Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ČERNÝ, Michal. Connectivism in phenomenological-pragmatist tradition. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, roč. 20, č. 2, s. 7-24. ISSN 1213-7758. doi:10.5507/epd.2020.017.
 2. ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa : k problémům filosofie informace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9454-3.
 3. ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9455-0.
 4. ČERNÝ, Michal. Jak na synchronní distanční video výuku. Metodický portál RVP.cz. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2020. ISSN 1802-4785.
 5. ČERNÝ, Michal. K čemu může být učiteli Google Analytics a co z nich (ne)lze vyčíst. In UčitelIn 2020, 10.10.2020, online. 2020.
 6. ČERNÝ, Michal. Kdo je digitálně kompetentní člověk? Empirická studie výroků studentů (převážně) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, roč. 12, č. 1, s. 44-60. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2020.009.
 7. ČERNÝ, Michal. Knihovny jako ideál humanitní. In Slabotínský, Radek. Technika a průmysl na Moravě ve 20. století pohledem historiků a muzejníků. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2020. s. 90-100. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-87896-88-4.
 8. ČERNÝ, Michal a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurátorství digitálního obsahu na příkladech zajímavých projektů českých i světových knihoven. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020, roč. 24, č. 2, s. 40-51. ISSN 1336-0779.
 9. ČERNÝ, Michal, Natálie VELECKÁ a Barbora FUKÁRKOVÁ. Kurz rozvoje digitálních kompetencí: zkušenost se vzájemným hodnocením v univerzitním online kurzu. ITLib. Bratislava: Centrum vedecko - technických informácií SR, 2020, č. 1, s. 38-44. ISSN 1335-793X.
 10. ČERNÝ, Michal. LUCIANO FLORIDI: The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design. Filozofia. Bratislava, 2020, roč. 75, č. 3, s. 256-260. ISSN 0046-385X. doi:10.31577/filozofia.2020.75.3.8.
 11. MATĚJKOVÁ, Hana a Michal ČERNÝ. Malý online kurz jako jedna z cest k inovativní výuce? Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 144, č. 3, s. 43-48. ISSN 0323-0449.
 12. ČERNÝ, Michal. Nelineární učení a technologie pro jeho podporu. Metodický portál RVP. Praha, 2020. ISSN 1802-4785.
 13. ČERNÝ, Michal. Nové pojetí multikulturality jako klíče k bytí “onlife”. Sociální pedagogika | Social Education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020, roč. 8, č. 2, s. 10-28, 20 s. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2020.08.02.01.
 14. ČERNÝ, Michal. Od entropie k dynamické komplexitě : k jednomu pojmovému posunu v infosféře. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 12, č. 1, s. 61-78. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2020-1-4.
 15. ČERNÝ, Michal. Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 12, č. 2, s. 106-130. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2020-2-6.
 16. ČERNÝ, Michal. Participatory curriculum design using an example of open online information literacy course for high schools. In Special 15th international online conference DisCo 2020 : (Online) Education in the Age of Covid-19, 22.-23.6.2020, online. 2020.
 17. ČERNÝ, Michal. Participatory design in an online information literacy course for high schools. In 12th International Conference on Education and New Learning Technologies Online Conference, 6.-7.2020. 2020.
 18. ČERNÝ, Michal. Participatory design in an online information literacy course for high schools. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN20 Proceedings. Mallorca: IATED Academy, 2020. s. 381-390. ISBN 978-84-09-17979-4. doi:10.21125/edulearn.2020.0173.
 19. ČERNÝ, Michal. Pravděpodobně většinu času žijeme onlife. In OpenAlt 2020, 7.-8.11.2020, online. 2020.
 20. ČERNÝ, Michal. Prokop. D. (2019). Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 30, č. 1, s. 95-103. ISSN 1805-9511.
 21. ČERNÝ, Michal. Proměna epistemických předpokladů a jejich vliv na „vědecký provoz“: tři styly myšlení a jednání. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav a. v., 2020, roč. 70, č. 1, s. 4-9. ISSN 0009-0700.
 22. ČERNÝ, Michal. Reflexe evropského rámce digitálních kompetencí studenty (především) Filozofické fakulty MU optikou kvalitativního výzkumu. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Karlova univerzita - Pedagogická fakulta, 2020, roč. 4, č. 1, s. 43-62. ISSN 2533-7882.
 23. ČERNÝ, Michal a Kristýna KALMÁROVÁ. Rozvoj konstruktivistického vzdělávání skrze technologie I. Metodický portál RVP.cz. Národní ústav pro vzdělávání, 2020. ISSN 1802-4785.
 24. ČERNÝ, Michal a Kristýna KALMÁROVÁ. Rozvoj konstruktivistického vzdělávání skrze technologie II. Metodický portál RVP.cz. Národní ústav pro vzdělávání, 2020. ISSN 1802-4785.
 25. ČERNÝ, Michal. Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Pedagogická orientace. Masarykova univerzita, 2020, roč. 20, č. 3, s. 366-373. ISSN 1211-4669.
 26. ČERNÝ, Michal. Technika překonala všechny vzdálenosti, avšak nevytvořila žádnou blízkost. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 30, č. 2, s. 287-295. ISSN 1211-4669. doi:10.5507/epd.2020.016.
 27. ČERNÝ, Michal. Tvorba interaktivních multimediálních vzdělávacích objektů v H5P. Metodický portál RVP. Praha: NPI, 2020. ISSN 1802-4785.
 28. ČERNÝ, Michal. Učení v infosféře. In Národní seminář informačního vzdělávání 2020. 2020.
 29. ČERNÝ, Michal. Univerzitní vzdělávání a jeho reakce na pandemii COVID-19. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, roč. 20, č. 3, s. 32-45. ISSN 1213-7758. doi:10.5507/epd.2020.016.
 30. ČERNÝ, Michal. Vyhledávání informací pro pokročilé I.: kde vyhledávat. Metodický portál RVP. Národní ústav pro vzdělávání, 2020. ISSN 1802-4785.
 31. ČERNÝ, Michal. Využití chatbotů ve vzdělávání. Metodický portál RVP.cz. Národní ústav pro vzdělávání, 2020. ISSN 1802-4785.
 32. ČERNÝ, Michal. Webináře (nejen) ve škole: teorie, praxe, zkušenosti. 1. vyd. Praha: Národní pedagogický institut, 2020. 134 s. ISBN 978-80-7578-034-8.
 33. ČERNÝ, Michal. What if Comenius had stayed home? Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020, roč. 8, č. 1, s. 68–76, 11 s. ISSN 1805-8825.
 34. ČERNÝ, Michal. Život onlife. Lekce z informační vědy. Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 125 s. Munice, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9587-8.
 35. 2019

 36. ČERNÝ, Michal. Analýza některých přístupů k autonomii učení v perspektivě moderních edukačních technologií: setkání pedagogiky a andragogiky? Paidagogos. Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání o. s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 5-34. ISSN 1213-3809.
 37. ČERNÝ, Michal. Co je to otevřené vzdělávání a proč ho potřebujeme? In OpenAlt, 2. – 3. 11. 2019, Brno. 2019.
 38. ČERNÝ, Michal. Co je to otevřené vzdělávání a proč ho potřebujeme? In OpenAlt 2019. 2019.
 39. ČERNÝ, Michal. Digital Competence : from Self-evaluation to Analysis of Students´ Learning Behaviour. In Beseda, Jan; Rohlíková, Lucie; Duffek, Václav. E-learning : Unlocking the Gate to Education around the Globe. 1. vyd. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2019. s. 160-177. ISBN 978-80-86302-85-0.
 40. ČERNÝ, Michal. Digital Competence : from Self-evaluation to Analysis of Students Learning Behaviour. In DisCo 2019 : E-learning : Unlocking the Gate to Education around the Globe, 20.-21.06.2019, Prague. 2019.
 41. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2., přeprac., elektron. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s. Čítárna Munispace. ISBN 978-80-210-9234-1.
 42. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
 43. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
 44. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
 45. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence optikou dvou kurzů na filozofické fakultě : empirická studie. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita palackého, 2019, roč. 11, č. 1, s. 12-27. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2019.005.
 46. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí : mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 190 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9330-0.
 47. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 190 s. ISBN 978-80-210-9331-7.
 48. ČERNÝ, Michal a Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9480-2.
 49. ČERNÝ, Michal a Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9479-6.
 50. ČERNÝ, Michal. FLORIDI, Luciano (ed.). The Routledge handbook of philosophy of information. Routledge, 2016. 429 s. ISBN 978-1-315-75754-4. Knihovna Plus. Praha: Národní knihovna, 2019, roč. 2019, č. 2, 4 s. ISSN 1801-5948.
 51. ČERNÝ, Michal. How does the infosphere change the learning process? In EduTech Africa. 2019.
 52. ČERNÝ, Michal. Information behavior or learning behavior? Empirical experience with web analytics. In Information interactions 2019. 2019.
 53. ČERNÝ, Michal. Information behavior or learning behavior? Empirical experience with web analytics. In Information interactions 2019. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.
 54. ČERNÝ, Michal. Infosféra jako nástroj pro studium učení - učení jako proces dosahování dynamické homeostatické rovnováhy. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 55. ČERNÝ, Michal. Jak učíme informační gramotnost? A co jde dělat jinak? In UčitelIN, 19.10.2019, Plzeň. 2019.
 56. ČERNÝ, Michal. Jak učíme informační gramotnost? A co jde dělat jinak? In UčitelIN. 2019.
 57. ČERNÝ, Michal. Jak umělá inteligence usnadňuje učení? Metodický portál RVP. Praha: NUV, 2019. ISSN 1802-4785.
 58. ČERNÝ, Michal. Jak umělá inteligence změní vzdělávací obsahy a kompetence? In Digitální vzdělávání v české škole. 2019.
 59. ČERNÝ, Michal. Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019, roč. 23, č. 2, s. 13-17. ISSN 1336-0779.
 60. ČERNÝ, Michal. Measurement of selected aspects of student behavior in online courses. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 19, č. 2, s. 59-67. ISSN 1213-7758. doi:10.5507/epd.2019.015.
 61. ČERNÝ, Michal. Mezi fenomenologií a pragmatismem: k možnostem budování metodologie v (sociální) pedagogice skrze filosofii výchovy. In Doktorandská konference studentů pedagogické fakulty. 2019.
 62. ČERNÝ, Michal. Moravské knihovny na počátku dvacátého století : sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti. In Slabotínský, Radek. Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech v I. polovině 20. století. 1. vyd. Brno (Česká republika): Technické muzeum, 2019. s. 92-103. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-87896-76-1.
 63. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.
 64. ČERNÝ, Michal. Pojetí informační gramotnosti v ŠVP : analýza kurikula tří vybraných středních škol. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 11, č. 2, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1803-537X. doi:10.5507/jtie.2019.010.
 65. ČERNÝ, Michal a Vladimír BRÁDLER. Příběhy šachových figur: katalog k výstavě fotografií Vladimíra Brádlera. 1. vyd. Praha: Pražská šachová společnost, 2019. ISBN 978-80-907174-2-8.
 66. ČERNÝ, Michal. Relektura Teilhardovy rostoucí komplexity jako procesu konstituce noosféry. In Existence a koexistence ve filosofické a speciálně pedagogické reflexi. 2019.
 67. ČERNÝ, Michal. Slepá ulička izolace: od rovnováhy k estetice interakcí. 1. vyd. Týn na Vltavou: Nová forma, 2019. 249 s. ISBN 978-80-7612-143-0.
 68. ČERNÝ, Michal. Spolubytí k dynamické homeostatické evolvující rovnovážné komplexitě infosféry: podněty k filosofii edukace. Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 16 - 49. ISSN 1213-3809.
 69. TULINSKÁ, Hana, Michal ČERNÝ, Veronika ŠMERDOVÁ, Daniela UŘIČÁŘOVÁ, Dalibor ČERNOCKÝ, Vojtěch HAMERSKÝ, Anna PUCHOVSKÁ, Jana FOLKOVÁ, Natálie KÁČOVÁ, Adam MELNIČÁK a Pavlína MAZÁČOVÁ. Stroje a humanita : cesta k filozofické fakultě 21. století. 2019.
 70. ČERNÝ, Michal. The new style of thinking: the problem of specialisation, multiparadigmatic and the crisis of education. In EduTech Africa. 2019.
 71. ČERNÝ, Michal. The new style of thinking: the problem of specialisation, multiparadigmatic and the crisis of scientific identity. In Humanity in the Era of Specialized Knowledge and Science. 2019.
 72. ČERNÝ, Michal, Radim ŠÍP a Denisa DENGLEROVÁ. The Principle of Non-Discrimination in the Infosphere: A New Ethics. In Human Centered Digitalization. 2019.
 73. ČERNÝ, Michal. Travel insights: From a visit of the Conference EduTech Africa 2019. About the problems of post-colonial search for identity. Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, roč. 7, č. 2, s. 109-112. ISSN 1805-8825.
 74. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 423 s. ISBN 978-80-210-9018-7.
 75. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem : Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 11, č. 1, s. 57-69. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2019-1-5.
 76. ČERNÝ, Michal. Webinars as a forgotten innovative method of online learning : an overview study. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 19, č. 4, s. 19-31. ISSN 1213-7758. doi:10.5507/epd.2019.025.
 77. 2018

 78. ČERNÝ, Michal. Čtenářský ekosystém: Instapaper. In Michal Černý, Pavla Kovářová. Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch. 1. vyd. Brno: Flow, 2018. s. 43-56. ISBN 978-80-88123-22-4.
 79. ČERNÝ, Michal. Damasio, A.: The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures. Filozofia. Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 481-484. ISSN 0046-385X.
 80. ČERNÝ, Michal. Digital Competence : Discourse definition of current concept considering Czech environment. In Quaere 2018. Hradec Králové: Quaere, 2018. s. 1095-1103, 14 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
 81. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence a umělý život : k edukačním perspektivám. In Kognice a umělý život, Brno 2018. 2018.
 82. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence a umělý život: k edukačním perspektivám. In Čeněk Šašinka, Alžběta Strnadová, Zuzana Šmideková, Vojtěch Juřík. Kognice a umělý život 2018. 1. vyd. Brno: Flow, 2018. s. 11-12. ISBN 978-80-88123-24-8.
 83. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v kontextu knihovnické práce. In Martina Horejšová. Knihovny současnosti 2018 Sborník z 26. ročníku konference, konané 11.–13. září 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 223-234. ISBN 978-80-86249-86-5.
 84. ČERNÝ, Michal. Fenomény se zjevují postupně. České Budějovice: Nová Forma, 2018. 150 s. ISBN 978-80-7453-930-5.
 85. ČERNÝ, Michal. Georg Placzek : formování vědecké osobnosti v prostředí meziválečného Brna. In Slabotínský, Radek. Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018. s. 83-95. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-87896-63-1.
 86. KUDRNÁČ, Jiří a Michal ČERNÝ. Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách. Knihovna plus. Praha: Národní knihovna, 2018, roč. 2018, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1801-5948.
 87. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání : Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. Munipress. ISBN 978-80-210-9129-0.
 88. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. ISBN 978-80-210-9129-0.
 89. ČERNÝ, Michal. Information Literacy as a Prerequisite for Effective Work with Information Sources. In INFORUM 2018 : 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. 1. vyd. Praha: Albertina icome Praha, 2018. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1801-2213.
 90. ČERNÝ, Michal. Information literacy in the perspective of education. In Information Interaction 2018, Bratislava 2018. 2018.
 91. ČERNÝ, Michal. Information literacy in the perspective of education. In Information Interaction 2018. 2018. ISBN 978-80-223-4604-7.
 92. ČERNÝ, Michal. Inovace kurzu Kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzu. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, s. 19-23. ISSN 1336-0779.
 93. ČERNÝ, Michal. Joshua B. FREEMAN Behemoth. A History of the Factory and the Making of the Modern World (recenze). Český časopis historický. AV ČR, Historický ústav, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 919-920. ISSN 0862-6111.
 94. ČERNÝ, Michal a Jiří KUDRNÁČ. Knihovny v době komunistické totality : na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 100-112. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-6.
 95. ČERNÝ, Michal. Kreativní práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2018. 169 s. ISBN 978-80-88123-20-0.
 96. ČERNÝ, Michal. Kreativní práce s informacemi: inovace, data, smysl a tématické posuny. In Národní seminář informačního vzdělávání. 2018.
 97. ČERNÝ, Michal. Moravské knihovny na počátku dvacátého století : sociální, pedagogické a kulturněpolitické souvislosti. In Do nové republiky : Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900–1928, Brno 2018. 2018.
 98. ČERNÝ, Michal. Participativní učení s a v ICT. In UčiIT jinak, Praha 2018. 2018.
 99. ČERNÝ, Michal. Péče o duši jako východisko fenomenologické pedagogiky v kontextu vzdělávacích technologií. In Slavomír Lesňák, Barbora Vacková. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 31-40. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 100. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8926-6.
 101. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.
 102. ČERNÝ, Michal. Podpora kreativity u nadaných čtenářů. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství. Brno: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna pro děti a mládež – Centrum dětského čtenářství., 2018, roč. 4, 4-5, 5 s. ISSN 2336-727X.
 103. ČERNÝ, Michal. Teoretická východiska informační vědy : využití konceptuálního modelování v informační vědě. Bulletin SKIP. 2018, roč. 27, č. 3, 2 s. ISSN 1213-5828.
 104. ČERNÝ, Michal. Trénink mozku pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Praha: BIZBOOKS, 2018. 61 s. Dětská naučná edice. ISBN 978-80-265-0786-4.
 105. ČERNÝ, Michal. Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Praha: BIZBOOKS, 2018. 41 s. Dětská naučná edice. ISBN 978-80-265-0787-1.
 106. ČERNÝ, Michal. Učitel jako kurátor obsahu. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta, 2018, roč. 142, č. 3, s. 42-46. ISSN 0323-0449.
 107. ČERNÝ, Michal. Understanding learning in the online environment using selected web analytics tools. In Beseda, Jan; Rohlíková, Lucie. DisCo 2018 : Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education : 13th conference reader. Prague: Centre of Higher Education Studies, 2018. s. 279-297. ISBN 978-80-86302-83-6.
 108. ČERNÝ, Michal. Understanding learning in the online environment using selected web analytics tools. In DisCo 2018, Prague 2018. 2018.
 109. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 s. ISBN 978-80-210-9019-4.
 110. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 s. ISBN 978-80-210-9018-7.
 111. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie: otázky k zamyšlení. 1. vyd. Brno: Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2018. 75 s. ISBN 978-80-270-4827-4.
 112. ČERNÝ, Michal. Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 147-166. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-2-8.
 113. ČERNÝ, Michal. Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 49-67. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-4.
 114. ČERNÝ, Michal. Vzdělání, společnost a pravda. In CyberCon Brno 2018, Brno 2018. 2018.
 115. ČERNÝ, Michal a Pavla KOVÁŘOVÁ. Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch. 1. vyd. Brno: Flow, 2018. 229 s. ISBN 978-80-88123-22-4.
 116. ČERNÝ, Michal. Webináře jako pedagogický experiment? In Úskalí on-line vzdělávání. 2018.
 117. 2017

 118. ČERNÝ, Michal. Algodoo – osahejte si fyziku. e-Mole. 2017, roč. 10, s. 17-20. ISSN 2336-5714.
 119. ČERNÝ, Michal. Automatizace online procesů: pomoc při správě PLE i pomoc s digitálním prostředím. Metodický portál RVP.cz. Praha: NÚV, 2017. ISSN 1802-4785.
 120. ČERNÝ, Michal. Curating content as a way to promote interesting resources. In INFORUM 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2017. 19 s. ISSN 1801-2213.
 121. ČERNÝ, Michal. Digitálne informačné kurátorstvo: knižnica ako miesto poznania. In Memory. 2017.
 122. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3.
 123. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8663-0.
 124. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3.
 125. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství: knihovna jako místo vědění. In Knihovny současnosti 2017. 1. vyd. Olomouc: Sdružení knihoven ČR, 2017. s. 64-75. ISBN 978-80-86249-83-4.
 126. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství: knihovna jako místo vědění. In Knihovny současnosti. 2017. ISBN 978-80-86249-83-4.
 127. ČERNÝ, Michal. Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii. Proinflow. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 3-38. ISSN 1804-2406.
 128. ČERNÝ, Michal. Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí. In Čapka, František; Slabotínský, Radek. K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017. s. 7-20. Acta musei technici Brunensis ; sv. 13/2017. ISBN 978-80-87896-46-4.
 129. ČERNÝ, Michal. Georg Placzek: formování vědecké osobnosti v prostředí meziválečného Brna. In K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) III. 2017.
 130. ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost. Brno: Paido, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7315-263-5.
 131. ČERNÝ, Michal. Innovation of courses of information literacy as a way for openness, personification and competence. In Beseda, Jan; Rohlíková, Lucie; Baťko, Jan. DisCo 2017 : Open educaion as a way to knowlage society. 1. vyd. Prague: Center of Higer Education Studies, 2017. s. 138-151. ISBN 978-80-86302-82-9.
 132. ČERNÝ, Michal. Innovation of the courses of inforamtion literacy as a way for openness, personification and competence. In DisCo 2017: Open educaion as a way to knowlage society. 2017. ISBN 978-80-86302-82-9.
 133. ČERNÝ, Michal. Innovation of the courses of information literacy as a way for openness, personification and competencies. Aula: časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i, 2017, roč. 25, 1-2, s. 4-19. ISSN 2533-4433.
 134. ČERNÝ, Michal. Inspirace k tvůrčímu psaní s technologiemi. Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství. KJM, 2017, roč. 3, č. 1, 6 s. ISSN 1804-4255.
 135. ČERNÝ, Michal. Inspiromat možností využití Kurzu práce s informacemi v prostředí knihoven. In NASIV. 2017.
 136. ČERNÝ, Michal, David KUDRNA, Monika MARTONOVÁ, Veronika MORAVČÍKOVÁ, Tereza POJEZNÁ, Hana TULINSKÁ, Šárka VANČUROVÁ a Tomáš ZIMA. Kolekce dostupných LMS prostředí. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 18 s. ISBN 978-80-88123-16-3.
 137. ČERNÝ, Michal. Kreativní deník. Metodický portál RVP. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. ISSN 1802-4785.
 138. ČERNÝ, Michal. Kurátorství obsahu jako cesta k propagaci zajímavých zdrojů. In Inforum. 2017.
 139. ČERNÝ, Michal. Online setkání: Učitel jako kurátor digitálního obsahu. Metodický portál RVP.cz, 2017. ISSN 1802-4785.
 140. ČERNÝ, Michal. Otevřené kurikulum, participativní vzdělávání a radost z učení. In OpenAlt. 2017.
 141. ČERNÝ, Michal. Péče o duši jako východisko fenomenologické pedagogiky v kontextu vzdělávacích technologií. In Jan Patočka a jeho doba. 2017.
 142. ČERNÝ, Michal. Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí: didaktické a technické poznámky k tvorbě digitálních vzdělávacích objektů (převážně) v konektivistickém a konstruktivistickém paradigmatu. 1. vyd. Brno: Flow, 2017. 111 s. ISBN 978-80-88123-17-0.
 143. ČERNÝ, Michal. Učitel jako kurátor digitálního obsahu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2017. ISSN 1802-4785.
 144. 2016

 145. ČERNÝ, Michal. Advanced graphs and analysis. Physics Education. Bristol (UK): IOPscience, 2016, roč. 51, č. 5, s. 18-20. ISSN 0031-9120.
 146. ČERNÝ, Michal. Brněnský rodák Kurt Gödel : matematik, fyzik, filosof. In Čapka, František; Slabotínský, Radek; Stöhrová, Pavla. Hospodářské dějiny Moravy a Slezka : vybrané kapitoly z 20. století. Brno: Technické muzeum Brno, 2016. s. 153-163. Acta musei technici brunensis, sv. 11. ISBN 978-80-87896-34-1.
 147. ČERNÝ, Michal. Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 24-26. ISSN 1336-0779.
 148. ČERNÝ, Michal. Distance education via webinars : research and practice. In Beseda, Jan. DisCo 2016 : Towards open education and information society : 11th conference reader. Prague: Center for Higher Education Study, 2016. s. 12-24. ISBN 978-80-86302-62-1.
 149. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Efektivní učení. 1. vyd. Brno: Bizbook, 2016. 159 s. ISBN 978-80-265-0479-5.
 150. CHYTKOVÁ, Dagmar a Michal ČERNÝ. Efektivní učení. Techniky přemýšlení, soustředění a komunikace s využitím myšlenkových map. BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0490-0.
 151. ČERNÝ, Michal. Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-116. ISSN 1804-2406.
 152. ČERNÝ, Michal. Informační systém ve vzdělávání : Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4.
 153. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4.
 154. ČERNÝ, Michal. Jak učit sám sebe. 1. vydání. Brno: BizBooks, 2016. 176 s. ISBN 978-80-265-0519-8.
 155. ČERNÝ, Michal. K mezipředmětovému dialogu : interdisciplinární vzdělávání na příkladu desíti vybraných osobností historie vědy. 1. vydání. Brno: Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2016. 77 s. ISBN 978-80-260-9790-7.
 156. ČERNÝ, Michal. Konektivistické co-curiculum jako model autonomního učení. Metodický portál: Články. Praha: NÚV, 2016. ISSN 1802-4785.
 157. ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2.
 158. ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2.
 159. ČERNÝ, Michal. Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií. In INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2016. 17 s. ISSN 1801-2213.
 160. ČERNÝ, Michal. Práce s digitálním portfoliem jako součást efektivního procesu učení. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2016. ISSN 1802-4785.
 161. ČERNÝ, Michal. Processing data and creating graphs. Physics Education. Bristol: IOPscience, 2016, roč. 51, August, s. 21-23. ISSN 0031-9120.
 162. ČERNÝ, Michal. Studenti píší Wikipedii. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, roč. 2016, č. 11, s. 9-10. ISSN 1214-8679.
 163. 2015

 164. ČERNÝ, Michal. Anna CORETH: Pietas Austriaca. Fenomén rakouské barokní zbožnosti (recenze). Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2015, roč. 113, č. 2, s. 580-582. ISSN 0862-6111.
 165. ČERNÝ, Michal. Digital information curation as a form of formation of personalized learning enviromenments. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. DisCo 2015 : From analog education to digital education 10th Conference Reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2015. s. 145-158. ISBN 978-80-86302-47-8.
 166. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2015. 15 s. ISSN 1801-2213.
 167. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
 168. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
 169. ČERNÝ, Michal. Environmentální výchova jako výchova ke kriticky reflektivnímu občanství. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 161-166. ISBN 978-80-88123-02-6.
 170. ČERNÝ, Michal. Formování a rozvoj české fyzikální vědy a techniky 1862-1916. In Slabotínský, Radek; Stöhrová, Pavla; Gilbertová, Marie; Řezáčová, Eva. Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století : průmysl, technika a exaktní vědy. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 88-100. Acta Musei technici Brunensis ; sv. 9. ISBN 978-80-87896-21-1.
 171. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map. IT lib. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 38-44. ISSN 1335-793X.
 172. ČERNÝ, Michal. Informace jako antropologický fenomén. Brno: Flow, 2015. 99 s. ISBN 978-80-88123-08-8.
 173. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 s. ISBN 978-80-88123-07-1.
 174. INDRÁKOVÁ, Marie a Michal ČERNÝ. INFORUM 2015. Ikaros. Praha: Ikaros o.s., 2015, roč. 19, č. 6. ISSN 1212-5075.
 175. ČERNÝ, Michal. Interaktivní tabule: Open Sankoré a Smart Notebook. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2015. ISSN 1802-4785.
 176. ČERNÝ, Michal. Jak (a co) učit s dotykovým zařízením v ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2015. ISSN 1802-4785.
 177. ČERNÝ, Michal. Koordinátor ICT. Brno: Flow, 2015. 87 s. ISBN 978-80-88123-06-4.
 178. ČERNÝ, Michal. Land Art: dialog tvorby mezi přírodou a kulturou. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM s. r. o., 2015, roč. 4, č. 6, s. 40-42. ISSN 1804-9745.
 179. ČERNÝ, Michal. Metodik ICT. Brno: Flow, 2015. 181 s. ISBN 978-80-88123-05-7.
 180. ČERNÝ, Michal. Nástroje pro práci s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 39 s. ISBN 978-80-88123-01-9.
 181. ČERNÝ, Michal. Open source v e-learningu. In OpenAlt 2015. Brno: OpenAlt, 2015. ISBN 978-80-88097-01-3.
 182. ČERNÝ, Michal. Osciloskop pro Android: zvukové experimenty pro každého. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 99-106. ISBN 978-80-88123-02-6.
 183. ČERNÝ, Michal. Prototypování jako součást interdisciplinárního kurzu informatiky. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 137-142. ISBN 978-80-88123-02-6.
 184. ČERNÝ, Michal. Science and education as the anthropological obligation. In Demczuk, Marcin; Niewiadomy, Michał. PERSPEKTYWY CZŁOWIECZEŃSTWA – WYZWANIA XXI W. Poland: eConferences.eu, 2015. s. 57-64. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ISBN 978-83-65021-01-4.
 185. ČERNÝ, Michal. Šest činností, při kterých učiteli pomůže tablet. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2015. ISSN 1802-4785.
 186. ČERNÝ, Michal. Tablet či telefon jako nástroj fyzikálního experimentování. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 118 -124. ISBN 978-80-210-7599-3.
 187. ČERNÝ, Michal. Tablet v rukou učitele. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 9-17. ISBN 978-80-88123-02-6.
 188. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Michal ČERNÝ. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 195 s. ISBN 978-80-88123-02-6.
 189. ČERNÝ, Michal. The Way to Open Education through the Modern Technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2015, roč. 2015, č. 174, s. 3194-3198. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1061.
 190. ČERNÝ, Michal. Topics of Ethics of Science in the Context of Philosophy of Education. In Gregory T. Papanikos. ATINER's Conference Paper Series EDU 2015-1702. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2015. 12 s. ISSN 2241-2891.
 191. ČERNÝ, Michal a Josef MACH. Výukové weby, online výukové aktivity a pomůcky do chemie nejen pro tablety. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 113-118. ISBN 978-80-88123-02-6.
 192. ČERNÝ, Michal. Výukoví roboti: nástroj pro rozvoj algoritmického myšlení. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2015. ISSN 1802-4785.
 193. ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. 86 s. ISBN 978-80-88123-04-0.
 194. ČERNÝ, Michal. 3D tisk ve školním prostředí. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2015. ISSN 1802-4785.
 195. 2014

 196. ČERNÝ, Michal. Budoucnost open source je ve zpracování dat a 3D tisku. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 197. ČERNÝ, Michal. Calibre 2.1: ještě lepší e-knihovna. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 198. ČERNÝ, Michal. Co přineslo jedno desetiletí s Firefoxem? ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 199. ČERNÝ, Michal. Complex event procesing: trend v oblasti řízení procesů. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 200. ČERNÝ, Michal. Daty řízený proces vzdělávání. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, roč. 18, č. 3, s. 27-30. ISSN 1336-0779.
 201. ČERNÝ, Michal. Digitální agenda do roku 2020: polovina domácností na 100 Mbit. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 202. ČERNÝ, Michal. DRM se stalo součástí standardu HTML 5.1. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 203. ČERNÝ, Michal. Ethics of Science as a Topic of Grammar School Education. In 16th Annual International Conferences on Education. 2014. ISBN 978-618-5065-39-3.
 204. ČERNÝ, Michal. Etika vědecké práce jako téma gymnasiální výuky přírodních věd. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 271-282, 13 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
 205. ČERNÝ, Michal. Evropa zaostává, protože je příliš přeregulovaná, říká šéf Google. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 206. ČERNÝ, Michal. Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmat. Paideia. Praha: Univerzita Karlova, 2014, XI, č. 1, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1214-8725.
 207. ČERNÝ, Michal. Fyzikální vzdělávání v mateřské škole. Poradce ředitelky mateřské školy. Praha: Nakladatelství FORUM s. r. o., 2014, roč. 4, č. 2, s. 42-45. ISSN 1804-9745.
 208. ČERNÝ, Michal. Google opustil Motorolu a posouvá se k chytrým zařízením. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 209. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání: od technologických k antropologickým a sociálním aspektům. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2014. 15 s. ISSN 1801-2213.
 210. ČERNÝ, Michal. Jimmy: open-source robot od Intelu. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 211. ČERNÝ, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 1, s. 117-125. ISSN 1801-3252.
 212. ČERNÝ, Michal. LibreOffice oslavil čtvrté narozeniny a chystá verzi 4.4. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 213. ČERNÝ, Michal. LMS pro blended learning. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2098-2105. ISBN 978-80-87952-07-8.
 214. ČERNÝ, Michal. Manipulace s uživateli sociálních sítí pomocí emocí. Inflow: information journal. Masarykova univerzita, 2014, 5 s. ISSN 1802-9736.
 215. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8.
 216. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k roli jazyka ve vědě. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 6, č. 1, 10 s. ISSN 1804-2406.
 217. ČERNÝ, Michal. Open Sankoré: na interaktivní tabule svobodně. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 218. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: již hotové projekty. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISSN 1802-4785.
 219. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: praktická realizace. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISSN 1802-4785.
 220. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: úvod. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISSN 1802-4785.
 221. ČERNÝ, Michal. Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání. ProInflow. Masarykova univerzita, 2014, roč. 6, č. 2, 9 s. ISSN 1804-2406.
 222. ČERNÝ, Michal. Processing and visualization of measurement results in physical Laboratory. In Leoš Dvořák. The International Conference on Physics Education: Active learning – in a changing world of new technologies. Prague: Charles University in Prague, 2014. s. 1112-1119. ISBN 978-80-7378-266-5.
 223. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Přechodový model informační gramotnosti II. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 65-72. ISSN 1336-0779.
 224. ČERNÝ, Michal. Recenze: Inspiration muzejní pedagogiky 1. Inflow: information journal. Masarykova univerzita, 2014, 3 s. ISSN 1802-9736.
 225. ČERNÝ, Michal. Scribus 1.5: blížící se novinky. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 226. ČERNÝ, Michal. SeaMonkey: má integrace aplikací budoucnost? ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 227. ČERNÝ, Michal. Síťová neutralita je velké téma, reálně se ale nedodržuje. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 228. ČERNÝ, Michal. Strukturalismus jako východisko informační vědy. Inflow: information journal. Masarykova univerzita, 2014, 5 s. ISSN 1802-9736.
 229. ČERNÝ, Michal. The way to open education through the modern technology. In Aytekin İŞMAN. The International Conference of New Horizons in Education: Proceedings Book Volume 5/5. Paris: Sakarya University, 2014. s. 116-119. ISSN 2146-7358.
 230. ČERNÝ, Michal. Učit tak, aby studenti… byli šťastní. Inflow: information journal. Masarykova univerzita, 2014, 5 s. ISSN 1802-9736.
 231. ČERNÝ, Michal. VYM: myšlenkové mapy aneb View Your Mind. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 232. ČERNÝ, Michal. Výukoví roboti: atraktivní programování za pár dolarů. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Internet info s.r.o., 2014. ISSN 1212-8309.
 233. ČERNÝ, Michal. Zásadní objevy termodynamiky mezi lety 1824 a 1902. In Čapka František, Slabotinský Radek, Stöhrová Pavla. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 159-167. Acta Musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-12-9.
 234. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice. Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-7551-1.
 235. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6803-2.
 236. 2013

 237. ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat – základ pro informační analytiky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 102-108. ISBN 978-80-210-6724-0.
 238. ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat – základ pro informační analytiky. In Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů III. 2013. ISBN 978-80-210-6490-4.
 239. ČERNÝ, Michal. Anthropic principle as the scientific method. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: Ak. sdr. MAGNANIMITAS, 2013. s. 1180-1189. ISBN 978-80-905243-7-8.
 240. ČERNÝ, Michal. Antropický princip. In Existuje vesmír sám od sebe? (na rozhraní fyziky a metafyziky). 2013.
 241. ČERNÝ, Michal. Aplikace supravodivosti v technické praxi. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 242. ČERNÝ, Michal. Big data a jejich možnosti v kontextu knihoven. Knihovna. Praha: Národní knihovna, 2013, roč. 24, č. 1, s. 104-111. ISSN 1801-3252.
 243. ČERNÝ, Michal. Deset trendů ICT, které změní knihovny i informační vzdělávání. In INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2013. 8 s. ISSN 1801-2213.
 244. ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 109-112. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2.
 245. ČERNÝ, Michal. Erwin Schrödinger: Co je život? ProInflow. Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-3. ISSN 1804-2406.
 246. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-10. ISSN 1804-2406.
 247. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: Sálové počítače, Unix, DOS. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 248. ČERNÝ, Michal. Changes in information literacy in the context of new technologies. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. s. 53-56. ISBN 978-80-86302-45-4.
 249. ČERNÝ, Michal. Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? Vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina. ProInflow. Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-6. ISSN 1804-2406.
 250. ČERNÝ, Michal. K problematice role kajících bohoslužeb při slavení svátosti smíření. Teologické texty. Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2013, roč. 24, 1 (138), s. 31-34. ISSN 0862-6944.
 251. ČERNÝ, Michal. Marketing ve vědě?! Inflow : information journal [online]. Brno, 2013, roč. 6, č. 1. ISSN 1802-9736.
 252. ČERNÝ, Michal. Možnosti praktické implementace wiki ve školách. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 253. ČERNÝ, Michal. Nástroje pro rozvoj matematické a ICT gramotnosti. Poradce ředitele školy. Praha: Nakladatelství FORUM s.r.o, 2013, roč. 1, č. 4, s. 44-49. ISSN 1805-5087.
 254. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k antropologii Pierra Teilharda de Chardin s ohledem na filosofii výchovy. Paideia. Praha: Univerzita Karlova, 2013, X, Autumn 2013, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1214-8725.
 255. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 1804-2406.
 256. ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu. In Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra. 2013.
 257. ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurz. Československý časopis pro fyziku. Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2013, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700.
 258. ČERNÝ, Michal. Od růstu noosféry k novému dvoru Rudolfa II. In Laboratoř dialogu - fenomén sociálních sítí. 2013.
 259. ČERNÝ, Michal. Open source není jen software. In Sborník konference LinuxAlt 2013. 2013. ISBN 978-80-904897-4-5.
 260. ČERNÝ, Michal. Osm technologických trendů, které promění knihovny v informační společnosti. ITlib. Bratislava: Centrum VTI SK, 2013, roč. 16, č. 2, s. 30-36. ISSN 1335-793X.
 261. ČERNÝ, Michal. Osobní wiki a personální znalostní management. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 262. ČERNÝ, Michal. Počítačové modelování ve výuce mechaniky. In Michaela Křížová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 2013. 2013. s. 19-24. ISBN 978-80-7435-372-7.
 263. ČERNÝ, Michal. Počítačové modelování ve výuce mechaniky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 2013. 2013.
 264. ČERNÝ, Michal. Počítačové simulace a modelování ve výuce fyziky v programu Algodoo. Matematika–fyzika–informatika. Prometheus, 2013, roč. 22, č. 3, s. 216-223. ISSN 1805-7705.
 265. ČERNÝ, Michal. Processing and visualization of measurement results in physical Laboratory. 2013.
 266. ČERNÝ, Michal. Processing and visualization of measurement results in physical Laboratory. In ICPE - EPEC 2013. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
 267. ČERNÝ, Michal. Prolegomena ke každé další inovaci či výstavbě modelu informačního vzdělávání. Inflow : information journal [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISSN 1802-9736.
 268. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Přechodový model informační gramotnosti I. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2013, roč. 17, č. 4, s. 33-39. ISSN 1336-0779.
 269. ČERNÝ, Michal. QR kódy a jejich využití ve výuce. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 270. ČERNÝ, Michal. Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN 1804-2406.
 271. ČERNÝ, Michal. Rotace v prvním axiomu: in linea recta nebo in directum? Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 272. ČERNÝ, Michal. Rozšířená realita a nové možnosti tvorby publikací. Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2013, roč. 24, č. 2, s. 101-109. ISSN 1801-3252.
 273. ČERNÝ, Michal. RSS: technologie a online čtečky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 274. ČERNÝ, Michal. Sebekvantifikace: fenomén informační společnosti i výzva pro vzdělávání. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 275. ČERNÝ, Michal. Schrödinger, Gamow a Kaku: jak učit fyziku zajímavěji? Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 276. ČERNÝ, Michal. Snímání dotyku a pohybu v praxi. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 277. ČERNÝ, Michal. Sociální sítě jako fenomén nové občanské společnosti. Inflow : information journal [online]. Brno, 2013. ISSN 1802-9736.
 278. ČERNÝ, Michal. Souborový manager: anachronismus nebo užitečný pomocník? Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 279. ČERNÝ, Michal. Současnost a budoucnost vyhledávání na internetu v historické perspektivě. Inflow : information journal. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 7. ISSN 1802-9736.
 280. ČERNÝ, Michal. Stručný úvod do kategorií v dějinách filosofie. Inflow : information journal [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 6, č. 3. ISSN 1802-9736.
 281. ČERNÝ, Michal. Vizualizace informací v kontextu big data. Inflow : information journal [online]. Brno, 2013, roč. 6, č. 2. ISSN 1802-9736.
 282. ČERNÝ, Michal. Vyučovací metody na vysoké škole. Brno, 2013. 3 s. ProInflow roč.4, č. 2. ISSN 1804-2406.
 283. ČERNÝ, Michal. Vývoj představ o časoprostoru: od Démokrita ke Gödelovi. In Gödelův den. 2013.
 284. ČERNÝ, Michal. WiFi v gymnaziálním kurzu informatiky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 285. ČERNÝ, Michal. Wiki: ideální nástroj na podporu výuky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2013. ISSN 1802-4785.
 286. 2012

 287. ČERNÝ, Michal. ACTA: kontroly na hranicích i trestné pirátství pro vlastní potřebu. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. 2012. ISSN 1212-8309.
 288. ČERNÝ, Michal. ACTA: složitá cesta k ratifikaci a praktický dopad. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. 2012. ISSN 1212-8309.
 289. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Alternativní operační systémy. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 290. ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktiku. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Prometheus, 2012, roč. 21, č. 9, s. 560-565. ISSN 1210-1761.
 291. ČERNÝ, Michal. Budoucnost sémantického desktopu. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 5, č. 1. ISSN 1802-9736.
 292. ČERNÝ, Michal. Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou. In INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2012. 8 s. ISSN 1801-2213.
 293. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Kateřina HOŠKOVÁ, Alžběta KAROLYIOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ a Jan ZIKUŠKA. CEINVE: témata, lidé, motivace a inspirace nového projektu. Inflow : information journal [online]. 2012, roč. 5, 7/8. ISSN 1802-9736.
 294. ČERNÝ, Michal. Dei Fillius a důkazy existence Boží. Christnet. 2012. ISSN 1213-0877.
 295. ČERNÝ, Michal. Digitální storytelling. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 296. ČERNÝ, Michal. Digitální storytelling a e-singles jako nový přístup k literatuře v informační společnosti. Inflow : information journal. [online], 2012, roč. 6, č. 6. ISSN 1802-9736.
 297. ČERNÝ, Michal. DMCA: proč nestačí současný právní rámec? ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. 2012. ISSN 1212-8309.
 298. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Elektronická příprava dokumentů: publikace na internetu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 299. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Ernst Mach. Brno: Technické Muzeum v Brně, 2012.
 300. ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek k atomismu, mechanice a teorii relativity. In K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. 2012.
 301. ČERNÝ, Michal a Gabriela ŠIMKOVÁ. Fascinující možnosti WolframAlpha. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 5, č. 10. ISSN 1802-9736.
 302. ČERNÝ, Michal. Fides et ratio pokračovatelkou Dei Filius. Revue Trivium. 2012, roč. 3, č. 4. ISSN 1803-2761.
 303. ČERNÝ, Michal. Fyzikální experimenty v Linuxu. In Konference LinuxAlt 2011. Olomouc: Liberix o.p.s., 2012. ISBN 978-80-904897-1-4.
 304. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Gamifikace (nejen) v sociálních sítích. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 305. ČERNÝ, Michal. Gödelův přínos teologii. Christnet. 2012. ISSN 1213-0877.
 306. ČERNÝ, Michal. Historie a vývoj sociální informatiky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 307. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Historie Internetu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 308. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: Cesta k modernímu grafickému operačnímu systému. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 309. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: Od Windows NT po Vista. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 310. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: rodina Linux. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 311. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. HTML editory. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 312. ČERNÝ, Michal. Informační etika I.: Úvod a význam. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 313. ČERNÝ, Michal. Informační etika II.: Kodexy, principy, paradoxy. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 314. ČERNÝ, Michal. Informační etika III.: Ekosystém informace. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 315. ČERNÝ, Michal. Jan Blaha: uzavření dějin Koinótes. Christnet. 2012. ISSN 1213-0877.
 316. ČERNÝ, Michal. K budoucnosti vyhledávání informací: legislativní, personální a technická omezení. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 5, č. 3. ISSN 1802-9736.
 317. ČERNÝ, Michal. K možnostem školních knihoven. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 5, č. 2. ISSN 1802-9736.
 318. ČERNÝ, Michal. K významu tvůrčího psaní (nejen) v informační společnosti. Inflow : information journal [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 5, č. 12. ISSN 1802-9736.
 319. ČERNÝ, Michal. Ke konceptu soukromí v informační společnosti. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 4, č. 5. ISSN 1802-9736.
 320. ČERNÝ, Michal. Khan Academy a TED jako inovativní doplněk výuky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 321. ČERNÝ, Michal, Kateřina HOŠKOVÁ, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ a Jan ZIKUŠKA. Kurz práce s informacemi. Brno, 2012. 147 s.
 322. ČERNÝ, Michal. Kyberterorismus v informační společnosti. Část I. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 5, č. 09. ISSN 1802-9736.
 323. ČERNÝ, Michal. Kyberterorismus v informační společnosti. Část II. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 5, č. 10. ISSN 1802-9736.
 324. ČERNÝ, Michal. Management: souhrnná skripta kurzu. Brno: UZS ČR, 2012. 68 s.
 325. ČERNÝ, Michal. Marketing: souhrnná skripta pro kurz. Brno: UZS ČR, 2012. 57 s.
 326. ČERNÝ, Michal. McTaggartův paradox. In Gödelův den. 2012.
 327. ČERNÝ, Michal. M-learning jako cesta k zábavnému vzdělávání? Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 328. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Modelování sociálních jevů v informatice. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 329. ČERNÝ, Michal. Myšlenkové mapy v Linuxu. In Konference LinuxAlt 2011. Olomouc: Liberix o.p.s., 2012. ISBN 978-80-904897-1-4.
 330. ČERNÝ, Michal. Nástroje na podporu sociálně vědního výzkumu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 331. ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow. Brno: Masarykova Univerzita, 2012, roč. 4, č. 2, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1804-2406.
 332. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Netradiční tvorba prezentací online. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 333. ČERNÝ, Michal. Open source není jen software, jsou to i filmy. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. 2012. ISSN 1212-8309.
 334. ČERNÝ, Michal. Operační systém Android. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 335. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Organizace informací: záložky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 336. ČERNÝ, Michal. Patentové spory v informační společnosti. In LinuxAlt. 2012. ISBN 978-80-904897-2-1.
 337. ČERNÝ, Michal. Podpora čtenářské gramotnosti pomocí moderních technologií. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 338. ČERNÝ, Michal. Podpora hudební kreativity studentů za pomoci ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 339. ČERNÝ, Michal. Prolegomena k metodologii axiomatického budování fyzikálních modelů. In Niels Bohr jako vědec, filosof a občan. 2012.
 340. ČERNÝ, Michal. PROTECT IP Act: konec svobodného internetu? ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. 2012. ISSN 1212-8309.
 341. ČERNÝ, Michal. P2P síť Tor a Onion routing. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 342. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Role školních knihoven v informační výchově. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 343. ČERNÝ, Michal. SOPA: Skryté Odepření Práv (nejen) Američanům. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. 2012. ISSN 1212-8309.
 344. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Škola jako vydavatelství I. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 345. ČERNÝ, Michal. Technické prostředky na podporu tvůrčího psaní. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 346. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Time management s využitím ICT (nejen) pro učitele I. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 347. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Time management s využitím ICT (nejen) pro učitele II. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 348. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Tvorba diagramů, myšlenkových map a schémat online. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 349. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do paměti počítače: vnitřní paměti. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 350. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do problematiky sociálních sítí. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 351. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: demokracie a politika. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 352. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: etické a sociální problémy. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 353. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: geosociální sítě. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 354. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: měření vlivu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 355. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: největší rizika. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 356. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: sociální sítě pro osobní rozvoj. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 357. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: sociologická a demografická data. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 358. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: soukromí. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 359. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Úvod do sociálních sítí: 3D světy. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 360. ČERNÝ, Michal. Video a jeho použití ve výuce. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 361. ČERNÝ, Michal. Vybraná témata ze sociální informatiky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012, 5 s. ISSN 1802-4785.
 362. ČERNÝ, Michal. Vybraná témata ze sociální informatiky II. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 363. ČERNÝ, Michal. Vzdělávání v informační společnosti. Inflow : information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 11. ISSN 1802-9736.
 364. ČERNÝ, Michal. Vznik podzemní církve v ČSSR jako přirozený důsledek útlaku. Christnet. 2012. ISSN 1213-0877.
 365. ČERNÝ, Michal. Základní aplikace pro Linux. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 366. ČERNÝ, Michal. Základní charakteristiky operačního systému Linux. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 367. ČERNÝ, Michal. Základní pojmy počítačových sítí. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 368. ČERNÝ, Michal. Základní pojmy v operačním systému Linux. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 369. ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Znalostní a informační management. Inflow : information journal [online]. Brno, 2012, roč. 5, č. 11. ISSN 1802-9736.
 370. ČERNÝ, Michal. Zpracování a tvorba videa online. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2012. ISSN 1802-4785.
 371. 2011

 372. ČERNÝ, Michal. Balistické kyvadlo v teorii i praxi gymnaziální výuky fyziky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 373. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Bezpečnost jako téma gymnaziální výuky ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 374. ČERNÝ, Michal. Časová osa jako interaktivní výuková metoda. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 375. ČERNÝ, Michal. Digitální stopy a digitální identita. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 376. ČERNÝ, Michal. Digitální stopy a nové etické problémy. In Bebezpečná internetová a mobilní komunikace : Sborník s konference, konané v rámci projektu "Zvyšování kompetencí pedagogů při řešení nebezpečných komunikačních praktik". Hodonín: Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno, 2011. s. 4-17.
 377. ČERNÝ, Michal. Elektronické poznámky pro žáky i pedagogy. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 378. ČERNÝ, Michal. Etika ve výuce informačních a komunikačních technologií. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 379. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Fotografie jako téma výtvarné výchovy, fyziky i ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 380. ČERNÝ, Michal. Grafická prezentace informací ve znalostním managementu. Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. Praha, 2011, roč. 15, č. 9. ISSN 1212-5075.
 381. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Hodnocení informací a znalostní management. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 382. ČERNÝ, Michal. Informační společnost. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 383. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Informační výchova jako reflexe informační společnosti. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 384. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Internet a demokracie. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 385. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Jak podpořit kreativní myšlení žáků? Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 386. ČERNÝ, Michal. K problematice služby akolytů při liturgii. Teologické texty. Praha: Královská kolegiátní kapitula Vyšehrad, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 158-159. ISSN 0862-6944.
 387. ČERNÝ, Michal. Knihovna jako ekosystém. Inflow : information journal [online]. Brno, 2011, roč. 4, č. 11. ISSN 1802-9736.
 388. ČERNÝ, Michal. Matematický software v Linuxu. In Konference LinuxAlt 2010. Olomouc: Liberix o.p.s., 2011. ISBN 978-80-904897-0-7.
 389. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Metody efektivního čtení. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 390. ČERNÝ, Michal. Miloš Dokulil - Jan Novotný -Nikola Klanicová - Blažena Švandová: O Kurtu Gödelovi ... z Brna. In Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AVČR, 2011. s. 940-941. ISSN 0015-1831.
 391. ČERNÝ, Michal. Možnosti a implementace třídních webových stránek. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 392. ČERNÝ, Michal. Myšlenkové mapy v edukačním procesu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 393. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Netradiční způsob prezentace informací ve výuce s Prezi. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 394. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. OpenClass: LMS založený na Google Apps. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 395. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Podněty k výuce efektivního učení. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 396. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Podpora projektové výuky pomocí ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 397. ČERNÝ, Michal. Podpora výtvarné kreativity žáků pomocí ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 398. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Principy vyhledávání informací na internetu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 399. ČERNÝ, Michal. Přináší sociální sítě jen pozitivní zkušenosti? In Sociální sítě v knihovnách: ano či ne? 2011.
 400. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Publikace na internetu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 401. ČERNÝ, Michal. Role knihoven v informační společnosti. Inflow : information journal [online]. Brno, 2011, roč. 4, č. 10. ISSN 1802-9736.
 402. ČERNÝ, Michal. Stručný úvod do konceptu sémantického desktopu. Inflow : information journal [online]. Brno, 2011, roč. 4, č. 12. ISSN 1802-9736.
 403. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Tvorba rodokmenu s využitím ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 404. ČERNÝ, Michal. UML a Flowchart ve výuce programování na gymnáziu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 405. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Vybraná témata z fyziky v informatice. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 406. ČERNÝ, Michal. Vybrané partie etiky ve výuce ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 407. ČERNÝ, Michal. Využití Wolfram|Alpha v gymnaziální výuce matematiky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 408. ČERNÝ, Michal. wxMaxima a její využití v gymnaziální výuce. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 409. ČERNÝ, Michal. Zajímavá astrofyzika s ICT. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 410. ČERNÝ, Michal. Zajímavé aplikace pro Google Chrome ve vzdělávání. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 411. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Zpracování digitální fotografie online. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 412. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. 7 tipů, jak použít myšlenkové mapy. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2011. ISSN 1802-4785.
 413. 2010

 414. ČERNÝ, Michal. Nástroje na vizualizaci a analýzu dat (nejen) ve fyzikálním praktiku. In Open Source Conference 2010. 2010.
 415. ČERNÝ, Michal. Počítačové simulace ve výuce fyziky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2010. ISSN 1802-4785.
 416. ČERNÝ, Michal. Požadavek interdisciplinárnosti v edukačním procesu. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 239-242. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-239.
 417. ČERNÝ, Michal. Tvorba internetového magazínu v mediální výchově. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2010. ISSN 1802-4785.
 418. ČERNÝ, Michal. Vizualizace a analýza dat ve fyzikálním praktiku. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 2010. ISSN 1802-4785.
 419. 2009

 420. ČERNÝ, Michal. Hudba a zpěv v liturgii. Teologické texty. Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 104-105. ISSN 0862-6944.
 421. ČERNÝ, Michal. Mlčení přede mší jako výraz eucharistické úcty. Teologické texty. Praha: Královská kolegiátní kapitula Vyšehrad, 2009, roč. 20, č. 1, s. 42-43. ISSN 0862-6944.
 422. ČERNÝ, Michal. Sémantický web – jak dál? Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2009, roč. 13, č. 5. ISSN 1212-5075.
 423. 2008

 424. ČERNÝ, Michal. Exorcismus jako standardní nástroj duchovního života. Teologické texty. Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 45. ISSN 0862-6944.
 425. ČERNÝ, Michal. Literatura na síti? Proč ne! PC World. Praha, 2008, s. 114-117. ISSN 1210-1079.
 426. ČERNÝ, Michal. OpenOffice jako on-line kancelář na internetu. PC World. Praha, 2008, roč. 2008, Únor, s. 106-107. ISSN 1210-1079.
 427. 2007

 428. ČERNÝ, Michal. Hrajte si s obrázky na webu: on-line grafické editory. PC World. Praha, 2007, roč. 2007, listopad, s. 110-113. ISSN 1210-1079.
 429. ČERNÝ, Michal. Rozhlas na vlnách internetu. PC World. Praha, 2007, roč. 2007, Prosinec, s. 114-116. ISSN 1210-1079.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2021 03:38