Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Industry 4.0 - Relationship Between Capital Equipment and Labor Productivity. In J. Maci, P. Marešová, K. Firlej, I. Soukal. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2021. s. 555-563. ISBN 978-80-7435-822-7. doi:10.36689/uhk/hed/2021-01-054.
 2. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Is Tertiary Education Worth It? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. IATED Academy, 2021. s. 7966-7969. ISBN 978-84-09-27666-0. doi:10.21125/inted.2021.1607.
 3. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Kvalita výuky odborných předmětů a její výzkum s využitím didaktických kazuistik. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2021, roč. 71, č. 1, s. 83-100. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1723.
 4. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Odborné vzdělávání v ČR a vybraných zemích EU prostřednictvím vybraných ukazatelů. In Adamec, P., Šimáně, M. a kol. Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha: Powerprint, 2021. s. 30-44. ISBN 978-80-7568-402-8.
 5. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. The Role of Connectivism in Technical Vocational Education and Training. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2021 Proceedings. IATED Academy, 2021. s. 7977-7981. ISBN 978-84-09-27666-0. doi:10.21125/inted.2021.1610.
 6. PECINA, Pavel a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Výzkum kvality výuky odborných předmětů s využitím didaktických kazuistik. In Petr Adamec, Michal Šimáně et al. VYBRANÉ KAPITOLY SOUDOBÝCH TÉMAT ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Praha: POWERPRINT, 2021. s. 62-73, 11 s. ISBN 978-80-7568-402-8.
 7. 2020

 8. PECINA, Pavel. Cíle a obsah výuky v odborném technickém vzdělávání. In Zvaná on-line přednáška. 2020.
 9. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Odborné vzdělávání v ČR a vybraných zemích EU prostřednictvím vybraných ukazatelů. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.
 10. PECINA, Pavel. Recenze knihy: Konec školní nudy, didaktické metody pro 21. století. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 253-256. ISSN 1804-526X.
 11. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Srovnání odborného vzdělávání a výcviku v České republice a Polsku. In MMK2020 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 966-974. ISBN 978-80-87952-33-7.
 12. PECINA, Pavel. Úloha didaktiky odborných technických předmětů v digitalizovaném světe. In Petr Svoboda et al. Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání. Brno: Paido, 2020. s. 61-66.
 13. PECINA, Pavel a Peter MARINIČ. Výzkum kvality výuky odborných předmětů s využitím didaktických kazuistik. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.
 14. 2019

 15. PECINA, Pavel. BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDÉLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, Ročník 9, č. 2, s. 55-58. ISSN 1804-526X.
 16. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Finanční vzdělávání na základních a středních školách. In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9.
 17. PECINA, Pavel a Straková NIKOLA. Inovace výuky didaktik odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu požadavků současné doby. In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9.
 18. PECINA, Pavel a Nikola STRAKOVÁ. INOVACE VÝUKY DIDAKTIK V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY. In PhDr. Jan Válek, Ph.D., Ing. Peter Marinič, Ph.D. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Katedra matematiky, 2019. s. 84-98, 14 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
 19. PECINA, Pavel. Praktikum k didaktice výuky o přírodě a společnosti 1 (vesmír a sluneční soustava, měření veličin, energie a její přeměny). Brno: Pedagogická fakulta MU, 2019. 29 s.
 20. MARINIČ, Peter a Pavel PECINA. Teaching Financial Literacy through Excel Game. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2019, roč. 6, special issue 17, s. 222-228. ISSN 2313-1640.
 21. PECINA, Pavel. Zábava a hry se stavebnicemi, roboty a RC modely. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2019.
 22. 2018

 23. PECINA, Pavel. Integrovaný přírodovědný a společenskovědní základ 1 (fyzika).Výuková opora. Brno: PdF MU, 2018. 59 s.
 24. PECINA, Pavel. Pedagogická a odborná způsobilost učitele praktického vyučování. In Anna Konopásková. Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018. s. 55-59. ISBN 978-80-7481-201-9.
 25. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. SELECTED QUESTIONS OF THE QUALITY OF TEACHING IN TECHNICAL EDUCATION AT SECONDARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC. In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. INTED2018 Proceedings. Valencia, Spain: INTED, 2018. s. 5641-5646. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1342.
 26. 2017

 27. PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 213 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7.
 28. PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7.
 29. PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Masarykova univerzita, 2017. 233 s. ISBN 978-80-210-8677-7.
 30. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Fourth Industrial Revolution and Technical Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 11th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 2089-2093. ISBN 978-84-617-8491-2. doi:10.21125/inted.2017.0621.
 31. PECINA, Pavel. Fyzikální principy techniky I (mechanika, molekulová fyzika a termodynamika). Brno: Pedagogická fakulta MU, 2017. 51 s.
 32. PECINA, Pavel. Pedagogická a odborná způsobilost učitele praktického vyučování. In Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování , GRAND HOTEL LITAVA, Beroun, 30.11.- 1.12. 2017. 2017.
 33. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Specifics of Lesson Preparation of Technical Subjects at Vocational Schools in the Czech Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 6214-6218. ISBN 978-84-697-3777-4. doi:10.21125/edulearn.2017.2408.
 34. PECINA, Pavel. Společenství praxe jako prostředek zlepšování kvality výuky technických předmětů na středních školách. In PhDr. Jan Válek, Ph.D., Ing. Peter Marinič, Ph.D. ©. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Katedra matematiky, 2017. s. 109-116. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-14.
 35. PECINA, Pavel. Společenství praxe jako prostředek zlepšování kvality výuky technických předmětů na středních školách. In 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017. 2017.
 36. 2016

 37. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. DIDAKTIKA ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH – VÝVOJ, STAV A PERSPEKTIVY. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 8, č. 1, s. 5-16. ISSN 1803-6805. doi:10.5507/jtie.2016.003.
 38. SVOBODA, Ivo a Pavel PECINA. Didaktika výuky odborných předmětů v oblasti ochrany obyvatelstva. In 10. didaktická konferencia, zborník prispevkov, Dubnica nad Váhom, 13. april 2016. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitut v Dubnici nad Váhom, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brně, Informačná spoločnost pre výchovu a vzdelavanie ZSVTS, 2016. s. 127-137. ISBN 978-80-89732-67-8.
 39. PECINA, Pavel. Metody Evaluace fyzických výrobků žáků z hlediska projevené kreativity a dalších vybraných parametrů. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISSN 1803-537X.
 40. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 41. PECINA, Pavel. Obecná didaktika pro učitele odborných předmětů. Výuková opora. Brno: PdF MU, 2016. 79 s.
 42. PECINA, Pavel. Seminář z didaktiky odborných předmětů, výuková opora. Brno: PdF MU, 2016. 26 s.
 43. PECINA, Pavel. Srovnání vzdělávacích systémů vybraných evropských zemí (publikace v tisku). 2016.
 44. PECINA, Pavel. Teorie a metodika výchovy pro střední odborné školy (vybrané kapitoly). Brno: PdF MU, 2016. 47 s.
 45. 2015

 46. PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. Aspekty rozvoje technické tvořivosti žáků středních odborných škol. In Jiřina Novotná(ed). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. s. 188-196. ISBN 978-80-210-8143-7.
 47. PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. Aspekty rozvoje technické tvořivosti žáků středních odborných škol. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
 48. PECINA, Pavel. Aspekty rozvoje technické tvořivosti žáků středních odborných škol. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015.
 49. PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. ASPEKTY UČENÍ V DIDAKTICE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V KONTEXTU VÝUKOVÝCH METOD. LIFELONG LEARNING – CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5/2015, č. 2, s. 172-200. ISSN 1804-526X.
 50. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives. In Norbert Kraker, Christian Spreitzer. R&E Source Open Online Journal for Research and Education. Hollabrunn, Austria: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015. s. 179-183. ISSN 2313-1640.
 51. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives. In SCHOLA 2015 - Hollabrunn (Austria). 2015.
 52. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives. 2015.
 53. PECINA, Pavel. Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora. Brno: PdF MU, 2015. 122 s.
 54. PECINA, Pavel. Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora. Brno: PdF MU, 2015. 60 s.
 55. SVOBODA, Ivo a Pavel PECINA. Možnosti využití projektového vyučování při výuce prevence projevů extrémismu v rámci výuky v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na základních školách. In Aktuální aspekty extrémismu v České republice. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2015. s. 69-75. ISBN 978-80-7251-444-1.
 56. 2014

 57. SLÁDEK, Petr, Pavel PECINA, Lucie VIKOVÁ a Jiří ŠIBOR. AUTOEVALUACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO- HISTORIE A PERSPEKTIVY. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 410-431. ISBN 978-80-89732-15-9.
 58. PECINA, Pavel. Didaktika odborných předmětů (úvod do oborových didaktik, didaktika odborných předmětů) pro magisterské studium učitelství odborných předmětů.Výuková opora. Brno, 2014. 216 s.
 59. PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. Pedagogická a odborná příprava učitelů odborných předmětů. In SCHOLA 2014 Inovácie vo výchove a vzdelávání- Trendy v odborovej didaktike. Dubnica na Váhom: DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT V DUBNICI NAD VÁHOM, 2014. s. 348-358. ISBN 978-80-89732-15-9.
 60. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. TRENDY PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 401-409. ISBN 978-80-89732-15-9.
 61. PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. Vybrané otázky didaktik odborných technických předmětů: přístupy k vymezení a strukturaci didaktiky technických předmětů jako vědecké a studijní disciplíny. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 4, č. 1, s. 23-44. ISSN 1804-526X.
 62. PECINA, Pavel. Vybrané otázky didaktiky praktického vyučování – přístupy k vymezení a strukturaci jako vědecké a studijní disciplíny. In 8.didaktická konferencia,zborník príspevkov. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitut v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 127-131. ISBN 978-80-89732-01-2.
 63. 2013

 64. PECINA, Pavel. Aspekty využití učebních pomůcek a didaktické techniky v technickém vzdělávání na středních odborných školách. Brno: Masarykova univerzita,Pedagogická fakulta, 2013. 54 s.
 65. PECINA, Pavel. Další vzdělávání učitelů technických předmětů na středních a vysokých školách. In 6. ročník Mezinárodní konference Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-210-6402-7.
 66. FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6.
 67. PECINA, Pavel. Didaktika praktického vyučování pro střední odborné školy - výukový kurz. Brno: Mendelova zemedělská a lesnická univerzita, 2013. 158 s.
 68. PECINA, Pavel. Obecná a oborová didaktika pro manažery a lektory ve firmách. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2013. 75 s.
 69. PECINA, Pavel. Oborová didaktika (didaktika odborných předmětů). Brno: Mendelova zemedělská a lesnická univerzita, 2013. 162 s.
 70. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. POJETÍ A STRUKTURA DIDAKTIKY TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: UP, 2013, roč. 5, č. 2, s. 121-130. ISSN 1803-537X.
 71. PECINA, Pavel a Petr SLÁDEK. POJETÍ A STRUKTURA DIDAKTIKY TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY. In STRATEGIE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V REFLEXI DOBY. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013. s. 131-141, 10 s. ISBN 978-80-7414-577-3.
 72. PECINA, Pavel. Pojetí, struktura a výzkum v oblasti didaktiky odborných předmětů na Pedagogické fakultě MU. In XXXI International colloguium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD - ROM. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2013. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 73. PECINA, Pavel. Projektování a příprava výuky v odborném technickém vzdělávání na středních školách. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. 110 s.
 74. ZORMANOVÁ, Lucie a Pavel PECINA. Seminář z didaktiky praktického vyučování pro technické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 61 s. ISBN 978-80-210-6470-6.
 75. PECINA, Pavel. Vzdělávání v informační společnosti a oborové didaktiky v rámci studia učitelství praktického vyučování. In Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru učitelství praktického vyučování. 2013.
 76. 2012

 77. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Hodnocení žáků a studentů - výuková opora. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012. 28 s.
 78. PECINA, Pavel. Pojetí, struktura a výzkum didaktiky praktického vyučování v rámci doplňujícího pedagogického studia učitelství praktického vyučování na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 2, č. 3, s. 74-96, 22 s. ISSN 1804-526X.
 79. PECINA, Pavel. Problematika výukových metod v práci učitelů technických předmětů na středních školách. In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra technické a informační výchovy, 2012. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-210-5942-9.
 80. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Projektování a příprava výuky technických (přírodovědných) předmětů - výuková opora. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. 39 s.
 81. PECINA, Pavel. Řešení problematiky inovace výuky předmětu didaktika odborných technických předmětů pro střední odborné školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. s. 39-39, 5 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
 82. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Soumrakový spínač (stmívač) – pedagogicko – technická dokumentace. Brno: PdF MU, 2012. 17 s.
 83. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Výukové metody v práci učitelů vysoké školy (se zaměřením na technické a přírodovědné předměty) – výuková opora. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. 64 s.
 84. 2011

 85. PECINA, Pavel. Aspekty aktivizujících výukových metod v práci učitelů technických předmětů na středních odborných školách. In Zvaná přednáška konaná v Institutu celoživotního vzdělávání, VUT, Kounicova 67a, Brno. 2011.
 86. PECINA, Pavel. ASPEKTY DIDAKTIKY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ TECHNICKÝCH OBORŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU. JTIE-JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INFORMATION EDUCATION. Olomouc, 2011, roč. 2/2011, č. 2, s. 18-20. ISSN 1803-6805.
 87. PECINA, Pavel. Aspekty obecné didaktiky v práci učitelů technických vysokých škol. In Zvaná přednáška konaná v Institutu celoživotního vzdělávání, Kounicova 67a, Brno. 2011.
 88. PECINA, Pavel. Aspekty výukových metod v práci učitelů technických předmětů. In Zvaná přednáška konaná v Institutu celoživotního vzdělávání, VUT, Kounicova 67a, Brno. 2011.
 89. PECINA, Pavel. Inovace bakalářského studijního oboru učitelství praktického vyučování na pedagogické fakultě MU. In XXIX International Colloquium on The Management of Educational Process. Brno: University of Defence Faculty of Economics and Management, 2011. s. 58-62, 4 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
 90. PECINA, Pavel. Problematika tvořivosti v práci učitelů technických předmětů na vysoké škole. In Zvaná přednáška pro učitele technických předmětů na VUT Brno, Institut celoživotního vzdělávání, Kounicova 67a, Brno. 2011.
 91. PECINA, Pavel. Problematika výuky dopravní výchovy na základních a středních školách. In Řehulka, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 325-328. ISBN 978-80-210-5722-7.
 92. PECINA, Pavel. PROBLEMATIKA VYUŽITÍ TECHNICKÝCH ANIMACÍ A 3D V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. JTIE - Journal of Technology and Information Education. 2011, roč. 3, č. 1, s. 64-67. ISSN 1803-537X.
 93. PECINA, Pavel, Jitka NOŽIČKOVÁ a Pavlína KOSMÁKOVÁ. Vyučovací hodina odborného předmětu - programování CNC strojů. Brno, 2011.
 94. PECINA, Pavel, Jitka NOŽIČKOVÁ a Pavlína KOSMÁKOVÁ. Vyučovací hodina odborného předmětu - zbožíznalství. Brno, 2011.
 95. PECINA, Pavel, Jitka NOŽIČKOVÁ a Pavlína KOSMÁKOVÁ. Výuka ve fiktivní firmě. Brno: PdF MU, 2011.
 96. PECINA, Pavel. VÝUKOVÉ METODY V PRÁCI UČITELŮ TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. In Technické vzdelávanie ako sůčast všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella, 2011. s. 224-231, 7 s.
 97. OURODA, Karel. Zahajovací workshop k projektu OPVK. 2011.
 98. 2010

 99. PECINA, Pavel. Aspekty didaktiky odborných předmětů pro střední odborné školy. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7231-722-6.
 100. PECINA, Josef a Pavel PECINA. Aspekty rozvoje psychomotorických dovedností u žáků v technickém vzdělávání na druhém stupni základních škol. In Nové technologie ve výuce 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 s. ISBN 978-80-210-5333-5.
 101. PECINA, Pavel. Elektronický konstrukční experimentální výukový systém „Elektronika I“. 2010.
 102. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Elektronika v praktických činnostech na druhém stupni ZŠ I. Brno: Pedagogická fakulta, 2010. 65 s.
 103. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Elektronika v praktických činnostech na druhém stupni ZŠ II. Brno: Pdf MU, 2010. 37 s.
 104. PECINA, Pavel. Pojetí didaktiky dopravní výchovy v přípravě učitelů ZŠ. In Škola a zdraví 21. 2010.
 105. PECINA, Pavel. POJETÍ DIDAKTIKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU , VÝZKUMNÁ SONDA. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2010, roč. 2, č. 1, 4 s. ISSN 1803-537X.
 106. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Problematika výukových stavebnic a výukových balíčků ve výuce elektroniky na základních a středních školách. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 5 s. ISBN 978-80-210-5333-5.
 107. PECINA, Pavel. Problematika výukových stavebnic a výukových balíčků ve výuce elektroniky na základních a středních školách. In Nové technologie ve výuce. 2010.
 108. 2009

 109. STOJAN, MOJMÍR a PAVEL PECINA. Determinants of traffic educational in educational technologies in secondary technical schools and secondary vocational schools. In Topical issues in health education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 275-283. ISBN 978-80-210-4930-7.
 110. PECINA, Pavel. Didaktika odborných předmětů v přípravě učitelů praktického vyučování a učitelů odborných předmětů na pedagogické fakultě MU. In Co je nového v didaktikách odborných předmětů a odborného výcviku? Praha: NUOV, 2009. 5 s. ISBN 978-80-87063-25-5.
 111. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Hry, hračky a stavebnice ze dřeva. 2009. 37 s.
 112. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 788-801. ISBN 978-80-210-4990-1.
 113. PECINA, Pavel, Petr SLÁDEK, Ivana VACULOVÁ, Renáta BEDNÁROVÁ, Denisa KAWULOKOVÁ, Jiří ŠIBOR, Ladislav DVOŘÁK, Tomáš MILÉŘ a Petr NOVÁK. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 114. PECINA, Pavel. Metodika pro tvorbu a aplikaci didaktických prostředků propagujících vědu a techniku a profesní kariéru v rámci stávajících předmětů fyzika, chemie a technická výchova na základních školách. 1. vydání. Brno: PdF MU, 2009. 72 s. Pd -55/09-02/58. ISBN 978-80-210-5088-4.
 115. VACULOVÁ, Ivana, Marta SVOBODOVÁ, Petr SLÁDEK, Petr BENEŠOVSKÝ, Renáta BEDNÁROVÁ, Ladislav DVOŘÁK, Denisa KAWULOKOVÁ, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Pavel PECINA a Jiří ŠIBOR. Metodika tvorby a využívání didaktických prostředků propagujících vědu, techniku a profesní kariéru: Tvorba výukových pořadů a pracovních listů a jejich následné využití při výuce na ZŠ. 1. vyd. Olomouc: Masarykova univerzita, 2009. 129 s. ISBN 978-80-210-5089-1.
 116. PECINA, Pavel a Lucie ZORMANOVÁ. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 147 s. svazek číslo 114. ISBN 978-80-210-4834-8.
 117. PECINA, Pavel a Silvie MALÁ. Možnosti rozvoje kreativity žáků v technickém vzdělávání na druhém stupni základních škol. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2009, roč. 1, č. 3, 5 s. ISSN 1803-537X.
 118. PECINA, Pavel. Možnosti využití textilních materiálů ve výuce praktických činností při práci s nadanými žáky na druhém stupni ZŠ. In Nadaní žáci- výzva pro učitele. Brno: Masarykova univerzita - pedagogická fakulta- katedra pedagogiky, 2009. s. 142-148, 6 s. ISBN 978-80-210-5039-6.
 119. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Problematika dřevěných hraček v technickém vzdělávání žáků a studentů. In Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. 4 s. ISBN 978-80-210-5092-1.
 120. PECINA, Pavel. Řešení problematiky motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných disciplín. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2009, roč. 1/2009, 1/2009, 3 s. ISSN 1803-537X.
 121. STOJAN, MOJMÍR a PAVEL PECINA. Téma "Děti a silniční provoz" ve vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ. In XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2009. 74 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 122. STOJAN, Mojmír a Pavel PECINA. Téma Děti a silniční provoz ve vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ. In Aktuální otázky dopravní výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 23-31. Škola a zdraví 21.
 123. PECINA, Pavel. Úvod do oborových didaktik. Brno. PdF MU, 2009. 115 s.
 124. PECINA, Pavel a Silvie MALÁ. Výukové texty do obecné didaktiky. Brno: Institut celoživotního vzdělávání VUT, Brno, 2009. 101 s.
 125. PECINA, PAVEL a MOJMÍR STOJAN. Výzkum výukových metod v práci učitelů přírodovědných a technických předmětů na druhém stupni ZŠ. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním otázkám vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany,Fakulta ekonomiky a managementu, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 126. PECINA, Pavel. Vzdělávání v informační společnosti. Brno. PdF MU, 2009. 41 s.
 127. 2008

 128. STOJAN, MOJMÍR a PAVEL PECINA. A structured system for the preparation of teachers of traffic safety and traffic science in lower- and upper-level primary schools and in secondary schools. In Schools and health 21, 3/2008. Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 115-122. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 129. PECINA, Josef a Pavel PECINA. Aspekty didaktiky dopravní výchovy v přírodovědném a technickém vzdělávání na druhém stupni ZŠ. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, 2008. 8 s. ISBN 978-80-8083-721-1.
 130. STOJAN, MOJMÍR a PAVEL PECINA. Determinanty dopravní výchovy v didaktických technologiích na SOŠ a SOU. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, 2008. s. 41-42, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 131. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 142 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-078-4.
 132. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1.
 133. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 102 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-079-1.
 134. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
 135. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 136. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 137. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 138. STOJAN, MOJMÍR, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 139. PECINA, Pavel. Materiály a technologie- dřevo. Brno, 2008. 315 s.
 140. PECINA, Pavel. Moderní média v pedagogické komunikaci, prezentační techniky. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, 2008. 3 s. ISBN 978-80-7392-091-3.
 141. PECINA, Pavel. Možnosti využití projektového vyučování ve výuce technických předmětů na základních a středních školách. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu, 2008. s. 56-139. ISBN 978-80-7231-511-6.
 142. PECINA, Pavel. Problémové úlohy s dopravní tématikou ve fyzice. In STOJAN, M. et al. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ, Část I.: Obecná analýza s příklady implementace. Brno: SMD Brno, 2008. s. 68-70. ISBN 978-80-7392-080-7.
 143. PECINA, Pavel. Řešení problematiky motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných disciplín v České republice. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008. 4 s. ISBN 978-80-8083-721-1.
 144. ZORMANOVÁ, Lucie a Pavel PECINA. Srovnání aktivity chlapců a dívek a aktivizační činnosti učitele ve výuce občanské výchovy NA ZŠ. In UHK:GAUDEAMUS, Hradec Králové, 2008. Hradec králové: UHK, 2008. s. 519-531, 928 s. ISBN 978-80-7041-287-9.
 145. ČADÍLEK, Miroslav a Pavel PECINA. Teorie a praxe tvorby školních vzdělávacích programů. Praha: NÚOV, 2008. 110 s.
 146. PECINA, Pavel. Tvořivost ve vzdělávání žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 99 s. svazek číslo 111. ISBN 978-80-210-4551-4.
 147. PECINA, Pavel. Tvořivost ve vzdělávání žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 99 s. svazek číslo 111. ISBN 978-80-210-4551-4.
 148. PECINA, Pavel. Vybrané učivo praktických činností na 2. stupni ZŠ se vztahem k dopravní výchově a jeho aplikace. In Dopravní výchova v RVP pro . stupeň ZŠ Část II.:Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: SMD, Brno, 2008. s. 62-65. ISBN 978-80-7392-081-4.
 149. PECINA, Pavel. Zavádění vhodných výukových metod pro práci s nadanými žáky. In Učitel a nadaný žák. Brno: Pedagogická fakulta MU v, 2008. s. 141-150, 233 s. ISBN 978-80-7392-054-8.
 150. 2007

 151. PECINA, PAVEL. Didaktické hry jako prostředek naplňování klíčových kompetencí na ZŠ. 2007.
 152. PECINA, Pavel. Elektronika (technická praktika z elektroniky). Brno: MU, 2007. 159 s. ISBN 978-80-210-4279-7.
 153. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Ergonomics in the context of contemporary education. In ŘEHULKA, Evžen. Škola s zdraví 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 873-880. ISBN 978-80-7315-138-6.
 154. STOJAN, MOJMÍR, JANA KRATOCHVÍLOVÁ a PAVEL PECINA. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007. 431 s. Metodická monografie. ISBN 80-900915-4-7.
 155. ČADÍLEK, Miroslav a Pavel PECINA. Inovace vzdělávání na středních odborných školách. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2007. s. 51-51, 5 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 156. PECINA, Pavel. Jednoduchý alarm. Člověk a svět práce na druhém stupni ZŠ. Praha: Raabe, 2007. ISSN 1802-4513.
 157. PECINA, Pavel. Konstruktivistické pojetí výuky s využitím počítače na základní škole. Brno: Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta MU, 2007. ISBN 978-80-7392-003-6.
 158. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Moderní elektronické stavebnice ve výuce elektroniky na základních a středních školách. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2007. s. 57-57, 89 s. ISBN 978-807231-228-3.
 159. STOJAN, MOJMÍR a PAVEL PECINA. Strukturovaný systém přípravy učitelů pro dopravní výchovu na školách 1., 2. a 3. stupně. Brno: MSD s PdF MU, 2007. 1 s.
 160. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Technické vzdělávání na druhém stupni ZŠ v České republice v kontextu kurikulární reformy. In Technické vzdelávanie ako sůčasť všeobecnoho vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella v Banské bystrici, 2007. s. 241-248, 381 s. ISBN 978-80-8083-529-3.
 161. PECINA, Pavel. Výukové strategie při práci s nadanými žáky. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2007. s. 15. ISBN 978-80-7392-004-3.
 162. PECINA, PAVEL a Josef PECINA. Využití informačních technologií ve výuce předmětu materiály a technologie- dřevo, plasty na PdF MU. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové, 2007. s. 163-167. ISBN 978-80-7041-764.
 163. 2006

 164. PECINA, Pavel. Aktivizující metody výuky v technickém vzdělávání na druhém stupni ZŠ. In PECINA, Josef. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Leľká Lomnica: Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, 2006. s. 33-33, 60 s. ISBN 80-8083-326-5.
 165. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 166. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 167. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Materiály a technologie- plasty. Brno: MU, 2006. 54 s. ISBN 80-210-4100-5.
 168. PECINA, PAVEL a Josef PECINA. Materiály a technologie-dřevo. Brno: MU, 2006. 132 s. ISBN 80-210-4013-0.
 169. PECINA, PAVEL. Problémy realizace naplňování cílových kategorií kurikula fyziky na 2.stupni Z. In Problémy kurikula ZŠ. Brno, 2006.
 170. PECINA, PAVEL. Příprava studentů technické a informační výchovy na souvislou pedagogickou praxi a návh jejich hodnocení. In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD, 2006. s. 133-137, 4 s. ISBN 80-86633-67-5.
 171. PECINA, PAVEL a Josef PECINA. Strategie naplňování klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVPZV) v praktických činnostech na druhém stupni ZŠ. In XXIV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. 2006. s. 48-48, 2006 s. ISBN 80-7231-139-5.
 172. 2005

 173. VISELGA, Gintas a Pavel PECINA. Analysis of Gantry Systems Movenet Trajectory. In Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní, Sekce 3: Doprava. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 198-204. ISBN 80-248-0848-X.
 174. STOJAN, MOJMÍR, PAVEL KONUPČÍK, MIROSLAV ČADÍLEK, VLADIMÍR PECHÁNEK, JAROSLAV BŘEZINA a PAVEL PECINA. Dopravní výchova na ZŠ. Metodická pomůcka pro lektory dopravní výchovy (CD). 1. vydání. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2005. 420 s. Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže.
 175. PECINA, Pavel. Efektivita problémové výuky a její zařazení v přípravě budoucích učitelů. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Masarykova universita, katedra pedagogikyPdF MU, 2005. s. 176-180, 239 s. ISBN 80-210-3884-5.
 176. PECINA, PAVEL. Prvky dopravní výchovy ve výuce fyziky na základní a střední škole. In Průvodce učivem dopravní výchovy na 1.stupni základních škol. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005.
 177. PECINA, PAVEL a JOSEF PECINA. Vliv problémových metod výuky na rozvoj technické tvořivosti žáků. In XXIII. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 45-45. ISBN 80-85960-92-3.
 178. PECINA, PAVEL. Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy. In Průvodce učivem dopravní výchovy na 1. stupni základních škol. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005.
 179. 2004

 180. PECINA, PAVEL. Od tvořivého učitele k tvořivému žáku. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno, 2004. s. 150-155.
 181. PECINA, PAVEL. Tvořivost v práci učitele fyziky. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno, 2004.
 182. PECINA, PAVEL. Vyučovací metody a postupy tvořivého učitele. In XXII vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov, 2004.
 183. 2003

 184. PECINA, PAVEL. Aktuální problémy současného základního vzdělávání. In Didaktia-opora proměn výuky? Hradec Králové, 2003. s. 30-31.
 185. 2001

 186. PECINA, PAVEL. Praktické činnosti jako stěžejní předmět rozvoje technické tvořivosti žáků ZŠ. In Technická tvořivost a výuka pracovních činností ve školách. Brno, 2001. s. 11-13.
 187. PECINA, PAVEL. Rozvoj technické tvořivosti žáků ZŠ. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov, 2001. s. 274-275.
 188. PECINA, Josef a Pavel PECINA. Tvořivá činnost v elektronice na základní škole. In Technické vzdělanie jako súčasť všeobecného vzdělania. Veľká Lomnica, 2001. s. 370-373.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2021 05:48