Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BORBÉLY‑PECZE, Bors Tibor, Lenka HLOUŠKOVÁ a Tomáš ŠPRLÁK. Career/lifelong guidance systems and services: continuous transformations in a transition region The case of three Central and Eastern European Countries. International Journal for Educational and Vocational Guidance. Springer Nature B.V., 2021, roč. 21. ISSN 0251-2513. doi:10.1007/s10775-021-09473-4.
 2. HLAĎO, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Exploring the Roles of Career Adaptability, Self-Esteem, and Work Values in Life Satisfaction Among Emerging Adults During their Career Transition. Emerging Adulthood. 2021. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/21676968211012586.
 3. 2020

 4. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
 5. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Proměny kariérové adaptability u žáků středního odborného vzdělávání. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem: „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“.  14. – 16. září 2020, Ostrava. 2020.
 6. NOVOTNÝ, Petr, Katarína ROZVADSKÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Miroslava DVOŘÁKOVÁ, Claudia SCHUCHART, Václav VYDRA, Tereza VENGŘINOVÁ a Klára ZÁLESKÁ. Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 7. VENGŘINOVÁ, Tereza, Katarína ROZVADSKÁ, Klára ZÁLESKÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Václav VYDRA, Miroslava DVOŘÁKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek : Neúspěšní maturanti a střední odborné vzdělávání. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.
 8. 2019

 9. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career Adaptability of Adolescents and Sources of Support. In XVI European Congress of Psychology, July 2-5 2019, Moscow, Russia. 2019.
 10. HLAĎO, Petr, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Career adaptability of vocational education and training graduates in the period of prospective school-to-work transition. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 59-83. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-3.
 11. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Jak se rodí profese : příklad kariérového poradenství. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 1, s. 45-61. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.18.
 12. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita a zdroje jejího rozvoje. In Novinky v pedagogické a školní psychologii : Co opravdu zajímá školní psychology?, 29.- 30.8.2019, Brno. 2019.
 13. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Libor JUHAŇÁK, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita začínajících vysokoškoláků. In PŘESAH (Y) vysokoškolského poradenství : Konference Asociace vysokoškolských poradců, 13. - 14. června 2019, Praha. 2019.
 14. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Perception of Teacher Support by Students in Vocational Education and Its Associations with Career Adaptability and Other Variables. Psychology in Russia. Moskva: Russian Psychological Society and Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State Universit, 2019, roč. 12, č. 4, s. 47-64. ISSN 2074-6857.
 15. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Predictors of using career guidance services by emerging adults. In IAEVG conference: Career guidance for social justice, 11.-13.9.2019, Bratislava, Slovensko. 2019.
 16. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Rámec pro integraci kariérového vzdělávání a kariérového poradenství na školách. In Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství a společné setkání partnerské sítě TTnet, 29.11.2019, Praha. 2019.
 17. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Využívání služeb kariérového poradenství žáky středních odborných škol. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2019, roč. 69, č. 2, s. 199-212. ISSN 0031-3815.
 18. 2018

 19. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Charakteristiky studentů středního odborného vzdělávání využívajících kariérové poradenství. In 26. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Transdisciplinarita v pedagogických vědách, 12. – 14. 9. 2018, Zlín. 2018.
 20. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Influence of parental career behavior on vocational upper-secondary school students’ career adaptability. In Conference ECER 2018, 04 - 07 Sep, Bolzano. 2018.
 21. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Kariérová adaptabilita virtuální generace. In Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21. 11. 2018, Bratislava. 2018.
 22. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Kariérová adaptabilita žáků absolventských ročníků ve středním odborném vzdělávání v kontextu kariérově-specifického rodičovského chování. In Transdisciplinarita v pedagogických vědách : XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu, 12. – 14. září 2018, Zlín. 2018.
 23. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Kompetence kariérových poradců ke kariérovému vzdělávání. In Konference "Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí", 17. května 2018, Brno. 2018.
 24. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Elena FERNÁNDEZ-REY, Cristina CEINOS SANZ, Miguel A. NOGUEIRA PÉREZ, Rebeca GARCÍA-MURIAS, Malgorzata GOŚCINIAK a Lenka NAVRÁTILOVÁ. Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 3, s. 175-181. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-3-9.
 25. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců: od obsahu ke kompetencím? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 3, s. 113-138. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-3-6.
 26. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Petr HLAĎO a Bohumíra LAZAROVÁ. Teacher support as a new competence of career educators? In NICE Academy: Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling, September 5-8 2018, Krakow (Polsko). 2018.
 27. HLOUŠKOVÁ, Lenka. The role of professional associations and international networks in career guidance practitioners training. In Konference "Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti", 23. – 24. 11. 2018, Hradec Králové. 2018.
 28. LAZAROVÁ, Bohumíra, Petr HLAĎO a Lenka HLOUŠKOVÁ. Učitelská podpora a její vztah ke kariérové adaptabilitě studentů středních odborných škol. In Školská psychológia: história a perspektívy, 17. a 18. októbra 2018, Košice. 2018.
 29. HLAĎO, Petr, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Využívání služeb kariérového poradenství a jeho souvislost s kariérovou adaptabilitou žáků. In Evropská konference “Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti”, Hradec Králové 23.–24. 11. 2018. 2018.
 30. 2017

 31. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Conference "Paths to professionalising career guidance". In Newsletter NICE — Network for innovation in career guidance & counselling in Europe. 2017. s. 3. doi:10.11588/nicenl.2017.1.37096.
 32. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 33. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ a Stanislav MICHEK. Inkluzivní vzdělávání jako výzva k profesionalizaci pedagogické práce. Z panelové diskuse. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, o. s., 2017, roč. 27, č. 2, s. 383-387. ISSN 1211-4669.
 34. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Kultúra školy. In Pisoňová Mária. Školský manažment. Terminologický a výkladový slovník. 1. vydání. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 64-65. ISBN 978-80-8168-660-3.
 35. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Organizačné učenie. In Pisoňová Mária. Školský manažment. Terminologický a výkladový slovník. 1. vydání. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 92-93. ISBN 978-80-8168-660-3.
 36. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Podněty k profesionalizaci služeb kariérového poradenství. In Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova unierzita v Brně, 2017. 188 s. ISSN 1804-526X.
 37. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Potenciál výstupů projektu Guide My W@y! pro vysokoškolské poradenství. In konference Asociace vysokoškolských poradců s názvem : Komunikace v poradenských službách na VŠ, 21. - 22. září 2017, Hradec Králové. 2017.
 38. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 27, č. 2, s. 287-307. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-2-287.
 39. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Role sociálních vztahů studentů vysokých škol pro život vysokoškoláka. In 25. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2017.
 40. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Služby kariérového poradenství pro dospělé v ČR. In konference s názvem: Kariérové poradenství pro dospělé v rámci projektu GOAL. 2017.
 41. 2016

 42. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 43. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 44. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Jana VESELÁ. K evaluaci kurzů kariérového vzdělávání. Lifelong learning- Celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 3, s. 7-31. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele201606037.
 45. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 s. ISBN 978-80-210-8329-5.
 46. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Martin ŠŤASTNÝ, Lenka NAVRÁTILOVÁ a Jana FOJTÍKOVÁ. Virtuální prostředí pro vzdělávání poradců a on-line kariérové poradenství. 2016.
 47. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Martin ŠŤASTNÝ, Zuzana FREIBERGOVÁ a Tomáš ŠPRLÁK. Vzdělávání kariérových poradců v mezinárodních projektech Guide My W@y!, INNO-CAREER, CompCert. In Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství. 2016.
 48. 2015

 49. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Akcenty práce školních psychologů v proinkluzivních školách. 2015.
 50. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Career Counsellor as an Actor of Lifelong Guidance Policy. In Cross Border Seminar: Couselling Across Borders. 2015.
 51. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Dealing with students´ diversity in the context of inclusion. In ECER 2015, Budapest; Education and Transition - Contributions from Educational Research. 2015.
 52. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Diverzita žáků : téma pro vedení školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 105-126. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-6.
 53. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Martin ŠŤASTNÝ. Evropský koncept kariérového poradenství zaměřený na podporu mezinárodní mobility mladých lidí v kontextu České republiky. In Konference Asociace vysokoškolských poradců: Reflexe poradenské praxe na vysokých školách v ČR a v zahraničí, 1.-2. 10. 2015, Kutná Hora. 2015.
 54. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Martin ŠŤASTNÝ. Guide My W@y!: inspirace pro vzdělávání vysokoškolských poradců. In Newsletter Asociace vysokoškolských poradců. 1. vyd. Olomouc: Asociace vysokoškolských poradců, 2015. s. 10-11.
 55. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 56. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 57. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Jitka FERDANOVÁ, Šárka KARMAZÍNOVÁ a Jana VESELÁ. Inovace poradenských služeb Kariérního a poradenského centra MU. In konference Asociace vysokoškolských poradců "Reflexe poradenské praxe na vysokých školách v ČR a v zahraničí". 2015.
 58. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Jana VESELÁ. Metodologie analýzy potřeb studentů ve vztahu k poradenským službám a zkušenosti se sběrem dat. In setkání řešitelů projektu "Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR". 2015.
 59. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Možnosti práce s diverzitou žáků : z případových studií základních škol. In Konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 26.-27. 3 .2015, České Budějovice. 2015.
 60. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Milan POL a Kateřina TRNKOVÁ. Podoby inkluzivního vzdělávání. Z případových studií základních škol. 2015.
 61. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Profesní přesvědčení ve škole : každý sám za sebe nebo všichni společně? In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 62. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
 63. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
 64. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Výstupy projektu NICE2 a jejich implementace v ČR. In setkání Národního poradenského fóra. 2015.
 65. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Jitka FERDANOVÁ a Jana VESELÁ. Využití výzkumu v poradenské praxi, aneb jak se rodí inovace poradenských služeb. In Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách, Euroguidance a FF MU, 19. 11. 2015, Brno. 2015.
 66. 2014

 67. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Aiming at Inclusive Schools: Czech School Leaders’ Perspectives. In European Conference of Educational Research, Porto, 1-5 September 2014. 2014.
 68. LAZAROVÁ, Bohumíra, Kateřina TRNKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Milan POL. Akontabilita školních poradenských pracovišť? Z výzkumu inkluze ve školách. In Ďuričove dni, Trnava, 2.-3. október 2014. 2014.
 69. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Cesta k profesionalizaci kariérových poradců. In Jak dál ve vzdělávání kariérových poradců v ČR. 2014.
 70. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina TRNKOVÁ. Inkluze s podmínkou: poradenská podpora pro inkluzivní vzdělávání. In Psychológia - škola - inklúzia, Bratislava, 4.-5. 9. 2014. 2014.
 71. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Kateřina TRNKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Milan POL. Inkluze v základní škole: případová studie. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 8.-10. 9. 2014. 2014.
 72. NOVOTNÝ, Petr a Lenka HLOUŠKOVÁ. Když se školy učí. In konference SVES (programu Studijních návštěv pro odborníky ve vzdělávání). 2014.
 73. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 2, s. 11-38. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-2-2.
 74. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Role škol v oblasti kariérového poradenství. In Knotová, Dana. Školní poradenství. vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2014. s. 161-175. ISBN 978-80-247-4502-2.
 75. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 35, s. 163-174. ISSN 1732-6729.
 76. KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2.
 77. 2013

 78. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Creation of citizen identity and furthering the civic role through career guidance? In Career counselling: a human or a citizen's right? Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). 2013.
 79. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education. Inderscience Publishers, 2013, Vol. 7, No. 4, s. 360–375. ISSN 1750-385X. doi:10.1504/IJMIE.2013.056641.
 80. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Inclusive education - a challenge for organizational learning in schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 81. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Informální učení v kariéře žen. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 3, s. 342-363. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-3-342.
 82. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Milan POL. Inkluze ve vzdělávání optikou mezinárodních dokumentů. In Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al. Vzdělání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education focusing on inclusive didactics and teaching pupils with special educational needs in mainstream schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 15-30. ISBN 978-80-210-6678-6.
 83. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5.
 84. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9.
 85. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013. s. 187-197. ISBN 978-605-4483-15-0.
 86. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Stigma základního vzdělání? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Hranice normality", Olomouc, 21.-22. 1. 2013. 2013.
 87. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 302-307. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194.
 88. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Uncovering the Organizational Learning Capacity in Schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 89. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Veronika OPLOCKÁ a Michaela VACKOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení v řízených praxích v rámci oboru Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. In Zkušenost – reflexe – učení: konference Akademického centra osobnostního rozvoje, Brno, 5.-6. března 2013. 2013.
 90. 2012

 91. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czas osobistych sprawdzianów - drugi etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 10 (226), s. 22-23. ISSN 1230-9508.
 92. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Hledání práce jako jedna z dovedností řízení profesní a vzdělávací dráhy u dospělých. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
 93. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Job-seeking as one of the career management skills. In Career guidance for social justice, prosperity and sustainable employment. Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). 2012.
 94. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012. s. 111-126. ISBN 978-9935-9025-4-2.
 95. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-145.
 96. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3.
 97. NOVOTNÝ, Petr, Martin SEDLÁČEK, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Organizational Learning: from Case Studies to a Quantitative Survey. In European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
 98. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor szkoly : miesiecznik kierowniczkej kadry oswiatowej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 9 (225), s. 38-40. ISSN 1230-9508.
 99. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech schools. In 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brusells, Belgium, 25-28 October 2012. 2012.
 100. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012. s. 95-106. ISBN 978-3-902811-55-4.
 101. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Úloha školního psychologa v procesech organizačního učení. In Mezinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni, Bratislava, 5.-6. října 2012. 2012.
 102. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Z praxe do dalšího vzdělávání aneb Potřeby výchovných poradců identifikované v průběhu pilotního ověřování kompetencí kariérových poradců v rámci projektu IMPROVE. In Aktuální problémy výchovného poradenství. Kongresové dny výchovného poradenství. 2012. 2012.
 103. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Z výzkumu aneb Jak moc dospělí znají a využívají služeb kariérového poradenství. Praha: Centrum Euroguidance, Dům zahraničních služeb, 2012. 2 s. Zpravodaj EG.
 104. 2011

 105. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Looking for the Identification Signs of Organizational Learning in Schools. In 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement. 2011.
 106. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On definition characteristics of organizational learning in schools. In Barát, Tibor - Szabó, Mária. Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. 1. vyd. Budapest - Szeged: HUNSEM - University of Szeged, 2011. s. 147-157. ISBN 978-963-306-111-4.
 107. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational Learning in School: Case Studies of Czech Basic Schools. In European Conference on Educational Research. 2011.
 108. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Podněty ke vzdělávání kariérových poradců z činnosti sítě pro inovaci kariérového poradenství v Evropě. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 4 s. Studia paedagogica, roč 16, č. 2. ISSN 1803-7437.
 109. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Eva PORTLÍKOVÁ. Role Studentských poradců v kontextu soudobého rozvoje vysokoškolského poradenství v ČR. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2011, roč. 2011, č. 60, s. 31-40. ISSN 1214-7230.
 110. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Směr rozvoje vysokoškolského poradenství nastavený vzdělávací politikou EU a ČR. In Aktuální problémy vysokoškolského poradenství : Trendy, metody a speciální otázky. Brno: Asociace vysokoškolských poradců o.s., 2011. s. 26-30. ISBN 978-80-260-1198-9.
 111. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. Škola jako komunita profesního učení. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 248-253. ISBN 978-80-8078-459-1.
 112. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Vedení procesů organizačního učení ve škole – případová studie. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 113. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 109-117. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-49.
 114. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vzdělávání a příležitosti k profesnímu rozvoji kariérových poradců v ČR. In Kariérové poradenství v České republice. Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, 2011. s. 32-55. ISBN 978-80-87335-29-1.
 115. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Zdroje profesní etiky v oblasti kariérového poradenství. In Kariérové poradenství v České republice. Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, 2011. s. 62-69. ISBN 978-80-87335-29-1.
 116. 2010

 117. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Celoživotní poradenství jako učební příležitost pro dospělé. E-pedagogium. Olomouc, 2010, roč. 10, č. 1, s. 11-22, 10 s. ISSN 1213-7499.
 118. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Impulzy k rozvoji služeb kariérového poradenství na vysokých školách v ČR. In Career and vocational guidance in rapidly changing world. 2010.
 119. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Inspirace pro rozvoj kariérového poradenství v ČR? Podněty z jednání světové konference Mezinárodní asociace pedagogického a profesního poradenství (IAEVG). Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2010, č.57, červen, s. 56-58. ISSN 1214-7230.
 120. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3.
 121. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982.
 122. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools - First Steps to Carry out a Research Project. In ENIRDELM Conference "Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation.". 2010.
 123. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
 124. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Bohumíra LAZAROVÁ. Mosty mezi pedagogickou a psychologickou diagnostikou. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI. 2010.
 125. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010. s. 143-159, 16 s. Management. ISBN 978-961-266-092-5.
 126. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010. s. 39-56. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8.
 127. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105, 20 s. ISSN 1803-7437.
 128. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Rozhodování vysokoškoláků o jejich vzdělávací dráze. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník abstraktů XVIII. celostátní konference ČAPV. 2010. ISBN 978-80-7372-626-3.
 129. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Ředitelé českých škol a jejich učení se v profesní dráze. In Celoživotní učení manažerů vzdělávání: Kulatý stůl konaný pod záštitou Centra školského managementu UK. 2010.
 130. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole - první kroky realizace výzkumného projektu. In XVIII. celostátní konference ČAPV "Kam směřuje současný pedagogický výzkum?". 2010.
 131. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole : první kroky realizace výzkumného projektu. In Wernerová, J. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 1-6. ISBN 978-80-7372-722-2.
 132. 2009

 133. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Critical Incidents in Professional Paths of Headteachers (Examples from the Czech Republic). In Coherence, co-operation and quality in guidance and counselling. International conference. 2009.
 134. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech school heads: researching their life and professional paths (with special emphasis to learning). In School Leadership Symposium 2009, Zug, Switzerland. 2009.
 135. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czescy dyrektorzy szkól a reforma programowa. Dyrektor szkoly. Wolters Kluwer Polska, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 34-36. ISSN 1230-9508.
 136. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Další fáze v kariéře ředitele školy. In Český pedagogických výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 137. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. K profesní a životní dráze ředitelů škol. In Proměny školy - celostátní konference NIDV pro management škol a školských zařízení. Praha, MŠMT ČR. 2009.
 138. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Kultura školy. In Pedagogická encyklopedie. 1. vydání. Praha: Portál, 2009. s. 287-291. ISBN 978-80-7367-546-2.
 139. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Kultura školy v diskurzu pedagogického výzkumu. In Přednáška na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 2009.
 140. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Profesní, kariérové nebo celoživotní poradenství. In Poradenské dny: Poradenství školní, školské a celoživotní. 2009.
 141. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Quest for the Stages of Life and Professional Careers of Czech School Headteachers. In European Conference on Educational Research 2009: "Theory and Evidence in European Educational Research", Vienna. 2009.
 142. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Ředitelé školy v čase - k fázím jejich profesní dráhy a některým implikacím pro teorii, politiku a evaluaci. In Česko-norský seminář Současné trendy v přípravě vedoucích pracovníků škol. Brno. 2009.
 143. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Martina KÁNSKÁ. Současné trendy v rozvoji celoživotního poradenství. Olomouc: Vysokošlkolské poradenství aktuálně, 2009. 1 s.
 144. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437.
 145. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vzdělávací potřeby vysokoškolských studentů ve vztahu k dovednostem kariérové managementu. In Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. 2009.
 146. 2008

 147. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9-24. ISBN 978-80-210-4779-2.
 148. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech Headteachers Life and Professional Careers as Viewed by Their Critical Incidents. In konference ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), Bergen. 2008.
 149. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Etický kodex pracovníků vysokoškolského poradenského pracoviště. In Etický kodex ve vysokoškolském poradenství. 2008.
 150. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 189-204. ISBN 978-80-210-4779-2.
 151. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství ve vzdělávání dospělých aneb nechají si lidé poradit? In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 289-318. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 152. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Preference dospělých ve vyhledávání pomoci v oblasti práce. Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2008, roč. 2008, č. 53, s. 32-43. ISSN 1214-7230.
 153. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 106 s. ISBN 978-80-210-4813-3.
 154. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3.
 155. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Určující momenty ve vývoji životní a profesní dráhy ředitelů škol. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2008.
 156. 2007

 157. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Lucie CHALOUPKOVÁ. Cesty ke zkvalitnění vzdělávání studentů na Ústavu pedagogických věd FF MU. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, U12, s. 197-203. ISSN 1211-6971.
 158. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Citizenship education of adults in the Czech Republic (research finding analysis). In Childrenś identity and citizenship in the Visegrad context. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. s. 162-169. ISBN 978-80-8068-719-9.
 159. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Co se píše v etických kodexech. Pedagogiko-psychologické poradenství. Praha: IPPP, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 19-24. ISSN 1214-7230.
 160. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
 161. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. History of the Support to Career Development of Headteachers. In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007.
 162. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. s. 186-195. ISBN 978-80-7302-133-7.
 163. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Lucie CHALOUPKOVÁ. Jak mohou vysoké školy podporovat zaměstnatelnost absolventů. In Kompetence absolventů vysokých škol. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 17-22. ISBN 978-80-248-1377-6.
 164. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7.
 165. LAZAROVÁ, Bohumíra a Jan KOLÁŘ. Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. s. 170-177, 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 166. CHALOUPKOVÁ, Lucie a Lenka HLOUŠKOVÁ. Participace studentů na inovaci studijního programu. In Interakcia učiteľa a študenta v procese vysokoškolskej výučby. 1.vydanie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2007. s. 92-96. ISBN 978-80-89220-60-1.
 167. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství a rozmanitost: výzkum a aplikace. Zpráva z mezinárodní konference IAEVG. Pedagogicko-psychologické poradenství, 2007. 2 s. č.51. ISSN 1214-7230.
 168. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Proměna a kultura školy. dizertační práce, 2007. 176 s.
 169. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Reflecting diversity with a view to innovating undergraduate counsellor training (good practice illustration). In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007.
 170. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Rozmanitost výchovy a výchova v rozmanitosti sociálního prostředí (editorial). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, U12, s. 9-12. ISSN 1211-6971.
 171. HORKÁ, Hana. ROZVOJ EKOSOCIÁLNÍ KOMPETENCE V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE - MOŽNOSTI A MEZE. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2007. s. 41 - 50. ISBN 978-80-7302-133-7.
 172. KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. In Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: FF MU, 2007. 201 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 173. SMÉKAL, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina (eds.) ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 19-26. ISBN 978-80-7302-133-7.
 174. NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 175. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vývoj studijního oboru Sociální pedagogika a poradenství na ÚPV FF MU. In Sociální pedagogika v současné společnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd, 2007. s. 37-44. ISBN 978-80-7318-579-4.
 176. CHALOUPKOVÁ, Lucie, Kateřina PEVNÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Zkvalitňování přípravy budoucích profesionálů v pomáhajících profesích prostřednictvím inovované koncepce praxí. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 165-169. ISBN 978-80-7302-133-7.
 177. 2006

 178. HLOUŠKOVÁ, Lenka. A Model of School Culture Development. In Dealing with Diversity a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 61-64. ISBN 80-210-4090-4.
 179. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Nový subjekt mezi vysokoškolskými poradnami - Akademické centrum poradenství a supervize. In Výchovný poradce. Praha: Národní vzdělávací fond, Asociace školských poradců, University and School Publishing, s.r.o., 2006. s. 28-31. ISBN 80-86728-31-5.
 180. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 41-54, 13 s. ISSN 1211-6971.
 181. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. On the Culture of Czech Schools. Acta Universitatis Latviensis. Education management. Riga: Univerzita v Rize, 2006, roč. 709, č. 1, s. 43-50. ISSN 1407-2157.
 182. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Před jakými výzvami a úkoly stojí dnešní kariérové poradenství? Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006. 3 s. č. 45. ISSN 1214-7230.
 183. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vzdělání jako výraz jistoty v zaměstnání. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 184. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Zpráva z Kongresu výchovného poradenství. Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006. 2 s. č. 46. ISSN 1214-7230.
 185. 2005

 186. HLOUŠKOVÁ, Lenka. A Model of School Culture Development. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 26-26. ISBN 80-210-3821-7.
 187. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Dana KNOTOVÁ. Analýza diplomových a bakalářských prací ÚPV FF Masarykovy univerzity v Brně s tématikou mládeže. In Sociália. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 86-90. ISBN 80-7041-247-X.
 188. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Challenges and tasks in counsellors education and training in the Czech Republic. In Careers in context: new challenges and tasks for guidance and counselling. International conference. 2005.
 189. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (Příklad otevřenosti škol vůči okolí). Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, U10, s. 67-79. ISSN 1211-6971.
 190. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
 191. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Místo školy ve vzdělávací politice v oblasti vzdělávání dospělých v ČR. In Škola očami dnešného sveta (sborník z konference). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2005. s. 351-355. ISBN 80-8045-398-5.
 192. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Otevřenost školy vůči okolí a její podpora. In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava, Modra: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Bratislava, 2005. s. 69-74. ISBN 80-969146-2-6.
 193. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165, 18 s. ISSN 1732-6729.
 194. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Současná vzdělávací politika v oblasti vzdělávání dospělých v ČR. 2005.
 195. HUMPOLÍČEK, Pavel, Dana KNOTOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Mojmír SVOBODA. Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Evropský sociální fond, 2005.
 196. 2004

 197. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika. Praha: PdF UK, 2004, roč. 54, č. 1, s. 67-75, 7 s. ISSN 0031-3815.
 198. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 89-98. ISBN 80-8050-657-4.
 199. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Učitelé očima ředitelů škol. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s. 29. ISBN 80-7044-571-8.
 200. KNOTOVÁ, Dana a Lenka HLOUŠKOVÁ. Vzdělávání poradců jako jedna z cest k profesionalizaci poradenské práce. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2004, roč. 10, č. 40, s. 33-40. ISSN 1214-7230.
 201. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3.
 202. 2003

 203. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran, 2003. s. 1-2.
 204. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
 205. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Czech School Culture Development and the Possibilities of the Counselling Support Thereto. In International IAEVG Conference. 2003.
 206. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Čím dnes žije poradenský svět? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. roč.LI, řada pedagogická U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 155-157. ISBN 80-210-3120-4.
 207. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Dobrý ředitel je ... : (Ke kultuře české školy). In Další profesní vzdělávání a naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, 2003. s. 46-53. ISBN 80-7042-262-9.
 208. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Grantové nabídky jako možnost podpory kariérového rozvoje studentů a učitelů. In K sociální analýze mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 102-106. ISBN 80-7041-557-6.
 209. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Je kultura české školy kulturou dospělých? Hlavní aktéři školního života očima ředitelů. In Chráska, Miroslav, Tomanová, Dana, Holoušová, Drahomíra (eds.). Klima současné školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2003. s. 148-156. ISBN 80-7302-064-5.
 210. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102, 15 s. ISSN 1211-6971.
 211. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-11, 12 s. ISBN 80-7315-046-8.
 212. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Researching the Czech School Culture (on the methodology and findings of the research project). 2003.
 213. POL, Milan, Lenka HLOUSKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jirí ZOUNEK. Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. Education-line. Leeds: University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
 214. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. s. 87. ISBN 90-804722-6-3.
 215. 2002

 216. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
 217. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61, 5 s. ISSN 1211-6971.
 218. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Petr NOVOTNÝ. Pohled do budoucnosti profesního poradenství. Česká škola. neuvedeno: Computer Press, a.s., 2002, neuvedeno, neuvedeno, s. 1. ISSN 1213-6018.
 219. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství jako most mezi vědními obory pomáhajících profesí. (poznámky k rozvoji oboru "Sociální pedagogika a poradenství" na Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně). In Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 39-42. ISBN 80-7041-113-9.
 220. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Pracujete v poradenství a chcete získat zkušenosti ze zahraničí? EUROKOMPAS. Praha: Eurodesk, NVF- NISP, 2002, č. 2, s. 3 do 3, 1 s.
 221. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Profesní volba a profesní integrace mládeže. EUROKOMPAS. Praha: Eurodesk, NVF - NISP, 2002, č. 4, s. 3.
 222. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Searching for School Culture: What are the Main Areas of School Functioning (and of School Culture Manifestation)? Lisabon: ECER, 2002.
 223. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Support to Schools in the Procurement of Grants - a new challenge for guidance counsellors? In Counsellor profession, passion, calling? Varšava: Stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych r.p., 2002. s. 59. ISBN 83-7210-206-6.
 224. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499.
 225. 2001

 226. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Hledání možností inovací v rámci pregraduální přípravy učitelů na FF MU v Brně. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. Brno: Paido, 2001. s. 46-53. ISBN 80-7315-013-1.
 227. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje - k předvýzkumné fázi projektu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2001. s. 244-247. ISBN 80-7042-181-9.
 228. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. Na čem stojí rozvoj současné české školy? (K významu jednotlivých prvků kultury školy.). In Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2001. s. 133-138. ISBN 80-8050-470-9.
 229. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 79-89. Řada pedagogická (U), č.5-6. ISBN 80-210-2310-4.
 230. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Projekt "Barevný svět". Pedagogická orientace. Brno: KONVOJ, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 117. ISSN 1211-4669.
 231. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Setkání poradenských pracovníků. Výchovné poradenství. Praha: Institut ped.-psy. poradenství, 2001, roč. 2001, 28-29, s. 23-25.
 232. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva KOMÍNKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The Czech School Culture and Strategies for its Development. The Pre-research. In 4th European Conference on Educational Research. 2001.
 233. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The development of a school Culture - A View from the Czech Republic. In School Managers Center. Belgie: Anne Gilleran, 2001. s. 1-3.
 234. 2000

 235. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Mezinárodní kolokvium. "Škola v kontextu celoživotního učení". Pedagogika. Praha: PedF UK, 2000, L, č. 2, s. 197-198. ISSN 3330-3815.
 236. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Výchovné poradenství a profesní dráha učitele. In Škola v kontexte celoživotného učenia. Zborník z kolokvia Od vyučujúcej k učiacej se škole. 2000. vyd. Prešov: Metodické centrum, 2000. s. 118-123. ISBN 80-8045-191-5.
 237. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Zpráva z mezinárodní konference Sociália 99. Pedagogická orientace. Brno: nakladatelství KONVOJ, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 112-113. ISSN 1211-4669.
 238. 1999

 239. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Metodická pomoc výchovným poradcům. In Sborník příspěvků z VII. celostátní konference ČAPV. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 1999. s. 314-316. ISBN 80-7041-531-2.
 240. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Metody sociálního učení v protidrogové prevenci. In Sborník ze semináře pro protidrogové metodiky základních škol. Havlíčkův Brod: PPP Havlíčkův Brod, 1999. 7 s.
 241. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Noetické základy didaktiky konce 19. století (v dílech G. A. Lindnera a F. Čády). Sborník FF BU. Brno: FF MU, 1999, roč. 1998 -1999, U3 - 4, s. 97-110. ISSN 1211-6971.
 242. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Ze zahraničních časopisů. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 4, s. 388. ISSN 3330-3815.
 243. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Ze zahraničních časopisů. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1999, XLIX, č. 4, s. 358. ISSN 3330-3815.
 244. 1998

 245. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Vazby v systému výchovného poradenství. (K metodické pomoci výchovného poradenství ze strany pedagogicko-psychologické poradny). Pedagogická orientace. Brno: nakladatelství KONVOJ, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 89-92. ISSN 1211-4669.
 246. 1997

 247. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Prameny k dějinám didaktiky 19. století v českých zemích. Sborník FF BU. Brno: FF MU, 1997, roč. 1997, U2, s. 149-153. ISSN 1211-6971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 7. 2021 03:41