Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVANÁ a Zdeněk KRÁL. Castlemanova nemoc – neinfekční a nemaligní lymfadenopatie se zvýšenou koncentrací polyklonálních imunoglobulinů a systémovými zánětlivými projevy. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, č. 4, s. 8-17. ISSN 1805-398X.
 2. ŠTORK, Martin, Renata BEZDĚKOVÁ, Romana KRÁLOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Ivanna BOICHUK, Zdeňka KNECHTOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ a Luděk POUR. Prognostic significance of lymphocyte patterns in multiple myeloma patients after autologous transplant. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2021, roč. 68, č. 3, s. 519-527. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2021_200814N861.
 3. KLIMEŠ, Jeroným, Zdeněk BOLELOUCKÝ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Martin ŠTORK a Zuzana ADAMOVÁ. Screening psychických poruch indukovaných život ohrožujícími chorobami, ale i obavami z covidové pandemie. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, roč. 1-2, s. 4-12. ISSN 1805-398X.
 4. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVANÁ, Zdeněk KRÁL a Zuzana ADAMOVÁ. V případech chronické kopřivky s projevy systémového zánětu a bolestí kostí může jít o syndrom Schnitzlerové. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, s. 18-24. ISSN 1805-398X.
 5. 2020

 6. KREJČÍ, Marta a Michael DOUBEK. Akutní myeloidní leukemie. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 172-179. ISBN 978-80-7345-651-1.
 7. KŘIVA, T., Zdeněk ADAM, M. BRUNLA, C. MACHÁČEK, T NEBESKÝ, Z. %REHÁK, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ a Zdeněk KRÁL. Bolesti a deformace dolní čelisti – projev fibrózní dysplazie čelisti. Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 1, s. e41-9, 9 s. ISSN 0042-773X.
 8. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Pavlína VOLFOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Castlemanova nemoc, jedna z příčin chronické systémové zánětlivé reakce, někdy i retence tekutin, vaskulitid a poruch imunity – mezinárodní diagnostická kritéria z roku 2017. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 26, č. 2, s. 92-100. ISSN 1213-5763.
 9. SANDECKÁ, Viera, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Martin ŠTORK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Luděk POUR. Diagnostic relevance of 18F-FDG PET/CT in newly diagnosed patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS): Single-center experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 4, s. 939-945. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_191104N1137.
 10. ROBEŠOVÁ, Blanka, Marie DRNCOVA, Adam FOLTA, Marta KREJČÍ, František FOLBER, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Jiří MAYER a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. Donor-derived DNA variability in fingernails of acute myeloid leukemia patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation detected by direct PCR. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 55, č. 6, s. 1021-1022. ISSN 0268-3369. doi:10.1038/s41409-020-0938-x.
 11. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta JEŽOVÁ, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Histiocytózy a neoplazie odvozené od makrofágů a dendritických buněk. Srovnání WHO klasifikace z roku 2017 a klasifikace Histiocyte society z roku 2016. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 6, s. "e19"-"e27", 9 s. ISSN 0042-773X.
 12. KRÁL, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Marta JEŽOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Léčba Erdheimovy-Chesterovy choroby. Transfuze a hematologie dnes. 2020, roč. 26, č. 4, s. 271-277. ISSN 1213-5763.
 13. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Martina DOUBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Teodor HORVÁTH, Michael DOUBEK, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 26, č. 2, s. 101-112. ISSN 1213-5763.
 14. MORRIS, Curly, Christian CHABANNON, Tamas MASSZI, Nigel RUSSELL, Hareth NAHI, Guido KOBBE, Marta KREJČÍ, Holger W. AUNER, David POHLREICH, Patrick HAYDEN, Grzegorz W. BASAK, Stig LENHOFF, Nicolaas SCHAAP, Anja VAN BIEZEN, Cora KNOL, Simona IACOBELLI, Qianying LIU, Marina CELANOVIC, Laurent GARDERET a Nicolaus KROGER. Results from a multicenter, noninterventional registry study for multiple myeloma patients who received stem cell mobilization regimens with and without plerixafor. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 55, č. 2, s. 356-366. ISSN 0268-3369. doi:10.1038/s41409-019-0676-0.
 15. JEŽÍŠKOVÁ, Ivana, Blanka ROBEŠOVÁ, Marie DRNCOVÁ, Adam FOLTA, Marta KREJČÍ, František FOLBER a Jiří MAYER. Unexpected variability of donor chimerism in patients fingernails after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation detected by direct PCR. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 16. 2019

 17. ŠTORK, Martin, Viera SANDECKÁ, Ivanna BOICHUK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, L BROŽOVÁ, S ŠEVČÍKOVÁ a Luděk POUR. Bortezomib and Th alidomide Treatment Results in Newly Diagnosed Transplant-Ineligible Multiple Myeloma Patients are Comparable in Long-Term Follow-Up. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 6, s. 445-452. ISSN 0862-495X.
 18. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ a Martin ŠTORK. Denosumab a bisfosfonáty u mnohočetného myelomu v roce 2019. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 4, s. 320-329. ISSN 1213-5763.
 19. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, T NEBESKÝ, Z ŘEHÁK, A FASSMAN, P SMILEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Zdeněk KRÁL. Klinické obrazy histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 3, s. 219-228. ISSN 1213-5763.
 20. TREGLEROVÁ, Jana, Jiří ZELINKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019. ISSN 1213-5763.
 21. TREGLEROVÁ, J, J. ZELINKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 3, s. 242-251. ISSN 1213-5763.
 22. ŽÁRSKÁ, Markéta, Dávid VRÁBEL, R. BEZDĔKOVÁ, Martin ŠTORK, Marie JAROŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Plazmocelulární leukémie – zapomenutá nemoc. Klinická onkologie. Brno: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 1, s. 40-46. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201940.
 23. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, František FOLBER, M. MOULIS, Miroslav TOMÍŠKA, L. ŘÍHOVÁ, Martin ŠTORK, Alena BULIKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, R KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK a Z. ČERMÁKOVÁ. Systémová zánětlivá reakce s vysokými hodnotami CRP jako dominantní příznak mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-44. ISSN 0042-773X.
 24. 2018

 25. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk RÁČIL, Blanka ROBEŠOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Andrea ŽMIJÁKOVÁ, Katarína KŠEŇÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Dlouhodobé výsledky alogenních transplantací krvetvorných buněk u 533 pacientů s různými hematologickými malignitami – zkušenost jednoho centra. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 26. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Z. ŘEHÁK, E. POUROVÁ, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Chronická recidivující kopřivka, bolesti kostí i kloubů, horečka nejasného původu a monoklonální imunoglobulin typu IgM = syndrom Schnitzlerové. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 2, s. 88-103. ISSN 1213-5763.
 27. SWART, L. de, C. REINIERS, T. BAGGULEY, T. van MARREWIJK, D. BOWEN, E. HELLSTROM-LINDBERG, A. TATIC, A. SYMEONIDIS, G. HULS, J. CERMAK, A. A. van de LOOSDRECHT, H. GARELIUS, D. CULLIGAN, M. MACHETA, M. SPANOUDAKIS, P. PANAGIOTIDIS, Marta KREJČÍ, N. BLIJLEVENS, S. LANGEMEIJER, J. DROSTE, D. W. SWINKELS, A. de SMITH a T. de WITTE. Labile plasma iron levels predict survival in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes. Haematologica. PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION, 2018, roč. 103, č. 1, s. 69-79. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2017.171884.
 28. ADAM, Zdeněk, Pavlína VOLFOVÁ, Marta KREJČÍ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Neinfekční a nemaligní lymfadenopatie - idiopatická (HHV-8 negativní) multicentrická forma Castlemanovy nemoci. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 3, s. 152-165. ISSN 1213-5763.
 29. ADAM, Zdeněk, Pavlína VOLFOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Neinfekční a nemaligní lymfadenopatie – idiopatická (HHV-8 negativní) multicentrická forma Castlemanovy nemoci. Transfuze a hematologie dnes. 2018, roč. 24, č. 3, s. 152-165. ISSN 1213-5763.
 30. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Neinfekční nemaligní lymfadenopatie - sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií, nemoc Rosaiova-Dorfmanova. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 3, s. 166-173. ISSN 1213-5763.
 31. ADAM, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Neinfekční nemaligní lymfadenopatie - sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií, nemoc Rosaiova-Dorfmanova. Transfuze a hematologie dnes. 2018, roč. 24, č. 3, s. 166-173. ISSN 1213-5763.
 32. ADAM, Zdeněk, Zita CHOVANCOVÁ, Markéta NOVÁ, Pavel FABIÁN, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marek SLÁVIK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Remise „the disease associated/related with immunoglobulin IgG4“ provázeného mnohočetnou lymfadenopatií po léčbě rituximabem a dexametazonem: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 64, č. 3, s. 290-299. ISSN 0042-773X.
 33. ŠTORK, Martin, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL, Lucie BROŽOVÁ, Roberta VELICHOVÁ a Luděk POUR. Retreatment with lenalidomide is an effective option in heavily pretreated refractory multiple myeloma patients. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 585-591. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_170519N363.
 34. ŠTORK, Martin, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vladimir MAISNAR, Jakub RADOCHA, Ivan SPICKA, Jan STRAUB, Jiri MINARIK, Tomas PIKA, Alexandra JUNGOVA, Evzen GREGORA, Petr PAVLICEK, Dávid VRÁBEL, Jiří JARKOVSKÝ, Lucie BROŽOVÁ, Tomas JELINEK, Roman HAJEK a Luděk POUR. Risk Factors Associated with Development of Extramedullary Disease in Multiple Myeloma. In 60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH). 2018. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2018-99-114854.
 35. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Zita CHOVANCOVÁ, Z. ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Martin ŠTORK, Aleš ČERMÁK, Lucie ŘÍHOVÁ a Luděk POUR. S imunoglobulinem IgG4 asociované onemocnění. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 2, s. 79-86. ISSN 1213-5763.
 36. VRÁBEL, Dávid, Jana GREGOROVÁ, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Martina ALMÁŠI, Renata BEZDĚKOVÁ, Martin ŠTORK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Roman HAJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Tumor Specific cfDNA Predicts Treatment Response of Multiple Myeloma Patients. In 60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH). 2018. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2018-99-114793.
 37. RADOCHA, Jakub, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR, Ivan ŠPIČKA, Jiří MINAŘÍK, Lenka SZELIGOVÁ, Petr PAVLÍČEK, Alexandra JUNGOVÁ, Marta KREJČÍ, Tomáš PIKA, Jan STRAUB, Lucie BROŽOVÁ, Lukáš STEJSKAL, Adriana HEINDORFER, Pavel JINDRA, Petr KESSLER, Peter MIKULA, Michal SYKORA, Marek WRÓBEL, Jiří JARKOVSKÝ a Roman HAJEK. Validation of multiple myeloma risk stratification indices in routine clinical practice: Analysis of data from the Czech Myeloma Group Registry of Monoclonal Gammopathies. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2018, roč. 7, č. 8, s. 4132-4145. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.1620.
 38. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.
 39. 2017

 40. SANDECKÁ, Viera, Roman HÁJEK, Luděk POUR, I. SPICKA, V. SCUDLA, E. GREGORA, J. RADOCHA, L. WALTEROVA, P. KESSLER, L. ZAHRADOVA, D. ADAMOVA, K. VALENTOVA, I. VONKE, J. OBERNAUEROVA, D. STAROSTKA, M. WROBEL, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, L. RIHOVA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, J. STRAUB, J. MINARIK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a V. MAISNAR. A first Czech analysis of 1887 cases with monoclonal gammopathy of undetermined significance. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 99, č. 1, s. 80-90. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12894.
 41. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Blanka ROBEŠOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 25 pacientů s vysoce rizikovou chronickou lymfatickou leukémií. In XXXI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2017.
 42. ALMÁŠI, Martina, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Miroslav PENKA, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, P. VRUBLOVA, T. JELINEK a R. HAJEK. Biobanking – the First Step to Successful Liquid Biopsy Experiments. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S9"-"2S12", 4 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S9.
 43. SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Barbora GROMESOVÁ, Veronika KUBACZKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jana FILIPOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Lucie BROŽOVÁ, Roberta VELICHOVÁ, Martina ALMÁŠI, Miroslav PENKA, Renata BEZDĚKOVÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr KUGLÍK, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Deregulated expression of long non-coding RNA UCA1 in multiple myeloma. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 99, č. 3, s. 223-233. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12908.
 44. ROBEŠOVÁ, Blanka, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Genesis of new allele at locus D2S1360 in leukemia patient. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2017, roč. 58, č. 11, s. 2741-2744. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2017.1307363.
 45. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
 46. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 47. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Vladimír VAŠKŮ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 284-288. ISSN 0042-773X.
 48. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Léčba nemoci chladových aglutininů je založena na rituximabu v monoterapii, lépe však v kombinacích. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 544-547. ISSN 1212-4184.
 49. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Léčba Waldenströmovy makroglobulinémie. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 538-541. ISSN 1212-4184.
 50. RIHOVA, L., Pavla VŠIANSKÁ, Renata BEZDĚKOVÁ, Romana KRÁLOVÁ, Miroslav PENKA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a R. HAJEK. Minimal residual disease assessment in multiple myeloma by multiparametric flow cytometry. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S21"-"2S28", 8 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S21.
 51. ŠTORK, Martin, Jitka VACULOVÁ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Zdeněk KRÁL. Novinky v léčbě mnohočetného myelomu. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2017, roč. 19, č. 1, s. 20–22. ISSN 1212-7299.
 52. ADAM, Zdeněk, Jan STRAUB, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ a Martin ŠTORK. Osteoprotektivní léčba bisfosfonáty nebo denosumabem u nemocných s mnohočetným myelomem: přínos a rizika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 5, s. 311-321. ISSN 0042-773X.
 53. ADAM, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdenka ADAMOVÁ, Eva POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 984-994. ISSN 0042-773X.
 54. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Rituximab je základem léčby Castlemanovy nemoci – multicentrického typu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 548-549. ISSN 1212-4184.
 55. KREJČÍ, Marta. Vývoj indikací k transplantacím krvetvorných buněk. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 550-558. ISSN 1212-4184.
 56. 2016

 57. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Martina ALMASI, Miroslav PENKA, Tomas JELINEK, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cytogenetics in multiple myeloma patients progressing into extramedullary disease. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 97, č. 1, s. 93-100. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12688.
 58. KNIGHT, Andrea, Pavel NĚMEC, Soňa BRETZOVÁ, Lucie VÁLKOVÁ, Markéta KOLMANOVÁ, Renáta VYTOPILOVÁ, Marek HAVELKA, Pavla VSIANSKA, Lucie RIHOVA, Marta KREJČÍ a Martin PISKÁČEK. Do human B-lymphocytes avoid aging until 60 years? Oncotarget. New York: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 28, s. 42873-42880. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.10146.
 59. ADAM, Zdeněk, Hana PETRÁŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Aleš ČERMÁK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Petr SZTURZ a Jiří MAYER. Hodnocení pětileté léčby Erdheimovy-Chesterovy nemoci anakinrou – kazuistika a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 820-832. ISSN 0042-773X.
 60. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, Jozef KUBINYI, Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 370-383. ISSN 0042-773X.
 61. KREJČÍ, Marta, P. SEDLÁČEK, P. JINDRA, M. ŠŤASTNÁ-MARKOVÁ, E. FABER, P. ŽÁK, M. TRNĚNÝ, T. KOZÁK, Jaroslav ŠTĚRBA, R. HÁJEK, T. BÜCHLER, M. KUŘÍKOVÁ, Jiří MAYER, J. STARÝ, M. KARAS, A. VÍTEK, L. RAIDA, D. POHLREICH, Z. KOŘÍSTEK a P. CETKOVSKÝ. Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk v ČR v roce 2016: doporučení Transplantační sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 22, č. 2, s. 127-150. ISSN 1213-5763.
 62. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Pavlína VOLFOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: Zkušenosti jednoho centra a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 287-298. ISSN 0042-773X.
 63. RADOCHA, Jakub, Luděk POUR, Tomáš PIKA, Vladimír MAISNAR, Ivan ŠPIČKA, Evžen GREGORA, Marta KREJČÍ, Jiří MINAŘÍK, Kateřina MACHÁLKOVÁ, Jan STRAUB, Petr PAVLÍČEK, Roman HÁJEK a Pavel ŽÁK. Multicentered patient-based evidence of the role of free light chain ratio normalization in multiple myeloma disease relapse. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 96, č. 2, s. 119-127. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12556.
 64. ADAM, Zdeněk, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Michal MAŠEK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda je příčinou spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 114-124. ISSN 0042-773X.
 65. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva POUROVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Pomalidomid v léčbě mnohočetného myelomu vlastní zkušenosti a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 12, s. 962-968. ISSN 0042-773X.
 66. ADAM, Zdeněk, Anna ŠEDIVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Hana PETRÁŠOVÁ, Petr SZTURZ, Zdenka ADAMOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Schnitzlerové syndrom : Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 9, s. 713-727. ISSN 0042-773X.
 67. ADAM, Zdeněk, Jiří MAŠLAŇ, Leoš KŘEN, Roman KODET, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 491-499. ISSN 0042-773X.
 68. VALKOVA, V., J. JIRCIKOVA, M. TRNKOVA, K. STEINEROVA, P. KESLOVA, M. LANSKA, Z. KORISTEK, L. RAIDA, Marta KREJČÍ, K. KRUNTORADOVA, T. DOLEZAL, K. BENESOVA, P. CETKOVSKY a M. TRNENY. The quality of life following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation - a multicenter retrospective study. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 5, s. 743-751. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2016_511.
 69. VALKOVA, V, J JIRCIKOVA, M TRNKOVA, K STEINEROVA, Petra KESLOVÁ, M LANSKA, Z KORISTEK, L RAIDA, Marta KREJČÍ, K KRUNTORADOVA, T DOLEZAL, K BENESOVA, Petr CETKOVSKÝ a M TRNENY. The quality of life following allogeneic hematopoietic stem celltransplantation - a multicenter retrospective study. Neoplasma. Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 5, s. 743-51, 9 s. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2016_511.
 70. ŠTORK, Martin, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Luděk POUR. Využití nových léků v primoterapii mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 413-422. ISSN 0042-773X.
 71. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Eva POUROVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Změny v prognóze a v léčbě Waldenströmovy makroglobulinemie: přehled literatury a vlastní zkušenosti. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 1, s. 25-39. ISSN 0042-773X.
 72. 2015

 73. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Jana NEKVINDOVA, Lenka RADOVÁ, Ondřej SLABÝ, Petr KUGLÍK, Martina ALMASI, Miroslav PENKA, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. Circulating Serum MicroRNA-130a as a Novel Putative Marker of Extramedullary Myeloma. Plos One. San Francisco: Public Library Science, 2015, roč. 10, č. 9, s. "e0137294", 12 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0137294.
 74. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Jana NEKVINDOVA, Lenka RADOVÁ, Martina ALMAŠI, Jana PELCOVA, Jiri MINARIK, Tomas PIKA, Zuzana PIKALOVA, Vlastimil SCUDLA, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Combination of serum microRNA-320a and microRNA-320b as a marker for Waldenström macroglobulinemia. American Journal of Hematology. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2015, roč. 90, č. 3, s. "E51"-"E52", 2 s. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23910.
 75. KREJČÍ, Marta, Markéta HADRABOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SEMERÁD, Barbora WEINBERGEROVÁ, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří MAYER. Cyklofosfamid následovaný busulfanem jako přípravný myeloablativní režim před alogenní transplantací krvetvorných buněk u 20 pacientů s akutní myeloidní leukémií: toxicita a efektivita. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
 76. SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Lenka BEŠŠE, Soňa NOVOSADOVÁ, Veronika KUBACZKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Michal STANÍK, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. MicroRNAs in urine are not biomarkers of multiple myeloma. Journal of Negative Results in BioMedicine. London: BioMed Central, 2015, roč. 14, č. 1, s. 1-6. ISSN 1477-5751. doi:10.1186/s12952-015-0035-7.
 77. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ a Marta KREJČÍ. Monoklonální gamapatie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 408-417. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 78. SANDECKÁ, V., R. HÁJEK, Zdeněk ADAM, I. ŠPIČKA, V. ŠČUDLA, E. GREGORA, J. RADOCHA, L. WALTEROVÁ, P. KESSLER, D. ADAMOVÁ, K. VALENTOVÁ, I. VONKE, L. ULMANOVÁ, D. STAROSTKA, M. WRÓBEL, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, L. ŘÍHOVÁ, Martina ALMÁŠI, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, J. STRAUB, J. MINAŘÍK, P. PAVLÍČEK, Luděk POUR, Pavla VŠIANSKÁ, Samuel Adeyinka OKUBOTE, Miroslav PENKA a V. MAISNAR. Monoklonalní gamapatie nejasného významu s nízkým a vysokým stupněm rizika: výstupy z analýz RMG registru České myelomové skupiny pro praxi. Klinická biochemie a metabolismus. Pardubice: Stapro, 2015, roč. 23, č. 2, s. 53-59. ISSN 1210-7921.
 79. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdenka ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, Eva POUROVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Monoklonální imunoglobulin a kožní nemoci ze skupiny mucinóz - scleredema adultorum Buschke a scleromyxedema: popis 4 případů a přehled léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1072-1087. ISSN 0042-773X.
 80. ADAM, Zdeněk, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva MICHALKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta ČERNÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Myopatie při Waldenströmově makroglobulinemii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 821-828. ISSN 0042-773X.
 81. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ a V. SANDECKÁ. Nemoci způsobené protilátkovou aktivitou monoklonálního imunoglobulinu - zkušenosti s jejich léčbou. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
 82. KREJČÍ, Marta, Andrea JANÍKOVÁ, František FOLBER, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Outcomes of 167 healthy sibling donors after peripheral blood stem cell mobilization with G-CSF 16 mu g/kg/day: efficacy and safety. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2015, roč. 62, č. 5, s. 787-792. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_094.
 83. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ŠMARDOVÁ, Michal EID, Pavlína VOLFOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 3, s. 251-259. ISSN 0042-773X.
 84. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, E. MICHALKOVÁ a Jiří MAYER. Přehled histiocytárních chorob. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 423-433. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 85. ADAM, Zdeněk, Jiří LITZMAN, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, E. POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Scleroedema adultorum Buschke a scleromyxedema. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 3, s. 150-158. ISSN 1805-0611.
 86. MINARIK, Jiri, Petr PAVLICEK, Luděk POUR, Tomas PIKA, Vladimir MAISNAR, Ivan SPICKA, Jiří JARKOVSKÝ, Marta KREJČÍ, Jaroslav BACOVSKY, Jakub RADOCHA, Jan STRAUB, Petr KESSLER, Marek WROBEL, Lenka WALTEROVA, Michal SYKORA, Jarmila OBERNAUEROVA, Lucie BROŽOVÁ, Evzen GREGORA, Dagmar ADAMOVA, Jaromir GUMULEC, Zdeněk ADAM, Vlastimil SCUDLA a Roman HAJEK. Subcutaneous Bortezomib in Multiple Myeloma Patients Induces Similar Therapeutic Response Rates as Intravenous Application But It Does Not Reduce the Incidence of Peripheral Neuropathy. PLOS ONE. San Francisco: Public Library Science, 2015, roč. 10, č. 4, s. "e0123866-1"-"e0123866-10", 10 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0123866.
 87. 2014

 88. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Lenka RADOVÁ, Jana NEKVINDOVA, Pavel NĚMEC, Daniela DRANDI, Simona CALTAGIRONE, Paola OMEDÈ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Antonio PALUMBO, Mario BOCCADORO a Roman HÁJEK. Circulating MiR-130a monitoring in multiple myeloma patients and patients with extramedullary disease. In 56th Annual Meeting of the American Society of Hematology. 2014.
 89. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Tomáš LOJA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Detecting minimal residual disease in patients with chronic lymphocytic leukemia using 8-color flow cytometry protocol in routine hematological practice. International Journal of Laboratory Hematology. Hoboken (USA): Blackwell Scientific Publications, 2014, roč. 36, č. 2, s. 165-171. ISSN 1751-5521. doi:10.1111/ijlh.12149.
 90. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vladimír MAISNAR, Lucie ŘÍHOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, David BELADA, Michal KAŠČÁK a Marek TRNĚNÝ. Diagnostika a léčba Waldenströmovy makroglobulinemie. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 20, Listopad 2014/Suppl., s. 7-22. ISSN 1213-5763.
 91. VELANOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Marta KREJČÍ. Infarkt myokardu jako první příznak esenciální trombocytémie u mladého muže. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 94, č. 6, s. 282-285. ISSN 0032-6739.
 92. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Eva ŠEVČÍKOVÁ. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie v roce 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 139-157. ISSN 0042-773X.
 93. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879. ISSN 0042-773X.
 94. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Jiří PRÁŠEK, Tomáš NEBESKÝ, Zdenka ADAMOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci po léčbě kladribinem. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 499-511. ISSN 0042-773X.
 95. POUR, Luděk, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Petra MÁJKOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse. Haematologica/the hematology journal. Fondazione Ferrata Storti, 2014, roč. 99, č. 2, s. 360-364. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2013.094409.
 96. JANÍKOVÁ, Andrea, Andrea MARECKOVA, A. BAUMEISTEROVA, Marta KREJČÍ, Jana ŠUPÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Ondřej HORKÝ, Boris TICHÝ, Ivo HANKE, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Mojmír MOULIS a Jiří MAYER. Transmission of t(11;14)-positive cells by allogeneic stem cell transplant: 10-year journey to mantle cell lymphoma. LEUKEMIA & LYMPHOMA. London: INFORMA HEALTHCARE, 2014, roč. 55, č. 8, s. 1935-1938. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.858150.
 97. 2013

 98. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetnym myelomem, který byl dlouhodobě léčen bisfosfonáty. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 11, s. 1022-1026. ISSN 0042-773X.
 99. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Jiří VANÍČEK, Mojmír MOULIS, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) in frontline chemotherapy for adult Langerhans cell histiocytosis: A single-center study of seven cases. Acta Oncologica. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 52, č. 5, s. 994-1001. ISSN 0284-186X. doi:10.3109/0284186X.2012.716164.
 100. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Jaroslav DUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Combination of fludarabine, amsacrine, and cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with high-risk acute myeloid leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2013, roč. 92, č. 10, s. 1397-1403. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-013-1790-5.
 101. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Vladimír VAŠKŮ, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Complete remission of multiple myeloma associated scleredema after bortezomib-based treatment. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 54, č. 6, s. 1324-1326. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.738816.
 102. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk MECHL, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 70 Patienten mit sehr seltenen onkologischen Erkrankungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 103. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Fludarabine with cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with poor-risk chronic lymphocytic leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2013, roč. 92, č. 2, s. 249-254. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-012-1579-y.
 104. SMETANA, Jan, Kristina BERÁNKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Jan FRÖHLICH, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martina ALMAŠI, Petra KAISAROVÁ, Hana MELICHAROVÁ, Zdeněk ADAM, Miroslav PENKA, Jiří JARKOVSKÝ, Arthur JURCZYSZYN, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Gain(1)(q21) is an Unfavorable Genetic Prognostic Factor for Patients With Relapsed Multiple Myeloma Treated With Thalidomide but Not for Those Treated With Bortezomib. Clinical lymphoma, myeloma & leukemia. United States: Elsevier, 2013, roč. 13, č. 2, s. 123-130. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2012.11.012.
 105. ADAM, Zdeněk, Vlastimil ŠČUDLA, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk KRÁL. Léčba AL-amyloidózy v roce 2012, přínos nových léků (bortezomibu, thalidomidu a lenalidomidu). Přehled publikovaných klinických studií. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 1, s. 37-58, 27 s. ISSN 0042-773X.
 106. ZAHRADOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Jana STUPALOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple Myeloma Associated Necrobiotic Xanthogranuloma: Treatment Response Monitoring by Means of PET/CT Imaging. In 14th International Myeloma Workshop, April 3-7, 2013, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan. 2013.
 107. ADAM, Zdeněk, A. PEJCHALOVÁ, G. CHLUPOVÁ, L. ŘÍHOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Libor ČERVINEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Nemoc chladových aglutininů nereagující na léčbu glukokortikoidy a na léčbu rituximabem. Jaký postup zvolit pro III. linii léčby? Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 828-840. ISSN 0042-773X.
 108. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš SVOBODA, Ivo HANKE, Igor PENKA, Renata KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Ivana ČERVINKOVÁ, Tereza ŠTORKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312. ISSN 0042-773X.
 109. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdenek REHAK, Renata KOUKALOVÁ, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Salvage lenalidomide in four rare oncological diseases. Tumori. Roma: PENSIERO SCIENTIFICO EDITOR, 2013, roč. 99, č. 5, s. "e251"-"e256", 6 s. ISSN 0300-8916. doi:10.1700/1377.15326.
 110. ŠČUDLA, Vlastimil, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Tomáš PIKA, Vladimír MAISNAR, Patrik FLODR, Zuzana KUFOVÁ, Pavla LÁTALOVÁ, Anna POTÁČOVÁ, Romana RYŠAVÁ, Ivan ŠPIČKA, Martin TICHÝ a Pavla VŠIANSKÁ. Souhrn doporučení 2013 "Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy". Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 19, Prosinec 2013/Suppl., s. 7-54. ISSN 1213-5763.
 111. ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.
 112. 2012

 113. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, P. BUČKOVÁ, I. ČERVINKOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Blokáda receptoru pro interleukin-1 preparátem anakinra vedla u pacienta s Erdheimovou-Chesterovou nemocí k vymizení patologické únavy, k poklesu markerů zánětu a ústupu fibrózy v retroperitoneu – popis případu a přehled literárních údajů. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 313– 318. ISSN 0042-773X.
 114. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří VANÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cladribin bewährt sich in der Erstlinientherapie der Langerhans-Zellhistiozytose bei Erwachsenen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 115. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Zdeněk FOJTÍK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cytokine analysis in a patient with relapsing Kikuchi-Fujimoto disease. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 4, s. 743-745. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.627482.
 116. HÁJEK, Roman, V. MAISNAR, E. GREGORA, I. ŠPIČKA, J. MINAŘÍK, D. ADAMOVÁ, J. GUMULEC, P. KESSLER, J. OBERNAUEROVÁ, D. STAROSTKA, L. WALTEROVÁ, M. WRÓBEL, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, J. STRAUB, P. PAVLÍČEK, J. RADOCHA, T. PIKA, I. BUCHTOVÁ a V. ŠČUDLA. Česká myelomová skupina & European Myeloma Network - přehled akademických klinických studií prováděných ve spolupráci. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 117. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Boris TICHÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Detekce minimální zbytkové nemoci u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií průtokovou cytometrií a RQ-PCR. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 118. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Ladislav DUŠEK, Martina TOŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Viera SANDECKÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací u 60 pacientů s rizikovou AML. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 119. ZAHRADOVÁ, Lenka, K. MOLLOVA, Darina OČADLÍKOVÁ, L. KOVAROVA, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ a Roman HÁJEK. Efficacy and safety of Id-protein-loaded dendritic cell vaccine in patients with multiple myeloma - Phase II study results. Neoplasma. Bratislava, 2012, roč. 59, č. 4, s. 440-449. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_057.
 120. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ZAHRADOVÁ a Zdeněk KRÁL. Eozinofilie. Postgraduální medicína. 2012, roč. 14, č. 2, s. 215-227. ISSN 1212-4184.
 121. VERNER, Jan, Jitka KABÁTHOVÁ, Alexandra TOMANCOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Marek MRÁZ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Zbyněk ZDRÁHAL, Martin TRBUŠEK, Jana VOLEJNÍKOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Gene expression profiling of acute graft-vs-host disease after hematopoietic stem cell transplantation. Experimental Hematology. New York: Elsevier Science, 2012, roč. 40, č. 11, s. 899-905. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2012.06.011.
 122. KREJČÍ, Marta, Jan KAMELANDER, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří MAYER. Kinetics of bilirubin and liver enzymes is useful for predicting of liver graft-versus-host disease. Neoplasma. BRASTISLAVA, 2012, roč. 59, č. 3, s. 264-268. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_034.
 123. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Kladribin je velmi účinným lékem pro léčbu histiocytózy z Langerhansových buněk a vzácných histiocytárních nemocí ze skupiny juvenilního xantogranulomu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 455-465. ISSN 0042-773X.
 124. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír VAŠKŮ a Jiří MAYER. Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech. Česká dermatovenerologie. 2012, roč. 2, č. 1, s. 22-27. ISSN 1805-0611.
 125. RYSKA, M., Ladislav DUŠEK, R. POHNÁN, B. BUNGANIČ, L. BIEBEROVÁ, O. RYSKA, M. LOVEČEK, B. JON, K. RUPERT, Marta KREJČÍ a Jiří JARKOVSKÝ. Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s pokročilým karcinomem pankreatu – multicentrická prospektivní studie. Rozhledy v chirurgii. 2012, roč. 91, č. 4, s. 199-208. ISSN 0035-9351.
 126. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, J. ĎURAŠ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk kladribinem dosáhla u 9 z 10 dospělých pacientů dlouhodobé kompletní remise. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 4, s. 255–261. ISSN 0862-495X.
 127. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, R. KODET, Tomáš NEBESKÝ, Martin BREJCHA, Z. ADAMOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomid indukoval léčebnou odpověď u pacienta s agresivní multisystémovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH), rezistentní ke 2-chlorodeoxyadenosinu a časně relabující po vysokodávkované chemoterapii ... Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 1, s. 62-71. ISSN 0042-773X.
 128. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomide: a new treatment option for Castleman disease. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 10, s. 2089-2091. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.621564.
 129. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Radka ŠLAISOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomide proved effective in multisystem Langerhans cell histiocytosis. Acta Oncologica. 2012, roč. 51, č. 3, s. 412-415. ISSN 0284-186X. doi:10.3109/0284186X.2011.631581.
 130. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Measuring diffuse metabolic activity on FDG-PET/CT: new method for evaluating Langerhans cell histiocytosis activity in pulmonary parenchyma. Nuclear Medicine and Biology. 2012, roč. 39, č. 3, s. 429-436. ISSN 0969-8051. doi:10.1016/j.nucmedbio.2011.10.002.
 131. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Iva MOTYČKOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, J. ŠTOURAČOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Oční víčka se žlutými granulomy a kašel - periokulární xanthogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377. ISSN 0042-773X.
 132. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Position der nuklearmedizinischen Darstellung in ausgewählten seltenen onkologischen Diagnosen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 133. ADAM, Zdeněk, M. ELLEDER, Mojmír MOULIS, Michal TICHÝ, I. ČERVINKOVÁ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Ivo HANKE, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Petr SZTURZ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Přínos PET-CT vyšetření pro rozhodování o léčbě lokalizované nodulární formy plicní AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 3, s. 241–252. ISSN 0042-773X.
 134. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ a Roman HÁJEK. Redukované režimy s bortezomibem jsou vhodná alternativa pro "křehké" nemocné s mnohočetným myelomem. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 135. ADAM, Zdeněk, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marek MECHL, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 1, s. 47–62. ISSN 0862-495X.
 136. ADAM, Zdeněk, Gabriela CHLUPOVÁ, Aleš NEUMANN, Barbora JAKUBCOVÁ, Jan SIMONIDES, Zdenka ADAMOVÁ, Jiří KÖNIG, Petr KRUPA, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica – syndrom Osler-Weber-Rendu. Popis případu a zkušeností s léčbou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 477-489. ISSN 0042-773X.
 137. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Tomáš NEBESKÝ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Účinnost lenalidomidu u vzácných krevních chorob: u histiocytózy z Langerhansových buněk, multicentrické Castlemanovy choroby, POEMS syndromu, Erdheimovy-Chesterovy choroby a angiomatózy. Popis případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 11, s. 856-866. ISSN 0042-773X.
 138. ADAM, Zdeněk, Martin ŠTORK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Yvona POSPÍŠILOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Výsledky léčby AL-amyloidózy léčebnými režimy obsahujícími bortezomib, dexametazon a dále cyklofosfamid anebo doxorubucin. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2012, roč. 58, č. 12, s. 896-903. ISSN 0042-773X.
 139. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, M. MATÝŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Vývoj koagulačních markerů chronické diseminované intravaskulární koagulace (DIK) u pacienta s mnohočetnou angiomatózou v průběhu léčby antiangiogenními léky: interferonem alfa, thalidomidem a lenalidomidem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 2, s. 145–153. ISSN 0042-773X.
 140. SANDECKÁ, Viera, Vladimír MAISNAR, Gregora EVŽEN, Straub JAN, Vlastimil ŠČUDLA, Špička IVAN, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Radocha JAKUB, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Zkušenosti s užíváním bortezomibu (Velcade) u nemocných s refrakterním nebo realbujícím mnohočetným myelomem v České republice. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 141. 2011

 142. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes. 2011, roč. 17, č. 1, s. 12-19. ISSN 1803-6597.
 143. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ADAM, Lada KLVAČOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Atypische Manifestation einer primären systemischen Amyloidose: wiederkehrende Leberblutung und Hämoperitoneum. 2011.
 144. SZTURZ, Petr, Radka JAKUBCOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Bortezomib-based regimen induced complete remission of multiple myeloma with regression of osteolytic lesion in femur. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 145. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Hubert MOTTL a Jiří MAYER. Cladribine therapy in 2 patients with Erdheim-Chester disease. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 146. CHOVANCOVÁ, Jana, Olga STEHLÍKOVÁ, Viera HRABČÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Martin KLABUSAY, Karla PLEVOVÁ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Comparison of minimal residual disease detection in patient with chronic lymphocytic leukemia using multicolor flow cytometry versus quantitative real time PCR. In 6. konference Analytická cytometrie. 2011.
 147. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martina TOŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Viera SANDECKÁ a Jiří MAYER. Efficacy and toxicity of the FLAMSA/RIC regimen in 40 patients with high-risk AML: a single centre experience. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 148. KREJČÍ, Marta, Y BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Viera SANDECKÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, O. HORKÝ a Jiří MAYER. Fludarabine with high-dose cytarabine and sequential reduced-intensity conditioning with allogeneic stem cell transplantation in 24 patients with advanced lymphoid malignancies: efficacy and outcomes. In Bone Marrow Transplantation, 46, suppl.1, od s. S296-S296. 2011. ISSN 0268-3369.
 149. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jan SIMONIDES. Choroby způsobené ukládáním monoklonálních imunoglobulinů. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 9, s. 1009-1017. ISSN 1212-4184.
 150. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Jan SMETANA, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Romana ZAORALOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Jana ŠTOSSOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Chromosomal abnormalities in monoclonal gammopathy of undetermined significance patients analyzed by fluorescence in situ hybridization and oligonucleotide based array comparative genomic hybridization. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
 151. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Věra SANDECKÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Kombinace fludarabinu s cytarabinem a následná alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 24 pacientů s pokročilými lymfoidními malignitami. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 152. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Z. ŘEHÁK. Kožní projevy monoklonálních gamapatií – zkušenosti jednoho pracoviště. Česká dermatovenerologie. 2011, roč. 1, č. 2, s. 30-37. ISSN 1805-0611.
 153. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Radka ŠLAISOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin KLABUSAY, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomid–basiertes Regime bewährt sich bei einer multisystemischen Langerhans-Zellhistiozytose: Fallbericht. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2011.
 154. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Hubert MOTTL, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Radka ŠLAISOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Lenalidomide proved effective in a patient with relapsing multisystem Langerhans cell histiocytosis. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 155. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Long-term results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning with busulfan, fludarabine, and antithymocyte globulin. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 5, s. 406-414. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_05_406.
 156. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Hubert MOTTL, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ a Jiří MAYER. Measuring diffuse metabolic activity on PET/CT as a new method for evaluating pulmonary Langerhans cell histiocytosis activity. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 157. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER a Jiří VANÍČEK. Mnohočetný myelom. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 5, s. 492-500. ISSN 1212-4184.
 158. VANÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. MR dokumentované vymizení infiltrace infundibula hypofýzy u pacientů s histiocytózou z Langerhansových buněk po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 10, s. 871–875. ISSN 0042-773X.
 159. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Multiple Myeloma. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, Suppl., s. 10-13. ISSN 0862-495X.
 160. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Mária KLINCOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple myeloma associated IgA pemphigus: complete remission after therapy with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 161. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2011.06.014.
 162. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 163. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor ČERVINEK, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Markéta HERMANOVÁ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381. ISSN 0862-495X.
 164. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Marta KREJČÍ, Marek BORSKÝ, Drahomíra KRATOCHVÍLOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Persistent microchimerism in bone marrow: influence of mesenchymal stem cells. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 165. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma - experience from one centre. In IOF Regionals ANZBMS Annual Scientific Meeting, held with the JSBMR 2nd Asia-Pacific Osteoporosis and Bone Meeting, Gold Coast,AUSTRALIA,SEP 04-08, 2011. 2011. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-011-1717-8.
 166. AL-SAHMANI, Mohamed Abdo Saleh, Irena TRNAVSKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, M. ANTOSOVA, L. ANTOSOVA, J. KISSOVA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostic significance of morphological assessment of plasma cells in multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava, Slovenská republika: Slovak Academic Press, Ltd, 2011, roč. 58, č. 6, s. 554-560. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_06_554.
 167. KLINCOVÁ, Mária, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jakub RADOCHA, Vladimír MAISNAR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM). Onkologie. 2011, roč. 5, č. 3, s. 146–150, 6 s. ISSN 1802-4475.
 168. SZTURZ, Petr, R. JAKUBCOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Regrese osteolytického ložiska u pacienta s mnohočetným myelomem léčeného klodronátem po úspěšné terapii režimem s bortezomibem. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 24, č. 3, s. 216-220. ISSN 0862-495X.
 169. ADAM, Zdeněk, S. ŠTĚPÁNOVÁ, A. SIROTKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Z. KOŘÍSTEK, Jiří LENZ, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Selhání ledvin u pacientky s chronickou B-lymfocytární leukemií (B-CLL) vzniklé na podkladě tvorby odlitkových válců v tubulech ledvin z monoklonálních volných lehkých řetězců (cast nephropathy). Vnitřní lékařství. Czech Republic: Praha : Avicenum, 2011, roč. 57, č. 2, s. 214-221. ISSN 0042-773X.
 170. KREJČÍ, Marta, Evžen GREGORA, Jan STRAUB, Jiří MANAŘÍK, Vlastimil ŠČUDLA, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Similar efficacy of thalidomide- and bortezomib-based regimens for first relapse of multiple myeloma. Annals of hematology. Berlin, Germany: Springer Verlag, 2011, roč. 90, č. 12, s. 1441–1447. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-011-1206-3.
 171. DOUBEK, Michael, Boris TICHÝ, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Martin KLABUSAY, Karla MALINOVÁ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Sledování minimální zbytkové nemoci u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií po alogenní transplantaci kostní dřeně. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 172. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Z. ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří PRÁŠEK, Richard CHALOUPKA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589. ISSN 0042-773X.
 173. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 174. SANDECKÁ, Viera, Ivan ŠPIČKA, Jan STRAUB, Evžen GREGORA, Petr PAVLÍČEK, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří MINAŘÍK, Vladimír MAISNAR, Jakub RADOCHA, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Zkušenosti s používáním bortezomibu v České republice od roku 2004. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
 175. SANDECKÁ, Viera, Ivan ŠPIČKA, Evžen GREGORA, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, Marta KREJČÍ, Jan STRAUB, Petr PAVLÍČEK, Jiří MINAŘÍK, Jakub RADOCHA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Zkušenosti s používáním bortezomibu (Velcade) v České republice od roku 2004. Onkologie. 2011, roč. 5, č. 3, s. 141–145. ISSN 1802-4475.
 176. 2010

 177. PFEIFFER, T., M. SCHLEUNING, M. EDER, J. TISCHER, J. BRAESS, K. SPIEKERMANN, D. BUNJES, H. GREINIX, H. BUG, E. HOLLER, D. ORUZIO, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Allogeneic stem cell transplantation in acute myeloid leukaemia with normal karyotype: a risk factor analysis in 247 patients, based on molecular markers and stage at transpantation. In 36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting. 2010. ISSN 0268-3369.
 178. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Jan MUŽÍK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou fludarabin, busulfan a ATG, dlouhodobé výsledky. 2010. ISSN 1213-5763.
 179. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Petr SVAČINA, Markéta HERMANOVÁ, Jiří VANÍČEK, Petr KRUPA, Jiří STANÍČEK, Renata KOUKALOVÁ, Jiří NEUBAUER, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Centrální diabetes insipidus - první příznak histiocytózy z Langerhansových buněk a Erdheimovy - Chesterovy choroby dospělých osob. Popis tří případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 2, s. 138-148. ISSN 0042-773X.
 180. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Z. ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Complete remission of multiple myeloma associated IgA pemphigus after therapy with bortezomib (Velcade), cyclophosphamide and dexamethasone: Case report. In Jahrestagung der Deutschen. Österreichischen und Schweizerischen Gellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010.
 181. ADAM, Zdeněk, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Vladimír VAŠKŮ, A. SIROTKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Difuzní plošná normolipemická xantomatóza a nekrobiotický xantogranulom, asociované s monoklonální gamapatií - přínos PET-CT pro stanovení rozsahu nemoci a zkušenosti s léčbou. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 11, s. 1158-1168. ISSN 0042-773X.
 182. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Efektivita kombinovaných režimů s thalidomidem a bortezomibem u 146 pacientů s prvním relapsem mnohočetného myelomu. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 183. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA, Ondřej HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl. 2, s.12-12. 2010. ISSN 1213-5763.
 184. PEVNÁ, Michaela, Marta KREJČÍ, Petr ČOUPEK, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Effect of acute graft-versus-host disease on the overall survival after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. 2010.
 185. JANÍKOVÁ, Andrea, Marta KREJČÍ, P ČOUPEK, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Effect of acute graft-versus-host disease on the overall survival after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. 2010. ISSN 0268-3369.
 186. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Efficacy Of Thalidomide-Based And Bortezomib-Based Regimens In The First Relapse Of 146 Multiple Myeloma Patients: A Single Centre Experience. 2010. ISSN 0390-6078.
 187. KREJČÍ, Marta a Jiří MAYER. Evaluation of response in hepatitic variant of acute liver graft-versus-host disease. Biology of Blood and Marrow Transplantation. USA: Carden Jennings Publishing, 2010, roč. 16, č. 5, s. 705-705. ISSN 1083-8791. doi:10.1016/j.bbmt.2010.01.015.
 188. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Petra KAISAROVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Petr SZTURZ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Extramedulární relaps jeho zvýšená incidence a špatná prognoza - zkušenosti jednoho centra. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 189. POUR, Luděk, Viera SANDECKÁ, Petra KAISAROVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ, P. SZTURZ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. Extramedullary relapsed multiple myeloma has extremely poor prognosis even in the era of the new drugs. In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078.
 190. NĚMEC, Pavel, Zuzana ZEMANOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jana TAJTLOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Renata KUPSKÁ, Jan SMETANA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Tomáš BÜCHLER, Ivan ŠPIČKA, Evžen GREGORA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Gain of 1q21 Is an Unfavorable Genetic Prognostic Factor for Multiple Myeloma Patients Treated with High-Dose Chemotherapy. Biology of Blood and Marrow Transplantation. USA: Carden Jennings Publishing, 2010, roč. 16, č. 4, s. 548-554. ISSN 1083-8791.
 191. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 2010, č. 6, s. 704-711. ISSN 1212-4184.
 192. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost? Dermatológia pre prax. Solen SK, 2010, roč. 5, č. 3, s. 132–134. ISSN 1337-1746.
 193. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ? Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 4, č. 4, s. 221-223. ISSN 1802-2960.
 194. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Josef FEIT, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Springer, 2010, roč. 122, 9-10, s. 311-314. ISSN 0043-5325.
 195. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Karcinom nadledvin a další zhoubné nádory endokrinních žláz. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-648-9.
 196. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Karcinom štítné žlázy. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-648-9.
 197. RÁČIL, Zdeněk, Alice DEMOVIČOVÁ, Marta KREJČÍ, Filip RÁZGA a Jiří MAYER. Klofarabin (CLO) v terapii akutní myeloidní keukemie (AML) - zkušenosti jednoho centra. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 198. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Mojmír MOULIS, Leoš KŘEN, Karel VESELÝ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy - výsledky jednoho pracoviště a přehled publikovaných zkušeností s novými léky (bortezomibem, thalidomidem a lenalidomidem) u AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 190-209. ISSN 0042-773X.
 199. ADAM, Zdeněk, Tomáš PIKA, Vlastimil ŠČUDLA, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MINAŘÍK, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy-retrospektivní analýza ze dvou moravských pracovišť. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 200. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Tomáš JURČEK, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Léčba Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých v běžné praxi: zkušenosti jednoho centra. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 201. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Jan MUŽÍK, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Long-term results of allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning regimen fludarabin, busulfan and ATG. 2010. ISSN 0268-3369.
 202. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Monoclonal gammopathy of undetermined significance - possibilities of molecular cytogenetic analysis in patients with low percent of bone marow plasma cells infiltration. In 5th Myeloma workshop. 2010. ISBN 978-80-210-5284-0.
 203. ADAM, Zdeněk, Elena TOTHOVÁ a Marta KREJČÍ. Monoklonální gamapatie. In Klinická a radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 726-765. ISBN 978-80-8063-302-8.
 204. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu: Možnosti molekulárně cytogenetického vyšetření u osob s nízkou infiltrací kostní dřeně nádorovými plazmocyty. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 205. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Renata KUPSKÁ, Petra RUDOLECKÁ, Jan SMETANA, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Negative prognostic significance of two or more cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated with autologous stem cell transplantation. Neoplasma. Bratislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences, 2010, roč. 57, č. 2, s. 111-117. ISSN 0028-2685.
 206. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Neuroendokrinní nádory. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-692-2.
 207. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, J. NEUBAUER, T. NEBESKÝ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Odlišné průběhy recidivující anebo multisystémové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob - popis 22 případů z jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 542-56, 15 s. ISSN 0042-773X.
 208. ADAM, Zdeněk, M. MATÝŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, J. KISSOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, G. CHLUPOVÁ, Yveta STAVAŘOVÁ, Jan SIMONIDES, Miroslav PENKA, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2010, roč. 56, č. 1, s. 67-78. ISSN 0042-773X.
 209. ADAM, Zdeněk, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Ivo HANKE, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Plicní forma histiocytózy z Langerhansových buněk - hodnocení aktivity nemoci a léčebné odpovědi pomocí PET-CT (indexu SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar). Popis vlastních zkušeností a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, 2010, roč. 56, č. 12, s. 1228-1250. ISSN 0042-773X.
 210. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, T. NEBESKÝ, Jiří VANÍČEK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Postižení CNS histiocytózou z Langerhansových buněk a Erdheimovou-Chesterovou nemocí. Přínos PET-CT vyšetření pro diagnostiku a vyhodnocení léčebné odpovědi. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S94-2S104, 11 s. ISSN 0042-773X.
 211. ADAM, Zdeněk, T. NEBESKÝ, Petr SZTURZ, J. NEUBAUER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Ivo HANKE, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Roman HÁJEK, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Postižení plic u pacientů s multiorgánovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk. Popis 8 pacientů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S105-2S122, 18 s. ISSN 0042-773X.
 212. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích. In Akutní poškození a selhání ledvin. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 325-356. Medi. ISBN 978-80-247-1121-8.
 213. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, J. ĎURAŠ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Milan NAVRÁTIL, Z. ADAMOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Použití kladribinu v první linii léčby multifokální anebo multiorgánové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S141-2S151, 11 s. ISSN 0042-773X.
 214. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Kristina BERÁNKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Prognostic and predictive impact of cytogenetic changes in relapsed multiple myeloma patients treated with bortezomib or thalidomid based regiments: a Czech group experience. 2010.
 215. AL SAHMANI, Mohamed, Irena TRNAVSKÁ, M. ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, J. LIASOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostic significance of morphological evaluation of tumor cells in multiple myeloma. In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078.
 216. ZAHRADOVÁ, Lenka, Klára MOLLOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 217. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Petr SZTURZ. Představení histiocytárních chorob, o nichž pojednává toto supplementum časopisu Vnitřní lékařství. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media. a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S9-2S21, 13 s. ISSN 0042-773X.
 218. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Přehled léčby histiocytózy z Langerhansových buněk u osob dospělého věku. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S131-2S140, 10 s. ISSN 0042-773X.
 219. ADAM, Zdeněk, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr KRUPA, T. NEBESKÝ, Z. ADAMOVÁ a Jiří MAYER. Přínos PET-CT pro diagnostiku a sledování plicní formy histiocytózy z Langerhansových buněk. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S123-2S130, 8 s. ISSN 0042-773X.
 220. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Salvage treatment with upfront melphalan 100 mg/m(2) and consolidation with novel drugs for fulminant progression of multiple myeloma. Annals of hematology. Germany: Springer, 2010, roč. 89, č. 5, s. 483-487. ISSN 0939-5555.
 221. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. 418 s. Med. ISBN 978-80-7262-648-9.
 222. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Zdeněk ADAM, Martina ALMASI, Dana KRÁLOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Lucie KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Treatment response to bortezomib in multiple myeloma correlates with plasma hepatocyte growth factor concentration and bone marrow thrombospondin concentration. European Journal of Haematology. 2010, roč. 84, č. 4, s. 332-336. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2009.01396.x.
 223. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva POUROVÁ, O. SYNEK, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Marek MECHL, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Josef FEIT, J. VOKURKOVÁ, Zdeněk KRÁL, O. BEDNAŘÍK, Pavel ŠLAMPA, H. DOLEŽALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem alfa. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 8, s. 810-823. ISSN 0042-773X.
 224. ZAHRADOVÁ, Lenka, Klára MOLLOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem může přispět ke stabilizaci onemocnění - výsledky klinické studie fáze II. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 225. ADAM, Zdeněk, Marta NEDBÁLKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Karel HUŠEK, Karel VESELÝ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Více než 10 let trvající kompletní remise monoklonální gamapatie nejistého významu a vymizení nefrotického syndromu vzniklého na podkladě light chain deposition disease po léčbě vinkristinem, adriamycinem a vysokými dávkami dexametazonu (VAD). Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 240-246. ISSN 0042-773X.
 226. RÁČIL, Zdeněk, Daniela ŽÁČKOVÁ a Marta KREJČÍ. Visit of outpatient department, practical, guided work in groups with patients and their medial records. 2010.
 227. ADAM, Zdeněk, Martin KOMENDA, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Daniel SCHWARZ a Jiří VORLÍČEK. Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 624-8, 5 s. ISSN 0042-773X.
 228. 2009

 229. DOUBEK, Michael, František FOLBER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Milan NAVRÁTIL, Petra MIKULÁŠOVÁ a Jiří MAYER. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. Annals of Hematology. 2009, roč. 88, č. 9, s. 881-887. ISSN 0939-5555.
 230. HÁJEK, Roman, Lenka ZAHRADOVÁ, Evžen GREGORA, Miroslava SCHULZOVA, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Dana KRÁLOVÁ a Zdaněk ADAM. Better Efficacy/Toxicity Ratio of Velcade-Based Regiment. In XIIth International myeloma workshop. 2009.
 231. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Bone marrow versus peripheral blood: comparison of the chimerism analysis. In 14th Annual Meeting of the European Hematology Association. 2009.
 232. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB, or MLL gene translocations: Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672, 4 s. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.004.
 233. Detection and Treatment of Molecular Relapse in Acute Myeloid Leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB or MLL Gene Translocations. Frequent Quantitative Monitoring of Molecular Markers in Different Compartments and Correlation with WT1 Gene Expression. Experimental Hematology. Int Soc for Exper Hematol, 2009, roč. 37, s. 659-672, 13 s. ISSN 0301-472X.
 234. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, P. SVAČINA, Michal DUFEK, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Jiří NEUBAUER, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, J. STANÍČEK, R. KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1173-1188. ISSN 0042-773X.
 235. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, Suppl 1, 20 s. ISSN 0042-773X.
 236. KREJČÍ, M., J. MAYER, D. DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a O. HORKÝ. Early intervention at the stage of molecular relapse after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. 2009.
 237. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Jan SMETANA, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Kristina BERÁNKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Gain 1q21 vs. Velcade and thalidomide based regimen. In XIIth International Myeloma Workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
 238. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Michal HOLÁNEK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. High Trombospondin Level Correlates Closely with Poor Response to Bortezomib Treatment. In XIIth International myeloma workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
 239. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Histiocytární choroby. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, Suppl 1, 16 s. ISSN 0042-773X.
 240. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Histiocytóza z Langerhansových buněk-přehled příznaků a vlastní zkušenosti s léčbou této nemoci. Interná Medicína. Slovensko, 2009, roč. 9/2009, s. 12-12. ISSN 1335-8359.
 241. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Chronická B-lymfatická leukemie a jí podobné stavy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékřská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 746-765, 10 s. ISSN 0042-773X.
 242. ADAM, Zdeněk, J. FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Z. ČERMÁKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. IgA pemfigus provázející mnohočetný myelom vymizel při léčbě bortezomibem (Velcade), cyklofosfamidem a dexametazonem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 10, s. 981-990. ISSN 0042-773X.
 243. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Karel VESELÝ, Marta KREJČÍ, F. FAKAN, F. HOFSTÄDTER, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Interdigitating dendritic cell sarcoma of the leg. Onkologie. Switzerland: Karger, 2009, roč. 32, č. 6, s. 364-365. ISSN 0378-584X.
 244. ADAM, Zdeněk, J. STRAUB, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Jak neprošvihnout mnohočetný myelom. Praktický lékař. česká lékařská společnost, 2009, roč. 89/9, s. 535-535. ISSN 0032-6739.
 245. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, M. TICHÝ, S. ŠTĚPÁNKOVÁ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Léčba selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 6, s. 570-582. ISSN 0042-773X.
 246. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie - zkušenosti jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 1, s. 9-17. ISSN 0042-773X.
 247. KREJČÍ, Marta, Vlastimil ŠČUDLA, Elen TOTHOVA, Miroslava SCHUTZOVÁ, Vladimír KOZA, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Viera SANDECKÁ, Dana KRÁLOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse. Clinical Lymphoma & Myeloma. United States: CIG MEDIA GROUP, LP, 2009, roč. 9, č. 6, s. 436-442. ISSN 1557-9190.
 248. BRYCHTOVA, Y., M. DOUBEK, M. KREJČÍ, M. NAVRÁTIL, O. HORKÝ, T. JURČEK a J. MAYER. Long-term results of reduced intensity compared to myeloablative conditioning before stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation. 2009, roč. 43, Suppl. 1, s. 290 - 291. ISSN 0268-3369.
 249. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Marek BORSKÝ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Mikrochimérismus - na hraně počínajícího relapsu AML? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 15, č. 2, s. 97-102. ISSN 1213-5763.
 250. ALMÁŠI, Martina, Luděk POUR, Hana ŠVÁCHOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Nízká hladina trombospondinu koreluje s nedostatečnou odpovědí na léčbu bortezomibem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 251. ŠVÁCHOVÁ, Hana, Luděk POUR, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Odpověď na léčbu bortezomibem koreluje s hladinou HGF v periferní plazmě na počátku léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 252. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Evžen GREGORA, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana BUDKOVÁ, Iva BUCHTOVÁ, Jana PELCOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů s bortezomibem u starších pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem v České republice. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 253. ZAHRADOVÁ, Lenka, Roman HÁJEK, E. GREGORA, M. SCHÜTZOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, P. PAVLÍČEK, V. KOZA, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ a Dana KRÁLOVÁ. Optimization of bortezomib-based combinative regimen in elderly relapsed multiple myeloma patients. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 254. KREJČÍ, M., J. MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, M. DOUBEK, Z. RÁČIL, Z. KOŘÍSTEK, M. NAVRÁTIL, M. TOMÍŠKA a J. VORLÍČEK. Outcome of sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning in patients with advanced haematological malignancies. Bone Marrow Transplantation. 2009, roč. 43, Suppl. 1, s. 285. ISSN 0268-3369.
 255. POUR, Luděk, Milan MACHÁLKA, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Petr POKORNÝ, Vojtěch PEŘINA, Andrea KŘIVANOVÁ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In Ninth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis – ECCEO 9 – IOF,Athens,GREECE,MAR 19-21, 2009. 2009. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-009-0879-0.
 256. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In XII. kongres českých a slovenských osteologů, Ostrava, 1.-3.října 2009. 2009. ISSN 1211-3778.
 257. AL-SAHMANI, Mohamed Abdo Saleh, Irena TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jan SMETANA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Prognostic Significance of Morphological Evaluation of Tumor Cells in Multiple Myeloma. In 51st ASH Annual Meeting and Exposition. 2009.
 258. BERÁNKOVÁ, Kristina, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Prognostic value of chromosomal aberrations in relapsed multiple myeloma patients treated by thalidomide. In European Human Genetics Conference 2009. 2009.
 259. AL-SAHMANI, Mohammed, Iveta TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Jarmila JILASOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u mnohočetného myelomu. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 260. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, F. FAKAN, Renata SOUMAROVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří VANÍČEK, J. ČERNÝ, L. KŘEN, K. BOLCÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 2, s. 147-157. ISSN 0042-773X.
 261. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. Schnitzler syndrome complete resolution of symptoms on treatment with anakinra after 12 years of unsuccessful therapy with other regimens. Cancer Therapy. 2009, roč. 7, č. 4, 6 s. ISSN 1543-9135.
 262. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672. ISSN 0301-472X.
 263. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.006.
 264. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Terapie fulminantní progrese mnohočetného myelomu:up-front mepfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu a konsolidace novými léky. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 265. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Transplantace krvetvorných buněk. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 738-745. ISSN 0042-773X.
 266. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Up-front salvage treatment with melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma and consolidation with novel drugs. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 267. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Lucie BUREŠOVÁ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib. Clinical lymphoma & myeloma. Dallas, Tex. : United States: Cancer Information Group, 2009, roč. 9, č. 2, s. 151-153, 4 s. ISSN 1557-9190.
 268. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, L. VOSKA, V. TEPLAN, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékřská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 11, s. 1089-1096. ISSN 0042-773X.
 269. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Význam autologní transplantace u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 767-772. ISSN 0042-773X.
 270. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Vzácné kožní změny způsobené či provázené monoklonálními gamapatiemi. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 271. ADAM, Zdeněk, N. ZOJER, R. GREIL, F. KEIL, J. THALER, A. LANG, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a H. LUDWIG. Záchrana ledvin kombinací bortezomib-doxorubicin-dexametazon (BDD) u nemocných s mnohočetným myelomem a vstupním akutním selháním ledvin. Výsledky klinické studie fáze II. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 272. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Zhodnocení dvouleté léčby Schnitzlerova syndromu (kopřivkové velkoplošné morfy, monoklonální IgM gamapatie a osteolyticko-osteosklerotické změny skeletu) preparátem anakinra (Kineret). Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld a.s., 2009, roč. 55, č. 12, s. 1196-1197. ISSN 0042-773X.
 273. 2008

 274. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ a Milan NAVRÁTIL. Agresivní B-lymfoproliferativní nemoci. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 131-138. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 275. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Akutní myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 29-38. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 276. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM a Jana ŠMARDOVÁ. Atopické myeloproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 99-104. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 277. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. In Haematologica/ The Hematology Journal. 2008;93(s1):3. 2008.
 278. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, J. KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, B. WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. 2008.
 279. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK, Igor KISS a D. BRANČÍKOVÁ. Bisfosfonáty - přehled žádoucích a nežádoucích účinků. Farmakoterapie. Praha: Farmakon press, 2008, roč. 3, č. 3, 3 s. ISSN 1801-1209.
 280. KREJČÍ, M., J. MAYER, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ a J. VORLÍČEK. Cyklofosfamid v terapii jaterní steroid-rezistentní GVHD - dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 78 - 78. ISSN 1213-5763.
 281. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Další chronické lymfatické leukemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 197-202. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 282. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia (AML) with frequent quantitative monitoring of molecular markersin different comprartments. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 1, s. 126-129. ISSN 1213-5763.
 283. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, S. STRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNXa, CBFB, MLL gene translocations, or NPMI mutation. Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Annals of Hematology. Springer, 2008, roč. 87, č. 1, s. S4, 1 s. ISSN 0939-5555.
 284. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Renata KUPSKÁ, Iva SLÁMOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Detekce nebalancovaných chromozómových aberací u mnohočetného myelomu pomocí komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a techniky Array-CGH. In XV. CESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008. ISSN 1213-5763.
 285. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální nebo idiopatická. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 75-98, 23 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 286. KREJČÍ, M., R. HÁJEK, Z. ADAM, A. KŘIVANOVÁ, L. POUR, L. ZAHRADOVÁ, K. KRÉSOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Dlouhodobé přežití po autologní transplantaci hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem: zkušenost z jednoho centra. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 5, s. P23 - P24. ISSN 0042-773X.
 287. KREJČÍ, M., R. HÁJEK, V. ŠČUDLA, J. BAČOVSKÝ, M. SCHÜTZOVÁ, V. KOZA, E. TÓTHOVÁ, T. PAPAJÍK, L. NOVOSADOVÁ, H. FRAŇKOVÁ, Y. STAVAŘOVÁ, F. LEHANKA, M. VRÁNOVÁ, P. KESSLER, L. WALTEROVÁ, M. ZEMANOVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, P. HAUSDORF, N. SEIFERTOVÁ, E. ŠUMNÁ a Z. ADAM. Dlouhodobé výsledky autologní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem: zkušenost české myelomové skupiny ze studie 4W. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 68 - 69. ISSN 1213-5763.
 288. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Esenciální (primární) trombocytemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 65-70, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 289. NĚMEC, Pavel, Zuzana ZEMANOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Jana TAJTLOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Ivan ŠPIČKA, Evžen GREGORA, Dana KRÁLOVÁ, Renata KUPSKÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Gain/amplification of 1q21 is the most powerful genetic prognostic factor for patients treated by autologous stem cell transplantation. In Haematologica/The Hematology Journal. 2008. ISSN 0390-6078.
 290. ADAM, Z., Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 404 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 291. ADAM, Z., J. NEUBAUER, R. HÁJEK, M. KREJČÍ a L. POUR. Histiocytóza z Langerhansových buněk a některé další histiocytární malignity. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 5, s. P62 - P63. ISSN 0042-773X.
 292. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 14, s1, s. 110-113. ISSN 1213-5763.
 293. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, J. NEUBAUER, J. VANÍČEK, V. VAŠKŮ a Roman HÁJEK. Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi.Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci. Vnitřní lékařství. Praha: Ćeská lékařská společnost JEP, 2008, roč. 54, č. 11, s. 1063-1080, 14 s. ISSN 0042-773X.
 294. ADAM, Z., M. ELLEDER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 243-262. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 295. ADAM, Zdeněk, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Chronická B-lymfatická leukemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 177-196. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 296. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 71-74. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 297. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Chronická myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 47-55. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 298. PFEIFFER, T., M. SCHLEUNING, M. EDER, Marta KREJČÍ, K. KOLBE, C. SCHEID, R. ARNOLD, A. GERBITZ, D. BUNJES, E. HOLLER, G. BUG, M. CHRISTOPEIT, H. GREINIX, M. STELLJES, W. BETHGE, D. V ORUZIO, E. DAMMANN, M. ROTHMAYER, R. MEYER, Jiří MAYER a R. SCHWERDTFEGER. Improved Outcome for Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML) and Myelodysplastic Syndrome (MDS) with Poor Risk Cytogenetics - Result from An Analysis on 172 Patients Receiving FLAMSA-RIC Conditioning for Allogeneic Stem Cell Transplantation (. Blood. 2008, roč. 112, č. 11, s. 688-688.
 299. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Kristina BERÁNKOVÁ, Petr KUGLÍK, Renata KUPSKÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických faktorů? Aktualizované výsledky o rok později. In Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008. ISSN 0042-773X.
 300. ADAM, Z., Martin KLABUSAY a Marta KREJČÍ. Kožní lymfomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishin, 2008. s. 155-161, 6 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 301. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664, 11 s. ISSN 0042-773X.
 302. ADAM, Z., V. ŠČUDLA, Marta KREJČÍ a Zdeněk KOŘÍSTEK. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie a léčba nemocí způsobených monoklonálním IgM gamaglobulinem. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 1, s. 68-83, 15 s. ISSN 0042-773X.
 303. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Z. ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, M. KRESOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, M. SAHMANI, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Long-term aoutcomes of autologous transplantation in 141 multiple myeloma patients: a single centre experience. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 87-87. ISSN 0390-6078.
 304. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, V. ŠČUDLA, E. TÓTHOVÁ, J. BACOVSKÝ, M. SCHUTZOVA, V. KOZA, T. PAPAJÍK, L. NOVOSADOVÁ, H. FRANKOVÁ, Y. STAVAŘOVÁ, F. LEHANKA, M. VRÁNOVÁ, P. KESSLER, M. ZEMANOVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, N. SEIFERTOVÁ, E. SUMMA, L. POUR, V. MAISNAR a M. MISTŘÍK. Long-Term Outcomes of Autologous Transplantation in Multiple Myeloma: Benefit from the Newer Drugs Used in the Relapsed Setting. Blood. 2008, roč. 112, č. 11, s. 1144-.
 305. BRYCHTOVÁ, Y., Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, O. HORKÝ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Long-term results of reduced-intensity allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for 1ST chronic phase CML. 2008.
 306. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Marek BORSKÝ, Dana OHLÍDALOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. MICROCHIMERISM - LOOK INTO THE INCIPIENT AML RELAPSE? In Haematologica-the hematology journal. 2008. ISSN 0390-6078.
 307. HORKÝ, O., J. MAYER, L. KABLÁSKOVÁ, M. BORSKÝ, M. KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Mikrochimérismus - na hraně počínajícího relapsu akutní myeloidní leukemie. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 96 - 96. ISSN 1213-5763.
 308. ADAM, Z., Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Luděk POUR, J. NEUBAUER, J. VANÍČEK a J. STANÍČEK. Mnohočetný myelom. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 203-208. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 309. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Mnohočetný myelom. Klinická onkologie Supplement 2008. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 1/2008, č. 21, s. 187-189. ISSN 0862-495X.
 310. ADAM, Z., Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, J. NEUBAUER a Martin TRBUŠEK. Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu dřívějším termínem benigní gamapatie. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 203-208. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 311. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. Myelodysplastický syndrom (MDS). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 19-27. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 312. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Myeloproliferativní nemoci obecně. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nem. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 41-46, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 313. MAYER, Jiří, Jan KAMELANDER, Z. POSPÍŠIL, Michael DOUBEK a Marta KREJČÍ. New Characteristics of Liver Gvhd: Kinetics and the Serum Levels of Enzymes Linked to Cholestasis. Blood. 2008, roč. 112, Suppl. 1, s. 4359.
 314. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Milan NAVRÁTIL, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 119-130. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 315. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Nové léky v hematoonkologii. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 331-338, 7 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 316. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Andrea KŘIVANOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České Republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem. In XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008.
 317. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Evžen GREGORA, Petr PAVLÍČEK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Andrea KŘIVANOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů s Velcade v České republice: analýza režimů CVD se standardním a nižším dávkováním u pacientů s mnohočetným myelomem. In XV. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2008.
 318. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 57-64. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 319. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, S. ŠTĚPÁNKOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Karel VESELÝ a Roman HÁJEK. Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 847-861, 14 s. ISSN 0042-773X.
 320. ADAM, Z., Luděk POUR, Roman HÁJEK a Marta KREJČÍ. Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 373-382, 9 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 321. KLABUSAY, Martin, Z. ADAM a Marta KREJČÍ. Primárně extranodální lymfomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 163-167. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 322. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic significance of chromosomal changes in patients with multiple myeloma. In XII.Setkání biochemikú a molekulárních biologú. 2008. ISBN 978-80-210-4526-2.
 323. SMETANA, J., P. KUGLÍK, H. GREŠLÍKOVÁ, P. NĚMEC, R. ZAORALOVÁ, R. KUPSKÁ, H. FILKOVÁ, L. POUR, M. KREJČÍ, L. ZAHRADOVÁ, M. HOLÁNEK, Z. ADAM, J. NEČASOVÁ a R. HÁJEK. Prognostický význam hyperdiploidie/NON-Hyperdiploidie u souboru 74 relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem léčených Bortezomibem a Thalidomidem. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 39 - 40. ISSN 1213-5763.
 324. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Hana FILKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM, Jana NEČASOVÁ a Roman HÁJEK. Prognostický význam hyperdiploidie/non-hyperdiploidie u souboru 74 relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem a thalidomidem. In XV. ČESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008.
 325. ZAHRADOVÁ, Lenka, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Protinádorová vakcína dendritickými buňkami naloženými Id proteinem u nemocných s mnohočetným myelomem, interní analýza bezpečnosti podání. In Edukační sborník, XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 79-82. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 326. KREJČÍ, M., J. MAYER, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Z. RÁČIL, Z. KOŘÍSTEK, M. NAVRÁTIL a J. VORLÍČEK. Protokol FLAMSA-RIC u vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami - zkušenosti jednoho centra. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 34-35. ISSN 1213-5763.
 327. KŘIVANOVÁ, A., R. HÁJEK, M. KREJČÍ, Z. ADAM, I. BUREŠOVÁ, L. POUR, L. ZAHRADOVÁ, V. SANDECKÁ, M. HOLÁNEK, V. ŠČUDLA, K. INDRÁK, V. MAISNAR, K. HAVLÍKOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 69 - 69. ISSN 1213-5763.
 328. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří VORLÍČEK. Sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning for allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with advanced haematological malignancies. Bone marrow transplantation. 2008, roč. 41, č. 1, s. 110-110.
 329. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, J. NEUBAUER, J. PRÁŠEK a Roman HÁJEK. Schnitzlerův syndrom - popis čtrnáctiletého průběhu nemoci a přehled informací o této nemoci. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1140-1153. ISSN 0042-773X.
 330. ADAM, Z., Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Luděk POUR. Solitární kostní plazmocytom a extrameduární plazmocytomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 241-242. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 331. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, A. KROCANOVA, Lenka ZAHRADOVÁ a Viera SANDECKÁ. Succesful Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with MM. 2008.
 332. ADAM, Z,, Martin KLABUSAY a Marta KREJČÍ. T-buněčné lymfomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 147-154. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 333. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Jan SMETANA, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Kristina BERÁNKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. The poor prognosis associated with gain/amplification of 1q21 in relapsed multiple myeloma patients may be overcome by Velcade based regimen in contrary of thalidomide based regimen. In Haematologica/The Hematology Journal. 2008. ISSN 0390-6078.
 334. HÁJEK, Roman, Lenka ZAHRADOVÁ, Evžen GREGORA, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Dana KRÁLOVÁ a Zdeněk ADAM. The Reduced Intensity Cvd Regimen: A Good Option with Well Balanced Efficacy/Toxicity Ratio for Elderly Patients with Poor Status Performance. In Fiftieth ASH Annual Meeting. 2008.
 335. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Š. POSPIŠILOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Transplantace krvetvorných buněk. In Hematologie: přehled maligních nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 339-348, 9 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 336. KAMELANDER, Jan, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Y. BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, D. MENDELOVA, M. WEINREB a Jiří MAYER. Treatment of steroid-refractory acute graft-versus-host disease with ATG (Fresenius). Bone marrow transplantation. 2008, roč. 41, č. 1, s. 41-.
 337. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, V. PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, M. MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Účinná profylaxe herpes zoster acyklovirem u pacientů s mnohočetným myelomem lečených bortezomibem. In OHD. 2008.
 338. POUR, Luděk, Z. ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a R. HÁJEK. Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, 5-příloha, s. P21-22, 2 s. ISSN 0042-773X.
 339. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, V. PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, M. MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. In OHD. 2008.
 340. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Renata KUPSKÁ, Petr KUGLÍK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Vplyv vybraných chromozómových zmien na celkové prežívanie relabovaných pacientov s mnohopočetným myelomom. In XIX. Izakovičov memoriál, Celoslovenská konferencia lekárskej genetiky s medzinárodnou účastou. 2008.
 341. KLABUSAY, Martin, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 139-145. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 342. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, č. 1, s. 207-209. ISSN 0862-495X.
 343. 2007

 344. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Acyklovir v dávce 400mg denně je dostatečný pro profylaxi herpetické infekce při léčbě Velcade. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 74-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
 345. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION. In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, supplement no.1. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 497-497. ISSN 0390-6078.
 346. KREJČÍ, M., B. VACKOVÁ, H. KREJČOVÁ a V. MAISNAR. Autologní transplantace u 495 pacientů s mnohočetným myelomem – analýza dat z Národního registru transplantací krvetvorných buněk České republiky. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 13, č. 2, s. 56-62. ISSN 1213-5763.
 347. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4;14) and 1q21 amplification) in patients with relapsed multiple myeloma treated by thalidomide or bortezomib (Velcade). In From cell sorting to plasma cell identification and chromosomal aberrations in multiple myeloma – Application manual. Brno: vydavatelství Masarykovy Univerzity, 2007. s. 12-13. ISBN 978-80-210-4417-3.
 348. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. CORRELATION BETWEEN CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION. In Blood reviews. Volume 21, Supplement 1. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. s. 85-85. ISSN 0268-960X.
 349. TOMÍŠKA, Miroslav, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Časná toxicita nových transplantačních režimů s redukovnou intenzitou. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 66-67. ISBN 978-80-7346-078-5.
 350. ADAM, Z., J. STRAUB, L. POUR, M. KREJČÍ, J. NEUBAUER a J. VANÍČEK. Časnou diagnózou mnohočetného myelomu k lepší kvalitě života nemocných. Ćeská geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 4, s. 180-201. ISSN 1214-0732.
 351. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek BORSKÝ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Detection fo molecular relapse of AML by very frequent quantitative monitoring of different molecular markers in different compartments and its treatment with chemotherapy or gemtuzumab ozogamicin. In Haematologica, the haematology journal. 92 (s1). 2007. s. 544-544.
 352. PALÁSEK, Ivo, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk RÁČIL, Marek BORSKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Detekce molekulárního relapsu (MR) akutní myeloidní leukémie (AML) častým a pravidelným sledováním minimální zbytkové nemoci (MRD) prostřednictvím molekulárních markerů v různých buněčných populacích a léčba molekulárního relapsu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 353. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Do the "new drugs" antagonize the impact of unfavourable cytogenetic markers in multiple myeloma? In Blood reviews. Volume 21, Supplement 1. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. s. 131. ISSN 0268-960X.
 354. ADAM, Zdeněk, Karol BOLČÁK, J. STANÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, J. PRÁŠEK, J. NEUBAUER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, Ltd., 2007, roč. 54, č. 6, s. 536-540. ISSN 0028-2685.
 355. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, H. NOVOTNÁ, Vladimír MAISNAR, M. TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a K. HAVLÍKOVA. Free light chain assays for early detection of resistance to Bortezomib-based regimens. In 12th Congress of EHA. 2007. ISSN 0390-6078.
 356. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Marek BORSKÝ, Marta KREJČÍ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Chimerism status as a possible marker of incipient disease relapse in patients with AML. In Blood. Neuveden: American Society of Hematology, 2007. 1 s. ISSN 0006-4971.
 357. ZELENÁ, Jana, Darina OČADLÍKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jana MORAVCOVÁ, Marcela RYCOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Luděk POUR, Renata SUSKÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Božena HANÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Immunomagnetic isolation of myeloma cells by autoMACS. In From cell sorting to plasma cell identification and chromosomal aberrations in multiple myeloma and Immunomagnetic cell separation for clinical use – Application manual. 2007. ISBN 978-80-210-4417.
 358. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem? In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vydání. Olomouc: nakladatelství Rubico, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7346-078-5.
 359. KAMELANDER, Jan, J. MAYER, M. NAVRÁTIL, Z. KOŘÍSTEK, M. DOUBEK, M. KREJČÍ, Y. BRYCHTOVÁ, Z. RÁČIL, D. MENDELOVÁ, M. WEINREB a J. ŠTĚRBA. L0čba steroid - refrakterní akutní GvHD pomocí ATG Fresenius. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 8-9. ISBN 978-80-7346-078-5.
 360. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Jiří NEUBAUER, Richard CHALOUPKA, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VANÍČEK, Luděk POUR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír MAISNAR, J STRAUB, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. In Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007. s. 191-223.
 361. KŘIVANOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Může být Velcade účinnější než autologní retransplantace u nemocných s relabujícím/progredujícím mnohočentým myelomem? In Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 75-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
 362. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Silvie BÁRTOVÁ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Marek BORSKÝ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Predikce relapsu akutní myeloidní leukemie po alogenní transplantaci krvetvorných buněk analýzou chimérizmu pomoci PCR v reálném čase. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 24-25. ISBN 978-80-7346-078-5.
 363. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic impact of unfavorable cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated by bortezomib (velcade). In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, no. 6 supplement. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 165-165. ISSN 0390-6078.
 364. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic value of selected chromosomal abnormalities in multiple myeloma patients treated by thalidomide. In Haematologica. Vol. 92(s2). Pavia (Italy): Ferrata-Storti foundation, 2007. s. 170. ISSN 0390-6078.
 365. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Renata KUPSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem (Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 366. HÁJEK, Roman, Romana ZAORALOVÁ, Luděk POUR, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ a Marta KREJČÍ. Prospective comparison of response rate and long-term results of Velcade and thalidomid based regimens. In Haematologica/The Hematology Journal, 2007; Vol.92(6) suppl.2. Pavia, Itálie: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 210-210. ISSN 0390-6078.
 367. MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Rezistence na imatinib a možnosti využití vyššího dávkování léku u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2007, roč. 13, č. 3, s. 133-141. ISSN 1213-5763.
 368. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, E. VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Salvage treatment with Melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma. In Hematologica/The hematology Journal, 2007; Vol.92, suppl.1. 2007. ISSN 0390-6078.
 369. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, A. SVOBODNÍK, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press Ltd., 2007, roč. 54, č. 2, s. 143-148. ISSN 0028-2685.
 370. BRYCHTOVÁ, Yvona, Michael DOUBEK, Jan MUŽÍK, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Srovnání výsledků alogenních transplantací u pacientů s akutní myeloblastickou leukemií (AML) a chronickou myeloidní leukemií (CML) po myeloablativním režimu a režimu s redukovanou intenzitou. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 7-7. ISBN 978-80-7346-078-5.
 371. MAYER, Jiří, Jan KAMELANDER, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Michal WEINREB a Jaroslav ŠTĚRBA. Treatment of steroid-refractory acute GvHD with ATG Fresenius. 39 (s1). 2007. s. 283-283.
 372. KREČÍ, Marta, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vysoká efektivita a nízká toxicita pulsního cyklofosfamidu u jaterní steroid-rezistentní reakce štěpu proti hostiteli. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-7346-078-5.
 373. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Luděk POUR, Vladimír MAISNAR, Miloš TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jiří VORLÍČEK. Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 374. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Záchranný režim u fulminantní progrese mnohočetného myelomu: melfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7346-078-5.
 375. 2006

 376. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Z POSPÍŠIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Ondřej HORKÝ, Zdeněk KOŘÍSTEK, T DOLEŽAL a Jiří VORLÍČEK. Clinical outcomes and direct hospital costs of reduced-intensity allogeneic transplantation in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2006, roč. 38, č. 7, s. 483-491. ISSN 0268-3369.
 377. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Correlation between the cytogenetic findings and the prognostic factors in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study. In Haematologica/the hematology journal. 2006.
 378. ADAM, Zdeněk, J. BEDNAŘÍK, J. NEUBAUER, R. CHALOUPKA, Z. FOJTÍK, J. VANÍČEK, Luděk POUR, Z. ČERMÁKOVÁ, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, J. ŠTRAUB, M. SCHÜTZOVÁ, E. GREGORA, M. WEINREB, Katrin STUCHLÍKOVÁ, J. STANÍČEK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2006, roč. 52, Suppl. 2, s. 11-31. ISSN 0042-773X.
 379. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Marek BORSKÝ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. DYNAMICS OF LINEAGE-SPECIFIC CHIMERISM IN PATIENTS AFTER NON-MYELOABLATIVE HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION. In 11th EHA Congress Amsterdam. 2006.
 380. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, A KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER a Jiří VORLÍČEK. Exathema and herpes zoster infection during Velcade use incidence, treatment and profylaxis. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 443. ISSN 0390-6078.
 381. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami. Hradec Králové: M. Pecka a J. Malý, 2006. 2 s. Laboratorní hematologie 2006. ISBN 80-86780-29-5.
 382. ADAM, Zdeněk, Karol BOLČÁK, Jaroslav STANÍČEK, Luděk POUR, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Jiří PRÁŠEK, Jiří NEUBAUER, Iveta MARESCHOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 52, č. 3, s. 207-214. ISSN 0042-773X.
 383. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Hana NOVOTNÁ, Zdeněk ADAM, zdena ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ a Kamila HAVLÍKOVÁ. Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays. 2006.
 384. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Stanovení korelací mezi cytogenetickými nálezy a prognostickými faktory u pacientů studie CMG 2002. 2006.
 385. 2005

 386. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana BORKOVCOVÁ, Marta KREJČÍ, Ivo PALÁSEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minimal residual disease and treatment of molecular relaps with chemotherapy. Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minima. Leukemia. 2005, roč. 19, č. 5, s. 885-888. ISSN 0887-6924.
 387. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, H. FILKOVÁ, V. VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, J. STRAŠILOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells. In Chromosome Research. 2005.
 388. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma. In 3rd International Symposium on the Clinical Use of Cellular Product – Cellular Therapy 2005. 2005.
 389. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma. 2005.
 390. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Luděk POUR. Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu - Doporučení vypracované Českou myelomou skupinou a experty SR. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 1, s. 3-11. ISSN 1213-5763.
 391. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Luděk POUR. Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu - zdrojová data použitá pro doporučení České myelomové akupiny a expertů SR. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 1, s. 12-51, 39 s. ISSN 1213-5763.
 392. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Jana SMEJKALOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Darina OČADLÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Immunomonitoring after idiotype protein-KLH vaccination in patients with multiple myeloma relapse. In 10th Congress of the European Hematology Association. 2005. ISBN 0390-6078.
 393. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing autologous transplantation. In 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 2005.
 394. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Tomáš BÜCHLER, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Mycophenolate mofetil for treatment of acute and chronic steroid-refractory graft-versus-host disease. Annals of Hematology. 2005, č. 84, s. 681-685.
 395. HÁJEK, Roman, Vlastimil ŠČUDLA, Marta KREJČÍ, M VYTŘASOVÁ, Marcela SCHUTZOVÁ, Elena TOTHOVÁ, J BAČOVSKÝ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ a Zdeněk ADAM. New international staging system applied in 588 patients: Experience of the Czech myeloma group based on analysis of the one multicenter trial (4W) and two single center experiences. Haematologica/the hematology journal. Pavia, 2005, roč. 90, č. 1, s. 99-100. ISSN 0390-6078.
 396. BÜCHLER, Tomáš, Marta KREJČÍ, Adam SVOBODNÍK, J. MINAŘÍK, J. BAČOVSKÝ, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors durig high-dose chemoterapy. The Hematology Journal. 2005, č. 5, s. 559-564. ISSN 1061-6128.
 397. BÜCHLER, Tomáš, Marta KREJČÍ, A. SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, J. MINAŘÍK, J. BAČOVSKÝ, V. ŠČUDLA, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors during high-dose chemotherapy. The hematology journal. England: Nature Publishing Group, 2005, roč. 5, č. 7, s. 559-564. ISSN 1466-4860.
 398. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Vladimíra KALÁBOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335.
 399. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Vladka KALÁBOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis Lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335.
 400. KREJČÍ, Marta, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK, A. SVOBODNÍK, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2005, roč. 35, č. 2, s. 159-164. ISSN 0268-3369.
 401. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, M. DOUBEK, Z. POSPÍŠIL, Yvona BRYCHTOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk RÁČIL. Pulse cyclophosphamide for corticosteroid-refractory graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplantation. London: Nature publishing group, 2005, roč. 35, č. 1, s. 699-705. ISSN 0268-3369.
 402. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Skin lesions induced by bortezomib. In 10th Congress of EHA. 2005.
 403. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jitka BERKOVCOVÁ, Ivo PALÁSEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Michael DOUBEK. Sledování zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukémií. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 347-347. ISSN 0008-7335.
 404. HÁJEK, Roman, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Jiří FAJKUS, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Darina OČADLÍKOVÁ, Dana WEISSOVÁ, Jana VIGÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Silvie DUDOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Zdeněk ADAM a Miroslav PENKA. Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2005, roč. 18, č. 3, s. 80-83. ISSN 0862-495X.
 405. HÁJEK, Roman, Vladimír MAISNAR a Marta KREJČÍ. Thalidomid. Klinická Farmakologie a Farmacie. 2005, roč. 19, č. 1, s. 43-46.
 406. 2004

 407. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé,aktualizované a doplněné vydání: Mnohočetný myelom a další plazmocelulární malignity. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 515-531, 16 s. ISBN 80-247-0896-5.
 408. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ a Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický výzkum v praxi v onkologii - případová studie myelomu. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, s. 73-78. ISSN 0862-495X.
 409. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ a Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, suppl., suppl., s. 73 - 78. ISSN 0862-495X.
 410. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. J. for the Czech Myeloma Group: Second Autologus Transplantation for Multiple Meloma Patients Relapsing afther the First Autograft - a Pilot Study for the Experimental Maintenance Therapies. Onkologie. 2004, č. 27, s. 275-279.
 411. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, A. SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Second autologous transplantation for multiple myeloma patients relapsing after the first autograft -- a pilot study for the evaluation of experimental maintenance therapies. Report of the prospective non-randomized pilot study of the Czech Myeloma Group. Onkologie. Switzerland: Karger, 2004, roč. 27, č. 3, s. 275-279. ISSN 0378-584X.
 412. BÜCHLER, Tomáš, Libor HANÁK, Jana SMEJKALOVÁ, Ludmila KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti z klinické studie. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, č. 2, s. 64-67.
 413. BÜCHLER, Tomáš, Libor HANÁK, Jana SMEJKALOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem - První zkušenosti z klinické studie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 17, č. 2, s. 64-67. ISSN 0862-495X.
 414. 2003

 415. FOLDYNA, Daniel, Jan KAMELANDER, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Žádoucí a nežádoucí účinky thalidomidu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 11, s. 859-868. ISSN 0042-773X.
 416. 2002

 417. KREJČÍ, Marta a Roman HÁJEK. Klinická studie CMG 2002. Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 36-37. ISSN 0862-495X.
 418. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, A. SVOBODNÍK, Vlastimil ŠČUDLA, F. SALAJKA, M. VYTŘASOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, M. SCHÜTZOVÁ, V. KOZA, E. ŠUMNÁ, H. FRANKOVÁ, F. LEHANKA, J. GUMULEC, Y. STAVAŘOVÁ, S. CAHOVÁ, M. VRÁNOVÁ, V. DOSTÁLOVÁ, P. KESSLER, L. WALTEROVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, N. SEIFERTOVÁ, O. SLÁMA, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, V. BENČÍKOVÁ, V. NYKODÝMOVÁ, L. DUŠEK a Roman HÁJEK. Kvalita života a tolerance udržovací léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 3, s. 216-229. ISSN 0042-773X.
 419. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, S. VOSTREJŠOVÁ a V. BENČÍKOVÁ. léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapii s autologní transplantací periferních kmenových buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa nebo interferonem alfa a dexametazonem. Klinická onkologie - Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 21-27. ISSN 0862-495.
 420. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Tomáš BÜCHLER, Romana MUSILOVÁ, Pavlína VÁŇOVÁ, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Monitorování dendritických buněk a jejch podtypů v průběhu léčby nemocných s mnohočetným myelomem. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 6, s. 211-215. ISSN 0862-495X.
 421. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Retransplantace u nemocných s mnohočetným myelomem (MM) relabujícím po první autologní transplantaci (pilotní studie CMG). Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 31-35. ISSN 0862-495X.
 422. 2001

 423. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Vlastimil ŠČUDLA, Jaroslav BAČOVSKÝ, Karel INDRÁK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace hematopoetických buněk z periferní krve a následná udržovací léčba INF alfa nebo INF alfa s dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem - výsledky randomizované studie 4W České myelomové skupiny. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, Suppl 1, s. 40-47. ISSN 0042-773X.
 424. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Vladimír ŠČUDLA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace periferních hemopoetických buněk a následná udržovací terapie interferonem alfa a dexamethasonem u nemnocných s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, č. 47, s. 40-47. ISSN 0042-773X.
 425. KREJČÍ, Marta, Dana DVOŘÁKOVÁ, Eva KRAHULCOVÁ, Jiří PACHERNÍK, Jiří MAYER, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. FGF-2 abnormalities in B cell chronic lymphotic and chronic myeloid leukemias. Leukemia. 2001, č. 15, s. 228-237.
 426. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Changes in the expresion of fgfr 3 in patients with chronic myeloid leukaemia receving transplants of alogenic blood stem cells. British Journal of Haematology. USA, 2001, č. 113, s. 832-835. ISSN 1061-6128.
 427. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, V. HOFFOVÁ, J. ČERŇANSKÁ, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců -sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 47, Supplement, s. 15-28. ISSN 0042-773X.
 428. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HÖKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací při léčbě mnohočetného myelomu - přehled moderních léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 429. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMIŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HOKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních buněk v terapii mnohočetného myelomu - přehled současných možností. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 430. 2000

 431. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk KOŘÍSTEK, Andrea KŘIVANOVÁ, M. NAVRÁTIL a Zdeněk ADAM. Mobilizace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem - srovnání 3 možností stimulačních režimů. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 8, s. 439-443. ISSN 0042-773X.
 432. 1999

 433. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Z. POSPÍŠIL, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Z. KRÁL, M. NAVRÁTIL, Jiří VORLÍČEK, L. BOURKOVÁ, M. MATÝSKOVÁ, J. ADLER, J. VINKLÁRKOVÁ, Martin KLABUSAY, I. KOUTNÁ, V. HOFFOVÁ, D. SCHMITZOVÁ a E. JANOVSKÁ. Kinetika hematopoesy po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1999, roč. 138, č. 6, s. 170-177. ISSN 0008-7335.
 434. 1997

 435. KREJČÍ, Marta, M. DOUBEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Autologní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem a renální insufuciencí. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1997, roč. 43, č. 11, s. 756-758. ISSN 0042-773X.
 436. 1994

 437. NEČAS, Oldřich, Marta KREJČÍ, Vít URBANEC, Kateřina KAŇKOVÁ a Jiří KALABIS. Cold sensitivity of microtubules in yeasts. Cell Biology International. United Kingdom: Academic Press Limited, 1994, roč. 18, č. 1, s. 481. ISSN 1065-6995.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 10. 2021 21:53