Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BÚŘILOVÁ, Petra, Andrea POKORNÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Miloslav KLUGAR, Lenka KRUPOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Dimitri BEECKMAN. A ten-year follow-up of the prevalence of pressure injuries in the Czech Republic: Analysis of the National Registry. INTERNATIONAL WOUND JOURNAL. Hoboken: Wiley, 2022. ISSN 1742-4801. doi:10.1111/iwj.13793.
 2. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka KRUPOVA, Ladislav BAŤALÍK, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. How the COVID-19 pandemic influences the prevalence of pressure injuries in the Czech Republic: A nationwide analysis of a health registry in 2020. JOURNAL OF TISSUE VIABILITY. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2022, roč. 31, č. 3, s. 424-430. ISSN 0965-206X. doi:10.1016/j.jtv.2022.06.003.
 3. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Jitka KLUGAROVÁ, Miloslav KLUGAR a Lenka KRUPOVÁ. Prevalence dekubitů v době COVID-19. In XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2022. ISSN 2336-520X.
 4. KOMENDA, Martin, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ, Petr PANOŠKA, Ondřej ŠANCA, Jakub GREGOR, Jan MUŽÍK, Matěj KAROLYI, Ondřej MÁJEK, Milan BLAHA, Barbora MACKOVA, Jarmila RAZOVA, Vera ADAMKOVA, Vladimir CERNY, Jan BLATNY a Ladislav DUŠEK. Sharing datasets of the COVID-19 epidemic in the Czech Republic. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2022, roč. 17, č. 4, s. 1-15. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0267397.
 5. POKORNÁ, Andrea, Jana KUČEROVÁ, Veronika ŠKROMBACHOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ a Jan MUŽÍK. Sledování incidence a prevalence dekubitů na národní úrovni – SHNU a jeho rozvoj. In EPUAP 2022. 22nd Annual Meeting of the European Pressure Ulcer Advisory Panel. 2022.
 6. KRUPOVÁ, Lenka, Miroslav KRUPA, Klára BENEŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Miloslav KLUGAR a Andrea POKORNÁ. Sledování prevalence dekubitů – srovnání národních dat s daty konkrétního poskytovatele zdravotních služeb – Fakultní nemocnice Ostrava. In Nové výzvy hojení ran a V. ročník sympozia Dekubity. 2022.
 7. 2021

 8. BÚŘILOVÁ, Petra, Michal POSPÍŠIL, Dana DOLANOVÁ, Jana KUČEROVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Jan MUŽÍK, Lenka CETLOVÁ a Andrea POKORNÁ. Adherence to hand hygiene in a hospital setting – a questionnaire survey focused on compliance with the use of gloves. Kontakt. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2021, roč. 23, č. 1, s. 3-7. ISSN 1212-4117. doi:10.32725/kont.2021.006.
 9. CARDOSO, R., F. GUO, T. HEISSER, M. HACKL, P. IHLE, H. DE SCHUTTER, N. VAN DAMME, Z. VALERIANOVA, T. ATANASOV, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, M. C. NILBERT, A. J. TYBJERG, K. INNOS, M. MAGI, N. MALILA, A. M. BOUVIER, V. BOUVIER, G. LAUNOY, A. S. WORONOFF, M. CARIOU, M. ROBASZKIEWICZ, P. DELAFOSSE, F. PONCET, A. KATALINIC, P. M. WALSH, C. SENORE, S. ROSSO, I. VINCERZEVSKIENE, V. E. P. P. LEMMENS, M. A. G. ELFERINK, T. B. JOHANNESEN, H. KORNER, F. PFEFFER, M. J. BENTO, J. RODRIGUES, F. A. DA COSTA, A. MIRANDA, V. ZADNIK, T. ZAGAR, A. L. D. MARQUES, R. MARCOS-GRAGERA, M. PUIGDEMONT, J. GALCERAN, M. CARULLA, M. D. CHIRLAQUE, M. BALLESTA, K. SUNDQUIST, J. SUNDQUIST, M. WEBER, A. JORDAN, C. HERRMANN, M. MOUSAVI, A. RYZHOV, M. HOFFMEISTER a H. BRENNER. Colorectal cancer incidence, mortality, and stage distribution in European countries in the colorectal cancer screening era: an international population-based study. Lancet Oncology. New York: Elsevier Science INC, 2021, roč. 22, č. 7, s. 1002-1013. ISSN 1470-2045. doi:10.1016/S1470-2045(21)00199-6.
 10. KOMENDA, Martin, Daniel KLIMEŠ, Ondřej MÁJEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Milan BLAHA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Data sharing system describing the COVID-19 epidemic in the Czech Republic. In How to survive within the information flood around COVID-19. 2021.
 11. POKORNÁ, Andrea, Jana KUČEROVÁ, Michal POSPÍŠIL, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK a Petra BÚŘILOVÁ. Pilot Study of Adverse Event Reporting System in Selected Home Care Agencies in the Czech Republic. In EPUAP 2021 Virtual Conference. 2021.
 12. 2020

 13. KOMENDA, Martin, Vojtěch BULHART, Matěj KAROLYI, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Jarmila RAZOVA, Roman PRYMULA, Barbora MACKOVA, Pavel BREZOVSKY, Jan MAROUNEK, Vladimir CERNY a Ladislav DUŠEK. Complex Reporting of the COVID-19 Epidemic in the Czech Republic: Use of an Interactive Web-Based App in Practice. Journal of medical Internet research. Toronto: JMIR Publications Inc., 2020, roč. 22, č. 5, s. 1-10. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/19367.
 14. POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Petra BÚŘILOVÁ a Jan MUŽÍK. COMPLIANCE WITH STANDARD PRECAUTIONS IN INPATIENT HEALTHCARE SETTINGS IN THE CZECH REPUBLIC: A CROSS-SECTIONAL SURVEY. Central European Journal of Public Health. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 28, č. 3, s. 167-177. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5942.
 15. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Vojtěch BULHART, Jan ŽOFKA, Tomáš BRAUNER, Jan HAK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Milan BLAHA, Jakub KUBÁT, Daniel KLIMEŠ, Josef LANGHAMMER, Šárka DAŇKOVÁ, Ondřej MÁJEK, Markéta BARTŮŇKOVÁ a Ladislav DUŠEK. COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR (Onemocnění aktuálně MZČR). 2020.
 16. PEHALOVÁ, Lucie, Denisa KREJČÍ, Ivana KATINOVÁ, Ondřej NGO, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie novotvarů prsu v době organizovaného screeningového programu v České republice. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2020, roč. 14, č. 4, s. 142-147. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2020.056.
 17. 2019

 18. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Radim LÍČENÍK, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Czech national project ‘Clinical Practice Guidelines’ methodology and current results. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S3“-„S5“, 3 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000186.
 19. KLUGAR, Miloslav, Martin HUNČOVSKÝ, Andrea POKORNÁ, Dana DOLANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Ladislav DUŠEK, Hana MELICHAROVÁ a Jitka KLUGAROVÁ. Epidemiological analyses for preparation of Clinical Practice Guidelines related to acute coronary syndromes in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S43“-„S47“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000185.
 20. LÍČENÍK, Radim, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Monika BEZDĚKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Tomáš NEČAS, Jan MUŽÍK, Silvie ŠEBESTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Miloslav KLUGAR. Epidemiological analyses to inform stroke clinical practice guidelines development. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S53“-„S56“, 4 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000189.
 21. KREJČÍ, Denisa, M. ZAPLETALOVA, Ivana SVOBODOVÁ, L. PEHALOVA, Jan MUŽÍK, Lenka ŠNAJDROVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Daniela KODYTKOVÁ, V. SMELHAUS, I. JANOTOVA, A. VRZALOVA, A. LUKS, Jaroslav ŠTĚRBA, J. STARY a Ladislav DUŠEK. Epidemiological Trends for Childhood and Adolescent Cancers in the Period 1994–2016 in the Czech Republic. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 6, s. 426-435. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019426.
 22. ZAPLETALOVÁ, Michaela, Denisa KREJČÍ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK a Luděk POUR. Epidemiology of plasma cell leukemia in the Czech Republic. Klinická onkologie. 2019, roč. 32, č. 1, s. 47-51. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201947.
 23. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. IV. ročník sympozia Dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2019.
 24. POKORNÁ, Andrea, Michal POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, J. KUČEROVÁ, V. ŠTROMBACHOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ a L. CETLOVÁ. Pilot analysis of pressure ulcers - nationwide data from central adverse event reporting system. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2019, roč. 82, Supplement 1, s. "S8"-"S14", 7 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S8.
 25. SVOBODOVÁ, Ivana, Denisa KREJČÍ, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Populační hodnocení přežití z dat Národního onkologického registru. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 26. DORŇÁK, T., Mária JUSTANOVÁ, R. KONVALINKOVÁ, M. ŘÍHA, Jan MUŽÍK, M. HOSKOVCOVÁ, M. SRP, D. NAVRÁTILOVÁ, P. OTRUBA, O. GAL, Ivana SVOBODOVÁ, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, P. KAŇOVSKÝ a R. JECH. Prevalence and evolution of spasticity in patients suffering from first-ever stroke with carotid origin: a prospective, longitudinal study. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2019, roč. 26, č. 6, s. 880-886. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.13902.
 27. KLUGAR, Miloslav, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Dana DOLANOVÁ, Jan MUŽÍK, Radim LÍČENÍK, Martin PRÁZNÝ, Petra BÚŘILOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Tomáš NEČAS, Zuzana KELNAROVÁ a Ladislav DUŠEK. Use of epidemiological analyses in Clinical Practice Guideline development focused on the diabetic patients treated with insulin. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S48“-„S52“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000188.
 28. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Radim LÍČENÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Martin HUNČOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Ivana SVOBODOVÁ, Denisa KREJČÍ a Andrea POKORNÁ. Use of epidemiological analyses in development of colorectal cancer clinical practice guidelines in the Czech Republic. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S57“-„S61“, 5 s. ISSN 1744-1609. doi:10.1097/XEB.0000000000000187.
 29. KREJČÍ, Denisa, Jakub ŠČAVNICKÝ, Michaela ZAPLETALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Matěj KAROLYI, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ, Zdeněk LOULA, Martin KOMENDA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jan STARÝ a Ladislav DUŠEK. Webový portál pro analýzu a vizualizaci dětských onkologických dat dostupných v ČR. In XXIX. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2019.
 30. 2018

 31. DORNAK, Tomas, Mária JUSTANOVÁ, Romana KONVALINKOVA, Jan MUŽÍK, Martina HOSKOVCOVA, Martin SRP, Michal RIHA, Daniela NAVRATILOVA, Pavel OTRUBA, Ota GAL, Ladislav DUŠEK, Robert JECH, Martin BAREŠ a Petr KAŇOVSKÝ. Early manifestation of spasticity after first stroke in the territory of the internal carotid artery: A prospective multicenter study. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2018, roč. 162, č. 4, s. 319-323. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.024.
 32. MUŽÍK, Jan, Ondřej MÁJEK, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa. Gliomy – současná diagnostika a léčba. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018. s. 14-23. ISBN 978-80-7345-561-3.
 33. KREJČÍ, Denisa, Michaela ZAPLETALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ, Jaroslav ŠTĚRBA, Jan STARÝ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie nádorů u dětí a adolescentů v období 1994–2016 v České republice. In XXVIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2018.
 34. KREJČÍ, Denisa, Michaela ZAPLETALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ, Jaroslav ŠTĚRBA, Jan STARÝ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie nádorů u dětí a adolescentů v období 1994–2016 v České republice. In XLII. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 35. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Jan MUŽÍK, Dana DOLANOVÁ, Martin KOMENDA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP. Praha: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, 2018. 1.0.
 36. POKORNÁ, Andrea, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, L. KUBÁTOVÁ, T. KELBICH, E. KOBLIHOVÁ, N. MÜLLEROVÁ, P. CAMPROVÁ a D. SVOBODOVÁ. Monitor­­ing tlakových lézí - validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 6-12. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S6.
 37. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Jan MUŽÍK, Lucie KUBÁTOVÁ, Tomáš KELBICH, Eva KOBLIHOVÁ, Nina MÜLLEROVÁ, Ivana WITOVÁ, Lenka FIEDLEROVÁ, Lucie ČADOVÁ, Jana HEIDENREICHOVÁ, Petra CAMPROVÁ a Dita SVOBODOVÁ. Souhrn doporučení a postupů v prevenci a péči o pacienty s tlakovou lézí (dekubitem). Vydání 1. Plzeň: EUROVERLAG, s.r.o.,, 2018. 31 s. ISBN 978-80-7177-944-5.
 38. KODYTKOVÁ, Daniela, Viera BAJČIOVÁ, Denisa KREJČÍ, M. ZAPLETALOVÁ, V. DUSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Daniel KLIMEŠ, J. STARY, V. SMELHAUS, A. VRZALOVA, I. JANOTOVA, Jaroslav ŠTĚRBA a Ladislav DUŠEK. Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994-2014). Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 620-629. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_170517N358.
 39. VOLNÝ, Ondřej, Mária JUSTANOVÁ, Petra CIMFLOVÁ, Linda MACHOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Jan MUŽÍK a Martin BAREŠ. 24-Hour Alberta Stroke Program Early CT Score Assessment in Post-Stroke Spasticity Development in Patients with a First Documented Anterior Circulation Ischemic Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 27, č. 1, s. 240-245. ISSN 1052-3057. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.08.033.
 40. 2017

 41. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Matěj KAROLYI, Michal ŠALKO, Denisa KREJČÍ a Martin KOMENDA. A pilot interactive data viewer for cancer screening. In Jiří Hřebíček, Ralf Denzer, Gerald Schimak, Tomáš Pitner. Environmental Software Systems: Computer Science for Environmental Protection. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. s. 173-183. ISBN 978-3-319-89934-3. doi:10.1007/978-3-319-89935-0_15.
 42. MÁJEK, Ondřej, Ondřej NGO, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Miroslav ZAVORAL, Štěpán SUCHÁNEK, Vladimír DVOŘÁK a Bohumil SEIFERT. Aktuální výsledky programů screeningu zhoubných nádorů v České republice. In XLI. Brněnské onkologické dny a XXXI. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a Laboratorní diagnostika v onkologii. 2017. ISSN 0862-495X.
 43. POKORNÁ, Andrea, Klára BENEŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Data Sources for Monitoring of Non-healing Wounds in a National Health Information System – Epidemiology of Non-healing Wounds – Analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, Suppl. 1, s. "S8"-"S17", 10 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S8.
 44. NGO, Ondřej, Ondřej MÁJEK, Denisa KREJČÍ, Jan MUŽÍK, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie zhoubného nádoru děložního hrdla v České republice. Gynekologie a porodnictví. 2017, roč. 1, č. 5, s. 270-275. ISSN 2533-4689.
 45. MALÚŠKOVÁ, Denisa, Ivana SVOBODOVÁ, Michaela ZAPLETALOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří JARKOVSKÝ, R. HÁJEK, V. MAISNAR a Ladislav DUŠEK. Epidemiology of Multiple Myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S35"-"2S42", 8 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S35.
 46. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Jan MUŽÍK. II. Sympozium dekubity - sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2017.
 47. POKORNÁ, Andrea, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK a Dimitri BEECKMAN. Pressure Injuries in Inpatient Care Facilities in the Czech Republic. Analysis of a National Electronic Database. JOURNAL OF WOUND OSTOMY AND CONTINENCE NURSING. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2017, roč. 44, č. 4, s. 331-335. ISSN 1071-5754. doi:10.1097/WON.0000000000000344.
 48. POKORNÁ, Andrea a Jan MUŽÍK. THE POSSIBILITY TO MONITOR PRESSURE ULCERS PREVALENCE AND INCIDENCE ON NATIONAL LEVEL. In EPUAP 2017. 2017.
 49. 2016

 50. POKORNÁ, Andrea, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Soňa VASMANSKÁ, Simona SAIBERTOVÁ a Petra KREJČIŘÍKOVÁ. A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 26-32. ISSN 1805-9163.
 51. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ladislav DUŠEK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jakub GREGOR, Karel HEJDUK, Jana KOPTÍKOVÁ a Petr BRABEC. Epidemiologie karcinomu plic v čr. Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic, ISBN 978-80-7471-165-7. 2016, 1/2016, s. 3-6.
 52. POKORNÁ, Andrea, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ a Dimitri BEECKMAN. Monitoring of pressure ulcers in national registry of hospitalised patients (2007-2014). In 5th Congress of World Union of Wound Healing Societies, Florence. 2016.
 53. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, příl. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4184.
 54. POKORNÁ, Andrea, Jan MUŽÍK, Jan ŠVANCARA a Jakub GREGOR. Perceived effectiveness and attitudes of health professionals towards the Czech Incident Reporting System. Ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2016, roč. 6, č. 2, s. 44-51. ISSN 1338-6263.
 55. MUŽÍK, Jan, Michal UHER, Denisa MALÚŠKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Přehled epidemiologie zhoubných nádorů měkkých tkání z dat Národního onkologického registru. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 10, č. 2, s. 65-68. ISSN 1802-1727.
 56. ABRAHÁMOVÁ, J., Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 96, č. 3, s. 128-134. ISSN 0032-6739.
 57. POKORNÁ, Andrea, Klára BENEŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Sledování dekubitálních lézí u pacientů s neurologickým onemocněním - analýza Národního registru hospitalizovaných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S8"-"S14", 7 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S8.
 58. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Soňa ŠESTÁKOVÁ a Jan MUŽÍK. Sympozium - Dekubity - sdílení informací na národní úrovni. Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty. 2016.
 59. POKORNÁ, Andrea, Petra BÚŘILOVÁ a Jan MUŽÍK. The implementation process of the new online recording system for pressure ulcers monitoring. In 10th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines. 2016.
 60. NGO, Ondřej, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, J. DANEŠ, M. ZAVORAL, Š. SUCHÁNEK, V. DVOŘÁK a J. DUŠKOVÁ. Význam Národního onkologického registru v hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2016. ISSN 1802-5307.
 61. 2015

 62. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Daniel KLIMEŠ, Milan BLAHA, Jan MUŽÍK a Jakub GREGOR. Architecture and Implementation of Information Strategy Serving Population-based Cancer Screening Programmes in the Czech Republic: Lessons Learned from the Management of Multiple Data Sources. International Journal on Biomedicine and Healthcare. 2015, roč. 3, č. 2, s. 7-11. ISSN 1805-8698.
 63. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jakub GREGOR, Š. SUCHÁNEK, B. SEIFERT a M. ZAVORAL. Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v ČR na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 69, č. 6, s. 509-517. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2015509.
 64. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, T. BUCHLER, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a J. ABRAHAMOVA. Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 1, s. 30-43. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201530.
 65. ŠEDOVÁ, Petra, Robert D Jr BROWN, Marek ZVOLSKÝ, Pavla KADLECOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš BRYNDZIAR, Michaela POSPECHOVA, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Incidence of Hospitalized Stroke in the Czech Republic from the National Registry of Hospitalized Patients. In International Journal of Stroke. European Stroke Organisation Conference 2015, Glasgow, UK. 2015. ISSN 1747-4949. doi:10.1111/ijs.12479.
 66. KRAJSOVÁ, Ivana, Petr ARENBERGER, Radek LAKOMÝ, Eugen KUBALA, Ivana BŘEZINOVÁ, Alexandr POPRACH, Marek ŠŤASTNÝ, Jan MUŽÍK a Bohuslav MELICHAR. Long-term Survival with Ipilimumab: Experience from a National Expanded Access Program for Patients with Melanoma. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2015, roč. 35, č. 11, s. 6303-6310. ISSN 0250-7005.
 67. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Possibility to predict early postpartum glucose abnormality following gestational diabetes mellitus based on the results of routine mid-gestational screening. Biochemia medica. Zagreb: Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine, 2015, roč. 25, č. 3, s. 460-468. ISSN 1330-0962. doi:10.11613/BM.2015.047.
 68. FABER, Edgar, Jan MUŽÍK, Eva JANOUŠOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Pavel JINDRA, Eduard CMUNT, Zuzana SNINSKÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠKOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Stanislav PALÁŠTHY, Natália ŠTECOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Significance of anemia in patients with CML at diagnosis and during the treatment with imatinib outside the clinical trials: CAMELIA registry experience. In 20th Congress of European-Hematology-Association. 2015. ISSN 0390-6078.
 69. 2014

 70. BAJČIOVÁ, Viera, Zuzana ONDERČOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Michal KÝR a Jan MUŽÍK. Aktuální situace v onkologii adolescentů v České republice. In XXIV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 10. - 12.10. 2014, Olomouc. 2014. ISBN 978-80-87735-14-5.
 71. MUŽÍK, Jan a Jana STRENKOVÁ. Analýza dat klinické databáze projektu NET: stav k 11/2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 18 s.
 72. INDRÁK, Karel, Zuzana SNINSKÁ, Edgar FABER, M KARAS, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Juraj CHUDEJ, I MARKULIAK, Eduard CMUNT, S PALÁŠTHY, N ŚTECOVÁ, E TÓTHOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Kateřina STEINEROVÁ, Lucia COPÁKOVÁ, I SKOUMALOVA, Peter ROHOŇ, Eva MIKUŠKOVÁ, Adriana KAFKOVÁ, Pavel JINDRA, I MAREŠOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. CAMELIA Česká Republika a Slovensko v projektu: The EUropean Treatment Outcome Study (EUTOS) pro CML. In VII Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s mezinárodnou účasťou, Bratislava, SR, 15.-17.10.2014. 2014.
 73. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, B. MELICHAR, T. BUCHLER, J. FINEK, D. CIBULA, M. BABJUK, M. SVOBODA, Rostislav VYZULA, A. RYSKA, M. RYSKA, J. PETERA a J. ABRAHAMOVÁ. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 6, s. 406-423. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2014406.
 74. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Lubos DRGONA, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Tomas GUMAN, Juliana GABZDILOVÁ, Jan HABER, Kristina FORSTEROVA, Eva BOJTAROVA, Beáta KOŽIAKOVÁ, Jan NOVAK, Vanda CHRENKOVÁ, Petr SEDLACEK, Samuel VOKURKA, Peter MÚDRY, Barbara TKÁČIKOVÁ, Alzbeta ZAVRELOVA, Pavel ZAK, A OSTOJIC, R VRHOVAC, V ZATEZALO, N GREDELJ, Daniela SEJNOVA, Nada MALLATOVA, Pavel TIMR, Julia HORAKOVA, Alica CHOCHOLOVA, Milan NAVRATIL, Roman HAJEK, Monika ROLENCOVA, Jiří MAYER a Petr CETKOVSKÝ. Comparison of galactomannan detected in serum/ bronchoalveolar lavage fluid and type of abnormality on pulmonary high-resolution computed tomography in patients with pulmonary invasive aspergillosis. In 19th European Hematology Association congress, Milano in Haematologica 99(S1), str.458. 2014.
 75. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jakub GREGOR, Petr BRABEC a J. ABRAHÁMOVÁ. Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 27, Suppl. 2, s. "2S19"-"2S39", 21 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20142S19.
 76. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ a Jakub GREGOR. Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 27, Suppl. 2, s. "2S40"-"2S48", 9 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20142S40.
 77. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Hana KLAMOVA, Jaroslava VOGLOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Ludmila MALÁSKOVÁ, David POTĚŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina Machova POLAKOVA, Zbyněk ZDRÁHAL, Jana MALAKOVA, Jiri SUTTNAR, Jan DYR a Jiří MAYER. No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 32, č. 2, s. 87-93. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2091.
 78. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jakub GREGOR. Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 27, Suppl. 2, s. "2S7"-"2S18", 12 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20142S7.
 79. MUŽÍK, Jan a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Přehled stavu registru MELANOM. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 50 s.
 80. ŠÁLEK, David, Pavla VESELÁ, Ludmila BOUDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Pavel KLENER, Samuel VOKURKA, Milada JANKOVSKA, Robert PYTLIK, David BELADA, Jan PIRNOS, Mojmír MOULIS, Roman KODET, Michal MICHAL, Eva JANOUŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří MAYER a Marek TRNĚNÝ. Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & lymphoma. London: Informa Healthcare, 2014, roč. 55, č. 4, s. 802-810. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.815349.
 81. DUŠEK, Ladislav, Jiří JARKOVSKÝ, Milan BLAHA, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ a Petr KLIKA. Rozbor onkologické léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků péče ve VFN v Praze. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 82 s.
 82. PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Tomáš BÜCHLER, Rostislav VYZULA, Jiří PETERA, Miroslav RYŠKA, Aleš RYŠKA, David CIBULA, Marek BABJUK, Jitka ABRAHAMOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer epidemiology. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 38, č. 1, s. 28-34. ISSN 1877-7821. doi:10.1016/j.canep.2013.11.002.
 83. DUŠEK, Ladislav, Milan BLAHA, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Petr KLIKA, Daniel KLIMEŠ, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jakub GREGOR, Michal BURGER a Petr BRABEC. Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, Supplement 2, s. 28-62. ISSN 0042-773X.
 84. UHER, Michal, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, T. BÜCHLER, J. ABRAHÁMOVÁ, R. VYZULA, J. FÍNEK, J. VORLÍČEK a Ladislav DUŠEK. Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR - Metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 2, s. 127-135. ISSN 0862-495X.
 85. 2013

 86. KOUŘILOVÁ, Petra, Marie ZÍTKOVÁ, Naděžda VALENTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK a Denisa MALÚŠKOVÁ. Aspects of practical application of peripheral venous catheters. In In. Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK, 7-10 April 2013. 2013. ISSN 0268-3369.
 87. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Assessment of risk factors for early post-partum conversion of gestational diabetes mellitus to permanent diabetes mellitus or persistent impaired glucose tolerance in Czech Republic. In 5th International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome, Vienna, Austria, April 18-20, 2013, in Journal of Diabetes, Volume 5, Suppl. 1. 2013. ISSN 1753-0393.
 88. MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Jiří DOŠKAŘ, Marian VARGA, Lucie KUNTOVÁ, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Bacteriophages of Staphylococcus aureus efficiently package various bacterial genes and mobile genetic elements including SCCmec with different frequencies. Environmental Microbiology Reports. Germany: John Wiley & Sons, Inc., 2013, roč. 5, č. 1, s. 66-73. ISSN 1758-2229. doi:10.1111/j.1758-2229.2012.00378.x.
 89. PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Jiří MAYER, Karel INDRÁK, Marie JAROSOVA, Hana KLAMOVA, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Edgar FABER, Michal KARAS, Katerina POLAKOVA MACHOVA, Zdeněk RÁČIL, Eva DEMEČKOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomas KOZAK, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Current survival measures reliably reflect modern sequential treatment in CML: Correlation with prognostic stratifications. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 88, č. 9, s. 790-797. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23508.
 90. MUŽÍK, Jan, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vít KANDRNAL, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Daniel KLIMEŠ a Ladislav DUŠEK. Databáze pro sledování léčby zhoubného melanomu přípravkem YERVOY (ipilimumab): Pilotní analýza, stav k 5/2013. Brno: neuveden, 2013. 41 s.
 91. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Jan MUŽÍK, Edmund CMUNT, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 10, s. 2310-2313. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.772173.
 92. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK a Tomáš PAVLÍK. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v ČR. In Neumanová, R. Onkologie v gynekologii a mammologii. 2013. ISBN 978-80-260-3772-9.
 93. KAŇKOVÁ, Kateřina, Vendula BARTÁKOVÁ, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK a Jana BĚLOBRÁDKOVÁ. Estimation of the postpartum glucose intolerance risk in women with gestational diabetes mellitus using routine glycemic indices assessed in the mid-trimester of pregnancy. In 49th EASD anual meeting in Barcelona, 23-27 September 2013. 2013.
 94. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. ESTIMATION OF THE RISK OF POSTPARTUM MATERNAL GLUCOSE INTOLERANCE IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS. In Diabetes - a Threat to Mankind, 7-8 June 2013, Helsinki, Finland. 2013.
 95. KLAMOVÁ, Hana, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jan MUŽÍK, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Kateřina STEINEROVÁ, Michal KARAS, Edgar FABER, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ-SNINSKÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eva MIKUŠOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Jana MORAVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Markéta MARKOVÁ ŠŤASTNÁ, Petr CETKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Vladimír KOZA, Marek TRNĚNÝ a Karel INDRÁK. Evaluation of 5-year imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cutoff levels. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2013, roč. 2, č. 2, s. 216-225. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.59.
 96. BURGER, Michal, Barbora ONDRÁČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Jan MUŽÍK, Jaroslav ČERMÁK, Anna JONÁŠOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK a Petr BRABEC. Farmakoekonomické hodnocení (CEA) přípravku Vidaza (azacitidin) v terapii pacientů s myelodysplastickými syndromy v České republice – analýza nákladové efektivity a analýza dopadu na rozpočet veřejného zdravotního pojištění v letech 2013-2018. Brno: neuveden, 2013. 31 s.
 97. RUSEK, J., Marie KLUMPLEROVÁ, Dobromila MOLINKOVÁ, Markéta SEDLINSKÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Lenka PUTNOVÁ, Irena VRTKOVÁ, Vladimír CELER a Petr HOŘÍN. Genetics of anti-EHV antibody responses in a horse population. Research in Veterinary Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2013, Vol. 95, č. 1, s. 137-142. ISSN 0034-5288. doi:10.1016/j.rvsc.2013.03.011.
 98. MUŽÍK, Jan, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Vít KANDRNAL, Filip KRAMÁŘ, Pavel ŠLAMPA a Ladislav DUŠEK. Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In Pavel Šlampa. Gliomy. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 24-33. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 99. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Jan MUŽÍK, Michal KOUBA, Jan VYDRA, Luboš DRGOŇA, Lucia MASÁROVÁ, Juliana GABZDILOVÁ, Tomáš GUMAN, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ, Kristina FORSTEROVÁ, Jan HABER, Vanda CHRENKOVÁ, petr SEDLÁČEK, Jan NOVÁK, Renata HEKLOVÁ, Peter MÚDRY, Daniela SEJNOVÁ, Samuel VOKURKA, Michal KARAS, Naďa MALLÁTOVÁ, Alica CHOCHOLOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Alexandra LIGOVÁ, A OSTOJIC, R VRHOVAC, Pavel TIMR, N GREDELJ, Monika ROLENCOVÁ, Vít KANDRNAL, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignacies in Czech and Slovak Republics? fungal infection database (find) analysis (2001-2011) - an update. In 6th Trends in Medical Mycology, Dánsko in Mycoses, 56 (s3). 2013.
 100. ŽIAKOVÁ, Barbora, Eva BOJTÁROVÁ, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Luboš DRGOŇA, Lucia MASÁROVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juliana GABZDILOVÁ, Daniela SEJNOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Alica CHOCHOLOVÁ, Jan MUŽÍK a Martin MISTRÍK. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in Slovakia: CELL fungal infection database (FIND) analysis, 2005-2011. In 6th Trends in Medical Mycology, Dánsko in Mycoses, 56 (s3). 2013.
 101. RÁČIL, Zdeněk, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Jan MUŽÍK, Michal KOUBA, Luboš DRGOŇA, Lucia MASÁROVÁ, Tomáš GUMAN, Elena TÓTHOVÁ, Kristina FORSTEROVÁ, Jan HABER, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva BOJTÁROVÁ, Jan VYDRA, Peter MÚDRY, Renata HEKLOVÁ, Daniela SEJNOVÁ, Naďa MALLÁTOVÁ, Vít KANDRNAL, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal InfectioN Database (FIND) analysis, 2005-2009. International Journal of Infectious Diseases. Oxford: Elselvier Ltd., 2013, roč. 17, č. 2, s. e101-e109, 9 s. ISSN 1201-9712. doi:10.1016/j.ijid.2012.09.004.
 102. RÁČIL, Zdeněk, Barbora WEINBERGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Jan MUŽÍK, M. KOUBA, L. DRGONA, L. MASAROVA, T. GUMAN, Elena TÓTHOVÁ, K. FORSTEROVA, J. HABER, B. ZIAKOVA, E. BOJTAROVA, Jan VYDRA, Peter MÚDRY, R. FORALOVA, D. SEJNOVA, N. MALLATOVA, V. KANDRNAL, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal InfectioN Database (FIND) analysis, 2005-2009. Int J Infect Dis. 2013, roč. 17, s. e101-e109.
 103. MÁJEK, Ondřej, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Štěpán SUCHÁNEK, Vladimír DVOŘÁK a Jaroslava DUŠKOVÁ. Poskytují data Národního onkologického registru dostatečnou základnu pro hodnocení screeningu zhoubných nádorů v ČR? In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 104. KOPRIVA, Frantisek, Marek GODAVA, Marie MARKOVA, Radek VODICKA, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Eva SCHNEIDEROVA, Radek VRTEL a Vladimir MIHAL. Possible control of paternal imprinting of polymorphisms of the ADAM33 gene by epigenetic mechanisms and association with level of airway hyperresponsiveness in asthmatic children. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2013, roč. 157, č. 4, s. 367-373. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2013.025.
 105. MATOUŠKOVÁ, Michaela, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Pavel DRLÍK, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Pavel HANEK, Miroslav HANUŠ, Jan HIBLBAUER, Petra HOLEČKOVÁ, Ladislav JAROLÍM, Vladimír KUBÍČEK, Petr MACEK, Jan MUŽÍK, Karel NOUZA, Dana NOVÁKOVÁ, Aleš PETŘÍK a Libor ZÁMEČNÍK. Praktická urologie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2013. 232 s. Asclepius. ISBN 978-80-904899-4-3.
 106. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Predikce rizika konverze gestačního diabetes mellitus do permanentního post partum diabetu/prediabetu pomocí běžných parametrů stanovovaných v 2. trimestru gravidity. In IL. Diabetologické dny, Luhačovice, 18.-20. dubna 2013, In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, ročník 16, suppl. 1, str. 19, 2013. 2013. ISSN 1211-9326.
 107. SEDLÁČEK, Petr, Vanda CHRENKOVÁ, Peter MÚDRY, Júlia HORÁKOVÁ, Jan MUŽÍK, Y JABALI, Naďa MALLÁTOVÁ, Petr HUBÁČEK, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ a Zdeněk RÁČIL. Probable/proven invasive aspergillosis in children with malignancy registered in database FIND, Study on behalf of the Czech Leukemia Study Group for life CELL. In 6th Trends in Medical Mycology, Dánsko in Mycoses, 56 (s3). 2013.
 108. BLAHA, Milan, Dalibor JANČA, Petr KLIKA, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Project I-COP – Architecture of Software Tool for Decision Support in Oncology. Studies in Health Technology and Informatics. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2013, roč. 2013, č. 186, s. 130-134. ISSN 0926-9630. doi:10.3233/978-1-61499-240-0-130.
 109. JONÁŠOVÁ, A., J. ČERMÁK, Libor ČERVINEK, L. NOVÁKOVÁ, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, J. VONDRÁKOVÁ, O. ČERNÁ, M. SÝKORA, N. SEIFERTOVÁ, L. WALTEROVÁ, J. LIBIGER, I. HOCHOVÁ, J. ULLRYCHOVÁ, P. ROHOŇ, J. OBERNAUEROVÁ, M. SCHUTZOVÁ, V. VOZOBULOVÁ, H. POLÁČKOVÁ, K. KAČMÁŘOVÁ a Jan MUŽÍK. První zkušenosti České MDS skupiny s terapií 5-azacytidinem u nemocných s myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem (IPSS střední 2 a vysoké riziko), akutní myeloidní leukemií do 30 % myeloblastů a chronickou myelomonocytární leukemií II. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 19, č. 3, s. 125-133. ISSN 1213-5763.
 110. VÍTEK, P., Jana STRENKOVÁ, E. SEDLÁČKOVÁ, J. BARKMANOVÁ, Jan MUŽÍK a O. LOUTHAN. Registr neuroendokrinních nádorů (NET) v ČR po třech letech sběru dat. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 4, s. 271-280. ISSN 0862-495X.
 111. ŠPAČKOVÁ, Jana, Marie ZÍTKOVÁ, Jan MUŽÍK a Denisa MALÚŠKOVÁ. Reptrospective, monocentric analysis of the occurrence of undesirable effects associated with total body irradiation in adults. In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 39th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK, 7-10 April 2013. Vol. 48, 2013, Suppl. 2, S502-S503, P1403. ISSN 0268-3369. 2013. ISSN 0268-3369.
 112. ŠPAČKOVÁ, Jana, Marie ZÍTKOVÁ, Jan MUŽÍK a Denisa MALÚŠKOVÁ. Retrospektivní, monocentrická analýza výskytu nežádoucích účinků v souvislosti s celotělovým ozářením u dospělých. In Sborník abstrakt XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 2355, s. 12. 2013. ISBN 978-80-244-3480-3.
 113. MÁJEK, Ondřej, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Vladimír DVOŘÁK, Bohumil SEIFERT, Jaroslava DUŠKOVÁ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Štěpán SUCHÁNEK, Alena BEKOVÁ, Tomáš MALÍK, Daniel KLIMEŠ, Milan BLAHA, Tomáš PAVLÍK, Jakub GREGOR, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 233 s. ISBN 978-80-210-6504-8.
 114. KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Jiří KALINA. SVOD – System for Visualizing of Oncological Data and Their Semantic Enhancement. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 597-607. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_56.
 115. KAŇKOVÁ, Kateřina, Vendula BARTÁKOVÁ, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK a Jana BĚLOBRÁDKOVÁ. The degree of glucose intolerance assessed in the mid-trimester of pregnancy is predictive of early postpartum glucose abnormality. In IDF World Diabetes Congress Melbourne, 2-6 December 2013. 2013.
 116. JINDRA, P., Jan MUŽÍK, K. INDRAK, P. ZAK, F. A. SABTY, T. KOZAK, Petr CETKOVSKY, V. KOZA, M. KARAS, L. RAIDA a T. SZOTKOWSKI. The outcome of allogeneic HSCT in older AML patients is determined by disease biology and not by the donor type: An analysis of 96 allografted AML patients >= 50 years from the Czech acute leukaemia clinical register (alert). Neoplasma. BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2013, roč. 60, č. 5, s. 576-583. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2013_075.
 117. MUŽÍK, Jan, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jana ŽMOLÍKOVÁ a Magdalena UVÍROVÁ. Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí. Onkologie. Olomouc: Solen, 2013, roč. 7, č. 2, s. 74-77. ISSN 1802-4475.
 118. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Jakub GREGOR, Miroslava SKOVAJSOVÁ a Jan DANEŠ. Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Praktická gynekologie. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 17, č. 1, s. 31-39. ISSN 1211-6645.
 119. 2012

 120. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Josef TOMANDL, Lukáš PÁCAL, Martin KLEPÁRNÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Michal JURAJDA, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. ADMA, SDMA and L-arginine/ADMA ratio but not DDAH genetic polymorphisms are reliable predictors of diabetic nephropathy progression as identified by competing risk analysis. KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH. Basel, Switzerland: Karger, 2012, roč. 36, č. 1, s. 200-208. ISSN 1420-4096. doi:10.1159/000343409.
 121. GODAVA, Marek, František KOPŘIVA, Jana BÖHMOVÁ, Radek VODIČKA, Radek VRTĚL, Michaela CVANOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Asociace haplotypů polymorfismů v STAT6 s hladinou IgE a rozdíl v četnosti těchto haplotypů vzhledem k jejich rodičovském původu u dětí s asthma bronchiale. Alergie. 2012, roč. 14, č. 2, s. 134-139. ISSN 1212-3536.
 122. GODAVA, Marek, Frantisek KOPRIVA, Jana BOHMOVA, Radek VODIČKA, Ladislav DUŠEK, Michaela CVANOVÁ, Jan MUŽÍK, Marie MARKOVA, Eva SCHNEIDEROVA a Radek VRTEL. Association of STAT6 and ADAM33 single nucleotide polymorphisms with asthma bronchiale and IgE level and its possible epigenetic background. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. OLOMOUC: PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, 2012, roč. 156, č. 3, s. 236-247. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.009.
 123. MAŠLAŇOVÁ, Ivana, Jiří DOŠKAŘ, Marian VARGA, Lucie KUNTOVÁ, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Roman PANTŮČEK. Detection and quantification of Staphylococcus aureus genes and mobile genetic elements within bacteriophage particles by qPCR. In 15 th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections (ISSSI2012), Lyon, France. 2012.
 124. DUŠEK, Ladislav, J. ABRAHÁMOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, J. FÍNEK, Jakub GREGOR, J. HOCH, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, P. KOŽENÝ, Ondřej MÁJEK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, P. POC, M. RYSKA, B. SEIFERT, Lubomír SLAVÍČEK, Š. SUCHÁNEK, Jiří TOMÁŠEK, Jiří VORLÍČEK a Rostislav VYZULA. Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Vydání 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 199 s. ISBN 978-80-87347-07-2.
 125. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - Současný stav a predikce. Gastroenterologie a Hepatologie. 2012, roč. 66, č. 5, s. 331-339. ISSN 1804-7874.
 126. PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lubomír SLAVÍČEK, Jindřich FÍNEK, David FELTL, Rostislav VYZULA a Ladislav DUŠEK. Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 2015: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health. 2012, roč. 12, "art. 117", s. "nestrankovano", 10 s. ISSN 1471-2458. doi:10.1186/1471-2458-12-117.
 127. BARTÁKOVÁ, Vendula, Katarína KURICOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Farmakogenetické aspekty progrese diabetické nefropatie ve vztahu k renin-angiotenzin-aldosteronovému systému. In 48. Diabetologické dny, Luhačovice, 19.-21. dubna 2012. 2012. ISSN 1211-9326.
 128. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Farmakogenetické aspekty progrese diabetické nefropatie ve vztahu k renin-angiotenzin-aldosteronovému systému u pacientů s diabetem 1. a 2. typu. In 56. Studenská vědecká konference, Brno 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
 129. FUTAS, J., L. VYCHODILOVA, B. HOFMANOVA, M. VRANOVA, L. PUTNOVA, Jan MUŽÍK, M. VYSKOCIL, I. VRTKOVA, Ladislav DUŠEK, I. MAJZLIK a P. HORIN. Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. Tissue Antigens. 2012, roč. 79, č. 4, s. 247-248. ISSN 0001-2815. doi:10.1111/j.1399-0039.2011.01827.x.
 130. MÁJEK, Ondřej, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK a Daniel KLIMEŠ. Informační podpora screeningového programu. In Datový audit mamografického screeningu v praxi, Brno. 2012.
 131. MÁJEK, Ondřej, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Štěpán SUCHÁNEK a Vladimír DVOŘÁK. Je vliv organizovaného screeningu zhoubných nádorů patrný v datech Národního onkologického registru ČR? In 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 132. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK a Tomáš PAVLÍK. Kolorektální karcinom v ČR - data minulá a budoucí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 1, s. 39-43. ISSN 0035-9351.
 133. ONDRUSOVA, M., Jan MUŽÍK, S. DURDIK a D. ONDRUS. Long-term trends in the development of the epidemiology of breast cancer in the Slovak and Czech Republic with reference to applied screening and international comparisons. Neoplasma. Bratislava, 2012, roč. 59, č. 1, s. 70-78. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_009.
 134. KOŘÍSTEK, Zdeněk, D. POHLREICH, D. LYSÁK, M. LÁNSKÁ, J. NOVÁK, Tomáš KEPÁK, Ivana SKOUMALOVÁ a Jan MUŽÍK. Mobilizace krvetvorných buněk pomocí plerixaforz-zkušenosti transplantačních center v České republice. Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 18, č. 1, s. 6-12. ISSN 1213-5763.
 135. PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Nejnovější trendy v přežití onkologických pacientů v datech Národního onkologického registru ČR – výsledky projektu CZ-ONCO(Q). In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 136. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Fares SHIMA, Robert FIALKA, Jakub TOMAS a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Nová data Národního onkologického registru CR (NOR) za rok 2009 a inovace v jejich zpracování. In Edukační sborník – XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykuv onkologický ústav v Brně, 2012. s. 33-38. ISBN 978-80-86793-23-8.
 137. BARTÁKOVÁ, Vendula, Denisa MALÚŠKOVÁ, Katarína KURICOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Darja KRUSOVÁ a Kateřina KAŇKOVÁ. Progression of diabetic nephropathy and genetic variability in the renin-angiotensin-aldosterone system: evidence for pharmacogenetic effects? In 48th Annual Meeting EASD 2012. 2012. ISSN 0012-186X. doi:10.1007/s00125-012-2688-9.
 138. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Daniel SCHWARZ, Daniel KLIMEŠ, Milan BLAHA a Jiří HOCH. Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta [online]. 2012.
 139. MALLÁTOVÁ, Naďa, Jan HABER a Jan MUŽÍK. Rezistence Aspergillus fumigatus k azolovým derivátům. Postgraduální medicína. 2012, roč. 14, S5, s. 39-44. ISSN 1212-4184.
 140. ONDRUŠOVÁ, Martina, Jan MUŽÍK, Lubica HUŇÁKOVÁ, Bela BELOHORSKÁ, Dominik TOMEK, Dalibor ONDRUŠ a Elena KAVCOVÁ. Trends in the lung cancer incidence and mortality in the Slovak and Czech Republics in the contexts of an international comparison. Clinical and Translational Oncology. 2012, roč. 14, č. 9, s. 659–666. ISSN 1699-048X. doi:10.1007/s12094-012-0850-y.
 141. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 142. 2011

 143. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Eva BUDINSKÁ. Analýza mnohorozměrných dat ve věku personalizované medicíny: trendy a dostupnost pro klinickou praxi. Lékař a technika. 2011, roč. 41, č. 1, s. 5-14. ISSN 0301-5491.
 144. ONDRUŠOVÁ, Martina, Jan MUŽÍK, Rudolf HRČKA, L. FRIEDOVÁ a Dalibor ONDRUŠ. Do we know the cause of the highest colorectal cancer incidence, the changes in the mortality trends and the clinical stages in the Slovak and Czech Republic, the representatives of the Central European region? Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 4, s. 283-290. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_04_283.
 145. FIALOVÁ, Kateřina, Jiří BLAHÁK, Marek MOTOLA, Jiří JARKOVSKÝ, Jan MUŽÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of perphenazine on electrogram of rat isolated heart. Acta Veterinaria Brno. Brno, 2011, roč. 80, č. 1, s. 87-92. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180010087.
 146. PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology. 2011, roč. 11, č. 140, s. 1-12. ISSN 1471-2288. doi:10.1186/1471-2288-11-140.
 147. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk POSPÍŠIL, Alexandra OLTOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Filip RÁZGA, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: can we compare real life data to the results from clinical trials? American Journal of Hematology. 2011, roč. 86, č. 3, s. 318-321. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.21942.
 148. VOGLOVÁ, Jaroslava, Jan MUŽÍK, Edgar FABER, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVA, Kateřina STEINEROVÁ, Z. MICHALOVICOVA, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Eduard CMUNT, L. NOVAKOVA, E. TOTHOVA, P. BELOHLAVKOVA, Jiří MAYER a Karel INDRÁK. Incidence of second malignancies during treatment of chronic myeloid leukemia with tyrosine kinase inhibitors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 3, s. 256-262. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_03_256.
 149. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2.
 150. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Marko BABJUK, Jindřich FÍNEK a Luboš PETRUŽELKA. Nádory ledviny v české populaci : Kritický přehled dostupných dat a predikce počtu léčených pacientů. In Léčba metastatických nádorů ledvin. 1.vyd. Praha: Galen, 2011. s. 13-23. ISBN 978-80-7262-758-5.
 151. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 152. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, František ZEDEK, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan MUŽÍK, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patients with diffuse large B-cell lymphoma. International Journal of Oncology. 2011, roč. 39, č. 6, s. 1413-1420. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2011.1170.
 153. MÁJEK, Ondřej, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Miloš SUCHÝ, Jakub GREGOR, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Bohumil SEIFERT, Štěpán SUCHÁNEK, Vladimír DVOŘÁK, Miroslava SKOVAJSOVÁ a Pavel KOŽENÝ. Systém informační podpory národních programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v ČR. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP a ČVUT, 2011, roč. 41, č. 1, s. 55-66. ISSN 0301-5491.
 154. FABER, Edgar, Jan MUŽÍK, Vladimír KOZA, Eva DEMEČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomáš KOZÁK, Elena TÓTHOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Treatment of consecutive patients with chronic myeloid leukaemia in the cooperating centres from the Czech Republic and the whole of Slovakia after 2000 – a report from the population-based CAMELIA Registry. European Journal of Haematology. 2011, roč. 87, č. 2, s. 157-168. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2011.01637.x.
 155. ONDRUSOVA, Martina, Dalibor ONDRUS, Juraj KARABINOS, Jan MUŽÍK, Jan KLIMENT a Gabriel GULIS. Trends in prostate cancer incidence and mortality before and after the introduction of PSA testing in the Slovak and Czech Republics. Tumori. Rome: Il Pensiero Scientifico Editore, 2011, roč. 97, č. 2, s. 149-155. ISSN 0300-8916. doi:10.1177/030089161109700203.
 156. ONDRUSOVA, M., D. ONDRUS, Jan MUŽÍK, L. HUNAKOVA, O. HES, J. KARABINOS a L. FRIEDOVA. Trends in the kidney cancer incidence and mortality in the Slovak and Czech republics in 1980-2005-in the context of an international comparison. Neoplasma. AEPRESS SRO, 2011, roč. 58, č. 2, s. 165-171. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_02_165.
 157. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Jan MUŽÍK, Eduard CMUNT, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Jana MORAVCOVÁ, Michael DOUBEK, Jana BŘEZINOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Účinnost a tolerance dasatinibu v léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CML) rezistentních/netolerujících imatinib léčených v podmínkách každodenní klinické praxe. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 158. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 159. DUŠEK, Ladislav, David FELTL, Jiří PETERA, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Význam populačních dat v hodnocení zdravotních intervencí na příkladu protinádorové radioterapie v ČR. Lékař a technika. 2011, roč. 41, č. 1, s. 43-54. ISSN 0301-5491.
 160. 2010

 161. MUŽÍK, Jan, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Ondřej MÁJEK, Jan DANEŠ a Ladislav DUŠEK. Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice. In Vybrané otázky onkologie XIV. – 18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium. 2010. ISBN 978-80-7262-708-0.
 162. JINDRA, Pavel, Jan MUŽÍK, Karel INDRÁK, Pavel ŽÁK, Firas ALSABTY, Tomáš KOZÁK, Vladimír KOZA, Petr CETKOVSKÝ, Michal KARAS, Alexandra JUNGOVÁ, Kateřina SIČOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ladislav DUŠEK a Šárka HRABĚTOVÁ. Alogenní transplantace u pacientů s AML starších 50 let mají srovnatelné výsledky s příbuzným i nepříbuzným dárcem. Finální analýza multicentrického podprojektu ALERT. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 163. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Barbora RAVČUKOVÁ, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Analýza mutací nádorového supresoru p53 u pacientů s lymfomy. In XIV. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 80-81. ISBN 978-80-210-5164-5.
 164. MUŽÍK, Jan a Edgar FABER. Epidemiologie. In Chronická myeloidní leukémie. první. Praha: Galén, 2010. s. 9-16. ISBN 978-80-7262-680-9.
 165. MUŽÍK, Jan, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie nádorů - stručný úvod do problematiky. In Speciální Onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. 8 s. Speciální Onkologie. ISBN 978-80-7262-648-9.
 166. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK a Jiří VORLÍČEK. Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2010, roč. 12, č. 3, s. 268-277. ISSN 1212-4184.
 167. MUŽÍK, Jan, Marek BABJUK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny – aktuální stav a trendy. In Vybrané otázky onkologie XIV. – 18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium. 2010. ISBN 978-80-7262-708-0.
 168. MUŽÍK, Jan, Marek BABJUK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře - aktuální stav a trendy. In Vybrané otázky onkologie XIV. – 18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium. 2010. ISBN 978-80-7262-708-0.
 169. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Marek BABJUK, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK a Luboš PETRUŽELKA. Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, Suppl., s. 5-10. ISSN 1801-1209.
 170. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Rostislav VYZULA a Jindřich FÍNEK. Epidemiologie zhoubných nádorů v české populaci - současné trendy. In XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 171. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jana SMRŽOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Funkční deficit pentózového cyklu jako důsledek abnormálního metabolizmu thiaminu ve vztahu k progresi diabetické nefropatie a k mortalitě. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2010. ISSN 1211-9326.
 172. ŽÁČKOVÁ, Daniela, H. KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, B DOBESOVA, Jaroslava RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, J MORAVCOVA, K POLAKOVA, Jarmila RULCOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Imatinib in the first line chronic myeloid leukemia (CML) treatment. Can we compare the real-life data to clinical trial results? In Haematologica - the hematology journal 95, S2, od s. 350-350. 2010.
 173. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Jana MORAVCOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib v první linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi (CP). Můžeme srovnat výsledky z reálné klinikcé praxe s výsledky dosaženými v klinických studiích? In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, suppl.2, s.59-60. 2010. ISSN 1213-5763.
 174. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jindřich FÍNEK, Rostislav VYZULA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice. Klinická onkologie. Brno: Medica Healthworld, 2010, roč. 23, č. 5, s. 311–324. ISSN 0862-495X.
 175. DUŠEK, Ladislav, Miroslav ZAVORAL, Bohumil SEIFERT, Pavel KOŽENÝ, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Štěpán SUCHÁNEK, Daniel KLIMEŠ, Petr BRABEC, Pavel ANDRES, Lenka JAKLOVÁ a Jakub GREGOR. Informační základna programu kolorektálního screeningu v ČR - přehled dostupných dat z období 2000-2009. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, roč. 90, č. 2, s. 124-132. ISSN 0032-6739.
 176. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Kvalita dat Národního onkologického registru České republiky v období 2001-2007. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 177. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Jan MUŽÍK, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Long-term results of allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning regimen fludarabin, busulfan and ATG. 2010. ISSN 0268-3369.
 178. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Barbora RAVČUKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Iva FALKOVÁ, Jana SLOVÁČKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Loss of the p53 tumor suppressor activity is associated with negative prognosis of mantle cell lymphoma. International Journal of Oncology. Athens, Greece: International Center for Cancer Research, 2010, roč. 36, č. 3, s. 699-706. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo_00000545.
 179. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Barbora RAVČUKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Mutace nádorového supresoru p53 jsou negativním prognostickým znakem u lymfomu z buněk plášťové zóny. In Konference Sigma-Aldrich v Chemické listy 104(5). 2010. ISSN 0009-2770.
 180. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Národní onkologický registr dnes: informační hodnota pro plánování. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 181. DUŠEK, Ladislav, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Daniel KLIMEŠ, Miloš SUCHÝ, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Nedostupnost komplexních klinických dat limituje hodnocení léčebné péče v ČR - návrhy řešení na příkladu onkologických informačních systémů. In Health Technology Assessment. 2010. ISBN 978-80-903431-4-6.
 182. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jindřich FÍNEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Pavel KOŽENÝ, Jan DANEŠ, Aleš RYŠKA a Jiří VORLÍČEK. Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010–2011. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, říjen 2010, s. 4-13. ISSN 1801-1209.
 183. SLAVÍČEK, Lubomír, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Použití radioterapie v léčbě ca rekta stádií II a III v ČR v letech 1992-2006. In Sborník přednášek 6.konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové, 2010.
 184. SZOTKOWSKI, Tomáš, Jan MUŽÍK, Jaroslava VOGLOVÁ, V. KOZA, J. MAALOUFOVA, Tomáš KOZÁK, Marie JAROŠOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Pavel ŽÁK, Kateřina STEINEROVÁ, J. VYDRA, M. LÁNSKÁ, B. KATRINCSÁKOVÁ, Kateřina SIČOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Prognostic factors and treatment outcome in 1,516 adult patients with de novo and secondary acute myeloid leukemia in 1999-2009 in 5 hematology intensive care centers in the Czech Republic. Neoplasma. 2010, roč. 57, č. 6, s. 578-589. ISSN 0028-2685.
 185. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, Jan MUŽÍK, P. KALINA, Filip KRAMÁŘ, E. JANEKOVÁ, B. MALINOVÁ, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Z. MAČINGOVÁ, R. BARTOŠ a K. BELÁNOVÁ. Průběh a závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2010. Klinická onkologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 23, č. 3, s. 188-189. ISSN 0862-495X.
 186. TANHÄUSEROVÁ, Veronika, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jana SMRŽOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Jan MUŽÍK, Lukáš PÁCAL a Kateřina KAŇKOVÁ. Role genetické variability genu pro fruktosamin-3-kinázu v progresi diabetické nefropatie a mortalitě diabetiků. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. 2010. ISSN 1211-9326.
 187. PÁCAL, Lukáš, Josef TOMANDL, Jan SVOJANOVSKÝ, Darja KRUSOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka ŘEHOŘOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jan MUŽÍK a Kateřina KAŇKOVÁ. Role of thiamine status and genetic variability in transketolase and other pentose phosphate cycle enzymes in the progression of diabetic nephropathy. Nephrology Dialysis Transplantation. Velká Británie: Oxford University Press, 2010, roč. 26, č. 4, s. 1229-1236, 4 s. ISSN 0931-0509.
 188. INDRÁK, Karel, Jaroslava VOGLOVÁ, Vladimír KOZA, Jacqueline MAALOUFOVÁ, Tomáš KOZÁK, Jan MUŽÍK, Marie JAROŠOVÁ, Tomáš SZOTKOWSKI, Kyra MICHALOVÁ, Pavel ŽÁK, Kateřina STEINEROVÁ, Jan VYDRA, Kateřina SIČOVÁ a Ladislav DUŠEK. Výsledky léčby a vybrané prognostické faktory u de-novo AML v 5 centrech intenzivní hematologické péče v ČR v letech 1999 až 2009. Data registru ALERT ČR. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 189. INDRÁK, Karel, Jaroslava VOGLOVÁ, Vladimír KOZA, Jacqueline MAALOUFOVÁ, Tomáš KOZÁK, Jan MUŽÍK, Marie JAROŠOVÁ, Tomáš SZOTKOWSKI, Kyra MICHALOVÁ, Pavel ŽÁK, Kateřina STEINEROVÁ, Jan VYDRA, Kateřina SIČOVÁ a Ladislav DUŠEK. Výsledky léčby sekundárních AML v 5 centrech intenzivní hematologické péče v ČR v letech 1999 až 2009. Data registru ALERT ČR. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 190. SUCHÝ, Miloš, Petr TŮMA, Pavel KOŽENÝ, Ladislav DUŠEK, Petr KLIKA, Milan BLAHA, Ondřej MÁJEK a Jan MUŽÍK. Vývoj procesních ukazatelů jako nástroje pro hodnocení postupů péče. In Health Technology Assessment. 2010. ISBN 978-80-903431-4-6.
 191. MÁJEK, Ondřej, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Daniel KLIMEŠ, Pavel ANDRES, Štěpán SUCHÁNEK, Miroslav ZAVORAL a Přemysl FRIČ. Význam informační podpory v programu screeningu kolorektálního karcinomu. In XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 192. DUŠEK, Ladislav, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK a Ondřej MÁJEK. Základy biostatistiky pro onkology. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Vydavatelstvo Osveta s.r.o., 2010. s. 529-550, 32 s. prvý diel. ISBN 978-80-8063-302-8.
 193. KATRINCSÁKOVÁ, Beáta, Tomáš SZOTKOWSKI, Martina DIVOKÁ, Kateřina SIČOVÁ, Milena HOLZEROVÁ, Jaromír HUBÁČEK, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Karel INDRÁK a Marie JAROŠOVÁ. Zhodnotenie molekulárnej heterogenity u akútnej myeloidnej leukémie s normálnym karyotypom so zameraním na prognostický význam mutačného statusu NPM1 , FLT3-ITD a DNA polymorfizmu rs16754 (A/G) v géne WT1. Skúsenosti jedného centra. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 194. 2009

 195. GELNAROVÁ, Eva, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a J ABRAHÁMOVÁ. Aktuální trendy výskytu germinálních nádorů varlat v České republice – analýza kohortového efektu. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. 2009. ISBN 978-80-86793-12-2.
 196. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jindřich FÍNEK. Cancer Epidemiology in the Czech Republic: Current Load and the Time Trends. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3244-2.
 197. MÁJEK, Ondřej, Vladimír DVOŘÁK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jakub GREGOR, Lenka ŠNAJDROVÁ a Pavel ANDRES. Cervix.cz: Program cervikálního screeningu v České republice. 2009.
 198. ZAVORAL, Miroslav, Š. SUCHÁNEK, F. ZÁVADA, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, B. SEIFERT a P. FRIČ. Colorectal cancer screening in Europe. World J Gastroenterol. Beijing, China: he WJG Press and Baishideng, 2009, roč. 15, č. 47, s. 5907-6016, 9 s. ISSN 1007-9327.
 199. MUŽÍK, Jan, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Časný záchyt stadií nádorových onemocnění v ČR dle dat NOR. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 200. PAVLÍK, Tomáš, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Datové zázemí a metodika korektního hodnocení přežití onkologických pacientů v ČR. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 221-222. ISBN 978-80-86793-12-2.
 201. DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Karel CHROUST, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jan MUŽÍK, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, Vladimír DVOŘÁK, Helena BARTOŇKOVÁ, Miroslava SKOVAJSOVÁ a Stanislava PÁNOVÁ. Datový audit a informační zázemí organizovaných programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v České republice. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 202. JINDRA, Pavel, Jan MUŽÍK, Karel INDRÁK, Vladimír KOZA, Karel CHROUST, Firas AL SABTY a Michal KARAS. Does the younger age of an unrelated donor compensate for the higher immune incompatibility? An analysis of 76 allografted AML patients aged above 50 years from the Czech acute leukaemia clinical register (ALERT). In 23rd European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. 2009.
 203. GELNAROVÁ, Eva, Lucie BUREŠOVÁ, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Dušek: Spatial Analysis Of Testicular Germ Cell Cancer In The Czech Republic. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 204. DUŠEK, Ladislav, Jiří HOCH, Jan MUŽÍK a Tomáš PAVLÍK. Epidemiologie a léčba kolorektálního karcinomu v českých populačních datech. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2009, roč. 88, č. 6, s. 295-302. ISSN 0035-9351.
 205. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Epidemiologie nádorů varlat. In Vybrané otázky onkologie XIII. – 17. onkologicko-urologické sympozium a 13. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-646-5.
 206. PAPAJÍK, Tomáš, Marek TRNĚNÝ, Ingrid VÁŠOVÁ, David BELADA, Milada JANKOVSKÁ, Pavel JINDRA, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Epidemiologie ne-hodgkinových lymfomů v České republice, Evropě a Severní Americe. Onkologie. 2009, roč. 3, č. 3, s. 8-13, 5 s. ISSN 1802-4475.
 207. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Markéta ČERNOVSKÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK a Tomáš PAVLÍK. Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34) v ČR. časopis Remedia. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Remedia, 2009, roč. 19, č. 6, s. 451-455. ISSN 0862-8947.
 208. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a M. ČERNOVSKÁ. Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) v ČR. In Sborník konference XVI. Jihočeské onkologické dny. Neuveden: Neuveden, 2009. 1 s. ISBN 978-80-254-5417-6.
 209. SMEJKAL, Petr, Petr BRABEC, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Gabriela CHLUPOVÁ, Jan MUŽÍK a Miroslav PENKA. FEIBA(R) in treatment of acute bleeding episodes in patients with haemophilia A and factor VIII inhibitors: a retrospective survey in regional haemophilia centre. Haemophilia. 2009, roč. 15, č. 3, s. 743-751. ISSN 1351-8216.
 210. HOLZEROVÁ, Milena, Edgar FABER, Jitka VESELOVSKÁ, Helena URBÁNKOVÁ, Jana BALCÁRKOVÁ, Šárka ROŽMANOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Jan MUŽÍK, Karel CHROUST, Karel INDRÁK a Marie JAROŠOVÁ. Imatinib mesylate efficacy in 72 previously treated Philadelphia-positive chronic myeloid leukemia patients with and without additional chromosomal changes: single-center results. Cancer Genetics and Cytogenetics. 2009, roč. 191, č. 1, s. 1-9. ISSN 0165-4608.
 211. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ, Jan MUŽÍK, Rostislav VYZULA a Jindřich FÍNEK. Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 19 s. 3888. ISBN 978-80-247-3244-2.
 212. DUŠEK, Ladislav, Miroslav ZAVORAL, Ondřej MÁJEK, Štěpán SUCHÁNEK, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Jakub GREGOR, Lenka ŠNAJDROVÁ a Pavel ANDRES. Kolorektum.cz: Program kolorektálního screeningu v České republice. 2009.
 213. MÁJEK, Ondřej, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Jakub GREGOR, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jan MUŽÍK, Pavel ANDRES a Ladislav DUŠEK. MAMO.CZ: Program mamografického screeningu v České republice. 2009.
 214. SLÁMA, Ondřej, Jan MUŽÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Management and monitoring of palliative care in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 292-301. ISBN 978-80-247-3244-2.
 215. PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Modelling excess mortality associated with most prevalent cancers in the Czech Republic: time trends and the role of anticancer treatment. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 216. DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, David FELTL, Marian HAJDÚCH, Jindřich FÍNEK, Miloš SUCHÝ, Jan MUŽÍK a Tomáš PAVLÍK. Monitoring of the results and quality of cancer care in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 311-338. ISBN 978-80-247-3244-2.
 217. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. Možnosti prevence, časný záchyt karcinomu prsu. In Co byste měli vědět o rakovině prsu. 2009. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 45-52. 1. vydání. ISBN 978-80-247-3063-9.
 218. ONDRUŠOVÁ, Martina, Chalif SAFAEI-DIBA, A OBŠITNÍKOVÁ, D ŠTEFAŇÁKOVÁ, Dalibor ONDRUŠ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Miroslav KUBÁSEK a Lenka ŠNAJDROVÁ. Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice [online]. 2009.
 219. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK a Jitka ABRAHÁMOVÁ. National Information System for Cancer Control in the Czech Republic. In International Cancer Control Congress. 2009.
 220. DUŠEK, Ladislav, Vladimír DVOŘÁK, Karel CHROUST, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, Daniel KLIMEŠ, Petr BRABEC, Michal MICHAL a Jiří ONDRUŠ. Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2009, roč. 11, č. 5, s. 543-552. ISSN 1212-4184.
 221. DUŠEK, Ladislav, Martina ONDRUŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Miroslav KUBÁSEK, Dalibor ONDRUŠ, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia. Bratislava: Solen, 2009, roč. 4, č. 3, s. 255-257. ISSN 1336-8176.
 222. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK, Vladimír ŠTUDENT a Marek BABJUK. Nový informační systém umožňující predikce epidemiologické a léčebné zátěže u urologických malignit v České republice. Česká urologie. Praha: Galén, 2009, roč. 13, č. 1, s. 99-100. ISSN 1211-8729.
 223. MÁJEK, Ondřej, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Eva GELNAROVÁ, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Rostislav VYZULA a Jindřich FÍNEK. Number of cancer patients in the Czech Republic: predictive statistical models for cancer incidence and survival. In In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 224. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Rostislav VYZULA a Jindřich FÍNEK. Populační odhady počtu nemocných s kolorektálním karcinomem - jeden z nástrojů včasné diagnostiky časných stadií a rekurence onemocnění. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2009, roč. 5, září, s. 11-20. ISSN 1801-1209.
 225. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Ondřej MÁJEK a Marek BABJUK. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS. Část I. Epidemiologický prediktivní model. In Vybrané otázky onkologie XIII. – 17. onkologicko-urologické sympozium a 13. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-646-5.
 226. BABJUK, Marek, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Ondřej MÁJEK. Predikce počtu léčených pacientů s karcinomem prostaty v ČR - spojení populačních modelů se vstupem panelu expertů ČUS. Část II. Predikce počtu léčených pacientů v interaktivních léčebných schématech. In Vybrané otázky onkologie XIII. – 17. onkologicko-urologické sympozium a 13. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-646-5.
 227. KAŇKOVA, Kateřina, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Marcela PONGRÁCOVÁ, Jan MUŽÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Progression of diabetic nefropathy vs. cross-talk betwen genetic variability in the RAAS system and its pharmacologic blockade: Results of 7-years observational pharmacogenetic study. 2009.
 228. KAŇKOVÁ, Kateřina, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Marcela PONGRÁCOVÁ, Jan MUŽÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Progression of diabetic nephropathy vs. cross-talk between genetic variability in the RAAS system and its pharmacologic blockade: Results of 7-years observational pharmacogenetic study. In IDF 2009 Montreal. 2009.
 229. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Petr KLIKA, Miloš SUCHÝ, Milan BLAHA, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Pavel ANDRES, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Vladimír ROUS a Jiří VORLÍČEK. Projekt "Fúze dat Národního onkologického registru a výkazú plátcům zdravotní péče": první výsledky. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 230. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Marek BABJUK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Ondřej MÁJEK, Jindřich FÍNEK a Luboš PETRUŽELKA. Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-639-7.
 231. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Katarína PETRÁKOVÁ. Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory. In Co byste měli vědět o rakovině prsu. 2009. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 33-43. 1. vydání. ISBN 978-80-247-3063-9.
 232. PAVLÍK, Tomáš, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jan MUŽÍK. Referenční hodnoty přežití onkologických pacientů v ČR - analýza dat Národního onkologického registru. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 203-205. ISBN 978-80-86793-12-2.
 233. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Onkologie. 2009, roč. 3, č. 1, s. 7-11. ISSN 1802-4475.
 234. JINDRA, Pavel, Jan MUŽÍK, Karel INDRÁK, Vladimír KOZA, Michal KARAS, Karel CHROUST, F. AL SABTY, Eva DEMEČKOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, A. JUNGOVÁ a Pavel ŹÁK. Unrelated and related HSCT in elderly AML patients: is young matched unrelated donor comparable or superior to older sibling donor? An analysis of 76 allografted patients aged above 50 years from the Czech Acute Leukaemia Clinical Register (ALERT). In 35th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation. 2009.
 235. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK a Marek BABJUK. UROWEB – nový informační systém zajišťující bezbariérový přístup k epidemiologii urologických malignit v regionech ČR. In Vybrané otázky onkologie XIII. – 17. onkologicko-urologické sympozium a 13. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-646-5.
 236. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Marek BABJUK, Miroslav KUBÁSEK, Jindřich FÍNEK a Luboš PETRUŽELKA. Uroweb, webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit. 2009.
 237. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. Výskyt rakoviny prsu. In Co byste měli vědět o rakovině prsu. 2009. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 25-31. 1. vydání. ISBN 978-80-247-3063-9.
 238. 2008

 239. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK, Marian HAJDÚCH a Jiří VORLÍČEK. Cesta k predikcím počtu léčených onkologických pacientů v ČR z populačních a klinických dat. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 204-205. ISBN 978-80-86793-11-5.
 240. FABER, Edgar, Jan MUŽÍK, Vladimír KOZA, Eva DEMEČKOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Juraj CHUDEJ, Imrich MARKULJAK, Eduard CMUNT, Tomáš KOZÁK, Elena TOTHOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. COMPARISON OF ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION AND IMATINIB FOR CHRONIC MYELOID LEUKEMIA: RESULTS FROM CAMELIA REGISTRY. In 13th Congress of the European-Hematology-Association. 2008.
 241. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Marek BABJUK. Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy. 2008, roč. 2008, č. 14, s. 4-8. ISSN 0044-1996.
 242. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64) v České republice – aktuální stav a trendy. In Vybrané otázky onkologie XII. – 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-595-6.
 243. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře (C67) v České republice – aktuální stav. In Vybrané otázky onkologie XII. – 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-595-6.
 244. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ctibor POVÝŠIL, Eva GELNAROVÁ, Tomáš PAVLÍK a Rostislav VYZULA. Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice. In Nádory varlat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. s. 1-30. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2349-5.
 245. ZIMOVJANOVÁ, M., P. TESAŘOVÁ, J. NOVOTNÝ, L. PETRUŽELKA, B. KONOPÁSEK, O. PŘIBYLOVÁ a Jan MUŽÍK. EVA35-project of cancer care for young women in Czech Republic. In Joint Annual Conference of the European Society of Medical Oncology/Japanese Society of Medical Oncology. 2008.
 246. DUŠEK, Ladislav, Jan DANEŠ, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Ondřej MÁJEK a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu. In Vybrané otázky onkologie XII. – 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium. 2008. ISBN 978-80-7262-595-6.
 247. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů. In Nádory varlat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. s. 221-242. ISBN 978-80-247-2349-5.
 248. PAVLÍK, Tomáš, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. MOVING WINDOW BASED METHOD FOR POPULATION SURVIVAL ESTIMATION. In International Biometric Conference. 2008. ISBN 978-0-9821919-0-3.
 249. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK a Daniel KLIMEŠ. Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. NEOPLASMA. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, 2008, roč. 55, č. 4, s. 356-368. ISSN 0028-2685.
 250. ONDRUŠOVÁ, Martina, Dalibor ONDRUŠ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. National portal of cancer epidemiology in the Slovak Republic. Bratislava Medica Journal. Bratislava, 2008, roč. 109, č. 7, s. 329-330. ISSN 0006-9248.
 251. SVOBODA, Tomáš, F. KRAMÁŘ, J. MUŽÍK, Eduard NEUMAN a Pavel FADRUS. Neuroonkologický registr DoIT - současný stav. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 58-58, 2 s. ISSN 1210-7859.
 252. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK a Eva GELNAROVÁ. Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat. In Nádory varlat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. s. 31-56. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2349-5.
 253. VOGLOVÁ, Jaroslava, Jan MUŽÍK, Kateřina STEINEROVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Edgar FABER, Michael DOUBEK, Hana KLAMOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Zuzana SNINSKÁ a Karel INDRÁK. RESPONSE OF SECONDARY CHRONIC MYELOID LEUKEMIA TO IMATINIB. COOPERATIVE STUDY OF CML REGISTRIES. In 13th Congress of the European-Hematology-Association. 2008.
 254. VOGLOVÁ, J., J. MUŽÍK, K. STEINEROVÁ, L. DEMITROVIČOVÁ, E. FABER, Michael DOUBEK, H. KLAMOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, E. TOTHOVÁ, Z. MICHALOVIČOVÁ a K. INDRÁK. Response of secondary chronic myeloid leukemia to imatinib. Cooperative study of CML registries camelia and infinity. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 432-433. ISSN 0390-6078.
 255. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MUŽÍK. Rizikové faktory nádorů varlat v České populaci: vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 338-339. ISBN 978-80-86793-11-5.
 256. VOGLOVÁ, J., J. MUŽÍK, K. STEINEROVÁ, L. DEMITROVIČOVÁ, E. FABER, M. DOUBEK, H. KLAMOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, E. TÓTHOVÁ, Z. MICHALOVIČOVÁ a K. INDRÁK. Výsledky léčby Imatinibem u nemocných se sekundární chronickou myeloidní leukemií. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 46 - 46. ISSN 1213-5763.
 257. ONDRUŠOVÁ, Martina, Dalibor ONDRUŠ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. What Is the Information Availability to the Cancer Epidemiology Data? IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL. 2008, roč. 10, č. 3, s. 159-162. ISSN 1561-4395.
 258. 2007

 259. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Eva GELNAROVÁ, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. A new concept for modelling the number of cancer patients potentially treated in the Czech Republic. In TIES 2007. 2007. ISBN 978-80-210-4333-6.
 260. SZOTKOWSKI, Tomáš, Jaroslava VOGLOVÁ, Vladimír KOZA, Tomáš KOZÁK, Michael DOUBEK, Jacqueline MAALOUFOVÁ, Pavol KOTOUČEK, Ľudmila DEMETROVIČOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Jiří MAYER, Pavel ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ, Kira MICHALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Acute myeloid leukemia in the Czech Republic and the Slovak Republic from 1996 to 2007. Prognostic and therapeutic results of 1890 patients from the ALERT registry. In BLOOD REVIEWS. 2007. ISSN 0268-960X.
 261. ONDRUŠOVÁ, Martina, Ladislav DUŠEK, D ONDRUS a Jan MUŽÍK. Aká je dostupnosť údajov o epidemiológii zhubných nádorov v Slovenskej republike. Onkológia. 2007, roč. 2, č. 5, s. 292-293. ISSN 1336-8176.
 262. MUŽÍK, Jan, Jana KOPTÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 63-76. ISSN 0862-495X.
 263. INDRÁK, Karel, Michael DOUBEK, Jaroslava VOGLOVÁ, Vladimír KOZA, Tomáš KOZÁK, Jacqueline MAALOUFOVÁ, Pavol KOTOUČEK, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Tomáš SZOTKOWSKI, Jiří MAYER, Pavel ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ, Kira MICHALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Analýza prognostických faktorů a různých typů konzolidační léčby u 1689 akutních myeloidních leukémií - projekt ALERT v České a Slovenské republice v letech 1996-2006. In II. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 2007.
 264. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Rostislav VYZULA a Jan ŽALOUDÍK. Analýza přežití v hodnocení výsledků onkologické péče: možnosti a limity. In XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 95-100. ISBN 978-80-86793-11-5.
 265. PAPAJÍK, Tomáš, Luděk RAIDA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Analýza záznamů diagnóz maligních lymfomů v databázi Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 142-146. ISSN 0862-495X.
 266. DEMEČKOVÁ, Eva, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Imrich MARKULJAK, Juraj CHUDEJ, Lukáš PLANK a Jan MUŽÍK. CAMELIA – výstupy z centier CML registra v SR. In II. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 2007.
 267. FABER, Edgar, Jaroslava VOGLOVÁ, Vladimír KOZA, Pavol KOTOUČEK, Ľudmila DEMETROVIČOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Pavel ŽÁK, Marie JAROŠOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. CAMELIA: a new international registry for patients with chronic myeloid leukemia. In BLOOD REVIEWS. 2007. ISSN 0268-960X.
 268. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Český národní webový portál epidemiologie nádorů, . Verze 7.0. 2007.
 269. ONDRUŠOVÁ, Martina, D ONDRUS, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK a Miroslav KUBÁSEK. Dostupnosť k informáciám o výskyte zhubných nádorov v SR a legislatívna povinnosť hlásiť ich výskyt. Slov.chir. 2007. ISSN 1336-5975.
 270. KLIMEŠ, Daniel, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Ladislav DUŠEK. Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 124-131. ISSN 0862-495X.
 271. SMEJKAL, Pavel, Jan MUŽÍK, Alena BULIKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Miroslav PENKA. Effect of the first dose size of recombinant factor VII on treatment efficacy of frequent joint bleeds in patient with haemophilia and inhibitor. In XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Geneva, 2007.
 272. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Tomáš PAVLÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jan STŘÍTESKÝ, Marko BABJUK a Tomáš HANUŠ. Epidemiologie nádorů ledvin v České republice – výsledky auditu dat dostupných za období 1977–2004. In Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Plzeň, 2007.
 273. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Daniel SCHWARZ, Petr ZEMÁNEK, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 109-119. ISSN 0862-495X.
 274. MUŽÍK, Jan, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977 - 2004. In Vybrané otázky onkologie XI. – 15. onkologicko-urologické sympozium a 11. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2007. s. 51-52. ISBN 978-80-7262-527-7.
 275. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Petr PAVLIŠ, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Rostislav VYZULA. Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 96-108. ISSN 0862-495X.
 276. DOUBEK, Michael, J. MUŽÍK, T. SKOTKOWSKI, T. KOZAK a P. ŽÁK. Is FLT3 internal tandem duplication significant indicator for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patiens from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 1, s. 89-94, 5 s. ISSN 0028-2685.
 277. DOUBEK, Michael, Jan MUŽÍK, Tomáš SZOTKOWSKI, Vladimír KOZA, Petr CETKOVSKÝ, Tomáš KOZÁK, Pavel ŽÁK, Jaroslava VOGLOVÁ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Is FLT3 internal tandem duplication significant indicator for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patients from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). Neoplasma. Bratislava, 2007, roč. 54, č. 1, s. 89-94. ISSN 0028-2685.
 278. OTEVŘEL, Filip, Martin SMRČKA, Šárka KUCHTÍČKOVÁ a Jan MUŽÍK. Korelace ptiO2 a apoptózy u fokální mozkové ischemie a vliv systémové hypertenze. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 70, 103(2), s. 168-173. ISSN 1210-7859.
 279. INDRÁK, Karel, Tomáš PAPAJÍK, Edgar FABER, Jaromír HUBÁČEK, Luděk RAIDA, Tomáš SZOTKOWSKI, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Kritická analýza dat o akutních a chronických leukémiích v národním onkologickém registru České republiky. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 132-141. ISSN 0862-495X.
 280. ČUPR, Pavel, Jana KOPTÍKOVÁ, Jaroslav ŠANTROCH, Tomáš BARTOŠ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Jan MUŽÍK, Ivan HOLOUBEK a Ladislav DUŠEK. Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat. Klinická onkologie. 2007, roč. 2007, č. 20, s. 190-196. ISSN 0862-495X.
 281. HÁJEK, Roman, Jan MUŽÍK, Vladimír MAISNAR, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 147-151. ISSN 0862-495X.
 282. DUŠEK, Ladislav, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, Karel CHROUST a Jan MUŽÍK. Multi-diagnostic on-line information system for clinical and epidemiological registries in haematology and haemato-oncology in the Czech Republic. In Blood Reviews 21: Suppl. 1, Congress of the European & African Division International Society of Haematology. 21, Suppl. 1, AUG 2007. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2007. s. 143-144. ISSN 0268-960X.
 283. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Daniel KLIMEŠ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jindřich FÍNEK. Národní onkologický program ČR on-line. In Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Plzeň, 2007.
 284. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Marian HAJDÚCH a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 77-95. ISSN 0862-495X.
 285. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Martina ONDRUŠOVÁ. Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. 2007.
 286. ONDRUŠOVÁ, Martina, Ladislav DUŠEK, Dalibor ONDRUŠ a Jan MUŽÍK. Národný portál epidemiológie zhubných nádorov na Slovensku. In XI. košické chemoterapeutické dni. Košice, 2007.
 287. ONDRUŠOVÁ, Martina, Dalibor ONDRUŠ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Miroslav KUBÁSEK. Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v SR. In Bratislavské onkologické dni. XLIV. ročník. Bratislava, 2007.
 288. INDRÁK, Karel, Tomáš PAPAJÍK, Edgar FABER, Roman HÁJEK, Jaroslav ČERMÁK, Luděk RAIDA, Jaromír HUBÁČEK, Tomáš SZOTKOWSKI, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Návrh populační registrace hematoonkologických diagnóz vycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, z hodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 156-160. ISSN 0862-495X.
 289. MUŽÍK, Jan, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů. In Vybrané otázky onkologie XI. – 15. onkologicko-urologické sympozium a 11. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2007. s. 53-55. ISBN 978-80-7262-527-7.
 290. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu. In Vybrané otázky onkologie XI. – 15. onkologicko-urologické sympozium a 11. mammologické sympozium. Praha: Galén, 2007. s. 157-159. ISBN 978-80-7262-527-7.
 291. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie. 2007, roč. 20, č. 6, s. 399-404. ISSN 0862-495X.
 292. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař. 2007, roč. 87, č. 9, s. 531-536, 7 s. ISSN 0032-6739.
 293. KRAMÁŘ, F., Tomáš SVOBODA, J. MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Registr gliálních nádorů České republiky - DOIT! Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, s. S41-S41, 1 s. ISSN 1210-7859.
 294. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Daniel KLIMEŠ, Aleš BOUREK, Karel INDRÁK, Vladimír MIHÁL, Jaroslav ŠTĚRBA, Rostislav VYZULA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 53-62. ISSN 0862-495X.
 295. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Daniel KLIMEŠ, Aleš BOUREK, Karel INDRÁK, Vladimír MIHÁL, Marian HAJDÚCH, Jaroslav ŠTĚRBA, Rostislav VYZULA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie. Brno: Brno AsP Brno, s r.o., 2007, roč. 20, č. 1, s. 53-62, 9 s. ISSN 0862-495X.
 296. ADAM, Zdeněk a J. MUŽÍK. Rizikové faktory zevního prostředí. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 235-239, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 297. ADAM, Zdeněk a Jan MUŽÍK. Rizikové faktory zevního prostředí - Výskyt maligních chorob, solidních nádorů i maligních krevních chorob v České republice a v Evropě. Edited by Zdeněk Adam - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 239-250. Hematologie pro praktické lékaře. ISBN 978-80-7262-453-9.
 298. BRYCHTOVÁ, Yvona, Michael DOUBEK, Jan MUŽÍK, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Srovnání výsledků alogenních transplantací u pacientů s akutní myeloblastickou leukemií (AML) a chronickou myeloidní leukemií (CML) po myeloablativním režimu a režimu s redukovanou intenzitou. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc, 2007.
 299. BRYCHTOVÁ, Yvona, Michael DOUBEK, Jan MUŽÍK, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Srovnání výsledků alogenních transplantací u pacientů s akutní myeloblastickou leukemií (AML) a chronickou myeloidní leukemií (CML) po myeloablativním režimu a režimu s redukovanou intenzitou. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 7-7. ISBN 978-80-7346-078-5.
 300. KOMOLÍKOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Eva GELNAROVÁ, Daniel KLIMEŠ, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Jan MUŽÍK a Ladislav DUŠEK. Stochastické modely hodnocení efektivity screeningových programů se zaměřením na diagnózu karcinomu prsu. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 176-181. ISSN 0862-495X.
 301. MUŽÍK, Jan, Marie JAROŠOVÁ, Karel INDRÁK, Petr BRABEC, Karel CHROUST a Ladislav DUŠEK. Technological, organization and analytic background for multi-centric standardized collection of cytogenetic and molecular-genetic data in clinical registers - project CAMELIA. 2007. ISBN 978-80-239-9591-6.
 302. GELNAROVÁ, Eva, Lucie NEUVIRTOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Jan DANEŠ, Miroslava SKOVAJSOVÁ, Helena BARTOŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Využití Národního onkologického registru pro modelování vlivu screeningových programů v cílové populaci: age-period-cohort modely. Klinická onkologie. Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 167-175. ISSN 0862-495X.
 303. ONDRUŠOVÁ, Martina, D ONDRUS, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Miroslav KUBÁSEK. Webový informačný systém o epidemiológii zhubných nádorov v SR. Revue medicíny v praxi. 2007, roč. 5, č. 6, s. 5-7. ISSN 1336-202X.
 304. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr PAVLIŠ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice v on-line dostupných analýzách. In Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Plzeň, 2007.
 305. 2006

 306. IZAKOVIČOVÁ HOLLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Jan MUŽÍK, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2006, roč. 77, č. 11, s. 1850-1855. ISSN 0022-3492.
 307. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER a Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006. s. 15-21. ISBN 80-7368-199-4.
 308. KEPÁK, Tomáš, Milan PILÁT, Irena VLČKOVÁ, Kateřina ŠTULÍKOVÁ, Jan MUŽÍK a Viera BAJČIOVÁ. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a faktory, které je ovlivňují. In XX. Český pediatrický kongres. 2006.
 309. BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Eva ZAHRADNÍČKOVÁ, Jan MUŽÍK a Jan ŠMARDA. Role of vimentin in regulation of monocyte/macrophage differentiation. Differentiation. Malden, USA: Blackwell Publishing, 2006, roč. 74, č. 6, s. 265-276. ISSN 0301-4681.
 310. 2005

 311. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Petr PAVLIŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Analysis of population cancer risk factors in national information system SVOD. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005). Brno: Masaryk University, 2005. s. 421-426. ISBN 80-210-3780-6.
 312. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Epidemiologie nádorů varlat, multicentrický projekt. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. s. 68-70. ISBN 80-7262-382-6.
 313. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA a Pavel ANDRES. Projekt UIRON ("Universal information robot in oncology"): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. s. 143-144. ISBN 80-7262-382-6.
 314. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr PAVLIŠ, Miroslav KUBÁSEK, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. SVOD - Information System for Inventive Analysis of Cancer Epidemiology. In Proceedings of the the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 150-155. ISBN 80-210-3907-8.
 315. KUBÁSEK, Miroslav, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jan ŽALOUDÍK a Rostislav VYZULA. Technological Background of Web Portal SVOD as National Information Platform for Cancer Epidemiology in the Czech Republic. In Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: CBA MU, 2005. s. 156-161. ISBN 80-210-3907-8.
 316. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Petr BRABEC, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Miroslav KUBÁSEK. The Nationam Web Portal for Cancer Epidemiology in the Czech Republic. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 434-439. ISBN 80-210-3780-6.
 317. DUŠEK, Ladislav, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří JARKOVSKÝ, Danka NÉMETHOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MUŽÍK. Zajištění a nabídka výuky analýzy dat a aplikace moderních informačních technologií pro Lékařskou fakultu MU a biologické obory Přírodovědecké fakulty MU. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě v Brně, Sborník přednášek. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 53-56. ISBN 80-210-3680-X.
 318. 2004

 319. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Karel INDRÁK, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Contribution of cancer epidemiology data to health technology assessment process. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 69 - 76. ISBN 80-210-3395-9.
 320. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Data base for health technology assessment (HTA) in oncology - an educational model for HTA information background. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 25 - 46. ISBN 80-210-3395-9.
 321. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinickká onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, Suppl 2004, s. 11-26. ISSN 0862-495X.
 322. INDRÁK, Karel, Ladislav DUŠEK, Marie JAROŠOVÁ, K. SIČOVÁ, Jan MUŽÍK, T. SZOTKOWSKI, Jiří VORLÍČEK, J. VOGLOVÁ a Jiří MAYER. Model populaního klinického registru umožujícího hodnocení léebné pée - projekt alert. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, Supp 2004, s. 79-83. ISSN 0862-495X.
 323. INDRÁK, Karel, Ladislav DUŠEK, Marie JAROŠOVÁ, Kateřina SIČOVÁ, Jan MUŽÍK, T. SZOTKOWSKI, Jiří VORLÍČEK, Jaroslava VOGLOVÁ, J. ČERMÁK, T. KOZÁK, Jiří MAYER, J. MALÝ, P. CETKOVSKÝ, V. KOZA, Kyra MICHALOVÁ, J. HUBÁČEK, I. BUCHTOVÁ, J. MAALOUFOVÁ, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ a Petr PAVLIŠ. The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 55 - 68. ISBN 80-210-3395-9.
 324. 2003

 325. HORKÝ, Marcel, Martin SMRČKA, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vilém JURÁŇ, M. DUBA a Jan MUŽÍK. Nucleolar segregation coincides with nuclear accumulation of death domain in neurons undergoing apoptosis induced by ischemia reperfusion injury. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2003, xxx, xx, s. xxx, 5-in print. ISSN 0862-8408.
 326. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vladimír KOTALA a Jan MUŽÍK. The onset of apoptosis of neurons induced by ischemia-reperfusion injury is delayed by transient period of hypertension in rats. Physiol. Res. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci., 2003, č. 52, s. 117-122, 5 s. ISSN 0069-9463.
 327. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Filip OTEVŘEL, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Vladimír KOTALA a Jan MUŽÍK. The Onset of Apoptosis of Neurons Induced by Ischemia-Reperfusion Injury Is Delayed by Transient Period of Hypertension in Rats. Physiological Research. Czech Republic: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2003, roč. 2003, č. 52, s. 117-122. ISSN 0862-8408.
 328. 2002

 329. JURAJDA, Michal, Jan MUŽÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. A newly identified single nucleotide polymorphism in the promoter of the matrix metalloproteinase-1 gene. Molecular and Cellular Probes. London: Academic Press Ltd, London, 2002, roč. 16, č. 1, s. 63-66. ISSN 0890-8508.
 330. VAŠKŮ, Anna, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. Association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) with the essential hypertension, overweight and smoking. Experimental and Clinical Cardiology. Kanada: xxxx, 2002, roč. 7/2003, č. 4, s. 201-204.
 331. VAŠKŮ, Anna, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika GOLDBERGOVÁ, Jan MUŽÍK, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN a Jiří VÁCHA. Double heterozygote of two endothelin-1 gene polymorhisms (G8002A and -3A/-4A) is related to big endothelin levels in chronic heart failure. Experimental and Molecular Pathology. USA: The Human Press, 2002, roč. 2002, č. 73, s. 230-233. ISSN 0014-4800.
 332. SVOBODNÍK, Adam, J. ABRAHÁMOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Epidemiologie ZN mužských pohlavních orgánů ČR - statistická analýza NOR. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška: 10.Onkologicko-urologické sympozium, 2002. s. 12-15. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
 333. VAŠKŮ, Vladimír, Kateřina KAŇKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Jan MUŽÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Gene polymorphisms (G82S,1704G/T, 2184A/G and 2245G/A) in the receptor of advanced glycation end products (RAGE) with plaque psoriasis. Archives of Dermatological Research. Německo: Springer Verlag, 2002, roč. 294, č. 2, s. 127-130. ISSN 0340-3696.
 334. SVOBODNÍK, Adam, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, L. PECEN a J. NOVOTNÝ. Projekt CARMEN - výsledky epidemiologické studie karcinomu prsu u žen v ČR. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002. s. 97-100. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
 335. KAŇKOVÁ, Kateřina, Eugen HJM JANSEN, Ivana MÁROVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Jan MUŽÍK a Jiří VÁCHA. Relations among serum ferritin, C282Y and H63D mutations in the HFE gene and type 2 diabetes mellitus in the Czech population. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. Germany: Thieme, 2002, roč. 110, č. 5, s. 223-229. ISSN 0947-7349.
 336. DUŠEK, L., Petr PAVLIŠ, Jan ŽALOUDÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Software SVOD ve verzi 2.00. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 66-70. ISBN 80-238-8452-2.
 337. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. The relationship among apolipoprotein(a) polymorphisms, the low-density lipoprotein receptor-related protein, and the very low density lipoprotein receptor genes, and plasma lipoprotein(A) concentration in the Czech population. Human Biology. Detroit: Wayne State University Press, 2002, roč. 74, č. 1, s. 129-136. ISSN 0018-7143.
 338. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. The relationship among apolipoprotein(a) polymorphisms, the low-density lipoprotein receptor-related protein, and the very low density lipoprotein receptor genes, and plasma lipoprotein(A) concentration in the Czech population. Human Biology. Detroit: Wayne State University Press, 2002, roč. 74, č. 1, s. 129-136. ISSN 0018-7143.
 339. ŽALOUDÍK, J., L. DUŠEK, J. MUŽÍK, P. PAVLIŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, E. GERYK, Rostislav VYZULA a J. ABRAHÁMOVÁ. Využití dat NOR pro kontrolu kvality onkologické péče - studie vybraných skupin nádorů podpořená software SVOD. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 70-78. ISBN 80-238-8452-2.
 340. 2001

 341. KAŇKOVÁ, Kateřina, Jan MUŽÍK, Jana KARÁSKOVÁ, Michal BERÁNEK, Dobroslav HÁJEK, Vladimír ZNOJIL, Eva VLKOVÁ a Jiří VÁCHA. Duration of NIDDM and the TNFb NcoI genotype as predictive factors in proliferative diabetic retinopathy. Ophthalmologica. Switzerland: KARGER, 2001, roč. 4, č. 215, s. 294-298. ISSN 0030-3755.
 342. SMRČKA, Martin, Marcel HORKÝ, Vilém JURÁŇ, Miloš DUBA, Filip OTEVŘEL, S. KUCHTÍČKOVÁ a J. MUŽÍK. Hypertension postpones the onset of delayed neuronal cell death induced by ischemia reperfusion infury in rats. In Book of abstracts - 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney, Australia: the Neurosurgical Society of Australasia, 2001. s. 446.
 343. JURAJDA, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Vít UNZEITIG, Marie DRÁBKOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Lack of an Association of a Single Nucleotide Polymorphism in the Promoter of the Matrix Metalloproteinase-1 Gene in Czech Women with Pregnancy-Induced Hypertension. Gynecologic and Obstetric Investigation. Basel: S. Karger AG, 2001, roč. 52, č. 2, s. 124-127. ISSN 0378-7346.
 344. BENEŠ, Petr, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav GROCH, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, type II diabetes mellitus, coronary artery disease and essential hypertension in Czech population. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2001, roč. 2, č. 73, s. 188-195. ISSN 1096-7192.
 345. HORKÝ, Marcel, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Miloš DUBA, Filip OTEVŘEL, S KUCHTÍČKOVÁ a J MUŽÍK. Nucleolar Segregation Coincides with Nuclear Accumulation of a Death Domain in Neurons Undergoing Ischemia Repergusion Injury. In 53rd Annual Meeting of the Scandinavian Neurosurgical Society. Turku, Finland, 2001. s. 56.
 346. KAŇKOVÁ, Kateřina, Jiří ZÁHEJSKÝ, Ivana MÁROVÁ, Jan MUŽÍK, Viera KUHROVÁ, Michaela BLAŽKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Michal BERÁNEK a Jiří VÁCHA. Polymorphisms in the RAGE gene influence susceptibility to diabetes-associated microvascular dermatoses in NIDDM. Journal of Diabetes and its Complications. USA: Elsvier Science, 2001, roč. 4, č. 15, s. 185-192. ISSN 1056-8727.
 347. KAŇKOVÁ, Kateřina, Ivana MÁROVÁ, Jiří ZÁHEJSKÝ, Jan MUŽÍK, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Polymorphisms 1704G/T and 2184A/G in the RAGE gene are associated with antioxidant status. Metabolism: Clinical and Experimental. USA: W. B. Saunders Company, 2001, roč. 50, č. 10, s. 1152-1160. ISSN 0026-0495.
 348. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠIŠKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. The C766T low-density lipoprotein receptor related protein polymorphism and coronary artery disease, plasma lipoproteins, and longevity in the Czech population. Journal of Molecular Medicine. Německo: Springer, 2001, roč. 79, 2/3, s. 116-120. ISSN 0946-2716.
 349. 2000

 350. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. An association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) in essential hypertension. Atherosclerosis. Velká Británie: Elsevier, 2000, roč. 151, č. 1, s. 255. ISSN 0021-9150.
 351. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Apolipoprotein B signal peptide polymorphism in relation to lipids and diabetes in male CAD patients. Atherosclerosis. Irsko: ELSEVIER SCI IRELAND LTD, 2000, roč. 152, č. 1, s. 257-258. ISSN 0021-9150.
 352. BERÁNEK, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ a Jan MUŽÍK. Identification of novel common polymorphisms in the promoter region of the TIMP-3 gene in Czech population. Molecular and Cellular Probes. USA: Ideal, 2000, roč. 4, č. 14, s. 265-268. ISSN 0890-8508.
 353. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Relation between the insertion/deletion polymorphisms in the gene coding for receptor associated protein (RAP) and plasma apolipoprotein AI (apoAI) and high-density lipoprotein cholesterol (HDL) levels. Clinical Genetics. Copenhagen: Munksgaard, 2000, roč. 57, č. 4, s. 309-310. ISSN 0009-9163.
 354. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Single Effect of Apolipoprotein B, (a), E Polymorphisms and Interaction between Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Apolipoprotein(a) Genotypes and the Risk of Coronary Artery Disease in Czech Male Caucasians. Molecular Genetics and Metabolism. San Diego: Academic Press, 2000, roč. 69, Feb, s. 137-143. ISSN 1096-7192.
 355. 1999

 356. MUŽÍK, Jan, Petr BENEŠ, Miloš DENDIS, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL a Vladimír ZNOJIL. Molecular variants of renin-angiotensin system genes and endothelin-1 gene in Czech men with coronary artery disease. Cor et Vasa. Praha: Czech Society of Cardiology, 1999, roč. 41, č. 5, s. K 156, 1 s. ISSN 0010-8650.
 357. KAŇKOVÁ, Kateřina, Jan MUŽÍK, Michal BERÁNEK, Michaela BLAŽKOVÁ, Viera KUHROVÁ a Ivana MÁROVÁ. Novel polymorphisms in the gene encoding RAGE associated with diabetic microangiopathy. Physiological Research. Czech Republic: Academy of Sciences of the Czech Rep., 1999, roč. 48, Suppl 1, s. 82. ISSN 0862-8408.
 358. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Relation of polymorphisms in apolipoproteins B, E, (a) and plasminogen activator inhibitior-1 genes to coronary artery disease in czech men under 55 years. Cor et Vasa. Praha: Czech Society of Cardiology, 1999, roč. 41, č. 5, s. 141. ISSN 0010-8650.
 359. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Anna VAŠKŮ a Lydie HOLLÁ. Relation of polymorphisms of apolipoproteins B and E to coronary artery disease in men. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1999, roč. 1999, 2-3, s. 81-86. ISSN 1211-3395.
 360. 1998

 361. MUŽÍK, Jan, Petr BENEŠ, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH a Vladimír ZNOJIL. Molecular variants of angiotensin II type 1 receptor and angiotensin genes in men with coronary heart disease. In 13th Congress of Pathological and Clinical Physiology. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 1998. s. 34. ISBN 80-85114-33-X.
 362. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Relation of polymorphisms in apolipoproteins B, E and plasminogen activator inhibitor-1 to coronary artery disease in men. In 13th Congress of Pathol. Clin. Physiol. Abstracts. Brno. Brno: VFU Brno, 1998. s. 18. ISBN 80-85114-33-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 18:18