FF FBLJpJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu jeden kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ504Seminář k bakalářské práci II D. Urbanováz 0/2/07 6P
FF:LJ506Bakalářská práce D. Urbanováz 0/0/0- 6-
FF:LJ503Seminář k bakalářské práci I D. Urbanováz 0/2/03 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Studenti jednooborového studijního plánu si u předmětů, kde je možnost volby ukončení, vybírájí vyšší ukončení (zkoušku místo zápočtu nebo kolokvia, kolokvium místo zápočtu). Výjimkou jsou předměty Dějiny antického Říma I a II, u nichž si zapisují kolokvium.

Studenti musí během studia přečíst vybraná díla klasických autorů v originále a vybraná díla antické a středověké literatury v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a intepretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Četba v originále

 • C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici. I, VI (povinné předměty).
 • M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis (povinné předměty); Tusculanae disputationes I (bakalářská zkouška).
 • C. Sallustius Crispus. Catilinae coniuratio (povinné předměty).
 • P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875; III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10; Amores 5. (povinné předměty).
 • C. Valerius Catullus. 1, 3, 8, 51 (povinné předměty).
 • T. Livius. Ab urbe condita I (bakalářská zkouška).
 • P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4 (povinné předměty, bakalářská zkouška).

Četba v překladu

 • Caesar: Zápisky o válce galské;
 • Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky);
 • Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filippiky (1 dle vlastního výběru);
 • Catullus: celé dílo;
 • Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář;
 • Vergilius: celé dílo;
 • Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3);
 • Tibullus: 1. kniha; Propertius: 1. kniha;
 • Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha);
 • Sallustius: Catilinovo spiknutí;
 • Cornelius Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru;
 • Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru; Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru;
 • Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.);
 • Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy);
 • Homér: Ílias, Odysseia;
 • Hésiodos: Theogonia, Práce a dny (Zpěvy železného věku);
 • Výbor z řecké lyriky (výbor, Ferdinand Stiebitz);
 • Hérodotos: 6.-9. kniha;
 • Thúkýdidés: 1.-2. kniha;
 • Aischylos: Oresteia; Sofoklés: Oidipús král, Antigona; Eurípidés: Médeia;
 • Platón: Faidros, Symposion, Kratylos;
 • Aristotelés: Poetika;
 • Démosthenés: Filippika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně);
 • Augustinus: Vyznání;
 • Boëthius: Filozofie utěšitelkou;
 • Vulgáta: evangelium dle vlastního výběru;
 • Isidor ze Sevilly: Etymologie (1 kniha dle vlastního výběru);
 • Sestra múza s. 43-46, 86-91, 109-119, 133-146, 148-183, 198-202, 211-217, 248-249, 257-295;
 • Otto z Freisingu: Historie aneb o dvou obcích;
 • Kristiánova legenda;
 • Petr Abelárd: Dopisy utrpení a lásky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ101Latinská gramatika I J. Mikulovák 2/2/06 1Z
FF:LJ102Latinská gramatika II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:LJ103Latinská gramatika III J. Mikulovázk 2/2/04+2 3Z
FF:LJ104Latinská gramatika IV J. Mikulovázk 2/2/04+2 4Z
FF:LJ105Latinská gramatika V J. Mikulovák 2/2/04 5P
FF:LJ107Latinská stylistika D. Urbanovák 1/1/04 6P
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/04+1 2P
FF:LJ203Seminář k četbě (Ovidius) D. Urbanovák 0/2/03+1 3P
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 4P
FF:LJ205Seminář k četbě (Vergilius, Ovidius) K. Petrovićovák 0/2/04 5P
FF:LJ207Samostatná četba (Ovidius) D. Urbanovák 0/0/0 0.3 5P
FF:LJ208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 4P
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2P
FF:LJ301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:LJ302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 5P
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovák 2/2/02 2P
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovák 2/2/04 3P
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 3-
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 4-
FF:LJ501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovázk 2/0/03+1 1Z
FF:LJ502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 1P
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 2P
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2P
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3P
109 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si volí předměty podle svého zájmu tak, aby získali alespoň 36 kreditů. Kredity získané navíc se započítají jako volitelné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 2-
FF:LJ209Četba snadných textů ze středověké latiny P. Mutlováz 1/1/03 3-
FF:LJ304Antická metrika I. Radováz 1/1/03 4-
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 4-
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 5-
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSMA05Řecké reálie M. Habajzk 1/1/03+2 --
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/03+2 4-
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 3-
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 6-
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ108Dějiny latinského jazyka D. Urbanovák 1/1/04 --
FF:LJ109Tutorium k latinské gramatice I, III J. Mikulováz 0/2/01 1-
FF:LJ110Tutorium k latinské gramatice II, IV J. Mikulováz 0/2/01 2-
FF:LJ605České a světové bestsellery v latinském překladu T. Weissark 1/1/03 4-
FF:LJ607Latina přímou metodou I T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJ608Latina přímou metodou II T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJMedB26Středověká putování do záhrobí L. Mazalovák 2/0/0 0.3 --
FF:MED12Italian Renaissance Humanism P. Tabacchinik 1/1/04 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 2-
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 5-
FF:LJ451Přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí D. Urbanovák 0/0/04 --
FF:LJMedB31Textová kultura české reformace P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 --
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 --
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 --
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 --
FF:MED29Jazykový seminář italský I P. Tabacchiniz 1/3/05 --
FF:MED30Jazykový seminář italský II P. Tabacchinizk 1/3/06 --
156 kreditů

Volitelné předměty

Student musí získat 6 kreditů za volitelné předměty. Lze mezi ně započítat i přebývající kredity za povinně volitelné předměty. Jako volitelný si student může zapsat jakýkoliv předmět, doporučují se další předměty Ústavu klasických studií nebo předměty z blízkých oborů. Níže uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ308Dramatizace a veřejná čtení antické literatury K. Petrovićováz 0/0/0 blokově.2 --
FF:LJ452Letní škola klasických studií I. Radováz 0/0/03 --
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:CJBB132Syntax češtiny pro překladatele J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB94Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. Křístekzk 0/2/04 --
FF:LgBA07Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičank 2/0/05 --
20 kreditů