Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DUNDÁLKOVÁ, Karolína. Rozhovor se Šárkou Kašpárkovou o (ne)sportování dětí a mládeže. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2021, roč. 145, č. 4, s. 13-18. ISSN 0323-0449.
 2. 2020

 3. JANÍK, Tomáš, Štefan PORUBSKÝ, Magdolna CHRAPPÁN, Kinga KUSZAK, Eliška WALTEROVÁ, Rita BENCZE, Katarzyna SADOWSKA, Natalia KLYSZ-SOKALSKA, Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER, Karolína DUNDÁLKOVÁ, Jan TUPÝ, Beata KOSOVÁ a Petra FRIDRICHOVÁ. Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann, 2020. 162 s. ISBN 978-3-8309-4162-0.
 4. 2019

 5. RODOVÁ, Veronika a Karolína DUNDÁLKOVÁ. Rozhovor s Tomášem Kasperem o významu historie. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 144, č. 2, s. 5-8. ISSN 0323-0449.
 6. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.560.
 7. 2018

 8. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2018-0006.
 9. PEŠKOVÁ, Karolína. Dnešní učebnice pohledem výzkumníků a studentů učitelství. Komenský. 2018, roč. 143, č. 1, s. 25-30. ISSN 0323-0449.
 10. PEŠKOVÁ, Karolína a Štefan PORUBSKÝ. Editorial. Orbis Scholae. Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 5-7. ISSN 1802-4637.
 11. PORUBSKÝ, Štefan a Karolína PEŠKOVÁ. editorství čísla Kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu. In Orbis scholae. 2018. ISSN 1802-4637.
 12. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 69-93. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.282.
 13. ŠEVČÍK, Karel, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANKO. Učitelé základních škol a proměna jejich postojů ke kurikulární reformě: tři příběhy. Lifelong Learning. 2018, roč. 8, č. 3, s. 48-75. ISSN 1804-526X.
 14. PICKA, Karel a Karolína PEŠKOVÁ. Vnímání digitálních her jako vzdělávacího média žáky základních škol. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 10, č. 1, s. 17-33. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2018.002.
 15. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANKO. Zur Implementierung der Curriculumreform in der Tschechischen Republik: Zusammenfassung zweier Akzeptanzstudien unter Lehrpersonen. In S. Schwab, G. Tafner, S. Luttenberger, H. Knauder, & M. Reisinger. Von der Wissenschaft in die Praxis? Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Bildungsforschung. Münster: Waxmann Verlag, 2018. s. 211-227. ISBN 978-3-8309-3841-5.
 16. 2017

 17. VETTER, Eva, Karolína PEŠKOVÁ a Miroslav JANÍK. Editorial. Orbis Scholae. Karolinum, 2017, roč. 11, č. 3, s. 5-7. ISSN 1802-4637.
 18. VETTER, Eva, Miroslav JANÍK a Karolína PEŠKOVÁ. editorství čísla Multilingualism and Languages in Education. In Orbis scholae. 2017. ISSN 1802-4637.
 19. JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Exploring Teachers´ Perceptions of Curriculum Change and their Use of Textbooks during its Implementation: A Review of Current Research. Zeitschrift für Geographiedidaktik. 2017, roč. 17, č. 1, s. 33-52. ISSN 2198-4298.
 20. PEŠKOVÁ, Karolína a Tomáš JANÍK. Foreign language teachers dealing with new curriculum at lower secondary schools. In Language Education across Borders. 2017.
 21. PEŠKOVÁ, Karolína. Printed vs. electronic textbooks: the offer of multimedia in foreign language textbooks. In IARTEM conference 2017. 2017.
 22. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637.
 23. PEŠKOVÁ, Karolína. Učebnice jako didaktická opora při rozvíjení interkulturní dimenze cizojazyčné výuky. In Celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků. 2017.
 24. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Michaela SPURNÁ, Petr KNECHT a Karel ŠEVČÍK. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí hlavních výsledků z rozhovorů. In 25. výroční konference ČAPV: Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
 25. 2016

 26. PEŠKOVÁ, Karolína. členství v redakční radě časopisu Pedagogická revue. 2016.
 27. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Kurikulární změny očima učitelů. In Odborný seminář ÚVRV. 2016.
 28. PEŠKOVÁ, Karolína. Landeskundliche Visualisierungen als Mittel der Unterstützung vom Textverständnis in DaZ/DaF-Lehrwerken. In GeSuS-Tagung 2016. 2016.
 29. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Lower Secondary School Pupils’ Perception of e-Textbooks. e-Pedagogium. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 75-89. ISSN 1213-7758.
 30. PEŠKOVÁ, Karolína. Profese učitele na stránkách časopisu Komenský v proudu času. In Komenský. Masarykova univerzita, 2016. s. 36-39. ISSN 0323-0449.
 31. TRNOVÁ, Eva, Tomáš JANKO, Josef TRNA a Karolína PEŠKOVÁ. Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione. Praha, 2016, roč. 7, č. 1, s. 49-64. ISSN 1804-7106.
 32. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ, Tomáš JANKO, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí výsledků dotazníkového šetření. In 24. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
 33. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti: souhrnné výsledky výzkumu. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 34. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti: souhrnné výsledky výzkumu. In Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 35. 2015

 36. PEŠKOVÁ, Karolína. členství v redakční radě časopisu Komenský. 2015.
 37. PEŠKOVÁ, Karolína. členství ve výkonné redakci časopisu Orbis scholae. 2015.
 38. PEŠKOVÁ, Karolína. Didaktische Funktionen der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Masarykova univerzita, 2015, roč. 8, č. 2, s. 101-115. ISSN 1803-4411.
 39. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. In European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research (ECER 2015). 2015.
 40. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Investigating pupils‘ acceptance of electronic textbooks: Adaptation of a research instrument based on the Technology Acceptance Model. In European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research (ECER 2015). 2015.
 41. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Kvalita výuky německého jazyka na českých základních školách: jak ji lze posuzovat a co ukázaly vybrané výsledky výzkumu. In Komenský. 2015. s. 25-30. ISSN 0323-0449.
 42. JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Teachers' attitudes towards curriculum innovations: Introducing the state-of-the-art. In International Conference on Textbooks and Educational Media (IARTEM 2015). 2015.
 43. JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Zjišťování postojů učitelů ke kurikulárním změnám: přehledová studie. In 22. konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky. 2015.
 44. 2014

 45. ČEŠKOVÁ, Tereza a Karolína PEŠKOVÁ. Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ. In XXII. konference ČAPV: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
 46. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ a Karolína PEŠKOVÁ. Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. 2014.
 47. KOSTKOVÁ, Klára, Karolína PEŠKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Miroslav JANÍK. Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. 2014.
 48. PEŠKOVÁ, Karolína. člen výkonné redakce časopisu Komenský. Komenský, 2014. ISSN 0323-0449.
 49. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Evaluační zprávy pro školy: Výsledky žáků v angličtině na konci základního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova unvierzita, 2014. 100 s. Evaluační zprávy školám. 1.
 50. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support. In The European Conference on Educational Research: The Past, the Future and Present of Educational Research in Europe. 2014.
 51. PEŠKOVÁ, Karolína. Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014. s. 241-253. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6.
 52. PEŠKOVÁ, Karolína. Kateřina Šichová. Mit Händen und Füßen reden. Verbale Phraseme im deutsch-tschechischen Vergleich (Rezension). 2014. 3 s. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 1/2. ISSN 1803-4411.
 53. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 54. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7838-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014.
 55. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 56. MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Perception of Electronic Textbooks by Pupils of Lower Secondary School: Results of a Questionnaire Study. In ECER 2014. 2014.
 57. JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2014, roč. 8, č. 3, s. 47-70. ISSN 1802-4637.
 58. JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Marcela JANÍKOVÁ. Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení. 2014.
 59. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Strategie učení: Ukázka designu výzkumu, technik sběru a analýzy dat. In Pedagogika pro doktorské studenty PdF MU. 2014.
 60. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6823-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014.
 61. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET. 2014.
 62. VLČKOVÁ, Kateřina, Klára KOSTKOVÁ, Karolína PEŠKOVÁ a Miroslav JANÍK. Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET. 2014.
 63. VLČKOVÁ, Kateřina a Karolína PEŠKOVÁ. Výzkum strategií učení se cizímu jazyku a výsledků vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií u žáků 9. ročníku. In Výzkumy pro efektivní vzdělávání (Kabinet Informačních studií a knihovnictví, Centrum CEINVE, Centrum informačního vzdělávání na MU, Filozofická fakulta Masarykova univerzita). 2014.
 64. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0.
 65. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0.
 66. VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 479 s. ISBN 978-80-210-7595-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014.
 67. 2013

 68. JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Analysing the Types of Visuals in Textbooks of Geography and German Language: Considering the Instructional Functioning of Photographs. The Anthropologist. Kamla-Raj, 2013, roč. 16, 1-2, s. 363-372. ISSN 0972-0073.
 69. PEŠKOVÁ, Karolína. Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa. Education and Languages in Europe. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 205-214. ISBN 978-3-643-50505-7.
 70. PEŠKOVÁ, Karolína. Die Rolle der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in gegenwärtigen DaF-Lehrwerken: Ergebnisse einer Lehrwerkanalyse und Lehrerinterviews. In Bildung und Sprachen in Europa. Education and Languages in Europe. 2013.
 71. PEŠKOVÁ, Karolína. Doll, J., Frank, K., Fickermann, D., & Schwippert, K. (Eds.) (2012). Schulbücher im Fokus. Nutzungen, Wirkungen und Evaluation. Recenze. 2013. 4 s. Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669.
 72. PEŠKOVÁ, Karolína. Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken: methodologische Aspekte. In Methodological Issues in Schoolbook and Educational Media Research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 2013.
 73. PEŠKOVÁ, Karolína. Landeskundliche Visualisierungen in DaF-Lehrwerken am Beispiel Tschechiens. In Sabine Eickenrodt, Lucia Lauková, Tomáš Sovinec, Péter Urbán. Germanistische Studien in der Slowakei. Beiträge zur Doktorandenkonferenz in Bratislava 2011. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. s. 155-168. ISBN 978-3-631-63321-2.
 74. JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Lernpotenzial der Visualisierungen in Lehrwerken: Ansichten der Lehrenden und Lernenden. In 1. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung. 2013.
 75. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Methodological issues in schoolbook and educational media research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 2013.
 76. PEŠKOVÁ, Karolína, Josef MORAVEC a Milan KUBIATKO. Pupils’ perception of printed and e-textbooks. In ECER 2013. 2013.
 77. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6677-9.
 78. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy (SKOLA 2013). 2013.
 79. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 354 s. ISBN 978-80-210-6396-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6396-2013.
 80. PEŠKOVÁ, Karolína, Milan KUBIATKO a Josef MORAVEC. The use of e-textbooks: views of lower secondary school pupils. In IARTEM 2013. 2013.
 81. PEŠKOVÁ, Karolína. Vermittlung landeskundlicher Inhalte durch Visualisierungen in DaF-Lehrwerken: theoretische und praktische Implikationen. In IDT 2013 Bozen. 2013.
 82. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6399-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6399-2013.
 83. 2012

 84. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ, Tomáš JANKO a Milan KUBIATKO. Approaches and instruments for analysing instructional quality. In Emotions in school and instruction, Friedrich-Schiller Universität Jena. 2012.
 85. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Lernen aus Unterrichtsvideo: Entwicklung einer videobasierten Lernumgebung und Ergebnisse einer Pilotstudie. In Lernen in der/für die Praxis durch Forschung, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Linz. 2012.
 86. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent. In Ježková, V. (Ed.). Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 109-117. ISBN 978-80-7290-620-8.
 87. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Prezentace a pilotáž finální verze posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka. In XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV 2012). 2012.
 88. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 354 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
 89. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
 90. PEŠKOVÁ, Karolína. Visuals for teaching about German speaking countries in German language textbooks. In The European Conference on Educational Research (ECER 2012). 2012.
 91. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6149-1.
 92. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 2, s. 243-265. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-243.
 93. ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka. Orbis scholae. 2012, roč. 6, č. 3, s. 56-76. ISSN 1802-4637.
 94. PEŠKOVÁ, Karolína a Jana STEJSKALÍKOVÁ. Zpráva z konference ECER 2011 v Berlíně. 2012.
 95. STEJSKALÍKOVÁ, Jana a Karolína PEŠKOVÁ. 11. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM). Brno: Česká pedagogická společnost, 2012.
 96. 2011

 97. PEŠKOVÁ, Karolína a Jana STEJSKALÍKOVÁ. European Dimension in Czech School: Europeanism with Focus on History Curriculum. In ECER 2011. 2011.
 98. PEŠKOVÁ, Karolína, Jana STEJSKALÍKOVÁ a Dušan KLAPKO. Evaluation analysis of the expository component in history and German language textbooks for lower secondary schools. In IARTEM 2011. 2011.
 99. PEŠKOVÁ, Karolína. Interkulturní aspekty vizuálních prostředků v učebnicích cizích jazyků. In Interkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu - Pardubice 2011. 2011.
 100. PEŠKOVÁ, Karolína. Interkulturní kompetence v rámci globální výchovy ve výuce cizích jazyků. In Petr Knecht, Tomáš Janko. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 24-28. ISBN 978-80-210-5749-4.
 101. PEŠKOVÁ, Karolína. Kategoriální systém pro posuzování vizuálních prostředků v učebnicích němčiny pro výuku reálií: Ověřování, modifikace, aplikace. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová., S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 75-90. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
 102. PEŠKOVÁ, Karolína. Metodologické aspekty analýzy učebnic německého jazyka z hlediska vizuálních prostředků pro výuku reálií. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 97-112. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
 103. PEŠKOVÁ, Karolína. Metodologické aspekty analýzy učebnic NJ z hlediska vizuálních prostředků pro výuku reálií. In Celofakultní konference studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání (NAME 2011). 2011.
 104. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky v učebnicích německého jazyka pro výuku reálií. In Prager germanistische Studententagung PRAGESTT 2011. 2011.
 105. PEŠKOVÁ, Karolína a Kristýna TAUŠOVÁ. Zur Analyse des Lehrwerks Deutsch mit Max. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, 1/2, s. 70-90. ISSN 1803-4411.
 106. PEŠKOVÁ, Karolína. Zur Beschreibung der Visualisierungen für das Lernen landeskundlicher Inhalte in Lehrwerken für den DaF-Unterricht. In 1. Germanistenkonferenz in der Slowakei, Bratislava, 2011. 2011.
 107. 2010

 108. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
 109. PEŠKOVÁ, Karolína. Návrh kategoriálního systému pro posuzování vizuálních prostředků v učebnicích němčiny pro výuku reálií. In Janíková, V., Hanušová, S. (eds.). Cizí jazyky ve výzkumu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 11-28, 13 s. ISBN 978-80-210-5377-9.
 110. PEŠKOVÁ, Karolína. Návrh kategoriálního systému pro posuzování vizuálních prostředků v učebnicích němčiny pro výuku reálií. In Didaktika cizích jazyků v empirickém výzkumu, PdF MU Brno. 2010.
 111. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky v učebnicích německého jazyka pro výuku reáliím - disertační projekt. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 145-151. ISBN 978-80-244-2593-1.
 112. 2009

 113. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky v učebnicích německého jazyka pro výuku reáliím. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7.
 114. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky v učebnicích německého jazyka pro výuku reáliím - projekt disertační práce. In Kurikulum a učebnice z pohl´adu pedagogického výskumu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. s. 179-187, 8 s. ISBN 978-80-8118-015-6.
 115. PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky v učebnicích německého jazyka pro výuku reáliím: disertační projekt. In Bulletin CPV PedF MU 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 50-55, 5 s. ISBN 978-80-210-5060-0.
 116. 2008

 117. PEŠKOVÁ, Karolína. Die visuelle Komponente der Lehrbücher bei der Vermittlung der soziokulturellen Inhalte im Deutschunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: MU, 2008. s. 52-61. ISBN 978-80-210-4764-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 18:40