PdF BFJ3Scp Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 2 předměy za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (119 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1062Úvod do studia francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/0/02 1P
PdF:FJ1010Fonetika francouzštiny 1 Z. Schejbalováz 1/1/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1063Fonetika francouzštiny 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1027Korektivní fonetika francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/02 1P
PdF:FJ1014Jazyková cvičení - francouzština 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1016Jazyková cvičení - francouzština 2 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ1018Jazyková cvičení - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ1020Jazyková cvičení - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ1022Jazyková cvičení - francouzština 5 P. Suquetzk 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 5P
PdF:FJ1035Morfologie francouzštiny 2 M. Červenkovázk 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1060Morfologie francouzštiny 1 M. Červenkováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1065Syntax francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 3P
PdF:FJ1067Syntax francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 4P
PdF:FJ1071Praktický jazyk - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/04 1P
PdF:FJ1072Praktický jazyk - francouzština 2 M. Poučováz 0/2/04 2P
PdF:FJ1073Praktický jazyk - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/04 3P
PdF:FJ1074Praktický jazyk - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/04 4P
PdF:FJ1075Praktický jazyk - francouzština 5 P. Suquetz 0/2/04 5P
PdF:FJ1076Praktický jazyk - francouzština 6 P. Suquetz 0/2/02 6P
PdF:FJ1046Ústní a písemný projev - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/02 3P
PdF:FJ1047Ústní a písemný projev - francouzština 2 M. Poučovázk 0/2/04 4P
PdF:FJ1038Písemný projev - francouzština M. Poučováz 0/2/02 6P
PdF:FJ1005Dějiny Francie M. Poučovázk 1/1/02+2 3P
PdF:FJ1077Historie Francie - vybraná období M. Poučováz 0/2/03 6P
PdF:FJ2040Geografie Francie S. Novákz 1/1/02 3P
PdF:FJ2041Geografie frankofonních zemí S. Novákzk 1/1/04 4P
PdF:FJ1061Základy teorie literatury M. Poučováz 0/1/02 1P
PdF:FJ1064Starší francouzská literatura V. Bakešováz 1/1/02 2P
PdF:FJ1066Francouzská literatura 17.-19. století V. Bakešováz 1/1/02 4P
PdF:FJ1068Francouzská literatura 20. století V. Bakešovák 1/1/03 5P
PdF:FJ1070Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny P. Suquetz 0/1/02 5P
PdF:FJ1013Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině V. Bakešováz 0/1/02 5P
90 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si volí z nabídky předměty za 11 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ0007Konverzace ve francouzštině s rodilým mluvčím V. Bakešováz 0/2/03 3-
PdF:FJ0008Písemné interakce ve francouzštině V. Bakešováz 0/2/03 4-
PdF:FJ1001Francouzský argot v autentických dokumentech Z. Schejbalováz 0/2/03 4-
PdF:FJ1002Cvičení z fonetiky francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ1003Cvičení z morfologie francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ2026Světové zprávy z frankofonních médií P. Suquetz 0/0/0 e-learning.3 3-
PdF:Fj6010Asistentská praxe - populárně naučné programy V. Bakešováz 0/0/0 individuální domluva dle zvolené popularizační aktivity.5 5-
23 kreditů

Volitelné předměty (18 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ0005Francouzština zpěvem a recitací V. Bakešováz 0/1/02 4-
PdF:FJ0010Kurz nenásilné komunikace ve francouzštině M. Poučováz 0/2/0 synchronní výuka online.3 5-
PdF:FJ0011Kurz španělštiny online 1 M. Poučováz 0/0/0 e-learning a online konzultace.4 3-
PdF:FJ0012Kurz španělštiny online 2 M. Poučováz 0/0/0 e-learning a online konzultace.4 4-
PdF:FJ1012Intenzívní kurz francouzského jazyka V. Bakešováz 0/0/2.5 30 hod.5 1-
PdF:FJ1024Jazyková cvičení - francouzština 6V V. Bakešováz 0/2/04 6-
PdF:FJ1025Komunikační situace - francouzština 1 H. Kylouškováz 0/2/03 1-
PdF:FJ1026Komunikační situace - francouzština 2 V. Bakešováz 0/2/03 2-
PdF:FJ1078Výběrový seminář - francouzské a české osobnosti V. Bakešováz 0/1/02 2-
PdF:FJ2012Obchodní korespondence ve francouzštině 1 P. Suquetz 0/2/02 3-
PdF:FJ2013Obchodní korespondence ve francouzštině 2 P. Suquetz 0/2/02 4-
PdF:FJ2015Odborný francouzský jazyk - administrativa P. Suquetz 0/0/0 e-learning.2 1-
PdF:FJ2016Odborný francouzský jazyk - banka a finance P. Suquetz 0/0/0 e-learning.2 2-
PdF:FJ2017Odborný francouzský jazyk - diplomacie P. Suquetz 0/0/0 e-learning.2 4-
PdF:FJ2019Odborný francouzský jazyk - sekretariát P. Suquetz 0/0/0 e-learning.2 3-
42 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1049Základy didaktiky francouzštiny 1 P. Suquetz 0/1/02 4Z
PdF:FJ1069Základy didaktiky francouzštiny 2 P. Suquetzk 0/1/03 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ_BPBakalářská práce V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:FJ_BPdBakalářská práce - Dokončení V. Bakešováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:FJ_BPpBakalářská práce - Projekt V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
8 kreditů