FF FBDSpJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-DST_ Dějiny starověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcA01Úvod do studia dějin starověku J. Bednaříkovázk 2/0/03 1Z
FF:DSBcA02Proseminář k dějinám starověku M. Melounováz 0/2/03 1Z
FF:DSBcA03Dějiny starověkého Předního východu I L. Pechazk 2/2/03+3 1Z
FF:DSBcA22Dějiny starověkého Předního východu II L. Pechazk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 2P
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 3P
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovázk 2/2/03+3 4P
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovázk 2/2/03+3 5P
FF:DSBcA13Přechodné období mezi antikou a středověkem J. Bednaříkovázk 2/2/04+3 6P
FF:DSBcA15Interpretační seminář I M. Habajz 0/2/04 5Z
FF:DSBcA16Interpretační seminář II M. Melounováz 0/2/04 6Z
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 3P
FF:DSBcA25Topografie starověkého Říma a Itálie M. Melounovázk 0/0/04 4P
FF:DSBcA26Dějiny starověkého práva I M. Frýdekz 2/0/02 3P
FF:DSBcA27Dějiny starověkého práva II M. Frýdekzk 2/0/04 4P
FF:DSBcA28Dějiny starověkého dějepisectví M. Melounovázk 2/0/03+1 1Z
75 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pramenný jazyk

Studenti studující podle jednooborového plánu (completus) mají povinnost absolvovat 4 semestry prvního a 2 semestry druhé pramenného jazyka. Jazyk volí podle svého zaměření: latina - klasická řečtina - akkadština.

Latina a druhý pramenný jazyk
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I P. Ševčíkk 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II P. Ševčíkzk 1/1/04 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III P. Ševčíkk 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV Z. Čermáková Lukšovázk 1/1/04 4-
16 kreditů
Druhý pramenný jazyk
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB16Akkadština I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB20Četba akkadských textů I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB21Četba akkadských textů II L. Pechazk 0/4/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina a druhý pramenný jazyk
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů
Druhý pramenný jazyk
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I P. Ševčíkk 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II P. Ševčíkzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III P. Ševčíkk 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV Z. Čermáková Lukšovázk 1/1/04 --
16 kreditů
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB16Akkadština I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB20Četba akkadských textů I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB21Četba akkadských textů II L. Pechazk 0/4/04 --
16 kreditů
Akkadština a druhý pramenný jazyk
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB16Akkadština I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB20Četba akkadských textů I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB21Četba akkadských textů II L. Pechazk 0/4/04 --
16 kreditů
Druhý pramenný jazyk
Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I P. Ševčíkk 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II P. Ševčíkzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III P. Ševčíkk 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV Z. Čermáková Lukšovázk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů

Písemnictví, náboženství a filozofie starověku

Nutno získat nejméně 24 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR021The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists J. Franekz 2/0/04 3P
FF:KR022Classical Greek Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle J. Franekz 2/0/04 4P
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 5P
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 6P
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 1P
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 2P
FF:MED05Přehled antické řecké literatury I. Radovák 1/1/04 3P
FF:MED06Přehled antické římské literatury K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:RLBcB023Starověká náboženství Předního východu D. Papoušekk 1/1/04 2P
FF:RLBcB206Římské náboženství A. Chalupak 1/1/04 4P
FF:RLBcB238Řecké náboženství I. Doležalovák 1/1/04 2P
FF:RLBcB239Helénistická náboženství I. Doležalovák 1/1/04 3P
46 kreditů

Širší kulturně-historicko-archeologický kontext

Nutno získat nejméně 25 kreditů.

Nabídka předmětů vyučovaných externími odborníky (domácími nebo zahraničními) se pravidelně obměňuje.

Studijní soustředění
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB22Studijní soustředění M. Melounováz 0/20/04 --
FF:DSBcB35Podzimní škola římského práva M. Frýdekz 0/0/04 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcB03PVH v kontextu starověkých dějin N. Jaškováz 2/0/04 3-
FF:DSBcB06Doba iulsko-claudijské dynastie v zrcadle Senekova a Petroniova díla N. Jaškováz 0/2/04 --
FF:DSBcB07Reflexe antické literatury ve výtvarném umění dalších věků J. Malaníkováz 0/2/04 --
FF:DSBcB12Křesťanská zvěst na pozadí římských dějin N. Jaškováz 1/1/04 3-
FF:DSBcB15Starověká římská rodina T. Antošovskáz 1/1/04 --
FF:DSBcB19Obchod ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB21Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB24Vznik a vývoj měst ve starověku T. Štěpánekz 2/0/04 --
FF:DSBcB25Římské umění M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB27Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSBcB29Vikingové na mořích i na pevnině J. Bednaříkováz 2/0/04 --
FF:DSBcB30Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství J. Kouřilz 0/2/04 --
FF:DSBcB31Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří M. Šmerdak 2/0/04 5-
FF:DSBcB32Kultura pozdní antiky a raného křesťanství M. Pardyováz 2/0/04 --
FF:DSBcB33Dějiny Židů ve starověku T. Kvasničkovák 2/0/04 2-
FF:DSBcB34Římské trestní právo M. Frýdekk 1/1/04 --
FF:DSBcB39Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého J. Kouřilz 0/0/0 exkurze.4 --
FF:DSBcB40Starověká Sparta J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB42Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie M. Habajk 4/0/04 --
FF:DSBcB44 -- 0/0- --
FF:DSBcB46 -- 0/0- --
FF:DSBcB47Říše podél Hedvábné stezky N. Gottvaldováz 1/1/04 --
FF:DSBcB48Archeologie antické medicíny T. Alušíkk 1/0/03 --
FF:DSMB01Dějiny starověkého vojenství - Řecko J. Kouřilk 1/1/04 --
FF:DSMB24Dějiny starověkého vojenství - východní národy M. Juríkk 1/1/04 --
FF:DSMB18Pseudohistorie versus věda M. Juríkk 0/2/04 --
FF:KLA_004Řecké umění I (geometrické a archaické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KLA_005Řecké umění II (klasické a helénistické) V. Klontzazk 2/0/0 0.3 --
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Steklák 0/2/04 --
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 --
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 --
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 1-
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR020Láska a sex v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament V. Černuškovák 2/0/04 --
FF:KR030Magic in the Graeco-Roman World J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/04+1 5-
FF:LJ204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/03+1 --
FF:LJ208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 --
FF:LJ404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 6-
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ451Přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí D. Urbanovák blokově - Jedná se o přednášky a semináře hostů z ČR i ze zahraničí.4 --
FF:LJ452Letní škola klasických studií I. Radováz 0/0/03 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 1-
FF:RLB112Hebrejština I S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLB113Hebrejština II S. Pöder Innerhoferk 0/2/04 --
FF:RLBcB041Biblická archeologie D. Papoušekk 1/1/04 4-
192 kreditů

Volitelné předměty

Student musí získat 7 kreditů za volitelné předměty. Lze mezi ně započítat i přebývající kredity za povinně volitelné předměty. Jako volitelný si student může zapsat jakýkoliv předmět z celouniverzitní nabídky. Níže uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:DSBcB28Věda, technika a technologie starověku T. Antošovskáz 2/0/04 --
FF:DSMB28 -- 0/0- --
FF:KSCX01Moderní čínština pro nesinology I W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX02Moderní čínština pro neoborové studenty II W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX03Moderní čínština pro nesinology III W. Luz 0/2/04 --
FF:KSCX04Moderní čínština pro neoborové studenty IV W. Luz 0/2/04 --
FF:LgJ701Praktický kurs sanskrtu I O. Šefčíkk 1/1/04 --
FF:LgJ702Praktický kurs sanskrtu II O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:LgJ703Praktický kurs sanskrtu III O. Šefčíkk 0/2/04 --
FF:LgJ704Praktický kurs sanskrtu IV O. Šefčíkzk 0/2/04 --
FF:MED17Jazykový seminář francouzský I P. Dytrtz 1/3/05 --
FF:MED18Jazykový seminář francouzský II P. Dytrtzk 1/3/06 --
FF:MED19Jazykový seminář francouzský III P. Dytrtz 1/3/05 --
FF:MED20Jazykový seminář francouzský IV P. Dytrtzk 1/3/06 --
FF:MED23Jazykový seminář španělský I M. Maláz 1/3/05 --
FF:MED24Jazykový seminář španělský II M. Malázk 1/3/06 --
FF:MED25Jazykový seminář španělský III M. Maláz 1/3/05 --
FF:MED26Jazykový seminář španělský IV M. Malázk 1/3/06 --
FF:MED29Jazykový seminář italský I P. Tabacchiniz 1/3/05 --
FF:MED30Jazykový seminář italský II P. Tabacchinizk 1/3/06 --
FF:MED31Jazykový seminář italský III P. Tabacchiniz 1/3/05 --
FF:MED32Jazykový seminář italský IV P. Tabacchinizk 1/3/06 --
FF:MED35Jazykový seminář novořecký I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:MED36Jazykový seminář novořecký II N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 --
FF:MED37Jazykový seminář novořecký III N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:MED38Jazykový seminář novořecký IV N. Votavová Sumelidisovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr13Jazykový seminář arabštiny I D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr14Jazykový seminář arabštiny II D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
FF:MEDMgr15Jazykový seminář arabštiny III D. Čižmíkováz 1/3/05 --
FF:MEDMgr16Jazykový seminář arabštiny IV D. Čižmíkovázk 1/3/06 --
149 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSBcDISeminář k bakalářské diplomové práci I M. Melounováz 0/2/03 5P
FF:DSBcDIISeminář k bakalářské diplomové práci II M. Melounováz 0/2/07 6P
FF:DSBcDiplBakalářská diplomová práce M. Melounováz 0/0/0 0.- 6-
10 kreditů