Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠVANDOVÁ, Lucia, Michal PAZDERKA, Roman PŘIBYL, Přemysl ŠŤASTNÝ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Complex characterisation of Cr-doped α-Al 2O3 for DBD applications. Journal of Physics D: Applied Physics. IOP Publishing Ltd, 2024, roč. 57, January 2024, s. 1-16. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/ad1f30.

  2023

  1. KRUMPOLEC, Richard, Jianyu FENG, Jakub KELAR, Ali JAMAATI KENARI, Monika STUPAVSKÁ, Slavomír SIHELNÍK, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Tina TOLKE, Oliver BEIER a Andreas PFUCH. Adhesion improvement of PTFE and Ionoplast polymers by plasma surface modification using DCSBD and a new DCSBD-derived plasma systems. In 45. ak-adp Workshop: Haftungsprobleme?! – Nicht mit uns! Gemeinsam zu mehr Nachhaltigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit. 2023.
  2. KRUMPOLEC, Richard, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Leila ZAHEDI, Pedram GHOURCHI BEIGI, Slavomír SIHELNÍK, Jianyu FENG, Ali JAMAATI KENARI, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK, Miroslava HURTOVÁ, Evžen RAINER a Jiří STRÁNSKÝ. ATMOSPHERIC PLASMA TECHNOLOGY FOR LARGE AREA MODIFICATION OF FLOAT GLASS AND POLYMER INTERLAYERS FOR LAMINATED GLASS. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  3. FENG, Jianyu, Richard KRUMPOLEC, Ladislav MORAVSKÝ, Ali JAMAATI KENARI, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA DIAGNOSTICS BY ION MOBILITY SPECTROMETRY AND MASS SPECTROMETRY. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  4. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA-ACTIVATED GASEOUS MEDIA AND ITS IMPLEMENTATION INTO DECONTAMINATION PROCESS. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  5. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Atmospheric-pressure air plasma sources for cleaning and activation of float soda-lime glass: Effects and comparison. Surfaces and Interfaces. Elsevier BV, 2023, roč. 40, August, s. 1-10. ISSN 2468-0230. doi:10.1016/j.surfin.2023.103080.
  6. PAZDERKA, Michal, Lucia ŠVANDOVÁ, Přemysl ŠŤASTNÝ, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. CR-DOPED ALUMINA CERAMICS AND THEIR PROPERTIES. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  7. KRUMPOLEC, Richard, František ZELENÁK, Jana JURMANOVÁ, Mária KOVÁČOVÁ, Pavol NEILINGER, Zdeněk MORAVEC, Miroslav GRAJCAR a Mirko ČERNÁK. FAST PLASMA-TRIGGERED REDUCTION-EXFOLIATION OF GRAPHENE OXIDE AND ITS APPLICATIONS. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  8. ZELENÁK, František, Mária KOVÁČOVÁ, Zdeněk MORAVEC, Mirko ČERNÁK a Richard KRUMPOLEC. Fast, scalable, and environmentally friendly method for production of stand-alone ultrathin reduced graphene oxide paper. Carbon. Elsevier, 2023, roč. 215, November 2023, s. 1-10. ISSN 0008-6223. doi:10.1016/j.carbon.2023.118436.
  9. KRUMPOLEC, Richard, Jianyu FENG, Ali JAMAATI KENARI, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. NEW LOW TEMPERATURE ATMOSPHERIC PLASMA SOURCE FOR REMOTE PLASMA SURFACE MODIFICATION OF MATERIALS. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  10. ZAHEDI, Leila, Mária KOVÁČOVÁ, Pedram GHOURCHI BEIGI, Richard KRUMPOLEC, František ZELENÁK, Dana SKÁCELOVÁ, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. PREPARING THE ELECTROSPUN NANOFIBERS AS A DRUG DELIVERY SUBSTRATE (SYSTEM) ASSISTED BY ATMOSPHERIC PLASMA. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  11. PAZDERKA, Michal, Lucia ŠVANDOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. RECENT DEVELOPMENTS IN ELECTRONICS FOR DBD AND MEASUREMENTS. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  12. ZELENÁK, František, Richard KRUMPOLEC a Mirko ČERNÁK. SORPTION AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF PLASMA REDUCED GRAPHENE OXIDE PAPER. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  13. KELAR, Jakub, Michal FLEISCHER, Dávid BRODŇANSKÝ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. SURFACE TREATMENT OF GLASS AND ITS INFLUENCE ON THE RELIABILITY OF ADHESIVE BONDING. In The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  14. FENG, Jianyu, Richard KRUMPOLEC, Ali JAMAATI KENARI, Leila ZAHEDI, Slavomír SIHELNÍK, Monika STUPAVSKÁ, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Temperature-friendly remote atmospheric pressure plasma source for plasma activation of materials. In 20th International Conference on Plasma Physics and Applications. 2023.

  2022

  1. FENG, Jianyu, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK, Ali JAMAATI KENARI, Roman PŘIBYL, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Adhesion improvement of large area flexible PTFE foils by atmospheric pressure plasma. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
  2. KOVÁČIK, Dušan, Richard KRUMPOLEC, Leila ZAHEDI, Pedram GHOURCHI BEIGI, Monika STUPAVSKÁ, Slavomír SIHELNÍK, Evžen RAINER a Mirko ČERNÁK. AIR PLASMA TREATMENT FOR IMPROVING THE SAFETY PROPERTIES OF LAMINATED GLASSES CONTAINING IONOPLAST INTERLAYER USED IN CIVIL ENGINEERING. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
  3. PŘIBYL, Roman, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Lucia ŠVANDOVÁ, Přemysl ŠŤASTNÝ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Alumina ceramic tapes doped by various dopants and their effect on properties of coplanar dielectric barrier discharge. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
  4. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK a Mirko ČERNÁK. Applications of surface dielectric barrier discharge generated from liquid electrode. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
  5. KRUMPOLEC, Richard, František ZELENÁK, Tatiana KOLÁŘOVÁ, Zdeněk MORAVEC a Mirko ČERNÁK. High conductive rGO sheets fabricated by mild, low-cost and scalable plasma-triggered reduction-exfoliation of 3D aerogel-like graphene oxide. FlatChem. Elsevier BV, 2022, roč. 35, September, s. 1-6. ISSN 2452-2627. doi:10.1016/j.flatc.2022.100403.
  6. ZAHEDI, Leila, Richard KRUMPOLEC, Pedram GHOURCHI BEIGI, Slavomír SIHELNÍK, Monika STUPAVSKÁ, Evžen RAINER, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Improvement of Properties of Laminated Glass Containing Ionoplast Interlayer for Civil Engineering Applications by Atmospheric-Pressure Low-Temperature Plasma Discharge. In NANOCON 2022: 14th International Conference on Nanomaterials – Research & Application. 2022. ISBN 978-80-88365-07-5.
  7. KOVÁČIK, Dušan, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jana SVOBODOVÁ, Miroslav MALÝ, Lenka MYNÁŘOVÁ a Mirko ČERNÁK. In-line plasma pre- and post-treatment as parts of technology for manufacturing of nanofiber-based filters with the improved performance properties. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
  8. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Michal PAZDERKA, Eliška KOSTRŮNKOVÁ, Lenka SMÍLKOVÁ, Jakub KELAR, Jaromír HAŠANA, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Optimization of plasma-activated media generation for decontamination of thermally sensitive materials. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) joint with COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022. ISBN 978-80-8147-115-5.
  9. ŠVANDOVÁ, Lucia, Michal PAZDERKA, Roman PŘIBYL, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Properties of Cr-doped Al2O3 as a dielectric barrier layer. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
  10. FENG, Jianyu, Richard KRUMPOLEC, Leila ZAHEDI, Ali JAMAATI KENARI, Slavomír SIHELNÍK, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Remote atmospheric plasma activation of the SentryGlas ionoplast interlayer for adhesion improvement. In NANOCON 2022: 14th International Conference on Nanomaterials – Research & Application. 2022. ISBN 978-80-88365-07-5.
  11. KRUMPOLEC, Richard, František ZELENÁK a Mirko ČERNÁK. ULTRA-FAST LOW TEMPERATURE ATMOSPHERIC PLASMA TRIGGERED REDUCTION-EXFOLIATION OF HIGHLY POROUS AEROGEL-LIKE GRAPHENE OXIDE. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
  12. RAINER, Evžen, Miroslava HURTOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Dušan KOVÁČIK, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Pedram GHOURCHI BEIGI, Leila ZAHEDI, Mirko ČERNÁK a Jiří STRÁNSKÝ. Vrstvené sklo velikosti 1 x 2 m. 2022.
  13. ČERNÁK, Mirko, Richard KRUMPOLEC, Dušan KOVÁČIK, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Leila ZAHEDI, Pedram GHOURCHI BEIGI, Evžen RAINER a Miroslav RAINER. Zařízení pro úpravu adhezních vlastností polymerních fólií a desek, zejména určených k výrobě vrstveného bezpečnostního skla. 2022.
  14. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ a David PAVLIŇÁK. Zařízení pro výrobu nanovláken a mikrovláken upravených nízkoteplotním plazmatem. 2022.
  15. KRUMPOLEC, Richard, Mirko ČERNÁK a František ZELENÁK. Způsob spuštění samovolně se šířícího procesu redukce-exfoliace oxidu grafenu v porézním materiálu. 2022. Patent. Číslo: 309452. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum registrace: 5. 5. 2021. Datum přijetí: 19. 12. 2022.

  2021

  1. KRUMPOLEC, Richard, Jianyu FENG, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Tina TOLKE, Oliver BEIER a Andreas PFUCH. Atmospheric reducing plasma modification of PTFE for adhesion improvement. In EURADH 2021, 13th European Adhesion Conference. 2021.
  2. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Tomáš HOMOLA, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Ali JAMAATI KENARI, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Atmospheric-pressure plasma treatment of ultra-thin flexible glass for deposition of conductive layers. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
  3. KELAR, Jakub, Miroslav ZEMÁNEK, Michal PAZDERKA a Mirko ČERNÁK. Development of Advanced Dielectric Barrier Discharge with Flexible Ceramic Barrier Layer. In 2018 IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS). 2021. ISBN 978-1-5386-4589-5. doi:10.1109/ICOPS35962.2018.9575369.
  4. GALMIZ, Oleksandr, Jakub KELAR, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jana SVOBODOVA, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD) plasma treatment as a part of technology for manufacturing of nanofiber-based filters. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 2021. ISBN 978-80-88365-00-6.
  5. GALMIZ, Oleksandr, Michal FLEISCHER, David PAVLIŇÁK, Jakub KELAR, Ali JAMAATI KENARI, Jana SVOBODOVÁ, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE PLASMA TREATMENT AS A PART OF TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING OF NANOFIBER-BASED FILTERS. In Proceedings 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 92 - 97. ISBN 978-80-88365-00-6. doi:10.37904/nanocon.2021.4311.
  6. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of flexible ultra-thin glass by non-thermal atmospheric-pressure plasma. In NANOCON 2020: 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 305-310. ISBN 978-80-87294-98-7. doi:10.37904/nanocon.2020.3717.
  7. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Measurements of the nanofibers adhesion to the carrier substrates. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
  8. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Bacterial Biofilm Decontamination. Molecules. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 4, s. "910", 13 s. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26040910.
  9. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Nanofibers layer deposited on the hydrophobic fiberglass mesh and polypropylene non-woven textile for air filters production with the enhanced properties due to potential implementation of plasma technology to the manufacturing process. 2021.
  10. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Nanofibers layer deposited on the polypropylene non-woven textile for water filters production with the enhanced properties due to potential implementation of plasma technology to the manufacturing process. 2021.
  11. KRUMPOLEC, Richard, František ZELENÁK a Mirko ČERNÁK. Plasma-triggered reduction-exfoliation of highly porous graphene oxide 3D materials. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
  12. PAZDERKA, Michal, Roman PŘIBYL, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Tomáš PLŠEK, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Robust current peak detection method for dielectric barrier discharges. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2021, roč. 54, č. 9, s. "095206-1"-"095206-11", 11 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abc916.
  13. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Roll-to-roll cleaning and activation of ultra-thin flexible glass using atmospheric-pressure plasma in ambient air. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, NANOCON 2021. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 148-153. ISBN 978-80-88365-00-6. doi:10.37904/nanocon.2021.4344.
  14. PAZDERKA, Michal, Lucia ŠVANDOVÁ, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Selection of special dielectric substrates for electrostatic voltage measurement. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
  15. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jana SVOBODOVA a Jakub ONDRACEK. Study of the effect of plasma on the efficiency of nanofiber filters. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, 2021. 2021. ISBN 978-80-88365-00-6.
  16. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Michal FLEISCHNER, Ali JAMAATI KENARI, Pavel KOSÍK, Jana SVOBODOVÁ a Jakub ONDRÁČEK. STUDY OF THE EFFECT OF PLASMA ON THE EFFICIENCY OF NANOFIBER FILTERS. In 13th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, NANOCON 2021. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 137-142. ISBN 978-80-88365-00-6. doi:10.37904/nanocon.2021.4335.
  17. FENG, Jianyu, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK, Ali JAMAATI KENARI, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Surface modification of PTFE by atmospheric pressure plasma. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
  18. GALMIZ, Oleksandr, Michal FLEISCHER, David PAVLIŇÁK, Jakub KELAR, Jana SVOBODOVA, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. TECHNOLOGY FOR NANOFIBER’S SUBSTRATES ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TREATMENT. In 8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop. 2021.
  19. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Pavel KOSÍK, Jana SVOBODOVÁ a Jakub ONDRÁČEK. The effect of plasma on the efficiency of nanofiber filters. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
  20. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Verified technology for the optimized plasma treatment of fiberglass and polyester meshes to enhance the adhesion of electrospun nanofibers. 2021.
  21. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Lenka MYNÁŘOVÁ. Verified technology for the optimized plasma treatment of non-woven substrate to enhance the adhesion of electrospun nanofibers. 2021.

  2020

  1. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Adhesive Properties of Silicone-Coated Release Liner Paper Enhanced by Atmospheric Pressure Plasma Pre- and Post-Treatment. Coatings. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-13. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings10111102.
  2. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 Conference Proceedings. 1st Edition. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. s. 298-303. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8769.
  3. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Richard KRUMPOLEC, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)-based coatings designed for biomedical applications. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-13. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-66423-w.
  4. KELAR, Jakub, Roman PŘIBYL, Michal PAZDERKA, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Change of fundamental properties of dielectric barrier discharge due to the alumina-based barrier layer composition. Vacuum. Oxford: Pergamon Press, 2020, roč. 174, APR 2020, s. 1-5. ISSN 0042-207X. doi:10.1016/j.vacuum.2020.109180.
  5. OMANÍKOVÁ, Leona, Ján BOČKAJ, Mirko ČERNÁK, Roderik PLAVEC, Jozef FERANC a Patrik JURKOVIČ. Influence of Composition and Plasma Power on Properties of Film from Biodegradable Polymer Blends. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 7, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12071592.
  6. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Tomáš ROCH, Alexander KROMKA, Radek FAJGAR, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Preparation and characterization of alumina submicron fibers by plasma assisted calcination. Ceramics International. Oxford: Elsevier Ltd, 2020, roč. 46, č. 14, s. 22774-22780. ISSN 0272-8842. doi:10.1016/j.ceramint.2020.06.044.
  7. SUROVČÍK, Juraj, Veronika MEDVECKÁ, Dušan KOVÁČIK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Tomáš ROCH, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Preparation of Al2O3 Nanofibers by Thermal Calcination with Low Temperature Plasma Pre-treatment. In NANOCON 2019: 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. s. 663-667. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8765.
  8. PŘIBYL, Roman, P. STASTNY, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, M. TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Properties of MgAl2O4 doped alumina barrier layers for dielectric barrier discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2020, roč. 53, č. 50, s. 1-11. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/abb0ba.
  9. KRUMPOLEC, Richard, Jana JURMANOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Selective Plasma Etching of Polymer-Metal Mesh Foil in Large-Area Hydrogen Atmospheric Pressure Plasma. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 20, s. 1-11. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10207356.
  10. ČERNÁK, Mirko, Tomáš HODER a Zdeněk BONAVENTURA. Streamer breakdown: cathode spot formation, Trichel pulses and cathode-sheath instabilities. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2020, roč. 29, č. 1, s. 1-31. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ab5051.
  11. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of clay-coated paper by atmospheric-pressure plasma in air. Surface and Interface Analysis. Hoboken (New Jersey, USA): Wiley, 2020, roč. 52, č. 12, s. 840-844. ISSN 0142-2421. doi:10.1002/sia.6798.

  2019

  1. ZEMÁNEK, Miroslav, Dušan KOVÁČIK, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Tomáš HOMOLA a Mirko ČERNÁK. A unique atmospheric-pressure plasma technology for low-cost industrial surface treatments of materials. In S.G.E. Servizi Grafici Editoriali. International Conference on Heating by Electromagnetic Sources HES-19, Induction, Dielectric and Microwaves, Conduction & Electromagnetic Processing. Padua, Italy: S.G.E. Servizi Grafici Editoriali, 2019. s. 519-524. ISBN 978-88-89884-35-5.
  2. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019.
  3. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 16th - 18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. 2019. ISBN 978-80-87294-94-9.
  4. BEIER, Oliver, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Cleaning and activation of float glasses by areal atmospheric pressure plasmas – a treatment procedure prior to coating. In 14. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 6. Kolloquium Dünne Schichten in der Optik. 14th. Jena, Germany: MEOX Projektmanagement GbR, 2019. ISBN 978-3-00-062102-4.
  5. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric plasma treatment of poly(2-oxazoline) thin films by diffuse coplanar surface barrier discharge. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
  6. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Decontamination Effect of the Novel Water Vapor Plasma Generator Prototype on Staphylococcal and Pseudomonas Aeruginosa Biofilms. In 28th Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. 2019. ISBN 978-80-973411-0-7.
  7. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Decontamination effect of the novel water vapor plasma generator prototype on staphylococcal biofilm. In 6th European Congress on Biofilms (Eurobiofilms 2019). 2019.
  8. GALMIZ, Oleksandr, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. AIP Advances. New York: American Institute of Physics, 2019, roč. 9, č. 10, s. "105013-1"-"105013-7", 7 s. ISSN 2158-3226. doi:10.1063/1.5124149.
  9. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. EFFECT OF COLD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA GENERATED BY DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE ON POLY(2-OXAZOLINE) THIN FILMS. In NANOCON2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. s. 505-510. ISBN 978-80-87294-89-5.
  10. ZEMÁNEK, Miroslav, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Michal PAZDERKA, Premyslav STASTNY, Jozef KÚDELČÍK, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Electrical properties of alumina-based ceramic barrier layers for dielectric barrier discharge. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2019, roč. 28, č. 7, s. 075001-075008. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/ab28fa.
  11. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Fast large-area precleaning and activation of float soda-lime glass using non-thermal plasma at atmospheric pressure. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
  12. KELAR, Jakub, Michal PAZDERKA, Roman PŘIBYL, Přemysl ŠŤASTNÝ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Flexible Ceramic Substrates for Use as Dielectric Barrier Layer. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
  13. ZEMÁNEK, Miroslav, Michal PAZDERKA, Jakub KELAR, Roman PŘIBYL, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER a Mirko ČERNÁK. HV Generators for DCSBD Discharges and Their Properties. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
  14. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Hydrophilic Poly(2-Oxazoline) Coatings Prepared By Non-Equilibrium “Cold” Atmospheric Pressure Plasma. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
  15. KELAR, Jakub, Roman PŘIBYL, Michal PAZDERKA, Přemysl ŠŤASTNÝ, Miroslav ZEMÁNEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Martin TRUNEC a Mirko ČERNÁK. Influence of dielectric barrier composition on electrical properties of coplanar dielectric barrier discharge. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
  16. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of float glass by atmospheric pressure plasma as a pre-treatment phase of functional glass manufacturing process. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
  17. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Jana JURMANOVÁ, Ondřej ČERVINKA, Tomáš HOMOLA, Tina TÖLKE, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-temperature hydrogen plasma for large-area surface modification of materials. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2019.
  18. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. Multi-Hollow Surface Dielectric Barrier Discharge for Decontamination. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019.
  19. GEBREMARIAM, Gebremedhin, Shimelis ADMASSU, Tarekegn BERHANU, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC a Mirko ČERNÁK. Optimization and influence of multi-hollow surface dielectric barrier discharge plasma operating conditions on the physical quality of peanut. The European Physical Journal D. New York: Springer, 2019, roč. 73, č. 5, s. 1-16. ISSN 1434-6060. doi:10.1140/epjd/e2019-90616-0.
  20. VOJTA, Lumír, Jakub KELAR, Slavomír SIHELNÍK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK a Miroslav ZEMÁNEK. Plazmové zařízení pro precizní kontinuální ošetření povrchu velkoplošného skla s možností In-line integrace do výrobní linky. 2019.
  21. VACEK, Lukáš, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Porovnání metod kvantifikace biofilmu: Start of Growth Time (SGT) a kvantifikace pomocí CFU. In Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
  22. PAZDERKA, Michal, Miroslav ZEMÁNEK, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. RC-Probe and Peaks Suppression in DBD Voltage Measurements. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
  23. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Lukáš VACEK a Filip RŮŽIČKA. Scientific report on biofilm decontamination efficiency of plasma-activated water vapour and steam using Multi-hollow surface dielectric barrier discharge. 2019. 4 s.
  24. WELTMANN, Klaus-Dieter, Juergen F. KOLB, Marcin) HOLUB, Dirk UHRLANDT, Milan SIMEK, Kostya OSTRIKOV, Satoshi HAMAGUCHI, Uros CVELBAR, Mirko ČERNÁK, Bruce LOCKE, Alexander FRIDMAN, Pietro FAVIA a Kurt BECKER. The future for plasma science and technology. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-29. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201800118.
  25. CVELBAR, U., J.L. WALSH, Mirko ČERNÁK, H.W. DE VRIES, S. REUTER, T. BELMONTE, C. CORBELLA, C. MIRON, N. HOJNIK, A. JUROV, H. PULIYALIL, M. GORJANC, S. PORTAL, R. LAURITA, V. COLOMBO, Jan SCHÄFER, A. NIKIFOROV, M. MODIC, O. KYLIAN, M. POLAK, C. LABAY, J.M. CANAL, C. CANAL, M. GHERARDI, K. BAZAKA, P. SONAR, K.K. OSTRIKOV, David Campbell CAMERON, S. THOMAS a K.D. WELTMANN. White paper on the future of plasma science and technology in plastics and textiles. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-37. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201700228.
  26. ŠIMEK, Milan, Mirko ČERNÁK, Ondrej KYLIAN, Ruediger FOEST, Dirk HEGEMANN a Rainer MARTINI. White paper on the future of plasma science for optics and glass. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-23. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201700250.
  27. KRUMPOLEC, Richard, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Jaromír HAŠANA, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro generování plazmatem aktivované páry nebo aerosolu použitím proudícího plynu s podstatným podílem vodních par. 2019.

  2018

  1. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. Materials Today Communications. Elsevier Science, 2018, roč. 16, September 2018, s. 330-338. ISSN 2352-4928. doi:10.1016/j.mtcomm.2018.07.010.
  2. HOMOLA, Tomáš, Jan POSPIŠIL, Richard KRUMPOLEC, Pavel SOUČEK, Petr DZIK, Martin WEITER a Mirko ČERNÁK. Atmospheric dry hydrogen plasma reduction of inkjet-printed flexible graphene oxide electrodes. ChemSusChem. Germany: Wiley-VCH, 2018, roč. 11, č. 5, s. 941-947. ISSN 1864-5631. doi:10.1002/cssc.201702139.
  3. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma assisted calcination by the preparation of TiO2 fibers in submicron scale. Applied Surface Science. AMSTERDAM: North-Holland, 2018, roč. 428, January, s. 609-615. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2017.09.178.
  4. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Jan PRÁŠIL, Milan SMÉKAL, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of agricultural seeds of cucumber (Cucumis sativus L.) and pepper (Capsicum annuum L.) with effect on reduction of diseases and germination improvement. Plasma Processes and Polymers. Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-9. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201700076.
  5. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-pressure plasma technology for surface treatment of materials. In CEITEC PhD & Postdoc Retreat, Telč, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-8943-3.
  6. KOVÁČIK, Dušan, Veronika MEDVECKÁ, Richard KRUMPOLEC, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-Pressure Plasma Treatment of Fibrous Materials: Low- Cost, High-Speed Finishing of Nonwoven Fabrics and Low- Temperature Calcination of Inorganic Submicron Fibers. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
  7. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Oliver BEIER, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-pressure plasma treatment of float glass as surface cleaning and activation procedure prior to coating. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
  8. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Design and evaluation of plasma polymer deposition on hollow objects by electrical plasma generated from the liquid surface. Plasma Processes and Polymers. WILEY-BLACKWELL, 2018, roč. 15, č. 7, s. 1-12. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201700183.
  9. KELAR, Jakub, Miroslav ZEMÁNEK, Michal PAZDERKA a Mirko ČERNÁK. DEVELOPMENT OF ADVANCED DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE WITH FLEXIBLE CERAMIC BARRIER LAYER. In ICOPS 2018, 45th IEEE International Conference on Plasma Science. Denver (US), 24.06.2018-28.06.2018. 2018.
  10. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect Of Cold Atmospheric Pressure Plasma Generated By Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge On Poly(2-Oxazoline) Thin Films. In NANOCON 2018 - Proceedings of 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - Research & Application, 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
  11. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Industrial Corona Pre- and Post-treatment for Enhanced Silicone Coating of Paper used as Release Liner. In 9th International Conference on Nanomaterials - Reseach & Application (NANOCON). Brno: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. s. 271-276. ISBN 978-80-87294-81-9.
  12. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jana JURMANOVÁ, Mirko ČERNÁK, Tomáš HOMOLA a Dušan KOVÁČIK. Large area roll-to-roll processing of flexible polymers by atmospheric pressure hydrogen plasma. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Germany. 2018.
  13. KRUMPOLEC, Richard, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Large area roll-to-roll processing of flexible substrates by atmospheric pressure reduction plasma. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
  14. PAVLIŇÁK, David, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. METHOD OF PLASMA TREATMENT OF AN INTERNAL AND/OR EXTERNAL SURFACE OF A HOLLOW ELECTRICALLY NON-CONDUCTIVE BODY AND A DEVICE FOR CARRYING OUT THIS METHOD. 2018. Patent. Číslo: US 10138554 B2. Vydavatel: United States Patent and Trademarks Office. Místo vydání: United States of America. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 3. 11. 2016. Datum přijetí: 27. 11. 2018.
  15. PAVLIŇÁK, David, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. METHOD OF PLASMA TREATMENT OF AN INTERNAL AND/OR EXTERNAL SURFACE OF A HOLLOW ELECTRICALLY NON-CONDUCTIVE BODY AND A DEVICE FOR CARRYING OUT THIS METHOD. 2018. Patent. Číslo: SG 11201604460X. Vydavatel: IPOS - Intellectual property of Singapore. Místo vydání: REPUBLIC OF SINGAPORE. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum registrace: 19. 12. 2013. Datum přijetí: 1. 9. 2018.
  16. TUČEKOVÁ, Zlata, Lukáš VACEK, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR DECONTAMINATION OF BACTERIAL BIOFILM. In ICOPS 2018, 45th IEEE International Conference on Plasma Science. Denver (US), 24.06.2018-28.06.2018. 2018.
  17. ČERNÁK, Mirko, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Lukáš VACEK, Jakub KELAR a Filip RŮŽIČKA. MICRO-HOLLOW SURFACE DISCHARGE FOR BACTERIAL DECONTAMINATION. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
  18. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Plasma induced removal of base polymer matrix by preparation of inorganic submicron fibers. In 9th International Conference on Nanomaterials - Reseach & Application (NANOCON). OSTRAVA: TANGER Ltd, 2018. s. 253-259. ISBN 978-80-87294-81-9.
  19. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Plasma polymer deposition on hollow objects by electrical plasma generated from liquid electrode. In SPPT 2018 in Plasma Physics and Technology. vol.5, No.2. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 61-61. ISSN 2336-2626.
  20. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of polyethylene tubes in continuous regime using surface dielectric barrier discharge with water electrodes. In NANOCON 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
  21. GALMIZ, Oleksandr, Miroslav ZEMÁNEK, David PAVLIŇÁK a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of polyethylene tubes in continuous regime using surface dielectric barrier discharge with water electrodes. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS. TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6: IOP PUBLISHING LTD, 2018, roč. 51, č. 19, s. "195201", 9 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/aabb49.
  22. GALMIZ, Oleksandr, Miroslav ZEMÁNEK, David PAVLIŇÁK a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of polyethylene tubes in continuous regime using surface dielectric barrier discharge with water electrodes. In SPPT 2018 in Plasma Physics and Technology. vol.5, No.2. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 78-78. ISSN 2336-2626.
  23. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Jan PRÁŠIL, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of vegetable seeds with surface dielectric barrier discharge in ambient air at atmospheric pressure. In 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NON-THERMAL/THERMAL PLASMA POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY & SUSTAINABLE ENERGY (ISNTP), Padova, Italy. 2018. ISBN 978-88-6938-129-4.
  24. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Ruční zařízení pro povrchovou úpravu pevných, neporézních, rovinných materiálů ze skupiny sklo, kovy, polymery, plazmatem povrchového DBD výboje vedeného s vysokou přesností v efektivní vzdálenosti od substrátu. 2018.
  25. ZEMÁNEK, Miroslav, Roman PŘIBYL, Jakub KELAR, Michal PAZDERKA, Přemysl ŠŤASTNÝ a Mirko ČERNÁK. STUDY OF THE ELECTRICAL BEHAVIOR OF THE SPECIAL CERAMIC BARRIER LAYER FOR DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE. In NANOCON 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
  26. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Richard KRUMPOLEC, Mirko ČERNÁK, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Technologie vedení DCSBD výbojové jednotky nad rovinným velkoplošným sklem v přesně definované vzdálenosti určené třemi kontaktními body. 2018.
  27. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Unique atmospheric-pressure plasma technology for low-cost industrial surface treatments of materials. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
  28. VACEK, Lukáš, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR, Filip RŮŽIČKA a Mirko ČERNÁK. Využití metody Start of Growth Time (SGT) pro high throughput kvantifikaci biofilmu. In Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. ISBN 978-80-210-8963-1.
  29. HOMOLA, Tomáš, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro plazmovou úpravu povrchů substrátů. 2018.
  30. ZEMÁNEK, Miroslav, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Jakub KELAR. Zařízení pro vytvoření dielektrického bariérového výboje. 2018.

  2017

  1. IVANOVA, Tatiana, Richard KRUMPOLEC, Tomáš HOMOLA, Eduard MUSIN, Grit BAIER, Katharina LANDFESTER, David Campbell CAMERON a Mirko ČERNÁK. Ambient air plasma pre-treatment of non-woven fabrics for deposition of antibacterial poly (l-lactide) nanoparticles. Plasma Processes and Polymers. Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017, roč. 14, č. 10, s. 1600231-1600239. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201600231.
  2. KRUMPOLEC, Richard, Tomáš HOMOLA, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. A Multihollow microplasma discharge for remote plasma atmospheric pressure surface treatments. 2017.
  3. HOMOLA, Tomáš, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Petr SYNEK, Tomáš HODER a Mirko ČERNÁK. An Array of Micro-hollow Surface Dielectric Barrier Discharges for Large-Area Atmospheric-Pressure Surface Treatments. Plasma Chemistry Plasma Processing. New York: Springer, 2017, roč. 37, č. 4, s. 1149-1163. ISSN 0272-4324. doi:10.1007/s11090-017-9792-z.
  4. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SLAVÍČEK, Andrej BUČEK a Mirko ČERNÁK. Areal homogeneity verification of plasma generated by diffuse coplanar surface barrier discharge in ambient air at atmospheric pressure. Contributions to Plasma Physics. WEINHEIM, GERMANY: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017, roč. 57, č. 4, s. 182-189. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201600093.
  5. KOVÁČIK, Dušan, Tomáš HOMOLA, Richard KRUMPOLEC, Jakub KELAR a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure dielectric barrier discharges for a large variety of surface processes. In Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2017), Korea. 2017.
  6. MEDVECKÁ, Veronika, Anna ZAHORANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma assisted preparation of ceramic submicron fibers. In XXXIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG), Portugal. 2017.
  7. KRUMPOLEC, Richard, Jan ČECH, Jana JURMANOVÁ, Pavol ĎURINA a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma etching of silicon dioxide using diffuse coplanar surface barrier discharge generated in pure hydrogen. Surface & coatings technology. LAUSANNE, SWITZERLAND: Elsevier, 2017, roč. 309, January, s. 301-308. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2016.11.036.
  8. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Jan PRÁŠIL, Milan SMÉKAL, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of agricultural seeds with effect on wettability and surface chemical changes. In Proceedings of the XXXIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG). Estoril, Portugal, 2017.
  9. HODER, Tomáš, Petr SYNEK, Dusan CHORVAT, Jozef RÁHEĽ, Ronny BRANDENBURG a Mirko ČERNÁK. Complex interaction of subsequent surface streamers via deposited charge: a high- resolution experimental study. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 59, č. 7, s. "07400101"-"07400111", 11 s. ISSN 0741-3335. doi:10.1088/1361-6587/aa6ea2.
  10. TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  11. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Effect of plasma pre-treatment and post-treatment on the adhesive properties of silicone coated release liner paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  12. BUČEK, Andrej, Antonín BRABLEC, Dušan KOVÁČIK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Glass bond adhesive strength improvement by DCSBD atmospheric-pressure plasma treatment. International Journal of Adhesion and Adhesives. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 78, October, s. 1-3. ISSN 0143-7496. doi:10.1016/j.ijadhadh.2017.06.017.
  13. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Hydrophilization of outer and inner surfaces of Poly(vinylchloride) tubes using surface dielectric barrier dischargesgenerated in ambient air plasma. Plasma Processes and Polymers. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2017, roč. 14, č. 9, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201600220.
  14. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Hydrophilization of outer and inner surfaces of PVC tubes using surface dielectric barrier discharges generated above the liquid electrode. In CESPC7 - 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  15. KOVÁČIK, Dušan, Mirko ČERNÁK, Anna ZAHORANOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Low-cost, high-speed hydrophilic finishing of lightweight polypropylene nonwovens by ambient air plasma. In Horizons in World Physics. New York: Nova Science Publishers, New York, 2017. s. 85-103. 288. ISBN 978-1-63485-882-3.
  16. KELAR, Jakub, Masoud SHEKARGOFTAR, Mirko ČERNÁK a Tomáš HOMOLA. Low-temperature plasma processing of inkjet printed TiO2 photoanodes. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  17. HOMOLA, Tomáš, Masoud SHEKARGOFTAR, Petr DZIK, Richard KRUMPOLEC, Zuzana ĎURAŠOVÁ, Michal VESELÝ a Mirko ČERNÁK. Low-Temperature (70° C) Ambient Air Plasma-Fabrication of Inkjet-Printed Mesoporous TiO2 Flexible Photoanodes. Flexible and Printed Electronics. Bristol, England: IOP Publishing LTD, 2017, roč. 2, č. 3, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 2058-8585. doi:10.1088/2058-8585/aa88e6.
  18. KUDR, Jiri, Yazan HADDAD, Lukas RICHTERA, Zbynek HEGER, Mirko ČERNÁK, Vojtech ADAM a Ondrej ZITKA. Magnetic Nanoparticles: From Design and Synthesis to Real World Applications. Nanomaterials. Basel: MDPI AG, 2017, roč. 7, č. 9, s. 243-271. ISSN 2079-4991. doi:10.3390/nano7090243.
  19. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Mirko ČERNÁK, Nevena PUAČ, Nenad SELAKOVIĆ a Zoran Lj. PETROVIĆ. Mass spectrometry of diffuse coplanar surface barrier discharge: influence of discharge frequency and oxygen content in N2/O2 mixture. The European Physical Journal D. New York: Springer, 2017, roč. 71, č. 2, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1434-6060. doi:10.1140/epjd/e2016-70607-5.
  20. TUČEKOVÁ, Zlata, Vojtěch PROCHÁZKA, Pavel DVOŘÁK, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. MEASUREMENT OF OH RADICALS GENERATED IN DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE. In V. Medvecká, J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. 21st Symposium on Application of Plasma Processes SAPP XXI Book of Contributed Papers. Bratislava, Slovakia: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2017. s. 130-132. ISBN 978-80-8147-076-9.
  21. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK, Zdeněk NAVRÁTIL, Martin HANIČINEC, Jaroslav JIRUŠE a Jiří FIALA. Method for reducing or removing organic and inorganic contamination from a vacuum system of imaging and analytical devices and device for carrying it out. 2017. Patent. Číslo: US9,782,805. Vydavatel: United States Patent and Trademark Office. Místo vydání: US. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Tescan Orsay Holding a.s. Datum registrace: 29. 1. 2015. Datum přijetí: 10. 10. 2017.
  22. PAVLIŇÁK, David, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. METHOD OF PLASMA TREATMENT OF AN INTERNAL AND/OR EXTERNAL SURFACE OF A HOLLOW ELECTRICALLY NON-CONDUCTIVE BODY AND A DEVICE FOR CARRYING OUT THIS METHOD. 2017. Patent. Číslo: EP 3085208. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum registrace: 18. 12. 2014. Datum přijetí: 6. 9. 2017.
  23. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Modification of paper surface properties by corona as pretreatment before coating. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  24. MEDVECKÁ, Veronika, J. SUROVČÍK, Dušan KOVÁČIK, P. ĎURINA a Mirko ČERNÁK. Plasma assisted calcination of AL2(NO3)3/PAN submicron fibers at atmospheric pressure. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  25. MEDVECKÁ, Veronika, Anna ZAHORANOVÁ, Juliana ŠIMONČICOVÁ, Lucia HOPPANOVÁ, Silvia MOŠOVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of seeds by Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. In The 10th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing (JSPP 2017), Japan. 2017.
  26. KRUMPOLEC, Richard, David Campbell CAMERON, Tomáš HOMOLA a Mirko ČERNÁK. Surface chemistry and initial growth of Al2O3 on plasma modified PTFE studied by ALD. Surfaces and Interfaces. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 6, March, s. 223-228. ISSN 2468-0230. doi:10.1016/j.surfin.2016.10.005.
  27. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Pavel SLAVÍČEK, Silvie CHLUPOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of natural leather using diffuse ambient air plasma. International Journal of Adhesion and Adhesives. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 77, September, s. 198-203. ISSN 0143-7496. doi:10.1016/j.ijadhadh.2017.05.004.
  28. KOVÁČIK, Dušan, J. MAXA, Veronika MEDVECKÁ, B. HERGELOVÁ, P. ĎURINA, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of PP nonwovens by plasma generated in water and acrylic acid water solution. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  29. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Technologie bezkontaktního vedení DCSBD výbojové jednotky v přesné vzdálenosti od rovinného skla. 2017.
  30. HODER, Tomáš a Mirko ČERNÁK. The 15th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XV). EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS. LES ULIS CEDEX A: EDP SCIENCES S A, 2017, roč. 79, č. 3, 1 s. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2017170260.
  31. ČERNÁK, Mirko, Tomáš HODER a Zdeněk BONAVENTURA. Unified model of the streamer initiated gas breakdown. In XXXIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG 2017), Portugal. 2017.
  32. ČECH, Jan, Zdeněk BONAVENTURA, Pavel SŤAHEL, Miroslav ZEMÁNEK, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Wide-pressure-range coplanar dielectric barrier discharge: Operational characterisation of a versatile plasma source. Physics of Plasmas. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017, roč. 24, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1070-664X. doi:10.1063/1.4973442.
  33. BUČEK, Andrej, Mirko ČERNÁK, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Antonín BRABLEC. Zařízení pro plazmovou povrchovou úpravu vnitřních povrchů dutých těles. 2017.

  2016

  1. BUČEK, Andrej, Anton POPELKA, Anna ZAHORANOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Igor NOVÁK a Mirko ČERNÁK. Acrylic Acid Plasma Treatment of Polypropylene Nonwoven Fabric. Fibres & Textiles in Eastern Europe. INST CHEMICAL FIBRES, 2016, roč. 24, č. 6, s. 161-164. ISSN 1230-3666. doi:10.5604/12303666.1221751.
  2. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Antonín BRABLEC, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Application of surface dielectric barrier discharge for treatment of hollow objects. In 4th International Workshop and 3rd International Mini Workshop on Solution Plasma and Molecular Technologies. 2016. ISBN 978-80-261-0630-2.
  3. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. APPLICATION OF SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE GENERATED FROM LIQUID ELECTRODE FOR SURFACE TREATMENT OF TUBES. In Mirko Cernak, Tomas Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 382-385. ISBN 978-80-210-8318-9.
  4. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Zlata TUČEKOVÁ, Pavol ĎURINA, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma assisted calcination of composite submicron fibers. The European Physical Journal - Applied Physics. Les Ulis: EDP SCIENCES S A, 2016, roč. 75, č. 2, s. 1-5. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150585.
  5. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma assisted calcination of organometallic fibers. Materials Letters. 2016, roč. 162, January, s. 79-82. ISSN 0167-577X. doi:10.1016/j.matlet.2015.09.109.
  6. KRUMPOLEC, Richard, Tomáš HOMOLA, David Campbell CAMERON a Mirko ČERNÁK. Atomic layer deposition on plasma pre-treated flexible polymer surfaces. In A. Méndez-Vilas, A. Solano. Polymer science: research advances, practical applications and educational aspects. Spain: Formatex Research Center, 2016. s. 71-76. Polymer Science Book Serie Nº 1. ISBN 978-84-942134-8-9.
  7. ZAHORANOVÁ, Anna, Maria HENSELOVA, Daniela HUDECOVA, Barbora KALINAKOVA, Dušan KOVÁČIK, Veronika MEDVECKÁ a Mirko ČERNÁK. Effect of Cold Atmospheric Pressure Plasma on the Wheat Seedlings Vigor and on the Inactivation of Microorganisms on the Seeds Surface. Plasma Chemistry and Plasma Processing. NEW YORK: SPRINGER, 2016, roč. 36, č. 2, s. 397-414. doi:10.1007/s11090-015-9684-z.
  8. KRŠKOVÁ, Jana, Dana SKÁCELOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Jozef PREŤO a Mirko ČERNÁK. Enhancement of carbon-steel peel adhesion to rubber blend using atmospheric pressure plasma. The European Physical Journal Applied Physics. Francie: EDP Sciences, 2016, roč. 75, č. 2, s. "nestrankovano", 8 s. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150593.
  9. HOMOLA, Tomáš, Petr DZIK, Michal VESELÝ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Martin WEITER. Fast and Low-Temperature (70 °C) Mineralization of Inkjet Printed Mesoporous TiO2 Photoanodes Using Ambient Air Plasma. ACS Applied Materials & Interfaces. USA: ACS Publications, 2016, roč. 8, č. 49, s. 33562-33571. ISSN 1944-8244. doi:10.1021/acsami.6b09556.
  10. TUČEKOVÁ, Zlata, Zuzana KOVAĽOVÁ, Anna ZAHORANOVÁ, Zdenko MACHALA a Mirko ČERNÁK. Inactivation of Escherichia coli on PTFE surfaces by diffuse coplanar surface barrier discharge. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS. LES ULIS CEDEX A: EDP SCIENCES S A, 2016, roč. 75, č. 2, s. 1-6. ISSN 1286-0042. doi:10.1051/epjap/2016150590.
  11. HENSELOVA, Maria, Ludmila SLOVAKOVA, Michal MARTINKA, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. INTERACTION OF LOW-TEMPERATURE PLASMA WITH GRAINS OF MAIZE (ZEA MAYS L.). In Mirko Černák, Tomáš Hoder. HAKONE XV: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH PRESSURE LOW TEMPERATURE PLASMA CHEMISTRY: WITH JOINT COST TD1208 WORKSHOP: NON-EQUILIBRIUM PLASMAS WITH LIQUIDS FOR WATER AND SURFACE TREATMENT. BRNO: Masarykova univerzita, 2016. s. 364-367.
  12. KOVÁČIK, Dušan, Jakub MAXA, Dana SKÁCELOVÁ, Jana KRŠKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Low-cost and in-line plasma treatment of BOPP films. In Sborník konference PLASTKO 2016, Zlín, UTB, 2016. Zlín, 2016. s. nestr., 12 s. ISBN 978-80-7454-590-0.
  13. KRUMPOLEC, Richard, Zlata TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Tomáš HOMOLA, Jan ČECH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-temperature hydrogen plasma for large-area surface modification (reduction and etching) of materials. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2016. ISBN 978-961-94716-0-9.
  14. KOVÁČIK, Dušan, Dana SKÁCELOVÁ, Jana KRŠKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Modification of polymer surfaces by atmospheric pressure plasmas. In Cernak, M.; Hoder, T. HAKONE 2016: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2016. s. 262-265. ISBN 978-80-210-8317-2.
  15. MEDVECKA, V., Dušan KOVÁČIK, A. ZAHORANOVA, E. MUDRA, M. STRECKOVA, P. DURINA a Mirko ČERNÁK. PLASMA ASSISTED CALCINATION OF POLYMER/PRECURSOR FIBERS. In Cernak, M Hoder, T. HAKONE XV: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH PRESSURE LOW TEMPERATURE PLASMA CHEMISTRY: WITH JOINT COST TD1208 WORKSHOP: NON-EQUILIBRIUM PLASMAS WITH LIQUIDS FOR WATER AND SURFACE TREATMENT. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2016. s. 305-308. ISBN 978-80-210-8318-9.
  16. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ, Erika MÚDRA, Magdaléna STREČKOVÁ, Pavol ĎURINA a Mirko ČERNÁK. Plasma assisted calcinations of polymer/precursor fibers. In HAKONE 2016: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 15th, Brno, 11.-16.9.2016. 2016. s. 305-308. ISBN 978-80-210-8317-2.
  17. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Plasma assisted preparation of metal oxide nanofibers. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. ESCAMPIG 2016: Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, 23rd, Bratislava, 12.-16.7.2016. Bratislava: European Physical Society, 2016. s. 72-73. ISBN 979-1-09-638902-5.
  18. KELAR, Jakub, Tomáš HOMOLA, Richard KRUMPOLEC, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. Plasma modification of polycarbonate surface by athmospheric pressure plasma sources. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure low Temperature Plasma Chemistry. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. s. 301-304. ISBN 978-80-210-8317-2.
  19. JIRÁSEK, Vít, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO, Mirko ČERNÁK a Alexander KROMKA. Plasma treatment of detonation and HPHT nanodiamonds in diffuse coplanar surface barrier discharge in H2/N2 flow. physica status solidi a. 2016, roč. 213, č. 10, s. 2680-2686. ISSN 1862-6300. doi:10.1002/pssa.201600184.
  20. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Pavel SLAVÍČEK, Silvie CHLUPOVÁ, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Martin ZVONAŘ a Mirko ČERNÁK. PLASMA TREATMENT OF NATURAL LEATHER WITH DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN AMBIENT AIR. In HAKONE XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 330-333. ISBN 978-80-210-8318-9.
  21. VOHRER, Uwe, Ralf BOSSE, Tomáš HODER, Mirko ČERNÁK a Michael THOMAS. Reinigen, Funktionalisieren und Beschichten - Mit Atmosphärendruckplasmen Produkte optimieren. VAKUUM IN FORSCHUNG UND PRAXIS. WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2016, roč. 28, č. 5, s. 26-32. ISSN 0947-076X. doi:10.1002/vipr.201600622.
  22. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Study of surface dielectric barrier discharge generated using liquid electrodes in different gases. J. Phys. D: Appl. Phys. Institute of Physics, 2016, roč. 49, č. 6, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/49/6/065201.
  23. SKÁCELOVÁ, Dana, Dušan KOVÁČIK, Tomáš HOMOLA, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Paper and Paperboards Using Atmospheric Pressure Plasma. In Margaret Parker. Atmospheric pressure plasmas: Processes, technology and applications. New York: Nova Science Publishers, Inc, 2016. s. 227-236. NA. ISBN 978-1-63485-180-0.
  24. TUČEKOVÁ, Zlata, Jakub ANTALÍK, Vojtěch PROCHÁZKA, Pavel SLAVÍČEK, Pavel DVOŘÁK, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. The parameters of diffuse coplanar surface barrier discharge generated in pure water vapour at atmospheric pressure. In HAKONE 2016: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 15th, Brno, 11.-16.9.2016. Brno: MASARYKOVA UNIV, 2016. s. 464-467. ISBN 978-80-210-8317-2.
  25. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Ľudmila ČERNÁKOVÁ. Zařízení a způsob pro povrchovou aktivaci vrstev celulózových vláken, materiálů na bázi papíru a kartónových desek. 2016. Patent. Číslo: 306256. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 18. 11. 2005. Datum přijetí: 21. 9. 2016.
  26. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK a František PETERKA. Způsob eliminace změn hmotnosti závaží vyvolaných znečištěním povrchu závaží, zařízení k provádění tohoto způsobu a závaží s povrchovou úpravou pro eliminaci změn hmotnosti. 2016. Patent. Číslo: 306427. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 2. 12. 2014. Datum přijetí: 7. 12. 2016.
  27. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Mirko ČERNÁK a Miroslav ZEMÁNEK. Způsob generování nízkoteplotního plazmatu, způsob plazmové úpravy tekutin, práškových materiálů i pevných látek tímto nízkoteplotním plazmatem a zařízení k provádění těchto způsobů. 2016. Patent. Číslo: 306119. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 6. 5. 2015. Datum přijetí: 29. 6. 2016.

  2015

  1. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Andrej BUČEK a Mirko ČERNÁK. Application Important Characteristics of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge - Plasma Layer Thickness and Humidity Influence. In XXIst Symposium on Physics of Switching Arc (Published in: Plasma Physics and Technology, Volume 2, Number 2, Fast Tracking Abstracts). 2015. ISSN 2336-2626.
  2. BONOVA, Lucia, Anna ZAHORANOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZAHORAN, Matej MICUSIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of flat aluminum surface. Applied Surface Science. AMSTERDAM: North-Holland, 2015, roč. 331, March, s. 79-86. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2015.01.030.
  3. HANUSOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Mirko ČERNÁK a Igor NOVÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of polyamide-12 foils. Open Chemistry. De Gruyter Open, 2015, roč. 13, č. 1, s. 382-388. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0049.
  4. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE GENERATED FROM THE LIQUID ELECTROLYTE. In 2015 42ND IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLASMA SCIENCES (ICOPS). 2015. ISBN 978-1-4799-6974-6.
  5. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behaviour of Microdischarges. Open Chemistry. DE GRUYTER OPEN, 2015, roč. 13, č. 1, s. 528-540. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0062.
  6. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Influence of Gas Humidity on Plasma Parameters. Plasma Physics and Technology. 2015, roč. 2, č. 3, s. 304-307. ISSN 2336-2626.
  7. HOMOLA, Tomáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE PRE-TREATMENT FOR IMPROVING COATING PROPERTIES. In 6th International Conference Nanocon 2014. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. s. 1-4. ISBN 978-80-87294-55-0.
  8. KRŠKOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Dana SKÁCELOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jozef PREŤO, Jozef ORAVEC a Mirko ČERNÁK. Enhancement of carbon-steel blend adhesion to rubber using atmospheric pressure plasma. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry 2015. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
  9. KOVÁČIK, Dušan, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, MIKULA a Mirko ČERNÁK. High-speed Low-cost Surface Treatments using a Novel Atmospheric-pressure Plasma Source. In Proceedings of the 28th International Conference on Surface Modification Technologies. Valardocs, 2015. s. 385-395.
  10. ČERNÁKOVÁ, L'udmila, Mirko ČERNÁK, András TÓTH, Mária MIKULÁŠOVÁ, Monika TOMAŠKOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Chitosan immobilization to the polypropylene nonwoven after activation in atmospheric - pressure nitrogen plasma. Open chemistry. Warsaw: DE GRUYTER OPEN LTD, 2015, roč. 13, č. 1, s. 457-466. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0055.
  11. TÓTH, Andras, Klára SZENTMIHÁLYI, Zsófia KERESZTES, Imola SZIGYÁRTÓ, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Kinga KUTASI. Layer-by-layer assembly of thin organic films on PTFE activated by cold atmospheric plasma. Open chemistry. Warsaw: DE GRUYTER OPEN LTD, 2015, roč. 13, č. 1, s. 557-563. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0072.
  12. KROMKA, Alexander, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO a Mirko ČERNÁK. Low temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. In XXIX th International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Molecular Nanostructures. 2015.
  13. KROMKA, Alexander, Jan ČECH, Halyna KOZAK, Anna ARTEMENKO, Tibor IŽÁK, Jan ČERMÁK, Bohuslav REZEK a Mirko ČERNÁK. Low-Temperature hydrogenation of diamond nanoparticles using diffuse coplanar surface barrier discharge at atmospheric pressure. physica status solidi (b). Berlin: J. Wiley, 2015, roč. 252, č. 11, s. 2602-2607. ISSN 0370-1972. doi:10.1002/pssb.201552232.
  14. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Mirko ČERNÁK, Nevena PUAČ, Nenad SELAKOVIĆ a Zoran Lj. PETROVIĆ. Mass Spectrometry of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Influence of Discharge Frequency and Oxygen Content in N2/O2 Mixture. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
  15. MORÁVEK, Tomáš, Monika FIALOVÁ, Daniel KOPKÁNĚ, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Nonthermal plasma modification of polypropylene fibres for cementitious composites. Open Chemistry. 2015, roč. 13, č. 1, s. 236-244. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0029.
  16. CAMERON, David Campbell, Richard KRUMPOLEC, Tatiana IVANOVA, Tomáš HOMOLA a Mirko ČERNÁK. Nucleation and initial growth of atomic layer deposited titanium oxide determined by spectroscopic ellipsometry and the effect of pretreatment by surface barrier discharge. Applied Surface Science. North-Holland, 2015, roč. 345, August, s. 216-222. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2015.03.135.
  17. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Mirko ČERNÁK a Pavel SŤAHEL. PLASMA SURFACE ACTIVATION OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE AT ATMOSPHERIC PRESSURE. In TANGER Ltd. NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. Ostrava: Tanger Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2015. s. 309-314. ISBN 978-80-87294-63-5.
  18. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Antonín BRABLEC, Vít KUDRLE a Mirko ČERNÁK. PLASMA TREATMENT OF HOLLOW OBJECTS USING SURFACE DBD WITH LIQUID ELECTRODES. In P. Papp, J. Országh , L. Moravský, A. Ribar, Š. Matejčík. Book of contributed papers: 20th Symposium on applications of plasma processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids. Bratislava, Slovakia: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, 2015. s. 166-168. ISBN 978-80-8147-027-1.
  19. HERGELOVÁ, Beata, Anna ZAHORANOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Polylactic acid surface activation by atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma. Open chemistry. Warsaw: DE GRUYTER OPEN LTD, 2015, roč. 13, č. 1, s. 564-569. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0067.
  20. SKÁCELOVÁ, Dana, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL, Lukáš PAWERA, Martin HANIČINEC, Jürgen MEISCHNER a Mirko ČERNÁK. Properties of atmospheric pressure plasma oxidized layers on silicon wafers. Open Chemistry. Varšava, Polsko: De Gruyter, 2015, roč. 13, č. 1, s. 376-381. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0047.
  21. KRUMPOLEC, Richard, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. SiO2/Si etching in atmospheric pressure hydrogen DBD plasma. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
  22. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barrier discharge generated by the liquid electrodes for material treatment. In 7th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 8th Interantional Conference on Plasma-Nano Technology and Science. 2015.
  23. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Andrej BUČEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barrier discharge generated using liquid electrodes and it application for surface treatment of polymer tubes. In Jan Čech. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015. Book of Contributed Papers. 1 st edition. Brno: Masaryk University, 2015. s. 28-32. ISBN 978-80-210-8053-9.
  24. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Mirko ČERNÁK, Miroslav ZEMÁNEK a Andrej BUČEK. Surface dielectric barrier discharges initiated using liquid electrodes. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
  25. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface chemical changes of atmospheric pressure plasma treated rabbit fibres important for felting process. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2015, roč. 355, November, s. 1037-1043. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2015.07.121.
  26. KELAR, Jakub, Tomáš HOMOLA, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Treatment of flexible surfaces using diffuse coplanar surface barrier discharge. In 17. Fachtagung fur Plasmatechnologie. 2015.
  27. KHLYUSTOVA, Anna, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZAHORAN, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Underwater discharge plasma-induced coating of poly(acrylic acid) on polypropylene fiber. Journal of Materials Science. New York: Springer Science+Business Media, Inc, 2015, roč. 50, č. 9, s. 3504-3509. ISSN 0022-2461.
  28. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK a Miroslav ZEMÁNEK. Zařízení pro plazmovou úpravu substrátů v povrchovém bariérovém výboji. 2015.
  29. RÁHEĽ, Jozef, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Zařízení pro povrchovou plazmovou úpravu materiálu ze skupiny fólie, papír, textilie, netkaná textilie. 2015.
  30. PAVLIŇÁK, David, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Andrej BUČEK. Způsob plazmové úpravy vnitřního a/nebo vnějšího povrchu dutého elektricky nevodivého tělesa a zařízení pro provádění tohoto způsobu. 2015. Patent. Číslo: 305156. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 - Bubeneč. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Datum registrace: 19. 12. 2013. Datum přijetí: 8. 4. 2015.
  31. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK, Zdeněk NAVRÁTIL, Jaroslav JIRUŠE, Jiří FIALA a Martin HANIČINEC. Způsob snížení nebo odstranění organické a anorganické kontaminace vakuového systému zobrazovacích a analytických zařízení a zařízení k jeho provádění. 2015. Patent. Číslo: 305097. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., Brno, Kohoutovice, CZ. Datum registrace: 30. 1. 2014. Datum přijetí: 18. 3. 2015.

  2014

  1. PRYSIAZHNYI, Vadym, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Christoph KLEBER, Mirko ČERNÁK a Lidija RAFAILOVIĆ. A comparison of chemical and atmospheric plasma assisted copper plating on carbon fiber reinforced epoxy polymer surfaces. Surface and Coatings Technology. 2014, roč. 258, November, s. 1082-1089. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.07.026.
  2. HANUSOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Adhesive properties of polyamide-12 foil treated by atmospheric pressure plasma. In 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Book of Contributions. 2014.
  3. PRYSIAZHNYI, Vadym, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. Aging of plasma-activated copper and gold surfaces and its hydrophilic recovery after water immersion. Thin Solid Films. Elsevier, 2014, roč. 550, 1 January 2014, s. 373-380. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2013.10.176.
  4. HOMOLA, Tomáš, Linda WU a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Plasma Surface Activation of Poly(Ethylene Terephthalate) Film for Roll-To-Roll Application of Transparent Conductive Coating. The Journal of Adhesion. 2014, roč. 90, č. 4, s. 296-309. ISSN 0021-8464. doi:10.1080/00218464.2013.794110.
  5. SKÁCELOVÁ, Dana, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma source for high-speed low-cost surface treatments. In International workshop Young Professionals in Microplasma Research. 2014.
  6. HOMOLA, Tomáš, Mirko ČERNÁK, Andrej BUČEK a Dušan KOVÁČIK. Cleaning of glass surfaces using diffuse coplanar surface barrier discharge in ambient atmosphere. In 14th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2014.
  7. GALMIZ, Oleksandr, Monika STUPAVSKÁ, Harm WULFF, Holger KERSTEN, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Deposition of Zn-containing films using atmospheric pressure plasma jet. Open chemistry. De Gruyter Open, 2014, roč. 13, č. 1, s. 198-203. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0020.
  8. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Diagnostics of surface dielectric barrier discharges generated above solid or liquid surfaces. In International Workshop Young Proffesionals in Microplasma Research. 2014.
  9. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN HYDROGEN CONTAINING ATMOSPHERE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014. s. 192-196.
  10. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN HYDROGEN CONTAINING ATMOSPHERE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
  11. PRYSIAZHNYI, Vadym, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Generation of Large-Area Highly-Nonequlibrium Plasma in Pure Hydrogen at Atmospheric Pressure. Contributions to Plasma Physics. 2014, roč. 54, č. 2, s. 138-144. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201310060.
  12. ČECH, Jan, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SŤAHEL, Hana DVOŘÁKOVÁ a Mirko ČERNÁK. INFLUENCE OF SUBSTRATE THICKNESS ON DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE PROPERTIES. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University in Prague, 2014, roč. 54, č. 6, s. 383-388. ISSN 1210-2709. doi:10.14311/AP.2014.54.0383.
  13. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Petr VAŠINA, Milan KALÍŠEK, František JUREČKA, Michal ŠIMEK a Dalibor ANDREE. Method for improving felting properties of animal fibers by plasma treatment. 2014. Patent. Číslo: EP2488690. Název vlastníka: Masarykova univerzita / Tonak a.s. Datum přijetí: 21. 5. 2014.
  14. SKÁCELOVÁ, Dana, Monika STUPAVSKÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Modification of (111) and (100) silicon in atmospheric pressure plasma. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, roč. 312, SEPTEMBER, s. 203-207. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2014.05.196.
  15. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. Permanent hydrophilization of outer and inner surfaces of polytetrafluoroethylene tubes using ambient air plasma generated by surface dielectric barrier discharges. Applied Physics Letters. AIP Publishing, 2014, roč. 105, č. 15, s. 1-3. ISSN 0003-6951. doi:10.1063/1.4898134.
  16. SKÁCELOVÁ, Dana, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. PLASMA-SURFACE INTERACTION EFFECTS DURING ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA MODIFICATION OF SILICON. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014. s. 481-485.
  17. SKÁCELOVÁ, Dana, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. PLASMA-SURFACE INTERACTION EFFECTS DURING ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA MODIFICATION OF SILICON. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
  18. RÁHEĽ, Jozef, Mirko ČERNÁK a Miroslav ZEMÁNEK. Plazmový generátor DCSBD s integrovaným vysokonapěťovým transformátorem. 2014.
  19. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barier discharge generated by the liquid electrodes for material treatment. In The 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XIV). 2014.
  20. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. SURFACE DIELECTRIC BARIER DISCHARGE GENERATED WITH THE HELP OF LIQUID ELECTRODES. In The 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XIV), 2014. 2014.
  21. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barrier discharge (SDBD) between two liquid electrodes. In Symposium on the Physics of Ionized Gases. 2014. ISBN 978-86-7762-600-6.
  22. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. THE SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE GENERATED BY THE LIQUID ELECTRODES FOR MATERIAL TREATMENT. In International Workshop Young Professional in Microplasma Research. 2014.
  23. KÚDELČÍK, Jozef, Anna ZAHORANOVÁ, Juraj HALANDA a Mirko ČERNÁK. Verification of positive streamer mechanism for negative corona Trichel pulses in O-2/H-2 mixtures. JOURNAL OF ELECTROSTATICS. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 72, č. 5, s. 417-421. ISSN 0304-3886. doi:10.1016/j.elstat.2014.07.002.
  24. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK, Zdeněk NAVRÁTIL, Martin HANIČINEC, Jaroslav JIRUŠE a Jiří FIALA. Zařízení ke snížení nebo odstranění organické a anorganické kontaminace vakuového systému zobrazovacích a analytických zařízení. 2014.
  25. VORÁČ, Jan, Mirko ČERNÁK, Pavel SŤAHEL a Vladimír ŠTORK. Zařízení pro stanovení plstících vlastností upravené králičí a zaječí srsti. 2014.
  26. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK a Jozef RÁHEĽ. Zařízení pro zlepšení adheze polypropylenových vláken pomocí plazmové úpravy. 2014.
  27. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Dalibor ANDREE, Milan KALÍŠEK a Roman ŠTÍPEK. Zařízení pro zlepšení plstivosti živočišných vláken pomocí plazmové úpravy. 2014.
  28. VORÁČ, Jan, Mirko ČERNÁK, Pavel SŤAHEL a Vladimír ŠTORK. Způsob stanovení plstících vlastností upravené králičí a zaječí srsti a zařízení k jeho provádění. 2014. Patent. Číslo: 304932. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 - Bubeneč. Název vlastníka: Masarykova Univerzita; Textilní zkušební ústav. Datum registrace: 20. 12. 2013. Datum přijetí: 17. 12. 2014.

  2013

  1. HANUSOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Treatment of Polyamide-6 Foils. In Final scientific programme & Book of abstracts, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmádi, Hungary, 25-29 August 2013. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
  2. HOMOLA, Tomáš, Jindrich MATOUSEK, Martin KORMUNDA, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Cleaning of glass surfaces using diffuse coplanar surface barrier discharge in ambient air. In IVC-19/ICSS-15 and ICN+T, Paris, France 2013. 2013.
  3. RADIĆ, Nina, Bratislav M OBRADOVIC, Mirjana KOSTIC, Biljana DOJCINOVIC, Marketa HUDCOVA, Milorad M KURAICA a Mirko ČERNÁK. Deposition of Gold Nanoparticles on Polypropylene Nonwoven Pretreated by Dielectric Barrier Discharge and Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Plasma Chemistry and Plasma Processing. NEW YORK: Springer, 2013, roč. 33, č. 1, s. 201-218. ISSN 0272-4324. doi:10.1007/s11090-012-9414-8.
  4. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air : Statistical Behavior of Microdischarges. In Final scientific programme & Book of abstracts, 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Balatonalmádi, Hungary, 25-29 August 2013. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
  5. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Artificial Air: Statistical Behavior of Microdischarges. In Fifth Central European Symposium on Plasma Chemistry (5th CESPC). 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
  6. MEČL, Zdeněk, Karel ADÁMEK, Jaroslav KOHUT, Pavlína KAŠPÁRKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Einrichtung zur Behandlung eines Vliesstoffs. 2013.
  7. ČERNÁK, Mirko, Tomáš HOMOLA, Andrej BUČEK a Jiří ZITA. Flat glass surface cleaning and activation using ambient air plasma. In GPD Glass Performance Days Finland 2013 - Conference Proceedings 13-15 June, Tampere, Finland. Finland: Glass Performance Days, 2013. s. 2-4. ISBN 978-952-5836-03-5.
  8. KOVÁČIK, Dušan, Mirko ČERNÁK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Anna ZAHORANOVÁ. Industrial ambient air plasma sources for in-line large area surface treatments. In Róbert Hohol, Zsuzsanna Heiszler. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Book of abstracts. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2013. s. 34. ISBN 978-615-5270-04-8.
  9. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Jana KUBINCOVÁ, Anna ZAHORANOVÁ a Milan MIKULA. Low-cost high-quality plasma cleaning and activation of large size flat surfaces. In Uta Fügmann. pmTUC series. Advances in print and media technologies. Proceedings zum 11. Bahnlaufseminar 2011. Berlin: Institut fuer Print- und Medientechnik der TU Chemnitz, 2013. s. 43-49. ISBN 978-3-89700-195-4.
  10. KORMUNDA, Martin, Tomáš HOMOLA, Jindřich MATOUŠEK, Mirko ČERNÁK, Jaroslav PAVLÍK, Zdenka KOLSKÁ a Pavel HEDVÁBNY. Plasma Activation of Polymers by Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge and Low Pressure Ion Bombardment. 2013.
  11. PAMREDDY, Annapurna, Dana SKÁCELOVÁ, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL, Monika STUPAVSKÁ, Mirko ČERNÁK a Josef HAVEL. Plasma cleaning and activation of silicon surface in Dielectric Coplanar Surface Barrier Discharge. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2013, roč. 236, č. 236, s. 326-331. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.10.008.
  12. HOMOLA, Tomáš, Jindrich MATOUSEK, Martina KORMUNDA, Linda YL WU a Mirko ČERNÁK. Plasma Treatment of Glass Surfaces Using Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge in Ambient Air. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2013, roč. 33, č. 5, s. 881-894. ISSN 0272-4324. doi:10.1007/s11090-013-9467-3.
  13. SKÁCELOVÁ, Dana, Vladimir DANILOV, Jan SCHÄFER, Antje QUADE, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Jürgen MEICHSNER. Room temperature plasma oxidation in DCSBD: A new method for preparation of silicon dioxide films at atmospheric pressure. Materials Science & Engineering B. Elsevier B.V., 2013, roč. 178, č. 9, s. 651–655. ISSN 0921-5107. doi:10.1016/j.mseb.2012.10.017.
  14. BÓNOVÁ, Lucia, Anna ZAHORANOVÁ, Miroslav ZAHORAN, Dušan KOVÁČIK, Tomáš PLECENIK a Mirko ČERNÁK. Study of aluminium surface treatment using atmospheric-pressure and low-pressure plasma. In J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík, M. Danko. Book of Contributed Papers: 19th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 26.-31.1.2013. 19th. Bratislava, 2013. s. 319-322. ISBN 978-80-8147-004-2.
  15. BOGÁR, Ondrej, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZAHORAN, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Study of the layer deposited on the DCSBD plasma source surface during plasma polymerization process. In J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík, M. Danko. Book of Contributed Papers: 19th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 26.-31.1.2013. 19th. Bratislava, 2013. s. 128-132. ISBN 978-80-8147-004-2.
  16. BUČEK, Andrej, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Treatment of PP textiles in acrylic acid underwater discharge. In J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík, M. Danko. Book of Contributed Papers: 19th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics, Vrátna, 26.-31.1.2013. 19th. Bratislava, 2013. s. 205-208. ISBN 978-80-8147-004-2.
  17. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Dalibor ANDREE, Milan KALÍŠEK a Roman ŠTÍPEK. Využití difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje pro zvýšení plstivosti živočišných vláken v provozu Tonak a.s. 2013.
  18. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mária HENSELOVÁ. Zařízení pro úpravu rostlinných semen nízkoteplotním plazmatem za atmosférického tlaku. 2013.

  2012

  1. HOMOLA, Tomáš, Jindřich MATOUŠEK, Beáta HERGELOVÁ, Martin KORMUNDA, Linda Y L WU a Mirko ČERNÁK. Activation of poly(ethylene terephthalate) surfaces by atmospheric pressure plasma. Polymer Degradation and Stability. OXFORD: Elsevier Ltd., 2012, roč. 97, č. 11, s. 2249-2254. ISSN 0141-3910. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2012.08.001.
  2. HOMOLA, Tomáš, Jindrřch MATOUŠEK, Beáta HERGELOVÁ, Martin KORMUNDA, Linda Y L WU a Mirko ČERNÁK. Activation of poly(methyl methacrylate) surfaces by atmospheric pressure plasma. Polymer Degradation and Stability. OXFORD: Elsevier Ltd., 2012, roč. 97, č. 6, s. 886-892. ISSN 0141-3910. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2012.03.029.
  3. SKÁCELOVÁ, Dana, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Activation of silicon surface in atmospheric oxygen plasma. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1488-1490. ISSN 0009-2770.
  4. PRYSIAZHNYI, Vadym, Petr VAŠINA, Nagender Reddy PANYALA, Josef HAVEL a Mirko ČERNÁK. Air DCSBD plasma treatment of Al surface at atmospheric pressure. Surface and Coatings Technology. 2012, roč. 206, 11-12, s. 3011–3016. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.12.039.
  5. PRYSIAZHNYI, Vadym a Mirko ČERNÁK. Air plasma treatment of copper sheets using Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Thin Solid Films. Elsevier, 2012, roč. 520, č. 21, s. 6561-6565. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2012.06.069.
  6. HOMOLA, Tomáš, Jindrřch MATOUŠEK, Veronika MEDVECKÁ, Anna ZAHORANOVÁ, Martin KORMUNDA, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure diffuse plasma in ambient air for ITO surface cleaning. Applied Surface Science. ELSEVIER (NORTH-HOLLAND), 2012, roč. 258, č. 18, s. 7135-7139. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2012.03.188.
  7. GALMIZ, Oleksandr, Anna KHLYUSTOVA, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Deposition of poly(acrilic acid) on the polypropylene fibers using a pulsed underwater plasma discharge. In PPPT-7, Minsk, Belarus. 2012. ISBN 978-985-7055-03-6.
  8. BÓNOVÁ, Lucia, Anna ZAHORANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. DEPOSITION OF POLYMER FILMS ON ALUMINIUM SURFACE USING ATMOSPHERIC-PRESSURE PLASMA. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1431-1434. ISSN 0009-2770.
  9. RADIĆ, Nina, Bratislav M OBRADOVIC, Mirjana KOSTIC, Biljana DOJCINOVIC, Milorad M KURAICA a Mirko ČERNÁK. Deposition of silver ions onto DBD and DCSBD plasma treated nonwoven polypropylene. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2012, roč. 206, č. 23, s. 5006-5011. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2012.06.020.
  10. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. Diffuse coplanar surface barrier discharge for cleaning and activation of glass substrate. Chem. listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1495-1498. ISSN 0009-2770.
  11. PAVLÍK, Jaroslav, Martin KORMUNDA, Tomáš HOMOLA, Jindřich MATOUŠEK a Mirko ČERNÁK. Diffuse coplanar surface barrier discharge for treatments of surfaces. 2012. ISBN 978-80-261-0133-8.
  12. HODER, Tomáš, Mirko ČERNÁK, Jean - Hugues PAILLOL, Detlef LOFFHAGEN a Ronny BRANDENBURG. High-resolution measurements of the electric field at the streamer arrival to the cathode: A unification of the streamer-initiated gas-breakdown mechanism. Physical review E. USA: APS, 2012, roč. 86, č. 5, s. 055401-1 - 055401-5, 5 s. ISSN 1539-3755. doi:10.1103/PhysRevE.86.055401.
  13. SERA, Bozena, Iveta GAJDOVA, Mirko ČERNÁK, Bogdan GAVRIL, Eugen HNATIUC, Dušan KOVÁČIK, Vítězslav KŘÍHA, Jan SLAMA, Michal ŠERÝ a Petr ŠPATENKA. How various plasma sources may affect seed germination and growth. In Clotea, LR Cernat, M. PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTIMIZATION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, VOLS 1-5. BRASOV: TRANSILVANIA UNIV PRESS-BRASOV, 2012. s. 1365-1370. ISSN 1842-0133.
  14. KRUMPOLEC, Richard, Anna ZAHORANOVÁ, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. CHEMICAL AND PHYSICAL EVALUATION OF HYDROPHOBIC pp-HMDSO LAYERS DEPOSITED BY PLASMA POLYMERIZATION AT ATMOSPHERIC PRESSURE. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1450-1454. ISSN 0009-2770.
  15. HALADA, Juraj, Anna ZAHORANOVÁ, Josef KÚDELČÍK a Mirko ČERNÁK. CHEMICAL ASPECTS OF STREAMER MECHANISM FOR NEGATIVE CORONA DISCHARGES. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1447-1449. ISSN 0009-2770.
  16. BODNÁROVÁ, Lenka, Monika FIALOVÁ, Daniel KOPKÁNĚ, Tomáš MORÁVEK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. IMPORTANCE OF POLYPROPYLENE FIBERS AS A REINFORCEMENT IN CONCRETE. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 2012, č. 106, s. 1427-1430. ISSN 0009-2770.
  17. FIALOVÁ, Monika, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. IMPROVEMENT OF SURFACE PROPERTIES OF REINFORCING POLYPROPYLENE FIBRES BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TREATMENT. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2012, roč. 106, S, s. 1439-1442. ISSN 0009-2770.
  18. PRYSIAZHNYI, Vadym, V b ZAPOROJCHENKO, Holger KERSTEN a Mirko ČERNÁK. Influence of humidity on atmospheric pressure air plasma treatment of aluminium surfaces. Applied Surface Science. ELSEVIER (NORTH-HOLLAND), 2012, roč. 258, č. 14, s. 5467-5471. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2012.02.040.
  19. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Monika FIALOVÁ a Tomáš MORÁVEK. Laboratorní zařízení pro in-line plazmovou úpravu polypropylenových vláken přidávaných do betonu. 2012.
  20. SKÁCELOVÁ, Dana, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Oxidation of Silicon Surface by DCSBD. In NANOCON 2012, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. s. 778-781. ISBN 978-80-87294-32-1.
  21. FIALOVÁ, Monika, Tomáš MORÁVEK, Daniel KOPKÁNĚ, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. POLYPROPYLENE FIBERS MODIFIED BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA AS REINFORCEMENT FOR CONCRETE. In Conference proceedings NANOCON 2012. Brno: TANGER spol s.r.o., 2012. s. 174-178. ISBN 978-80-87294-35-2.
  22. PRYSIAZHNYI, Vadym, Jindrich MATOUSEK a Mirko ČERNÁK. Steel Surface Treatment and Following Aging Effect after Coplanar Barrier Discharge Plasma in Air, Nitrogen and Oxygen. Chemické listy. Praha: Asociace Českých chemických společností, 2012, roč. 106, S5, s. s1475-s1481, 7 s. ISSN 0009-2770.
  23. KORMUNDA, Martin, Tomáš HOMOLA, Jindrich MATOUSEK, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK a Jaroslav PAVLIK. Surface analysis of poly(ethylene naphthalate) (PEN) films treated at atmospheric pressure using diffuse coplanar surface barrier discharge in air and in nitrogen. Polymer Degradation and Stability. 2012, roč. 97, č. 4, s. 547-553. ISSN 0141-3910. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2012.01.014.
  24. HANUSOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Jitka BĚLÍKOVÁ, Mirko ČERNÁK a Pavel SŤAHEL. SYNTHESIS OF SIO2 NANOFIBRES BY UTILIZATION OF DCSBD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA. In Conference proceedings Nanocon 2012. Ostrava: TANGER spol. s.r.o., 2012. s. 179-183. ISBN 978-80-87294-32-1.
  25. GALMIZ, Oleksandr, Anna KHLYUSTOVA, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Treatment of polypropylene fibers by HV pulse underwater discharge generated in acrylic acid solution at atmospheric pressure. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5979-5.
  26. VORÁČ, Jan, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. USING DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE FOR IMPROVEMENT OF FELTING PROPERTIES OF ANIMAL FIBRES. In ICOPS 2012. 2012.
  27. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Dušan KOVÁČIK. Využití difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje pro fixaci hydrofilní aviváže na povrchu polypropylenové netkané textilie. 2012.
  28. ADÁMEK, Karel, Zdeněk MEČL, Jaroslav KOHUT, Pavlína KAŠPÁRKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro úpravu netkané textilie. 2012.
  29. MEČL, Zdeněk, Karel ADÁMEK, Jaroslav KOHUT, Pavlína KAŠPÁRKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro úpravu netkané textilie. 2012.
  30. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Pavel SLAVÍČEK. Zařízení pro zlepšení plstnících vlastností živočišných vláken v dielektrickém koplanárním povrchovém bariérovém výboji v in-line režimu. 2012.

  2011

  1. PRYSIAZHNYI, Vadym, Mirko ČERNÁK, Sven BORNHOLDT a Holger KERSTEN. AGING BEHAVIOR OF ALUMINIUM TREATED BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMAS. In Plasma Technology 15 Conference. 2011.
  2. PRYSIAZHNYI, Vadym, Vladimir ZAPOROJTCHENKO a Mirko ČERNÁK. Air plasma treatment of aluminium, steel and chromium surfaces. In CIP 2011, Nantes, Francie. 2011. ISBN 978-2-918641-09-4.
  3. PRYSIAZHNYI, Vadym, Vladimir ZAPOROJTCHENKO, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. Air plasma treatment of copper sheets. In CESPC 4, Serbia. 2011. ISBN 978-86-84539-08-5.
  4. ZAHORANOVÁ, Anna, Mária HENSELOVÁ, Daniela HUDECOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold Atmospheric Pressure Plasma for Plant Seeds Treatment. In M. M. Kuraica, B. M. Obradović. Book of Abstracts, the 4th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 4th. Belgrade (Serbia): Faculty of Physics, University of Belgrade, 2011. s. 145-146. ISBN 978-86-84539-08-5.
  5. BÓNOVÁ, Lucia, Anna ZAHORANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Deposition of Polymer Films on Aluminium Surface Using Atmospheric-pressure Plasma. In M. M. Kuraica, B. M. Obradović. Book of Abstracts, the 4th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 4th. Belgrade (Serbia): Faculty of Physics, University of Belgrade, 2011. s. 57-58. ISBN 978-86-84539-08-5.
  6. KOVÁČIK, Dušan, Zlata TUČEKOVÁ, Jana KUBINCOVÁ, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Determination of Power Losses in Dielectric of Surface and Coplanar DBD. In M. M. Kuraica, B. M. Obradović. Book of Abstracts, the 4th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 4th. Belgrade (Serbia): Faculty of Physics, University of Belgrade, 2011. s. 93-94. ISBN 978-86-84539-08-5.
  7. SLAVÍČEK, Pavel, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. DIAGNOSTICS OF DCSBD DISCHARGE AT ATMOSPHERIC PRESSURE. In V. Aubrecht. XIXth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 323-326. ISBN 978-80-214-4293-1.
  8. ČECH, Jan, Jana HANUSOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge: Pattern Behaviour Under Different Conditions. In V. Aubrecht, M. Bartlová. XIXth Symposium on Physics of Switching Arc, Invited Lectures and Contributed Papers. Letohrad: Dept. of Power of Power Electrical and Electronic Engeneering, Faculty of Electrical Engeneering and Communication, BUT and OEZ Letohrad, 2011. s. 133-136. ISBN 978-80-214-4293-1.
  9. SKÁCELOVÁ, Dana, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Effect of plasma treatment on the surface morphology and wettability of (111) and (100) silicon wafers. 2011.
  10. PANYALA, Nagender Reddy, Vadym PRYSIAZHNYI, Pavel SLAVÍČEK, Mirko ČERNÁK a Josef HAVEL. Formation of aluminium, aluminium nitride and nitrogen clusters via laser ablation of nano aluminium nitride. Laser desorption ionisation and matrixassisted laser desorption ionisation timeofflight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. Wiley InterScience, 2011, roč. 25, č. 12, s. 1687-1693. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.5030.
  11. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Anna ZAHORANOVÁ, Jana KUBINCOVÁ, A. TÓHT a Ľudmila ČERNÁKOVÁ. Generation of a high-density highly non-equilibrium air plasma for high-speed large-area flat surface processing. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol,UK: Institute of Physics Publishing, 2011, roč. 2011, č. 53, s. 1-8. ISSN 0741-3335.
  12. HOMOLA, Tomáš, Andrej BUČEK, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. High-speed Ambient Air Plasma Cleaning of Flat Glass Surfaces. In J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. Book of Contributed Papers - 18th Symposium on Application of Plasma Processes. 18th. Bratislava (Slovakia): Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava, 2011. s. 281-284. ISBN 978-80-89186-77-8.
  13. SKÁCELOVÁ, Dana, Monika FIALOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Improvement of surface properties of reinforcing polypropylene fibres by atmospheric pressure plasma treatment. In 30th ICPIG Conference Proceedings. Belfast, UK: Queen's University Belfast, 2011. s. "nestránkováno", 3 s.
  14. FIALOVÁ, Monika, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Improvement of wetting properties of polypropylene fibres by atmospheric pressure plasma treatment. In Book of Extended abstracts, PASNPG 2011. Blansko, 2011. s. 25-26.
  15. KOVÁČIK, Dušan, Matúš RUŠČÁK, Anna ZAHORANOVÁ, Mirko ČERNÁK a Jana KUBINCOVÁ. Influence of Water Vapor Admixture in Carrier Gas on PP Nonwoven Fabrics Hydrophilicity in Process of Plasma Surface Treatment. In M. M. Kuraica, B. M. Obradović. Book of Abstracts, the 4th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 4th. Belgrade (Serbia): Faculty of Physics, University of Belgrade, 2011. s. 91-92. ISBN 978-86-84539-08-5.
  16. SKÁCELOVÁ, Dana, Pavel SŤAHEL, Martin HANIČINEC a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of silicon surface by DCSBD. Acta Technica CSAV. Praha, ČR: ČSAV Praha, 2011, Volume 56, č. 2011, s. 356-361. ISSN 0001-7043.
  17. ČERNÁK, Mirko, D. BESSIÉRES a J. PAILLOL. Positive Streamer Formation in Cathode Region of Pulsed High-Pressure Discharges for Transversely Excited Atmosphere Laser Application. Journal of Applied Physics. USA: American Institute of Physics, 2011, roč. 110/2011, č. 5, s. "053303-1"-"053303-9", 9 s. ISSN 0021-8979.
  18. FIALOVÁ, Monika, Dana SKÁCELOVÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. REINFORCING POLYPROPYLENE FIBRES MODIFIED BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA. In NANOCON 2011. 2011. ISBN 978-80-87294-23-9.
  19. BRABLEC, Antonín, Gabriela NEAGOE a Mirko ČERNÁK. UNDERWATER DISCHARGE METHOD FOR TEATMENT OF TEXTILE MATERIALS. In Aubrecht, V. 19th Symposium on Physics of Switching Arc. BRNO: BRNO UNIV TECHNOLOGY, FEEC, DEPT ELECTRICAL POWER ENGINEERING, 2011. s. 129-132. ISBN 978-80-214-4293-1.

  2010

  1. PRYSIAZHNYI, Vadym, Petr VAŠINA a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE DCSBD PLASMA TREATMENT OF AL SURFACE: STUDY OF SURFACE MORPHOLOGY AND CHEMICAL COMPOSITION. In HAKONE XII Contributed paper. Bratislava: Comenius University, 2010. 307 s. ISBN 978-80-89186-71-6.
  2. CHERUTHAZHEKATT, Sadiqali, Mirko ČERNÁK, Pavel SLAVÍČEK a Josef HAVEL. Gas plasmas and plasma modified materials in medicine. Journal of Applied Biomedicine. 2010, roč. 8, č. 2, s. 55-66. ISSN 1214-0287.
  3. PRYSIAZHNYI, Vadym, Petr VAŠINA a Mirko ČERNÁK. Influence on surface morphology by plasma-surface interaction between Al film and atmospheric pressure DCSBD plasma. 2010. ISBN 978-80-01-04548-0.
  4. SKÁCELOVÁ, Dana, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of silicon surface. In Potential and Applications of Thin Ceramic and Metal Coatings. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. s. 77-78. ISBN 978-80-7043-894-7.
  5. SKÁCELOVÁ, Dana, Pavel SŤAHEL, Martin HANIČINEC, Pavlína BAŘINKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Povrchová plazmová úprava krystalických křemíkových desek určených pro výrobu solárních článků. In Czech RE Agency,o.p.s. Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. Brno: Neuveden, 2010. s. 45-49. ISBN 978-80-254-8906-2.

  2009

  1. ČERNÁK, Mirko, Ludmila ČERNÁKOVÁ, Jan ČECH a Pavel SŤAHEL. APPLICATIONS OF DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES FOR INLINE SURFACE TREATMENTS. In XVIII-th Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: VUT Brno, 2009. s. 21-28. ISBN 978-80-214-3793-7.
  2. PRYSIAZHNYI, Vadym, Mirko ČERNÁK a Josef HAVEL. ATR-FTIR and TOF LDI MS study of atmospheric pressure plasma activated aluminium surface. 2009.
  3. SZABOVÁ, Renata, Ludmila ČERNÁKOVÁ, Magdaléna WOLFOVÁ a Mirko ČERNÁK. Coating of TiO2 nanoparticles on the plasma activated polypropylene fibers. Acta Chimica Slovaca. Slovak University of Technology, 2009, roč. 2, č. 1, 7 s. ISSN 1337-978X.
  4. ČERNÁK, Mirko, L. ČERNÁKOVÁ, I. HUDEC, Dušan KOVÁČIK a A. ZAHORANOVÁ. Diffuse coplanar surface barrier discharge and its applications for in-line processing of low-added-value materials. The European Physical Journal - Applied Physics. EDP Sciences, 2009, roč. 47, č. 2, s. 22806-22811. ISSN 1286-0042.
  5. ZAHORANOVÁ, A., A. BUČEK, M. ONDRÁŠKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Effect of terpene admixture on negative corona current pulses in air. Czechoslovak Journal of Physics. 2009, roč. 54, č. 3, 5 s. ISSN 0011-4626.
  6. WOLFOVA, M., L. CERNAKOVA, R. SZABOVA a Mirko ČERNÁK. Immobilisation of iron oxide nanoparticles onto the plasma-activated polymer surfaces. Chemické Listy. 2009, roč. 103, č. 13, 1 s. ISSN 0009-2770.
  7. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. On the plasma properties of diffuse coplanar surface barrier discharge in humid nitrogen and humid air studied by optical emission spectroscopy. In Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics 8, Book of Abstracts. 2009. vyd. Blansko,Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkyňova 464/118, CZ-612 00 Brno, 2009. s. 51. ISBN 978-80-214-3875-0.
  8. ČECH, Jan, Pavel SLAVÍČEK, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. ON THE PLASMA PROPERTIES OF DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN HUMID NITROGEN AND HUMID AIR STUDIED BY OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY. In C. Leys, R. Morent. 4th International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas. GHENT: UNIVERSITEIT GENT, 2009. s. 5-8.
  9. ČECH, Jan, Tomáš HODER, Andrej BUČEK, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. On the vertical properties of diffuse coplanar surface barrier discharge. In Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovský Ján, Slovakia January 17-22. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2009. s. 145-146. ISBN 978-80-89186-45-7.
  10. HEBEDOVÁ, Lucie, Jozef RÁHEĽ, Mirko ČERNÁK, Milan ALBERTI, Jan HOUŠKA, Josef HAVEL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Plasma Assisted Immobilization of Flame Retardants. In WDS 09 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 9-14, 2009. Praha: Matfyzpress, 2009. s. 260 - 263. ISBN 978-80-7378-102-6.
  11. PRYSIAZHNYI, Vadym, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Plasma Treatment of Alumina Surface by DCSBD. In 17th Symposium on Application of Plasma Processes. 2009. ISBN 978-80-89186-45-7.
  12. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Petr VAŠINA. Technika pro zlepšení plstnících vlastností živočišných vláken využívající plazmovou úpravu. 2009.

  2008

  1. SZABOVA, Renata, Magdalena WOLFOVA, Ludmila CERNAKOVA, Mirko ČERNÁK a Anna UJHELYIOVA. Barrier properties of polypropylene nonwoven with TiO2 coating. In Dragcevic, Z. ITC&DC: 4TH INTERNATIONAL TEXTILE CLOTHING & DESIGN CONFERENCE, BOOK OF PROCEEDINGS: MAGIC WORLD OF TEXTILES. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC TEXTILE TECH, 2008. 2 s. ISBN 978-953-7105-26-6.
  2. BONOVA, L., A. BUCEK, T. PLECENIK, A. ZAHORANOVA a Mirko ČERNÁK. Cleaning of aluminium surface using diffuse coplanar surface barrier discharge. Chemické Listy. 2008, roč. 102, 16 SPEC., 2 s. ISSN 0009-2770.
  3. SŤAHEL, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Jan ČECH, Jan JANČA a Mirko ČERNÁK. Hydrophylisation of non-woven polypropylene textiles using atmospheric pressure surface barrier discharge. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest: INOE & INFM, 2008, roč. 10, č. 1, s. 213-218. ISSN 1454-4164.
  4. LAZOVIĆ, Saša, Nevena PUAČ, Nina RADIĆ, Tomáš HODER, Malović GORDANA, Jozef RÁHEĽ, Mirko ČERNÁK a Zoran Lj. PETROVIC. Mass spectrometry of diffuse coplanar surface barrier discharge. 2008.
  5. RADIĆ, Nina, Nevena PUAČ, Tomáš HODER, Saša LAZOVIĆ, Jozef RÁHEĽ, Gordana MALOVIC, Zoran Lj. PETROVIC a Mirko ČERNÁK. Mass Spectrometry Study of the Coplanar Barrier Discharge Operating in Ambient Air at Atmospheric Pressure. 2008. ISBN 978-80-01-04030-0.
  6. ODRÁŠKOVÁ, Mária, Jozef RÁHEĽ, Anna ZAHORANOVÁ, Radovan TIŇO a Mirko ČERNÁK. Plasma Activation of Wood Surface by Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2008, roč. 28, č. 2, s. 203-211. ISSN 0272-4324.
  7. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. Chemické Listy, II Central European Symposium on Plasma Chemistry 2008. 2008, roč. 2008, č. 102, s. s1348-s1351, 4 s. ISSN 1803-2389.
  8. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Zdeněk NAVRÁTIL a Mirko ČERNÁK. Space and Time Resolved Optical Emission Spectroscopy of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry, 31st August-4th September 2008, Brno, Czech Republic, Book of Extended Abstracts. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2008. s. 75-76. ISSN 1803-2389.
  9. RADIĆ, Nina, Bratislav OBRADOVIĆ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Polypropylene in Atmospheric Pressure Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. 2008.
  10. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Zdeněk NAVRÁTIL. The Influence of Electrode Gap Width on Plasma Properties of Diffuse Surface Coplanar Barrier Discharge in Nitrogen. In Programme & Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Cyech Republic, 13.-19.June 2008. Praha: ČVUT v Praze, Organizační výbor sympozia, 2008. s. 89-90, 1 s. ISBN 978-80-01-04030-0.

  2007

  1. ODRAŠKOVÁ, Mária, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Determination of Qw on wooden samples after plasma treatment. In Moderné trendy vo fyzike plazmy a tuhých látok. Bratislava: UK Bratislava, 2007. s. 275-279. ISBN 80-89186-09-2.
  2. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Influence of electrode temperature on plasma parameters of diffuse coplanar surface discharge. In Proceeding of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: Institute of Plasma Physics AVCR, 2007. s. 128-131. ISBN 978-80-87026-01-4.
  3. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Influence of electrode temperature on plasma parameters of diffuse coplanar surface discharge. In XXVII International Conference on Phenomena in Ionized Gases - Proceedings (CD). Prague, Czech Republic: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2007. s. 3P10-77, 3 s. ISBN 978-80-87026-01-4.
  4. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a Antonín BRABLEC. The Influence of Emitting Layer on the Plasma Parameters of Atmospheric-pressure Coplanar Barrier Discharge. In Book of Abstracts of 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: J. Matúška, Š. Matejčík, J.D. Skalný, 2007. s. 143-144. ISBN 978-80-89186-13-6.

  2006

  1. HODER, Tomáš, Dušan CHORVÁT, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. High-speed camera study of coplanar barrier discharge in air, nitrogen and argon. In Proceedings of 3rd International Workshop on Microplasmas. Greifswald: Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik e.V., 2006. s. 105. ISBN 3-00-018723-5.
  2. ČERNÁK, Mirko, Ľudmila ČERNÁKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. High-speed, Low-cost Plasma Activation of Web Materials. In Book of Abstracts of First Central European Symposium on Plasma Chemistry. 1. vyd. Gdansk Poland: Polish Academy of Science, 2006. s. 21.
  3. HODER, Tomáš, Dušan CHORVÁT, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. ICCD measurements of the coplanar barrier discharge at atmospheric pressure. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. Brno: Antonín Brablec, David Trunec, 2006. s. 201-205. ISBN 80-210-4195-1.
  4. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Proceedings of HAKONE X. Saga: Saga University, 2006. s. 79-82.
  5. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2006. s. 197-200. ISBN 80-210-4195-1.
  6. ČECH, Jan, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. The influence of dielectric layer on the plasma parameters of atmospheric pressure coplanar discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2006, roč. 56, B, s. 1074-1078. ISSN 0011-4626.

  2005

  1. ZAHORANOVÁ, Anna, Dušan KOVÁČIK, Andrej BUČEK a Mirko ČERNÁK. Dielectric barrier discharge and their application. In Košice : Slovac Physical Society, 2005. 1. vyd. Košice: Košice, 2005. s. 401.
  2. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Andrej BUČEK a Dušan CHORVÁT. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge as a Source of Nonthermal Atmospheric Plasma. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 139-140. ISBN 80-223-2018-8.
  3. KRÁĽ, Martin, Andrej BUČEK, H. GLESKOVÁ, Mirko ČERNÁK, H. KOBAYASHI, Jaroslav RUSNÁK, Miroslav ZÁHORAN, Róbert BRUNER a Emil PINČÍK. Electronic Properties of Very Thin Native SiO2/a-Si:H Interfaces and Their Comparison With Those Prepared by Both Dielectric Barrier Discharge Oxidation at Atmospheric Pressure and by Chemical Oxidation. Acta Physica Slovaca. Slovakia, 2005, roč. 55/2005, č. 4, s. 373-378, 5 s. ISSN 0323-0465.
  4. ČERNÁKOVÁ, Ludmila, Dušan KOVÁČIK, Jana KOZÁNKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Grafting of Poly-Acrylic-Acid onto Polypropylene Foils Activated by Surface Barrier Discharges in Nitrogen. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 141-142. ISBN 80-223-2018-8.
  5. JAŠŠO, Michal, Ivan HUDEC, Henrich KRUMP, Andrej BUČEK, Mirko ČERNÁK, S ILISCH a E DAYSS. Influence of DCSBD on the Adhesion and Chemical Properties of PET Reinforcing Materials,. In SAPP 15 - Book of Contributed Papers. Podbanské: Comenius University Press, 2005. s. 191-192. ISBN 80-223-2018-8.
  6. ČERNÁKOVÁ, Ludmila, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEL', Mirko ČERNÁK a P TSAI. Low-cost High-speed Plasma Activation and Post-plasma Grafting of Polymer Materials. In Proc. of 5.International Symposium on Polymer Surface Modification. 1. vyd. Toronto: Univ. Toronto, 2005. s. 42-46, 4 s.
  7. ČERNÁKOVÁ, Ľudmila, Jozef RÁHEL', Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-cost Manufacturing of Battery Separators on the Base of Polypropylene Nonwoven Fabrics. In Proc.of 6th Advanced Batteries and Accumulators International Conference. 1. vyd. Brno: Brno, 2005. s. 139-141. ISBN 80-214-2944-5.
  8. ČERNÁK, Mirko, Jana ČERNÁKOVÁ, Milan MIKULA, Dušan KOVÁČIK, Pavel SŤAHEL a Andrej BUČEK. Low-cost Plasma Activation and Chitosan Grafting of Polypropylene and Poly-Lactic-Acid Nonwoven Fabrics. In , 15th Symposium on Applications of Plasma Processes, Book of Contributed Papers. 1. vyd. Slovensko: UK Bratislava, 2005. s. 77-78. ISBN 80-223-2018-8.
  9. KRÁĽ, Martin, Andrej BUČEK, Miroslav ZÁHORAN, Mirko ČERNÁK, Jaroslav RUSNÁK a Emil PINČÍK. On Formation of Very Thin SiO2/a-Si:H/c-Si Structures by Plasma Immersion Ion Implantation and Dielectric Barrier Discharge. In Proc. SREN 2005. 1. vyd. Itálie: U, 2005. s. 47-48. ISBN 80-223-2045-5.
  10. GUIVAN, Nikolaj, Jan JANČA, Antonín BRABLEC, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. Optimization of I2 and XeI formation in diffuse coplanar surface discharge sustained in rare gases and I2 mixtures. In Proc. of ISPC 17. 1. vyd. Toronto Kanada: University of Toronto, 2005. s. 429-432.
  11. HUDEC, Ivan, Michal JAŠŠO, Mirko ČERNÁK, Henrich KRUMP, E. DAYSS a V. ŠURIOVÁ. Plasma Treatment and Polymerization-Method for Adhesion Strength Improvement of Textile Cord to Rubber. Kautschuk-Gummi-Ku nststoffe. Germany, 2005, roč. 10/2005, č. 10, s. 525-528, 3 s. ISSN 0948-3276.
  12. JANYPKA, P., V. ŠURIOVÁ, Michal JAŠŠO, Henrich KRUMP, Ivan HUDEC, Pavel SŤAHEL, Mirko ČERNÁK a M. ONDÁŠ. Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. 2005. Patent. Číslo: PP73-2005. Vydavatel: Spôsob úpravy textilných výstužných materiálov, za účelom zvýšenia adhézie ku gumárenskej zmesi,. Místo vydání: Bratislava. Název vlastníka: Matador Půchov. Datum registrace: 17. 6. 2005. Datum přijetí: 17. 6. 2005.
  13. ŠTECHOVÁ, Katarína, Ľudmila ČERNÁKOVÁ, Viera CHRÁSTOVÁ, Katarína MIKUŠOVÁ, Dušan BAKOŠ a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Lignocellulosics. Chemické Listy. Praha, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 1336-7242, 6 s. ISSN 1336-7242.
  14. ČERNÁKOVÁ, Ľudmila, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Polypropylene Non-woven Fabrics by Atmospheric-pressure Plasma Activation Followed by Acrylic Acid Grafting. Plasma Chemistry and Plasma Processing. Bristol, England: KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBLISHERS, 2005, roč. 25/2005, č. 4, s. 427-437, 10 s. ISSN 0272-4324.
  15. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL a Ludmila ČERNÁKOVÁ. Zařízení a způsob povrchové aktivace a následné povrchové úpravy vrstvy celulózových vláken, materiálů na bázi papíru a kartónových *desek. 2005. Patent. Číslo: PV 2005-720. Vydavatel: Úřad prům.vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: MU Brno. Datum registrace: 12. 10. 2005. Datum přijetí: 12. 10. 2005.

  2004

  1. SLAVÍČEK, Pavel, Marcel SIMOR, D. KOVACIK, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Spectroscopic and optical study of atmospheric pressure plasma generated by diffuse coplanar barrier discharges. In HAKONE IX, Ninth International Symposium in high pressure, low temperature plasmas. Padova (Italy): University of Padova, 2004. s. 2P-05, 1 s.

  2003

  1. ŠIMOR, Marcel, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC, Zdeněk NAVRÁTIL, Dušan KOVÁČIK, Anna ZÁHORANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Deposition of polymer films in diffuse coplanar surface discharge. In Proceedings of 16th ISPC. 1. vyd. Italy: Dep. Chem. Univ Bari, 2003. s. 1-5.
  2. JAŠŠO, Michal, Ivan HUDEC, Heňo KRUMP, Z. JAKUBÍKOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Pavel SŤAHEL, P. JANYPKA, Z. FUNKE a J. ŠIROKÝ. Evaluation of Surface Properties of Reinforced Materials and Rubber Blends. In Proceedings of Intarnacional Conference of Polymer Materials. 1. vyd. SUT Bratislava: DPR FCHFT SUT Bratislava, 2003. s. 46. ISBN 80-227-1959-5.
  3. ČERNÁK, Mirko, J. RAHEL, D. KOVÁCIK, M. ŠIMOR, Antonín BRABLEC a Pavel SLAVÍČEK. Generation of Thin Surface Plasma Layers for atmospheric-Pressure surface Treatments. In ICPIG Proceedings Volume 3. Greifswald, Germany: ICPIG XXVI, 2003. s. 9-10. ISBN 3-00-011689-3.
  4. BRABLEC, Antonín, Pavel SLAVÍČEK, Marcel ŠIMOR, Pavel SŤAHEL, D. KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Spectral diagnostics of diffuse cplanar surface discharge. In 12. SPEKTROSKOPICKA KONFERENCE. Praha: VSCHT, 2003. s. 52.

  2002

  1. ŠIMOR, Marcel, Josef RÁHEL, Antonín BRABLEC, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE DIFFUSE COPLANAR SURFACE DISCHARGE FOR SURFACE TREATMENT. Applied Physics Letters. USA: American Institute of Physics, 2002, roč. 2002, č. 15, s. 2715-2718. ISSN 0003-6951.
  2. ŠIMOR, Marcel, J. RÁHEL, Antonín BRABLEC, Pavel SLAVÍČEK a Mirko ČERNÁK. ATMOSPHERIC PRESSURE DIFFUSE COPLANAR SURFACE DISCHARGE FOR SURFACE TREATMENT. In 21st SPIG Contributed papers. Niš, Yugoslavia: Department of Physics, Fakulty of Sciences and Mathematics, University of Niš, 2002. s. 474-477. ISBN 86-83481-07-7.
  3. ČERNÁK, Mirko. Method and apparatus for treatment of textile materials. 2002. Patent. Číslo: EP 1 387 901 B1. Vydavatel: Method and apparatus for treatment of textile materials. Místo vydání: Praha. Datum registrace: 4. 5. 2001. Datum přijetí: 4. 5. 2001.

  2001

  1. BRABLEC, Antonín, David TRUNEC, Jiří BUCHTA, Anna ZÁHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Measurement of current pulses in the silent and atmospheric pressure glow discharges. In 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: MFF UK Bratislava, Slovakia, 2001. s. 75-76. ISBN 80-223--1573-7.

  2000

  1. RAHEL, Josef, Mirko ČERNÁK, J. HUDEC, Antonín BRABLEC, David TRUNEC a I. CHODÁK. Atmospheric Pressure Plasma Treatment of Ultra Molecular Weight Polypropylene Fabric. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia Praha, 2000, roč. 50, S3, s. 445-448. ISSN 0011-4626.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 2. 2024 18:12