Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ELIÁŠ, Sara, Jana HURYCHOVÁ, Pavel DOBEŠ, Duarte Nuno TOUBARRO TIAGO, Nelson SIMÕES a Pavel HYRŠL. Bioactive molecules produced by Heterorhabditis bacteriophora affects the phenoloxidase system of Galleria mellonella. In Seventh International Congress of Nematology. 2022.
 2. ELIÁŠ, Sara, Jana ILGOVÁ, Jana HURYCHOVÁ, Paola ALBERT POYÁN, Pavel DOBEŠ, Martin KAŠNÝ a Pavel HYRŠL. Bioactive molecules produced by Heterorhabditis bacteriophora after in vitro stimulation by insect tissue. In 18th meeting IOBC/WPRS Working Group Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. 2022.
 3. HYRŠL, Pavel. Imunita bezobratlých. In Brněnský den imunologie 2022. 2022.
 4. DOBEŠ, Pavel, Eva FUJDIAROVÁ, Josef HOUSER, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Studying the role of PLLs, the family of lectins produced by Photorhabdus sp., the bacterial symbiont of entomopathogenic nematodes. In 18th meeting IOBC/WPRS Working Group Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. 2022.
 5. LEE, Saetbyeol, Filip KALCIC, Iola F. DUARTE, Dalibor TITERA, Martin KAMLER, Pavel MRNA, Pavel HYRŠL, Jiri DANIHLIK, Pavel DOBEŠ, Martin KUNC, Anna PUDLO a Jaroslav HAVLIK. 1H NMR Profiling of Honey Bee Bodies Revealed Metabolic Differences between Summer and Winter Bees. Insects. MDPI, 2022, roč. 13, č. 2, s. 1-13. ISSN 2075-4450. doi:10.3390/insects13020193.
 6. 2021

 7. FUJDIAROVÁ, Eva, Josef HOUSER, Pavel DOBEŠ, Gita PAULÍKOVÁ, Nikolaj KONDAKOV, Leonid KONONOV, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Heptabladed b-propeller lectins PLL2 and PHL from Photorhabdus spp. recognize O-methylated sugars and influence the host immune system. The FEBS Journal. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 288, č. 4, s. 1343-1365. ISSN 1742-464X. doi:10.1111/febs.15457.
 8. MINÁŘOVÁ, Hana, Lucie BLÁHOVÁ, Jiří KALINA, Ivana PAPEŽÍKOVÁ, Jan MAREŠ, Radovan KOPP, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Stanislava RESCHOVÁ a Miroslava PALÍKOVÁ. Plant-based and immunostimulant-enhanced diets modulate oxidative stress, immune and haematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Veterinaria Brno. University of Veterinary Sciences Brno, 2021, roč. 90, č. 2, s. 233-254. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb202190020233.
 9. FUJDIAROVÁ, Eva, Pavel DOBEŠ, Josef HOUSER, Filip MELICHER, Lukáš FALTINEK, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. PLL-like lectin family from entomopathogenic bacterium Photorhabdus laumondii. In XXVI Annula congress o Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular biology with coperation of Austrian and German Biochemical Section. 2021. ISBN 978-80-907779-1-0.
 10. VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea, Michal JANÁČ, Pavel HYRŠL, Vadym KRASNOVYD a Lukáš VETEŠNÍK. Vigour-related traits and immunity in hybrids of evolutionary divergent cyprinoid species: advantages of hybrid heterosis? Journal of Fish Biology. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 98, č. 4, s. 1155-1171. ISSN 0022-1112. doi:10.1111/jfb.14648.
 11. DOSTÁLKOVÁ, Silvie, Pavel DOBEŠ, Martin KUNC, Jana HURYCHOVÁ, Mária ŠKRABIŠOVÁ, Marek PETŘIVALSKÝ, Dalibor TITĚRA, Jaroslav HAVLÍK, Pavel HYRŠL a Jiří DANIHLÍK. Winter honeybee (Apis mellifera) populations show greater potential to induce immune response than summer ones after immune stimuli. Journal of Experimental Biology. Cambridge: Company of Biologists Ltd, 2021, roč. 224, č. 3, s. 1-12. ISSN 0022-0949. doi:10.1242/jeb.232595.
 12. 2020

 13. ELIÁŠ, Sara, Jana HURYCHOVÁ, Duarte Nuno TOUBARRO TIAGO, Jorge FRIAS, Martin KUNC, Pavel DOBEŠ, Nelson SIMÕES a Pavel HYRŠL. Bioactive Excreted/Secreted Products of Entomopathogenic Nematode Heterorhabditis bacteriophora Inhibit the Phenoloxidase Activity during the Infection. Insects. Basel: MDPI, 2020, roč. 11, č. 6, s. 1-19. ISSN 2075-4450. doi:10.3390/insects11060353.
 14. SVOBODOVÁ, Jana, Hana PINKASOVÁ, Pavel HYRŠL, Monika DVOŘÁČKOVÁ, Lukáš ZITA a Jakub KREISINGER. Differences in the growth rate and immune strategies of farmed and wild mallard populations. Plos One. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-19. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0236583.
 15. MODRÁ, Helena, Miroslava PALÍKOVÁ, Pavel HYRŠL, Jana BARTOŇKOVÁ, Ivana PAPEŽÍKOVÁ, Zdenka SVOBODOVÁ, Jana BLAHOVÁ a Jan MAREŠ. Effects of trichothecene mycotoxin T-2 toxin on haematological and immunological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Mycotoxin Research. Heidelberg: Springer, 2020, roč. 36, č. 3, s. 319-326. ISSN 0178-7888. doi:10.1007/s12550-020-00396-7.
 16. NAHODILOVÁ, Iveta, Jana HURYCHOVÁ, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Characteristics and growth of two-phased bacteria Photorhabdus luminescens. In Zoologické dny. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.
 17. KONUPKOVÁ, Anežka, Jana HURYCHOVÁ, Pavel HYRŠL, Martin KUNC a Pavel DOBEŠ. Seasonal changes of antioxidant capacity in honeybee, Apis mellifera L. In Zoologické dny 2020. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.
 18. THEOPOLD, Ulrich, Alexis DZIEDZIECH a Pavel HYRŠL. Special Issue: Insects, Nematodes, and Their Symbiotic Bacteria. Insects. Basel: MDPI, 2020, roč. 11, č. 9, s. 1-3. ISSN 2075-4450. doi:10.3390/insects11090577.
 19. KUČERÁKOVÁ, Nikola, Martin KUNC, Dalibor KODRÍK, Pavel HYRŠL a Pavel DOBEŠ. The effect of adipokinetic hormone on nutrient levels and locomotion of the greater wax moth (Galleria mellonella). In Zoologické dny 2020. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.
 20. DOBEŠ, Pavel, Martin KUNC, Jana HURYCHOVÁ, Alena VOTAVOVÁ, Olga KOMZÁKOVÁ a Pavel HYRŠL. The Effect of Foraging on Bumble Bees, Bombus terrestris, Reared under Laboratory Conditions. Insects. Basel: MDPI, 2020, roč. 11, č. 5, s. 1-15. ISSN 2075-4450. doi:10.3390/insects11050321.
 21. VOLEKOVÁ, Tereza, Pavel HYRŠL, Martin KUNC a Pavel DOBEŠ. The effect of Varroa destructor infection on honey bee haemocytes. In Zoologické dny 2020. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.
 22. ELIÁŠ, Sara, Jana HURYCHOVÁ, Pavel DOBEŠ, Martin KUNC, Duarte Nuno TOUBARRO TIAGO, Nelson SIMÕES a Pavel HYRŠL. Virulence Heterorhabditis bacteriophora a vliv jejich exkretovaných/sekretovaných produktů na imunitní systém Galleria mellonella. In Zoologické dny 2020. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.
 23. 2019

 24. KUNC, Martin, Badrul AREFIN, Pavel DOBEŠ, Jana HURYCHOVÁ, Ronan MAGUIRE, Pavel HYRŠL, Kevin KAVANAGH a Ulrich THEOPOLD. Behavioural response in model insect under biological and chemical stress condition. In International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 17th Meeting of the IOBC‐WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. 2019.
 25. ELIÁŠ, Sara, Jana HURYCHOVÁ, Pavel DOBEŠ, Martin KUNC, Duarte Nuno TOUBARRO TIAGO, Nelson SIMÕES a Pavel HYRŠL. Entomopatogenní hlístice a jejich exkretované/sekretované produkty. In Zoologické dny 2019. 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.
 26. ELIÁŠ, Sara, Jana HURYCHOVÁ, Pavel DOBEŠ, Duarte Nuno TOUBARRO TIAGO, Nelson SIMÕES a Pavel HYRŠL. Excreted/secreted products of entomopathogenic nematodes and their effect on insect immunity. In International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 17th Meeting of the IOBC‐WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. 2019.
 27. HYRŠL, Pavel. Imunita a dlouhověkost včel. In Národní výstava hospodářských zvířat. 2019.
 28. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Martin KUNC a Jana HURYCHOVÁ. Nematodes as a tool to study insect immunity. In Frontiers in insect physiology. 2019.
 29. KUNC, Martin, Pavel DOBEŠ, Jana HURYCHOVÁ, Silvana Beani POIANI a Pavel HYRŠL. Není včela jako včela – srovnání letní a zimní generace včely medonosné (Apis mellifera). In Zoologické dny 2019. 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.
 30. DOBEŠ, Pavel, Eva FUJDIAROVÁ, Josef HOUSER, Gita JANČAŘÍKOVÁ, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Photorhabdus lectins disrupt the activity of insect and human immune system. In International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 17th Meeting of the IOBC‐WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. 2019.
 31. HYRŠL, Pavel. Porovnání fyziologických a imunitních parametrů letních a zimních včel. In VÚVeL FEST VI od výzkumu k praxi, Včely a jejich budoucnost. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., 2019.
 32. KUNC, Martin, Pavel DOBEŠ, Jana HURYCHOVÁ, Libor VOJTEK, Silvana BEANI POIANI, Jiří DANIHLÍK, Jaroslav HAVLÍK, Dalibor TITĚRA a Pavel HYRŠL. The Year of the Honey Bee (Apis mellifera L.) with Respect to Its Physiology and Immunity: A Search for Biochemical Markers of Longevity. Insects. Basel: MDPI, 2019, roč. 10, č. 8, s. 1-16. ISSN 2075-4450. doi:10.3390/insects10080244.
 33. 2018

 34. IBRAHIM, Emad, Pavel DOBEŠ, Martin KUNC, Pavel HYRŠL a Dalibor KODRÍK. Adipokinetic hormone and adenosine interfere with nematobacterial infection and locomotion in Drosophila melanogaster. Journal of Insect Physiology. Kidlington, England: Elsevier, 2018, roč. 107, č. 4, s. 167-174. ISSN 0022-1910. doi:10.1016/j.jinsphys.2018.04.002.
 35. DOBEŠ, Pavel, Gita JANČAŘÍKOVÁ, Atul KUMAR, Eva FUJDIAROVÁ, Josef HOUSER, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Biological role of PLL and PHL – lectins produced by entomopathogenic bacteria Photorhabdus luminescens and Photorhabdus asymbiotica. In XI European Congress of Entomology. 2018.
 36. TITĚRA, Dalibor, Pavel HYRŠL, Jiří DANIHLÍK a Jaroslav HAVLÍK. Diagnostika dlouhověkosti včel - včelstva. 2018.
 37. HYRŠL, Pavel. Entomopathogenic nematodes and insect immunity. In 24th Helmintological days. 2018. ISBN 978-80-7444-057-1.
 38. ELIÁŠ, Sara, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL, Duarte Nuno TOUBARRO TIAGO a Nelson SIMOES. Exkretované/sekretované produkty entomopatogenních hlístic a jejich vliv na imunitu hmyzu. In Zoologické dny. 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
 39. PAKOSTA, Tomáš, Lukáš VETEŠNÍK, Pavel HYRŠL a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. Factors contributing to the coexistence of two reproductive forms of Carassius gibelio in the Czech Republic. In 7th Workshop of the European Centre of IchthyoParasitology. 2018. ISBN 978-80-210-9079-8.
 40. KUNC, Martin, Pavel DOBEŠ, Jana HURYCHOVÁ, Pavel HYRŠL, Badrul AREFIN a Ulrich THEOPOLD. FIMTrack: behaviour of Drosophila melanogaster during infection by entomopathogenic nematodes. In European Society of Nematologists Conference 2018. 2018.
 41. HYRŠL, Pavel. Imunita hmyzu a dalších bezobratlých živočichů I. In Živa. Academia, 2018. s. 32-34. ISSN 0044-4812.
 42. HYRŠL, Pavel. Imunita hmyzu a dalších bezobratlých živočichů II. In Živa. 2018. s. 91-93. ISSN 0044-4812.
 43. HOUSER, Josef, Gita JANČAŘÍKOVÁ, Pavel DOBEŠ, Eva FUJDIAROVÁ, Pavel HYRŠL, Magdolna CSÁVÁS, Jitka MORAVCOVÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Looking for inhibitor: structural and functional analysis of novel bangle lectin PHL from Photorhabdus asymbiotica. In XV Discussions in Structural Molecular Biology. 2018. ISSN 1211-5894.
 44. ŘEŘICHA, Michal, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michal KNAPP. Ontogeny of protein concentration, haemocyte concentration and antimicrobial activity against Escherichia coli in haemolymph of the invasive harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Physiological Entomology. Wiley-Blackwell, The Royal Entomological Society, 2018, roč. 43, č. 2, s. 51-59. ISSN 0307-6962. doi:10.1111/phen.12224.
 45. KNAPP, Michal, Pavel DOBEŠ, Michal ŘEŘICHA a Pavel HYRŠL. Puncture vs. reflex bleeding: Haemolymph composition reveals significant differences among ladybird species (Coleoptera: Coccinellidae), but not between sampling methods. European Journal of Entomology. AV ČR, Institute of Entomology of the Czech Academy of Sciences, 2018, roč. 115, č. 1, s. 1-6. ISSN 1802-8829. doi:10.14411/eje.2018.001.
 46. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Jaroslav HAVLÍK, Jiří DANIHLÍK, Dalibor TITĚRA, Hana VINŠOVÁ a František KAMLER. Správná praxe a kvalita krmení včel pro úspěšné přezimování. 2018.
 47. KRKAVCOVÁ, Eva, Jakub KREISINGER, Ludmila HYÁNKOVÁ, Pavel HYRŠL a Veronika JAVŮRKOVÁ. The hidden function of egg white antimicrobials: egg weightdependent effects of avidin on avian embryo survival and hatchling phenotype. Biology Open. 2018, roč. 7, č. 4, s. 1-9. ISSN 2046-6390. doi:10.1242/bio.031518.
 48. HYRŠL, Pavel. Use of Drosophila for studying pathogen-insect interactions. In Annual Meeting of Microbiology Society. 2018.
 49. KUNC, Martin, Pavel DOBEŠ, Jana HURYCHOVÁ a Pavel HYRŠL. Vliv ročního období na fyziologii a imunitu včely medonosné (Apis mellifera L.). In Zoologické dny. 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
 50. 2017

 51. ABDEL-MOHSEN, A.M., Josef JANČÁŘ, R.M. ABDEL-RAHMAN, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Monika DUŠKOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. A novel in situ Silver/Hyaluronan Bio-nanocomposite Fabrics for Wound crossMark and Chronic Ulcer Dressing: In Vitro and In Vivo Evaluations. International Journal of Pharmaceutics. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, roč. 520, 1-2, s. 241-253. ISSN 0378-5173. doi:10.1016/j.ijpharm.2017.02.003.
 52. HYRŠL, Pavel, Emad IBRAHIM, Pavel DOBEŠ, Martin KUNC a Dalibor KODRÍK. Adipokinetic hormone and adenosine in Drosophila melanogaster as a part of defence reaction against nematobacterial infection. In 25th European Drosophila Research Conference. 2017.
 53. MAGUIRE, Ronan, Martin KUNC, Pavel HYRŠL a Kevin KAVANAGH. Analysis of the acute response of Galleria mellonella larvae to potassium nitrate. Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology. New York, USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2017, roč. 195, May, s. 44-51. ISSN 1532-0456.
 54. MAGUIRE, Ronan, Martin KUNC, Pavel HYRŠL a Kevin KAVANAGH. Caffeine administration alters the behaviour and development of Galleria mellonella larvae. Neurotoxicology and Teratology. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 64, November–December, s. 37-44. ISSN 0892-0362. doi:10.1016/j.ntt.2017.10.002.
 55. DANIHLÍK, Jiří a Pavel HYRŠL. Dlouhověkost včel. Moderní včelař. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, 2017, č. 8, s. 32-35. ISSN 1214-5793.
 56. HURYCHOVÁ, Jana a Pavel HYRŠL. Entomopatogenní hlístice. In Zprávy České parazitologické společnosti. Česká parazitologická společnost, 2017. ISSN 1211-7897.
 57. JANČAŘÍKOVÁ, Gita, Josef HOUSER, Pavel DOBEŠ, Gabriel DEMO, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Characterization of novel bangle lectin from Photorhabdus asymbiotica with dual sugar-binding specificity and its effect on host immunity. PLoS Pathogens. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 13, č. 8, s. 1-28. ISSN 1553-7366. doi:10.1371/journal.ppat.1006564.
 58. ILGOVÁ, Jana, Pavel ROUDNICKÝ, Jiří VOREL, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Jiří SALÁT, Milan GELNAR a Martin KAŠNÝ. Immunomodulatory function of cysteine peptidase inhibitor from Eudiplozoon nipponicum. In 6th Workshop of the European Centre of IchthyoParasitology. 2017.
 59. ILGOVÁ, Jana, Lucie JEDLIČKOVÁ, Hana DVOŘÁKOVÁ, Libor MIKEŠ, Michal BENOVICS, Pavel ROUDNICKÝ, Jiří VOREL, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Jiří SALÁT, Milan GELNAR a Martin KAŠNÝ. Inhibition of proteolysis by the hematophagous Eudiplozoon nipponicum. In 8th International Symposium on Monogenea. 2017. ISBN 978-80-210-8666-1.
 60. KUNC, Martin, Badrul AREFIN, Pavel HYRŠL a Ulrich THEOPOLD. Monitoring the effect of pathogenic nematodes on locomotion of Drosophila larvae. Fly. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, roč. 11, č. 3, s. 208-217. ISSN 1933-6934. doi:10.1080/19336934.2017.1297350.
 61. TITĚRA, Dalibor, Hana VINŠOVÁ, Peter ČERNOCH a Pavel HYRŠL. Nanoformulace přírodních imunostimulantů. 2017.
 62. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika SEDLÁKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Tomáš KUBEK, David PAVLIŇÁK, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Nanovlákenné buněčné nosiče z poly-ε-kaprolaktonu modifikovaného sericinem. In IX. Mezinárodní konference Bioimplantologie 2017, Brno, 20.-21.4.2017. 2017.
 63. JANČAŘÍKOVÁ, Gita, Josef HOUSER, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Newly identified bangle lectin from Photorhabdus asymbiotica and its role in pathogenesis. In XVIII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 64. HOUSER, Josef, Gita JANČAŘÍKOVÁ, Gabriel DEMO, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Novel bangle lectin from Photorhabdus asymbiotica: sugar-binding specificity, structure and interaction with host immune system. 2017. ISSN 1211-5894.
 65. PROCHÁZKA, Ondřej, Peter ČERNOCH a Pavel HYRŠL. Odstranění reziduí pesticidů pomocí filtrace vosku přes polymerní vychytávače na poloprovozní aparatuře. 2017.
 66. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Libor VOJTEK, Zuzana HRONCOVÁ, Jan TYL a Jiří KILLER. Plant alkaloid sanguinarine and novel potential probiotic strains Lactobacillus apis, Lactobacillus melliventris and Gilliamella apicola promote resistance of honey bees to nematobacterial infection. Bulletin of Insectology. Bologna: ALMA MATER STUDIORUM, UNIV BOLOGNA, 2017, roč. 70, č. 1, s. 31-38. ISSN 1721-8861.
 67. ŘEŘICHA, Michal, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michal KNAPP. Porovnání vlastností hemolymfy slunéček pocházející z tělní dutiny a z reflexního krvácení. In Zoologické dny Brno 2017. 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
 68. PALÍKOVÁ, Miroslava, Ivana PAPEŽÍKOVÁ, Zdeňka MARKOVÁ, Stanislav NAVRÁTIL, Jan MAREŠ, Lukáš MAREŠ, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Eva JELÍNKOVÁ a Heike SCHMIDT-POSTHAUS. Proliferative kidney disease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under intensive breeding conditions: Pathogenesis and haematological and immune parameters. Veterinary Parasitology. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 238, April, s. 5-16. ISSN 0304-4017. doi:10.1016/j.vetpar.2017.03.003.
 69. DOBEŠ, Pavel, Martin KUNC, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Sezónní změny fyziologických a imunitních parametrů včely medonosné. In Zoologické dny Brno 2017. 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
 70. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika SEDLÁKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Tomáš KUBEK, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Silk sericin-modified nanofibers for the development of in vitro models of lung. In XVII. mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Milovy, 30.5.-1.6.2017. 2017.
 71. ILGOVÁ, Jana, Jedličková LUCIE, Hana DVOŘÁKOVÁ, Libor MIKEŠ, Gabriela SAJLEROVÁ, Michal BENOVICS, Pavel ROUDNICKÝ, Jiří VOREL, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Jiří SALÁT, Milan GELNAR a Martin KAŠNÝ. Stefin of Eudiplozoon nipponicum (Monogenea): immunomodulator or houskeeping protein? In 23rd Helminthological Days. 2017. ISBN 978-80-968473-8-9.
 72. FONTES, Joao Pedro, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL, Duarte Nuno TOUBARRO TIAGO a M.L. OLIVEIRA. Study of TEP3 gene in Drosophila melanogaster and its immune response to entomopathogenic nematodes. In Zoologické dny Brno 2017. 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
 73. TITĚRA, Dalibor, Peter ČERNOCH a Pavel HYRŠL. Vosk nad zlato. 2017.
 74. 2016

 75. KUMAR, Atul, Petra SÝKOROVÁ, Gabriel DEMO, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. A Novel Fucose-Binding Lectin from Photorhabdus luminescens (PLL) with an Unusual Heptabladed beta-Propeller Tetrameric Structure. The Journal of Biological Chemistry. Bethesda: American Society for Biochemistry and Molecular Biology, 2016, roč. 291, č. 48, s. 25032-25049. ISSN 0021-9258. doi:10.1074/jbc.M115.693473.
 76. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika JURTÍKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Libor STREIT, Josef JAROŠ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Biocompatible nanofibers from polycaprolactone modified with silk sericin. In V. Mezinárodní konference - Stem Cells and Cell Therapy: From research to modern clinical application, Černá Hora, 20.-21.10.2016. 2016.
 77. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika SEDLÁKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Libor STREIT, Josef JAROŠ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Biokompatibilní polykaprolaktonová nanovlákna modifikovaná sericinem. In XVI. mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků, Milovy, 10.-12.5.2016. 2016. ISSN 2336-7202.
 78. IBRAHIM, Emad, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Dalibor KODRÍK. Defence reaction against nematobacterial infection in Drosophila melanogaster: a role for the adipokinetic hormone and adenosine. In 28th Conference of European Comparative Endocrinologists. 2016.
 79. PAKOSTA, Tomáš, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Soňa STIERANDOVÁ, Lukáš VETEŠNÍK a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. Evolution of diploid-polyploid complex of Carassius auratus. In XII. české a slovenské parazitologické dny. 2016.
 80. KUNC, Martin, Badrul AREFIN, Pavel HYRŠL a Ulrich THEOPOLD. FIM Track: a method for tracking Drosophila larval behavior in response to entomopathogenic nematodes. In 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology. 2016.
 81. BARTOŇKOVÁ, Jana, Pavel HYRŠL a Libor VOJTEK. Glucose determination in fish plasma by two different moderate methods. Acta Veterinaria. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA B, 2016, roč. 85, č. 4, s. 349-353. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201685040349.
 82. DOBEŠ, Pavel, Libor VOJTEK, Zuzana HRONCOVÁ, Jan TYL, Jiří KILLER, Peter ČERNOCH a Pavel HYRŠL. Honey bee immunity: Its modulation by dietary supplements and probiotics. In 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology. 2016.
 83. HYRŠL, Pavel. Imunita hmyzu. In Pokroky veterinární imunologie VI. 2016.
 84. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Badrul AREFIN, Lucie KUČEROVÁ, Robert MARKUS, Wang ZHI, Michal ŽUROVEC a Ulrich THEOPOLD. Insect immunity after invasion of entomopathogenic nematodes. In 32nd Symposium of European Society of Nematology. 2016.
 85. ŠVACHOVÁ, Veronika, Josef JANČÁŘ, Lucy VOJTOVÁ, Milan ALBERTI, David PAVLIŇÁK a Pavel HYRŠL. Kompozice pro přípravu modifikovaných želatinových nanovláken, nanovlákna a způsob jejich přípravy. 2016. Patent. Číslo: 306258. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Antonína Čermáka 2A, 160 00 Praha 6. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita. Datum registrace: 8. 1. 2014. Datum přijetí: 21. 9. 2016.
 86. SVOBODOVÁ, Jana, Barbora GABRIELOVÁ, Pavel HYRŠL, Tomáš ALBRECHT a Michal VINKLER. Melanin and carotenoid ornaments are related to the individual condition in free-living grey partridges (Perdix perdix). Journal of Ornithology. 2016, roč. 157, č. 4, s. 1007-1015. ISSN 0021-8375. doi:10.1007/s10336-016-1349-z.
 87. TITĚRA, Dalibor, Peter ČERNOCH a Pavel HYRŠL. Nerezová aparatura pro filtraci roztaveného vosku přes polymerní vychytávač. 2016.
 88. ŠVACHOVÁ, Veronika, Lucy VOJTOVÁ, David PAVLIŇÁK, Libor VOJTEK, Veronika SEDLÁKOVÁ, Pavel HYRŠL, Milan ALBERTI, Josef JAROŠ, Aleš HAMPL a Josef JANČÁŘ. Novel electrospun gelatin/oxycellulose nanofibers as a suitable platform for lung disease modeling. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Amsterdam: Elsevier Science, 2016, roč. 67, October, s. 493-501. ISSN 0928-4931. doi:10.1016/j.msec.2016.05.059.
 89. HYRŠL, Pavel a Pavel DOBEŠ. Odpověď hmyzu na nákazu entomopatogenními hlísticemi. In 92. Fyziologické dny. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.
 90. ŘEŘICHA, Michal, Michal KNAPP, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Ontogeneze imunitního systému invazního slunéčka Harmonia axyridis. In Zoologické dny České Budějovice 2016. 2016. ISBN 978-80-87189-20-7.
 91. ŘEŘICHA, Michal, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michal KNAPP. Ontogeny of the immune system in harlequin ladybird, Harmonia axyridis. In 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology. 2016.
 92. PANZARINO, Onofrio, Pavel HYRŠL, Pavel DOBEŠ, Libor VOJTEK, Pasqua VERNILE, Giuseppe BARI, Roberto TERZANO, Matteo SPAGNUOLO a Enrico DE LILLO. Rank-based biomarker index to assess cadmium ecotoxicity on the earthworm Eisenia andrei. Chemosphere. Elsevier Science, 2016, roč. 145, February, s. 480-486. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2015.11.077.
 93. PAPEŽÍKOVÁ, Ivana, Jan MAREŠ, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Zdena MARKOVÁ, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Jana BARTOŇKOVÁ, Stanislav NAVRÁTIL a Stanislava PALÍKOVÁ. Seasonal changes in immune parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brook trout (Salvelinus fontinalis) and brook trout × Arctic charr hybrids (Salvelinus fontinalis × Salvelinus alpinus alpinus). Fish and Shellfish Immunology. Elsevier, 2016, roč. 57, October, s. 400-405. ISSN 1050-4648. doi:10.1016/j.fsi.2016.08.048.
 94. BARTOŇKOVÁ, Jana, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL a Miroslava PALÍKOVÁ. Studium imunitních parametrů ryb. In 92. Fyziologické dny. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.
 95. HURYCHOVÁ, Jana, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Změny v patogenitě entomopatogenních hlístovek. In 92. Fyziologické dny. 2016. ISBN 978-80-7394-563-3.
 96. 2015

 97. KLOUČKOVÁ, Michaela, Veronika SEDLÁKOVÁ, Zbyněk VORÁČ, Pavel HYRŠL, Libor STREIT, Josef JAROŠ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Milan ALBERTI a Aleš HAMPL. Biocompatible polymeric nanofibers modified with silk sericin. In Frontiers in material and life sciences: Creating life in 3D. 2015. 2015.
 98. DÁVIDOVÁ, Martina, Pavel HYRŠL, Martin FLAJŠHANS a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. Does host ploidy affect the parasitism level? In 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. 2015.
 99. JAVŮRKOVÁ, Veronika, Eva KRKAVCOVÁ, Jakub KREISINGER, Pavel HYRŠL a Ludmila HYÁNKOVÁ. Effects of experimentally increased in ovo lysozyme on egg hatchability, chicks immune response and phenotype in a precocial bird. Journal of Experimental Zoology, Part A. 2015, roč. 323, č. 8, s. 497-505. ISSN 1932-5223. doi:10.1002/jez.1935.
 100. PAKOSTA, Tomáš, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Lukáš VETEŠNÍK a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. Evolution of diploid-polyploid Carassius auratus complex. In 4th Workshop of European Centre of IchthyoParasitology (ECIP). 2015. ISBN 978-80-210-8016-4.
 101. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Badrul AREFIN, Jakub BERKA, Lucie KUČEROVÁ, Robert MARKUS, Zhi WANG, Michal ŽUROVEC a Ulrich THEOPOLD. Immune response to nematobacterial infection. In Workshop: Molecular methods in insect physiology. 2015.
 102. HYRŠL, Pavel. Imunitní reakce včel. Včelařství. Český svaz včelařů, 2015, č. 9, s. 300-301. ISSN 0042-2924.
 103. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Badrul AREFIN, Jakub BERKA, Lucie KUČEROVÁ, Robert MARKUS, Zhi WANG, Michal ŽUROVEC a Ulrich THEOPOLD. Insect immunity after invasion of entomopathogenic nematodes. In Workshop: At the crossroads between insect immunology, physiology and ecology. 2015.
 104. ŠVACHOVÁ, Veronika, Lucy VOJTOVÁ, David PAVLIŇÁK, Veronika SEDLÁKOVÁ, Pavel HYRŠL, Josef JANČÁŘ a Aleš HAMPL. Novel non-toxic bactericidal electrospun gelatin/oxycellulose nanofibers for medical applications. In Frontiers in material and life sciences: Creating life in 3D, Brno, 2.-4.9.2015. 2015.
 105. ELČKNEROVÁ, Pavla, Pavel HYRŠL, Tomáš ALBRECHT a Oldřich TOMÁŠEK. Ovlivňuje denní doba metabolickou aktivitu fagocytů vlaštovek obecných? In Zoologické dny Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 106. VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea, Pavel HYRŠL, Karel HALAČKA a Lukáš VETEŠNÍK. Physiological and condition-related traits in the gynogenetic-sexual Carassius auratus complex: different investments promoting the coexistence of two reproductive forms? BMC Evolutionary Biology. BioMed Central, 2015, roč. 15, August, s. "nestránkováno", 14 s. ISSN 1471-2148. doi:10.1186/s12862-015-0438-6.
 107. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Libor VOJTEK, Jakub BERKA, Jana HURYCHOVÁ, Jaroslav HAVLIK, Martin KAMLER, Zuzana HRONCOVÁ, Jiří KILLER, Jan TYL a Dalibor TITĚRA. Plant alcaloid and probiotics increase resistance of honeybees to nematobacterial infection. In 15th Meeting of the IOBCWPRS Working Group "Microbial and Nematode Control of Invertebrathe Pests". 2015.
 108. HRONCOVÁ, Zuzana, Pavel DOBEŠ, Jaroslav HAVLÍK, Pavel HYRŠL a Martin KAMLER. Představujeme výsledky projektu NAZV. Včelařství. 2015, roč. 68, č. 6, s. 194-195.
 109. ŠVACHOVÁ, Veronika, Lucy VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ, David PAVLIŇÁK a Pavel HYRŠL. Příprava biopolymerních nanovláken vhodných pro medicínské aplikace. In Czech chemical society symposium series. 2015. ISSN 2336-7202.
 110. HRONCOVÁ, Zuzana, Jaroslav HAVLÍK, Martin KAMLER, Dalibor TITĚRA, Pavel HYRŠL a Pavel DOBEŠ. Responses of honey bee colonies to supplemental feeding with probiotic bacteria. In 44th APIMONDIA International Apicultural Congress. 2015.
 111. VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea, Libor VOJTEK, Karel HALAČKA, Pavel HYRŠL a Lukáš VETEŠNÍK. The effect of hybridization on fish physiology, immunity and blood biochemistry: A case study in hybridizing Cyprinus carpio and Carassius gibelio (Cyprinidae). Aquaculture. 2015, roč. 435, January, s. 381-389. ISSN 0044-8486. doi:10.1016/j.aquaculture.2014.10.021.
 112. BARTOŇKOVÁ, Jana, Libor VOJTEK, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Lukáš VETEŠNÍK, Miroslava PALÍKOVÁ a Pavel HYRŠL. Vliv sezóny, ploidie a nákazy na aktivitu komplementu sladkovodních ryb. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
 113. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ a Libor VOJTEK. Workshop: At the crossroads between insect immunology, physiology and ecology. 2015.
 114. 2014

 115. KOTLÍK, Petr, Silvia MARKOVÁ, Libor VOJTEK, Antonín STRATIL, Vlastimil ŠLECHTA, Pavel HYRŠL a Jeremy B. SEARLE. Adaptive phylogeography: functional divergence between haemoglobins derived from different glacial refugia in the bank vole. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences. Anglie: Royal Society, 2014, roč. 281, č. 1786, s. 1-9. ISSN 0962-8452. doi:10.1098/rspb.2014.0021.
 116. DENEV, Petko, Maria KRATCHANOVA, Milan ČÍŽ, Antonín LOJEK, Ondřej VAŠÍČEK, Denitsa BLAZHEVA, Plamena NEDELCHEVA, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Antioxidant, antimicrobial and neutrophil-modulating activities of herb extracts. Acta Biochimica Polonica. Warsaw: Acta Biochimica Polonica, 2014, roč. 61, č. 2, s. 359-367. ISSN 0001-527X.
 117. DENEV, Petko, Maria KRATCHANOVA, Milan ČÍŽ, Antonín LOJEK, Ondřej VAŠÍČEK, Plamena NEDELCHEVA, Denitsa BLAZHEVA, Reneta TOSHKOVA, Elena GARDEVA, Liliya YOSSIFOVA, Pavel HYRŠL a Libor VOJTEK. Biological activities of selected polyphenol-1 rich fruits related to immunity and gastrointestinal health. Food Chemistry. Kidlington: Elsevier Sci Ltd, 2014, roč. 157, August, s. 37-44. ISSN 0308-8146. doi:10.1016/j.foodchem.2014.02.022.
 118. VOJTEK, Libor, Pavel DOBEŠ, Ender BÜYÜKGÜZEL, Janne ATOSUO a Pavel HYRŠL. Bioluminescent assay for evaluating antimicrobial activity in insect haemolymph. European Journal of Entomology. 2014, roč. 111, č. 3, s. 335-340. ISSN 1210-5759. doi:10.14411/eje.2014.045.
 119. KOTLÍK, Petr, Silvia MARKOVÁ, Libor VOJTEK, Mateusz KONCZAL, Pavel HYRŠL a Jeremy SAERLE. Functional divergence and population replacement in British bank voles. In 14th Rodens et Spatium. 2014.
 120. ŠVACHOVÁ, Veronika, David PAVLIŇÁK, Lucy VOJTOVÁ, Milan ALBERTI, Josef JANČÁŘ a Pavel HYRŠL. Gelatin Nanofibers Modified with Oxidized Cellulose with Significant Bactericidal Effects. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 121. ŠVACHOVÁ, Veronika, David PAVLIŇÁK, Lucy VOJTOVÁ, Milan ALBERTI, Josef JANČÁŘ a Pavel HYRŠL. Gelatin Nanofibers Modified with Oxidized Cellulose with Significant Bactericidal Effects. In Book of Abstracts, CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 122. AREFIN, Badrul, Lucie KUČEROVÁ, Pavel DOBEŠ, Robert MARKUS, Hynek STRNAD, Zhi WANG, Pavel HYRŠL, Michal ŽUROVEC a Ulrich THEOPOLD. Genome-wide transcriptional analysis of Drosophila larvae infected by entomopathogenic nematodes shows involvement of complement, recognition and extracellular matrix proteins. Journal of Innate Immunity. Basel: Karger Publishers, 2014, roč. 6, č. 2, s. 192-204. ISSN 1662-811X. doi:10.1159/000353734.
 123. VOJTEK, Libor, Pavel DOBEŠ, Lucie PROKOPOVÁ, Jitka VINKLEROVA, Michal VINKLER a Pavel HYRŠL. Chemiluminescent determination of reactive oxygen species using Pholasin luminophore in birds and insect phagocytes. In 18th International Symposium on Bioluminescence and Chemiluminescence. 2014. ISSN 1522-7235.
 124. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Libor VOJTEK a Jakub BERKA. Infection of honeybee larvae by entomopathogenic nematodes - natural model to study honeybee immunity. In Sixth European Conference of Apidology. 2014. ISBN 978-84-697-0855-2.
 125. PAVLIŇÁK, David, Milan ALBERTI, Pavel HYRŠL, Veronika ŠVACHOVÁ, Lucy VOJTOVÁ a Josef JANČÁŘ. Kompozice pro přípravu modifikovaných želatinových nanovláken a nanovlákna. 2014.
 126. PYSZKOVÁ, Michaela, Oldřich TOMÁŠEK, Barbora GABRIELOVÁ, Pavlína OPATOVÁ, Jana SVOBODOVÁ, Pavel HYRŠL a Tomáš ALBRECHT. Oxidační stres jako mediátor kondiční závislosti karotenoidních ornamentů v pohlavním výběru u ptáků. In Zoologické dny 2014. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.
 127. DOBEŠ, Pavel, Jakub BERKA, Jana HURYCHOVÁ, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Pathogenicity of nematobacterial complexes and its development. In International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 47th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology. 2014. ISSN 1866-590X.
 128. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Libor VOJTEK, Jana ZARZYCKÁ, Pavel HYRŠL, Milan ALBERTI a Lucy VOJTOVÁ. Plasma-chemical modifications of cellulose for biomedical applications. Open Chemistry. DE GRUYTER OPEN, 2014, roč. 13, č. 1, s. 229-235. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0030.
 129. TOLAROVÁ, Soňa, Martina DÁVIDOVÁ, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Flajšhans MARTIN a Pavel HYRŠL. The seasonal changes of innate immunity of tench, Tinca tinca (L.) with different ploidy level. Aquaculture. 2014, roč. 432, august, s. 46-52. ISSN 0044-8486. doi:10.1016/j.aquaculture.2014.04.006.
 130. VINKLEROVÁ, Jitka, Hana BAINOVÁ, A. BRYJOVÁ, J. ELIÁŠ, Pavel HYRŠL, Lucie PROKOPOVÁ, J. SVOBODOVÁ, Tomáš ALBRECHT, Michal VINKLER a Josef BRYJA. Vliv polymorfismu TLR4 na prozánětlivou odpověď u sýkory koňadry (Parus major). In Zoologické dny 2014. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.
 131. BAUEROVÁ, Petra, Hana BAINOVÁ, Jitka VINKLEROVÁ, Pavel HYRŠL, Libor VOJTEK, Michal VINKLER a Jana SVOBODOVÁ. Vliv prostředí na zdravotní stav a orientaci samců sýkory koňadry (Parus major). In Zoologické dny Ostrava 2014. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.
 132. ŠVACHOVÁ, Veronika, Lucy VOJTOVÁ, David PAVLIŇÁK, Milan ALBERTI, Josef JANČAŘ a Pavel HYRŠL. Významné baktericidní účinky želatinových nanovláken modifikovaných oxidovanou celulózou. 2014.
 133. 2013

 134. FLÖSSLER, Jaromír, Pavel DOBEŠ, Libor VOJTEK, Martin KAMLER, Jan TYL, Dalibor TITĚRA a Pavel HYRŠL. Bee immune system and methods evaluating its immune parameters. In XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia. 2013.
 135. VOJTEK, Libor, Pavel DOBEŠ, Ender BÜYÜKGÜZEL a Pavel HYRŠL. Bioluminescence determination of antibacterial activity of Bombyx mori and Galleria mellonella haemolymph. In Insect pathogens and entomoparasitic nematodes. Darmstadt: IOBC-WPRS 2013, 2013. s. 333-338. ISBN 978-92-9067-268-5.
 136. ŠVACHOVÁ, Veronika, David PAVLIŇÁK, Milan ALBERTI, Lucy VOJTOVÁ, Josef JANČÁŘ a Pavel HYRŠL. Electrospinning of biopolymers based on gelatin and oxidized cellulose. In 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 137. AREFIN, Badrul, Lucie KUČEROVÁ, Pavel DOBEŠ, Robert MARKUS, Hynek STRNAD, Zhi WANG, Pavel HYRŠL, Michal ŽUROVEC a Ulrich THEOPOLD. Functional studies on transcriptone profiles of Drosophila larvae infected by entomopathogenic nematodes. In Integrated Insect Immunology: From Basic Biology To Environmental Applications. 2013.
 138. KUČEROVÁ, Lucie, Badrul AREFIN, Pavel DOBEŠ, Robert MARKUS, Hynek STRNAD, Zhi WANG, Pavel HYRŠL, Michal ŽUROVEC a Ulrich THEOPOLD. Genome-wide transcriptional analysis upon entomopathogenic nematode infection of Drosophila. In Integrated Insect Immunology: From Basic Biology To Environmental Applications. 2013.
 139. FLÖSSLER, Jaromír, Pavel DOBEŠ, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Imunitní systém včel a metody stanovení jednotlivých imunitních parametrů. In Zoologické dny 2013. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 140. PERNICOVÁ, Alena, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Integrovaný systém ochrany rostlin. Zahradnictví, 2013. 2 s. 2.
 141. BERKA, Jakub, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Koagulace hemolymfy hmyzu a její úloha v imunitních reakcích. In Zoologické dny. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 142. PROKOPOVÁ, Lucie, Jitka VINKLEROVÁ, Michal VINKLER a Pavel HYRŠL. Metodika sledování vrozené imunity ptáků. In Zoologické dny. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 143. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Badrul AREFIN, Lucie KUČEROVÁ, Robert MARKUS, Zhi WANG, Michal ŽUROVEC a Ulrich THEOPOLD. New insights to insect response to the infection by nematobacterial complex. In 14th Meeting of the IOBS/wprs Insect pathogens and entomoparasitic nematodes. 2013. ISBN 978-92-9067-268-5.
 144. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Milan ALBERTI, Monika DUŠKOVÁ, Pavel HYRŠL, Libor VOJTEK, Pavel DOBEŠ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Plasmachemical modifications of cellulose for biomedical application. In 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 145. SILNICOVÁ, Kateřina, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Přirozená imunita ryb. In Zoologické dny. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 146. SÝKOROVÁ, Petra, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Vliv lektinů z bakterie Photorhabdus luminescens na imunitu hmyzu. In 26.kongres ČSSM. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 147. 2012

 148. DOBEŠ, Pavel, Zhi WANG, Robert MARKUS, Ulrich THEOPOLD a Pavel HYRŠL. An improved method for nematode infection assays in Drosophila larvae. Fly. Austin (USA): Landes Bioscience, 2012, roč. 6, č. 2, s. 75-79. ISSN 1933-6934. doi:10.4161/fly.19553.
 149. THEOPOLD, Ulrich, Zhi WANG, Pavel DOBEŠ, Robert MARKUS a Pavel HYRŠL. Drosophila immune responses against entomopathogenic nematodes. In XXIV International Congress of Entomology. 2012.
 150. BÜYÜKGÜZEL, Ender, Pavel HYRŠL a Kemal BÜYÜKGÜZEL. Eicosanoids mediate hemolymph oxidative and antioxidative response in larvae of Galleria mellonella. In XXIV International Congress of Entomology. 2012.
 151. HYRŠL, Pavel. Málo známé moruše a bourci. Zahradnictví, 2012. 2 s. 12.
 152. SÝKOROVÁ, Petra, Pavel DOBEŠ, Pavel HYRŠL a Michaela WIMMEROVÁ. Novel pH dependent lectin from bioluminescent bacterium Photorhabdus luminescens. 2012.
 153. LUBAWY, Jan, Mihail RUOTSI, Libor VOJTEK, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Patogenność różnych gatunków nicieni owadobójczych (EPNs) u D. melanogaster oraz G. mellonella. In I Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców - ARTHROPOD. 2012.
 154. RAMPL, Ivan, Lukáš PALKO, Pavel HYRŠL a Libor VOJTEK. Pulsed Vector Magnetic Potential Field Existence. World Journal of Condensed Matter Physics. 2012, roč. 2, č. 4, s. 202-207. ISSN 2160-6919. doi:10.4236/wjcmp.2012.24034.
 155. VOJTEK, Libor, Soňa TOLAROVÁ, Martina DÁVIDOVÁ, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Martin FLAJŠHANS a Pavel HYRŠL. The seasonal changes of innate immunity of tench, Tinca tinca (L.) with different ploidy level. In VIth International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca L.). 2012.
 156. KRKAVCOVÁ, E., Veronika JAVŮRKOVÁ, Jakub KREISINGER, Pavel HYRŠL a L. HYÁNKOVÁ. Vliv a funkce antimikrobiálních proteinů v bílku u prekociálních ptáků. In Sborník abstraktů Zoologické dny Olomouc 2012. 2012. ISBN 978-80-87189-11-5.
 157. PANZARINO, Onofrio, Pavel DOBEŠ, Libor VOJTEK, Karel VOSTAL, Giuseppe BARI, Enrico DE LILLO a Pavel HYRŠL. Wax moth (Galleria mellonella) as a bio-indicator model in ecotoxicological studies on cadmium. In Sborník abstraktů Zoologické dny Olomouc 2012. 2012. ISBN 978-80-87189-11-5.
 158. 2011

 159. VOJTEK, Libor, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Antibacterial agents in innate immunity: comparison of vertebrates and invertebrates. In Workshop on Animal Physiology and Immunology. 2011.
 160. VOJTEK, Libor, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Antibacterial methods based on bioluminescent bacteria. In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2011. 2011. ISBN 978-80-87189-09-2.
 161. ROHLENOVÁ, Karolína, Serge MORAND, Pavel HYRŠL, Soňa TOLAROVÁ, Martin FLAJŠHANS a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. Are fish immune systems really affected by parasites? An immunoecological study of common carp (Cyprinus carpio). Parasites and Vectors. 2011, roč. 4, č. 1, s. "nestrankovano", 18 s. ISSN 1756-3305. doi:10.1186/1756-3305-4-120.
 162. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Zhi WANG, Thomas HAULING, Christine WILHELMSSON a Ulrich THEOPOLD. Clotting factors and eicosanoids protect against nematode infections. Journal of Innate Immunity. 2011, roč. 3, č. 1, s. 65-70. ISSN 1662-811X.
 163. HYRŠL, Pavel, Ender BUYUKGUZEL a Kemal BUYUKGUZEL. Effect of eicosanoid biosynthesis inhibitors on the haemolymph protein profile of Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) larvae (Lepidoptera: Pyralidae). TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY. ENTOMOLOGICAL SOC TURKEY, 2011, roč. 35, č. 3, s. 397-405. ISSN 1010-6960.
 164. VINKLER, Michal, B. GABRIELOVÁ, V. A. JANDOVÁ, J. SVOBODOVÁ, Soňa BUCHTÍKOVÁ, Pavel HYRŠL, M. ŠÁLEK a Tomáš ALBRECHT. Health and ornamentation in Grey partridge (Perdix perdix). In 13th Congress of the European Society for Evolutionary Biology. 2011.
 165. THEOPOLD, Ulrich, Zhi WANG, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Hemolymph clotting and immunity. In 52nd Annual Drosophila Research Conference. 2011.
 166. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Eva KEDROŇOVÁ, Milan ALBERTI, Pavel HYRŠL, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Libor VOJTEK. Nanofibrous scaffolds for tissue engineering. In Vašina, Petr; Brablec, Antonín; Skácelová, Dana; Hnilica, Jaroslav; Souček, Pavel. Potencial and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. Brno: NANOcontact, Masaryk University, 2011. s. 39-104.
 167. MINGUET PARRAMONA, Carla, Kamila WOZNIAK, Agnieszka MALIK a Pavel HYRŠL. Nematode infection model for testing of innate immunity in Drosophila. In Workshop on Animal Physiology and Immunology. 2011.
 168. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Zhi WANG a Ulrich THEOPOLD. Nematode infections are affected by insect clotting system. In 13th European Meeting IOBC/WPRS "Biological Control in IPM Systems". 2011. ISBN 978-92-9067-241-8.
 169. HYRŠL, Pavel. Pathogenicity of four entomopathogenic nematodes species to G. mellonella larvae. Karaelmas Science and Engineering Journal. 2011, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN 2146-4987.
 170. TOLAROVÁ, Soňa, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Karolína ROHLENOVÁ, Martin FLAJŠHANS, Antonín LOJEK, Esa-Matti LILIUS a Pavel HYRŠL. The seasonal changes in innate immunity of the common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. 2011, roč. 318, 1-2, s. 169-175. ISSN 0044-8486. doi:10.1016/j.aquaculture.2011.05.013.
 171. VLK, Daniel, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie. In XXXIV. Dny Lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
 172. PANZARINO, Onofrio, Pasqua VERNILE, Giuseppe BARI, Pavel HYRŠL, Pavel DOBEŠ, Matteo SPAGNUOLO, Roberto TERZANO a Enrico DE LILLO. Valutazione ecotossicologica di inquinamento da cadmio: comparazione delle risposte su Bombyx mori e su Galleria mellonella. In XXIX Convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria. 2011.
 173. GABRIELOVÁ, Barbora, V. A. JANDOVÁ, J. SVOBODOVÁ, Soňa TOLAROVÁ, Pavel HYRŠL, M. ŠÁLEK, Tomáš ALBRECHT a Michal VINKLER. Vztah mezi hematologickými a ornamentálními znaky u koroptve polní (Perdix perdix). In Zoologické dny 2011. 2011. ISBN 978-80-87189-09-2.
 174. 2010

 175. WENGER, Michael, Markéta ONDRAČKOVÁ, Miroslav MACHALA, Jiří NEČA, Pavel HYRŠL, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Pavel JURAJDA, Peter VON DER OHE a Helmut SEGNER. ASSESSING RELATIONSHIPS BETWEEN CHEMICAL EXPOSURE, PARASITE INFECTION, FISH HEALTH, AND FISH ECOLOGICAL STATUS: A CASE STUDY USING CHUB (LEUCISCUS CEPHALUS) IN THE BILINA RIVER, CZECH REPUBLIC. Environmental Toxicology and Chemistry. PENSACOLA,: SETAC PRESS, 1010 N 12TH AVE, PENSACOLA,, 2010, roč. 29, č. 2, s. 453-466. ISSN 0730-7268.
 176. HYRŠL, Pavel, Soňa BUCHTÍKOVÁ, Libor VOJTEK, Lukáš PALKO a Ivan RAMPL. Bioluminiscenční bakterie jako citlivý prostředek pro měření vlivu pole impulsního vektorového magnetického potenciálu a impulsního magnetického pole. In Sborník abstrakt 33. dnů lékařské biofyziky. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
 177. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ, Zhi WANG a Ulrich THEOPOLD. Clotting factors and eicosanoids protect against nematode infections. In 43rd Annual Meeting SIP 2010 Turkey. 2010.
 178. BÜYÜKGÜZEL, Ender, Pavel HYRŠL a Kemal BÜYÜKGÜZEL. Eicosanoids mediate hemolymph oxidative and antioxidative response in larvae of Galleria mellonella L. Comparative Biochemistry and Physiology A - Molecular & Integrative Physiology. 2010, roč. 156, č. 2, s. 176-183, 7 s. ISSN 1095-6433.
 179. VAŠÍČEK, Ondřej, Ivana PAPEŽÍKOVÁ a Pavel HYRŠL. Fluorimetric determination of hydrogen peroxide production by the haemocytes of the wax moth Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae). European Journal of Entomology. 2010, roč. 108, č. 108, s. 481-485, 6 s. ISSN 1210-5759.
 180. GABRIELOVÁ, Barbora, V.A. JANDOVÁ, J. SVOBODOVÁ, Soňa BUCHTÍKOVÁ, Pavel HYRŠL, T. CHUMLENOVÁ, F. VITULA, M.E. ŠÁLEK, T. ALBRECHT a Michal VINKLER. Indication of health in Grey partridge (Perdix perdix) ornamentation II: immunological traits. In Zoologické dny Praha 2010. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.,Květná 8, 603 65 Brno, 2010. s. 74-75. ISBN 978-80-87189-07-8.
 181. OSUNA-PAEZ, Ana Gabriela a Pavel HYRŠL. Investigaciones recientes en Galleria mellonella como uno de los organismos modelo mas importantes. In XXXIII Congreso Nacional de Control Biologico, Uruapan, Mexico. 2010. s. 503-506.
 182. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ a Ender BÜYÜKGÜZEL. Jak zabránit zavíječi voskovému (G. mellonella) ve spřádání kokonu? In Sborník abstraktů Zoologické dny Praha 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.
 183. VOJTEK, Libor, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Nematobacterial complex Heterorhabditis-Photorhabdus in immunity studies. In EMBO Young Scientists Forum 2010 Prague. 2010.
 184. WANG, Zhi, Christine WILHELMSSON, Pavel HYRŠL, Torsten G. LOOF, Pavel DOBEŠ, Martina KLUPP, Olga LOSEVA, Matthias MÖRGELIN, Jennifer IKLÉ, Richard M. CRIPPS, Heiko HERWALD a Ulrich THEOPOLD. Pathogen entrapment by transglutaminase - a conserved early innate immune mechanism. PLoS Pathogens. San Francisco: Public Library Science, 2010, roč. 6, č. 2, s. 1-9. ISSN 1553-7366.
 185. PAEZ, Ana Gabriela Osuna a Pavel HYRŠL. Recent research on Galleria mellonella as one from most important insect model organisms. In 43rd Annual Meeting SIP 2010 Turkey. Trabzon, Turkey: Karadeniz Technical University, 2010. s. 49-49.
 186. 2009

 187. BABÍČKOVÁ, Karolina, Pavel HYRŠL a Soňa TOLAROVÁ. Antibacterial activity of lysozyme and complement in canine blood sera. In 3rd EVIW European Veterinary Immunology Workshop. 2009.
 188. WENGER, Michael, Markéta ONDRAČKOVÁ, Miroslav MACHALA, Jiří NEČA, Pavel HYRŠL, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Pavel JURAJDA, Peter VON DER OHE a Helmut SEGNER. Assesing relationships between chemical exposure, parasite infection, fish health and fish ecological status: A case study using chub (Leuciscus cephalus) in the Bílina river, Czech Republic. Environmental Toxicology and Chemistry. 2009, roč. 29, č. 2, s. 453-466. ISSN 0730-7268.
 189. VAŠÍČEK, Ondřej, Iva PAPEŽÍKOVÁ a Pavel HYRŠL. Detekce tvorby reaktivních kyslíkových metabolitů u larev zavíječe voskového Galleria mellonella. In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
 190. BENEŠOVÁ, Jana, Pavel DOBEŠ a Pavel HYRŠL. Developmental changes in phenol-oxidizing activity in the greater wax moth Galleria mellonella L. Bulletin of Insectology. Bologna, 2009, roč. 62, č. 2, s. 237-243. ISSN 1721-8861.
 191. DOBEŠ, Pavel, Jana BENEŠOVÁ, Ender BÜYÜKGÜZEL a Pavel HYRŠL. Fenoloxidáza hmyzu - jak ovlivnit činnost enzymu? In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
 192. BABÍČKOVÁ, Karolina, Soňa TOLAROVÁ a Pavel HYRŠL. Humorální složky nespecifické antibakteriální imunity psů a jejich stanovení. In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
 193. POISOT, Timothée, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Pavel HYRŠL a Serge MORAND. Interactions between immunocompetence, somatic condition, and parasitism in the chub in early spring. Journal of Fish Biology. 2009, roč. 75, č. 7, s. 1667-1682, 15 s. ISSN 0022-1112.
 194. RAMPL, Ivan, Vladimír BOUDNÝ, Milan ČÍŽ, Antonín LOJEK a Pavel HYRŠL. Pulse vector magnetic potential and its influence on live cells. In eTelemed. Cancun, Mexico: International Conference on Health, Telemedicine, and Social Medicine, 2009. s. 99-107.
 195. VOJTEK, Libor, Karel VOSTAL, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Lukáš VETEŠNÍK, Karolína LAMKOVÁ a Pavel HYRŠL. Stanovení celkové hladiny IgM u sladkovodních ryb. In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
 196. BUCHTÍKOVÁ, Soňa, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Stanovení vybraných parametrů imunitního systému ryb. In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
 197. ROHLENOVÁ, Karolína, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Pavel HYRŠL, Soňa TOLAROVÁ, Martin FLAJŠHANS, Marek RODINA a Serge MORAND. The immunoecological study of common carp (Cyprinus carpio) from experimental pond. In 13th European congress of ichtyology. 2009. ISBN 978-9955-18-452-2.
 198. HYRŠL, Pavel, Thomas HAULING, Zhi WANG a Ulrich THEOPOLD. The nematobacterial complex Heterorhabditis Photorhabdus as infection model for Drosophila immunity. In Conferences Jaques-Monod: Insect immunity in action. 2009.
 199. VETEŠNÍK, Lukáš, Pavel HYRŠL, Karel HALAČKA, Soňa TOLAROVÁ a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. The preliminary study of the selected immune and physiological parameters in diploids and triploids of Carassius auratus. In 13th European congress of ichthyology. 2009. ISBN 978-9955-18-452-2.
 200. TOLAROVÁ, Soňa, Karolína ROHLENOVÁ, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Martin FLAJŠHANS, Marek RODINA a Pavel HYRŠL. The seasonal changes of innate immunity in common carp (Cyprinus carpio). In 14th EAFP meeting (Disease of Fish and Shellfish). 2009. ISBN 978-80-87082-13-3.
 201. HYRŠL, Pavel, Pavel DOBEŠ a Ondřej VAŠÍČEK. Vybrané metody studia imunitního systému hmyzu. In Sborník abstraktů Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
 202. 2008

 203. HYRŠL, Pavel, Ender BÜYÜKGÜZEL a Kemal BÜYÜKGÜZEL. Boric acid-induced effects on protein profiles of Galleria mellonella hemolymph and fat body. Acta Biologica Hungarica. Budapest: Akademiai Kiado, 2008, roč. 59, č. 3, s. 281-288. ISSN 0236-5383.
 204. BÜYÜKGÜZEL, Kemal, Pavel HYRŠL a Ender BÜYÜKGÜZEL. Hemocyte-mediated immune response to biological and chemical agents in insects. In III. European Workshop on the Analysis of phagocyte Function. 2008. ISBN 978-80-254-2004-1.
 205. ONDRAČKOVÁ, Markéta, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Pavel HYRŠL, Karolína ROHLENOVÁ, Michael WENGER, Miroslav MACHALA a Pavel JURAJDA. Immunological parameters and parasite infection in chub Leuciscus cephalus in heavily poluted watershed. In International Conference on Fish Disease and Fish Immunology. 2008.
 206. KISLINGOVÁ, Iva a Pavel HYRŠL. Morfologické srovnání sedmi vybraných hybridů bource morušového (Bombyx mori). In Zoologické dny České Budějovice 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.
 207. VÁCHA, Martin a Pavel HYRŠL. Praktické úlohy a demonstrace z fyziologie živočichů. 2008.
 208. TOLAROVÁ, Soňa, Karolína ROHLENOVÁ, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ a Pavel HYRŠL. Seasonal changes in complement activity of common carp (Cyprinus carpio). In International Conference on Fish Disease and Fish Immunology. 2008.
 209. HYRŠL, Pavel, Karolina BABÍČKOVÁ, Pavel DOBEŠ a Libor VOJTEK. Spouští se imunitní obrana hostitele po invazi entomopatogenních hlístovek? In Zoologické dny České Budějovice 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.
 210. SALÁŠKOVÁ, Vendula a Pavel HYRŠL. Stále stejný zavíječ voskový Galleria mellonella? In Zoologické dny České Budějovice 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.
 211. BÜYÜKGÜZEL, Ender, Pavel HYRŠL a Kemal BÜYÜKGÜZEL. The effects of Eicosanoid biosynthesis inhibitors on oxidative stress, antioxidant response and protein profiles in hemolymph of Galleria mellonella larvae. In SEB Book of abstracts. 2008.
 212. ROHLENOVÁ, Karolína, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Pavel HYRŠL, Martin FLAJŠHANS a Marek RODINA. The seasonal changes in immunocompetence of common carp (Cyprinus carpio) and the potential associations to metazoan parasites. In International Conference on Fish Disease and Fish Immunology. 2008.
 213. HYRŠL, Pavel, Karolína ROHLENOVÁ a Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ. The Seasonal Changes in Oxidative Burst of Common Carp (Cyprinus carpio). In III. European Workshop on the Analysis of phagocyte Function. 2008. ISBN 978-80-254-2004-1.
 214. LAMKOVÁ, Karolína, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Pavel HYRŠL, Martin FLAJŠHANS a Marek RODINA. The seasonal changes of immunocompetence and infection of metazoan parasites in common carp (Cyprinus carpio). In 16th Helminthological Days, May 12-16, Suchá Rudná, Czech Republic Brno : Masaryk University, 2008. s. 94-94. 2008. ISBN 978-80-210-4689.
 215. TOLAROVÁ, Soňa, Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ a Pavel HYRŠL. Využití bioluminiscenční bakterie Escherichia coli pro stanovení aktivity komplementového systému kaprovitých ryb. In Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. 2008.
 216. 2007

 217. LOJEK, Antonín, Milan ČÍŽ, Lukáš KUBALA, Pavel HYRŠL a Radka BUŇKOVÁ. Detekce toxicity životního prostředí s využitím terestrických bakterií s přirozenou luminiscencí. In 12. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. 2007. ISBN 978-80-7071-283-2.
 218. BARI, Giuseppe, Pavel HYRŠL, Pasqua VERNILE, Enrico DE LILLO, Mateo SPAGNULO a P. RUGGIERO. Ecotossicita e biodisponibilita del fenantrene in substrati artificiali: comparazione delle risposte fisiologiche di Eisenia andrei Bouché (Lumbricidae) e Galleria mellonella (L.) (Pyralidae). In XXI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia. 2007.
 219. TOLAROVÁ, Soňa, Pavel HYRŠL a Monika DUŠKOVÁ. Stanovení bakteriolytické aktivity komplemetu u různých druhů obratlovců metodou biolouminiscence. In Zoologické dny Brno 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
 220. HYRŠL, Pavel. Stanovení celkové antioxidační aktivity (TRAP) v hemolymfě hmyzu. In Zoologické dny Brno 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
 221. HYRŠL, Pavel, Ender BÜYÜKGÜZEL a Kemal BÜYÜKGÜZEL. The effects of boric acid-induced oxidative stress on antioxidant enzymes and survivorship in Galleria mellonella. Archives of Insect Biochemistry and Physiology. Wiley, 2007, roč. 66, č. 1, s. 23-31. ISSN 0739-4462.
 222. LOJEK, Antonín, Milan ČÍŽ, Lukáš KUBALA, Pavel HYRŠL a Radka BUŇKOVÁ. The use of terrestrial bacteria with natural bioluminescence in environmental toxicology. Chemické Listy. 2007, roč. 101, č. 101, s. 73-75. ISSN 0009-2770.
 223. MANDÁTOVÁ, Veronika a Pavel HYRŠL. Změny obsahu lysozymu a proteinového spektra hemolymfy zavíječe voskového (Galleria mellonella L.) během vývoje. In Zoologické dny Brno 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
 224. 2006

 225. HYRŠL, Pavel, Ender Içen BÜYÜKGÜZEL a Kemal BÜYÜKGÜZEL. Borik asitin Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) nýn hemolenf protein profili, lipid peroksidasyonu düzeyi ve antioksidan savunma sistemine etkisi. In 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Izmir, Turkey: Nobel Basym evi, 2006. s. 350. ISBN 975-591-945-7.
 226. BARI, Giuseppe, Pavel HYRŠL, Pasqua VERNILE, Enrico DE LILLO, M SPAGNUOLO a P RUGGIERO. Ecotoxicity and bioavailability of phenanthrene (PHE) in polluted soils: comparison on Eisenia andrei Bouché (Oligochaeta Lumbricidae) and Galleria mellonella (Linnaeus) (Insecta Pyralidae). In The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC7, The Book of Abstracts. Brno: University of Technology, 2006. s. 117. ISBN 80-214-3320-5.
 227. HYRŠL, Pavel. Enkapsulace tří druhů entomopatogenních hlístovek u G. mellonella a larev brouků čeledi Scarabaeidae. In Zborník zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 9-9. ISBN 80-8050-96.
 228. HYRŠL, Pavel, Ender BÜYÜKGÜZEL a Kemal BÜYÜKGÜZEL. Changes in the protein profiles and activities of antioxidant enzymes in fat body of Galleria mellonella in response to boric acid. In VIIIth European Congress of Entomology. Supplementary Abstract Book. Izmir: Entomological Society of Turkey, 2006. s. 4.
 229. HYRŠL, Pavel. Lipophoriny a zásobní proteiny hmyzí hemolymfy. In Zoologické dny Brno 2006. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. s. 91-92. ISBN 80-903329-4-3.
 230. HYRŠL, Pavel, Zdenka PÁČOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. New isolate of Photorhabdus luminescens ssp. kayaii from the Czech Republic. In Summit Workshop Cost Actions 850 "Biocontrol Symbiosis". 2006.
 231. KRISHNAN, Natraj, Pavel HYRŠL a Vladimír ŠIMEK. Nitric oxide production by hemocytes of larva and pharate prepupa of Galleria mellonella in response to bacterial lipopolysacharide: cytoprotective or cytotoxic? Comparative Biochemistry and Physiology, Part C. 2006, roč. 142, 1-2, s. 103-110.
 232. HYRŠL, Pavel. Pathogenicity of Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora from Czech Republic to silkworm Bombyx mori and wax moth Galleria mellonella under certain conditions. In Zoologické dny Brno 2006. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. s. 92-93. ISBN 80-903329-4-3.
 233. JELÍNKOVÁ, Petra, Monika DUŠKOVÁ, Jana BENEŠOVÁ a Pavel HYRŠL. Počítačové hodnocení intenzity sekrece antigenů systému AB0 do slin. In Tomáškovy dny 2006. Brno, 2006. s. 20-20.
 234. NALINI, Madanagopal, Pavel HYRŠL a Thiagarajan RAMAN. Role of hemolymph factors during in vitro cellular encapsulation of nematodes by the hemocytes of Galleria mellonella. In Summit Workshop Cost Actions 850 "Biocontrol Symbiosis". Salzau, Germany: Ralf-Udo Ehlers, 2006. s. 56-56.
 235. HYRŠL, Pavel a Veronika MANDÁTOVÁ. Srovnání tří metod stanovení lysozymu v hemolymfě hmyzu. In Zoologické dny Brno 2006. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. s. 93-94. ISBN 80-903329-4-3.
 236. HYRŠL, Pavel, Dalial FREITAK a Alo VANATOA. Variabilita proteinů hemolymfy v populaci mandelinky bramborové, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera, Chrysomelidae). In Zborník zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 10-10. ISBN 80-8050-960-3.
 237. 2005

 238. HYRŠL, Pavel a Vladimír ŠIMEK. An analysis of hemolymph protein profiles during the final instar, prepupa and pupa of the silkworm, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae). Biologia. 2005, roč. 60, č. 2, s. 207-23. ISSN 0006-3088.
 239. ŘEZNÍČKOVÁ, Zdeňka a Pavel HYRŠL. Vliv injikace mikroorganismů na imunitní reakce bource morušového Bombyx mori L. In Študentská vedecká konferencia 19.-20.apríl 2005 Zborník prispevkov z prednasok a posterov. Bratislava: Kartprint, 2005. s. 110-112. ISBN 80-88870-46-1.
 240. ŠKODOVÁ, Petra a Pavel HYRŠL. Vplyv entomopatogénnych hlíst na proteosyntézu hostiteľa. In Študentská vedecká konferencia.19.-20. apríl 2005. Zborník príspevkov z prednášok a posterov. Bratislava: Kartprint, 2005. s. 126-128. ISBN 80-88870-46-1.
 241. 2004

 242. HYRŠL, Pavel, Milan ČÍŽ a Antonín LOJEK. Comparison of the bioluminescence of Photorhabdus species and subspecies type strains. Folia Microbiologica. 2004, roč. 49, č. 5, s. 539-542.
 243. HYRŠL, Pavel, Antonín LOJEK, Milan ČÍŽ a Lukáš KUBALA. Chemiluminescence of lucigenin is dependent on experimental conditions. Luminescence. 2004, č. 19, s. 61-63. ISSN 1522-7235.
 244. SEDLÁČEK, Ivo, Pavel HYRŠL a Zdenka PÁČOVÁ. Ribotypizace a fenotypová charakteristika kmenů rodu Xenorhabdus. In 23. kongres Československé společnosti mikrobiologické, příloha Bulletinu Československé společnosti mikrobiologické, č.45. Praha - Bratislava: Československá společnost mikrobiologická, 2004. s. 263. ISBN 0009-0646.
 245. HYRŠL, Pavel a Vladimír ŠIMEK. Sexuální dimorfismus bource morušového (Bombyx mori, L.) na základě proteinového spektra hemolymfy. In Zoologické dny Brno 2004. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. s. 75. ISBN 80-903329-1-9.
 246. HYRŠL, Pavel, Milan ČÍŽ, Lukáš KUBALA a Antonín LOJEK. Silkworm (Bombyx mori) hemocytes do not produce reactive oxygen metabolites as a part of defence mechanisms. Folia Microbiologica. 2004, roč. 49, č. 3, s. 315-319.
 247. 2003

 248. HYRŠL, Pavel, Milan ČÍŽ, Ivo SEDLÁČEK, Zdenka PÁČOVÁ a Antonín LOJEK. Bioluminiscenční, elektroforetická a biochemická charakteristika nového českého izolátu z rodu Photorhabdus. In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2003. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně, 2003. 1 s.
 249. HYRŠL, Pavel, Antonín LOJEK, Milan ČÍŽ a Lukáš KUBALA. Silkworm (Bombyx mori) hemocytes do not produce reactive oxygen metabolites as a part of defence mechanisms. In 1st European workshop on the analysis of phagocyte functions. Brno, 2003. s. 16.
 250. HYRŠL, Pavel a Vladimír ŠIMEK. The protein spectrum changes of two silkworm (Bombyx mori L.) hybrids during the development. In Študentská vedecká konferencia, Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov. Slovenská akadémia ved, 2003. s. 25.
 251. HYRŠL, Pavel a Vladimír ŠIMEK. Změny proteinového spektra hemolymfy zavíječe voskového (Galleria mellonella L.) během vývoje. In Zoologické dny Brno 2003. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2003. s. 82-3. ISBN 80-239-0073-0.
 252. 2002

 253. HYRŠL, Pavel, Antonín LOJEK, Milan ČÍŽ a Lukáš KUBALA. The microbicidal effect of the silkworm(Bombyx mori)hemocytes is not dependent on oxygen reactive metabolites. In Zborník XVIII. Biochemický zjazd. Bratislava: VEDA, 2002. s. 204.
 254. 2001

 255. ŠAUMAN, Ivo, Pavel HYRŠL a Milan MAREK. Cooling shock induction of protein synthesis by larvae of Galleria mellonella (L.)(Insecta: Lepidoptera). Biological Bulletin of Poznaň. Poznaň, 2001, roč. 38, č. 2, s. 151-162.
 256. 1999

 257. HYRŠL, Pavel a Milan MAREK. Influence of proleg ligature on the protein level in haemolymph of Bombyx mori (L.) larvae. Biological Bulletin of Poznaň. Poznaň, 1999, roč. 36, č. 2, s. 103-110.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 8. 2022 09:23