Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŘEHULKA, Evžen. Koncept duševního zdraví v pojetí pedagogické a laické veřejnosti. In Život ve zdraví. 2022.
 2. 2021

 3. ŘEHULKA, Evžen. člen redakční rady. Psychologie a její kontexty, 2021 - 2021. ISSN 1803-9278.
 4. ŘEHULKA, Evžen. člen vědecké rady. Vědecká rada pedagogické fakulty MU, 2021 - 2021.
 5. ŘEHULKA, Evžen. Koncept resilience ve výchově ke zdraví. In Život ve zdraví 2021. 2021.
 6. 2020

 7. ŘEHULKA, Evžen. člen redakční rady. Psychologie a její kontexty, 2020 - 2020. ISSN 1803-9278.
 8. ŘEHULKA, Evžen. člen vědecké rady. Vědecká rada pedagogické fakulty MU, 2020 - 2020.
 9. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 144 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
 10. 2019

 11. ŘEHULKA, Evžen. člen redakční rady. Psychologie a její kontexty, 2019 - 2019. ISSN 1803-9278.
 12. ŘEHULKA, Evžen. člen vědecké rady. Vědecká rada pedagogické fakulty MU, 2019.
 13. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 101 s. ISBN 978-80-210-9310-2.
 14. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 101 s. ISBN 978-80-210-9310-2.
 15. 2018

 16. ŘEHULKA, Evžen. člen redakční rady. Psychologie a její kontexty, 2018 - 2018. ISSN 1803-9278.
 17. ŘEHULKA, Evžen. Spánek a jeho význam při studiu životního stylu. In Život ve zdraví 2018. 2018.
 18. 2016

 19. ŘEHULKA, Evžen. člen redakční rady. Psychologie a její kontexty, 2016 - 2021. ISSN 1803-9278.
 20. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 21. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví – učitelé – škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 211 s. ISBN 978-80-210-8254-0.
 22. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví – učitelé – škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 211 s. ISBN 978-80-210-8254-0.
 23. 2015

 24. ŘEHULKA, Evžen. Člen oborové komise. : Oborová komise FF MU (obory Klinická psychologie, Obecná psychologie, Sociální psychologie a Vývojová psychologie). Člen oborové komise. : Oborová komise FF MU (obory Klinická psychologie, Obecná psychologie, Sociální psychologie a Vývojová psychologie)., 2015.
 25. ŘEHULKA, Evžen. členství ve Vědecké radě Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika. Vědecká rada Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika, 2015.
 26. ŘEHULKA, Evžen. Fenomén transferu při studiu psychologie. In Učíme psychologii/Teaching psychology. 2015.
 27. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 28. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 29. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce a výsledky projektu ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 432-443. ISBN 978-80-210-8139-0.
 30. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 31. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 32. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 33. REISSMANNOVÁ, Jitka a Evžen ŘEHULKA. Škola a zdraví v 21. století - Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. 2015.
 34. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
 35. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
 36. ŘEHULKA, Evžen. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2015.
 37. 2014

 38. ŘEHULKA, Evžen. Člen oborové komise. : Oborová komise FF MU (obory Klinická psychologie, Obecná psychologie, Sociální psychologie a Vývojová psychologie). Člen oborové komise. : Oborová komise FF MU (obory Klinická psychologie, Obecná psychologie, Sociální psychologie a Vývojová psychologie)., 2014.
 39. ŘEHULKA, Evžen. Člen oborové rady. Oborová komise PdF MU (obory Výtvarná výchova a Výtvarná výchova, něm.), 2013. Člen oborové rady. : Oborová komise PdF MU (obory Výtvarná výchova a Výtvarná výchova, něm.), 2013., 2014.
 40. ŘEHULKA, Evžen. členství ve Vědecké radě Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika. Vědecká rada Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika, 2014.
 41. ŘEHULKA, Evžen. členství ve vědecké radě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2014.
 42. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
 43. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
 44. ŘEHULKA, Evžen. Oborová rada PdF MU (program Speciální pedagogika), obor Speciální pedagogika. Oborová rada PdF MU (program Speciální pedagogika), obor Speciální pedagogika, 2014.
 45. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 46. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 47. ŘEHULKA, Evžen. Psychologická gramotnost. In Učíme psychologii / Teaching psychology. 2014.
 48. ŘEHULKA, Evžen, Milan KUBIATKO a Kristýna BALÁTOVÁ. Škola a zdraví v 21. století. 2014.
 49. ŘEHULKA, Evžen. Zdravotní gramotnost. In Škola a zdraví v 21. století. 2014.
 50. 2013

 51. ŘEHULKA, Evžen. Člen oborové komise. Oborová komise FF MU (obory Klinická psychologie, Obecná psychologie, Sociální psychologie a Vývojová psychologie), 2013.
 52. ŘEHULKA, Evžen. Člen oborové rady. Oborová komise PdF MU (obory Výtvarná výchova a Výtvarná výchova), 2013.
 53. ŘEHULKA, Evžen. Člen oborové rady. Oborová rada PdF MU (program Speciální pedagogika), 2013.
 54. ŘEHULKA, Evžen. Člen oborové rady. Oborová rada FF Psychologie (čtyřleté), 2013.
 55. ŘEHULKA, Evžen. Člen vědecké rady. Vědecká rada Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013.
 56. ŘEHULKA, Evžen. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty MU. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, 2013.
 57. ŘEHULKA, Evžen. Psychohygiena a psychologie zdraví. In ŘEHULKA, Evžen a Jitka REISSMANNOVÁ. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Brno: MUNI PRESS, 2013. s. 115-121. ISBN 978-80-210-6316-7.
 58. ŘEHULKA, Evžen. Psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu inkluze. In OŠLEJŠKOVÁ H., VÍTKOVÁ M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 39-54. ISBN 978-80-210-6673-1.
 59. ŘEHULKA, Evžen. Psychologické charakteristiky učitelů ve vztahu k jejich profesi a hodnocení výkonu pedagogické práce. In 20. konference Psychologie zdraví VERNÍŘOVICE. 2013.
 60. ŘEHULKA, Evžen. Psychologické otázky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzívní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Maunstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 45-58. ISBN 978-80-210-6678-6.
 61. ŘEHULKA, Evžen a Jitka REISSMANNOVÁ. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 415 s. ISBN 978-80-210-6316-7.
 62. 2012

 63. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Stanislav STŘELEC a Evžen ŘEHULKA. Ekstremalne nawyki żywieniowe i ich wpływ na zdrowie dzieci i osób dorastających. In Anna Sladek, Dariusza Bialasa. Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym. Wroclaw: Wroclawska Drukarnia Naukowa PAN im. S. Kulczyńskiego Sp. z o.o., 2012. s. 155-167. ISBN 978-83-7055-541-2.
 64. ŘEHULKA, Evžen. Opinions of the citizens of the Czech Republic on health and healthy lifestyle education. In 26th Conference of the European Health Psychology Society. 2012. ISSN 0887-0446.
 65. ŘEHULKA, Evžen. Psychohygiena – její chápání odbornou a laickou veřejností. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 66. ŘEHULKA, Evžen. PSYCHOHYGIENA – JEJÍ CHÁPÁNÍ ODBORNOU A LAICKOU VEŘEJNOSTÍ. In Vítková Marie, Friedmann Zdeněk. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 524-532, 8 s. ISBN 978-80-210-5941-2.
 67. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Stres v současné škole. In Konference Psychologie zdraví. 2012. ISBN 978-80-7308-417-2.
 68. KEBZA, Vladimír, Jaro KŘIVOHLAVÝ, Bohumil KOUKOLA, Václav HOŠEK, Jiří MAREŠ, Evžen ŘEHULKA a Iva ŠTĚTOVSKÁ. The Czech Section of Health Psychology: History, development, and current activities. In 26th Conference of the European Health Psychology Society. 2012. ISSN 1476-8321.
 69. KEBZA, V., J. KŘIVOHLAVÝ, B. KOUKOLA, V. HOSEK, Jiří MAREŠ, Evžen ŘEHULKA a I. STETOVSKA. The Czech Section of Health Psychology: History, Development and Current Activities. In PSYCHOLOGY & HEALTH, Vol. 27, pp. 244-245, supplement 1, special issue. 2012. ISSN 0887-0446.
 70. ŘEHULKA, Evžen. Zvládání tenze začínajících učitelů základních škol před začátkem školního roku. In Úzkosť a zvládanie záťaže z perspektívy pomáhajúcich profesií : teória, metodológia, výskum. 2012. ISBN 978-80-558-0225-1.
 71. 2011

 72. JANDA, Miroslav a Evžen ŘEHULKA. ANOTACE ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21.STOLETÍ. In 7.KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
 73. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Stanislav STŘELEC a Evžen ŘEHULKA. Ekstremalne nawyki żywieniowe i ich wpływ na zdrowie dzieci i osób dorastających. In Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym i jego praktyczne aplikacje. 2011.
 74. STŘELEC, Stanislav, Jana KRÁTKÁ a Evžen ŘEHULKA. K postavení třídního učitele v současné české škole. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 410-415. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-72.
 75. STŘELEC, Stanislav, Jana KRÁTKÁ a Evžen ŘEHULKA. K postavení třídního učitele v současné české škole. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 76. ŘEHULKA, Evžen. Opinions of the citizens of the Czech Republic on health and healthy lifestyle education in connection with the teaching profession. In Řehulka Evžen. School and health 21. Education and Healthcare, (ed) E. Řehulka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 113-128. ISBN 978-80-210-5721-0.
 77. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Opyt prepodavanija psichogigijeny studentam - buduščim pedagogam. In SPbGMU. Zdorovje čelověka - 6. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet imeni akademika I.P.Pavlova, 2011. s. 183-185. ISBN 978-5-88999-081-9.
 78. ŘEHULKA, Evžen. Projekt ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ: východiska, průběh, výsledky. In 7. konference s mezinárodní účastí: ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. 2011.
 79. ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Psychohygiena a adolescence. In 7. konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. 2011.
 80. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychohygiena spánku. In Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti. 2011.
 81. ŘEHULKA, Evžen. Psychohygienické otázky práce s počítačem. In Škola, zdraví a komunikační technologie. 2011.
 82. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Health Education: Initiatives for educational areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 310 s.
 83. ŘEHULKA, Evžen a Eva SOLLÁROVÁ. School and Health 21, 2011. Health Education: Czech-Slovak Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 242 s. ISBN 978-80-210-5723-4.
 84. ŘEHULKA, Evžen. Sociální dovednosti a psychické zdraví. In Škola, zdraví a sociální dovednosti. 2011.
 85. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Stress in the Teaching Profession and its Elimination Through Movement. In Krejčí, M., Švejda, G., Schuster, J., Šerý, M., Kursová, V. Health Education and Quality of Life III. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 48-52. ISBN 978-80-7394-303-5.
 86. KOHOUTEK, Rudolf a Evžen ŘEHULKA. Stressors in the work of primary and secondary teachers in the Czech Republic (mainly the stressors caused by the pupils to the teachers). In Řehulka Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: Initiatives for educational areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 109-122. ISBN 978-80-210-5524-7.
 87. ŘEHULKA, Evžen a Miroslav JANDA. Škola a zdraví v další perspektivě. 2011.
 88. ŘEHULKA, Evžen a Miroslav JANDA. Škola, zdraví a komunikační technologie. 2011.
 89. ŘEHULKA, Evžen a Miroslav JANDA. Škola, zdraví a sociální dovednosti. 2011.
 90. ŘEHULKA, Evžen. Úvaha o využití kategorie „zdraví“ v oblasti školství a výchovy. In Škola a zdraví v další perspektivě. 2011.
 91. ŘEHULKA, Evžen. Výzkumný záměr Pedagogické fakulty „Škola a zdraví pro 21. Století“ z hlediska optimálního vývoje. In Klinicko-psychologický den, Lékařský dům, Praha. 2011.
 92. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Výzkumný záměr Škola a zdraví 21 a získané výsledky v oblasti sportovně pohybových aktivit. In Matišáková, I., Král, L., Poliaková, N., Grabczak, P. Ošetrovatelstvo - pohyb - zdravie. první. Trenčín: Fakulta zdravotnícka Tn UAD, 2011. s. 231-237, 468 s. ISBN 978-80-8075-487-7.
 93. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví 21, výzkumný záměr na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Celostátní odborná konference Středních zdravotních škol. 2011.
 94. JANDA, Miroslav a Evžen ŘEHULKA. 7. konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2011.
 95. 2010

 96. ŘEHULKA, Evžen. Aktuální anglická, německá a česká odborná literatura k výchově ke zdraví. In Workshop škola a zdraví v současné odborné literatuře. 2010.
 97. ŘEHULKA, Evžen. Anotace. 6. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 98. ŘEHULKA, Evžen. Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity\, 2010.
 99. ŘEHULKA, Evžen. člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2010.
 100. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Educatión y Salud - proyecto multidisciplinario de la Universidad Masaryk. In Universidad de Granada, Facultad de Psicología, Campus Universitario de Cartuja, 18071. 2010.
 101. ŘEHULKA, Evžen. Educational needs of elementary school women teachers in health educational area. In Řehulka, E.(Ed.) Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University/MSD, 2010. s. 55-72, 17 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
 102. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Estudio de las relaciones mutuas entre la enseňanza y la sanidad desde el punto de vista de la prevencion. In Universitat de Barcelona, Facultat de Psicología. 2010.
 103. STŘELEC, Stanislav a Evžen ŘEHULKA. Findings of the Research Project The Class Teacher the Factor Affecting Health of the Pupils. In EDULEARN10 PROCEEDINGS. Barcelona: IATED, 2010. s. 4083-4087, 6192 s. ISBN 978-84-613-9386-2.
 104. FROSTOVÁ, Jana. Changes of the vocal quality of teachers in relation to their professional preparation (as measured by the Dysphonia Severity Index). In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 193-204. ISBN 978-80-210-5259-8.
 105. ŘEHULKA, Evžen. Kategorie odolnosti v psychologii. In Workshop škola, zdraví a odolnost. 2010.
 106. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masaryk University/MSD, 2010. 432 s. ISBN 978-80-210-5259-8.
 107. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masaryk University/MSD, 2010. 464 s. ISBN 978-80-210-5398-4.
 108. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University/MSD, 2010. 420 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
 109. ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví v současné odborné literatuře. 2010.
 110. ŘEHULKA, Evžen, Stanislav STŘELEC a Patrik VACEK. Škola a zdraví: výzkumný projekt Masarykovy univerzity v České republice. In A lecture at the Institute of Education of Univeristy of London, United Kingdom. 2010.
 111. ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. Příspěvky k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2010. 388 s. ISBN 978-80-210-5367-0.
 112. ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2010. 400 s. ISBN 978-80-210-5366-3.
 113. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Škola i zdorovje - sotrudničestvo v oblasti profilaktiki. In vyžádáná přednáška na Institutu psychologie AV Moskva, Rusko. 2010.
 114. ŘEHULKA, Evžen a Rudolf KOHOUTEK. Škola, zdraví a psychoterapie. 2010.
 115. STŘELEC, Stanislav a Evžen ŘEHULKA. The Findings from the Research Project ’Class teacher – the Factor Affecting Health of the Pupils’. In EDULEARN10 Abstracts cd International Conference on Education and New Learning Technologies,Barcelona, 5.7.-7.7. 2010. ISBN 978-84-613-9385-5.
 116. FROSTOVÁ, Jana a Jaroslav ŘEZÁČ. The Projection of 'Singing Tendencies' into Professional Communication. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 205-220, 21 s. ISBN 978-80-210-5259-8.
 117. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Use of Coping Strategies Based on Physical Activities in Stress Elimination in School Environment. In Řehulka, E.(Ed.) Health Education International Experiences. 1. vyd. Brno: Masaryk University/MSD, 2010. s. 56-65. ISBN 978-80-210-5398-4.
 118. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Use of Coping Strategies Based on Physical Activities on Stress Elimination in School Environment. In Research Editorial Board MU. Scool and Health Health Education:International Experiences. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 169-176. ISBN 978-80-210-5398-4.
 119. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. U3V jako významný faktor podílející se na kvalitě života seniorů. In U3V Historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 31-42, 11 s. ISBN 978-80-210-5158-4.
 120. ŘEHULKA, Evžen. Výchova, poradenství a psychoterapie. In Workshop škola, zdraví a psychoterapie. 2010.
 121. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Výzkum stresu ve škole. In Heller, D., Michálek, P. 28. Psychologické dny. první. Praha: Českomoravská psychologická společnost a Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2010. s. 78-84. ISBN 978-80-213-2193-9.
 122. ŘEHULKA, Evžen. Výzkumný záměr "Škola a zdraví pro 21. století" - realizace a perspektivy. 2010.
 123. 2009

 124. ŘEHULKA, Evžen. člen vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2009.
 125. ŘEHULKA, Evžen. člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 2009.
 126. ŘEHULKA, Evžen. člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2009.
 127. PAVLOVSKÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Enforcing competencies in children with the risk of behavioral disorder in conditions of childrens home and practical primary boarding school. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 299-312, 13 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 128. RYBÁŘ, Radovan. Filozofie zdraví jako filozofický přístup k životu. In ŘEHULKA, Evžen. Anotace škola pro zdraví 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 129. KRÁTKÁ, Jana, Patrik VACEK a Evžen ŘEHULKA. Health Education Through Those Others' Experience. In 2nd International Conference Character Development Through Service and Experiential Learning. 1. vyd. Singapore: National Institute of Education, 2009. 9 s.
 130. RYBÁŘ, Radovan. Notes on the philosophy of health. In ŘEHULKA, Evžen. General Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2009. s. 15-24. ISBN 978-80-210-4929-1.
 131. STŘELEC, Stanislav, Dušan KALÁŠEK a Evžen ŘEHULKA. Organizace vědeckého semináře Učitel, škola a zdraví - k výzkumnému záměru MSM002162421 Škola a zdraví pro 21. století - který se konal 12.5.2009 na PdF MU v Brně. 2009.
 132. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Podíl pohybových aktivit na odbourávání stresu v dimenzích kvality života. In Psychologické dni 2009. první. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnost při SAV, 2009. s. 268-272. ISBN 978-80-89236-74-9.
 133. HORKÁ, Hana a Evžen ŘEHULKA. Quality of life, health and environment from educational point odf view. In Valeologija:sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitky. první. Charkov: Univerzita V. N. Karazinova, Charkov, 2009. s. 115-124. ISBN 978-966-623-573-5.
 134. ŘEHULKA, Evžen et al. School and Health 21 General Issues in Health Education. In School and Health 21 General Issues in Health Education. Brno: MSD, spol. s.r.o., Nakladatelatví MU, 2009. 410 s. ISBN 978-80-210-4929-1.
 135. ŘEHULKA, Evžen et al. School and Health 21 Topical Issues in Health Education. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. první. Brno: Nakladatelství MU Brno, 2009. 370 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 136. ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví pro 21. století. In Program Učíme se navzájem 2009. 2009.
 137. ŘEHULKA, Evžen et al. Škola a zdraví pro 21. století, 2009. Aktuální otázky výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 348 s. ISBN 978-80-210-5071-6.
 138. ŘEHULKA, Evžen et al. Škola a zdraví pro 21. století, 2009. Obecné otázky výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 378 s. ISBN 978-80-210-5070-9.
 139. ŘEHULKA, Evžen. Teacher Fatigue. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 125- 133, 8 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
 140. NOVÁK, Svatopluk a Petr CHALUPA. The impact of the economic recession on the population of the Czech Republic. In ŘEHULKA, Evžen. Anotace škola pro zdraví 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 141. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. In ŘEHULKA, Evžen. Aktuální otázky výchovy ke zdraví. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 33-50. ISBN 978-80-210-5071-6.
 142. HORKÁ, Hana, Dušan KALÁŠEK, Evžen ŘEHULKA a Jaroslav ŘEZÁČ. 5th International Conference School and Health 21 Book of abstracts School and Health for 21st Century. In 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21 ; Brno 24.-26. srpna 2009. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 143. 2008

 144. HRUBÁ, Drahoslava. Behavioral problems among school children prenataly exposed to smoking. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD, s.r.o., 2008. 8 s. School and Health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5.
 145. ŘEHULKA, Evžen et al. CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008. 181 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 146. ŘEHULKA, Evžen et al. CONTEMPORARY SCHOOL PRACTICE AND HEALTH EDUCATION. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008. 211 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 147. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 142 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-078-4.
 148. ŘEHULKA, Evžen, Hana HORKÁ a Zdeněk HROMÁDKA. Health Care and the Environment from the Viewpoint of Primary School Pupils. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD,s.r.o., Brno, 2008. s. 21-33, 14 s. ISBN 978-80-7392-043-2.
 149. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Jak chtějí učitelé v České republice vychovávat ke zdraví a ke kvalitě života. In Konference Sociální procesy a osobnost Stará Lesná 2008 Slovensko. 2008.
 150. ŘEHULKA, Evžen. Kvalita života a formy odpočinku a relaxace. In ŘEHULKOVÁ, Oliva. 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 151. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. KVALITA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A ŠKOLA. In 143. klinicko-psychologický den, Praha. 2008.
 152. KRÁTKÁ, Jana, Patrik VACEK a Evžen ŘEHULKA. Media and Health Education Research Strategies in the Czech Republic: A Call for Inventiveness. In Actes de la Conférence Internationale Éducation, Économie et Société – Paris 17-19 juillet 2008. VOLUME 2. 1. vyd. Paris: Analytrics, Strasbourg – France, 2008. s. 293-298. ISBN 978-2-9533842-2-2.
 153. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. MENTÁLNĚ HYGIENICKÝ ASPEKT UČITELSKÉ PROFESE NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU KVALITY ŽIVOTA UČITELŮ. In PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ , Plzeň, 14. 11. 2008. 2008.
 154. ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Nekotorije psichologičeskije faktory zdorovogo obraza žizni molodeži podrostkovgo vozrasta v češskoj respublicValeologija: sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. Materiali konferencii. In Valeologija: sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. Materiali konferencii. Tom 2. první. Charkiv: Charkivskij nacionalnij universitet imeni V. N. Kazanceva, 2008. s. 139-144, 5 s. ISBN 978-966-8603-20-4.
 155. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Ochrana kačestva žizni kak koping-strategija razvivajuščegosja burnout-sindroma. In Valeologija:sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. 1. vyd. Charkov: Univerzita Charkov, 2008. s. 214-218. ISBN 978-966-8603-20-4.
 156. RYBÁŘ, Radovan. Philosophy as therapy and alternative medicine. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2008. s. 87 - 99. Škola a zdraví 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
 157. RYBÁŘ, Radovan. Poznámky k filozofii zdraví. In ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. první. Brno: MSD, spol. s.r.o.,Lidická 23, 602 00 Brno, 2008. 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 158. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 159. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Hana HORKÁ, Jiří NĚMEC, Stanislav STŘELEC, Jan ŠŤÁVA, Jarmila SVOBODOVÁ, Miroslav JANDA, Otto ČAČKA, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka GULOVÁ a Dušan KLAPKO. Pregraduate Teacher Training 2. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. 224 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 2. ISBN 978-80-7392-058-6.
 160. VOJTOVÁ, Věra. Prevence i intervence jako podpora sociálních kompetencí dětí v riziku poruch chování. In Evžen Řehulka. ŘEHULKA, Evžen. Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MUNI, 2008. s. 66-71, 5 s. ISBN 978-80-7392-077-7.
 161. ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví. Miroslav Janda, Petr Kachlík, Věra Kernová, Vladislav Navrátil. In 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 162. JANDA, Miroslav, Petr KACHLÍK, Věra KERNOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Evžen ŘEHULKA. Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století 25. - 27. srpna 2008. In 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století 25. - 27. srpna 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 163. ŘEHULKA, Evžen. Psychologie v kvalifikaci učitelů. In XXVI. Psychologické dny Já my a oni. 2008.
 164. ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří et al. MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008. 162 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
 165. SMÉKAL, Vladimír a Hana HOBZOVÁ. Quality of life in the old age. In ŘEHULKOVÁ, Oliva, Evžen ŘEHULKA, Marek BLATNÝ a Jiří et al. MAREŠ. Quality of life in the context of health and illness. 1st edition. Brno: MSD, 2008. s. 120-129. ISBN 978-80-7392-073-9.
 166. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Quality of life issues - based on previous research results. In Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 16-30. ISBN 978-80-7392-073-9.
 167. VAĎUROVÁ, Helena. Quality of Life of Cancer Children Caregivers. In ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008. s. 42-48, 6 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
 168. MUŽÍK, Vladislav. Relationship between Project and Realization Form of Curriculum in Physical Education at Primary School. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 59-75, 16 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 169. ŘEHULKA, Evžen et al. SOCIAL AND HEALTH ASPECTS OF HEALTH EDUCATION. první. Brno: MSD, s. r.o., 2008. 271 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 170. ŘEHULKA, Evžen. Stories of Women Teachers: an attempt to Identify with the Profession. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 51-64. Social and Health Aspects of Health Education. ISBN 978-80-7392-043-2.
 171. HRUBÁ, Drahoslava. System of differential approach for the school participation in primary prevention of smoking and similar risk behavior. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. Brno: MSD,s.r.o., 2008. 6 s. School and Health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-042-5.
 172. ŘEHULKA, Evžen. Výsledky výzkumného záměru Škola a zdraví 21 v polovině doby řešení. In 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 173. ŘEHULKA, Evžen. Závislost na práci (workoholismus): psychologické a pedagogické charakteristiky. In Prevence závislostí ve škole. 1.vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 78-82. ISBN 978-80-7392-077-7.
 174. 2007

 175. FROSTOVÁ, Jana. A Rehabilitation System and Recommended Exercises for Teachers with Voice Disorders. In ŘEHULKA, Evžen. Škola s zdraví 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 417-426. ISBN 978-80-7315-138-6.
 176. SMÉKAL, Vladimír. An individual approach as a condition of quality of pupil's life. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21 (2). 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2007. s. 329-335. ISBN 978-80-7315-138-6.
 177. ŘEHULKA, Evžen. Brněnský projekt "Skola a zdraví pro 21. století" 2005-2010. In Psychologie zdraví a kvalita života. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 52-55. ISBN 978-80-7392-009-8.
 178. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Class teachers' views on the methods to influence pupils' health. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 183-194. ISBN 978-80-7315-138-6.
 179. MAREČKOVÁ, Marie. Concept of state Schools and Healthcare in Civic Society. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 37-42. ISBN 978-80-7315-138-6.
 180. PROKOPOVÁ, Alice. COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY OF HEALTH (Preliminary research report). COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 273-280. ISBN 978-80-7315-138-6.
 181. TRÁVNÍČEK, Marek. Diversity in conception of physical education at the first school year of elementary schools. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 561 - 575. ISBN 978-80-7315-138-6.
 182. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
 183. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Dynamika struktury kvality života v průběhu profesní kariéry učitelek. In Sociální procesy a osobnost. 2007.
 184. POKORNÁ, Jitka a Miroslav SVĚTLÁK. Eating habit motivation and obesity in a family. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 827-834. ISBN 978-80-7315-138-6.
 185. PECINA, Pavel a Josef PECINA. Ergonomics in the context of contemporary education. In ŘEHULKA, Evžen. Škola s zdraví 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 873-880. ISBN 978-80-7315-138-6.
 186. VRBAS, Jaroslav. Exploitation and comparison of test batteries at examining the Health - related fitness of primary school children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 589 - 597. ISBN 978-80-7315-138-6.
 187. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6.
 188. NAVRÁTIL, Vladislav. Geopathogenic Zones and Human Health. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 897-903. ISBN 978-80-7315-138-6.
 189. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. How the Blind encounter the World trough Drama Education. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 891-896. ISBN 978-80-7315-138-6.
 190. ČAPKA, František a Jaroslav VACULÍK. Hygiene in First Republic Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E.et al.School and Health 21, t.2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 43-50. ISBN 978-80-7315-138-6.
 191. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
 192. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce „zdravé osobnosti“ a výchova. In Veda-vdelávanie-prax. 2007.
 193. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Kriterii psichičeskogo zdorovja studentov-buduščich učitelej. In Human Health - 5. 1. vyd. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskaja akademija postdiplomnogo pedagogičeskogo obrazovanija, 2007. s. 78-79. ISBN 978-5-7434-0416-2.
 194. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
 195. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Motivační determinanty v koncepci “zdravé osobnosti”. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií Personality in the context of cognition, emocionality and motivation. 2007. ISBN 978-80-89-236-29-9.
 196. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Non smoking is norm for 2 nd grade od primary school - stage II. In ŘEHULKA, Evžen. 2 nd conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 697-710. ISBN 978-80-7315-138-6.
 197. RYBIČKOVÁ, Marta. Personality and Sociodemographic Factors as Determiners of the Teachers Life Satisfaction. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 343-352. ISBN 978-80-7315-138-6.
 198. BLAHUTKOVÁ, Marie a Daniela JONÁŠOVÁ. Physical activity participation as a psychoprophylaxis of socially pathological features among young people. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 577-587. ISBN 978-80-7315-138-6.
 199. HOLČÍK, Jan a Evžen ŘEHULKA. Potřeba a poslání zdravotní výchovy. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 146, č. 1, s. 3-8. ISSN 0008-7335.
 200. ŠERÁKOVÁ, Hana. Present knowledge on the problems of wrong body posture. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 599 - 609. ISBN 978-80-7315-138-6.
 201. ŠERÁKOVÁ, Hana. Present views on obesity and overweight in common population of children and adults. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 813 - 825. ISBN 978-80-7315-138-6.
 202. STOJAN, MOJMÍR. Preventing child participation in road accidents - the role of traffic safety education in EU countries. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. Part 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 641-654. ISBN 978-80-7315-138-6.
 203. ŘEHULKA, Evžen. Příběhy učitelek: pokus o poznání profese. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. první. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 204. ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Příspěvek k poznání kvality života učitelek základních škol. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. první. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 205. PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Pupils´awarness in the area of food intake disorders and eating habits. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 785-792. ISBN 978-80-7315-138-6.
 206. KOHOUTEK, Rudolf a Eva FILÍPKOVÁ. Researching the difficulties and behavioural disorders in primary school pupils. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 427-441. ISBN 978-80-7315-138-6.
 207. ŘEHULKA, Evžen. Self-management of teacher. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, Vydavatelství MU, 2007. s. 353-360. ISBN 978-80-7315-138-6.
 208. ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2007. 903 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 209. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Teachers profession and teachers stress. 2007.
 210. STRACH, Jiří. The impact of information technologies on teachers social, mental and physical health. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. s. 881-889. ISBN 978-80-7315-138-6.
 211. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
 212. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 225-247, 904 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 213. HOLUBOVÁ, Drahomíra. The school education program - Quality of environment for the healthy lifestyle in an environmental project. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21, 2. 1. vyd. Czech Republic, Brno: Paido, MU Brno, 2007. s. 525 - 537, 14 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 214. ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. The structure of quality of life in relation to teachers work load. In School and Health 21. první. Brno: Paido, Vydavatelství Mu, 2007. s. 337-341, 4 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 215. HORKÁ, Hana. The way students and teachers reason about environmental issues in the context of health support. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2007. s. 539 - 548. ISBN 978-80-7315-138-6.
 216. HANZLOVÁ, Jitka a Alžběta HANZLOVÁ. Usage of food supplements at various age stages. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health. Paido. Brno: Evžen Řehulka et al., 2007. s. 845-854. ISBN 978-80-7315-138-6.
 217. ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6.
 218. MÜHLPACHR, Pavel. YOUNG PEOPLES LIFESTYLE AS A CAUSE OF SOCIAL HANDICAP. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 457-461. ISBN 978-80-7315-138-6.
 219. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví jako hodnota v pojetí učitelek základních škol. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 73-79. ISBN 978-80-86633-78-7.
 220. 2006

 221. ČECH, Tomáš. Current requirements for change of primary drug prevention at elementary schools and education and training of teachers. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 1021-1032. ISBN 978-80-7315-119-5.
 222. ŘEHULKA, Evžen. člen oborové komise společenských věd GA ČR. Grantová agentura ČR, 2006.
 223. ŘEHULKA, Evžen. Das Programm Gesundheit im 21. Jahrhundert der WHO und das gegenwärtige tschechische Schulsystem. In Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2006. s. 66-74, 8 s. ISBN 80-210-4191-9.
 224. MUŽÍKOVÁ, Leona, Vladislav MUŽÍK a Petr KACHLÍK. Health Education in the School and Health 21 Layout. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 1. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. s. 133-170. ISBN 978-80-7315-119-5.
 225. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Health Related Fitness in the School and the Health 21 Project. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 2. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. s. 765-788. ISBN 978-80-7315-119-5.
 226. BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT a Evžen ŘEHULKA. Hostilita ve škole. In Násilie na školách. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2006. s. 23-30. ISBN 80-8083-3125.
 227. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. In Sociální procesy a osobnost 2005. první. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 326-330. ISSN 1211-8818.
 228. SMÉKAL, Vladimír. Material, psychosocial and spiritual conditions of well-being at schools. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) – Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) – 1. díl. 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2006. s. 23-31. ISBN 978-80-7315-119-5.
 229. SMÉKAL, Vladimír. Materiální, psychosociální a duchovní podmínky pohody ve škole. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). School and Health 21 (1) – Volume 1 = Škola a zdraví 21 (1) – 1. díl. 1. vydání. Brno: Paido; Masarykova univerzita, 2006. s. 32-39. ISBN 80-7315-119-7.
 230. ŘEHULKA, Evžen. Model of „healthy personality“ in the teacher’s professiography. In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: St. Peterburgskaja Akademia postdiplomovo pedagogičeskogo obrazovania, 2006. s. 97-99. ISBN 5-7434-0349-X.
 231. RYBIČKOVÁ, Marta. Osobnostní a sociodemografické faktory jako determinanty životní spokojenosti učitelů. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 8 s. ISBN 80-7290-226-1.
 232. ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Otázky zdravého způsobu chování u adolescentní mládeže v České republice. In Bezpieczenstwo dzieci i mlodziezy i jego zagrozenia. Myslovwice: Gornoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna imienia Kardynala A. Hlonda, 2006. s. 71-75. ISBN 83-89032-71-6.
 233. SKÁCELOVÁ, Jana. PHILOSOPHY OF HEALTH, PARADIGM AND SPIRITUAL INTELLIGENCE. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 269-280. ISBN 978-80-7315-119-5.
 234. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Pohyb a duševní zdraví jako výchova prožitkem. In Psychologie zdraví a kvalita života. první. Brno: MSD s.r.o Brno, 2006. s. 115 - 116. ISBN 80-86633-66-7.
 235. MAREŠ, Jiří. PSYCHOSOCIAL SCHOOL CLIMATE - AN IMPORTANT INDICATOR OF SCHOOL HEALTH STATE. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 171-200. ISBN 978-80-7315-119-5.
 236. ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Quality of life and health in adolescence. In Care of educational institutions about children health. první. St. Petersburg: Peterburgskaja Akademia postdiplomovo pedagogičeskogo obrazovania, 2006. s. 101-103. ISBN 5-7434-0349-X.
 237. STOJAN, MOJMÍR. Road safety education at schools as the part of health care and injury prevention in the 21th century. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 987-1020. ISBN 978-80-7315-119-5.
 238. HOLUBOVÁ, Drahomíra. School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 1131-1138. ISBN 978-80-7315-119-5.
 239. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Paido, 2006. s. 383-394. ISBN 978-80-7315-119-5.
 240. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. The teacher stressing situations in the teacher-adolescent pupil relationship. In 27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts. 2006.
 241. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. THEATRE FORUM HELPS TO SOLVE PROBLEMS AT SCHOOLS AND SOCIAL CARE INSTITUTIONS. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 753-764. ISBN 978-80-7315-119-5.
 242. KOHOUTEK, Rudolf. Theoretical and practical aspects of difficulties. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 863-896, 33 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 243. ŘEHULKOVÁ, Jana. Types of study styles and their preference in students. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 483-494. ISBN 978-80-7315-119-5.
 244. ŘEHULKA, Evžen a Jana ŘEHULKOVÁ. Volný čas, kvalita života a rozvoj osobnosti. In 2. mezinárodní konference O výchově a volném čase. 2006.
 245. 2005

 246. MAŇÁK, Josef. Educational viruses. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 17-22. ISBN 978-80-7315-119-5.
 247. NAVRÁTIL, Vladislav. Global warming. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2005. s. 659-677, 21 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 248. BLAHUTKOVÁ, Marie a Luděk HÖFER. Health - oriented Physical Training in higher primary Education. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 805-814. ISBN 978-80-7315-119-5.
 249. VACULÍK, Jaroslav. Health and hygiene conditions in czech schools a hundred years ago. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 85-94. ISBN 978-80-7315-119-5.
 250. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 1 - 21.
 251. STRACH, Jiří. ISSUES OF BULLYING SOCIO DIAGNOSTIC SYSTEM. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 919-938. ISBN 978-80-7315-119-5.
 252. NAVRÁTIL, Vladislav. Kirlian Photography a Possible Diagnostic Metod. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1163-1170. ISBN 978-80-7315-119-5.
 253. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. 2005.
 254. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a osobnost. ref. na konf. 2005.
 255. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. 2005.
 256. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. In Konference Sociální procesy a osobnost 2005. Sborník abstrakt. Brno: Zprávy PSÚ AV ČR, 2005. s. 13-14. ISSN 1211-8818.
 257. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. MODEL PRACTICAL in GENOTOXICITY and MUTAGENICITY TESTING for STUDENTS of the FoE in BRNO. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1. vyd. Brno: Nakladatelství PAIDO Brno, 2005. s. 1171-1190. ISBN 978-80-7315-119-5.
 258. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Jana ZELENÁ a Pavel MENŠÍK. Prevention of Problems with Spine at School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník "School and Health 21". 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 835-844. ISBN 978-80-7315-119-5.
 259. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Preventive programme for primary schools - non-smoking education (I. stage). In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 957-982. ISBN 978-80-7315-119-5.
 260. KRÁLÍK, Oldřich a Jiří HARTMANN. Topwards methodological questions of using statistical methods in medical and social sciences. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1145-1162, 13 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 261. ŘEHULKA, Evžen. Úvodem. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, roč. 129, č. 3, s. 1-2. ISSN 0323-0449.
 262. ŘEHULKOVÁ, Oliva a Evžen ŘEHULKA. Zagadnienia stylu zdrowego zycia u dorastajacej mlodzezy w Republice Czeskiej. Nauczyciel i szkola. Myslowice: Gornoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 2005, roč. 3-4, 28-29, s. 49-54, 5 s. ISSN 1426-9899.
 263. 2004

 264. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
 265. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA a Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 163 - 182, 19 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 266. HOLUBOVÁ, Drahomíra. PHYSICAL HEALTH AS A REFLEX OF MENTAL WELL-BEING AND SUGESTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICALLY-MATHEMATICAL THINKING IN THE LAST YEAR OF KINDEGARTENS. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2004. s. 145-162. ISBN 978-80-7315-093-8.
 267. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004. s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X.
 268. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8.
 269. KOHOUTEK, Rudolf. Psychological Counseling at Universities and the relating Questions of Health. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 369-384, 15 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 270. JŮVOVÁ, Alena. Reflexe vztahu výchovy ke zdraví a environmentální edukace v kurikulárních dokumentech ČR. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido; MU, 2004. s. 331-334, 704 s. ISBN 80-7315-093-X.
 271. SMÉKAL, Vladimír. Self-management as a way of keeping a spiritual well-being of a teacher. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). Teachers and Health 6 = Učitelé a zdraví 6. 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 27-31. ISBN 80-7315-093-X.
 272. SMÉKAL, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k udržení duchovní pohody učitele. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). Učitelé a zdraví 6 = Teachers and Health 6. 1. vydání. Brno: Paido; Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 32-36. ISBN 80-7315-093-X.
 273. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Strategy of handling stress by the basic schools teachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 223-238, 15 s. ISBN 80-7315-093-X.
 274. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. The different lifestyles of elementary school female teachers as seen by themselves. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 239-256, 17 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 275. 2003

 276. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Teachers and health education. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health. Brno: Nakladatelství - Pavel Křepela, 2003. s. 23-29. ISBN 80-86669-02-5.
 277. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. The teacher stressing situations in the teacher - adolescent pupil relationship. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 129-138. ISBN 80-86669-02-5.
 278. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Hana STOJANÍKOVÁ. Vliv učitele a školy na pohybovou aktivitu dětí vedoucí ke zdraví. In ŘEHULKA, Evžen a Hana STOJANÍKOVÁ. Zborník prác z 8. vedeckej konferencie Zdravá škola. první. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003. s. 31-36. ISBN 80-8045-320-9.
 279. 2002

 280. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Jan CACEK. Pohybová aktivita učitelů vedoucí ke zdraví. In Sborník příspěvků konference VI. Brněnské dny JÓGA A ZDRAVÍ. první. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela Brno, 2002. s. 181-186. ISBN 80-86669-01-7.
 281. ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a optimismus. In Učitelé a zdraví 4. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2002. s. 91-111, 20 s.
 282. BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv praktického uplatnění výzkumného záměru Učitelé a zdraví na pravidelnou pohybovou aktivitu učitelů a jeho úskalí. In ŘEHULKA, Evžen a Patrick HAVELKA. Psychológia v škole. první. Košice: Ústav humanitných vied Pf UPJŠ Košice, 2002. s. 253-257. ISBN 80-7097-497-4.
 283. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Vliv učitele a podíl školy na pohybovou aktivitu dětí vedoucí ke zdraví. Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, roč. 11, č. 3, s. 197. ISSN 1210-5481.
 284. MACEK, Petr, Oliva ŘEHULKOVÁ a Evžen ŘEHULKA. Výskyt depresivních symptomů u adolescentů: vliv věku a pohlaví, souvislosti s osobnostními charakteristikami a s percepcí rodinného prostředí. In M. Blatný, M. Svoboda, I. Ruisel, J. Výrost (Red.), Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychol. ústav AV ČR a sdružení SCAN, 2002. s. 55-61. ISBN 80-86620-04-2.
 285. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Výzkumný záměr Učitelé a zdraví a jeho podíl na rozvoji pohybové aktivity vedoucí ke zdraví. In Sborník příspěvků konference Tělesná výchova a sport 2002. první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 42-45. ISBN 80-7083-649-0.
 286. 2001

 287. MIOVSKÝ, Michal a Tomáš URBÁNEK. NEAD 2000: Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. In ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelé a zdraví 3. Brno: ). Nakladatelství Pavel Křepela a Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 245-268. ISBN 80-902653-7-5.
 288. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence. 2001.
 289. MACEK, Petr, Oliva ŘEHULKOVÁ a Evžen ŘEHULKA. Symptomy deprese v adolescenci: Souvislosti s osobností a s psychosociálními charakteristikami. In D. Vobořil, H. Klimusová (Editoři) Konference "Sociální procesy a osobnost". Sborník abstrakt. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 14-15. ISSN 1211-8818.
 290. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001. s. 325-328. ISBN 80-7231-071-2.
 291. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelky a učitelé. In Učitelé a zdraví 3. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 143-152. ISBN 80-902653-7-5.
 292. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Význam pohybové aktivity pro psychické zdraví učitele, trenéra a kouče. In Učitelé a zdraví 3. první. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Pavel Křepela, 2001. s. 159-162. ISBN 80-902653-7-5.
 293. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Zátěžové situace u adolescentů a jejich percepce učiteli. In Psychologické otázky adolescence. 1. vyd. Brno: Albert, 2001. s. 120-128, 8 s. ISBN 80-7326-001-8.
 294. 2000

 295. REHULKA, Evzen. Pokus o koncepci zdravé osobnosti. In Integrativní funkce osobnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 89-92. ISBN 80-210-2465-8.
 296. BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Vliv pohybových aktivit na psychické zdraví trenéra, kouče, učitele. In Sportovní medicína 2000 Medicina Sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2000. s. 102. Vol. 9 No. 3. ISBN 1210-5481.
 297. 1999

 298. ŘEHULKA, Evžen. Hereze v psychohygieně. In Sociální procesy a osobnost. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999. s. 133-136. ISBN 80-214-1444-8.
 299. ŘEHULKA, Evžen. Hereze v psychohygině. Zpravy psychologického ústavu AV ČR Brno. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999, roč. 5, č. 3, s. 20. ISSN 1211-8818.
 300. ŘEHULKA, Evžen. J. Viewegh, Psychologie umělecké literatury. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, XLIII, č. 4, s. 480. ISSN 0009-062X.
 301. ŘEHULKA, Evžen. Problemy psichičeskich i fizičeskich nagruzok v učitelskoj professii. In Zdorovje i obrazovanije. 1. vyd. Sankt-Peterburg: Univerzita Sankt-Peterburg, 1999. s. 147-149.
 302. ŘEHULKA, Evžen. Psychohygiena vysokoškolských učitelů. In Sborník příspěvků XI. mezinárodní konference ČVUT v Brně. 1. vyd. Brno: VÚT Fakulta stavební, 1999. s. 43-46. ISBN 80-214-1444-8.
 303. ŘEHULKA, Evžen. Učitelky základních škol: charakteristiky osobnosti a zvládání zátěže. In ŘEHULKOVÁ, Oliva. Učitelé a zdraví 2. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. s. 123-132. ISBN 80-902653-2-4.
 304. ŘEHULKA, Evžen. Vrachuvannja profesijnich navantažeň včiteliv v koncepcii ich psichologičnoj osviti. In Psichologija. 1. vyd. Kijev: Ministerstvo osviti Ukrjanini, 1999. s. 149-153. ISBN 966-7584-03-8.
 305. 1998

 306. ŘEHULKA, Evžen. Místo pedagogické a školní psychologie v přípravě učitelů. In Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. 111-116. ISBN 80-85931-59-1.
 307. ŘEHULKA, Evžen. Některé otázky směnného vyučování. In Metódy a programy práce školského psychológa. 1. vyd. Bratislava: Asociácia školskej psychológie, 1998. s. 77-80. ISBN 80-968083-1-1.
 308. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Osobnost učitele: studium osobnosti prostřednictvím profese. Zprávy PsÚ AV ČR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 18. ISSN 1211-2631.
 309. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Problematika tělesné a psychické zátěže při výkonu učitelského povolání. teacher stress, coping-process. In Učitelé a zdraví 1. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR Brno, 1998. s. 99-104. ISBN 80-902653-0-8.
 310. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Učitelky ZŠ a zdraví. In Človek na počiatku nového tisícročia. 1. vyd. Bratislava: Slovenská psychologická společnost, 1998. s. 80-83. ISBN 80-967228-9-1.
 311. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Zvládání zátěžových situací a některé jejich důsledky u učitelek. In Učitelé a zdraví 1. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1998. s. 105-113. ISBN 80-902653-0-8.
 312. 1997

 313. ŘEHULKA, Evžen. K výuce patopsychologie na pedagogických fakultách. In Rozvoj výuky psychologie a vš.psychologického poradenství. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství HANEX Olomouc, 1997. s. 24-28. ISBN 80-85783-14-2.
 314. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce vzdělávání učitelů. In Problematika výchovy dětí a mládeže ke zdr. způsobu života. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 65-67. ISBN 80-210-1654-X.
 315. ŘEHULKA, Evžen. Sebereflexe náročných životních a profesionálních situací u učitelek ZŠ. Pedagogická orientace. Brno: KONVOJ, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-4669.
 316. ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. 2. vyd. Brno: Paido, 1997. 60 s. paido. ISBN 80-85931-46-X.
 317. 1996

 318. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Fenomén Burnout. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 1996. s. 142-145. ISBN 80-210-1938-7.
 319. SPOUSTA, Vladimír, Libor HŘEBÍČEK, Evžen ŘEHULKA, Jarmila FALTÝSKOVÁ a Dana KNOTOVÁ. Kapitoly z pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 40 s. ISBN 80-210-1274-9.
 320. ŘEHULKA, Evžen. Možnosti modelování zátěžových situací. In XIV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1996. s. 319-322.
 321. ŘEHULKA, Evžen. Psychohygienické aspekty využívání volného času. In Kapitoly z pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 11-17. ISBN 80-210-1274-9.
 322. ŘEHULKA, Evžen. Psychologické bariéry tvořivosti v práci učitele. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1996. s. 40-42. ISBN 80-85931-23-0.
 323. ŘEHULKA, Evžen. Škola, výkonnost a zdraví z pohledu psychologa. In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: Paido, 1996. s. 224-230. ISBN 80-85931-21-4.
 324. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Vztah ke vzdělání a k školní práci u žáků I. st. ZŠ. In Sborník k 60. výročí časopisu Psychologie. Brno: Psychologický ústav AV, 1996. s. 297-306. ISBN 80-902089-0-8.
 325. 1995

 326. ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. 56 s. paido. ISBN 80-85931-02-8.
 327. 1994

 328. SPOUSTA, Vladimír, Bohumír BLÍŽKOVSKÝ, Stanislava KUČEROVÁ, Milan PŘADKA, Otto ČAČKA, Milan GALVAS, Evžen ŘEHULKA, Stanislav STŘELEC, Ivan ŠMAHEL, Pavel PÁCL a Jaroslav ŘEZÁČ. Teoretické základy výchovy ve volném čase. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 183 s. ISBN 80-210-1007-X.
 329. 1993

 330. ŘEHULKA, Evžen. K pojetí duševního zdraví v díle J. A. Komenského. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1993, roč. 1992, č. 4, s. 22-24. ISSN 0862-1632.
 331. STŘELEC, Stanislav, Eva MARÁDOVÁ, J. MARHOUNOVÁ a Evžen ŘEHULKA. Kapitoly z rodinné výchovy. In Kapitoly z rodinné výchovy. Praha: Fortuna, 1993. s. 70-140. ISBN 80-85298-84-8.
 332. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychohygiena u učitelů základních škol. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v, 1993, roč. 1993, č. 7, s. 44-48. ISSN 0862-1632.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2022 14:11