Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. JUŘICA, Jan, Marta PELCOVÁ, Eva KREJČÍŘOVÁ, Miriam ŠTOLCOVÁ, Libor USTOHAL a Zdeněk GLATZ. Výhody a nevýhody stanovení antipsychotik v suché krevní skvrně. In 65. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2023. 2023. ISSN 1212-6845.
 2. 2022

 3. TROJAN, Vaclav, Leoš LANDA, Radovan HRIB, Jan JUŘICA, Jitka RYCHLÍČKOVÁ, Vaclav ZVONICEK, Lenka HALAMKOVA, Jan HALAMEK, Regina DEMLOVÁ, Silvie BĚLAŠKOVÁ a Jiri SLIVA. Assessment of Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) in Saliva and Blood After Oral Administration of Medical Cannabis With Respect to its Effect on Driving Abilities. Physiological Research. Praha: Akademie Ved Ceske Republiky, 2022, roč. 71, č. 5, s. 703-712. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934907.
 4. LANDA, Leoš, Vaclav TROJAN, Regina DEMLOVÁ, Jan JUŘICA a Radovan HRIB. Cannabidiol and the possibilities of its use in veterinary medicine of dogs and horses: A brief review. VETERINARNI MEDICINA. Praha: Ústav zemědělských a potrav. informací, 2022, roč. 67, č. 9, s. 455-462. ISSN 0375-8427. doi:10.17221/127/2021-VETMED.
 5. KOTOLOVÁ, Hana, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Ondřej ZENDULKA, Martina NOVÁKOVÁ, Pavla KAREŠOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Dlouhodobě působící mirtazapin – vývoj a studium nové částicové lékové formy s prodlouženým uvolňováním. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1212-6845.
 6. JUŘICA, Jan. Duální opioidní analgezie. Farmacie pro praxi - Praktické lékárenství. Olomouc: SOLEN, 2022, roč. 28, č. 1, s. 48-52. ISSN 1801-2434. doi:10.36290/lek.2022.007.
 7. JUŘICA, Jan, Roman GONĚC, Adéla BÁRTOVÁ a Jana GREGOROVÁ. Immune-Mediated Adverse Effects of Checkpoint Inhibitors: A Clinical Experience. European Pharmaceutical Journal. Warsaw: Sciendo, 2022, roč. 69, s1, s. 84-86. ISSN 2453-6725. doi:10.2478/afpuc-2022-0006.
 8. KLÁSKOVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Alena MÁCHALOVÁ, Natálie MLČŮCHOVÁ, Kateřina VYKLICKÁ, Petra BRENEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Ondřej ZENDULKA. In vivo and in vitro effects of salidroside on liver cytochrome P450. In 19th International Medical Postgraduate Conference, From Bench to Bedside in PhD Research Projects. 2022.
 9. JUŘICA, Jan. Léčba kašle u dětí a dospělých. Profi-Medicína, odborné fórum pracovníků ve zdravotnictví. Praha: A 11 s.r.o., 2022, roč. 2022, č. 2022, s. 4-6. ISSN 2571-2527.
 10. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Helena ŠIPROVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jan JUŘICA, Ivan ŘIHÁČEK, Eva TÁBORSKÁ, Miroslav SOUČEK a Ondřej PEŠ. Longitudinal monitoring of hair cortisol using liquid chromatography-mass spectrometry to prevent hypercortisolism in patients undergoing glucocorticoid replacement therapy. THERAPEUTIC DRUG MONITORING. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2022, roč. 44, č. 3, s. 438-447, 11 s. ISSN 0163-4356. doi:10.1097/FTD.0000000000000946.
 11. PELCOVÁ, Marta, Jan JUŘICA, Radka VAŇUŠANÍKOVÁ, Ondřej PEŠ a Zdeněk GLATZ. Olanzapine concentrations in dried blood spot vs. plasma. 2022.
 12. KOTOLOVÁ, Hana, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Ondřej ZENDULKA, Martina NOVÁKOVÁ, Pavla KAREŠOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Parenteral depot dosage forms in psychiatry and the development of a new particulate dosage form of mirtazapine. In 70th Czech-Slovak Pharmacological Days. 2022. ISSN 2453-6725. doi:10.2478/afpuc-2022-0008.
 13. PELCOVÁ, Marta, Eva KREJČÍŘOVÁ, Miriam ŠTOLCOVÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Pharmacokinetic profiling via dried blood spot sampling method. In Synthesis and Analysis of Drugs. 2022.
 14. PELCOVÁ, Marta, Eva KREJČÍŘOVÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Pharmacokinetic profiling via dried blood spot sampling method. In Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2022. 2022.
 15. KOTOLOVÁ, Hana, Ivan KUSHKEVYCH, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Martina NOVÁKOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Studium střevního mikrobiomu po podání klozapinu u laboratorních potkanů – pilotní projekt. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1212-6845.
 16. KLÁSKOVÁ, Eva, Markéta STRAKOŠOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. The effect of potential carcinogen harman on selected cytochrome P450 enzymes in rats. In 27th Interdisciplinary Toxicology Conference. 2022. ISSN 2571-113X.
 17. KLÁSKOVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Rajamanikkam KAMARAJ, Petr PÁVEK a Ondřej ZENDULKA. The Effect of Salidroside on Liver Cytochrome P450. In 70th Czech-Slovak Pharmacological Days. 2022. ISSN 2453-6725. doi:10.2478/afpuc-2022-0008.
 18. KLÁSKOVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Przemysław DANEK, Władysława Anna DANIEL a Ondřej ZENDULKA. Změna metabolické aktivity CYP1A2, CYP2A1 a CYP2C6 po subchronické aplikaci salidrosidu in vivo. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1212-6845.
 19. 2021

 20. GAJDOŠOVÁ, Markéta, David VETCHÝ, Jan MUSELÍK, Jan GAJDZIOK, Jan JUŘICA, M. VETCHÁ, K. HAUPTMAN a V. JEKL. Bilayer mucoadhesive buccal films with prolonged release of ciclopirox olamine for the treatment of oral candidiasis: In vitro development, ex vivo permeation testing, pharmacokinetic and efficacy study in rabbits. International Journal of Pharmaceutics. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2021, roč. 592, JAN 5 2021, s. 1-12. ISSN 0378-5173. doi:10.1016/j.ijpharm.2020.120086.
 21. BÍLEK, Ondřej, Miloš HOLÁNEK, Jan JUŘICA, Sona STEPANKOVA, Jiri VASINA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Simona BOŘILOVÁ, Tomáš KAZDA, Igor KISS a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Drug interaction profile of TKI alectinib allows effective and safe treatment of ALK plus lung cancer in the kidney transplant recipient. International Immunopharmacology. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2021, roč. 99, October 2021, s. 1-6. ISSN 1567-5769. doi:10.1016/j.intimp.2021.108012.
 22. KLÁSKOVÁ, Eva, Markéta STRAKOŠOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Harman inhibuje CYP3A1, CYP2B, CYP2C11 a CYP2D1/2 v potkaním modelu. In 65. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 2021.
 23. VOHLÍDALOVÁ, Eva, Markéta STRAKOŠOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Harmane reduces the activity of CYP2D1/2, CYP2B1, CYP2C11 and CYP3A1 after subchronic administration in rats. In Studentská vědecká konference MUNI PHARM 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9870-1.
 24. JUŘICA, Jan. Mukoaktivní léčiva jako podpůrná terapie zánětlivých onemocnění dýchacích cest. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2021, roč. 2021, č. 1, s. 1-6. ISSN 2533-6878.
 25. KUBINYIOVÁ, Lenka, Ondřej PEŠ, Josef KUČERA, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Pavel ŠMAK a Petr TÁBORSKÝ. Sensitive determination of tetracycline antibiotics by liquid chromatography with fluorescence and mass spectrometric detection. In 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2021. ISBN 978-80-88195-25-2.
 26. JUŘICA, Jan. Snášenlivost antidepresiv, jejich multimodální působení a mechanismy jejich nežádoucích účinků. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2021, roč. 22, č. 3, s. 150-156. ISSN 1213-0508.
 27. JUŘICA, Jan a Marta PELCOVÁ. Stanovení hladiny psychofarmak metodou suché krevní skvrny- proveditelné v reálné praxi? In 63. ČESKO-SLOVENSKÁ VIRTUÁLNÍ PSYCHOFARMAKOLOGIKÁ KONFERENCE; Křižovatky v Psychofarmakologii. 2021. ISSN 1211-7579.
 28. PELCOVÁ, Marta, Radka VAŇUŠANÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Stanovení matricových efektů LC-MS analýzy olanzapinu v biologických vzorcích. In 22. Škola hmotnostní spektrometrie, 2021. 2021.
 29. VOHLÍDALOVÁ, Eva, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv harmanu na metabolickou aktivitu vybraných enzymů cytochromů P450 u potkana. In 63. Česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference, Křižovatky v Psychofarmakologii. 2021. ISSN 1211-7579.
 30. KLÁSKOVÁ, Eva, Tomáš HAMMER, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv salidrosidu na metabolickou aktivitu vybraných enzymů cytochromu P450 in vitro. In Květinův den - Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů. 2021. ISBN 978-80-263-1653-4.
 31. KLÁSKOVÁ, Eva, Markéta STRAKOŠOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. 1. místo v doktorandské sekci 65. Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita, 2021.
 32. 2020

 33. JUŘICA, Jan. Biofarmaceutické a farmakokinetické lékové interakce u pacientů ve vyšším věku. Farmakoterapeutická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 5, č. 5, s. 518-524. ISSN 2533-6878.
 34. MÁCHAL, Jan, Ota HLINOMAZ, Katarína KOSTOLANSKÁ, Ondřej PEŠ, Alena MÁCHALOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Zuzana MOŤOVSKÁ a Jan JUŘICA. CYP2C19 and CYP3A4 activity and ADP-induced platelet reactivity in prasugrel- or ticagrelor-treated STEMI patients: monocentric study in PRAGUE-18 trial participants. Xenobiotica. Abingdon, UK: Taylor & Francis Group, 2020, roč. 50, č. 8, s. 929-938. ISSN 0049-8254. doi:10.1080/00498254.2020.1731625.
 35. JUŘICA, Jan. Interakce léčiv se zaměřením na vybrané lékové skupiny v kardiologii. Kardiologická revue. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 22, č. 3, s. 97-102. ISSN 1212-4540.
 36. LANDA, Leoš, Jan JUŘICA, Lumír Ondřej HANUŠ, Radovan HŘIB, Monika PECHÁČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Ondřej SLÁMA, Jiří SLÍVA, Jan ŠALOUN, Alexandra ŠULCOVÁ a Tomáš ZÁBRANSKÝ. Léčebné konopí v současné medicínské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 144 s. ISBN 978-80-247-3967-0.
 37. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela PŘIBYL DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Markéta STRAKOŠOVÁ, Ondřej PEŠ a Jan JUŘICA. Lycopene increases metabolic activity of rat liver CYP2B, CYP2D and CYP3A. Pharmacological Reports. Heidelberg: Springer, 2020, roč. 72, č. 1, s. 156-165. ISSN 1734-1140. doi:10.1007/s43440-019-00007-y.
 38. PELCOVÁ, Marta, Radka VAŇUŠANÍKOVÁ, Jan JUŘICA, Libor USTOHAL a Zdeněk GLATZ. Optimalizace LC-MS stanovení olanzapinu. In 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2020. ISBN 978-80-88195-18-4.
 39. LANDA, Leoš, Jan JUŘICA, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Selected chapters from general pharmacology for students of general medicine and dentistry at MF MU. Brno, 2020.
 40. JUŘICA, Jan. Specifika farmakoterapie ve stáří. Remedia. Praha: Medical Tribune CZ, s.r.o., 2020, roč. 30, č. 2020, s. 344-348. ISSN 0862-8947.
 41. JUŘICA, Jan a Marta PELCOVÁ. Stanovení olanzapinu a jeho demethylovaného metabolitu v séru pro klinické experimentální využití. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2020.
 42. DEMLOVÁ, Regina, Miroslav TURJAP, Ondřej PEŠ, Katarína KOSTOLANSKÁ a Jan JUŘICA. Therapeutic Drug Monitoring of Sunitinib in Gastrointestinal Stromal Tumors and Metastatic Renal Cell Carcinoma in Adults-A Review. THERAPEUTIC DRUG MONITORING. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2020, roč. 42, č. 1, s. 20-32. ISSN 0163-4356. doi:10.1097/FTD.0000000000000663.
 43. 2019

 44. PELCOVÁ, Marta, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Andrea CELÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. A snapshot of amino acid profile in schizophrenia: capillary electrophoresis time-of-flight mass spectrometry study. In International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques, ITP2019. 2019.
 45. CELÁ, Andrea, Marta PELCOVÁ, Jan JUŘICA, Michal JEŠETA a Zdeněk GLATZ. Amino acid analysis by capillary electrophoresis with fluorescence detection: Applications in finding biomarkers of schizophrenia and in human embryo viability assessment. In 26th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2019), 2019. 2019.
 46. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Ondřej PEŠ, Ondřej ZENDULKA, Jan MÁCHAL a Jan JUŘICA. Determination of lansoprazole, 5-hydroxylansoprazole, and lansoprazole sulfone in human plasma for CYP2C19 and CYP3A4 phenotyping. Chemical Papers. Slovenská akadémia vied, 2019, roč. 73, č. 12, s. 2955-2963. ISSN 2585-7290. doi:10.1007/s11696-019-00682-4.
 47. JUŘICA, Jan. Duální opioidní analgezie – teorie a praxe. In 69. Česko-slovenské farmakologické dny. 2019.
 48. JUŘICA, Jan. Duální opioidní analgezie – teorie a praxe. In 69. Česko-slovenské farmakologické dny. 2019.
 49. JUŘICA, Jan. Lékové interakce v gastroenterologii. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 14, s. 48-52. ISSN 1805-398X.
 50. JUŘICA, Jan. Lékové interakce v gastroenterologii. Acta medicinae, ERA Média s.r.o., 2019, roč. 2019, č. 14, s. 48-52. ISSN 1805-398X. 2019.
 51. JUŘICA, Jan. Stabilizovaná hyaluronová kyselina non‑animálního původu (NASHA) pro intraartikulární podání − profil přípravku Durolane. Remedia. Remedia s.r.o., 2019, roč. 29, č. 6, s. 536–542., 6 s. ISSN 0862-8947.
 52. JUŘICA, Jan a Monika HOLUBOVÁ. Stanovení mirtazapinu a desmethylmirtazapinu v lidském a potkaním séru. In 69. Česko-slovenské farmakologické dny. 2019.
 53. JUŘICA, Jan. Stanovení mirtazapinu v séru pomocí HPLC s fluorescenční detekcí. In 61. Česko-slovenská neuropsychofarmakologická konference. 2019. ISSN 1211-7579.
 54. JUŘICA, Jan, Regina DEMLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Výuka farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lélařství na LF MU. In 69. Česko-slovenské farmakologické dny. 2019.
 55. 2018

 56. MÁCHAL, Jan, Ota HLINOMAZ, Katarína KOSTOLANSKÁ, Ondřej PEŠ, Alena MÁCHALOVÁ a Jan JUŘICA. CYP2C19 and CYP3A4 Activity and ADP-induced Platelet Reactivity in Patients with STEMI Treated by Prasugrel or Ticagrelor. In 86th European Atherosclerosis Society Congress. 2018. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.246.
 57. JUŘICA, Jan, Sabína SEDLAČKOVÁ, Katarína KOSTOLANSKÁ a Ondřej PEŠ. DETERMINATION OF LANSOPRAZOLE AND ITS METABOLITES IN HUMAN SERUM FOR PHENOTYPIZATION OF CYP2C19 AND CYP3A4. In 16th Czech - Slovak Spectroscopic Conference. 2018. ISBN 978-80-88195-06-1.
 58. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Ondřej ZENDULKA, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Ondřej PEŠ, Jan DUŠEK, Alejandro CARAZO, Iveta ZAPLETALOVÁ, Nataša HLAVÁČOVÁ a Petr PÁVEK. Effect of Endocannabinoid Oleamide on Rat and Human Liver Cytochrome P450 Enzymes in In Vitro and In Vivo Models. Drug Metabolism and Disposition. Bethesda: AMER SOC PHARMACOLOGY EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, 2018, roč. 46, č. 6, s. 913-923. ISSN 0090-9556. doi:10.1124/dmd.117.079582.
 59. TÁBORSKÝ, Petr, Josef KUČERA, Jan JUŘICA a Ondřej PEŠ. Heavy water enhancement of fluorescence signal in reversed-phase liquid chromatography. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES. Amsterdam: Elsevier, 2018, roč. 1092, AUG 15 2018, s. 7-14. ISSN 1570-0232. doi:10.1016/j.jchromb.2018.05.037.
 60. LANDA, Leoš, Jan JUŘICA, Jiri SLIVA, Monika PECHACKOVA a Regina DEMLOVÁ. Medical cannabis in the treatment of cancer pain and spastic conditions and options of drug delivery in clinical practice. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2018, roč. 162, č. 1, s. 18-25. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.007.
 61. JUŘICA, Jan. Methylenová modř. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2018, roč. 28, č. 3, s. 264-265, 267-271, 7 s. ISSN 0862-8947.
 62. JUŘICA, Jan. Methylenová modř. Remedia, Praha: Medical Tribune, 2018, roč. 28, č. 3, s. 264-265, 267-271. ISSN 0862-8947. 2018.
 63. KOZÁKOVÁ, Šárka, Roman GONĚC, Jitka RYCHLÍČKOVÁ a Jan JUŘICA. Nejčastější lékové interakce u protinádorových léčiv. Onkologie. Solen s.r.o., 2018, roč. 12, č. 6, s. 283-286. ISSN 1802-4475.
 64. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Ondřej PEŠ, Jan JUŘICA, Lenka SOUČKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Stanovení celkového sunitinibu pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. In 19. Česká konference klinické farmakologie 23. Česká konference TDM 21. Česká konference DURG. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 65. JUŘICA, Jan, Miroslav TURJAP a Regina DEMLOVÁ. Terapeutické monitorování sunitinibu. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 13, s. 12-16. ISSN 1805-398X.
 66. JUŘICA, Jan, Júlia DÚHOVÁ a Michal KÝR. Ursodeoxycholic acid in oncology patients – clinical experience. 2018.
 67. 2017

 68. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Analysis of amino acids in human plasma of patients with schizophrenia by means of CE-LIF method. In 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC2017 Prague). 2017.
 69. JUŘICA, Jan, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Katarína TABIOVÁ, Lea JEDONKOVÁ a Milan ŠENKÝŘ. Atlas Léčivých rostlin. 2017. In Atlas of medicinal plants. Lékařská fakulta, 2017.
 70. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jan SCHEJBAL, Jan JUŘICA, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. CE-C4D method for determination of beta-secretase activity as a tool for unbiased screening of potential drugs for patients suffering from Alzheimer’s disease. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2017). 2017.
 71. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Development of CE-LIF method for analysis of amino acids in human plasma of patients suffering from schizophrenia. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2017). 2017.
 72. JUŘICA, Jan a Radek KROUPA. Farmakoterapie dráždivého tračníku. In Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2017. s. 194, 196-201, 7 s. ISSN 2336-4998.
 73. JUŘICA, Jan a Radek KROUPA. Farmakoterapie dráždivého tračníku. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2017, roč. 13, č. 2, s. 52-59. ISSN 1801-2434.
 74. JUŘICA, Jan. Farmakoterapie dráždivého tračníku. Praktické lékárenství, Olomouc: Solen, 2017, roč. 13, č. 2, s. 52-59. ISSN 1801-2434. 2017.
 75. JUŘICA, Jan. Farmakoterapie kašle ve zkratce. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2017, roč. 13, č. 1, s. 12-17. ISSN 1801-2434.
 76. SVOBODOVÁ, Olga, Miroslav TURJAP a Jan JUŘICA. Interakce léčiv prodlužujících QT interval. Acta Mediciane. ERA média, s.r.o., 2017, 11/2017, s. 16-19. ISSN 1805-398X.
 77. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Interakce oleamidu s biotransformačním systémem cytochromu P450 u potkana. In 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017.
 78. JUŘICA, Jan. Kyselina acetylsalicylová - galenické faktory ovlivňující antiagregační účinek. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2017, roč. 27, č. 4, s. 377-380, 382, 5 s. ISSN 0862-8947.
 79. JUŘICA, Jan. Kyselina acetylsalicylová - galenické faktory ovlivňující antiagregační účinek. Remedia, Praha: Medical Tribune, 2017, roč. 27, č. 4, s. 377-380, 382. ISSN 0862-8947. 2017.
 80. JUŘICA, Jan, Katarína KOSTOLANSKÁ, Ondřej PEŠ, Ota HLINOMAZ a Jan MÁCHAL. METABOLIC RATIOS OF LANSOPRAZOLE TO 5-HYDROXYLANSOPRAZOLE AND LANSOPRAZOLE TO LANSOPRAZOLE SULFONE FOR PREDICTION OF CYP2C19 AND CYP3A4 METABOLIC ACTIVITY. 2017.
 81. JUŘICA, Jan. Pacient se suchým kašlem v lékárně. Alergie. Praha: Tigis, 2017, roč. 19, č. 1, s. 57-59. ISSN 1212-3536.
 82. JUŘICA, Jan. Pacient se suchým kašlem v lékárně. Alergie, Praha: Tigis, 2017, roč. 19, č. 1, s. 57-59. ISSN 1212-3536. 2017.
 83. LUKÁŠOVÁ, Ivana, Jan MUSELÍK, David VETCHÝ, Jan GAJDZIOK, Markéta GAJDOŠOVÁ, Jan JUŘICA, Zdeněk KNOTEK, Karel HAUPTMAN a Vladimír JEKL. Pharmacokinetics of Ciclopirox Olamine after Buccal Administration in Rabbits. Current Drug Delivery. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2017, roč. 14, č. 1, s. 99-108. ISSN 1567-2018. doi:10.2174/1567201813666160502142856.
 84. JUŘICA, Jan. Virostatika u chřipky, respiračních a herpetických onemocnění. Alergie. Praha: Tigis, 2017, roč. 19, č. 3, s. 203-210. ISSN 1212-3536.
 85. JUŘICA, Jan. Virostatika u chřipky, respiračních a herpetických onemocnění. Alergie, Praha: Tigis, 2017, roč. 19, č. 3, s. 203-210. ISSN 1212-3536. 2017.
 86. 2016

 87. JUŘICA, Jan, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Bile Acids, Nuclear Receptors and Cytochrome P450. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S427"-"S440", 14 s. ISSN 0862-8408.
 88. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Miroslav TURJAP, Alexandra ŠULCOVÁ, Lumír HANUŠ a Jan JUŘICA. Cannabinoids and Cytochrome P450 Interactions. Current Drug Metabolism. Sharjah: Bentham Science Publishers B.V., 2016, roč. 17, č. 3, s. 206-226. ISSN 1389-2002. doi:10.2174/1389200217666151210142051.
 89. TURJAP, Miroslav, Ondřej ZENDULKA, Zdeněk GLATZ, Stanislav BREJCHA, Aleš MÁDR a Jan JUŘICA. Determination of Caffeine and its Metabolites in Saliva and Urine as a Measure of CYP1A2 Metabolic Activity. Current Pharmaceutical Analysis. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2016, roč. 12, č. 4, s. 325-332. ISSN 1573-4129. doi:10.2174/1573412912666151119212608.
 90. JUŘICA, Jan, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. ENDOCANNABINOID SYSTEM AND PHARMACOKINETICS OF PSYCHOTROPIC DRUGS. In 66. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 91. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Michaela SABOVÁ, Petr ŠVÉDA, Lucie HÝŽOVÁ a Marta FARKOVÁ. Farmakokinetická interakce metamfetaminu s etanolem v preklinickém experimentu. In 66. Česko-slovenské farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 92. JUŘICA, Jan. Farmakometabolomika v psychiatrii. In 66. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 93. JUŘICA, Jan. Farmakoterapie kašle ve zkratce. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 13, č. 5, s. 268-270,272,274, 5 s. ISSN 1214-8687.
 94. JUŘICA, Jan. Farmakoterapie kašle ve zkratce. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 306-311. ISSN 1213-0494.
 95. SÁNDOR, Roman, Adam MIDLIK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. Identification of metabolites of selected benzophenanthridine alkaloids and their toxicity evaluation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 121, "neuvedeno", s. 174-180. ISSN 0731-7085. doi:10.1016/j.jpba.2016.01.024.
 96. JUŘICA, Jan a Tereza KOUPÁ. Rozchodnice růžová a její neuropsychotropní účinky. Česká a slovenská farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 65, č. 3, s. 87-93. ISSN 1210-7816.
 97. JUŘICA, Jan. Rozchodnice růžová a její neuropsychotropní účinky. Česká a slovenská farmacie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 65, č. 3, s. 87-93. ISSN 1210-7816. 2016.
 98. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Hana KOSTKOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 99. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 100. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Roman ŘEMÍNEK a Jan JUŘICA. The Effect of (-)-Linalool on the Metabolic Activity of Liver CYP Enzymes in Rats. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S499"-"S504", 6 s. ISSN 0862-8408.
 101. SÁNDOR, Roman, Adam MIDLÍK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. Toxicita metabolitov benzo[c]fenantridinových alkaloidov. In Květinův den - Seminář mladých farmakologů a toxikologů, 6. ročník, 2016. 2016.
 102. JUŘICA, Jan. Ursodeoxycholová kyselina. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2016, roč. 26, č. 6, s. 529-535. ISSN 0862-8947.
 103. JUŘICA, Jan. Ursodeoxycholová kyselina. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 70, č. 5, s. 457-462. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2016457.
 104. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv hlavních obsahových látek Crocus sativus L. na metabolickou aktivitu vybraných CYP enzymů u potkana. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 105. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. Vliv linaloolu na metabolickou aktivitu CYP2A, CYP2B, CYP3A, CYP2C11 a jeho anxiolytický potenciál u potkana. In Květinův den - Seminář mladých farmakologů a toxikologů, 6. ročník. 2016.
 106. JUŘICA, Jan, Kristýna NOSKOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Vliv safranalu jako hlavní obsahové látky Crocus sativus na hydroxylace testosteronu jako markerové reakce metabolické aktivity enzymů CYP2A, CYP2B, CYP2C a CYP3A. In 58. česko-slovenská neuropsychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 107. 2015

 108. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Miroslav TURJAP a Ondřej ZENDULKA. Can Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in the Rat? Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 4, s. "S453"-"S458", 6 s. ISSN 0862-8408.
 109. JUŘICA, Jan. Can Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in the Rat? Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 4, s. "S453"-"S458". ISSN 0862-8408. 2015. doi:10.33549/PHYSIOLRES.933203.
 110. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Miroslav TURJAP a Ondřej ZENDULKA. Can the Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in Rat? In 65. Farmakologické dny. 2015.
 111. JUŘICA, Jan, Miroslav TURJAP a Kristýna NOSKOVÁ. Dextromethorphan as a Probe Drug for CYP2D6 and CYP3A4 Phenotyping. In Xin Wang. Dextromethorphan: Pharmacology, Clinical Uses and Health Effects. New York: Nova Science Publishers, 2015. s. 137-151. Nova Biomedical. ISBN 978-1-63484-024-8.
 112. JUŘICA, Jan. Dextromethorphan as a Probe Drug for CYP2D6 and CYP3A4 Phenotyping. 2015.
 113. JUŘICA, Jan. Interakce azolových antimykotik. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 22-25. ISSN 1805-398X.
 114. JUŘICA, Jan. Interakce azolových antimykotik. Acta medicinae, Brno: ERA Média, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 22-25. ISSN 1805-398X. 2015.
 115. TURJAP, Miroslav, Jan JUŘICA a Regina DEMLOVÁ. Možný klinický přínos terapeutického monitorování hladin imatinibu v onkologii. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 2, s. 105-111. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015105.
 116. JUŘICA, Jan a Miroslav TURJAP. Nimesulid- lékový profil. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 2015, č. 17, s. 65-70. ISSN 1212-4184.
 117. JUŘICA, Jan. Nimesulid- lékový profil. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 2015, č. 17, s. 65-70. ISSN 1212-4184. 2015.
 118. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. The Effect of Safranal on the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in Rat. In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 119. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. The effect of tolbutamide on the biotransformation of phenacetine - interaction of marker substrates? In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 120. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Jan JUŘICA. The induction of CYP3A and CYP2C11 activities in rat liver by natural carotenoid lycopene. In ICCP450 Tokyo 2015 - 19th International Conference on Cytochrome P450. 2015.
 121. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA, Miroslav TURJAP a Jan JUŘICA. THE INFLUENCE OF CAROTENOID LYCOPENE ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP2A, CYP3A, CYP2B AND CYP2C11 IN RAT. In 65. Farmakologické dny. 2015.
 122. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Ewa BROMEK a Ondřej ZENDULKA. Vliv krocinu a safranalu na metabolickou aktivitu CYP enzymů u potkana. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1212-6845.
 123. NOSKOVÁ, Kristýna, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. VLIV TOLBUTAMIDU NA METABOLIZACI FENACETINU JAKO MARKERU METABOLICKÉ AKTIVITY CYP1A2. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1212-6845.
 124. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv vybraných kanabinoidních látek na metabolickou aktivitu cytochromu P450 u potkana. In 57. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579.
 125. 2014

 126. TURJAP, Miroslav, Ondřej ZENDULKA, Zdeněk GLATZ, Aleš MÁDR, Stanislav BREJCHA a Jan JUŘICA. Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 133-134. ISBN 978-80-244-3950-1.
 127. TURJAP, Miroslav, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. DETERMINATION OF TESTOSTERONE AND ITS 5 METABOLITES IN THE INCUBATION MEDIA AS A MEASURE OF CYTOCHROME P450 METABOLIC ACTIVITY. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 270-273. ISBN 978-80-904959-2-0.
 128. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Jan JUŘICA, Kristýna NOSKOVÁ, Martin BĚHAL a Ondřej ZENDULKA. Effect of Crocin and Fluoxetine on CYP2C6 in vivo Metabolic Activity Its Protein Levels in Rat Liver Microsomes. In CEITEC Annual Conference. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 129. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Jan JUŘICA. Farmakokinetické interakce metamfetaminu a alkoholu. In 56. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014.
 130. JUŘICA, Jan. Farmakologické možnosti v léčbě kašle. Vox pediatriae. Praha: Medix, 2014, roč. 14, č. 8, s. 19-23. ISSN 1213-2241.
 131. MIDLIK, Adam, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Ivana KUŠNYEROVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. HPLC-MS Identification of Metabolites of Selected Benzophenanthridine Alkaloids by Rat Liver Microsomes. In Vítězslav Otruba, Michaela Vašinová Galiová. Book of Abstracts European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014. s. 205-474. ISBN 978-80-905704-1-2.
 132. JUŘICA, Jan. Léčiva v terapii kašle - současné možnosti a nové molekuly ve vývoji. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Geum, 2014, roč. 11, 3-4, s. 30-34. ISSN 1802-0518.
 133. MIDLIK, Adam, Roman SÁNDOR, Kristýna NOSKOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. LIQUID CHROMATOGRAPHIC MASS SPECTROMETRIC DETECTION OF METABOLITES OF MINOR BENZO[C]PHENANTHRIDINE ALKALOIDS. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. CECE 2014: 11TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY MEETING ON BIOANALYSIS. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. s. 329-332. ISBN 978-80-904959-2-0.
 134. PELCOVÁ, Marta, Monika LANGMAJEROVÁ, Eliška CVINGRÁFOVÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Nonaqueous capillary electrophoresis of dextromethorphan and its metabolites. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. 2014, roč. 37, č. 19, s. 2785-2790. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201400582.
 135. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Kateřina KONEČNÁ a Ondřej ZENDULKA. Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1212-6845.
 136. JUŘICA, Jan, Miroslav TURJAP, Ondřej ZENDULKA, Stanislav BREJCHA a Gabriela DOVRTĚLOVÁ. Stanovení fenotypu CYP1A2 in vivo pomocí kofeinu pro klinické aplikace. In 56. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, 2014. 2014. ISSN 1211-7579.
 137. TURJAP, Miroslav a Jan JUŘICA. TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ QUETIAPINU. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 110, č. 2, s. 75-81. ISSN 1212-0383.
 138. NOSKOVÁ, Kristýna, Michaela SABOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF METHAMPHETAMINE ON THE BIOTRANSFORMATION OF ACUTE ADMINISTRATION OF ALCOHOL IN RATS. In CEITEC Annual Conference. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 139. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Kristýna NOSKOVÁ, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA a Ondřej ZENDULKA. Vliv oleamidu na metabolickou aktivitu CYP2C6 a fagocytární aktivitu potkana. In Květinův den - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. 2014.
 140. 2013

 141. PINDUROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ, Jan JUŘICA a Antonín PAVELKA. Alternative Reliable Method for Cytochrome P450 2D6 Poor Metabolizers Genotyping. Molecular Biotechnology. Totowa: Humana Press, 2013, roč. 53, č. 1, s. 29-40. ISSN 1073-6085. doi:10.1007/s12033-012-9510-2.
 142. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŠULCOVÁ. Crocin increases metabolic activity of CYP2C6. In 10 th International ISSX MEETING. 2013.
 143. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Gabriela DOVRTĚLOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Differential role of central and peripheral D2 receptors in the regulation of CYP metabolic activity. In 10th International ISSX meeting in Toronto 2013. 2013.
 144. JUŘICA, Jan a Alexandra ŽOURKOVÁ. Dynamics and persistence of CYP2D6 inhibition by paroxetine. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 38, č. 4, s. 294-300. ISSN 0269-4727. doi:10.1111/jcpt.12042.
 145. JUŘICA, Jan. Endocannabinoid system and pharmacokinetics of psychotropic drugs. In 55. Česko- Slovenská Neuropsychofarmakologická konference. 2013. ISSN 1211-7579.
 146. MIDLIK, Adam, Kristýna PĚNČÍKOVÁ, Ivana KUŠNYEROVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY OF SELECTED BENZOPHENANTHRIDINE ALKALOIDS INCUBATED WITH RAT LIVER MICROSOMES. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, Special Issue, Supplement 3, s. S405-S406, 2 s. ISSN 0009-2770.
 147. JUŘICA, Jan. Moderní terapie kašle. Pediatrie pro praxi. Solen, s r.o., 2013, roč. 14, č. 1, s. 30,32,34,36,38, 5 s. ISSN 1213-0494.
 148. TURJAP, Miroslav a Jan JUŘICA. Terapeutické monitorování klozapinu a olanzapinu. Psychiatrie.Časopis pro moderní psychiatrii. Praha, 2013, roč. 17, č. 2, s. 80-85. ISSN 1211-7579.
 149. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Jakub ŠMÍD a Miroslav TURJAP. Vplyv krocinu na metabolickú aktivitu enzymatického systému cytochrómu P450 u potkana. In 55.cesko slovenská neuropsychofarmakologická konference,. 2013. ISSN 1211-7579.
 150. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Vplyv raklopridu na metabolickú aktivitu CYP v závislosti na sposobe podania. In 57. studentská vedecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.
 151. JUŘICA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Miroslav TURJAP, Ondřej ZENDULKA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy speciální receptury léčivých přípravků. 2013. vyd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2013. 54 s. ISSN 1801-6103.
 152. 2012

 153. SABOVÁ, Michaela, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Biotransformation of alcohol is increased by systemic administration of methamphetamine. In (2012). Abstracts from the 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Stockholm, Sweden, 3–7 June 2012. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 15, pp 1-271. doi:10.1017/S1461145712000508. 2012. ISSN 1469-5111. doi:10.1017/S1461145712000508.
 154. JUŘICA, Jan, Žaneta JURČKOVÁ a Ondřej ZENDULKA. DETERMINATION OF ENDOCANNABINOIDS 2-ARACHIDONOYLGLYCEROL AND ANANDAMIDE IN HUMAN SERUM. In Foret F. CECE 2012 : 9th international interdisciplinary meeting on bioanalysis. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2012. s. 261-265. ISBN 978-80-904959-1-3.
 155. JUŘICA, Jan a Ladislav HOSÁK. Farmakogenetika v psychiatrii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2012, roč. 2012, č. 14, s. 10-16. ISSN 1212-4184.
 156. ZENDULKA, Ondřej a Jan JUŘICA. Korelace genotypu a fenotypu vybraných isoforem CYP450, klinické důsledky. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2012. ISSN 1211-7579.
 157. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Ondřej SLANAŘ, Ivana PALČÍKOVÁ, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. ne] Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anxiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí. Česká neuropsychofarmakologická společnost, 2012.
 158. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRUSTOVA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Relevance of CYP2D6 variability in first-episode schizophrenia patients treated with risperidone. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2012, roč. 33, č. 2, s. 236-244. ISSN 0172-780X.
 159. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Ondřej ZENDULKA. Serum dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio for CYP2D6 phenotyping in clinical practice. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 37, č. 4, s. 486-490. ISSN 0269-4727. doi:10.1111/j.1365-2710.2012.01333.x.
 160. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Stanoení fenotypu a genotypu CYP2D6 s ohledem na predikci terapeutické odpovědi u prvních epizod schizofrenie. In PharmAround 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6008-1.
 161. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Systémová premedikace metamfetaminem zrychluje metabolismus ethanolu u potkana. In 62, Farmakologické dni. 2012. ISBN 978-80-8143-020-6.
 162. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. SYSTÉMOVÉ PODANIE METAMFETAMÍNU ZVYŠUJE BIOTRANSFORMÁCIU PERORÁLNE PODÁVANÉHO ETANOLU. Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Tribun EU, 2012, roč. 2, 31.5.2012, s. 20, 1-26.
 163. ZENDULKA, Ondřej, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Michal MACHALÍČEK, Petr ŠVÉDA, Marta FARKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of methamphetamine on biotransformation of ethanol: pilot study. Acta Facultatis Pharmaceuticae Univesitatis Comenianae. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-71. ISSN 0301-2298. doi:10.2478/v10219-012-0026-4.
 164. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, ZRŮSTOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Vliv genotypu a fenotypu CYP2D6 na úspěšnost a snášenlivost terapie risperidonem u prvních epizod schizofrenie. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.
 165. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA a Jan JUŘICA. VPLYV BUPROPIONU NA METABOLICKÚ AKTIVITU IZOFORMY 2D2 CYTOCHRÓMU P450. In 54. česko-slovenskoa psychofarmakologicka konference, Psychiatrie, 16, Suppl. 1/2012. 2012.
 166. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Oldřich SLANAŘ, Ivana PALČÍKOVÁ, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anwiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konfrence. 2012. ISSN 1211-7579.
 167. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Oldřich SLANAŘ, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Vztah polymorfizmu genů CYP2D6 a MDR1 při léčbě mentálních bulimií a anxiózních poruch paroxetinem. In 54. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2012. ISSN 1211-7579.
 168. 2011

 169. BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRŮSTOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Aktivita CYP2D6 u pacientů léčených risperidonem. Česká a slovenská psychiatrie. 2011, roč. 107, č. 6, s. 327–334. ISSN 1212-0383.
 170. PINDUROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ a Jan JUŘICA. Automatization of CYP2D6 genotyping in patients under paroxetine treatment. 2011.
 171. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. CYP2D6 phenotype and genotype determination with respect to prediction of therapeutic response in first episode schizophrenia treatment. In The 61th Czech-Slovak Pharmacological days and EPHAR symposium. 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
 172. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Eva PINDUROVÁ, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŠULCOVÁ. CYP2D6 phenotyping in clinical practice: serum or urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio? In Andrew W. Munro, David Leys. 17th International Conference on Cytochrome P450. Bologna: Medimond, 2011. s. 39-42. ISBN 978-88-7587-616-6.
 173. SABOVÁ, Michaela, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Does the concentration of intracerebrally administered cannabinoid CB1/2 receptor influence the hepatic metabolic activity of rat CYP1A2? 2011. ISBN 978-80-7399-770-0.
 174. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Michaela SABOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of combined treatment with cognitive enhancer memantine and antidepressant fluoxetine on CYP2D2 metabolic activity in rats. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2011, roč. 32, č. 5, s. 727–732. ISSN 0172-780X.
 175. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Ondřej SLANAŘ, Jan JUŘICA, Monika VEČEŘOVÁ a Olga MATOUŠKOVÁ. Polymorfismus genu MDR1 a výskyt sexuálních poruch při dlouhodobé léčbě paroxetinem(abstrakt). In Psychiatrie, Praha: TIGIS, 15, suppl.1s. 48-48. 2011. ISSN 1211-7579.
 176. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Antonín PAVELKA, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Polymorfizmus CYP2D6 a vliv jednotlivých mutací na fenotypickou konverzi při léčbě paroxetinem. In X.Světový kongres biologické psychiatrie. 2011.
 177. PALČÍKOVÁ, Ivana, Alexandra ŽOURKOVÁ, Antonín PAVELKA, Eva PINDUROVÁ a Jan JUŘICA. Prediktivní modely rychlosti metaboloizace CYP2D6 u uživatelů paroxetinu. In E.Češková, R.Přikryl, T. Kašpárek. Společně na cestě k moderní psychiatrii : sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha: Guarant international, 2011. s. 211-213. ISBN 978-80-263-0039-7.
 178. JUŘICA, Jan a Ladislav HOSÁK. Současnost a perspektivy farmakogenetiky v léčbě psychóz. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2011, roč. 117, č. 2, s. 86-93. ISSN 1212-0383.
 179. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŠULCOVÁ. Srovnání vlivu systémové premedikace, akutního podání a intracerebrální aplikace D2 antagonisty raclopridu na metabolickou aktivitu vybraných isoforem CYP450 u potkana. In 53. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. 2011. ISSN 1211-7579.
 180. TOMANDL, Josef, Marie TOMANDLOVÁ, Jan JUŘICA a Miroslav DOSTÁLEK. Studium metabolické aktivity cytochromu P450. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
 181. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA, Roman TRUBAČ a Alexandra ŠULCOVÁ. Systemic administration of D2 antagonist raclopride inhibits CYP1A2 in the rat model of isolated perfused liver. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2011, roč. 53, č. 1, s. 32-34. ISSN 1337-933X.
 182. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Alexandra ŠULCOVÁ a Josef TOMANDL. The Effect of St. Johns Wort (Hypericum Perforatum) on Cytochrome P450 1A2 Activity in Perfused Rat Liver. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic. 2011, roč. 155, č. 3, s. 253-257. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2011.047.
 183. PINDUROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Ivana PALČÍKOVÁ, Antonín PAVELKA a Jan JUŘICA. The effects of CYP2D6 polymorphisms on the paroxetine metabolization. In 10th World congress. 2011.
 184. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv intracerebrální aplikace CB1/CB2 agonisty O-2545 na aktivitu CYP2D2 u potkana - in vitro a in vivo. 2011. ISSN 1211-7579.
 185. 2010

 186. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA a Alexandra ŽOURKOVÁ. Correlation of serum and urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio in CYP2D6 phenotyping. In 60. Česko-Slovenské farmakologické dny. 2010. ISSN 1211-4286.
 187. ZRŮSTOVÁ JANA, Eva FLODROVÁ, Jan JUŘICA, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Detection of the polymorphisms in the CYP2D6 gene and their influence on metabolism of drugs. In European Human genetics congres. 2010.
 188. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA a Josef TOMANDL. HPLC determination of caffeine and paraxanthine in saliva as a method for CYP1A2 metabolic activity assessment in humans. In 28th. International symposium on chromatography. 2010.
 189. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva FLODROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Identifying CYP2D6 intermediate and poor metabolizers among schizophrenic patients with respect to therapeutical response. In Healthcare, 14, supp.1s. 25-25. 2010. ISSN 1365-1501.
 190. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Memantine inhibits CYP2D2 metabolic activity in rats, in vitro and in vivo studies. 2010.
 191. JUŘICA, Jan, Ondřej ZENDULKA, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jana ZRŮSTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Metabolic ratio of dextromethorphan/dextrorphan in CYP2D6 phenotyping - identification of cut-off values in serum and corelation with urine levels. In 9.th International ISSX meeting. 2010.
 192. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Michaela SABOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Methamphetamine does not influence the metabolic activity of CYP 1A2, 2C6 and 2D2 isoenzymes in the animal study. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2010, roč. 52, č. 4, s. 269-271. ISSN 1337-933X.
 193. JUŘICA, Jan, Jiří KONEČNÝ, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Josef TOMANDL. Simultaneous HPLC determination of tolbutamide, phenacetin and their metabolites as markers of cytochromes 1A2 and 2C6/11 in rat liver perfusate. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2010, roč. 52, č. 4, s. 557-564. ISSN 0731-7085.
 194. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 dextrometorfanovým testem ze séra psychiatrických pacientů. 2010.
 195. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of intracerebral cannabinoid administration on the hepatal CYP450 activity in rat. 2010.
 196. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. The influence of methamphetamine, raclopride and their combination on the activity of CYP450 in rat. 2010.
 197. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. The inhibitory effect of quercetin on rat hepatal CYP2D2. 2010.
 198. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny hepatální aktivity CYP450 při farmakologické blokádě D2 receptorů. 2010.
 199. 2009

 200. BARTEČEK, Richard, Lenka HAVLÁSKOVÁ, Jan JUŘICA, Jana ZRŮSTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Aktivita CYP2D6 a odpověď na léčbu risperidonem u pacientů s první atakou schizofrenie. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2009, roč. 2009, suppl. 3, s. 39-39. ISSN 0862-0350.
 201. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jan JUŘICA, Oldřich SLANAŘ a Monika VEČEŘOVÁ. Aktivita cytochromu P4502D6 při dlouhodobé léčbě paroxetinem ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 13, suppl. 2, s. 55-56. ISSN 1211-7579.
 202. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Can methanandamide and gender influence pharmacokinetics of psychoactive drugs? Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2009, roč. 51, 3-4, s. 168-170. ISSN 1337-933X.
 203. JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Alexandra ŽOURKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of serum and urine analyses in CYP2D6 phenotyping for psychiatric purposes. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. Informa Healthcare, 2009, roč. 13, Suppl.1, s. 34-35. ISSN 1365-1501.
 204. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Michal KÝR a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Comparison of the "cocktail approach" with single marker administration in evaluating the activity of P450 enzymes in rats. Interdisciplinary Toxicology. Bratislava: SETOX, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 110-111, 1 s. ISSN 1337-6853.
 205. JUŘICA, Jan, Michal KÝR, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Josef TOMANDL. Evaluation of the activity of P450 enzymes in rats: use of the single marker or combined drug administration. Neuroendocrinology Letters. 2009, roč. 2009, č. 30, s. 92-95. ISSN 0172-780X.
 206. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Memantine Inhibits CYP 2D2 In Rat Liver-Comparison With Inhibitory Influence Of Fluoxetine. Drug metabolism Reviews. 2009, roč. 41, Suppl. 1, s. 31-32. ISSN 0360-2532.
 207. FLODROVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Richard BARTEČEK, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. European Journal of Human Genetics. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2009, roč. 2009, 17 Supp2, s. 221. ISSN 1018-4813.
 208. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Možnosti fenotypizace CYP2D6, vztah genotypu a fenotypu CYP2D6. Psychiatrie. 2009, roč. 13, Supp.1, s. 15. ISSN 1211-7579.
 209. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA a Renata GAILLYOVÁ. Stanovení genotypu a fenotypu psychiatrických pacientů a jeho využití v léčbě. In XIII Celostátní konference DNA diagnostiky. 2009.
 210. ZENDULKA, Ondřej, Jan JUŘICA a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Vliv D2 antagonisty raclopridu na metabolickou aktivitu jaterních CYP450 u potkana. In 59. Farmakologické dni. 2009. ISBN 978-80-223-2708-4.
 211. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv memantinu a jeho kombinace s fluoxetinem na aktivitu CYP2D2 u potkana. Psychiatrie. 2009, roč. 13, Supp.1, s. 45. ISSN 1211-7579.
 212. 2008

 213. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Jan JUŘICA, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Lucie PULKRÁBKOVÁ. Fading of the inhibition of CYP2D6 after paroxetine treatment discontinuation. European Neuropsychopharmacology. Elsevier, 2008, roč. 18, suppl.4, s. S328-S329, 2 s. ISSN 0924-977X.
 214. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Gender-dependent influence of bupropion on the activity of hepatic cytochrome P450 2D2 in rats. Activitas Nervosa Superior. 2008, roč. 50, 1-2, s. 23-25. ISSN 1802-9698.
 215. FLODROVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Antonín PAVELKA, Petr JAŠA, Barbora RAVČUKOVÁ, Jana HÁZOVÁ, Eva CHOVANCOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Genetický polymorfismus CYP2D6 u pacientů léčených Paroxetinem a modelování mutantních forem CYP2D6. In 12. Celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
 216. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Memantine influences metabolism of dextrometorphan via CYP2D2 in rats. In Regional CINP congress abstracts. Bratislava, 2008. s. 62.
 217. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Modulating effects of CB1 agonist methananadamide on the activity of CYP450 isoenzymes in rat. In The International Journal of Neuropsychopharmacology. 11 Suppl. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. s. 214. ISSN 1461-1457.
 218. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš KAŠPÁREK a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic analysis of CYP2D6 gene and used methods. In European Human Genetic Conference. 2008.
 219. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 220. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA, Veronika PEŇÁSOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major cyp2d6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, suppl.1, s. 107-107. ISSN 1461-1457.
 221. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. MÔŽE METANANDAMID A POHLAVIE OVPLYVŇOVAŤ FARMAKOKINETIKU NIEKTORÝCH PSYCHOFARMÁK? PREKLINICKÁ ŠTÚDIA AKTIVITY CYP450. Psychiatrie, Praha, Tigis, s.r.o. (CZE). ISSN 1211-7579. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o. (CZE)., 2008, roč. 12, č. 1, s. 60-60. ISSN 1211-7579.
 222. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ, Eva FLODROVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš KAŠPÁREK a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6: přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky, farmakologie a psychiatrei. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2008, roč. 12, suppl.2, s. 52-56. ISSN 1211-7579.
 223. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jan JUŘICA. Paroxetine-induced CYP2D6 phenotype conversion and clinical outcomes. 2008.
 224. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Phenotype determination of CYP2D6 in psychiatric patients - possibilities and implications. Prague medical report : interdisciplinary biomedical journal of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Prague: Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 109, s. 54-56. ISSN 1214-6994.
 225. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů. In Sborník abstrakt. Ostrava, 2008. s. 23. ISBN 978-80-7368-511-3.
 226. JUŘICA, Jan, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva FLODROVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Stanovení fenotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů - možnosti a souvislosti. In 58. Farmakologické dny. 2008.
 227. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. The Influence of Trans-resveratrol and Quercetin on the Activity of CYP1A2 in Rat. Czech Journal of Food Science. 2008, roč. 26, 00-00, s. S60-S64, 5 s. ISSN 1212-1800.
 228. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. Trans-resveratrol enhances sex differences in CYP1A2 metabolic activity in rats. Prague Medical Report. Prague, 2008, roč. 109, S, s. S132-S133, 2 s. ISSN 1214-6994.
 229. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Vliv metanandamidu na aktivitu jaterních izoenzymů CYP1A2 a 2C6 v preklinickém experimentu. Psychiatrie. Praha, Czech Rep: Tigis spol. s.r.o.,, 2008, roč. 12, Suppl.1, s. 47. ISSN 1211-7579.
 230. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. VLIV POLYFENOLICKÝCH LÁTEK NA AKTIVITU ENZYMATICKÉHO SYSTÉMU CYP450. In CD Kvalita moravských a českých vín, Sborník Příspěvků. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7375-208-8.
 231. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. VLIV POLYFENOLICKÝCH LÁTEK NA AKTIVITU ENZYMATICKÉHO SYSTÉMU CYP450. In Kvalita moravských a českých vín, Sborník Příspěvků. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 33. ISBN 978-80-7375-208-8.
 232. 2007

 233. TOMANDL, Josef, Jan JUŘICA a Miroslav DOSTÁLEK. Determination and utilization of drugs as markers of metabolic activity of cytochrome P450 (invited lecture). 2007.
 234. DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Mariana HANESOVÁ, Josef TOMANDL, I. LINHART a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of methamphetamine on cytochrome P450 activity. Xenobiotica. UK: Taylor & Francis Group, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-12, 13 s. ISSN 0049-8254.
 235. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. Gender-dependent influence of bupropion pretreatment on locomotor activity and the activity of hepatic CYP2D2 in rats. European Neuropsychopharmacology. Elsevier, 2007, roč. 17, č. 4, s. 247-248. ISSN 0924-977X.
 236. JUŘICA, Jan, Martin KLEPÁRNÍK, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Josef TOMANDL. HPLC - ED determination of diclofenac and its hydroxylated metabolite as a marker of metabolic activity of CYP2C6 in rats. In HPLC 2007. Abstract Book. Belgium: I.O.P.M.S. vzw, 2007. s. 723-723.
 237. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Eva HADAŠOVÁ a Josef TOMANDL. HPLC determination of midazolam and its three hydroxy metabolites in perfusion medium and plasma from rats. Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 852, 1-2, s. 571-577. ISSN 1570-0232.
 238. JUŘICA, Jan. Methods and results of pharmacokinetic research at the departmentof pharmacology, faculty of medicine, Masaryk University, Brno, Czech republic. In Biomedical Papers 151. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 38-39, 1 s. ISSN 1213-8118.
 239. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. POHLAVNÉ ROZDIELY METABOLICKEJ AKTIVITY CYP2D2 PO PREMEDIKÁCII BUPROPIONOM NA MODELE IZOLOVANEJ PERFUNDOVANEJ PEČENE. Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r.o., 2007, roč. 11, č. 1, s. 36. ISSN 1212-6845.
 240. KONEČNÝ, Jiří, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Zdeněk GLATZ. Study of recombinant cytochrome P450 2C9 activity with diclofenac by micellar electrokinetic capillary chromatography. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2007, roč. 28, č. 8, s. 1229-1234. ISSN 0173-0835.
 241. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. THE INFLUENCE OF CANNABINOID METHANANDAMIDE ON THE ACTIVITY OF HEPATIC CYP2D2 IN RATS. Biomedical Papers. Olomouc, 2007, roč. 151, č. 1, s. 103-104. ISSN 1213-8118.
 242. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. The influence of diet on metabolic activity of cytochrome P450. In WORKSHOP Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 69-70. ISBN 978-80-87041-18-5.
 243. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. THE INFLUENCE OF METHANANDAMIDE AND SEX ON THE ACTIVITY OF CYTOCHROME P 450 AS A PREDICTIVE FACTOR OF XENOBIOTICS TOXICITY. Chemické listy. 2007, roč. 101, č. 14, s. 298-300. ISSN 0009-2770.
 244. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACT FROM ANDRE AND BLAUER PORTUGAISER GRAPE BYPRODUCTS ON THE ACTIVITY OF LIVER CYP1A2 ISOENZYME. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2007, roč. 151, č. 1, s. 104-105, 109 s. ISSN 1213-8118.
 245. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Jiří TOTUŠEK. THE INFLUENCE OF POLYPHENOLIC EXTRACTS FROM GRAPE BYPRODUCTS ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP1A2 IN HYPERCHOLESTEROLAEMIC RATS. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2007, roč. 101, č. 14, s. 301s-303s, 3 s. ISSN 0009-2770.
 246. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. The influence of resveratrol on the activity of hepatic CYP450 isoenzymes in rat. In THE ABSTRACT BOOK, VITAMINS 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 191-192. ISBN 978-80-7194-937-4.
 247. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv kyseliny gallové a polyfenolických extraktů z vinných matolin na metabolismus lipidů a hladiny leptinu na modelu hypercholesterolemické diety u potkanů. In Program a abstrakta, 51. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE. 2007.
 248. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv polyfenolických extraktů z vinné matoliny a kyseliny gallové na hladiny cholesterolu a leptinu na modelu hypercholesterolemické diety u potkanů. In XIV. ročník Konference mladých lékařů. 2007.
 249. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. Vliv polyfenolických extraktů z vinných matolin na aktivitu CYP 1A2 u potkanů s hypercholesterolemickou dietou. In Sborník abstrakt, 12. Mezioborová Česko-slovenská toxikologická konference. 1.vydání. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 138. ISBN 978-80-7071-283-2.
 250. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ. VPLYV METANANDAMIDU NA AKTIVITU CYTOCHRÓMU P450 AKO PREDIKČNÉHO FAKTORU TOXICITY XENOBIOTÍK. In Sborník abstrakt, 12. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference. 1.vydání. Praha, Česká republika: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 137. ISBN 978-80-7071-283-2.
 251. 2006

 252. JUŘICA, Jan, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Miroslav DOSTÁLEK. Cesty podání léčiva do organismu a absorpce léčiv. In Dostálek a kol. Farmakokinetika. 1. vyd. Praha 2006: Grada publishing, a.s., 2006. s. 63-91, 28 s. 1. vydání. ISBN 80-247-1464-7.
 253. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. Determination of midazolam and its metabolites in rat plasma and perfuse medium by HPLC. In CD of the abstracts of the 29th international symposium on capillary chromatography. Belgium: T. Sandra, Research Institute for Chromatography, 2006. s. -, 1 s.
 254. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. Determination of nifedipine as a probe substrate of cytochrome P450 3A1/2 activity in rats. In Proceedings from XX. Biochemický zjazd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 424. ISBN 80-969532-6-5.
 255. BARTOŠÍKOVÁ, Lenka, Jiří NEČAS, Václav SUCHÝ, Tomáš FLORIAN, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Jan JUŘICA a Marek FRYDRYCH. Efekt prenylovaných izoflavonů na změny biochemických ukazatelů v rámci perfuze myokardu laboratorního potkana. In Abstrakt ve sborníku - 56. Farmakologické dni. Bratislava, 2006. 1 s. ISBN 80-89197-52-3.
 256. JANOŠTÍKOVÁ, Eva, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Jiří NEČAS, Jan JUŘICA, Jarmila KLUSÁKOVÁ a Tomáš BARTOŠÍK. Farmakokinetické parametry flavonoidu pomiferinu. In Sborník abstrakt - 56. Farmakologické dni. Bratislava, 2006. 1 s. ISBN 80-89197-5.
 257. DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7.
 258. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Miroslav DOSTÁLEK, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. HPLC STANOVENÍ MIDAZOLAMU A JEHO METABOLITŮ V PLAZMĚ A PERFUZNÍM MEDIU. In Zborník vedeckých prác XIV. medzinárodné konferencie Chromatografické metódy a zdravie človeka. Piešťany: FCHPT STU, 2006. s. 4. ISSN 1335-5236.
 259. NEČAS, Jiří, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Luděk BENEŠ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Jan JUŘICA a Jana FRÁŇOVÁ. Influence of antioxidant effect of stobadine in condition of kidney ischemia-reperfusion in a pre-clinical experiment (effect in prophylaxis). In Sborník abstrakt 11th Interdisciplinary Slovak-Czech Toxikology Conference. 2006. 1 s. ISBN 80-969474-1-9.
 260. BARTOŠÍKOVÁ, Lenka, Jiří NEČAS, Luděk BENEŠ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Jan JUŘICA a Jana FRÁŇOVÁ. Influence of antioxidant effect of stobadine in condition of kidney ischemia-reperfusion in a pre-clinical experiment (effect in therapy). In Sborník abstrakt 11th Interdisciplinary Slovak-Czech Toxikology Conference. 2006. 1 s. ISBN 80-969474-1-9.
 261. HADAŠOVÁ, Eva, Veronika MINAŘÍKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. Methamphetamine-induced changes in the activities of drug-metabolizing enzymes: "in vivo - in vitro" correlation studies. In Monitoring Molecules in Neuroscience. první. Cagliari, Itálie: University of Cagliari, 2006. s. 415-417.
 262. BARTOŠÍKOVÁ, Lenka, Jiří NEČAS, Václav SUCHÝ, Dagmar JANKOVSKÁ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Josef KRČMÁŘ, Petr FRÁŇA a Jana FRÁŇOVÁ. Morin v terapii ischemicko-reperfuzního poškození ledvinné tkáně laboratorního potkana. Česká a slovenská farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2006, roč. 55, č. 2, s. 78-83. ISSN 1210-7816.
 263. NEČAS, Jiří, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Luděk BENEŠ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH a Jan JUŘICA. Propionyl derivát stobadinu v profylaxi ischémie-reperfuze ledvinné tkáně. In Sborník abstrakt 35. Konference Syntéze a analýza léčiv. 2006. 1 s. ISBN 80-7305-566-X.
 264. BARTOŠÍKOVÁ, Lenka, Jiří NEČAS, Luděk BENEŠ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH a Jan JUŘICA. Propionyl derivát stobadinu v terapii ischémie-reperfuze ledvinné tkáně. In Sborník abstrakt 35. Konference Syntéze a analýza léčiv. 2006. 1 s. ISBN 80-7305-566-X.
 265. BARTOŠÍKOVÁ, Lenka, Jiří NEČAS, Václav SUCHÝ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Jan JUŘICA, Tomáš FLORIAN, Jarmila KLUSÁKOVÁ a Marek FRYDRYCH. Protective effects of osajin in ischemia-reperfusion. Pharmazie. Eschborn, Germany: GOVI-Verlag, Pharmazeuticher Verlag GmbH, 2006, roč. 61, č. 6, s. 552-555. ISSN 0031-7144.
 266. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. Simultaneous HPLC determination of markers of metabolic activity of CYP1A2 and CYP2C6. In Book of abstracts, Central/Eastern European CINP Regional meeting. Tallin: University of Tartu, 2006. s. 37-38, 1 s.
 267. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ a Jan JUŘICA. The effect of polyphenolic extract from grape byproducts on selected biochemical characteristics in rats. In Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis, The abstract book. Pardubice, Czech Republic: Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2006. s. 142-143. ISBN 80-7194-855-1.
 268. ZENDULKA, Ondřej, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender and administration of bupropion on the activity of hepatic CYP 450 2D2 in rats. In Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, Final Program and Book of Abstracts. Tartu: Tartu University Press, 2006. s. 84-85.
 269. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2006, roč. 44, č. 3, s. 128-130. ISSN 0960-7560.
 270. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. In New Frontiers in the Research of PhD students. Hradec Králové: Astraprint, Hradec Králové, 2006. s. 91-94. ISBN 80-229-8103-X.
 271. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. The influence of gender on metabolic activity of enzymatic system of cytochrome P450 in the model of isolated perfused rat liver. In Final Program and Book of abstracts.Central/East European CINP Regional Meeting. Tallin: University of Tartu, 2006. s. 84-85.
 272. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. VPLYV BUPROPIONU A POHLAVIA NA METABOLICKÚ AKTIVITU PEČEŇOVEJ IZOFORMY CYP2D2 V PREKLINICKOM EXPERIMENTE. In Zborník prác 56. Farmakologické dni 2006 v Bratislave. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, Sokolíkova 11, 841 01, Bratislava 42, SR, 2006. s. 144-144. ISBN 80-89197-52-3.
 273. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Ondřej ZENDULKA, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. VPLYV POHLAVIA NA BIOTRANSFORMÁCIU DEXTROMETORFANU, FENACETÍNU A TOLBUTAMIDU V PREKLINICKOM EXPERIMENTE. In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, 2006. s. 45-45.
 274. ZAHRADNÍKOVÁ, Lucia, Jan JUŘICA, Ondřej ZENDULKA, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. VPLYV POHLAVIA NA BIOTRANSFORMÁCIU DEXTROMETORFANU, FENACETÍNU A TOLBUTAMIDU V PREKLINICKOM EXPERIMENTE. In Psychiatrie. Praha: Tigis spol. s r.o., 2006. s. 76-76.
 275. 2005

 276. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Veronika MINAŘÍKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Eva HADAŠOVÁ. Effect of acute and repeated administration of methamphetamine on the activity of CYP2D in isolated perfused rat liver. Acta Veterinaria Brno. Brno: VFU Brno, 2005, roč. 74, č. 3, s. 339-345. ISSN 0001-7213.
 277. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Effect of fluoxetine on methamphetamine biodegradation in methamphetamine dependence. European Neuropsychpharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. S586, 1 s. ISSN 0924-977X.
 278. JANOŠTÍKOVÁ, Eva, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Jiří NEČAS, Jan JUŘICA, Tomáš FLORIAN, Tomáš BARTOŠÍK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Václav SUCHÝ, Margita LIŠKOVÁ a Marek FRYDRYCH. Effect of pomiferin premedication on the antioxidant status of rats with ischemia-reperfused kidney. Acta Veterinaria Brno. Brno: VFU, 2005, roč. 2005, č. 74, s. 557-564. ISSN 0001-7213.
 279. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Effect of St John's wort (Hypericum perforatum) on cytochrome P-450 activity in perfused rat liver. Life Sciences. Amsterdam, The Netherlands,: Elsevier, 2005, roč. 78, č. 3, s. 239-244, 5 s. ISSN 0024-3205.
 280. DOSTÁLEK, Miroslav, Eva HADAŠOVÁ, Mariana HANESOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Igor LINHART. Feet of methamphetamine on pharmacokinetics of dextromethorphan and midazolam in rats. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. Switzerland,: Medicne et Hygiena, 2005, roč. 30, č. 3, s. 195-201. ISSN 0378-7966.
 281. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. RYCHLÉ HPLC STANOVENÍ FENOTYPU CYP 1A, 2C A 3A Z PERFUZÁTU IZOLOVANÝCH JATER POTKANA. In Sborník abstrakt 55. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY. LF UK. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005. s. 17. ISBN 80-86703-09-6.
 282. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. RYCHLÉ HPLC STANOVENÍ FENOTYPU CYP 1A, 2C A 3A Z PERFUZÁTU IZOLOVANÝCH JATER. Československá fyziologie. Praha: Tigis, spol s r.o., 2005, roč. 54, č. 4, s. 192. ISSN 1210-6313.
 283. JUŘICA, Jan, Josef TOMANDL, Lucia ZAHRADNÍKOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK a Eva HADAŠOVÁ. Stanovení diklofenaku a 4-hydroxydiklofenaku jako markeru metabolické aktivity CYP2C9. In Sborník abstrakt 34. konference Syntéza a analýza léčiv- Nové směry ve výzkumu léčiv. Brno: VFU Brno, 2005. s. 70. ISBN 8073055333.
 284. BARTOŠÍK, Tomáš, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Jiří NEČAS, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Jan JUŘICA a Eduard GOPFERT. Terapie bolesti v pooperačním období. Československá fyziologie. Praha: Tigis, spol s r.o., 2005, roč. 54, č. 4, s. 184. ISSN 1210-6313.
 285. JANOŠTÍKOVÁ, Eva, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Jiří NEČAS, Jan JUŘICA, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Tomáš BARTOŠÍK a Jarmila KLUSÁKOVÁ. Testování antioxidačního efektu trapenkainu v profylaxi ischemicko-reperfuzního poškození ledvinné tkáně laboratorního potkana. Československá fyziologie. Praha: Tigis, spol s r.o., 2005, roč. 54, č. 4, s. 192. ISSN 1210-6313.
 286. BARTOŠÍKOVÁ, Lenka, Jiří NEČAS, Václav SUCHÝ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Tomáš BARTOŠÍK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Ladislava BARTOŠOVÁ, Josef KRČMÁŘ, Věra STRNADOVÁ, Jan JUŘICA a Eduard GOPFERT. Vliv antioxidačního efektu homoizoflavonoidu za podmínek ischemie - reperfuze ledvinné tkáně (efekt v terapii). Československá fyziologie. Praha: Tigis, spol s r.o., 2005, roč. 54, č. 4, s. 184. ISSN 1210-6313.
 287. KLUSÁKOVÁ, Jarmila, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Jiří NEČAS, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Tomáš BARTOŠÍK, Jan JUŘICA a Eduard GOPFERT. Vliv antioxidačního efektu kvercetinu za podmínek ischemie-reperfuze ledvinné tkáně (efekt v profylaxi). Československá fyziologie. Praha: Tigis, spol s r.o., 2005, roč. 54, č. 4, s. 194. ISSN 1210-6313.
 288. NEČAS, Jiří, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Luděk BENEŠ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Tomáš BARTOŠÍK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Jan JUŘICA a Eduard GOPFERT. Vliv antioxidačního efektu trapenkainu za podmínek ischemie-reperfuze ledvinné tkáně (efekt v terapii). Československá fyziologie. Praha: Tigis, spol s r.o., 2005, roč. 54, č. 4, s. 204. ISSN 1210-6313.
 289. DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Eva HADAŠOVÁ. Vliv metamfetaminu na biotransformační procesy cytochromu P450. Adiktologie. Tišnov,: Sdružení SCAN (CZE)., 2005, roč. 5, č. 3, s. 374-383. ISSN 1213-3841.
 290. NEČAS, Jiří, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH a Jan JUŘICA. Výsledky testování anioxidační aktivity 2,3,4-trihydroxychalkonu v preklinickém experimentu (profylaktické podávání). In Sborník abstrakt 34. Konference Syntéza a analýza léčiv - Nové směry ve výzkumu léčiv. Brno: VFU Brno, 2005. s. 103. ISBN 8073055333.
 291. JANOŠTÍKOVÁ, Eva, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Jiří NEČAS, Jan JUŘICA, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH a Tomáš BARTOŠÍK. Výsledky testování antioxidační aktivity homoizoflavonoidu v preklinickém experimentu (profylaktické podávání). In Sborník abstrakt 34. konference Syntéza a analýza léčiv- Nové směry ve výzkumu léčiv. Brno: VFU Brno, 2005. s. 69. ISBN 8073055333.
 292. KLUSÁKOVÁ, Jarmila, Lenka BARTOŠÍKOVÁ, Jiří NEČAS, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Jan JUŘICA, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH, Tomáš BARTOŠÍK a Josef KRČMÁŘ. Výsledky testování antioxidační aktivity kvercetinu v preklinickém experimentu (profylaktické podávání). In Sborník abstrakt 34. konference Syntéza a analýza léčiv- Nové směry ve výzkumu léčiv. Brno: VFU Brno, 2005. s. 78. ISBN 8073055333.
 293. BARTOŠÍKOVÁ, Lenka, Jiří NEČAS, Eva JANOŠTÍKOVÁ, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Tomáš BARTOŠÍK, Ladislava BARTOŠOVÁ, Tomáš FLORIAN, Marek FRYDRYCH a Jan JUŘICA. Výsledky testování antioxidační aktivity 2,3,4-trihydroxychalkonu v preklinickém experimentu (terapeutické podávání). In Sborník abstrakt 34. konference Syntéza a analýza léčiv- Nové směry ve výzkumu léčiv. Brno: VFU Brno, 2005. s. 9. ISBN 8073055333.
 294. NOVÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Eva HADAŠOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Změny působení metamfetaminu při současném užití antidepresiva fluoxetinu v preklinických modelech. Adiktologie. Tišnov,: Sdružení SCAN (CZE)., 2005, roč. 5, č. 3, s. 385-393. ISSN 1213-3841.
 295. 2004

 296. JUŘICA, Jan. Cytochrom P450 a klinicky významné interakce. Rigorózní práce. Brno: VFU Brno, 2004. 98 s.
 297. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Josef TOMANDL a Eva HADAŠOVÁ. Determination of Midazolam from Perfuse Medium as a Probe Substrate of Cytochrome P450 3A1/2 Activity in Rats. In ACTA UNIVERISTATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS RERUM NATURALIUM. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. s. 218-218. ISBN 80-244-0882-1.
 298. DOSTÁLEK, Miroslav, Josef TOMANDL, Jan JUŘICA a Eva HADAŠOVÁ. Effect of St Johns wort extract LI 160 on metabolic activity of CYP2C6 in isolated perfused rat liver. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2004, roč. 43, č. 1, s. 33-36. ISSN 0960-7560.
 299. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Ivan LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Effect of St. Johns wort (Hypericum perforatum) standardized extract on leukocyte phagocytosis in rat model of depression. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2004, roč. 8, Suppl.4, s. 39-40. ISSN 1211-7579.
 300. DOSTÁLEK, Miroslav, Veronika MINAŘÍKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Eva HADAŠOVÁ. Methamphetamine increases CYP2D1/2 activity in isolated perfused rat liver. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl. 4, s. 19-19. ISSN 1211-7579.
 301. HADAŠOVÁ, Eva, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Veronika MINAŘÍKOVÁ. METHAMPHETAMINE-INDUCED CHANGES IN DEXTROMETHORPHAN AND MIDAZOLAM METABOLISM IN RATS: A PHARMACOKINETIC STUDY. In 19th European Workshop on Drug Metabolism. Abstract & Program Book. Antalya (Turecko): Tubitak, 2004. s. 194-194.
 302. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Veronika MINAŘÍKOVÁ, Mariana HANESOVÁ, Eva HADAŠOVÁ a Josef TOMANDL. MIDAZOLAM JAKO SELEKTIVNÍ MARKER PODRODINY 3A CYTOCHROMU P450; FARMAKOKINETICKÁ CHARAKTERISTIKA MIDAZOLAMU. In Sborník abstrakt, Medifórum. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 15-15. ISBN 80-86607-13-5.
 303. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Predikce možného ovlivnění účinků léčiv současnou dlouhodobou terapií třezalkou tečkovanou z farmakokinetické preklinické studie. In Sborník abstrakt XI. ročníka Konference mladých lékařů. Brno : FN u sv. Anny: LF MU, 2004. s. 51-51.
 304. JUŘICA, Jan. STANOVENÍ TOLBUTAMIDU JAKO MARKERU METABOLICKÉ AKTIVITY CYP2C6/11. In Sborník abstrakt 48. Vědecké konference. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. s. 22-22.
 305. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Vliv standardizovaného extraktu LI 160 (Hypericum perforatum) na metabolickou aktivitu cytochromu P-450 CYP1A2, CYP2C6, CYP2D2 a CYP3A1/2 v preklinickém experimentu. In In MediFórum. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s.,, 2004. s. 9-9. ISBN 80-86607-13-5.
 306. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ a Eva HADAŠOVÁ. Vplyv štandardizovaného extraktu LI160 (Hypericum perforatum) na leukocytárnu fagocytózu vo zvieracom modeli depresie. In Sborník abstrakt XI. ročníka Konference mladých lékařů. Brno: FN u sv. Anny, LF MU, 2004. s. 54.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 3. 2023 04:12