FF FBMEDpH Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDBcD01Seminář k bakalářské diplomové práci I K. Petrovićováz 0/2/03 5-
FF:MEDBcD02Seminář k bakalářské diplomové práci II K. Petrovićováz 0/2/07 6-
FF:MEDBcDiplBakalářská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií K. Petrovićovázk 1/1/03+2 1Z
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2P
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 2P
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti K. Petrovićovázk 2/0/03+1 3P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1Z
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:MED12Italian Renaissance Humanism J. Franekk 1/1/04 4P
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 5P
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 6P
48 kreditů

Povinně volitelné předměty

Moderní jazyk

Student si vybírá jeden jazyk. Na výběr má francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu, nebo arabštinu.

Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 -P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Italský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I M. Nahálkováz 1/3/05 -P
FF:MED30Jazykový seminář italský II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED31Jazykový seminář italský III M. Nahálkováz 1/3/05 -P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV M. Nahálkovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Francouzský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 1P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 2P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 3P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 4P
22 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Španělský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 -P
22 kreditů

Klasický jazyk

Student musí absolvovat alespoň jeden blok (dva semestry) klasické řečtiny nebo latiny.

Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
8 kreditů
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2-
8 kreditů

Jazyková cvičení

Student musí povinně absolvovat alespoň jeden blok (dva semestry) jazykových cvičení, která slouží k upevnění znalostí z jazykových seminářů.

Jazyková cvičení z arabštiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 -P
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 -P
6 kreditů
Jazyková cvičení z novořečtiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 -P
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 -P
6 kreditů
Jazyková cvičení z románského jazyka
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I K. Hayekz 0/2/03 5P
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II M. Macuraz 0/2/03 6P
6 kreditů

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 3 kredity, dohromady pak z obou bloků alespoň 8 kreditů.

Historie a geografie Středomoří
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:DSBcA03Dějiny starověkého Předního východu I J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 1-
FF:DSBcA22Dějiny starověkého Předního východu II J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 --
FF:DSBcA25Topografie starověkého Říma a Itálie M. Melounovázk 0/0/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 3-
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 4-
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 1-
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2-
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 M. Brabeczk 2/0/55 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 --
FF:MED56Politický vývoj ve východním a jižním Středomoří M. Macurazk 2/0/04 5-
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 --
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. K. Bočková Loudovázk 2/0/04 --
FF:REMgr19Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REMgr18Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204) M. Meškok 2/0/04 --
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 --
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 --
122 kreditů
Kultura a náboženství Středomoří
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 1-
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 2-
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 5-
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 6-
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 3-
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 5-
FF:REBc31Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I S. Sumeliduk 2/0/04 --
FF:REBc32Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc35Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu M. Kulhánkovák 2/0/04 --
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLB400Náboženství světa I: Západ D. Zbíralk 2/0/04 4-
86 kreditů

Volitelné předměty