Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. VÁLEK, Jan, Michaela HETMÁNKOVÁ a Ondřej KOHOUT. Digital competences of teachers in vocational education in the Czech Republic. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, roč. 2020, č. 24, s. 102-109. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1115.
 2. ZELNÍČKOVÁ, Helena, David VOREL, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Distance Education for Students of Pedagogical Specializations at Universities. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, roč. 2020, č. 24, s. 110-118. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1116.
 3. HETMÁNKOVÁ, Michaela, Ondřej KOHOUT, Peter MARINIČ a Jan VÁLEK. Funkční gramotnost v oblasti digitální a finanční gramotnosti. In Trendy ve vzdělávání & DidMatTech 2022. 2022. ISBN 978-80-244-6124-3.
 4. ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Jan VÁLEK. Preparing teachers of secondary vocational schools to teach a vocational subject. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, roč. 2020, č. 24, s. 57-64. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1100.
 5. MATĚJKA, Petr a Jan VÁLEK. Selected methods of Leagile processes in the field of education. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2022, roč. 2022, č. 24, s. 33-41. ISSN 2313-1640. doi:10.53349/resource.2022.iS24.a1107.
 6. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Základní fyzikální jednotky a změny v jejich definicích. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky. Sborník z konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 151-157. ISBN 978-80-261-1092-7.
 7. 2021

 8. MATĚJKA, Petr a Jan VÁLEK. Řešení vyzvedávání objednávek ve skladě pomocí metody obchodního cestujícího. In Jan Válek, Peter Marinič, Pavel Pecina. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 105-113. ISBN 978-80-210-9998-2.
 9. VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ a Pavel PECINA. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 s. ISBN 978-80-210-9998-2.
 10. 2020

 11. MATĚJKA, Petr a Jan VÁLEK. Accelerating manufacturing companies' response to changes in society. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, roč. 2020, č. 18, s. 90-97. ISSN 2313-1640.
 12. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Digital literacy and its development at secondary vocational schools. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2020, roč. 2020, č. 18, s. 180-186. ISSN 2313-1640.
 13. VÁLEK, Jan. HRMO, Roman, TUREKOVÁ, Ivana. Manažérstvo vzdelávania v školách. 1. vydání. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, 2020. 124 s. ISBN 978-80-89732-92-0.
 14. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Changes in Preparation of Future Teachers of Vocational Subjects in a Confrontation with FEP in the Czech Republic. In Auer M.E., Tsiatsos T. (eds). The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1. vyd. Cham, Německo: Springer Verlag, 2020. s. 483-494. ISBN 978-3-030-11931-7. doi:10.1007/978-3-030-11932-4_46.
 15. VÁLEK, Jan. VPython / GlowScript Trinket ve výuce fyziky. MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc: PROMETHEUS, spol. s r. o., 2020, Vol 29, No 1, s. 44-53. ISSN 1805-7705.
 16. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Využití dronů při pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské. Praha: VUC Praha, 2020, roč. 136, č. 2, s. 60-64. ISSN 1210-3306.
 17. 2019

 18. CIBULKA, Roman, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Digitalizace pro všechny předměty? In A. Konopásková. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019. s. 16-22. ISBN 978-80-7481-201-9.
 19. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální gramotnost, škola, fyzika …. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. 2019.
 20. FEJT, Jan a Jan VÁLEK. Fyzikální jednotky včera a dnes. In V. Koudelková. Dílny Heuréky 2019. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019. s. 44-49. ISBN 978-80-7378-410-2.
 21. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Nové definice základních fyzikálních jednotek ve školské praxi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 2019. 2019.
 22. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica, SPAIN: IATED Academy, 2019. s. 3791-3799. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.0963.
 23. DREXLER, Michaela, Denis DREXLER, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Perception of the Layout of Study Texts by a Teacher. In INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 2019.
 24. VÁLEK, Jan. Pohyb v atmosféře Země aneb snad doletíme hodně vysoko a daleko. In Další vzdělávání učitelů fyziky KAFT JČU. 2019.
 25. VÁLEK, Jan. Relationship between Vocational Education and Science. In SCHOLA 2019, 15th International Conference on Engineering Pedagogy – Ukraine – Kharkiv. 2019.
 26. VÁLEK, Jan. Relationship between Vocational Education and Science. In SCHOLA 2019. 2019.
 27. VÁLEK, Jan. Relationship between Vocational Education and Science. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich., 2019, roč. 2019, special issue 17, s. 269-274. ISSN 2313-1640.
 28. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr MATĚJKA. Stav digitalizace na SOŠ. In A. Konopásková. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019. s. 69-73. ISBN 978-80-7481-201-9.
 29. ŠIBOR, Jiří a Jan VÁLEK. Sustainable Development and Chemistry Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings; 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica, SPAIN: IATED Academy, 2019. s. 3866-3873. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.0977.
 30. VÁLEK, Jan. Úroveň digitalizace na českých SOŠ a SOU. In Mariánskolázeňské dialogy 2019. 2019.
 31. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Základní fyzikální jednotky a změny v jejich definicích. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9. 2019.
 32. VÁLEK, Jan. Změny v definicích základních fyzikálních jednotek SI a jejich dopad do cukrovarnictví. Listy cukrovarnické a řepařské. Praha: VUC Praha, 2019, roč. 135, 9-10, s. 336-338. ISSN 1210-3306.
 33. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
 34. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
 35. 2018

 36. MATĚJKA, Petr a Jan VÁLEK. Agile, vývojový stupeň lean nebo úplně nová koncepce? In Gabrhelová G., Lengyelfalusy T. 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, 2018. s. 119-127. ISBN 978-80-89732-72-2.
 37. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Aktuálnost úprav Rámcových vzdělávacích programů v ČR. In Gabrhelová G., Lengyelfalusy T. 12. didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom, 2018. s. 174-178. ISBN 978-80-89732-72-2.
 38. VÁLEK, Jan. Analýza školních vzdělávacích programů: Školní vzdělávací programy na středních odborných školách a učilištích. In L. Dvořák, I. Dvořáková, V. Koudelková. K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP: Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků, 2018. s. 24-25. ISBN 978-80-7015-026-9.
 39. VÁLEK, Jan. Co nám možná uniká při pohledu na RVP? In Problémy fyzikálního vzdělávání - Odborné semináře na MFF UK. 2018.
 40. MATĚJKA, Petr, Jan VÁLEK a Peter MARINIČ. Comparison of the Agile Manufacturing and the Lean Production. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. INTED2018 Proceedings; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. s. 6474-6481. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1525.
 41. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dokážeme správně připravit budoucí učitele praktického vyučování v konfrontaci s RVP? In Anna Konopásková. TTnet - Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018. s. 71-77. ISBN 978-80-7481-201-9.
 42. VÁLEK, Jan. GlowScript - Modelování dějů z mechaniky ve školské fyzice. 2018.
 43. BORTLÍKOVÁ, Monika a Jan VÁLEK. How Primary School Teachers Perceive Integrated Thematic Instruction. In Rusek, M., Vojíř, K. Project-Based Education in Science Education: Empirical Texts XV. Praha 1: Charles Univ Prague, 2018. s. 256-262. ISBN 978-80-7290-980-3.
 44. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Jaké jsou možné příčiny výsledků šetření TIMSS, PISA a TALIS v ČR. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 151-166. ISBN 978-80-261-0797-2.
 45. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Je RVP mrtvý dokument? In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 175-181. ISBN 978-80-261-0797-2.
 46. CIBULKA, Roman, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. New Trend in Engineering Pedagogy Physics at Secondary Vocational schools in Czech and Slovak Republic - state and trends. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2018, roč. 2018, Special Issue 13, s. 31-40. ISSN 2313-1640.
 47. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. (pseudo)Digitization in Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Palma, Mallorca, Spain: IATED Academy, 2018. s. 9212-9218. ISBN 978-84-09-02709-5. doi:10.21125/edulearn.2018.2162.
 48. MARINIČ, Peter a Jan VÁLEK. Transformation of the Framework Education Programme to the School Education Programme with the Focus on Education of Economic Subjects in Czech Republic. In INTED2018 Proceedings; 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED). 1. vyd. Valenica: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. s. 5503-5508. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1301.
 49. 2017

 50. VÁLEK, Jan. Dokážeme správně připravit budoucí učitele praktického vyučování v konfrontaci s RVP? In TTnet - Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování. 2017.
 51. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime Learning as a Complement of Institutional Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 11th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 2134-2140. ISBN 978-84-617-8491-2.
 52. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime Learning as a Complement of Institutional Education. In 11th International Technology, Education and Development Conference. 2017.
 53. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Jaké jsou možné příčiny výsledků šetření TIMSS, PISA a TALIS v ČR. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.
 54. MATĚJKA, Petr a Jan VÁLEK. Je implementace pokročilého systému plánování skutečně výhodou? In 10th Annual International Sceintific Conference - Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017. 2017. ISBN 978-80-7494-369-0.
 55. MATĚJKA, Petr a Jan VÁLEK. Je implementace pokročilého systému plánování skutečně výhodou? In 10th Annual International Sceintific Conference - Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. 3 s. ISBN 978-80-7494-370-6.
 56. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Je RVP mrtvý dokument? In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.
 57. VÁLEK, Jan. Je RVP mrtvý dokument? In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. 2017.
 58. VÁLEK, Jan. Kritizujeme RVP oprávněně? In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 168-176. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-23.
 59. VÁLEK, Jan. Kritizujeme RVP oprávněně? In 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 2017.
 60. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...? In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 289-296. ISBN 978-80-244-5226-5.
 61. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Vrtulníkem na Mount Everest...? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22. 2017.
 62. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. What is the Attitude of Future Teachers to Digital Teaching/Learning? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2017. s. 6138-6144. ISBN 978-84-697-3777-4.
 63. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017.
 64. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 179 s. ISBN 978-80-210-8590-9.
 65. 2016

 66. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Létající fyzikáři. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 204-212. ISBN 978-80-261-0531-2.
 67. TIMKOVÁ, Veronika, Zuzana JEŠKOVÁ a Jan VÁLEK. Matematické modelovanie na počítači vo vyučovaní fyziky. MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA. Olomouc: PROMETHEUS, spol. s r. o., 2016, Vol 25, No 5, s. 362-375. ISSN 1805-7705.
 68. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? JTIE - Journal of Technology and Information Education. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 8, č. 1, s. 73-83. ISSN 1803-6805. doi:10.5507/jtie.2016.004.
 69. VÁLEK, Jan. Prostojové učení u studentů učitelství. In 10. didaktická konferencia. 2016.
 70. MILÉŘ, Tomáš a Jan VÁLEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 21 - Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 244 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
 71. MILÉŘ, Tomáš a Jan VÁLEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 21. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 244 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
 72. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vrtule a drony. In Věra Koudelková. Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016. s. 259-264. ISBN 978-80-87343-58-6.
 73. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Ota Kéhar. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 237-241. ISBN 978-80-261-0531-2.
 74. 2015

 75. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime learning – a way to increase the effectiveness of the learning process? In Norbert Kraker, Christian Spreitzer. R&E-SOURCE Open Online Journal for Research and Education. Austria: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015. s. 232-235. ISSN 2313-1640. doi:10.13140/RG.2.1.2977.3685.
 76. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Downtime learning – a way to increase the effectiveness of the learning process? In SCHOLA 2015. 2015.
 77. VÁLEK, Jan. Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2015.
 78. HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Komparace didaktických prostředků ve výuce fyziky na SŠ. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 5-9.
 79. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Létající fyzikáři. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
 80. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 254-260. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
 81. VÁLEK, Jan. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 2015.
 82. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
 83. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. (Ne)kvalifikovanost učitelů – létající učitelé. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 187-192. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
 84. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In Jiřina Novotná. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 216-219. ISBN 978-80-210-8143-7.
 85. VÁLEK, Jan. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015.
 86. SLÁDEK, Petr, Jan VÁLEK a Jan KREJČÍ. Prostojové učení jako výuková metoda pro generaci Z. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
 87. ŠUTOVÁ, Michaela, Petr NOVÁK a Jan VÁLEK. Solární hračky ve výuce fyziky na ZŠ. In Vladimír Vochozka, Vít Bednář, Ota Kéhar, Miroslav Randa. Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 1. vyd. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 175-177. ISBN 978-80-261-0439-1.
 88. VÁLEK, Jan. Svět zvuků. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 2. vyd. MU, 2015.
 89. VÁLEK, Jan. Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
 90. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vrtule a drony. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. 2015.
 91. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vybrané mobilní aplikace vhodné do výuky předmětů zaměřených nejen na ochranu obyvatelstva. In Jan Strohmandl. Historie a současnost chemických zbraní. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakkulta logistiky a krizového řízení, 2015. s. 247-253. ISBN 978-80-7454-491-0.
 92. VÁLEK, Jan. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
 93. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Jan KREJČÍ. Vzdělávání a výuka podpořená moderními technologiemi. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. 2015.
 94. VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ a Petr SLÁDEK. Vzdělávání s podporou mobilních technologií. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD‑ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-995-4.
 95. VÁLEK, Jan. Vzdělávání s využitím mobilních technologií. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2015.
 96. KREJČÍ, Jan a Jan VÁLEK. Vzdělávání s využitím mobilních technologií. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 25-29.
 97. VÁLEK, Jan. Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2015.
 98. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Vzdělávání, výuka fyziky a moderní technologie. In Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 65-69.
 99. 2014

 100. VÁLEK, Jan. Exkurze-prostředek propojení a fixace teoretických znalostí s praxí v oboru Fyzika. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2014.
 101. HANZLOVSKÝ, Radovan, Petr SLÁDEK a Jan VÁLEK. Exkurze-prostředek propojení a fixace teoretických znalostí s praxí v oboru Fyzika. In Ivo, Volf, Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 1-5.
 102. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzika a moderní technologie jako vhodný nástroj pro nadané žáky. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
 103. VÁLEK, Jan. Guma v hodinách fyziky: Prak. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2014.
 104. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Guma v hodinách fyziky: Prak. In Ivo, Volf, Kubínová, Štěpánka, Šlégr, Jan. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: KF PřF Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 88-93.
 105. VÁLEK, Jan, Jan KREJČÍ a Petr SLÁDEK. Implementace multiplatformní mobilní aplikace do výuky odborných předmětů. In D. Lajčin, R. Hrmo. SCHOLA 2014 INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ – TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 559-568. ISBN 978-80-89732-15-9.
 106. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Modelling of physical phenomena in teaching process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 91-95. ISBN 978-80-7231-961-9.
 107. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Physics Teacher and Modeling in Teaching Process. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2014. s. 105-110. ISBN 978-80-7231-978-7.
 108. VÁLEK, Jan. Physics Teacher and Modeling in Teaching Process. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2014. 2014.
 109. DREXLER, Michaela, Petr NOVÁK a Jan VÁLEK. Solární hračky ve výuce fyziky na ZŠ. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19. 2014.
 110. VÁLEK, Jan. VOLNÁ, Marie. Modul: Projektová výuka: Průřezová témata s přírodovědným zaměřením, studijní opora. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 90 s. ISBN 978-80-244-4177-1.
 111. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr NOVÁK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part III. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 264-271. ISBN 978-80-7464-561-7.
 112. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK a Petr NOVÁK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part III. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2014.
 113. VÁLEK, Jan. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part III. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2014.
 114. NOVÁK, Petr a Jan VÁLEK. Zařazení experimentů do fází výuky v učebnici fyziky. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 90-95. ISBN 978-80-7231-961-9.
 115. NOVÁK, Petr a Jan VÁLEK. Zařazení experimentů do fází výuky v učebnici fyziky. In Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). 2014.
 116. 2013

 117. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013. s. 202-207. ISBN 978-80-7414-577-3.
 118. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 5., 2., s. 191-196. ISSN 1803-537X.
 119. VÁLEK, Jan. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
 120. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Digitální svět a realita v technickém vzdělávání. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
 121. VÁLEK, Jan a Renáta BEDNÁROVÁ. Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 142-147. ISBN 978-80-210-6605-2.
 122. VÁLEK, Jan. Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
 123. VÁLEK, Jan a Renáta BEDNÁROVÁ. Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
 124. VÁLEK, Jan, Petr SLÁDEK, Tomáš MILÉŘ a Renáta BEDNÁROVÁ. Dynamické modelování v PHP. 2013.
 125. VÁLEK, Jan. Dynamické modelování v současné škole. In XXXI International colloguium on the Management of Educational Process. 2013.
 126. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v současné škole. In Eva Hájková, Rita Vémolová. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 127. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzik cyklista. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
 128. VÁLEK, Jan. Fyzik cyklista. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
 129. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzik cyklista. In Křížová, M. Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, 2013. s. 264-268, 335 s. ISBN 978-80-7435-372-7.
 130. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 177-197. ISBN 978-80-210-6635-9.
 131. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. In Břehovský, Jiří, Novotný, Jan, Zukerstein, Jaroslav. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013. s. 245-250. ISBN 978-80-7414-577-3.
 132. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. JTIE - Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 5., 2., s. 231-236. ISSN 1803-537X.
 133. VÁLEK, Jan. Implementace dynamického modelování do školské výuky. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
 134. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Implementace dynamického modelování do školské výuky. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 2013.
 135. DOSEDLA, Martin a Jan VÁLEK. Informační a komunikační technologie 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 98 s. ISBN 978-80-210-6171-2.
 136. VÁLEK, Jan, Martin DOSEDLA a Aleš JELÍNEK. Informační a komunikační technologie 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 55 s. ISBN 978-80-210-6422-5.
 137. MILÉŘ, Tomáš a Jan VÁLEK. Modelování environmentálních dopadů lidské činnosti. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2013. ISBN 978-80-210-6490-4.
 138. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ. In Miroslav Randa. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 - Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 233-237. ISBN 978-80-261-0374-5.
 139. VÁLEK, Jan. Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. 2013.
 140. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Současný stav tvorby počítačových modelů na ZŠ, GY A SŠ. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. 2013.
 141. BEDNÁROVÁ, Renáta a Jan VÁLEK. Tvorba a využití výukových materiálů v přírodovědných předmětech. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
 142. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 124-128. ISBN 978-80-210-6605-2.
 143. VÁLEK, Jan. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
 144. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013. ISBN 978-80-210-6255-9.
 145. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part II. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2013. s. 294-302. ISBN 978-80-7464-324-8.
 146. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part II. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2013.
 147. VÁLEK, Jan. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript - part II. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2013.
 148. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2013.
 149. VÁLEK, Jan. Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. In Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 2013.
 150. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Webové modelování fyzikálních jevů pro využití ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. In Šlégr, Jan, Kubínová, Štěpánka. Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 55-60, 5 s.
 151. 2012

 152. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Googlem podporovaná výuka. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu, 2012. ISBN 978-80-7231-865-0.
 153. VÁLEK, Jan, Renáta BEDNÁROVÁ a Petr SLÁDEK. Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky. In Novotná, Jiřina. Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 2012. s. 136-146. ISBN 978-80-210-6148-4.
 154. BEDNÁROVÁ, Renáta, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Graphs and dynamic modeling as a motivating tool in teaching physics. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
 155. BEDNÁROVÁ, Renáta, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Graphs and Dynamic Modeling as a Motivating Tool in Teaching Physics. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. s. 1827-1835. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.133.
 156. BEDNÁROVÁ, Renáta, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Graphs and Dynamic Modeling as a Motivating Tool in Teaching Physics. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.133.
 157. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Immersed into digital world: Learning and students’ perception. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
 158. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. s. 1866-1870. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.139.
 159. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.139.
 160. VÁLEK, Jan. LÁTAL, František. Školní pokusy. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 111 s.
 161. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. s. 1437-1442. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
 162. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
 163. MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2012. ISSN 1986-3020.
 164. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript. In Kapounová Jana, Kostolányová Kateřina. Information and Communication Technologies in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Univerzita Ostrava, 2012. s. 291-301. ISBN 978-80-7464-135-0.
 165. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript. In Information and Communication Technologies in Education. 2012.
 166. 2011

 167. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic modeling in PHP. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 157-163. ISSN 1877-0428.
 168. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic Modelling in PHP. In Neubauer J; Hajkova E. 29th International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: UNIV DEFENCE, FAC ECON & MANAGEMENT, KOUNICOVA 65, BRNO, 662 10, CZECH REPUBLIC, 2011. s. 289-296. ISBN 978-80-7231-780-6.
 169. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování kmitů. In Sborník příspěvků 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, část 2 - fyzika. 2011.
 170. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování kmitů. In Š. Hošková-Mayerová, J. Kuben, R. Potůček, P. Račková, J. Jánský. Sborník příspěvků 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, část 2 - fyzika. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 135-142. ISBN 978-80-7231-816-2.
 171. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v PHP. In XXIX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2011.
 172. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování v PHP. In HÁJKOVÁ, E.; VÉMOLOVÁ, R. XXIX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2011. 70 s. ISBN 978-80-7231-779-0.
 173. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Dynamické modelování ve fyzikálním vzdělávání jako nástroj pro ověření vztahu pro výpočet mechanické práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 85-96. ISBN 978-80-210-5652-7.
 174. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. 2011.
 175. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce. In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc, 2011. s. 246-250. ISBN 978-80-244-2894-9.
 176. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. Procedia Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., 2011, roč. 12, 11.3.2011, s. 164-167. ISSN 1877-0428.
 177. VÁLEK, Jan. Snímání biofyzikálních vlastností lidského těla ve výuce. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. XX, 10, červen, s. 613-619, 640 s. ISSN 1210-1761.
 178. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Školní modelování fyzikálního chování dopravních prostředků v závislosti na nadmořské výšce. JTIE-JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INFORMATION EDUCATION. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, roč. 3, č. 1, s. 367-374. ISSN 1803-537X.
 179. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Školní modelování fyzikálního chování dopravních prostředků v závislosti na nadmořské výšce. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2011.
 180. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling in school physics. In Michael E. Auer, Mikuláš Huba. Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (Proceedings of the ICL2011). Wien: International Association of Online Engineering, 2011. s. 414-416. ISBN 978-1-4577-1747-5.
 181. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling in school physics. In Interactive Collaborative Learning (ICL), 2011 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning 11th International Conference Virtual University. 2011. ISSN 1877-0428. doi:10.1109/ICL.2011.6059617.
 182. VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Web based dynamic modeling in school physics. In Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning (Proceedings of the ICL2011). 2011.
 183. 2010

 184. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic modeling in PHP. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010.
 185. SLÁDEK, Petr a Jan VÁLEK. Dynamic modeling in PHP. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.
 186. VÁLEK, Jan. Dynamické modelování v PHP. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 15. 2010.
 187. VÁLEK, Jan. Dynamické modelování v PHP. In Zdeněk Drozd. Veletrh nápadů učitelů fyziky 15. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2010. s. 239-243. ISBN 978-80-7196-417-9.
 188. VÁLEK, Jan. Jízdní kolo nejen jako dopravní prostředek. In 6. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21 - Anotace - sborník abstraktů. 2010.
 189. VÁLEK, Jan. Jízdní kolo nejen jako dopravní prostředek. In 6. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21 - Anotace - sborník abstraktů. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 190. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. In International Conference on Education & Educational Psychology. 2010.
 191. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Remote laboratory – new possibility for school experiments. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, ICEEPSY 2010. 2010. ISSN 1986-3020.
 192. 2009

 193. BEDNÁROVÁ, Renáta, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Festival vědy. 2009.
 194. VÁLEK, Jan. HTML5 a CSS3 - Normy a usnadnění tvorby webu. In WebTech Jihlava '09. 2009.
 195. BEDNÁROVÁ, Renáta, Denisa KAWULOKOVÁ, Lukáš PAWERA a Jan VÁLEK. Noc vědců. 2009.
 196. PAWERA, Lukáš a Jan VÁLEK. On-line fyzikální laboratoř. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 2009.
 197. PAWERA, Lukáš a Jan VÁLEK. On-line fyzikální laboratoř. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 183-187. ISBN 978-80-210-5022-8.
 198. 2008

 199. SLÁDEK, Petr, Lukáš PAWERA, Jan VÁLEK a Jan MIKULENKA. On-line fyzikální laboratoř. 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 22:12