČEŠKOVÁ, Eva. členka organizačního výboru 47. Česko-Slovenské psychofarmakologická konference. 2005.
 519. ČEŠKOVÁ, Eva. členka výboru České Neuropsychofarmakologické společnosti. 2005.
 520. ČEŠKOVÁ, Eva. členka výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2005.
 521. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u kardiálních, neurologických a onkologických onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Olympia, a.s., 2005, roč. 144, č. 4, s. 252-257, 5 s. ISSN 0008-7335.
 522. ČEŠKOVÁ, Eva. Duálně působící antidepresiva. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 4, s. 207-212. ISSN 1212-0383.
 523. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK, Marek MECHL a Marta ONDRUŠOVÁ. Frontal and temporal systems are linked with acute and one-year treatment of first schizophrenia episode. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, roč. 31, č. 2, s. 394-394. ISSN 0586-7614.
 524. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Miroslav ROBEŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Gender differences in antidepressant-induced sexual dysfunction. The World Journal of Biological Psychiatry. 2005, roč. 6, suppl.1, s. 284-285. ISSN 1562-2975.
 525. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 506-506. ISSN 0924-977X.
 526. ČEŠKOVÁ, Eva. Klinický profil jediného zástupce SARI Trazodonu /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 54. ISSN 1211-7579.
 527. ČEŠKOVÁ, Eva. Kognitivní dysfunkce a její léčba - výzva pro 21. století. Časopis lékařů českých. Praha: Česká společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 144, č. 12, s. 801-804. ISSN 0008-7335.
 528. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní dysfunkce u neuropsychiatrických onemocnění /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 23. ISSN 1211-7579.
 529. ČEŠKOVÁ, Eva. Kombinace antidepresiv. Remedia. Praha: Remedia, 2005, roč. 15, č. 6, s. 520-524, 4 s. ISSN 0862-8947.
 530. ČEŠKOVÁ, Eva. Koncept NDRI v léčbě deprese. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 1, s. 28-31. ISSN 1212-0383.
 531. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba bipolární poruchy. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2005, roč. 6, č. 4, s. 172-178, 4 s. ISSN 1213-0508.
 532. ČEŠKOVÁ, Eva. Metabolický syndrom a atypická antipsychotika /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 54. ISSN 1211-7579.
 533. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti farmakoterapie deprese. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2005, roč. 6., č. 5, s. 233-236, 3 s. ISSN 1213-0508.
 534. ČEŠKOVÁ, Eva. NDRI koncept v léčbě deprese /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 54. ISSN 1211-7579.
 535. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-7579.
 536. ČEŠKOVÁ, Eva. "Nová" budova Psychiatrické kliniky LF MU a FN v Brně slaví 40 let trvání. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 7, s. 383-384. ISSN 1212-0383.
 537. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Nové cíle schizofrenie - dosažení remise a zajištění kompliance /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 16. ISSN 1211-7579.
 538. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 6, s. 298-302. ISSN 1212-0383.
 539. ČEŠKOVÁ, Eva. Osobní zpráva. Prof. MUDr. Milan Kolomazník, Dr.Sc - 75 letý. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 3, s. 186. ISSN 1212-0383.
 540. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Ovlivnění psychopatologie u nemocných s první epizodou schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 6, S1, s. 15-15. ISSN 1335-9584.
 541. ČEŠKOVÁ, Eva. Pokroky ve farmakologické léčbě schizofrenie. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 85, č. 11, s. 614-617. ISSN 0032-6739.
 542. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Zuzana STUDENÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Porucha paměti a aktivace hipokampu u první epizody schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 97-98. ISSN 1211-7579.
 543. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 27-27. ISSN 1211-7579.
 544. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA a Eva ČEŠKOVÁ. První zkušenosti s využitím rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 48-48. ISSN 1211-7579.
 545. ČEŠKOVÁ, Eva. Předsedkyně oborové rady doktorandského studia pro obor psychiatrie. 2005.
 546. ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychologie pro lékaře - jaká forma a jak mnoho? In Sborník přednášek - I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. Brno, 2005. s. 39-40. ISBN 80-210-3680-X.
 547. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2005, roč. 1, č. 2, s. 179-185. ISSN 1176-6328.
 548. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Psychopatologie a efekt léčby u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 10, č. 4, s. 16-16. ISSN 1211-7579.
 549. ČEŠKOVÁ, Eva. Remise - nový koncept hodnocení léčby schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 6, S1, s. 22-22. ISSN 1335-9584.
 550. SKOTÁKOVÁ, Simona, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a negativní příznaky schizofrenie: první výsledky pilotní studie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 105-106. ISSN 1211-7579.
 551. SAND, Phillip, Berthold LANGGUTH, G. HAJAK, Martin PERNA, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, C. KICK, P. STOERTEBECKER a P. EICHHAMMER. Screening for Neuroligin 4 (NLGN4) truncating and transmembrane domain mutations in schizophrenia. Schizophrenia Research. 2005, roč. 85, 2-3, s. 277-278. ISSN 0920-9964.
 552. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. první. Praha: MAXDORF JESSENIUS, 2005. 7-95. Farmakoterapie pro praxi, svazek 2. ISBN 80-7345-056-9.
 553. ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 2, s. 92-97. ISSN 1212-0383.
 554. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ, Miroslav ROBEŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Snášenlivost antidepresiv-pohlavní rozdíly. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.1, s. 25. ISSN 1211-7579.
 555. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Současné možnosti ovlivnění poruchy paměti u schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 29-30. ISSN 1211-7579.
 556. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Souvisí kognitivní deficit s psychopatologií u prvních epizod schizofrenie? In Psychiatrie pre prax. Bratislava: Medical education, 2005. s. 15. ISSN 1213-0508.
 557. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Boleslav PROKEŠ, Josef ŠPAČEK a Marta ONDRUŠOVÁ. Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie: MRI volumetrická studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 101, č. 4, s. 199-206, 7 s. ISSN 0069-2336.
 558. ČEŠKOVÁ, Eva. The occurence of QTC prolongation in patients treated with psychopharmacs. In Book abstract XIII. Word congress of psychiatry. Cairo, Egypt: Egyptian Psychiatric association, 2005. s. 704-704.
 559. ČEŠKOVÁ, Eva. Účinek antipsychotik na kognici. Remedia. Praha: Remedia, 2005, roč. 15, č. 6, s. 517 - 519. ISSN 0862-8947.
 560. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Vztah mezi poruchou paměti a strukturální patologií hipokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 2, s. 50-51. ISSN 1211-7579.
 561. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Zobrazení funkce hipokampu u prvních episod schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 2005, S1, s. 15-15. ISSN 1335-9584.
 562. ČEŠKOVÁ, Eva. 43.kongres ACNP 2004/USA, San Juan, 12.-16.prosince 2004. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 3, s. 182-184. ISSN 1212-0383.
 563. 2004

 564. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Aktivace hippokampu u první epizody schizofrenie. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 224-225. ISBN 80-7262-273-0.
 565. ČEŠKOVÁ, Eva. Antikonvulziva v psychiatrii. In Bipolar disorder. Martin: Osveta Martin, 2004. s. 114-129. ISBN 80-8063-136-0.
 566. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Bipolární deprese a její léčba. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 16. ISSN 1211-7579.
 567. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ a Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
 568. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In Abstract Book ICP 2004. 2004.
 569. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 39(5-6), 127-127. 2004. ISSN 0020-7594.
 570. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 227-227. ISSN 1461-1457.
 571. PERNA, Martin, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive functions, depression and repetitive transcranial magnetic stimulation. 2004.
 572. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese a somatická onemocnění. Lékařské listy - příl. Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2004, roč. 53, č. 4, s. 15-18. ISSN 0044-1996.
 573. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese v ordinaci praktického lékaře. Lékařské listy - příl. Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2004, roč. 53, č. 4, s. 13-14. ISSN 0044-1996.
 574. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Michal MIKL, Vítězslav PÁLENSKÝ a Petr KRUPA. Encoding and hippocampal activation in patients with first-episode schizophrenia: a fMRI study. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, roč. 6, č. 1, s. 42-43. ISSN 1419-8711.
 575. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Petr KRUPA a JIří VANÍČEK. Encoding in patients with first-episode schizophrenia: an fMRI trial. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 394-394. ISSN 1461-1457.
 576. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Farmakoterapie epizody schizofrenie. In Program kvality a standardy léčebných postupů: příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. 2004. vyd. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-12, 13 s. 9. aktualizace, PSYCH/3. ISBN 80-86229-29-7.
 577. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Martin PERNA, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Galantamin v léčbě schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl. 1, s. 37. ISSN 1211-7579.
 578. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Petr KRUPA, Eva ČEŠKOVÁ a Michal MIKL. Galantamine added to olanzapine improves prefrontal cortex functioning in schizophrenia: a case fMRI study. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, suppl. 4, s. 28-29. ISSN 1211-7579.
 579. ČEŠKOVÁ, Eva. GO WEST YOUNG LADY - From Behind the Iron Curtain to the USA and Back. In Reflections on Twentieth-Century Psychopharmacology. 1. vyd. Hungary - Budapest: Animula Publishing House, 2004. s. 349-351. Animula. ISBN 963 9410 49 7.
 580. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Simona SKOTÁKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. High frequency rTMS in the treatment of depression. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 40-40. ISSN 1211-7579.
 581. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ a Boleslav PROKEŠ. Hippocampal volume and the clinical picture of the first episode schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, suppl. 1, s. 222-223. ISSN 1461-1457.
 582. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Boleslav PROKEŠ, Hana KUČEROVÁ, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ a Marek MECHL. Hippocampal volumometric changes in first-episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, roč. 2004, suppl. 1, s. 32-33. ISSN 1419-8711.
 583. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Is there association between soft signs and clinical picture in schizophrenia? European Neuropsychopharmacology. Nice: ECNP, 2004, roč. 13, č. 1, s. 72-73. ISSN 0924-977X.
 584. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Léčba bipolární deprese. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 4, s. 229-237. ISSN 1212-0383.
 585. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese. In Depresivní onemocnění. 1. vyd. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. s. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
 586. ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Monitorování QT intervalu u nemocných léčených psychotropními látkami. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 16-19. Galén. ISBN 80-7262-273-0.
 587. ČEŠKOVÁ, Eva. MUDr. Milan Bouchal, profesor Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně zemřel /osobní zpráva/. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost, 2004, roč. 100, č. 6, s. 393. ISSN 1212-0383.
 588. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a S. TRONNEROVA. Neurological soft signs, symptoms and treatment response in first-epsode schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, Suppl. 1, s. 249-250. ISSN 1461-1457.
 589. ČEŠKOVÁ, Eva. Neurologické měkké příznaky u schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 1, s. 19-23. ISSN 1212-0383.
 590. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, roč. 6, suppl. 1, s. 35-36. ISSN 1419-8711.
 591. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first-episode of schizophrenia. In Neuropchopharmacologia Hungarica. VI. Hungary: Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2004. s. 35-36.
 592. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 593. ČEŠKOVÁ, Eva. Praktici by měli depresi poznat a umět léčit. Lékařské listy - Příloha zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2004, roč. 53, č. 4, s. 10. ISSN 0044-1996.
 594. ČEŠKOVÁ, Eva. Praktické aspekty volby atypického antipsychotika. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 1, s. 24-30. ISSN 1212-0383.
 595. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Problematika kognitivního deficitu. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 596. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Prolaction levels in risperidone treatment of first - episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Paris: Cambridge University Press, Paris, 2004, roč. 8, č. 1, s. 31-36, 7 s. ISSN 1461-1457.
 597. ČEŠKOVÁ, Eva. Regionální sympozium CINP pro země střední a východní Evropy. Lékařské listy, Příloha zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2004, roč. 53, č. 41, s. 4. ISSN 0044-1996.
 598. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, M. PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Repetitive transcranial magnetic stimulation and obsessive-compulsive disorder /OCD/. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 115, č. 8, s. 1953-1953. ISSN 1388-2457.
 599. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. rTMS a obsedantně kompulzivní porucha. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 49. ISSN 1211-7579.
 600. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ, Radovan PŘIKRYL a J. TOMANOVÁ. Safety and tolerability of second and third generation antipsychotic. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl.4, s. 16. ISSN 1211-7579.
 601. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Soft signs in patients with first - episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest, 2004, VI, č. 1, s. 19-20. ISSN 1419-8711.
 602. ČEŠKOVÁ, Eva, Vítězslav PÁLENSKÝ a Simona SKOTÁKOVÁ. Současné možnosti farmakoterapie deprese. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 100, č. 3, s. 148-152. ISSN 1212-0383.
 603. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné možnosti farmakoterapie deprese. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl.1, s. 14. ISSN 1211-7579.
 604. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Současnost a budoucnost zobrazovacích metod v neuropsychiatrii. Časopis lékařů českých. Praha: Česká společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 143, č. 2, s. 80-83. ISSN 0008-7335.
 605. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ a Radovan PŘIKRYL. The monitoring of QTc interval in patients treated psychotropic drugs. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2004, roč. 14, suppl. 3, s. 357-357. ISSN 0924-977X.
 606. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. The pitfalls of antidepressant treatment (gender differences). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
 607. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Lukáš SOBOTKA. The risk of refeeding syndrome in anorexia nervosa. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, suppl. 4, s. 36-36. ISSN 1211-7579.
 608. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a L. SOBOTKA. The risk reffeding syndrome in anorexia nervosa. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl. 4, s. 36. ISSN 1211-7579.
 609. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Udržovací léčba schizofrenie. In Program kvality a standardy léčebných postupů: příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. 2004. vyd. Praha: Verlag Dashofer, 2004. s. 1-9, 10 s. 9. aktualizace. ISBN 80-86229-29-7.
 610. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Vlasta OBROVSKÁ a Josef KAŠPÁREK. Vliv galantaminu na kognitivní a negativní příznaky schizofrenie: série kazuistik. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 96-98. ISBN 80-7262-273-0.
 611. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s rTMS u depresivní poruchy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, č. 1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 612. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK a Boleslav PROKEŠ. Změny objemu hippokampu a neuropsychologický profil prvních epizod schizofrenie. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 99-99. ISBN 80-7262-273-0.
 613. 2003

 614. ČEŠKOVÁ, Eva. Antikonvulziva v psychiatrii (kongres SRN). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 6, s. 344-346. ISSN 1212-0383.
 615. ČEŠKOVÁ, Eva a Alexandra ŠULCOVÁ. Antipsychotika na počátku třetího tisíciletí. Trendy ve farmakoterapii, příloha Zdravotnických novin č. 39. Praha: Sanoma Magazines Praha s.r.o., 2003, roč. 39, příloha 3, s. 23-31, 8 s. ISSN 0044-199.
 616. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Lukáš SOBOTKA, Eva HAMROVÁ, Jitka FEKETOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Etiologie malnutrice u pacientů s demencí - srovnání pacientů s alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí v multicentrické studii. Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r.o., 2003, roč. 7, č. 1, s. 34. ISSN 1212-6845.
 617. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Lukáš SOBOTKA a Eva ČEŠKOVÁ. Etiologie malnutrice u pacientů s demencí - srovnání pacientů s Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí v multicentrické studii. In Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2003. s. 10.
 618. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, P. KRUPA, J. VANÍČEK, L. PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Hipokampus z pohledu FMRI (Česko-slov.psychofarm.konf. 4.-8.1.2003,Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 40-41. ISSN 1211-7579.
 619. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak správně zvolit antidepresivum. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 5, s. 267-272. ISSN 1212-0383.
 620. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak správně zvolit antidepresivum. Psychiatrie. Praha, 2003, s. 15.
 621. ŠVESTKA, Jaromír, Alexandra ŽOURKOVÁ, Oldřich SYNEK a Eva ČEŠKOVÁ. Jsou SSRI méně účinná než trycyklikav léčbě depresí. Dvojitě slepé srovnání Sertralinu s Amitriptylenem. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2003, roč. 7, suppl.1, s. 47. ISSN 1211-7579.
 622. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - I. část. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 3, s. 134-141. ISSN 1212-0383.
 623. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 4, s. 189-193, 4 s. ISSN 1212-0383.
 624. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Martin PERNA. Kognitivní deficit a depresivní porucha (Část 1.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 430 - 433. ISSN 1212-0383.
 625. KUČEROVÁ, Hana, Josef ŠPAČEK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Lukáš PŘIKRYL. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie (Česko-slov.psychofarm.konf., 4.-8.1.2003,Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 30-31. ISSN 1211-7579.
 626. ČEŠKOVÁ, Eva. Kombinace antidepresiv v klinické praxi. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2003, roč. 4, č. 4, s. 154-158. ISSN 1213-0508.
 627. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Léčba prvních epizod schizofrenie risperidonem (Česko-slov.psychofarm.konf., 4.-8.1.2003, Jeseník). Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 15. ISSN 1211-7579.
 628. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Lukáš SOBOTKA a Eva ČEŠKOVÁ. Metabolismus energetických substrátů u obézních psychiatricky nemocných a možnosti jeho ovlivnění. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. s. 23-23.
 629. ŠVESTKA, Jaromír, V. FILIP, R. GROSS, L. VAVRUŠOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Mirtazapin v léčbě depresivní poruchy u hospitalizovaných nemocných: IV. fáze klinických zkoušek v ČR a SR. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 1, s. 74.
 630. NOVOTNÝ, T., A. FLORIÁNOVÁ, J. KADLECOVÁ, B. SEMRÁD, J. DOLINA, Eva ČEŠKOVÁ, K. CHROUST, Radovan PŘIKRYL, J. TOMANOVÁ a Z. PLOTTOVÁ. Monitorování proarytmického působení nekardiologických preparátů - pilotní studie. Supplementum CCor Vasa. 2003, roč. 45, č. 4, s. 68.
 631. ČEŠKOVÁ, Eva. Musíme podporovat rozvoj psychiatrických klinik. Zdravotnické noviny. Praha: anoma Magazines Praha, 2003, roč. 52, č. 42, s. 13. ISSN 0044-1996.
 632. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a E. TRONEROVÁ. Neurological soft signs in first-episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2003, roč. 13, č. 4, s. 313. ISSN 0924-977X.
 633. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Josef ŠPAČEK. Neurologické měkké příznaky a kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 51-53. ISSN 1211-7579.
 634. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a S. TRONEROVA. Problematika neurologických měkkých příznaků a schizofrenie. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, suppl.2, s. 21-22. ISSN 1211-7579.
 635. ČEŠKOVÁ, Eva. Problematika prolaktinemie (Přehledová práce). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 7, s. 366-372. ISSN 1212-0383.
 636. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Prolactin levels in risperidone treatment of first episode schizophrenia. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2003, roč. 2003, č. 8, s. 1-6. ISSN 1365-1501.
 637. ŠVESTKA, Jaromír, Alexandra ŽOURKOVÁ, Oldřich SYNEK a Eva ČEŠKOVÁ. Sertraline versus amitriptyline in the treatment of in-patients with acute depressive disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 2003, roč. 13, Suppl.4, s. S236, 1 s. ISSN 0924-977X.
 638. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Marta ONDRUŠOVÁ. Souvisí měkké neurologické příznaky s klinickým obrazem u schizofrenie! Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 2003, s. 108-109. ISSN 1211-757.
 639. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marta ONDRUŠOVÁ, Pavel DRYBČÁK a Miroslav LORENC. The Cognitive Dysfunction in the First Episode of Schizophrenia. Schizophrenia Research. 2003, roč. 2003, 1, suppl, s. 178. ISSN 0920-9964.
 640. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, L. SOBOTKA, M. HAMROVÁ, B. HOLUBOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Tolerance enterální výživy u nemocných s mentální anorexií. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, s. 34.
 641. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, L. SOBOTKA, Eva HAMROVÁ, Barbora HOLUBOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Tolerance enterální výživy u nemocných s mentální anorexií (Česko-slov.psychofarm.konf., 4.-8.1.2003,Jeseník). Psychiatrie. 2003, č. 1, s. 34.
 642. ČEŠKOVÁ, Eva. Umíme správně diagnostikovat a léčit bipolární poruchu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 4, s. 207-212. ISSN 1212-0383.
 643. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin PERNA. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 442-445. ISSN 1212-0383.
 644. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy (2.část). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 442-445, 5 s. ISSN 1212-0383.
 645. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ, P. KRUPA a J. VANÍČEK. Změny objemu hipokampu u prvních epizod schizofrenie (Česko-slov. psychofarm.konfer., 4.-8.1.2003, Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 25-26. ISSN 1211-7579.
 646. ČEŠKOVÁ, Eva. 156. konference APA (Americká psychiatrická společnost), USA, San Francisko 17. - 22. května 2003. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 7, s. 392-393. ISSN 1212-0383.
 647. ČEŠKOVÁ, Eva. "45. česko-slovenská psychofarmakologická konference v lázních Jeseník" - kongres. Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin). Praha: Sanoma Magazines Praha, 2003, únor 2003, č. 7, s. 31-32. ISSN 0044-1996.
 648. 2002

 649. ČEŠKOVÁ, Eva. ACNP 2001 (Havaj, Waikoloa, 9.-12.prosince 2001). Česká a slovenská psychiatrie. 2002, roč. 98, č. 3, s. 173-177.
 650. ČEŠKOVÁ, Eva, P. DRYBČÁK a M. LORENC. Biological markers and possibilities for predicting therapoutic results in schizophrenia. A methodological contribution. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Kanada: Elsevier, 2002, roč. 26, č. 4, s. 683-691. ISSN 0278-5846.
 651. ČEŠKOVÁ, Eva. Dlouhodobá léčba schizofrenie atypickými antipsychotiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 6, s. 334-338. ISSN 1212-0383.
 652. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Farmakoepidemiologie fenotypu CYP 2D6 a její význam v psychiatrii. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc, ČR: Lékařská fakulta UP a FN v Olomouci, 2002, roč. 16, 1-2, s. 9-12. ISSN 1212-7973.
 653. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie. 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, roč. 2002, listopad, s. 100-101. ISSN 0044-1996.
 654. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Changes of prolactinemia during the treatment with risperidone. 2002. s. 8. Abstracts.
 655. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak správně zvolit antidepresivum?(Česko-slov.psychofarm.konference, 4.-8.1.2003). Psychiatrie. 2002, s. 15.
 656. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Kombinace antidepresiv v klinické praxi. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, suppl 1, s. 12. ISSN 1211-7579.
 657. ONDRUŠOVÁ, Marta, Tomáš KAŠPÁREK, Radovan PŘIKRYL a Eva ČEŠKOVÁ. Léčba prvních epizod schizofrenie. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Praha: Galén, 2002. s. 162-169. ISBN 80-7262-162-9.
 658. ČEŠKOVÁ, Eva. Negativní příznaky a nová atypická antipsychotika. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, roč. 98, č. 2, s. 97-99. ISSN 1211-7579.
 659. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Polyfarmakoterapie u depresivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. 2002, č. 3, s. 128-134.
 660. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Polypharmacotherapy in clinical practice. In XII. World Congress of Psychiatry, Yokohama, Japan. 2002. s. 250.
 661. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Polypharmacotherapy in psychiatry. In bstract-20th Danube symposium od psychiatry, Bratislava, October 3.-5.2002. 2002. s. 3-5.
 662. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, L. SOBOTKA, Jana TOMANOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Problém podvýživy v psychiatrii. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, suppl. 1, s. 29-30. ISSN 1211-7579.
 663. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, L SOBOTKA, Jana TOMANOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Problém podvýživy v psychiatrii /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, Suppl. 1, s. 29-30. ISSN 1211-7579.
 664. ČEŠKOVÁ, Eva. První epizody schizofrenie. Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2002, roč. 2002, č. 46, s. 16-19. ISSN 0044-1996.
 665. ČEŠKOVÁ, Eva. První zkušenosti se Zeldoxem. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, suppl. 1, s. 13. ISSN 1211-7579.
 666. ČEŠKOVÁ, Eva. První zkušenosti se Zeldoxem /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2002, roč. 6, Suppl.1, s. 13. ISSN 1211-7579.
 667. ČEŠKOVÁ, Eva a Marta ONDRUŠOVÁ. Quetiapin-normalizující vliv na hmotnost? Česká a slovenská psychiatrie. 2002, roč. 98, č. 3, s. 135-139.
 668. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a L. SOBOTKA. Realimentace u těžkých forem mentální anorexie - riziko refeeding syndromu. IV. sjezd České psychiatrické společnosti ČLS, JEP. 2002. s. 156. Galen.
 669. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Risperidone - induced increase in serum prolactin does correlate with symptom improvementin first-episode schizophrenia. In Abstract - ACNP 41st.Annual Meeting, December 8.-12.2002,San Juan, Puerto Rico. 2002. s. 159.
 670. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba. SANQUIS. Praha: FOIBOS PRESS s.r.o., 2002, roč. 19, není, s. 26-28. ISSN 1212-6535.
 671. ČEŠKOVÁ, Eva. Stimulace nervu vagu. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 5, s. 283-286. ISSN 1212-0383.
 672. ČEŠKOVÁ, Eva. Stimulace nervus vagus v léčbě depresivní poruchy. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, roč. 6, suppl. 1, s. 13. ISSN 1211-7579.
 673. ČEŠKOVÁ, Eva. Terapeutické možnosti rTMS v psychiatrii. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Praha: Galén, 2002. s. 30-31. ISBN 80-7262-162-9.
 674. KAŠPÁREK, Tomáš a Eva ČEŠKOVÁ. Terapie schizoafektivní poruchy - zkušenosti z brněnské psychiatrické kliniky. Psychiatria Danubina. 2002, roč. 9, suppl. 1, s. 16-16. ISSN 0353-5053.
 675. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. What kind of depressive patientes is hospitalised? Acta Psychiatrica Scandinavica. Blackwell Publishing, 2002, roč. 105, suppl. 411, s. 17-17. ISSN 0001-690X.
 676. ZELENKOVÁ, Olga, Eva ČEŠKOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Zhodnocení dosavadních zkušeností s dynamikou aktivity CYP2D6. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2002, roč. 6, Suppl.1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 677. 2001

 678. ČEŠKOVÁ, Eva. Afektivní poruchy - Psychiatrie. Praha, 2001. 13 s. Galen (1. vydání). ISBN 80-7262-140-8.
 679. ČEŠKOVÁ, Eva. Akutní psychické poruchy v terénní praxi. In Sborník Akutní stavy v terénní praxi. Brno, 2001. s. 27-31.
 680. ČEŠKOVÁ, Eva. American Psychiatric Association 2001 Annual Meeting /zpráva z kongresu/. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 7, s. 384-385. ISSN 1212-0383.
 681. ČEŠKOVÁ, Eva. Atypická neuroleptika - antipsychotika II. generace. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2001, roč. 50, č. 6, s. 17-19. ISSN 0044-1996.
 682. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Brain perfusion, severity of depression and treatment reactivity:SPECT study(Abstract). The World Journal of Biological Psychiatry. Berlin, Germany, 2001, roč. 2, Suppl1, s. 322-323. ISSN 1562-2975.
 683. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese u mužů /Abstrakt/. Andrologie. České Budějovice: prim. MUDr. Vladimír Kubíček,CSc., 2001, II, č. 1, s. 24-26.
 684. ČEŠKOVÁ, Eva. K osmdesátinám prof. MUDr. Karla Náhunka,DrSc. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 7, s. 383. ISSN 1212-0383.
 685. KOPECKÝ, J, Eva ČEŠKOVÁ, Jaroslav BOUČEK, M. BYSS, M. ČÍŽKOVÁ, P NĚMEČKOVÁ, Marta ONDRUŠOVÁ, Jana TOMANOVÁ, M ZATLOUKALOVÁ, M ZAPLETÁLEK a J. KVĚTINA. Klinická a laboratorní snášenlivost a klinická účinnost dvou sulpiridových přípravků Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 20. ISSN 1211-7579.
 686. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Kombinace antipsychotik. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 97, č. 6, s. 286-290. ISSN 0069-2336.
 687. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Mozková perfuze a deprese-99mTc-HMPAO SPECT. Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 68-73. ISSN 1211-7579.
 688. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK, Marta ONDRUŠOVÁ, Miroslav LORENC a Pavel DRYBČÁK. Možnosti ovlivnění kognitivních funkcí risperidonem /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl.1, s. 10. ISSN 1211-7579.
 689. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Naše zkušenosti se SPECT u deprese. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 28. ISSN 1211-7579.
 690. ČEŠKOVÁ, Eva. Nedoceněný valproát? (Souborné sdělení). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 97, č. 2, s. 64-68. ISSN 0069-2336.
 691. ČEŠKOVÁ, Eva. Nejčastější vedlejší účinky atypických antipsychotik. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2001, roč. 50, č. 6, s. 22-24. ISSN 0044-1996.
 692. ČEŠKOVÁ, Eva. Nová antikonvulziva v psychiatrii. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 64/97, č. 1, s. 3-6. ISSN 1210-7859.
 693. ČEŠKOVÁ, Eva. Nový pohled na léčbu deprese /Souhrnné sdělení/. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 97, č. 3, s. 116-119. ISSN 0069-2336.
 694. ČEŠKOVÁ, Eva. Pohled na nové techniky zobrazující mozek. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2001, roč. 50, č. 6, s. 25-27. ISSN 0044-1996.
 695. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v interní praxi. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 140, č. 17, s. 525-528. ISSN 0008-7335.
 696. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v interní praxi. II. část. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 140, č. 18, s. 547-550. ISSN 0008-7335.
 697. ČEŠKOVÁ, Eva. Risperidon u bipolární poruchy. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 8, s. 418-421. ISSN 1212-0383.
 698. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie diagnostika a léčba. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2001, roč. 50, č. 48, s. 10. ISSN 0044-1996.
 699. ČEŠKOVÁ, Eva. Schizophrenia Research Congress. /Kanada, Whistler, 27.dubna-2.května 2001/. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 97, č. 6, s. 311-316. ISSN 0069-2336.
 700. ČEŠKOVÁ, Eva, Petr HROBAŘ a Marta ONDRUŠOVÁ. Structural Brain Abnormalites in First-Episode Schizophrenia /Abstrakt/. The World Journal of Biological Psychiatry. New Orleans, LA: American Psychiatric Association, 2001, roč. 2, Suppl. 1, s. 93. ISSN 1562-2975.
 701. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ, Petr HROBAŘ a Marta ONDRUŠOVÁ. Structural brain imaging in first-episode schizophrenia/Abstrakt/. In The World Journal of Biological Psychiatry. Berlin, Germany, 2001. s. 93.
 702. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ, Petr HROBAŘ a Marta ONDRUŠOVÁ. Strukturální zobrazení mozku u schizofrenie Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl.1, s. 10. ISSN 1211-7579.
 703. ČEŠKOVÁ, Eva. Sulpirid - možné antipsychotikum druhé generace. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2001, roč. 50, č. 6, s. 28-29. ISSN 0044-1996.
 704. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. The Combination of psychiatric Medication in clinical Practice. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, roč. 5, Suppl. 2, s. 14-15. ISSN 1211-7579.
 705. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ a Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/. Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, roč. 25, č. 2, s. 323-335. ISSN 0278-5846.
 706. ČEŠKOVÁ, Eva. XIII. European College of Neuropsychopharmacology (SRN Mnichov, 9.-13. září 2001). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 97, č. 1, s. 33-36. ISSN 0069-2336.
 707. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Vlasta OBROVSKÁ. Zkušenosti s metodou SPECT u pacientů s depresivní poruchou. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 7, s. 340-342. ISSN 1212-0383.
 708. ČEŠKOVÁ, Eva. Zobrazovací metody - Psychiatrie. Praha: Galen, 2001. 6 s. ISBN 80-7262-140-8.
 709. ČEŠKOVÁ, Eva. 7. světový kongres biologické psychiatrie (SRN, Berlín, 1.-7. července). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 8, s. 439-440. ISSN 1212-0383.
 710. 2000

 711. ČEŠKOVÁ, Eva. Amisulprid-nové benzamidové antipsychotikum II. generace. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, roč. 96, č. 8, s. 411-415. ISSN 1212-0383.
 712. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Miroslav LORENC a Marta ONDRUŠOVÁ. Biochemical parameters in first-episode schizophrenia /Abstract/. Neuropsychopharmacology. New York: Elsevier Science, 2000, roč. 23, S2, s. 110. ISSN 0893-133X.
 713. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Jiří PRÁŠEK. Depression and brain perfusion: a SPECT study. European Psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2000, roč. 15, suppl. 2, s. 364-364. ISSN 0924-9338.
 714. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Effects of psychopharmacotherapy on phenotypic expression of cytochrome P450 2D6 in patients genotyped for CYP2D6 mutations. Human Psychopharmacol. 2000, roč. 2000, č. 4, s. 303-305. ISSN 0885-6222.
 715. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Ladislav SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf-Jesenius, 2000. 270 s. ISBN 80-85912-33-3.
 716. ČEŠKOVÁ, Eva. Lamotrigin v léčbě bipolární poruchy typu I. /Abstrakt/. In 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha: Galén, 2000. s. 30. ISBN 80-86257-09-6.
 717. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Andrea RATHOVÁ. Nové laboratorní metody u depresivní poruchy / Abstrakta/. In VIII. Psychofarmakologické symposium. Slovensko, Smolenice: Wyeth-Lederle, 2000. s. 6.
 718. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v diagnostice a léčbě afektivních poruch. Trendy v medicíně. Praha: Triton, 2000, roč. 2, č. 3, s. 14-20. ISSN 1212-9046.
 719. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ, Marta ONDRUŠOVÁ, Miroslav LORENC a Pavel DRYBČÁK. Nukleární magnetická rezonance u prvních atak schizofrenie./Abstrakta/. In Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. s. 24. ISBN 80-86257-18-5.
 720. ŠERÝ, Omar, Miroslava PAULIČKOVÁ, Milan CHMELAŘ, Eva ČEŠKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Petr ZVOLSKÝ. Ovlivňuje počítač lidský mozek? In Psychiatrie pro XXI. století. První vydání. Praha: Galén, 2000. s. 111. ISBN 80-86257-18-5.
 721. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Miroslav LORENC a Marta ONDRUŠOVÁ. Prolactemia and risperidone/Abstract/. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000, roč. 3, suppl.1, s. 300. ISSN 1461-1457.
 722. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v intenzivní medicině. In Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2000. s. 370-372. ISBN 80-7262-042-8.
 723. ČEŠKOVÁ, Eva, Bolelslav PROKEŠ, Marta ONDRUŠOVÁ, Josef ŠPAČEK, Miroslav LORENC a Pavel DRYBČÁK. Size of hippocampus in first-episode schizophrenia /Abstract/. In ACNP, 39 Annual Meeting San Juan. USA: Vanderbilt University School Medicine, 2000. s. 133.
 724. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK a Marta ONDRUŠOVÁ. Structual changes in first-episode schizophrenia. In European Psychiatry, 10th Congress of the Association of European Psychiatrists. Paris: EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIE, 2000. s. 315. ISSN 0924-9338.
 725. ČEŠKOVÁ, Eva. Sulpirid-nový pohled na starý lék. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, roč. 96, č. 8, s. 416-419. ISSN 1212-0383.
 726. ČEŠKOVÁ, Eva. The pitfalls of long-term treatment of depression. Homeostasis. Praha, 2000, roč. 40, 3-4, s. 76-78. ISSN 0960-7560.
 727. ČEŠKOVÁ, Eva. Úskalí dlohodobé antidepresivní léčby /Abstrakt/. In 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha: Galén, 2000. s. 31. ISBN 80-86257-09-6.
 728. ČEŠKOVÁ, Eva. Úskalí dlouhodobé antidepresivní léčby. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2000, roč. 96, č. 5, s. 244-247. ISSN 0069-2336.
 729. ČEŠKOVÁ, Eva. Úskalí dlouhodobé léčby atypickými neuroleptiky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, roč. 96, č. 6, s. 322-327. ISSN 1212-0383.
 730. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ a Marta ONDRUŠOVÁ. Výpočetní tomografie a magnetická resonance u prvních atak schizofrenie. In 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha: Galén, 2000. s. 32. ISBN 80-86257-09-6.
 731. ČEŠKOVÁ, Eva. 80 let Masarykovy Univerzity v brně- 80 let Psychiatrické kliniky. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2000, roč. 96, č. 1, s. 46-47. ISSN 0069-2336.
 732. 1999

 733. ČEŠKOVÁ, Eva. Atypická neuroleptika v gerontopsychiatrii. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 79, č. 9, s. 534-537. ISSN 0032-6739.
 734. ČEŠKOVÁ, Eva, Marta ONDRUŠOVÁ, Josef ŠPAČEK a Petr HROBAŘ. Biologické markery u prvních atak schizofrenie. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 26-28. ISBN 80-7262-015-0.
 735. ČEŠKOVÁ, Eva. Bipolární porucha a její léčba-přínos nových antikonvulziv. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95, č. 7, s. 443-452. ISSN 1212-0383.
 736. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK a Marcela LANGOVÁ ŠINDELÁŘOVÁ. Cognitive dysfunction and treatment effect in schizophrenic disorder. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 6, s. 527-535. ISSN 0009-062X.
 737. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba poruch chování dementních nemocných atypickými neuroleptiky. In Nové poznatky o terapii starších nemocných. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta, 1999. s. 7.
 738. ČEŠKOVÁ, Eva, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK a Marta ONDRUŠOVÁ. Prediction of treatment efficacy in first episode schizophreni (Abstract). European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 1999, roč. 9, Suppl.5, s. 284. ISSN 0924-977X.
 739. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie a neurovědy. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 138, č. 8, s. 227-229. ISSN 0008-7335.
 740. FILIP, Václav, Eduard KOLIBÁŠ, Jaromír ŠVESTKA, Radek RYŠÁNEK a Eva ČEŠKOVÁ. Selegine in the treatment of Alzheimers disease: a long-term randomized placebo-controlled trial. Journal of Psychiatry&Neuroscience. Kanada: Canadian Medical Association, 1999, roč. 24, č. 3, s. 234-243.
 741. PŘIKRYL, Radovan, Alexandra ŽOURKOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. SPECT a depresivní porucha. In Neurobiologie duševních poruch. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 230-233. ISBN 80-7262-015-0.
 742. 1998

 743. ČEŠKOVÁ, Eva, Miroslav LORENC a Pavel DRYBČÁK. Biological markers and lonterm prediction of schizophrenia. Homeostasis. Praha: Cians, 1998, roč. 38, č. 4, s. 163-164. ISSN 0960-7560.
 744. ČEŠKOVÁ, Eva. Biologické markery a schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, roč. 94, č. 2, s. 75-84. ISSN 0069-2336.
 745. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Changes of CYP2D6 metabolic status evoked by antipsychotic treatment. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1998, roč. 54, č. 6, s. A 28, 1 s. ISSN 0031-6970.
 746. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Influence of therapy with psychotropics on the CYP2D6 hydroxylator phenotype. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. USA: Springer, 1998, roč. 358, č. 1, s. 464-464. ISSN 0028-1298.
 747. ČEŠKOVÁ, Eva. Nová antikonvuluziva-nové léčebné alternativy v léčbě afektivních psychóz. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, roč. 94, č. 4, s. 212-217. ISSN 0069-2336.
 748. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Marie HYKSOVÁ. Therapy with psychotropics and CYP2D6 hydroxylator phenotype. In Abstracts of the 12th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations. Francie: INSERM U128, 1998. s. 174.
 749. ČEŠKOVÁ, Eva a Pavel DRYBČÁK. Význam biologických markerů v diagnostice a predikci výsledků akutní léčby. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, roč. 94, č. 5, s. 245-251. ISSN 0069-2336.
 750. 1997

 751. ČESKOVÁ, Eva. Algoritmy léčby mánie. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup. 4, s. 32-34. ISSN 1211-3395.
 752. ČEŠKOVÁ, Eva a Jaromír ŠVESTKA. Antikonvulziva v léčbe akutních psychotických poruch. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup. 4, s. 48-54. ISSN 1211-3395.
 753. ČEŠKOVÁ, Eva. Biological markers and prediction of acute treatment efficacy in schizophrenic disorder. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1997, roč. 38, l, s. 1-3. ISSN 0960-7560.
 754. ČEŠKOVÁ, Eva a Jaromír ŠVESTKA. Biologické podklady psychických poruch. In Biologické markery schizofrenie. Praha: Galén, 1997. s. 44-46. ISBN 80-85824-62.
 755. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Marie HYKSOVÁ, Jiřina POSPÍŠILOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Correlations between CYP2D6 metabolic status and therapeutic response in psychiatry - a casuistic study. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmacol. Springer, 1997, roč. 356, Suppl 1, s. R37, 1 s. ISSN 0028-1298.
 756. ZELENKOVÁ, Olga, Karin FUCHS, Siegfried KAPER, Thomas KAPITANY, Eva HADAŠOVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Metabolic polymorphism of CYP2D6 in patients treated with neuroleptics - a phenotypic versus genotypic study. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1997, roč. 38, č. 1, s. 10-12. ISSN 0960-7560.
 757. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové, mozek zobrazující techniky v psychiatrii. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, roč. 93, č. 8, s. 447-455. ISSN 0069-2336.
 758. ZELENKOVÁ, Olga, Eva HADAŠOVÁ, Karin FUCHS, Werner SIEGMUND, Eva ČEŠKOVÁ a Siegfried KASPER. Phenotypic-genotypic study on correlations between the CYP2D6 metabolic status and adverse effects of antipsychotic. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1997, roč. 52, Suppl.1, s. 199. ISSN 0031-6970.
 759. HROBAŘ, Petr, Hana PROCHÁZKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Jaromír ŠVESTKA. Structural and neurological brain abnormalities in schizophrenia. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1997, roč. 38, č. 1, s. 6-6. ISSN 0960-7560.
 760. LÉPINE, Jean Pierre, Harald ASCHAUER, W.A. VAN DEN BROEK a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of panic disorder: Algorithms for pharmacotherapy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 1997, l, Supplement. ISSN 1365-1501.
 761. ČEŠKOVÁ, Eva a Jaromír ŠVESTKA. Vysoce afinitní benzodiazepiny v léčbě akutních psychotických poruch. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997, roč. 93, č. 2, s. 59-65. ISSN 0069-2336.
 762. 1996

 763. ČEŠKOVÁ, Eva. Nová antidepresiva. Lékařské zprávy. 1996, roč. 41, Suppl. 1, s. 23-23. ISSN 0457-4206.
 764. ČEŠKOVÁ, Eva a Jaromír ŠVESTKA. Účinnost a snášenlivost risperidonu při různém dávkování. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1996, roč. 92, č. 1, s. 50-56. ISSN 0069-2336.
 765. 1995

 766. ČEŠKOVÁ, Eva a Olga KULÍSKOVÁ. Prof. MUDr. Milan Bouchal, CSc., sedmdesátiletý. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1995, roč. 91, č. 3, s. 194-195. ISSN 0069-2336.
 767. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ a Karel NÁHUNEK. Psychofarmaka v klinické praxi. Praha: Grada Publishing, 1995. 200 s. ISBN 80-7169-169-0.
 768. ČEŠKOVÁ, Eva a Jaromír ŠVESTKA. Risperidone vs. perphenazine - a double blind comparison and prolaction plasma level. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 1995, roč. 6, 3-4, s. 151-155. ISSN 0353-5053.
 769. ŠVESTKA, Jaromír a Eva ČEŠKOVÁ. Účinnost clonazepamu v indikaci depresivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1995, roč. 91, č. 4, s. 199-207. ISSN 0069-2336.
 770. ČEŠKOVÁ, Eva. 75 let trvání univerzitní psychiatrické kliniky v Brně. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1995, roč. 91, č. 2, s. 98-101. ISSN 0069-2336.
 771. 1994

 772. ČEŠKOVÁ, Eva. Biologické markery u depresí. Časopis lékařů českých. 1994, roč. 133, č. 1, s. 99-102. ISSN 0008-7335.
 773. HADAŠOVÁ, Eva, Eva ČEŠKOVÁ a Milan ZELENKA. Hydroxylator phenotype and adverse effects of neuroleptics. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 315-317. ISSN 0960-7560.
 774. ČEŠKOVÁ, Eva. Mánie a jejich léčba. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994, roč. 90, č. 1, s. 131-141. ISSN 0069-2336.
 775. HADAŠOVÁ, Eva, Eva ČEŠKOVÁ, Aleš HRDLIČKA, M. ZELENKA, P. MUNZAR, M. ZSCHIESCHE, V. SIEGMUND a Alexandra ŠULCOVÁ. Polymorphic Drug Metabolism as a Factor of Variability of the Therapeutic Response of Psychotropic Drugs. In 36th Annual Psychopharmacological Meeting. 1994.
 776. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ a Věra KAMENICKÁ. Therapy of major depressions using MAO A and B inhibitors. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 294-295. ISSN 0960-7560.
 777. ČEŠKOVÁ, Eva, Jaromír ŠVESTKA, Alexandra ŽOURKOVÁ a Věra KAMENICKÁ. Zudopenthixol acetate in the treatment of acute psychoses. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 297-298. ISSN 0960-7560.
 778. 1993

 779. ČEŠKOVÁ, Eva, Jaromír ŠVESTKA a Věra KAMENICKÁ. Clonazepam in the treatment of mania. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 208-209. ISSN 0960-7560.
 780. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ, Věra KAMENICKÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ a Oldřich SYNEK. Comparison of intravenous and peroral administration of citalopram in the treatment of major depression. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 205-206. ISSN 0960-7560.
 781. ČEŠKOVÁ, Eva a Jaromír ŠVESTKA. Double-blind comparison of risperidone and haloperidol in schizophrenic and schizoaffective psychoses. Pharmacopsychiatry. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag KG, 1993, roč. 26, č. 4, s. 121-124. ISSN 0176-3679.
 782. ČEŠKOVÁ, Eva, Jaromír ŠVESTKA a Oldřich VINAŘ. Fluoxetine in the treatment of inpatients with major depressions. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 209-211. ISSN 0960-7560.
 783. ŠVESTKA, Jaromír a Eva ČEŠKOVÁ. High-affinity benzodiazepines in the treatment of major depressions. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, roč. 34, 3-4, s. 2006-2007. ISSN 0960-7560.
 784. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ a Radek RYŠÁNEK. K postavení fluvoxaminu ve skupině antidepresiv. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993, roč. 88, č. 5, s. 209-220, 11 s. ISSN 0069-2336.
 785. ŠVESTKA, Jaromír, Radek RYŠÁNEK a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of endogenous depressions with valpromide (open study). Homeostasis. 1993, roč. 15, 5-6, s. 291-292. ISSN 0960-7560.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 10:40