Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Lukáš ROKOS, Eva MINAŘÍKOVÁ, Libuše SAMKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena HOŠPESOVÁ a Marcela JANÍKOVÁ. Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku: Koncepce – vývoj – aplikace. Pedagogicka orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2023, roč. 33, č. 2, s. 185-213. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2023-2-185.
  2. ČEŠKOVÁ, Tereza, Jiří HAVEL, Miroslav JIREČEK, Miroslav JANÍK, Alžběta JURASOVÁ, Teresa VICIANOVÁ, Tomáš HORČIČKA, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Klíčové kompetence ve školních vzdělávacích programech základních škol. In Proměny ve vzdělávání. 2023.
  3. NAJVAR, Petr a Zora SYSLOVÁ. Využití videozáznamů při profesní přípravě budoucích učitelů mateřských škol a prvního stupně základních škol. In Výlet do dobré praxe. Příprava budoucích učitelů na vlastní kůži. 2023.

  2022

  1. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5.
  2. NAJVAR, Petr, Jiří HAVEL, Tomáš HORČIČKA, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Veronika RODOVÁ. Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu; XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2022.
  3. ROKOS, Lukáš, Jan SLAVÍK, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Karvinské moře: kognitivní aktivizace prostřednictvím badatelské úlohy. In Tomáš Janík, Jan Slavík, Tereza Češková. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 341-358, 17 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0241-1.
  4. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0235-0.
  5. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0236-7.
  6. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. Munipress, 2022, 36 s.
  7. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 400 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-280-0240-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
  8. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0240-4.
  9. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0241-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
  10. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0223-7.
  11. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0224-4.
  12. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0223-7.
  13. NAJVAR, Petr. Vracíme se o sto let. Týdeník Hrot, 2022, s. 40. ISSN 2694-9180.

  2021

  1. NAJVAR, Petr. Cesta novověkem od dítěte k žákovi. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, 2021.
  2. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Jan KOHOUT, Tereza ČEŠKOVÁ, Pavel MENTLÍK a Petr NAJVAR. K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-36. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2021.8.
  3. ČEŠKOVÁ, Tereza, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK, Jiří KOHOUT a Pavel MENTLÍK. Kognitivní aktivizace ve výuce: systematická mapující studie. In KOHOUT, Jiří a Pavel MENTLÍK. ČAPV 2021. 2021.
  4. KOHOUT, Jiří, Jan SLAVÍK, Tomáš JANÍK, Pavel MENTLÍK, Tereza ČEŠKOVÁ a Petr NAJVAR. Teorie obsahové transformace jako opora pro metodologii analýzy S-L sítí při didaktickém výzkumu výuky. In NAJVAR, Petr. ČAPV 2021. 2021.
  5. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Petr NAJVAR a Jan SLAVÍK. Workshop ke tvorbě a využití didaktických kazuistik. 2021.

  2020

  1. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 39 s.
  2. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Darina JIROTKOVÁ. The Same and the Different: On Semantization and Instrumentalization Practices in the (Maths) Classroom. SAGE open. 2020, roč. 10, č. 3, s. 1-12. ISSN 2158-2440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/2158244020950380.
  3. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petr NAJVAR, Libuše SAMKOVÁ, Lukáš ROKOS a Jan PETR. Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, roč. 30, č. 1, s. 5-31. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2020-1-5.

  2019

  1. NAJVAR, Petr. O České pedagogické společnosti a odborné práci vysokoškolských učitelů. In Vysokoškolský učitel: vzdělávání, praktiky, pozice. 2019.
  2. JANÍK, Tomáš, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 2019.
  3. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00220272.2018.1552719.
  4. HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019, s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8.
  5. HAVEL, Jiří a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019.
  6. HAVEL, Jiří a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy: průběžné výsledky. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
  7. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR, Marcela JANÍKOVÁ a Martin RUSEK. 3A Content Focused Approach for Improving Instruction: Developing and Sharing Knowledge in Professional Communities. In Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. et al. Supporting Teachers: Improving Instruction. Münster: Waxmann, 2019, s. 55-76. ISBN 978-3-8309-4029-6.

  2018

  1. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Preschool and primary school teachers’ views on the transition between pre-primary and primary education. In Conditions of Early Childhood Education Today a Foundation for a Sustainable Future. 2018.
  2. HAVEL, Jiří, Petr NAJVAR, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In 5PP PROSTOR PRO PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGY. 2018.
  3. SLAVÍK, Jan a Petr NAJVAR. Učební prostředí jako umělecké dílo: Úsilí o soulad mezi autenticitou a objektivitou. In Konference QAK: XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018.
  4. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3.
  5. HAVEL, Jiří, Petra VYSTRČILOVÁ, Veronika RODOVÁ a Petr NAJVAR. Uchazeči o studium učitelství 1. stupně základní školy: předběžné výzkumné sdělení. In 16. konference ČAPV: Transdisciplinarita ve pedagogických vědách. 2018.

  2017

  1. NAJVAR, Petr. člen redakční rady. Pedagogická orientace, 2017 - 2020. ISSN 1211-4669.
  2. SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 462 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8758-3.
  3. SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1. vydání. Masarykova univerzita, 2017, 462 s. ISBN 978-80-210-8758-3.
  4. SLAVÍK, Jan, Klára ULIČNÁ, Jana STARÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 463 s. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8768-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017.
  5. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Klára ULIČNÁ. Kazuistiky v transdidaktickém přístupu. In Jan Slavík, Jana Stará, Klára Uličná, Petr Najvar. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 11-46. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 44. ISBN 978-80-210-8758-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017.
  6. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
  7. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 455 s. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
  8. NAJVAR, Petr. Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 219-246. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.991.

  2016

  1. NAJVAR, Petr. Building the knowledge base for field didactics. In XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky. 2016.
  2. ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, 2016, roč. 9, č. 1, s. 91-109. ISSN 1337-8384. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18355/XL.2016.09.01.91-109.
  3. RUSEK, Martin, Jan SLAVÍK a Petr NAJVAR. Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 71-91. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.3.
  4. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Producing Knowledge for Improvement: The 3A procedure as a tool for content-focused research on teaching and learning. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 6, s. 672-688. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2016.340.
  5. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Přechod dětí z preprimární do primární školy v pojetí učitelek a učitelů mateřských a základních škol. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  6. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Přechod dětí z preprimární do primární školy v pojetí učitelek a učitelů mateřských a základních škol. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  7. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. 3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  8. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. 3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

  2015

  1. KAŠPAROVÁ, Vendula, Anna HOLEČKOVÁ, Jan HUČÍN, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ, Eva POTUŽNÍKOVÁ, Petr SOUKUP a Martina ŠEVCŮ. Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce, 2015, 79 s.
  2. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Cena děkana. Děkan PdF MU, 2015.
  3. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern. In Janíková, Věra; Andrášová Hana. Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015, s. 145-164. ISBN 978-80-263-0932-1.
  4. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie (2013 -2014). Česká asociace pedagogického výzkumu, 2015.
  5. SLAVÍK, Jan, Jindřich LUKAVSKÝ, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2015, roč. 65, č. 1, s. 5-33. ISSN 0031-3815.

  2014

  1. NAJVAR, Petr. Co je obsahem vzdělávání v cizích jazycích? In Současná škola – „dílna lidskosti“? 2014.
  2. TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Věra JANÍKOVÁ. Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review. 2014, roč. 36, č. 2, s. 289-299. ISSN 1732-6729.
  3. NAJVAR, Petr. Filipika proti finanční gramotnosti aneb o dvou (ne)souvisejících jevech. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 5, s. 811-817. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-5-811.
  4. HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ a Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 2, s. 238-255. ISSN 0031-3815.
  5. PÍŠOVÁ, Michaela a Petr NAJVAR. Prototypový charakter expertnosti: ilustrace životními příběhy a komplexními ‘profily‘ učitelů. 2014.
  6. ČECH, Tomáš, Marta RYBIČKOVÁ a Petr NAJVAR. Současná škola – „dílna lidskosti“? 2014.
  7. JANÍK, Tomáš, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Michaela SPURNÁ. Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta. 2014.
  8. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 6, s. 857-877. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-857.
  9. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Uplatnění metodiky 3A při výzkumu edukačního procesu ve výuce. In 22. Konference České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorí a praxí. 2014.

  2013

  1. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel, K. Macha. Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken. Münster: Waxmann, 2013, s. 63-78. Fachdidaktische Forschungen 4. ISBN 978-3-8309-2880-5.
  2. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Petr NAJVAR. Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování a rozhovorech. In XX. výroční konference ČPdS Koncepce vzdělání v současné kurikulární diskusi. 2013.
  3. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Klára KOSTKOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování a rozhovorech. In 20. výroční konference ČPdS "Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi". 2013.
  4. JANÍKOVÁ, Věra, František TŮMA a Petr NAJVAR. Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In Janíková, Věra; Seebauer, Renate. Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013, s. 121-130. ISBN 978-3-643-50505-7.
  5. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Online. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 245 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-6398-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6398-2013.
  6. NAJVAR, Petr, František TŮMA a Věra JANÍKOVÁ. Profily jako nástroje hledání individuálních charakteristik učitelů cizích jazyků - expertů. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
  7. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., 2013, roč. 1, č. 1, s. 4-36. ISSN 1339-4045.
  8. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Marie DOSKOČILOVÁ. Ten years of the Institute for Research in School Education. Karolinum, 2013.
  9. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 6, s. 823-843. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-6-823.
  10. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
  11. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 233 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
  12. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.

  2012

  1. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Eva MINAŘÍKOVÁ. Jak spojit teorii s praxí: didaktika realistického učitelského vzdělávání. In Seminář výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (na PedF UK). 2012.
  2. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Michaela PÍŠOVÁ. Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 3, s. 367-386. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-3-367.
  3. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Josef TRNA a Petr NOVÁK. Opportunities to Learn in Physics Instruction in the Czech Republic: Findings of the IRSE Video Study. New Educational Review. Toruń: WYDAWNICTWO ADAM MARSZALEK, 2012, roč. 28, č. 2, s. 102-114. ISSN 1732-6729.
  4. NAJVAR, Petr. Switching the Language in Czech English Classrooms (Communication practices in lessons of English as a foreign language in Czech lower-secondary schools). In Symposium on Communication Practices in the Classroom: Visible and Hidden Dimensions of Teaching. 2012.
  5. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Eva MINAŘÍKOVÁ. Vom Nutzen videographischer Daten in der Lehrerbildung am Beispiel von VideoWeb. 2012.

  2011

  1. VLČKOVÁ, Kateřina, Marie DOSKOČILOVÁ, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Bergman, M. M. (2011). O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu. Pedagogická orientace, 21(4), 457–473. (odborný překlad). 21,4. Brno: časopis Pedagogická orientace, Masarykova univerzita, 2011, 17 s. časopis Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669.
  2. MINAŘÍKOVÁ, Eva, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice. In Filmer en classe, et apres? 2011.
  3. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. CPV Videoweb as a tool for preparing prospective teachers for the teaching practice. In Filmer en classe, et apres? 2011.
  4. NAJVAR, Petr, Jan SLAVÍK a Tomáš JANÍK. Dotazníkové šetření: akceptace reformy, učitelovo pojetí kurikula, využití kurikulárních dokumentů. In kolektiv autorů. Projekt KURIKULUM G. Sborník příspěvků z Národní konference. 1. vyd. Praha: NÚV, 2011, s. 18-24. ISBN 978-80-87063-56-9.
  5. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5.
  6. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Hospitace v souvislostech kurikulární reformy. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 16-28. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
  7. HAJDUŠKOVÁ, Lucie, Tomáš JANÍK, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 116-142. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
  8. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Simona ŠEBESTOVÁ. Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2003-2010): Janua reserata. 1. vyd. Brno: Munipress, 2011, 172 s. ISBN 978-80-210-5523-0.
  9. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr KNECHT a Petr NAJVAR. Když se zaváděné má stát zavedeným aneb k metodologii výzkumu zaměřeného na implementaci kurikulární reformy. In O. Kaščák, B. Pupala (Eds.). Škola - statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 42-48. ISBN 978-80-8078-459-1.
  10. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe? In Ondrej Kaščák, Branislav Pupala (eds.). Škola - statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 166-172. ISBN 978-80-8078-459-1.
  11. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Komunikační přístup ve výuce cizích jazyků: záležitost politických dokumentů či reálné praxe? In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011.
  12. NAJVAR, Petr, Jan SLAVÍK, Kateřina VLČKOVÁ, Milan KUBIATKO, Tomáš PAVLAS a Tomáš JANKO. Kurikulární reforma na gymnáziích: dotazníkové šetření. In Tomáš Janík, Petr Knecht, Simona Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 17-23. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-40.
  13. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 31-38. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-61.
  14. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  15. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Zdeňka ŠVECOVÁ a Eva MINAŘÍKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  16. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 375-415, 40 s. ISSN 1211-4669.
  17. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 241 s. ISBN 978-80-210-5705-0.
  18. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Veronika NAJVAROVÁ. Looking at Teaching and Learning from a Cross-Curricular Comparative Perspective. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
  19. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Veronika NAJVAROVÁ. Looking at Teaching and Learning from a Cross-Curricular Comparative Perspective. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
  20. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a David SOLNIČKA. Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2011, roč. 5, č. 3, s. 63-85. ISSN 1802-4637.
  21. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Opportunities to Learn English at Primary and Lower-Secondary Schools in the Czech Republic. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
  22. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Opportunities to Learn English at Primary and Lower-Secondary Schools in the Czech Republic. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
  23. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni. In Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 137-161. ISBN 978-80-246-2043-5.
  24. ŠEBESTOVÁ, Simona, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci? Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 3, s. 322-348, 26 s. ISSN 1211-4669.
  25. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura? In Píšová, M., Kostková, K., Janík, T. (eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, s. 32-53. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
  26. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Milan KUBIATKO. Systémový rámec kvality školního vzdělávání: uvedení do problematiky. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: MU, 2011, s. 11-19. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0.
  27. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9.
  28. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Videostudie na pomezí kvalitativních a kvantitativních přístupů. 2011.
  29. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. Videostudie v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 203 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 24. ISBN 978-80-7315-222-2.
  30. JANÍK, Tomáš, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. In Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 88-113. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-904966-6-8.
  31. SLAVÍK, Jan, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK a Eva MINAŘÍKOVÁ. Virtuální hospitace a videostudie : podpora učitelům při realizaci kurikula. In Kolektiv autorů. Projekt Kurikulum G : sborník příspěvků z národní konference. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, divize VÚP, 2011, s. 31-36. ISBN 978-80-87063-56-9.
  32. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Výuka na 1. a 2. stupni základní školy: videostudie. In Dva světy základní školy a přechod mezi nimi. 2011.
  33. NAJVAR, Petr a Michaela PÍŠOVÁ. Výzkum expertnosti učitele cizích jazyků: metodologické inspirace z výzkumů expertnosti v jiných oborech (poster). In 19. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
  34. NAJVAR, Petr a Michaela PÍŠOVÁ. Výzkum expertnosti učitele cizích jazyků: metodologické inspirace z výzkumů expertnosti v jiných oborech (poster). In 19. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  35. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM a Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 130-137. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-41.
  36. NAJVAROVÁ, Veronika, Světlana HANUŠOVÁ, Martin ADAM a Petr NAJVAR. Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.

  2010

  1. NAJVAR, Petr a Martin ADAM. Anglicky nebo česky? Analýza používání mateřského jazyka učiteli a žáky ve výuce anglického jazyka. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
  2. NAJVAR, Petr a Martin ADAM. Anglicky nebo česky? Analýza používání mateřského jazyka učiteli a žáky ve výuce anglického jazyka. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
  3. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Arten sprachlicher Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse einer Videostudie. In Mixed Methods in der Empirischen Bildungsforschung. 2010.
  4. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Arten sprachlicher Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse einer Videostudie (79. Tagung der AEPF in Jena, 13.-15.9.2010). In 74. Tagung der AEPF in Jena Mixed Methods in der Empirischen Bildungsforschung (13.-15.9.2010). 2010.
  5. NAJVAR, Petr. Člen redakční rady časopisu Orbis scholae. 2010.
  6. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. English or Czech? Investigation Into the Classroom Language of Czech Lower-Secondary Teachers of English and Their Students. In ECER 2010. 2010.
  7. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. English or Czech? Investigation Into the Classroom Language of Czech Lower-Secondary Teachers of English and Their Students. 2010.
  8. NAJVAR, Petr a Světlana HANUŠOVÁ. Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 65-83. ISSN 1803-7437.
  9. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK a David SOLNIČKA. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010, 164 s. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-36-6.
  10. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK, David SOLNIČKA a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010, 143 s. Publikace VUP. ISBN 978-80-87000-39-7.
  11. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
  12. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae. 2010, roč. 4, č. 3, s. 37-62. ISSN 1802-4637.
  13. NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 18. ISBN 978-80-7315-200-0.
  14. NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido, 2010, 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 18. ISBN 978-80-7315-200-0.
  15. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The English language instruction on the secondary school level through the lens of the video camera. In 20 let vývoje didaktiky cizích jazyků. 2010.
  16. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.
  17. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.
  18. NAJVAR, Petr. Využití videostudie v edukačním výzkumu. 2010.
  19. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. What Schools Say after New Curriculum is Introduced. In Educational Change in the Global Context. 2010.

  2009

  1. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
  2. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Tomáš JANÍK. Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3, č. 2, s. 113-127. ISSN 1802-4637.
  3. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK a Josef TRNA. On the dynamic nature of physics teachers pedagogical content knowledge. Orbis scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3, č. 2, s. 47-62. ISSN 1802-4637.
  4. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil a kol. ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 179-192, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5.
  5. ADAM, Martin a Petr NAJVAR. Teacher's Performance in ELT: A Preliminary Linguistic Analysis within the CPV Video Study. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 19-32. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.
  6. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 177-189. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.
  7. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study of English: Analysses of Teaching and Learning in Czech Lower-Secondary English Classes. In Conference ECER 2009. 2009.
  8. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study of English: Analysses of Teaching and Learning in Czech Lower-Secondary English Classes. In Conference ECER 2009. 2009.
  9. JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009, 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7.
  10. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR. In Škola v proměnách. 2009.
  11. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR. In Škola v proměnách. 2009.
  12. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce ZŠ v ČR. In Rybičková, M., Hladík, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. [CD-ROM]. 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2009, s. 244-250, 6 s. ISBN 978-80-7318-904-4.

  2008

  1. NAJVAR, Petr. CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In SCHMIED, Josef a Christoph HAASE. English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2008, s. 25-31. ISBN 978-3-86727-664-1.
  2. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.
  3. DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 333-344. ISBN 978-80-7041-287-9.
  4. DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
  5. DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
  6. NAJVAR, Petr. Ozvěna rané výuky angličtiny u dnešních absolventů ZŠ v ČR. In Vyučovanie cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ. 2008.
  7. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k mluvení ve výuce anglického jazyka v České republice. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
  8. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k mluvení ve výuce anglického jazyka v České republice. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
  9. NAJVAR, Petr. Raná výuka anglického jazyka v kontextu České republiky. In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2008.
  10. NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, č. 2, s. 37-51. ISSN 1211-4669.
  11. NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. 2008.
  12. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
  13. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. In Konference ECER. 2008.
  14. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. In Konference ECER. 2008.
  15. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. 2008. vyd. 2008.
  16. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Konference ECER. 2008.
  17. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Konference ECER. 2008.
  18. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English Instruction: Analysing English Teaching in Czech lower-secondary schools. In Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008.
  19. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2.
  20. NAJVAR, Petr. "za našich mladejch let, bejval svět jako květ". In KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Bulletin CPV 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 11-13. ISBN 978-80-210-4753-2.
  21. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 2008, roč. 14, č. 1, s. 201-217. ISSN 0949-1147.

  2007

  1. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 1-9. ISBN 978-80-7040-987-9.
  2. JANÍK, Tomáš, Pavel BREBERA, Lubomír DOBRÝ, Pertti KANSANEN, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR, Renate SEEBAUEROVÁ, Jan SLAVÍK, Vlastimil ŠVEC a Josef TRNA. Pedagogical Content Knowledge nebo didaktická znalost obsahu? 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 124 s. Pedagogický výzkum v teorii v praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.
  3. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading skills of Student of Faculties of Education. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8.
  4. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading Skills of Students of Faculties of Education. In Checkpoint Literacy. Berlín. Berlín: DGLS, 2007, s. 1-8. ISBN 978-3-9809663-6-8.
  5. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Reading Strategies and the development of Reading Skills of primary school pupils in the Czech Republic. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8.
  6. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Reading Strategies of Primary School Pupils in the Czech Republic. In Checkpoint literacy. Berlín. Berlín: DGLS, 2007, s. 1-7. ISBN 978-3-9809663-6-8.
  7. NAJVAR, Petr. The CPV Video Study of Foreign Languages: What do we know about foreign-language teaching in Czech schools? Messenger, News and Views in English from the Faculty of Education MU. Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2007, roč. 7, č. 1, s. 16-17. ISSN 1214-6676.
  8. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2007, roč. 17, č. 3, s. 42-53, 11 s. ISSN 1211-4669.

  2006

  1. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In Hanušová, S., Najvar, P.: Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 77-82. ISBN 80-210-4149-8.
  2. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 107 s. ISBN 80-210-4149-8.
  3. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, roč. 12, č. 1, s. 219-238. ISSN 0949-1147.
  4. PURDJAKOVÁ, Šárka. When Should Children Start Learning a Foreign Language in Czech Context. In HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 71-76. ISBN 80-210-4149-8.
  5. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. 21. světový kongres o čtení Building Literacy Bridges. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, Konvoj, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 89-92. ISSN 1211-4669.

  2005

  1. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Do the Early Birds Really Catch the Worm? Demystifying the Factor of Early Age in Language Learning. In Theory and Practice in English Studies 3. Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 208-211, 5 s. ISBN 80-210-3930-2.
  2. NAJVAR, Petr. Proměny cizojazyčného vzdělávání studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU. Renata Jandová (ed.). In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005, s. 159-161, 200 s. ISBN 80-7040-789-1.

  2004

  1. HANUŠOVÁ, Světlana, Zdeněk JANÍK, Petr NAJVAR a Tamara VÁŇOVÁ. E-learning Methods in the Teaching Activities of the Department of English Language and Literature at the Faculty of Education in Brno. In Learning Together, Proceedings of the 4th International and 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 224-228. ISBN 80-7194-724-5.
  2. NAJVAR, Petr. English Teaching Forum. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně 2004. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004. ISBN 80-86633-25-X.
  3. NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa rané výuky jazyka. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2004, s. 87-89. ISBN 80-7220-201-4.
  4. NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa ranému vyučování jazyků: zpráva o výzkumném šetření konaném na Kajal PdF MU. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 4 s. ISBN 80-210-3474-2.
  5. NAJVAR, Petr. Language teachers and why they should learn to read. The Messenger. Brno: PdF MU, 2004, roč. 4, č. 2, s. 23. ISSN 1214-6676.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 03:05