Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. TRNOVÁ, Eva. IMPACT OF TEACHER CREATIVITY STYLES ON SCIENCE TEACHER TRAINING IN INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION. In Mafalda Carmo. Education Applications & Developments VIII. 1st ed. Lisboa (Portugal): inScience Press, 2023, s. 402-416. Education Applications & Developments VIII. ISBN 978-989-53614-6-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36315/2023eadVIII33.

  2021

  1. TRNOVÁ, Eva. Learner-centred teaching at the Faculty of Education, Masaryk university Brno. In Isabel Huet, Teresa Pessoa, Fátima Teresa Sol Murta. Excellence in Teaching and Learning in Higher Education: Institutional policies, research and practices in Europe. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra / Coimbra University Press, 2021, s. 315-336. ISBN 978-989-26-2133-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-2134-0.
  2. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jana OBROVSKÁ, Dana VESELÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Hana KOBLIHOVÁ a Eva TRNOVÁ. Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování. Učební materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 90 s. ISBN 978-80-280-0018-9.

  2020

  1. TRNOVÁ, Eva. Development of Interdisplinary Instruction Using Inquiry Based Science Education. In Mafalda Carmo. Education Applications Developments V : Advances in Education and Educational Trends Series. 1. vyd. Lisboa: Science Press, 2020, s. 192-202. Education Applications Developments V. ISBN 978-989-54815-0-7.

  2019

  1. TRNOVÁ, Eva. Development of Interdisciplinary Instruction Using Inquiry Based Science Education. In Mafalda Carmo. Education and New Developments 2019, Vol. I. 1. vydání. Lisboa, Portugal: Science Press,, 2019, s. 232-236. ISBN 978-989-54-3125-0.
  2. TRNOVÁ, Eva. Development of Interdisciplinary Instruction Using Inquiry Based Science Education. In International Conference on Education and New Developments 2019. 2019.
  3. TRNOVÁ, Eva. Development of Interdisciplinary Instruction Using Inquiry Based Science Education. In International Conference on Education and New Developments 2019. 2019. ISBN 978-989-54-3124-3.
  4. TRNOVÁ, Eva. Changes in chemistry education for the 21st century. In International Conference on Organic and Inorganic Chemistry. 2019.
  5. SOLÁROVÁ, Marie, Eva TRNOVÁ, Michal ČAJAN a Martina LUBOJACKÁ. Metodika chemie 8. ročník, Společenství praxe chemie I. Online. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. Příroda.
  6. TRNOVÁ, Eva. recenzent Education and New Developments 2019. 2019 - 2020.
  7. TRNOVÁ, Eva. recenzent sborníku Esera 2019, “The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education”. 2019 - 2020.
  8. TRNOVÁ, Eva. Training Pre-Service Teachers in Interdisciplinary Instruction of Natural Science Subjects. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019, s. 6301-6305. ISBN 978-84-09-08619-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2019.1531.
  9. TRNOVÁ, Eva. Training Pre-Service Teachers in Interdisciplinary Instruction of Natural Science Subjects. In INTED 2019 - 13th International Technology, Education and Development Conference. 2019. ISBN 978-84-09-08619-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2019.1531.

  2018

  1. TRNOVÁ, Eva. členka redakční rady odborného časopisu pro učitele základní školy Komenský. redakční rada časopisu Komenský, 2018 - 2019.
  2. TRNOVÁ, Eva. How to motivate students to learn chemistry? In 10th International Conference on Chemistry Education and Research. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2150-3494-C1-017.
  3. TRNOVÁ, Eva. How to motivate students to learn chemistry? In 10th International Conference on Chemistry Education and Research. 2018. ISSN 2150-3494. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2150-3494-C1-017.
  4. TRNOVÁ, Eva. Changes in science education for the 21st century. In 10th International Conference on Chemistry Education and Research. 2018. ISSN 2150-3494. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2150-3494-C1-016.
  5. TRNOVÁ, Eva. Changes in science education for the 21st century. In 10th International Conference on Chemistry Education and Research. 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2150-3494-C1-016.
  6. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9058-3.
  7. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9057-6.
  8. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9057-6.
  9. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jana OBROVSKÁ, Eva TRNOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Hana KOBLIHOVÁ a Jana BOUMOVÁ. Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování. Online. 2018.
  10. TRNOVÁ, Eva. recenzent mezinárodního časopisu Journal of Chemical Sciences. Masarykova univerzita, 2018 - 2019.
  11. TRNOVÁ, Eva. The Influence of Pre-servis Teacher Experiences with Innovative Methods on Their Future Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorka, Spain: IATED Academy, 2018, s. 8366-8372. ISBN 978-84-09-02709-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2018.

  2017

  1. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Inclusion of Teacher Constructivism in Systematic Professional Continuous Development. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN2017 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Spain: IATED Academy, 2017, s. 2064-2072. ISBN 978-84-697-3777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2017.1435.
  2. VOJTOVÁ, Věra a Eva TRNOVÁ. Inkluze jako cesta ke kvalitě života - „Škola jako místo (sebe)zkušenosti“. In Inkluze jako cesta ke kvalitě života. 2017.
  3. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2017 Proceedings.11th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2017, s. 3865-3871. ISBN 978-84-617-8491-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2017.0942.
  4. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Teacher Creativity Influence on the Training in Inquiry-based Science Education. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2017 Proceedings.11th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2017, s. 4890-4899. ISBN 978-84-617-8491-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2017.1140.

  2016

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Connectivism and Teacher Constructivism in Science and Technology Education Focusing on Inquiry-based Science Education. In XVII IOSTE SYMPOSIUM. Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World, Braga, Portugal. 2016.
  2. MILÉŘ, Tomáš a Eva TRNOVÁ. Historical Perspective on School Experiments in Teaching Physics and Chemistry. Braga, Portugal: Hands-on Scince Network, 2016, s. 105-109. ISBN 978-84-8158-714-2.
  3. TRNOVÁ, Eva. HSci 2016- Hands-on Science 2016: the Heart of Science Education. 2016.
  4. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inquiry-based Science Education Modules and Their Effects on Teacher Education. In Mafalda Carmo,World Institute for Advanced Research and Science, WIARS. Education Applications & Developments II. 1. vyd. Lisboa, Portugal: in Science Press, 2016, s. 31-46. Advances in Education and Educational Trends Series. ISBN 978-989-99389-7-7.
  5. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. New Factors in Teacher Training in Innovative Educational Methods Focusing on Inquiry-Based Science Education. In N. Callaos, J. Horne, M. Savoie, B. Sánches, A. Tremante. IMCIC'16 - ICSIT 2016, The 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics - The 7th International Conference on Society, and Information Technologies, Proceedings, Volume II. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2016, s. 126-131. ISBN 978-1-941763-38-4.
  6. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Pre-service teacher experience with inquiry-based science education. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2016 Proceedings.10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016, s. 6375-6381. ISBN 978-84-608-5617-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2016.0496.
  7. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Roles of creativity styles in teacher professional continuous development focusing on inquiry-based science education. In 8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain. 2016.
  8. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Teacher constructivism in systematic professional continuous development. In 8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain. 2016.
  9. TRNOVÁ, Eva, Tomáš JANKO, Josef TRNA a Karolína PEŠKOVÁ. Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione. Praha, 2016, roč. 7, č. 1, s. 49-64. ISSN 1804-7106.
  10. JANKO, Tomáš a Eva TRNOVÁ. Vzdělávací komiksy a možnosti jejich využití v přírodovědné výuce. In Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání. 2016.

  2015

  1. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Development of science teacher creativity and IBSE. In Proceedings of the 1st International Baltic Symposium on Science and Technology (BalticSTE2015), Šiauliai, Lithuania. 2015. ISBN 978-609-95513-2-6.
  2. TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jan KREJČÍ. EDUCOLAND as an Example of Linking Educational Theory and Practice. In M. Carmo. END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015, s. 121-125. ISBN 978-989-99389-2-2.
  3. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Experiments in the Development of Gifted Students in Science. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2015, s. 129-136. Problemy dydaktyki fizyki, 3. ISBN 978-83-7977-153-0.
  4. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Josef TRNA a Eva TRNOVÁ. Eye Tracking method in the research of mathematical and logical intelligence of students at primary school. In 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice, Odense. 2015.
  5. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Formation of Science Concepts in Pre-school Science Education. Online. In A. Alevriadou. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, 7th World Conference on Educational Sciences 2015. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2015, s. 2339-2346. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.264.
  6. TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education. In 21st World Conference Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice. Odense. 2015.
  7. TRNOVÁ, Eva. Hands-on experiments and creativity. In M. F. P. C. M. Costa, J. B.V. Dorrío. Hands-on Science. Brightening our Future. Braga, Portugal: The Hands-on Science Network, 2015, s. 103-109. ISBN 978-989-8798-01-5.
  8. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. IBSE PROFILES-Modules in Science Teacher Education. In M. Carmo. END 2015 International Conference on Education and New Developments. Porto, Portugal: World Institute for Advanced Research and Science (WIARS), Portugal, 2015, s. 116-120. ISBN 978-989-99389-2-2.
  9. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Implementation of fostering giftedness in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2015, roč. 6, č. 3, s. 18-26. ISSN 1309-6249.
  10. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Inquiry based science education - education for all. In 2nd Glogal Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU) 2015. 2015.
  11. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2015, 133 s. Pedagogický vývoj a inovace 2. ISBN 978-80-7315-252-9.
  12. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 133 s. ISBN 978-80-210-7577-1.
  13. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivational Effect of Communication Technologies in Connectivist Science Education. Online Journal of Communication and Media Technologies. 2015, roč. 5, č. 3, s. 107-119. ISSN 1986-3497.
  14. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivational Effectiveness of a Scenario in IBSE. Online. In Yoong Suan, Lau Ung Hua. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 167, 8 January 2015, The XVI International Organisation for Science and Technology Education Symposium (IOSTE Borneo 2014). Nizozemí: Elsevier, 2015, s. 184-189. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.660.
  15. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. e-Pedagogium. Olomouc: Palacky University, Faculty of Education, 2015, roč. 15, č. 4, s. 79-93. ISSN 1213-7758.
  16. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jan KREJČÍ. Revival of demonstration experiments in development of problem solving as the key competency. In International conference GIREP EPEC 2015. 2015.
  17. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Revival of demonstration experiments in science education. Online. In I. Sahin, A, Kiray, S. Alan. ICEMST2015, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Proceeding Book. Konya: Necmettin Erbakan University, Faculty Of Education Konya (TURKEY), 2015, s. 62-70. ISBN 978-605-61434-4-1.
  18. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The Current Paradigms of Science Education and Their Expected Impact on Curriculum. Online. In A. Alevriadou. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 197, 25 July 2015, 7th World Conference on Educational Sciences 2015. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2015, s. 271-277. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.135.
  19. TRNOVÁ, Eva. Učitelské otázky a žákovské odpovědi ve výuce chemie. Online. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 246-253. ISBN 978-80-210-7996-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  20. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Upgrading motivational effectiveness of simple experiments in science education. In 2nd Glogal Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU) 2015. 2015.
  21. TRNOVÁ, Eva. Výchova ke zdraví pomocí IBSE modulů. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015, s. 468-476. ISBN 978-80-210-8139-0.

  2014

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Design-based research as an innovation approach in the construction and evaluation of IBSME. In A. Bilsel, M. U. Garip. Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus: Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014, s. 186-191.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Development of Giftedness within PROFILES. In Bote, C., Rauch, F. Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. 1. vyd. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014, s. 101-106. PROFILES 3. ISBN 978-3-9816683-1-5.
  3. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Development of the Creativity of Gifted Students in Science Education in the Czech Republic. In The 13th APFG Conference on Giftedness. Beijing. China. 2014.
  4. CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. DOVEDNOSTI PRÁCE ŽÁKŮ S GRAFY V CHEMICKÉM KONTEXTU. In Daniel Lajčin , Tomáš Lengyelfalusy (eds.). 8. didaktická konferencia. Zborník príspevkov. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., 2014, s. 58-67. ISBN 978-80-89732-01-2.
  5. TRNOVÁ, Eva a Jan KREJČÍ. EDUCOLAND: Propojení vzdělávací teorie a praxe. In M. Štubňa, M. Benko. Vymedzenie obsahu školskej fyziky. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Pobočka JSMF v Nitre, 2014, 8 s.
  6. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Naděžda KOPECKÁ a Sylvie ČERVENKOVÁ. Experiments Supporting IBSE within PROFILES. In Bote, C., Rauch, F. Enhancing Inquiry-based Science Education and Teachers' Continuous Professional Development in Europe: Insights and Reflection on the PROFILES Project and other Projects funded by the European Commision. 1. vyd. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria), 2014, s. 212-214. PROFILES 3. ISBN 978-3-9816683-1-5.
  7. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Family Science Education and Inquiry Based Science Education. Online. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou. E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 3. Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, s. 167-175. ISBN 978-9963-700-77-6.
  8. TRNOVÁ, Eva a Jan KREJČÍ. Hands-on Experiments in the Formation of Science Concepts in Primary Education. In M. Costa, P. Pombo, J. Dorrio. 11th International Conference on Hands-on Science. Science Communication with and for Society. Braga: The Hands-on Science Network, 2014, s. 109-112. ISBN 978-989-98032-5-1.
  9. TRNOVÁ, Eva. IBSE and Creativity Development. Science Education International. ICASTE, 2014, roč. 25, č. 1, s. 8-18. ISSN 2077-2327.
  10. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Implementation of creativity in science teacher training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2014, roč. 5, č. 3, s. 54-63. ISSN 1309-6249.
  11. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ, Hana CÍDLOVÁ a Eva TRNOVÁ. Inquiry Based Chemistry Education - Assumptions and Applications. In Bílek Martin (ed.). Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 23-32. ISBN 978-80-7435-415-1.
  12. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Jak motivovat žáky v přírodovědných předmětech. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  13. CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 108-117. ISBN 978-80-210-7599-3.
  14. CÍDLOVÁ, Hana a Eva TRNOVÁ. Nadaní žáci a dovednost práce s grafy. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  15. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Lucie MAKYDOVÁ. Physics Learning Tasks for Students with Special Educational Needs: Disabled and Gifted. Online. In W. Kaminski, M. Michelini. GIREP-ICPE-MPTL 2010.Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? Udine, Italy: University of Udine, 2014, s. 196-202. ISBN 978-88-97311-32-4.
  16. TRNOVÁ, Eva. Přínos IBSE k rozvoji přírodovědné nadaných žáků. In Renata Kovářová, Jana Škrabánková. Učíme nadané žáky II. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2014, s. 154-160. ISBN 978-80-7464-533-4.
  17. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking. In The 13th APFG Conference on Giftedness. Beijing. China. 2014.
  18. TRNOVÁ, Eva, Naděžda KOPECKÁ a Josef TRNA. Science Teacher-Leader: Role of Creativity in the Multidimensional Development of a Teacher’s Professional Competence. In Bote, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., Rauch, F. Science Teachers’ Continuous Professional Development in Europe. Case Studies from the PROFILES Project. 1. vyd. Klagenfurt: Freie Universität Berlin (Germany) / Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria)., 2014, s. 207-219. PROFILES 2. ISBN 978-3-9816683-0-8.
  19. TRNOVÁ, Eva. Systemic teacher continuous professional development as support of teaching practice. In A. Bilsel, M. U. Garip. Frontiers in Mathematics and Science Education Research. Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference 01-03 May 2014, Famagusta, North Cyprus. Famagusta, North Cyprus: Science Education Research Group at Eastern Mediterranean University, 2014, s. 204-211.
  20. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. The Current Paradigms of Chemical Education and their Impact on Learning/teaching Technology and Teacher Education. In M. Bílek. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Kradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 165-181. ISBN 978-80-7435-415-1.
  21. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The System of Teacher Education for Motivational Teaching of Gifted Students. Online. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou. E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 13. Nicosia: European Science Education Research Association, 2014, s. 236-243. ISBN 978-9963-700-77-6.

  2013

  1. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Different Roles of Environmental Issues in Science Education. In CENVISU-2013. Global Conference on Environmental Studies. 2013.
  2. TRNOVÁ, Eva. Disproporce ve vývoji nadaných žáků a přírodovědné vzdělávání. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
  3. ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Hana CÍDLOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Radka ČUDOVÁ, Martin HANUS, Milan KUBIATKO, Miroslav MARADA, Tomáš MATĚJČEK a Eva TRNOVÁ. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K, 2013, 288 s. ISBN 978-80-87343-24-1.
  4. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Implementation of Connectivism in Science Teacher Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2013, roč. 3, č. 1, s. 191-196. ISSN 2146-7463.
  5. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Inquiry-based Science Education and Experiments. In A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz. Problemy dydaktyki fizyki. Wroclaw: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013, s. 111-124. ISBN 978-83-7432-992-7.
  6. TRNOVÁ, Eva. Jak reagovat na vývojové disproporce nadaných žáků v přírodovědné výuce. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 83-91. ISBN 978-80-210-6724-0.
  7. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum. Online. In The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012). Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013, s. 176-190. ISBN 978-80-904948-4-8.
  8. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Eva TRNOVÁ. Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum. Online. In The proceedings of 2nd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2012 (OEDM SERM 2012). Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013, s. 162-175. ISBN 978-80-904948-4-8.
  9. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivational Effect of Communication Technologies in Connectivist Science Education. Online. In ICCMTD-2013. International Conference on Communication, Media, Technology and Design. Ankara: Anadolu University and Eastern Mediterranean University, 2013, s. 142-145.
  10. TRNOVÁ, Eva. Motivování a rozvíjení přírodovědně nadaných žáků výukovými metodami založenými na experimentech. In Jana Škrabánková, Josef Trna a kol. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. Brno: Paido, 2013, s. 71-91. 354. ISBN 978-80-7315-244-4.
  11. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, Josef TRNA, Eva TRNOVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Jiřina NOVOTNÁ, Magdaléna NOVOTNÁ a Jan ŠŤÁVA. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách: zaměřeno na přírodovědu a matematiku. 1. vydání. Brno: Paido, 2013, 139 s. 354. ISBN 978-80-7315-244-4.
  12. TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2013, roč. 3, č. 2, s. 13-17. ISSN 2146-7463.
  13. BAZALOVÁ, Barbora, Růžena BLAŽKOVÁ, Otto ČAČKA, Markéta DUSÍKOVÁ, Petra HOLEŠOVSKÁ, Renata HORÁKOVÁ, Miroslav JANDA, Eva MACHŮ, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA, Eva TRNOVÁ, Josef TRNA, Milena VAŇUROVÁ a Gabriela VĚCHTOVÁ. Talented Learner. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, MUNI Press, 2013, 211 s. 1. ISBN 978-80-210-5701-2.
  14. BAZALOVÁ, Barbora, Růžena BLAŽKOVÁ, Otto ČAČKA, Markéta DUSÍKOVÁ, Petra HOLEŠOVSKÁ, Renata HORÁKOVÁ, Miroslav JANDA, Eva MACHŮ, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA, Eva TRNOVÁ, Josef TRNA, Milena VAŇUROVÁ a Gabriela VĚCHTOVÁ. Talented Learner. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 211 s. ISBN 978-80-210-5701-2.
  15. CÍDLOVÁ, Hana, Anna BAYEROVÁ a Eva TRNOVÁ. The Relevance of Health and Environmental Education in Chemistry for Pupils of Czech Secondary Schools and School-leavers. The Anthropologist. Kamla-Raj, 2013, roč. 16, 1-2, s. 111-115. ISSN 0972-0073.
  16. TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Václav VACEK. The Roles of Cartoons and Comics in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013, s. 240-244. ISBN 978-989-98032-2-0.
  17. TRNOVÁ, Eva, Josef TRNA a Petr NOVÁK. The Roles of Demonstration Experiments in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science. Košice (Slovakia): P. J. Šafarik University, Košice. Slovakia, 2013, s. 244-250. ISBN 978-989-98032-2-0.
  18. ČTRNÁCTOVÁ, Hana, Hana CÍDLOVÁ, Eva TRNOVÁ, Anna BAYEROVÁ a Gabriela KUBĚNOVÁ. Úroveň vybraných chemických dovedností žáků základních škol a gymnázií. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, č. 11, s. 897-905. ISSN 0009-2770.

  2012

  1. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. Journal of Social Sciences. USA, New York: Science Publications, 2012, roč. 8, č. 4, s. 490-496. ISSN 1549-3652. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3844/jssp.2012.490.496.
  2. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry-Based Science Education. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012, s. 838-844. ISBN 978-618-5009-05-2.
  3. TRNOVÁ, Eva a Naděžda KOPECKÁ. Development of Teachers’ Creativity during the Implementation of PROFILES Modules. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012, s. 100-103. PROFILES.1. ISBN 978-3-00-039403-4.
  4. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. IBSE Experiments. In Costa, M.F., Dorio, B.V., Erdogan, M. Erantay, N. Proceedings of the 9th International Conference on Hands-on Science. Antalya, Turkey: Akdeniz Univerzity, Antalya, Turkey, 2012, s. 311-315. ISBN 978-989-98032-0-6.
  5. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. Ankara, Turkey: Gazi University, 2012, roč. 2, č. 4, s. 199-209. ISSN 2146-7463.
  6. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Jiří ŠIBOR. Implementation of Inquiry-based Science Education into Science Teachers' Training. Online. In ICONTE- 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turkey: Pegem Academy Publishing, Ankara, Turkey, 2012, s. 609-619. ISBN 978-605-364-273-2.
  7. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Influence of connectivism on science education with emphasis on experiments. Online. In Bruguiere, C., Tiberghien, A. & Clément, P., (co-ed. Marzin, P.& Lavonen, J.). E-book proceedings of the ESERA 2011 conference: Science Learning and Citizenship. Part 4. Lyon, France: European Science Education Research Association, 2012, s. 83-89. ISBN 978-9963-700-44-8.
  8. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inquiry-based Science Education Experiments. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012, s. 212-215. PROFILES.1. ISBN 978-3-00-039403-4.
  9. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inquiry-Based Science Education in Science and Technology Education as a Connectivist Method. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012, s. 831-837. ISBN 978-618-5009-05-2.
  10. ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ, Eva TRNOVÁ a Josef TRNA. Interactive Multimedia Textbook – A Way to Increasing Learners Interest In Chemistry Classes. Online. In Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM). Conference Proceedings 2012: Learning Science in the Society of Computers. 1. vyd. Barcelona, Spain: Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 2012, s. 233-244. ISBN 978-84-615-8954-8.
  11. TRNOVÁ, Eva. Komiksy ve výuce chemie. Media4u Magazine. Hradec Králové: Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha, 2012, roč. 9, X4, s. 119-123. ISSN 1214-9187.
  12. TRNOVÁ, Eva. Net generace ve výuce chemie. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2012, roč. 137, č. 1, s. 16-19. ISSN 0323-0449.
  13. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Příprava učitelů na motivování žáků v projektu PROFILES. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 71-92. ISBN 978-80-210-6144-6.
  14. TRNOVÁ, Eva. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 153 s. ISBN 978-80-210-6136-1.
  15. TRNOVÁ, Eva. Teacher Development in IBSE. In Badania w dydaktyce chemii. Krakow: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2012, s. 181-184. ISBN 978-83-7271-766-5.
  16. TRNOVÁ, Eva. Testování vybraných dovedností žáků v chemii. In doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Trnavská univerzita, 2012, s. 166 - 171. ISBN 978-80-8082-541-6.
  17. TRNOVÁ, Eva. Základy kvalitní projektové výuky. Brno: Lipka, 2012. ISBN 978-80-87604-18-2.

  2011

  1. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 7th International Conference on Education. Volume 2. Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens, 2011, s. 66-72. ISBN 978-960-466-080-3.
  2. TRNOVÁ, Eva. Efektivnost výuky praktických činností v chemii. Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, s. 208-212. ISSN 1210-3349.
  3. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Hands-on experimental activities in inquiry-based science education. In Divjak S. Proceedings book of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenia, 2011, s. 293-298. ISBN 978-961-269-637-5.
  4. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Hands-on experimental activities in inquiry-based science education. In Costa M.F., Dorrio B.V., Divjak S. Proceedings of the 8th International Conference on Hands-on Science : Focus on multimedia. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenia, 2011, s. 91-96. ISBN 978-989-95095-7-3.
  5. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Implementation of design-based research methodology into science teachers' training. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Ankara, Turecko: Gazi Universitesi, 2011, roč. 2, č. 4, s. 19-28. ISSN 1309-6249.
  6. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Petr NOVÁK. Improvement of science and technology literacy by means of ICT-based collaborative action research including hands-on experiments. Contemporary Issues in Education. Athens: PAPAZISSI, 2011, roč. 1, č. 2, s. 201-212. ISSN 1792-295X.
  7. KONEČNÝ, Martin a Eva TRNOVÁ. Jak posilovat zájem žáků o chemii na ZŠ. Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, s. 79-83. ISSN 1210-3349.
  8. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Přírodovědně nadaní žáci a IBSE. In Janda, M., Šťáva, J. Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011, s. 127-138. ISBN 978-80-210-5760-9.
  9. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 107-124. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2.
  10. TRNOVÁ, Eva. Vliv informačních a komunikačních technologií na chemické vzdělávání. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2011, roč. 8., X3/2011, s. 112-115. ISSN 1214-9187.

  2010

  1. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Developing skills in learning and teaching science. In Contemporary science educational research: Learning and assessment. A collection of papers presented at ESERA 2009 conference. Ankara: ESERA, 2010, s. 165-172. ISBN 978-605-364-033-2.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students. In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. Ljubljana, Slovinsko: Institute for innovation and development of University of Ljubljana, 2010, s. 1143-1149. ISBN 978-961-92882-1-4.
  3. TRNOVÁ, Eva. Chemické výpočty ve školních vzdělávacích programech. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 29. září - 1. října 2010 v Trojanovicích. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta, 2010, s. 279-284. ISBN 978-80-7368-426-6.
  4. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. ICT-based collaborative action research in science education. In J. V. Carrasquero, M. Holmqvist, D. McEachron, A. Tremante, F. Welsch. IMSCI'10. The 4th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings. Volume I. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemics, 2010, s. 68-70. ISBN 978-1-936338-05-4.
  5. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Petr NOVÁK. Improvement of science and technology literacy by means of ICT-based collaborative action research including hands-on experiments. In HSci2010. Bridgin the science and society gap. Rethymno: University of Crete. Rethymno. Greece, 2010, s. 326-332. ISBN 978-989-95095-6-6.
  6. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Improvement of Science Gifted Students and ICT-Based Collaborative Action Research. In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. První vydání. Brno.: Masarykova univerzita, 2010, s. 55-69. ISBN 978-80-210-5350-2.
  7. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Kooperativní akční výzkum založený na IKT a rozvoj přírodovědně nadaných žáků. In Sborník referátů z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2010, s. 207-213. ISBN 978-80-210-5330-4.
  8. TRNOVÁ, Eva. Realizace mezinárodních přírodovědných projektů v ICT prostředí (e-twinning). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2010, roč. 7, X3, s. 167-170. ISSN 1214-9187.
  9. TRNOVÁ, Eva. Realizace mezinárodních přírodovědných projektů v ICT prostředí (e-twinning). In Aktuální trendy ICT ve výuce chemie.GAUDEAMUS XX. 2010. ISBN 978-80-7435-082-5.
  10. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Rozvoj přírodovědně nadaných žáků a kooperativní akční výzkum založený na informačních a komunikačních technologiích. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Vzdělávání nadaných žáků. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 65-81. ISBN 978-80-210-5349-6.
  11. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Upgrading of motivational effectiveness of experiments for gifted and ungifted students in science education. In The Second International Congress of Educational Research. Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research. 2010. ISBN 978-605-60682-2-5.

  2009

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Family hands-on activities in science and technology education for all: gifted and ungifted, children and adults. In HSci2009. Science for All. Quest for Excellence. Ahmedabad (Indie): Science city, Ahmedabad, Gujarat, India, 2009, s. 105-109. ISBN 978-989-95095-5-9.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Learning and teaching together: Project EuSTD-web. In GIREP 2009, International conference. Physics Community and Cooperation. 2009.
  3. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivating of gifted students by family science education. In Education and talent 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 35-49. Výzkumné zprávy 6. ISBN 978-80-210-5113-3.
  4. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Eva PAVLOVSKÁ. Motivational learning tasks in science education. In V. M. Udovič, M. Cotič, M. Cencič. Pouk v družbi znanja. 1. vyd. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenia, 2009, s. 262-270. Education. ISBN 978-961-6528-88-7.
  5. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Motivování nadaných žáků pomocí rodinného přírodovědného vzdělávání. In Výchova a nadání 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 36-50. Výzkumné zprávy 5. ISBN 978-80-210-5117-1.
  6. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009, 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
  7. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. 2009.
  8. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků. In Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 236-242. ISBN 978-80-210-5039-6.

  2008

  1. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Cognitive motivation of the talented pupils in natural sciences. In Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008, s. 15-37. Výzkumné zprávy 2. ISBN 978-80-7392-033-3.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Development of experimental skills in physics education. In GIREP 2008, International conference. Physics Curriculum Design, Development and Validation. 2008. ISBN 978-9963-671-79-3.
  3. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Diagnostics of the Analytical Observation and Preconceptions in Science Education Particulary Focused to Gifted Students. In Proceedings of XIII. IOSTE Symposium the Use of Science and Technology for Peace and Sustainable Development. Izmir, Turkey: Buca Fafulty of Education, Dokuz Eylul University, 2008, s. 1240-1246. ISBN 978-605-5829-16-2.
  4. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Eva PAVLOVSKÁ. Motivational learning tasks in science education. In 4th International scientific meeting: The impact of recent scientific researches on child's early learning. 2008. ISBN 978-961-6528-83-2.
  5. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách. In Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008, s. 46-56. Výzkumné zprávy 3. ISBN 978-80-7392-055-5.
  6. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Poznávací motivace nadaných žáků v přírodovědné výuce. In Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008, s. 15-34. Výzkumné zprávy číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1.
  7. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, Brno, 2008, s. 206-214. ISBN 978-80-7392-054-8.
  8. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Role of Hands-on Activity in Development of Students´ Skills in Science Education. In HSci2008. Formal and Informal Science Education. 2008. ISBN 978-989-95095-3-5.
  9. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In Selected Papers on Hands-on Science. Braga, Portugal: Associacio Hands-on Science Network, Vila Verde, Portugal, 2008, s. 572-579. Hands-on Science Network. ISBN 978-989-95336-2-2.
  10. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The motivation of gifted students through a natural experiment in learning tasks. In Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008, s. 32-46. Výzkumné práce 4. ISBN 978-80-7392-056-2.

  2007

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Literacy in the 21st Century. Volume II. Cyprus: University of Cyprus, 2007, s. 277-284. ISBN 978-9963-8519-8-0.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Everyday Living and Safe Living in Simple Science Experiments. In Science and Technology Literacy in the 21st Century. Volume II. Cyprus: University of Cyprus, 2007, s. 267-276. ISBN 978-9963-8519-8-0.
  3. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Každodenní a bezpečný život v motivačních problémových přírodovědných úlohách založených na jednoduchých pokusech. In DIDFYZ 2006. Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2007, s. 44-48. ISBN 978-80-8094-083-6.
  4. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In HSci2007. Development, Diversity and Inclusion in Science Education. Ponta Delgada (Portugalsko): University of Azores, Portugal, 2007, s. 62-67. ISBN 978-989-95336-1-5.

  2006

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Education for a Diverse Word. Lublin (Poland): M. Curie-Sklodovska university press, 2006, s. 491-498. ISBN 83-227-2497-7.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Everyday Living and Safe Living in Simple Science Experiments. In Science and Technology Education in the Service of Humankind. 12th IOSTE Symposium. Penang (Malaysia): School of Educational Studies, University Science Malaysia, Penang, 2006, s. 556-561. ISBN 983-2700-39-6.
  3. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Fyzika a přírodověda v přetlakové láhvi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 11. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 23-32, 6 s. ISBN 80-244-1491-0.
  4. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Science Experimental Skills under Development. In Europe Needs More Scientists. The Role of Eastern and Central European Science Educators. Tartu, Estonia: University of Tartu, 2006, s. 77-84. ISBN 978-9949-11-567-9.

  2005

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Měříme lidské tělo. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 10. Praha: Prometheus, 2005, s. 23-32. ISBN 80-7196-331-3.
  2. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Krystyna SUJAK-LESZ, Jan LESZ a Andrzej KRAJNA. Projekt SYSTEM jako příklad mezinárodního využití ICT v přípravě učitelů přírodovědy. In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005, s. 232-236. ISBN 80-8050-810-0.

  2004

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Education for a Diverse Word dilemmas, needs and partnership. 11th IOSTE Symposium for Central and East European Countries. Lublin (Poland): M. Curie-Sklodovska university press, 2004, s. 223-224. ISBN 83-227-2285-0.

  2001

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Dovednost učitele fyziky diagnostikovat žákovské prekoncepce. In Fyzika v kontexte kultúry. Prešov (Slovensko): Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2001, s. 176-180. ISBN 80-8068-082-5.

  1999

  1. BRETŠNAJDR, Antonín, Marie HNILIČKOVÁ, Marie KOUKALOVÁ, Vanda OŠLEJŠKOVÁ a Eva TRNOVÁ. Lysice a okolí. Příroda, lidé, hospodářství, historie. 1. vyd. Lysice: Základní škola Lysice, 1999, 73 s.

  1998

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Dotazník pro učitele přírodovědných a společenskovědních předmětů vyučujících v 9. třídách. Brno: CDVU při MU v Brně, 1998, 10 s. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování.
  2. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Inovace, koordinace, integrace a chemická úloha. In Příprava učitelů chemie. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1998, s. 55-56. ISBN 80-210-1727-9.
  3. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inovace role přírodovědné úlohy jako vzdělávacího prostředku. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, s. 387-390. ISBN 80-210-1938-7.

  1997

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Aktuální problémy diagnostiky a evaluace v přírodovědě. In Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP v Olomouci, 1997, s. 271-274. ISBN 80-7067-679-5.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Didaktický test: Co víš o svém těle? Brno: CDVU při MU v Brně, 1997, 15 s. Občanská škola po třetím roce ověřování.
  3. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Koordinace přírodovědných vzdělávacích cílů. In Education in the Changing World. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre, 1997, s. 424-427. ISBN 80-967339-9-0.
  4. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Koordinace vzdělávacích cílů v Občanské a Základní škole. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 1997, roč.7, č. 1, s. 77-81. ISSN 1211-4669.
  5. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědné dovednosti na základní škole. In Transformace našeho školství . Brno: ČPdS, 1997, s. 246-249. ISBN 80-85615-21-5.
  6. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Zdravý způsob života a jeho motivační role v přírodovědné výuce. In Výchova dětí a mládeže ke zdravému způsobu života na konci XX. století. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1997, s. 259-262. ISBN 80-210-1654-X.

  1996

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Didaktický test přírodovědných dovedností. Brno: CDVU při MU v Brně, 1996, 10 s. Občanská škola po druhém roce ověřování.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Vzdělávací evaluační standardy v přírodovědě. In Pedagogická diagnostika ´95. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1996, s. 88-93. ISBN 80-7042-106-1.

  1994

  1. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Diagnostika ve výuce fyziky a motivace žáka. In Pedagogická diagnostika´93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994, s. 115-117. ISBN 80-7042-074-X.
  2. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Struktura motivů žáků při výběru povinně volitelných vyučovacích hodin fyziky na základní škole. Pedagogická orientace. 1994, roč.4, 12-13, s. 105-111. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 15:15