Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BAKOŠOVÁ, Lucia, David KEC, Miroslav ŠKORŇA, René JURA, Zdeněk KUNDRATA, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Screening and differential diagnosis of delirium in neurointensive stroke patients. HELIYON. ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2024. ISSN 2405-8440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25918.
  2. KOČICA, Jan, Naděžda LASOTOVÁ, Jan KOLČAVA, Monika SVOBODOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Screening for dysphagia in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2024, roč. 2024, 83:105418. ISSN 2211-0348. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2023.105418.

  2023

  1. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Degenerativní cervikální myelopatie - klinický obraz, diagnostika a strategie léčby. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2023, roč. 24, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-1814. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/neu.2022.061.
  2. KOVÁŘ, Marek, Josef BEDNAŘÍK, Lucia BAKOŠOVÁ, David KEC, Eva KLABUSAYOVÁ, Tereza BÖNISCHOVÁ, Jozef KLUČKA a Jan MALÁSKA. Delirium a spánek v intenzivní péči I - epidemiologie, rizikové faktory a důsledky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. CZECH REPUBLIC: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 86, č. 5, s. 299-303. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2023299.
  3. KOVÁŘ, Marek, Josef BEDNAŘÍK, Lucia BAKOŠOVÁ, David KEC, Eva KLABUSAYOVÁ, Tereza BÖNISCHOVÁ, Jozef KLUČKA a Jan MALÁSKA. Delirium a spánek v intenzivní péči II - možnosti monitorace a diagnostiky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. CZECH REPUBLIC: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2023, roč. 86, č. 5, s. 304-309. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2023304.
  4. BAKOŠOVÁ, Lucia a Josef BEDNAŘÍK. Delirium in the acute phase of stroke. In 2nd World Congress on Neurology and Neurological Disorders. 2023.
  5. BEDNAŘÍK, Josef. Od komprese krční míchy k degenerativní cervikální myelopatii. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2023, roč. 24, č. 1, s. 8-11. ISSN 1213-1814. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/neu.2022.044.
  6. BRIL, Vera, Andrzej SZCZUDLIK, Antanas VAITKUS, Csilla ROZSA, Anna KOSTERA-PRUSZCZYK, Petr HON, Josef BEDNAŘÍK, Michaela TYBLOVA, Wolfgang KOEHLER, Toomas TOOMSOO, Richard J NOWAK, Tahseen MOZAFFAR, Miriam L FREIMER, Michael W NICOLLE, Tim MAGNUS, Michael T PULLEY, Michael RIVNER, Mazen M DIMACHKIE, B Jane DISTAD, Robert M PASCUZZI, Donna BABIAR, Jiang LIN, Querolt Coll MONTSE, Rhonda GRIFFIN a Elsa MONDOU. Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of the Corticosteroid-Sparing Effects of Immunoglobulin in Myasthenia Gravis. Neurology. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2023, roč. 100, č. 7, s. "E671"-"E682", 12 s. ISSN 0028-3878. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000201501.
  7. BAKOŠOVÁ, Lucia a Josef BEDNAŘÍK. Screening a problematika deliria v neurointenzivní péči. In 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. 2023.
  8. JOPPEKOVÁ, Ľubica, Tereza KUBECOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Iva ŠROTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Spectrum of new-onset acute or subacute headache not explained by brain CT. Online. In 17th European Headache Congress 6-9 December 2023. 2023.
  9. JOPPEKOVÁ, Ľubica, Tereza KUBECOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Iva ŠROTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Spektrum nově vzniklých akutních nebo subakutních bolestí hlavy bez vysvětlujícího nálezu na CT mozku. 2023.

  2022

  1. DAVIES, Benjamin M, Oliver MOWFORTH, Aref-Ali GHAROONI, Lindsay TETREAULT, Aria NOURI, Rana S DHILLON, Josef BEDNAŘÍK, Allan R MARTIN, Adam YOUNG, Hitoshi TAKAHASHI, Timothy F BOERGER, Virginia F J NEWCOMBE, Carl Moritz ZIPSER, Patrick FREUND, Paul Aarne KOLJONEN, Ricardo RODRIGUES-PINTO, Vafa RAHIMI-MOVAGHAR, Jefferson R WILSON, Shekar N KURPAD, Michael G FEHLINGS, Brian K KWON, James S HARROP, James D GUEST, Armin CURT a Mark R N KOTTER. A New Framework for Investigating the Biological Basis of Degenerative Cervical Myelopathy [AO Spine RECODE-DCM Research Priority Number 5]: Mechanical Stress, Vulnerability and Time. GLOBAL SPINE JOURNAL. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 12, 1_SUPPL, s. "78S"-"96S", 19 s. ISSN 2192-5682. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/21925682211057546.
  2. HREŽOVÁ, Lucia, Miroslav ŠKORŇA, Josef BEDNAŘÍK a Tomáš ROHAN. Cerebrální hyperperfuzní syndrom - vzácná komplikace revaskularizačního výkonu. Česká a slovenská neurologie neurochirurgie. PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, č. 1, s. 89-91. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn202289.
  3. RAPUTOVÁ, Jana, Aneta RAJDOVÁ, Jan VOLLERT, Iva ŠROTOVÁ, Cora REBHORN, Nurcan UECEYLER, Frank BIRKLEIN, Claudia SOMMER, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Continuum of sensory profiles in diabetes mellitus patients with and without neuropathy and pain. European Journal of Pain. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 26, č. 10, s. 2198-2212. ISSN 1090-3801. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejp.2034.
  4. NOURI, Aria, Enrico TESSITORE, Granit MOLLIQAJ, Torstein MELING, Karl SCHALLER, Hiroaki NAKASHIMA, Yasutsugu YUKAWA, Josef BEDNAŘÍK, Allan R MARTIN, Peter VAJKOCZY, Joseph S CHENG, Brian K KWON, Shekar N KURPAD, Michael G FEHLINGS, James S HARROP, Bizhan AARABI, Vafa RAHIMI-MOVAGHAR, James D GUEST, Benjamin M DAVIES, Mark R N KOTTER a Jefferson R WILSON. Degenerative Cervical Myelopathy: Development and Natural History [AO Spine RECODE-DCM Research Priority Number 2]. GLOBAL SPINE JOURNAL. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 12, 1_SUPPL, s. "39S"-"54S", 16 s. ISSN 2192-5682. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/21925682211036071.
  5. STULÍK, Jakub, Miloš KEŘKOVSKÝ, Matyáš KUHN, Monika SVOBODOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Marek DOSTÁL. Evaluating Magnetic Resonance Diffusion Properties Together with Brain Volumetry May Predict Progression to Multiple Sclerosis. Academic Radiology. New York: Elsevier, 2022, roč. 29, č. 10, s. 1493-1501. ISSN 1076-6332. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.acra.2021.12.015.
  6. KOČICA, Jan, Jan KOLČAVA, Michaela SLÁDEČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Eva VLČKOVÁ, Filip DOSBABA, Jitka KRATOCHVILOVA a Josef BEDNAŘÍK. INTENSIVE CIRCUIT CLASS THERAPY IN PATIENTS WITH RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS. Journal of Rehabilitation Medicine. UPPSALA: FOUNDATION REHABILITATION INFORMATION, 2022, roč. 54, October 2022, s. 1-9. ISSN 1650-1977. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2340/jrm.v54.2027.
  7. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš ROHAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, P. OUŘEDNÍČEK, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA a Zdeněk KADAŇKA. Intravoxel incoherent motion MRI: a new marker of degenerative cervical cord compression? In 45th ESNR Annual Meeting. 2022.
  8. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Management cervikální míšní komprese - současná doporučení. In X. spinální kongres Lednice. 2022.
  9. HREŽOVÁ, Lucia a Josef BEDNAŘÍK. Management deliria v neurointenzivní péči v České republice - dotazníková studie. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. CZECH REPUBLIC: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, č. 4, s. 325-329. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2022325.
  10. BAKOŠOVÁ, Lucia a Josef BEDNAŘÍK. Nonkonvulzivní status epilepticus v akutní fázi iktu. In 35. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD. 2022.
  11. JAKUBIKOVA, Michala, Michaela TYBLOVA, Adam TESAR, Magda HORÁKOVÁ, Daniela VLAŽNÁ, Rysankova RYSANKOVA, Iveta NOVAKOVA, Doleckova DOLECKOVA, Dusek DUSEK, Jiri PITHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Predictive factors for a severe course of COVID-19 infection in myasthenia gravis patients with an overall impact on myasthenic outcome status and survival (Letter). European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2022, roč. 29, č. 1, s. "E7"-"E8", 2 s. ISSN 1351-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.15158.
  12. KOLČAVA, Jan, Eva VLČKOVÁ, Ondřej PELÍŠEK, Jan KOČICA, Peter KRKOŠKA a Josef BEDNAŘÍK. Predictive factors of conversion of clinically isolated syndrome to clinically definite multiple sclerosis. Online. In Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Neurology. 29 Suppl 1. Vienna, Austria: Eur J Neurol, 2022, s. 640-640, 918 s. ISSN 1468-1331. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.15461.
  13. BRYNDZIAR, Tomáš, Dominika MATYSKOVÁ, Petra ŠEDOVÁ, Silvie BĚLAŠKOVÁ, Miroslav ZVOLSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Robert D. BROWN a Robert MIKULÍK. Predictors of Short- and Long-Term Mortality in Ischemic Stroke: A Community-Based Study in Brno, Czech Republic. Cerebrovascular Diseases. Basel: S. Karger AG, 2022, roč. 51, č. 3, s. 296-303. ISSN 1015-9770. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000519937.
  14. VALOSEK, Jan, Petr BEDNARIK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr HLUSTIK, Josef BEDNAŘÍK a Alena SVATKOVA. Quantitative MR Markers in Non-Myelopathic Spinal Cord Compression: A Narrative Review. Journal of Clinical Medicine. BASEL: MDPI, 2022, roč. 11, č. 9, s. 1-21. ISSN 2077-0383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jcm11092301.
  15. KOLČAVA, Jan, Aneta RAJDOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Relapsing MRI-negative myelitis associated with myelin-oligodendrocyte glycoprotein autoantibodies: a case report. BMC Neurology. London: Biomed Central Ltd., 2022, roč. 22, č. 1, s. 1-6. ISSN 1471-2377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12883-022-02837-5.
  16. KEC, David, Aneta RAJDOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Jana BELOBRADKOVA, Jindrich OLSOVSKY, Pavel WEBER, Gabriel HAJAS, Michaela KAISEROVA, Radim MAZANEC, Veronika POTOCKOVA, Edvard EHLER, Martin FORGAC, Frank BIRKLEIN, Nurcan UCEYLER, Claudia SOMMER, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Risk factors for depression and anxiety in painful and painless diabetic polyneuropathy: A multicentre observational cross-sectional study. European Journal of Pain. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 26, č. 2, s. 370-389. ISSN 1090-3801. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejp.1865.
  17. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Jan VALOSEK, Tomáš ROHAN, Eva KORIŤÁKOVÁ, Marek DOSTÁL, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Petr BEDNAŘÍK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr HLUSTIK a Josef BEDNAŘÍK. Semi-automated detection of cervical spinal cord compression with the Spinal Cord Toolbox. QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY. SHATIN: AME PUBL CO, 2022, roč. 12, č. 4, s. 2261-2279. ISSN 2223-4292. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21037/qims-21-782.
  18. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Test chůze a běhu u pacientů s degenerativní cervikální myelopatií. In Český a slovenský neurologický sjezd Olomouc. 2022.
  19. KRKOŠKA, Peter, Aneta RAJDOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Luděk RYBA, Blanka ADAMOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Validace české jazykové verze dotazníků DN4 a PainDetect pro diagnostiku neuropatické bolesti. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, č. 1, s. 59-69. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn202259.
  20. HREŽOVÁ, Lucia a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze dotazníku Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) u pacientů s cévní mozkovou příhodou. In 50. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES 22. - 24. června 2022, Hotel Galant, Mikulov. 2022.
  21. KRKOŠKA, Peter, Aneta RAJDOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Luděk RYBA, Blanka ADAMOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Validation of the Czech language version of DN4 and PainDETECT questionnaire for assessment of neuropathic pain. In Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Neurology. 2022. ISSN 1468-1331. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.15461.

  2021

  1. BEDNAŘÍK, Josef. Autoimunitní nervosvalová onemocnění v éře pandemie COVID-19. In Neurologie pro praxi. 2021. ISSN 1213-1814.
  2. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Jan VALOŠEK, Tomáš ROHAN, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr BEDNAŘÍK, Alena SVÁTKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Automated detection of cervical spinal cord compression and the reliability of morphometric parameters extracted with the Spinal Cord Toolbox. In E-poster. Abstract book of the 2021 CSRS Annual Meeting Atlanta, Georgia, USA, 2.-4.12.2021. 2021.
  3. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Bolesti hlavy v ordinaci praktického lékaře. In Medicína pro praxi. 2021. ISSN 1214-8687.
  4. BEDNAŘÍK, Josef. Bolestivá diabetická neuropatie. In XXV. postgraduální diabetologický seminář Brno 4.6.2021. 2021.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Lucia HREŽOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Delirium v neurointenzivní péči. In Neurofarmakologické symposium 15.10.2021 Skalský Dvůr. 2021.
  6. HREŽOVÁ, Lucia a Josef BEDNAŘÍK. Diagnostika deliria u pacientů v akutní fázi iktu. In 34. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD, 1.-3.12.2021, OLOMOUC. 2021. ISSN 1802-4041.
  7. KUBECOVÁ, T, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diferenciální diagnostika akutních intenzivních bolestí hlavy. In Sborník abstrakt XI. Sympozia o léčbě bolesti s mezinárodní účastí, Brno 8-9.4.2021. 2021.
  8. VALOSEK, Jan, Rene LABOUNEK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jan KOČICA, Tomáš ROHAN, Christophe LENGLET, Julien COHEN-ADAD, Petr HLUSTIK, Eva VLČKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Alena SVÁTKOVÁ. Diffusion magnetic resonance imaging reveals tract-specific microstructural correlates of electrophysiological impairments in non-myelopathic and myelopathic spinal cord compression. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2021, roč. 28, č. 11, s. 3784-3797. ISSN 1351-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.15027.
  9. VLČKOVÁ, Eva, Zdeněk KADAŇKA, Tomáš HORÁK, Zdeněk KADAŇKA, Magda HORÁKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Alena SVÁTKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jan VALOŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Elektrofyziologická diagnostika u onemocnění krční páteře a míchy. In Sborník přednášek IX. Spinálního kongresu Mikulov 4.-5.11.2021. 2021.
  10. HORÁK, Tomáš, Magda HORÁKOVÁ, Alena SVÁTKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Petr KUDLIČKA, Jan VALOŠEK, Tomáš ROHAN, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva VLČKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, DK DEELCHAND, P-G HENRY, Josef BEDNAŘÍK a Petr BEDNAŘÍK. In vivo molecular signatures of cervical spinal cord pathology in degenerative compression. In E-poster. Abstract book of the 2021 CSRS Annual Meeting Atlanta, Georgia, USA, 2.-4.12.2021. 2021.
  11. HORÁK, Tomáš, Magda HORÁKOVÁ, Alena SVÁTKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Petr KUDLIČKA, Jan VALOSEK, Tomáš ROHAN, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva VLČKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Dinesh K. DEELCHAND, Pierre-Gilles HENRY, Josef BEDNAŘÍK a Petr BEDNAŘÍK. In vivo Molecular Signatures of Cervical Spinal Cord Pathology in Degenerative Compression. Journal of Neurotrauma. New Rochelle: Mary Ann Liebert, 2021, roč. 38, č. 21, s. 2999-3010. ISSN 0897-7151. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/neu.2021.0151.
  12. ŠEDOVÁ, Petra, Robert D. BROWN, Miroslav ZVOLSKY, Silvia BELASKOVA, Michaela VOLNA, Jana BALUCHOVA, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Incidence of Stroke and Ischemic Stroke Subtypes: A Community-Based Study in Brno, Czech Republic. Cerebrovascular Diseases. BASEL: KARGER, 2021, roč. 50, č. 1, s. 54-61. ISSN 1015-9770. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000512180.
  13. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Josef BEDNAŘÍK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. MR Diffusion Properties of Cervical Spinal Cord as a Predictor of Progression to Multiple Sclerosis in Patients with Clinically Isolated Syndrome. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 31, č. 1, s. 108-114. ISSN 1051-2284. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jon.12808.
  14. JAKUBIKOVA, Michala, Michaela TYBLOVA, Adam TESAR, Magda HORÁKOVÁ, Daniela VLAŽNÁ, Irena RYSANKOVA, Iveta NOVAKOVA, Kristyna DOLECKOVA, Pavel DUSEK, Jiri PITHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Predictive factors for a severe course of COVID-19 infection in myasthenia gravis patients with an overall impact on myasthenic outcome status and survival. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2021, roč. 28, č. 10, s. 3418-3425. ISSN 1351-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ene.14951.
  15. BEDNAŘÍK, Josef, Petr HLUŠTÍK, Jan VALOŠEK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Jan KOČICA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš ROHAN, Marek DOSTÁL, Petr KUDLIČKA, Alena SVÁTKOVÁ a Petr BEDNAŘÍK. Presymptomatická kompresivní myelopatie a pokročilé magneticko-rezonanční zobrazovací techniky. In Sborník přednášek IX. Spinálního kongresu Mikulov 4.-5.11.2021. 2021.
  16. ŠTOURAČ, Pavel, Jan KOLČAVA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tereza KOPŘIVOVÁ, Leoš KŘEN a Josef BEDNAŘÍK. Progressive Tumefactive Demyelination as the Only Result of Extensive Diagnostic Work-Up: A Case Report. Frontiers in Neurology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 12, July 2021, s. 1-4. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2021.701663.
  17. BEDNAŘÍK, Josef. Quo vadis, elektromyografie? In 67. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Praha 20.-21.10.2021. 2021.
  18. SROTOVA, Iva, Jan KOČICA, Jan VOLLERT, Jan KOLČAVA, Monika HULOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Sensory and pain modulation profiles of ongoing central neuropathic extremity pain in multiple sclerosis. European Journal of Pain. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 25, č. 3, s. 573-594. ISSN 1090-3801. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejp.1695.
  19. VLČKOVÁ, Eva, Naděžda LASOTOVÁ, Daniela VLAŽNÁ, Adam BETÍK, Lucienne MICHNÁČOVÁ, Lucie RIEGEROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Senzitivita subjektivních obtíží v identifikaci bulbární a respirační dysfunkce u pacientů s amy-otrofickou laterální sklerózou. In Sborník abstrakt 4. Neuromuskulárního fóra Brno 23.-24.9.2021. 2021.
  20. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Současné možnosti laboratorní diagnostiky dědičných neuromuskulárních onemocnění. In Neurologie pro praxi. 2021. ISSN 1213-1814.
  21. BEDNAŘÍK, Josef. Statinové myopatie. In Sborník abstrakt Neuromuskulárního fóra Brno 23.-24.9.2021. 2021.
  22. BEDNAŘÍK, Josef. Statinové myopatie. In Neurologie pro praxi. 2021. ISSN 1213-1814.
  23. KOLČAVA, Jan, Monika HULOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Pavel ŠTOURAČ. The impact of lymphocytosis and CD4/CD8 ratio on the anti-JCV antibody index and clinical data in patients treated with natalizumab. NEUROLOGICAL SCIENCES. New York: Springer, 2021, roč. 42, č. 7, s. 2847-2853. ISSN 1590-1874. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10072-020-04897-2.
  24. VLČKOVÁ, Eva, Peter KRKOŠKA, Aneta RAJDOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Luděk RYBA a Blanka ADAMOVÁ. Validace české jazykové verze dotazníků pro diagnostiku neuropatické bolesti (DN4 a painDE-TECT). In Sborník abstrakt Neuromuskulárního fóra Brno 23.-24.9.2021. 2021.
  25. KOLČAVA, Jan, M. SLADECKOVA, Jan KOČICA, Pavel ŠTOURAČ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace dotazníku pro poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou - česká verze MSWS-12. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 4, s. 367-373. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2021367.
  26. KADAŇKA, Zdeněk, Zdeněk KADAŇKA, René JURA a Josef BEDNAŘÍK. Vertigo in Patients with Degenerative Cervical Myelopathy. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 11, s. 1-12. ISSN 2077-0383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jcm10112496.
  27. KADAŇKA, Zdeněk, Zdeněk KADAŇKA, Martin SMRČKA a Josef BEDNAŘÍK. Víme, kdy máme operovat hernii lumbálního meziobratlového disku? In Sborník přednášek IX. Spinálního kongresu Mikulov 4.-5.11.2021. 2021.
  28. KADAŇKA, Zdeněk, Zdeněk KADAŇKA, Tomáš SKUTIL, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Walk and Run Test in Patients with Degenerative Compression of the Cervical Spinal Cord. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 5, s. 1-12. ISSN 2077-0383. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/jcm10050927.
  29. VALOŠEK, Jan, René LABOUNEK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jan KOČICA, Tomáš ROHAN, Petr HLUŠTÍK, Eva VLČKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Alena SVÁTKOVÁ. Změny mikrostruktury míchy u nemyelopatické a myelopatické komprese odhalené difúzně váženou MR. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2021. ISSN 1210-7859.

  2020

  1. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Monika HULOVÁ, Livie MENSOVA, Igor CRHA, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRALICKOVA, Lenka JUŘÍKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Radim MAZANEC, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Iva ŠROTOVÁ. Anti-Mullerian hormone as an ovarian reserve marker in women with the most frequent muscular dystrophies. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 99, č. 23, s. 1-6. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000020523.
  2. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Ingrid NIEDERMAYEROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolesti hlavy v graviditě. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 3, s. 269-276. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020269.
  3. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Monika HULOVÁ, Ladislav DUŠEK, Magda HORÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Yvonne BENEŠOVÁ. Conversion of clinically isolated syndrome to multiple sclerosis: a prospective study. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 44, SEP 2020, s. 1-10. ISSN 2211-0348. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2020.102262.
  4. VLAŽNÁ, Daniela, Magda HORÁKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Jana HABERLOVÁ, Radim MAZANEC, Pavel OTRUBA, Jan STANĚK, Jana JUNKEROVÁ, Jakub VEJSKAL, Edvard EHLER, Nela KOPECKÁ, Svatopluk OSTRÝ, Petr RIDZOŇ, Michala JAKUBÍKOVÁ, Michaela TÝBLOVÁ, Jiří PIŤHA, Magda BAŘINOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Český národní registr myastenie gravis MYREG. In Slovenský a český XIII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. 2020.
  5. LABOUNEK, René, Jan VALOŠEK, Tomáš HORÁK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Lubomír VOJTÍŠEK, Magda HORÁKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Christophe LENGLET, Julien COHEN-ADAD, Josef BEDNAŘÍK a Petr HLUŠTÍK. HARDI-ZOOMit protocol improves specificity to microstructural changes in presymptomatic myelopathy. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-19. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-70297-3.
  6. BEDNAŘÍK, Josef. Hereditární transthyretinová amyloidová polyneuropatie: současný stav diagnostiky a léčby. Neurologie pro praxi. Solen s.r.o., 2020, Suppl. F, s. 15-19. ISSN 1335-9592.
  7. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy in young adults treated with vinca-alkaloids. In Neurology. 2020. ISSN 0028-3878.
  8. BEDNAŘÍK, Josef, Aleš TOMEK, Michal BAR, Jiří NEUMANN, Daniel ŠAŇÁK, Radim LÍČENÍK, Tomáš NEČAS a Petra BÚŘILOVÁ. Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence. 2020.
  9. BEDNAŘÍK, Josef, Aleš TOMEK, Michal BAR, Jiří NEUMANN, Daniel ŠAŇÁK a Radim LÍČENÍK. Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka nekardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence. 2020.
  10. KADAŇKA, Zdeněk, Zdeněk KADAŇKA, Martin SMRČKA a Josef BEDNAŘÍK. Je jasné, kdy operovat výhřez bederní meziobratlové ploténky? CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 83, č. 4, s. 360-363. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020360.
  11. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK, Magda HORÁKOVÁ, Daniela BOTIKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Klinický obraz spinální muskulární atrofie u dospělých pacientů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, Supplementum 2, s. "2S13"-"2S16", 4 s. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn20202S13.
  12. KOLČAVA, Jan, Jiří LITZMAN, Josef BEDNAŘÍK, Jakub STULÍK a Pavel ŠTOURAČ. Neurological manifestation of immune system dysregulation resulting from CTLA-4 receptor mutation: a case report. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 45, October 2020, s. 1-4. ISSN 2211-0348. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2020.102313.
  13. BEDNAŘÍK, Petr, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, Alena SVÁTKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Petr KUDLIČKA, Jan VALOŠEK, PG HENRY a Josef BEDNAŘÍK. Proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) in degenerative cervical spinal cord compression. In Congress of ISMRM (International Society for Magnetic Resonance in Medicine). 2020.
  14. JACKOVÁ, Jana, Petra ŠEDOVÁ, Robert D., Jr. BROWN, Miroslav ZVOLSKÝ, Silvie BĚLAŠKOVÁ, Michaela VOLNÁ, Jana BALUCHOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Risk Factors in Ischemic Stroke Subtypes: a Community-Based Study in Brno, Czech Republic. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 29, č. 2, s. 1-8. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104503.
  15. KEC, David, Ondřej LUDKA, Veronika HAMERNÍKOVÁ, Jan KUBÁNEK, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Současné trendy v léčbě a diagnostice chronické nespavosti. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2020, roč. 116, č. 3, s. 139-149. ISSN 1212-0383.
  16. OSTRÝ, Svatopluk, I. ŠTĚTKÁŘOVÁ, J. KORSA a Josef BEDNAŘÍK. Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k organizaci péče o pacienty s akutní bolestí zad v bederní úrovni u dospělých. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 6, s. 659-666. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cccsnn2020659.
  17. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. The Association of methylprednisolone dosing to cessation of myotonia in a patient with myotonic dystrophy type 1. Neuromuscular Disorders. London: Elsevier, 2020, roč. 30, č. 5, s. 427-430. ISSN 0960-8966. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.nmd.2020.03.004.
  18. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. The prevalence and characteristics of epilepsy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with disease-modifying therapy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 4, s. 424-427. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020424.
  19. VLČKOVÁ, Eva, Aneta RAJDOVÁ, Martin NĚMEC JR. a Josef BEDNAŘÍK. The reliability and reproducibility of corneal confocal microscopy. In European Journal of Neurology. 2020. ISSN 1351-5101.
  20. BRYNDZIAR, Tomáš, Petra ŠEDOVÁ, Robert D. Jr. BROWN, Eva FIŠEROVÁ, Miroslav ZVOLSKY, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Trends in One Month and One Year Hemorrhagic Stroke Case Fatality Rates in the Czech Republic between 1998 and 2015. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 29, č. 6, s. 1-7. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104762.
  21. KOLČAVA, Jan, Naděžda LASOTOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Validace dotazníku pro hodnocení dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou - česká verze DYMUS. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 83, č. 3, s. 285-290. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020285.
  22. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vinca-alkaloids induced small nerve fibre impairment in young patients with malignant lymphoma. In European Journal of Neurology. 2020. ISSN 1351-5101.
  23. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Erik STAFFA, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Voxelwise analysis of diffusion MRI of cervical spinal cord using tract-based spatial statistics. Magnetic Resonance Imaging. New York: Society of Magnetic Resonance, 2020, roč. 73, NOV 2020, s. 23-30. ISSN 0730-725X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.mri.2020.07.008.
  24. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření pacienta s neuropatickou bolestí v neurologické ambulanci. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2020, roč. 21, č. 5, s. 344-348. ISSN 1213-1814. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/neu.2020.043.
  25. SPÁČILOVÁ, Šárka a Josef BEDNAŘÍK. 2020 AAN Highlights How does a small molecule change the course of spinal muscle atrophy? Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 83, č. 4, s. 455-456. ISSN 1210-7859.
  26. SPÁČILOVÁ, Šárka a Josef BEDNAŘÍK. 2020 AAN Highlights Jak mění malá molekula průběh spinální svalové atrofie? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83/116, č. 4, s. 455-456. ISSN 1210-7859.

  2019

  1. HORÁKOVÁ, Magda, I. MARTINKA, Stanislav VOHÁŇKA, P. ŠPALEK a Josef BEDNAŘÍK. A comparative study of myasthenic patients in the Czech and Slovak Republics. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 2, s. 171-175. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019171.
  2. KOZENY, J., L. TISANSKA, Josef BEDNAŘÍK a Cyril HŐSCHL. A Rasch analysis of the Q-LES-Q-SF questionnaire in a cohort of patients with neuropathic pain. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 1, s. 60-67. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201960.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Aleš TOMEK, Michal BAR, Jiří NEUMANN, Daniel ŠAŇÁK, Radim LÍČENÍK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Jitka KLUGAROVÁ a Miloslav KLUGAR. Antikoaguační léčba v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody a trazitorní ischemické ataky kardioembolické etiologie. 2019.
  4. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Marek DOSTÁL, Jakub STULÍK, Petra PRAKSOVÁ, Markéta HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Cervical spinal cord MR diffusion properties and their predictive value in patients with clinically isolated syndrome. In ECR 2019. 2019.
  5. VALOŠEK, Jan, René LABOUNEK, Tomáš HORÁK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr KUDLIČKA, Pavel HOK, Jan KOČICA, Christophe LENGLET, Petr HLUŠTÍK, Josef BEDNAŘÍK a Petr BEDNAŘÍK. Column-specific microstructural changes in patients with non-myelopathic degenerative compression of the cervical spinal cord revealed by diffusion MRI. In ISMRM. 2019.
  6. LÍČENÍK, Radim, Josef BEDNAŘÍK, Aleš TOMEK, Michal BAR, Jiří NEUMANN, Daniel ŠAŇÁK, Tomáš NEČAS, Petra BÚŘILOVÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Andrea POKORNÁ a Miloslav KLUGAR. Development of Czech National Stroke Guidelines. International Journal of Evidence-Based Healthcare. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 17, Supplement 1, s. „S9“-„S11“, 3 s. ISSN 1744-1609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/XEB.0000000000000190.
  7. KOČICA, Jan, Jan KOLČAVA, Tomáš ROHAN a Josef BEDNAŘÍK. Diferenciální diagnostika nekompresivních míšních lézí. In VIII. Spinální kongres. 2019.
  8. VAGASKÁ, Eva, Alexandra LITAVCOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Do lumbar magnetic resonance imaging changes predict neuropathic pain in patients with chronic non-specific low back pain? Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 98, č. 17, s. 1-9. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000015377.
  9. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Eva VAGASKÁ, Roman KOPÁČIK, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Evaluation of the Neuropathic Component of Chronic Low Back Pain. The Clinical Journal of Pain. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 35, č. 1, s. 7-17. ISSN 0749-8047. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/AJP.0000000000000653.
  10. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ, David KEC a Josef BEDNAŘÍK. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – vliv fyziologických proměnných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 1, s. 76-83. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201976.
  11. LABOUNEK, René, J. VALOSEK, J. ZIMOLKA, Z. PISKOROVA, Tomáš HORÁK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, P. HOK, Lubomír VOJTÍŠEK, P. HLUSTIK, Josef BEDNAŘÍK a C. LENGLET. Fast In Vivo High-Resolution Diffusion MRI of the Human Cervical Spinal Cord Microstructure. Online. In WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 1. NEW YORK: SPRINGER, 2019, s. 3-7. ISBN 978-981-10-9034-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-9035-6_1.
  12. VOHÁŇKA, Stanislav, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Genetika nervosvalových onemocnění. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 2, s. 229-235. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019229.
  13. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Klinické syndromy z oblasti cervikálního plexu. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 6, s. 616-620. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019616.
  14. KEC, David, Josef BEDNAŘÍK, Ondřej LUDKA, V. HAMERNIKOVA a Eva VLČKOVÁ. Léčba nespavosti při neuropatické bolesti. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 5, s. 513-517. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019513.
  15. CHUDOMEL, O., F. RUZICKA, Milan BRÁZDIL, P. MARUSIC, E. RUZICKA, E. EHLER a Josef BEDNAŘÍK. Lehká mozková poranění - konsenzuální odborné stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 1, s. 106-112. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019106.
  16. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Magnetická rezonance svalů. In III. NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM 19.–20. 9. 2019. 2019. ISBN 978-80-7471-275-3.
  17. KOČICA, Jan, Jan KOLČAVA, Tomáš ROHAN a Josef BEDNAŘÍK. MS mimics a diferenciální diagnostika demyelinizačních onemocnění s přihlédnutím k míšnímu postižení. In 33. Český a slovenský neurologický sjezd. 2019. ISSN 1210-7859.
  18. VLAŽNÁ, Daniela, Magda HORÁKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, J. HABERLOVÁ, R. MAZANEC, P. OTRUBA, J. STANĚK, J. JUNKEROVÁ, E. EHLER, N. KOPECKÁ, P. RIDZOŇ, J. PIŤHA, M. JAKUBÍKOVÁ, M. BAŘINOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Národní registr myastenie gravis MyReg. In Slovenský a český XII. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES. Neurológia pre prax. 2019. ISSN 1337-4451.
  19. VLČKOVÁ, Eva, Stanislav VOHÁŇKA, Aneta RAJDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuromuskulární choroby a gravidita. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 3, s. 252-264. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019252.
  20. PARMOVÁ, Olesja, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Neuropatická komponenta bolesti u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu: pilotní studie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2019, roč. 82, č. 3, s. 322-331. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019322.
  21. LABOUNEK, René, Jan VALOŠEK, Tomáš HORÁK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Pavel HOK, Petr KUDLIČKA, Magda HORÁKOVÁ, Jan KOČICA, Christophe LENGLET, Julien COHEN-ADAD, Igor NESTRAŠIL, Josef BEDNAŘÍK a Petr HLUŠTÍK. Novel HARDI-ZOOMit protocol detects changes in spinal cord microstructure by patients with asymptomatic degenerative cervical myelopathy. In ISMRM. 2019.
  22. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Prevalence a charakteristika epilepsie u pacientů s RRMS sklerózou léčených DMT. In 33. český a slovenský neurologický sjezd, Praha. 2019. ISSN 1210-7859.
  23. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK, Magda HORÁKOVÁ, Alena SVÁTKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Veronika FABÍKOVÁ, Petr KUDLIČKA a Petr BEDNAŘÍK. Proton (1H) magnetic resonance spectroscopy (MRS) in degenerative cervical spinal cord compression (DCSCC). In 5th Congress of the European-Academy-of-Neurology (EAN). EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2019. ISSN 1351-5101.
  24. HORÁKOVÁ, Magda, Tomáš HORÁK, Olesja PARMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. Quantitative myotonia assessment with a commercially available dynamometer in myotonic dystrophy types 1 and 2. MUSCLE & NERVE. HOBOKEN: WILEY, 2019, roč. 59, č. 4, s. 431-435. ISSN 0148-639X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mus.26401.
  25. KOLČAVA, Jan, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Real world data comparing responders and non-responders for natalizumab treatment with using NEDA-3 and annual relapse rate (ARR). In 5th Congress of the European Academy of Neurology, Oslo. 2019.
  26. BEDNAŘÍK, Josef, Iva ŠROTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Sensory and pain modulation profiles of central neuropathic ongoing extremity pain in multiple sclerosis. In Journal of the Neurological Sciences. 2019. ISSN 0022-510X.
  27. HELD, Melissa, Franziska KARL, Eva VLČKOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Fabiola ESCOLANO-LOZANO, Christian STETTER, Richa BHARTI, Konrad U. FÖRSTNER, Ladislav DUŠEK, Mathias LEINDERS, Frank BIRKLEIN, Josef BEDNAŘÍK, Claudia SOMMER a Nurcan ÜÇEYLER. Sensory profiles and immune-related expression patterns of patients with and without neuropathic pain after peripheral nerve lesion. Pain. LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 160, č. 10, s. 2316-2327. ISSN 0304-3959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001623.
  28. KADAŇKA, Zdeněk, Tomáš HORÁK a Josef BEDNAŘÍK. Současný management pa­cientů s degenerativní kompresí krční míchy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2019, roč. 82, č. 6, s. 632-636. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019632.
  29. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Jan LOŠÁK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Structural and functional MRI correlates of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic adults. European Radiology. New York: Springer, 2019, roč. 29, č. 12, s. 7027-7036. ISSN 0938-7994. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00330-019-06268-8.
  30. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva KORIŤÁKOVÁ, Iva VAŠULÍNOVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ, M. KLIMEŠOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Zsolt CSÉFALVAY. Test Vyšetření fatických funkcí (VFF-R). In 33. český a slovenský neurologický sjezd Praha, 27.–30. 11. 2019. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019. ISSN 1210-7859.
  31. KONIG, Simone, Malte BAYER, Violeta DIMOVA, Myriam HERRNBERGER, Fabiola ESCOLANO-LOZANO, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Heike RITTNER, Tanja SCHLERETH a Frank BIRKLEIN. The serum protease network-one key to understand complex regional pain syndrome pathophysiology. Pain : the journal of the international association for the study of pain. New York: Elsevier, 2019, roč. 160, č. 6, s. 1402-1409. ISSN 0304-3959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001503.
  32. KOLČAVA, Jan, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Pavel ŠTOURAČ. The value of anti-JCV antibody index assessment in multiple sclerosis patients treated with natalizumab with respect to demographic, clinical and radiological findings. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 30, MAY 2019, s. 187-191. ISSN 2211-0348. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2019.02.019.
  33. BAREŠ, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Robert KUBA, Miroslav MORÁŇ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Stanislav VOHÁŇKA. Učebnice speciální neurologie. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 301 s. ISBN 978-80-210-5320-5.
  34. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Marek DOSTÁL, Jakub STULÍK, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Markéta HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Význam MR zobrazení tenzoru difuze krční míchy pro predikci progrese onemocnění u pacientů s klinicky izolovaným syndromem. In XXIII. zasedání MR sekce RS ČLS JEP. 2019.

  2018

  1. KOČICA, Jan a Josef BEDNAŘÍK. Akutní zánětlivé demyelinizační myelopatie. In 32. Slovenský a český neurologický sjezd. 2018.
  2. BEDNAŘÍK, Josef. Alkoholická neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  3. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Cervikální vertigo - fikce či realita? Fikce. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  4. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Cervikální vertigo- fikce či realita? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 5, s. 521-526. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018521.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Aneta RAJDOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Corneal confocal microscopy and skin biopsy in the evaluation of diabetic small fibre neuropathy. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
  6. BEDNAŘÍK, Josef. Degenerativní komprese krční míchy: diagnostika, klinická manifestace a léčba. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  7. PATEL, M.B., Josef BEDNAŘÍK, P. LEE, Y. SHEHABI, J.I. SALLUH, A.J. SLOOTER, K.E. KLEIN, Y. SKROBIK, A. MORANDI, P.E. SPRONK, A.M. NAIDECH, B.T. PUN, F.A. BOZZA, A. MARRA, S. JOHN, P.P. PANDHARIPANDE a E.W. ELY. Delirium Monitoring in Neurocritically Ill Patients: A Systematic Review*. Critical Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018, roč. 46, č. 11, s. 1832-1841. ISSN 0090-3493. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/CCM.0000000000003349.
  8. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar FIEDOROVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Irena REKTOROVÁ a Zsolt CSÉFALVAY. Detection of hypokinetic dysarthria in patients with Parkinson´s disease with 3F test. In Konferenční sborník 23.-25.3.2018 1st International Composium in Motor Speech Disorders. 2018.
  9. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diabetes-related risk factors for the painful diabetic neuropathy. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
  10. BEDNAŘÍK, Josef. Farmakoterapie bolestí zad: diskrepance mezi medicínou založenou na důkazech a rutinní klinickou praxí. In Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018. 2018.
  11. LABOUNEK, René, Jan VALOŠEK, Jakub ZIMOLKA, Zuzana PISKOŘOVÁ, Tomáš HORÁK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Pavel HOK, Lubomír VOJTÍŠEK, Petr HLUŠTÍK, Josef BEDNAŘÍK a CHRISTOPHE LENGLET. Fast in-vivo high-resolution diffusion MRI of the human cervical spinal cord microstructure. 2018.
  12. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Female fertility in myotonic dystrophy type 1 and 2. In Journal of Neuromuscular Diseases. 2018. ISSN 2214-3599.
  13. KOLČAVA, Jan, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnota protilátkového JCV-indexu u pacientů léčených natalizumabem v závislosti na demografických, klinických a radiologických datech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  14. VLČKOVÁ, Eva, Aneta RAJDOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Chemotherapy-induced polyneuropathy in patients treated with vinca-alcaloids. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
  15. VALOŠEK, Jan, René LABOUNEK, Jakub ZIMOLKA, Zuzana PISKOŘOVÁ, Tomáš HORÁK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Pavel HOK, Lubomír VOJTÍŠEK, Petr HLUŠTÍK, Josef BEDNAŘÍK a Christophe LENGLET. In-vivo zobrazování mikrostrukturálních parametrů lidské krční míchy ve vysokém úhlovém a prostorovém rozlišení. In Sborník 14. Mezinárodního workshopu Funkční Magnetické Rezonance 6.4.2018 Olomouc. 2018.
  16. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jana BUSKOVA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Is there a Correlation Between Degree of Radiologic Lumbar Spinal Stenosis and its Clinical Manifestation? CLINICAL SPINE SURGERY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2018, roč. 31, č. 8, s. "E403"-"E408", 6 s. ISSN 2380-0186. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/BSD.0000000000000681.
  17. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Klinický management akutních bolestí zad pohledem medicíny založené na důkazech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  18. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Korneální konfokální mikroskopie a kožní biopsie v diagnostice polyneuropatie tenkých vláken. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  19. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Kvantifikace tukové přestavby svalů pomocí magnetické rezonance. In Neuromuskulární kongres. 2018.
  20. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Magnetická rezonance svalů v klinické praxi. In Neuromuskulární kongres. 2018.
  21. KEC, David a Josef BEDNAŘÍK. Management léčby nespavosti při neuropatické bolesti - psychoterapeutické a farmakologické postupy. In 32. slovenský a český neurologický zjazd. 2018.
  22. KEC, David a Josef BEDNAŘÍK. Management léčby nespavosti při neuropatické bolesti - psychoterapeutické a farmakologické postupy. 2018. ISSN 1210-7859.
  23. VALOŠEK, Jan, René LABOUNEK, Tomáš HORÁK, Alena SVÁTKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Petr HLUŠTÍK, Pavel HOK, Petr KUDLIČKA, Jan KOČICA a Josef BEDNAŘÍK. Mikrostrukturální parametry odvozené z difuzního MR pro časnou diagnostiku cervikální myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  24. BEDNAŘÍK, Josef. Nekrotizující autoimunitní myopatie. In 32. Slovenský a český neurologický sjazd, Martin, 28.11.-1.12.2018. 2018.
  25. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Tomáš HORÁK. Nekrotizující autoimunitní myopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  26. BEDNAŘÍK, Josef. Neuromuskulární onemocnění. In Sborník přednášek z 50. Neurofarmakologického symposia v Lísku, 19.-20.10.2018. 2018.
  27. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuropatie jako následek protinádorové léčby- možnosti diagnostiky, prevence a léčby. In Sborník abstrakt 23. mezinárodní pracovní konference SEKCAMA SOS SLS (Sekcia pre karcinóm prsníka Slovenskej onkologickej spoločnosti Slovenskej lékarskej spoločnosti). 2018.
  28. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Nový pohled na diabetickou polyneuropatii. In Léčba ran. 2018. ISSN 2336-520X.
  29. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. In Neurologie pro praxi. 2018. ISSN 1213-1814.
  30. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií při léčbě Vinca-alkaloidy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  31. ŠTĚRBA, A., P. ŠEDOVÁ, RD BROWN JR., A. STEHLÍK, M. ZVOLSKÝ, M. VOLNÁ, J. BALÚCHOVÁ, S. BĚLAŠKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Prediktory dlouhodobé mortality u primárního intracerebrálního krvácení - komunitní studie Brno. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  32. ADAMOVÁ, Blanka, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Roman KOPÁČIK, Eva VAGASKÁ, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Přístupy k hodnocení neuropatické komponenty bolesti u chronických bolestí dolní části zad. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  33. PARMOVÁ, Olesja, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Martina PODBORSKÁ, Petra STRÁDALOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Igor CRHA, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Serum anti-Mullerian hormone as a marker of fertility in women with myotonic dystrophy type 1 and 2. In European Journal of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
  34. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Tomáš HORÁK. Statinové myopatie. In Neurologie pro praxi. 2018. ISSN 1213-1814.
  35. BEDNAŘÍK, Josef. Subkutánní imunoglobuliny v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  36. BEDNAŘÍK, Josef. Úskalí diagnostiky kondukčního bloku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  37. MATYSKOVÁ, D., P. ŠEDOVÁ, RD BROWN JR., S. BĚLAŠKOVÁ, M. ZVOLSKÝ, M. VOLNÁ, J. BALÚCHOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Vliv rizikových faktorů na mortalitu ischemických cévních mozkových příhod – koimunitní studie Brno. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
  38. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Online. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
  39. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Online. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.

  2017

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A-waves increase the risk of developing neuropathy. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2017, roč. 7, č. 8, s. 1-7. ISSN 2162-3279. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/brb3.760.
  2. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, J. JUNKEROVA, J. STANEK, E. EHLER, R. MAZANEC, J. HABERLOVA, P. RIDZON, P. OTRUBA, J. KUCHYNKA, L. STRMISKOVA, T. BOZOVSKY, M. FORGAC, P. VASKO, Eduard MINKS, Dragana KVASNIČKOVÁ, M. PATA a M. SUCHY. Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 4, s. 418-427. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017418.
  3. KOČICA, Jan, Jana RAPUTOVÁ, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ, David KEC, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem - normativní data pro českou populaci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017. ISSN 1210-7859.
  4. KOČICA, Jan, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – normativní data pro českou populaci. In RAPUTOVÁ, Jana, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ a David KEC. 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd. Brno: Ambit Media, a.s., Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno, 2017. ISSN 1210-7859.
  5. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Jan KOČICA, Tomáš SKUTIL, Aneta RAJDOVÁ, David KEC a Josef BEDNAŘÍK. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem jako nová diagnostická metoda diabetické polyneuropatie. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
  6. ZIMOLKA, Jakub, Zuzana PISKOŘOVÁ, Alena SVÁTKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Pavel HOK, Josef BEDNAŘÍK, Christophe LENGLET a René LABOUNEK. HARDI dMRI imaging of cervical spinal cord. první. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 305-307. ISBN 978-80-214-5496-5.
  7. KOVAĽOVÁ, Ivana, Magda HORÁKOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Marek MICHALEC, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 1, s. 49-57. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201749.
  8. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Monika TVRDÁ, David KEC a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení rohovkové inervace pomocí korneální konfokální mikroskopie u pacientů s diabetickou polyneuropatií. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
  9. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Charakteristika senzitivních fenotypů u pacientů s diabetickou polyneuropatií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017. ISSN 1210-7859.
  10. ŠEDOVÁ, Petra, R.D. BROWN, M. ZVOLSKY, P. KADLECOVA, Tomáš BRYNDZIAR, Tomáš KUBELKA, Viktor WEISS, Ondřej VOLNÝ, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Incidence of Hospitalized Stroke in the Czech Republic: The National Registry of Hospitalized Patients. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES. Amsterdam: Elsevier Science INC, 2017, roč. 26, č. 5, s. 979-986. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.006.
  11. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 6, s. 408-414. ISSN 1213-1814.
  12. ADAMOVÁ, Blanka, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Jak léčíme pacienty s diabetickou polyneuropatií? In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
  13. KALÍKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Klinický přínos radiologických parametrů u lumbální spinální stenózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 4, s. 400-407. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017400.
  14. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Klinický přínos radiologických parametrů u spondylogenní cervikální myelopatie. In VI. Spinální kongres. 2017.
  15. KEC, David a Josef BEDNAŘÍK. Komplexní přístup v léčbě nespavosti, neuropatické bolesti a dalších přidružených onemocnění. In 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd, Brno, 22.–25. 11. 2017, Sborník abstrakt. Ambit Media, a.s., Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno, 2017. ISSN 1210-7859.
  16. ROKYTA, Richard, Josef BEDNAŘÍK, Jitka FRICOVÁ, Miloslav KRŠIAK, Jan LEJČKO, František NERADÍLEK, Marek Orko VÁCHA a Eva VLČKOVÁ. Léčba bolesti v primární péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017, 167 s. ISBN 978-80-271-0312-6.
  17. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Ivana OBHLÍDALOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Moderní techniky MR zobrazení u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 6, s. 647-657. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017647.
  18. MARTINKA, Ivan, F. CIBULČÍK, Josef BEDNAŘÍK a P. ŠPALEK. Okulárna myasténia gravis v Slovenskej republike. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, č. 2, s. 190-196. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017190.
  19. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
  20. HORÁKOVÁ, Magda, Ivan MARTINKA, Stanislav VOHÁŇKA, Peter ŠPALEK a Josef BEDNAŘÍK. Porovnání pacientů s myastenií České republiky a Slovenské republiky. Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2017, roč. 18, S2, s. 17-17.
  21. KADAŇKA, Zdeněk, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2017, roč. 7, č. 9, s. 1-10. ISSN 2162-3279. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/brb3.797.
  22. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ a Eva VLČKOVÁ. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. In European Journal of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
  23. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Segmental contact heat-evoked potentials in healthy controls and diabetic polyneuropathy patients. In European Journal of Neurology, Abstracts of the 3rd Congress of the European Academy of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
  24. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Cora REBHORN, Heike L. RITTNER, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross sectional observational study. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
  25. RAPUTOVÁ, Jana, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Heike L. RITTNER, Cora REBHORN, Blanka ADAMOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Lucas FORER, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. Pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 158, č. 12, s. 2340-2353. ISSN 0304-3959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001034.
  26. ŠEVČÍKOVÁ, Iveta, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Petr KOPEČNÝ a Josef BEDNAŘÍK. Schopnost psaní nedominantní končetinou u dospělé populace. In XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. 2017.
  27. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Současný pohled na kontraindikace a komplikace elektromyografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 1, s. 43-48. ISSN 1210-7859.
  28. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JUROVÁ, Ladislav DUŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spinal Cord MR Diffusion Properties in Patients with Degenerative Cervical Cord Compression. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 27, č. 1, s. 149-157. ISSN 1051-2284. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jon.12372.
  29. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK a Blanka ADAMOVÁ. Spondylogenní cervikální myelopatie (SCM) - co chce radiolog od neurologa. In Sborník přednášek z VII. Českého neuroradiologického kongresu. 2017.
  30. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Tomáš HORÁK. Statinová myopatie. Neurologie pro praxi. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 18, č. 1, s. 15-19. ISSN 1213-1814.
  31. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Magda HORÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 5, s. 569-577. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017569.
  32. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Magda HORÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie. In II. Neuromuskulární fórum. Sborník abstrakt. 2017. ISBN 978-80-7471-196-1.
  33. HORÁK, Tomáš, Stanislav VOHÁŇKA, Eliška TVRDÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. The diagnostic overlap of statin-induced necrotizing autoimmune myopathy with other idiopathic autoimmune myopathies. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 3rd Congress of the European Academy of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
  34. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií - česká verze MG-QOL15. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 1, s. 66-69. ISSN 1210-7859.

  2016

  1. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce a její dia gnostika u roztroušené sklerózy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 2, s. 188-198. ISSN 1210-7859.
  2. KOVAĽOVÁ, Ivana, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Broadening the spectrum of controls for skin biopsy in painful neuropathies: spondylotic cervical myelopathy patients with painful feet. Brain and Behavior. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2016, roč. 6, č. 3, s. 1-5. ISSN 2162-3279. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/brb3.444.
  3. KADAŇKA, Zdeněk, Eva BÁRTKOVÁ, Karel MÁCA a Josef BEDNAŘÍK. Cervical Spondylotic Myelopathy in Later Pregnancy: A Case Report. Journal of Spine and Neurosurgery. 2016. ISSN 2325-9701. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4172/2325-9701.1000261.
  4. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Česká verze MG-QOL 15 - validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií. In 30. český a slovenský neurologický sjezd. 2016.
  5. KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 68-76. ISSN 1210-7859.
  6. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Ivana KOVAĽOVÁ a Barbora JUROVÁ. Epidemiology and imaging characteristics of degenerative cervical cord compression. In European Journal of Neurology. Meeting Abstract: P11275. 2016. ISSN 1351-5101.
  7. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Jan KOČICA a Tomáš SKUTIL. Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
  8. KOVAĽOVÁ, Ivana, Magda HORÁKOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Marek MICHALEC, Josef BEDNAŘÍK a Jana RAPUTOVÁ. Hodnocení rohovkové inervace pomocí korneální konfokální mikroskopie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
  9. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ, M. SKORNA, Ladislav DUŠEK, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 33, č. 5, s. 650-654. ISSN 0742-3071. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/dme.12890.
  10. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Myastenia Gravis Composite (MGC) - validace české verze. In Neuromuskulární kongres. 2016.
  11. CHMELÍKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Myasthenia Gravis Composite - validace české verze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 585-590. ISSN 1210-7859.
  12. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Jana STRENKOVÁ. Pilot data from national registry of myasthenia (MyReg) in Czech republic. In Myology 2016 held from 14 March 2016 to 18 March 2016. 2016.
  13. KOVAĽOVÁ, Ivana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Barbora JUROVA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Prevalence and Imaging Characteristics of Nonmyelopathic and Myelopathic Spondylotic Cervical Cord Compression. Spine. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2016, roč. 41, č. 24, s. 1908-1916. ISSN 0362-2436. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000001842.
  14. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Pavel WEBER. Rizikové faktory a senzitivní fenotyp bolestivé diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
  15. HORÁK, Tomáš, Josef BEDNAŘÍK a Stanislav VOHÁŇKA. SINAM - statiny indukované nekrotizující autoimunitní myopatie - vlastní zkušenosti. In 30. český a slovenský neurologický sjezd. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Sborník abstrakt. 2016. ISSN 1210-7859.
  16. KADAŇKA, Zdeněk, Eva KADAŇKOVÁ, Karel MÁCA a Josef BEDNAŘÍK. Spondylogenní cervikální myelopatie v graviditě - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
  17. VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď v diagnostice neuropatie tenkých vláken. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 52-60. ISSN 1210-7859.
  18. JACKOVÁ, Jana, Petra ŠEDOVÁ, Robert D BROWN, Tomáš BRYNDZIAR, Miroslav ZVOLSKY, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. The High Frequency of Guideline-Approved and Guideline-Disapproved Medication Use in Stroke and Transient Ischemic Attack. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 25, č. 11, s. 2688-2693. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.07.016.
  19. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita kožní biopsie v odlišení bolestivé a nebolestivé diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.

  2015

  1. KOPÁČIK, Roman, Eva DRAŽANOVÁ, Lucie GROSSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, I. HRADILOVÁ, Petr DUBOVÝ, Blanka ADAMOVÁ, Zenon STARČUK a J. VYLETELKA. Animální model septické encefalopatie - pilotní studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  2. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Blanka ADAMOVÁ a Zdeněk KADAŇKA. Asymp­tomatická spondylogenní komprese krční míchy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 24-33. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn201524.
  3. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, I. MARTINKA, P. ŠPALEK, Radim MAZANEC, A. VÁVRA, P. RIDZOŇ, M. FORGÁČ, Miloš SUCHÝ a Martina PÁTÁ. Česko-slovenská databáze nemocných s multifokální motorickou neuropatií a chronickou zánětlivou demyelinizační neuropatií - první poznatky. In 8.Neuromuskulární kongres Bratislava, 16.-17.4.2015. 2015.
  4. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Ivan MARTINKA, Peter ŠPALEK, Radim MAZANEC, Alexander VÁVRA, Peter RIDZOŇ, M FORGÁČ, M PÁTÁ a M SUCHÝ. Česko-slovenská databáze nemocných s multifokální motorickou neuropatií a chronickou zánětlivou demyelinizační polyneuropatií − první poznatky. Neurológia pre prax. Bratislava: Solen, 2015, roč. 16, S1, s. 19-20. ISSN 1337-4451.
  5. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, J. JUNKEROVÁ, J. STANĚK, J. KUCHYŇKA, L. STRMISKOVÁ, R. MAZANEC, J. HABERLOVÁ, P. OTRUBA, T. BOŽOVSKÝ, E. EHLER, A. VÁVRA, P. RIDZOŇ, M. FORGÁČ, P. VAŠKO, Dragana KVASNIČKOVÁ, M. PÁTÁ a M. SUCHÝ. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. In VIII. Neuromuskulárny kongres, Bratislava. 2015.
  6. BEDNAŘÍK, Josef. Diabetická polyneuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  7. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Roman KOPÁČIK, Michal JABORNÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Barbora JAKUBCOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Does lumbar spinal stenosis increase the risk of spondylotic cervical spinal cord compression? European Spine Journal. New York: Springer, 2015, roč. 24, č. 12, s. 2946-2953. ISSN 0940-6719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00586-015-4049-0.
  8. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Barbora POLÁKOVÁ, Markéta ULREICHOVÁ, Pavel ŠMÍD, Eva JANOUŠOVÁ, Matyáš KUHN, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 2, s. 188-195. ISSN 1210-7859.
  9. ŽURKOVÁ, Petra, Filip DOSBABA, Zdeněk MERTA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis - předběžné výsledky. In Neurólogia pre prax - Suplemet 1. 1. vyd. Bratislava: Solen s.r.o., 2015, s. 42. ISSN 1337-4451.
  10. ŽURKOVÁ, Petra, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk MERTA, Filip DOSBABA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Efekt tréninku nádechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou mysthenia gravis. In XIX. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
  11. NEKVAPILOVÁ, Eva, Petra VALKOVSKÁ a Josef BEDNAŘÍK. Emocionální distres u diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  12. ŠROTOVÁ, Iva, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hormonální stimulace u IVF a roztroušená skleróza – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  13. HORÁKOVÁ, Magda, Stanislav VOHÁŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Charakteristika myastenických pacientů neuromuskulárního centra FN Brno. In Neuromuskulární kongres. 2015.
  14. ŠEDOVÁ, Petra, Robert D Jr BROWN, Marek ZVOLSKÝ, Pavla KADLECOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš BRYNDZIAR, Michaela POSPECHOVA, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Incidence of Hospitalized Stroke in the Czech Republic from the National Registry of Hospitalized Patients. In International Journal of Stroke. European Stroke Organisation Conference 2015, Glasgow, UK. 2015. ISSN 1747-4949. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ijs.12479.
  15. KOVAĽOVÁ, Ivana, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kožní biopsie u pacientů se spondylogenní cervikální myelopatií a pozitivními senzitivními symptomy na dolních končetinách. In 8.Neuromuskulární kongres Bratislava, 16.-17.4.2015. 2015.
  16. KINCOVÁ, Soňa, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Most of the QST methods show excellent diagnostic validity in discrimination of diabetic neuropathy patients and healthy controls. In The 15th European congress on clinical neurophysiology, Brno, Book of abstracts p. 148. 2015.
  17. BEDNAŘÍK, Josef. Neurologické poruchy v rámci kritických stavů: proč je diagnostikovat? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 3, s. 133-136. ISSN 1213-1814.
  18. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Soňa KINCOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Neuropatická bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  19. BEDNAŘÍK, Josef. Neuropatická komponenta bolestí zad. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 5, s. 253-256. ISSN 1213-1814.
  20. BEDNAŘÍK, Josef. Neuropatická komponenta bolestí zad. In Richard Rokyta, Cyril Höschl. Bolest a regenerace v medicíně. První vydání. Praha: Axonite CZ, 2015, s. 115-121. Axonite review. ISBN 978-80-88046-03-5.
  21. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Richard CHALOUPKA a Josef BEDNAŘÍK. Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal. New York: Springer, 2015, roč. 24, č. 2, s. 369-380. ISSN 0940-6719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00586-014-3411-y.
  22. JURA, R., Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr JANKŮ a Josef BEDNAŘÍK. PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) doprovázející preeklampsii u ženy s dvoj četným těhotenstvím - kazuistika. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 156-160. ISSN 1214-2158.
  23. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Ivana KOVAĽOVÁ a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence a zobrazovací charakteristiky asymptomatické a symptomatické spondylogenní komprese krční míchy v populaci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  24. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Prognostický význam A- vln jako jediné elektrofyziologické abnormity. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  25. ADAMOVÁ, Blanka, Marek MECHL, Tereza ANDRAŠINOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Radiologické hodnocení lumbální spinální stenózy a jeho klinická korelace. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2015, roč. 78, č. 2, s. 139-147. ISSN 1210-7859.
  26. MITASOVA, A. a Josef BEDNAŘÍK. Recidivující tranzitorní globální amnézie – čtyři kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2015, roč. 78, č. 5, s. 580-584. ISSN 1210-7859.
  27. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Roman KOPÁČIK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Barbora JAKUBCOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Riziko spondylogenní komprese krční míchy u pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  28. ŠROTOVÁ, Iva, Igor CRHA, Eva VLČKOVÁ, Monika SVOBODOVÁ, Eva NEKVAPILOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Roztroušená skleróza, neplodnost a její léčba. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 655-660. ISSN 1210-7859.
  29. ŠKORŇA, Miroslav, Roman KOPÁČIK, Eva VLČKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Small-nerve-fiber pathology in critical illness documented by serial skin biopsies. Muscle & nerve. New York: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 52, č. 1, s. 28-33. ISSN 0148-639X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mus.24489.
  30. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Spolehlivost (reliabilita) kvantitativního testování senzitivity. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
  31. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 442-452. ISSN 1210-7859.
  32. ŠROTOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Soňa KINCOVÁ, Luděk RYBA, Ladislav DUŠEK, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 45-56. ISSN 1210-7859.
  33. ŠEDOVÁ, Petra, Robert D., Jr. BROWN, Miroslav ZVOLSKY, Pavla KADLECOVA, Tomas BRYNDZIAR, Ondrej VOLNY, Viktor WEISS, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULIK. Validation of Stroke Diagnosis in the National Registry of Hospitalized Patients in the Czech Republic. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, roč. 24, č. 9, s. 2032-2038. ISSN 1052-3057. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.04.019.
  34. MARTINKA, Ivan, Josef BEDNAŘÍK, Miriam SOSKOVÁ, Katarína SITÁROVÁ a Peter ŠPALEK. Very late-onset myasthenia gravis in Slovak Republic). EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2015, roč. 22, Suppl 1, s. 203-203.
  35. KINCOVÁ, Soňa, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vliv věku a pohlaví na senzitivní a algickou percepci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.

  2014

  1. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, I. MARTINKA, P. ŠPALEK, Radim MAZANEC, A. VÁVRA, P. RIDZOŇ, M. FORGÁČ, Miloš SUCHÝ a Martina PÁTÁ. Česko-slovenská databáze nemocných s multifokální motorickou neuropatií a chronickou zánětlivou demyelinizační neuropatií - první poznatky. In 28. Český a slovenský neurologický kongres Ostrava 19.22.11.2014. 2014.
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, B. POLÁKOVÁ, M. ULREICHOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK) u osob s afázií. In 28. Český a slovenský neurologický sjezd v Ostravě, 19.-22.11.2014. 2014.
  3. BEDNAŘÍK, Josef. Encefalopatie kritického stavu. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 517-518. ISBN 978-80-7492-066-0.
  4. ŠEDOVÁ, Petra, Robert D Jr BROWN, Tomáš BRYNDZIAR, Miroslav ZVOLSKY, Pavla KADELCOVA, Viktor WEISS, Ondrej VOLNY, Josef BEDNAŘÍK a Robert MIKULÍK. Epidemiology Stroke Program in the Czech Republic – Is the National Registry of Hospitalized Patients Valid for Further Epidemiological Research? In Neuroepidemiology 2014;43:71–113. 2014. ISSN 0251-5350. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000369115.
  5. BEDNAŘÍK, Josef. Farmakoterapie neuropatické bolesti ve světle medicíny založené na důkazech. Bolest. Praha: Tigis, 2014, roč. 17, č. 2, s. 41-46. ISSN 1212-0634.
  6. ADAMOVÁ, Blanka, Roman KOPÁČIK, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Is Electrophysiology Useful in the Differential Diagnostics of Lumbar Spinal Stenosis and Diabetic Polyneuropathy? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 684-690. ISSN 1210-7859.
  7. BEDNAŘÍK, Josef. Neuromuskulární onemocnění. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 510-515. ISBN 978-80-7492-066-0.
  8. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Pacienti s Parkinsonovou nemocí a „Test 3F Dysartrický profil“. In XIV. Mezinárodní logopedické konference SAL, Štrbské Pleso 8.-11.10.2014. 2014.
  9. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Zenon STARČUK JR., Roman KOPÁČIK a Josef BEDNAŘÍK. Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších. Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Společnost elektrotechnického inženýrství, 2014, roč. 1/2014, 1/2014, s. 9-15.
  10. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence and imaging characteristics of asymptomatic andsymptomatic spondylotic cervical spinal cord compression. In Joint Congress of European Neurology, Istanbul 31.5.-3.6.2014. Eur J Neurol 21 (Suppl 1). 2014. ISSN 1351-5101.
  11. ŽURKOVÁ, Petra, Zdeněk MERTA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou myasthenia gravis. In II. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. XXIII. Moravskoslezské dny pneumologie. XII. Tománkův den bronchologie. 2014.
  12. ŽURKOVÁ, Petra, Ondřej KOLAŘÍK, Zdeněk MERTA, Milada DOŠKOVÁ, Miroslava BARTOŠKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zhodnocení plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s myasthenia gravis – předběžné výsledky. In 28. český a slovenský neurologický sjezd 19.-22.11. Ostrava. 2014. ISSN 1210-7859.

  2013

  1. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Adam FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology. Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2013, roč. 255, 1-2, s. 92-96. ISSN 0165-5728. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2012.10.014.
  2. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JAKUBCOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Cervical spinal cord compression: prevalence and diffusion tensor imaging data analysis. In 37th ESNR Annual Meeting. 2013.
  3. POLÁKOVÁ, B., M. ULREJCHOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace [DFK]: normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  4. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace [DFK]: u pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  5. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, B. POLÁKOVÁ, M. ULREJCHOVÁ, Naděžda LASOTOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace u pacientů s afázií. In Neurologie pro praxi. 2013. ISSN 1213-1814.
  6. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA, Pavel ŠTOURAČ, Ctirad MACHÁČEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a P. KRUPA. Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109. ISSN 1210-7859.
  7. BEDNAŘÍK, Josef. Intravenózní lidský imunoglobulin jako léčba 1. volby u chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 4, s. 211-212. ISSN 1213-1814.
  8. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Klinický vývoj a jeho prediktory u pacientů s lumbální spinální stenózou – 12leté sledování. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  9. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 76, Supplementum 1, s. 27-31. ISSN 1210-7859.
  10. ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1 typu a roztroušené sklerózy – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  11. VLČKOVÁ, Eva, Iva ŠROTOVÁ, Roman KOPÁČIK, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kvantitativní testování mechanické algické percepce pomocí kalibrovaných špendlíků – pilotní studie. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
  12. KOPÁČIK, Roman, Blanka ADAMOVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Kvantitativní testování senzitivity u lumbální spinální stenózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  13. KRESS, Michaela, Alexander HÜTTENHOFER, Marc LANDRY, Rohini KUNER, Alexandre FAVEREAUX, David GREENBERG, Josef BEDNAŘÍK, Paul HEPPENSTALL, Florian KRONENBERG, Marzia MALCANGIO, Heike RITTNER, Nurcan ÜÇEYLER, Zlatko TRAJANOSKI, Peter MOURITZEN, Frank BIRKLEIN, Claudia SOMMER a Hermona SOREQ. microRNAs in nociceptive circuits as predictors of future clinical applications. Frontiers in Molecular Neuroscience. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2013, roč. 6, art. 33, s. 1-11. ISSN 1662-5099. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnmol.2013.00033.
  14. EHLER, E., Josef BEDNAŘÍK, C. HÖSCHL, P. WINKLER, M. SUCHÝ a M. PÁTÁ. Náklady na poruchy mozku v České republice. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. PRAGUE: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2013, roč. 76, č. 3, s. 282-291. ISSN 1210-7859.
  15. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. Neurological impairment score in lumbar spinal stenosis. European Spine Journal. Springer, 2013, roč. 22, č. 8, s. 1897-1906. ISSN 0940-6719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00586-013-2731-7.
  16. KADAŇKA, Zdeněk, Stanislav PEŠKA a Josef BEDNAŘÍK. Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 51-53. ISSN 1213-1814.
  17. ŠROTOVÁ, Iva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Z. ADAM, Světlana SKUTILOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. POEMS syndrom – kazuistika. In Neurológia pre prax. 2013. ISSN 1213-1814.
  18. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence asymptomatické a symptomatické spondylotické komprese krční míchy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  19. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence asymptomatické a symptomatické spondylotické komprese krční míchy. In II.Spinální kongres, Mikulov 7.-8.listopadu 2013. 2013.
  20. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence asymptomatické a symptomaticvké spondylotické komprese krční míchy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  21. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence asymptomatické a symptomaticvké spondylotické komprese krční míchy. In 27. Český a slovenský neurologický sjezd Praha 20.-23.11.2013. 2013.
  22. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence of asymptomatic and symptomatic spondylotic cervical spinal cord compression. In Journal of the Neurological Sciences. 2013. ISSN 0022-510X.
  23. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JAKUBCOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spondylogenní komprese krční míchy: prevalence a analýza dat MR-DTI zobrazení. In V. český neuroradiologický kongres. 2013.
  24. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Martina MRAČKOVÁ, Radek MAREČEK, Dagmar BERÁNKOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Test 3F Dysartrický profil – normativní hodnoty řeči v češtině. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 614-618. ISSN 1210-7859.
  25. ŠROTOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Josef KOSÍK, Dragana ULDRIJANOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647. ISSN 1210-7859.
  26. VAŠULÍNOVÁ, Iva, Eva HAVRÁNKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Zs. CSÉFALVAY, Jiřina KLENKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření fatických funkcí [VFF]: normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  27. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Zs. CSÉFALVAY, Irena REKTOROVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření fatických funkcí [VFF]: výkony pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
  28. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální dia­gnostice míšních lézí. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481. ISSN 1210-7859.

  2012

  1. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Miroslav ŠKORŇA, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Anaplastický astrogliální tumor s rysy glioblastomu míchy – kazuistika. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012. ISBN 978-80-905078-0-7.
  2. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metalloproteinázu-2 a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 3, s. 314-319. ISSN 1210-7859.
  3. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Autonomní dysfunkce v počátečních stádiích roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  4. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Martin HÄCKEL, František NERADILEK a Bohumil SKÁLA. Bolesti v zádech. In Bolest : monografie algeziologie. 2. vydání. Praha: Tigis, 2012, s. 513-535. ISBN 978-80-87323-02-1.
  5. BEDNAŘÍK, Josef a E. Wesley ELY. Delirium detection in stroke patients - Reply. Critical Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012, roč. 40, č. 7, s. 2267-2268. ISSN 0090-3493. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e3182515042.
  6. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, M. BEDNAŘÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Petra ALEXOVÁ a Naděžda LASOTOVÁ. Diagnostika deficitů vizuální pozornosti u pacientů s afázií. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, M. ULREICHOVÁ, B. POLÁKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Naděžda LASOTOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník funkcionální komunikace (DFK). In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  8. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Evaluation of sensory and pain perception and mechanisms of central modulation of pain peception in patients with multiple sclerosis (a pilot study). In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  9. DIVIŠOVÁ, Šárka, Petr DUBOVÝ, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Neurological Sciences. Elsevier Science, 2012, roč. 315, 1-2, s. 60-63. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2011.11.038.
  10. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  11. PRAKSOVÁ, Petra, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Zuzana MIKULKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Immunoregulatory T cells in multiple sclerosis and the effect of interferon beta and glatiramer acetate treatment on T cell subpopulations. Journal of the Neurological Sciences. Amserdam: Elsevier, 2012, roč. 319, 1-2, s. 18-23. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2012.05.036.
  12. MITÁŠOVÁ, Adéla, Ladislav MITÁŠ, Igor URBÁNEK, Luděk RYBA, Ivo HANKE, M. RUBER, Radka MICHALČÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 574-580. ISSN 1210-7859.
  13. VEČEŘA, Lubomír a Josef BEDNAŘÍK. Kazuistika Guillainova-Barrého syndromu u pacienta s renálním karcinomem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 1, s. 84-87. ISSN 1210-7859.
  14. SUCHÝ, Miloš a Josef BEDNAŘÍK. Klinické doporučené postupy v neurologii I : [národní sada klinických standardů]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 273 s. ISBN 978-80-244-3004-1.
  15. PIŤHA, Jiří, Josef BEDNAŘÍK, Olga ZAPLETALOVÁ, Jan SCHÜTZNER, Josef ZÁMEČNÍK, Zdeněk AMBLER, Martina PÁTÁ a Miloš SUCHÝ. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 2, s. 244-252. ISSN 1210-7859.
  16. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER, Jaroslav OPAVSKÝ, Otakar KELLER, Richard ROKYTA, Radim MAZANEC, Jan LEJČKO, Jiří A. KOZÁK, Miloš SUCHÝ, Martina PÁTÁ a P. KOŽENÝ. Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 1, s. 93-101. ISSN 1210-7859.
  17. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk AMBLER. Léčba diabetické neuropatie. Neurologie v praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, Suppl. E, s. 14-18. ISSN 1213-1814.
  18. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ, Ondřej SOUČEK, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Lewisův-Sumnerův syndrom - Kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 498-502. ISSN 1210-7859.
  19. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL, Luděk RYBA a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, 188 s. ISBN 978-80-7262-945-9.
  20. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka a Josef BEDNAŘÍK. Lumbální spinální stenóza – poddiagnostikované onemocnění vyššího věku. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 9, č. 11, s. 456-459. ISSN 1214-8687.
  21. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Lze predikovat dlouhodobý vývoj pacientů s lumbální spinální stenózou? In Spondylochirurgický kongres, Brno. 2012.
  22. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBANEK, Marek MECHL, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KADAŇKA. Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression Correlations Between Clinical and Electrophysiological Findings. SPINE. 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56. ISSN 0362-2436. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e31820e6c35.
  23. OKÁČOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Hana LATTOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Neurologické komplikace spojené s asistovanou reprodukcí - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 637-640. ISSN 1210-7859.
  24. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Miloš KEŘKOVSKÝ, Světlana SKUTILOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Mária HNOJČÍKOVÁ. POEMS syndrom – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  25. BEDNAŘÍK, Josef, Šárka DIVIŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC a Ladislav DUŠEK. Polyneuropatie asociovaná s prediabetem/časným diabetem mellitem 2. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  26. MITÁŠOVÁ, Adéla, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra BALABÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a E. Wesley ELY. Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Critical Care Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012, roč. 40, č. 2, s. 484-490. ISSN 0090-3493. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e318232da12.
  27. JURA, René, Josef BEDNAŘÍK, Dagmar FILIPOVIČOVÁ a Zdeňka KŘIVÁNKOVÁ. Povědomí veřejnosti o varovných příznacích a rizikových faktorech iktu a jeho vývoj po 10 letech. In Neurologie pro praxi. 2012. ISSN 1213-1814.
  28. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Miroslav ŠKORŇA, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350. ISSN 1085-9489. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x.
  29. DIVIŠOVÁ, Šárka, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Prediabetes/early diabetes-associated polyneuropathy is predominantly preclinical and ilvolves sensory small fibres. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  30. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Prediction of long-term clinical outcome in patients with lumbar spinal stenosis. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 2012, roč. 21, č. 12, s. 2611-2619. ISSN 0940-6719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00586-012-2424-7.
  31. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence spondylogenní komprese krční míchy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  32. VLČKOVÁ, Eva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prognostic significance of A-waves as an isolated abnormity of nerve conduction studies. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  33. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 444-453. ISSN 1210-7859.
  34. VLČKOVÁ, Eva, Šárka DIVIŠOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování termického čití – normativní data, vliv fyziologických proměnných a algoritmů testování. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  35. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Ladislav DUŠEK. Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Spondylochirurgický kongres, Brno. 2012.
  36. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Mária HNOJČÍKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Ladislav DUŠEK. Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  37. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. 2012. ISSN 1211-7579.
  38. VLČKOVÁ, Eva, Iva OKÁČOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Sympatická kožní odpověď u periferní a centrálkní autonomní odpovědi. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  39. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, M. MRAČKOVÁ, M. MAREČEK, D. BERÁNKOVÁ, I. ELIÁŠOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Irena REKTOROVÁ. Tets 3F dysartrický profil – normativní hodnoty řeči. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  40. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Petra PRAKSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. The autonomic dysfunction and fatigue in initial phase of multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  41. JURA, René, Josef BEDNAŘÍK, Dagmar FILIPOVIČOVÁ a Zdeňka KŘIVÁNKOVÁ. The comparison of public knowledge of stroke warning signs and risk factors between 2000 and 2010. In Cerebrovascular Diseases. 2012. ISSN 1015-9770.
  42. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Towards a predictive model for post-stroke delirium. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2012, roč. 26, 7-8, s. 962-971. ISSN 0269-9052. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/02699052.2012.660510.
  43. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 562-572. ISSN 1210-7859.
  44. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  45. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie - normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  46. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie – normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 455-459. ISSN 1210-7859.

  2011

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. A predictive statistical model for post-stroke delirium. In Journal of Neurology. 2011. ISSN 0340-5354.
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kamila PAZUCHOVÁ, Alena VELECKÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Agrafie u Alzheimerovy demence. In IIII. Neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny. 2011.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Are subjects with spondylotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. London: B M J PUBLISHING GROUP, 2011, roč. 82, č. 7, s. 779-781. ISSN 0022-3050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/jnnp.2009.198945.
  4. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs 3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
  5. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
  6. BEDNAŘÍK, Josef. Bolesti v lumbosakrální oblasti – nový pohled na starý problém. Causa Subita. 2011, Neuveden, č. 14, s. 108-111. ISSN 1212-0197.
  7. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment after 10 years. European Spine Journal. Springer, 2011, roč. 20, č. 9, s. 1533-1538. ISSN 0940-6719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00586-011-1811-9.
  8. VOHÁŇKA, Stanislav, Daniela PÁCLOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Congenital myotonia caused by mutation in the chloride channel ClC-1 in the South Moravian Region of Czech Republic. In Neuromuscular Disorders. 2011. ISSN 0960-8966.
  9. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Daniela PÁCLOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Congenital Myotonia Caused by Mutations in the CIC-1 Chloride Channel Gene. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74, č. 4, s. 467-470. ISSN 1210-7859.
  10. BEDNAŘÍK, Josef. Definice, klasifikace a diagnostika neuropatické bolesti. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  11. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra BALABÁNOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Diagnostické možnosti zkoušky vizuální pozornosti: Validizace metody – zohlednění faktoru věku. In Psychiatrie. 2011. ISSN 1211-7579.
  12. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Diferenciace symptomatické a asymptomatické komprse krční míchy pomocí zobrazení tenzorů difuze. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  13. BURŠOVÁ, Šárka, Petr DUBOVÝ, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Exprese GAP-43 v kožní biopsii u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  14. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus Rs3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  15. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus RS3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  16. OKÁČOVÁ, Iva, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Světlana SKUTILOVÁ a Petra BALABÁNOVÁ. Heidenhainova varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci – kazuistika. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  17. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, Ctirad MACHÁČEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. High-grade gliom kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  18. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u zdravých. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  19. OKÁČOVÁ, Iva, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ a Pavel ŠTOURAČ. Hodnocení autonomní dysfunkce u pacientů v počátečních stádiích sclerosis multiplex. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  20. MIKULKOVÁ, Zuzana, Petra PRAKSOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Imbalance in T-cell and cytokine profiles in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Journal of the neurological sciences. Netherlands: Amsterdam : Elsevier, 2011, roč. 300, 1-2, s. 135-141. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2010.08.053.
  21. SUCHÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, O ŠKODA a M PÁTÁ. Implementace klinických standardů do praxe neurologických pracovišť. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  22. PRAKSOVÁ, Petra, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK, Zuzana MIKULKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Imunoregulační T lymfocyty a jejich ovlivnění léčbou u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  23. BEDNAŘÍK, Josef. IVIG jako léčba 1.volby u CIDP. In Neurologie pro praxi. 2011. ISSN 1213-1814.
  24. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš SUCHÝ a Edvard EHLER. Klinické standardy v české neurologii – historie a současnost. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  25. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER, J OPAVSKÝ, Otakar KELLER, R ROKYTA, R MAZANEC, Miloš SUCHÝ, M PÁTÁ a P KOŽENÝ. Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. In Bolest. 2011. ISSN 1212-0634.
  26. BEDNAŘÍK, Josef, Stanislav VOHÁŇKA, Edvard EHLER, Zdeněk AMBER, Jiří PIŤHA, Jiří VENCOVSKÝ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miloš SUCHÝ, Martina PÁTÁ a Pavel KOŽENÝ. Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou – zkrácená verze. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 3, s. 207–209. ISSN 1213-1814.
  27. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ a Ladislav DUŠEK. Konzervativní vs. Operační řešení spondylogenní cervikální myelopatie – desetiletá prospektivní randomizovaná studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  28. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Laboratorní testy pro diagnostiku neuropatické bolesti. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  29. BEDNAŘÍK, Josef. Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 6, s. 394-397. ISSN 1213-1814.
  30. BEDNAŘÍK, Josef. Léčebná výměnná plazmaferéza v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1335-9592.
  31. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Lewis-Sumnerův syndrom - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  32. BEDNAŘÍK, Josef. Lidský imunoglobulin v léčbě multifokální motorické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  33. MAJEROVÁ, V., J. ROTH, J. WAISHAUPT, O. BEZDÍČEK, M. MILER, E. RŮŽIČKA, Adéla MITÁŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, R. JURA, P. BALABÁNOVÁ a R. RUSINA. Limbická encefalitida – dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 3, s. 335-338. ISSN 1210-7859.
  34. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Igor URBÁNEK. Magnetic resonance diffusion tensor imaging in patients with cervical spondylotic spinal cord compression: correlation between clinical and electrophysiological findings. In Journal of Neurology. 2011. ISSN 0340-5354.
  35. BEDNAŘÍK, Josef. Neuromuskulární poruchy v rámci kritického stavu. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1335-9592.
  36. KONTROVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, R MICHALČÁKOVÁ, M JEŽKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ a Tomáš KAŠPÁREK. Neuropsychiatrické projevy v iniciálních stádiích RS a jejich korelát v neurozobrazovacích metodách. In Neurovědní workshop. 2011.
  37. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER, J OPAVSKÝ, Jan KELLER, R ROKYTA, R MAZANEC, Miloš SUCHÝ, M PÁTÁ a P KOŽENÝ. Nový klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  38. NĚMEC, Martin, Petra PRAKSOVÁ, Milan LEZNAR, Martin REPKO, Vladimír TICHÝ, M MOKRÁ, H HORÁLKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Peroperační monitorace evokovaných potenciálů u operací skolióz ve FN Brno. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  39. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Post-stroke delirium assessment and epidemiology, European Journal of Neurology, 18, suppl. 2, s. 424-424. USA, 2011, 1 s. ISSN 1351-5101.
  40. JURA, René, Josef BEDNAŘÍK, J KADLČÍKOVÁ, Dagmar FILIPOVIČOVÁ, Zdeňka KŘIVÁNKOVÁ a Markéta JUROVÁ. Povědomí veřejnosti o varovných příznacích a rizikových faktorech iktu a jeho vývoj po deseti letech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  41. SUCHÝ, Miloš, M PÁTÁ, Jiří PIŤHA a Josef BEDNAŘÍK. Praktické zkušenosti z vývoje klinických doporučených postupů a ukazatelů kvality u neuromuskulárních onemocnění. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.
  42. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Predikce dlouhodobého klinického vývoje pacientů s lumbální spinální stenózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  43. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ, Petra BALABÁNOVÁ a Igor URBÁNEK. Prediktivní model rozvoje deliria po akutní cévní mozkové příhodě. In III. Neurovědní workshop 1. NK LF MU a FN u sv. Anny. 2011.
  44. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla MITÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Petra ALEXOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Prediktivní statistický model delíria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  45. BEDNAŘÍK, Josef, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš KAŠPÁREK, Martina JEŽKOVÁ a Petra ALEXOVÁ. Prediktivní statistický model rozvoje deliria po cévní mozkové příhodě. In VI. Pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči. 2011.
  46. LASOTOVÁ, Naděžda, Milena KOŠŤÁLOVÁ, D BARTUŠEK, A ŠTOURAČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Syndrom Guillainův - Barrého: logopedická intervence (kasuistika). In Sborník XIX. Konference AKL ČR, Tábor. 2011.
  47. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Two frequent polymorphisms of angiotensinogen and their association with multiple sclerosis progression rate. Journal of the Neurological Sciences. Elsevier Science, 2011, roč. 303, 1-2, s. 31-34. ISSN 0022-510X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2011.01.020.
  48. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Učebnice speciální neurologie. 3. přepracované vydání. 3. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2011. ISBN 80-210-2125-X.
  49. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Adéla MITÁŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Petra ALEXOVÁ, Ladislav DUŠEK, Stanislav VOHÁŇKA a EW ELY. Validace české verze "The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit" (CAM-ICUcz), incidence a prognóza deliria po cévní mozkové příhodě. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  50. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, D. PÁCLOVÁ, J. SEDLÁČKOVÁ a L. FAJKUSOVÁ. Vrozená myotonie na podkladě mutací v genu pro chloridový kanál. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, roč. 74/107, č. 4, s. 467-470. ISSN 1210-7859.
  51. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Výskyt a lokalizace A-vln u nejčastějších diagnostických jednotekvyšetřovaných v elektrofyziologické laboratoři. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.
  52. PIŤHA, Jiří, Josef BEDNAŘÍK, O ZAPLETALOVÁ, Zdeněk AMBLER, J SCHUTZNER, J ZÁMEČNÍK, Miloš SUCHÝ a M PÁTÁ. Vývoj klinického standardu pro diagnostiku a terapii myasthenia gravis. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.
  53. ZAPLETALOVÁ, O, J PIŤHA, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk AMBLER, J SCHUTZNER, J ZÁMEČNÍK, Miloš SUCHÝ a M PÁTÁ. Vývoj klinického standardu pro diagnostiku a terapii myasthenia gravis. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  54. VLČKOVÁ, Eva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Význam A-vln v predikci rozvoje širších elektrofyziologických abnormit. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.
  55. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. In 25. český a slovenský neurologický sjezd. 2011.

  2010

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kamila PAZUCHOVÁ, Alena VELECKÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Agrafie u afázie a demence. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/106 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, s. S76-77, 2 s. ISSN 1210-7859.
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aphasia and its relation to severity of cognitive deficit in dementia. In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Dagmar SLÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Are subjects with spondylotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
  4. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfismů v genu pro gelatinázu A s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  5. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Šárka BURŠOVÁ. A-vlna, klinický význam a reprodukovatelnost. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  6. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment after 100 months. In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
  7. SKUTILOVÁ, Světlana, Josef BEDNAŘÍK a Jiří PRÁŠEK. Correlation of findings on SPECT DATScan and transcranial sonography in Parkinson's disease. In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
  8. BEDNAŘÍK, Josef. Definice a diagnostika neuropatické bolesti. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  9. BEDNAŘÍK, Josef. Delirium v intenzivní péči. In Psychiatrie. 2010. ISSN 1211-7579.
  10. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diabetic peripheral neuropathic pain in recent type 2 diabetes mellitus. In Acta myologica. 2010. ISSN 1128-2460.
  11. BEDNAŘÍK, Josef. Diagnostika neuropatické bolesti. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  12. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Diferenciace symptomatické a asymptomatické komprese krční míchy pomocí zobrazení tenzorů difuze. In Česká a slovenská neurologie a neurochirgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  13. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Existuje zvýšené riziko míšní léze po lehkém poranění krční páteře u nemocných s asymptomatickou spondylogenní kompresí krční míchy? In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  14. BEDNAŘÍK, Josef. Lambertův-Eatonův myastenický syndrom. In Myasthenia gravis a ostatní poruchy neurosvalového přenosu. Praha: Maxdorf, 2010, s. 284-291. ISBN 978-80-7345-230-8.
  15. JURA, René, Stanislav PEŠKA a Josef BEDNAŘÍK. Lysis of large intraluminal common carotid artery free-floating thrombus. In Abstracts of the 19th European Stroke Conference. Cerebovascular Diseases. 2010. ISSN 1015-9770.
  16. NĚMEČEK, S, J CERMAN, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, I LÁTR, J NÁHLOVSKÝ, T ČESÁK, V HOBZA, J NĚMEČKOVÁ, P ELIÁŠ, Marek MECHL a J VYMAZAL. Nádory nervového systému a hypofýzy. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 127-232. ISBN 978-80-7387-389-9.
  17. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, René JURA, Petra BALABÁNOVÁ a R. RUSINA. Non-paraneoplastická limbická encefalitida-kazuistika. In Sborník abstrakt 24. českého a slovenského neurologického sjezdu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  18. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Nové potencionální markery v diagnostice neuropatie tenkých vláken - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  19. MIKULKOVÁ, Zuzana, Petra PRAKSOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK, Lucie ŠTRAJTOVÁ, Rita PACASOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DÍTĚ a Jaroslav MICHÁLEK. Numerical defects in CD8+CD28- T-suppressor lymphocyte population in patients with type 1 diabetes mellitus and multiple sclerosis. Cellular Immunology. United States: Academic Press, 2010, roč. 262, č. 2, s. 75-79. ISSN 0008-8749.
  20. BEDNAŘÍK, Josef a Stanislav VOHÁŇKA. Onemocnění kosterního svalstva. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 997-1064. ISBN 978-80-7387-389-9.
  21. VOHÁŇKA, Stanislav a Josef BEDNAŘÍK. Onemocnění nervosvalového přenosu. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 969-998. ISBN 978-80-7387-389-9.
  22. AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Onemocnění PNS. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 769-968. ISBN 978-80-7387-389-9.
  23. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ a Ladislav DUŠEK. Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 106, s. 246-252. ISSN 1210-7859.
  24. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73/106, č. 6, s. 663-672. ISSN 1210-7859.
  25. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data a variabilita metodiky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  26. BEDNAŘÍK, Josef, Stanislav VOHÁŇKA, Edvard EHLER, Zdeněk AMBLER, J. PIŤHA, J. VECKOVSKÝ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miloš SUCHÝ, M. PÁTÁ a P. KOŽENÝ. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 579-589. ISSN 1210-7859.
  27. BEDNAŘÍK, Josef, Edvard EHLER, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš SUCHÝ, P KOŽENÝ, Š NOVÁKOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk AMBLER, J PIŤHA a J VENCOVSKÝ. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a terapeutickou plazmaferézou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  28. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Petra ŠÁLYOVÁ, Veronika ŠIKOLOVÁ a Lucie ŠRÁMKOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 106, s. 258-266. ISSN 1210-7859.
  29. MITASOVA, A., Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, R. MICHALCAKOVA, M. JEZKOVA, Tomáš KAŠPÁREK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva STRAŽEVSKÁ, Petra ŠÁLYOVÁ, V. SIKOLOVA a L. SRAMKOVA. Standardization of the Czech Version of The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 3, s. 258-266. ISSN 1210-7859.
  30. PRAKSOVÁ, Petra, Zuzana MIKULKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Jaroslav MICHÁLEK a Josef BEDNAŘÍK. Subpopulations of T-lymphocytes in patients with multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 2010. ISSN 0340-5354.
  31. BEDNAŘÍK, Josef a P URBAN. Toxická a karenční postižení centrálního nervového systému. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 1163-1205. ISBN 978-80-7387-389-9.
  32. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER, Evžen RŮŽIČKA a Martin SMRČKA. Úrazy CNS. In Klinická neurologie, část speciální I. Praha: Triton, 2010, s. 233-279. Neurologie a Neurochirurgie. ISBN 978-80-7387-389-9.
  33. VOHÁŇKA, Stanislav, Martin SMRČKA, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. Úrazy CNS. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 233-282. ISBN 978-80-7387-389-9.
  34. BEDNAŘÍK, Josef. Vertebrogenní onemocnění. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 1065-1103. ISBN 978-80-7387-389-9.
  35. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Výskyt bolestivé polyneuropatie u pacientů s recentním diabetes mellitus II. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  36. SUCHÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, O. ŠKODA, Stanislav VOHÁŇKA, Edvard EHLER, M. PÁTÁ, Pavel KOŽENÝ, Petr KLIKA a Ladislav DUŠEK. Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, 106(5), s. 569–577. ISSN 1210-7859.
  37. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk AMBLER. Získaná postižení nervového systému při orgánových a systémových onemocněních. In Klinická neurologie. Část speciální. Praha: Triton, 2010, s. 1113-1162. ISBN 978-80-7387-389-9.
  38. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Zkouška vizuální pozornosti – příspěvek k validizaci metody (pilotní studie). 2010. ISSN 1211-7579.
  39. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Radka MICHALČÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, A KOHELOVÁ, Alena VELECKÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zkouška vizuální pozornosti (ZVP): nonverbální test u pacientů s afázií. In Psychiatrie. 2010. ISSN 1211-7579.
  40. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Zobrazení tenzorů difuze v magnetické rezonanci u pacientů se spondylogenní kompresí krční míchy a jejich korelace s rozvojem klinicky manifestní kompresivní myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.

  2009

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aetiology of sensory small-fibre neuropathy. In European Journal of Neurology. 16 (Suppl 3). USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009, s. 209. ISSN 1351-5101.
  2. VLČKOVÁ, Eva, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolestivá senzitivní neuropatie u pacientů vyššího věku. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009, s. 31-31. ISSN 1335-9592.
  3. BEDNAŘÍK, Josef a Petr VONDRÁČEK. Critical illness polyneuromyopathy - a well-known but still controversial entity. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 27-35. ISSN 1211-3395.
  4. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ a Ladislav DUŠEK. Diferenciace afázie a demence pomocí české verze The Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz). In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. S114, 1 s. ISSN 1210-7859.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ a Šárka BURŠOVÁ. Effect of age and sex on power spectral analysis of heart rate variability in healthy subjects and sources of variability. In Journal of the Peripheral Nervous System. 14 (Suppl.2). USA: Woodland Publications, 2009, s. 14-15. ISSN 1085-9489.
  6. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiologie neuropatie tenkých vláken. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 29-30. ISSN 1210-7859.
  7. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ-MORAVCOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiology of amsll-fiber neurophaty. Journal of the Peripheral Nervous System. 2009, roč. 14, č. 3, s. 177-183, 6 s. ISSN 1085-9489.
  8. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiology of small-fiber neuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System. USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009, roč. 14, č. 3, s. 177-183. ISSN 1085-9489.
  9. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Genetic Variation and Plasma Level of the Gelatinase A (Matrix Metalloproteinase-2) and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 (TIMP-2) in Multiple Sclerosis. In Neurology. 11 (Suppl.3). USA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2009, s. A34, 1 s. ISSN 0028-3878.
  10. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Lenka FAJKUSOVÁ. Chloridové kanalopatie. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009, s. 16-17. ISSN 1335-9592.
  11. KONTROVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, Z BRYCHTOVÁ a Radka MICHALČÁKOVÁ. Chronická eozinofilní leukémie manifestující se encefalopatií a MR obrazem napodobujícím roztroušenou sklerózu - kasuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 22. ISSN 1210-7859.
  12. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Konzervativní vs. chirurgická léčba SCM po 8 letech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 1). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 40-41. ISSN 1210-7859.
  13. BEDNAŘÍK, Josef. Lambertův-Eatonův myastenický syndrom. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009, s. 13-14. ISSN 1335-9592.
  14. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Hana NOVOTNÁ, Jiří LITZMAN, Pavel ŠTOURAČ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 as biomarkers of various courses in multiple sclerosis. Multiple sclerosis. Basingstoke: Arnold, 2009, roč. 15, č. 3, s. 316-322. ISSN 1352-4585.
  15. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. MR diffusion tensor imaging in spondylotic cervical spinal cord compression. In ECR2009, European Radiology (2009) vol. 19, supp. 1. 2009. ISSN 1432-1084.
  16. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBÁNEK a Marek MECHL. MR diffusion tensor imaging of the cervical spinal cord: correlation with clinical and electrophysiology findings in patients with spondylotic spinal cord compression. In ESNR 2009, Neuroradiology (2009), vol. 51 Supp. 1. Springer, 2009. ISSN 0028-3940.
  17. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. MR zobrazení tenzorů difuze u spondylogenní komprese krční míchy. In Kniha abstrakt k 13. Vědeckému zasedání MR sekce ČRS. 2009. ISBN 978-80-254-4123-7.
  18. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Myotonic disorders in czech population. In Journal of the Neurological Sciences. 285. vyd. 2009, s. S302, 1 s. ISSN 0022-510X.
  19. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Myotonické poruchy: klinické spetrum a genový podklad. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009, s. 16. ISSN 1335-9592.
  20. BEDNAŘÍK, Josef. Neuromuskulární poruchy u kriticky nemocných. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009, s. 28-29. ISSN 1335-9592.
  21. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Painful sensory neuropathies in the elderly. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 16-24. ISSN 1211-3395.
  22. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Painful sensory neuropathy in elderly patients. In Journal of the Peripheral Nervous System. 14 (Suppl.2). USA: Woodland Publications, 2009, s. 24-24. ISSN 1085-9489.
  23. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polymorfismy v genu pro gelatinázu A (Matrix-metalloproteinázu-2) a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 (TIMP-2) u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
  24. LUKÁŠ, Zdeněk, Jan MAŇÁK, Josef BEDNAŘÍK a M. SCHREIBER. Regression of histopathological myopathic changes in patients with critical illness neuromuscular disorders. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 3, s. 202-212. ISSN 1211-3395.
  25. MIKULKOVÁ, Zuzana, Petra PRAKSOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK a Jaroslav MICHÁLEK. Regulatory and memory populations of T-cells in mewly diagnosed patients with multiple sclerosis. In World immune regulation meeting - III. 2009.
  26. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Riziko traumatu krční páteře u asymptomatické spondylogenní cervikální myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009. ISSN 1210-7859.
  27. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Spondylogenní cervikální myelopatie: výsledky léčby po 8 letech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 68. ISSN 1210-7859.
  28. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Spondylotic cervical myelopathy: what is the best approach to treatment? Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 6-10. ISSN 1211-3395.
  29. BEDNAŘÍK, Josef, E EHLER, Stanislav VOHÁŇKA, M SUCHÝ, P KOŽENÝ, Š NOVÁKOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeněk KOŘÍSTEK a Z AMBLER. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a terapeutickou plazmaferézou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 96. ISSN 1210-7859.
  30. MITÁŠOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Standardizace české verze The Confusion Assessment Metod for the Intensive Care Unit (CAM-UCUcz) - screeningového testu pro detekci deliria v intenzivní péči. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. S97, 1 s. ISSN 1210-7859.
  31. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ a Claudia SOMMER. Subepidermální nervový plexus a tloušťka epidermis - méně obvyklé parametry kožní biopsie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 31. ISSN 1210-7859.
  32. PRAKSOVÁ, Petra, Zuzana MIKULKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Jaroslav MICHÁLEK a Josef BEDNAŘÍK. Subpopulace T lymfocytů u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. S122, 1 s. ISSN 1210-7859.
  33. PRAKSOVÁ, Petra, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) u pacientky s roztroušenou sklerózou - kasuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 1, s. 69-71. ISSN 1210-7859.
  34. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Claudia SOMMER a Nurcan UECEYLER. Výskyt bolestivé polyneuropatie u pacientů s recentním diabetem mellitem II. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. S124, 1 s. ISSN 1210-7859.
  35. VELECKÁ, Alena, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Western Aphasia Battery - Bedside [WAB-R Bedside]: česká experimentální verze - normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 193. ISSN 1210-7859.
  36. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, M BEDNAŘÍKOVÁ, A KOHELOVÁ, Alena VELECKÁ a Josef BEDNAŘÍK. Zkouška vizuální pozornosti [ZVP]: normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, s. 193. ISSN 1210-7859.

  2008

  1. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2008, roč. 22, č. 10, s. 793-801. ISSN 0269-9052.
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A Standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. In Sborník abstrakt z 2nd Congress Controversies in Neurology. 2008.
  3. VLČKOVÁ, Eva, Claudia SOMMER a Josef BEDNAŘÍK. Aetiology of small-and mixed-fiber neuropathy. In Journal of Neurology. 255 (Suppl). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008, s. 12-13. ISSN 0340-5354.
  4. ŠVECOVÁ, Eva, Eva VLČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Akutní paréza lícního nervu - srovnání klinických a laboratorních parametrů u pacientů s boreliovou a idiopatickou etiologií. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 88, č. 2, s. 457-462. ISSN 0032-6739.
  5. DOLENSKÁ, Alice, Stanislav PEŠKA a Josef BEDNAŘÍK. Akutní transverzální idiopatická myelitida. In Neurológia pre prax. 9 (Suppl.). Bratislava: MEDUCA, 2008, s. 36. ISSN 1335-9592.
  6. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 108. ISSN 1210-7859.
  7. MLČÁKOVÁ, Lenka, Josef BEDNAŘÍK, Jitka PROKEŠOVÁ, Jiří DOLINA, Eva OŠLEJŠKOVÁ a Jan PAPEŽ. Autonomní diabetická neuropatie v oblasti kardiovaskulární a gastrointestinální. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  8. MLČÁKOVÁ, Lenka, Josef BEDNAŘÍK, Eva OŠLEJŠKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jitka PROKEŠOVÁ a Jiří DOLINA. Autonomní diabetická neuropatie v oblasti kardiovaskulární a gastrointestinální. In Neuromuskulární kongres v Brně. 2008. ISSN 1210-7859.
  9. BEDNAŘÍK, Josef. Autonomní nervový systém. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 547-558. ISBN 978-80-7387-157-4.
  10. BEDNAŘÍK, Josef. Bolest. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 199-220. ISBN 978-80-7387-157-4.
  11. VLČKOVÁ, Eva, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolestivá senzitivní polyneuropatie u pacientů vyššího věku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 30. ISSN 1210-7859.
  12. VOHÁŇKA, Stanislav, Lenka FAJKUSOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Clinical Features of Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy in Czech Population. In Neuromuscular Disorders. 18. vyd. USA: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2008, s. 726. ISSN 0960-8966.
  13. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium in stroke and surgical patients. In European Journal of Neurology. 15 (Suppl.3). Oxford: Blackwell Publishing, 2008, s. 287. ISSN 1351-5101.
  14. BEDNAŘÍK, Josef, Adéla HALUZOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav MITÁŠ a Luděk RYBA. Delirium u cévních mozkových příhod a chirurgických pacientů. In Lekársky obzor. 56 (Suppl.1). Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008, s. 13-14. ISSN 0457-4214.
  15. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Ladislav MITÁŠ. Delirium u pacientů s akutním iktem a u pacientů po operačním zákroku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/1001 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 60-60. ISSN 1210-7859.
  16. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a René JURA. Delirium u pacientů s cévní mozkovou příhodou - epidemiologie a rizikové faktory. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 64. ISSN 1210-7859.
  17. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Klaus TOYKA a Claudia SOMMER. Diagnostic validity of epidermal nerve fiber densities in painful sensory neuropathies. Muscle & Nerve. San Francisco, California: J. Wiley, 2008, roč. 37, č. 1, s. 50-60. ISSN 0148-639X.
  18. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník "Michigan Neuropathy Screening Instrument" (MNSI) a jeho význam u bolestivé neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 629-630. ISSN 1210-7859.
  19. VLČKOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Dotazník "Michigan Neuropathy Screening Instrument" (MNSI) a jeho význam u bolestivé neuropatie. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  20. BEDNAŘÍK, Josef. Evokované potenciály. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 771-793. ISBN 978-80-7387-157-4.
  21. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk AMBLER. Hlavové nervy. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 223-397. ISBN 978-80-7387-157-4.
  22. PRAKSOVÁ, Petra, Zuzana MIKULKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Jaroslav MICHÁLEK a Josef BEDNAŘÍK. Imunoregulační T-lymfocyty u pacientů s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, s. 112. ISSN 1210-7859.
  23. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Slavka KOŠTIALOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Intramedularní arteriovenozní malformace řešená metodou endovaskularní embolizace - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 62. ISSN 1210-7859.
  24. LATTOVÁ, Hana a Josef BEDNAŘÍK. Ischemický iktus jako komplikace ovariálního hyperstimulačního syndromu- kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. S128, 1 s. ISSN 1210-7859.
  25. AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Klinická elektromyografie. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 751-770. ISBN 978-80-7387-157-4.
  26. AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, 975 s. ISBN 978-80-7387-157-4.
  27. VOHÁŇKA, Stanislav, Jana SEDLÁČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Klinický obraz facioskapulohumerální svalové dystrofie v české populaci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 630. ISSN 1210-7859.
  28. AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Kmenové syndromy. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 507-521. ISBN 978-80-7387-157-4.
  29. BEDNAŘÍK, Josef. Léčba CIDP a MMN. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 92. ISSN 1210-7859.
  30. BEDNAŘÍK, Josef. Lobární mozkové syndromy. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 485-504. ISBN 978-80-7387-157-4.
  31. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 14 (Suppl 1). 2008, s. 559. ISSN 1352-4585.
  32. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA, Hana NOVOTNÁ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology. 2008, roč. 205, 1-2, s. 105-109. ISSN 0165-5728.
  33. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, H. NOVOTNÁ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Anna VAŠKŮ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 in multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 255 (Suppl). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008, s. 114. ISSN 0340-5354.
  34. BEDNAŘÍK, Josef. Míšní syndromy. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 525-544. ISBN 978-80-7387-157-4.
  35. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Mefanet report 01. Edukační sborník z 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
  36. SKUTILOVÁ, Světlana a Josef BEDNAŘÍK. Multiple system atrophy - diagnostics in routine clinical practice. In European Journal of Neurology. 15 (Suppl.3). Oxford: Blackwell Science, 2008, s. 140. ISSN 1351-5101.
  37. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa a Josef BEDNAŘÍK. Neurogenetika. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 795-811. ISBN 978-80-7387-157-4.
  38. BEDNAŘÍK, Josef. Neurologické poruchy v rámci kritického stavu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 5, s. 511-529. ISSN 1210-7859.
  39. BEDNAŘÍK, Josef. Neuromuskulární poruchy v rámci kritického stavu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 93-94. ISSN 1210-7859.
  40. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Neuropatie tenkých vláken. In Neurológia pre prax. 9 (Suppl.). Bratislava: MEDUCA, 2008, s. 13-13. ISSN 1335-9592.
  41. VLČKOVÁ, Eva, Eva ŠVECOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Hana ŠTROBLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. PCR diagnostika herpetických virů u pacientů s akutní "idiopatickou" parézou lícního nervu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 201-205. ISSN 1210-7859.
  42. STREITOVÁ, Hana, Lenka MLČÁKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin BAREŠ a Eduard MINKS. Periferní neuropatie u pacientů s Parkinsonovou nemocí a syndromem neklidných nohou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008. ISSN 1210-7859.
  43. RŮŽIČKA, Evžen a Josef BEDNAŘÍK. Poruchy řeči. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 443-467. ISBN 978-80-7387-157-4.
  44. BEDNAŘÍK, Josef. Poruchy vědomí. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 433-467. ISBN 978-80-7387-157-4.
  45. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Igor URBÁNEK, Oldřich NOVOTNÝ a Ladislav DUŠEK. Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy - an updated predictive model. In Sborník abstrakt z 2nd Congress Controversies in Neurology. Athény, 2008.
  46. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy. An updated predictive model. European Spine Journal. Berlin Heidelberg: Springer, 2008, roč. 17, č. 3, s. 421-431. ISSN 0940-6719.
  47. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie - update prediktivního modelu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 19-20. ISSN 1210-7859.
  48. BEDNAŘÍK, Josef. Senzitivní systém. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 167-198. ISBN 978-80-7387-157-4.
  49. AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Sfinkterové a sexuální poruchy. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 561-579. ISBN 978-80-7387-157-4.
  50. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Small-fiber involvement in diabetic patients with neuropathic foot pain. Diabetic Medicine. London, UK: Blackwell, 2008, roč. 25, č. 6, s. 692-699. ISSN 0742-3071.
  51. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a C. SOMMER. Small-fibre involvement in diabetic patients with neuropathic foot pain. Diabetic Medicine. 2008, roč. 25, č. 6, s. 692-699. ISSN 0742-3071. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1464-5491.2008.02446.x.
  52. VLČKOVÁ, Eva, Lenka MLČÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data a zdroje variability. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 19. ISSN 1210-7859.
  53. MLČÁKOVÁ, Lenka a Josef BEDNAŘÍK. Spektrální analýza variability srdeční frekvence a elektrogastrografie - metody popisující funkce autonomního nervového systému. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  54. MLČÁKOVÁ, Lenka, Josef BEDNAŘÍK, Eva OŠLEJŠKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jitka PROKEŠOVÁ a Jiří DOLINA. Spektrální analýza variability srdeční frekvence a elektrogastrografie - metody popisující funkce autonomního nervového systému. In Neuromuskulární kongres v Brně. 2008. ISSN 1210-7859.
  55. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk AMBLER. Strategie a taktika neurologické diagnostiky a léčby. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008, s. 903-916, 13 s. ISBN 978-80-7387-157-4.
  56. HALUZOVÁ, Adéla, René JURA, Josef BEDNAŘÍK, Světlana SKUTILOVÁ, Tereza ANDRAŠINOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Andrea KŘIVANOVÁ. Subakutně probíhající reverzibilní hypertenzní leukoencefalopatie - kazuistika. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71, č. 6, s. 726-731. ISSN 1210-7859.
  57. BEDNAŘÍK, Josef. Škály a dotazníky u bolestivé neuropatie. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
  58. BEDNAŘÍK, Josef. Škály a dotazníky u bolestivé neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, s. 610-611. ISSN 1210-7859.

  2007

  1. VLČKOVÁ, Eva, Eva ŠVECOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Akutní faciální paréza boreliové a idiopatické etiologie: srovnání klinických a laboratorních nálezů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, s. S44-S45, 2 s. ISSN 1210-7859.
  2. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Bolestivá diabetická neuropatie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, s. S47-47, 1 s. ISSN 1210-7859.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Bolestivá diabetická neuropatie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 458-458. ISSN 1210-7859.
  4. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Claudia SOMMER. Bolestivá neuropatie u pacientů s rizikovým pitím alkoholu. In Sborník ze Společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Brno 25.-26.10.2007. 2007.
  5. BEDNAŘÍK, Josef. CIDP. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 454-454. ISSN 1210-7859.
  6. KADAŇKA, Zdeněk, Miloš KEŘKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Cross-sectional transverse area and hyperintensities on magnetic resonance imaging in relation to the clinical picture in cervical spondylotic myelopathy. Spine. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2007, roč. 32, č. 32, s. 2573-7, 5 s. ISSN 0362-2436. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e318158cda0.
  7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Adéla HALUZOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Igor URBÁNEK. Delirium in stroke patients: epidemiology and risk factors. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2007, roč. 254, Suppl.3, s. 115-115. ISSN 0340-5354.
  8. HALUZOVÁ, Adéla, Josef BEDNAŘÍK, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Radmila BAĎUROVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Igor URBÁNEK, JURA a Tomáš KAŠPÁREK. Delirium u pacientů s cévní mozkovou příhodu: epidemiologie a rizikové faktory. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S76-S76, 1 s. ISSN 1210-7859.
  9. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Claudia SOMMER. Diabetic painful distal sensory polyneuropathy is predominantly of small-fiber type. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. 249-249. ISSN 1351-5101.
  10. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk AMBLER. Doporučení EFNS pro farmakologickou léčbu neuropatické bolesti. In IV. Symposium o léčbě bolesti, Brno 27.-28.4.2007. Bolest 2007; 10 (Supl. 1): 26. 2007.
  11. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Jiří NEUBAUER. Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. In IV. Symposium o léčbě bolesti, Brno 27.-28.4.2007. Bolest 2007; 10 (Supl. 1): 24. 2007.
  12. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk AMBLER. EFNS Guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain - komentář. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 2, s. 187-189. ISSN 1210-7859.
  13. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Je dlouhodobá aplikace botulotoxinu bez vlivu na neuromuskulární přenos ve vzdálených svalech? Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, s. S27-27, 1 s. ISSN 1210-7859.
  14. BEDNAŘÍK, Josef a Eva VLČKOVÁ. Kožní biopsie v diagnostice bolestivých neuropatií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 461-461. ISSN 1210-7859.
  15. BEDNAŘÍK, Josef a Eva VLČKOVÁ. Kožní biopsie v diagnostice neuropatie tenkých vláken. In VIII. Konferencia o neuromuskulárných ochoreniach s medzinárodnou účasťou, Rajecké Teplice Slovensko. Neurológia 2007: 1 (suppl.): S9. 2007.
  16. BEDNAŘÍK, Josef. Lambertův-Eatonův myastenický syndrom. In VIII. Konferencia o neuromuskulárných ochoreniach s medzinárodnou účasťou, Rajecké Teplice Slovensko. Neurológia 2007: 1 (suppl.): S12. 2007.
  17. VOHÁŇKA, Stanislav, Blanka MIČÁNKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Long-term effect of locally administered botulinum toxin A on neuromuscular transmission: longitudinal single-fiber EMG study. Movement Disorders. Philadelphia: Lippincott-Williams-Wilkins, 2007, roč. 22, Suppl. 16, s. 35-35. ISSN 0885-3185.
  18. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Jiří NEUBAUER, Richard CHALOUPKA, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VANÍČEK, Luděk POUR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír MAISNAR, J STRAUB, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. In Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007, s. 191-223.
  19. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In Logopaedica. Bratislava: Liečreh Gúth, 2007, s. 37-44. ISBN 978-80-88932-25-3.
  20. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK, Marek MECHL, Stanislav VOHÁŇKA a Ivo ŠNÁBL. Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí. In MEFANET 2007 Zkrácený přehled abstrakt 1. celostátní konference LF ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Brno 21.-22.11.2007 s.17. 2007.
  21. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a Jana SEDLÁČKOVÁ. Myotonic Dystrophy type 2 in South Moravian Region of Czech Republic. Neuromuscular Disorders. USA: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2007, roč. 17, 9-10, s. 857-857. ISSN 0960-8966.
  22. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a J SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie 1. a 2. typu : přehled problematiky s přihlédnutím k výskytu MD2 v Jihomoravském regionu. In VIII. Konferencia o neuromuskulárných ochoreniach s medzinárodnou účasťou, Rajecké Teplice Slovensko. Neurológia 2007; 2 (Supl 1): 13. 2007.
  23. ŠVECOVÁ, Eva, Eva VLČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Hana ŠTROBLOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. PCR diagnostika herpetických virů u pacientů s idiopatickou parézou lícního nervu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl.1, s. S45-S45, 1 s. ISSN 1210-7859.
  24. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ a Igor URBÁNEK. Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie – update prediktivního modelu. In 54. Sborník ze Společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Brno 25.-26.10.2007. 2007.
  25. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Igor URBÁNEK, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša ŠURELOVÁ a Zuzana PETRÁKOVÁ. Spontaneous course of presymptomatic spondylotic cervical cord compression and prediction of its clinical manifestation. In 17th Meeting of the European-Neurological-Society. 2007. ISSN 0340-5354.
  26. LUKÁŠ, zdeněk, Iva KROUPOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin FALK, Lenka FAJKUSOVÁ, J. SEDLÁČKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ a Stanislav VOHÁŇKA. Svalová biopsie myotonické dystrofie v éře molekulární genetiky. Cesk Slov Neurol N. 2007, roč. 70/2007, s. 395-401. ISSN 1210-7859.
  27. LUKÁŠ, Zdeněk, Ivana KROUPOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin FALK, Lenka FAJKUSOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ a Iveta VALÁŠKOVÁ. Svalová biopsie u myotonické dystrofie v éře molekulární genetiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 4, s. 395-401. ISSN 1210-7859.
  28. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Josef BEDNAŘÍK, Eva BÁRTKOVÁ a Radmila BAĎUROVÁ. Validace české experimentální verze screeningového testu afázií. In Sborník XV.konference AKL Pardubice 22.-24.11.2007 s.10. 2007.
  29. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Josef BEDNAŘÍK, Eva BÁRTKOVÁ a Radmila BAĎUROVÁ. Validace české experimentální verze The Mississippi Aphasia Screening Test. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 70/103, Suppl. 1, 1 s. ISSN 1210-7859.

  2006

  1. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, K. TOYKA a K. SOMMER. Aetiology of small- and mixed-fiber neuropathy. 2006.
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. Amuzie jako heterogenní syndrom odrážející modulární strukturu muzického systému. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 69/102, č. 5, s. 381-8, 8 s. ISSN 1210-7859.
  3. VONDRÁČEK, Petr a Josef BEDNAŘÍK. Clinical and electrophysiological findings and long-term outcomes in paediatric patients with critical illness polyneuromyopathy. Eur J Paediatr Neurol. Saunders, 2006, roč. 10, č. 4, s. 176-181, 5 s. ISSN 1090-3798.
  4. BEDNAŘÍK, Josef. Delirium: nová význa pro neurologii? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 69/102, č. 1, s. 18-26, 8 s. ISSN 1210-7859.
  5. LUKÁŠ, Zdeněk, Jan MAŇÁK, Josef BEDNAŘÍK a M. SCHREIBER. Development of neurogenic and myogenic conditions in critical illness neuromuscular disorders: follow-up histopathological study. Neuromuscular Disorders. Oxford: Elsevier Science, 2006, roč. 16, Suppl, s. 702. ISSN 0960-8966.
  6. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Ladislav DUŠEK a C. SOMMER. Diagnostic validity of skin biopsy in painful sensory neuropathy utilising intra- and subepidermal nerve fiber densities. 2006.
  7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena a Josef BEDNAŘÍK. Different patterns of amusia reflect modularity of the musical brain network. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2006, roč. 12, Suppl. 2, s. 131-132. ISSN 1351-5101.
  8. KOŠŤÁLOVÁ, E., J. KRAUS, S. NEVŠÍMALOVÁ, A. ZUMROVÁ, J. HADAČ, J. ZEMAN, Josef BEDNAŘÍK, H. POUPĚTOVÁ a M. ELLEDER. Globoidní leukodystrofie (Krabbeho nemoc). Studie českých pacientů a přehled současných názorů na biologii a diferenciální diagnózu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 69/102, č. 3, s. 200-210. ISSN 1210-7859.
  9. ČUNDRLE, Ivan, Martina MOKRÁ, Martin NĚMEC, Josef BEDNAŘÍK a Richard CHALOUPKA. Monitorování míchy a operační výkony na páteři. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2006, roč. 17, č. 4, s. 187-192. ISSN 1214-2158.
  10. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a J. SEDLÁČKOVÁ. Myotonic dystrophy type 2. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2006, roč. 13, Suppl. 2, s. 152. ISSN 1351-5101.
  11. NĚMEC, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Martin KRBEC a Martina MOKRÁ. Peroperační monitorace somatosenzorických a motorických evokovaných potenciálů u operací skolióz. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 69/102, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-7859.
  12. BEDNAŘÍK, Josef, Alexandra ŽOURKOVÁ, Martin SMRČKA a Vlastimil VÁLEK. Výuka neurologie na LF MU a mezioborová spolupráce. In Sborník - II. celofakultní konference o studiu na LF MU Brno. Brno: LF MU Brno, 2006, s. 17-18.

  2005

  1. BEDNAŘÍK, Josef a Eva MORAVCOVÁ. Correlation between abnormal thermal threshold and intra-epidermal nerve fibre density in small fibre neuropathy. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl. 2, s. 219. ISSN 1351-5101.
  2. BEDNAŘÍK, Josef. Critical illness polyneuropathy, myopathy or polyneuromyopathy: future directions. International Journal of Intensive Care. London: Greycoat Publishing Ltd., 2005, roč. 12, č. 1, s. 38-49. ISSN 1350-2794.
  3. MORAVCOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 68, č. 101, s. 277. ISSN 1210-7859.
  4. MORAVCOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Josef FEIT a Claudia SOMMER. Hodnocení intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie u pacientů s polyneuropatií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 68/101, č. 4, s. 219-226. ISSN 1210-7859.
  5. MORAVCOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Claudia SOMMER. Intraepidermal nerve fibre density in patients with small fibre polyneuropathy with and without simultaneous large fibre affection. Journal of the Peripheral Nervous System. United States: Woodland Publications, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 63. ISSN 1085-9489.
  6. MORAVCOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Claudia SOMMER. Intra-epidermal nerve fibre density in patients with small fibre polyneuropathy with and without simultaneous large fibre involvement. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 219. ISSN 1351-5101.
  7. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a Jana SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v České republice? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Czech Medical Society, 2005, roč. 68/101, č. 6, s. 390-393. ISSN 1210-7859.
  8. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a J. SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v České republice? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 68/101, č. 6, s. 390-393. ISSN 1210-7859.
  9. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a Jana SEDLÁČKOVÁ. Myotonická dystrofie typ 2: vzácné nebo časté onemocnění v ČR. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2005, roč. 68/101, č. 6, s. 390-393.
  10. KADAŇKA, Zdeněk, M MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA a Martin KRBEC. Predictive factors for mild forms of spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2005, č. 12, s. 16-24.
  11. KADAŇKA, Zdeněk, Miroslav MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA a Ladislav DUŠEK. Predictive factors for spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. European Journal of Neurology. Margate, Kent, UK: Thanet Press, 2005, roč. 12, č. 1, s. 55-63. ISSN 1351-5101.
  12. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC a Richard CHALOUPKA. Prognostické faktory výsledků léčby mírných forem spondylogenní cervikální myelopatie. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005, s. 28.
  13. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Adam SVOBODNÍK a Ladislav DUŠEK. Reproducibility of thermal threshold assessment in small-fibre neuropathy patients. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2005, roč. 78, č. 3, s. 177-184. ISSN 1211-3395.
  14. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Ladislav DUŠEK, Eva MORAVCOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Risk factors for critical illness polyneuromyopathy. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2005, roč. 252, č. 3, s. 343-351. ISSN 0340-5354.
  15. MORAVCOVÁ, Eva a Josef BEDNAŘÍK. Testování termického prahu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 68, č. 101, s. 274. ISSN 1210-7859.
  16. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK, Dagmar ŠURELOVÁ a Ladislav DUŠEK. The natural course of pre-clinical spondylotic cervical cord compression and predictors of its clinical manifestation. Journal of the Neurological Sciencies. 2005, roč. 238, Suppl 1, s. S 93, 1 s. ISSN 0022-510X.

  2004

  1. BEDNAŘÍK, Josef. Člen Oborové komise 06 - Neurologie, psychiatrie, psychologie a sociální problematika Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR, 2004.
  2. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Oldřich NOVOTNÝ, Dagmar MUDR. ŠURELOVÁ, Igor MUDR. URBÁNEK a Boleslav MUDR. PROKEŠ. Presymptomatic spondylotic cervical cord compression. Spine. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2004, roč. 29, č. 20, s. 2260-2269. ISSN 0362-2436.

  2003

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Stanislav PEŠKA, René JURA, Josef BEDNAŘÍK a Richard CHALOUPKA. Atherosclerosis of precerebral arteries in cervical spondylotic myeloapthy. In Proceedings symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1. vydání. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university Brno, 2003, s. 138-144. ISBN 80-7013-394-5.
  2. VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK a Ivan ČUNDRLE. Dlouhodobá prognóza polyneuromyopatie kritického stavu. Anesteziologie & Intenzivní medicína. Praha, 2003, roč. 14, č. 1, s. 21-25. ISSN 0862-4968.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK a Ladislav DUŠEK. Polyneuromyopatie kritického stavu. II. Rizikové faktory. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2003, roč. 66/99, č. 3, s. 168-173. ISSN 1210-7859.
  4. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Spondylotic cervical myelopathy- clinical aspects. In Advances in spinal fusion: molecular science, biomechanics and clinical management. New York: Dekker M., 2003, s. 325-337. Marcel Dekker, Inc., 1. ISBN 0-8247-4310-5.
  5. ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, 197 s. ISBN 80-210-3309-6.

  2002

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Miroslav MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar ŠURELOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. . Approaches to Spondylotic Cervical Myelopathy: Conservative vs Surgical Results in a Three-year Follow-up Study. Spine. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2002, roč. 27, č. 20, s. 2205-2211. ISSN 0362-2436.
  2. KADAŇKA, Z., M. MAREŠ, J. BEDNAŘÍK, V. SMRČKA, M. KRBEC, L. STEJSKAL, R. CHALOUPKA, D. SURELOVÁ, O. NOVOTNÝ, I. URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Approaches to spondylotic cervical myelopathy - Conservative versus surgical results in a 3-year follow-up study. Spine. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2002, roč. 27, č. 20, s. 2205-2210. ISSN 0362-2436.
  3. BEDNAŘÍK, J., P. VONDRÁČEK, Z. LUKÁŠ, Ladislav DUŠEK a I. CUNDRLE. Critical Illness Polyneuromyopathy: Is It a Part of the Multiple organ Failure (a Neuromuscular Failure)? Neurology. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2002, roč. 7, č. 58, s. A159, 1 s. ISSN 0028-3878.
  4. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA a Miroslav MAREŠ. Léčba spondylogenní cervikální myelopatie - standard či problém? - pohled neurologa a neurochirurga. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2002, roč. 1, č. 1, s. 33-37. ISSN 1213-1814.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Petr VONDRÁČEK, Zdeněk LUKÁŠ, Karel DVOŘÁK, Eva MORAVCOVÁ, Blanka ADAMOVÁ a Ivan ČUNDRLE. Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 65/98, č. 6, s. 386-394. ISSN 1210-7859.

  2001

  1. VOHÁŇKA, Stanislav, Michal VYTOPIL, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk LUKÁŠ, Zdeněk KADAŇKA, Jiří SCHILDBERGER, R RICOTTI, S BIONE a Daniele TONIOLO. A mutation in the X-linked Emery-Dreifuss muscular dystrophy gene in a patient affected with conduction cardiomyopathy. Neuromuscular Disorders. Oxford: Elsevier Science, 2001, roč. 11, č. 4, s. 411-413. ISSN 0968-8966.
  2. KADAŇKA, Z., J. BEDNAŘÍK, V. SMRČKA, M. KRBEC a L. DUŠEK. Approaches to spondylotic cervical myelopathy: conservative vs surgical in a three year follow-up study. In XVII. World Congress of Neurology. 2001.
  3. VOHÁŇKA, S., B. ADAMOVÁ, J. BEDNAŘÍK, L. DUŠEK a A. SVOBODNÍK. Prognostic value of electrophysiological examination in patients with lumbar spinal stenosis. In 3rd Annual Meeting of the Spine Society of Europe. 2001.
  4. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk KADAŇKA. Volitional and stimulation induced neuromyotonic discharges: unusual electrophysiologic pattern in acquired neuromyotonia. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. London: British Medical Association, 2001, roč. 70, č. 5, s. 406-407. ISSN 0022-3050.

  2000

  1. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Lenka ŠMARDOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Boleslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Asociace mezi cervikální a lumbální stenózou páteřního kanálu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63, č. 5, s. 261-267. ISSN 1210-7859.
  2. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar FILIPOVIČOVÁ, Dagmar ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Martin NĚMEC, Vladimír SMRČKA a Igor URBÁNEK. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 2000, roč. 9, č. 6, s. 538-544. ISSN 0940-6719.
  3. VONDRÁČEK, Petr a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuromyopatie kriticky nemocných. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63, č. 4, s. 226-233. ISSN 1210-7859.
  4. MAZANEC, Radim, Oldřich VYŠATA, Josef BEDNAŘÍK a Janeta FILOVÁ. Sledování účinnosti preparátu THIOCTACID v ambulantní léčbě diabetické neuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63, č. 6, s. 400-405. ISSN 1210-7859.
  5. BEDNAŘÍK, Josef a KADAŇKA. Vertebrogenní neurologické syndromy. Praha: Triton, 2000, 215 s. ISBN 80-7254-102-1.

  1999

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Martin NĚMEC, Jana JANKOVÝCH, Petr VONDRÁČEK, Milan ELLEDER, Karel DVOŘÁK a Zdeněk KADAŇKA. Adultní forma Krabbeho leukodystrofie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 5, s. 292-295. ISSN 1210-7859.
  2. NĚMEC, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Jana JANKOVÝCH, Petr VONDRÁČEK, Milan ELLEDER, Karel DVOŘÁK a Zdeněk KADAŇKA. Adult-onset Krabbe's disease. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, Suppl.1, s. 129. ISSN 0340-5354.
  3. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Bohuslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Association between cervical and lumbar spinal canal stenosis. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, Suppl.1, s. 130. ISSN 0340-5354.
  4. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ a Jana JANKOVÝCH. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy:prospective randomised study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46, 1 s. ISSN 013-4694.
  5. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Zdeněk KADAŇKA. Electrophysiological findings in lumbar stenosis patients with or without neurogenic claudication. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl. 1, s. S99, 1 s. ISSN 013-4694.
  6. VYTOPIL, Michal, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Jiří SCHILDBERGER, Zdeněk LUKÁŠ a Danielle TONIOLO. Emery-Dreifuss muscular dystrophy. Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, Suppl.1, s. 163. ISSN 0340-5354.
  7. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk LUKÁŠ, Jiří SCHILDBERGER, Michal VYTOPIL a Danielle TONIOLO. Emeryho-Dreifussova svalová dystrofie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 3, s. 127-130. ISSN 1210-7859.
  8. BEDNAŘÍK, Josef, Stanislav VOHÁŇKA a Zdeněk KADAŇKA. Léčba autoimunitních nervosvalových onemocnění intravenózním lidským imunoglobulinem - přehled problematiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 2, s. 67-74. ISSN 1210-7859.
  9. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Lumbální spinální stenóza a neurogenní klaudikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 4, s. 187-191. ISSN 1210-7859.
  10. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a Stanislav VOHÁŇKA. Median nerve mononeuropathy in spondylotic cervical myelopathy: double crush syndrome? Journal of Neurology. Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, č. 7, s. 544-551. ISSN 0340-5354.
  11. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a Stanislav VOHÁŇKA. Multifokální motorická neuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 3, s. 167-173. ISSN 1210-7859.
  12. SKUTILOVÁ, Světlana, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Myotonia-like muscle stiffness in paraneoplastic neuromyotonia due to excessive extradischarges. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S235, 1 s. ISSN 013-4694.
  13. BEDNAŘÍK, Josef. Neurologické komplikace bederní spondylózy. In Novinky v terapii praktického lékaře. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta, 1999, s. 20-22.
  14. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk KADAŇKA. Nežádoucí účinky podání intravenózního lidského imunoglobulinu. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 138, č. 21, s. 647-649. ISSN 0008-7335.
  15. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Sensitivity of different tests in myasthenia gravis. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S195, 1 s. ISSN 013-4694.
  16. LUKÁŠ, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, L FAJKUSOVÁ, HÁJEK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a M VOJTÍŠKOVÁ. Strategy for diagnosis of muscular dystrophies using methods to detection of muscle cytoskeletal components. Electronic Journal of Pathology and Histology. Mnichov: Verlag fuer angewandte Wissenschaften, 1999, roč. 5, č. 2, s. 1-15. ISSN 0948-0382.
  17. LUKÁŠ, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ, J. HÁJEK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a Marie VOJTÍŠKOVÁ. Strategy for Diagnostics of Muscular Dystrophies Using Methods to Detection of Muscle Cystosceletal Components. E J Pathology. Německo, 1999, roč. 5, č. 2, s. 992-998. ISSN 0948-0382.
  18. VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Ivan ČUNDRLE, Karel DVOŘÁK a Zdeněk LUKÁŠ. The value of EMG in the evaluation of critical illness polyneuromyopathy:prospective case series. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S230, 1 s. ISSN 013-4694.
  19. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ a Bohuslav PROKEŠ. The value of somatosensory and motor evoked potentials in pre-clinical spondylotic cervical cord compression. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46, 1 s. ISSN 013-4694.
  20. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Lubor STEJSKAL, Otto VLACH a Roman SCHRÖDER. The value of somatosensory and motor-evoked potentials in predicting and monitoring the effect of therapy in spondylotic cervical myelopathy. (Prospective randomised study). Spine. Hagerstown: Lippincott Williams a Wilkins, 1999, roč. 24, č. 13, s. 1593-1600. ISSN 0362-2436.
  21. BEDNAŘÍK, Josef, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA a Miroslav MORAŇ. Učebnice speciální neurologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999, 285 s. ISBN 80-210-2125-X.

  1998

  1. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA a Bohuslav PROKEŠ. Koloidní cysta III. mozkové komory: benigní či nebenigní afekce mozku? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61/94, č. 6, s. 340-346. ISSN 1210-7859.
  2. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a II. neurologická klinika LF MU. Standard diagnostických a léčebných výkonů. Spondylogenní neurologické syndromy: radikulopatie a myelopatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN 1210-7859.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša ŠURELOVÁ, Dáša FILIPOVIČOVÁ a Bohuslav PROKEŠ. The value of somatosensory and motor evoked potentials in pre-clinical spondylotic cervical cord compression. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 1998, roč. 7, č. 6, s. 493-500. ISSN 0940-6719.

  1996

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a Stanislav VOHÁŇKA. Macroelectromyography in progressive post-polio muscular atrophy. European Journal of Neurology. Velká Británie: Rapid Science Publishers, 1996, roč. 3, č. 2, s. 116-121. ISSN 0014-3022.
  2. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Vliv lokálně aplikovaného botulotoxinu A na neuromuskulární jitter. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 1996, roč. 59, č. 3, s. 90-92. ISSN 1210-7859.

  1995

  1. BEDNAŘÍK, Josef. Postpoliomyelitický syndrom a progresivní postpoliomyelitické svalové atrofie. Časopis lékařů českých. 1995, roč. 1995, č. 23, s. 746-748. ISSN 0008-7335.

  1993

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a J. DUFEK. Multimodal sensory and motor evoked potentials and oligoclonal immunoglobulins in singular sclerosis a contribution to early diagnosis and prediction of clinical dissemination. Scripta medica. 1993, roč. 65, 7-8, s. 423-431. ISSN 1211-3395.
  2. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda MEČOVÁ, Ladislav ONDROUŠEK, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Pavel STRNAD, Radomír ŠLAPAL, Milada ŠVEJDOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Antonín ZOUHAR. Učebnice obecné neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 174 s. ISBN 80-210-0639-0.

  1992

  1. BEDNAŘÍK, Josef. Senzorické evokované potenciály u sclerosis multiplex. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 253 s.
  2. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda MEČOVÁ, Ladislav ONDROUŠEK, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Pavel STRNAD, Radomír ŠLAPAL, Milada ŠVEJDOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Antonín ZOUHAR. Učebnice speciální neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 256 s. ISBN 80-210-0399-5.

  1989

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Oldřich NOVOTNÝ a II. neurologická klinika LF MU. Value of hyperventilation in pattern-reversal visual evoked potentials. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. London: British Medical Association, 1989, roč. 52, č. 3, s. 1107-1109. ISSN 0022-3050.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 05:40