Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Daniela PODZEMNÁ, Erika PODZEMNÁ, Veronika PIZÚROVÁ, Jana JURMANOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Hana PIŠTĚKOVÁ a David TRUNEC. Antibacterial Thin Films Deposited from Propane-Butane Mixture in Atmospheric Pressure Discharge. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023, roč. 24, č. 2, s. 1706-1714. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms24021706.
 2. MAZÁNKOVÁ, Věra, Daniela PODZEMNÁ, Erika PODZEMNÁ, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ a Marián LEHOCKÝ. PLASMA POLYMERIZATION OF ANTIBACTERIAL THIN FILMS FROM PROPANE-BUTANE MIXTURE IN ATMOSPHERIC PRESSURE DISCHARGE. In 24th Symposium on Application of Plasma Processes and 13th EU-Japan Joint Symposium on Plasma. 2023. ISBN 978-80-972179-3-8.
 3. 2022

 4. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Petr LUKEŠ a Zdenko MACHALA. CAVIPLASMA – THE NEW TOOL FOR ENERGY-EFFICIENT LARGE-SCALE TREATMENT OF LIQUIDS. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium (HAKONE). 2022.
 5. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Petr LUKEŠ a Zdenko MACHALA. CAVIPLASMA – THE NEW TOOL FOR ENERGY-EFFICIENT LARGE-SCALE TREATMENT OF LIQUIDS. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium (HAKONE). 2022.
 6. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Petr LUKEŠ, Aleksandra LAVRIKOVA, Zdenko MACHALA a Jaroslav LEV. CaviPlasma: A large-throughput technology for plasma treatment of contaminated water using peroxide chemistry. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC9). 2022.
 7. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Petr LUKEŠ, Aleksandra LAVRIKOVA, Zdenko MACHALA a Jaroslav LEV. CaviPlasma: A large-throughput technology for plasma treatment of contaminated water using peroxide chemistry. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC9). 2022.
 8. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR, Filip RŮŽIČKA, Ivana PAPEŽÍKOVÁ a Jan MENDEL. CaviPlasma: A plasma source capable of application-scale generation of plasma treated water for agriculture, aquaculture, and medicine. In Workshop COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022.
 9. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR, Filip RŮŽIČKA, Ivana PAPEŽÍKOVÁ a Jan MENDEL. CaviPlasma: A plasma source capable of application-scale generation of plasma treated water for agriculture, aquaculture, and medicine. In Workshop COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022.
 10. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR a Filip RŮŽIČKA. CAVIPLASMA: TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI ELEKTRICKÝM VÝBOJEM V HYDRODYNAMICKÉ KAVITACI V APLIKAČNÍM MĚŘÍTKU. In HAZMAT PROTECT 2022. 2022.
 11. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR a Filip RŮŽIČKA. CAVIPLASMA: TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI ELEKTRICKÝM VÝBOJEM V HYDRODYNAMICKÉ KAVITACI V APLIKAČNÍM MĚŘÍTKU. In HAZMAT PROTECT 2022. 2022.
 12. MAZÁNKOVÁ, Věra, Kseniia KOSTYLEVA, Radek HORŇÁK a Pavel SŤAHEL. Deposition of polymeric thin films from propane-butane in atmospheric pressure discharge. Plasma Physics and Technology. Czech Technical University in Prague, 2022, roč. 9, č. 1, s. 1-5. ISSN 2336-2626. doi:10.14311/ppt.2022.1.1.
 13. MARŠÁLKOVÁ, Eliška, Pavel SŤAHEL, Blahoslav MARŠÁLEK, Miroslav DOHNAL a Lubomír PROKEŠ. Metoda pro odbourávání farmak a pesticidů obsažených ve vodě. 2022.
 14. SŤAHEL, Pavel, Jan ČECH, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Miroslav DOHNAL a Mirko DOHNAL. Optimalizovaná kombinovaná hybridní jednotka s kapacitou do 300l/hod. 2022.
 15. SŤAHEL, Pavel, Jan ČECH, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Miroslav DOHNAL a Mirko DOHNAL. Optimalizovaná kombinovaná hybridní jednotka s kapacitou do 300l/hod. 2022.
 16. MARŠÁLKOVÁ, Eliška, Pavel SŤAHEL, Blahoslav MARŠÁLEK, Mirko DOHNAL a Lubomír PROKEŠ. OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE PRO FARMAKA A PESTICIDY. 2022.
 17. FLODR, Jan, Filip RŮŽIČKA a Pavel SŤAHEL. PAW (plasma activated water) a její potenciální využití v eliminaci patogenních bakterií. In XXXII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2022.
 18. FLODR, Jan, Filip RŮŽIČKA a Pavel SŤAHEL. PAW (plasma activated water) a její potenciální využití v eliminaci patogenních bakterií. In 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, 2022. 2022. ISBN 978-80-88379-18-8.
 19. MAZÁNKOVÁ, Věra, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL a Kseniya KOSTYLEVA. Plasma polymerized oxazoline based thin films for biomedical applications. Bratislava: FMFI UK Bratislava, 2022. s. 75-75. ISBN 978-80-8147-115-5.
 20. 2021

 21. SŤAHEL, Pavel, Ondřej JAŠEK, Jozef TOMAN, Lubomír PROKEŠ a Jan ČECH. Caviplasma: A new method of dispersing fine particles in water-based solutions. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, Osrblie, Slovakia, October 13-15, 2021. 2021.
 22. JAŠEK, Ondřej, Jozef TOMAN, Dalibor VŠIANSKÝ, Jana JURMANOVÁ, Miroslav ŠNÍRER, Dušan HEMZAL, Alexander G BANNOV, Jan HAJZLER, Pavel SŤAHEL a Vít KUDRLE. Controlled high temperature stability of microwave plasma synthesized graphene nanosheets. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2021, roč. 54, č. 16, s. "165201-1"-"165201-19", 19 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abdb6d.
 23. KRAMÁR, Samuel, Tomáš PIPÍŠKA, Pavel SŤAHEL, Barbora PIJÁKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Anna OBERLE, Pavel KRÁL a Jozef RÁHEĽ. Effect of plasma sizing on basalt fibers adhesion with wood-working resins. European Journal of Wood and Wood Products. New York: Springer, 2021, roč. 79, č. 4, s. 873-885. ISSN 0018-3768. doi:10.1007/s00107-021-01673-7.
 24. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, Zuzana KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ a Milena FOLTÝNOVÁ. Experimentální studie uvolňování iontů z kovových zálisků používaných v plastových rozvodech vody. In TVIP 2020/21 Odpadové fórum, Hustopeče, 19.-21. 10. 2021. 2021. ISBN 978-80-85990-36-2.
 25. SŤAHEL, Pavel, Jan ČECH, Blahoslav MARŠÁLEK, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Miroslav DOHNAL. Funkční zařízení pro hybridní kombinovaný oxidační proces. 2021.
 26. JURMANOVÁ, Jana, Ondřej JAŠEK, Jozef TOMAN, Dalibor VŠIANSKÝ a Pavel SŤAHEL. Characterization of edge structure and misorientation between layers of microwave plasma synthesized few-layer graphene nanosheets. In NANOCON 2020: 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 529-534. ISBN 978-80-87294-98-7. doi:10.37904/nanocon.2020.3766.
 27. KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana a Pavel SŤAHEL. Kombinované tvarovky s kovem - série vzorků s alternativní povrchovou úpravou. 2021.
 28. MARŠÁLKOVÁ, Eliška a Pavel SŤAHEL. Ověřená technologie dekontaminace odpadních vod kombinovaným hybridním reaktorem pro vybrané modelové kontaminanty. 2021.
 29. KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana a Pavel SŤAHEL. Ověřená technologie výroby tvarovky s komponentou s alternativní kovovou vrstvou. 2021.
 30. SŤAHEL, Pavel, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Blahoslav MARŠÁLEK a Mirko DOHNAL. Sestavení a konstrukce zařízení pro jednotlivé oxidační procesy (kavitace + plazma, ozonizace, katalýza s odpovídající kapacitou + diagnostika). 2021.
 31. VÁCLAVIK, Richard, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Pavel SŤAHEL, Jiří BURŠÍK, Tomáš FOŘT a Vilma BURŠÍKOVÁ. Thermal stability of Ti/Ni multilayer Thin films. In NANOCON 2020: 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 518-523. ISBN 978-80-87294-98-7. doi:10.37904/nanocon.2020.3776.
 32. RÁHEĽ, Jozef, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ a Pavel SŤAHEL. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu Nanohybrid I. 2021.
 33. RÁHEĽ, Jozef, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ a Pavel SŤAHEL. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu Nanohybrid II. 2021.
 34. RÁHEĽ, Jozef, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ a Pavel SŤAHEL. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu Nanohybrid III. VÚB a.s., 2021.
 35. KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana a Pavel SŤAHEL. Výzkumná zpráva-studie obsahující: propustnost, mechanické vlastnosti, vlastnosti vůči zvýšené chemické, i fyzikální zátěži. Brno: FV Plast, 2021. 8 s. 211210010/006.
 36. SŤAHEL, Pavel, Blahoslav MARŠÁLEK a Mirko DOHNAL. Zařízení pro úpravu kapalin, zejména pro testování vícenásobného oxidačního procesu čištění vodyombinovaný oxidační proces. 2021.
 37. 2020

 38. MAZÁNKOVÁ, Věra, Pavel SŤAHEL, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Petr HUMPOLÍČEK a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112679.
 39. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Lubomír PROKEŠ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. Mass Production of Plasma Activated Water: Case Studies of Its Biocidal Effect on Algae and Cyanobacteria. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-18. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12113167.
 40. KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, Milena FOLTÝNOVÁ a Pavel SŤAHEL. Ověřená technologie výroby kovových komponent s povrchovou úpravou nebsahující nikl a olovo. 2020.
 41. MARŠÁLEK, Blahoslav, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Klára ODEHNALOVÁ, František POCHYLÝ, Pavel RUDOLF, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH, Simona FIALOVÁ a Štěpán ZEZULKA. Removal of Microcystis aeruginosa through the Combined Effect of Plasma Discharge and Hydrodynamic Cavitation. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12010008.
 42. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel SŤAHEL a Zuzana KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ. Studie mechanických vlastností připravených vrstev. 1. vyd. Brno: FV Plast / Masarykova Univerzita, 2020. 18 s. 82020.
 43. RUDOLF, Pavel, František POCHYLÝ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH a Blahoslav MARŠÁLEK. Zařízení pro čištění kapalin a způsob čištění kapalin s využitím tohoto zařízení. 2020. Patent. Číslo: 308532. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně; Masarykova univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR. Datum přijetí: 16. 9. 2020.
 44. 2019

 45. SŤAHEL, Pavel, Věra MAZÁNKOVÁ, Klára TOMEČKOVÁ, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Roman PŘIBYL, Marián LEHOCKÝ, Petr HUMPOLÍČEK, Kadir OZAITIN a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized Oxazoline-Based Thin Films-Antibacterial Properties and Cytocompatibility Performance. Polymers. Basel: MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 12, s. 1-14. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11122069.
 46. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Fast Surface Hydrophilization via Atmospheric Pressure Plasma Polymerization for Biological and Technical Applications. Polymers. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11101613.
 47. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Improved microstructure of alumina ceramics prepared from DBD plasma activated powders. In NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. s. 682-687. ISBN 978-80-87294-89-5.
 48. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. INVESTIGATION OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA SURFACE MODIFIED ALUMINIUM OXIDE NANOPOWDER BY THERMAL DESORPTION SPECTROSCOPY. In 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)). OSTRAVA: TANGER LTD, 2019. s. 682-687. ISBN 978-80-87294-89-5.
 49. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Pavel SOUČEK, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL, Katarína BERNÁTOVÁ, Jiří BURŠÍK, Romana MIKŠOVÁ, Vratislav PEŘINA a Vilma BURŠÍKOVÁ. Mechanical properties of hard and moderately ductile X2BC coatings. In 11th International Conference on the Science of Hard Materials (ICSHM11). 2019.
 50. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL, Jiří BURŠÍK, Milan SVOBODA, Romana MIKŠOVÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Vilma BURŠÍKOVÁ. Microstructural changes of amorphous Mo–B–C coatings upon thermal annealing. Surface & coatings technology. LAUSANNE: Elsevier, 2019, roč. 379, DEC 15 2019, s. 125052-125058. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125052.
 51. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Lukáš DOSTÁL, Jiří VALENTA a Pavel SŤAHEL. Rotating gliding arc: innovative source for large scale plasma treatment. In XXIII. Symposium on Physics of Switching Arc. 2019.
 52. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Miroslav ZEMÁNEK, Lukáš DOSTÁL, David ŠIMEK, Jiří VALENTA, Radim ŽEBRÁK, Luboš ZÁPOTOCKÝ a Pavel SŤAHEL. ROTATING GLIDING ARC: INNOVATIVE SOURCE FOR VOC REMEDIATION. Plasma Physics and Technology. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019, roč. 6, č. 2, s. 156-160. ISSN 2336-2626. doi:10.14311/ppt.2019.2.156.
 53. RAŠKOVÁ KOLÁŘOVÁ, Zuzana, Milena FOLTYNOVA, Lubomír PROKEŠ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Series of samples with Cu, bronze and Zn finishing. 2019.
 54. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Lenka BODNÁROVÁ, Rudolf HELA a Martin ŤAŽKÝ. Snížení amoniakální kontaminace v popílku ze SNCR technologie. In TVIP 2019 Odpadové fórum. 2019.
 55. ČECH, Jan, Lukáš DOSTÁL, Miroslav ZEMÁNEK, Zdeněk NAVRÁTIL, Jiří VALENTA a Pavel SŤAHEL. Tracking the evolution of rotating electrode gliding arc discharge channels using fast-framing camera and electrical diagnostics. In 13th Frontiers in Low-Temperature Plasma Diagnostics (FLTPD 2019). 2019.
 56. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Jan ČECH, Zuzana HOLAŇOVÁ, Martin POLJAK, Radim ŽEBRÁK a Luboš ZÁPOTOCKÝ. Účinná likvidace organických kontaminantů v odpadních vzdušninách - synergie plazmové technologie a biotechnologie. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2019, roč. 20, č. 10, s. 40-41. ISSN 1212-7779.
 57. ZÁPOTOCKÝ, Luboš, Radim ŽEBRÁK, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ a Miroslav ZEMÁNEK. Zařízení pro plazmovou úpravu vzdušnin kontaminovaných amoniakem. 2019.
 58. 2018

 59. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Investigation of atmospheric pressure plasma surface modified zirconium dioxide nanopowder by thermal desorption spectroscopy. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018. 2 s.
 60. PROKEŠ, Lubomír, Pavel SŤAHEL, Radim ŽEBRÁK a Luboš ZÁPOTOCKÝ. Odbourávání organických kontaminantů ve vzdušninách použitím plazmatu. In Odpadové fórum 2018 (TVIP 2018), 6. -8. 3. 2018, Hustopeče. 2018. ISBN 978-80-85990-12-6.
 61. SŤAHEL, Pavel a Ján DUGÁČEK. PILOTNÍ STUDIE termální stability vzorků V18_176-234. MU Brno: firma 5M, 2018. 47 s.
 62. SŤAHEL, Pavel a Ján DUGÁČEK. Pilotní studie žíhání vzorků V17/275. Brno, 2018. 7 s.
 63. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In Ing. Kamila Lunerová, Ph. D. Sborník abstraktů z 3. ročníku odborné konference Hazmat Protect 2018 + DVD s celými články. Kamenná, Česká republika: SÚJCHBO, v. v. i., 2018. s. 29-41. ISBN 978-80-270-4852-6.
 64. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ a Pavel SŤAHEL. PLAZMOVÉ TECHNOLOGIE A DEKONTAMINACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK. In 3. ročník vědecké konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2018. 2018. ISBN 978-80-270-4852-6.
 65. KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, Pavel SŤAHEL, Jana SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka MUSILOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Marián LEHOCKÝ. The Effect of Plasma Pretreatment and Cross-Linking Degree on the Physical and Antimicrobial Properties of Nisin-Coated PVA Films. Materials. MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2018, roč. 11, č. 8, s. 1-14. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/ma11081451.
 66. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Thermal desorption spectroscopy investigation of DBD plasma modified aluminium oxide submicron powders. In APMAS2019 (9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition). 2018.
 67. DUGÁČEK, Ján, Hana DVOŘÁKOVÁ a Pavel SŤAHEL. THERMAL STABILITY OF SUPERHYDROPHILIC CARBON FILMS. In 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2017). SLEZSKA: TANGER LTD, 2018. s. 260-265. ISBN 978-80-87294-81-9.
 68. 2017

 69. BUČEK, Andrej, Antonín BRABLEC, Dušan KOVÁČIK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Glass bond adhesive strength improvement by DCSBD atmospheric-pressure plasma treatment. International Journal of Adhesion and Adhesives. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 78, October, s. 1-3. ISSN 0143-7496. doi:10.1016/j.ijadhadh.2017.06.017.
 70. KOVÁČIK, Dušan, Mirko ČERNÁK, Anna ZAHORANOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Low-cost, high-speed hydrophilic finishing of lightweight polypropylene nonwovens by ambient air plasma. In Horizons in World Physics. New York: Nova Science Publishers, New York, 2017. s. 85-103. 288. ISBN 978-1-63485-882-3.
 71. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK, Zdeněk NAVRÁTIL, Martin HANIČINEC, Jaroslav JIRUŠE a Jiří FIALA. Method for reducing or removing organic and inorganic contamination from a vacuum system of imaging and analytical devices and device for carrying it out. 2017. Patent. Číslo: US9,782,805. Vydavatel: United States Patent and Trademark Office. Místo vydání: US. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Tescan Orsay Holding a.s. Datum registrace: 29. 1. 2015. Datum přijetí: 10. 10. 2017.
 72. SŤAHEL, Pavel, Lubomír PROKEŠ a Radim ŽEBRÁK. Odbourávání amoniaku ve vzdušninách pomocí nízkoteplotního plazmového výboje generovaného za atmosférického tlaku. In TVIP 2017 Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí, Hustopeče 21. – 23. 3. 2017. 2017.
 73. SŤAHEL, Pavel, Lubomír PROKEŠ, Lubomír ZÁPOTOCKÝ, Radim ŽEBRÁK, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. Optimalizovaná plazmová jednotka pro dekompozici amoniaku. 2017.
 74. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL, Jiří BURŠÍK, Milan SVOBODA a Vratislav PEŘINA. Thermal stability of hard nanocomposite Mo-B-C coatings. Vacuum. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 138, č. 2017, s. 199-204. ISSN 0042-207X. doi:10.1016/j.vacuum.2016.12.016.
 75. ČECH, Jan, Zdeněk BONAVENTURA, Pavel SŤAHEL, Miroslav ZEMÁNEK, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Wide-pressure-range coplanar dielectric barrier discharge: Operational characterisation of a versatile plasma source. Physics of Plasmas. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017, roč. 24, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1070-664X. doi:10.1063/1.4973442.
 76. 2016

 77. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Michal ŠTIPL, Jan ČECH, Jana JURMANOVÁ a Pavel SŤAHEL. FAST LOW-COST HYDROPHYLISATION OF SURFACES USING PLASMA POLYMERISATION. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 294-296. ISBN 978-80-210-8318-9.
 78. KYZEK, Stanislav, Jana FERUSZOVÁ, Eliška GÁLOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SŤAHEL, Dušan KOVÁČIK a Anna ZAHORANOVÁ. Monitoring of low temperature plasma effect in combination with hypericin on human lymphocytes. In ICPM 2016: International Conference on Plasma Medicine, 6th, Bratislava, 4.-9.9.2016. 2016. ISBN 978-80-8147-066-0.
 79. SŤAHEL, Pavel. Prototyp zařízení pro povrchovou úpravu pevných látek na bázi rotačního klouzavého výboje. 2016.
 80. SŤAHEL, Pavel. Prototyp zařízení pro povrchovou úpravu práškových materiálů na bázi rotačního klouzavého výboje. 2016.
 81. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Monika STUPAVSKÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. STUDY OF SURFACE PROPERTIES OF THE PLASMA-TREATED HIGH DENSITY POLYETHYLENE. In Cernak, M Hoder, T. HAKONE XV: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH PRESSURE LOW TEMPERATURE PLASMA CHEMISTRY: WITH JOINT COST TD1208 WORKSHOP: NON-EQUILIBRIUM PLASMAS WITH LIQUIDS FOR WATER AND SURFACE TREATMENT. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2016. s. 291-293. ISBN 978-80-210-8318-9.
 82. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Study of the thermal stability of MoBC coatings. In 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2016.
 83. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Miroslav ZEMÁNEK a Zdeněk BONAVENTURA. WIDE-PRESSURE-RANGE COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 144-147. ISBN 978-80-210-8318-9.
 84. DUGÁČEK, Ján, Pavel SŤAHEL, Jan ČECH a Jana JURMANOVÁ. WIDE-PRESSURE-RANGE COPLANAR DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE FOR HYDROCARBON CONTAMINATION REMOVAL IN SCANNING ELECTRON MICROSCOPY. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016. s. 287-290. ISBN 978-80-210-8318-9.
 85. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Ľudmila ČERNÁKOVÁ. Zařízení a způsob pro povrchovou aktivaci vrstev celulózových vláken, materiálů na bázi papíru a kartónových desek. 2016. Patent. Číslo: 306256. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 18. 11. 2005. Datum přijetí: 21. 9. 2016.
 86. KOPKÁNĚ, Daniel, Lenka BODNÁROVÁ, Rudolf HELA, Petr HERKA a Pavel SŤAHEL. Zařízení pro přípravu vzorků pro posouzení rozptýlení vláknité polypropylenové výztuže v cementových kompozitech a způsob přípravy vzorků na tomto zařízení. 2016. Patent. Číslo: 305770. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ KrampeHarex CZ s.r.o., Ostrovačice, CZ Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 30. 12. 2013. Datum přijetí: 27. 1. 2016.
 87. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK a František PETERKA. Způsob eliminace změn hmotnosti závaží vyvolaných znečištěním povrchu závaží, zařízení k provádění tohoto způsobu a závaží s povrchovou úpravou pro eliminaci změn hmotnosti. 2016. Patent. Číslo: 306427. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 2. 12. 2014. Datum přijetí: 7. 12. 2016.
 88. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Mirko ČERNÁK a Miroslav ZEMÁNEK. Způsob generování nízkoteplotního plazmatu, způsob plazmové úpravy tekutin, práškových materiálů i pevných látek tímto nízkoteplotním plazmatem a zařízení k provádění těchto způsobů. 2016. Patent. Číslo: 306119. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 6. 5. 2015. Datum přijetí: 29. 6. 2016.
 89. 2015

 90. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Andrej BUČEK a Mirko ČERNÁK. Application Important Characteristics of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge - Plasma Layer Thickness and Humidity Influence. In XXIst Symposium on Physics of Switching Arc (Published in: Plasma Physics and Technology, Volume 2, Number 2, Fast Tracking Abstracts). 2015. ISSN 2336-2626.
 91. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Josef DANIEL, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Ján DUGÁČEK, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK a Vratislav PEŘINA. Comparative analysis of thermal stability of two different nc-TiC/a-C:H coatings. Surface & coatings technology. Elsevier, 2015, roč. 267, april, s. 32-39. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.01.058.
 92. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behaviour of Microdischarges. Open Chemistry. DE GRUYTER OPEN, 2015, roč. 13, č. 1, s. 528-540. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0062.
 93. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Influence of Gas Humidity on Plasma Parameters. Plasma Physics and Technology. 2015, roč. 2, č. 3, s. 304-307. ISSN 2336-2626.
 94. HOMOLA, Tomáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE PRE-TREATMENT FOR IMPROVING COATING PROPERTIES. In 6th International Conference Nanocon 2014. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-87294-55-0.
 95. MORÁVEK, Tomáš, Monika FIALOVÁ, Daniel KOPKÁNĚ, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Nonthermal plasma modification of polypropylene fibres for cementitious composites. Open Chemistry. 2015, roč. 13, č. 1, s. 236-244. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0029.
 96. SŤAHEL, Pavel. Pilotní studie úpravy PE kufrů. 1. vyd. Brno: Mergon s.r.o., 2015. 19 s.
 97. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Mirko ČERNÁK a Pavel SŤAHEL. PLASMA SURFACE ACTIVATION OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE AT ATMOSPHERIC PRESSURE. In TANGER Ltd. NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. Ostrava: Tanger Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2015. s. 309-314. ISBN 978-80-87294-63-5.
 98. SŤAHEL, Pavel a Hana DVOŘÁKOVÁ. Proměření optimálních provozních podmínek pilotní jednotky fotokatalytického reaktoru na bázi TiO2 použitého ve vznosu. 1. vyd. Brno: Eidos s.r.o., 2015. 5 s.
 99. SKÁCELOVÁ, Dana, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL, Lukáš PAWERA, Martin HANIČINEC, Jürgen MEISCHNER a Mirko ČERNÁK. Properties of atmospheric pressure plasma oxidized layers on silicon wafers. Open Chemistry. Varšava, Polsko: De Gruyter, 2015, roč. 13, č. 1, s. 376-381. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0047.
 100. SŤAHEL, Pavel a Hana DVOŘÁKOVÁ. Vývoj metody pro opracování PP kapilar. 1. vyd. Brno: Zena s.r.o., 2015. 5 s.
 101. DVOŘÁKOVÁ, Hana a Pavel SŤAHEL. Vývoj metrody pro opracování PP kapilar. 1. vyd. Brno: Zena s.r.o., 2015. 5 s. není.
 102. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK a Miroslav ZEMÁNEK. Zařízení pro plazmovou úpravu substrátů v povrchovém bariérovém výboji. 2015.
 103. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK, Zdeněk NAVRÁTIL, Jaroslav JIRUŠE, Jiří FIALA a Martin HANIČINEC. Způsob snížení nebo odstranění organické a anorganické kontaminace vakuového systému zobrazovacích a analytických zařízení a zařízení k jeho provádění. 2015. Patent. Číslo: 305097. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., Brno, Kohoutovice, CZ. Datum registrace: 30. 1. 2014. Datum přijetí: 18. 3. 2015.
 104. 2014

 105. BODNAROVA, Lenka, Petra MACHANOVA, Daniel KOPKANE, Petr HERKA a Pavel SŤAHEL. Application of Polypropylene Fibre with Various Surface Treatments in Concrete. In Reiterman, P. SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2014. DURNTEN-ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. s. 75-79. ISBN 978-3-03835-317-1. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1054.75.
 106. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Diagnostics of surface dielectric barrier discharges generated above solid or liquid surfaces. In International Workshop Young Proffesionals in Microplasma Research. 2014.
 107. ČECH, Jan, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. INFLUENCE OF SUBSTRATE THICKNESS ON DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE PROPERTIES. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University in Prague, 2014, roč. 54, č. 6, s. 383-388. ISSN 1210-2709. doi:10.14311/AP.2014.54.0383.
 108. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Petr VAŠINA, Milan KALÍŠEK, František JUREČKA, Michal ŠIMEK a Dalibor ANDREE. Method for improving felting properties of animal fibers by plasma treatment. 2014. Patent. Číslo: EP2488690. Název vlastníka: Masarykova univerzita / Tonak a.s. Datum přijetí: 21. 5. 2014.
 109. SKÁCELOVÁ, Dana, Monika STUPAVSKÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Modification of (111) and (100) silicon in atmospheric pressure plasma. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, roč. 312, SEPTEMBER, s. 203-207. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2014.05.196.
 110. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Tomáš GARDELKA, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a Jiří BURŠÍK. Study of the thermal dependence of mechanical properties, chemical composition and structure of nanocomposite TiC/a-C:H coatings. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 242, March, s. 62-67. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.01.019.
 111. ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Tomáš GARDELKA, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a J. BURŠÍK. Study of the thermal dependence of mechanical properties, chemical composition and structure of nanocomposite TiC/a-C:H coatings (Reprinted from Surface & Coatings Technology, vol 242, pg 62-67, 2014). Surface & coatings technology. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE, 2014, roč. 255, September, s. 158-163. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.06.010.
 112. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK, Zdeněk NAVRÁTIL, Martin HANIČINEC, Jaroslav JIRUŠE a Jiří FIALA. Zařízení ke snížení nebo odstranění organické a anorganické kontaminace vakuového systému zobrazovacích a analytických zařízení. 2014.
 113. MORÁVEK, Tomáš, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Zařízení pro povrchovou plazmovou úpravu umělých a přírodních vláken. 2014.
 114. HERKA, Petr, Lenka BODNÁROVÁ, Pavel SŤAHEL a Rudolf HELA. Zařízení pro povrchovou úpravu polypropylenových vláken určených do betonových směsí. 2014.
 115. KOPKÁNĚ, Daniel, Lenka BODNÁROVÁ, Rudolf HELA, Petr HERKA a Pavel SŤAHEL. Zařízení pro přípravu vzorků pro posouzení rozptýlení vláknité výztuže v cementových kompozitech. 2014.
 116. VORÁČ, Jan, Mirko ČERNÁK, Pavel SŤAHEL a Vladimír ŠTORK. Zařízení pro stanovení plstících vlastností upravené králičí a zaječí srsti. 2014.
 117. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK a Jozef RÁHEĽ. Zařízení pro zlepšení adheze polypropylenových vláken pomocí plazmové úpravy. 2014.
 118. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Dalibor ANDREE, Milan KALÍŠEK a Roman ŠTÍPEK. Zařízení pro zlepšení plstivosti živočišných vláken pomocí plazmové úpravy. 2014.
 119. VORÁČ, Jan, Mirko ČERNÁK, Pavel SŤAHEL a Vladimír ŠTORK. Způsob stanovení plstících vlastností upravené králičí a zaječí srsti a zařízení k jeho provádění. 2014. Patent. Číslo: 304932. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 - Bubeneč. Název vlastníka: Masarykova Univerzita; Textilní zkušební ústav. Datum registrace: 20. 12. 2013. Datum přijetí: 17. 12. 2014.
 120. 2013

 121. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air : Statistical Behavior of Microdischarges. In Final scientific programme & Book of abstracts, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmádi, Hungary, 25-29 August 2013. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 122. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behavior of Microdischarges. In Fifth Central European Symposium on Plasma Chemistry (5th CESPC). 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 123. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Pavel SLAVÍČEK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN NITROGEN: MICRODISCHARGES STATISTICAL BEHAVIOR. Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 2013, roč. 53, č. 2, s. 127-130. ISSN 1210-2709.
 124. KOVÁČIK, Dušan, Mirko ČERNÁK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Anna ZAHORANOVÁ. Industrial ambient air plasma sources for in-line large area surface treatments. In Róbert Hohol, Zsuzsanna Heiszler. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Book of abstracts. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2013. s. 34. ISBN 978-615-5270-04-8.
 125. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Jana KUBINCOVÁ, Anna ZAHORANOVÁ a Milan MIKULA. Low-cost high-quality plasma cleaning and activation of large size flat surfaces. In Uta Fügmann. pmTUC series. Advances in print and media technologies. Proceedings zum 11. Bahnlaufseminar 2011. Berlin: Institut fuer Print- und Medientechnik der TU Chemnitz, 2013. s. 43-49. ISBN 978-3-89700-195-4.
 126. PAMREDDY, Annapurna, Dana SKÁCELOVÁ, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL, Monika STUPAVSKÁ, Mirko ČERNÁK a Josef HAVEL. Plasma cleaning and activation of silicon surface in Dielectric Coplanar Surface Barrier Discharge. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2013, roč. 236, č. 236, s. 326-331. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.10.008.
 127. SKÁCELOVÁ, Dana, Vladimir DANILOV, Jan SCHÄFER, Antje QUADE, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Jürgen MEICHSNER. Room temperature plasma oxidation in DCSBD: A new method for preparation of silicon dioxide films at atmospheric pressure. Materials Science & Engineering B. Elsevier B.V., 2013, roč. 178, č. 9, s. 651–655. ISSN 0921-5107. doi:10.1016/j.mseb.2012.10.017.
 128. BODNÁROVÁ, Lenka, Rudolf HELA, Petr HERKA, Pavel SŤAHEL a Daniel KOPKÁNĚ. Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikaci do betonových klenáků pro segmentová ostění tunelů liniových staveb. 2013.
 129. VANĚREK, Jan, Anna BENEŠOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. The Evaluation of Modifications to Glued Joints Utilizing Epoxy-Based Adhesive for Structural Timber Bonding. In Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Neuveden: Trans Tech Publications, Switzerland, 2013. s. 37-42. ISBN 978-3-03785-679-6.
 130. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Dalibor ANDREE, Milan KALÍŠEK a Roman ŠTÍPEK. Využití difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje pro zvýšení plstivosti živočišných vláken v provozu Tonak a.s. 2013.
 131. KOPKÁNĚ, Daniel, Lenka BODNÁROVÁ, Rudolf HELA, Petr HERKA a Pavel SŤAHEL. Zařízení pro posouzení rozptýlené výztuže z PP vláken v cementových kompozitech. 2013.
 132. BODNÁROVÁ, Lenka, Rudolf HELA, Petr HERKA, Pavel SŤAHEL a Daniel KOPKÁNĚ. Zařízení pro úpravu povrchu polypropylenových vláken pro aplikaci do betonu působením nízkoteplotního plazmatu (pro aplikaci PP vláken do betonové směsi do 6 měsíců po plazmové úpravě). 2013.
 133. BODNÁROVÁ, Lenka, Rudolf HELA, Petr HERKA, Pavel SŤAHEL a Daniel KOPKÁNĚ. Zařízení pro úpravu povrchu polypropylenových vláken pro aplikaci do betonu působením nízkoteplotního plazmatu (s okamžitou aplikací PP vláken do betonové směsi). 2013.
 134. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mária HENSELOVÁ. Zařízení pro úpravu rostlinných semen nízkoteplotním plazmatem za atmosférického tlaku. 2013.
 135. 2012

 136. SKÁCELOVÁ, Dana, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Activation of silicon surface in atmospheric oxygen plasma. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1488-1490. ISSN 0009-2770.
 137. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ a Pavel SŤAHEL. Diagnostics of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge Operated in Artificial Air Working Gas: Basic Results. Chem. listy. Praha, 2012, roč. 106, (S), s. s1435-s1438, 4 s. ISSN 0009-2770.
 138. BODNÁROVÁ, Lenka, Monika FIALOVÁ, Daniel KOPKÁNĚ, Tomáš MORÁVEK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. IMPORTANCE OF POLYPROPYLENE FIBERS AS A REINFORCEMENT IN CONCRETE. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 2012, č. 106, s. 1427-1430. ISSN 0009-2770.
 139. FIALOVÁ, Monika, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. IMPROVEMENT OF SURFACE PROPERTIES OF REINFORCING POLYPROPYLENE FIBRES BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TREATMENT. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1439-1442. ISSN 0009-2770.
 140. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Monika FIALOVÁ a Tomáš MORÁVEK. Laboratorní zařízení pro in-line plazmovou úpravu polypropylenových vláken přidávaných do betonu. 2012.
 141. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. MECHANICAL STABILITY OF THE P-I-N SOLAR CELLS STUDIED BY INDENTATION METHOD. Chemické listy. Praha, 2012, roč. 106/2012, S5, s. 1491-1494. ISSN 0009-2770.
 142. SKÁCELOVÁ, Dana, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Oxidation of Silicon Surface by DCSBD. In NANOCON 2012, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. s. 778-781. ISBN 978-80-87294-32-1.
 143. FIALOVÁ, Monika, Tomáš MORÁVEK, Daniel KOPKÁNĚ, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. POLYPROPYLENE FIBERS MODIFIED BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA AS REINFORCEMENT FOR CONCRETE. In Conference proceedings NANOCON 2012. Brno: TANGER spol s.r.o., 2012. s. 174-178. ISBN 978-80-87294-35-2.
 144. HANUSOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Jitka BĚLÍKOVÁ, Mirko ČERNÁK a Pavel SŤAHEL. SYNTHESIS OF SIO2 NANOFIBRES BY UTILIZATION OF DCSBD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA. In Conference proceedings Nanocon 2012. Ostrava: TANGER spol. s.r.o., 2012. s. 179-183. ISBN 978-80-87294-32-1.
 145. FIALOVÁ, Monika a Pavel SŤAHEL. Technika pro určení sorpčních vlastností polypropylenových vláken přidávaných do betonu metodou váhových přírůstků. 2012.
 146. RÁHEĽ, Jozef, Tomáš MORÁVEK, Pavel SŤAHEL a Monika FIALOVÁ. Technika pro určení sorpčních vlastností polypropylenových vláken přidávaných do betonu využívající Washburnovu metodu. 2012.
 147. BODNÁROVÁ, Lenka, R. HELA, J. VÁLEK, Petr HERKA a Pavel SŤAHEL. Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikace ve stavebnictví. 2012.
 148. BODNÁROVÁ, Lenka, R. HELA, J. VÁLEK, Petr HERKA a Pavel SŤAHEL. Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro aplikaci do betonových trub. 2012.
 149. BODNÁROVÁ, Lenka, R. HELA, J. VÁLEK, Petr HERKA a Pavel SŤAHEL. Technologie vláknobetonu s využitím polypropylenových vláken upravených nízkoteplotním plazmatem pro užití ve stavebnictví pro venkovní odstavnou plochu. 2012.
 150. VORÁČ, Jan, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. USING DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE FOR IMPROVEMENT OF FELTING PROPERTIES OF ANIMAL FIBRES. In ICOPS 2012. 2012.
 151. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Dušan KOVÁČIK. Využití difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje pro fixaci hydrofilní aviváže na povrchu polypropylenové netkané textilie. 2012.
 152. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Pavel SLAVÍČEK. Zařízení pro zlepšení plstnících vlastností živočišných vláken v dielektrickém koplanárním povrchovém bariérovém výboji v in-line režimu. 2012.
 153. 2011

 154. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Petr KLOC. Deposition and Characterisation of Thin Hydrophobic Layers Using Atmospheric-pressure Surface Barrier Discharge. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, CHLSAC 105, s. 129 - 131. ISSN 0009-2770.
 155. GUIVAN, Mykola, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, D.H. PARK a Jan JANČA. Diagnostics of Planar XeI UV Exciplex Lamp Excited by Coplanar Surface Barrier Discharge. Journal of Light & Visual Environment. Tokyo: The Illuminating Engineering Institute o, 2011, roč. 35, č. 3, s. 241-244. ISSN 0387-8805.
 156. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Pattern Behaviour Under Different Conditions. In V. Aubrecht, M. Bartlová. XIXth Symposium on Physics of Switching Arc, Invited Lectures and Contributed Papers. Letohrad: Dept. of Power of Power Electrical and Electronic Engeneering, Faculty of Electrical Engeneering and Communication, BUT and OEZ Letohrad, 2011. s. 133-136. ISBN 978-80-214-4293-1.
 157. SKÁCELOVÁ, Dana, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Effect of plasma treatment on the surface morphology and wettability of (111) and (100) silicon wafers. 2011.
 158. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Anna ZAHORANOVÁ, Jana KUBINCOVÁ, A. TÓHT a Ľudmila ČERNÁKOVÁ. Generation of a high-density highly non-equilibrium air plasma for high-speed large-area flat surface processing. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol,UK: Institute of Physics Publishing, 2011, roč. 2011, č. 53, s. 1-8. ISSN 0741-3335.
 159. HOMOLA, Tomáš, Andrej BUČEK, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. High-speed Ambient Air Plasma Cleaning of Flat Glass Surfaces. In J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. Book of Contributed Papers - 18th Symposium on Application of Plasma Processes. 18th. Bratislava (Slovakia): Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava, 2011. s. 281-284. ISBN 978-80-89186-77-8.
 160. SKÁCELOVÁ, Dana, Monika FIALOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Improvement of surface properties of reinforcing polypropylene fibres by atmospheric pressure plasma treatment. In 30th ICPIG Conference Proceedings. Belfast, UK: Queen's University Belfast, 2011. s. "nestránkováno", 3 s.
 161. FIALOVÁ, Monika, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Improvement of wetting properties of polypropylene fibres by atmospheric pressure plasma treatment. In Book of Extended abstracts, PASNPG 2011. Blansko, 2011. s. 25-26.
 162. ZOUHAR, Martin, Zdeněk NAVRÁTIL, Andrej BUČEK, František PETERKA a Pavel SŤAHEL. On examination of photocatalytic activity of rough surface samples by means of two methods – MB degradation and WCA tests. In Potential and Applications of Thin Ceramic and Metal Coatings 2011. 2011. ISBN 978-80-261-0009-6.
 163. SKÁCELOVÁ, Dana, Pavel SŤAHEL, Martin HANIČINEC a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of silicon surface by DCSBD. Acta Technica CSAV. Praha, ČR: ČSAV Praha, 2011, Volume 56, č. 2011, s. 356-361. ISSN 0001-7043.
 164. ZOUHAR, Martin, Zdeněk NAVRÁTIL, Andrej BUČEK, Pavel SŤAHEL a František PETERKA. Praktické zkušenosti s aplikováním ISO metod pro samočistitelnost v praxi. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 85-88. ISBN 978-80-7080-780-4.
 165. FIALOVÁ, Monika, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. REINFORCING POLYPROPYLENE FIBRES MODIFIED BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA. In NANOCON 2011. 2011. ISBN 978-80-87294-23-9.
 166. SLÁDEK, Petr, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Role vodíku na strukturální změny SiGe:H vrstev. In M.Můčková. Sborník příspěvků 5. České fotovoltaické konference. Brno: Czech RE Agency, o.p.s., 2011. s. 50-54. ISBN 978-80-254-8906-2.
 167. RÁHEĽ, Jozef, Pavel SŤAHEL a Mária ODRÁŠKOVÁ. WOOD SURFACE MODIFICATION BY DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES AT ATMOSPHERIC PRESSURE. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, CHLSAC 105, s. 125 - 128. ISSN 0009-2770.
 168. 2010

 169. TRUNEC, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Filip STUDNIČKA, Pavel SŤAHEL, Vadym PRYSIAZHNYI, Vratislav PEŘINA, Jana HOUDKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a Daniel FRANTA. Deposition of hard thin films from HMDSO in atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 22, s. 225403-225410. ISSN 0022-3727.
 170. SKÁCELOVÁ, Dana, Pavel SŤAHEL, Martin HANIČINEC a Mirko ČERNÁK. Investigation of silicon surface wettability after plasma treatment. In HAKONE XII Contributed paper. Bratislava: Comenius University, 2010. 307 s. ISBN 978-80-89186-71-6.
 171. SKÁCELOVÁ, Dana, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of silicon surface. In Potential and Applications of Thin Ceramic and Metal Coatings. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. s. 77-78. ISBN 978-80-7043-894-7.
 172. SKÁCELOVÁ, Dana, Pavel SŤAHEL, Martin HANIČINEC, Pavlína BAŘINKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Povrchová plazmová úprava krystalických křemíkových desek určených pro výrobu solárních článků. In Czech RE Agency,o.p.s. Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. Brno: Neuveden, 2010. s. 45-49. ISBN 978-80-254-8906-2.
 173. SLÁDEK, Petr, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Structural and defect changes of hydrogenated SiGe films due to annealing up to 600°C. physica status solidi (c). Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2010, roč. 7/2010, 3-4, s. 820-823. ISSN 1610-1642.
 174. 2009

 175. ČERNÁK, Mirko, Ludmila ČERNÁKOVÁ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. APPLICATIONS OF DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR INLINE SURFACE TREATMENTS. In XVIII-th Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT Brno, 2009. s. 21-28. ISBN 978-80-214-3793-7.
 176. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. On the plasma properties of diffuse coplanar surface barrier discharge in humid nitrogen and humid air studied by optical emission spectroscopy. In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8, Book of Abstracts. 2009. vyd. Blansko,Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkyňova 464/118, CZ-612 00 Brno, 2009. s. 51. ISBN 978-80-214-3875-0.
 177. ČECH, Jan, Pavel SLAVÍČEK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. ON THE PLASMA PROPERTIES OF DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN HUMID NITROGEN AND HUMID AIR STUDIED BY OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY. In C. Leys, R. Morent. 4th International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas. GHENT: UNIVERSITEIT GENT, 2009. s. 5-8.
 178. NEČAS, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Pavel SŤAHEL, Petr MIKULÍK, Mojmír MEDUŇA a Miroslav VALTR. Optical Characterization of Ultra-Thin Iron and Iron Oxide Films. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. Tokyo: The Surface Science Society of Japan, 2009, roč. 7, březen, s. 486-490. ISSN 1348-0391.
 179. PETERKA, František, Jaroslav JIRKOVSKÝ, Pavel SŤAHEL a Zdeněk NAVRÁTIL. Photocatalytic applications, standardization and testing methods. In Proceedings of JEP 2009. Bordeaux: European Federation of Photocatalysis, 2009. s. 36-38.
 180. PRYSIAZHNYI, Vadym, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Plasma Treatment of Alumina Surface by DCSBD. In 17th Symposium on Application of Plasma Processes. 2009. ISBN 978-80-89186-45-7.
 181. VRAJOVÁ, Jitka, Lenka CHALUPOVÁ, Ondřej NOVOTNÝ, Jan ČECH, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. Removal of paper microbial contamination by atmospheric pressure DBD discharge. The European Physical Journal D. New York: Springer Verlag, 2009, roč. 54/2009, č. 2, s. 233-237. ISSN 1434-6060.
 182. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL a Vilma BURŠÍKOVÁ. Structural and defect changes of hydrogenated SiGe films due to annealing up to 600degC. In 23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors. 2009.
 183. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Petr VAŠINA. Technika pro zlepšení plstnících vlastností živočišných vláken využívající plazmovou úpravu. 2009.
 184. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL a Zdeněk NAVRÁTIL. The influence of electrode gap width on plasma properties of diffuse coplanar surface barrier discharge in nitrogen. The European Physical Journal D. New York: Springer Verlag, 2009, roč. 54/2009, č. 2, s. 259-264. ISSN 1434-6060.
 185. BRANDENBURG, Ronny, Zdeněk NAVRÁTIL, Jaroslav JÁNSKÝ, Pavel SŤAHEL, David TRUNEC a Hans-Erich WAGNER. The transition between different modes of barrier discharges at atmospheric pressure. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2009, roč. 42, č. 8, 10 s. ISSN 0022-3727.
 186. GARDELKA, Tomáš, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Thermal Desorption Spectroscopy Study on Diamond-like Carbon Coatings. In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostic 8. 1. vyd. Brno: JČMF, 2009. s. 94. ISBN 978-80-214-3875-0.
 187. 2008

 188. LEHOCKÝ, Marian, Pavel SŤAHEL, Marek KOUTNÝ, Jan ČECH, Jakub INSTITORIS a Aleš MRÁČEK. Adhesion of Rhodococcus sp. S3E2 and Rhodococcus sp. S3E3 to plasma prepared Teflon-like and organosilicon surfaces. Journal of Materials Processing Technology. Elsevier B.V., 2008, roč. 209, č. 6, s. 2871–2875. ISSN 0924-0136.
 189. BUČEK, Andrej, Tomáš HOMOLA, Monika ARANYOSIOVÁ, Tomáš VELIČ, Tomáš PLECENÍK, Josef HAVEL, Pavel SŤAHEL a Anna ZÁHORANOVÁ. ATMOSPHERIC PRESSURE NONEQUILIBRIUM PLASMA TREATMENT OF GLASS SURFACE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 1, č. 16, s. 1459-1462. ISSN 1803-2389.
 190. STUDNIČKA, Filip, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lukáš KELAR. DEPOSITION OF THIN FILMS IN ATMOSPHERIC PRESSURE GLOW DISCHARGE IN N2 + HMDSO + O2 ATMOSPHERE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 1, č. 16, s. 1510-1514. ISSN 1803-2389.
 191. TRUNEC, David, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a Vilma BURŠÍKOVÁ. DEPOSITION OF THIN FILMS IN ATMOSPHERIC PRESSURE HOMOGENEOUS DISCHARGE. In Proccedings of HAKONE X. Francie: University of Toulouse, 2008. s. 1-5.
 192. STUDNIČKA, Filip, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lukáš KELAR. DEPOSITION OF THIN FILMS IN ATMOSPHERIC PRESSURE HOMOGENOUS DISCHARGE IN N2 + HMDSO + O2 ATMOSPHEREIN N2 + HMDSO + O2 ATMOSPHERE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 1, č. 16, s. 1519-1523. ISSN 1803-2389.
 193. LEHOCKY, Marian, PFF AMARAL, Pavel SŤAHEL, MAZ COELHO, AM BARROS-TIMMONS a JAP COUTINHO. Deposition of Yarrowia lipolytica on plasma prepared teflonlike thin films. SURFACE ENGINEERING. ENGLAND: SURFACE ENGINEERING, 2008, roč. 24, č. 1, s. 23-27. ISSN 0267-0844.
 194. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Jan ČECH, Jan JANČA a Mirko ČERNÁK. Hydrophylisation of non-woven polypropylene textiles using atmospheric pressure surface barrier discharge. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest: INOE & INFM, 2008, roč. 10, č. 1, s. 213-218. ISSN 1454-4164.
 195. VRAJOVÁ, Jitka, Lenka CHALUPOVÁ, Jan ČECH, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. PAPER STERILIZATION BY ATMOSPHERIC PRESSURE DBD DISCHARGE. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2008, roč. 1, č. 16, s. 1445-1449. ISSN 1803-2389.
 196. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL a Zdeněk NAVRÁTIL. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Coplanar Barrier Discharge. In 11th International Symposium on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, September 7-12, 2008, Oléron Island, France; Contributed Papers Volume 1. Oléron Island, France: UPS Toulouse, 2008. s. 100-104.
 197. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 2008, č. 102, s. s1348-s1351, 4 s. ISSN 1803-2389.
 198. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry, 31st August-4th September 2008, Brno, Czech Republic, Book of Extended Abstracts. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2008. s. 75-76. ISSN 1803-2389.
 199. BURSIKOVA, Vilma, Pavel STAHEL, Jaroslav SOBOTA, Jan GROSSMAN, Tomas FORT, Zdenek BOCHNICEK, Petr KLAPETEK, Jiri BURSIK a Vratislav PERINA. Study of thermal stability of Silicon, Oxygen and/or Nitrogen containing Diamon-like Carbon coatings. In 2nd conference on New Diamond and Nano Carbons 2008. 2008.
 200. ČECH, Jan, Lukáš LAZAR a Pavel SŤAHEL. Surface Free Energy Evaluation of Untreated and Plasma Treated Polymers in the Practical Courses. In Programme & Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 13.-19.June 2008. Praha: ČVUT v Praze, Organizační výbor sympozia, 2008. s. 89-90, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.
 201. RADIĆ, Nina, Bratislav OBRADOVIĆ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Polypropylene in Atmospheric Pressure Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. 2008.
 202. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Zdeněk NAVRÁTIL. The Influence of Electrode Gap Width on Plasma Properties of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. In Programme & Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Cyech Republic, 13.-19.June 2008. Praha: ČVUT v Praze, Organizační výbor sympozia, 2008. s. 89-90, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.
 203. 2007

 204. FRANTA, Daniel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Pavel SŤAHEL, Miloslav OHLÍDAL a David NEČAS. Correlation of thermal stability of the mechanical and optical properties of diamond-like carbon films. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier, 2007, roč. 16, 4-7, s. 1331–1335. ISSN 0925-9635.
 205. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, Petr KLOC, Antonín BRABLEC, Jan ČECH a Jan JANČA. Deposition of Protective Coatings in Surface Barrier Discharge at Atmospheric Pressure. In Book of Abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: J. Matúška, Š. Matejčík, J.D. Skalný, 2007. s. 265-266. ISBN 978-80-89186-13-6.
 206. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Deposition of protective hydrophobic coatings in atmospheric pressure surface barrier discharge. In Abstract book Sec. Workshop &Training School on Low Cost Applications of Plasma Technology in Industry and Enviroment. Kahira Egypt: Center of Plasma Technology, Al-Azhar University, 2007. s. 21-21.
 207. ODRAŠKOVÁ, Mária, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Determination of Qw on wooden samples after plasma treatment. In Moderné trendy vo fyzike plazmy a tuhých látok. Bratislava: UK Bratislava, 2007. s. 275-279. ISBN 80-89186-09-2.
 208. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Jana JURMANOVÁ, Pavel SLAVÍČEK a Pavel KONEČNÝ. Experimental study of atmospheric pressure plasma jet generated in surface barrier discharge configuration in argon. In Second Workshop and Training School on low Cost Aplications of Plasma Technology in Industry and Enviroment. 1. vyd. Cairo -Egypt: Al Azar, 2007. s. 33-33.
 209. BRABLEC, Antonín, N. N. GUIVAN, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, L. L. SHIMON a Jan JANČA. Generation of XeI UV Excimer Radiation by diffuse coplanar surface discharge. In XIIVth symposium on Physics of Switching Arc, Vol. II: Invited Papers. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2007. s. 37-40. ISBN 978-80-214-3359-5.
 210. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Influence of electrode temperature on plasma parameters of diffuse coplanar surface discharge. In Proceeding of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: Institute of Plasma Physics AVCR, 2007. s. 128-131. ISBN 978-80-87026-01-4.
 211. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Influence of electrode temperature on plasma parameters of diffuse coplanar surface discharge. In XXVII International Conference on Phenomena in Ionized Gases - Proceedings (CD). Prague, Czech Republic: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2007. s. 3P10-77, 3 s. ISBN 978-80-87026-01-4.
 212. KOUTNÝ, Marek, Jakub INSTITORIS, Marian LEHOCKÝ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Investigation of Rhodococcus SP.S3E2 and Rhodococcus SP.S3E3 adhesion to hydrophobic teflon like surface. In Book of abstracts 8.International Balkan Workshop on Applied Physics. 1. vyd. Constanta, Rumunsko: ovidius university, 2007. s. 148-148. ISBN 978-973-614-314-4.
 213. ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Jana FRANCLOVÁ, Pavel SŤAHEL, Vratislav PEŘINA a Anna MACKOVÁ. Organosilicon thin films deposited by plasma enhanced CVD: Thermal changes of chemical structure and mechanical properties. Journal of Physics and Chemistry of Solids. Elsevier, 2007, roč. 68, č. 1, s. 1255-1259. ISSN 0022-3697.
 214. ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Zuzana KUČEROVÁ, Daniel FRANTA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Pavel SŤAHEL a Petr KLAPETEK. Plasma enhanced CVD of thin films using hexamethyldisiloxane and octamethyltetrasiloxane monomers. In 18th International Symposium on Plasma Chemistry. Kyoto: International Plasma Chemistry Society, 2007. s. 459.
 215. LEHOCKÝ, Marian, Priscilla Filomena Fonse AMARAL, Pavel SŤAHEL, Maria Alice Zarur COELHO, Ana Margarida BARROS-TIMMONS a Joao Araujo Pereir COUTINHO. Preparation and characterization of organosilicon thin films for selective adhesion of Yarrowia lipolytica yeast cells. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. EU: Wiley InterScience, 2007, roč. 82, č. 82, s. 360-366. ISSN 1097-4660.
 216. VRAJOVÁ, Jitka, Ondřej NOVOTNÝ, František KRČMA a Pavel SŤAHEL. Sterilisation of paper in dieletric barrier discharge at atmospheric pressure. In Book of abstracts 8.International Balkan Workshop on Applied Physics. Constanta, Rumunsko: ovidius university, 2007. s. 136-136. ISBN 978-973-614-391-5.
 217. ŠÍRA, Martin, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Zdeněk NAVRÁTIL. Surface modification of polycarbonate in homogeneous atmospheric pressure discharge. Journal of Physics D: Applied physics. 2007, roč. 41, č. 1, s. 015205-15211. ISSN 0022-3727.
 218. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Antonín BRABLEC. The Influence of Emitting Layer on the Plasma Parameters of Atmospheric-pressure Coplanar Barrier Discharge. In Book of Abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: J. Matúška, Š. Matejčík, J.D. Skalný, 2007. s. 143-144. ISBN 978-80-89186-13-6.
 219. RÁHEĽ, Jozef, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. The Transition Between Different Discharge Regimes in Atmospheric Pressure Air Barrier Discharge. Contributions to Plasma Physics. Akademie-Verlag, 2007, roč. 47, 1-2, s. 34-39. ISSN 0005-8025.
 220. 2006

 221. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Antonín BRABLEC, Zdeněk NAVRÁTIL, Martin ŠÍRA a Jan JANČA. Application of Surface Barrier Discharge for deposition of Protective Coatings and Plasma Activation of Surfaces. In 7th International Balkan Workshop on Applied Physics - Abstracts. 1. vyd. Constanta, Romania: Ovidius University, 2006. s. 102-102. ISBN 978-973-614-314-4.
 222. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, Petr KLOC, Antonín BRABLEC, Martin ŠÍRA a Jan JANČA. Application of surface barrier discharge for deposition of protective coatings at atmospheric pressure. In 10th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Saga, Japan: Saga University, 2006. s. 347-350.
 223. GUIVAN, N. N., Antonín BRABLEC, Jan JANČA, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a M. MALININ. Application of XeI excimer radiation for excitation of phosphor. In Proceedings of HAKONE X. Saga: Saga University, 2006. s. 184-187.
 224. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Complex study of mechanical properties of a-Si : H and a-SiC : H boron doped films. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 352, 9-20, s. 1238-1241. ISSN 0022-3093.
 225. ŠÍRA, Martin, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Daniel FRANTA. Deposition of organic polymers at higher substrate temperatures in atmospheric pressure glow discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1377-1382. ISSN 0011-4626.
 226. KLOC, Petr, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Antonín BRABLEC, Zdeněk NAVRÁTIL, Martin ŠÍRA a Jan JANČA. Deposition of teflon-like protective layers in surface discharge at atmospheric pressure. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1345-1350. ISSN 0011-4626.
 227. TRUNEC, David, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Daniel FRANTA. Deposition of thin films at higher substrate temperatures in atmospheric pressure glow discharge. In 10th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Saga, Japan: Saga University, 2006. s. 331-334.
 228. BRABLEC, Antonín, N. N. GUIVAN a Pavel SŤAHEL. Efficient excimer source in rare gases/chlorine mixtures. In 7th International Balkan Workshop on Applied Physics - Abstracts. 1. vyd. Constanta, Romania: Ovidius University, 2006. s. 122-122. ISBN 973-614-313-7.
 229. GUIVAN, M.M., A.N. MALININ, Antonín BRABLEC, Jan JANČA, Pavel SŤAHEL a Pavel SLAVICEK. Excitation of phosphors by UV XeI excimer radiation. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 659-664. ISSN 0011-4626.
 230. ČERNÁK, Mirko, Ľudmila ČERNÁKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. High-speed, Low-cost Plasma Activation of Web Materials. In Book of Abstracts of First Central European Symposium on Plasma Chemistry. 1. vyd. Gdansk Poland: Polish Academy of Science, 2006. s. 21.
 231. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Proceedings of HAKONE X. Saga: Saga University, 2006. s. 79-82.
 232. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2006. s. 197-200. ISBN 80-210-4195-1.
 233. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Mechanical properties of thin silicon films deposited on glass and plastic substrates studied by depth sensing indentation technique. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 352, 9-20, s. 1242-1245. ISSN 0022-3093.
 234. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, Petr KLOC a Jan JANČA. Modification of Polymer Surfaces Using Atmospheric Pressure Barrier Discharges. J. Adv. Oxid. Technol. 2006, roč. 9/2006, č. 2, s. 228-231. ISSN 1203-8407.
 235. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, Petr KLOC, Antonín BRABLEC, Martin ŠÍRA a Jan JANČA. Surface barrier discharge at atmospheric pressure used for deposition of protective coatings. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2006. s. 193-196. ISBN 80-210-4195-1.
 236. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. The influence of dielectric layer on the plasma parameters of atmospheric pressure coplanar discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1074-1078. ISSN 0011-4626.
 237. 2005

 238. KRČMA, František, Zdena STARÁ a Pavel SŤAHEL. Applied plasma chemistry -new practical exercises. In Proc. ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: Univerzita Toronto, 2005. s. 1146-1147.
 239. TRUNEC, David, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Filip ZLÁMAL a Zdeněk NAVRÁTIL. Atmospheric Pressure Glow Discharges and Their Applications. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 107-108. ISBN 80-223-2018-8.
 240. NAVRÁTIL, Zdeněk, Ronny BRANDENBURG, David TRUNEC, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Hans-Erich WAGNER a Zdeněk KOPECKÝ. Comparative study of diffuse barrier discharges in neon and helium. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2005, roč. 15, č. 1, s. 8-17. ISSN 0963-0252.
 241. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Jiří BURŠÍK. Complex study of the mechanical properties of a-Si:H and a-SiC:H thin films. In Book of abstract - ICANS 21. Lisbon: Universidade Nova de Lisboa, 2005. s. 162. ISBN 972-8893-04-3.
 242. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Andrej BUČEK a Dušan CHORVÁT. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge as a Source of Nonthermal Atmospheric Plasma. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 139-140. ISBN 80-223-2018-8.
 243. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Enhancement of mechanical properties of PP-HMDSO/HMDSZ films by means of thermal annealing. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, č. 9, s. 444-446. ISSN 0009-2770.
 244. ČERNÁK, Mirko, Jana ČERNÁKOVÁ, Milan MIKULA, Dušan KOVÁČIK, Pavel SŤAHEL a Andrej BUČEK. Low-cost Plasma Activation and Chitosan Grafting of Polypropylene and Poly-Lactic-Acid Nonwoven Fabrics. In , 15th Symposium on Applications of Plasma Processes, Book of Contributed Papers. 1. vyd. Slovensko: UK Bratislava, 2005. s. 77-78. ISBN 80-223-2018-8.
 245. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Mechanical properties of amorphous and nanocrystalline silicon thin films on flexible substrates. In NENAMAT International Conference Proceedings NANO05. 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2005. s. 396-399. ISBN 80-214-3085-0.
 246. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Mechanical stability of the p-i-n solar cells studied by indentation method. In Brief proceedings of the SREN 2005. Bratislava: Comenius University Press, 2005. s. 10-12. ISBN 80-223-2045-5.
 247. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, Jan JANČA a Petr KLOC. Modification of polymer surfaces using atmospheric pressure barrier discharges. In International Conference ELMECO-5 Electromagnetic Devices and Processes for Environment Protection. Lublin Poland: Lublin University of Technology, 2005. s. 10. ISBN 83-89868-23-7.
 248. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SLAVÍČEK, Vítězslav STRAŇÁK, Michal ŠERÝ, Milan TICHÝ, David TRUNEC, Petr ŠPATENKA a Pavel SŤAHEL. Optical emission spectroscopy of surfatron generated plasma in Ar + O2 and N2 + O2 mixtures. In Proceedings of ICPIG XXVII. Eindhoven, The Netherlands: Technical University Eindhoven, 2005. s. 06-178, 4 s. ISBN 90-386-2231-7.
 249. GUIVAN, Nikolaj, Jan JANČA, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. Optimization of I2 and XeI formation in diffuse coplanar surface discharge sustained in rare gases and I2 mixtures. In Proc. of ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: University of Toronto, 2005. s. 429-432.
 250. BRABLEC, Antonín, Jan JANČA, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Nikola GUIVAN a L. SHIMON. Planar UV excilamp excited by a surface barrier discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2005, roč. 38, č. 17, s. 3188-3193. ISSN 0022-3727.
 251. ČECH, Jan, Petr KLOC, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Plasma Modification of Paper by Means of Surface Barrier Discharge. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers: Part III - Physics (ed. J. Safrankova). Prague: Matfyzpress, 2005. s. 332-336. ISBN 80-86732-59-2.
 252. ŠÍRA, Martin, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL, Filip ZLÁMAL a David TRUNEC. Plasma surface activation of polycarbonate using APGD. Chem. Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99/2005, č. 99, s. 477-478. ISSN 0009-2770.
 253. ZLÁMAL, Filip, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. Plasma surface activation of polymer using APGD. In Proc. ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: Univerzita Toronto, 2005. s. 728-731.
 254. SŤAHEL, Pavel, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL a David TRUNEC. Plasma treatment of polymers. In Sborník Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 1. vyd. Brno: ČSPU, 2005. s. 95-99. ISBN 80-239-6135-7.
 255. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Martin ŠÍRA a Zdeněk NAVRÁTIL. Protective Coatings Deposition on Paper by Atmospheric Pressure Surface barrier Discharge. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 245-246. ISBN 80-223-2018-8.
 256. JANYPKA, P., V. ŠURIOVÁ, Michal JAŠŠO, Henrich KRUMP, Ivan HUDEC, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a M. ONDÁŠ. Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. 2005. Patent. Číslo: PP73-2005. Vydavatel: Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. Místo vydání: Bratislava. Název vlastníka: Matador Půchov. Datum registrace: 17. 6. 2005. Datum přijetí: 17. 6. 2005.
 257. ZLÁMAL, Filip, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. Surface Modification of Polycarbonate in Atmospheric Pressure Glow Discharge. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 267-268. ISBN 80-223-2018-8.
 258. ŠÍRA, Martin, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a Jiří BURŠÍK. Surface modification of polyethylene and polypropylene in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2005, roč. 38, č. 1, s. 621-627. ISSN 0022-3727.
 259. ZŮDA, Jaroslav, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. Thermal stability of diamond like carbon thin films prepared using plasma enhanced chemical vapor deposition. In JUNIORMAT'05. Brno: Faculty of mechanical engineering, BUT, 2005. s. 47-50. ISBN 80-214-2984-4.
 260. FRANTA, Daniel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Thermal stability of the optical properties of plasma deposited diamond-like carbon thin films. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier Science S.A., 2005, roč. 14, 11-12, s. 1795-1798. ISSN 0925-9635.
 261. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Thermomechanical stability of the p-i-n solar cells studied by DSI technique. In Book of abstract - ICANS 21. 1. vyd. Lisbon: Universidade Nova de Lisboa, 2005. s. 163. ISBN 972-8893-04-3.
 262. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Ludmila ČERNÁKOVÁ. Zařízení a způsob povrchové aktivace a následné povrchové úpravy vrstvy celulózových vláken, materiálů na bázi papíru a kartónových *desek. 2005. Patent. Číslo: PV 2005-720. Vydavatel: Úřad prům.vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: MU Brno. Datum registrace: 12. 10. 2005. Datum přijetí: 12. 10. 2005.
 263. 2004

 264. ŠÍRA, Martin, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří VOHÁNKA a David TRUNEC. Activation of polyethylene and polypropylene in atmospheric pressure glow discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C835-C839, 6 s. ISSN 0011-4626.
 265. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, Marcos LEON DELGADO a Jan JANČA. Deposition of Protective Hydrophobic Coatings in Atmospheric Pressure Surface Barrier Discharge. In Proceedings of XV. International Conference on Gas Discharges and their Applications. 1. vyd. Toulouse- France: Université Paul Sabatier, 2004. s. 235-238.
 266. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Martin ŠÍRA, Zdeněk NAVRÁTIL, M.L. DELGADO a Jan JANČA. Deposition of teflon like coatings in surface barrier discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 54/2004, Suppl. C, s. 866- 871. ISSN 0011-4626.
 267. TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan ČECH. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2004, roč. 37, č. 15, s. 2112-2120. ISSN 0022-3727.
 268. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Ronny BRANDENBURG a Hans-Erich WAGNER. Diagnostics of APG discharge in neon with a small admixture of hydrogen. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C550-C556, 7 s. ISSN 0011-4626.
 269. BRANDENBURG, Ronny, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC, Hans-Erich WAGNER a Pavel SŤAHEL. Diffuse Dielectric-Barrier Discharges in Gas Mixtures of Nitrogen with Helium, Neon and Argon. In Proceedings of XV. International Conference on Gas Discharges and their Applications. 1. vyd. Toulouse- France: Université Paul Sabatier, 2004. s. 255-258.
 270. ŠÍRA, Martin, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří VOHÁNKA a David TRUNEC. Enhancement of Hydrophilicity of Polymers in Atmospheric Pressure Glow Discharge. In WDS'04 Proceedings of Contributed papers, Part III. Praha: MATFYZPRESS, 2004. s. 523-528. ISBN 80-86732-32-0.
 271. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Ronny BRANDENBURG, Martin ŠÍRA, David TRUNEC a Hans-Erich WAGNER. Experimental study of APG discharge in N2-H2 and Ne-H2 mixtures. In Proceedings of HAKONE IX. Padova: University of Padova, 2004. s. 1P-01, 7 s.
 272. NAVRÁTIL, Zdeněk, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA a Pavel ZVĚŘINA. On the analysis of surface free energy of DLC coatings deposited in low pressure RF discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C877-C882, 6 s. ISSN 0011-4626.
 273. BURŠÍK, Jiří, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA a Vilma BURŠÍKOVÁ. Plasma treated polymer surfaces studied by SEM and AFM. In Vrstvy a povlaky 2004. 1. vyd. Trenčín: ZTS-MATEC a.s., 2004. s. 95-100. ISBN 80-968337-8-2.
 274. NAVRÁTIL, Zdeněk, David TRUNEC, Pavel SŤAHEL, Ronny BRANDENBURG a Hans-Erich WAGNER. Spatio-temporally resolved optical emission spectroscopy of APG discharge in neon. In WDS'04 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: Matfyzpress, 2004. s. 344-349. ISBN 80-86732-32-0.
 275. SLAVÍČEK, Pavel, Marcel SIMOR, D. KOVACIK, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Spectroscopic and optical study of atmospheric pressure plasma generated by diffuse coplanar barrier discharges. In HAKONE IX, Ninth International Symposium in high pressure, low temperature plasmas. Padova (Italy): University of Padova, 2004. s. 2P-05, 1 s.
 276. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Martin ŠÍRA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, David TRUNEC a Antonín BRABLEC. Thermal stability of coatings prepared in atmospheric pressure glow discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C872-C876, 5 s. ISSN 0011-4626.
 277. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Zařízení pro měření povrchové energie pevných látek. 2004. Patent. Číslo: CZ-14420. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova Univerzita v Brně. Datum registrace: 8. 3. 2004. Datum přijetí: 7. 6. 2004.
 278. 2003

 279. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a David TRUNEC. Deposition of Polymer Coatings in Atmospheric pressure glow discharge. In JUNIORMAT '03 4th International Conference Proceedings. 1st. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, BUT, 2003. s. 40-41. ISBN 80-214-2462-1.
 280. ŠIMOR, Marcel, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC, Zdeněk NAVRÁTIL, Dušan KOVÁČIK, Anna ZÁHORANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Deposition of polymer films in diffuse coplanar surface discharge. In Proceedings of 16th ISPC. 1. vyd. Italy: Dep. Chem. Univ Bari, 2003. s. 1-5.
 281. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL, Anna ZÁHORANOVÁ, Jan JANČA a Jiří BURŠÍK. Deposition of protective hydrophobic thin films in surface discharge at atmospheric pressure. In Proceedings of 16th ISPC. 1. vyd. Italy: Dep. of Chem. Univ Bari, 2003. s. 10-14.
 282. NAVRÁTIL, Zdeněk, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zuzana KUČEROVÁ a David TRUNEC. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. In Proceedings of 16th ISPC. 1. vyd. Italy: Dep. of Chem. Univ. Bari Italy, 2003. s. 100-104.
 283. ČERMÁK, Martin, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a David TRUNEC. Depozice hydrofobních polymerových vrstev v povrchovém barierovém výboji za atmosfericlého tlaku. In Sborník Juniormat'03 4th International Conference. 1st. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, BUT, 2003. s. 264-265. ISBN 80-214-2462-1.
 284. BRANDENBURG, Rony, H-E. WAGNER, P. MICHEL, David TRUNEC a Pavel SŤAHEL. Diffuse dielectric barrier discharges in nitrogen-containing gas mixtures. In Proceedings of ICPIG XXVI. 1. vyd. Greifswald: Local Organizing Committee of ICPIG, 2003. s. 45-46. ISBN 3-00-011689-3.
 285. JAŠŠO, Michal, Ivan HUDEC, Heňo KRUMP, Z. JAKUBÍKOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Pavel SŤAHEL, P. JANYPKA, Z. FUNKE a J. ŠIROKÝ. Evaluation of Surface Properties of Reinforced Materials and Rubber Blends. In Proceedings of Intarnacional Conference of Polymer Materials. 1. vyd. SUT Bratislava: DPR FCHFT SUT Bratislava, 2003. s. 46. ISBN 80-227-1959-5.
 286. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, David TRUNEC, Vilma BURŠÍKOVÁ a Antonín BRABLEC. Optical diagnostics of atmospheric pressure glow discharge in nitrogen with admixture of organosilicon. In Proceedings of ICPIG XXVI. Greifswald: Local Organizing Committee of ICPIG, 2003. s. 53-54. ISBN 3-00-011689-3.
 287. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Antonín BRABLEC, David TRUNEC a Anna ZAHORANOVÁ. Plasma diagnostics of surface discharge at atmospheric pressure in nitrogen and organosilicon mixture. In XV Symposium on Physics of Switching Arc, Vol I, Contributed Papers. Brno, Czech Republic: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, 2003. s. 186-189. ISBN 80-214-2307-2.
 288. BRABLEC, Antonín, Pavel SLAVÍČEK, Marcel ŠIMOR, Pavel SŤAHEL, D. KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Spectral diagnostics of diffuse cplanar surface discharge. In 12. SPEKTROSKOPICKA KONFERENCE. Praha: VSCHT, 2003. s. 52.
 289. ZVĚŘINA, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Srovnání acido-bazického a OWRK modelu pro stanovení volné povrchové energie. In JUNIORMAT'03 4th International Conference. Brno: Brno University of technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2003. s. 284-285. ISBN 80-214-2462-1.
 290. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Study of the Surface Energy of Plasma Activated Non-Woven Polypropylene Textiles. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes. 1. vyd. Liptovský Mikuláš, Slovak Republic: IPSAS Bratislava, DPMA Liptovský Mikuláš, 2003. s. 85-86. ISBN 80-8040-195-0.
 291. NAVRÁTIL, Zdeněk, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, David TRUNEC a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Surface treatment in atmospheric pressure glow discharge. In XV Symposium on Physics of Switching Arc, Vol I, Contributed Papers. Brno, Czech Republic: Department of Power Electrical and Electronic Engineering, 2003. s. 18-21. ISBN 80-214-2307-2.
 292. TRUNEC, David, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Antonín BRABLEC. The Different Types of Dielectric Barrier Discharge in Gas Mixtures. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes. 1. vyd. Liptovský Mikuláš, Slovak Republic: IPSAS Bratislava, DPMA Liptovský Mikuláš, 2003. s. 171-172. ISBN 80-8040-195-0.
 293. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan ČECH, Zuzana KUČEROVÁ a David TRUNEC. Utilization of atmospheric pressure glow discharge for the deposition of thin polymer films. In WDS'03 Proceedings of Contributed Papers: Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague: Matfyzpress, 2003. s. 320-326, 6 s. ISBN 80-86732-18-5.
 294. 2002

 295. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel SŤAHEL a Jan JANČA. Enhancement of the Material Surface Properties by Plasma Deposition of Thin Films at Atmospheric Pressure. In Conference Proceedings of Inter-Academia 2002. 1. vyd. Bratislava: Comenius University and Union of Slovak Mathematicians and Physicists, Bratislava, 2002. s. 186-189. ISBN 80-968253-6-4.
 296. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel SŤAHEL a Jan JANČA. Enhancement of the Material Surface Properties by Plasma Deposition of Thin Films at Atmospheric Pressure. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2002, roč. 2002, č. 52, s. 866-1737. ISSN 0011-4626.
 297. BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Improvement of the efficiency of the silicon solar cells by silicon incorporated diamond-like carbon antireflective coatings. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2002, roč. 2002, 299-302, s. 1147-1151. ISSN 0022-3093.
 298. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL a Jiří ŠŤASTNÝ. Modification of the optical parameters of silicon thin films due to light scattering. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2002, roč. 2002, 299-302, s. 295-299. ISSN 0022-3093. doi:10.1016/S0022-3093(01)00952-8.
 299. SLÁDEK, Petr a Pavel SŤAHEL. Structural changes and defects in amorphous hydrogenated SiGe films due to the hydrogen effusion. In Conference Proceedings of Inter-Academia 2002. 1. vyd. Bratislava: Comenius University and Union of Slovak Mathematicians and Physicists, Bratislava, 2002. s. 237-243. ISBN 80-968253-6-4.
 300. SŤAHEL, Pavel, Jan JANČA a Deepak Prasad SUBEDI. SURFACE MODIFICATION OF NON-FABRICATED POLYPROPYLENE TEXTILE IN LOW-TEMPERATURE PLASMA AT ATMOSPHERIC PRESSURE. In Proceedings of HAKONE VIII. 1. vyd. Tartu: Univerzita v Tartu, 2002. s. 425-430. ISBN 9985-4-0258-8.
 301. SŤAHEL, Pavel, Jan JANČA a Deepak Prasad SUBEDI. SURFACE MODIFICATION OF NON-FABRICATED POLYPROPYLENE TEXTILE IN LOW-TEMPERATURE PLASMA AT ATMOSPHERIC PRESSURE. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2002, roč. 2002, č. 52, s. 750-1504. ISSN 0011-4626.
 302. BRABLEC, Antonín, Pavel SLAVÍČEK, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. Underwater pulse electrical diaphragm discharges for surface treatment of fibrous polymeric materials. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2002, roč. 2002, č. 52, s. 491-500. ISSN 0011-4626.
 303. 2001

 304. JANČA, Jan, Pavel SŤAHEL, Jiří BUCHTA, Deepak Prasad SUBEDI a František KRČMA. A Plasma Treatment of Surface of Synthetic Textile Fibers Which Can be Used as Cords in Car Tires. In 13th Symposium on Application of Plasma Processes. 1. vyd. Tale, Low Tatras, Slovakia: Comenius University, Bratislava, 2001. s. 98-99. Symposium Proceedings of 13th SAPP, 13. ISBN 80-223-1573-7.
 305. SLÁDEK, Petr, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Improvement of the Efficiency of the Silicon P-I-N cells by Silicon Incorporated Diamond-like Carbon Antireflective Coating. In 19th International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors. Nice, France: CNRS - Ecole Polytechnique, Palaiseau Cedex, France, 2001. s. 10-10.
 306. SUBEDI, Deepak Prasad, Jan JANČA, Pavel SŤAHEL a Jiří BUCHTA. Wettability Measurement of Plasma Treated Polyester Fiber. In WDS'01, Proceedings of Contributed Papers. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2001. s. 412-417. WDS, PartII, Physics of Plasma and Ionized Media. ISBN 80-85863-73-1.
 307. SUBEDI, Deepak Prasad, Jan JANČA, Pavel SŤAHEL, Jiří BUCHTA, František KRČMA a Jana PRYČKOVÁ. Wettability Measurement of Plasma Treated Polyester Fiber. In JUNIORMAT 01. 1. vyd. VUT Brno: ÚMI, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno, 2001. s. 70-73. JUNIORMAT 01. ISBN 80-214-1885-0.
 308. 2000

 309. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Jiří ŠŤASTNÝ a Radek PŘIKRYL. MODIFICATIONS OF THE OPTICAL PARAMETERS OF THE SILICON THIN FILMS DUE TO THE LIGHT SCATTERING. In Electronic Devices and Systems Y2K. první. Brno: ing. Zdeněk Novotný CSc., 2000. s. 202-206. ISBN 80-214-1780-3.
 310. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Pere ROCA I CABARROCAS a Jiří ŠŤASTNÝ. Origin of the metastability of phosphorus or boron doped a-Si:H films. In Electronic Devices and Systems Y2K - Proceedings. první. Brno: ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2000. s. 207-212. ISBN 80-214-1780-3.
 311. 1999

 312. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK a Pere ROCA I CABARROCAS. Fotovoltaická konverze - solární články vyrobené z křemíku. In Fyzika, životní prostředí, energie a škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999.
 313. 1998

 314. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Cabarocas ROCA a P. MORIN. Defect states in the intrinsic layer of amorphous silicon solar cells studied by CPM. Phil. Mag. B. 1998, roč. 77, č. 4, s. 1049-1061. ISSN 0141-8637.
 315. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Pere ROCA I CABARROCAS a Philip MORIN. Defect states in the intrinsic layer of amorphous silicon solar cells studied by the Constant Photocurrent Method. PHILOSOPHICAL MAGAZINE B-PHYSICS OF CONDENSED MATTER STATISTICAL MECHANICS ELECTRONIC OPTICAL AND MAGNETIC PROPERTIES. London, England: TAYLOR & FRANCIS LTD, 1998, roč. 77, č. 4, s. 1049-1061. ISSN 0141-8637. doi:10.1080/13642819808206404.
 316. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Marie-Luce THEYE a Pere ROCA I CABARROCAS. Light induced metastability in microcrystalline silicon thin films. In Proc. of 2nd World Conference on Photovoltaic Solar Energy. Wien: WIP, 1998. s. 857-860.
 317. KLEIDER, Jean Paul, Cristophe LONGEAUD, Pere ROCA I CABARROCAS, Petr SLÁDEK a Pavel SŤAHEL. Low defect density a-SiGe:H alloys for solar cells. In Proc. of 2nd World Conference on Photovoltaic Solar Energy. Wien: WIP, 1998. s. 838-841.
 318. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Pere ROCA I CABARROCAS a Marie-Luce THEYE. Metastability of Phosphorus or Boron doped a-Si:H films. In MRS 1998 Spring Meeting,. April 13-17 1998. San Francisco, USA: MRS, 1998. s. 100-103.
 319. SŤAHEL, Pavel, S HAMMA, Petr SLÁDEK a Pere ROCA I CABARROCAS. Metastability studies in silicon thin films: from short range ordered to medium and long range ordered materials. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 1998, roč. 227, PART 1, s. 276-280. ISSN 0022-3093. doi:10.1016/S0022-3093(98)00269-5.
 320. HAMMA, S., Pavel SŤAHEL a C.P. ROCCA. Optimum crystalline fraction in p-(ľcSi:H) layers for pin solar cells: in-situ study by ellipsometry and Kelvin probe. In 2nd WCEPSE. 1. vyd. Wien: University of Wien, 1998. s. 10-13.
 321. HADJADJ, A., Pavel SŤAHEL a Cabarocas ROCA. Optimum doping level in a-Si:H and a-SiC:H materialsJ. Phil. Mag. B. 1998, roč. 830, s. 830. ISSN 0141-8637.
 322. SŤAHEL, Pavel, Petr SLÁDEK, Pere ROCA I CABARROCAS a Radek PŘIKRYL. Polymorphous silicon:New material for solar cells. In Proc. of 5th EDS 98. Brno: VUT Brno, 1998. s. 263-266.
 323. SŤAHEL, Pavel a Petr SLÁDEK. Solární články na bázi pm-Si s účinností blížící se 10%. In Proc. Fotovoltaika 98. Valašské Meziříčí: Solar, 1998.
 324. ROCCA, C.P., Pavel SŤAHEL a S. HAMMA. Stable single junction P-I-N solar cells with efficiencies approaching 10%. In 2nd WCEPSE. 1. vyd. Wien: University of Wien, 1998. s. 32-35.
 325. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, ML THEYE a Pere ROCA I CABARROCAS. The hydrogen effusion induced structural changes and defects in hydrogenated amorphous SiGe films: dependence upon the microstructure. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 1998, roč. 227, PART 1, s. 437-441. ISSN 0022-3093. doi:10.1016/S0022-3093(98)00186-0.
 326. SLÁDEK, Petr, Pavel SŤAHEL, Jiří ŠŤASTNÝ a Radek PŘIKRYL. The influence of light scattering on the optical parameters of microcrystalline and polymorphous materials. In Proc. of 2nd World Conference on Photovoltaic Solar Energy. Wien: WIP, 1998. s. 743-746.
 327. 1997

 328. SŤAHEL, Pavel a Petr SLADEK. Metastability in boron doped a-Si: H and a-SiC: H materials: correlation with solar cell parameters. In 14th European Photovoltaic Solar Energy Conferenc. and Exhib. Barcelona, Španělsko: WIP-Munich, 1997. s. 36. ISBN 1-901675-02-7.
 329. SŤAHEL, Pavel a Petr SLADEK. Metastability in boron doped a-Si: H and a-SiC: H materials: correlation with solar cell parameters. In 14th European Photovoltaic Solar Energy Conferenc. and Exhib. Barcelona, Španělsko: WIP-Munich, 1997. s. 36. ISBN 1-901675-02-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 6. 2023 17:37