Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. POL, Milan. Competence profile of experts in evaluation. In International seminar on professional development of IAAR experts. Astana. 2019.
 2. STUKALINA, Yulia a Milan POL. On Higher Education Realities: Supporting Education and Research. In Kabashkin I., Yatskiv (Jackiva) I., Prentkovskis O. (eds). Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2018. Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham: Springer, 2019. s. 749-758, 20 s. vol. 68. ISBN 978-3-030-12449-6. doi:10.1007/978-3-030-12450-2_72.
 3. POL, Milan. On the role of experts in evaluation processes. In International seminar on professional development of IAAR experts. Astana. 2019.
 4. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Teaching practice of student teachers: Czechs in search of ways forward. Revista Prácticum, Asociación para el desarrollo del prácticum y de las prácticas externas (REPPE), 2019, roč. 4, č. 1, s. 4-18. ISSN 2530-4550.
 5. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jan VANHOOF, Ruud LELIEUR, Kristina MALMBERG, Tornbjorn HORTLUND, Justina ERČULJ, Mateja BREJC, Linda DEVLIN, Tracy WALLIS, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Eric VERBIEST, Manuel CEBRIÁN a Daniel CEBRIÁN. What knowledge and skills do school leaders need to develop in order to maximise the potential of learning networks? In 29th Annual Conference of ENIRDELM, Ljubljana. 2019.
 6. 2018

 7. POL, Milan, Aurelija VALEIKIENE, Ellen HAZELKORN a Adrian STAN. ENQA Agency Review : Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). Brussels: ENQA, 2018. 96 s.
 8. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Justina ERČULJ, Mateja BREJC, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Wouter SCHELFHOUT, Kristina MALMBERG, Tornbjorn HORTLUND, Linda DEVLIN, Tracy WALLIS, Manuel CEBRIAN, Daniel CEBRIAN a Eric VERBIEST. Leading Learning by Networking. In Leadership in Emotion. 27th ENIRDELM Conference, University of Antwerp. 2018.
 9. SMITH, Kari, Roman ŠVAŘÍČEK a Milan POL. O překračování hranice známého v doktorském studiu zaměřeném na učitelské vzdělávání: rozhovor s Kari Smith. Studia paedagogica, 2018, roč. 23, č. 3, s. 165-174. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-3-8.
 10. STUKALINA, Yulia a Milan POL. On Higher Education Realities: Supporting Education and Research. In RELSTAT 2018 (Reliability and Statistics in Transportation and Communication), Riga, Lotyšsko. 2018.
 11. POL, Milan. Poznámky k doktorskému studiu. In Fórum mladých výzkumníků VI. Studentská magisterská a doktorandská konference IGA 2018. Zlín, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. 2018.
 12. POL, Milan. Poznámky ke strategickému řízení ve školách a školství. In 4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků "Strategické řízení ve školách". Praha, NIDV, 6.-7. prosince 2018. 2018.
 13. POL, Milan. The Potential of Networking as Support for Learning. In IX Jornadas Pedagógicas en Tecnología e Innovación Educativa "Aprendizaje en Contextos Digitales y Nuevos Modelos Pedagógicos". Guayaquil, Universidad Casa Grande. 2018.
 14. 2017

 15. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Consultants as Change Agents: Examples from the Czech basic schools. In 26th ENIRDELM Conference "Leading and Managing for Development". Krakov, 14. až 17. 9. 2017. 2017.
 16. LOUKOLA, Tia, Tue VINTHER-JØRGENSEN, Milan POL a Beate TREML. ENQA Agency Review: Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC). Brussels: ENQA, 2017. 53 s.
 17. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 18. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Kultúra školy. In Pisoňová Mária. Školský manažment. Terminologický a výkladový slovník. 1. vydání. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 64-65, 2 s. ISBN 978-80-8168-660-3.
 19. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Organizačné učenie. In Pisoňová Mária. Školský manažment. Terminologický a výkladový slovník. 1. vydání. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 92-93, 2 s. ISBN 978-80-8168-660-3.
 20. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 27, č. 2, s. 287-307. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-2-287.
 21. POL, Milan, Päivi ATJONEN, Kerttu HUTTUNEN, Maritta HÄNNIKÄINEN, Diarmuid MCAULIFFE, Ulla MUTKA, Hannele NIEMI, Florian RAMPELT, Margit TIMAKOV, Peter VAN PETEGEM a Rupert WEGERIF. Teacher Training and Educational Sciences. University of Tartu, Tallinn University. Assessment Report. Tallinn: Archimedes - Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education., 2017. 96 s.
 22. VANHOOF, Jan a Milan POL. Trust and Control in Shaping Educational Processes. Studia paedagogica, 2017, roč. 22, č. 2, s. 5-8. ISSN 1803-7437.
 23. POL, Milan. Universities between Teaching and Research. In The Second International Conference: Higher Education, New Technologies and Innovations. Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. 2017.
 24. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Zpráva z evaluačního šetření Učitel naživo. Brno, 2017. 20 s.
 25. 2016

 26. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 27. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 28. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK a Bohumíra LAZAROVÁ. Instrumental values of headteachers in the context of leadership focus. In 25th Conference of ENIRDELM: Leading for Equity and Quality in Education. Jurmala, Lotyšsko. 2016.
 29. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 s. ISBN 978-80-210-8329-5.
 30. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Strategie řízení kvality ve škole: od kolegiálních vztahů k organizačnímu učení. In Konference Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie. Paueurópska vysoká škola, Bratislava. 2016.
 31. ERČULJ, Justina, Milan POL a Sebastjan ČAGRAN. Supporting Leadership for Quality: leading innovative learning environments. In 25th Conference of ENIRDELM: Leading for Equity and Quality in Education. Jurmala, Lotyšsko. 2016.
 32. POL, Milan. Topical issues of school leadership and management: the case of inclusion. In Přednáška na University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art. 2016.
 33. POL, Milan. Vzdělávání a leadership. In Eduspace - festival vzdělávání Brno 2016. Panel Vzdělávání a leadership. 2016.
 34. 2015

 35. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Akcenty práce školních psychologů v proinkluzivních školách. 2015.
 36. VERBIEST, Eric, Justina ERČULJ, Agnis GLEIZUPS, Tornbjorn HORTLUND, Bohumíra LAZAROVÁ, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Signe NEIMANE, Milan POL, Andrej SAVARIN a Kristin VANLOMMEL. Building trust and professionalism by walking around. In ENIRDELM 2014 Conference, Vantaa, Finsko. 2015. ISBN 978-951-39-6285-2.
 37. POL, Milan a Vladimír MOŠKVAN. Current issues of educational leadership. In Konference Przywództwo edukacyjne. Kraków, Polsko. 2015.
 38. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Dealing with students´ diversity in the context of inclusion. In ECER 2015, Budapest; Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015.
 39. POL, Milan. Distributed leadership: an opportunity and a challenge for school leaders. In Aktualne vsebine s področja vodenja (Current issues in the field of leadership), Portorož, Slovinsko. 2015.
 40. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-6.
 41. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 42. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 43. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Možnosti práce s diverzitou žáků : z případových studií základních škol. In Konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 26.-27. 3 .2015, České Budějovice. 2015.
 44. RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Jan PRŮCHA. Ohlédnutí: rozhovor s Janem Průchou. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 109-116. ISSN 1803-7437.
 45. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Podoby inkluzivního vzdělávání. Z případových studií základních škol. 2015.
 46. HOPBACH, Achim, Karin JÄRPLID LINDE, Milan POL, Anders RAUHVARGERS a Blazhe TODOROVSKI. Report of the External Review of the Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (SQAA). Brussels: ENQA, 2015. 49 s.
 47. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
 48. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
 49. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR. Praha, 2015. 49 s. Mezinárodní šetření Talis 2013. ISBN 978-80-88087-04-5.
 50. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Václav TROJAN a Tomáš BOUDA. Working with data : Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 40, č. 2, s. 81-93. ISSN 1732-6729. doi:10.15804/tner.2015.40.2.07.
 51. 2014

 52. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Aiming at Inclusive Schools: Czech School Leaders’ Perspectives. In European Conference of Educational Research, Porto, 1-5 September 2014. 2014.
 53. LAZAROVÁ, Bohumíra, Kateřina TRNKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Milan POL. Akontabilita školních poradenských pracovišť? Z výzkumu inkluze ve školách. In Ďuričove dni, Trnava, 2.-3. október 2014. 2014.
 54. VERBIEST, Eric, Milan POL, Kristin VANLOMMEL, Paul MAHIEU, Bohumíra LAZAROVÁ, Kristina MALMBERG, Signe NEIMANE, Justina ERCULJ, Andrej SAVARIN, Agnis GLEIZUPS a Torbjörn HORTLUND. Becoming a data-wise school leader: Developing leadership capacity for data-informed school improvement. Sodobna pedagogika, Ljubljana: Sveza pedagoskih drustev Slovenije, 2014, roč. 65, č. 4, s. 64-78. ISSN 0038-0474.
 55. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina TRNKOVÁ. Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. In Psychológia - škola - inklúzia, Bratislava, 4.-5. 9. 2014. 2014.
 56. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Inkluze v základní škole: případová studie. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.-10. 9. 2014. 2014.
 57. POL, Milan. Jak podporovat profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol? In Education Quality Management:Ways to Make School Management More Professional. 2014.
 58. LAZAROVÁ, Bohumíra, Martin SEDLÁČEK a Milan POL. Profesní podpora ředitelů škol: koučování na základě kompetenčního profilu. In 3. mezinárodní konference Řízení kvality vzdělávání: cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol. 2014.
 59. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Rethinking Lifelong Learning and Workplace Learning Between Policies and Practice: The European Perspective. In ASEM International Seminar on Lifelong Learning. Kuala Lumpur, Malaysia. 2014.
 60. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 35, s. 163-174. ISSN 1732-6729.
 61. 2013

 62. HUBER, Stephan, Guri SKEDSMO, Maren HILTMANN, Marius SCHWANDER, Nadine SCHNEIDER, Maria NICOLAIDOU, Yiasemina KARAGIORGI, Alexandra PETRIDOU, Lejf MOOS, Mel WEST, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ, Julián LÓPEZ-YÁŇEZ, Marita SÁNCHEZ-MORENO, Marit AAS, Ellen GOLDRING, Neil DEMPSTER, Bev FLUCKIGER, Olof JOHANSSON, Jonas HÖÖG. a Monika TÖRNSEN. Coaching as an Integrated Part of Professional Development for School Leaders: Challenges and Opportunities. In School Leadership Symposium 2013. Transforming Challenges into Opportunities. Zug, Switzerland,. 2013.
 63. ERČULJ, Justina, Andrej SAVARIN, Eric VERBIEST, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Torbjörn HORTLUND, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Signe NEIMANE a Agnis GLEIZUPS. Developing leadership capacity for data-informed school improvement. In ENIRDELM 2013. Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice: Portorož, Slovenia, 19.-21. September. 2013.
 64. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Dilemata vzdělávání a učení. In Evropský festival filosofie: Komunikace a (ne)vzdělanost. 2013.
 65. POL, Milan. Editorial. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 5-6. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-1.
 66. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education, Inderscience Publishers, 2013, Vol. 7, No. 4, s. 360–375. ISSN 1750-385X. doi:10.1504/IJMIE.2013.056641.
 67. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Inclusive education - a challenge for organizational learning in schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 68. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Milan POL. Inkluze ve vzdělávání optikou mezinárodních dokumentů. In Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al.. Vzdělání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education focusing on inclusive didactics and teaching pupils with special educational needs in mainstream schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 15-30, 16 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
 69. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5.
 70. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9.
 71. ŠVAŘÍČEK, Roman a Milan POL. O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-9, 5 s. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-1.
 72. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013. s. 187-197, 11 s. ISBN 978-605-4483-15-0.
 73. MICHEK, Stanislav, Milan POL a Martin CHVÁL. Peer Review in School Self-evaluation: Cultivating Skills in Data Use. The New Educational Review, Poland: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, roč. 34, č. 4, s. 30-40. ISSN 1732-6729.
 74. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Práce škol s daty - poznatky z projektu DELECA. In Řízení kvality vzdělávání. Cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol. 2013.
 75. HUBER, Stephan, Guri SKEDSMO, Marit AAS, Maren HILTMANN, Marius SCHWANDER, Nadine SCHNEIDER, Maria NICOLAIDOU, Yiasemina KARAGIORGI, Lejf MOOS, Mel WEST, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ, Julián LÓPEZ-YÁŇEZ, Marita SÁNCHEZ-MORENO, Ellen GOLDRING, Neil DEMPSTER, Bev FLUCKIGER, Olof JOHANSSON, Jonas HÖÖG a Monika TÖRNSEN. Self-assessment Exercises as Part of Professional Development for School Leaders. In School Leadership Symposium 2013. Transforming Challenges into Opportunities. Zug, Switzerland. 2013.
 76. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 302-307, 6 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194.
 77. POL, Milan. Škola v proměnách. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9.
 78. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Uncovering the Organizational Learning Capacity in Schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 79. POL, Milan. Vedoucí pracovníci škol a jejich rozvoj - hlavní témata odborných diskursů. In Řízení kvality vzdělávání.Cesty k profesionalizaci vedoucích pracovníků škol. 2013.
 80. 2012

 81. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Aktivity vzájemného učení očima expertů. In Štybnarová, Jana. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 95-104, 10 s. ISBN 978-80-86856-86-5.
 82. POL, Milan. Autoevaluace škol - z čeho vychází a co nabízí. In Chvál, Martin. Školy na cestě ke kvalitě : systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 13-18, 6 s. ISBN 978-80-87652-47-3.
 83. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czas osobistych sprawdzianów - drugi etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 10 (226), s. 22-23. ISSN 1230-9508.
 84. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Czech Republic. In Glenn, Charles L.; De Groof, Jan. Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Volume 2. Nijmegen (The Netherlands): Wolf Legal Publishers, 2012. s. 69-98, 30 s. ISBN 978-90-5850-906-2.
 85. POL, Milan. K profesní dráze ředitelů škol - shrnutí hlavních výsledků výzkumu. In 5.KA - Sborník z regionálního setkání Úspěšný manažer. 1. vyd. Jihlava: Vysočina Education, 2012. s. 8-13, 6 s.
 86. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012. s. 111-126, 16 s. ISBN 978-9935-9025-4-2.
 87. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-145.
 88. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3.
 89. NOVOTNÝ, Petr, Martin SEDLÁČEK, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Organizational Learning: from Case Studies to a Quantitative Survey. In European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
 90. POL, Milan. Otázka pátá: Proč a jak udržovat rovnováhu mezi stabilitou a změnou? Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚV, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 4-4. ISSN 1804-1159.
 91. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor szkoly : miesiecznik kierowniczkej kadry oswiatowej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 9 (225), s. 38-40. ISSN 1230-9508.
 92. POL, Milan. Současné výzvy školského managementu: hledisko výzkumu, teorie a politiky. In Školský management v teorii a praxi. Trendy ve vzdělávání, rozvoji a podpoře lidí. 2012.
 93. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech schools. In 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brusells, Belgium, 25-28 October 2012. 2012.
 94. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012. s. 95-106, 12 s. ISBN 978-3-902811-55-4.
 95. POL, Milan. Učící se škola a rozvoj školy. Na cestě ke kvalitě : bulletin projektu Cesta ke kvalitě, Praha: NÚV, 2012, Neuveden, č. 6, s. 2-3. ISSN 1804-1159.
 96. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Úloha školního psychologa v procesech organizačního učení. In Mezinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni, Bratislava, 5.-6. října 2012. 2012.
 97. 2011

 98. POL, Milan. Autoevaluace školy ve vývoji i ve střetu zájmů: Česká republika. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis, Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum, 2011, roč. 20, č. 5, s. 24-25. ISSN 1335-0404.
 99. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola. Metoda pro stanovení priorit školy. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 24 s. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-37-8.
 100. POL, Milan. K dynamice profesní dráhy ředitelů škol. In Konference Znojemská jarní inspirace 2011. 2011.
 101. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Looking for the Identification Signs of Organizational Learning in Schools. In 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement. 2011.
 102. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On definition characteristics of organizational learning in schools. In Barát, Tibor - Szabó, Mária. Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. 1. vyd. Budapest - Szeged: HUNSEM - University of Szeged, 2011. s. 147-157, 11 s. ISBN 978-963-306-111-4.
 103. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational Learning in School: Case Studies of Czech Basic Schools. In European Conference on Educational Research. 2011.
 104. POL, Milan. Otázka čtvrtá: Komu a jak sdělit, co jsme vlastně zjistili. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 6-6. ISSN 1804-1159.
 105. POL, Milan. Otázka třetí: Co jsme vlastně zjistili? O některých okolnostech interpretace dat. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2011, roč. 5/2011, č. 4, s. 5-5. ISSN 1804-1159.
 106. POL, Milan a Roman ŠVAŘÍČEK. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem. Studia paedagogica, 2011, roč. 16, č. 2, s. 159-170. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2011-2-12.
 107. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 20 s. ISBN 978-80-904966-9-9.
 108. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. Škola jako komunita profesního učení. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 248-253, 6 s. ISBN 978-80-8078-459-1.
 109. POL, Milan. Trends and issues in doctoral studies of education. 2011.
 110. POL, Milan. Trends and issues in education and schooling. In The role of quality of schools in building the reputation of municipality/local community and broader. 2011. ISBN 978-961-269-563-7.
 111. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Vedení procesů organizačního učení ve škole – případová studie. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 112. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 109-117, 9 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-49.
 113. HOLICKÁ, Mária a Milan POL. Vnutrenneje obespečenije kačestva vysšego obrazovanija v Slovackoj respublike - akkreditacija i kompleksnaja akkreditacija. In Vnedrenije evropejskich standardov i rekomendacij v sistemy garantii kačestva obrazovanija. 2011.
 114. 2010

 115. POL, Milan. Autoevaluace jako strategie řízení kvality ve škole. In Materská škola a svet okolo - Celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou. 2010.
 116. POL, Milan. Čím se vyznačují moderní koncepce přípravy vedoucích pracovníků škol? In Seminář "Jak lépe podpořit řízení a vedení škol". Vstupní seminář projektu Efektivní management škol, KVIC Nový Jičín (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava). 2010.
 117. POL, Milan, Martin CHVÁL a Stanislav MICHEK. Evaluace školy. In Orbis Scholae. 2010. 158 s.
 118. POL, Milan. From school to lifelong learning and back to school. In Přednáška na Pedagogické fakultě Univerzity v Málaze. 2010.
 119. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M.. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3.
 120. POL, Milan. Ke zkoumání školy jako organizace. In Wernerová, J.. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-7372-722-2.
 121. POL, Milan. Klíčové aspekty úspěšného vedení a řízení škol. In České školy a Evropa: Kvalitní a efektivní vedení škol ve 21. století. Mezinárodní konference. 2010.
 122. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982.
 123. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools - First Steps to Carry out a Research Project. In ENIRDELM Conference "Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation.". 2010.
 124. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
 125. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010. s. 143-159, 16 s. Management. ISBN 978-961-266-092-5.
 126. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010. s. 39-56, 18 s. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8.
 127. POL, Milan. Otázka druhá - jak? O používání metod autoevaluace. Na cestě ke kvalitě - bulletin projektu Cesta ke kvalitě., Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2010, roč. 2., č. 3, s. 10-10. ISSN 1804-1159.
 128. POL, Milan. Otázka z prvních - proč? O účelu autoevaluace. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2010, Neuveden, č. 2, s. 6-7. ISSN 1804-1159.
 129. POL, Milan. Podle pravidel i vlastního rozumu. Studia paedagogica, Brno: FF MU, 2010, roč. 15/2010, č. 2, s. 5-8. ISSN 1803-7437.
 130. POL, Milan. Poznámky k přípravě a práci vedoucích pracovníků škol. In AEDUCA. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 1-5, 5 s. ISBN 978-80-244-2606-8.
 131. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105. ISSN 1803-7437.
 132. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2010, Neuveden, č. 2, s. 7-8. ISSN 1804-1159.
 133. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Ředitelé českých škol a jejich učení se v profesní dráze. In Celoživotní učení manažerů vzdělávání: Kulatý stůl konaný pod záštitou Centra školského managementu UK. 2010.
 134. POL, Milan a Justina ERČULJ. Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. Orbis Scholae, Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010, roč. 4, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-4637.
 135. POL, Milan. Vdochnovljajuščeje napravlenije. Nekotoryje razmyšlenija o podderžke škol. Pervoje sentjabrja. Moskva, 2010. 10 s. Upravlenije školoj. ISBN 978-5-9667-0704-0.
 136. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole - první kroky realizace výzkumného projektu. In XVIII. celostátní konference ČAPV "Kam směřuje současný pedagogický výzkum?". 2010.
 137. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole : první kroky realizace výzkumného projektu. In Wernerová, J.. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-7372-722-2.
 138. POL, Milan. Výzkum školy jako organizačního fenoménu. In XVIII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec, 7.- 8. 9. 2010. 2010.
 139. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Workplace learning survey in the Czech Republic : Similarities and differences in the culture of workplace learning in two selected sectors. In Vietnam Forum : Lifelong Learning - Building a Learning Society : Proceedings. první. Ha Noi: Ministry of Education and Training, 2010. s. 247-259, 13 s.
 140. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Workplace Learning Survey in the Czech Republic: Similarities and differences in workplace learning cultures in two selected sectors. In Vietnam Forum on Lifelong Learning: Building a Learning Society. 2010.
 141. 2009

 142. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Continuous professional development of school leaders. In Extension of the tranining programs for managers of education. Taškent, 2009. 2009.
 143. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Critical Incidents in Professional Paths of Headteachers (Examples from the Czech Republic). In Coherence, co-operation and quality in guidance and counselling. International conference. 2009.
 144. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech school heads: researching their life and professional paths (with special emphasis to learning). In School Leadership Symposium 2009, Zug, Switzerland. 2009.
 145. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czescy dyrektorzy szkól a reforma programowa. Dyrektor szkoly, Wolters Kluwer Polska, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 34-36. ISSN 1230-9508.
 146. POL, Milan. Čemu i kak učiť rukovoditelej škol. Evropejskij vzgljad na problemu. 1. vyd. Moskva: Biblioteka "Pervogo sentjabrja" - Čistyje prudy., 2009. 29 s. Upravlenije školoj, 25. ISBN 978-5-9667-0538-1.
 147. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Další fáze v kariéře ředitele školy. In Český pedagogických výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 148. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola. Nástroj ke stimulaci diskuze o hodnotách a prioritách školy. Na cestě ke kvalitě, Praha: NÚOV, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 11-13. ISSN 1804-1159.
 149. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Grantové agentury podporující pedagogický výzkum v ČR. In Průcha, J.. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 903-908, 6 s. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2.
 150. POL, Milan a Justina ERČULJ. K evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. In Aktuálne problémy riadenia škol a školských zariadení na všetkých stupňoch riadenia. Nitra, 2009. 2009.
 151. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. K profesní a životní dráze ředitelů škol. In Proměny školy - celostátní konference NIDV pro management škol a školských zařízení. Praha, MŠMT ČR. 2009.
 152. POL, Milan. Learning through different stages of Czech headteachers´ careers. In ASEM LLL Conference "eLearning and Workplace Learning", Bangkok, 20.- 22. 7. 2009. 2009.
 153. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Quest for the Stages of Life and Professional Careers of Czech School Headteachers. In European Conference on Educational Research 2009: "Theory and Evidence in European Educational Research", Vienna. 2009.
 154. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Ředitelé školy v čase - k fázím jejich profesní dráhy a některým implikacím pro teorii, politiku a evaluaci. In Česko-norský seminář Současné trendy v přípravě vedoucích pracovníků škol. Brno. 2009.
 155. POL, Milan. Samoocenivanije obrazovateĺnych učreždenij - novyj vyzov češskim školam. Professionaĺnoje obrazovanije, Moskva: Department obrazovanija goroda Moskvy, 2009, roč. 13, č. 3, s. 30-32. ISSN 1999-2262.
 156. POL, Milan a Martin SEDLÁČEK. Současné trendy v přípravě vedoucích pracovníků škol. Česko-norský seminář. Brno. 2009.
 157. POL, Milan. Škola v proměnách. In Výroční konference České pedagogické společnosti "Škola v proměnách", Zlín, 2009. 2009.
 158. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437.
 159. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Veřejná správa škol (školské rady). In Průcha, J.. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 324-328, 5 s. 37 - Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-7367-546-2.
 160. KALDESTAD, Ola Hoff, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 149 s. ISBN 978-80-210-5078-5.
 161. 2008

 162. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9-24, 16 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 163. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Contemporary Issues in Workplace Learning. In Asia-Europe Conference on Lifelong Learning. Peking. 2008.
 164. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech Headteachers Life and Professional Careers as Viewed by Their Critical Incidents. In konference ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), Bergen. 2008.
 165. RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Petr NOVOTNÝ. Democracy in Schools: the Headteachers´ Point of View. In DUNNING, Gerald. Leading a Learning Organisation: Lessons from the Past, Visions for the Future. Glamorgan: University of Glamorgan, 2008. s. 81-94. ISBN 1-903851-08-4.
 166. POL, Milan. K rabote i podgotovke rukovodjaščich rabotnikov škol - zagraničnyje trendy i češskaja situacija. Taškent: Pedagogičeskij universitet, 2008. 42 s. Serija 1. ISBN nemá.
 167. POL, Milan. K tendencím v přípravě vedoucích pracovníků škol. In MRHAČ, J. a O. KNEJZLÍKOVÁ. Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 48-58, 10 s. ISBN 978-80-7368-491-4.
 168. POL, Milan. O evalvaciji in samoevalvaciji ravnateljevega dela. In Erčulj, J. (eds.) Kazalniki kakovosti na področju ravnateljevega dela. 1. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2008. s. 26-47, 22 s. ISBN 978-961-6637-15-2.
 169. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 189-204, 16 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 170. POL, Milan. Proměny v práci a přípravě vedoucích pracovníků škol. In Školský manažment v nových spoločenských podmienkach (pre riadiacich pedagogických pracovníkov). 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2008. s. 135-142, 8 s. ISBN 978-80-969178-8-4.
 171. POL, Milan. Schools on the Threshold to the Era of Lifelong Learning. In Biloslavo, Roberto (ed.) Management v 21. stoletju. 1. vyd. Koper: University of Primorska, Faculty of Management, Koper, 2008. s. 109-132, 207 s. Monograph Series. ISBN 978-961-6573-84-9.
 172. POL, Milan. Škola na cestě k učící se organizaci. Orbis Scholae, Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, roč. 2, č. 3, s. 7-22. ISSN 1802-4637.
 173. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3.
 174. POL, Milan. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v šolskem izobraževanju na Češkem. In Brejc, M. (eds.) Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov h kakovosti v vzgoji in izobraževanju. 1. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2008. s. 51-59, 9 s. ISBN 978-961-6637-18-3.
 175. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Určující momenty ve vývoji životní a profesní dráhy ředitelů škol. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2008.
 176. 2007

 177. POL, Milan, John MCBEATH, Tibor BARÁTH, Francesca BROTTO a Georgis BAGAKIS. Bridges across Boundaries´: enacting an ´exquisite sensitivity´ when meeting accountability pressures in diverse cultures. 2007.
 178. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Citizenship education of adults in the Czech Republic (research finding analysis). In Childrenś identity and citizenship in the Visegrad context. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. s. 162-169, 8 s. ISBN 978-80-8068-719-9.
 179. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic. In CHISHOLM, L., H. FENNES a R. SPANNRING. Competence Development as Workplace Learning. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2007. s. 63-88, 25 s. Competence Development. ISBN 978-3-902571-25-0.
 180. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação, Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79. ISSN 1645-7250.
 181. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. History of the Support to Career Development of Headteachers. In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007.
 182. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
 183. POL, Milan a Jana VAŠŤATKOVÁ. K řízení autoevaluace školy. Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, roč. 59, č. 3, s. 274-286. ISSN 1335-1982.
 184. POL, Milan. Leadership and accountability: the context of school education in the Czech Republic. 2007.
 185. POL, Milan. Odkud přichází autoevaluace školy a co o ní víme? 2007.
 186. POL, Milan. Škola v proměnách. 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 s. ISBN 978-80-210-4499-9.
 187. POL, Milan. Škola vedená, řízená a spravovaná. Pedagogika, Praha: UK, 2007, LVII, č. 3, s. 213-226. ISSN 0031-3815.
 188. POL, Milan. Waldorfské školy. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD, 2007. s. 132-145, 13 s. 1. ISBN 978-80-86633-93-0.
 189. 2006

 190. POL, Milan. Autoevaluace školy: k politice, výzkumu a metodické podpoře. 2006.
 191. POL, Milan. Bologna process and Czech higher education. Riga, 2006.
 192. POL, Milan. Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 140 s. ISBN 80-210-4090-4.
 193. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Democracy in Czech Schools: on Needs of Adult Actors of the School Life. 2006.
 194. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 195. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9.
 196. POL, Milan. K autoevaluaci škol. Brno: Brno, ZŠ Husova – Asociace daltonských škol v ČR, 2006.
 197. POL, Milan. Kultura školy a možnosti jejího rozvoje. Prešov, 2006.
 198. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006.
 199. POL, Milan. Náměty k výzkumným projektům v oblasti vedení, řízení a správy vzdělávacích institucí a organizací. Bratislava: PdF UK Bratislava, 2006.
 200. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Návrh Strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007 – 2013. Brno: MŠMT ČR, 2006. 42 s.
 201. POL, Milan. O Processo de Bolonhae o Sistema Checo de Educacao. 1. vyd. Lisabon: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2006. 7. ISBN 80-210-4090-4.
 202. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 41-54. ISSN 1211-6971.
 203. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Oblikovanje in udejanjanje vizije šole. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, Kranj: Šola za ranvatelje, 2006, roč. 4, č. 3, s. 39-52. ISSN 1581-8225.
 204. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. On the Culture of Czech Schools. Acta Universitatis Latviensis. Education management, Riga: Univerzita v Rize, 2006, roč. 709, č. 1, s. 43-50. ISSN 1407-2157.
 205. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management. In Dealing with Diversity - a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 81-95, 15 s. ISBN 80-210-4090-4.
 206. POL, Milan. Pokračování projektu - pilotáž autoevaluace v českých školách. In POL, Milan, J. MACBEATH a M. SCHRATZ. Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. s. 204-221, 17 s. Serena. ISBN 80-902614-8-5.
 207. POL, Milan, John MACBEATH, J. SCHRATZ, D. MEURET a L. JAKOBSEN. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. 226 s. ISBN 80-902614-8-5.
 208. POL, Milan. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. In Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006. s. 100-115, 15 s. 1. ISBN 80-246-1262-3.
 209. POL, Milan. Transformacija vysšego obrazovanija v Češskoj respublike. In VII Sibirskaja škola molodogo učenogo. Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji "Modernizacija professionaĺnogo poslevuzovskogo obrazovanija: teorija i praktika podgotovki naučno-pedagogičeskich kadrov". 1-. Tomsk, Ruská federace: Tomskij gosudarstvennyj univeritet, 2006. s. 28-34, 7 s. ISBN 5-93629-236-3.
 210. POL, Milan. Transformation of the Czech education system: recent developments, currents issues and future perspectives. Riga, 2006.
 211. 2005

 212. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL a Jana VAŠŤATKOVÁ. Autoevaluace: obecný rámec a konkrétní příklad zkvalitňování práce škol. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2005. s. 289-295, 7 s. ISBN 80-8050-918-2.
 213. POL, Milan. Basic module. Brno, 2005.
 214. POL, Milan. Češskaja sistema obrazovanija. Pedagogik Talim, Taškent: Taškentská státní pedagogická univerzita, 2005, roč. 6, č. 6, s. 85-90.
 215. POL, Milan, Jukka AHONEN, Gerard DUNNING, Ilze IVANOVA, Ole KALDESTAD a Krisitna MALBERG. Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 61 s. ISBN 80-210-3821-7.
 216. POL, Milan. Democracy and human rights education in citizenship-rich schools. Ankara, 2005.
 217. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Democracy at Czech Schools: On school leaders and teachers’ efforts to develop democracy at Czech schools. Dublin: ECER, 2005.
 218. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole. K potřebám pedagogických pracovníků škol a k jejich naplňování. Olomouc: ČAPV, 2005.
 219. POL, Milan. Doktorandskoje obučenije v oblasti "Pedagogika" v Češskoj respublike: sovremennaja situacija i tendencii razvitija. In Modernizacija professionaľnogo poslevuzovskogo obrazovanija. 1. vyd. Tomsk, Ruská federace: Tomská státní pedagogická univerzita, 2005. s. 18-21, 4 s. ISBN 5-93629-205-3.
 220. POL, Milan. EDC Teacher Training for EDC in the Council of Europe member states, the Central European region. Kišiněv: Přednáška proslovená na semináři „Teacher Training on Education for Democratic Citizenship in Schools“, pořádaném Radou Evropy a Ministerstvem školství Moldavské republiky, 2005.
 221. POL, Milan. Education and training of school leaders in the Czech Republic. Humpolec: Přednáška proslovená k účastníkům mezinárodního projektu GRANDSLAM., 2005.
 222. POL, Milan, Justina ERČULJ, Dorota EKIERT-OLDROYD, Paul MAHIEU, Miloš NOVÁK a Anita TRNAVČEVIĆ. ESIST. Evaluation for Improving School Leaders Training Programmes. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2005. 80 s. 1. ISBN 961-91444-3-0.
 223. POL, Milan, Justina ERČULJ, E. VERBIEST, M. NOVÁK, K. MALMBERG, P. MAHIEU a D. OLDROYD. ESIST Symposium. 2005.
 224. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. K metodologii zkoumání kultury školy. Bratislava – Modra: PdF UK, 2005. Přednáška proslovená na konferenci Študentské fóru.
 225. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
 226. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Metody výzkumu kultury školy. Brno, 2005. Přednáška pro doktorské studenty Pedagogiky na PdF.
 227. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Místo školy ve vzdělávací politice v oblasti vzdělávání dospělých v ČR. In Škola očami dnešného sveta (sborník z konference). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2005. s. 351-355, 5 s. ISBN 80-8045-398-5.
 228. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Module Staff Development. In Handbook for trainers. Research-based training for headteachers. Brno: MU, 2005. s. 50-104, 54 s. 1.
 229. POL, Milan. O processo de Bolonha nas Universidades Europeias. Debates a mudancas. Lisabon: Panelová diskuse na VI. Colóquio de Ciencias da Educacao „Bolonha, Educacao e Formacao de Professores“., 2005.
 230. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Poznatky výzkumů pro praxi vedení škol. Zkušenosti z projektu Profile. In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005. s. 97-102, 6 s. ISBN 80-969-146-2-6.
 231. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Ředitelé a řízení kvality ve škole (... z případových studií). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2005, U10, č. 1, s. 49-66. ISSN 1211-6971.
 232. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165. ISSN 1732-6729.
 233. POL, Milan. School networking in the Czech Republic. Rada Evropy, Cetinje, Černá Hora, 2005.
 234. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Současná vzdělávací politika v oblasti vzdělávání dospělých v ČR. 2005.
 235. 2004

 236. POL, Milan, C. BIRZEA, D. KERR, R. MIKKELSEN, I. FROUMIN, B. LOSITO a M. SARDOC. All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship. Strasbourg: Council of Europe, 2004. 130 s. 9 789287 156075. ISBN 92-871-5608-5.
 237. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Co napovídá dosavadní výzkum českých škol o demokracii ve školách? 2004.
 238. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika, Praha: PdF UK, 2004, roč. 54, č. 1, s. 67-75. ISSN 0031-3815.
 239. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Kultura školy jako významný faktor rozvoje školy. Brno: Česká pedagogická společnost, 2004.
 240. POL, Milan, J. AHONEN, G. DUNNING, I. IVANOVA a A. KELLEHER. Leadership and School Culture - Opportunities and Challenges. Proceedings of the ENIRDEM 2004 Conference. 2004.
 241. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 89-98, 10 s. ISBN 80-8050-657-4.
 242. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3.
 243. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line, Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7.
 244. 2003

 245. POL, Milan. All-European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship (EDC). Regional Study. The Central European Region. 1. vyd. Strasbourg: Council of Europe 2003, 2003. 68 s. DGIV/EDU/CIT (2003) 26.
 246. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran, 2003. s. 1-2.
 247. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line, Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
 248. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Czech School Culture Development and the Possibilities of the Counselling Support Thereto. In International IAEVG Conference. 2003.
 249. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Czech Schools and the Opportunities of Grant Support. ICP online, Austrálie, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1.
 250. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Dobrý ředitel je ... : (Ke kultuře české školy). In Další profesní vzdělávání a naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, 2003. s. 46-53, 8 s. ISBN 80-7042-262-9.
 251. POL, Milan. EDC in the Central European Region. Report on the Study. Strasbourg: Council of Europe, 2003. EDC Policy and Practice: How to Bridge the Gap?
 252. POL, Milan, U. BUNJES, P. GRIEGER, M. STEINDL a A. RODRÍGEZ. European Competence in Care and Nursing Project (Leonardo da Vinci II). Strasboug: Evropská komise, 2003. 50 s. Evaluation Report.
 253. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Grantové nabídky a české školy. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003. 128 s. EUROGUIDENCE 2003. ISBN 80-903125-9-4.
 254. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Grantové nabídky a české školy: zpráva o výzkumu. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003.
 255. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971.
 256. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Je kultura české školy kulturou dospělých? Hlavní aktéři školního života očima ředitelů. In Chráska, Miroslav, Tomanová, Dana, Holoušová, Drahomíra (eds.). Klima současné školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2003. s. 148-156, 9 s. ISBN 80-7302-064-5.
 257. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102. ISSN 1211-6971.
 258. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003.
 259. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje: Případová studie venkovské školy. 2003.
 260. POL, Milan, Jukka AHONEN, P. GIDDINS, David OLDROYD, Justina ERČULJ, E. GROTH, Ilze IVANOVA a V. TARMAGALADZE. Leading Schools with a Global perspective. Proceedings of the International Conference. Riga: University of Latvia - Riga Teacher education Centre - Distance Education Centre of Latvia, 2003. 98 s. ISBN 9984-18-092-1.
 261. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-11, 12 s. ISBN 80-7315-046-8.
 262. POL, Milan a R. MIKKELSEN. Northern and Central Europe. All-European Study Reports. 2003.
 263. POL, Milan a Peter KRAPF. Presentation of the programme of the Council of Europe "Education for citizenship and human rights in Bosnia and Herzegovina. Moskva: Council of Europe, 2003. Organisation and implementation of active methods.
 264. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Researching the Czech School Culture (on the methodology and findings of the research project). 2003.
 265. POL, Milan, Lenka HLOUSKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jirí ZOUNEK. Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. Education-line, Leeds: University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
 266. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. s. 87. ISBN 90-804722-6-3.
 267. 2002

 268. VERBIEST, E., P. MAHIEU, M. NEVENA, R. BANEVSKA, Milan POL, A. MALACH, S. VAEHAEMAEKI-SUNDMAN, S.H. LARUSDOTTÍR, O. JOHANSSON, P. DIGGINS, A. KALLAHER, S. NEIMANE, D. ELSNER, A. NIEMCZYNSKI a E. GROTH. A Cross-European Perspective On Training School Leaders. In OLDROYD, D. Leading Schools for Learning. Ljubljana: National Leadership School, 2002. s. 193-222, 30 s.
 269. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
 270. GROUNDWATER-SMITH, S., H. ALTRICHTER, M. MICHELINI a Milan POL. International Panel Discussion. In KROATH, F. a T. VERNON. A Conference Tells its Story. Sborník z konference 3rd International Practitioner Research Conference konané v Innsbrucku, Rakousko, 26.-28. 9. 2000. Chelmsford Essex: Earlybrave Publications Limited, 2002. s. 133-136, 4 s. ISBN 1-900-432-40-4.
 271. POL, Milan. K možnostem práce ředitele s iniciativní skupinou. Olomouc: Socrates-Comenius, 2002. 87527-CP-1-CZ-C31.
 272. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61. ISSN 1211-6971.
 273. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. On efforts to collegially develop teacher professionalism. In A Conference Tells Its Story. 1. vyd. Chelmford Essex: Earlybrave, 2002. s. 171-176. ISBN 1-900432-40-4.
 274. POL, Milan. Poznámky k procesu řízení změny ve škole. Olomouc: Socrates - Comenius, 2002. 87527-CP-1-CZ-C31.
 275. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Searching for School Culture: What are the Main Areas of School Functioning (and of School Culture Manifestation)? Lisabon: ECER, 2002.
 276. RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 5-16, 12 s. nemá. ISBN 80-210-3020-8.
 277. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3020-8.
 278. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno. ISSN 1213-7499.
 279. 2001

 280. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384.
 281. POL, Milan a Ernst MARX. K projektové práci ve školách (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj škol). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, U7, č. 1, s. 21-31. ISSN 1211-6971.
 282. POL, Milan. K rozvoji škol v ČR. Pedagogické rozhĺady, Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrá Slovenska, 2001, roč. 10, č. 2, s. 27-31. ISSN 1335-0404.
 283. LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Ke snahám o kolegiální rozvoj učitelského profesionalismu. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločienskych zmien (riziká, problémy, perspektivy). 1. vyd. Prešov: FHPV Prešov, 2001. s. 172-177, 6 s. ISBN 80-8068-037-X.
 284. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje - k předvýzkumné fázi projektu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2001. s. 244-247. ISBN 80-7042-181-9.
 285. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. Na čem stojí rozvoj současné české školy? (K významu jednotlivých prvků kultury školy.). In Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2001. s. 133-138. ISBN 80-8050-470-9.
 286. POL, Milan. Obecné trendy ve správě škol. In Komunikace školy s veřejností. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 83-94. 1. ISBN 80-7082-828-5.
 287. POL, Milan. School Effectiveness and Improvement in Czech Republic. What Shall Come After tfe first Decade of The Era? Toronto Kanada: International Congress for School Effectiveness and Improvement., 2001. 1.
 288. POL, Milan. School Effectiveness and Improvement in Czech Republic: What Shall Come After The First Decade of The Era? Toronto, 2001.
 289. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva KOMÍNKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The Czech School Culture and Strategies for its Development. The Pre-research. In 4th European Conference on Educational Research. 2001.
 290. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The development of a school Culture - A View from the Czech Republic. In School Managers Center. Belgie: Anne Gilleran, 2001. s. 1-3.
 291. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. The White Book: What Does it Mean for Education in the Czech Republic? ICP online, 2001, roč. 1, č. 1, s. 1.
 292. POL, Milan a L CAREY. Towards the development of a democratics citizenship size in the Republic of Albania. 2001.
 293. 2000

 294. POL, Milan. Česká škola, participace a kolegialita. (Soubor přednášek k semináři "Klíče od školy evropské"). Olomouc: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR., 2000. 1.
 295. POL, Milan. Další vzdělávání učitelů, kariérní růst a rozvoj škol:. In Škola v kontexte celoživotného učenia. Zborník z kolokvia. Prešov: Metodické centrum, 2000. s. 14-18.
 296. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Changes in Czech education - an improvisation or managed process? The case of launching school governing bodies into the practice. Edinburgh, Skotsko: European Conference of Educational Research, 2000. 1.
 297. POL, Milan. Intervision and supervision as challenging options for co-operation. In Lunenberg, M., Rubinstein, M. (red.): 'Zmena' is Slowaaks voor verandering... Verlag van een onderwijsondersteuningsproject. 1. vyd. Leuven - Apeldoom, Nizozemí: Garant, 2000. s. 85-90. 1.
 298. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K vývoji, současnému stavu a perspektivám rad škol. In Vzdělávání - brána k evropské integraci. Sborník z mezinárodní konference. Brno: MU, 2000. s. 157-163.
 299. POL, Milan. On Reflective Practitioner Research in the Czech Education. In Kroath, F., Vernon, T., (eds.) A Conference Tells its Story. Innsbruck, Rakousko.: 3. International Practitioner Research Conference., 2000. s. 141-146, 6 s. ISBN 1-900-432-40-4.
 300. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. On reflective work in schools - an attempt from the Czech milieu. Innsbruck, Rakousko.: 3. International Practitioner Research Conference., 2000.
 301. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. On situation in education and training of Czech school leaders. 2000.
 302. POL, Milan. Organizační poradenství a autonomní rozvoj škol. In Zborník I. medzinárodnej konferencie projektu ŠKOLA ZMENA. 2000. vyd. Brezno: PdF UKF Nitra, Slovensko - Hogeschool Helicon Zeist, Nizozemí, 2000. s. 43-46, 4 s.
 303. POL, Milan. Plánovanie rozvoja školy s použitím špecifického systému posudzovania práce školy. In Kosová, B. a kol.: Změna a inovácie školy a výchovy. Učebné texty slovensko-holandského vzdelávania učiteľov v projekte Škola Zmena. 2000. ISBN 80-8050-322-2.
 304. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol v českej republike. Pedagogické rozhľady, Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2000, roč. 9, č. 1, s. 28-31. ISSN 1335-0404.
 305. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráca učiteĺov -podmienka rozvoja školy. 2. vyd. Prešov: Metodické centrum Prešov, 2000. 93 s. ISBN 80-8045-192-3.
 306. POL, Milan. The Return of the Vision: Comprehensive Nine-Year Basic Schooling for all Czech Students. ICP Online, Austrálie: ICP, 2000, roč. 1, neuvedeno, s. on-line.
 307. 1999

 308. POL, Milan. Autonomous school development project. In Teutsch, R. (ed.): Pupil's rights, teacher's rights. Strasbourg - Vienna: Council of Europe - Interkulturelles Zentrum, 1999. s. 37-40.
 309. RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství. Pedagogika, Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 2, s. 156-168. ISSN 0031-3815.
 310. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Governance and participation in Czech school. In Bolan, R., v. Wieringen, F. (eds.): Research on Educational Management in Europe. 1. vyd. Berlin-New York: Waxmann, 1999. s. 110-121. ISBN 3-89325-702-0.
 311. POL, Milan. K participaci a spolupráci v řízení a správě škol. Olomouc: UP, 1999. 342 s.
 312. POL, Milan. Pohled na školu jako základ vztahů školy a rodiny. In Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře. Ostrava: PedF OU, 1999. s. 16-20. ISBN 80-7042-149-5.
 313. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: STROM Praha, 1999. 78 s. ISBN 80-86106-07-1.
 314. POL, Milan. Škola: organizace běžná, specifická či snad pospolitost? Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, U 3-4, č. 1, s. 59-80. ISSN 1211-6327.
 315. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Změny v českém školství: řízený proces nebo improvizace? In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu, Sborník příspěvků z konference ČAPV, Hradec Králové, 24.-25.6.1999. ČAPV. Hradec Králové: Hradec Králové, 1999. s. 87-89. ISBN 80-7014-531-2.
 316. 1998

 317. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Diversification of Czech higher education: set up and development of Higher Vocational Colleges. Lublaň: ECER, 1998.
 318. POL, Milan. K postavení škol a k systému jejich správy a řízení (s důrazem na rozvoj rad škol, vztahů školy a rodiny a na proměny vnitřního života škol). Podkladová studie pro projekt. 1. vyd. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1998. 32 s.
 319. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. K proměnám profilu učitelské profese. Praha: UK, 1998.
 320. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rady škol - věc veřejná? Brno: FF MU, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1745-7.
 321. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Společenské změny a škola: spolupráce učitelů jako klíčový faktor autonomního rozvoje školy. Závěrečná zpráva z výzkumu podporovaného MŠMT. Brno: MŠMT-RS 97 124, 1998. 92 s. Závěrečná zpráva.
 322. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Teaching Profession: New Roles, Old Expectations? Riga: ENIRDEM, 1998.
 323. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Tschechische Schulen auf dem Weg in die Autonomie. Lernende Schule, 1998, roč. 1, č. 4, s. 62. ISSN 0931-1692.
 324. RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vyšší odborné školy v ČR - vize a realita. In Sborník ze 6. konference ČAPV konané v Českých Budějovicích. České Budějovice: ČAPV, 1998. s. 184-189. ISBN 80-7040-324-1.
 325. 1997

 326. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Autonomous school development: a challenge for everyone involved. In Studien zur Wirtschafts- und Erwachsenenpaedagogik aus der Humboldt-Universitaet zu Berlin. Berlin-Nyíregyháza: Humbolt Universitaet - Bessenyei Gyorgi Taránkepzo Foiskola Pedagógia Tanszek, 1997. s. 133-140, 8 s.
 327. POL, Milan. Česká škola, participace a kolegialita. In Sborník referátů konference. Ostrava: Nadace Fond pomoci místní správě ČR, 1997. s. 27-33.
 328. POL, Milan. Management of Czech Schools: with or without Teachers´ Participation? Brno: RSS CEU, 1997. 65 s. aa.
 329. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Management of Czech Schools: With or Without Teachers Participation? Frankfurt am Main: ECER, 1997.
 330. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Participation of teachers in the school management: a reality in current Czech schools? Örebrö: ENIRDEM 1997, 1997.
 331. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozpaky kolem rad škol. Lidové noviny, Praha: Lidové noviny, 1997, X, č. 79, s. 11. ISSN 0862-5921.
 332. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity., Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34. ISSN 80-210-1753-8.
 333. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Spolupráce školy a rodiny v současném rozvinutém světě. Sborník FF BU, Brno: FF BU Brno, 1997, roč. 1997, U2, s. 5-34. ISSN 1211-6971.
 334. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. sychologie v kontextu autonomního rozvoje škol: nové možnosti a výzvy? Zlín, 1997.
 335. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Plzeň, 1997.
 336. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Pedagogická orientace, Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 95-99. ISSN 1211-4669.
 337. POL, Milan. Zásady rozvoje a řízení projektů. In Sborník studijních textů pro kvalifikační školení ředitelů škol okresu Hodonín. 1. vyd. Brno: Educa, 1997. s. 11-15.
 338. 1996

 339. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Boards of governors in the Czech Republic: an unwanted or prematurely born child? Antverpy: 5th ENIRDEM Conference, 1996.
 340. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. K instrumentům vnitřní evaluace míry otevřenosti školy k vnějšímu prostředí. Sborník referátů ze 4. konference ČAPV konané ve dnech 3.-4.7. 1996 v Olomouci. In Sborník referátů ze 4. konference ČAPV. Olomouc: ČAPV - PedF UP, 1996. s. 100-105. ISBN 80-902250-6-3.
 341. POL, Milan. Několik poznámek ke škole jako učící se organizaci. In Dokumentace ke konferenci. 1. vyd. Brno: CDVU MU Brno, Kulturkontakt Austria, 1996. s. 13-14.
 342. POL, Milan. Participativní řízení škol a kroužky kvality jako jeho netradiční forma. Sborník prací FF BU, U-1, řada pedagogická, s. 51-66. Sborník prací FF BU, Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, roč. 1, č. 1, s. 51-66. ISSN 1211-6327.
 343. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Setting up boards of governors: the process and its main determinants. A case of the Czech Republic. Sevilla: ECER, 1996.
 344. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Správa a řízení škol. Rady škol v mezinárodní perspektivě. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 129 s. ISBN 80-85931-32-X.
 345. POL, Milan, M. SCHRATZ a U. STEINER-LÖFFLER. Škola jako "učící se organizace". Brno: PedF, Masarykova univerzita, 1996.
 346. RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 105-116. ISSN 0031-3815.
 347. 1995

 348. POL, Milan. Decentralization and centralization of the Czech school system - with particular regard to the experimental set-up of Boards of Governors. London: Institute of Education, University of London, 1995. Management Development Centre.
 349. POL, Milan. Príprava učitelov waldorfských škol. Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychologie, Bratislava: Pedagogická revue, 1995, XLVii, 3-4, s. 11-21. ISSN 1335-1982.
 350. POL, Milan. Rady škol jako produkt participativních a decentralizačních trendů. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, Praha: VÚOŠ Praha, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 6-9. ISSN 0139-8555.
 351. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. School/Family Relationships in the Czech Republic: Old Traditions and New Challenges. Bath: University of Bath, 1995.
 352. POL, Milan. Waldorfské školy - izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? Brno: FF MU, 1995. 170 s. aa. ISBN 80-210-1097-5.
 353. 1994

 354. POL, Milan. Ke konceptu sdíleného rozhodování ve školách. In Alternativní výuka na současném gymnáziu. Sborník příspěvků z 1. mezinárodní konference. Brno: Akademické gymnázium, 1994. s. 28-37.
 355. BOSÁKOVÁ, Alice a Milan POL. Spolupráce školy se sociálními partnery (se zaměřením na problematiku rady školy). Praha: MŠMT ČR, 1994. 69 s. Zpráva z grantového úkolu MŠMT ČR č. RS 2/2 94.
 356. 1993

 357. POL, Milan. El impulso educativo de Steiner en Checoslovaquia. Revista de iniciativas antroposoficas, Barcelona, 1993, neuveden, 61-62, s. 3-10.
 358. POL, Milan. Formy obučenija v vaľdorfskej škole. Tallin: Institut pedagogiky a psychologie, 1993. Alternativy ve výchově.
 359. POL, Milan. K impulsu waldorfských škol pro pluralitu v Čechách. Pedagogika, Praha: PedF UK, 1993, XLIII, č. 3, s. 257-267. ISSN 0031-3815.
 360. POL, Milan. K indikátorům kvality práce školy. Slavkov: Setkání majtelů a pracovníků soukromých podnikatelských škol, 1993. Modernizace vzdělávacího procesu.
 361. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Vliv amerického pragmatismu na myšlení představitelů pedagogického semináře. Brno: Masarykova univerzita, 1993.
 362. POL, Milan. Waldorfské školy a my: všechno nebo nic? Brno: Filozofická fakulta MU v Brně, 1993.
 363. 1992

 364. POL, Milan. K otázkám řízení waldorfských škol. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity., Brno: FF MU, 1992, roč. 1, č. 26, s. 49-58. ISSN 0231-7664.
 365. POL, Milan. Ke kompetencím učitelů waldorfských škol a jejich reflexi v učitelské přípravě. In Sborník z 2. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, 1992. s. 168-171, 3 s.
 366. 1991

 367. POL, Milan. K některým prvkům přípravy waldorfských učitelů. In Sborník z konference "O současných celosvětových otázkách alternativního školství". Olomouc: PedF UP, 1991. s. 167-170.
 368. POL, Milan. Ke 100. výročí narození Jana Uhra. Komenský, Brno, 1991, roč. 115, 7-8, s. 358-359. ISSN 0323-0449.
 369. POL, Milan. Od Komenského k některým současným požadavkům na profil učitele. In Veselá, Z. a kol.: Aktuální problémy výchovy ve světle odkazu J. Á. Komenského. Brno: MU, 1991. s. 71-73, 3 s.
 370. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Studium, studenti a učitelé FF rok po revoluci. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 24, č. 4, s. 21-26. ISSN 1211-3395.
 371. POL, Milan. Učitel a učitelská profese v díle Jana Uhra. In Sborník ze semináře "Jan Uher a pedagogický reformismus". Brno: MU, 1991. s. 51-54, 3 s.
 372. POL, Milan. Waldorf Education in Czechoslovakia: Two Years After the Velvet Revolution. AWSNA Newsletter, USA, 1991, roč. 3, č. 1, s. 18.
 373. 1990

 374. POL, Milan. Pedagogické názory J. E. Purkyně. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1990, roč. 23, č. 2, s. 14-18. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 10. 2019 03:59