Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela PETRŮ a Emilie MUSILOVÁ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie - fyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. Elportál. ISSN 1802-128X.

  2023

  1. CÍDLOVÁ, Hana. Dyslexie a výuka chemie na základní škole. Veletrh nápadů učitelů chemie, 2023. 28 s.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Dyslexie a výuka chemie na základních školách. In XI. Veletrh nápadů učitelů chemie. 2023.
  3. VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. Rozbor učiva obecné chemie na základní škole – propojení opěrných a nově vytvářených pojmů. Arnica - Acta Rerum Naturalium didactICA, časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 18-27. ISSN 1804-8366.

  2022

  1. CÍDLOVÁ, Hana a Jana HORSKÁ. Inovace předmětu aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In 74. sjezd chemiků. 2022.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Jana HORSKÁ. Inovace předmětu Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2022. s. 258-258.

  2018

  1. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠIBOR. Hidden Risks of (School) Chemical Laboratory. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. s. 9011-9015. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Petr PTÁČEK. CHEMICAL CALCULATIONS - A DETERMINING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES OF PUPILS IN CHEMISTRY EDUCATION AT CZECH LOWER SECONDARY SCHOOLS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.). INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2018. s. 785-790. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1150.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Kristýna KOHOUTKOVÁ a Monika BORTLÍKOVÁ. CHOSEN MISCONCEPTIONS IN "HOUSEHOLD PHYSICAL CHEMISTRY" AMONG SECONDARY SCHOOL PUPILS AND UNDERGRADUATES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.). INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2018. s. 773-779. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1147.
  4. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. ICT and Chemistry Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. s. 8993-8999. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018.
  5. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Obecná chemie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 298 s. ISBN 978-80-210-8953-2.
  6. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Obecná chemie. 1. vyd. Brno: Elportál: Masarykova univerzita, 2018. 298 s. ISBN 978-80-210-8953-2.
  7. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Obecná chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8953-2.

  2017

  1. CÍDLOVÁ, Hana. člen Výboru odborné skupiny Chemické vzdělávání ČSCH. Výbor odborné skupiny Chemické vzdělávání České společnosti chemické, 2017.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Lukáš PAWERA. Do the Pupils and Students Understand Electrochemical Voltage Series? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 5609-5613. ISBN 978-84-697-3777-4.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Lukáš PAWERA. DO THE PUPILS AND STUDENTS UNDERSTAND ELECTROCHEMICAL VOLTAGE SERIES? In EDULEARN17. 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017.
  4. CÍDLOVÁ, Hana a Monika BORTLÍKOVÁ. Hustota a forenzní chemie. In VI. Veletrh nápadů učitelů chemie. 2017.
  5. CÍDLOVÁ, Hana. Klesají znalosti a dovednosti žáků i v jejich zájmové činnosti? In Válek, Jan; Marinič, Peter (Eds.). 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 22-27. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-3.
  6. CÍDLOVÁ, Hana. Klesají znalosti a dovednosti žáků i v jejich zájmové činnosti? In 11. Didaktická konference s mezinárodní účastí. 2017.
  7. CÍDLOVÁ, Hana. Klesají znalosti a dovednosti žáků i v jejich zájmové činnosti? In 11. Didaktická konference s mezinárodní účastí. 2017.
  8. CÍDLOVÁ, Hana. Obecná chemie a Seminář z obecné chemie – úspěšnost studentů při řešení testů. In MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE. 2017.
  9. CÍDLOVÁ, Hana a Jan NEKVAPIL. OBECNÁ CHEMIE A SEMINÁŘ Z OBECNÉ CHEMIE – ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ PŘI ŘEŠENÍ TESTŮ. In Kričfaluši Dana (Ed.). MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 316-322. ISBN 978-80-7464-942-4.
  10. PTÁČEK, Petr, Hana CÍDLOVÁ a Nicol BALČIRÁKOVÁ. Žáci základní školy a průmyslová chemie. In Kričfaluši Dana (Ed.). MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 83-93. ISBN 978-80-7464-942-4.
  11. CÍDLOVÁ, Hana. Žáci základní školy a průmyslová chemie. In MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE. 2017.

  2016

  1. CÍDLOVÁ, Hana. člen výboru odborné skupiny Chemické vzdělávání ČSCH. výbor odborné skupiny Chemické vzdělávání České společnosti chemické, 2016.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Hory Jižní Ameriky očima chemika. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2016.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Petr PTÁČEK a Martin ŠUSTR. Chemistry – Vocabulary and Reading. 2016. ISSN 1802-128X.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Petr PTÁČEK a Martin ŠUSTR. Chemistry – Vocabulary and Reading. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
  5. CÍDLOVÁ, Hana, Natálie FÁBRY, Ondřej FRYBORT a Jakub VENCLÍK. Noc s Andersenem - doprovodná akce v Knihovně Jiřího Mahena (laboratoř Rudolfa II.). 2016.
  6. CÍDLOVÁ, Hana. Nové učebnice pro výuku obecné chemie a angličtiny pro chemiky. Odborná skupina Chemické vzdělávání České společnosti chemické, 2016. 20 s.
  7. CÍDLOVÁ, Hana. Nové učebnice pro výuku obecné chemie a angličtiny pro chemiky. In V. Veletrh nápadů učitelů chemie. 2016.
  8. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. ON-LINE HRY PRO MOTIVACI V CHEMII – VYUŽÍVAJÍ SE? In Jan Chromý (ed.). Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2016. s. 28-31. ISBN 978-80-87570-35-7.
  9. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S TVORBOU MULTIMEDIÁLNÍCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PRO VÝUKU CHEMIE V ANGLICKÉM JAZYCE. In Jan Chromý (ed.). Média a vzdělávání 2016 – Media & Education 2016. Praha: Extrasystem Praha, 2016. s. 101-104. ISBN 978-80-87570-35-7.
  10. CÍDLOVÁ, Hana. SOME RESULTS OF ELECTRONIC CHECKING OF SYSTEMATIC WORK OF STUDENTS. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2016. Reflexe pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 339-343. ISBN 978-80-87952-16-0.
  11. CÍDLOVÁ, Hana. Učebnice pro malé vědce. In Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání. 2016.
  12. PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Vliv využití kvízů, rébusů, hádanek apod. na výsledky výchovně-vzdělávacího procesu v chemii. In Šulcová Renata, Matúš Ivan (eds.). 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. první. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. s. 99-104. ISBN 978-80-87343-59-3.

  2015

  1. CÍDLOVÁ, Hana. Člen výboru Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické. výbor Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické, 2015.
  2. KUBĚNOVÁ, Gabriela a Hana CÍDLOVÁ. Dovednost práce s grafy na základní škole a gymnáziu. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 97-103. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  3. KUBĚNOVÁ, Gabriela a Hana CÍDLOVÁ. Dovednost práce s grafy na základní škole a gymnáziu. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  4. PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 147-154. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  5. PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015.
  6. PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  7. CÍDLOVÁ, Hana. Chemie v Oxfordu. In VI. Veletrh nápadů učitelů chemie. 2015.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ a Gabriela KUBĚNOVÁ. Nadaní žáci a práce s textem. In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 47-53. ISBN 978-80-210-8143-7.
  9. CÍDLOVÁ, Hana a Anna BAYEROVÁ. Nadaní žáci a práce s textem. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  10. CÍDLOVÁ, Hana. Peru a Bolivie v obrázcích. 2015. 4 s.
  11. CÍDLOVÁ, Hana a Gabriela KUBĚNOVÁ. Pracujeme s grafy stejným způsobem? In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 54-59. ISBN 978-80-210-8143-7.
  12. KUBĚNOVÁ, Gabriela a Hana CÍDLOVÁ. Pracujeme s grafy stejným způsobem? In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015.
  13. CÍDLOVÁ, Hana a Gabriela KUBĚNOVÁ. Pracujeme s grafy stejným způsobem? In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  14. CÍDLOVÁ, Hana a Gabriela KUBĚNOVÁ. Program Mathseeds a jeho využití k motivaci předškolních dětí. In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 60-65. ISBN 978-80-210-8143-7.
  15. KUBĚNOVÁ, Gabriela a Hana CÍDLOVÁ. Program Mathseeds a jeho využití k motivaci předškolních dětí. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015.
  16. CÍDLOVÁ, Hana. Program Mathseeds a jeho využití k motivaci předškolních dětí. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  17. CÍDLOVÁ, Hana, Jan NEKVAPIL a Martin ŠUSTR. Propojení výuky chemie a anglického jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Monika Šindelková (ed.). Sborník příspěvků z konference Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 16-22. ISBN 978-80-210-8136-9.
  18. CÍDLOVÁ, Hana, Jan NEKVAPIL a Martin ŠUSTR. Propojení výuky chemie a anglického jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015.
  19. CÍDLOVÁ, Hana, Jan NEKVAPIL a Martin ŠUSTR. Propojení výuky chemie a anglického jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015. ISBN 978-80-210-8038-6.
  20. CÍDLOVÁ, Hana. recenze - článek pro konferenční sborník č. 2. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie: Didaktika chemie a její kontexty. 2015.
  21. CÍDLOVÁ, Hana. Recenze vysokoškolské učebnice: REGULI, Ján. Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium. Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-868-4.
  22. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity. In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 54-59. ISBN 978-80-210-8143-7.
  23. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Využití motivačních mezioborových úloh na Elportále Masarykovy univerzity. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  24. PLUCKOVÁ, Irena, Hana CÍDLOVÁ a Monika ŠINDELKOVÁ. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie - DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015.
  25. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY : sborník abstraktů příspěvků z konference 20. - 21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 48 s. ISBN 978-80-210-7844-4.
  26. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie Didaktika chemie a její kontexty : sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 273 s. ISBN 978-80-210-7954-0.
  27. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY: Sborník abstraktů příspěvků z konference 20. - 21. 5. 2015. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2015. 48 s. ISBN 978-80-210-7844-4.
  28. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 273 s. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  29. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 273 s. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.

  2014

  1. BOČKOVÁ, Tereza, Hana CÍDLOVÁ a Lenka ŽEMLIČKOVÁ. Co učit budoucí učitele o tvorbě PowerPointových prezentací? In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2014. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7231-958-9.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Compendium of Chemistry. In XXIIIrd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY EDUCATION : Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. 2014.
  3. CÍDLOVÁ, Hana. Člen výboru Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické. výbor Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické, 2014.
  4. CÍDLOVÁ, Hana. Dovednosti práce žáků s grafy v chemickém kontextu. In 8. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. 2014.
  5. CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. DOVEDNOSTI PRÁCE ŽÁKŮ S GRAFY V CHEMICKÉM KONTEXTU. In Daniel Lajčin , Tomáš Lengyelfalusy (eds.). 8. didaktická konferencia. Zborník príspevkov. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., 2014. s. 58-67. ISBN 978-80-89732-01-2.
  6. CÍDLOVÁ, Hana a Jan PAŘÍZEK. Historie chemie : Chemické prvky. 2014.
  7. CÍDLOVÁ, Hana a Petr PTÁČEK. CHEMICAL ENGLISH KNOWLEDGE AMONG CZECH ENGLISH LANGUAGE LEARNERS. In Bílek Martin (ed.). Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 134-143. ISBN 978-80-7435-415-1.
  8. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ, Hana CÍDLOVÁ a Eva TRNOVÁ. Inquiry Based Chemistry Education - Assumptions and Applications. In Bílek Martin (ed.). Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 23-32. ISBN 978-80-7435-415-1.
  9. CÍDLOVÁ, Hana. Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků. 2014.
  10. CÍDLOVÁ, Hana. Jak mohou studenti napomoci při tvorbě odpovědníků. In Open space konference o e-learningu IS MU : 10 let e-learningu v ISu. 2014.
  11. PTÁČEK, Petr, Hana CÍDLOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Motivační metody ve výuce chemických výpočtů na základní škole. In Daniel Lajčin , Tomáš Lengyelfalusy (eds.). 8. didaktická konferencia. Zborník príspevkov. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., 2014. s. 151-161. ISBN 978-80-89732-01-2.
  12. CÍDLOVÁ, Hana. Motivační metody ve výuce chemických výpočtů na základní škole. In 8. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. 2014.
  13. CÍDLOVÁ, Hana, Petr PTÁČEK a Petra PAZOUROVÁ. Motivační účinek zmínek o historii chemie v učebnicích chemie. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 102-107. ISBN 978-80-210-7599-3.
  14. CÍDLOVÁ, Hana. Motivační účinek zmínek o historii chemie v učebnicích chemie. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014.
  15. CÍDLOVÁ, Hana, Petr PTÁČEK a Petra KŘIVÁNKOVÁ. Motivační účinek zmínek o historii chemie v učebnicích chemie. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  16. CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 108-117. ISBN 978-80-210-7599-3.
  17. CÍDLOVÁ, Hana. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014.
  18. CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  19. CÍDLOVÁ, Hana a Petra KŘIVÁNKOVÁ. The influence of political changes and changes in the educational system on motivational texts about history of chemistry in Czech chemistry textbooks. In Paweł Cieśla, Anna Michniewska (edit.). Teaching and Learning Science at all Levels of Education. Krakow: Peadagogical University of Krakow, 2014. s. 177-180. ISBN 978-83-7271-880-8.
  20. CÍDLOVÁ, Hana a Petra PAZOUROVÁ. Zmínky o historii chemie v učebnicích chemie: opravdu motivují? Komenský. Masarykova univerzita, 2014, roč. 139, č. 2, s. 17-22. ISSN 0323-0449.

  2013

  1. CÍDLOVÁ, Hana. Člen komise pro obhajobu doktorské práce (UP Olomouc). komise pro obhajobu doktorské práce (UP Olomouc), 2013.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Člen vědeckého výboru Mezinárodní konference studentů doktorského studia didaktiky chemie. Mezinárodní konference studentů doktorského studia didaktiky chemie, 2013.
  3. CÍDLOVÁ, Hana. Člen výboru Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické. výbor Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické, 2013.
  4. ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Hana CÍDLOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Radka ČUDOVÁ, Martin HANUS, Milan KUBIATKO, Miroslav MARADA, Tomáš MATĚJČEK a Eva TRNOVÁ. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K, 2013. 288 s. ISBN 978-80-87343-24-1.
  5. CÍDLOVÁ, Hana. Efektivita využití PowerPointových prezentací ve výuce chemie, fyziky a přírodopisu. 2013.
  6. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Implementace potenciometrických metod do výuky předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. 2013.
  7. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Implementace potenciometrických metod do výuky předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 2013. ISSN 1803-537X.
  8. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Implementace potenciometrických metod do výuky předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. In Jiří Břehovský, Jan Novotný, Jaroslav Zukerstein (Editoři). Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 2013. s. 170-173. ISBN 978-80-7414-577-3.
  9. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 24-29. ISBN 978-80-210-6605-2.
  10. CÍDLOVÁ, Hana. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
  11. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Kvízy, křížovky a karetní hry jako prostředek motivace v chemii. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  12. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Kvízy, rébusy a další hry jako motivační prostředek v chemii. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 161-168. ISBN 978-80-210-6635-9.
  13. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Motivace studentů prostřednictvím laboratorních úloh z biochemie a fyzikální chemie. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 107-111. ISBN 978-80-210-6605-2.
  14. CÍDLOVÁ, Hana. Motivace studentů prostřednictvím laboratorních úloh z biochemie a fyzikální chemie. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
  15. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Motivace studentů prostřednictvím laboratorních úloh z biochemie a fyzikální chemie. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  16. CÍDLOVÁ, Hana. Motivační prostředky pro výuku chemie na www stránkách KFCHO PdF MU. In II. Veletrh nápadů učitelů chemie. 2013.
  17. BAYEROVÁ, Anna, Hana CÍDLOVÁ a Gabriela KUBĚNOVÁ. Pohled žáků a učitelů na test vybraných žákovských dovedností v chemii. In Prokša M., Igaz C. (eds.). AKTUÁLNE SMEROVANIE VÝSKUMOV V DIZERTAČNÝCH PRÁCACH Z DIDAKTIKY CHÉMIE. prvé. Bratislava: Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2013. s. 15-25. ISBN 978-80-223-3300-9.
  18. ŽEMLIČKOVÁ, Lenka a Hana CÍDLOVÁ. PowerPoint a výuka chemie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
  19. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Praktická cvičení z biochemie a bioorganické chemie II : Vybrané instrumentální úlohy. 2013. 41 s.
  20. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Strategie individuálního hodnocení výkonu při výuce chemie na základní škole. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 112-116. ISBN 978-80-210-6605-2.
  21. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Strategie individuálního hodnocení výkonu při výuce chemie na základní škole. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  22. CÍDLOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ a Eva TRNOVÁ. The Relevance of Health and Environmental Education in Chemistry for Pupils of Czech Secondary Schools and School-leavers. The Anthropologist. Kamla-Raj, 2013, roč. 16, 1-2, s. 111-115. ISSN 0972-0073.
  23. CÍDLOVÁ, Hana. Turistický závod jako motivační činitel v přírodopise a zeměpise. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 18-23. ISBN 978-80-210-6605-2.
  24. CÍDLOVÁ, Hana. Turistický závod jako motivační činitel v přírodopise a zeměpise. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
  25. CÍDLOVÁ, Hana. Turistický závod jako motivační činitel v přírodopise a zeměpise. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  26. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Hana CÍDLOVÁ, Eva TRNOVÁ, Anna BAYEROVÁ a Gabriela KUBĚNOVÁ. Úroveň vybraných chemických dovedností žáků základních škol a gymnázií. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, č. 11, s. 897-905. ISSN 0009-2770.
  27. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela PETRŮ a Emilie MUSILOVÁ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6356-3.
  28. PTÁČEK, Petr a Hana CÍDLOVÁ. Využití potenciometrických metod v rámci inovace předmětu Laboratorní cvičení z biochemie. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
  29. CÍDLOVÁ, Hana. Využití sportovní soutěže k motivaci v přírodopise a zeměpise. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 153-160. ISBN 978-80-210-6635-9.

  2012

  1. BAYEROVÁ, Anna a Hana CÍDLOVÁ. AUTOEVALUACE POTŘEBNÝCH ÚVODNÍCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ, ZAMĚŘENÁ NA PŘEDMĚT CHEMIE. In Irena Plucková, Jiří Šibor. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 11-19. ISBN 978-80-210-5908-5.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. člen. výbor odborné skupiny chemického vzdělávání České společnosti chemické, 2012.
  3. VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. DOSTUPNOST DOPORUČENÉ STUDIJNÍ LITERATURY PRO PŘEDMĚT OBECNÁ CHEMIE V UNIVERZITNÍCH KNIHOVNÁCH. In Irena Plucková, Jiří Šibor. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 171-180. ISBN 978-80-210-5908-5.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Anna LOVICHOVÁ, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Chemické dovednosti studentů učitelství chemie projevené v testech z obecné chemie. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
  5. CÍDLOVÁ, Hana. Chemické dovednosti studentů učitelství chemie projevené v testech z obecné chemie. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. 2012.
  6. BAYEROVÁ, Anna, Hana CÍDLOVÁ a Michaela PETRŮ. Chemistry Education at Elementary Schools in the Czech Republic: Target Skills and Popularity of the Subject. In Chemistry Education in the Light of the Research. 1. vyd. Kraków: Peadagogical University of Kraków, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2012. s. 11-14. ISBN 978-83-7271-764-1.
  7. CÍDLOVÁ, Hana. Chemistry Education at Primary and Secondary Grammar Schools in the Czech Republic: Target Skills from the Point of View of Pupils and Graduates. In 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences. 2012.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Anna LOVICHOVÁ, Kateřina HÁJKOVÁ a Anna BAYEROVÁ. Chemistry Education at Primary and Secondary Grammar Schools in the Czech Republic: Target Skills from the Point of View of Pupils and Graduates. In 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences. 2012. ISBN 978-83-7271-734-4.
  9. CÍDLOVÁ, Hana, Anna LOVICHOVÁ, Kateřina HÁJKOVÁ a Anna BAYEROVÁ. Chemistry Education at Primary and Secondary Grammar Schools in the Czech Republic: Target Skills From the Point of view of Pupils and Graduates. In Chemistry Education in the Light of the Research. 1. vyd. Kraków: Peadagogical University of Kraków, Department of Chemistry and Chemistry Education, 2012. s. 45-49. ISBN 978-83-7271-764-1.
  10. BAYEROVÁ, Anna, Hana CÍDLOVÁ a Michaela PETRŮ. Chemistry Education on Primary Schools in the Czech Republic: Target Skills and Popularity of the Subject. In 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences. 2012. ISBN 978-83-7271-734-4.
  11. BAYEROVÁ, Anna, Hana CÍDLOVÁ, Kateřina HÁJKOVÁ a Anna LOVICHOVÁ. Mohou představy žáků a učitelů chemie vzájemně korespondovat? In Hájková, E., Vémolová, R. (eds.). XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
  12. MOKRÁ, Zuzana a Hana CÍDLOVÁ. MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIJNÍHO MATERIÁLU Z OBECNÉ CHEMIE PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL A TALENTOVANÉ ŽÁKY. In Irena Plucková, Jiří Šibor. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 99-111. ISBN 978-80-210-5908-5.
  13. CÍDLOVÁ, Hana, Milan KUBIATKO, Anna BAYEROVÁ a Michaela PETRŮ. Oblíbenost přírodovědných předmětů mezi žáky ZŠ. Biologie - chemie - zeměpis. 2012, roč. 21, č. 1, s. 4-7. ISSN 1210-3349.
  14. CÍDLOVÁ, Hana. POSTAVENÍ VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA V OBORU DIDAKTIKA CHEMIE VE SROVNÁNÍ S CHEMICKÝM KVANTITATIVNÍM VÝZKUMEM. In Irena Plucková, Jiří Šibor. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 5-10, 3 s. ISBN 978-80-210-5908-5.
  15. CÍDLOVÁ, Hana. The First Year of Chemistry Study at Faculty of Education, Masaryk University: Printed or Electronic Study Materials? In 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences. 2012.
  16. CÍDLOVÁ, Hana, Monika BERANOVÁ, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. The First Year of Chemistry Study at Faculty of Education, Masaryk University: Printed or Electronic Study Materials? In 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences. 2012. ISBN 978-83-7271-734-4.
  17. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela PETRŮ a Anna BAYEROVÁ. The influence of Interdisciplinary Motivational Examples on Popularity of Subject Chemistry at Primary Schools in the Czech Republic. In 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences. 2012. ISBN 978-83-7271-734-4.
  18. BERANOVÁ, Monika a Hana CÍDLOVÁ. Tištěné versus elektronické studijní materiály ve výuce názvosloví anorganické chemie na PedF MU. In Neubauer, J; Hájková, E. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings, Social Science & Humanities. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 33-41. ISBN 978-80-7231-867-4.
  19. BERANOVÁ, Monika a Hana CÍDLOVÁ. Tištěné versus elektronické studijní materiály ve výuce názvosloví anorganické chemie na PedF MU. In Hájková, E., Vémolová, R. (eds.). XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
  20. CÍDLOVÁ, Hana, Emilie MUSILOVÁ a Michaela PETRŮ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5785-2.

  2011

  1. MOKRÁ, Zuzana a Hana CÍDLOVÁ. Beketovova řada a spektrochemická řada ligandů jako modely slovně popsaných algoritmů v chemii. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2011, roč. 20, 3x, s. 89-93. ISSN 1210-3349.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. člen. výbor odborné skupiny chemického vzdělávání České společnosti chemické, 2011.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Hana ČTRNÁCTOVÁ a Zuzana MOKRÁ. Dovednosti v chemii a jejich aplikace. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2011, roč. 20, 3x, s. 104-108. ISSN 1210-3349.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : Chemické látky. 2011.
  5. CÍDLOVÁ, Hana, Barbora LOUČKOVÁ, Petra KŘIVÁNKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie - mapa webu. Journal of Technology and Information Education (příloha). 2011, roč. 3, č. 2, s. 103-106. ISSN 1803-6805.
  6. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : Nositelé Nobelovy ceny za chemii. 2011.
  7. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : Osobnosti. 2011.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : Teorie, objevy, výroby. 2011.
  9. CÍDLOVÁ, Hana, Barbora LOUČKOVÁ, Petra KŘIVÁNKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie - tvorba studijního materiálu. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2011, roč. 20, 3x, s. 217-220, 54 s. ISSN 1210-3349.
  10. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : 17. století. 2011.
  11. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : 18. století. 2011.
  12. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : 19. století. 2011.
  13. CÍDLOVÁ, Hana, Petra KŘIVÁNKOVÁ, Barbora LOUČKOVÁ a Barbora VALOVÁ. Historie chemie : 20. století. 2011.
  14. CÍDLOVÁ, Hana. Hory Jižní Ameriky očima chemika. 2011. 4 s.
  15. CÍDLOVÁ, Hana a Zuzana MOKRÁ. Periodický zákon, periodická tabulka, periodicita chemických a fyzikálních vlastností prvků. In University of Defence. XXIX International Coloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 359-377. ISBN 978-80-7231-812-4.
  16. CÍDLOVÁ, Hana. POSTAVENÍ VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA V OBORU DIDAKTIKA CHEMIE VE SROVNÁNÍ S CHEMICKÝM KVANTITATIVNÍM VÝZKUMEM. In Mezinárodní seminář doktorského studia: METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. 2011.
  17. CÍDLOVÁ, Hana. Posudek na projekt číslo 1641/2010. Fond rozvoje vysokých škol, 2011.
  18. CÍDLOVÁ, Hana. Posudek na projekt číslo 2983/2010. Fond rozvoje vysokých škol, 2011.
  19. CÍDLOVÁ, Hana. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In XXIX International Coloquium on the Management of Educational Process. 2011.
  20. CÍDLOVÁ, Hana a Barbora VALOVÁ. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In Univerzita obrany. XXIX International Coloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno, 2011. s. 379-388. ISBN 978-80-7231-812-4.
  21. CÍDLOVÁ, Hana a Michaela PETRŮ. Vliv motivačních úloh na výsledky výchovně vzdělávacího procesu v předmětu chemie na ZŠ. In Zborník z medzinárodného seminára doktorandského štúdia "Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie". první. Trnava: Trnavská univerzita, 2011. s. 125-131. ISBN 978-80-8082-438-9.
  22. CÍDLOVÁ, Hana a Barbora VALOVÁ. Vysokoškolská obecná chemie: sylaby předmětu verzus studijní literatura. In Zborník z medzinárodného seminára doktorandského štúdia "Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie". 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2011. s. 135-140. ISBN 978-80-8082-438-9.
  23. VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. Vysokoškolské učebnice obecné chemie v knihovnách České republiky. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2011, roč. 20, 3x, s. 217-220, 54 s. ISSN 1210-3349.

  2010

  1. CÍDLOVÁ, Hana. člen. výbor odborné skupiny chemického vzdělávání České společnosti chemické, 2010.
  2. VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. Literatura doporučená ke studiu předmětu Obecná chemie na veřejných vysokých školách v České republice - studijní obory učitelství chemie. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 285-291. ISBN 978-80-7368-426-6.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ, Barbora VALOVÁ a Petra ŠVIHELOVÁ. Nejčastější chyby studentů v testech z předmětu Seminář z obecné chemie. In X. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 231-232. ISBN 978-80-7375-396-2.
  4. CÍDLOVÁ, Hana. Posudek na projekt číslo 2438/2009. Fond rozvoje vysokých škol, 2010.
  5. CÍDLOVÁ, Hana. Protinádorová chemoterapie. 2010. 4 s.
  6. MOKRÁ, Zuzana a Hana CÍDLOVÁ. Srovnání návratnosti dotazníkových šetření distribuovaných různými formami. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 181-185. ISBN 978-80-7368-426-6.
  7. MOKRÁ, Zuzana, Hana CÍDLOVÁ a Barbora VALOVÁ. ŽIRAFA - soutěž žáků ZŠ v Jihomoravském kraji. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7231-722-6.

  2009

  1. NAVRÁTILOVÁ, Lucie, Hana CÍDLOVÁ a Renata DAVIDOVÁ. Bylinář: interaktivní studijní materiál. Biologie - Chemie - Zeměpis. Praha: SPN, 2009, roč. 18, č. 5, s. 225-226. ISSN 1210-3349.
  2. ŠVIHELOVÁ, Petra a Hana CÍDLOVÁ. Classification of Chemical Calculations according to the Complexity of the Examples. In International Scientific - Practical - Conference: Chemistry Education 2009. 1. vyd. Riga: Latvijas Universitate, 2009. s. 147-152. ISBN 978-9984-45-145-9.
  3. CÍDLOVÁ, Hana. Dvojoborové motivační úlohy integrující učivo chemie s jinými vyučovacími předměty. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 2009.
  4. CÍDLOVÁ, Hana a Emilie MUSILOVÁ. Dvojoborové motivační úlohy integrující učivo chemie s jinými vyučovacími předměty. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. s. 438-441. ISBN 978-80-7041-839-0.
  5. CÍDLOVÁ, Hana a Emilie MUSILOVÁ. Chemické názvosloví anorganických sloučenin. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
  6. VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. Nejčastější chyby ve studentských protokolech z předmětu Laboratorní cvičení z fyzikální chemie. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
  7. CÍDLOVÁ, Hana. Nové studijní materiály pro výuku obecné chemie na PdF MU. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2009.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ, Kateřina PASCHOVÁ, Miloslava PLACHÁ, Petra ŠVIHELOVÁ a Barbora VALOVÁ. Nové studijní materiály pro výuku obecné chemie na PdF MU. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 38-39. ISBN 978-80-7375-309-2.
  9. VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. Obecná chemie na vysokých školách v České republice. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. 12 s. ISBN 978-80-7435-018-4.
  10. CÍDLOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - chemická kinetika. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2009.
  11. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - chemická kinetika. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 40-41. ISBN 978-80-7375-309-2.
  12. CÍDLOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - komlexní pohled na chemickou kinetiku. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2009.
  13. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - komlexní pohled na chemickou kinetiku. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
  14. MOKRÁ, Zuzana a Hana CÍDLOVÁ. Textové učební pomůcky ve výuce chemie na českých středních školách. In Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. 14 s. ISBN 978-80-7435-018-4.
  15. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Vliv předchozího studia na kvalitu zpracování protokolů z laboratorního cvičení z fyzikální chemie. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 102-103. ISBN 978-80-7375-309-2.
  16. CÍDLOVÁ, Hana a Barbora VALOVÁ. Výuka obecné chemie na veřejných vysokých školách v České republice. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. s. 441-446. ISBN 978-80-7041-827-7.
  17. CÍDLOVÁ, Hana a Zuzana MOKRÁ. Využívání textových prostředků v přípravě učitelů na výuku chemie a během ní. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009. s. 412-422. ISBN 978-80-7041-827-7.
  18. MOKRÁ, Zuzana, Hana CÍDLOVÁ a Barbora VALOVÁ. Žákovská soutěž ŽIRAFA. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
  19. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. ŽIRAFA, aneb soutěž ŽIvot, RAdost, FAntazie. Chemické listy. 2009, roč. 103, č. 10, s. 843-846. ISSN 0009-2770.

  2008

  1. CÍDLOVÁ, Hana. Chemicky zaměřené e-learningové materiály určené k výuce studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace (Aktuální otázky výuky chemie XVII.). 2008.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Chemicky zaměřené e-learningové materiály určené k výuce studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace (Aktuální otázky výuky chemie XVII.). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 17-21. ISBN 978-80-7041-214-5.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Pavla ŠVAŘÍČKOVÁ. Chemie pro učitele mateřských škol. In Pracovní seminář Škola, zdraví a životní prostředí. 2008.
  4. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Řešené příklady z fyzikální chemie IVa : Chemická kinetika. Kinetika jaderných přeměn. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 99 s. ISBN 978-80-210-4603-0.
  5. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Řešené příklady z fyzikální chemie IVb : Farmakokinetika. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 66 s. ISBN 978-80-210-4604-7.
  6. CÍDLOVÁ, Hana. Student`s Knowledge of Primary School General Chemistry. In Pracovní seminář na pracovišti: Institut fur Anorganische Chemie / Materialchemie - Fachdidaktische Zentrum fur Chemie, Universitat Wien. 2008.
  7. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. ŽIRAFA (ŽivotRadostFantazie) : žákovská soutěž přírodovědných oborů; zadání poloviny úkolů z oboru chemie. Brno, Stará radnice, 2008. 11 s.

  2007

  1. CÍDLOVÁ, Hana. Chemická kinetika pohledem studentů. In VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 2 s. ISBN 978-80-210-4235-3.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Chemicky zaměřené e-learningové materiály určené k výuce studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace (Aktuální otázky výuky chemie XVII.). 2007.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Multimediální studijní materiál Laboratorní technika - využití v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007. ISBN 978-80-210-4235-3.
  4. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 3, s. 140-142. ISSN 1210-3349.
  5. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 4, s. 186-187. ISSN 1210-3349.
  6. CÍDLOVÁ, Hana a Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 5, č. 6, s. 25-27. ISSN 1801-1381.
  7. CÍDLOVÁ, Hana a Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 5, č. 6, s. 25-27. ISSN 1801-1381.
  8. CÍDLOVÁ, Hana a Petra ANDRÝSKOVÁ. Test aplikačních dovedností a jeho základní charakteristiky. In VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 29-30. ISBN 978-80-210-4235-3.
  9. CÍDLOVÁ, Hana. Test z obecné a fyzikální chemie - vybrané odpovědi respondentů. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. 8 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
  10. CÍDLOVÁ, Hana. Trvale udržitelný rozvoj předávání informací. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 17-19. ISBN 978-80-210-4504-0.

  2006

  1. CÍDLOVÁ, Hana a Petra ANDRÝSKOVÁ. Elementární učivo obecné a fyzikální chemie: jak umíme využít své znalosti? In VI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 22-23. ISBN 80-210-3943-4.
  2. ANDRÝSKOVÁ, Petra a Hana CÍDLOVÁ. Hrátky s ohněm: otázky pro školní děti. In VI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 10-11. ISBN 80-210-3943-4.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Jaromír TOUŠEK. III. Fyzikální chemie. In Chemická olympiáda : 43. ročník : 2006-2007 : školní kolo : kategorie A a E : soutěžní úlohy studijní a praktické části. 1. vyd. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2006. s. 16-18. Petr Holzhauser. ISBN 80-86784-32-0.
  4. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 4 s. ISBN 80-7231-139-5.
  5. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ a Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. 5 s. ISBN 80-7368-244-3.
  6. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela ZEMANOVÁ a Emílie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením II. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 7 s. ISBN 80-7231-139-5.
  7. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU. In Pedagogický software 2006. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 69-71. ISBN 80-85645-56-4.
  8. CÍDLOVÁ, Hana. Princip testu aplikačních dovedností a některé závěry pro obor obecné a fyzikální chemie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie : Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 73-77. ISBN 80-8083-286-2.
  9. ANDRÝSKOVÁ, Petra a Hana CÍDLOVÁ. Teploměr, tlakový hrnec a škola. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 9, s. 833-837. ISSN 0009-2770.
  10. CÍDLOVÁ, Hana. Využití programu ChemSketch ve výuce. 2006.
  11. CÍDLOVÁ, Hana. Využití videozáznamů ve výuce chemie. Use of Video at Chemistry Education. 2006.
  12. CÍDLOVÁ, Hana a Petra ANDRÝSKOVÁ. Znalosti elementárního učiva obecné a fyzikální chemie mezi gymnazisty. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 81-84. ISBN 80-7368-244-3.

  2005

  1. CÍDLOVÁ, Hana. Další laboratorní úlohy - pro cvičení z analytické chemie, fyzikální chemie nebo biochemie. 2005.
  2. CÍDLOVÁ, Hana, Jitka MACENAUEROVÁ a Jitka POŽÁROVÁ. E-learning jako možnost rozšíření výuky směrem k zájmovým oblastem. In SCO 2005. Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 147-149. ISBN 80-210-3699-0.
  3. CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z anorganické chemie. 2005. ISBN 80-210-3876-4.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Ivana BRŇOVJÁKOVÁ, Helena HLAVIČKOVÁ, Hana NOVÁČKOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 9 s. ISBN 80-85960-92-3.
  5. CÍDLOVÁ, Hana. oponent v závěrečném řízení FR VŠ za rok 2004; specializace: fyzikální chemie; učitelství chemie. Fond rozvoje vysokých škol, 2005.
  6. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Praktická cvičení z biochemie a bioorganické chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 49 s. ISBN 80-210-3883-7.
  7. CÍDLOVÁ, Hana a Libuše TRNKOVÁ. Řešené příklady z fyzikální chemie III. Molekulární transport, teorie reakční rychlosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 81 s. 1. vyd. ISBN 80-210-3755-5.
  8. CÍDLOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie. In V. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 2005. ISBN 80-210-3637-0.
  9. CÍDLOVÁ, Hana, Michal BŘÍZA, Eva LOMOVCIVOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské hry jako motivační prostředek ve výuce chemie - interaktivní verze. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 5 s. ISBN 80-85960-92-3.
  10. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. 2005.
  11. CÍDLOVÁ, Hana a Petra ANDRÝSKOVÁ. Test aplikačních schopností: Rozumíme fyzikální chemii? In Aktuální otázky výuky chemie. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 477-483, 8 s. ISBN 80-7041-511-8.
  12. CÍDLOVÁ, Hana. Test elementárních znalostí z obecné a fyzikální chemie. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 9 s. ISBN 80-85960-92-3.
  13. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - chemická část. 2005.
  14. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - multimediální studijní materiál. In Aktuální otázky výuky chemie. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 377-381. ISBN 80-7041-511-8.

  2004

  1. ŠIBOR, Jiří, Hana CÍDLOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Algoritmus řešení úloh z organické chemie. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 192-193, 236 s.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Alternativní přístup k výuce fyzikální chemie v přípravě učitelů chemie. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. 5 s. ISBN 80-7231-116-6.
  3. JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ, Hana CÍDLOVÁ a Jiří ŠIBOR. COMENIUS 2004 - Integrovaný výukový systém pro základní a střední školy. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 98-99, 236 s.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ a Eva LOMOVCIVOVÁ. Chemie kolem nás - pexeso na počítačové síti Internet. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 233-237. ISBN 80-7041-198-8.
  5. MACENAUEROVÁ, Jitka, Jitka POŽÁROVÁ a Hana CÍDLOVÁ. Laboratorní cvičení z anorganické chemie: multimediální studijní materiál. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 5 s. ISBN 80-210-3612-5.
  6. CÍDLOVÁ, Hana. Obecná, anorganická a fyzikální chemie - využití e-learningu ve výuce. In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno: MU v Brně, 2004. s. 69-71. ISBN 80-210-3409-2.
  7. CÍDLOVÁ, Hana. Obecně chemické a fyzikálně chemické znalosti absolventů vysokoškolských chemických oborů. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 12 s. ISBN 80-210-3612-5.
  8. ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Papír, špejle, plastelína materiály k rozvíjení prostorové představivosti. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 5 s. ISBN 80-210-3612-5.
  9. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Eva LOMOVCIVOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Pexeso a kvarteto jako motivační prvek v chemii. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN a Fortuna, 2004, roč. 13, č. 4, s. 183-185. ISSN 1210-3349.
  10. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠIBOR. Polarimetrie a chemická kinetika v laboratorním cvičení z analytické a fyzikální chemie. 2004.
  11. ONOFREJOVÁ, Lucia, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Potenciometrické studium obsahu a stability askorbové kyseliny v rajčatech. In IV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2004. ISBN 80-210-3319-3.
  12. ONOFREJOVÁ, Lucia, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Potenciometrické studium obsahu a stability askorbové kyseliny v plodech rajčete. Chemagazín. 2004, XIV, č. 5, s. 10-11. ISSN 1210-7409.
  13. CÍDLOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Problémová výuka ve fyzikální chemii. In IV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2004. ISBN 80-210-3319-3.
  14. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ a Renata NĚMCOVÁ. Řešené příklady z fyzikální chemie VI. Vybrané optické fyzikálně chemické metody. Koloidní soustavy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 50 s. ISBN 80-210-3344-4.
  15. CÍDLOVÁ, Hana, Eva LOMOVCIVOVÁ a Martina BERGEROVÁ. Společenské hry jako alternativní motivační prostředek v chemii. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. s. 38-40. ISBN 80-7231-116-6.
  16. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Emilie MUSILOVÁ, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry s chemickou problematikou. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 138-143. ISBN 80-7041-198-8.
  17. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ, Jiří ŠIBOR a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry v chemii. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. s. 140-141.
  18. QU, Yun, Amanda HARRIS, Andrea PETZ, Peyman KABOLIZADEH, Hana PENAZOVA a Nicholas FARRELL. Synthesis and DNA conformational changes of non-covalent polynuclear platinum complexes. Journal of Inorganic Biochemistry. New York, USA: Elsevier, 2004, roč. 98, č. 10, s. 1591-1598. ISSN 0162-0134.
  19. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Vícesložková spektrofotometrická analýza: současné stanovení vybraných potravinářských barviv v nealkoholických nápojích. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 12 s. ISBN 80-210-3612-5.
  20. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Využití počítače v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 198-203. ISBN 80-7041-198-8.
  21. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Využití polarimetru v laboratorním cvičení z analytické chemie. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. 4 s. ISBN 80-7231-116-6.
  22. CÍDLOVÁ, Hana. Znalosti fyzikálně chemického učiva u studentů absolventských ročníků chemických oborů. 2004.

  2003

  1. LOMOVCIVOVÁ, Eva a Hana CÍDLOVÁ. Hrajeme si v chemii. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 33-33.
  2. CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Brno: MU v Brně, 2003. 124 s. ISBN 80-210-3300-2.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Postavení a význam fyzikální chemie v procesu pregraduální přípravy učitelů. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 179-182. ISBN 80-7042-960-7.
  4. SICHOVÁ, Lucie, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Půda - interdisciplinární výukový systém na síti Internet. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 49 - 49. ISBN 80-7231-105-0.
  5. CÍDLOVÁ, Hana, Daniela SZMEKOVÁ a Jiří ŠTĚPÁN. Řešené příklady z fyzikální chemie I. Skupenské stavy, fázové rovnováhy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 118 s. ISBN 80-210-3122-0.
  6. CÍDLOVÁ, Hana. Skrytá rizika (školní) chemické laboratoře. In Teachers and Health 5. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 433-441.
  7. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Lucie SICHOVÁ a Adam ŠVEC. Využití přímého přenosu měřených dat do počítače v laboratorním cvičení z fyzikální chemie při kineticko-spektrofotometrickém stanovení vitamínu C v nápojích. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 31-31. ISBN 80-7231-105-0.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Lucia ONOFREJOVÁ a Jiří ŠIBOR. Zkušenosti s novými laboratorními úlohami v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 31-31. ISBN 80-7231-105-0.

  2002

  1. MCGREGOR, Tracey D., Alexander HEGMANS, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Kamila NEPLECHOVÁ, Olga NOVÁKOVÁ, Hana PEŇÁZOVÁ, Oldřich VRÁNA, Viktor BRABEC a Nicholas FARRELL. A comparison of DNA binding profiles of dinuclear platinum compounds with polyamine linkers and the trinuclear platinum phase II clinical agent BBR3464. Journal of Biological Inorganic Chemistry. Heidelberg: Springer Verlag, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 397-404, 7 s. ISSN 0949-8257.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Databáze výpočetních příkladů výukového programu CECAL pro obor fyzikální chemie. In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 16. ISBN 80-210-2776-2.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Educational program CECAL used in education of physical chemistry at Faculty of Education, Masaryk University, Brno. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 30.
  4. CÍDLOVÁ, Hana, Lenka FIKROVÁ a Nicholas FARRELL. "Electrostatic Compounds" of Pt(II). In Biophysics of the Genome and Its Interactions. Hlohovec: Czech Committee for Biophysics, 2002. s. 16. ISBN 80-7041-868-0.
  5. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Kineticko-spektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2002, roč. 96, č. 6, s. 486. ISSN 0009-2770.
  6. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Kinetic-Spectrophotometric Determination of Ascorbic Acid in Beverages with Added Vitamins and in Pharmaceutical Preparations. In EuroConference "Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentification". Lednice, 2002.
  7. JANČÁŘ, Luděk a Hana CÍDLOVÁ. Metodika stanovení vitaminu C jako součást speciálního semináře z instrumentálních metod. In Mezinárodní konference o výuce chemie, Sekce IV, Program. Hradec Králové, 2002.
  8. JANČÁŘ, Luděk, Hana CÍDLOVÁ, Radek GALÁŠ a Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy typu chemický text. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2002, roč. 96, č. 6, s. 455. ISSN 0009-2770.
  9. CÍDLOVÁ, Hana, Lenka FIKROVÁ a Nicholas FARRELL. Nová třída protinádorově účinných koordinačních sloučenin Pt(II)? In Profil učitele chemie II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 282 - 289. ISBN 80-7041-868-0.
  10. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Numerické výpočty na pomezí analytické a fyzikální chemie v systému COMENIUS2000. In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 15. ISBN 80-210-2776-2.
  11. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Počítačová a učebnicová forma studijního materiálu pro výuku fyzikální chemie. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2002, roč. 96, č. 6, s. 448. ISSN 0009-2770.
  12. JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ a Hana CÍDLOVÁ. Problematika stanovení vitaminu C ve speciálním semináři z chemie. In Mezinároení konference o výuce chemie "Aktuální otázky výuky chemie XII", Sborník příspěvků. Hradec Králové, 2002.
  13. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Sbírka řešených výpočetních příkladů z fyzikální chemie generovaná pomocí výukového programu CECAL. In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 17. ISBN 80-210-2776-2.
  14. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Výukový program CECAL a jeho využití ve výuce fyzikální chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 70-72. ISBN 80-7231-090-9.
  15. JANČÁŘ, Luděk a Hana CÍDLOVÁ. Výukový systém COMENIUS 2000 a jeho využití v chemických výpočtech. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Ediční středisko ZF JU, České Budějovice, 2002. s. 29. ISBN 80-85645-46-7.
  16. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Výukový systém COMENIUS 2000 jako tutor fyzikálně chemických vzorců, rovnic a zákonů. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Ediční středisko ZF JU, České Budějovice, 2002. s. 30. ISBN 80-85645-46-7.

  2001

  1. MUSILOVÁ, Emilie, Luděk JANČÁŘ a Hana PEŇÁZOVÁ. Zkušenosti s tvorbou databáze chemických motivačních úloh. In 10. mezinarodní konference o výuce chemie. Sborník přednášek. Aktuální otázky výuky chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 1 s. ISBN 80-7041-304-2.

  2000

  1. MCGREGOR, Tracey Dawn, Jana KASPARKOVA, Olga NOVAKOVA a Hana PENAZOVA. A comparison of DNA binding profiles of bis platinum compounds with polyamine linkers and a trinuclear platinum phase I clinical agent. In VRANA, Oldrich, Viktor BRABEC a Nicholas FARRELL. Proceedings of the American Association for Cancer Research. San Francicso, CA, USA: American Association for Cancer Research, 2000. s. 264.
  2. PEŇÁZOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Databáze výpočetních příkladů výukového programu CECAL pro obor fyzikální chemie. České Budějovice: Pedagogický software 2000, sekce I, 2000. 1 s. ISBN 80-85645-40-8.
  3. MALCHÁRKOVÁ, Daniela a Hana PEŇÁZOVÁ. Historie výpočetní techniky. Brno: Paido, 2000. s. 41-42. ISBN 80-85931-96-6.
  4. MUSILOVÁ, Emílie a Hana PEŇÁZOVÁ. Chemické názvoloví anorganických sloučenin. Brno. Brno: PdF MU v Brně, 2000. 157 s. ISBN 80-210-2392-9.
  5. MUSILOVÁ, Emilie, Hana PEŇÁZOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Tvorba databáze chemických motivačních úloh. In 10. mezinarodní konference o výuce chemie. Program. Sekce I. Obecné otázky výuky chemie na ZŠ a SŠ. Hradec Králové, 2000.
  6. MUSILOVÁ, Emilie, Hana PEŇÁZOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Tvorba databaze motivacnich uloh pro vyuku chemie. In 7. rocnik mezinarodni konference "Pedagogicky software 2000", Sbornik prednasek a programu. 48, sekce I. Ceske Budejovice, 2000. ISBN 80-85645-40-8.
  7. MUSILOVÁ, Emilie, Hana PEŇÁZOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Tvorba databáze motivačních úloh pro výuku chemie. Brno, 2000. 141 s.
  8. PEŇÁZOVÁ, Hana, Daniela MALCHÁRKOVÁ, Natálie SEDLÁČKOVÁ, Jitka NEDOROSTKOVÁ, Jarmila PETRŮ a Alena ZEMANOVÁ. Tvorba databáze výpočetních příkladů výukového programu CECAL pro obor fyzikální chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 29. ISBN 80-210-2265-5.
  9. PEŇÁZOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Využití databáze výpočetních příkladů výukového programu CECAL ve výuce chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 16. ISBN 80-210-2265-5.

  1999

  1. PEŇÁZOVÁ, Hana. Je libo do Pienin? In Chemický občasník. Brno: Paido, 1999. s. 44-45. 6. ISBN 80-85931-80-X.
  2. PEŇÁZOVÁ, Hana. Molekulární mechanismus protinádorového působení cisplatiny. In Chemický občasník. Brno: Paido, 1999. s. 31-35. 6. ISBN 80-85931-80-X.
  3. PEŇÁZOVÁ, Hana. Polská anabáze. Turista. 1999, roč. 32, č. 1, s. 35.
  4. PEŇÁZOVÁ, Hana a Alena ZEMANOVÁ. Tvorba databáze numerických příkladů výukového systému CECAL pro obor fyzikální chemie. In Univerzitní noviny. Brno: Universitas Masarykiana, 1999. s. 22. ISBN 1211-6866.
  5. PEŇÁZOVÁ, Hana. Využití elektroforézy při studiu struktury DNA. In Chemický občasník. Brno: Paido, 1999. s. 28-31. 6. ISBN 80-85931-80-X.
  6. PEŇÁZOVÁ, Hana. Využití počítačů ve výuce fyzikální chemie na katedře chemie PdF MU v Brně. In Univerzitní noviny. Brno: Universitas Masarykiana, 1999. s. 21-22. 6. ISBN 1211-6866.

  1998

  1. PEŇÁZOVÁ, Hana. Jednotky fyzikálních a fyzikálně chemických veličin. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 37-38. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
  2. PEŇÁZOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z fyziky a fyzikální chemie pro studenty učitelství chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 130 s. ISBN 80-210-1823-2.

  1997

  1. PEŇÁZOVÁ, Hana. Co v učebnicích fyzikální chemie nebylo (polarografie). In Chemický občasník. Brno: Paido, 1997. s. 7-9. 5. ISBN 80-85931-40-0.
  2. PEŇÁZOVÁ, Hana a Michaela VORLÍČKOVÁ. GUANINE TETRAPLEX FORMATION BY SHORT DNA FRAGMENTS CONTAININGRUNS OF GUANINE AND CYTOSINE. Biophysical Journal. 1997, roč. 73, č. 2, s. 2054-2063. ISSN 0006-3495.
  3. PEŇÁZOVÁ, Hana a Martina JELÍNKOVÁ. Jak vznikala chemie, nejen fyzikální? In Chemický občasník. Brno: Paido, 1997. s. 31-32. 5. ISBN 80-85931-40-0.
  4. PEŇÁZOVÁ, Hana. Jak zkoušet? In Didaktika chemie - její současnost a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 51-52. 136. ISBN 80-210-1487-3.
  5. PEŇÁZOVÁ, Hana. Vitamín C - pohled do historie. In Chemický občasník. Brno: Paido, 1997. s. 37-39. 5. ISBN 80-85931-40-0.

  1996

  1. PEŇÁZOVÁ, Hana. Biofyzika. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-21-4.
  2. PEŇÁZOVÁ, Hana. Srovnání některých konformačních vlastností poly d(A-T) a poly d(n2A-T). In Chemický občasník. Brno: Paido, 1996. s. 11-13. 4. ISBN 80-85931-22-2.
  3. PEŇÁZOVÁ, Hana. Víceřetězová uspořádání DNA. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-22-2.

  1995

  1. CÍDLOVÁ, Hana. Zákonitosti stability kvadruplexu krátkých fragmentů DNA tvořených blokovými sekvencemi guaninu a cytozinu (dizertační práce). Brno, 1995.

  1994

  1. KYPR, Jaroslav, János SÁGI, Erika SZAKONYI, Katalin EBINGER, Hana PEŇÁZOVÁ, Jana CHLÁDKOVÁ a Michaela VORLÍČKOVÁ. Thymine Methyl-Groups Stabilize the Putative A-Form of the Synthetic DNA poly(amino(2) dA-dT). Biochemistry. 1994, roč. 33, č. 13, s. 3801-3806. ISSN 0006-2960.
  2. KYPR, Jaroslav, Hana PEŇÁZOVÁ, János SÁGI, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michaela VORLÍČKOVÁ. UV Light-Induced Cross-Linking of the Strands of Poly(dA-dT) and Related Altenrating Purine-Pyrimidine DNAs. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. 1994, roč. 11, č. 6, s. 1225-1236. ISSN 0739-1102.

  1993

  1. PEŇÁZOVÁ, Hana, Šárka POSPÍŠILOVÁ, János SÁGI, Michaela VORLÍČKOVÁ a Jaroslav KYPR. Crosslinking of Natural and Synthetic DNA Strands upon UV Light Irradiation. In Analysis of Structure of Biomacromolecules and their Interactions with Enviromental Cytotoxic Agents. Brno, 1993. s. P20, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 09:34