FF FBMEDpJ Mediteránní studia
Název anglicky: Mediterranean Studies
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-MED_ Mediteránní studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDBcD01Seminář k bakalářské diplomové práci I K. Petrovićováz 0/2/03 5-
FF:MEDBcD02Seminář k bakalářské diplomové práci II K. Petrovićováz 0/2/07 6-
FF:MEDBcDiplBakalářská diplomová práce K. Petrovićováz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED01nÚvod do mediteránních studií K. Petrovićovázk 1/1/03+2 1Z
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 2P
FF:MED03nDějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti K. Petrovićovázk 2/0/03+1 3P
FF:HIAb05Dějiny starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 2P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 1Z
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 3P
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:MED12Italian Renaissance Humanism J. Franekk 1/1/04 4P
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 5P
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 6P
48 kreditů

Povinně volitelné předměty

Moderní jazyky

Student jednooborového studia vybírá vždy dva jazyky. Na výběr má románský jazyk (volí jeden ze tří: buď francouzštinu, nebo italštinu, nebo španělštinu), novořečtinu, arabštinu. Nelze si zvolit dva románské jazyky.

Románský jazyk
Francouzština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 -P
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 -P
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 -P
22 kreditů
Italština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED29Jazykový seminář italský I M. Nahálkováz 1/3/05 1P
FF:MED30Jazykový seminář italský II M. Malázk 1/3/06 2P
FF:MED31Jazykový seminář italský III M. Nahálkováz 1/3/05 3P
FF:MED32Jazykový seminář italský IV M. Nahálkovázk 1/3/06 4P
22 kreditů
Španělština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 -P
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 -P
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Novořecký jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 -P
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 -P
22 kreditů
Arabský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 3P
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 4P
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 5P
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 6P
22 kreditů

Klasický jazyk

Student jednooborového studia musí absolvovat alespoň jeden blok (dva semestry) latiny anebo klasické řečtiny.

Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
8 kreditů
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2-
8 kreditů

Jazyková cvičení

Student jednooborového studia musí povinně absolvovat alespoň jeden blok (dva semestry) jazykových cvičení, která slouží k upevnění znalostí z jazykových seminářů.

Jazyková cvičení z arabštiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MEDMgr17Jazyková cvičení z arabštiny I D. Čižmíkováz 0/2/03 -P
FF:MEDMgr18Jazyková cvičení z arabštiny II D. Čižmíkováz 0/2/03 -P
6 kreditů
Jazyková cvičení z novořečtiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED61Jazyková cvičení z novořečtiny I N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 -P
FF:MED62Jazyková cvičení z novořečtiny II N. Votavová Sumelidisováz 0/2/03 -P
6 kreditů
Jazyková cvičení z románského jazyka
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED47Jazyková cvičení z románského jazyka I K. Hayekz 0/2/03 5P
FF:MED48Jazyková cvičení z románského jazyka II M. Macuraz 0/2/03 6P
6 kreditů

Tematické bloky povinně-volitelných předmětů

Student musí z každého tematického bloku získat alespoň 10 kreditů, dohromady pak z obou bloků alespoň 31 kreditů.

Historie a geografie Středomoří
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 5-
FF:DSBcA03Dějiny starověkého Předního východu I J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 --
FF:DSBcA22Dějiny starověkého Předního východu II J. Bednaříkovázk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 --
FF:DSBcA25Topografie starověkého Říma a Itálie M. Melounovázk 0/0/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 --
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1-
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2-
FF:KJ1A011Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 M. Brabeczk 2/0/55 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 3-
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 4-
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 --
FF:MED56Politický vývoj ve východním a jižním Středomoří M. Macurazk 2/0/04 --
FF:MEDWikiStudenti ÚKS píší Wikipedii M. Macuraz 1/1/03 --
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. K. Bočková Loudovázk 2/0/04 --
FF:REMgr19Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 5-
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REMgr18Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204) M. Meškok 2/0/04 --
FF:SJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí I - Španělsko D. Vázquez Touriñozk 2/3/35 --
FF:SJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálie hispanofonních zemí II - Latinská Amerika D. Vázquez Touriñozk 2/3/25 --
122 kreditů
Kultura a náboženství Středomoří
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:JSB254Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB351Jihoslovanské literatury 20. století P. Stehlíkzk 1/1/04 3-
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 1-
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 5-
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 2-
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 4-
FF:REBc31Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I S. Sumeliduk 2/0/04 --
FF:REBc32Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc35Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu M. Kulhánkovák 2/0/04 --
FF:RLBcA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 2/0/04+1 --
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 --
FF:RLB400Náboženství světa I: Západ D. Zbíralk 2/0/04 4-
86 kreditů

Volitelné předměty