Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ČEŠKOVÁ, Tereza, Jiří HAVEL, Miroslav JIREČEK, Miroslav JANÍK, Alžběta JURASOVÁ, Teresa VICIANOVÁ, Tomáš HORČIČKA, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Klíčové kompetence ve školních vzdělávacích programech základních škol. In Proměny ve vzdělávání. 2023.
  2. JANÍK, Tomáš, Lenka ĎULÍKOVÁ, Petra DVOŘÁČKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Jan EGERLE, Jiří HAVEL, Alžběta JURASOVÁ, Ivana JŮZOVÁ, Petra RYŠKOVÁ a Teresa VICIANOVÁ. Vztahová dimenze interprofesní spolupráce ve škole: případové studie. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 124 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 51. ISBN 978-80-280-0506-1.
  3. JANÍK, Tomáš, Lenka ĎULÍKOVÁ, Petra DVOŘÁČKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Jan EGERLE, Jiří HAVEL, Alžběta JURASOVÁ, Ivana JŮZOVÁ, Petra RYŠKOVÁ a Teresa VICIANOVÁ. Vztahová dimenze interprofesní spolupráce ve škole: případové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 51. ISBN 978-80-280-0505-4.
  4. JANÍK, Tomáš, Lenka ĎULÍKOVÁ, Petra DVOŘÁČKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Jan EGERLE, Jiří HAVEL, Alžběta JURASOVÁ, Ivana JŮZOVÁ, Petra RYŠKOVÁ a Teresa VICIANOVÁ. Vztahová dimenze interprofesní spolupráce ve škole: případové studie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 51. ISBN 978-80-280-0506-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0506-2023.

  2022

  1. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5.
  2. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022.
  3. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0223-7.
  4. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0224-4.
  5. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0223-7.
  6. VICIANOVÁ, Teresa, Alžběta JURASOVÁ a Jiří HAVEL. Začínající učitel na prvním stupni ZŠ v tandemové výuce. In 30. výroční konference ČAPV. 2022.
  7. HAVEL, Jiří, Teresa VICIANOVÁ a Alžběta JURASOVÁ. Začínající učitel na prvním stupni ZŠ v tandemové výuce. In 30. výroční konference ČAPV. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5.

  2020

  1. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Český jazyk. Genetická metoda. Příručka učitele k pracovním učebnicím pro 1. ročník základní školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2020, 104 s. ISBN 978-80-7489-564-7.
  2. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Písanka 1. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 32 s.
  3. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Písanka 2. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 32 s.
  4. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Písanka 3. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 32 s.
  5. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 39 s.
  6. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladetelství Fraus, 2020, 32 s. ISBN 978-80-7489-563-0.
  7. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Už čteme a píšeme sami. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 84 s. ISBN 978-80-7489-562-3.
  8. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Začínáme číst a psát. Nová generace. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020, 88 s. ISBN 978-80-7489-561-6.

  2019

  1. JANÍK, Tomáš, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 2019.
  2. NAJVAROVÁ, Veronika, Jiří HAVEL a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání - metodika k aktivitám pro vzdělávací modul Čtenářská pregramotnost. 2019, 226 s.
  3. HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019, s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8.
  4. HAVEL, Jiří a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019.
  5. HAVEL, Jiří a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.

  2018

  1. NAJVAROVÁ, Veronika, Veronika LAUFKOVÁ, Jiří HAVEL a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Motivation to read in preschool classroom. In OMEP. 2018.
  2. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Preschool and primary school teachers’ views on the transition between pre-primary and primary education. In Conditions of Early Childhood Education Today a Foundation for a Sustainable Future. 2018.
  3. HAVEL, Jiří, Petr NAJVAR, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In 5PP PROSTOR PRO PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGY. 2018.
  4. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3.
  5. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018.
  6. BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Nevázané písmo. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2018, 88 s. ISBN 978-80-7489-363-6.
  7. BŘEZINOVÁ, Lenka, Martina FASNEROVÁ, Jiří HAVEL, Jan HORÁK, Dagmar SOJKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Živá abeceda. Pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Vázané písmo. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2018, 88 s. ISBN 978-80-7489-362-9.

  2016

  1. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 227 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-8463-6.
  2. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 226 s. ISBN 978-80-210-8464-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8464-2016.
  3. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6.
  4. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv, 2016, 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9.
  5. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Přechod dětí z preprimární do primární školy v pojetí učitelek a učitelů mateřských a základních škol. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  6. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Přechod dětí z preprimární do primární školy v pojetí učitelek a učitelů mateřských a základních škol. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

  2015

  1. HAVEL, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník základní školy - nevázané písmo Nova Script (recenze). Brno: Nakladatelství Nová škola, 2015, 5 s.
  2. HAVEL, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník základní školy (recenze). Brno: Didaktis, 2015, 5 s.
  3. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Monika TANNENBERGEROVÁ, Olga KUSÁ a Jiří HAVEL. Inkluze v teorii a praxi. Online. 2015.
  4. TUPÝ, Jan, Vladislav MUŽÍK, Ludmila MIKLÁNKOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jiří HAVEL a Marcela JANÍKOVÁ. Výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa (PaV) na 1. stupni ZŠ. Praha: MŠMT, NÚV, 2015, 52 s.

  2014

  1. HAVEL, Jiří. Basic Principles of Teaching Reading and Writing in the First Year of Primary School in the Czech Republic. In Hana Horká, Jana Kratochvílová et al. School education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 83-90. ISBN 978-80-210-7597-9.
  2. HAVEL, Jiří. Formování inkluzivní didaktiky elementárního čtení a psaní. In Hana Filová, Jiří Havel, Jana Kratochvílová (eds.). Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 25-34. ISBN 978-80-210-6889-6.
  3. HAVEL, Jiří. Formování inkluzivní didaktiky elementárního čtení a psaní. In Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. 2014.
  4. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 399-403. ISBN 978-619-7105-24-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B13.
  5. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Inclusive Primary Schools in the Czech Republic and Teachers Competencies. In SGEM International Multidisciplinary Scietific Conferences on Social Sciences and Atrs. 2014.
  6. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Maximum Expectation from Pupils - One of the Characteristic Features of Inclusion. Online. In Jesus Garcia Laborda. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 141. Amsterodam: Elsevier Ltd, 2014, s. 331-336. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.057.
  7. HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří HAVEL a Veronika RODOVÁ. School Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7597-9.
  8. HAVEL, Jiří. Teaching Elementary Reading and Writing Practice in Inclusive School. In SGEM. Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 855-861. ISBN 978-619-7105-24-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B13.
  9. HAVEL, Jiří. Teaching Elementary Reading and Writing Practice in Inclusive School. In SGEM International Multidisciplinary Scietific Conferences on Social Sciences and Atrs. 2014.
  10. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Terms of Inclusive Education in Primary Schools - National and School Curriculum. Online. In Jesus Garcia Laborda. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 141. Amsterodam: Elsevier Ltd, 2014, s. 337-341. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.058.
  11. FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 187 s. ISBN 978-80-210-6889-6.
  12. FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 187 s. ISBN 978-80-210-6889-6.
  13. HAVEL, Jiří. Výuka elementárního čtení a psaní genetickou metodou. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 138, č. 3, s. 39-43. ISSN 0323-0449.
  14. HAVEL, Jiří. Výuka elementárního čtení a psaní na přechodu k inkluzi. In Jiří Havel. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 71-112. ISBN 978-80-210-7150-6.
  15. HAVEL, Jiří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 256 s. ISBN 978-80-210-7150-6.

  2013

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Application of Individualization and Differentiation in Czech primary Schools – one of the Characterictic Features of Inclusion. Online. In Hatice Ferhan Odabasi. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2013, s. 1521-1525. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.075.
  2. HAVEL, Jiří. Formy pedagogických praxí v programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy. In Hana Filová a kol. Příručka pro fakultní cvičné učitele aneb Jak vést pedagogické praxe studentů učitelství 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 54-67. ISBN 978-80-210-6619-9.
  3. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání – nová verze rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 57-64. ISBN 978-80-7315-245-1.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jiří HAVEL a Hana FILOVÁ. Hodnoty a principy inkluze v primárním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 51-61. ISBN 978-80-7315-246-8.
  5. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. Online. In Zehra Özcinar. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Amsterdam: Elsevier, 2013, s. 332-336. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.856.
  6. VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. In 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 2013.
  7. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Characteristic Features of Inclusion - Maximum Expectation from Pupils. In 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2013.
  8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Inclusive Education in Primary Schools - Comparison of National and School Curriculum. In 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2013.
  9. HAVEL, Jiří. Inkluzivní pojetí výuky elementárního čtení a psaní ve školách hlavního vzdělávacího proudu. In Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
  10. NAJVAROVÁ, Veronika, Jiří HAVEL a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Metodologie zkoumání příležitostí k rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni základní školy: videostudie. In M. Čuřín, V. Víška, I. Podoláková. Gramotnost ve škole. Hradec Králové: PdF UHK, 2013, s. 1-12. ISBN 978-80-905245-0-7.
  11. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Respect between Pupils and School Staff - One of the Characteristic Features of Inclusion. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729.
  12. FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole. In PANČOCHA, K.; VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. Brno: Paido, 2013, s. 173-190. ISBN 978-80-7315-245-1.
  13. HAVEL, Jiří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 150 s. ISBN 978-80-210-6395-2.

  2012

  1. HAVEL, Jiří. Aktuální trendy hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní. In Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. 2012.
  2. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
  3. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. e-Pedagogium. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2012, IV/2012, č. 4, s. 44-58. ISSN 1213-7499.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. 2012.
  5. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 54 s. ISBN 978-80-210-5876-7.
  6. HAVEL, Jiří. Hodnocení ve výuce elementárního čtení a psaní. In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 129-135. ISBN 978-80-210-5876-7.
  7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.
  8. FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 71-81. ISBN 978-80-7315-235-2.
  9. FILOVÁ, Hana a Jiří HAVEL. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace. In Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
  10. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
  11. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Individualizace a diferenciace ve výuce jako základní podmínka pro strategie podporující inkluzi. Online. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012, s. 358-370. ISBN 978-80-7290-620-8.
  12. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Individualizace a diferenciace ve výuce jako základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
  13. HAVEL, Jiří. Methodological Procedures in Teaching Elementary Reading and Writing in Contemporary Czech Schools. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 338-345. ISBN 978-83-7271-756-6.
  14. NAJVAROVÁ, Veronika, Jiří HAVEL a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Metodologie zkoumání příležitostí k rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni základní školy: videostudie. In Gramotnost ve škole. 2012.
  15. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Písanka 1. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 32 s. ISBN 978-80-7238-204-0.
  16. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Písanka 2. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 32 s. ISBN 978-80-7238-271-2.
  17. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Písanka 3. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 32 s. ISBN 978-80-7238-353-5.
  18. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Příručka učitele. Český jazyk 1 genetická metoda pro 1. ročník ZŠ. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 102 s. ISBN 978-80-7238-356-6.
  19. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2.
  20. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  21. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
  22. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools. In The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. 2012.
  23. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 32 s. ISBN 978-80-7238-199-9.
  24. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Už čteme a píšeme sami. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 84 s. ISBN 978-80-7238-197-5.
  25. HAVEL, Jiří, Karla ČERNÁ a Martina GRYCOVÁ. Začínáme číst a psát. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2012, 87 s. ISBN 978-80-7238-195-1.

  2011

  1. HAVEL, Jiří. Aktuální otázky v koncepci pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. 2011.
  2. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jiří HAVEL a Hana FILOVÁ. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 118 s. ISBN 978-80-210-5779-1.
  3. HAVEL, Jiří a Gabriela PAUŠOVÁ. Jak učitelé hodnotí současné učebnice elementárního čtení? Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2011, roč. 136, č. 1, s. 10-13. ISSN 0323-0449.
  4. HAVEL, Jiří. Metody a formy výuky elementárního čtení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Učiteľovo myslenie a uvažovanie. 2011.
  5. HAVEL, Jiří. Některé aspekty výuky elementárního čtení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Adriana Wiegerová; Soňa Vávrová. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárnej a preprimárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave, 2011, s. 154-163. ISBN 978-80-89443-10-9.
  6. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VI. 2011.
  7. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VII. 2011.
  8. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole VIII. 2011.
  9. HAVEL, Jiří a Hana HORKÁ. Prohlubování integrace pedagogických a psychologických disciplín s oborovými didaktikami v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 155-159. Odborná publikace; čz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1.
  10. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In Doušková, A.; Porubský, Š.; Huľová, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011, s. 94-97. ISBN 978-80-557-0116-5.
  11. HAVEL, Jiří a Veronika NAJVAROVÁ. Rozvíjení gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 111 s. ISBN 978-80-210-5714-2.
  12. HAVEL, Jiří. Současná výuka elementárního čtení v primární škole. In Od prvního čtení k fantasy světům. 2011.
  13. HAVEL, Jiří. The Methods in Teaching of Elementary Reading and Writing at Czech Schools. In Funkcja poznawcza w edukacji dziecka – teoria i praktyka. 2011.
  14. HAVEL, Jiří. Učitelé a žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v primární škole. 2011.
  15. HAVEL, Jiří. Význam čtenářské dovednosti a dovednosti psát v dnešní společnosti a v naší kultuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 10 s. ISBN 978-80-210-5714-2.
  16. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Zkušenosti a poznatky škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním na 1. stupni ZŠ. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 45-61. ISBN 978-80-210-5709-8.
  17. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In Vítková, M.; Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2011, s. 83-94. ISBN 978-80-7315-216-1.
  18. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
  19. HAVEL, Jiří. Zkušenosti primárních škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011.

  2010

  1. HAVEL, Jiří. Five-year teacher training of primary school curriculum as a reflection. In Janík, T.; Knecht, P. (Hg./Eds.). New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: Lit Verlag, 2010, s. 313-319. ISBN 978-3-643-50153-0.
  2. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Inkluzivní učitel v inkluzivní primární škole. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  3. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4.
  4. VÍTKOVÁ, Marie a Jiří HAVEL. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  5. HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Interaktivní učebnice - Čítanka pro 1. ročník základní školy. Plzeň: Fraus, 2010, 64 s. ISBN 978-80-7238-648-2.
  6. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Slabikář. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 99 s. ISBN 978-80-7238-647-5.
  7. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Interaktivní učebnice - Živá abeceda. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 88 s. ISBN 978-80-7238-629-1.
  8. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-principy inkluze ve vyučovacím procesu. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2010, roč. 134, 4, 5, s. 14-18, 31-34, 9 s. ISSN 0323-0449.
  9. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-principy maximální účasti. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2010, roč. 134, č. 3, s. 12-16. ISSN 0323-0449.
  10. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole III. 2010.
  11. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole IV. 2010.
  12. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole V. 2010.
  13. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole. In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010, s. 365-372. ISBN 978-80-7368-771-7.
  14. HAVEL, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
  15. HAVEL, Jiří. Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2010, roč. 135, č. 2, s. 57-58. ISSN 0323-0449.
  16. HORKÁ, Hana, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Učitelství pro mateřské školy. In Spilková, V; Hejlová, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: PdF UK, 2010, s. 131-139. ISBN 978-80-7290-486-0.
  17. HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ a Jiří HAVEL. Učitelství pro 1. stupeň základní školy. In Spilková, V; Hejlová, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: PdF UK, 2010, s. 113-130. ISBN 978-80-7290-486-0.
  18. HAVEL, Jiří. Vytváření inkluzivního prostředí ve výuce na 1. stupni ZŠ. In Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
  19. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Vzdělávací inkluze v primární škole očima učitelů. In Havel, J.; Filová, H. et. al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 39-51. ISBN 978-80-7315-202-4.

  2009

  1. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Autoevaluace inkluzivního prostředí v základní škole. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 127-135. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  2. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2009, roč. 134, 1,2, s. 21-29, 14-19, 15 s. ISSN 0323-0449.
  3. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 47-57. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
  4. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  5. HAVEL, Jiří. Pětileté studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. 2009.
  6. HAVEL, Jiří. Pětileté studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ-zkušenosti a otazníky. In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: PdF UP, 2009, s. 83-90. ISBN 978-80-7220-315-4.
  7. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole I. 2009.
  8. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primární škole II. 2009.
  9. HAVEL, Jiří, Hana HORKÁ a Hana FILOVÁ. Příprava učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU v kontextu školských reforem. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, s. 796-802. ISBN 978-80-555-0014-0.
  10. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 99 s. Pd 21/09-02/58. ISBN 978-80-210-4948-2.
  11. HAVEL, Jiří a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vytváření inkluzivního prostředí na prvním stupni základní školy a důsledky směřující k profesní přípravě budoucích učitelů. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, s. 693-699. ISBN 978-80-555-0014-0.
  12. HAVEL, Jiří. Vytváření inkluzivního prostředí na prvním stupni základní školy a příprava budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem. 2009.

  2008

  1. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Český jazyk pro 1. ročník ZŠ - příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008, 227 s. ISBN 978-80-7238-649-9.
  2. HAVEL, Jiří, Lenka BŘEZINOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Čítanka pro 1.ročník základní školy. Do světa příběhů. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008, 64 s. ISBN 978-80-7238-648-2.
  3. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2008, roč. 132, č. 3, s. 5-8. ISSN 0323-0449.
  4. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. VZ. ISBN 978-80-7315-170-6.
  5. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 78-95. ISBN 978-80-7315-167-6.
  6. HAVEL, Jiří. Reflexe praktické pregraduální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008, s. 109-115. ISBN 978-80-7392-052-4.

  2007

  1. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Čtecí karty ke Slabikáři. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 64 s.
  2. HAVEL, Jiří. Ein Modul für die Ausbildung von Primarlehrkräften. In Die Qualität von Lehre und Unterricht von neuen Herausforderungen. Erlangen: IAHE, 2007, s. 237-245. ISBN 978-3-8340-0285-3.
  3. HAVEL, Jiří a Dominik DVOŘÁK. Jaké písmo do slabikáře? In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2007, s. 343-347. ISBN 978-80-8083-359-6.
  4. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 1. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 32 s. ISBN 978-80-7238-650-5.
  5. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 2. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 32 s. ISBN 978-80-7238-651-2.
  6. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 3. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 32 s. ISBN 978-80-7238-652-9.
  7. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Písanka 4. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 32 s. ISBN 978-80-7238-653-6.
  8. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Portfolio v pregaduální přípravě učitele primární školy. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: UP, 2007, s. 93-97. ISBN 978-80-7395-024-8.
  9. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Slabikář. Do světa slov. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 99 s. ISBN 978-80-7238-647-5.
  10. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007, s. 137-146. ISBN 978-80-7392-006-7.
  11. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007, s. 137-146. ISBN 978-80-7392-006-7.
  12. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 43-54. Edice 1. ISBN 978-80-7315-162-1.
  13. HAVEL, Jiří, Hana STADLEROVÁ a Lenka BŘEZINOVÁ. Živá abeceda. Do světa písmen. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 88 s. ISBN 978-80-7238-629-1.

  2006

  1. HAVEL, Jiří. Jaká kritéria jsou základem hodnocení studentů učitelství primární školy na pedagogických praxích? In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006, s. 71-73. ISBN 80-86633-67-5.
  2. ŠIMONÍK, Oldřich a Jiří HAVEL. Kooperující učitel. Brno: MSD s.r.o., 2006, 129 s. Pedagogická praxe, číslo svazku 4. ISBN 80-86633-43-8.
  3. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. 2006.
  4. HAVEL, Jiří. Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Škola - Edukácia - Príprava učiteľa III. Banská Bystrica: Katedra elementárnej pedagogiky, PdF UMB, 2006, s. 155-160. ISBN 80-8083-234-X.

  2005

  1. HAVEL, Jiří. Jak dnes učíme didaktiku prvopočátečního čtení a psaní. In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. první. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie PdF JU, 2005, s. 176-178. ISBN 80-7040-789-1.
  2. HAVEL, Jiří. Mikulenková, H.; Malý, R.; Forman, M.: Slabikář (recenze). Komenský: časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2005, roč. 130, č. 1, s. 44-45. ISSN 0323-0449.
  3. HAVEL, Jiří. Pojetí praktické přípravy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In História, súčasnosť a perspektívy učiťelského vzdelávania. Banská Bystrica: PdF UMB, 2005, s. 149-151. ISBN 80-8083-107-6.
  4. HAVEL, Jiří. Praktická zkouška jako součást státní závěrečné zkoušky učitelů primárního vzdělávání? In Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. Liberec: Technická univerzita, 2005, s. 83-85. ISBN 80-7372-023-X.
  5. HAVEL, Jiří a Veronika KRÁTKÁ. Příprava učitelů na rozvíjení čtenářské gramotnosti. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 39-42. ISBN 80-7041-211-9.
  6. HAVEL, Jiří. Spolupráce kooperujícího učitele se studentem učitelství v procesu utváření jeho profesionálních kompetencí. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2005, s. 101-108. ISBN 80-210-3884-5.

  2004

  1. HAVEL, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů: výzkumná zpráva. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykovy univerzita v Brně, 2004, s. 155-175. ISBN 80-210-3378-9.
  2. VLČKOVÁ, Kateřina a Jiří HAVEL. Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností učitelů (výzkumná zpráva). In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Sborník z mezinárodní konference konané dne 24.2.2004 na PdF MU v Brně. Sborník prací PdF MU č. 174. Řada pedagogiky a psychologie č. 22. Brno: MU, 2004, s. 155-175. ISBN 80-210-3378-9.
  3. HAVEL, Jiří a Veronika KRÁTKÁ. Inovace v pojetí výuky didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: MU, Katedra pedagogiky a Centrum pedagogického výzkumu PdF, 2004, 4 s. ISBN 80-210-3474-2.
  4. HAVEL, Jiří. Je možné strukturovat přípravu učitelů? Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2004, roč. 128, č. 4, s. 1-3. ISSN 0323-0449.
  5. HAVEL, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Rozvíjení profesních dovedností učitelů (předběžné výzkumné sdělení). In Cesty demokracie vo výchove a vdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: PdF UK v Bratislavě, 2004, s. 231-237. ISBN 80-969146-0-X.
  6. HAVEL, Jiří. Vstupy cvičných učitelů do rozvíjejících se pedagogických dovedností studentů. In Vedenie študenta na odbornej učitelskej praxi. Odborná učitelská prax v štúdiu učitelstva pre 1. stupeň základnej školy. 1. vyd. Banská Bystrica: PdF UMB, 2004, s. 31-35. pedagogika. ISBN 80-8055-899-X.

  2003

  1. HAVEL, Jiří. Jak předcházet nedostatkům v prvopočátečním čtení a psaní. In Teoreticko - metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno: Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2003, s. 73-79. ISBN 80-86633-03-3.
  2. HAVEL, Jiří. Model praktické přípravy studentů učitelství primární školy v pětiletém studiu. In Pedagogická praxe. Sborník příspěvků z III. celostátní konference. Praha: PedF UK, 2003, s. 47-51. ISBN 80-7290-105-2.
  3. HAVEL, Jiří. Učebnice čtení a psaní pro 1. a 2. ročník ZŠ (recenze). Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2003, roč. 128, č. 1, s. 46-47. ISSN 0323-0449.

  2002

  1. HAVEL, Jiří. Jak si vychovat fakultního cvičného učitele? In Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Brno: Katedra pedagogiky PedF MU v Brně, 2002, s. 19-28. ISBN 80-86633-01-2.
  2. HAVEL, Jiří. Pohled na roli fakultních cvičných učitelů při rozvíjení profesních dovedností studentů. In Spolupráca univerzity a škôl. Banská Bystrica: PedF UMB v Banské Bystrici, 2002, s. 161-166. ISBN 80-8055-638-5.
  3. HAVEL, Jiří. Rozvíjení pedagogických dovedností pohledem studentů. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, roč. 2001, č. 4, s. 64-75. ISSN 1211-4669.

  2001

  1. FABIÁNKOVÁ, Bohumíra, Hana FILOVÁ, Jiří HAVEL a Hana HORKÁ. Analýza obsahu a požadavků na výstup pedagogického vzdělávání učitelů primární školy. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. Praha: MŠMT, 2001, 26 s.
  2. HAVEL, Jiří. Příprava dítěte na výuku čtení a psaní. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001, s. 86-89. ISBN 80-7315-011-2.

  2000

  1. HAVEL, Jiří. Ohlédnutí za sjezdem učitelů. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2000, 3/2000, s. 108-113. ISSN 1211-4669.
  2. HAVEL, Jiří. Posílením role cvičných učitelů k zefektivnění pedagogické praxe. In Premeny pedagogickej zložky prípravy učiteľa 1. stupňa ZŠ. Banská Bystrica: PF UMB Banská Bystrica, 2000, s. 117-123. ISBN 80-8055-317-3.

  1999

  1. HAVEL, Jiří a Miroslava NOVOTNÁ. Elementární čtení a psaní. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999, s. 32-67. ISBN 80-85931-73-7.

  1998

  1. HAVEL, Jiří. Cesta k tvořivé škole očima účastníků společenskovědné sekce. In Cesty k tvořivé škole. Brno: MU v Brně, 1998, s. 146-148. ISBN 80-210-1938-7.
  2. HAVEL, Jiří a Dana KNOTOVÁ. Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti studentů v seminářích pedagogických předmětů. In Tvořivá škola. Brno: Paido, 1998, s. 123-127. ISBN 80-85931-63-X.

  1997

  1. HAVEL, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ŠVEC. Jak studenti učitelství hodnotí podmínky pro podněcování jejich aktivity, samostatnosti a tvořivosti? In Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno: Paido, 1997, s. 107-113. ISBN 80-85931-47-8.

  1996

  1. HAVEL, Jiří a Miroslava NOVOTNÁ. Tvořivost v přípravě studentů pro výuku elementárního psaní. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1996, s. 116-118. ISBN 80-85931-23-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 7. 2024 20:56