Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Lenka HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Dana JIROTKOVÁ, Pavel MENTLÍK, Michaela PÍŠOVÁ, Lucie ROHLÍKOVÁ, Naďa VONDROVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Klára ULIČNÁ. Model systému profesní podpory pro cizí jazyky. 1. vyd. Praha: NPI, 2023.
  2. KLEČKOVÁ, Gabriela a Světlana HANUŠOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka v přípravě učitelů. In Národní konference ke Kompetenčnímu rámci absolventa a absolventky učitelství. 2023.
  3. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. In Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023.

  2022

  1. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Didaktika cizích jazyků: nové výzvy pro výzkum i praxi. In Oborové didaktiky: Inventura (p)o velké přestávce. 2022.
  2. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. In Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2022.
  3. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků V. Janíková, Věra – Hanušová, Světlana (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0309-8.
  4. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků V. Janíková, Věra – Hanušová, Světlana (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0310-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0310-2022.

  2021

  1. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
  2. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
  3. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
  4. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
  5. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
  6. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
  7. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0055-4.
  8. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0054-7.
  9. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. In Research in foreign language didactics IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

  2020

  1. JANČAŘÍKOVÁ, Renata, Renata POVOLNÁ, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Martin NĚMEC. An Academic Writing Needs Analysis of Czech University Graduate Students. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2020, roč. 13, č. 1, s. 42-66. ISSN 1802-9930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/DI2020-1-42.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ejed.12373.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18355/XL.2020.13.04.03.
  4. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 173 s. ISBN 978-80-210-9821-3.

  2019

  1. HANUŠOVÁ, Světlana a Tomáš KOHOUTEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. In ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL II. 5. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. 2019.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions. Journal of Language and Cultural Education. Nitra: OZ SlovakEdu, 2019, roč. 7, č. 2, s. 51-77. ISSN 1339-4045. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jolace-2019-0011.
  3. KLEČKOVÁ, Gabriela, Světlana HANUŠOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Natalia ORLOVA, Irena MAŠKOVÁ, Alice KOURKZI a Kamila KOLMAŠOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. ISBN 978-80-7481-243-9.
  4. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9546-5.
  5. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9546-5.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana a Michaela PÍŠOVÁ. Začínající učitelé a odchody ze školy nebo školství: význam profesního aktérství. Komenský. Masarykova univerzita, 2019, roč. 143, č. 4, s. 16-21. ISSN 0323-0449.

  2018

  1. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. členka ediční rady. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL,, 2018 - 2021.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. členka ediční rady. JoLaCe - Journal of Language and Cultural Education, 2018 - 2018.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana. členka Odborové komisie DCJL PdF UK Bratislava. Odborová komisia DCJL PdF UK, 2018 - 2020.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana. členka redakční rady časopisu Komenský (. 2018 - 2021.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana, Petr URBÁNEK a Andrea ROZKOVCOVÁ. Editorial Orbis Scholae 12/3, 2018. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 3, s. 7-9. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.5.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
  8. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
  9. HANUŠOVÁ, Světlana, Petr URBÁNEK a Andrea ROZKOVCOVÁ. Orbis Scholae. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 1802-4637.
  10. PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 3, s. 85-107. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.1.
  11. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in Foreign Language Pedagogy. In Research in Foreign Language Pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 182 s. ISBN 978-80-210-9217-4.
  12. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in Foreign Language Pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 182 s. ISBN 978-80-210-9217-4.
  13. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. In Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 144 s. ISBN 978-80-210-9230-3.
  14. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 144 s. ISBN 978-80-210-9231-0.
  15. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 144 s. ISBN 978-80-210-9230-3.

  2017

  1. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Tomáš KOHOUTEK a Klára ULIČNÁ. Career Change Intentions of Novice Teachers in the Czech Republic: The Role of Out-of-school Factors. In European Conference on Educational Research. 2017.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. členka ediční rady. JoLaCe - Journal of Language and Cultural Education, 2017 - 2020.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. členka ediční rady. JoLaCe - Journal of Language and Cultural Education, 2017.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana. členka ediční rady. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 2017.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana. členka Odborové komisie DCJL PdF UK Bratislava. Odborová komisia DCJL PdF UK, 2017 - 2017.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana. členka redakční rady časopisu Komenský. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2017.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana. členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Karlovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Karlovy univerzity., 2017 - 2017.
  8. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017.
  9. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
  10. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
  11. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 131 s. ISBN 978-80-210-8868-9.
  12. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Světlana HANUŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Klára ULIČNÁ. Novice teachers in the Czech Republic: Why do they leave and change schools? In EARLI 2017. 2017.
  13. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 193 s. ISBN 978-80-210-8869-6.
  14. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in foreign language teaching and learning/ Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. In Research in foreign language teaching and learning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 193 s. ISBN 978-80-210-8869-6.
  15. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
  16. HANUŠOVÁ, Světlana, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Miroslav JANÍK, Klára ULIČNÁ a Jan MAREŠ. Should I stay or should I go aneb Co drží začínající učitele v profesi? In XXV. ročník konference ČAPV Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017. ISBN 978-80-7435-688-9.
  17. JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Warum verlassen Lehreranfänger ihre Schule oder ihren Beruf? In OEFEB Tagung 2017: Bildung leistungsstark - chancengerecht - inklusiv. 2017.

  2016

  1. HANUŠOVÁ, Světlana. Členka ediční rady. Komenský . Odborný časopis pro učitele základní školy., 2016.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. členka Odborové komisie DCJL PdF UK Bratislava. Odborová komisia DCJL PdF UK, 2016 - 2016.
  3. ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, 2016, roč. 9, č. 1, s. 91-109. ISSN 1337-8384. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18355/XL.2016.09.01.91-109.
  4. JANÍK, Miroslav, Světlana HANUŠOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára ULIČNÁ. Objective determinants of novice teacher drop-out. In EARLI SIG 11 Conference 2016 "Diversity and Inclusion as a Challenge for Teacher Education". 2016.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana, Eva MINAŘÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Proč odcházejí začínající učitelé ze školství? In XXIV. ročník ČAPV Síťování v pedagogickém výzkumu. 2016.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. První školou rodina - listování časopisem Komenský. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 141, č. 02, s. 25-29. ISSN 0323-0449.
  8. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1.
  9. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1.
  10. PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 386-407. ISSN 0031-3815.

  2015

  1. JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ a Michaela PÍŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2015, 204 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 172. ISBN 978-80-210-8120-8.
  2. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Cena děkana. Děkan PdF MU, 2015.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. Členka ediční rady. Komenský . Odborný časopis pro učitele základní školy., 2015.
  4. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern. In Janíková, Věra; Andrášová Hana. Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015, s. 145-164. ISBN 978-80-263-0932-1.
  5. VOJTKOVÁ, Naděžda a Světlana HANUŠOVÁ. DysTEFL – kurz pro pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy university Brno, 2015, s. 58-61. Komenský. ISSN 0323-0449.
  6. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie (2013 -2014). Česká asociace pedagogického výzkumu, 2015.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. Raising awareness of dyslexia. IATEFL voices. Canterbury, Kent: The International Association of Teachers of English as a Foreign Language, 2015, č. 242, s. 6-7. ISSN 1814-3830.
  8. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Jan MAREŠ. Začínající učitelé a drop-out. In XXIII. ročník ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník anotací. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
  9. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK a Jan MAREŠ. Začínající učitelé a drop-out. In XXIII. ročník ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV 2015. 2015.

  2014

  1. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 379 s. ISBN 978-80-210-7568-9.
  2. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
  3. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 2014.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana. Členka ediční rady. Komenský . Odborný časopis pro učitele základní školy., 2014.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana, Klára KOSTKOVÁ a Michaela PÍŠOVÁ. Determinants of the development of foreign language teacher expertise. In 1st International Conference on Language Education and Research CLEaR2014. 2014.
  6. VOJTKOVÁ, Naděžda a Světlana HANUŠOVÁ. Dyslexia for Teachers and Trainers. In IATEFL Conference, Harrogate 2014. 2014.
  7. NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. ELTon Award. British Council, 2014.
  8. HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ a Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 2, s. 238-255. ISSN 0031-3815.
  9. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 6, s. 857-877. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-857.
  10. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. The model of foreign language teacher expertise: a prototype view. In 1st International Conference on Language Education and Research CLEaR2014. 2014.
  11. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7704-1.
  12. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7704-1.

  2013

  1. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 2013.
  2. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 345 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
  3. NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language - Trainee´s Booklet. 1. vyd. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013, 115 s. ISBN 978-3-89650-356-5.
  4. NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language - Trainer´s Booklet. CD-Rom. 1. vyd. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013, 115 s. ISBN 978-3-89650-357-2.
  5. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expertise in Foreign Language Teaching. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. první. Münster: LIT Verlag, 2013, s. 23-32. ISBN 978-3-643-50505-7.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana a Klára KOSTKOVÁ. Expertise of foreign language teachers - qualitative analysis. In Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe, 2013. 2013.
  7. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Petr NAJVAR. Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování a rozhovorech. In XX. výroční konference ČPdS Koncepce vzdělání v současné kurikulární diskusi. 2013.
  8. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Klára KOSTKOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování a rozhovorech. In 20. výroční konference ČPdS "Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi". 2013.
  9. HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. Metoda CLIL a její využití při výuce aneb 7 pádů CLILu. In Zuzana Procházková, Tereza Suchánková. Metodický poradník učitele cizího jazyka. 1. vyd. Univerzita J. E. Purkyně, 2013. Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-610-7.
  10. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Model expertnosti učitele (v kontextu cizojazyčné výuky). In XXI. konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
  11. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Researching expertise in teachers of English. In Horváthová B. Mapping and Applying Research in Foreign Language Education. první. Nitra: Pedagogická fakulta UKF Nitra, 2013, s. 126-143. ISBN 978-80-558-0281-7.
  12. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., 2013, roč. 1, č. 1, s. 4-36. ISSN 1339-4045.
  13. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
  14. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 233 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
  15. JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2.

  2012

  1. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. K metodám výzkumu expertnosti v profesi učitele. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  2. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. K metodám výzkumu expertnosti v profesi učitele. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Kvalita ve vzdělávání. Sborník abstrakt. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. Příprava učitelů angličtiny pro práci s dyslektickými žáky v evropském kontextu. In Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 9-35. ISBN 978-80-210-6024-1.
  4. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 91 s. ISBN 978-80-210-6108-8.

  2011

  1. HANUŠOVÁ, Světlana. CLIL. In Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií. 2011.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL v české školní praxi. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2011, 103 s. ISBN 978-80-86665-09-2.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Naděžda VOJTKOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Michaela PÍŠOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Jitka KAZELLEOVÁ, Jaroslav SUCHÝ, Ailsa Marion RANDALL, Martin NĚMEC, Radek VOGEL a Jana ZERZOVÁ. ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English (MSSUA). 2011.
  4. PÍŠOVÁ, Michaela, Věra JANÍKOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. K metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 11 - 25. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
  5. NĚMEC, Martin. Kvalitativní výzkumná sonda do subjektivních učitelských teorií učitelů – vzdělavatelů v oblasti didaktického překladu. In JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 61-74, 13 s. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana. Language learning advising in English language teacher education. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2011, roč. 7, č. 13, s. 16-23. ISSN 1801-1489.
  7. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 169 s. ISBN 978-80-210-5718-0.
  8. HANUŠOVÁ, Světlana. Modern Approaches to Assessment of Pupils with Specific Learning Difficulties in Foreign Language Teaching. In Grenarová, R., Vítková, M. eds. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign Language Teaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 68-83, 14 s. ISBN 978-80-210-5664-0.
  9. GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 205-218. ISBN 978-80-7315-220-8.
  10. PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 398-404. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-47.
  11. PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
  12. PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků. In 19. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  13. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9.
  14. HANUŠOVÁ, Světlana. Učitel cizího jazyka v roli poradce. In Cudzie jazyky a kultúry v škole 8. Foreign Languages and Cultures at School 8. 2011.
  15. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 94 s. ISBN 978-80-210-5719-7.
  16. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM a Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 130-137. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-41.
  17. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ a Martin ADAM. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
  18. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM a Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.

  2010

  1. HANUŠOVÁ, Světlana. Diferenciace cizojazyčného vzdělávání. In Povinné vzdělávání: vnější nebo vnitřní diferenciace? 2010.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. English Language Teaching to Gifted, Talented and Advanced Pupils. In Grenarová, R., Vítková, M. (eds.) Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 90 -107. ISBN 978-80-210-5375-5.
  3. NAJVAR, Petr a Světlana HANUŠOVÁ. Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 65-83. ISSN 1803-7437.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana. Foreign Language Teacher as an Adviser. In Challenges in Foreign Language Education. 1. vyd. Bratislava: Z-F LINGUA Bratislava, 2010, s. 42 - 47, 178 s. ISBN 978-80-89328-50-5.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana. Individual differences in foreign language learners. In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 38 - 46. ISBN 978-80-210-5350-2.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana, Věra JANÍKOVÁ, Renée GRENAROVÁ, Hana KYLOUŠKOVÁ, Pavla MAREČKOVÁ, Zdeňka SCHEJBALOVÁ a Rita Chalmers COLLINS. Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. In ŠKOLA PRO VŠECHNY Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana. Individuální zvláštnosti žáka v cizojazyčném vyučování. In Havel, J., Filová, H., et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 217-225. 312. publikace Paido. ISBN 978-80-7315-202-4.
  8. HANUŠOVÁ, Světlana. Introducing CLIL to Czech Schools. In New Pathways in the Professional Development of Teachers.. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010, s. 259-265. ISBN 978-3-643-50153-0.

  2009

  1. HANUŠOVÁ, Světlana. Drama Techniques in Developing Foreign Language Speaking Skills in Learners with Specific Learning Difficulties. In Grenarová, R., Vítková, M.: DramaTechniques in Foreign LanguageTeaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 62 - 74. Publikace Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. Dramatická výchova v cizojazyčném vzdělávání u dětí s SPU. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009.
  3. COLLINS, Rita Chalmers a Světlana HANUŠOVÁ. Modeling Action Research in a Teacher-training Program. Vienna: University of Vienna, 2009.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana. Teaching English to Heterogeneous Classes. In Motivační setkání vyučujících angličtiny (X. ročník)Teaching. 2009.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana. Učitelé cizího jazyka - zrušení bariér? Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 1, s. 88-92. ISSN 1211-4669.
  6. GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. In Němec, J., Vojtová, V.: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním/Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 163-176. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.

  2008

  1. HANUŠOVÁ, Světlana. Developing communicative competence in learners with specific learning difficulties. In Grenarová, R., Vítková, M.: Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 13 s. Pd-42/08-02/58. ISBN 978-80-210-4782-2.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. Diferenciace cizojazyčného vyučování na základě pedagogické diagnostiky individuálních zvláštností žáka. 2008. vyd. Brno: PdF MU, 2008. ..
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. Diferenciace procesu vyučování anglického jazyka na základě diagnostiky zvláštností, potřeb a preferencí žáků. In Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 65-75. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 10. ISBN 978-80-7315-165-2.
  4. JANÍKOVÁ, Věra, Renée GRENAROVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 2008.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana. Komunikativní přístup ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In Klenková, J., Vítková, M.: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 47 - 55, 8 s. .. ISBN 978-80-210-4708-2.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana. The Factor of Age in Foreign Language Learning and Teaching. In Foreign Language Teaching at Primary School. 2008.

  2007

  1. HANUŠOVÁ, Světlana. Lucie Betáková: Angličtina pro učitele angličtiny. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2007, roč. 50, č. 4, 1 s. ISSN 1210-0811.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. Pregraduální příprava učitelů anglického jazyka na roli tvůrců kurikula. In Cudzie jazyky v škole 4 - integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov. 2007.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana a Radka MLÝNKOVÁ. Problematika výuky angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In Bartoňová, M.: Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 167-182, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana. Projektování cizojazyčné výuky v pregraduálním vzdělávání učitelů. In Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 35-40. ISBN 978-80-7315-153-9.
  5. GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 133-146. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. Task-Based Teacher Training Activities. In IATEFL 2006. Harrogate Conference Selections. 1. vyd. Canterbury: IATEFL, University of Kent., 2007, s. 152 - 154. ISBN 1-901095-09-6.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2007, roč. 17, č. 3, s. 42-53, 11 s. ISSN 1211-4669.

  2006

  1. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In Hanušová, S., Najvar, P.: Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 77-82. ISBN 80-210-4149-8.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 107 s. ISBN 80-210-4149-8.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka. In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006, s. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka. In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006, s. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Role e-learningu v pregraduální přípravě učitelů anglického jazyka. In Tvorivé využívanie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2006, s. 5-8. ISBN 80-8082-063-5.
  6. HANUŠOVÁ, Světlana. Výuka cizích jazyků u dětí s SPU a dyslexií. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, 2006.
  7. PURDJAKOVÁ, Šárka. When Should Children Start Learning a Foreign Language in Czech Context. In HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 71-76. ISBN 80-210-4149-8.

  2005

  1. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Do the Early Birds Really Catch the Worm? Demystifying the Factor of Early Age in Language Learning. In Theory and Practice in English Studies 3. Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 208-211, 5 s. ISBN 80-210-3930-2.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. Pregraduální vzdělávání učitelů anglického jazyka. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, 140 s. .. ISBN 80-86633-39-X.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. Reflexe v pedagogické praxi v rámci pregraduální přípravy učitelů anglického jazyka. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, s. 96 - 100. ISBN 80-210-3884-5.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Role e-learningu v pregraduální přípravě učitelů anglického jazyka. In Tvorivé využivanie moderných technológií vi vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov. 2005.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana. Teacher competences and the ways to develop them in ELTE study programmes. In New trends in educating future teachers of English (Proceedings). 1. vyd. Olomouc: Palackého universita, 2005, s. 31 - 37. ISBN 80-244-1249-7.

  2004

  1. HANUŠOVÁ, Světlana, Zdeněk JANÍK, Petr NAJVAR a Tamara VÁŇOVÁ. E-learning Methods in the Teaching Activities of the Department of English Language and Literature at the Faculty of Education in Brno. In Learning Together, Proceedings of the 4th International and 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 224-228. ISBN 80-7194-724-5.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. Rozvíjení didaktické kompetence v rámci pre-graduální přípravy učitelů anglického jazyka. In Sborník ze IV. Středoevropské regionální konference FIPLV Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-163-X.

  2003

  1. HANUŠOVÁ, Světlana. Pregraduální příprava učitelů anglického jazyka na fakultách vysokých škol v ČR. Pedagogická orienrace. Brno, 2003, 1., s. 17-33. ISSN 1211-4669.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana. Struktura studijních programů učitelství anglického jazyka (AJ) očima studentů a absolventů. In Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na druhém stupni základních škol u nás a v zahraničí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2003, s. 45 - 56, 17 s. ISBN 80-244-0656-X.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana. Student's and graduate's views on ELTE study programmes in the Czech Republic. In Theory and Practice in English Studies. Vol.1 Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2003, s. 171-178. ISBN 80-210-3283-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 18:44