PdF BRJ3Scp Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 2 předměty za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (119 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1000Fonologie ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
PdF:RJ1001Klasická ruská literatura 1 A. Sokolovazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin.4 3P
PdF:RJ1003Morfologie ruštiny 1 A. Sokolovaz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1004Morfologie ruštiny 2 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4P
PdF:RJ1006Praktická fonetika ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 1P
PdF:RJ1007Praktická fonetika ruštiny 2 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1014Ruská moderní literatura 1 A. Sokolovazk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 4P
PdF:RJ1016Stylistika ruštiny 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6P
PdF:RJ1017Syntax ruštiny 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 5P
PdF:RJ1018Úvod do studia literatury 1 A. Sokolovak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
PdF:RJ1019Úvod do studia ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1P
PdF:RJ1074Praktická jazyková cvičení 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hod.2 1P
PdF:RJ1061Praktická jazyková cvičení 2 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 2P
PdF:RJ1062Praktická jazyková cvičení 3 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 3P
PdF:RJ1063Praktická jazyková cvičení 4 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4P
PdF:RJ1064Praktická jazyková cvičení 5 O. Truhlářovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1066Dějiny Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ1067Dějiny Ruska 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ1068Reálie Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ1069Reálie Ruska 2 S. Koryčánkovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
PdF:RJ1072Lexikologie ruštiny 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5P
PdF:RJ1073E-zdroje ve výuce ruštiny A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
55 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti volí předměty v hodnotě 46 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1005Oborová praxe 1 S. Koryčánkováz 0/0/1 blokově.4 6-
PdF:RJ1031Jazykový seminář 5 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1032Jazykový seminář 6 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 6-
PdF:RJ1033Kapitoly z ruské literatury 1 A. Sokolovaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 5-
PdF:RJ1034Kapitoly z ruské literatury 2 A. Sokolovaz 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 6-
PdF:RJ1035Konverzační cvičení 1 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1-
PdF:RJ1036Konverzační cvičení 2 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2-
PdF:RJ1050Seminář k bakalářské práci 1 S. Koryčánkováz 0/0/0 blokově.2 4-
PdF:RJ1051Seminář ze stylistiky ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 6-
PdF:RJ1052Seminář ze syntaxe ruštiny 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1053Seminář z lexikologie ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 5-
PdF:RJ1054Seminář z morfologie ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.4 3-
PdF:RJ1055Seminář z morfologie ruštiny 2 A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.4 4-
PdF:RJ1056Seminář z reálií Ruska 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3-
PdF:RJ1057Seminář z reálií Ruska 2 S. Koryčánkovák 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 4-
PdF:RJ1075Seminář z dějin Ruska 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1-
PdF:RJ1076Seminář z dějin Ruska 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2-
53 kreditů

Volitelné předměty (18 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1027Jazykový seminář 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 1-
PdF:RJ1028Jazykový seminář 2 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 2-
PdF:RJ1029Jazykový seminář 3 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 3-
PdF:RJ1030Jazykový seminář 4 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.4 4-
PdF:RJ1060Úvodní kurz ruštiny 1 O. Truhlářovák 0/0/2 24 hodin blokově.5 1-
21 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ1020Základy didaktiky ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 4Z
PdF:RJ1021Základy didaktiky ruštiny 2 S. Koryčánkovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ_BPpBakalářská práce - Projekt S. Koryčánkováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:RJ_BPBakalářská práce S. Koryčánkováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:RJ_BPdBakalářská práce - Dokončení S. Koryčánkováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů