Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KURÁKOVÁ, Ivana, Růžena LUKÁŠOVÁ a Jana MARASOVÁ. Le management des ressources humaines en crise pandémique et post-pandémique. In 29. konference mezinárodní vědecko-výzkumné sítě ERECO-PGV L´Europe en réponse aux différentes crises/The answers of Europe to the different crises. 2024.

  2019

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Daria KUCHAROVA. Criteria of Satisfaction with Universities from the Perspective of Czech Students: A Qualitative Research Study. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019, roč. 67, č. 4, s. 1049-1060. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201906741049.

  2018

  1. HOREHÁJOVÁ, Mária, Jana MARASOVÁ a Růžena LUKÁŠOVÁ. La recherche et l´innovation - problémes et défis. Management & Governance. Enterprises - Territoires - Sociétés. Grenoble: GREG-IUT2, 2018, roč. 20, č. 20, s. 25 - 33. ISSN 2104-2438.

  2017

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Měření spokojenosti občanů jako nástroj zlepšování kvality veřejných služeb: metodologické aspekty. Online. In Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Sborník příspěvků z mezinárodní konference PPAO 2017. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. 387-400. ISBN 978-80-7454-714-0.

  2015

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Daria KUCHAŘOVÁ. Core Values of Czech and British Universities from the Perspective of Strategic Management and Stakeholder Theory. The International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies. Common Ground Publishing, 2015, roč. 10, č. 2, s. 33-50. ISSN 2324-7649.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena, Emilie FRANKOVÁ a Zuzana ONDERUFOVÁ VOĹANSKÁ. Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum). Trendy ekonomiky a managementu. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2015, roč. IX, č. 22, s. 26-46. ISSN 1802-8527.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. The Content of Organizational Culture and Organizational Performance: A Review Study. The International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies. Common Ground Publishing, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-16. ISSN 2324-7657.

  2014

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Bank Image Structure: The Relationship to Consumer Behaviour. Journal of Competitiveness. 2014, roč. 6, č. 1, s. 18-35. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/joc.2014.01.02.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. 5th International PhD Conference "New Economic Challenges". 2014.

  2011

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zuzana ONDERUFOVÁ VOL´ANSKÁ. L´Identité des jeunes Tchèques et Slovaques (dans le cadre de deux décennies depuis la division de la Tchécoslovaquie et de l´adhésion à l'Union européenne). In Claude Martin. L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut international ou emergence d’un nouveau modèle de croissance « Made in Europe » ? Grenoble: l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, 2011, s. 677 - 695. ISBN 978-2-86561-346-5.

  2010

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Measurement of Citizens’ Satisfaction: The Key Quality Attributes of Local Authority Services. Review of Management and Economical Engineering. 2010, roč. 9/2010, č. 5, 14 s. ISSN 1583-624X.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010, 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a jedinec v organizaci. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 339 - 346. ISBN 978-80-223-2970-5.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. vyd. první. Praha: Grada Publishing, 2010, 238 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-2951-0.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Alena KLAPALOVÁ. Vzájemné postoje malých podniků a úřadů místní správy z pohledu relationship marketingu (výsledky empirického výzkumu). E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec, 2010, roč. 13, č. 3, s. 96-113. ISSN 1212-3609.

  2009

  1. URBÁNEK, Tomáš a Růžena LUKÁŠOVÁ. Criteria for Measurement of Citizen Satisfaction with Public Services: Public Libraries. In Entscheidungen und Veränderungen in Arbeit, Organisation und Wirtschaft. 2009. ISBN 978-3-7089-0448-1.
  2. ŠPAČEK, David, Růžena LUKÁŠOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Customer and Employee Views of Quality Attributes of Public Libraries. The International Journal of Knowledge, Culture & Change Management. Common Ground Publishing, 2009, Volume 9, č. 8, s. 33 - 51, 18 s. ISSN 1447-9524.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Intercultural characteristics of European nations. In Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek - POLSKA - EUROPA. první. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego v Katowicach, 2009, s. 185 - 209. sv. 1. ISBN 978-83-89072-19-1.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Andrzej BAJDAK. Local authorities and their attitudes towards stakeholders: comparison of Polish and Czech local authorities. Verejná správa a spoločnosť. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2009, X, č. 2, s. 125 - 139. ISSN 1335-7182.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Anna VAŇOVÁ. Marketing vzťahov v podmienkach miestnej samosprávy. Ekonomika a spoločnosť. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v BanskejBystrici, 2009, roč. 10, č. 2, s. 127 - 135. ISSN 1335-7069.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Measurement of citizens’ satisfaction: the key quality attributes of local authority services. West University of Timisoara, Romania, 2009, 10 s.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009, 118 s. ISBN 978-80-210-5112-6.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami: problémy volby kritérií. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2009, 10 s. ISBN 978-80-248-2049-1.
  9. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Postup výzkumu a metody sběru výzkumných dat. In Lukášová, R. a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko.správní fakulta, 2009, s. 64 - 82, 18 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-5112-6.
  10. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Andrzej (eds.) BAJDAK. Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009, 324 s. ISBN 978-83-7246-443-9.
  11. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Relationship marketing in MSE and local authorities - international comparison: presentation of the research project. Introduction, research objectives. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009, s. 71 - 75, 4 s. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9.
  12. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Služby a jejich specifické charakteristiky. In Lukášová, R. a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009, s. 6 - 10. sv. 1. ISBN 978-80-210-5112-6.
  13. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Spokojenost zákazníků a její měření. In Lukášová, R. a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko.správní fakulta, 2009, s. 33 - 52, 58 - 62, 25 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-5112-6.
  14. LUKÁŠOVÁ, Růžena. The level of marketing relationship implementation in case of local authorities in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Attitudes to individual types of stakeholders. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009, s. 188 - 207. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9.
  15. LUKÁŠOVÁ, Růžena. The level of marketing relationship implementation in case of local authorities in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Relationships with stakeholders. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009, s. 184 - 188, 4 s. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9.
  16. URBÁNEK, Tomáš a Růžena LUKÁŠOVÁ. Výzkum spokojenosti čtenářů veřejných knihoven. In Sociální procesy a osobnost 2009. 2009.

  2008

  1. MALINOWSKA, Miroslava a Růžena LUKÁŠOVÁ. Conclusions. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008, s. 185 - 187. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
  2. MALINOWSKA, Miroslawa, Růžena LUKÁŠOVÁ a Pavol KITA. Labour market in the opinion of Czech, Polish and Slovak Students - field research results. In Malinowska, M. (ed): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008, s. 149 - 184. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Measurement of Citizens´ Satisfaction with Public Sector Services: The Key Quality Dimensions of Library Services. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences. Melbourne: Common Ground Publishing Ltd., 2008, roč. 3, č. 9, s. 55 - 61. ISSN 1833-1882.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Měření spokojenosti klientů se službami veřejných knihoven: kritéria spokojenosti z pohledu teorie a praxe. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008, s. 196 - 204. ISBN 978-80-903914-7-5.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Obsah odpovědností vedoucích personálních útvarů v úřadech veřejné správy jako projev organizační kultury. Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava: VŠEMvs, 2008, roč. 2008/IV, č. 2, s. 44-51, 7 s. ISSN 1337-2955.
  6. ŠPAČEK, David a Růžena LUKÁŠOVÁ. Pozice a role personálních útvarů v rámci krajských úřadů České republiky. In Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-7395-108-5.
  7. KAŠPAROVÁ, Klára a Růžena LUKÁŠOVÁ. Relationships of MSE´s with stakeholders: potential for cluster creation. In La compétitivité des enterprises, des territoires et de Etats d´Europe. Conséquences pour le developpement et la cohésion de l´U.E. Poznaň: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, s. 458 - 472. ISBN 978-83-7417-356-8.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Role personálních útvarů v rámci řízení krajských úřadů České republiky (výsledky empirického výzkumu). Manažment v teórii a praxi. 2008, roč. 4, 1-2, s. 4 - 12. ISSN 1336-7137.
  9. ŠPAČEK, David a Růžena LUKÁŠOVÁ. Řízení lidských zdrojů a řízení kvality v českých krajských úřadech. In Zborník príspevkov z medzinárodej vedeckej konferencie Ekonomický a sociálny rozvoj slovenskej republiky. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008, s. 202-214, 14 s. ISBN 978-80-89143-64-1.
  10. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. In Bakoš, E., Šelešovský, J., Špaček, D. a kol. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008, 8 s. ISBN 978-80-210-4698-6.
  11. HYÁNEK, Vladimír a Růžena LUKÁŠOVÁ. Young people on the labour market in Czech Republic in 1996 - 2006. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008, s. 19 - 64, 45 s. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.

  2007

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Administrativní kultura: vymezení pojmu. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 1 - 4. ISBN 978-80-7194-978-7.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. členka redakční rady časopisu Manažment v teórii a praxi. Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univezita v Bratislave., 2007.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Efektivní vzdělávání úředníků veřejné správy: teorie a praxe. In Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Olomouc: Ministerstvo vnitra, 2007, s. 71 - 78. ISBN 978-80-244-1825-4.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. member of National Advisory Board of Xth European Congress of Psychology. 2007.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. 2007.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Klára KAŠPAROVÁ. Motivation a établir et a maintenir les relations avec les parties prenantes : résultats de ľenquete qualitative. In L´Europe et le developpement regional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et mobilisation de la société civile. Lisabon: Offsetmais, 2007, s. 463 - 472. ISBN 978-989-95523-0-2.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých výrobních firem: typické obsahy (výsledky empirického výzkumu). 2007.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational values of Czech manufacturing companies: empirical typology (poster). In Mapping of Psychological Knowledge for Society. Abstracts from the Xth European Congress of Psychology. 2007. ISBN 978-80-7064-017-3.
  9. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Emilie FRANKOVÁ. Pojem kvalita v kontextu řízení kvality v organizacích poskytujících služby. In Research in the area of economics and company management. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-214-3482-0.
  10. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Emilie FRANKOVÁ. Řízení kvality v organizacích poskytujících služby: pojem kvalita a jeho význam. Trendy ekonomiky a managementu. 2007, roč. 1, č. 1, s. 56 - 62. ISSN 1802-8527.
  11. ŠPAČEK, David a Růžena LUKÁŠOVÁ. Řízení lidských zdrojů a začlenění personálních útvarů v rámci struktury českých krajských úřadů. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 238-247. ISBN 978-80-225-2472-8.

  2006

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Jaké typy kultury najdete v českých firmách. Human Resources Management. Praha: ECONOMIA a.s., 2006, č. 2, s. 15 - 17. ISSN 1801-4690.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 48 s. ISBN 80-210-3948-5.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zuzana DARMOPILOVÁ. Les attitudes des étudiants tchéques par rapport au marché du travail dans l´Union européenne. In La dynamique des ressources humaines - facteur potentiel d´integration dans l´Europe elargie. Timisoara: Editura Universitatii de Vest, 2006, s. 603 - 612. ISBN 80-247-0602-4.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Měření spokojenosti klientů jako součást řízení kvality v organizaci veřejné správy. In Management územní samosprávy. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 85 - 93, 14 s. ISBN 80-210-3957-4.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých výrobních firem: hodnoty a normy chování. Psychologie v ekonomické praxi. 2006, roč. 41, 2 - 3, s. 131 - 139. ISSN 0033-300X.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena, Emilie FRANKOVÁ a Alois SURYNEK. Organizational culture of Czech manufacturing companies: an empirical typology. Journal for East European Management Studies. 2006, roč. 11, č. 4, s. 349 - 371. ISSN 0949-6181.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Relationship between Organizational Values and Behavior. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. Common Ground Publishing Ltd., 2006, roč. 5, č. 9, s. 187 - 196. ISSN 1447-9524.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zuzana DARMOPILOVÁ. Postoje studentů ekonomicky zaměřených oborů VŠ k práci v zahraničí. Personál. Praha: PRATR, a.s., 2006, XII, září, s. 15 - 17. ISSN 1213-8878.
  9. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Vzdělávání úředníků veřejné správy jako součást dosahování kvality. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 304 - 308. ISBN 80-7194-882-9.

  2005

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, 6 s. ISBN 80-7097-595-4.
  2. HOFFMANN, Přemysl, Růžena LUKÁŠOVÁ a Olgierd WITCZAK. Kritéria výběru banky: mezinárodní srovnání. In Proceedings material of The III. international scientific conference "Management, Economics and Business Development in the New European Conditions" (CD ROM). Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2005, 6 s. ISBN 80-214-2953-4.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační hodnoty českých výrobních firem: empirická typologie. Ekonomika a manažment podniku. 2005, roč. 3, č. 1, s. 72-83. ISSN 1336-4103.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých firem - rozdíly ve vnímání vrcholových, středních a nižších manažerů. Personál. 2005, roč. XI, září, s. 18-19. ISSN 1213-8878.
  5. FRANKOVÁ, Emilie, Růžena LUKÁŠOVÁ a Iveta ŠIMBEROVÁ. Organizační kultura českých firem: vztah mezi organizačními hodnotami a normami chování. In Ekonomika, financie a manažment - rok 2005. Bratislava: Bratislava, 2005, s. 191 - 198. ISBN 80-7259-022-7.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých výrobních firem: vztah mezi organizačními hodnotami, normami a chováním organizace. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2005, roč. 1, č. 2, s. 4 - 12. ISSN 1336-7137.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational culture of Czech manufacturing companies. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2005, X, č. 36, s. 119-131. ISSN 1392-1142.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. 2005, roč. 4, 6 s. ISSN 1447-9524.
  9. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Strecková, Y. a kol. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s. 65 - 68. ISBN 80-210-3623-0.

  2004

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Iveta ŠIMBEROVÁ. Firemní kultura českých výrobních firem: vnímání vybraných aspektů vnitřního a vnějšího prostředí. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2004, s. 1-9. ISBN 80-214-2753-1.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zdeňka KONEČNÁ. La compétence interculturelle et les possibilités de son développement. In Formation et developpement des competences manageriales dans l Europe elargie. Lodž: Wydawnictwo Universitetu Lodzkiego, 2004, s. 397-405. ISBN 83-7171-769-5.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organisational subcultures - their influence on effectiveness of an organisation. In Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2004, s. 1-4. ISBN 80-214-2661-6.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, 2004, 176 s. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura jako faktor ovlivňující výkonnost. In Personální management. 12. aktualizace. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2004, s. 1-14. část D 1.2. ISBN 80-86307-05-0.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Emilie FRANKOVÁ. Organizational culture of Czech companies: selected aspect of leadership (results of a qualitative pilot study). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita / EDIS - vydavatelství ŽU, 2004, s. 255 - 260. ISBN 80-8070-310-8.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. In Knowledge and Culture - Organisational Intangibles and their Tangible Value. Abstracts from the Fourth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations. 2004. ISBN 1 86335 565 0.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture: Relationship between Organizational Character and Behaviour. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2004, XX, č. 32, s. 95-103. ISSN 1392-1142.
  9. LUKÁŠOVÁ, Růžena, Iveta ŠIMBEROVÁ a Zdeňka KONEČNÁ. Organizational Values as an Indicator of Customer Focused Organizational Culture. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004, s. 1-7. ISBN 80-214-2717-5.
  10. JANČÍKOVÁ, Alexandra, Růžena LUKÁŠOVÁ a Zdeňka KONEČNÁ. Organizational Values of Czech Manufacturing Companies. In Knowledge and Culture - Organisational Intangibles and their Tangible Value. Abstracts from the Fourth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations. Altona Vic, Australia: Common Ground Publishing, 2004, s. 106 - 106. ISBN 1-86335-565-0.
  11. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Eva LAJTKEPOVÁ. Role firemní kultury ve vztahu ke strategickému řízení českých firem. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2004, s. 1-9. ISBN 80-214-2753-1.
  12. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. Journal of East - West Business. 2004, roč. 10, č. 1, s. 93-104. ISSN 1066-9868.
  13. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Výzkum firemní kultury ve vztahu ke strategii firmy. Psychologie v ekonomické praxi. 2004, roč. 39, 3-4, s. 171-181. ISSN 0033-300X.
  14. LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/02/0114 "Organizační kultura českých firem". 2004.
  15. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 171 - 173. ISBN 80-7097-595-4.

  2003

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, s. 1-10. ISSN 0033-300X.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zdeňka KONEČNÁ. Les valeurs de l organisation dans les firmes tchéques (resultats de recherche). In L innovation dans l Europe elargie: proceedings of the IX international conference of PGV. Svishtov: Académie Economique D. Tsénov, 2003, s. 263 – 271. ISBN 954-23-0153-7.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Národní kultura a řízení podniku. Psychologie v ekonomické praxi. 2003, roč. 38, 3 - 4, s. 105 - 110. ISSN 0033-300X.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Karel RAIS. Organizace a lidé. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003, 96 s. ISBN 80-86510-88-3.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a výkonnost firmy. Personál. 2003, roč. 9, s. 7-8. ISSN 1213-8878.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena, Iveta ŠIMBEROVÁ a Emilie FRANKOVÁ. Organizational culture of Czech companies: organizational values related to behaviour of individuals in organizations (results of a qualitative pilot study). In Business and Economic Business and Economic European Union: proceedings of the eleventh annual international conference. Brno: Brno University of Technology, 2003, s. 75 – 84. ISBN 80-214-2445-1.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies (results of the empirical study). In Identity and Diversity in Organisations – Building Bridges in Europe: abstract of the Eleventh European Congress on Work and Organizational Psychology (CD-ROM). 2003.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Relationships between the Manager´s Position and Age, his Perception of Employees and Corporate Management. In Business Development and European Community: proceedings of the international conference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2003, s. 183 – 187. ISBN 80-214-2408-7.

  2002

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zdeňka LAKOSILOVÁ. Organizational Culture Research:Relationship between Organizational Values and Thinking of Managers. In La construction europeene. Modes de développement et partenaires: proceedings of the international conference. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 491 – 498. ISBN 80-8055-678-4.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. The Image of Banks: Content and Context of Decision-making. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards: proceedings of the international conference. Brno: University of Trento and Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2002, s. 111 – 120. ISBN 80-86510- 27-1.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Trénink obchodního jednání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2002, 44 s. ISBN 80-214-2198-3.

  2001

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Corporate Culture of Czech Firms in Relation to Strategic Management. In Globalization - Opportunities and Threats: abstracts of the Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. 2001.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Culture organisationnelle des enterprises industrielles Tcheques. Cahiers Franco-Polonais. Grenoble: GREG, 2001, roč. 29, č. 2, s. 38 - 67. ISSN 1242-8108.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image of a Bank in the Mind of an Individual: structure and contents (results of a pilot study). In JANECZEK, Urszula. Zachowania podmiotów rynkovych w Polsce a proces integracji europejskiej. Materialy konferencyjne. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 429-439. ISBN 83-912732-6-1.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image of a Bank in the Mind of an Individual: structure and contents (results of a pilot study). Galileu. Revista de Economia e Direito. Special edition 2001. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 391-398. ISSN 0873-495X.
  5. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image of the Bank in the Mind of an Individual. In Implications for Economic Integration into Wider Europe. Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001, s. 315-321. ISBN 80-86510-05-0.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture in Czech Manufacturing Firms: Content Dimensions (results of empirical study). In Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiebiorstw: proceedings of the international conference. Poznaň: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, s. 154 - 160. ISBN 83-90-9126-8-6.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. In States and Markets: Forging Partnerships for Sustainable Development: proceedings of the 6th International Conference on Global Business and Economic Development (CD-ROM). vol II. Bratislava: Montclair State University and Comenius University Bratislava, 2001. ISBN 0-9660656-6-2.
  8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. Revista de Economia e Direito. Lisabon, 2001, special ed, s. 381 - 389. ISSN 0873-495X.
  9. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Eva LAJTKEPOVÁ. The Character of Czech Manufacturing Organizations (Research Results). In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe: proceedings of the ninth annual international conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001, s. 304 – 314. ISBN 80-86510-05-0.

  2000

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Iveta ŠIMBEROVÁ. Corporate Culture as the Factor Influencing the Quality. In Competitiveness and Quality Management Problems: proceedings of the international conference. Riga: Banking Institution of Higher Education, 2000, s. 185 – 191. ISBN 9984-606-76-7.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: současné přístupy. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000, roč. 6, č. 3, s. 1-12. ISSN 1211-8818.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Kvalita uplatnění absolventů na trhu práce - otázka náhody, osobnosti, či zúročení studijního úsilí? Personál. 2000, roč. 6, č. 5, s. 5. ISSN 1213-8878.
  4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Research of Strategic Aspects of Corporate Culture in the Czech Firms. In Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej: proceedings of the international conference. Poznaň: Akademia Ekonomiczna v Poznaniu, 2000, s. 419 – 429. ISBN 83-909126-6-X.

  1999

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Employability of Graduates from the Business and Management Faculty of the Brno University of Technology. In Progress Through Partnership: Strenthening Alliances: proceedings of the international conference on engineering education (CD-ROM). Ostrava: Technical University Ostrava, 1999. ISSN 1562-3580.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Sekretářka obchodní (a nejen obchodní) firmy. Praha: Sekretariát, 1999, 1 s.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Uplatnění absolventů na trhu práce - jak jsou na tom ženy ve srovnání s muži. Personál. 1999, roč. 5, č. 12, s. 30. ISSN 1213-8878.

  1998

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Hledám zaměstnání - jak na to. Brno: Události na VUT, 1998. 11.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace a vztahy v pracovní skupině. In Němeček, P. a kol. VEDOUCÍ PODNIKU - podnik v kostce. Praha: Verlag Dashöfer, 1998, 31 s. Část 14, díl 9. ISBN 80-901859-5-9.
  3. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace v práci vedoucího pracovníka. In Němeček, P. a kol. VEDOUCÍ PODNIKU - podnik v kostce. Praha: Verlag Dashöfer, 1998, 60 s. Část 14, díl 8. ISBN 80-901859-5-9.

  1997

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Psychological Barriers of Information Technology Applications. In Small and Medium Firm Management with Computer Support: proceedings of the 1th international conference. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 1997, s. 64 - 67. ISBN 80-214-0904-5.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena, Detlew SCHMIDT a Mirko DOHNAL. Reinterpretations of questionnaires as formal tools for evaluation of consumer behaviour in Czech Republic. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe and its Implication for Economic Integration of the CEEC in a Wider Europe: proceedings of the international conference. Blansko: Nottingham Trent University and Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 1997, s. 363 - 373. ISBN 80-85895-12-9.

  1994

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Vybavení kanceláře - tentokrát trochu jinak. Praha: Sekretářka, 1994, 1 s. č. 15.

  1987

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. K problematice výzkumu hodnot. Psychológ v Československu. 1987, roč. 18, č. 2, s. 87 - 88.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. K problematice výzkumu hodnotových orientací. Československá psychologie. 1987, roč. 31, č. 5, s. 415 - 424. ISSN 0009-062X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 17:52