Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VAŠKŮ, Anna, Hana CHARVÁTOVÁ, Veronika SLONKOVÁ, Slavomír URBANČEK a Vladimír VAŠKŮ. Pharmacogenetics of Patients Treated by Biologics - Pilot Study. Biomedical Journal of Scientific and Technical Research, USA, 2020, roč. 24, č. 2, s. 18099 - 18102. ISSN 2574-1241. doi:10.266717/BJSTR.2020.24.004022.
 2. 2019

 3. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Genetika psoriázy v éře personalizované medicíny. Psoriasis News, We Make Media, 2019, roč. 3, č. 2, s. 5-9. ISSN 2570-6446.
 4. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Chronické žilní onemocnění a jeho komplikace. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
 5. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Novinky v patofyziologii zánětlivých onemocnění. In 25. národní dermatologický kongres. 2019.
 6. VAŠKŮ, Vladimír, Anna ŽÁKOVÁ, Veronika SLONKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Phenotypic and genetic associations of body mass index with psoriasis. In Congress EADV, Madrid, Španělsko 2019. 2019.
 7. LIPKOVÁ, Jolana, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Michal JURAJDA, Tereza MADARÁSZOVÁ, Anna VAŠKŮ, Martin SMRČKA a Kamil ĎURIŠ. TNF alpha and microRNA-15b expression changes in experimental model of subarachnoid haemorrhage. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 1, s. 53-59. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201953.
 8. 2018

 9. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Association of interleukin 6, interleukin 7 receptor alpha, and interleukin 12B gene polymorphisms with multiple sclerosis. Acta Neurologica Belgica, Heidelberg: Springer Heidelberg, 2018, roč. 118, č. 3, s. 493-501. ISSN 0300-9009. doi:10.1007/s13760-018-0994-9.
 10. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Filip ZLÁMAL, Jan MÁCHAL, Jolana LIPKOVÁ, Tereza PAVLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Comparison of maternal omentin-1 levels and genetic variability between spontaneous term and preterm births. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 31, č. 13, s. 1689-1695. ISSN 1476-7058. doi:10.1080/14767058.2017.1323530.
 11. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Early Dynamics of Interleukin-6 in Cerebrospinal Fluid after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery, New York: Thieme Medical Publ Inc, 2018, roč. 79, č. 2, s. 145-151. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0037-1604084.
 12. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jolana LIPKOVÁ, Jan FEDORKO, Jana VEVERKOVÁ, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Michal MASAŘÍK a Anna VAŠKŮ. MicroRNAs in pathophysiology of acute myocardial infarction and cardiogenic shock. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy, Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, roč. 119, č. 6, s. 341-347. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2018_064.
 13. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8323-3.
 14. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jolana LIPKOVÁ, Jan FEDORKO, Petr NĚMEC, Jindřiška GATTEROVÁ, Lucie VÁLKOVÁ, Jana VEVERKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Relationship of epigenetic variability of miR-124 to extracellular matrix remodelling and age-related MMP-3 expression in rheumatoid arthritis. General physiology and biophysics, Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2018, roč. 37, č. 6, s. 703-710. ISSN 0231-5882. doi:10.4149/gpb_2018024.
 15. ALMÁŠI, Martina, L. BESSE, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Renata BEZDĚKOVÁ, Luděk POUR, J. MINARIK, P. KESSLER, P. PAVLICEK, L. ROZIAKOVA, Miroslav PENKA, Roman HÁJEK, Anna VAŠKŮ a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Selected Genetic Polymorphisms Associated with Hypoxia and Multidrug Resistance in Monoclonal Gammopathies Patients. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 3, s. 213-229. ISSN 0862-495X.
 16. KŘENEK, Pavel, Yvonne BENEŠOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. The Impact of Five VDR Polymorphisms on Multiple Sclerosis Risk and Progression: a Case-Control and Genotype-Phenotype Study. Journal of Molecular Neuroscience, USA: Springer New York, 2018, roč. 64, č. 4, s. 559-566. ISSN 0895-8696. doi:10.1007/s12031-018-1034-1.
 17. 2017

 18. VAŠKŮ, Vladimír, Martina PETRÁŠOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Association of the CD147 (RS8259 T/A) gene polymorphism with severity of disease in patients with CTCL. In 26th EADV Conference, Geneva. 2017.
 19. VAŠKŮ, Anna, Vladimír VAŠKŮ, Hana CHARVÁTOVÁ a Slavomír URBANČEK. Farmakogenetika psoriázy u pacientů s biologiky. In 23. národní dermatologický kongres, Brno. 2017.
 20. SLONKOVÁ, Veronika, Veronika Jr. SLONKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. Genetic predisposition for chronic venous insufficiency in several genes for matrix metalloproteinases (MMP-2, MMP-9, MMP-12) and their inhibitor TIMP-2. Journal of the European Academy of Dermatovenereology, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 31, č. 10, s. 1746-1752. ISSN 0926-9959. doi:10.1111/jdv.14447.
 21. SLONKOVÁ, Veronika, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Genetická variabilita systému MMP u CVD. In 23. národní dermatologický kongres, Brno. 2017.
 22. VAŠKŮ, Anna, Vladimír VAŠKŮ a Petr DOBŠÁK. In Memoriam of Professor Jaromir Vasku, MD, DSc, Famous Czech Pathophysiologist and Scientist In Memoriam. Artificial organs, USA: WILEY-BLACKWELL, 2017, roč. 41, č. 9, s. 793-796. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.13012.
 23. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Kožní T-lymfomy na I. DVK, jejich genetická variabilita v systému MMP. In 23. národní dermatologický kongres, Brno. 2017.
 24. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří JARKOVSKÝ, Jolana LIPKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Martin POLOCZEK, Jindřich ŠPINAR, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna KLUZ, Petr KALA, Jan MAŇOUŠEK, Anna VAŠKŮ a Jiří PAŘENICA. Relationship of long-term prognosis to MMP and TIMP polymorphisms in patients after ST elevation myocardial infarction. Journal of Applied Genetics, Heidelberg: Springer, 2017, roč. 58, č. 3, s. 331-341. ISSN 1234-1983. doi:10.1007/s13353-016-0388-8.
 25. 2016

 26. KNIGHT, Andrea, Martin PISKÁČEK, Romana KRÁLOVÁ, Mária KRCHNIAKOVÁ, Petra GALLOVÁ, Martin KUBEŠ, Lucie RIHOVA, Pavla VSIANSKA, Rita PACASOVA, Miroslav PENKA, Zdenek ADAM, Ludek POUR, Roman HAJEK a Anna VAŠKŮ. Analysis of anti-tumour and anti-viral reactivities of human gamma-delta T cells. In Gamma Delta Conference 2016. 2016.
 27. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Eliška LANGEROVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of the MMP-2 (-790 T/G) gene polymophism with survival in patients with CTCL. In 13th Spring Symposium EADV. 2016. ISBN 978-88-906829-7-1.
 28. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Ivo NEČESÁNEK, David KONEČNÝ a Anna VAŠKŮ. Calculating Stress: From Entropy to a Thermodynamic Concept of Health and Disease. Plos one, San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 1, s. "e0146667". ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0146667.
 29. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Comorbidities occurrence analysis in Czech psoriasis patients. In 13th Spring Symposium EADV. 2016.
 30. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8323-3.
 31. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2016. ISBN 978-80-210-8323-3.
 32. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pa cientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 573-578. ISSN 1210-7859.
 33. 2015

 34. LIPKOVÁ, Jolana, Jiří PAŘENICA, Kamil ĎURIŠ, Katerina HELANOVA, Josef TOMANDL, Lenka KUBKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Association of circulating levels of RANTES and -403G/A promoter polymorphism to acute heart failure after STEMI and to cardiogenic shock. Clinical and Experimental Medicine, Milan: SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL, 2015, roč. 15, č. 3, s. 405-414. ISSN 1591-8890. doi:10.1007/s10238-014-0294-5.
 35. CHMELÍKOVÁ, Monika, Lukáš PÁCAL, Lenka ŠPINAROVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of polymorphisms in the endocannabinoid system genes with myocardial infarction and plasma cholesterol levels. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 535-539. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.043.
 36. VAŠKŮ, Vladimír, Zuzana KOZÁČIKOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch PETRUCHA, Kristína TRHANOVÁ a Anna VAŠKŮ. Atopic phenotype associations with rs7927894 inter gene polymorphism on chromosome 11q13.5 in Czech adult patients with atopic dermatitis. Global Dermatology, London: Open Access Text, 2015, roč. 2, č. 3, s. 128-130. ISSN 2056-7863. doi:10.15761/GOD.1000137.
 37. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 38. SMRČKA, Martin, Tereza MADARÁSZOVÁ, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Časná zánětlivá odpověď u pacientů po subarachnoidálním krvácení a její korelace výskytem opožděné mozkové ischemie. In Brněnské neurochirgické dny. 2015.
 39. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jolana LIPKOVÁ, Kamil ĎURIŠ, Martin SMRČKA, Michal JURAJDA a Anna VAŠKŮ. Early inflammatory response in rat brain after subarachnoid haemorrhage. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
 40. LIPKOVÁ, Jolana, Jiří PAŘENICA, Jaroslav SVOBODA, Simona LITTNEROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Chronobiology of acute cardiovascular events. In CEITEC PhD Retreat 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
 41. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. MicroRNAs in pulmonary arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of the American Society of Hypertension, New York: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 9, č. 3, s. 221-234. ISSN 1933-1711. doi:10.1016/j.jash.2014.12.011.
 42. NOVÁK, Jan, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Filip ŠUSTR, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorfismus +A1166C AT1R genu ovlivňuje diastolický krevní tlak a citlivost baroreflexu. In XXII. Konference Mladých Lékařů. 2015. ISSN 1805-7977.
 43. MÁCHAL, Jan, Jan NOVÁK, Renata HÉŽOVÁ, Filip ZLÁMAL, Anna VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Polymorphism in miR-31 and miR-584 binding site in the angiotensinogen gene differentially influences body fat distribution in both sexes. Genes and Nutrition, New York: Springer, 2015, roč. 10, č. 5, s. 1-7. ISSN 1555-8932. doi:10.1007/s12263-015-0488-9.
 44. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Psoriáza, CTCL, atopická dermatitida - některé styčné body v rámci genetické variability. 2015.
 45. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Jolana LIPKOVÁ, Michal JURAJDA, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. Rozvoj časné zánětlivé reakce u experimentálního modelu subarachnoidálního krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 95-95, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.
 46. PISKACEK, Martin, Anna VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Andrea KNIGHT. Shared structural features of the 9aaTAD family in complex with CBP. Molecular BioSystems, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 11, č. 3, s. 844-851. ISSN 1742-206X. doi:10.1039/C4MB00672K.
 47. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience, West Yorkshire: Maney Publishing, 2015, roč. 18, č. 1, s. 41-48. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830513Y.0000000100.
 48. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Pavel VENTRUBA, Vojtěch THON a Anna VAŠKŮ. The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. Journal of Reproductive Immunology, Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 109, JUN 2015, s. 89-93. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2014.12.003.
 49. KINCL, Vladimír, Jan MÁCHAL, Adéla DROZDOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Anna VAŠKŮ. The Relation between eNOS-786 C/T, 4 a/b, MMP-13 rs640198 G/T, Eotaxin 426 C/T,-384 A/G, and 67 G/A Polymorphisms and Long-Term Outcome in Patients with Coronary Artery Disease. Disease Markers, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, September, s. 1-7. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2015/232048.
 50. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Vilém JURÁŇ, J. GOTTWALDOVA, M. DASTYCH a Anna VAŠKŮ. The role of early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage. In 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. 2015.
 51. 2014

 52. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Monika CHMELÍKOVÁ, Dana HONSOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Central Pulse Pressure and Variability in Matrix Metalloproteinases Genes and Their Inhibitors in Patients With Ischemic Heart Disease. Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2014, roč. 63, Suppl. 4, s. "S497"-"S507". ISSN 0862-8408.
 53. VAŠKŮ, Anna. CONTROL OF APPETITE AND EATING DISORDERS. : NOVA, 2014.
 54. HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite? : NOVA, 2014. s. 177-188.
 55. HLINOMAZ, Ota, Jan MÁCHAL a Anna VAŠKŮ. Fifteen years survival of patients with nonsignificant atherosclerotic changes of coronary arteries. In Congress of the European Society of Cardiology (ESC). 2014. ISSN 0195-668X.
 56. MÁCHAL, Jan, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ladislav GROCH a Anna VAŠKŮ. Genetic and Non-genetic Factors in 15-year Survival of the Patients with Chronic Three Vessel Disease. In 82th European Atherosclerosis Society Congress. 2014.
 57. SMRČKA, Martin, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH a Anna VAŠKŮ. Klinický pohled na patofyziologii subarachnoidálního krvácení s ohledem na rozvoj časné zánětlivé reakce. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2014.
 58. MÁCHAL, Jan, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ladislav GROCH a Anna VAŠKŮ. Patients with chronic three-vessel disease in a 15-year follow-up study: genetic and non-genetic predictors of survival. Medicine, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014, roč. 93, č. 28, s. "e278". ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000000278.
 59. LIPKOVÁ, Jolana, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Michal JURAJDA, Jiří PAŘENICA, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Period3 VNTR polymorphism influences the time-of-day pain onset of acute myocardial infarction with ST elevation. Chronobiology International, London: Informa Healthcare, 2014, roč. 31, č. 8, s. 878-890. ISSN 0742-0528. doi:10.3109/07420528.2014.921790.
 60. LIPKOVÁ, Jolana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr BIENERT, Marián HLAVNA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. Per3 VNTR polymorphism and chronic heart failure. Biomedical Papers, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 158, č. 1, s. 80-83. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.069.
 61. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Petr NĚMEC, Jolana LIPKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jindra GATTEROVA, Dana AMBROZKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a Nikolas PÁVEK. Relation of IL-6, IL-13 and IL-15 gene polymorphisms to the rheumatoid factors, anti-CCP and other measures of rheumatoid arthritis activity. International journal of Immunogenetics, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 41, č. 1, s. 34-40. ISSN 1744-3121. doi:10.1111/iji.12065.
 62. KNIGHT, Andrea, Martin PISKACEK, Pavla VŠIANSKÁ, Rita PACASOVÁ a Anna VAŠKŮ. ROLE OF CYTOMEGALOVIRUS SEROPOSITIVITY ON AGEING OF THE INNATE IMMUNE SYSTEM OF GAMMA-DELTA T CELLS IN HEALTHY DONORS. In The Ageing Summit 2014, Londýn. 2014.
 63. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ivo NEČESÁNEK, Filip ZLÁMAL a Anna VAŠKŮ. "Stress entropic load" as a transgenerational epigenetic response trigger. In "Stress entropic load" as a transgenerational epigenetic response trigger. 2014.
 64. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. 2014.
 65. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. The early inflammatory response in patients with subarachnoid hemorrhage-preliminary results. In EANS 2014 - 15th European Congress of Neurosurgery. 2014.
 66. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Jolana LIPKOVÁ, Jiří ŠŤASTNÝ, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research, Oxon: Taylor & Francis Ltd., 2014, roč. 45, č. 5, s. 747-757. ISSN 0929-1016. doi:10.1080/09291016.2014.913949.
 67. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors, Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 15, č. 2, s. 244-251. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.03.001.
 68. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin VAVŘINA, Jan DOBROVOLNÝ, Jana KUDĚLKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. Two Common Ghrelin Gene Polymorphisms Linked to Anthropometric and Dietary Characteristics of the Central European Population. : NOVA, 2014. s. 189-202.
 69. 2013

 70. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. ACE2 gene polymorphisms and invasively measured central pulse pressure in cardiac patients indicated for coronarography. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, Holandsko: SAGE, 2013, roč. 14, č. 3, s. 220-226. ISSN 1470-3203. doi:10.1177/1470320312460291.
 71. ŠŤASTNÝ, Jiří, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. Association of genetic variability in selected regions in visfatin (NAMPT) gene with anthropometric parameters and dietary composition in obese and non-obese Central-European population. Diabetes & metabolic syndrome, Amsterdam: Elsevier, 2013, roč. 7, č. 3, s. 166-171. ISSN 1871-4021. doi:10.1016/j.dsx.2013.06.001.
 72. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Adam FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2013, roč. 255, 1-2, s. 92-96. ISSN 0165-5728. doi:10.1016/j.jneuroim.2012.10.014.
 73. ALMAŠI, Martina, Barbora SÁBLÍKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Michal JURAJDA, Zdeněk ADAM, Z. ŠTEFANIKOVÁ, Miroslav PENKA, Anna VAŠKŮ a Roman HÁJEK. Association of SNPs in P-glycoprotein 1 with Longer Time to Event in Bortezomib-treated Multiple Myeloma Patients. In 14th International Myeloma Workshop. 2013. ISSN 2152-2650.
 74. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA a Anna VAŠKŮ. Brain-derived neurotrophic factor and ciliary neurotrophic factor in maternal plasma and umbilical cord blood from pre-eclamptic and physiological pregnancies. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, NEW YORK: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 33, č. 4, s. 359-363. ISSN 0144-3615. doi:10.3109/01443615.2013.776026.
 75. NĚMEC, Petr, Jolana LIPKOVÁ, Nikolas PÁVEK, Gatterova JINDRA, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. CIRCULATING CYTOKINE PATTERN AND FACTORS DESCRIBING RHEUMATOID ARTHRITIS:IL-15 AS ONE OF THE PROGNOSTIC FACTOR OF THE DISEASE PROGRESSION. In Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013. 2013.
 76. PÁVEK, Nikolas, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Petr NĚMEC, Jindra GATTEROVA, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. CORRELATION OF MIR-124 TO EXTRACELLULAR MATRIX PROTEIN MMP-3 IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. In Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013. 2013.
 77. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Silvia RYBECKÁ a Anna VAŠKŮ. Epigenetické změny na úrovni tukové tkáně během ontogenetického vývoje z hlediska rizika rozvoje komplexních onemocnění později během života. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
 78. SLABÝ, Ondřej, Milana ŠACHLOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Alena KOVAŘÍKOVÁ, Svatava BISCHOFOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Identification of MicroRNAs Regulated by Isothiocyanates and Association of Polymorphisms Inside Their Target Sites with Risk of Sporadic Colorectal Cancer. Nutrition and cancer : an international journal, Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2013, roč. 65, č. 2, s. 247-254. ISSN 0163-5581. doi:10.1080/01635581.2013.756530.
 79. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Anna VAŠKŮ. Keratometric values in population. In Conference Malaga 2013. 2013.
 80. BENEŠ, Pavel, Svatopluk SYNEK, Sylvie PETROVÁ a Anna VAŠKŮ. Keratometric values in population. In Conference Malaga 2013. 2013.
 81. MÁCHAL, Jan, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Patnáctileté přežití u pacientů s nevýznamnými aterosklerotickými změnami koronárních tepen. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013.
 82. LIPKOVÁ, Jolana, Anna VAŠKŮ a Monika GOLDBERGOVÁ. Polymorphisms in gene for TIMP1, TIMP2 and TIMP3 in relationship to factors describing rheumatoid arthritis. 2013.
 83. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Zuzana KOZÁČIKOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Vladimír VAŠKŮ. Polymorphisms in HLA-related genes and psoriasis heredity in patients with psoriasis. International Journal of Dermatology, USA: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 52, č. 8, s. 960-965. ISSN 0011-9059. doi:10.1111/ijd.12213.
 84. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jolana LIPKOVÁ, Nikolas PÁVEK, Petr NĚMEC, Jindra GATTEROVA, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. RELATION OF MMPS PROMOTER POLYMORPHISMS TO FACTORS DESCRIBING RHEUMATOID ARTHRITIS. In Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013. 2013.
 85. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Martin PLACHÝ, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. 24 hour ambulatory blood pressure values corresponding to office blood pressure value of 130/80 mm Hg. Kardiologia Polska, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2013, roč. 71, č. 7, s. 675-680. ISSN 0022-9032. doi:10.5603/KP.2013.0153.
 86. 2012

 87. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Adiponectin, its cardioprotective effects and genetic variability in relation to restenosis after percutaneous coronary intervention (PCI). In Adiponectin: Production, Regulation and Roles in Disease. New York: Nova Science Publishers, 2012. s. 23-38, 16 s. Endocrinology Research and Clinical Developments. ISBN 978-1-61942-165-3.
 88. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Laëtitia FAUVEAU, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana HODICKÁ, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Petr BIENERT. Adipophilin (ADRP/ADPH/PLIN2): Variability in Exonic Regions and Secretion of Adipophilin into Breast Milk. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.
 89. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Ota HLINOMAZ, Petra LINHARTOVÁ, Ladislav GROCH a Jiří VÍTOVEC. Apolipoprotein E Polymorphism Is Associated with Both Number of Diseased Vessels and Extent of Coronary Artery Disease in Czech Patients with CAD. Biomedical Papers, Olomouc, 2012, roč. 156, č. 2, s. 151-158. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.051.
 90. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metalloproteinázu-2 a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 3, s. 314-319. ISSN 1210-7859.
 91. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Vladimír KINCL, Vendula BARTÁKOVÁ, Marián HLAVNA a Jaroslav MELUZÍN. Association between three single nucleotide polymorphisms in eotaxin (CCL 11) gene, hexanucleotide repetition upstream and severity of coronary atherosclerosis. In 80th European Atherosclerosis Society Congress. 2012.
 92. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Vladimír KINCL, Marián HLAVNA, Vendula BARTÁKOVÁ, Michal JURAJDA a Jaroslav MELUZÍN. Association between three single nucleotide polymorphisms in eotaxin (CCL 11) gene, hexanucleotide repetition upstream, severity and course of coronary atherosclerosis. Journal of applied genetics, Poznań: Institute of plant genetics, Polish academy of sciences, 2012, roč. 53, č. 3, s. 271-278. ISSN 1234-1983. doi:10.1007/s13353-012-0104-2.
 93. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Jolana LIPKOVÁ, Nikolas PÁVEK, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Anna VAŠKŮ, Ilona PARENICOVA a Jindřich ŠPINAR. Association of LV dysfunction with MMP9 levels after MI with ST elevations. In Frontiers in Cardiovascular Biology 2012. 2012.
 94. LIPKOVÁ, Jolana, Nikolas PÁVEK, Jindra GATTEROVA, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Petr NĚMEC a Monika GOLDBERGOVÁ. Association of RANTES promoter polymorphism to RANTES circulating levels in RA. In Cytokines and Inflammation Congress 2012. 2012.
 95. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Daniela KODYTKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA. BAFF Levels Are Elevated in Paediatric Patients With Acute Lymphoblastic Leukaemia Compared to Other B-Lineage Neoplasms. Journal of Hematology, Elmer Press, 2012, roč. 1, č. 1, s. 20-22. ISSN 1927-1212. doi:10.4021/jh104e.
 96. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Marie TOMANDLOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. B-cell activating factor (BAFF) – a new factor linking immunity to diet? Central European Journal of Medicine, 2012, roč. 7, č. 3, s. 275-283. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-011-0153-7.
 97. KALINA, Dale Robert, Vegard Aas-Aune NORDHEIM, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Michal JURAJDA, Petr BIENERT, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Anna VAŠKŮ. B-cell activating factor: variability of selected exonic regions and association with acute lymphoblastic leukemia in paediatric patients. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.
 98. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Nikolas PÁVEK, Jolana LIPKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Martina STOURACOVA, Jindra GATTEROVA, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. Circulating cytokine pattern and factors describing rheumatoid arthritis: IL-15 as one of the biomarkers for RA? Biomarkers, Spojené státy americké: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 17, č. 7, s. 655-667. ISSN 1354-750X. doi:10.3109/1354750X.2012.719036.
 99. HÉŽOVÁ, Renata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Milana ŠACHLOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Marek SVOBODA, Lenka RADOVÁ, Igor KISS, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Common polymorphisms in GSTM1, GSTT1, GSTP1, GSTA1 and susceptibility to colorectal cancer in the Central European population. European Journal of Medical Research, London: Biomed Central, 2012, roč. 17, Jun, s. "nestránkováno". ISSN 0949-2321. doi:10.1186/2047-783X-17-17.
 100. JARKOVSKÝ, Jiří, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr KALA, Lenka MALÁSKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Martin POLOCZEK, Miroslav VYTISKA, Lenka KUBKOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, I. PARENICOVA, Simona LITTNEROVÁ, L. DOSTALOVA, P. KUBENA, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Determinants of Invasively Measured Aortic Pulse Pressure and its Relationship with B-type Natriuretic Peptides in Stable Patients with Preserved Left Ventricular Systolic Function. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE, 2012, roč. 11, č. 1, s. 32-40. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.67.
 101. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Dale Robert KALINA, Vegard Aas-Aune NORDHEIM, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA. Elevace plazmatických hladin BAFF (B-cell activating factor) u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií oproti B-lymfomům. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012.
 102. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, Vladimír VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, V. PETRUCHA a K. TRHANOVÁ. Eotaxin gene-potent gene biomarker in atopic dermatitis. In Abstrakts on CD-ROM, 21st EADV Congress Skin is vital, Praha. 1. vyd. Praha, 2012. s. nestránkováno, 1 s. ISBN 978-88-906829-2-6.
 103. HÉŽOVÁ, Renata, Alena KOVAŘÍKOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Milana ŠACHLOVÁ, Martina RÉDOVÁ, Anna VAŠKŮ, Marek SVOBODA, Lenka RADOVÁ, Igor KISS, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Evaluation of SNPs in miR-196-a2, miR-27a and miR-146a as risk factors of colorectal cancer. World Journal of Gastroenterology, Beijing, China: Baishideng, 2012, roč. 18, č. 22, s. 2827-2831. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v18.i22.2827.
 104. NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Jiří JARKOVSKÝ, Eva ČEŠKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Brian LEONARD a Luboš SOBOTKA. Influence of Nutritional Support on Nutritional and Mental Status in Dementia Patients with Alzheimer's Disease: Comparative and Intervention Study. In Johanna B. Knudsen. Malnutrition : Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012. s. 101-117, 17 s. ISBN 978-1-62100-351-9.
 105. HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Anna VAŠKŮ. Kortikotropin-releasing hormon a adrenokortikotropní hormon – možné markery některých těhotenských patologií. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 142-144. ISSN 1210-7832.
 106. VAŠKŮ, Anna, Jaroslav MELUZÍN, Jiří BLAHÁK, Vladimír KINCL, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan SITAR, Filip ZLÁMAL, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Jiří VÍTOVEC. Matrix metalloproteinase 13 genotype in rs640198 polymorphism is associated with severe coronary artery disease. DISEASE MARKERS, AMSTERDAM: IOS PRESS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 43-49. ISSN 0278-0240. doi:10.3233/DMA-2012-0902.
 107. PÁVEK, Nikolas, Jolana LIPKOVÁ, Petr NĚMEC, Jindra GATTEROVA, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ a Monika GOLDBERGOVÁ. MCP-1 AND RANTES CHEMOKINES AND FACTORS DESCRIBING RHEUMATOID ARTHRITIS. In 8th International Congress on Autoimmunity. 2012.
 108. VAŠKŮ, Vladimír, Zuzana KOZÁČIKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Šárka URBÁNKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Několik poznámek ke genetickému podkladu kožních chorob. Referátový výběr z dermatovenerologie, Praha: Czechopress Agency, s.r.o., 2012, roč. 54, č. 1, s. 8-14. ISSN 1213-9106.
 109. LIPKOVÁ, Jolana, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Per3 VNTR polymorphism and expression in acute myocardial infarction with ST elevation. In Frontiers in Cardiovascular Biology 2012. 2012.
 110. LOKAJ, Petr, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Kateřina HELÁNOVÁ, Roman MIKLÍK, Petr KUBENA, Marie PAŘENICOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Simona LITTNEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Pulse Pressure in Clinical Practice. European Journal of Cardiovascular Medicine, 2012, roč. 2, č. 1, s. 66-68. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.72.
 111. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jolana LIPKOVÁ, Nikolas PÁVEK, Jindra GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. RANTES, MCP-1 chemokines and factors describing rheumatoid arthritis. Molecular Immunology, 2012, roč. 52, 3-4, s. 273– 278. ISSN 0161-5890. doi:10.1016/j.molimm.2012.06.006.
 112. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUŠEK, Krystyna KLUZ, Lenka KUBKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Martin TESÁK, Ondřej TOMAN, Nikolas PÁVEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. The Association Between Levels of Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1 with Acute Heart Failure and Left Ventricular Dysfunction in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction Treated by Primary Percutaneous Coronary Intervention. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 2012, roč. 16, č. 10, s. 1172-1178. ISSN 1945-0265. doi:10.1089/gtmb.2012.0120.
 113. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Anna VAŠKŮ a Yvonne BENEŠOVÁ. Variabilita genu pro angiotenzinogen a vnímavost k roztroušené skleróze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 1, s. 38-43. ISSN 1210-7859.
 114. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL a Anna VAŠKŮ. Variability in CNR1 locus influences protein intake and smoking status in the Central-European population. Nutritional Neuroscience, Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2012, roč. 15, č. 4, s. 163-170. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830512Y.0000000001.
 115. ŠŤASTNÝ, Jiří, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Visfatin and its role in obesity development. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2012, roč. 6, č. 2, s. 120–124. ISSN 1871-4021. doi:10.1016/j.dsx.2012.08.011.
 116. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Visfatin is secreted into the breast milk and is correlated with weight changes of the infant after the birth. Diabetes Research and Clinical Practice, Ireland: Elsevier Ireland, 2012, roč. 96, č. 3, s. 355-361. ISSN 0168-8227. doi:10.1016/j.diabres.2011.06.009.
 117. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jiří ŠŤASTNÝ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Petr BIENERT, Dagmar ŠTAFOVÁ a Anna VAŠKŮ. Vistafin: Association with Genetic Variability in Vistafin (PBEF) Gene, Anthropometric Parameters and Dietary Composition in Obese and Non-Obese Central-European Population. In European Human Genetics Conference 2012. 2012.
 118. 2011

 119. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. A common variation in the cannabinoid 1 receptor (CNR1) gene is associated with pre-eclampsia in the Central European population. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, Amsterdam: Elsevier, 2011, roč. 155, č. 1, s. 19-22. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2010.11.004.
 120. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Adipsin (Complement Factor D) As a New Biomarker of Body Fat Distribution in Extremely Obese Central-European Population. In Body Fat: Composition, Measurements and Reduction Procedures. 1. vyd. New York: Novapublishers, 2011. s. 14-27, 13 s. Body Fat: Composition, Measurements and Reduction. ISBN 978-1-61324-332-9.
 121. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Josef TOMANDL, Petr BIENERT, Josef CHOVANEC, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Dalibor VALÍK. Agouti-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie. In Brněnské onkologické dny. 2011.
 122. VAŠKŮ, Anna, Jiří BLAHÁK, Daniel BAUMGARTNER a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Angiotensin Converting Enzyme I/D Polymorphism and Cardiovascular Risk: Disclosed Story. In Genes and Cardiovascular Function. 1st Edition. Neuveden: Springer, 2011. s. 121-134, 14 s. ISBN 978-1-4419-7206-4. doi:10.1007/978-1-4419-7207-1_13.
 123. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Ota HLINOMAZ, Petra LINHARTOVÁ a Ladislav GROCH. Apolipoprotein E ε2/ε3 genotype as a predictor of angiographic parameters in Czech patients with coronary artery disease. In EAS 2011 Satellite Meeting: Genetics and Epidemiology of Cardiovascular Disease. 2011.
 124. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Ota HLINOMAZ, Petra LINHARTOVÁ a Ladislav GROCH. Apolipoprotein E ε2/ε3 Genotype Is Associated with Lower Use of Lipid-lowering Drugs in Czech Patients With Coronary Artery Disease. In 9th International Congress on Coronary Artery Disease (ICCAD). 2011.
 125. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of eNOS gene polymorphisms T-786C and G894T with blood pressure variability in man. Physiological Research, Prague: Inst. Physiol., Acad. Sci. Czech Rep., 2011, roč. 60, č. 1, s. 193-197. ISSN 0862-8408.
 126. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1 1501 tagging rs 3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
 127. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Association of HLA-DRB1*1501 tagging rs3135388 gene polymorphism with multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 2011. ISSN 1352-4585.
 128. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Josef TOMANDL, Petr BIENERT, Josef CHOVANEC, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Dalibor VALÍK. Circulating Levels of Agouti-Related Peptide in Endometrial Cancer Survivors. World Journal of Oncology, 2011, roč. 2, č. 5, s. 232-237. ISSN 1920-4531. doi:10.4021/wjon385w.
 129. LIPKOVÁ, Jolana, Monika GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. CLOCK GENE PER3 IN RELATIONSHIP TO CHRONIC HEART FAILURE AND ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. In 15. setkání biochemiků a molekulárních biologů v Brně. 2011.
 130. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠIŠKOVÁ, Ladislav GROCH, Jan MÁCHAL a Anna VAŠKŮ. Difference in angiotensinogen haplotype frequences between chronic heart failure and advanced atherosclerosis patients - new prognostic factor? Physiological Research, Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci., 2011, roč. 60, č. 1, s. 55-64. ISSN 0862-8408.
 131. VESELÝ, Martin, Martin KÁBELA, Petr VLČEK, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Genetická variabilita nemocných s kolorektálním karcinomem: genotyp polymorfismu M235T v genu pro angiotensinogen asociován s operačním postupem. 2011. ISBN 978-80-87327-72-2.
 132. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, Vladimír VAŠKŮ, V. PETRUCHA, K. TRHANOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genetická variabilita v géne pro eotaxin u atopickej dermatitidy. In Abstrakta přednášek, 17. Národní dermatologický kongres, Brno 7.-8.10.2011. 2011.
 133. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus Rs3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 134. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, A FIALA a Josef BEDNAŘÍK. Genetický polymorfismus RS3135388 jako marker roztroušené sklerózy v HLA-DRB1*1501. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 135. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype x nutrient association of single-nucleotide polymorphisms in obesity-related genes with native dietary composition in the Central-European population. In European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam. 2011.
 136. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Dalibor VALÍK a Anna VAŠKŮ. Melanocortin system in cancer-related cachexia. Central European Journal of Medicine, Warsaw: Versita, 2011, roč. 6, č. 5, s. 550-557. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-011-0057-6.
 137. VAŠKŮ, Anna, Jiří BLAHÁK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Iva BARTOŇOVÁ, Vladimír KINCL a Jaroslav MELUZÍN. MMP-13 polymorphism (rs640198) in patients with confirmed CAD. In ISP a SHR 2010, Montreal, Kanada. 2011.
 138. NOVOTNY, Tomas, Jitka KADLECOVA, Martina RAUDENSKÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIANOVA, Anna VAŠKŮ, Petr NEUGEBAUER, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation Analysis Ion Channel Genes Ventricular Fibrillation Survivors with Coronary Artery Disease. PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY, MALDEN: WILEY-BLACKWELL, 2011, roč. 34, č. 6, s. 742-749. ISSN 0147-8389. doi:10.1111/j.1540-8159.2011.03045.x.
 139. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Anna VAŠKŮ a Yvonne BENEŠOVÁ. Polymorfizmy genu pro angiotenzin a jejich asociace s progresí choroby u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 140. BIENERT, Petr, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Filip ZLÁMAL, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL a Anna VAŠKŮ. Polymorphism +45T/G in ADIPOQ gene is not associated with ischemic heart disease in Central-European population. In European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam. 2011.
 141. HLAVNA, Marián, Lukáš KOHÚT, Jolana LIPKOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Anna VAŠKŮ. Relationship of resistin levels with endometrial cancer risk. Neoplasma, 2011, roč. 58, č. 2, s. 124-128. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_02_124.
 142. HÉŽOVÁ, Renata, Alena KOVAŘÍKOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Marek SVOBODA, Lenka RADOVÁ, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Stanovení jednonukleotidových polymorfizmů (SNP) v miR-196-a2, miR-27a a miR-146a a jejich vliv na riziko kolorektálního karcinomu. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011. ISSN 1802-4475.
 143. HÉŽOVÁ, Renata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Milana ŠACHLOVÁ, Anna VAŠKŮ, Marek SVOBODA, Lenka RADOVÁ, Igor KISS, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Stanovení polymorfizmů v genech pro gluthathion-S-transferázy v souvislosti s chemoprotektivním účinkem fytochemikálií zeleniny rodu Brassica a jejich vliv na riziko kolorektálního karcinomu. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011. ISSN 1802-4475.
 144. LIPKOVÁ, Jolana, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. TIMP2 polymorphism, left ventricular function and prognosis after myocardial infarction with ST elevation. 2011. ISSN 1018-4813.
 145. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Two frequent polymorphisms of angiotensinogen and their association with multiple sclerosis progression rate. Journal of the Neurological Sciences, Elsevier Science, 2011, roč. 303, 1-2, s. 31-34. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.01.020.
 146. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 147. 2010

 148. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Josef CHOVANEC a Anna VAŠKŮ. A common Polymorphism in the Cannabinoid Receptor Type I Gene (CNR1) is Associated with Pre-eclampsia in the Central-European population. 2010. ISSN 1018-4813.
 149. PAŘENICA, Jiří, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUŠEK, Krystyna PRYMUSOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, D. TOMČÍKOVÁ, Ondřej TOMAN, Martin TESÁK, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. ACE gene insertion/deletion polymorphism has a moderate influence on the acute development of left ventricular dysfunction in patients with ST elevation myocardial infarction treated with primary PCI. BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Centrak ltd., 2010, roč. 10, č. 60. ISSN 1471-2261.
 150. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfismů v genu pro gelatinázu A s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 151. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Association of A1166C Polymorphism in AT(1) Receptor Gene with Baroreflex Sensitivity. Physiological Research, Praha: Institute of Physiology, Academy of Sci, 2010, roč. 59, č. 4, s. 517-528. ISSN 0862-8408.
 152. NĚMEC, Petr, MP GOLDBERGOVA, Jiřina GATTEROVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of polymorphisms in interleukin-10 gene promoter with autoantibody production in patients with rheumatoid arthritis. Ann N Y Acad Sci, New York, USA: New York Academy of Sciences, 2010, roč. 1173, Sept. ISSN 0077-8923.
 153. PANOVSKÝ, Roman, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Milan KAMÍNEK, Jiří MAYER, Stanislav JANOUŠEK, Vladimír KINCL, Ladislav GROCH a Milan NAVRÁTIL. Association of polymorphisms of zinc metalloproteinases with clinical response to stem cell therapy. Herz Cardiovascular Diseases, Organ des Bundesverbandes Niedergelassen, 2010, roč. 35, č. 5, s. 309-315. ISSN 0340-9937.
 154. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Jolana LIPKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Comparison of agouti-related peptide levels in peripheral blood of postpartum pre-eclamptic and non pre-eclamptic women and in umbilical cord blood from their pregnancies. Diabetes Research and Clinical Practice, Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2010, roč. 89, č. 3, s. e53-e55. ISSN 0168-8227.
 155. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Iva BARTOŇOVÁ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Krystyna PRYMUSOVÁ, Josef TOMANDL, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. ELEVATED TIMP-1 LEVELS IN HEART FAILURE AND ASSOCIATION BETWEEN TIMP-1. In 15th WORLD CONGRESS ON HEART DISEASE and ANNUAL SCIENTIFIC SESSIONS 2010. 2010.
 156. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, V. PETRUCHA, K. TRHANOVÁ a Anna VAŠKŮ. Eotaxin gen -426C-T, -384A-G and 67G-A single-nucleotide polymorphisms and atopic dermatitis in Czech adult AD patients. In 7th Spring Symposium, EADV Cavtat 2010, Chorvatsko, 13.-16.5.2010 - Abstrakta na CD. 1. vyd. Cavtat, 2010. s. P019, 1 s.
 157. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Dana HONSOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Four promoter polymorphisms (-1823T/C, -1744 G/C, -834 C/T a -775 A/T) in SCN5A gene in ischemic patients with impantable cardiovertor defibrillator. In ISP a SHR 2010, Montreal, Kanada. 2010.
 158. HÝŽA, Petr, Libor STREIT, Eduard GOPFERT, Daniel SCHWARZ, Michal MASAŘÍK, Michal JURAJDA, Anna VAŠKŮ a Jiří VESELÝ. Gene Expression of the Endothelin-1 in Vasospastic Flap Pedicle - an Experimental Study on a Porcine Model. ACTA VETERINARIA BRNO, VFU Brno: VFU Brno, 2010, roč. 79, č. 3, s. 453-457. ISSN 0001-7213.
 159. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype X nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. BRITISH JOURNAL OF NUTRITION, 2010, roč. 103, č. 3, s. 352-359. ISSN 0007-1145. doi:10.1017/S0007114509991887.
 160. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Dana BUČKOVÁ, Dagmar KINDLOVÁ, Vincent IZAKOVIČ a Anna VAŠKŮ. Haplotype analysis of interleukin 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic disorders. Human Immunology, USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2010, roč. 71, č. 6, s. 592-597. ISSN 0198-8859. doi:10.1016/j.humimm.2010.03.004.
 161. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Nečas MIROSLAV a Vladimír VAŠKŮ. Matrix Metalloproteinase-2 Promoter Genotype as a Marker of Cutaneous T-Cell Lymphoma Early Stage. Journal of Biomedicine and Biotechnology, USA, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2010, roč. 2010, 2010:80590, s. 1-5. ISSN 1110-7243.
 162. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Anna VAŠKŮ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in ventricular fibrillation survivors with coronary artery disease. 2010. ISSN 1547-5271.
 163. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. P-073 Matrix Metalloproteinase-2 promoter genotype as a marker of cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) early stage pharmacogenetic aspects. In 14th International SHR Symposium. 2010.
 164. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Dana HONSOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Risk genotypes in SCN5A and ANK2 genes for hyperthrophy in patients with severe arrhythmias. In European Human Genetics Conference 2010, Gothenburg, Švédsko. 2010.
 165. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Jiří PAŘENICA, Martin POLOCZEK a Anna VAŠKŮ. RXRA introne polymorphism and ABO blood groups in chronic heart failure. Cent. Eur. J. Biol, 2010, roč. 6, č. 5. ISSN 1895-104X.
 166. KOZÁČIKOVÁ, Zuzana, V. PETRUCHA, K. TRHANOVÁ, Anna VAŠKŮ a Vladimír VAŠKŮ. Single-nukleotidové polymorfizmy -426C-T, -384A-G and 67G- A genu pro eotaxin u dospělých pacientů s atopickou dermatitídou. In 2. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba - Abstrakta, Brno, 15.10.2010. 1. vyd. Brno: Grifart, 2010. s. 35.
 167. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Iva BARTOŇOVÁ, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Ondřej TOMAN, Jan MAŇOUŠEK, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. TIMP1 in STEMI patients - a new prognostic factor? In ESC 2010. 2010.
 168. 2009

 169. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Association between variants in the genes for leptin, leptin receptor, and proopiomelanocortin with chronic heart failure in the Czech population. Heart Vessels, Japonsko: Springer Japan, 2009, roč. 24/2009, č. 2, s. 131-137. ISSN 0910-8327.
 170. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ a Petr BIENERT. Association Between Variants in the Genes for Leptin, Leptin Receptor and Proopiomelanocortin with Chronic Heart Failure in the Czech Population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 2009. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 387-387, 1 s.
 171. MELUZÍN, Jaroslav, Anna VAŠKŮ, Vladimír KINCL, Roman PANOVSKÝ a Taťána ŠRÁMKOVÁ. Association of coronary artery disease, erectile dysfunction, and endothelial nitric oxide synthase polymorphisms. Heart Vessels, 2009, roč. 24, č. 3, s. 157-163. ISSN 0910-8327.
 172. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA-GOLDBERGOVA, Jindra GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslava SOUČEK. Association of polymorfism in interleukin-10 gene promoter with antibody production in patients with rhematoid arthritis. Ann N Y Acad Sci, New York, USA: New York Academy of Sciences, 2009, roč. 1173, č. 25, s. 501-508. ISSN 0077-8923.
 173. PANOVSKÝ, Roman, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Stanislav JANOUŠEK, Jiří MAYER, Milan KAMÍNEK, Vladimír KINCL, Ladislav GROCH a Milan NAVRÁTIL. Association of polymorphisms of zinc metalloproteinases with clinical response to stem cell therapy. European Heart Journal, 2009, roč. 30, Abstr.Supp, s. 500. ISSN 0195-668X.
 174. KINCL, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Jiří SEMÉNKA a Ladislav GROCH. Association of the eNOS 4a/b and -786T/C polymormphisms with coronary artery disease, obesity and diabetes mellitus. Folia Biologica, Praha, 2009, roč. 55, č. 5, s. 187-191. ISSN 0015-5500.
 175. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA-GOLDBERGOVA, Jindra GATTEROVA, Zdeněk FOJTÍK, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 1082 G/A promoter polymorphism of interleukin - 10 gene with the antibodies production in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol, London: Springer, 2009, roč. 28, č. 8, s. 899-905. ISSN 0770-3198.
 176. NĚMEC, Petr, Goldbergova M PAVKOVA, Jiřina GATTEROVA, Zdeněk FOJTÍK, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the -1082 G/A promoter polymorphism of interleukin-10 gene with the autoantibodies production in patients with rheumatoid arthritis. Clin. Rheumatol, 2009, roč. 8, č. 28. ISSN 0770-3198.
 177. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jindřich ŠPINAR, Jarmila LAUŠOVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of TIMP-2 intron polymorphism with LV systolic dysfunction in acute MI. In 8th International Congress on Coronary Artery Disease 2009. 2009.
 178. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Jan MAŇOUSEK, Martin TESÁK, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. Assocition of the ACE gene I/D polymorphism and left myocardial systolic dysfunction in patients with acute ST elevations myocardial infarction treated by primary PCI. In Heart Failure 2009. 2009.
 179. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Common polymorphism +45T/G in adiponectin gene as potential modulator of in-stent restenosis development. International Journal of Cardiology, Elsevier, 2009, roč. 2009, xx, s. XX-XX. ISSN 0167-5273.
 180. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population. Genes and Nutrition, New Century Health Publishers, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 207-213. ISSN 1555-8932.
 181. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Genetic variants of the Endocannabinnoid receptor type I (CNR1) gene: association with susceptibility to cutaneous T-cell lymphoma. In Journal of Investigative Dermatology. 2009. vyd. USA: Nature Publishing Group, Macmillan Publishers Ltd, 2009. s. S51-51, 1 s. ISSN 0022-202X.
 182. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Petr BIENERT. Genetic variants of the proopiomelanocortin (POMC) gene: association with psoriasis susceptibility. In Journal of Investigative Dermatology. 2009. vyd. USA: Nature Publishing Group, Macmillan Publishers Ltd, 2009. s. S51-51, 1 s. ISSN 0022-202X.
 183. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Genetic Variation and Plasma Level of the Gelatinase A (Matrix Metalloproteinase-2) and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 (TIMP-2) in Multiple Sclerosis. In Neurology. 11 (Suppl.3). USA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2009. s. A34, 1 s. ISSN 0028-3878.
 184. CHMELÍKOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ a Anna VAŠKŮ. Genetic variation in the endocannabinoid system modulates acute myocardial infarction risk and plasma cholesterol level. In Folia Medica Cassoviensia. 2009. vyd. Košice, 2009. s. 24-25. ISBN 978-80-7097-759-0.
 185. VAŠKŮ, Anna. Genetics and Medicine: Reality and Future. In 10th International Congress of Dermatology. 2009.
 186. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype 3 nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. British Journal of Nutrition, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, roč. 2009, č. 14, s. 1-8. ISSN 0007-1145.
 187. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotypes-by-nutrient associations of common polymorphisms in obesity-related genes within the Czech population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 209. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 252-252, 1 s.
 188. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ a Anna VAŠKŮ. MATRIX METALLOPROTEINASE -2 GENE VARIABILITY IN PSORIASIS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 303-303, 1 s.
 189. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Veronika SLONKOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-2 promoter variability in psoriasis. Archives of Dermatological Research, Německo: Springer Verlag, 2009, roč. 301, č. 6, s. 467-473. ISSN 0340-3696.
 190. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Hana NOVOTNÁ, Jiří LITZMAN, Pavel ŠTOURAČ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 as biomarkers of various courses in multiple sclerosis. Multiple sclerosis, Basingstoke: Arnold, 2009, roč. 15, č. 3, s. 316-322. ISSN 1352-4585.
 191. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Miroslav NEČAS a Anna VAŠKŮ. MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) C677T polymorphism and psoriasis. Clinical and Experimental Medicine, Milan: Springer, 2009, roč. 9, č. 4, s. 327-331. ISSN 1591-8890.
 192. RAUDENSKÁ, Martina, Tomáš NOVOTNÝ, Alexandra BITTNEROVÁ a Anna VAŠKŮ. Mutational Screening of SCN5A in Patients Suspected of LQTS. In European Journal of Heart Failure Supplements 2009; Vol. 8(2). 2009.
 193. NEUGEBAUER, Petr, M GOLDBERGOVÁ-PÁVKOVÁ, Petr KALA, Otakar BOČEK, Petr JEŘÁBEK, Martin POLOCZEK, Miroslav VYTISKA, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, J JARKOVSKÝ, Bořivoj SEMRÁD, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. Nuclear receptors gene polymorphism and risk of restenosis and clinical events following coronary stenting. Vnitřní lékařství, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1135-10140.
 194. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Pharmacogenetic Contribution of Leptin Gene Polymorphism in Cutaneous T-Cell Lymphoma. International Journal of Clinical and Experimental Pathology, USA: e-Century Publishing Corporation, Madiso, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 163-168. ISSN 1936-2625.
 195. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polymorfismy v genu pro gelatinázu A (Matrix-metalloproteinázu-2) a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 (TIMP-2) u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
 196. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Anna VAŠKŮ a Svatava TSCHÖPLOVÁ. Polymorfizmus genu pro MMP-1 u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105(2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
 197. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Polymorphims in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Research Progress in Tumor Markers. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2009. s. 15-25, 10 s. Research Progress in Tumor Markers. ISBN 978-1-60456-692-5.
 198. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Relation between adiponectin 45 T/G polymorphism and dietary composition in the Czech population. Diabetes Research and Clinical Practice, Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2009, roč. 84/2009, č. 3, s. 329-331. ISSN 0168-8227.
 199. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Veronika SLONKOVÁ. RELATIONS BETWEEN THREE POLYMORPHISMS IN HLA RELATED GENES AND HEREDITY IN PSORIASIS PATIENTS. In 6th EADV Spring Symposium on Psoriasis. 2009. vyd. Bukurešť: EADV, 2009. s. 310-310, 1 s.
 200. HŘEBCOVÁ, Jana, Šárka SKORKOVSKÁ a Anna VAŠKŮ. Srovnání kontaktní a imerzní techniky ultrazvukové biometrie s ohledem na cílovou pooperační refrakci. Česká a slovenská oftalmologie, 2009. ISSN 1211-9059.
 201. HÚSKA, Dalibor, Ivo FABRIK, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Michal MASAŘÍK, Jaromír HUBÁLEK, Anna VAŠKŮ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN a René KIZEK. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance. Sensors, Basel, Switzerland: MDPI, 2009, roč. 9, č. 3, s. 1355-1369. ISSN 1424-8220.
 202. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, Umar CHOUDRY, Libor STREIT, Giovanni BISTONI a Andrej SUKOP. The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta Chir Plast, 2009, roč. 51, č. 1, s. 21-5. ISSN 0001-5423.
 203. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, U. CHOUDRY, Libor STREIT, G. BISTONI a A. SUKOP. The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta chirurgiae plasticae, Praha: Czech Medical Association JEP, 2009, roč. 51, č. 1, s. 21-25. ISSN 0001-5423.
 204. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, U. CHOUDRY, Libor STREIT a A. SUKOP. The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta chirurgiae plasticae, Prague: CMA JEP, 2009, roč. 51, č. 1, s. 15-19. ISSN 0001-5423.
 205. HÝŽA, Petr, Jiří VESELÝ, Daniel SCHWARZ, Anna VAŠKŮ, Libor STREIT, Umar CHOUDRY a Andrej SUKOP. The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgicaly provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta Chir Plast, 2009, roč. 51, č. 1, s. 15-19. ISSN 0001-5423.
 206. CHMELÍKOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ a Anna VAŠKŮ. Variability in the endocannabinoid system genes, FAAH and CNR1, changes the risk of acute myocardial infarction and plasma cholesterol level. In European Journal of Heart Failure Supplements. 2009. vyd. Nice, France: Heart Failure Association, 2009. 1 s.
 207. VAŠKŮ, Anna, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Dana SVOBODOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Variants of SCN5A gene and severe arrhythmias. In Heart Failure 2009, Nice 31. 5 - 2. 6. 2009. 2009.
 208. VAŠKŮ, Anna. Využití farmakogenetiky při léčbě warfarinem-editorial. Vnitřní lékařství, Praha: Galén, s.r.o., 2009, roč. 55, č. 6, s. 541. ISSN 0042-773X.
 209. PANOVSKÝ, Roman, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Milan KAMÍNEK, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Milan NAVRÁTIL, Stanislav JANOUŠEK, Vladimír KINCL a Karin POLOKOVÁ. Vztah polymorfismu genu metalloproteinazy-2 a klinické odpovědi na implantaci autologních mononukleárních buněk kostní dřeně u nemocných s akutním infarktem myokardu. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno, Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1. ISSN 0010-8650.
 210. 2008

 211. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. . Asociace promotorového polymorfismu 5A/6A v genu pro MMP-3 s RTG progresí revmatoidní artritidy. Vnitřní lékařství, Brno: Medical Healthworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 5, s. 568. ISSN 0042-773X.
 212. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. . Association of the -1082 A/G polymorphism in Interleukin-10 gene promoter with autoantibody production in patients with rheumatoid arthritis. Čes Revmatologie, Praha: ČSL JEP, 2008, roč. 12, suppl 1, s. 12. ISSN 1210-7905.
 213. KINCL, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Jiří SEMÉNKA a Ladislav GROCH. Asociace polymorfismu eNOS 4a/b s ischemickou chorobou srdeční, obezitou a diabetes mellitus. 2008.
 214. CHMELÍKOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Asociace polymorfizmů v genech pro FAAH a CNR1 se zvýšeným rizikem infarktu myokardu a hladinou cholesterolu u pacientů s chronickým srdečním selháním. In 6.konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti. 2008. ISBN 1213-807X.
 215. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 108. ISSN 1210-7859.
 216. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J GATTEROVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Asociace promotorového polymorfismu -1082 G/A v genu pro interleukin-10 s produkcí autoprotilátek u revmatoidní artritidy. Čes. Revmatologie, Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 16, č. 3, s. 104-109. ISSN 1210-7905.
 217. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA GOLDBERGOVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of polymorfisms in Interleukin-10 gene promoter with autoantibody production in patinets with rheumatoid arthritis. Intern J Rheumatic Diseases, 2008, roč. 11, suppl 1, s. 102. ISSN 1756-1841.
 218. KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal BERÁNEK, Anna VAŠKŮ, Sandra BARRAL a Jürg OTT. Cena České diabetologické společnosti a společnosti Servier za nejlepší originální práci v oblasti diabetologie za rok 2007. : Česká diabetologická společnost JEP, 2008.
 219. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Definition of 24hour ambulatory blood pressure values corresponding to office blood pressure values of 130/80 mmHg. Journal of Hypertension, London: Lippincott Williams, 2008, roč. 26, Suppl 1, s. S293-S293. ISSN 0263-6352.
 220. VAŠKŮ, Anna. DNA diagnostika komplexních nemocí: současnost a perspektiva. In Brněnský genetický den, 16. 10. 2008, Brno, Sborník abstrakt. 2008. 1 s.
 221. BERÁNEK, Michal, Petr KOLÁŘ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genetic variations and plasma levels of the Gelatinase A (matrix metalloproteinase-2) and Gelatinase B (matrix metalloproteinase-9) in proliferative diabetic retinopathy. Molecular Vision, 2008, roč. 14, č. 1, s. 1114-1121. ISSN 1090-0535.
 222. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Genetics of humoral and cytokine activation in heart failure and its importance for risk stratification of patients. Experimental and Molecular Pathology, USA: The Human Press, 2008, roč. 84, č. 7, s. 250-255. ISSN 0014-4800.
 223. KINCL, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Jiří SEMÉNKA a Ladislav GROCH. Genový polymorfismus eNOS 4a/b u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In Výroční sjezd ČKS. 2008.
 224. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Martin POLOCZEK, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav GROCH, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. HAPLOTYPE OF FOUR MMP2 GENE PROMOTER POLYMORPHISMS AS PROTECTION VARIANT FOR ISCHEMIC HEART DISEASE AHEAD OF PROGRESSION TO HEART FAILURE. In The 1st World Congress on Controversies in Cardiovascular Disease: Diagnosis, Treatment and Interventions (C-Care). 2008.
 225. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Is there any link between severe pre-eclampsia and defined polymorphisms in leptin and adiponectin genes? The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Japonsko: IngentaConnect, 2008, roč. 2008, XX, s. XXX. ISSN 1341-8076.
 226. VAŠKŮ, Anna. K perspektivám DNA diagnostiky u komplexních nemocí: variabilita promotoru genu pro MMP-2. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky, 27.-28.11.2008, Brno, Sborník abstrakt. 2008. s. 1.
 227. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 14 (Suppl 1). 2008. s. 559. ISSN 1352-4585.
 228. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA, Hana NOVOTNÁ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 2008, roč. 205, 1-2, s. 105-109. ISSN 0165-5728.
 229. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, H. NOVOTNÁ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Anna VAŠKŮ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 in multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 255 (Suppl). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008. s. 114. ISSN 0340-5354.
 230. VAŠKŮ, Anna. Molekulární patofyziologie komplexních nemocí 2008. In 17. konference českých a slovenských patofyziologů, Sborník abstrakt. 2008. vyd. 2008. s. 5.
 231. NOVOTNÝ, Tomáš, A. BITTNEROVÁ, A. FLORIÁNOVÁ, D. KUDEROVÁ, Irena DOHNALOVÁ, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ, M. RAUDENSKÁ, Anna VAŠKŮ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in sudden death survivors - a pilot study. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione, 2008, roč. 11, č. 4, s. 40.
 232. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. No association of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin gene with food preferences in the Czech population. Nutritional Neuroscience, Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 2-8. ISSN 1028-415X.
 233. VAŠKŮ, Anna, Jiří VOKURKA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Obesity-related genes variability in Czech patients with sporadic colorectal cancer: preliminary results. Int J Colorectal Dis, Heidelberg: Springer, 2008, XX, XX, s. x-x. ISSN 0179-1958.
 234. VAŠKŮ, Anna, Jiří VOKURKA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Obesity-related genes variability in Czech patients with sporadic colorectal cancer: preliminary results. International Journal of Colorectal Disease, Heidelberg, Německo: Springer Verlag, 2008, roč. 15/2008, xx, s. xx. ISSN 0179-1958.
 235. KAŇKOVÁ, Kateřina, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA, Michal MASAŘÍK, Lukáš PÁCAL a Anna VAŠKŮ. Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 46 s. Portal of MU’s Faculty of Medicine [online]. ISSN 1801-6103.
 236. NĚMEC, PETR, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Marie ŠTOURAČOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorphism in the tumor necrosis factor-alpha gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population. Clin Rheumatol, London: Springer, 2008, roč. 27, č. 1, s. 59-65. ISSN 0770-3198.
 237. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M. STOURACOVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorphism in the tumor necrosis factor-alpha gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population. Clin Rheumatol, London: Springer, 2008, roč. 27, č. 1, s. 59-65. ISSN 0770-3198.
 238. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Martin POLOCZEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav GROCH a Anna VAŠKŮ. Protection Variant of MMP2 Polymorphism Haplotype - A New Prognostic Factor for Ischemic Heart Disease Ahead of Progression to Heart Failure? In Innovations in Cardiovascular Interventions. 2008.
 239. HŘEBCOVÁ, Jana a Anna VAŠKŮ. Srovnání kontaktní a imerzní techniky ultrazvukové biometrie. Cesk Slov Oftalmol., Praha: Nakldatelství Olympia, a.s., Praha, 2008, roč. 64, č. 1, s. 16-18. ISSN 1803-6597.
 240. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA, Martin PLACHÝ, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Stanovení hodnot 24-hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku odpovídajících kazuálnímu tlaku 130/80 mmHg. Vnitřní lékařství, Brno: Excerpta medica, 2008, roč. 54, č. 2, s. 146-149. ISSN 0042-773X.
 241. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. The relationship between leptin plasma levels and blood pressure in extremely obese Czech individuals. In Central European Congress on Obesity ( CECON 2008) : from nutrition to metabolic syndrome. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity, 2008. s. 81-81, 1 s. ISBN 978-80-254-2733-0.
 242. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms within the adiponectin gene are associated with food preferences in extremely obese Czech individuals. In 1st Central European Congress on Obesity. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity, 2008. s. 47-47, 1 s. ISBN 978-80-254-2733-0.
 243. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Two Common Polymorphisms Within The Adiponectin Gene Are Associated With Food Preferences In Extremely Obese Czech Individuals. In 13th International SHR Symposium. 2008. vyd. Praha: Institute for Clinical and Experimental Physiology, Prague, 2008. s. 85-85, 1 s.
 244. HLADÍKOVÁ, Magdaléna, Pavel ŠTOURAČ, Yvonne BENEŠOVÁ a Anna VAŠKŮ. Two polymorfisms of angiotensinogen gene and their association with multiple sclerosis. In Multiple sclerosis. 14 (Suppl.1). 2008. s. S68, 1 s. ISSN 1352-4585.
 245. ZELINKA, Jiří, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří PAŘENICA, Martin POLOCZEK, Petr KALA, Ondřej TOMAN, Petr NEUGEBAUER, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. Úloha polymorfizmu v promotoru genu pro MMP3 ve vztahu k akutnímu infarktu myokardu (AIM) - pilotní studie. In 6.Konference Pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti. 2008. ISBN 1213-807X.
 246. DOHNALOVÁ, Irena, Tomáš NOVOTNÝ, A. BITTNEROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Ondřej TOMAN, J. KADLECOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Karel CHROUST, M. RAUDENSKÁ, Anna VAŠKŮ a Jindřich ŠPINAR. Variability of clinical symptoms in patients with genetically confirmed diagnosis of long QT syndrome. Slovenska kardiologia, 2008, ř, suppl.1, s. 60.
 247. 2007

 248. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Are common leptin promoter polymorphisms associated with restenosis after coronary stenting? Heart Vessels, Japan: Springer Japan, 2007, roč. 2007, 22(5), s. 310-5. ISSN 0910-8327.
 249. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Are common variants in leptin and leptin receptor genes associated with specific eating patterns in the Czech population? In European Journal of Human Genetics. 2007.
 250. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Asociace polymorfizmů v genu pro MMP-2 a TIMP-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: ČLS, 2007, 'roč.70', č. 103, s. 73. ISSN 1210-7859.
 251. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J. GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Associace polymorfismů promotoru genu pro IL-10 s produkcí autoprotilátek u revmatoidní artritidy:Pravděpodobně nový prognostický faktor progrese onemocnění. Rheumatológia, 2007, roč. 21, č. 4, s. 1-2. ISSN 1210-7905.
 252. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Marcela ŠTOURAČOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 14035A/T promoter polymorphism of the IL-15 gene with the IL-15 production in patients with rheumatoid arthritis: A possible new prognostic factor of the disease progression. 2007.
 253. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J. GATTEROVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 5A/6A promoter polymorphism of the MMP-3 gene with the Radiographic Progession of rheumatoid arthritis. In Annals of the new York Academy of Sciences. New York: New York Acad. Sci., 2007. s. 166-176, 11 s. Autoimmunity, Part B Novel Applications of Basic R. ISBN 1-57331-709-8.
 254. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA-GOLDBERGOVA, Jindra GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 5A/6A promoter polymorphism of the MMP-3 gene with the radiographic progression of rheumatoid arthritis. Ann N Y Acad Sci., New York, USA: N Y Acad Sci, 2007, roč. 1110, č. 1, s. 166-176. ISSN 0077-8923.
 255. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Baroreflex Sensitivity And A1166C Polymorphism In AT1 Receptor Gene. 2007.
 256. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Citlivost baroreflexu a polymorfismus A1166C v genu pro AT1 receptor. In Sborník abstrakt 51. Studentské vědecké konference LF MU. 2007.
 257. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Clinical significance of endothelin polymorphisms G8002A and -3A/4A in chronic heart failure patients. In Abstract book Mediterranean Cardiology Meeting. 2007.
 258. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Common variants in leptin and leptin receptor genes are associated with specific eating patterns in the Czech population. In Addiction and Eating Disorders: Neurobiology and Comorbidities. 2007. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 49-50, 1 s. ISBN 978-80-87041-18-5.
 259. VAŠKŮ, Vladimír a Anna VAŠKŮ. Dermatologie a genetika 2007. Čes.-slov. Dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2007, roč. 82, č. 3, s. 121-126. ISSN 0009-0514.
 260. KAŇKOVÁ, Kateřina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal BERÁNEK, Anna VAŠKŮ, Sandra BARRAL-RODRIGUEZ a Jurg OTT. Genetic risk factors for diabetic nephropathy on chromosomes 6p and 7q identified by the set-association approach. Diabetologia, Germany: Springer Verlag Berlin, 2007, roč. 50, č. 5, s. 990-999. ISSN 0012-186X.
 261. BERÁNEK, Michal, Petr KOLÁŘ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genetic variation and plasma level of the basic fibroblast growth factor in proliferative diabetic retinopathy. Diabetes Res Clin Pract, Elsevier, 2007, roč. 79, č. 2, s. 362-367. ISSN 0168-8227.
 262. ŠEBELOVÁ, Šárka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Interleukin-18 and its three gene polymorphisms relating to allergic rhinitis. J Hum Genet, Springer, 2007, roč. 52, č. 2, s. 152-158. ISSN 1434-5161.
 263. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je humorální aktivace u srdečního selhání ovlivněna genetickou dispozicí? Cor et Vasa, Praha: MedProGO, 2007, roč. 47, č. 4, s. 127-133. ISSN 0010-8650.
 264. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 genes polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2007, Volume 254, May 2007, s. III/68-III/68. ISSN 0340-5354.
 265. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-9 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Multiple sclerosis, Basingstoke: Arnold, 2007, roč. 2007, č. 13, s. S203-203. ISSN 1352-4585.
 266. NOVÁKOVÁ, Marie, Viera BRUDEROVÁ, Zdena SULOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Ľubica LACINOVÁ, Richard KVETŇANSKÝ, Anna VAŠKŮ, Peter KAPLAN, Olga KRIŽANOVÁ a Dana JURKOVIČOVÁ. Modulation of expression of the sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions. General Physiology and Biophysics, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 26, č. 2, s. 110-117. ISSN 0231-5882.
 267. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ - GOLDBERGOVÁ, Magda ŠTOURAČOVÁ, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a J. GATTEROVA. Polymorphism in the tumor necrosis factor-alfa gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population. Clin. Rheumatol., 2007, roč. 13, č. 3, s. 59-65. ISSN 1076-1608.
 268. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in Energy Homeostasis Genes are Associated with Cutaneous T-Cell Lymphoma. In Tumor Markers Research Perspectives. New York: Nova Publishers, 2007. s. 5-15, 10 s. XX - in press. ISBN 1-60021-423-1.
 269. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr BIENERT, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin gene variability and chronic heart failure:no association so far. In European Journal of Human Genetics. 2007.
 270. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Three Retionoid X Receptor Gene Polymorphisms in Plaque Psoriasis and Psoriasis Guttata. Dermatology, Basilej: Karger AG, 2007, roč. 02/2007, č. 214, s. 118-124. ISSN 1018-8665.
 271. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Kateřina KAŇKOVÁ, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms in leptin and adiponectin genes are not associated with preeclampsia in the Czech population. In International Journal of Obesity, vol 37, no 1. 2007. ISSN 0307-0565.
 272. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Bohumil FIŠER. Vliv polymorfismu C5266T v genu pro nNOS na variabilitu v srdečním intervalu. 2007.
 273. 2006

 274. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. Clin Exp Allergy, England: Blackwell Science, 2006, roč. 36, č. 12, s. 1592-1601. ISSN 0954-7894.
 275. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases. In Abstract book. Vienna, Austria: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006. s. 267. ISBN 3-9810999-0-7.
 276. NECHVÁTALOVÁ, Jana, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Angiotensinogen as susceptibility gene for multiple sclerosis in women? Neurologie pro praxi, Suplementum B, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B57. ISSN 1213-1814.
 277. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Are leptin gene promoter polymorphisms associated with restenosis after coronary stenting? In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Hungary: INSERM, France, 2006. s. 51-51, 1 s.
 278. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Asociace polymorfismů T-786C a G894T v genu pro eNOS s variabilitou v krevním tlaku. In Sborník abstrakt, XXXII. Den mladých kardiologů. 2006.
 279. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Asociace polymorfismů T-786C a G894T v genu pro eNOS s variabilitou v krevním tlaku. 2006.
 280. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Asociace variant polymorfismů v genu pro endothelin-1 (EDN) s terapií u pacientů s kožními T-lymfomy. Časopis lékařů českých, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 144-147. ISSN 0008-7335.
 281. JÍRA, Miroslav, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Bohumil FIŠER. Association of eNOS gene polymorphisms T-786C and G894T with blood pressure variability. 2006.
 282. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Atanas-Ivan BELKOV. Association of leptin and adiponectin polymorphisms with endometrial cancer. In International Journal of Gynecological Cancer. Supp 3. London, UK: Blackwell Publishing, 2006. s. 780-780, 1 s.
 283. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Anna VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Petr BIENERT. ASSOCIATION OF LEPTIN GENETIC POLYMORPHISM -2548 G/A WITH GESTATIONAL DIABETES. Genes and Nutrition, New Century Health Publishers, 2006, roč. 2/2006, č. 2, s. 117-124. ISSN 1555-8932.
 284. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Association study of promoter polymorphisms within NOS3 gene with allergic diseases. International Archives of Allegy and Immunology, Basel (Switzerland): S. Karger AG, 2006, roč. 141, č. 2, s. 103-109. ISSN 1018-2438.
 285. SWAMY, Ganesha, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Ota HLINOMAZ a Anna VAŠKŮ. Atrial Natriuretic Peptide: IS ANP associated with restenosis after Coronary Artery Disease? In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Hungary: INSERM, France, 2006. s. 82-82, 1 s.
 286. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Contribution to pharmacogenetic aspects in cutaneous T-cell lymphomas-Evidence for possible leptin variability involvement? In JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. New York: Elsevier Science, 2006. s. 66-67, 1 s. ISSN 0926-9959.
 287. VAŠKŮ, Anna. Člen podkomise POK5. : Grantová agentura České republiky, 2006.
 288. VAŠKŮ, Anna, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Miroslav SOUČEK a Jiří VÍTOVEC. Farmakogenetika chronického srdečního selhání-beta blokátory. Cas Lek Cesk, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 145, č. 2, s. 148-152. ISSN 0008-7335.
 289. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kateřina KAŇKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphism in the manganese superoxide dismutase (MnSOD) gene in patients with asthma. Clinical Biochemistry, ELSEVIER, 2006, roč. 39, č. 3, s. 299-302. ISSN 0009-9120.
 290. IZAKOVIČOVÁ HOLLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Jan MUŽÍK, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Functional polymorphisms in the matrix metalloproteinase 9 (MMP 9) gene in relation to severity of chronic periodontitis. J Periodontol, Chicago: American Academy of Periodontology, 2006, roč. 77, č. 11, s. 1850-1855. ISSN 0022-3492.
 291. VAŠKŮ, Anna. Grantová agentura České republiky- předsedkyně oborové komise Lékařské vědy. : Grantová agentura České republiky-GAČR, 2006.
 292. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Inzerčně deleční polymorfimus v genu pro angiotensin konvertující enzym ID ACE u těhotných žen s gestačním diabetem. Česká Gynekologie, Praha: Česká gynekologická společnost, 2006, roč. 71/2006, č. 05, s. 369-373. ISSN 1210-7832.
 293. NEUGEBAUER, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr KALA a Anna VAŠKŮ. Je polymorfizmus v genech pro nukleární receptory-alfa, PPAR-gamma a RXR-alfa prediktorem restenózy ve stentu? Prezentace průběžné angiografické a genetické analýzy. Cor et Vasa, 2006, roč. 48, suppl.4, s. 78.
 294. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Má polymorfismus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství, 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
 295. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus v genu G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství, Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
 296. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Hana NOVOTNÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Zdeněk KADAŇKA. Matrix metalloproteinases in different subtypes of multiple sclerosis. Neurologie pro praxi, Suplementum B, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B32-p. ISSN 1213-1814.
 297. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Anna VAŠKŮ. Mutation analysis of the cathepsin C gene in Czech family with Papillon-Lefevre syndrome. In Sborník abstrakt. Rhodos: EADV, 2006. s. X, 1 s.
 298. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Theodor SWOBODNIK, Dana POLÁŠKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. Polymorfizmus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy. Vnitřní lékařství, Praha, 2006, roč. 52, č. 4, s. 348-354. ISSN 0042-773X.
 299. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the CD14 gene and atopic phenotypes in Czech patients with IgE-mediated allergy. J Hum Genet, Springer, 2006, roč. 51, č. 11, s. 977-983. ISSN 1434-5161.
 300. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms of the GSTM1 and GSTT1 genes in patients with allergic diseases in Czech population. Allergy, Denmark: Munksgaard International Publishers, 2006, roč. 61, č. 2, s. 265-267. ISSN 0105-4538.
 301. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin Gene: A New Susceptibility Gene for Cutaneous T-cell Lymphoma. In Journal of Investigative Dermatology. 2006: European Society for Dermatological Research, 2006. s. s33, 1 s.
 302. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Proopiomelanocortin gene variability and chronic heart failure: no association so far. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Hungary: INSERM, France, 2006. s. 41-41, 1 s.
 303. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. RXRs gene polymorphisms in psoriasis. JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, England: BLACKWELL PUBLISHING, 2006, xxx, xxx, s. xxx-xxx. ISSN 0926-9959.
 304. DYMÁČKOVÁ, Dagmar, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Some pharmacogenetic aspects of DNA variability in proinflammatory genes (TNF alpha and beta) in patients with multiple sclerosis. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B35. ISSN 1213-1814.
 305. LINHARTOVÁ, Věra a Anna VAŠKŮ. Sto let od narození prof. MUDr. Rudolfa Vávry, DrSc., (1906 - 1970). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39., č. 2, s. 66-67. ISSN 1211-3395.
 306. VAŠKŮ, Vladimír, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Variabilita receptorů RXRA a RXRB u pacintů s psoriázou. In Kniha abstraktov, II. kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, 2006. s. 41-41, 1 s. ISBN 80-969418-3-6.
 307. 2005

 308. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotenzin-konvertující enzym (ID ACE) s gestačním diabetem. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005. s. 15-16, 1 s.
 309. MRAZEK, František, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Beata HUTYROVÁ, Vladimír ZNOJIL, Anna VAŠKŮ, Vítězslav KOLEK, KI WELSH, Jiří VÁCHA, R.M. DU BOIS a Martin PETŘEK. Association of tumour necrosis factor-alpha, lymphotoxin-alpha and HLA-DRB1 gene polymorphisms with Lofgrens syndrome in Czech patients with sarcoidosis. Tissue Antigens, Blackwell Munksgaard, 2005, roč. 65, č. 2, s. 163-171. ISSN 0001-2815.
 310. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Gender specific association of the endothelial nitric oxide synthase (NOS3) gene polymorphisms with allergic diseases. In European Respiratory Journal. Copenhagen: European Respiratory Society, 2005. s. 140-141, 2 s. ISBN 0904-1850.
 311. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Michal BERÁNEK, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Genetic variations in the human gelatinase A (MMP-2) promoter are not associated with susceptibility to, and severity of, chronic periodontitis. J Periodontol, Chicago: American Academy of Periodontology, 2005, roč. 76, č. 7, s. 15-19. ISSN 0022-3492.
 312. KANKOVÁ, Katerina, Andrea STEJSKALOVÁ, Lukáš PÁCAL, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Michal BERÁNEK, Miluše HERTLOVÁ, Darja KRUSOVÁ, Lydie IZAKOVICOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKU, Sandra BARRAL a Jurg OTT. Identifikace genetických rizikových faktor diabetické nefropatie u T2DM v genech pro EDN1, LTA, RAGE a NOS3 pomocí multilokusové analýzy. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, Praha: Tigis, 2005, roč. 8, suppl 1, s. 24-26. ISSN 1211-9326.
 313. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Mají polymorfizmy G8002A a 3A/4A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Cor et Vasa, Praha: Praha Publishing Ltd, 2005, roč. 47, č. 4, s. 108. ISSN 0010-8650.
 314. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. Praktická Gynekologie, Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 6-9. ISSN 1211-6645.
 315. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Miroslav SOUČEK, D. POLÁŠKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorfismus v promotorové oblasti genu pro tumor nekrotizující faktor alfa u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká Revmatologie, Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 13, č. 3, s. 84-88. ISSN 1803-6597.
 316. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Andrea STEJSKALOVÁ, Jiří VANĚK a Anna VAŠKŮ. Polymorfismy genu MMP9 ve vztahu k závažnosti parodontitidy. Folia Parodontologica Bohemica, Praha: Česká parodontologická společnost, 2005, roč. 1, č. 1, s. 16. ISSN 1801-1314.
 317. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005. s. 1-1, 1 s.
 318. 2004

 319. VAŠKŮ, Anna, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lenka ŠIŠKOVÁ, Ladislav GROCH, Michal BERÁNEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. A haplotype constituted of four MMP-2 promoter polymorphisms (-1575G/A, -1306C/T, -790T/G and -735C/T) is associated with coronary triple- vessel disease. Matrix Biology, Elsevier B.V., 2004, roč. 2004, č. 22, s. 585-591. ISSN 0945-053X.
 320. VAŠKŮ, Vladimír, Julie VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Association of variants in angiotensin-converting enzyme and endothelin-1 genes with phototherapy in cutaneous T-cell lymphoma. Acta dermatovenerologica, Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2004, roč. 13, č. 4, s. 111-118. ISSN 1318-4458.
 321. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Big endothelin in chronic heart failure:marker of disease severity or genetic determination? International Journal of Cardiology, Ireland: Elsevier, 2004, roč. 93, č. 1, s. 63-68. ISSN 0167-5273.
 322. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. (CCTTT)n repeat and -2447G/G polymorphisms in the NOS2 gene promoter and atopic diseases in the Czech population. In Abstract Book. Stockholm, Sweden: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2004. s. 34-34, 1 s. ISBN 3-9808961-3-7.
 323. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in patients with malignant arrhythmias. J Cardiovasc Pharmacol, New York : Raven Press.: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, roč. 44, Supp.1, s. S92-S95. ISSN 0160-2446.
 324. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Gender-specific association of nitric oxide synthase-3 (NOS3) gene polymorphisms with atopic diseases in the Czech population. In Physiol Res. Praha: Praha: Academia, 2004. s. 51P, 1 s. ISBN 0862-8408.
 325. VAŠKŮ, Julie, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Heterozygote AG variant of -596 A/G IL-6 gene polymorphism is a marker for cutaneous T-cell lymphoma (CTCL). Clinical Immunology, USA: Elsevier Inc., 2004, roč. 113, č. 3, s. 256-260. ISSN 1521-6616.
 326. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Cor et Vasa, Praha: Praha Publishing, 2004, roč. 46, č. 9, s. 155-6. ISSN 0010-8650.
 327. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2004. s. 21-21, 1 s.
 328. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Anna VAŠKŮ. New Frequent polymorphism 1765C/T in the Gene Encoding For Transcriptional Represson Oncoprotein Gfi-1 in Cutaneous T-cell Lymphomas (CTCL). In The Journal of Investigative Dermatology. London: European Society for Dermatological Research, 2004. s. 56-56, 1 s.
 329. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VÁCHA a Anna VAŠKŮ. Nové poznatky ve výzkumu genetického podkladu alergických nemocí, zejména bronchiálního astmatu. In Alergie. Praha: TIGIS, spol. s.r.o, 2004. s. 56-57, 2 s. ISBN 1212-3536.
 330. NEUGEBAUER, Petr, Petr KALA, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Polymorfismy v genech pro PPAR u restenózy ve stentu - teoretický podklad a uspořádání studie. Cor et Vasa, 2004, roč. 46, č. 4, s. 63.
 331. LINHARTOVÁ, Věra a Anna VAŠKŮ. Studentská vědecká konference na Lékařské fakultě Masarykovy univerzitay v Brně. Univerzitní noviny, Brno: Nadace Universitas a Společnost pro podp, 2004, roč. 11., 4-12, s. 35-36. ISSN 1211-6866.
 332. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Andrea STEJSKALOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. The inducible nitric oxide synthase (NOS2) gene promoter polymorphisms and allergic disorders in the Central European population. In European Respiratory Journal. Glasgow: ERS Journals Ltd., 2004. s. 135. ISSN 0903-1936.
 333. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ a Anna VAŠKŮ. Two RXR a gene polymorphisms in psoriasis vulgaris chronica. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology, Brusel (Belgie): Blackwell Publishing, 2004, roč. 18, Suppl. 2, s. 329-329. ISSN 0929-0168.
 334. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Marcel SCHÜLLER, Vladimír ZNOJIL a Anna VAŠKŮ. Úloha polymorfizmů v promotoru genu pro receptor CD14 u atopických nemocí v české populaci. Alergie, Praha: Tigis s.r.o, 2004, roč. 6, Suppl.2, s. 55-56. ISSN 1212-3536.
 335. 2003

 336. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří TOMAN, Anna VAŠKŮ a Jiří VÁCHA. Association of Two Angiotensinogen Gene Polymorphisms (M235T and G(-6)A) with Chronic Heart Failure. International Journal of Cardiology, Ireland: Elsevier, 2003, roč. 89, 2-3, s. 267-272. ISSN 0167-5273.
 337. VAŠKŮ, Anna. Editorial k práci Valončík O et al.: "Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu". Vnitřní lékařství, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 3, s. 164-1652. ISSN 0042-773X.
 338. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Josef TOMANDL. Gene polymorphisms of endothelin1 in patients with chronic heart failure. In Mendel symposium: Genes and the heart, Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 26.
 339. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. MMP-2 promoter polymorphism (-790T/G) in chronic heart failure and triple-vessel disease. In The Journal of Coronary Artery Disease. 2003.
 340. KAŇKOVÁ, Kateřina, Dobroslav HÁJEK, Marcel HORKÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA, Vladimír KOTALA, Jiří VÁCHA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 161 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3112-3.
 341. FASSMANN, Antonín, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Dana BUČKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VANĚK. Polymorphism in the +252(A/G) lymphotoxin-alpha and the -308(A/G) tumor necrosis factor-alpha genes and susceptibility to chronic periodontitis in a Czech population. J Periodontal Res, Denmark: Munksgaard, 2003, roč. 38, č. 4, s. 394-399. ISSN 0022-3484.
 342. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Dana POLÁŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. RXRA polymorphism (A(39526)AA) and obesity in hypertension. In The Journal of Coronary Artery Disease. Italy: LIMED Communication, 2003. s. 29.
 343. VAŠKŮ, Anna, Monika GOLDBERGOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. Two MMP-2 Promoter Polymorphisms (-790T/G and -735C/T) in Chronic Heart Failure. Clin Chem Lab Med, Berlin.: Walter de Gruyter GMBH, 2003, roč. 41/2003, č. 10, s. 1299-1303. ISSN 1434-6621.
 344. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. 3` TACE GENE POLYMORPHISM IS RELATED TO DILATED CARDIOMYOPATHY, CARDIOTHORACIC INDEX AND PULMONARY CONGESTION IN CHRONIC HEART FAILURE. In Mendel symposium: Genes and the heart. 2003.
 345. 2002

 346. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. An association of BMI with and A(-6)G, M235T and T174M polymorphisms in angiotensinogen gene in essential hypertension. Journal of Human Hypertension, Velká Británie: Nature Publishing Group, 2002, roč. 2002, č. 16, s. 427-430. ISSN 0950-9240.
 347. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR a Anna VAŠKŮ. Asociace polymorfismů M235T a G(-6)A v genu pro angiotenzinogen s chronickým srdečním selháním. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 4, s. 215-216. ISSN 0009-2770.
 348. VAŠKŮ, Anna, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. Association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) with the essential hypertension, overweight and smoking. Experimental and Clinical Cardiology, Kanada: xxxx, 2002, roč. 7/2003, č. 4, s. 201-204.
 349. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Big endothelin in chronic heart failure-marker of disease severity or genetic determination? Journal of Molecular and Cellular Cardiology, London, UK: Academic Press, 2002, roč. 34, č. 6, s. A91. ISSN 0022-2828.
 350. VAŠKŮ, Anna, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika GOLDBERGOVÁ, Jan MUŽÍK, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN a Jiří VÁCHA. Double heterozygote of two endothelin-1 gene polymorhisms (G8002A and -3A/-4A) is related to big endothelin levels in chronic heart failure. Experimental and Molecular Pathology, USA: The Human Press, 2002, roč. 2002, č. 73, s. 230-233. ISSN 0014-4800.
 351. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endothelin system, gene polymorphisms and clinical importance. journal of American College of cardiology, USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 217. ISSN 0735-1097.
 352. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia. Medical Science Monitor (International Medical Journal of Experimental and Clinical Research), USA: International Scientific Literature, Inc, 2002, roč. 8, č. 5, s. 164-167. ISSN 1234-1010.
 353. VAŠKŮ, Vladimír, Kateřina KAŇKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Jan MUŽÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Gene polymorphisms (G82S,1704G/T, 2184A/G and 2245G/A) in the receptor of advanced glycation end products (RAGE) with plaque psoriasis. Archives of Dermatological Research, Německo: Springer Verlag, 2002, roč. 294, č. 2, s. 127-130. ISSN 0340-3696.
 354. KUKLETA, Miloslav, Anna VAŠKŮ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genes encoding angiotensinogen and angiotensin converting enzyme are implicated in the control of health behavior. In Neuropsychophysiology and Behavioural Intervention in Psychosomatics, Stress Disorders and Health Promotion. Milano: CIANS, 2002. s. 287-291. ISBN CD-ROM.
 355. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Andrea STEJSKALOVÁ, J. NOVOTNÝ a Věra SEMRÁDOVÁ. Genetic background in the onset of cutaneous T-cell lymphomas. DermatoVenerologie, Bucarest, 2002, roč. 47, č. 1, s. 9-20. ISSN 1220-3734.
 356. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Genotype association of C(-735)T polymorphism in matrix metalloproteinase 2 gene with G(8002)A endothelin 1 gene with plaque psoriasis. Dermatology, Basel: Karger, 2002, roč. 204, č. 4, s. 262-265. ISSN 1018-8665.
 357. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Genotype Association of C(-735)T Polymorphism in Matrix Metalloproteinase 2 Gene with G(8002)A Endothelin 1 Gene with Plaque Psoriasis. Dermatology, Basel: Karger, 2002, roč. 204, č. 4, s. 262-265. ISSN 1018-8665.
 358. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ a Pavel VENTRUBA. I/D polymorphism of gene for angiotensin corventing enzyme (ACE) and male fertility. Česká gynekologie Suppl. 2, Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 13-13. ISSN 1210-7832.
 359. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří TOMAN a Anna VAŠKŮ. Intron Retinoic X Receptor Alpha Polymorphism in Chronic Heart Failure. Atherosclerosis, Ireland: Elsevier, 2002, roč. 3, č. 2, s. 115-116. ISSN 1567-5688.
 360. BUČKOVÁ, Dana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Lack of association between atopic asthma and the tumor necrosis factor alpha -308 gene polymorphism in a Czech population. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, Spain: INTERASMA, 2002, roč. 12, č. 3, s. 192-197. ISSN 1018-9068.
 361. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Monika GOLDBERGOVÁ a Jiří VÁCHA. Office blood pressure, heart rate and interleukin-6 gene polymorphism in apparently healthy Czech middle-aged population. Physiological Research, Praque, Czech Republic: ASCR, Czech Republic, 2002, roč. 2002, č. 52, s. 291-297. ISSN 0862-8408.
 362. VAŠKŮ, Julie, Vladimír VAŠKŮ a Anna VAŠKŮ. Polymorphism A(-596)G of interleukin-6 gene is associated with cutaneous T-cell lymphoma. The Journal of Investigative Dermatology, USA: Blackwell Publishing Inc., 2002, roč. 119, č. 3, s. 730. ISSN 0022-202X.
 363. KAŇKOVÁ, Kateřina, Ivana MÁROVÁ, Eugene HJM JANSEN, Anna VAŠKŮ, Michal JURAJDA a Jiří VÁCHA. Polymorphism NcoI in tumor necrosis factor b is associated with fasting glycemia and lipid parameters in healthy non-obese Caucasian subjects: Preliminary report. Diabetes & Metabolism, Francie: Editions Masson, 2002, roč. 28, č. 3, s. 231-237. ISSN 0338-1684.
 364. VAŠKŮ, Anna, Monika GOLDBERGOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Polymorphisms in ACE and angiotensinogen genes in chronic heart failure. Journal of Hypertension, USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002, roč. 20, č. 4, s. 25. ISSN 0952-1178.
 365. GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorphisms in inflammatory genes (TNFalpha, TNFbeta and TNFalpha-converting enzyme) in chronic heart failure. 2002.
 366. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Dana BUČKOVÁ, Antonín FASSMANN, Tomás HALABALA, Anna VASKŮ a Jirí VÁCHA. Promoter Polymorphisms in the CD14 Receptor Gene and their Potential Association with the Severity of Chronic Periodontitis. J Med Genet, London: BMJ Publishing Group, 2002, roč. 39, č. 11, s. 844-848. ISSN 0022-2593.
 367. VAŠKŮ, Anna, Monika GOLDBERGOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR a Jiří TOMAN. Two MMP2 Gene Promoter Polymorphisms in Chronic Heart Failure. Atherosclerosis, Ireland: Elsevier, 2002, roč. 3, č. 2, s. 115. ISSN 1567-5688.
 368. 2001

 369. MCGRATH, Deirdre, Patrick J FOLEY, Martin PETREK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vítězslav KOLEK, Srihari VEERARAGHAVAN, Penelope A LYMPANY, Panagiotis PANTELIDIS, Anna VAŠKŮ, Athol U WELLS, Kenneth I WELSH a Roland M DU BOIS. ACE gene I/D polymorphism and pulmonary disease severity in UK and Czech sarcoidosis populations. Am.J.Respir.Crit.Care Med, Chicago: American Thoracic Society, 2001, roč. 164, č. 2, s. 197-201. ISSN 1073-449X.
 370. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of gelatinase a (MMP-2) and endothelin-1 gene polymorphism with plaque psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 2001, roč. 15, suppl. 2, s. 237. ISSN 0926-9959.
 371. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Can we predict the hemodynamical effect of malignant arrhythmias from the endothelin-1 gene polymorphism? In Proceedings "Europace 2001". Bologna, Italy: ed. by P.E. Bloch Thomsen, Monduzzi Editore, 2001. s. 49-54.
 372. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Bořivoj SEMRÁD, Anna VAŠKŮ a Jiří VÁCHA. Can we predict the hemodynamical effect of malignant arrhythmias from the endothelin-1 gene polymorphism? Europace (European Pacing, Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology, Kent, United Kingdom: Harcourt Publishers Ltd., 2001, roč. 2, Suppl. B, s. B9. ISSN 1099-6044.
 373. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endotelinový systém, genové polymorfizmy, význam v klinice. In Sborník abstrakt ECHODNY 2001. Staré Splavy: česká kardiologická společnost, 2001. s. 49.
 374. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol, Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 1, s. 85-89. ISSN 0022-3492.
 375. ZECHMEISTER, Antonín, Pavel MATONOHA a Anna VAŠKŮ. Lipolytic and Decalcifying Effects of glucagon and Calcitonin. In Sborník lékařský. Vol. 102. Praha, 2001. s. 320-320, 1 s.
 376. BENEŠ, Petr, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav GROCH, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism, type II diabetes mellitus, coronary artery disease and essential hypertension in Czech population. Molecular Genetics and Metabolism, San Diego: Academic Press, 2001, roč. 2, č. 73, s. 188-195. ISSN 1096-7192.
 377. VAŠKŮ, Anna, Jindřich ŠPINAR, Monika GOLDBERGOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Polymorfismy v genu pro endotelin-1 u chronického srdečního selhání. Cor et Vasa, Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2001, roč. 43, Supplement, s. 90. ISSN 010-8650.
 378. CRHA, Igor, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in angiotensin-converting enzyme and tumor necrosis factor beta gene in men with pathological sperm count. Hum. Reprod., Great Britain: Oxford University Press, 2001, Vol 16., Abstr b 1, s. 9. ISSN 0268-1161.
 379. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism of Gene for Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in Infertile Men. In 3rd International Conference of PhD Students - Medical Science. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. s. 19-22. ISBN 963 661 480 6.
 380. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír VAŠKŮ, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. Polymorphisms in angiotensinogen gene (M235T and G/-6/A) in multifactorial diseases. Pathophysiology, Amsterdam (Netherlande): Elsevier, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 113-118. ISSN 0928-4680.
 381. HRAZDILOVÁ, Olga, Vít UNZEITIG, Vladimír ZNOJIL, Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ, Petr JANKŮ a Anna VAŠKŮ. Relationship of age and the body mass index to selected hypertensive complications in pregnancy. International Journal of Gynecology and Obstetrics, Amsterodam: Elsevier, 2001, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 0020-7292.
 382. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠIŠKOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. The C766T low-density lipoprotein receptor related protein polymorphism and coronary artery disease, plasma lipoproteins, and longevity in the Czech population. Journal of Molecular Medicine, Německo: Springer, 2001, roč. 79, 2/3, s. 116-120. ISSN 0946-2716.
 383. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. The interaction of the polymorphisms in transporter antigen peptides (TAP) and lymphotoxin alpha (LT alpha) genes and atopic diseases in the Czech population. Clin Exp Allergy, England: Blackwell Science, 2001, roč. 31, č. 9, s. 1418-1423. ISSN 0954-7894.
 384. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vincent IZAKOVIČ a Vladimír ZNOJIL. Variants of endothelin-1 gene in atopic diseases. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, Spain: INTERASMA, 2001, roč. 11, č. 3, s. 193-198. ISSN 1018-9068.
 385. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Vztah mezi genovým polymorfismem pro endothelin-1 a hemodynamickým vlivem maligních komorových arytmií u pacientů s ICD. In Sborník abstrakt. Olomouc, ČR, 2001. s. 27.
 386. 2000

 387. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. An association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) in essential hypertension. Atherosclerosis, Velká Británie: Elsevier, 2000, roč. 151, č. 1, s. 255. ISSN 0021-9150.
 388. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Asociace psoriázy se dvěma genetickými polymorfismy v genu pro angiotenzinogen. Česko-slovenská dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 4, s. 152-155. ISSN 0009-0514.
 389. DRÁBKOVÁ, Marie, Marie VOJTÍŠKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Tomáš BURNOG, Petr JANKŮ a Kateřina KAŇKOVÁ. Factor V Leiden in Patients with recurrent Fetal Loss. In Book of Abstracts of XVI. FIGO World Congress. Washington D.C.: Congress of Gynecology and Obstetrics, 2000. s. 142.
 390. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Functional polymorphism in the gelationase B gene and asthma. Allergy, Denmark: Munksgaard International Publishers, 2000, roč. 55, č. 9, s. 900-901. ISSN 0105-4538.
 391. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Miloslav KUKLETA. Genetic aspects of behavioral factors in recruting campaign of control groups for case-control study. Homeostasis, Praha: Found. of Stress Prev. and Behav. Med., 2000, roč. 40, 3-4, s. 147-148. ISSN 0960-7560.
 392. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Jiří VÁCHA. Interakce mutace M235T genu pro angiotenzinogen a mutace Taq1 8000 v genu pro endotelin-1 při vzniku esenciální hypertenze. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 15, s. 464-467. ISSN 0008-7335.
 393. SCHÜLLER, Marcel, Marcel ŠTELCL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Anna VAŠKŮ. Lack of an association of the Glu237Gly polymorphism in the gene for the Fce receptor beta-subunit with atopic diseases in a Czech population. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2000, roč. 73, č. 3, s. 157-160. ISSN 1211-3395.
 394. ZECHMEISTER, Antonín, Pavel MATONOHA a Anna VAŠKŮ. Lipolytic and Decalcifying Effects of Glucagon and Calcitonin. In Sborník lékařský. 2000. vyd. Praha, 2000. s. 35. Sborník lékařský ,101 ,4.
 395. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jiří VÁCHA a Věra SEMRÁDOVÁ. Některé genetické aspekty kožních T-lymfomů. Česko-slovenská dermatologie, Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 2, s. 59-63. ISSN 0009-0514.
 396. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Andrea STEJSKALOVÁ, Vincent IZAKOVIČ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Polymorfizmy v genu pro endothelin-1 (ET-1) a jejich vztah k atopickým chorobám v české populaci. Alergie, Praha: TIGIS, 2000, roč. 2, Suppl.2, s. 31. ISSN 1212-3536.
 397. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Nina BENÁKOVÁ a Věra SEMRÁDOVÁ. Polymorphisms in inflammation genes(angiotensinogen, TAP1 and TNF-beta) in psoriasis. Archives of Dermatological Research, Germany: Springer, 2000, roč. 292, č. 11, s. 531-534. ISSN 0340-3696.
 398. VAŠKŮ, Anna, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Marcel HORKÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA, Kateřina KAŇKOVÁ, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Jarmila SIEGLOVA, Tomáš SLÁDEK, Lenka ŠIŠKOVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jiří VÁCHA a Vladimír ZNOJIL. Praktikum z patologické fyziologie. Rnro: Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X.
 399. VAŠKŮ, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X.
 400. IZAKOVICOVA HOLLA, Lydie, Milan KOZÁK, Anna VAŠKŮ, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Preliminary report: Endothelin-1 gene polymorphism in malignant ventricular arrhythmias. Atherosclerosis, Elsevier, 2000, roč. 151, č. 1, s. 129. ISSN 0021-9150.
 401. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Miloslav KUKLETA. Relations between behavioral risk factors and genomic constitution in essential hypertension. Homeostasis, Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2000, roč. 40, 3-4, s. 149-151. ISSN 1960-7560.
 402. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Single Effect of Apolipoprotein B, (a), E Polymorphisms and Interaction between Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Apolipoprotein(a) Genotypes and the Risk of Coronary Artery Disease in Czech Male Caucasians. Molecular Genetics and Metabolism, San Diego: Academic Press, 2000, roč. 69, Feb, s. 137-143. ISSN 1096-7192.
 403. KLEPÁRNÍK, Karel, Zdenka MALÁ, Lubomír PŘIBYLA, Michaela BLAŽKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Petr BOČEK. Ultrafast detection of microsatellite repeat polymorphism in endothelin 1 gene by electrophoresis in short capillaries. Electrophoresis, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000, roč. 21, č. 21, s. 238-246. ISSN 0173-0835.
 404. 1999

 405. ŠIŠKOVÁ, Lenka, Ladislav GROCH, Lydie HOLLÁ, Michal JURAJDA a Anna VAŠKŮ. Angiotensin I-converting enzyme and tumor necrosis beta gene polymorphisms in coronary artery disease: an association study. Cor et Vasa, Praha: Czech Society of Cardiology, 1999, roč. 41, č. 5, s. K 161. ISSN 0010-8650.
 406. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Association analysis of 24-h blood pressure records with I/D ACE gene polymorphism and AB0 blood group system. Physiological Research, 1999, roč. 48, č. 2, s. 99-104. ISSN 0862-8408.
 407. KAŇKOVÁ, Kateřina, Anna VAŠKŮ, Dobroslav HÁJEK, Jiří ZÁHEJSKÝ a Vladimír VAŠKŮ. Association of G82S Polymorphism in the RAGE gene With Skin Complications in Type 2 Diabetes. Diabetes Care, USA, 1999, roč. 1999, 22(10), s. 1745.
 408. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology, Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, roč. 103, č. 4, s. 702-708. ISSN 0091-6749.
 409. HÁJEK, Dobroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Rostislav VYZULA, Jiří MAYER, Miloslav DRUCKMUELLER, Miroslav TOMIŠKA a Anna VAŠKŮ. Bone marrow as multidimensional orbit oscillator after autologous bone marrow transplantation. Stem Cells, Miamisburg, Ohio: AlphaMed Press, 1999, roč. 17, č. 1, s. 25-30. ISSN 1066-5099.
 410. VAŠKŮ, Anna, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lydie HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. (CA/CT) dinucleotid repeat polymorphism in ET-1 gene in essential hypertension. In Physiol Research, Suppl 1. Praha: Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. s. 134. ISBN 0862-8408.
 411. HOLLÁ, Lydie, Miloslav KUKLETA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. DDMT and IIMT genotype combinations of angiotensin-converting enzyme and angiotensinogen genes are associated with type A behavior pattern score. Homeostasis, Praha, 1999, roč. 39, 3-4, s. 90-94.
 412. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Miloslav KUKLETA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. DDMT and IIMT genotype combinations of angiotensin-converting enzyme and angiotensinogen genes are associated with type A behavior pattern score. Homeostasis, Praha, 1999, roč. 39, 3-4, s. 90-94. ISSN 0960-7560.
 413. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Lada RAMBOUSKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK, Karel CÍDL, Lenka STŘELCOVÁ a Jiří VÁCHA. Effect of one year antihypertensive therapy with angiotensin I converting enzyme (ACE) inhibitor on hemodynamic, hematological and biochemical parameters. Effects of I/D ACE and M235T and T174M angiotensinogen gene polymorphisms. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, 2-3, s. 87-96. ISSN 1211-3395.
 414. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Věra SEMRÁDOVÁ. Five gene polymorphism in T-cell lymphoma. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, Amsterodam: Elsevier Science Publisher, 1999, roč. 1999, č. 12, s. 199. ISSN 0926-9959.
 415. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Interaction of five gene polymorphism at psoriasis. The Journal of Investigative Dermatology, Cambridge: Blackwell Science Inc., 1999, roč. 113, č. 3, s. 494. ISSN 0022-202X.
 416. HOLLÁ, Lydie, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Marcel SCHÜLLER, Marcel ŠTELCL a Anna VAŠKŮ. Polymorphism of the beta chain of the high affinity immunoglobulin E receptor (FcepsilonRI-beta) in South African black and white asthmatic and nonasthmatic individuals. Am.J.Respir.Crit.Care Med, Chicago: American Thoracic Society, 1999, roč. 160, č. 2, s. 756-757. ISSN 1073-449X.
 417. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Polymorphisms in transporter antigen peptides (TAP1) and tumor necrosis factor (TNFbeta) genes in atopic diseases. Physiological Research, Prague: Czech Academy of Sciences, 1999, roč. 48, Suppl. 1, s. 78. ISSN 0862-8408.
 418. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Polymorphisms in transporter antigen peptides (TAP1) and tumor necrosis factor (TNFbeta) genes in atopic diseases. In Physiol Research, Suppl 1. Praha: Instituter of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. s. 78. ISBN 0862-8408.
 419. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Lubomír ELBL, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Relation of polymorphisms in apolipoproteins B, E, (a) and plasminogen activator inhibitior-1 genes to coronary artery disease in czech men under 55 years. Cor et Vasa, Praha: Czech Society of Cardiology, 1999, roč. 41, č. 5, s. 141. ISSN 0010-8650.
 420. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Anna VAŠKŮ a Lydie HOLLÁ. Relation of polymorphisms of apolipoproteins B and E to coronary artery disease in men. Scripta Medica, Brno: LF MU Brno, 1999, roč. 1999, 2-3, s. 81-86. ISSN 1211-3395.
 421. VAŠKŮ, Anna, Lydie HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. The best model of a cat is a cat, especially the same cat. Exp Hematol, 1999, roč. 27, č. 1, s. 187-188.
 422. 1998

 423. ŠIŠKOVÁ, Lenka, Ladislav GROCH, Dobroslav HÁJEK, Michal JURAJDA, Ota HLINOMAZ, Jiří VÁCHA, Anna VAŠKŮ a Lydie HOLLÁ. Angiotensin I-converting enzyme (ACE) gene and tumor necrosis factor beta (TNF beta) gene polymorphisms in coronary artery disease. A case control study. Scripta Medica, Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 71, 6-7, s. 351-356. ISSN 1211-3395.
 424. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lenka STŘELCOVÁ, Karel CÍDL, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. Kidney International, 1998, roč. 53, č. 6, s. 1479-1482. ISSN 0085-2538.
 425. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Eva KRAHULCOVÁ, Dobroslav HÁJEK a Vladimír ZNOJIL. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and blood groups of the AB0 system in leukemias compared with controls and hypertensives. Scripta medica, Brno, 1998, roč. 71, č. 8, s. 471-477.
 426. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Association of deletion polymorphism I/D ACE (angiotensin-converting enzyme) gene with asthma bronchiale. In In 13th congress Pathological and Clinical Physiology. Abstracts. 1998. vyd. Brno: VFU Brno, 1998. s. 23. ISBN 80-85114-33-X.
 427. VAŠKŮ, Anna, Lýdie HOLLÁ, Miroslav KUKLETA a Vladimír ZNOJIL. Comparison of various methods of population forming using type a behaviour pattern (TABP) score related genotype. Behav. Pharmacol., USA: Lippincott Williams & Wilkins, 1998, roč. 9, Suppl. 1, s. S90. ISSN 0955-8810.
 428. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Karel CÍDL, Lenka STŘELCOVÁ a Jiří VÁCHA. Does angiotensin I-converting enzyme inhibitor therapy have an antiproliferative effect on the blood-forming bone marrow? Experimental Hematology, Int Soc for Exper Hematol, 1998, roč. 26, č. 4, s. 277-278. ISSN 0301-472X.
 429. KAŇKOVÁ, Kateřina, Petr BENEŠ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Anna VAŠKŮ, Marie DRÁBKOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Frequency of the Leiden mutation and the promotor variant 4G/5G of PAI-1 gene among woman with pregnancy-induced hypertension. Scripta Medica, Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 71, č. 1, s. 357-362. ISSN 1211-3395.
 430. HÁJEK, Dobroslav, Anna VAŠKŮ a K. AIGNER. Fruehdiagnostik einer Quarzlungenveränderung. Atemwege und Lungenkrankheiten, Munchen: Dustri Verlag, 1998, roč. 24, Suppl. 1, s. 114-117. ISSN 0341-3055.
 431. HOLLÁ, Lydie, Miloslav KUKLETA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Genotype combinations of I/D ACE and angiotensinogen genes are associated with type A behavior pattern score. In The Fifth International Congress of Behavioral Medicine. Copenhagen, Denmark: Pernile Due (editor), 1998. s. S44-S45, 1 s.
 432. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHOEPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Jiří VÁCHA. Interaction of genetic variability of the genes for angiotensinogen and endothelin-1 at the onset of essential hypertension. In 13th Congress of Pathological and Clinical Physiology. Abstracts. Brno: VFU, 1998. s. 45. ISBN 80-85114-33-X.
 433. HOLLÁ, Lýdie, Anna VAŠKŮ, Miroslav KUKLETA a Vladimír ZNOJIL. Is I/D ACE gene polymorphism age-dependent? Behav. Pharmacol., USA: Lippincott Williams & Wilkins, 1998, roč. 9, Suppl. 1, s. S44. ISSN 0955-8810.
 434. HÁJEK, Dobroslav, Jan VLČEK a Anna VAŠKŮ. Lung diffusion estimated by oxygen and carbon monoxide. Acta Medica Austriaca, 1998, roč. 25, č. 1, s. 13-15. ISSN 0303-8173.
 435. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Michal JURAJDA a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in Genes Coding for Angiotensinogen and Endothelin-1 in Relation to Atopic Diseases. Scripta medica, 1998, roč. 71, 6-7, s. 341-350.
 436. BENEŠ, Petr, Jan MUŽÍK, Jaroslav BENEDÍK, Milan FRÉLICH, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Relation of polymorphisms in apolipoproteins B, E and plasminogen activator inhibitor-1 to coronary artery disease in men. In 13th Congress of Pathol. Clin. Physiol. Abstracts. Brno. Brno: VFU Brno, 1998. s. 18. ISBN 80-85114-33-X.
 437. VAŠKŮ, Anna, Miroslav KUKLETA, Lýdie HOLLÁ a Vladimír ZNOJIL. The effect of the first hundred. Behav. Pharmacol., USA: Lippincott Williams & Wilkins, 1998, roč. 9, Suppl. 1, s. S90. ISSN 0955-8810.
 438. ŠIŠKOVÁ, Lenka, Michal JURAJDA, Ladislav GROCH, Oto HLINOMAZ, Lydie HOLLÁ a Anna VAŠKŮ. The study of association of polymorphism of TNFbeta with ischemic heart disease. In 13th Congress of Pathological and Clinical Physiology. 1. vyd. Brno: Section of pathological and clinical physiology, 1998. s. 43. ISBN 80-85114-33X.
 439. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lýdie HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Věra SEMRÁDOVÁ. Three gene polymorphisms at psoriasis vulgaris. Journal of the European Academy of Dermatology, 1998, roč. 11, Suppl. 2, s. S293. ISSN 0926-9959.
 440. 1997

 441. VAŠKŮ, Anna, Vladimír ZNOJIL, Miroslav SOUČEK, J. ŘIHÁČEK a Dobroslav HÁJEK. A contribution to the statistical analysis of 24-h blood pressure and heart rate monitoring. Scripta medica, 1997, roč. 70, 2-3, s. 71-80. ISSN 1211-3395.
 442. CÍDL, Karel, Michaela BLAŽKOVÁ, Viera KUHROVÁ a Anna VAŠKŮ. Age-dependent allelic frequencies of the angiotensin-converting enzyme (ACE) gene. Journal of Molecular Medicine, Německo: Springer, 1997, roč. 75, č. 5, s. B4. ISSN 0946-2716.
 443. CÍDL, Karel, Lenka STŘELCOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme (ACE): a review of I/D polymorphism in the world populations. Scripta medica, 1997, roč. 70, 2-3, s. 81-87. ISSN 1211-3395.
 444. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK a Svatava TSCHOPLOVÁ. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. In ISN Forefronts in Nephrology "Genetics and Genes in Hyperten. Gross Doelln: ISN Forefronts in Nephrology, 1997. s. 11.
 445. KUKLETA, Miloslav, Anna VAŠKŮ, Václav ZNOJIL, M. BOBKOVÁ a M. SOUČEK. Emotional load and 24-h blood pressure monitoring. Homeostasis, Praha: CIANS, 1997, roč. 38, č. 3, s. 103-109. ISSN 0960-7560.
 446. HÁJEK, Dobroslav, H. KUBEŠOVÁ, Anna VAŠKŮ a R. VYZULA. Granulocytes count prediction by means of sodium and potassium concentrations in urine after cells administration. In ISN Forefronts in Nephrology "Genetics and Genes Hypertension". Gross Doeln (Germany): ISN, 1997. s. 1 napag. s, 1 s.
 447. STŘELCOVÁ, Lenka, Vladimír ZNOJIL, Anna VAŠKŮ, Karel CÍDL a Jiří VÁCHA. Polymorphism within the atrial natriuretic factor gene in essential hypertension. Scripta medica, 1997, roč. 70, 2-3, s. 63-70. ISSN 1211-3395.
 448. STŘELCOVÁ, Lenka, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Polymorphism within the atrial natriuretic factor gene in the essential hypertension. In ISN Forefronts in Nephrology "Genetics and Genes in Hyperten. Gross Doelln: International Society of Nephrology, 1997. s. 14.
 449. HÁJEK, Dobroslav, Anna VAŠKŮ a Beata ŠIMČÍKOVÁ. The electrolyte concentration fluctuations in urine after a single dose of methylprednisolone. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta MU, 1997, roč. 70, č. 8, s. 383-393. ISSN 1211-3395.
 450. 1996

 451. VAŠKŮ, Anna a Jiří VÁCHA. Radiation damage to blood forming tissues. In Siegelová J. (Ed): Pathophysiology. A Guidebook for Practical Training. 1. ed. Brno: Masaryk University, 1996. s. 108-114. ISBN 80-210-1310-9.
 452. 1994

 453. VAŠKŮ, Anna. Konec experimentů na zvířatech v Čechách? Praha: Lidové noviny, 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 4. 2020 03:18