Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SOUČEK, Miroslav. V prevenci demence je třeba se zaměřit na časnou a důslednou léčbu hypertenze. Vnitrni Lekarstvi. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2023, roč. 69, č. 4, s. 249-253. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2023.047.

  2022

  1. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Lucie ULRICHOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Miroslav SOUČEK a Bohuslav KIANIČKA. Identification of plasmatic microRNAs associated with pulmonary embolism in patients with acute-onset dyspnea – pilot results. In Czech Cardiovascular Research and Inovation Days. 2022.
  2. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Helena ŠIPROVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jan JUŘICA, Ivan ŘIHÁČEK, Eva TÁBORSKÁ, Miroslav SOUČEK a Ondřej PEŠ. Longitudinal monitoring of hair cortisol using liquid chromatography-mass spectrometry to prevent hypercortisolism in patients undergoing glucocorticoid replacement therapy. THERAPEUTIC DRUG MONITORING. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2022, roč. 44, č. 3, s. 438-447. ISSN 0163-4356. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/FTD.0000000000000946.
  3. NOVÁK, Jan, Soňa MACEKOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jan MÁCHAL, Filip ZLÁMAL, Ota HLINOMAZ, Michal REZEK, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Julie DOBROVOLNÁ. Polymorphism rs7079 in miR-31/-584 Binding Site in Angiotensinogen Gene Associates with Earlier Onset of Coronary Artery Disease in Central European Population. Genes. BASEL: MDPI, 2022, roč. 13, č. 11, s. 1-9. ISSN 2073-4425. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/genes13111981.

  2021

  1. ŠUSTR, Filip a Miroslav SOUČEK. Blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron ve volné i fixní kombinaci. Acta Medicinae : Kardiologie. Brno: ERA Média, 2021, č. 1, s. 94-96. ISSN 1805-398X.
  2. FILIPENSKÝ, Petr, Magda KRECHLEROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Jakub ČAJKA, David HAVELKA, Michaela SOSÍKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr DOBŠÁK. Influence of intra-dialytic excercise on arterial stiffness evaluated by cardio-ankle vascular stiffness index. 2021. ISSN 0300-0818.
  3. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Veronika ŘÍMALOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls. Biomedical papers. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 4, s. 395-401. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2020.062.

  2020

  1. KIANIČKA, Bohuslav, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Vladimír KOJECKÝ, Alena ONDREJKOVÁ, Hana NECHUTOVÁ, Miroslav SOUČEK, Filip ŠUSTR, Markéta MUSILOVÁ, Jan NOVÁK, Petr PISKAČ a Petr DÍTĚ. Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, o. s., 2020, roč. 66, č. 6, s. "E43"-"E45", 3 s. ISSN 0042-773X.
  2. KIANIČKA, Bohuslav, Martin BLAHO, Lumír KUNOVSKÝ, Miroslav SOUČEK, Petr PISKAČ a Petr VLČEK. ERCP u pacientů po choledochoduodenoanastomóze. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. "E26"-"E30", 5 s. ISSN 0042-773X.
  3. ŠUSTR, Filip, Zdeněk STÁREK, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Non-coding RNAs and Cardiac Arrhythmias. Advances in Experimental Medicine and Biology. Singapore: Springer, 2020, roč. 1229, č. 2020, s. 287-300. ISSN 0065-2598. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-1671-9_17.
  4. ŠUSTR, Filip a Miroslav SOUČEK. Rivaroxaban ve studii COMPASS. Vnitřní lékařství. Solen, s. r. o., 2020, roč. 66, č. 3, s. 197-198. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2020.050.
  5. ŠUSTR, Filip a Miroslav SOUČEK. Výsledky studie EXCITE, představení přípravku Valtricom. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 14, s. 41-42. ISSN 1805-398X.

  2019

  1. ŽÁK, Petr a Miroslav SOUČEK. Correlation of tumor necrosis factor alpha, interleukin 6 and interleukin 10 with blood pressure, risk of preeclampsia and low birth weight in gestational diabetes. Physiological Research. Prague: AV ČR, Institute of Physiology, 2019, roč. 68, č. 3, s. 395-408. ISSN 0862-8408. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33549/physiolres.934002.
  2. ŠUSTR, Filip, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK a Miroslav SOUČEK. Hledání plazmatických mikroRNA jako prognostických biomarkerů rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – pilotní data. In XXXVIII. Dny Mladých Internistů. 2019.
  3. ŠUSTR, Filip, Aleš DVOŘÁK a Miroslav SOUČEK. HYPERcontrol: Průřezový průzkum mapování úspěšnosti dosahování cílových hodnot krevního tlaku u hypertoniků se systolickým tlakem krve ≥ 145 mm Hg. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: TARGET – MD s.r.o., 2019, roč. 8, č. 1, s. 10-14. ISSN 1805-4129.
  4. SOUČEK, Miroslav. Jaké změny přinesla nová doporučení ČSH? Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2019, roč. 16, č. 1, s. 14-19. ISSN 1803-5310.
  5. NOVÁKOVÁ, Nikola, Eliška BOŽENKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jan NOVÁK a Miroslav SOUČEK. Komplikovaná titrace antihypertenzní medikace u pacientky na peritoneální dialýze pro chyloascites – kazuistika. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
  6. SEIDLEROVÁ, Jitka, Jiří CERAL, Markéta MATEŘÁNKOVÁ, Petr KÖNIG, Ivan ŘIHÁČEK, Petra VYSOČANOVÁ, Miroslav SOUČEK a Jan FILIPOVSKÝ. Long-term relationship between unattended automated blood pressure and auscultatory BP measurements in hypertensive patients. BLOOD PRESSURE. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, roč. 28, č. 1, s. 34-39. ISSN 0803-7051. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/08037051.2018.1540260.
  7. NOVÁK, Jan, Lujza ZIKMUND GALKOVÁ, Ondřej LUDKA a Miroslav SOUČEK. Plazmatické mikroRNA užitelné ve skreeningu spánkové apnoe u hypertenzních pacientů. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
  8. BOŽENKOVÁ, Eliška, Jan NOVÁK, Nikola NOVÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Vedlejší efekt antihypertenzní terapie: zkalení peritoneálního dialyzátu imitující bakteriální peritonitidu. In XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP. 2019.

  2018

  1. FILIPOVSKÝ, Jan, Jitka SEIDLEROVÁ, Jiří CERAL, Petra VYSOČANOVÁ, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Markéta MATEŘÁNKOVÁ, Petr KÖNIG a Hana ROSOLOVÁ. A multicentre study on unattended automated office blood pressure measurement in treated hypertensive patients. Blood Pressure. London: INFORMA HEALTHCARE, 2018, roč. 27, č. 4, s. 188-193. ISSN 0803-7051. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/08037051.2018.1425606.
  2. SOUČEK, Miroslav. Antihypertenziva a metabolický syndrom - nová doporučení. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2018, roč. 3, č. 4, s. 382-387. ISSN 2533-6878.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Leona, Vladimír ČERVEŇÁK a Miroslav SOUČEK. Axiální spondylartritida. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 2, s. 108-116. ISSN 0042-773X.
  4. NOVÁK, Jan, Vladislav BIEL, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients. In 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2018. ISSN 0263-6352.
  5. SOUČEK, Miroslav. Co přinášejí nová doporučení České společnosti pro hypertenzi. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 1, s. 73-74,76-80, 7 s. ISSN 1801-1209.
  6. SOUČEK, Miroslav, Aleš DVOŘÁK a Jan NOVÁK. Glifloziny vs. diuretika v léčbě hypertenze a diabetes mellitus 2. typu. In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XVI. Vyd. 1. Praha: Triton, 2018, s. 19-24. ISBN 978-80-7553-529-0.
  7. VÍTKOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, J. PERNICOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI a Petr DOBŠÁK. Home-based Training using Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) in Patients on CAPD. In The 56th Annual Meeting of the Japanese Society of Artificial Organs. 2018. ISSN 0300-0818.
  8. SOUČEK, Miroslav. Kombinační léčba hypertenze se zaměřením na fixní kombinace. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2018, roč. 28, č. 2, s. 149-154. ISSN 0862-8947.
  9. DOBŠÁK, Petr, Petra VÍTKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, J. PERNICOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Miroslav SOUČEK. 10 let programu intradialyzační rehabilitace ve FN u sv. Anny v Brně. In IX. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2018.

  2017

  1. VYSKOČILOVÁ, Markéta, Miroslav SOUČEK a Jiří VYSKOČIL. Alirocumab v léčbě hypercholesterolemie. In Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2017, s. 72-79. ISSN 1801-1209.
  2. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr NĚMEC, Michal ŘIHÁČEK, Bohuslav KIANIČKA, Andrius BERUKSTIS, Martin CAPRNDA, Ludovit GASPAR, Peter KRUŽLIAK a Miroslav SOUČEK. Ambulatory blood pressure monitoring and hypertension related cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis. International Journal of Clinical Rheumatology. London: Future Medicine Ltd., 2017, roč. 12, č. 6, s. 142-150. ISSN 1758-4272.
  3. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Jan NOVÁK a Andrea CARBOLOVÁ. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. In Diabetology news. Praha: We Make Media, 2017, s. 4-11. ISSN 1804-1647.
  4. SOUČEK, Miroslav a Jindřich ŠPINAR. Diuretika. In Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka Špinarová a kolektiv. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. 3., přeprac. a dopl. Praha: Grada Publishing, 2017, s. 71-82. ISBN 978-80-247-4713-2.
  5. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola NOVÁKOVÁ, Filip ŠUSTR, Lucie ULRICHOVÁ, Vladislav BIEL, Ota HLINOMAZ, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  6. STRÁNSKÝ, Otmar a Miroslav SOUČEK. Endokrinní hypertenze. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 2, s. 111-114. ISSN 1212-4540.
  7. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí. In XXXVI. Dny mladých internistů Olomouc. 2017.
  8. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, zuzana NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension - Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results. In 27th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2017. ISSN 0263-6352. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/01.hjh.0000523434.58534.45.
  9. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí. In XXV. Výroční Sjezd České Kardiologické Společnosti. 2017.
  10. SOUČEK, Miroslav. Hypertenze v klinické praxi. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 2, s. 83. ISSN 2336-288X.
  11. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: A-medi management, s.r.o, 2017, roč. 16, č. 1, s. 39-41. ISSN 1336-1473.
  12. SOUČEK, Miroslav a Ivan ŘIHÁČEK. Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci cévní mozkové příhody. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 2, s. 106-110. ISSN 1212-4540.
  13. VYSKOČILOVÁ, Markéta a Miroslav SOUČEK. Kožní nežádoucí účinky amiodaronu - kazuistika. In XXXVI. Dny mladých internistů Olomouc. 2017.
  14. SOUČEK, Miroslav. Léčba hypertenze. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 6, s. 592-594. ISSN 1212-4184.
  15. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Novinky v léčbě hypertenze. In Aktuální medicína. Liberec: Axonite CZ s.r.o., 2017, s. 48, 50, 52, 3 s. ISSN 2570-7418.
  16. ŘIHÁČEK, Ivan a Miroslav SOUČEK. Optimální léčba hypertenze a dyslipidémie - výhody fixních kombinací. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 79-82. ISSN 2533-6878.
  17. ONDREJKOVÁ, Alena, Bohuslav KIANIČKA, Hana NECHUTOVÁ, Lukáš HRUŠKA, Ivo NOVOTNÝ a Miroslav SOUČEK. Relabující autoimunitní pankreatitida 1. typu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 277-283. ISSN 0042-773X.
  18. NOVÁK, Jan, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Ondřej LUDKA, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Screening for sleep apnoea in patients with resistant hypertension using microRNAs: preliminary report. In European Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X.
  19. SOUČEK, Miroslav. Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání. Aktuality v nefrologii. Praha: Tigis, 2017, roč. 23, č. 2, s. 67-74. ISSN 1210-955X.
  20. SOUČEK, Miroslav. Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa. Praha: Tigis, 2017, roč. 20, č. 1, s. 7-14. ISSN 1211-9326.
  21. NOVÁK, Jan, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.

  2016

  1. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Bohuslav KIANIČKA, P. FRANA, M. PLACHY a Jiří ŠPÁC. AMBULATORY ARTERIAL STIFFNESS INDEX IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND NEWLY DIAGNOSED HYPERTENSION BEFORE AND AFTER ONE YEAR OF TREATMENT WITH LOSARTANE AND TELMISARTANE. In 26th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2016. ISSN 0263-6352. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/01.hjh.0000492235.04624.48.
  2. KAREN, Igor, Jan FILIPOVSKÝ a Miroslav SOUČEK. Arteriální hypertenze : suplementum : kapesní vydání - doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. První vydání. Praha: Axonite CZ, 2016, 48 s. Quick EDucation. ISBN 978-80-88046-02-8.
  3. SOUČEK, Miroslav. Arterin® - doplněk stravy v léčbě dyslipidemie : výsledky krátkodobého klinického sledování. AtheroReview. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 1, č. 3, s. 160-163. ISSN 2464-6555.
  4. SOUČEK, Miroslav. Arterin® - doplněk stravy v léčbě dyslipidemie: výsledky krátkodobého klinického sledování. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 837-840. ISSN 0042-773X.
  5. ZULLI, Anthony, Renee M. SMITH, Peter KUBATKA, Jan NOVÁK, Yoshio UEHARA, Hayley LOFTUS, Tawar QARADAKHI, Miroslav POHANKA, Nazarii KOBYLIAK, Angela ZAGATINA, Jan KLIMAS, Alan HAYES, Giampiero La ROCCA, Miroslav SOUČEK a Peter KRUZLIAK. Caffeine and cardiovascular diseases: critical review of current research. European Journal of Nutrition. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2016, roč. 55, č. 4, s. 1331-1343. ISSN 1436-6207. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00394-016-1179-z.
  6. SOUČEK, Miroslav. Cílové hodnoty systolického krevního tlaku. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, 7-8, s. 635-639. ISSN 0042-773X.
  7. KIANIČKA, Bohuslav, Hana NECHUTOVÁ, Alena ONDREJKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr DÍTĚ. ERCP u pacientů po resekci žaludkupodle Billrotha I. Medicína & umění. Praha: Petr Cincibuch, 2016, roč. 43, č. 5, s. 23. ISSN 1803-3679.
  8. RODRIGO, Luis, Carlos HERNÁNDEZ LAHOZ, Eugenia LAURET, Maria RODRIGUEZ PELÁEZ, Miroslav SOUČEK, Rachele CICCOCIOPPO a Peter KRUŽLIAK. Gluten ataxia is better classified as non-celiac gluten sensitivity than as celiac disease: a comparative clinical study. Immunologic Research. Totowa: Humana Press, 2016, roč. 64, č. 2, s. 558-564. ISSN 0257-277X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12026-015-8750-1.
  9. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 6, s. 55-58. ISSN 1805-398X.
  10. MACH, Lukáš, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Michal KARPISEK, Tomáš KONEČNÝ, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Impact of cardiopulmonary bypass surgery on cytokines in epicardial adipose tissue: comparison with subcutaneous fat. Perfusion. 2016. ISSN 0267-6591. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0267659116683791.
  11. WU, Yaqiong, Hidenori TAKAHASHI, Etsu SUZUKI, Peter KRUŽLIAK, Miroslav SOUČEK a Yoshio UEHARA. Impaired response of regulator of G alpha q signaling-2 mRNA to angiotensin II and hypertensive renal injury in Dahl salt-sensitive rats. Hypertension Research. London: Nature Publishing Group, 2016, roč. 39, č. 4, s. 210-216. ISSN 0916-9636. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/hr.2015.132.
  12. SOUČEK, Miroslav. Jaké máme další možnosti snížit krevní tlak bez užití antihypertenziva. AtheroReview. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 1, č. 3, s. 155-159. ISSN 2464-6555.
  13. SOUČEK, Miroslav. Kombinace antihypertenziv - kdy kterou vybrat? Remedia. Praha: Medical Tribune, 2016, roč. 26, č. 2, s. 109-116. ISSN 0862-8947.
  14. SOUČEK, Miroslav a Ivan ŘIHÁČEK. Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci CMP. Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2016, roč. 17, č. 2, s. 141-145. ISSN 1212-9445.
  15. NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 477-485. ISSN 0042-773X.
  16. SVOJANOVSKÝ, Jan a Miroslav SOUČEK. Moderní léčba glomerulonefritid. Medicína & umění. Praha: Petr Cincibuch, 2016, roč. 43, č. 5, s. 24-26. ISSN 1803-3679.
  17. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Na jaké hodnoty snižovat systolický krevní tlak? Studie SPRINT. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 1, s. 55-58. ISSN 1212-4540.
  18. NECHUTOVÁ, Hana, Miroslav SOUČEK, K. BRABENCOVA, R. STEPANOVA, Mojmír BLAHA a Jiří VANÍČEK. Neuromodulation in Hypertension. In 26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2016. ISSN 0263-6352.
  19. ŠIPROVÁ, Helena, Miroslav SOUČEK a Květoslav ŠIPR. Nové pohledy na primární hyperparatyreózu v internistické praxi. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 18, č. 3, s. 134-136. ISSN 1212-7299.
  20. ŘIHÁČEK, Ivan a Miroslav SOUČEK. Novinky v antihypertenzní léčbě. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 160, č. 6, s. 41-44. ISSN 1805-398X.
  21. ŠIPROVÁ, Helena, Miroslav SOUČEK, Zdeněk FRYŠÁK a Květoslav ŠIPR. Péče o nemocné se symptomatickou a asymptomatickou primární hyperparatyreózou v ambulantní praxi dnes. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 775-780. ISSN 0042-773X.
  22. NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Plasmatic and Urinary microRNAs as Biomarkers in Cardiovascular Diseases. In Anitschkow Days - Symposium of the International Atherosclerosis Society. 2016.
  23. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Tomáš KUPKA, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Pokroky v diagnostice a terapii akutní pankreatitidy. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 59-61. ISSN 1805-398X.
  24. ŠIPROVÁ, Helena, Zdeněk FRYŠÁK a Miroslav SOUČEK. Primary Hyperparathyroidism, with a Focus on Management of the Normocalcemic Form. To Treat or not to Treat? Endocrine Practice. Jacksonville: American Association of Clinical Endocrinology, 2016, roč. 22, č. 3, s. 294-301. ISSN 1530-891X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4158/EP15704.OR.
  25. SOUČEK, Miroslav. Proč je kombinační léčba hypertenze výhodná. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016 : XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 21.-24. 9. 2016. První vydání. Praha: Axonite, s.r.o., 2016, s. 8-13. ISBN 978-80-88046-07-3.
  26. MANKOC RAMUS, Sara, Ines CILENSEK, Mojca GLOBOCNIK PETROVIC, Miroslav SOUČEK, Peter KRUŽLIAK a Daniel PETROVIC. Single nucleotide polymorphisms in the Trx2/TXNIP and TrxR2 genes of the mitochondrial thioredoxin antioxidant system and the risk of diabetic retinopathy in patients with Type 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes and its Complications. New York: Elsevier Science, 2016, roč. 30, č. 2, s. 192-198. ISSN 1056-8727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2015.11.021.
  27. SOUČEK, Miroslav. Společná léčba hypertenze a dyslipidémie. Medicína & umění. Praha: Petr Cincibuch, 2016, roč. 43, č. 5, s. 8-11. ISSN 1803-3679.
  28. SOUČEK, Miroslav. Studie SPRINT - co přinesla nejvýznamnější studie posledního období v oblasti hypertenze. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 11, s. 933-937. ISSN 0042-773X.
  29. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Studie SPRINT: Kam až snižovat systolický krevní tlak. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 4, s. 9-12. ISSN 0008-7335.
  30. MACH, Lukáš, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Michal KARPISEK, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Tobacco smoking and cytokine levels in human epicardial adipose tissue: Impact of smoking cessation. Atherosclerosis. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 255, "neuvedeno", s. 37-42. ISSN 0021-9150. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2016.10.022.
  31. NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití. Atheroreview. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2016, roč. 1, č. 3, s. 144-150. ISSN 2464-6555.

  2015

  1. ŠIPROVÁ, Helena a Miroslav SOUČEK. Akromegalie a medikamentózní léčba. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 157-160. ISSN 0042-773X.
  2. SOUČEK, Miroslav. Apixaban má komplexní spektrum indikací. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 104-108. ISSN 1801-1209.
  3. ORBAN, Marek, Lukáš MACH, Martin TŘETINA, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. Association between tobacco smoking and pro-inflammatory humoral signalling in human epicardial adipose tissue: a prospective cohort study in patients undergoing major cardiac surgery. In European Society of Cardiology Congress 2015, London, United Kingdom. 2015. ISSN 1522-9645. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehv400.
  4. SOUČEK, Miroslav. Blokátory systému RAS v léčbě hypertenze u diabetu. In Jiří Widimský jr. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha: Triton, 2015, s. 161-168. ISBN 978-80-7387-883-2.
  5. SOUČEK, Miroslav. Dapagliflozin - antidiabetikum, snižující nejen glykémii. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: Target MD, 2015, roč. 4, č. 1, s. 29-32. ISSN 1805-4129.
  6. SOUČEK, Miroslav. Editorial. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 17, č. 2, s. 60. ISSN 1212-7299.
  7. MACH, Lukáš, Dana SOCHOROVÁ, Kateřina WOJNAROVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Miroslav SOUČEK, Petr NĚMEC a Marek ORBAN. Humoral Signalling in Human Epicardial and Subcutaneous Adipose Tissue; Possible Implications for Cardiovascular Pathophysiology. In International Student Congress, Graz. 2015.
  8. HRUŠKOVÁ, Jana, Lukáš MACH, Marek ORBAN, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. Humorální reakce tukové tkáně při kardiovaskulárních onemocněních, srovnání epikardiální a subkutánní tukové tkáně. In 91. Fyziologické dny. 2015.
  9. DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, Ondřej SOCHOR, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ, Martin HOMOLKA, Miroslav SOUČEK, Petra PALANOVÁ, Francisco LOPEZ-JIMENEZ a Kohji SHIRAI. Increased Cardio-ankle Vascular Index in Hyperlipidemic Patients without Diabetes or Hypertension. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. Tokyo: Japan Atherosclerosis Society, 2015, roč. 22, č. 3, s. 272-283. ISSN 1340-3478.
  10. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, A. REICHERTOVA, S. BRYCHTOVA, M. NEDBALKOVA, P. VANK, M. SOSIKOVA, Pavel HOMOLKA, A. HAVELKOVA, Miroslav SOUČEK, M. KOHZUKI, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intra-Dialytic Exercise Training Could Improve Vascular Tone in Hemodialyzed Patients: a Preliminary Report. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015, s. 99-110. ISBN 978-80-210-8031-7.
  11. VYSKOČILOVÁ, Markéta, Jan SVOJANOVSKÝ, Jana BLAŠTÍKOVÁ, Gabriela DVOŘÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Kalcifikující uremická arteriolopatie - léčba tiosulfátem sodným. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 166-172. ISSN 0042-773X.
  12. ŽÁK, Petr a Miroslav SOUČEK. Kardiovaskulární riziko u diabetiků a diabetiček. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 12, č. 1, s. 22-26. ISSN 1214-8687.
  13. ŽÁK, Petr a Miroslav SOUČEK. Kardiovaskulární riziko u diabetiků a diabetiček. Medicína pro praxi. Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, 2015, roč. 12, č. 1. ISSN 1214-8687.
  14. SOUČEK, Miroslav a Ivan ŘIHÁČEK. Kombinační léčba v rámci metabolického syndromu. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 17, č. 2, s. 64-68. ISSN 1212-7299.
  15. NECHUTOVÁ, Hana a Miroslav SOUČEK. Léčba fixní kombinací po selhání konvenční léčby hypertenze. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2015, roč. 25, č. 6, s. 459-460. ISSN 0862-8947.
  16. SOUČEK, Miroslav. Má kombinační léčba hypertenze oporu v současných doporučeních? In X. Interní medicína pro praxi : VI. Olomouc kazuistická. 2015. ISBN 978-80-7471-099-5.
  17. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Tomáš KUPKA, Pavel SVOBODA, Arnošt MARTÍNEK, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav SOUČEK a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 4, č. 8, s. 80-84. ISSN 1805-398X.
  18. NOVÁK, Jan, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Filip ŠUSTR, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorfismus +A1166C AT1R genu ovlivňuje diastolický krevní tlak a citlivost baroreflexu. In XXII. Konference Mladých Lékařů. 2015. ISSN 1805-7977.
  19. SOUČEK, Miroslav. Postavení fixní dvojkombinace Amesos v léčbě hypertenze. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 2015, č. 8, s. 53-55. ISSN 1805-398X.
  20. BENDZALA, Matej, Peter KRUZLIAK, Ludovit GASPAR, Miroslav SOUČEK, Igor MRDOVIC, Peter SABAKA, Andrej DUKAT, Iveta GASPAROVA, Leoné MALAN a Kenji TAKAZAWA. Prognostic significance of dipping in older hypertensive patients. Blood Pressure. London: INFORMA HEALTHCARE, 2015, roč. 24, č. 2, s. 103-110. ISSN 0803-7051. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/08037051.2014.992198.
  21. DÍTĚ, Petr, Lenka PŘINOSILOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Tomáš KUPKA, Hana NECHUTOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Bohdana BŘEGOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Arnošt MARTÍNEK a Miroslav SOUČEK. Role metabolického syndromu v gastroenterologii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 792-798. ISSN 0042-773X.
  22. SOUČEK, Miroslav. Snížení krevního tlaku - léčbou dalších rizikových faktorů. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, 7-8, s. 717-720. ISSN 0042-773X.
  23. GURIANOVA, Veronika, Dmytro STROY, Rachele CICCOCIOPPO, Iveta GASPAROVA, Daniel PETROVIC, Miroslav SOUČEK, Victor DOSENKO a Peter KRUŽLIAK. Stress response factors as hub-regulators of microRNA biogenesis: implication to the diseased heart. CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 33, č. 8, s. 509-518. ISSN 0263-6484. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/cbf.3151.
  24. DOBŠÁK, Petr, Petra VÍTKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Pavel VANK, Miroslav SOUČEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv pravidelného intradialyzačního tréninku na parametry funkční zdatnosti u pacientů s chronickou renální insuficiencí. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.

  2014

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. Anti-hypertensive strategies in patients with MEtabolic parameters, DIabetes mellitus and/or NephropAthy (the M E D I N A study). Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2014, roč. 158, č. 3, s. 412-421. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2013.053.
  2. SOUČEK, Miroslav. Centrálně působící antihypertenziva rilmenidin. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 2, s. 153-156. ISSN 2336-288X.
  3. ROSOLOVA, Hana, Milada DOBIASOVA, Vladimír SOŠKA, Vladimir BLAHA, Richard CESKA, Barbora NUSSBAUMEROVA, Terezie PELIKANOVA a Miroslav SOUČEK. Combined therapy of mixed dyslipidemia in patients with high cardiovascular risk and changes in the lipid target values and atherogenic index of plasma. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2014, roč. 56, č. 2, s. "e133-e139", 7 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2014.01.003.
  4. SOUČEK, Miroslav. Diabetes mellitus a hypertenze. In Vnitřní lékařství 2014. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2014, s. 17-22. ISBN 978-80-904899-9-8.
  5. SOUČEK, Miroslav. Diabetes mellitus a hypertenze. In Igor Karen, Štěpán Svačina a kol. Diabetes mellitus v primární péči. 2., rozš. vyd. Praha: Axonite CZ, 2014, s. 170-191. Asclepius. ISBN 978-80-904899-8-1.
  6. DÍTĚ, Petr, Martina BOJKOVÁ, Veronika JELÍNKOVÁ, Arnošt MARTÍNEK, Bohuslav KIANIČKA, Hana NECHUTOVÁ a Miroslav SOUČEK. Chronická pankreatitida – současné trendy. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2014, roč. 3, č. 9, s. 68-72. ISSN 1805-398X.
  7. HOLÁNEK, Michal, Tomáš POKRIVČÁK, Kamil ŠEVELA, Darja KRUSOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ a Miroslav SOUČEK. Infekce jaterní cysty u pacienta s autozomálně dominantní polycystickou chorobou ledvin (ADPKD). Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 16, č. 3, s. 116-118. ISSN 1212-7299.
  8. SOUČEK, Miroslav. Kardiovaskulární riziko u diabetiček a diabetiků. In Sborník přednášek. 2014, s. 7-8. ISBN 978-80-260-5813-7.
  9. SOUČEK, Miroslav. Léčba hypertenze – komentář k léčbě jednotlivými skupinami antihypertenziv. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 10, č. 1, s. 98-105. ISSN 1801-1209.
  10. SOUČEK, Miroslav a Ivan ŘIHÁČEK. Léčba hypertenze v primární a sekundární prevenci CMP. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2014, roč. 3, č. 9, s. 9-13. ISSN 1805-398X.
  11. SOUČEK, Miroslav a Ivan ŘIHÁČEK. Metabolický syndrom a prevence kardiovaskulárních onemocnění ve stáří. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 430-434. ISSN 1212-4184.
  12. NEDBÁLKOVÁ, Marta, Jan SVOJANOVSKÝ, Karel TRNAVSKÝ, Milan KUMAN, Jiří JARKOVSKÝ, Michal KARPÍŠEK a Miroslav SOUČEK. Metabolický syndrom po transplantaci ledviny. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 3, s. 196-204. ISSN 0042-773X.
  13. SOUČEK, Miroslav. Metabolicky zaměřené kombinace antihypertenzív. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 376-378. ISSN 1212-4184.
  14. SOUČEK, Miroslav. Může léčba hypertenze ovlivnit výskyt demence? Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 4, s. 354-358. ISSN 0042-773X.
  15. SOUČEK, Miroslav, J. SLÍVA a J. SUCHOPÁR. Observační studie pacientů léčených lerkanidipinem v podmínkách běžné klinické praxe v České republice. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 2, s. 123-126. ISSN 2336-288X.
  16. PROCHÁZKOVÁ, Leona a Miroslav SOUČEK. Orální infekce a revmatická onemocnění. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 128-133. ISSN 0042-773X.
  17. NECHUTOVÁ, Hana, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Arnost MARTINEK, Pavel KLVANA, Bohuslav KIANIČKA a Miroslav SOUČEK. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. Wien: Springer, 2014, roč. 164, 3-4, s. 63-72. ISSN 0043-5341. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10354-014-0265-1.
  18. KRUPIČKA, Jiří, Miroslav SOUČEK, Jiří WIDIMSKÝ a Pavel FRANC. Projekt Györgyi - neintervenční sledování účinnosti a tolerance léčby hypertenze přípravkem Amesos® prostřednictvím 24hodinové kontroly krevního tlaku. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2014, roč. 3, č. 9, s. 50-55. ISSN 1805-398X.
  19. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Petr NĚMEC, Jolana LIPKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jindra GATTEROVA, Dana AMBROZKOVÁ, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a Nikolas PÁVEK. Relation of IL-6, IL-13 and IL-15 gene polymorphisms to the rheumatoid factors, anti-CCP and other measures of rheumatoid arthritis activity. International journal of Immunogenetics. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 41, č. 1, s. 34-40. ISSN 1744-3121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/iji.12065.
  20. HŮLKOVÁ, Helena, Jan SVOJANOVSKÝ, Kamil ŠEVELA, Darja KRUSOVÁ, Josef HANUŠ, Petr VĚZDA, Miroslav SOUČEK, Ivana MÁROVÁ, Josef FEIT, Iva ZAMBO, Milica KOVAČEVICOVA, Hana VLÁŠKOVÁ, Veronika KOSTROUCHOVÁ, Petr NOVÁK, Zdenek KOSTROUCH a Milan ELLEDER. Systemic AL amyloidosis with unusual cutaneous presentation unmasked by carotenoderma. Amyloid. London: Informa Healthcare, 2014, roč. 21, č. 1, s. 57-61. ISSN 1350-6129. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/13506129.2013.851076.
  21. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří ŠPÁC a Alena ONDREJKOVÁ. The First Registry. Comparison of anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation. Experimental and Clinical Cardiology. Ontario: Pulsus Group, 2014, roč. 20, č. 1, s. 662-673. ISSN 1205-6626.
  22. ČAPOV, Ivan a Miroslav SOUČEK. Základy diferenciální diagnostiky (určeno pro studenty LF MU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 230 s. ISBN 978-80-210-7612-9.
  23. ŘIHÁČEK, Ivan, Kristián BRAT a Miroslav SOUČEK. 24-hour ambulatory blood pressure measurement in extreme conditions. Antarctica 2011. In Journal of Hypertension, volume 32, e-Supplement 1, 2014. 2014.

  2013

  1. SOUČEK, Miroslav. Adherence a perzistence se zaměřením na léčbu hypertenzních pacientů. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 6, s. 482-485. ISSN 0042-773X.
  2. SOUČEK, Miroslav. Adherence v léčbě hypertenze. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: TARGET - MD s.r.o., 2013, roč. 2, č. 4, s. 5-6. ISSN 1805-4129.
  3. NĚMEC, Petr, Jolana LIPKOVÁ, Nikolas PÁVEK, Gatterova JINDRA, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. CIRCULATING CYTOKINE PATTERN AND FACTORS DESCRIBING RHEUMATOID ARTHRITIS:IL-15 AS ONE OF THE PROGNOSTIC FACTOR OF THE DISEASE PROGRESSION. In Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013. 2013.
  4. SOUČEK, Miroslav. Co by měl kardiolog vědět o diabetes mellitus 2. typu a léčbě perorálními antidiabetiky. Remedia. Praha: Remedia, 2013, roč. 23, č. 2, s. 113-117. ISSN 0862-8947.
  5. PÁVEK, Nikolas, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Petr NĚMEC, Jindra GATTEROVA, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. CORRELATION OF MIR-124 TO EXTRACELLULAR MATRIX PROTEIN MMP-3 IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. In Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013. 2013.
  6. POKRIVČÁK, Tomáš, Petra MILOŠOVÁ, Kamil ŠEVELA, Eva KOTULÁNOVÁ, Michal TICHÝ a Miroslav SOUČEK. Diabetická nefropatie. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 15, 8-9, s. 277-279. ISSN 1212-7299.
  7. SOUČEK, Miroslav. Doporučení pro antihypertenzní léčbu u pacientů po cévní mozkové příhodě: cílový krevní tlak. Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2013, roč. 14, č. 2, s. 20-21. ISSN 1212-9445.
  8. PALANOVÁ, Petra, Jan SVOJANOVSKÝ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Anna REICHERTOVÁ, J. BEDNAŘÍKOVÁ, Pavel STUDENÍK, Miroslav SOUČEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intradialyzační kondiční trénink. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 5-8. ISSN 1805-7950.
  9. SOUČEK, Miroslav. Kam směřuje léčba hypertenze? Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, a.s., 2013, roč. 59, č. 8, s. 720-723. ISSN 0042-773X.
  10. SOUČEK, Miroslav. Kardioprotektivni léčba u pacientů s esenciální hypertenzí (perindopril+indapamid). Acta Medicinae : Kardiologie. Brno: ERA Média, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 63-64, 66, 3 s. ISSN 1805-398X.
  11. SOUČEK, Miroslav a Ivan ŘIHÁČEK. Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci cévní mozkové příhody. Kardiologická revue. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 1, s. 54-58. ISSN 1212-4540.
  12. MATUŠKA, Pavel, Tomáš KÁRA, Pavel HOMOLKA, Miloš BĚLEHRAD, Ondřej LUDKA a Miroslav SOUČEK. Léčba poruch dýchání vázaných na spánek u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 94-98. ISSN 1212-4540.
  13. SOUČEK, Miroslav. Prehypertenze a diabetes mellitus. Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2013, roč. 14, Suppl. 1, s. 11-15. ISSN 1212-9445.
  14. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Vladimír MAREK, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Katarína BIELAKOVÁ, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Miroslav PENKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ, Rastislav BEHARKA, Miroslav MORÁŇ, Pavel KUKLÍNEK, Eva UHLÍŘOVÁ a Petr HUSA. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 99 s. vydání 1. ISBN 978-80-210-6312-9.
  15. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jolana LIPKOVÁ, Nikolas PÁVEK, Petr NĚMEC, Jindra GATTEROVA, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. RELATION OF MMPS PROMOTER POLYMORPHISMS TO FACTORS DESCRIBING RHEUMATOID ARTHRITIS. In Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013. 2013.
  16. LUDKA, Ondřej, Tomáš KÁRA, Adéla DROZDOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Pavel MATUŠKA, Pavel HOMOLKA, Filip SOUČEK, Miloš BĚLEHRAD, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ilona HRUBÁ, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Jindřich ŠPINAR. Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická Revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 87-93. ISSN 1212-4540.
  17. PROCHÁZKOVÁ, Leona, Petr NĚMEC a Miroslav SOUČEK. Spondyloartritidy: Aktuální pohled na diagnostiku a klasifikaci. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 383-390. ISSN 0042-773X.
  18. VANÍČEK, Jiří, Bohuslav KIANIČKA, Jan TRNA, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Hana KYSELOVÁ, Radomíra MIKULICOVÁ a Barbora BAJGAROVÁ. Srovnání MRCP a ERCP v diagnostice choledocholitiázy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 357-360. ISSN 0042-773X.
  19. SOUČEK, Miroslav. Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 4, s. 378. ISSN 1801-1209.
  20. SOUČEK, Miroslav. Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE (komentář ke studii). Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 4, s. 324. ISSN 1801-1209.
  21. BĚLEHRAD, Miloš, Tomáš KÁRA, Pavel MATUŠKA, Hana KLIČKOVÁ, Erika NEČASOVÁ, Jana KOŠŤÁLOVÁ, Ilona HRUBÁ, Miloslav NOVÁK, Pavel LEINVEBER, Pavel HOMOLKA, Filip SOUČEK, Ondřej LUDKA, Miroslav MORÁŇ, Pavel JURÁK, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. Vyšetření poruch dýchání ve spánku od A do Z. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 79-86. ISSN 1212-4540.
  22. ŠPÁC, Jiří, Michal BERÁNEK, Helena NĚMCOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Miroslav SOUČEK. Využití natriuretických peptidů v diagnostice hypertrofie levé komory srdeční u obézních hypertoniků s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 769-775. ISSN 0042-773X.
  23. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Martin PLACHÝ, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. 24 hour ambulatory blood pressure values corresponding to office blood pressure value of 130/80 mm Hg. Kardiologia Polska. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2013, roč. 71, č. 7, s. 675-680. ISSN 0022-9032. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5603/KP.2013.0153.

  2012

  1. LIPKOVÁ, Jolana, Nikolas PÁVEK, Jindra GATTEROVA, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Petr NĚMEC a Monika GOLDBERGOVÁ. Association of RANTES promoter polymorphism to RANTES circulating levels in RA. In Cytokines and Inflammation Congress 2012. 2012.
  2. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Nikolas PÁVEK, Jolana LIPKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Martina STOURACOVA, Jindra GATTEROVA, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. Circulating cytokine pattern and factors describing rheumatoid arthritis: IL-15 as one of the biomarkers for RA? Biomarkers. Spojené státy americké: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 17, č. 7, s. 655-667. ISSN 1354-750X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/1354750X.2012.719036.
  3. KIANIČKA, Bohuslav, Ivo NOVOTNÝ, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Petr PISKAČ, Jan ŽÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří ŠPÁC a Ivan ŘIHÁČEK. Endoskopická retrográdní cholangiografie pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y hepatikojejunoanastomózou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 347-353. ISSN 0042-773X.
  4. PÁVEK, Nikolas, Jolana LIPKOVÁ, Petr NĚMEC, Jindra GATTEROVA, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ a Monika GOLDBERGOVÁ. MCP-1 AND RANTES CHEMOKINES AND FACTORS DESCRIBING RHEUMATOID ARTHRITIS. In 8th International Congress on Autoimmunity. 2012.
  5. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Jolana LIPKOVÁ, Nikolas PÁVEK, Jindra GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a Petr NĚMEC. RANTES, MCP-1 chemokines and factors describing rheumatoid arthritis. Molecular Immunology. 2012, roč. 52, 3-4, s. 273– 278. ISSN 0161-5890. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.molimm.2012.06.006.

  2011

  1. SOUČEK, Miroslav. Co by měl kardiolog vědět o diabetu mellitu 2. typu a léčbě perorálními antidiabetiky. Remedia. 2011, roč. 21, č. 2, s. 180-184. ISSN 0862-8947.
  2. SOUČEK, Miroslav, V. MONHART a Marta NEDBÁLKOVÁ. Hypertenze a kardiovaskulární komplikace chronického selhání ledvin. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, 7-8, s. 615-619. ISSN 0042-773X.
  3. HUSA, Petr. Infekční onemocnění. In SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 1075-1257. ISBN 978-80-247-2110-1.
  4. SOUČEK, Miroslav. Kombinovaná terapie hypertenze. Postgraduální medicína. 2011, Neuveden, příloha 4, s. 17-22. ISSN 1212-4184.
  5. STAESSEN, Jan, Lutgarde THIJS, Katarzyna STOLARZ-SKRZYPEK, A. BACCHIERI, John BARTON, Ezio ESPOSITI, Peter LEEUW, Mirosław DŁUŻNIEWSKI, Nicola GLORIOSO, Andrzej JANUSZEWICZ, Paolo MANUNTA, Viktor MILYAGIN, Yuri NIKITIN, Miroslav SOUČEK, Chiara LANZANI, Lorena CITTERIO, Mario TIMIO, Andrzej TYKARSKI, P. FERRARI, G. VALENTINI, K. KAWECKA-JASZCZ a G. BIANCHI. Main results of the Ouabain and Adducin for Specific Intervention on Sodium in Hypertension Trial (OASIS-HT): a randomized placebo-controlled phase-2 dose-finding study of rostafuroxin. Trials. University of Oxford, 2011, roč. 12, č. 13, s. "nestrankovano", 14 s. ISSN 1745-6215. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1745-6215-12-13.
  6. SOUČEK, Miroslav. Novinky v léčbě hypertenze - Variabilita krevního tlaku. Causa subita. 2011, roč. 14, č. 2, s. 66-71, 3 s. ISSN 1212-0197.
  7. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Péče o hypertonika v ordinaci praktického lékaře. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, Suppl., s. 4-9. ISSN 1212-9445.
  8. KRUPIČKA, Jiří, Miroslav SOUČEK a K. CHROUST. Účinnost a bezpečnost podávání moxonidinu u pacientů s metabolickým syndromem (klinické hodnocení O.B.E.Z.I.T.A.). Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 6, s. 541-545. ISSN 0042-773X.
  9. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011, 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
  10. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Význam antihypertenzní léčby u subklinického poškození mozku. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 751-754. ISSN 0042-773X.

  2010

  1. SOUČEK, Miroslav. Aktuální pohled na léčbu hypertenze. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2010, roč. 6, č. 4, s. 415-419. ISSN 1801-1209.
  2. STRNADOVÁ, Petr, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ a Miroslav SOUČEK. Akutní myokarditida u mladého pacienta v koincidenci s první manifestací chronického selhání ledvin - kardiorenální syndrom. 2010.
  3. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, T. YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Arterial stiffness in czech population measured by Vasera1500. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 85-91. ISSN 1211-3395.
  4. NĚMEC, Petr, MP GOLDBERGOVA, Jiřina GATTEROVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of polymorphisms in interleukin-10 gene promoter with autoantibody production in patients with rheumatoid arthritis. Ann N Y Acad Sci. New York, USA: New York Academy of Sciences, 2010, roč. 1173, Sept, 8 s. ISSN 0077-8923.
  5. HUSA, Petr a Radan BRŮHA. Blok B 14 - Hepatologie, XVII. kongres ČIS ČLČ JEP. 2010.
  6. SOUČEK, Miroslav. Co nového přinesl rok 2009 v léčbě hypertenze? Olomouc: Solen medical Education, 2010, s. A5, 1 s. ISSN 1212-4540.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. CORD: COmparison of Recommended Doses of ace inhibitors and angiotensin II receptor blockers. International Journal of Cardiology. 2010, roč. 144, č. 2, s. 293-294. ISSN 0167-5273. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2009.02.022.
  8. SOUČEK, Miroslav. Cynt a metabolický syndrom. Praha: Medical Tribune CZ, s.r.o., 2010, 1 s.
  9. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK a Bohuslav KIANIČKA. Diuretika u hypertenze. medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 7, č. 3, s. 105 110, 5 s. ISSN 1214-8687.
  10. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA a J. EICHER. Elektromyostimulation of leg extensor improves the vasomotion in patients with chronic heart failure. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
  11. ŽIŽKA, J. a Miroslav SOUČEK. Evaluation of cardiovascular high risk population in Specialists Ambulance: ESA. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 56, č. 5, s. 376-381, 5 s. ISSN 0042-773X.
  12. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Martin PLACHÝ a Miroslav SOUČEK. Hypertension and Rheumatoid Arthritis - The Diurnal Variability of Blood Pressure. In The 23rd Scientific Meeting of The International Society of Hypertension, Vancouver, 26-30.9.2010. J Hypertens 2010. 2010. ISSN 0263-6352.
  13. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Hypertenze ve stáří. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN,s.r.o., Lazecká 297/51, 2010, roč. 12/210, č. 5, s. 275-279, 4 s. ISSN 1212-7299.
  14. SOUČEK, Miroslav. Hyprtenze u pacienta s diabetes mellitus. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 56, č. 9, s. 995-999. ISSN 0042-773X.
  15. SVOJANOVSKÝ, Jan, Petr DOBŠÁK, Marta NEDBÁLKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Intradialytická elektrostimulace extenzorů dolních končetin v rámci rehabilitace hemodialyzovaných pacientů. 2010.
  16. PLACHÝ, Martin, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Ota HLINOMAZ. Kazuistika mladého pacienta s konstriktivní perikarditidou se subakutním průběhem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, 2010, roč. 56, č. 2, s. 85 88, 4 s. ISSN 0042-773X.
  17. KRUPIČKA, J., Miroslav SOUČEK a K. CHROUST. Kombinační léčba hypertenze v běžné klinické praxi. Výsledky studie KOHYBA. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, 2010, roč. 56, č. 3, s. 210 - 216. ISSN 0042-773X.
  18. SOUČEK, Miroslav a Jindřich ŠPINAR. Kombinovaná terapie hypertenze - fixní kombinace. Interní medicina pro praxi. 2010, roč. 12, č. 5, s. 288-294. ISSN 1212-7299.
  19. SOUČEK, Miroslav. Kombinovaná terapie hypertenze - zaměřeno na fixní kombinace. Praha: Mladá fronta, 2010, 2 s. Zdravotnické noviny.
  20. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Léčba hypertenze fixní kombinací. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 12, č. 8, s. 935-938. ISSN 1212-4184.
  21. SOUČEK, Miroslav, Jiří sr. WIDIMSKÝ, J. ŽIŽKA, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Léčba hypertenze v každodenní ambulanci internisty. Interní Medicína pro praxi. Olomouc: Solen Medical Education, 2010, roč. 12, č. 11, s. 561-564. ISSN 1212-7299.
  22. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Léčba hypertenze v rámci metabolického syndromu. Kardiologická Revue. Brno: Ambit Media,a.s., 2010, roč. 12, č. 2, s. 73-76. ISSN 1212-4540.
  23. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Daniel SCHWARZ, Martin PLACHÝ a Miroslav SOUČEK. Losartane and Telmisartane in the Patients with Newly Diagnosed Hypertension and Metabolic Syndrome Effect of One Year of Treatment to Clinical Blood Pressure, 24h Blood Pressure, Metabolic and Anthropometric Parameters. In The 23rd Scientific Meeting of The International Society of Hypertension, Vancouver, 26-30.9.2010. 2010. ISSN 0263-6352.
  24. KIANIČKA, Bohuslav, I. NOVOTNÝ, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Naše zkušenosti s endoskopickou drenážní léčbou pankreatických pseudocyst. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, a.s., 2010, roč. 56, č. 9, s. 910-914. ISSN 0042-773X.
  25. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK a Helena NĚMCOVÁ. Natriuretic Peptides As A Marker of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Patients With Obesity and Hypertension: Relationship With Doppler Tissue Imaging. In 20th European Meeting on Hypertension. 2010. ISSN 1473-5598.
  26. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Daniel SCHWARZ, Martin PLACHÝ a Miroslav SOUČEK. Normalizovaný smoothness index a parametrický populační RDH index losartanu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí a metabolickým syndromem. Vnitř. Lék. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 56/2010, č. 9, s. 901-909, 8 s. ISSN 0042-773X.
  27. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Daniel SCHWARZ, Martin PLACHÝ a Miroslav SOUČEK. Normalizovaný smoothness index a parametrický populační RDH index telmisartanu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí a metabolickým syndromem. Vnitř. Lék. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 56/2010, č. 6, 7 s. ISSN 0042-773X.
  28. DOBŠÁK, Petr, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Eva DRÁPELOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav SOUČEK. Nové postupy v intradialytické rehabilitaci chronicky hemodialyzovaných pacientů. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
  29. SOUČEK, Miroslav. Postavení fixních kombinací v léčbě hypertenze. Practicus. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2010, roč. 9, č. 1, s. 11-14. ISSN 1213-8711.
  30. ŠPINAR, Jindřich a Miroslav SOUČEK. Přehodnocení doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 2, s. 157-161. ISSN 0042-773X.
  31. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Helena NĚMCOVÁ a Luděk PLUHÁČEK. Rychlost aortální pulzové vlny u nemocných s metabolickým syndromem a hypertenzí léčených sartany. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, 2010, roč. 56, č. 8, s. 880 883, 4 s. ISSN 0042-773X.
  32. SOUČEK, Miroslav. Sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody. In WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Praha: Triton, 2010, s. 143-148. Triton. ISBN 80-7254-644-9.
  33. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí. Kardiologická revue. 2010, roč. 12, č. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4540.
  34. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Daniel SCHWARZ, Martin PLACHÝ a Miroslav SOUČEK. THE NORMALIZED SMOOTHNESS INDEX AND POPULATION RDH INDEX OF LOSARTANE AND TELMISARTANE IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED HYPERTENSION AND METABOLIC SYNDROME. In 20th European meeting on Hypertension, Oslo, 18-21.6.2010. 2010. ISSN 1473-5598.
  35. KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK a Miroslav SOUČEK. Use of a novel transfer function to reduce repolarization interval hysteresis. Journal of interventional cardiac electrophysiology. USA: Springer, 2010, roč. 29, č. 1, s. 23-32. ISSN 1383-875X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10840-010-9500-x.
  36. ŠPÁC, Jiří, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Helena NĚMCOVÁ a Zdeněk PLUHÁČEK. Vliv blokády angiotensionového receptoru na rychlost aortální pulsové vlny u hypertoniků s metabolickým syndromem. 2010. ISSN 0010-8650.

  2009

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš PAVLÍK a Ladislav DUŠEK. ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT WITH ACE-I AND ARB IN PATIENTS OVER 80 YEARS - RESULTS FROM THE CORD STUDY. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš PAVLÍK a Ladislav DUŠEK. ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT WITH ACE-1 AND ARB IN PATIENTS WITH ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION - RESULTS FROM THE CORD STUDY. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009.
  3. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Arteriální hypertenze. In DOLINA, J a A AUTORSKÝ KOLEKTIV. Civilizace a nemoci. 1. vydání. Praha: Futura, 2009, s. 82-91. Futura, a.s. ISBN 978-80-86844-53-4.
  4. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Arteriální hypertenze. In Civilizační nemoci. První vydání. Praha: Futura, 2009, 10 s. První vydání. ISBN 978-80-86844-53-4.
  5. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA-GOLDBERGOVA, Jindra GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslava SOUČEK. Association of polymorfism in interleukin-10 gene promoter with antibody production in patients with rhematoid arthritis. Ann N Y Acad Sci. New York, USA: New York Academy of Sciences, 2009, roč. 1173, č. 25, s. 501-508, 7 s. ISSN 0077-8923.
  6. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA-GOLDBERGOVA, Jindra GATTEROVA, Zdeněk FOJTÍK, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 1082 G/A promoter polymorphism of interleukin - 10 gene with the antibodies production in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. London: Springer, 2009, roč. 28, č. 8, s. 899-905, 6 s. ISSN 0770-3198.
  7. NĚMEC, Petr, Goldbergova M PAVKOVA, Jiřina GATTEROVA, Zdeněk FOJTÍK, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the -1082 G/A promoter polymorphism of interleukin-10 gene with the autoantibodies production in patients with rheumatoid arthritis. Clin. Rheumatol. 2009, roč. 8, č. 28, 7 s. ISSN 0770-3198.
  8. DOBŠÁK, Petr, Jiří DUŠEK, T. YAMBE, K. TAKAHASHI, Jarmila SIEGELOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Miroslav SOUČEK, Bohumil FIŠER, Jean-Eric WOLF a Vladimír SOŠKA. Cardio-ankle vascular index (CAVI) evaluation in adult Czech healthy population by device VaSera 1500. Fundamental & Clinical Pharmacology. Paříž, Francie: Elsevier, 2009, roč. 23, č. 1, s. 15. ISSN 0767-3981.
  9. SOUČEK, Miroslav. Cílové hodnoty krevního tlaku u pacientů s diabetes mellitus. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media,a.s., 2009, roč. 55, č. 4, s. 363-367. ISSN 0042-773X.
  10. SOUČEK, Miroslav. Cílové hodnoty krevního tlaku u pacientů s diabetes mellitus. Vnutřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, roč. 55, č. 4, s. 363-367. ISSN 0042-773X.
  11. SOUČEK, Miroslav. Co nového v hypertenui? Kardiologická revue. Brno: Ambit Media,a.s., 2009, roč. 11, č. 2, s. 71-74. ISSN 1212-4540.
  12. SOUČEK, Miroslav. Co nového v hypertenzi? Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, roč. 11, č. 2, s. 71-74. ISSN 1212-4540.
  13. SOUČEK, Miroslav. Co nového v hypertenzi ? Kariologická Revue. Brno: Ambit Media,a.s., 2009, roč. 11, č. 2, s. 71-74. ISSN 1212-4540.
  14. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomas PAVLIK. Comparing recommended doses of angiotensin receptor blockers and ACE inhibitors (CORD Study). CARDIOVASCULAR THERAPY AND PREVENTION. 2009, roč. 8, č. 4, s. 63-70. ISSN 1728-8800.
  15. DOBŠÁK, Petr, Jiří DUŠEK, T. YAMBE, K. TAKAHASHI, Jarmila SIEGELOVÁ, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC, Marcela NOVÁKOVÁ, J. EICHER a Jean-Eric WOLF. Comparison of cardio-ankle vascular index (CAVI) in healthy subjects and patients with hypertension, diabetes and coronary artery disease by the device VaSera 1500. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 30-31. ISSN 0010-8650.
  16. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, L. DUŠEK a T. PAVLÍK. COmparison Of Recommended Doses of ACE inhibitors and angiotensin II receptor blockers. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 5, s. 481-488.
  17. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK, Tomáš PAVLÍK a al. ET. CORD: Comparison of Recommended Doses of ace inhibitors and angiotensin II receptor blockers. International Journal of Cardiology. 2009. ISSN 0167-5273.
  18. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, L DUŠEK a T PAVLÍK. CORD: COmparison Of Recommended Doses of ACE inhibitors and angiotensin II receptors blockers. Kardiovaskularnaja merania i profilaksia. 2009, roč. 8, č. 4, s. 63-70.
  19. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK, Tomáš PAVLÍK a al. ET. CORD: COmparsion of Recommended Doses of ACE inhibitors and angiotensin II receptor blockers. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 5, s. 481-488. ISSN 0042-773X.
  20. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. CORD:Comparison of recommended Doses of ACE Inhibitors and Angiotensin II Receptor blockers. Intern Journal of Cardiology. Elsevier, 2009, roč. 54. ISSN 0167-5273.
  21. ŠVEJDA, Petr a Miroslav SOUCEK. Diagnostic of renovascular hypertension - digital subtraction angiography or magnetic resonance angiography? journal of Hypertension. William and Wilkins, 2009, roč. 27, suppl 4, s. 419. ISSN 0263-6352.
  22. ŘIHÁČEK, Ivan, Petr FRÁŇA, Miroslav SOUČEK, Martin PLACHÝ a Bohuslav KIANIČKA. Diurnální variabilita krevního tlaku u pacientů s hypertenzí a revmatoidní artritidou. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2009, roč. 55, č. 2, s. 111-116, 5 s. ISSN 0042-773X.
  23. SPÁC, Jirí, Helena NEMCOVA, Josef HANUS a Miroslav SOUCEK. Echocardiographic analysis of increased natric peptides plasma levels in patients with hypertension and metabolic syndrome. Journal of hypertension. 2009, roč. 27, č. 4, s. 101. ISSN 0263-6352.
  24. ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Miroslav SOUČEK. Echocardiographic analysis of increased natriuretic peptides plasma levels in patients with hypertension and metabolic syndrome. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009. ISSN 1473-5598.
  25. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jaromír VAŠKŮ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA, Atsushi BABA, J.C. EICHER a Jean-Eric WOLF. Exercise training using low-frequency electrostimulation of leg muscles improves vasomotion in patients with CHF. The Japanese Journal of Artificial Organs. 2009, roč. 38, č. 2, 2 s. ISSN 0300-0818.
  26. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš PAVLÍK a Ladislav DUŠEK. GENDER DIFFERENCES AFTER RENIN ANGIOTENSIN ALDOSTERONE BLOCKADE IN THE TREATMENT OF HYPERTENSION - RESULTS FROM THE CORD STUDY. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009.
  27. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Hypertenze a diabetes mellitus. Farmakoterapie - Review. Praha: Farmakon press, spol. s.r.o., 2009, s. 4-6. ISSN 1801-7509.
  28. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Hypertenze a diabetes mellitus. Farmakoterapie - Review. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o., 2009, roč. 2009/5, č. 2, s. 4-6. ISSN 1801-7509.
  29. SOUČEK, Miroslav. Hypertenze u pacienta s diabetes mellitus. Praha: Mladá fronta,a.s., 2009, s. 18-23, 4 s. ISSN 1212-4184.
  30. SOUČEK, Miroslav. Hypertenze u pacienta s diabetes mellitus. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2009, č. 5, s. 18-23, 7 s. ISSN 1212-4184.
  31. SOUČEK, Miroslav. Kombinační léčba hypertenze blokátory osy renin-angiotenzin. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, roč. 55, č. 9, s. 719-723. ISSN 0042-773X.
  32. SOUČEK, Miroslav. Kombinační léčba hypertenze blokátory osy renin-angiotenzin. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, roč. 55, č. 9, s. 719-723, 4 s. ISSN 0042-773X.
  33. SOUČEK, Miroslav. Léčba hypertenze fixní kombinací. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen Medical Education, 2009, roč. 9, č. 11, s. 369-375. ISSN 1212-7299.
  34. SOUČEK, Miroslav. Léčba hypertenze fixní kombinací. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2009, roč. 11, č. 9, s. 369-375, 6 s. ISSN 1214-8687.
  35. SOUČEK, Miroslav. Léčba hypertenze u obezity. Vnitřní lékařství. brno: Ambit Media, a.s., 2009, roč. 55, suppl 1, s. S13-S18, 6 s. ISSN 0042-773X.
  36. SOUČEK, Miroslav. Léčba hypertenze u obezity. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media,a.s., 2009, roč. 55, suppl.1, s. S13-S18, 7 s. ISSN 0042-773X.
  37. DOBŠÁK, Petr, S. AL-GERGAWI, Jarmila SIEGELOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, J.C. EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electromyostimulation improves autonomic nervous regulation in patients with end-stage chronic heart failure. In th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, Turkey: 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 2009, s. 23-25. ISBN 978-88-7711-616-1.
  38. SOUČEK, Miroslav. Metabolický syndrom. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media,a.s., 2009, roč. 55, 7-8, s. 618-621. ISSN 0042-773X.
  39. SOUČEK, Miroslav. Metabolický syndrom. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media ,a.s., 2009, roč. 55, 7-8, s. 618-621. ISSN 0042-773X.
  40. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, Tomoyuki YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of arterial stiffness in czech adult population using the device VaSera 1500. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009, s. 345-355. ISBN 978-80-7013-501-3.
  41. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Novinky v léčbě hypertenze starších pacientů v rámci metabolického syndromu. Čs. geriatrická revue. Brno: Ambit Media,a.s., 2009, roč. 7, 3-4, s. 117-122. ISSN 1214-0732.
  42. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Novinky v léčbě hypertenze starších pacientů v rámci metabolického syndromu. Česká geriatrická Revue. Brno: Ambit Media,a.s., 2009, roč. 7, 3-4, s. 117-122. ISSN 1214-0732.
  43. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. Porovnání doporučených dávek ACE inhibitorů a antagonistů receptoru angiotenzinu II. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2009, roč. 55, č. 5, s. 481-488. ISSN 0042-773X.
  44. SOUČEK, Miroslav. Pozice blokátorů imidazilonových receptorů v léčbě hypertenze. Remedia. Praha 2: Nakladelství remedia, 2009, roč. 19, č. 2, s. 153-157. ISSN 0862-8947.
  45. SOUČEK, Miroslav. pozice blokátorů imidazolinových receptorů v léčbě hypertenze. Remedia. Praha: Remedia,s.r.o., 2009, roč. 19, č. 2, s. 153-157. ISSN 0862-8947.
  46. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Ranní vzestup krevního tlaku a CMP. In WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Praha: Triton, 2009, s. 141-150. ISBN 978-80-7254-962-7.
  47. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Miroslav PLACHÝ. Ranní vzestup krevního tlaku a CMP. In Arteriální hypertenze-současné klinické trendy. Praha: Triton, 2009, s. 141-150, 9 s. ISBN 978-80-7254-962-7.
  48. NĚMEC, Petr, VLČEK, Věra POSTRÁNECKÁ, Antonín KRPENSKÝ a Miroslav SOUČEK. Rituximab v terapii Wegenerovy granulomatozy refrakterní na standartní léčbu. Čes Revmatol. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 17, č. 1, s. 51-61. ISSN 1210-7905.
  49. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. Sravnenie rekomendovanych blokatorov receptorov angiotenzina i ingibitorov angiotenzin-prevraščauščego fermenta (issledovanie CORD). Kardiovaskuljarnaja meranija i profilaktika. 2009, roč. 8, č. 4, s. 63-70.
  50. ŠPINAR, Jindřich a Miroslav SOUČEK. Systémová hypertenze. In VOJÁČEK, L a J KETTNER. Klinická kardiologie. 1. vydání. Hradec Králové: Nukleus HK, 2009, s. 209-237, 37 s. ISBN 978-80-87009-58-1.
  51. ŠPINAR, Jindřich a Miroslav SOUČEK. Systémová hypertenze. In Vojáček J., Kettner J. : Klinická kardiologie. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2009, s. 209-238.
  52. SOUCEK, Miroslav, Petr FRANA, Tomáš KÁRA a Jan SITAR. The effect of short-term isometric muscle contraction and the Valsalva maneuver on systemic and pulmonary hemodynamics in patients with severe heart failure. Clinical Cardiology. Foundation Advances in Medicine and Sci, 2009, roč. 32, č. 6, s. E32-39, 7 s. ISSN 0160-9289.
  53. SOUČEK, Miroslav, Petr FRÁŇA, Tomáš KÁRA, Jan SITAR, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK, Ivan ŘIHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ a Ivo ORAL. The Effect of Short-term Isometric Muscle Contraction and the Valsalva Maneuver on Systemic and Pulmonary Hemodynamics in Patients with Severe Heart Failure. Clinical Cardiology. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2009, roč. 32, č. 6, s. E32-E39, 8 s. ISSN 0160-9289. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/clc.20390.
  54. PLACHY, Martin, Petr FRAŇA, Miroslav SOUČEK a Ivan RIHÁCEK. Vessel comliance estimation using normalized dynamic parameters computed from noninvasive continual blood pressure recordings. Journal of Hypertension. William and Wilkins, 2009, roč. 27, suppl 4, s. 190. ISSN 0263-6352.

  2008

  1. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. . Asociace promotorového polymorfismu 5A/6A v genu pro MMP-3 s RTG progresí revmatoidní artritidy. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 5, s. 568. ISSN 0042-773X.
  2. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. . Association of the -1082 A/G polymorphism in Interleukin-10 gene promoter with autoantibody production in patients with rheumatoid arthritis. Čes Revmatologie. Praha: ČSL JEP, 2008, roč. 12, suppl 1, s. 12. ISSN 1210-7905.
  3. SOUČK, Miroslav, Petr FRÁŇA, Ivan ŘIHÁČEK a Martin PLACHÝ. Aliskiren. Remedia. Praha: Remedia,s.r.o, 2008, roč. 8, č. 4, s. 266-272. ISSN 0862-8947.
  4. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Ambulantní monitorování krevního tlaku. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 2008, roč. 18, č. 2, s. 133-136. ISSN 0862-8947.
  5. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J GATTEROVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Asociace promotorového polymorfismu -1082 G/A v genu pro interleukin-10 s produkcí autoprotilátek u revmatoidní artritidy. Čes. Revmatologie. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 16, č. 3, s. 104-109. ISSN 1210-7905.
  6. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA GOLDBERGOVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of polymorfisms in Interleukin-10 gene promoter with autoantibody production in patinets with rheumatoid arthritis. Intern J Rheumatic Diseases. 2008, roč. 11, suppl 1, s. 102. ISSN 1756-1841.
  7. FRANA, Petr, P JURÁK, J HALÁMEK, Martin PLACHÝ, Miroslav SOUČEK a Ivan ŘIHÁČEK. Breathing and baroreflex sensitivity in patients with newly diagnose arterial hypertension. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, roč. 26, suppl 1, s. 509. ISSN 0263-6352.
  8. ŠVEJDA, Petr a Miroslav SOUČEK. Comparison of Magnetic Resonance Imaging and Digital Subtraction Angiography in Diagnostic of Renovascular Hypertension. Jornal of Hypertension. Londýn, UK: Lippincott Williams and Wilkins, 2008, roč. 26, suppl 1, s. 284. ISSN 0263-6352.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Karel CHROUST. CORD comparison of recomended dose IA. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, roč. 26, suppl 1, s. PS32/WED/57:464, 1 s. ISSN 0263-6352.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Karel CHROUST. CORD comparison of recomended dose IB. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins., 2008, roč. 26, suppl 1, s. PS33/THU/43:475, 1 s. ISSN 0263-6352.
  11. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Definition of 24hour ambulatory blood pressure values corresponding to office blood pressure values of 130/80 mmHg. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2008, roč. 26, Suppl 1, s. S293-S293, 1 s. ISSN 0263-6352.
  12. WIDIMSKÝ, Jiří, R. CÍFKOVÁ, Jindřich ŠPINAR, M. FILIPOVSKÝ, Milan GRUNDMANN, Karel HORKÝ, A. LINHART, V. MONHART, Hana ROSOLOVÁ, Miroslav SOUČEK a Jiří VÍTOVEC. Doporučení diagnostických a léčebných postupů arteriální hypertenze - verze 2007. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 1, 18 s. ISSN 0042-773X.
  13. WIDIMSKÝ, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Renata CÍFKOVÁ, Jan FILIPOVSKÝ, Milan GRUNDMANN a Aleš LINHART. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2007. Cor Vasa. Praha: MedProGO, 2008, roč. 50, č. 1, s. "K5"-"K22", 17 s. ISSN 0010-8650.
  14. SOUČEK, Miroslav. Doporučení jídelníčku pro kardiaky. Interní Medicína. Konice: SOLEN, 2008, roč. 10, č. 4, s. 14. ISSN 1212-7299.
  15. HANUŠ, Josef, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Miroslav SOUČEK. Homocystein a rychlost pulsové vlny u nemocných s hypertenzí a metabolickým syndromem. Medica tribune.CZ. Praha: Medical Tribune. CZ, s.r.o., 2008, roč. 2008, s. 16. ISSN 1214-8911.
  16. NEDBÁLKOVÁ, Marta a Miroslav SOUČEK. Hypertenze u dialyzovaných pacientů. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2008, roč. 54, č. 9, s. 827-834. ISSN 0042-773X.
  17. SOUČEK, Miroslav a Jiří NEVRLKA. Hypertenzní choroba a tepová frekvence. Kardiologická revue. Brno: Medica Healthworld, 2008, roč. 10, č. 4, s. 135-136. ISSN 1801-8653.
  18. NĚMEC, Petr, S RYBNÍČKOVÁ, P FABIAN, Zdeněk FOJTÍK a Miroslav SOUČEK. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: an unusual cause of low back pain .Clin Rheumatol. 2008;27:381-384. Clin Rheumatol. London: Springer, 2008, roč. 27, č. 3, s. 381-384. ISSN 0770-3198.
  19. NĚMEC, Petr, S RYBNÍČKOVÁ, P FABIÁN, Zdeněk FOJTÍK a Miroslav SOUČEK. Idiopatická retroperitoneální fibróza: Méně častá příčina bolestí dolní části zad. Použití tamoxifenu v terapii onemocnění. Čes.revmatologie. Praha: ČSL JEP, 2008, roč. 16, č. 1, s. 23-29. ISSN 1210-7905.
  20. SVOJANOVSKÝ, Jan, Marta NEDBÁLKOVÁ, Kamil ŠEVELA, Dorota SOBOTOVÁ a Miroslav SOUČEK. Komplikovaná diagnostika Wegenerovy granulomatózy. Aktuality v nefrologii. TIGIS,s.r.o, 2008, roč. 14, č. 2, s. 64. ISSN 1210-955X.
  21. SOUČEK, Miroslav a Ivan ŘIHÁČEK. Kontrola krevního tlaku v primární a sekundární prevenci CMP. Čes a Slov. Neurologie a Neurochirurgie. 2008, roč. 71, č. 104, s. 43. ISSN 1210-7859.
  22. NEDBÁLKOVÁ, Marta, Jan SVOJANOVSKÝ, Kamil ŠEVELA, Dorota SOBOTOVÁ a Miroslav SOUČEK. Laktátová acidóza u diabetičky léčené metforminem. Aktuality v nefrologii. Praha: TIGIS,s.r.o., 2008, roč. 14, č. 2, s. 69. ISSN 1210-955X.
  23. SOUČEK, Miroslav. Léčba hypertenze u ambulancích specialistů. Cor et Vasa. Praha: Medical tribune.CZ, 2008, roč. 50, č. 9, s. 162. ISSN 0010-8650.
  24. SOUČEK, Miroslav. Léčba vysokého krevního tlaku u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. In WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Praha: Triton, 2008, s. 89-93, 4 s. ISBN 13:978-80-7387-0.
  25. SOUČEK, Miroslav a Jiří NEVRLKA. Metabolický syndrom a kardiovaskulární riziko. Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune.CZ, 2008, roč. 9, č. 2, s. 7-12, 5 s. ISSN 1212-9445.
  26. NEDBÁLKOVÁ, Marta, Jan SVOJANOVSKÝ, Dorota SOBOTOVÁ a Miroslav SOUČEK. Metforminem indukovaná laktátová acidóza u diabetičky s febrilním stavem. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 9, s. 902. ISSN 0042-773X.
  27. NĚMEC, Petr, Martin HUSER a Miroslav SOUČEK. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících léčbu cytotoxickými léky. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 3, s. 191-196, 5 s. ISSN 0042-773X.
  28. NĚMEC, Petr, M HUSER a Miroslav SOUČEK. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících léčbu cytotoxickými léky. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2008, roč. 54, č. 3, s. 191-196. ISSN 0042-773X.
  29. NĚMEC, Petr, Martin HUSER a Miroslav SOUČEK. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen a mužů podstupujících léčbu cytotoxickými léky. Česká revmatologie. Praha: Česká lék. spol. J.E.Purkyně, 2008, roč. 16, č. 2, s. 81-88, 7 s. ISSN 1210-7905.
  30. NĚMEC, Petr, M HUSER a Miroslav SOUČEK. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen a mužů podstupujících léčbu cytotoxickými léky. Čes Revmatologie. Praha: ČSL JEP, 2008, roč. 16, č. 2, s. 81-88. ISSN 1210-7905.
  31. NEDBÁLKOVÁ, Marta, Jan SVOJANOVSKÝ, I SVOBODOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ a Miroslav SOUČEK. Nediabetické glomerulopataie u diabetiků. Aktuality v nefrologii. Praha: TIGIS,s.r.o., 2008, roč. 14, č. 2, s. 62. ISSN 1210-955X.
  32. PLACHÝ, Martin, Petr FRÁŇA, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Pavel JURÁK, V VONDRA a Pavel LEINVEBER. Normalizované dynamické parametry krevního tlaku jako parametr k hodnocení cévní poddajnosti. Vnitřní lékařství. Brno: Medical healthworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 9, s. 881. ISSN 0042-773X.
  33. PLACHÝ, Martin, Petr FRÁŇA, Miroslav SOUČEK a Ivan ŘIHÁČEK. Normalizované dynamické parametry krevního tlaku jako přídavný parametr k hodnocení rizika hypertoniků. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune.CZ, 2008, roč. 50, č. 9, s. 169. ISSN 0010-8650.
  34. SOUČEK, Miroslav, Jiří NEVRLKA, Lucie ŠOTOLOVÁ a Dalibor ZEMAN. Obézní hypertonik. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2008, roč. 10, č. 6, s. 631-638. ISSN 1212-4184.
  35. NĚMEC, Petr, Tomáš JUREČKA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Z MAŠKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Obrovskobuněčná arteriitida manifestující se oboustrannou arteriitidou přední ischemickou neuropatií zrakového nervu. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1195-1205. ISSN 0042-773X.
  36. NĚMEC, PETR, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Marie ŠTOURAČOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorphism in the tumor necrosis factor-alpha gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population. Clin Rheumatol. London: Springer, 2008, roč. 27, č. 1, s. 59-65. ISSN 0770-3198.
  37. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, M. STOURACOVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Polymorphism in the tumor necrosis factor-alpha gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population. Clin Rheumatol. London: Springer, 2008, roč. 27, č. 1, s. 59-65. ISSN 0770-3198.
  38. HANUŠ, Josef, Jiří ŠPÁC, Martin PLACHÝ a Mirosla SOUČEK. Rychlost pulzové vlny a homocystein u pacientů s hypertenzí a metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 9, s. 890-891. ISSN 0042-773X.
  39. KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK, J NYKODYM, A. K. BYBEE, Jaroslav MELUZÍN, Marek ORBAN, Z NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Short-term Effects of Cardiac Resynchronization Therapy on Sleep-Disordered Breathing in Patients With Systolic. Chest. USA: American College of Chest Physicians, 2008, roč. 134, č. 1, s. doi:10.1378/chest.07, 7 s. ISSN 1931-3543.
  40. KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK, Jiří NYKODYM, KA BYBEE, Jaroslav MELUZÍN, Marek ORBAN, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jolana LIPOLDOVÁ, David L. HAYES, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC a Virend K SOMERS. Short-term effects of cardiac resynchronization therapy on sleep-disordered breathing in patients with systolic heart failure. Chest. NORTHBROOK, IL, USA: AMER COLL CHEST PHYSICIANS, 2008, roč. 134, č. 1, s. 87-93. ISSN 0012-3692.
  41. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Hana ČIŽMÁROVÁ. Srovnání léčby temisartanem versus losartanem u hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Medical tribune.CZ.s.r.o., 2008, roč. 50, č. 9, s. 163. ISSN 0010-8650.
  42. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA, Martin PLACHÝ, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Stanovení hodnot 24-hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku odpovídajících kazuálnímu tlaku 130/80 mmHg. Vnitřní lékařství. Brno: Excerpta medica, 2008, roč. 54, č. 2, s. 146-149. ISSN 0042-773X.
  43. ŠVEJDA, Petr, Vladimír SOŠKA, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Statiny a kostní denzita. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Helathworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 4, s. 917. ISSN 0042-773X.
  44. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, T PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The profil and prognosis of patients hospitalised eith heart failure.The Value of Discharge Blood Pressure and Cholesterol. International Heart Journal Association. SHINTOMI PRINTING CO., LTD, 2008, roč. 49, č. 6, s. 691-705. ISSN 1349-2365.
  45. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The Profile and Prognosis of Patients Hospitalised With Heart Failure. International Heart Journal. Tokyo: International Heart Journal Association, 2008, roč. 49, č. 11, s. 691-705. ISSN 1349-2365.
  46. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, T. PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The profile and prognosis of patients hospitalised with heart failure. The value of discharge blood pressure and cholesterol. International Heart Journal. 2008, roč. 49, č. 6, 15 s. ISSN 1349-2365.
  47. SVOJANOVSKÝ, Jan, Marta NEDBÁLKOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ, Kamil ŠEVELA, I ZICHOVÁ, V HRABOVSKÝ a Miroslav SOUČEK. Tumor dutiny břišní, nebo Wegenerova granulomatóza? Vnitřní lékařství. Brno: Medical Helathworld, 2008, roč. 54, č. 9, s. 914. ISSN 0042-773X.
  48. HANUŠ, Josef, Jiří ŠPÁC, Martin PLACHÝ a Miroslav SOUČEK. Vlastnosti tepenné stěny a hladina homosyteinu u hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Medical tribune.CZ, 2008, roč. 50, č. 9, s. 167. ISSN 0010-8650.
  49. NĚMEC, Petr, Z ŘEHÁK, P FABIÁN a Miroslav SOUČEK. Využití pozitronové emisní tomografie (18F-FDG PET) v diagnostice chronických periaortitid. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld,a.s., 2008, roč. 54, č. 11, s. 1093-1099. ISSN 0042-773X.
  50. FRÁŇA, Petr, Martin PLACHÝ, J HALÁMEK, P JURÁK, Ivan ŘIHÁČEK a Miroslav SOUČEK. Změny baroreflexní sensitivity při různých dechových frekvencích u pacientů s nově diagnostikovanou esenciální arteriální hypertenzí. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune.CZ, 2008, roč. 50, č. 9, 1 s. ISSN 0010-8650.

  2007

  1. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J. GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Associace polymorfismů promotoru genu pro IL-10 s produkcí autoprotilátek u revmatoidní artritidy:Pravděpodobně nový prognostický faktor progrese onemocnění. Rheumatológia. 2007, roč. 21, č. 4, s. 1-2. ISSN 1210-7905.
  2. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Marcela ŠTOURAČOVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 14035A/T promoter polymorphism of the IL-15 gene with the IL-15 production in patients with rheumatoid arthritis: A possible new prognostic factor of the disease progression. 2007.
  3. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, J. GATTEROVA, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 5A/6A promoter polymorphism of the MMP-3 gene with the Radiographic Progession of rheumatoid arthritis. In Annals of the new York Academy of Sciences. New York: New York Acad. Sci., 2007, s. 166-176. Autoimmunity, Part B Novel Applications of Basic R. ISBN 1-57331-709-8.
  4. NĚMEC, Petr, Monika PAVKOVA-GOLDBERGOVA, Jindra GATTEROVÁ, Anna VAŠKŮ a Miroslav SOUČEK. Association of the 5A/6A promoter polymorphism of the MMP-3 gene with the radiographic progression of rheumatoid arthritis. Ann N Y Acad Sci. New York, USA: N Y Acad Sci, 2007, roč. 1110, č. 1, s. 166-176. ISSN 0077-8923.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. CORD - Comparison of reccomended doses. In Sborník abstrakt - European meeting on hypertension. 2007, s. S111, 1 s.
  6. KRUSOVÁ, Darja a Miroslav SOUČEK. Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční. Medicína po promoci. Medicína po promoci, 2007, roč. 8/2007, č. 4, s. 29-32. ISSN 1212-9445.
  7. ŠVEJDA, Petr, Vladimír SOŠKA a Miroslav SOUČEK. Dvouletá terapie statiny u postmenopauzálních žen-vliv na kostní denzitu. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 53, s. 59. ISSN 0042-773X.
  8. HALAMEK, Josef, Pavel JURAK, M. VILLA, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA, Jiří NYKODYM, Martin EISENBERGER, Pavel LEINVEBER, Vlastimil VONDRA, V.K. SOMERS a Tomáš KÁRA. Dynamic coupling between heart rate and ventricular repolarisation. Biomedizinische Technik. Nemecko: Springer, 2007, roč. 52, č. 3, s. 255-263. ISSN 0013-5585. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/BMT.2007.044.
  9. SOBOTOVÁ, Dorota, Jan SVOJANOVSKÝ a Miroslav SOUČEK. Hypertension and renal graft function one year after transplantation-are they predictors of long-term prognosis? Transplant international. 2007, roč. 20, suppl. 2, s. 242. ISSN 0934-0874.
  10. NEMEC, Petr, S BYBNICKOVA, P FABIAN a Miroslav SOUČEK. Idiopathic retroperitonea fibrosis: an unusual cause of low back pain. Clin. Rheumatol. 2007, roč. 13, č. 6, 1 s. ISSN 0770-3198.
  11. NEDBÁLKOVÁ, Marta. Léčba hypertenze u dialyzovaných. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2007, roč. 9, 7-8, s. 319-323. ISSN 1212-7299.
  12. SOUČEK, Miroslav a Jiří NEVRLKA. Léčba hypertenze u obezity. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2007, roč. 9, č. 6, s. 675-680. ISSN 1212-4184.
  13. ŠPÁC, Jiří, Josef HANUŠ, Miroslav SOUČEK a Helena NĚMCOVÁ. Measurement of arterial pulse wave velocity support the suspicion of asymptomatic left ventricular dysfunction in hypertensive patients with metabolic syndrome or diabetes mellitus. Artery Research. Oxford: Elsevier, 2007, roč. 1, č. 2, s. 54-55. ISSN 1872-9312.
  14. RIHACEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Měření krevního tlaku. Zdravotnické noviny, lékařské listy. Česká republika, Praha, 2007, roč. 56, č. 10, s. 20-23. ISSN 0044-1996.
  15. SOUČEK, Miroslav a Jiří NEVRLKA. Metabolický syndrom a kardiovaskulární riziko. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 16-22. ISSN 1212-4184.
  16. SOBOTOVÁ, Dorota, Assadullah ZHARFBIN, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ a Miroslav SOUČEK. Minerálově-kostní porucha při chronickém onemocnění ledvin. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 53, č. 8, s. 841-851. ISSN 0042-773X.
  17. NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK a Hana ČIŽMÁROVÁ. Morfologické a biochemické změny u hypertoniků s metabolickým syndromem. In Sborník XXIV konference Čs.hypertenzní společnosti. Brno, 2007, s. 43. ISBN 978-80-245-0421-8.
  18. SVOJANOVSKÝ, Jan, Kamil ŠEVELA a Miroslav SOUČEK. Novinky v léčbě glomerulonefritid. Interní Medicína. 2007, roč. 9, s. 382-384. ISSN 1212-7299.
  19. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ - GOLDBERGOVÁ, Magda ŠTOURAČOVÁ, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK a J. GATTEROVA. Polymorphism in the tumor necrosis factor-alfa gene promoter is associated with severity of rheumatoid arthritis in the Czech population. Clin. Rheumatol. 2007, roč. 13, č. 3, s. 59-65, 6 s. ISSN 1076-1608.
  20. ŠVEJDA, Petr a Miroslav SOUČEK. Porovnání magnetické rezonance a digitální subtrakční kostní denzity postmenopauzálních žen. In Sborník XXIV konference Čs.hypertenzní společnosti. Brno, 2007, 1 s. ISBN 978-80-245-0421-8.
  21. ŘIHÁČEK, Ivan a Miroslav SOUČEK. Prevence mozkové příhody antihypertenzní léčbou. Farmakoterapie - Review. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o., 2007, roč. 7, Review, s. 9-11. ISSN 1801-7509.
  22. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Martin PLACHÝ, Jiří NEVRLKA a Petr FRÁŇA. Ranní vzestup krevního tlaku a možnosti jeho ovlivnění. Kardiologie v primární péči. 2007, roč. 2, č. 4, s. 134-139. ISSN 1802-1379.
  23. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Smoothness index betaxolol hydrochloridu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 53, č. 1, s. 25-30. ISSN 0042-773X.
  24. ŠVEJDA, Petr, Vladimír SOŠKA a Miroslav SOUČEK. Vliv teraie statiny na změny kostní denzity postmenopauzálních žen. Vnitřní lékařství. Brno: Medica healthworld, 2007, roč. 53, č. 10, s. 1064-1070. ISSN 0042-773X.
  25. NĚMCOVÁ, Helena. Vztah hodnot krevního tlaku při ambulantním monitorování k některým morfologickým a biochemickým parametrům hypertoniků s metabolickým syndromem. Cor et Vasa. Praha: Čs. kardiol. sposlečnost, 2007, roč. 49, č. 4, s. 79. ISSN 0010-8650.
  26. SOUČEK, Miroslav, Jiří NEVRLKA, Ivan ŘIHÁČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. Zvýšená aktivita sympatiku a možnosti terapeutického ovlivnění. Vnitrni Lekarstvi. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2007, roč. 53, č. 5, s. 554-559. ISSN 0042-773X.
  27. LINHARTOVÁ, Věra. 60 let II. interní kliniky - z dějin univerzitního vnitřního lékařství v Brně. 1. vyd. Brno: II. interní klinika LF FN Brno, 2007, 28 s.

  2006

  1. SOUČEK, Miroslav. A comparison of the through-to-peak ratio of cardio-selective beta-blockers in patiens with newly diagnose hypertension. . Blood Pressure Monitoring,. 2006, roč. 11, č. 6, s. 337-342, 5 s. ISSN 1359-5237.
  2. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Petr FRÁŇA. A comparison of the trough-peak ratio of cardio-selective beta-blockers in patients with newly diagnosed hypertension. Blood pressure monitoring. Londýn: Lippincott, Williams and Wilkins, 2006, roč. 11, č. 6, s. 337-342. ISSN 1359-5237.
  3. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Autonomic nervous system and non-pharmacologic treatment in patiens with obesity. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2006, roč. 24, Suppl.4, s. S199, 1 s. ISSN 0263-6352.
  4. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Baroreflexní senziivita a nefarmakologická léčba obézních pacientů. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 104-104. ISSN 0010-8650.
  5. SOUČEK, Miroslav. Control of Hypertension in Patiens with Hypertension, Diabetes , and Impaired Fasting Glucose by Czech Primary Care Physician. Kidney and Blood Pressure Research. 2006, roč. 29, č. 6, s. 366-372, 6 s. ISSN 1420-4096.
  6. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Čtyřiadvacetihodinové ambulantní monitorování krevního tlaku a poškození cílových orgánů. Kardiofórum. Brno: Medica Publishing and Consulting., 2006, roč. 4, č. 4, s. 5-9. ISSN 1214-2255.
  7. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Dvacetčtyřhodinová účinnost metoprolol tartrátu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2006, roč. 86, č. 10, s. 596-600. ISSN 0032-6739.
  8. VAŠKŮ, Anna, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Miroslav SOUČEK a Jiří VÍTOVEC. Farmakogenetika chronického srdečního selhání-beta blokátory. Cas Lek Cesk. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 145, č. 2, s. 148-152. ISSN 0008-7335.
  9. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Hypertenze - léčba ve vyšším věku. Klinická farmakologie a farmacie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 140-143. ISSN 1212-7973.
  10. NEVRLKA, Jiří a Miroslav SOUČEK. Metabolický syndrom a hypertenze. časopis Remedia. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Remedia, 2006, roč. 16, č. 2, s. 146-151. ISSN 0862-8947.
  11. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, T. SWOBODNIK, D. POLÁŠKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Polymorfismus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media,a.s., 2006, roč. 52, č. 4, s. 348-354. ISSN 0042-773X.
  12. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Theodor SWOBODNIK, Dana POLÁŠKOVÁ, Miroslav SOUČEK a Anna VAŠKŮ. Polymorfizmus v promotorové oblasti genu pro MMP-2 u revmatoidní artritidy. Vnitřní lékařství. Praha, 2006, roč. 52, č. 4, s. 348-354. ISSN 0042-773X.
  13. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Eva SOMOLOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivo HRUBÝ, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Rehabilitační postupy u obézních pacientů: výsledky po tříměsíčním tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 145-150. 1. ISBN 80-7041-104-X.
  14. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Sekundární hypertenze v ambulantní praxi. Medicína pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., Zádvoří 206, Konice, 2006, roč. 3, č. 1, s. 28-32. ISSN 1214-8687.
  15. NEVRLKA, Jiří a Miroslav SOUČEK. Tepová frekvence jako indikátor aktivity sympatiku a možnosti terapeutického ovlivnění. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2006, roč. 2, č. 4, s. 405-411. ISSN 1801-1209.
  16. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Petr FRÁŇA a Martin PLACHÝ. The dipping status in patients with newly diagnosed hypertension before and after the treatment with cardio selective beta-blockers. Journal of Hypertension. 2006, roč. 24, S4, s. 354. ISSN 0952-1178.
  17. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. THE SMOOTHNESS INDEX OF BETAXOLOL HYDROCHLORIDE AND METOPROLOLE IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED HYPERTENSION. Journal of Hypertension. 2006, roč. 24, suppl 6, s. S316, 1 s. ISSN 0952-1178.
  18. NEČASOVÁ, Jana, Martina TARASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK a Miroslav SOUČEK. Změny antropometrických parametrů a tělesné výkonnosti v průběhu rehabilitace pacientů s obezitou. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 77-77. ISSN 010-8650.
  19. NEČASOVÁ, Jana, Martina TARASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK a Miroslav SOUČEK. Změny antropometrických parametrů a tělesné výkonnosti v průběhu rehabilitace pacientů s obezitou. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006, s. 51-51. ISBN 80-239-6582-4.

  2005

  1. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. Baroreflex sensitivity in obese patients without and with diabetes mellitus type 2. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S207, 1 s. ISSN 0952-1178.
  2. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Medicína pro praxi. 77900 Olomouc, Lazecká 297/51: SOLEN, s.r.o., 2005, Neuveden, č. 2, s. 58-61. ISSN 1214-8687.
  3. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. Heart rate variability in obese patients without and with diabetes mellitus type 2. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S102, 1 s. ISSN 0952-1178.
  4. SVAČINOVÁ, Hana a Miroslav SOUČEK. Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře. Současná klinická praxe. Brno, 2005, roč. 3, č. 1, s. 5-8. ISSN 1213-7790.
  5. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. OBESE PATIENTS WITHOUT AND WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2: BAROREFLEX SENSITIVITY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005, s. 13-13. 1. ISBN 80-86607-16-X.
  6. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Ladislav SVOBODA, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. OBESE PATIENTS WITHOUT AND WITH DIABETES MELLITUS TYPE2: HEART RATE VARIABILITY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005, s. 12-12. 1. ISBN 80-86607-16-X.
  7. NĚMEC, Petr, M. GOLDBERGOVÁ a Miroslav SOUČEK. Polymorfismus v promotorové oblasti genu pro tumor nekrotizující faktor alfa u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 13, č. 3, s. 84-88. ISSN 1803-6597.
  8. NĚMEC, Petr, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Miroslav SOUČEK, D. POLÁŠKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Polymorfismus v promotorové oblasti genu pro tumor nekrotizující faktor alfa u pacientů s revmatoidní artritidou. Česká Revmatologie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 13, č. 3, s. 84-88. ISSN 1803-6597.
  9. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Prevence a léčba ischemické choroby srdeční v ambulantní praxi. Medicína pro praxi. 77900 Olomouc, Lazecká 297/51: SOLEN, s.r.o., 2005, neuveden, č. 4, s. 172-177, 5 s. ISSN 1214-8687.
  10. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Miroslav SOUČEK. Regulace krevního tlaku u obézních pacientů bez diabetu a s diabetem 2. typu. In XXII. konference české společnosti pro hypertenzi. Český Krumlov: Galén, 2005, s. 57-57. ISBN 80-7262-362-1.
  11. SOUEK, Miroslav. Úvod do problematiky metabolického syndromu. Vnitní lékaství. Praha, 2005, roč. 51, č. 1, s. 44-52, 12 s. ISSN 0042-773X.
  12. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání 2005. Praha: Grada Publishing,, 2005, 380 s. ISBN 80-247-1367-5.
  13. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání. Praha, 2005, 380 s. ISBN 80-247-1367-5.
  14. HUSA, Petr. Vybrané kapitoly z infekčního lékařství. In SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr a kolektiv SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatologické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 351-360. ISBN 80-247-1367-5.

  2004

  1. RIHACEK, Ivan, Miroslav SOUCEK, Petr FRANA a Marek ORBAN. Comparison Evaluation of Trough/Peak Ratio Betaxolol Hydrochloride and Metoprolole in Patients with Newly Diagnosed Hypertension. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2004, roč. 2004/22, Suppl 2, s. S259, 1 s. ISSN 0952-1178.
  2. KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK, Jiří NYKODÝM, KA BYBEE, Jaroslav MELUZÍN, Marek ORBAN, Jolana LIPOLDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, DL HAYES, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC a VK SOMERS. Effect of cardiac resynchronisation therapy on sleep-disordered breathing in patients with systolic heart failure. Circulation. USA: Lippincott Williams Wilkins, 2004, roč. 110, č. 17, s. 401-401. ISSN 0009-7322.
  3. ŘIHÁČEK, Ivan a Miroslav SOUČEK. Hypertenze, primární a sekundární prevence CMP. Kardiofórum. Brno: Medica Publishing and Consulting., 2004, roč. 2004, č. 3, s. 56-59. ISSN 1214-2255.
  4. RIHACEK, Ivan, Miroslav SOUCEK, Petr FRANA a Tomas KARA. Kombinační léčba hypertenze. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 84, č. 2, s. 62-65. ISSN 0032-6739.
  5. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Petr FRÁŇA. Kombinační terapie hypertenze. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 42-46. ISSN 1212-4184.
  6. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Martina TARASOVÁ, Jana OŠMEROVÁ a Miroslav SOUČEK. Regulace krevního tlaku u pacientů s metabolickým syndromem. In XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, konference pracovní skupiny srdeční selhání ČKS. Praha: Galén, 2004, s. 96-96. ISBN 80-7262-288-9.
  7. SOUČEK, Miroslav. Současné možnosti praktického lékaře v péči o hypertenzního pacienta. Practicus. Praha: Practicus s.r.o., 2004, roč. 3, č. 4, s. 59-63, 4 s. ISSN 1213-8711.
  8. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Petr FRÁŇA. Terapeutické přístupy k léčbě hypertenze za speciálních okolností - 1. část. Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze. Interní medicina pro praxi. Konice: Solen,s.r.o., 2004, roč. 6, č. 5, s. 252-256, 4 s. ISSN 1212-7299.
  9. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Petr FRÁŇA. Terapeutické přístupy k léčbě hypertenze za speciálních okolností - 2. část. Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze. Interní medicina pro praxi. Konice: Solen,s.r.o., 2004, roč. 6, č. 6, s. 300-304, 4 s. ISSN 1212-7299.
  10. RIHACEK, Ivan, Miroslav SOUCEK, Tomás KÁRA, Petr FRÁNA a Marek ORBAN. Trough/peak ratio and effect on pulse pressure of betaxolol hydrochloride in patients with newly diagnosed hypertension. In Journal of hypertension. 22. vyd. Velká Británie: London : Lippincott Williams and Wilkins., 2004, s. S92, 1 s. ISSN 09521178.

  2003

  1. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN, Ivan ŘIHÁČEK, Josef ŠUMBERA a Petr FRÁŇA. Heart rate and increased intravascular volume. Physiol. Research. 2003, roč. 52, č. 2003, s. 137-140. ISSN 0862-8408.
  2. VÍTOVEC, Jiří a Miroslav SOUČEK. Hypertenze a cévní mozkové příhody. Neurologie pro praxi. 2003, roč. 4, č. 1, s. 26-29. ISSN 1213-1814.
  3. SOUČEK, Miroslav, Petr FRÁŇA a Ivan ŘIHÁČEK. Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s fibrilací síní. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2003, roč. 17, č. 2, s. 113-114. ISSN 1212-7973.
  4. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA, Petr FRÁŇA a Marek ORBAN. Primární plicní hypertenze-aktuální pohled na diagnostiku a léčbu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká léakřská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 6, s. 482-489. ISSN 0042-773X.
  5. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA, Petr FRÁŇA a Marek ORBAN. Pulzový tlak a riziko kardiovaskulárních nemocí. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-4540.
  6. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Dana POLÁŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. RXRA polymorphism (A(39526)AA) and obesity in hypertension. In The Journal of Coronary Artery Disease. Italy: LIMED Communication, 2003, s. 29.
  7. HALÁMEK, Josef, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Darrel P. FRANCIS, L.Ceri DAVIES, Win K. SHEN, Andrew J.S. COATS, Miroslav NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří TOMAN, Josef ŠUMBERA a Virend K. SOMERS. Variability of Phase Shift Between Blood Pressure and Heart Rate Fluctuations: a marker of short-term circulation control. Circulation /NLM-MEDLINE/. USA, 2003, roč. 108, 3, JUL 22, s. 292-297. ISSN 0009-7322.
  8. RIHACEK, Ivan, Miroslav SOUCEK, Petr FRANA a Tomas KARA. 24hodinová kontrola krevního tlaku a trough/peak ratio retardovaného metoprololu u pacientu s cerstve zjistenou hypertenzí. Lékarské listy. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2003, roč. 4, č. 52, s. 28-29. ISSN 0044-1996.

  2002

  1. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. An association of BMI with and A(-6)G, M235T and T174M polymorphisms in angiotensinogen gene in essential hypertension. Journal of Human Hypertension. Velká Británie: Nature Publishing Group, 2002, roč. 2002, č. 16, s. 427-430. ISSN 0950-9240.
  2. VAŠKŮ, Anna, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. Association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) with the essential hypertension, overweight and smoking. Experimental and Clinical Cardiology. Kanada: xxxx, 2002, roč. 7/2003, č. 4, s. 201-204.
  3. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Miroslav SOUČEK, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jolana MÜLLEROVÁ. Dysfunkce pravé komory ve vztahu k dalším hemodynamickým veličinám u nemocných s chronickým srdečním selháním. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 122. ISSN 0010-8650.
  4. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA, Petr FRÁŇA a Marek ORBAN. Effect of betaxolol hydrochloride on pulse pressure in patients with newly diagnosed hypertension. Journal of Hypertension. USA: Lippincott Williams & Wilkins., 2002, roč. 2002, č. 20, s. S391, 1 s. ISSN 0952-1178.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Jolana MÜLLEROVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Is tissue doppler imaging of tricuspid annular motion useful in detection of pulmonary hypertension and humoral response in chronic heart failure patients? Journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 259. ISSN 0735-1097.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Jsou rozdíly v humorální aktivaci mezi pacienty s chronickým srdečním selháním na podkladě ischemické choroby srdeční a dilatační kardiomyopatie? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 44, č. 4, s. 117. ISSN 0010-8650.
  7. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Monika GOLDBERGOVÁ a Jiří VÁCHA. Office blood pressure, heart rate and interleukin-6 gene polymorphism in apparently healthy Czech middle-aged population. Physiological Research. Praque, Czech Republic: ASCR, Czech Republic, 2002, roč. 2002, č. 52, s. 291-297. ISSN 0862-8408.
  8. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Miroslav SOUČEK, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jolana MÜLLEROVÁ. Right ventricular dysfunction and its relationships to other hemodynamic variables in patients with chronic heart failure. Europena Journal of Heart Failure. London: Elseviere Science, 2002, roč. 1, č. 1, s. 31. ISSN 1567-4215.

  2001

  1. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří BAKALA, Miroslav SOUČEK, Jan KREJČÍ, Petr HUDE a Jolana MÜLLEROVÁ. Funkce pravé komory u nemocných s chronickým srdečním selháním. In Supplementum Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2001, s. 87.
  2. TEJC, Miloslav, Petr HUDE, Jaroslav JULÍNEK, Jan KREJČÍ, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří TOMAN. Odhad plicního kapilárního tlaku v zaklínění podle diastolického tlaku v plicnici u pacientů s chronickým srdečním selháním. Interní medicína pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., 2001, roč. 3, č. 1, s. 26-28. ISSN 1212-7299.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš KÁRA a Miroslav SOUČEK. Pulsed Doppler tissue imaging of the velocity of tricuspid annular systolic motion. European Heart Journal. London, UK: WB Saunders, 2001, roč. 22, č. 1, s. 340-347. ISSN 0195-668X.
  4. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří BAKALA, Jiří TOMAN, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš KÁRA a Miroslav SOUČEK. Pulsed Doppler tissue imaging of the velocity of tricuspid annular systolic motion. A new, rapid, and non-invasive method of evaluating right ventricular systolic function. European Heart Journal. London, UK: W.B.Saunders, 2001, roč. 22, č. 4, s. 340-348. ISSN 0195-668X.
  5. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK a Břetislav ZATLOUKAL. Tělesný trénink u nemocných s chronickým srdečním selháním: funkční zdatnost a úloha periferie. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS, 2001, roč. 47, č. 2, s. 74-80. ISSN 0042-773X.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL, Marie TOMANDLOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Tělesný trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním: hemodynamika, působky. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS, 2001, roč. 47, č. 2, s. 67-72. ISSN 0042-733X.
  7. ŠPINAROVÁ, lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK a Jolana MÜLLEROVÁ. Tissue Doppler imaging of tricuspid annulus motion and pulmonary hypertension in chronic heart failure patients. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2001, roč. 3, Suppl.1, s. 114. ISSN 1388-9842.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Miroslav SOUČEK a Jolana MÜLLEROVÁ. Tkáňový doppler pohybu trikuspidálního anulu a plicní hypertenze u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Supplementum Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2001, s. 84.
  9. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA, Marek ORBAN a Fráňa PETR. Trough/peak ratio betaxolol hydrochloridu u nemocných s čerstvě zjištěnou mírnou a středně těžkou hypertenzí. In Sborník abstrakt XVIII konference ČSH a X. konference PSPK České kardiologické společnosti. Praha: Česká společnost pro hypertenzi a Pracovní skupina preventivní kardiologie ČKS, 2001, s. 45.

  2000

  1. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. An association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) in essential hypertension. Atherosclerosis. Velká Británie: Elsevier, 2000, roč. 151, č. 1, s. 255. ISSN 0021-9150.
  2. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Miroslav NOVÁK, Z. NOVÁKOVÁ, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN a Ivan ŘIHÁČEK. Assesment of baroreflex feedback system. The physiologist. Iowa city, IA: American physiological society, 2000, roč. 43, č. 4, s. 284.
  3. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Robert KUBA, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Petr FRÁŇA a Jiří SEMÉNKA. Autoregulation of brain cirgulation in patients with vasodepressoric type of vasovagal syncope. In 18th scientific meetingof the international society of hypertenzion. Chicago, USA: lippincott Williams a Wilkins, 2000, s. 242.
  4. KÁRA, Tomáš, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Ivan ŘIHÁČEK a Miloš ŠTEJFA. Bainbridge: reflex nebo mechanismus? Cor et Vasa. 2000, roč. 2000, č. 4, s. 33. ISSN 0010-8650.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Marie TOMANDLOVÁ, Richard PACHER a Brigitte STANEK. Big endothelin in patients with moderate and severe chronic heart failure. In 8 th Alpe Adria cardiology Meeting,May 2000, Portorož, Slovenia. Portorož, Slovenia: Slovenian Soc. of Cardiology, 2000, s. 41.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Miroslav SOUČEK, Marek RICHTER, Tomáš KÁRA a Břetislav ZATLOUKAL. Diastolic function in patients with chronic heart failure-the effect of exercise. Eur J Echocardiography. London: Heartcourt health Sc. Company, 2000, roč. 1, č. 4, s. 87. ISSN 1525-2167.
  7. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA a Marie HYKSOVÁ. Endotelin, receptory,jejich blokáda a klinický význam u srdečního selhání. Cor et Vasa. Praha, 2000, roč. 42, č. 4, s. 69. ISSN 0010-8650.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL a Marie HYKSOVÁ. Hemodynamic and humoral changes after physical training in patients with chronic heart failure. In Stress testing and cardiac rehabilitation in heart failure. 1. vyd. Udine, Italy: ESC, 2000, s. 26.
  9. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA a Miloš ŠTEJFA. Humoral response in patients with chronic heart failure. European Journal of Heart Failure. UK: ESC, 2000, roč. 2, č. 2, s. 93. ISSN 1388-9842.
  10. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Tomáš KÁRA. Hyperplazie dásní po léčbě blokátory kalciových kanálů. Trendy v medicíně. Praha: Triton, 2000, roč. 2, č. 6, s. 67-69. ISSN 1212-9046.
  11. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Jiří VÁCHA. Interakce mutace M235T genu pro angiotenzinogen a mutace Taq1 8000 v genu pro endotelin-1 při vzniku esenciální hypertenze. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 2000, č. 15, s. 464-467. ISSN 0008-7335.
  12. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, J. HALÁMEK, D. FRANCIS, L. DAVIES a Ivan ŘIHÁČEK. Low risk of sudden cardiac death at the low value of baroreflex sensitivity: Unexplained clinical paradox. In 18th scientific meeting of the international society of hypertenzion. Chicago, USA: Lippincott wiliams a Wilkins, 2000, s. 232.
  13. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, J. HALÁMEK, Pavel JURÁK, Ivan ŘIHÁČEK a Jiří TOMAN. "Normotension" in patients with Reaven's syndrome: What is the fundamental cause? In 18th scientific meeting of the international society of hypertenzion. Chicago, USA: Lippincott Williams a Wilkins, 2000, s. 235.
  14. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA, Marek ORBAN a Petr FRÁŇA. Ovlivnění pulsového tlaku u pacientů s čerstvou mírou a středně těžkou hypertenzí léčených Lokrenem. In XVII. konference České společnosti pro hypertenzi, IX. konferenco pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, V. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Znojmo 2000. Znojmo 2000: Ing. Pavel Balík, starosta města Znojmo, 2000, s. 53.
  15. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL a Miloš ŠTEJFA. Peripheral response to training in patients with chronic heart failure. In Stress testing and cardiac rehabilitation in heart failure. 1. vyd. Udine, Italy: ESC, 2000, s. 48.
  16. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, L. DAVIES, D. FRANCIS, Jiří TOMAN a J. HALÁMEK. Spirometric system Anna 1, breathing and baroreflex sensitivity. In 18th scientific meeting of the international society of hypertenzion. Chicago, USA: lippincott williams a wilkins, 2000, s. 229.
  17. SOUČEK, Miroslav, L. DAVIES, Tomáš KÁRA, D. FRANCIS, Pavel JURÁK, M. PIEPOLI, A. COATS, J. HALÁMEK, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav NOVÁK a Petr FRÁŇA. Spolehlivost metod stanovení baroreflexní senzitivity srdeční frekvence u zdravých jedinců a u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 61-62. ISSN 0010-8650.
  18. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, J. HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, D. FRANCIS, L. DAVIES a Ivan ŘIHÁČEK. Stability of baroreflex feedback system: new parameter in testing of autonomic nervous system? In XXII. Congress of the Europan Society of Cardiology. Amsterdam: Astra zeneca, 2000, s. 1. CD - abstrakta ESC 1999 a 2000, ACC 2000.
  19. KÁRA, Tomáš, Miroslav SOUČEK, Pavel JURÁK, Miroslav NOVÁK, J. HALÁMEK, Petr FRÁŇA a Jiří TOMAN. The influence of sympathetic cholinergic system in pathophysiology of vasodepressoric type of vagovasal syncope. Pacing and Clinical Electrophysiology. Armonk, USA: Futura Publishing Company, Inc., 2000, roč. 23, č. 4, s. 615. ISSN 0147-8389.
  20. CÍFKOVÁ, R., Miroslav SOUČEK, Karel ZEMAN, H. ROSOLOVÁ, M. JOZÍFKOVÁ a O. jr MAYER. Účinnost a snášenlivost nifedipinu XL u nemocných s arteriální hypertenzí. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 6. ISSN 0010-8650.
  21. CÍFKOVÁ, R., Miroslav SOUČEK, Karel ZEMAN, H. ROSOLOVÁ, M. JOZÍFKOVÁ a O. jr. MAYER. Účinnost a snášenlivost nifedipinu XL u nemocných s arteriální hypertenzí. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta VIII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 2000, č. 42, s. 6. ISSN 0010-8650.
  22. KÁRA, Tomáš, Miroslav SOUČEK, Robert KUBA, Pavel JURÁK, Miroslav NOVÁK, J. HALÁMEK, Petr FRÁŇA a Jiří TOMAN. Význam sympatického cholinergního systému v patofyziologii vazodepresorického typu neurokardiogenní synkopy. In XVII. konference České společnosti pro hypertenzi, IX. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, V. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Znojmo 2000. Znojmo 2000: Ing. PAvel Balík, starosta města Znojmo, 2000, s. 16.
  23. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK, Jaroslav JULÍNEK, Tomáš KÁRA, Marek ORBAN a Petr FRÁŇA. 24hodinová kontrola krevního tlaku při léčbě betaxololem u nemocných s čerstvou mírnou a středně těžkou hypertenzí. Praktický lékař. Praha, 2000, roč. 80, č. 12, s. 699-702. ISSN 0032-6739.

  1999

  1. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Miroslav SOUČEK, Josef ŠUMBERA, Miroslav NOVÁK, Jiří TOMAN, Ivan ŘIHÁČEK, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. A Spirometre ANNA 1, Depth of Breathing and Autonomic Nervous System. Pacing and Clinical Electrophysiology. U.S.A.: North American Society of Pacing and Ele, 1999, roč. 22, 6/2, s. 79. ISSN 0147-8389.
  2. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Association analysis of 24-h blood pressure records with I/D ACE gene polymorphism and AB0 blood group system. Physiological Research. 1999, roč. 48, č. 2, s. 99-104. ISSN 0862-8408.
  3. KÁRA, Tomáš, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Miloš ŠTEJFA, Pavel JURÁK a Josef HALÁMEK. Bainbridge: reflex nebo mechanismus ? In Pracovní konference Komise experimentální kardiologie - Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Komise experimentální kardiologie, 1999, s. 1.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK a Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Cytokiny v diagnoze a prognoze chronického srdečního selhání. Sborník ECHODNY. Mílovy, 1999, roč. 1999, 1., s. 2-3.
  5. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Josef HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. Depth of breathing and baroreflex sensitivity. American Journal of Hypertension. USA: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 181-181. ISSN 0895-7061.
  6. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Josef HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. Depth of breathing and baroreflex sensitivity. American Journal of Hypertension. U.S.A.: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 181. ISSN 0895-7061.
  7. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, J. HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. Depth of Breathing and Baroreflex Sensitivity. American Journal of Hypertension. U.S.A.: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 181. ISSN 0895-7061.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Miroslav SOUČEK, Marek RICHTER, Tomáš KÁRA a Břetislav ZATLOUKAL. Doppler variables in patients with chronic heart failure. Eur J of Heart failure. 1999, roč. 1, č. 1, s. 43-44. ISSN 1388-9842.
  9. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Lada RAMBOUSKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK, Karel CÍDL, Lenka STŘELCOVÁ a Jiří VÁCHA. Effect of one year antihypertensive therapy with angiotensin I converting enzyme (ACE) inhibitor on hemodynamic, hematological and biochemical parameters. Effects of I/D ACE and M235T and T174M angiotensinogen gene polymorphisms. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, 2-3, s. 87-96. ISSN 1211-3395.
  10. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, J. HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. Evaluation of autonomic nervous system dysfunction by phase shift and XYt graph methods. American Journal of Hypertension. USA: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 182-182. ISSN 0895-7061.
  11. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, J. HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. Evaluation of autonomic nervous system dysfunction by phase shift and XYt graph methods. American Journal of Hypertension. USA: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 182. ISSN 0895-7061.
  12. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Josef HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. Evaluation of autonomic nervous system dysfunction by phase shift and XYT graph methods. American Journal of Hypertension. U.S.A.: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 182. ISSN 0895-7061.
  13. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Miroslav SOUČEK, D.P. FRANCIS, C. DAVIES, Jiří TOMAN, M. SAMEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně, National Heart and Lung Institute . Frequency and depth of breathing - important signals at autonomic nervous system analysis. Medical and Biological Engineering and Computing. U.S.A.: EMBEC, 1999, roč. 37, č. 37, s. 1310-1311. ISSN 0140-0118.
  14. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Miroslav SOUČEK, Josef ŠUMBERA, Miroslav NOVÁK a Jiří TOMAN. Hodnocení vlivu autonomního nervového systému na srdeční frekvenci a krevní tlak metodami fázového posunu a XYt grafem. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 29. ISSN 0010-8650.
  15. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, J. HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miroslav SOUČEK a Jiří TOMAN. Hodnocení vlivu autonomního nervového systému na srdeční frekvenci a krevní tlak metodami fázového posuvu a XYt grafem. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 1999, roč. 41, č. 4, s. 29. ISSN 0010-8650.
  16. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, J. HALÁMEK, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miroslav SOUČEK a Jiří TOMAN. Hodnocení vlivu autonomnío nervového systému na srdeční frekvenci a krevní tlak metodami fázového posunu a XYt grafem. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 29. ISSN 0010-8650.
  17. KÁRA, Tomáš, Robert KUBA, Miroslav NOVÁK, Miroslav SOUČEK, Ivo HOFÍREK, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Ivo DVOŘÁK, Zdeněk STÁREK, Tomáš VYKYPĚL a Zuzana NOVÁKOVÁ. Hodnocení změn mozkové cirkulace při testu na nakloněné rovině u pacientů s neurokardiogenní synkopou. In České sympozium o arytmiích a kardiostimulaci 1999 - sborník abstrakt. VI. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, s. 15.
  18. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Miroslav NOVÁK, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, P. HOMOLKA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA a Ivan ŘIHÁČEK. Changes in Autonomic Regulation of Blood Pressure in Patients with Vasodepressoric Type of Vasovagal Syncope. Journal of Hypertension. U.S.A.: International Society of Hypertension, 1999, roč. 1999, č. 17, s. 47. ISSN 0263-6352.
  19. JURÁK, Pavel, J. HALÁMEK, Tomáš KÁRA, C. DAVIES, D.P. FRANCIS, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, Josef ŠUMBERA a National Heart and Lung Institute, Imperial College of Medicine,. Immediate baroreflex sensitivity - new approach to this parameter. Medical and Biological Engineering and Computing. U.S.A.: American Heart Association, 1999, roč. 1999, č. 37, s. 496-497. ISSN 0140-0134.
  20. KÁRA, Tomáš, L. DAVIES, D. FRANCIS, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, M. PIEPOLI, A. COATS, Ch. BINGGELI, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav NOVÁK. Krátkodobá reproducibilita metod stanovení baroreflexní senzitivity srdeční frekvence u zdravých jedinců a u pacientů s chronickým srdečním selháním. In České sympozium o arytmiích a kardiostimulaci 1999 - sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, s. 19.
  21. KÁRA, Tomáš, Miroslav SOUČEK, Pavel JURÁK, C. BINGGELI, G. NOLL, J. HALÁMEK, Jiří TOMAN a Ivan ŘIHÁČEK. Naše první zkušenosti s mikroneurografií. Our first experience with microneurography. In Sborník abstrakt z kongresu Ateroskleróza - Hypertenze - Prevence. 1. vyd. Praha: česká společnost pro hypertenzi, 1999, s. 48.
  22. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Miloš ŠTEJFA, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK a Břetislav ZATLOUKAL. Naše zkušenosti s rehabilitací u chronického srdečního selhání. In Abstrakt, II. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace. 1. vyd. Konstantinovy Lázně: Česká kardiologická společnost, 1999, s. 1-2.
  23. KÁRA, Tomáš a Miroslav SOUČEK. Podíl sympatické aktivity na vzniku hypertenze. Zdravotnické noviny - Lékařské listy. Praha, 1999, XLVIII, č. 7, s. 1-2. ISSN 0044-1996.
  24. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Miroslav SOUČEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. Spirometrický systém ANNA 1. 1999.
  25. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav NOVÁK, Miroslav SOUČEK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Ivan ŘIHÁČEK a Josef HALÁMEK. Sudden Cardiac Death Risk Stratification Basd on Phase Shift and XYt Graph Methods. Pacing and Clinical Electrophysiology. U.S.A.: North American Society of Pacing and Ele, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 20. ISSN 0147-8389.
  26. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav NOVÁK, Miroslav SOUČEK, Zuzana NOVÁKOVÁ, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA a Ivan ŘIHÁČEK. Sudden Cardiac Death Risk Stratification Based on Phase Shift and XYt Graph Methods. Pacing and Clinical Electrophysiology. Armonk, USA: Futura Publishing Company, Inc., 1999, roč. 22, 6, Part II, s. A20, 1 s. ISSN 0147-8389.
  27. KÁRA, Tomáš a Miroslav SOUČEK. Sympatikus a nadprodukce angiotenzinu II: existuje souvislost? Kardiologická revue. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 14-17. ISSN 1212-4540.
  28. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. The influence of atrial mechanism on heart rate of patients with essential hypertension. American Journal of Hypertension. USA, NY: Elsevier Science Inc, 1999, roč. 12, č. 4, s. 190 A, 190A. ISSN 0895-7061.
  29. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, Josef HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA a Zuzana NOVÁKOVÁ. The influence of atrial mechanisms on heart rate in patients with essential hypertension. American Journal of Hypertension. U.S.A.: American Society of Hypertension, 1999, roč. 12, č. 4, s. 190. ISSN 0895-7061.
  30. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. The Influence of Atrial Mechanisms on Heart Rate in Patients with Essential Hypertension. American Journal of Hypertension. U.S.A.: American Society of Hypertension, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 190. ISSN 0895-7061.
  31. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, Jiří TOMAN, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Ivan ŘIHÁČEK, Jaroslav MELUZÍN a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. The Influence of Atrial Mechanisms on Heart Rate in Pationts with Essential Hypertension. Journal of Hypertension. U.S.A.: International Society of Hypertension, 1999, roč. 1999, č. 17, s. 285. ISSN 0263-6352.
  32. KÁRA, Tomáš, Petr JURÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří TOMAN, Ladislav HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav NOVÁK, Josef ŠUMBERA, Miloš ŠTEJFA, Marie NOVÁKOVÁ a Ivan ŘIHÁČEK. The influence of atrial mechanisms on heart rate of patients with essential hypertension. Am J of Hypertension. 1999, roč. 12, č. 4, s. 190.
  33. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Miroslav NOVÁK, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA, Ivan ŘIHÁČEK a ÚPT Akademie věd ČR v Brně. Time delay stability of baroreflex feedback system and autonomic nervous system dysfunction. European Heart Journal. Great Britain: European Society of Cardiology, 1999, roč. 20, č. 2, s. 443. ISSN 0195-668X.
  34. KÁRA, Tomáš, Pavel JURÁK, Miroslav SOUČEK, Miroslav NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, J. HALÁMEK, Josef ŠUMBERA, Jiří TOMAN, Miloš ŠTEJFA a Ivan ŘIHÁČEK. Time Delay Stability of Baroreflex Feedback System and Autonomic Nervous System Dysfunction. Journal of Hypertension. U.S.A.: International Society of Hypertension, 1999, roč. 1999, č. 17, s. 44. ISSN 0263-6352.
  35. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Josef ŠUMBERA a Ivan ŘIHÁČEK. Vliv změny intravaskulárního objemu na srdeční frekvenci u pacientů s esenciální arteriální hypertenzí. In Sborník abstrakt z kongresu Aterosklerosa-Hypertenze-Prevence. 1. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, s. 48.
  36. SOUČEK, Miroslav, Tomáš KÁRA, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ a Miloš ŠTEJFA. Význam síňových mechanizmů při řízení činnosti srdce v klinické praxi. In Pracovní konference Komise experimentální kardiologie - Sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, s. 1.
  37. KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK, Pavel JURÁK, J. HALÁMEK, Marie NOVÁKOVÁ, Miroslav SOUČEK, Josef ŠUMBERA a P. HOMOLKA. Změny vegetativní regulace krevního tlaku u pacientů s vazodepresorickým typem neurokardiogenní synkopy. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 29-30. ISSN 0010-8650.

  1998

  1. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lenka STŘELCOVÁ, Karel CÍDL, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. Kidney International. 1998, roč. 53, č. 6, s. 1479-1482. ISSN 0085-2538.
  2. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Eva KRAHULCOVÁ, Dobroslav HÁJEK a Vladimír ZNOJIL. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and blood groups of the AB0 system in leukemias compared with controls and hypertensives. Scripta medica. Brno, 1998, roč. 71, č. 8, s. 471-477.
  3. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, T. KÁRA, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL a Miloš ŠTEJFA. Central and peripheral response on training in patients with chronic heart failure. The Journal Heart Failure. 1998, roč. 10, update 98, s. 25-27. ISSN 1070-3837.
  4. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA, Břetislav ZATLOUKAL a Miloš ŠTEJFA. Centrální a periferní odpověď na tělesný trénink u nemocných a chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl., s. 52-53. ISSN 0010-8650.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, T. KÁRA, Miroslav SOUČEK a Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Cytokiny v diagnóze a prognóze chronického srdečního selhání. In Sborník KEK 98. 1. vyd. Šamorín: Komise klin. a exper. kardiologie, 1998, s. 18.
  6. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Karel CÍDL, Lenka STŘELCOVÁ a Jiří VÁCHA. Does angiotensin I-converting enzyme inhibitor therapy have an antiproliferative effect on the blood-forming bone marrow? Experimental Hematology. Int Soc for Exper Hematol, 1998, roč. 26, č. 4, s. 277-278. ISSN 0301-472X.
  7. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA a Miloš ŠTEJFA. Humoral response in patients with chronic heart failure. Cardiology. Slovenská kardiologická společnost, 1998, roč. 7, suppl., s. 2A, 6 s. ISSN 1210-0048.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA a Miloš ŠTEJFA. Humoral response in patients with chronic heart failure. International Journal of Cardiology. Ireland, 1998, roč. 65, č. 3, s. 227-232. ISSN 0167-5273.
  9. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA a Miloš ŠTEJFA. Humoral response in patients with chronic heart failure. The Journal Heart Failure. 1998, roč. 5, č. 1, s. 107-112. ISSN 1070-3837.
  10. KÁRA, T., Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Břetislav ZATLOUKAL, Jiřina POSPÍŠILOVÁ, Miloš ŠTEJFA a Jiří SEMÉNKA. Humorální odpověď na tělesný trénink u nemocných s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl., s. 24-26. ISSN 0010-8650.
  11. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Viera KUHROVÁ, Svatava TSCHOEPLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Jiří VÁCHA. Interaction of genetic variability of the genes for angiotensinogen and endothelin-1 at the onset of essential hypertension. In 13th Congress of Pathological and Clinical Physiology. Abstracts. Brno: VFU, 1998, s. 45. ISBN 80-85114-33-X.
  12. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jaroslav JULÍNEK. Kombinovaná terapie antihypertenzívy k dosažení cílových hodnot krevního tlaku. In Terapie praktického lékaře. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998, s. 14.
  13. ŠTEJFA, Miloš, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA a Břetislav ZATLOUKAL. Rehabilitace nemocných s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, č. 7, s. 278-282. ISSN 0010-8650.
  14. TOMAN, Jiří, Z. LUKÁŠ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA, Břetislav ZATLOUKAL, Lenka ŠPINAROVÁ a Miloš ŠTEJFA. Význam svalové biopsie u nemocných s chronickým srdečním selháním. In ECHO-dny 98. 1. vyd. Staré Splavy: Nemocnice Česká Lípa, 1998, s. 34.

  1997

  1. VAŠKŮ, Anna, Vladimír ZNOJIL, Miroslav SOUČEK, J. ŘIHÁČEK a Dobroslav HÁJEK. A contribution to the statistical analysis of 24-h blood pressure and heart rate monitoring. Scripta medica. 1997, roč. 70, 2-3, s. 71-80. ISSN 1211-3395.
  2. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK a Svatava TSCHOPLOVÁ. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. In ISN Forefronts in Nephrology "Genetics and Genes in Hyperten. Gross Doelln: ISN Forefronts in Nephrology, 1997, s. 11.
  3. STŘELCOVÁ, Lenka, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Polymorphism within the atrial natriuretic factor gene in the essential hypertension. In ISN Forefronts in Nephrology "Genetics and Genes in Hyperten. Gross Doelln: International Society of Nephrology, 1997, s. 14.

  1995

  1. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jaroslav JULÍNEK. Betaxolol v léčbě mírné a středně těžké hypertenze - jeho dlouhodobý účinek. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 9, s. 605-608. ISSN 0042-773X.
  2. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jaroslav JULÍNEK. Příspěvek k léčbě hypertenze ve stáří. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1995, roč. 75, č. 4, s. 177-179. ISSN 0032-6739.
  3. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří TOMAN a Miroslav SOUČEK. Variability of changes in Doppler transmitral filling pattern during stress echocardiography in patients with stable angina pectoris. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 1, s. 132. ISSN 1070-3837.

  1994

  1. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří TOMAN a Miroslav SOUČEK. Odhad plicního tepenného tlaku v zaklínění dopplerovskou echokardiografií u nemocných se stabilní anginou pectoris v klidu a du a během ischemie myokardu. Cor et Vasa. 1994, roč. 36, č. 1, s. 21-25. ISSN 0010-8650.

  1993

  1. SOUČEK, Miroslav, Ivo HALAČKA a J. PRÁŠEK. Amlodipin v léčbě mírné a středně těžké hypertenze. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 72, č. 10, s. 395-397. ISSN 0032-6739.
  2. SOUČEK, Miroslav, Jiří PRÁŠEK a L. ŠPINAROVÁ. Atenolol a Bisoprolol v léčbě mírné a středně těžké hypertenze. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 6, s. 541-548. ISSN 0042-773X.
  3. SOUČEK, Miroslav, J. PRÁŠEK a Lenka ŠPINAROVÁ. Atenolol a Bisoprolol v léčbě mírné a středně těžké hypertenze. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 19, č. 6, s. 541-548. ISSN 0042-773X.
  4. TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. Je centrální hemodynamika rozhodující pro projevy chronického srdečního selhání? Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 1, s. 755-760. ISSN 0042-773X.
  5. TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ a Miloš ŠTEJFA. Je centrální hemodynamika rozhodující pro projevy chronického srdečního selhání? Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 8, s. 755-760. ISSN 0042-773.
  6. ŘIHÁČEK, Ivan, Miroslav SOUČEK a Jiří TOMAN. Primární plicní hypertenze. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 19, č. 6, s. 11-13. ISSN 0042-773X.
  7. SOUČEK, Miroslav, Ivo HALAČKA a Lenka ŠPINAROVÁ. Srovnání účinku bisoprololu v léčbě mírné a středně těžké hypertenze. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 72, č. 10, s. 395-397. ISSN 0032-6739.

  1991

  1. TOMAN, Jiří, Miroslav SOUČEK, Lada RAMBOUSKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Comparison of captopril and enalapril in patients with chronic heart failure: the cross-over study. In Fourth International Symposium Cardiovascular Pharmacotherapy. Geneva: ISCP, 1991, 1 s.
  2. TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Different changes of plasma renin activity during the treatment of chronic heart failure with angiotensin converting enzyme inhibitors. Abstract. In Second International Symposium on ACE Inhibition. London, UK, 1991, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 15:59