FF FBMEDpJ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDBcD01Seminář k bakalářské diplomové práci I K. Petrovićováz 0/2/03 5-
FF:MEDBcD02Seminář k bakalářské diplomové práci II K. Petrovićováz 0/2/07 6-
FF:MEDBcDiplBakalářská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Povinné předměty společného základu jsou povinné pro všechny studenty oboru.
Zároveň musí studenti během studia číst odbornou literaturu zadanou v jednotlivých předmětech a vybraná díla krásné literatury v překladu. Znalost povinných textů a schopnost jejich interpretace se ověřuje v rámci povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Povinná četba z antické řecké literatury (MED05)
1. Dvě epická díla (autoři na výběr: Homér /Ílias, Odysseia/; Hésiodos; Apollónios Rhodský); 2. Nejstarší řecká lyrika (Antická knihovna sv. 44); 3. Jedna tragédie každého z dále uvedených autorů (Aischylos, Sofoklés, Eurípidés); 4. Alespoň jedna komedie "stará" a jedna "nová" (autoři na výběr: Aristofanés, Menandros); 5. Jedno historiografické dílo (autoři na výběr: Hérodotos, Thúkýdidés, Polybios); 6. Jedno řečnické dílo (autoři na výběr: Démosthenés, Ísokratés, Libanios); 7. Jedno filozofické dílo (autoři na výběr: Platón, Aristotelés, Epikúros, Plútarchos, Lúkiános, Marcus Aurelius, Iúliános Apostata)

Povinná četba z antické římské literatury (MED06)
1. Plautus a Terentius (od každého autora jedna komedie dle vlastního výběru); 2. Catullus (Zhořklé polibky, Triumvirové lásky, Veršíky a verše); 3. Vergilius: Aeneis, Zpěvy pastýřské; 4. Horatius: Ódy; 5. Ovidius: Metamorfózy; 6. Cicero: alespoň jedna polická a jedná soudní řeč, jeden libovolný filozofický spis; 7. L. Annaeus Seneca: jakýkoli z jeho Dialogů a vlastní výběr z Listů Luciliovi (20 listů); 8. Apuleius: Zlatý osel, nebo Petronius: Hostina u Trimalchiona; 9. Alespoň jedno historiografické dílo (autoři na výběr: Caesar, Sallustius, Livius - alespoň dvě knihy, Tacitus - alespoň dvě knihy)

Povinná četba ze středověké latinské literatury (LJ303)
1. Augustinus: Vyznání; 2. Boethius: O útěše filozofie; 3. z Bible: Genesis, Evangelium podle Lukáše; 4. Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích: středověký život v zrcadle exempel; 5. Zpověď Archipoetova; 6. Vergilius: Zpěvy pastýřské (4. ekloga)

Povinná četba z byzantské a novořecké literatury (MED11)
1. Jeden titul z byzantské historiografie (na výběr: Prokopios z Kaisareie, Michael Psellos, Laonikos Chalkokondyles, Theofylaktos Simokattes); 2. Jeden titul z byzantské hagiografie (na výběr: Byzantské legendy, Obrácení nevěstky Marie, Apofthegmata, Palladios, Theodoretos z Kyrrhu); 3. Jeden titul z novořecké poezie (autoři na výběr: Konstantinos Kavafis, Jorgos Seferis, Odysseas Elytis); 4. Dva libovolné tituly z novořecké prózy; 5. Jedno dílo Nikose Kazantzakise

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií K. Petrovićovázk 1/1/03+2 1Z
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2P
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti M. Habajzk 2/0/03+1 3P
FF:HIAb05Dějiny starověku M. Habajzk 2/0/03 2P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1Z
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:RLS303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku N. Votavová Sumelidisovázk 1/1/04 4P
FF:MED12Italian Renaissance Humanism P. Tabacchinik 1/1/04 4P
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 5P
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 6P
48 kreditů

Povinně volitelné předměty

Mezi povinně volitelné předměty jsou zařazeny tři povinně volitelné bloky jazykových kurzů a blok povinně-volitelných doplňujících kurzů z oblasti kultury a historie regionu. Student musí splnit předepsané podmínky ve všech čtyřech blocích.

Moderní jazyky

Student jednooborového studia vybírá vždy dva jazyky. Na výběr má románský jazyk (volí jeden ze tří: buď francouzštinu, nebo italštinu, nebo španělštinu), novořečtinu, arabštinu. Nelze si zvolit dva románské jazyky.

Románský jazyk
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 -P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 -P
22 kreditů
Italština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I P. Tabacchiniz 1/3/05 1P
FF:MED30Jazykový seminář italský II P. Tabacchinizk 1/3/06 2P
FF:MED31Jazykový seminář italský III P. Tabacchiniz 1/3/05 3P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV P. Tabacchinizk 1/3/06 4P
22 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 3P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 4P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 5P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 6P
22 kreditů

Klasický jazyk

Student jednooborového studia musí absolvovat alespoň jeden blok (dva semestry) latiny anebo klasické řečtiny.

Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
8 kreditů
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2-
8 kreditů

Jazyková cvičení

Student jednooborového studia musí povinně absolvovat alespoň jeden blok (dva semestry) jazykových cvičení, která slouží k upevnění znalostí z jazykových seminářů.

Jazyková cvičení z arabštiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 -P
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 -P
6 kreditů
Jazyková cvičení z novořečtiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 -P
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 -P
6 kreditů
Jazyková cvičení z románského jazyka
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I P. Tabacchiniz 0/2/03 5P
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II P. Tabacchiniz 0/2/03 6P
6 kreditů

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 10 kreditů, dohromady pak z obou bloků alespoň 31 kreditů.

Historie a geografie Středomoří
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB057Dějiny a kultura Balkánu v osmanské době V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:JSB064Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:DSBcA03Dějiny starověkého Předního východu I L. Pechazk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 --
FF:DSBcA22Dějiny starověkého Předního východu II L. Pechazk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 --
FF:DSBcA25Topografie starověkého Říma a Itálie M. Melounovázk 0/0/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB50Osudy západořímské Afriky M. Stříteskák 2/0/03 --
FF:DSMB01Dějiny starověkého vojenství - Řecko J. Kouřilk 1/1/04 --
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1-
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2-
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:KJ1A012Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 3-
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 4-
FF:MED71Turecko po roce 1980 M. Macurazk 1/1/04 --
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. P. Marazopouloszk 2/0/04 --
FF:REMgr19Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) M. Meškok 2/04 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století K. Tsivosk 2/0/04 5-
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 --
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 --
137 kreditů
Kultura a náboženství Středomoří
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století I. P. Stehlíkzk 1/1/04 3-
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:RLS017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:RLS018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 1-
FF:RLS021Počátky řecké filozofie: předsókratovci a sofisté V. Zavřelz 2/0/04 5-
FF:RLS022Klasická řecká filozofie: Sókratés, Platón, Aristotelés V. Zavřelz 2/0/04 --
FF:RLS023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:RLS024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:RLS025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:RLS027Úvod do Nového zákona V. Černuškovák 2/0/04 --
FF:RLS401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:RLS402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:RLS404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 2-
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 4-
FF:MED66Radikalismus ve Středomoří M. Macurazk 1/1/04 --
FF:MED70Political Economy of the Arab Uprisings D. Čižmíkovák 1/1/04 --
FF:MED72Exkurze do Středomoří P. Tabacchiniz 0/0/0 5denní exkurze.3 --
FF:REBc19Novořecké reálie I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 --
FF:REBc31Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:REBc41Úvod do studia řecké hudby: od antiky po současnost K. Bočková Loudováz 1/1/03 --
FF:REBc43Images of the Balkans in Modern Greek Literature P. Marazopoulosz 1/1/04 --
FF:REBc46Language and Society in the Greek and Arab worlds K. Bočková Loudovák 1/1/04 --
FF:REBc47Řecká filozofie od Fotia k revoluci 1821 N. Votavová Sumelidisovázk 2/0/05 --
FF:RLB400Náboženství světa I: Západ D. Zbíralk 2/0/04 4-
117 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty student zapisuje z nabídky celé univerzity. Studenti takto musí získat alespoň 18 kreditů.