Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KADERKA, Petr, Jiří NEKVAPIL a František TŮMA. Etnometodologická konference v Mannheimu. Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 81, č. 2, s. 154-160. ISSN 0037-7031.
 2. OBROVSKÁ, Jana a František TŮMA. PŘÍSLIBY A VÝZVY VÍCEMÍSTNÉ ETNOGRAFIE VE VÝZKUMU DIVERZITY V PREGRADUÁLNÍ UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ. Studia paedagogica, Ústav pedagogických věd.: Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 1, s. 155-177. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-1-7.
 3. 2019

 4. TŮMA, František. Achieving transitions from one item to another in pairwork speaking activities. In Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis (IIEMCA), Mannheim, Germany, July 2-5, 2019. 2019.
 5. TŮMA, František a Petr KNECHT. Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 9-31. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-1.
 6. TŮMA, František. Dvořáková, Klára (2017) : Ty jo, to seš dobrá! : jak se skládají komplimenty v češtině [Wow, you’re good! : How compliments are expressed in Czech]. Praha: Academia. 177 pp. Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik / International Yearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne, De Gruyter, 2019, roč. 33, č. 1, s. 141-143. doi:10.1515/soci-2019-0010.
 7. TŮMA, František. Jak studenti (ne)spolupracují při hledání slov během párové práce v hodinách angličtiny. In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), 11. – 13. září 2019 na TUL v Liberci. 2019.
 8. TŮMA, František. Learning grammar in English as a foreign language speaking activities. In Thinking, doing, learning (TDL), University of Jyväskylä, Finland, on June 17-19, 2019. 2019.
 9. TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Výzkum interakce mezi spolužáky : přehled konverzačněanalytických studií. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 2, s. 7-28. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.12.
 10. TŮMA, František. Word-search sequences in peer interaction in monolingual foreign language classes. In International Conference : Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Mälardalen University, Västerås, Sweden, 29–31 May 2019. 2019.
 11. 2018

 12. TŮMA, František. Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education, Elsevier, 2018, roč. 47, č. 1, s. 59-67. ISSN 0898-5898. doi:10.1016/j.linged.2018.08.004.
 13. TŮMA, František. How Teachers and Students in EFL Classes Correct Mistakes : Insights from Conversation Analysis. In The Art of Teaching Conference 2018 : Mastering Mistakes. 2018.
 14. TŮMA, František, Nicola Catherine FOŘTOVÁ a Linda NEPIVODOVÁ. Investigating interaction among peers in English as a foreign language using conversation analysis. In 5th International Conference of English and American Studies SILESIAN STUDIES IN ENGLISH — SILSE 2018, 6-7 September 2018, Opava, Czech Republic. 2018.
 15. TŮMA, František. Já, my nebo ono? K vyjádření autorství u odborných textů psaných jedním autorem [úvodník]. 2018. 3 s. Pedagogická orientace, ročník 28, číslo 3. ISSN 1211-4669.
 16. TŮMA, František. Managing discussions after student presentations in English as a foreign language seminars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
 17. TŮMA, František. Mezioborová povaha výzkumu interakce ve třídě. In 26. konference České asociace pedagogického výzkumu (Zlín, 13.-14.9.2018). 2018.
 18. TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Peer interaction in EFL classes in Czech upper-secondary schools. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018.
 19. TŮMA, František. „už končíme? ještě ne? mhm. em. yes.“ : jak studenti angličtiny koordinují ukončení aktuální výměny během mluvení ve dvojicích. In Konference České sociologické společnosti. Česká společnost a sociologie : diagnózy a perspektivy (1918-2018), Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 28.–30. 11. 2018. 2018.
 20. 2017

 21. TŮMA, František a Petr KNECHT. Akademický inbreeding: existenční nutnost nebo rakovina vysokého školství? In XXV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 22. TŮMA, František. Classroom interaction in student presentations and follow-up discussions in a university EFL course. In EARLI 2017: Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good (Tampere, 29. 8. - 2.9. 2017). 2017.
 23. TŮMA, František. Co nového ukázal výzkum interakce ve třídě? In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.
 24. TŮMA, František. Code-switching in Teaching Vocabulary: A Conversation Analysis Perspective. In D. N. Novikov. Magija INNO: novye izmerenija v lingvistike i lingvodidaktike. Sbornik naučnyh trudov. Tom 2. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnyh otnošenij, 2017. s. 132-137, 6 s. ISBN 978-5-9228-1769-1.
 25. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8887-0.
 26. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8888-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017.
 27. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8887-0.
 28. TŮMA, František. Nahrávání, přepisování a analyzování interakce pomocí konverzační analýzy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (QAK): Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. 2017.
 29. TŮMA, František. Speaking In EFL Classes From The Perspective Of Conversation Analysis: How Do Teachers Elicit Answers And How Do Students Respond? In ECER 2017: Reforming Education and the Imperative of Constant Change. 2017.
 30. TŮMA, František. Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 78, č. 4, s. 283-304. ISSN 0037-7031.
 31. TŮMA, František. Zkoumání interakce ve třídě pomocí konverzační analýzy: východiska, postupy a vybraná zjištění. 2017.
 32. 2016

 33. TŮMA, František. Code-switching in EFL Classrooms in the Czech Republic: A Conversation Analysis Perspective. In ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
 34. TŮMA, František. Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2016, roč. 26, č. 3, s. 415-441. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-3-415.
 35. TŮMA, František. Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, Univerzita Karlova, 2016, roč. 59, č. 2, s. 3-12. ISSN 1210-0811.
 36. TŮMA, František. Práce se záznamem a transkriptem v konverzační analýze. 2016.
 37. TŮMA, František. Recenze publikace Markee, N. (ed.). (2015). The handbook of classroom discourse and interaction. Pedagogická revue, Štátny pedagogický ústav, 2016, roč. 63, 1-2, s. 106-110.
 38. TŮMA, František. Recenzní posudek na knihu Zounek et al. (2016) "Učení (se) s digitálními technologiemi". 2016.
 39. TŮMA, František a Petr KNECHT. Stinné stránky síťování ve vysokém školství: citační bratrstva a inbreeding. 2016.
 40. TŮMA, František. Střídání kódů v hodinách angličtiny u učitelů expertů pohledem konverzační analýzy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (QAK). 2016.
 41. TŮMA, František. Turn-taking in discussions after student presentations: A conversation analytic perspective. In Young Linguists' Meeting in Poznań (YLMP) 2016. 2016.
 42. 2015

 43. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Cena děkana. : Děkan PdF MU, 2015.
 44. TŮMA, František. Dialogismus a konverzační analýza ve výzkumu interakce ve třídě. 2015.
 45. TŮMA, František. Display questions in expert teachers’ EFL classes. In International Conference on Language, Literature and Culture in Education. 2015.
 46. TŮMA, František. EFL learners‘ interaction on a discussion forum: A conversation analysis perspective. In English Acquisition and Corpora Building 2015. 2015.
 47. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie (2013 -2014). : Česká asociace pedagogického výzkumu, 2015.
 48. TŮMA, František. Použití konverzační analýzy při zkoumání interakce ve výuce. In Konference České asociace pedagogického výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
 49. TŮMA, František. Pozice ideálního dialogu ve výukové interakci. In Konference České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky. 2015.
 50. TŮMA, František. Spletitá situace na vysokých školách [recenze]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 6 s. Studia paedagogica, roč. 20. ISSN 1803-7437.
 51. TŮMA, František. Using conversation analysis in classroom interaction research. In M. Černá, J. Ivanová, Š. Ježková. Learner corpora and English acquisition. A collection of studies. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 163-171, 9 s. ISBN 978-80-7395-946-3.
 52. TŮMA, František. Uzavřené otázky ve výuce: proč ano? In Komenský. : Masarykova univerzita, 2015. s. 13-17, 5 s. ISSN 0323-0449.
 53. TŮMA, František. “What is the date today?”: A dialogist perspective on expert EFL teachers’ classroom interaction. Journal of Language and Cultural Education, Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2015, roč. 3, č. 3, s. 52-60. ISSN 1339-4045. doi:10.1515/jolace-2015-0019.
 54. 2014

 55. TŮMA, František. Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, 2014, roč. 24, č. 6, s. 878-902. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-6-878.
 56. TŮMA, František. Dialogismus a dialogické přístupy k výzkumu interakce ve třídě. In XXII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.
 57. TŮMA, František. Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, Praha, 2014, roč. 64, č. 2, s. 177-199. ISSN 0031-3815.
 58. TŮMA, František. Different conceptualizations of “language” in measuring EFL learners’ accuracy development: Reflection on research findings. In Young Linguists’ Meeting in Poznań. 2014.
 59. TŮMA, František. Ellipsis Marks in Interaction on Discussion Forums: The Case of Czech Pre-intermediate EFL Learners. In 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014. 2014.
 60. TŮMA, František. Ellipsis Marks in Interaction on Discussion Forums: The Case of Czech Pre-intermediate EFL Learners. In Ørngreen, R.; Levinsen, K. T.. Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 563-569, 7 s. ISBN 978-1-910309-67-4.
 61. TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Věra JANÍKOVÁ. Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review, 2014, roč. 36, č. 2, s. 289-299. ISSN 1732-6729.
 62. TŮMA, František. Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí [recenze]. Brno: Konvoj, 2014. 4 s. ISSN 1211-4669.
 63. TŮMA, František. Používáte správně emotikony? :-). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 31-35, 5 s. ISSN 0323-0449.
 64. ZOUNEK, Jiří a František TŮMA. Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 65-87. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-5.
 65. TŮMA, František. Výzkum interakce ve třídě (1990-2012). In Současná škola - "dílna lidskosti"? Konference pořádaná Českou pedagogickou společností v rámci Dnů Komenského. 2014.
 66. 2013

 67. TŮMA, František. Classroom communication in expert performance in foreign language teaching: a review of Czech educational research and its implications. In Education and Languages in Europe. 2013.
 68. TŮMA, František. EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 19, č. 3, s. 159-170. ISSN 1803-9782.
 69. PÍŠOVÁ, Michaela, František TŮMA, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning", s. 988-989. 2013.
 70. PÍŠOVÁ, Michaela, František TŮMA, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In EARLI conference 2013. 2013.
 71. JANÍKOVÁ, Věra, František TŮMA a Petr NAJVAR. Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In Janíková, Věra; Seebauer, Renate. Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 121-130, 10 s. ISBN 978-3-643-50505-7.
 72. TŮMA, František a Jiří ZOUNEK. ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990-2012). 2013.
 73. TŮMA, František. ICT ve výuce zeměpisu na základní škole. In Komenský. 2013. s. 17-20, 4 s. 137(3). ISSN 0323-0449.
 74. TŮMA, František a Jiří ZOUNEK. Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012. In 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 75. NAJVAR, Petr, František TŮMA a Věra JANÍKOVÁ. Profily jako nástroje hledání individuálních charakteristik učitelů cizích jazyků - expertů. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 76. TŮMA, František. Rozvoj komunikační kompetence studentů angličtiny jako cizího jazyka pomocí online diskusních úkolů: Vybrané výsledky. In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
 77. PÍŠOVÁ, Michaela a František TŮMA. The nature of expertise in the teaching profession. In ISATT 2013 CONFERENCE: Excellence of teachers? Practice, policy, research, s. 89-90. 2013.
 78. PÍŠOVÁ, Michaela a František TŮMA. The nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In ISATT 2013 Conference Excellence of teachers? Practice, policy, research. 2013.
 79. TŮMA, František a Michaela PÍŠOVÁ. Trends in foreign language didactics research: a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006-2012). The New Educational Review, 2013, roč. 34, č. 4, s. 125-138. ISSN 1732-6729.
 80. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
 81. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 233 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
 82. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ a František TŮMA. Using video to explore professional vision of prospective teachers of English as a foreign language. In 5th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). 2013.
 83. TŮMA, František. Vybrané aspekty lingvistické teorie a metodologie ve výzkumu v didaktice cizích jazyků. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S.. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9–22, 14 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 84. TŮMA, František. Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi. (recenze). 2013. 5 s. ISSN 1211-4669.
 85. 2012

 86. TŮMA, František. ELTE and reflection on the implementation of structured programmes in the Czech Republic (with emphasis on the bachelor level). In New trends in educating future teachers of English VIII. 2012.
 87. PÍŠOVÁ, Michaela a František TŮMA. K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let. In JANÍKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M., HANUŠOVÁ, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-20, 12 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
 88. TŮMA, František. Online discussions in EFL courses : From preparation to assessment. In Ideas that work 2012. 2012.
 89. 2011

 90. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2020 15:04