FF FBMEDpH Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 - PV
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 - PV
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 - PV
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/03+1 - PV
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií K. Petrovićovázk 1/1/03+2 Z P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 Z P
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 P PV
33 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 - PV
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 P P
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 - PV
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/03+1 - PV
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 P P
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 Z P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 P PV
30 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 - PV
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 P P
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 - PV
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti Š. Hurbánkovázk 2/0/04 P P
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 Z P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III K. Petrovićováz 0/2/03 P PV
22 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 - PV
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku M. Kulhánkovázk 1/1/04 P P
FF:MED12Renesanční humanismus J. Franekk 1/1/04 P P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV K. Petrovićovázk 0/2/04 P PV
FF:RLB400Náboženství světa I: Západ D. Zbíralk 2/0/04 - PV
20 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR021Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:MED15Románské literatury I A. Alchaziduk 1/1/04 P P
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I G. Cadoriniz 0/2/03 P PV
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 - PV
FF:MED56Politický vývoj ve východním a jižním Středomoří M. Macurazk 2/0/04 - PV
19 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR022Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:MED16Románské literatury II A. Alchaziduzk 1/1/04 P P
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II Š. Hurbánkováz 0/2/03 P PV
FF:MEDBcDSeminář k bakalářské diplomové práci K. Petrovićováz 0/2/015 P P
FF:MEDBcDiplBakalářská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- - P
26 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:DSBcA03Dějiny starověkého Předního východu I J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 - PV
FF:DSBcA22Dějiny starověkého Předního východu II J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 - PV
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Meškozk 2/0/04 - PV
FF:DSBcA25Topografie starověkého Říma a Itálie M. Melounovázk 0/0/04 - PV
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 - PV
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 - PV
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I Z. Šebelovázk 2/0/05 - PV
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II Z. Šebelovázk 2/0/05 - PV
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 - PV
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 - PV
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 - PV
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 - PV
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století P. Stehlíkzk 1/1/04 - PV
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 J. Pešekzk 2/0/55 - PV
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 - PV
FF:KR023Řecká filozofie helénistického období J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR024Řecká filozofie pozdní antiky a raného křesťanství J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 - PV
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 - PV
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 - PV
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 - PV
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 - PV
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 - PV
FF:MED23Jazykový seminář španělský I A. Alchaziduz 1/3/05 P PV
FF:MED24Jazykový seminář španělský II A. Alchaziduzk 1/3/06 P PV
FF:MED25Jazykový seminář španělský III A. Alchaziduz 1/3/05 P PV
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV A. Alchaziduzk 1/3/06 P PV
FF:MED29Jazykový seminář italský I G. Cadoriniz 1/3/05 P PV
FF:MED30Jazykový seminář italský II G. Cadorinizk 1/3/06 P PV
FF:MED31Jazykový seminář italský III G. Cadoriniz 0/2/03 P PV
FF:MED32Jazykový seminář italský IV G. Cadorinizk 0/2/04 P PV
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 P PV
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 P PV
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 P PV
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 P PV
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 - PV
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/02 P PV
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 P PV
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 P PV
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 P PV
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 P PV
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 P PV
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 P PV
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 P PV
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 - PV
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. M. Meškozk 2/0/04 - PV
FF:REBc31Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I S. Sumeliduk 2/0/04 - PV
FF:REBc32Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II M. Meškok 2/0/04 - PV
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století M. Meškok 2/0/04 - PV
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II M. Meškok 2/0/04 - PV
FF:REBc35Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu M. Kulhánkovák 2/0/04 - PV
FF:REMgr12Dějiny Byzance M. Meškok 2/0/04 - PV
FF:REMgr18Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204) M. Meškok 2/0/04 - PV
FF:REMgr19Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) M. Meškok 2/04 - PV
FF:RLBcA009Náboženství starověkého Středomoří a Předního východu D. Papoušekzk 2/0/04+1 - PV
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 - PV
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I A. Alchaziduzk 2/3/35 - PV
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II D. Vázquez Touriňozk 2/3/25 - PV
284 kreditů