PdF BRJ3Sck Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: lingvistika, literatura, dějiny a reálie Ruska, didaktika ruštiny. Součástí SZZ je obhajoba bakalářské práce a také zkouška z učitelské propedeutiky. Okruhy státní zkoušky z ruského jazyka, literatury, reálií, dějin Ruska a oborové didaktiky jsou k dispozici na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina/informace-pro-studenty/okruhy-otazek-pro-szz/okruhy-otazek-pro-bakalarskou-szz-pro-obor-lektorstvi-ciziho-jazyka-rusky-jazyk.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Lexikálně-tematické členění ruských substantiv s řeckými a latinskými morfémy avto-, bio-, elektro-, radio, Bc. et Bc. Lenka Rolinková, 2. 6. 2015 (https://is.muni.cz/th/362295/pedf_b/)


Mezijazyková homonymie v rusko-českém překladu na příkladu pěti vybraných dvojic slov, Bc. Martina Vacková, 3. 6. 2016 (https://is.muni.cz/th/425366/pedf_b/)


Vazební spojení ve vybraných povídkách Ludmily Petruševské, Bc. Michaela Čevelová, 1. 6. 2016 (https://is.muni.cz/th/426241/pedf_b/)


Slavnosti a tradice zimních církevních svátků u Čechů a Rusů v komparativním aspektu, Bc. Andrea Pernicová, 3. 6. 2016 (https://is.muni.cz/th/104932/pedf_b/)


Slovesa dumať a myslet s prefixy v rusko-českém srovnávacím aspektu, Bc. Petra Valovičová, 31. 5. 2017 (https://is.muni.cz/th/433208/pedf_b/)

Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6091Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/0/.3 4 hodiny.2 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
32 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (119 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1000Fonologie ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
PdF:RJ1001Klasická ruská literatura 1 A. Sokolovazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin.4 3P
PdF:RJ1003Morfologie ruštiny 1 A. Sokolovaz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1004Morfologie ruštiny 2 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4P
PdF:RJ1006Praktická fonetika ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 1P
PdF:RJ1007Praktická fonetika ruštiny 2 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1014Ruská moderní literatura 1 A. Sokolovazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 4P
PdF:RJ1016Stylistika ruštiny 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6P
PdF:RJ1017Syntax ruštiny 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 5P
PdF:RJ1018Úvod do studia literatury 1 A. Sokolovak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
PdF:RJ1019Úvod do studia ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1P
PdF:RJ1061Praktická jazyková cvičení 2 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 2P
PdF:RJ1062Praktická jazyková cvičení 3 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 3P
PdF:RJ1063Praktická jazyková cvičení 4 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4P
PdF:RJ1064Praktická jazyková cvičení 5 O. Truhlářovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1066Dějiny Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ1067Dějiny Ruska 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1068Reálie Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1069Reálie Ruska 2 S. Koryčánkovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
PdF:RJ1072Lexikologie ruštiny 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1073E-zdroje ve výuce ruštiny A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1074Praktická jazyková cvičení 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hod.2 1P
55 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti volí předměty v hodnotě 46 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1005Oborová praxe 1 S. Koryčánkováz 0/0/1 blokově.4 6-
PdF:RJ1031Jazykový seminář 5 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1032Jazykový seminář 6 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 6-
PdF:RJ1033Kapitoly z ruské literatury 1 A. Sokolovaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 5-
PdF:RJ1034Kapitoly z ruské literatury 2 A. Sokolovaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 6-
PdF:RJ1035Konverzační cvičení 1 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1-
PdF:RJ1036Konverzační cvičení 2 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2-
PdF:RJ1050Seminář k bakalářské práci 1 S. Koryčánkováz 0/0/0 blokově.2 4-
PdF:RJ1051Seminář ze stylistiky ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6-
PdF:RJ1052Seminář ze syntaxe ruštiny 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1053Seminář z lexikologie ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1054Seminář z morfologie ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.4 3-
PdF:RJ1055Seminář z morfologie ruštiny 2 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.4 4-
PdF:RJ1056Seminář z reálií Ruska 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3-
PdF:RJ1057Seminář z reálií Ruska 2 S. Koryčánkovák 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4-
PdF:RJ1075Seminář z dějin Ruska 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1-
PdF:RJ1076Seminář z dějin Ruska 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2-
53 kreditů

Volitelné předměty (18 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1027Jazykový seminář 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 1-
PdF:RJ1028Jazykový seminář 2 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 2-
PdF:RJ1029Jazykový seminář 3 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 3-
PdF:RJ1030Jazykový seminář 4 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 4-
PdF:RJ1060Úvodní kurz ruštiny 1 O. Truhlářovák 0/0/2 24 hodin blokově.5 1-
21 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1020Základy didaktiky ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4Z
PdF:RJ1021Základy didaktiky ruštiny 2 S. Koryčánkovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 E. Štěpařováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/2.5 30 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ_BPpBakalářská práce - Projekt S. Koryčánkováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:RJ_BPBakalářská práce S. Koryčánkováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:RJ_BPdBakalářská práce - Dokončení S. Koryčánkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů