Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HOŘAVOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Petr BABULA. The Current Status of European and National Financial Sources for Clinical Research and Their Impact on Paediatric Non‑commercial Clinical Trials: A Case Study of the Czech Republic. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 28 May 2020: Springer Nature, 2020. doi:10.1007/s43441-020-00173-9.
 2. 2019

 3. FĚDOROVÁ, Lenka, Peter MÚDRY, Kateřina PILÁTOVÁ, Iveta SELINGEROVA, Jana MERHAUTOVÁ, Zdenek REHAK, Dalibor VALÍK, Eva HLAVÁČKOVÁ, Dáša ČERNÁ, Lucie FABEROVÁ, Pavel MAZÁNEK, Zdeněk PAVELKA, Regina DEMLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Assessment of Immune Response Following Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Pediatric Patients With Relapsing Sarcoma. Frontiers in Oncology, Lausanne: Frontiers Media S.A., 2019, roč. 9, NOV 14 2019, s. 1-12. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01169.
 4. HLAVÁČKOVÁ, Eva, Kateřina PILÁTOVÁ, Dáša ČERNÁ, Iveta SELINGEROVA, Peter MÚDRY, Pavel MAZÁNEK, Lenka FĚDOROVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lucie JUREČKOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Rita PACASOVA, Lucie FLAJŠAROVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Advanced Sarcoma and Neuroblastoma Pediatric Patients: Anti-cancer Treatment Preceding Monocyte Harvest Impairs the Immunostimulatory and Antigen-Presenting Behavior of DCs and Manufacturing Process Outcome. Frontiers in Oncology, Lausanne: Frontiers Media S.A., 2019, roč. 9, OCT 25 2019, s. 1-15. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2019.01034.
 5. SEHNALOVÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Ekonomický pohled na léčbu bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu. Česká a slovenská farmacie, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 68, č. 2, s. 43-47. ISSN 1210-7816.
 6. FĚDOROVÁ, Lenka, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, I. SELINGEROVA, Kateřina PILÁTOVÁ, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Regina DEMLOVÁ a Dalibor VALÍK. Evaluation of immune response in young patients with sarcoma treated by dendritic cell-based immunotherapy. In ESMO Immuno-Oncology Congress 2019 11–14 December 2019, Geneva, Switzerland. 2019.
 7. SEHNALOVÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, Radim NĚMEČEK, Kateřina KINTROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Farmakoekonomické hodnocení cetuximabu a panitumumabu v 1. linii léčby mCRC v reálné klinické praxi ČR. Klinická onkologie, 2019, roč. 32, č. 4, s. 288-293. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019288.
 8. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRÁTKÁ, Kateřina HORSKÁ, Tibor ŠTARK, Martin KUCHAŘ, M. MARYŠKA, Filippo DRAGO, Zenon STARČUK, Vincenzo MICALE, Tomáš KAŠPÁREK a Regina DEMLOVÁ. Functional changes detected in different neurodevelopmental animal models of schizophrenia-like phenotypes. In Květinův den 2019. 2019.
 9. OBERMANNOVÁ, Radka, Dalibor VALÍK, Dirk HASENCLEVER, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Ulrich HACKER, Regina DEMLOVÁ, Iveta SELINGEROVA a Florian LORDICK. High prevalence of severe hypovitaminosis D in patients with advanced gastric cancer treated with first-line chemotherapy with or without anti-EGFR-directed monoclonal antibody (EXPAND trial) showing no prognostic impact. European Journal of Cancer, Oxford: Elsevier Science Inc., 2019, roč. 116, JUL 2019, s. 107-113. ISSN 0959-8049. doi:10.1016/j.ejca.2019.05.011.
 10. TABI, Katarína, Abnashi Singh RANDHAWA, Fiona CHOI, Zamina MITHANI, Friederike ALBERS, Maren SCHNIEDER, Mohammadali NIKOO, Daniel VIGO, Kerry JANG, Regina DEMLOVÁ a Michael KRAUSZ. Mobile Apps for Medication Management: Review and Analysis. JMIR MHEALTH AND UHEALTH, TORONTO: JMIR PUBLICATIONS, INC, 2019, roč. 7, č. 9, s. 1-14. ISSN 2291-5222. doi:10.2196/13608.
 11. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRÁTKÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Radim SKOUPÝ, Kateřina HORSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Lucie VRLÍKOVÁ, M. BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Tibor ŠTARK, Vincenzo MICALE, Filippo DRAGO, Martin KUCHAŘ a M. MARYŠKA. MRI findings induced by antipsychotic treatment and animal models os chizophrenia-like pathology. In CSMS Microscopy 2019. 2019.
 12. MERHAUTOVÁ, Jana, Lenka SOUČKOVÁ, Kateřina NEBESKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Regina DEMLOVÁ. Sunitinib in the Pediatric Clinical Practice. In Vasso Anastasia. Sunitinib: Mechanisms, Interactions and Side Effects. 1st ed. New York (USA): Nova Science Publishers, 2019. s. 49-94, 46 s. ISBN 978-1-5361-4239-6.
 13. ŘÍHOVÁ, Barbora a Regina DEMLOVÁ. The model of outcomes-based risk-sharing agreements applied to targeted drugs in oncology. In ISPOR Europe. 2019. ISSN 1098-3015. doi:10.1016/j.jval.2019.09.501.
 14. SEHNALOVÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ a Regina DEMLOVÁ. The Real-World Cost Study of Treating mCRC with Bevacizumab Followed by EGFRi in WT KRAS patients. In 69. Česko-slovenské farmakologické dny. 2019.
 15. JUŘICA, Jan, Regina DEMLOVÁ a Ondřej ZENDULKA. Výuka farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lélařství na LF MU. In 69. Česko-slovenské farmakologické dny. 2019.
 16. 2018

 17. HOŘAVOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Lenka SOUČKOVÁ. Akademické klinické studie v České republice – přehled za období 2004–2017. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: Solen, 2018, roč. 32, č. 4, s. 3-9. ISSN 1212-7973.
 18. SOUČKOVÁ, Lenka a Regina DEMLOVÁ. Akademické klinické studie v rámci výzkumné infrastruktury CZECRIN. In 19. česká konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 19. DEMLOVÁ, Regina a Šárka KOZÁKOVÁ. Biosimilární léčivé přípravky v onkologii. Remedia, Praha: Medical Tribune, 2018, roč. 28, č. 1, s. 90-94. ISSN 0862-8947.
 20. DEMLOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Šárka KOZÁKOVÁ. Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu. Farmakoterapie, Farmakon Press s.r.o., 2018, roč. 2018, 14 (5), s. 618-624. ISSN 1801-1209.
 21. DEMLOVÁ, Regina, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Giorgio STANTA a Dalibor VALÍK. Host-dependent variables: The missing link to personalized medicine. EJSO, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 44, č. 9, s. 1289-1294. ISSN 0748-7983. doi:10.1016/j.ejso.2018.04.014.
 22. LANDA, Leoš, Jan JUŘICA, Jiri SLIVA, Monika PECHACKOVA a Regina DEMLOVÁ. Medical cannabis in the treatment of cancer pain and spastic conditions and options of drug delivery in clinical practice. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, Olomouc: Palacky University, 2018, roč. 162, č. 1, s. 18-25. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.007.
 23. PILÁTOVÁ, Kateřina, Beatrix BENCSIKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Dalibor VALÍK a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) in patients with solid tumors: considerations for granulocyte colony-stimulating factor treatment. Cancer Immunology and Immunotherapy, New York: Springer, 2018, roč. 67, č. 12, s. 1919-1929. ISSN 0340-7004. doi:10.1007/s00262-018-2166-4.
 24. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Nežádoucí účinky cílené protinádorové léčby u pediatrických onkologických pacientů na příkladu sunitinibu. In 19. česká konference klinické farmakologie. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 25. DRAŽANOVÁ, Eva, Jana RUDÁ, Lucie KRATKA, Katerina HORSKA, Regina DEMLOVÁ, Zenon STARČUK a Tomáš KAŠPÁREK. Poly(I:C) model of schizophrenia in rats induces sex-dependent functional brain changes detected by MRI that are not reversed by aripiprazole treatment. Brain Research Bulletin, Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2018, roč. 137, March 2018, s. 146-155. ISSN 0361-9230. doi:10.1016/j.brainresbull.2017.11.008.
 26. MÚDRY, Peter, Pavel MAZÁNEK, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Protinádorová vakcína u dětských pacientů - akademické klinické hodnocení – 2 roky zkušeností. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů. 2018.
 27. TABI, Katarína, AS RANDHAWA, F CHOI, Regina DEMLOVÁ a M KRAUSZ. Review of mobile apps for medication management: implications for mental health. In 18 th WPA World Congress of Psychiatry.Mexico City, Mexico. 2018.
 28. DEMLOVÁ, Regina, Lenka SOUČKOVÁ a Martin BROŽ. Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii. Farmakoterapie, Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 2, s. 302-308. ISSN 1801-1209.
 29. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Ondřej PEŠ, Jan JUŘICA, Lenka SOUČKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Stanovení celkového sunitinibu pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. In 19. Česká konference klinické farmakologie 23. Česká konference TDM 21. Česká konference DURG. 2018. ISBN 978-80-86793-47-4.
 30. LANDA, Leoš, Radovan HŘIB a Regina DEMLOVÁ. Stručný přehled farmakologie kanabinoidů. Bolest, Tigis s.r.o., 2018, roč. 2018, Supplementum 1, s. 17-17. ISSN 1212-0634.
 31. NEBESKÁ, Kateřina, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. SUNITINIB IN THE PAEDIATRIC ONCOLOGY – CURRENT CLINICAL RESEARCH. In 68. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY. 2018. ISBN 978-80-906595-6-8.
 32. SOUČKOVÁ, Lenka, Kateřina NEBESKÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Lenka HOŘAVOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Sunitinib v pediatrické onkologii - analýza dat z klinických studií, registrů a kazuistik. In XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů. 2018.
 33. JUŘICA, Jan, Miroslav TURJAP a Regina DEMLOVÁ. Terapeutické monitorování sunitinibu. Acta medicinae, ERA Média s.r.o., 2018, roč. 2018, č. 13, s. 12-16. ISSN 1805-398X.
 34. ŘÍHOVÁ, Barbora, Radka ČERNÁ a Regina DEMLOVÁ. THE REAL-WORLD COST AND EFFECTIVENESS OF EVEROLIMUS IN METASTATIC BREAST CANCER IN THE CZECH REPUBLIC. In ISPOR Europe 2018. 2018. ISSN 1098-3015. doi:10.1016/j.jval.2018.09.109.
 35. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie KRÁTKÁ, Jana RUDÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Tibor ŠTARK, Vincenzo MICALE, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Využití MRI ASL metody pro porovnání změn perfuze mozku v různých neurovývojových animálních modelech schizofrenie. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2018.
 36. 2017

 37. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ a Regina DEMLOVÁ. ANALÝZA NÁKLADŮ NA LÉČBU CETUXIMABEM A PANITUMUMABEM V 1. LINII LÉČBY MCRC. 2017.
 38. HORSKA, Katerina, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Michal KARPISEK, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KOTOLOVA. Aripiprazole-induced adverse metabolic alterations in polyI:C neurodevelopmental model of schizophrenia in rats. Neuropharmacology, Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2017, roč. 123, 1 September 2017, s. 148-158. ISSN 0028-3908. doi:10.1016/j.neuropharm.2017.06.003.
 39. DEMLOVÁ, Regina a Renata HEJNOVÁ. Atezolizumab. Acta medicinae, Praha: ERA Média, 2017, roč. 71, č. 11, s. 14-17. ISSN 1805-398X.
 40. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jaroslav NÁDENÍČEK a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky aripiprazolu ve vývojovém modelu schizofrenie. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, Psychiatrie, Praha, Tigis spol. s r.o., 2017(21): Suppl.1, s.52. 2017. ISSN 1211-7579.
 41. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jana MERHAUTOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Irene GUTIERREZ-GARCIA, José GARCIA-SOLANO, Lenka RADOVÁ, Dominika BRCHNELOVÁ, Kateřina SLABÁ, Marek SVOBODA, Jana HALÁMKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS, Rostislav VYZULA, Pablo CONESA-ZAMORA a Ondřej SLABÝ. MiR-215-5p is a tumor suppressor in colorectal cancer targeting EGFR ligand epiregulin and its transcriptional inducer HOXB9. Oncogenesis, New York, USA: Nature publishing group, 2017, roč. 6, č. 11, s. 399-412. ISSN 2157-9024. doi:10.1038/s41389-017-0006-6.
 42. HORSKÁ, Kateřina, Jana RUDÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Michal KARPÍŠEK, Hana KOTOLOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v polyI:C modelu schizofrenie u potkana. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2017.
 43. DUCHNOWSKA, Renata, Jeff SPERINDE, Bogumiła CZARTORYSKA-ARŁUKOWICZ, Paulina MYŚLIWIEC, John WINSLOW, Barbara RADECKA, Christos PETROPOULOS, Regina DEMLOVÁ, Marlena ORLIKOWSKA, Anna KOWALCZYK, Istvan LANG, Barbara ZIÓŁKOWSKA, Sylwia DĘBSKA-SZMICH, Monika MENDALSKA, Aleksandra GRELA- WOJEWODA, Anton ŻAWROCKI, Wojciech BIERNAT, Weidong HUANG a Jacek JASSEM. Predictive value of quantitative HER2, HER3 and p95HER2 levels in HER2-positive advanced breast cancer patients treated with lapatinib following progression on trastuzumab. Oncotarget, New York: Impact Journals, 2017, roč. 8, č. 61, s. 104149-104159. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.22027.
 44. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ a Regina DEMLOVÁ. The Cost Study of Cetuximab and Panitumumab in The First-Line Treatment of Mcrc in The Czech Republic. 2017. ISSN 1098-3015.
 45. 2016

 46. DUCHNOWSKA, Renata, Piotr J. WYSOCKI, Konstanty KORSKI, Bogumiła CZARTORYSKA-ARŁUKOWICZ, Anna NIWIŃSKA, Marlena ORLIKOWSKA, Barbara RADECKA, Maciej STUDZIŃSKI, Regina DEMLOVÁ, Barbara ZIÓŁKOWSKA, Monika MERDALSKA, Łukasz HAJAC, Paulina MYŚLIWIEC, Dorota ZUZIAK, Sylwia DĘBSKA-SZMICH, Istvan LANG, Małgorzata FOSZCZYŃSKA-KŁODA, Bożenna KARCZMAREK-BOROWSKA, Anton ŻAWROCKI, Anna KOWALCZYK, Wojciech BIERNAT a Jacek JASSEM. Immunohistochemical prediction of lapatinib efficacy in advanced HER2-positive breast cancer patients. Oncotarget, Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 1, s. 550-564. ISSN 1949-2553.
 47. MERHAUTOVÁ, Jana, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MicroRNA-Based Therapy in Animal Models of Selected Gastrointestinal Cancers. Frontiers in Pharmacology, Lausanne: Frontiers Media SA, 2016, roč. 7, č. 329, s. 1-21. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2016.00329.
 48. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA-215 jako potenciální terapeutický cíl u kolorektálního karcinomu. In Květinův den - Seminář mladých farmakologů a toxikologů, 6. ročník. 2016.
 49. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie systémového podání miRNA-mimics v animálním modelu kolorektálního karcinomu. In XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2016. ISSN 0862-495X.
 50. HORSKA, Katerina, Jana RUDÁ, Zuzana BABINSKÁ, Michal KARPISEK, Regina DEMLOVÁ, Radka OPATRILOVA, Pavel SUCHY a Hana KOTOLOVA. Olanzapine-depot administration induces time-dependent changes inadipose tissue endocrine function in rats. Psychoneuroendocrinology, Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2016, roč. 73, "neuvedeno", s. 177-185. ISSN 0306-4530. doi:10.1016/j.psyneuen.2016.07.218.
 51. PETRÁKOVÁ, Katarína, M. KRÁSENSKÁ, Dalibor VALÍK, M. HOLÁNEK, M. PALÁCOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Sledování cirkulujících hladin estradiolu u pacientek s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy – přínos v klinické praxi. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, Suppl 3, s. "3S50"-"3S57". ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20163S50.
 52. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. Systemic administration of miRNA mimics by liposomal delivery system in animal model of colorectal carcinoma. Physiological Research, Prague: Czech Academy of Sciences, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S481"-"S488". ISSN 0862-8408.
 53. DEMLOVÁ, Regina, Dalibor VALÍK, Radka OBERMANNOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. The Safety of Therapeutic Monoclonal Antibodies: Implications for Cancer Therapy Including Immuno-Checkpoint Inhibitors. Physiological Research, Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2016, roč. 65, Suppl. 4, s. "S455"-"S462". ISSN 0862-8408.
 54. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana RUDÁ, Vincenzo MICALE, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Using ASL method for monitoring of brain perfusion changes in rat models of schizophrenia. 2016. ISSN 0862-8408.
 55. ŘÍHOVÁ, Barbora, Jana RUDÁ a Regina DEMLOVÁ. Základy farmakoekonomiky. : Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity., 2016. ISSN 1801-6103.
 56. 2015

 57. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. Analýza mikroRNA asociovaných s progresí metastatického renálního karcinomu u pacientů léčených sunitinibem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 58. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Marek SVOBODA, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. MiRNAs associated with time to progression in metastatic renal cell carcinoma patients treated with sunitinib. In 18th ECCO - 40th ESMO European Cancer Congress. 2015. ISSN 0959-8049. doi:10.1016/S0959-8049(15)30049-6.
 59. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. miR-155 and miR-484 Are Associated with Time to Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with Sunitinib. In XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc. 2015. ISBN 978-80-260-8368-9.
 60. MERHAUTOVÁ, Jana, Renata HÉŽOVÁ, Alexandr POPRACH, Alena KOVAŘÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. miR-155 and miR-484 Are Associated with Time to Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Sunitinib. BioMed Research International, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 941980, s. 1-5. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/941980.
 61. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Regina DEMLOVÁ. MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie navýšení exprese v animálním modelu kolorektálního karcinomu. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 62. TURJAP, Miroslav, Jan JUŘICA a Regina DEMLOVÁ. Možný klinický přínos terapeutického monitorování hladin imatinibu v onkologii. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 2, s. 105-111. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015105.
 63. DEMLOVÁ, Regina, Hana KOSTKOVÁ a Lenka SOUČKOVÁ. Specifika klinických hodnocení léčiv časných fází I a II. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 1, s. 87-91. ISSN 2336-288X.
 64. OBERMANNOVÁ, Radka, Ladislav DUŠEK, K. GREPLOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Jaroslav ŠTĚRBA, Rostislav VYZULA, Regina DEMLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Time-course pattern of blood 25-hydroxycholecalciferol is a significant predictor of survival outcome in metastatic colorectal cancer: a clinical practice-based study. Neoplasma, BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2015, roč. 62, č. 6, s. 958-965. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_116.
 65. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK. Using ASL Method for Monitoring of Brain Perfusion Changes in a Rat Model of Schizophrenia and After Chronic Administration of Aripiprazole. In Ján Maňka, Milan Tyšler, Vikor Witkovský, Ivan Frollo. Measurement 2015 : Proceedings of the 10th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2015. s. 81-84, 4 s. ISBN 978-80-969672-9-2.
 66. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Regina DEMLOVÁ. Vliv haloperidolu na sociální interakce myší ve vývojovém modelu schizofrenie. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference Směřování psychofarmakologie v Evropském roku mozku 2014-2015 a v 21. století. 2015. ISSN 1211-7579.
 67. HORSKÁ, K., H. KOTOLOVÁ, M. ZATLOUKALOVÁ, P. POKRIVČÁKOVÁ, J. PROCHÁZKA, H. OPATŘILOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, M. KARPÍŠEK a M. KARPÍŠKOVÁ. Vliv chronicky podávaného olanzapinu na dysregulaci endokrinní funkce tukové tkáně u laboratorní myši. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference Směřování psychofarmakologie v Evropském roku mozku 2014-2015 a v 21. století. 2015. ISSN 1211-7579.
 68. DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie GROSSOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Regina DEMLOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Zenon STARČUK JR. Využití MRI metody ASL v hodnocení změn mozku u POLY I:C modelu schizofrenie u potkanů. 2015.
 69. 2014

 70. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, R. HOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem – data z reálné klinické praxe v České republice. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 4, s. 255-260. ISSN 0862-495X.
 71. DEMLOVÁ, Regina, Martina MRKVICOVA, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana BERNATÍKOVÁ, Jan STARY, Martina SUKOVA, Alena MIKUŠKOVÁ, Alica CHOCHOLOVA, Beata MLADOSIEVICOVA, Andrea SOLTYSOVA, Darina BEHULOVA, Kateřina PILÁTOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Augmenting Clinical Interpretability of Thiopurine Methyltransferase Laboratory Evaluation. Oncology, Basel: Karger, 2014, roč. 86, č. 3, s. 152-158. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000357407.
 72. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky paliperidonu v animálním modelu schizofrenie. 2014. ISSN 1211-7579.
 73. DEMLOVÁ, Regina. Biosimilars (ne)jen v onkologii - dnešní realita i budoucnost. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 27, č. 1, s. 64-66. ISSN 0862-495X.
 74. DEMLOVÁ, Regina, Dalibor VALÍK, Martina MRKVICOVÁ a Kateřina PILÁTOVÁ. Farmakogenetika v onkologii. In Lenka Foretová, Marek Svoboda, Ondřej Slabý. Molekulární genetika v onkologii. 1. vyd. Praha: Mladá fronta - Medical Services, 2014. s. 64-85, 22 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3236-0.
 75. ŠTĚRBA, Jaroslav, Sylva ŠTĚRBOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Dalibor VALÍK a Regina DEMLOVÁ. Klinické hodnocení nových léčiv u vzácných diagnóz v onkologii – současná situace v Evropě a u nás. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl 2, s. 80-85. ISSN 0042-773X.
 76. SVOBODNÍK, Adam, Regina DEMLOVÁ, Ladislav PECEN, Michaela HANÁKOVÁ, Pavla KADLECOVÁ, Jaroslav KOČA, Hana KOSTKOVÁ, Tomáš MACHULKA, Irena SOUČKOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Martin ŠIMÍČEK a Radka ŠTĚPÁNOVÁ. Klinické studie v praxi. 1. vyd. Brno: Facta Medica, 2014. 229 s. ISBN 978-80-904731-8-8.
 77. MERHAUTOVÁ, Jana, Petra VYCHYTILOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ondřej SLABÝ. Navýšení exprese miR-215 in vivo ovlivňuje velikost nádoru v animálním modelu kolorektálního karcinomu. In X. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie Olomouc. 2014.
 78. DEMLOVÁ, Regina, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Leoš KŘEN, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology, Toronto: Multimed INC., 2014, roč. 21, č. 6, s. "E790"-"E793". ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.21.2147.
 79. 2013

 80. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, Renata HOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Analýza nákladů na léčbu mCRC kombinací bevacizumabu s chemoterapií v reálné klinické praxi v ČR. In MUDr. Regina Demlová, PhD.. Pharmaround 2013 sbroník abstraktů příspěvků konference. Brno: muni press, 2013. s. 42-43, 2 s. ISBN 978-80-210-6449-2.
 81. STUDNIČKA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Eva RENCOVÁ, Pavel ROZSÍVAL, Zora DUBSKÁ, Oldřich CHRAPEK, Petr KOLÁŘ, Vít KANDRNAL, Regina DEMLOVÁ, Šárka PITROVÁ a Jiří ŘEHÁK. Cost and effectiveness of therapy for wet age-related macular degeneration in routine clinical practice. Ophthalmologica, BERN: KARGER, 2013, roč. 230, č. 1, s. 34-42. ISSN 0030-3755. doi:10.1159/000350802.
 82. BURGER, Michal, Barbora ONDRÁČKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Jan MUŽÍK, Jaroslav ČERMÁK, Anna JONÁŠOVÁ, Jaroslava VOGLOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ondřej MÁJEK a Petr BRABEC. Farmakoekonomické hodnocení (CEA) přípravku Vidaza (azacitidin) v terapii pacientů s myelodysplastickými syndromy v České republice – analýza nákladové efektivity a analýza dopadu na rozpočet veřejného zdravotního pojištění v letech 2013-2018. Brno: neuveden, 2013. 31 s.
 83. PILÁTOVÁ, Kateřina, Kristína GREPLOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Beatrix BENCSIKOVÁ, Giannoula Lakka KLEMENT a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Role of platelet chemokines, PF-4 and CTAP-III, in cancer biology. Journal of Hematology & Oncology, LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2013, roč. 6, č. 42, s. 1-8. ISSN 1756-8722. doi:10.1186/1756-8722-6-42.
 84. JÄGEROVÁ, Kateřina, Antonín BEDNAŘÍK, Christian NILSSON, Soňa POKORNÁ, Ladislav ILKOVICS, Aleš HAMPL, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Jan PREISLER. Studie možnosti mapování vybraných léčiv v mozkové tkáni myší pomocí MALDI MS. In 3.Konference české společnosti pro hmotnostní spektrometrii. 2013. ISBN 978-80-905045-3-0.
 85. DRÁBOVÁ, Klára, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr LOKAJ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Radka OBERMANNOVÁ, Kristína GREPLOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění. Časopis lékařů českých, Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 152, č. 1, s. 20-30. ISSN 0008-7335.
 86. 2012

 87. ZAPLETALOVÁ, Danica, Nicolas ANDRE, Ladislav DEAK, Michal KÝR, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Lenka DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel HUŠEK, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Tomáš KEPÁK, Michael DOUBEK, Lucia KÚTNIKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology, Basel: S. Karger AG, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000336483.
 88. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK, Eva BUDINSKÁ, Tomáš FRGALA, Libuše BAČÍKOVÁ a Regina DEMLOVÁ. NKT-like Cells are Expanded in Solid Tumour Patients. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 2S21-2S25. ISSN 0862-495X.
 89. DEMLOVÁ, Regina, Radka OBERMANNOVÁ, Dalibor VALÍK a Rostislav VYZULA. Phase I Trial in Oncology – Theory and Practice. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 2S98- 2S101. ISSN 0862-495X.
 90. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, Renata HOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. The cost study of treating mCRC with bevacizumab plus chemotherapy in the real clinical practice in the Czech Republic. 2012.
 91. 2011

 92. DEMLOVÁ, Regina, Barbora ŘÍHOVÁ, Jiří DEML a Radka MAHOVSKÁ. Limity využití dat klinických studií pro analýzy nákladové efektivity. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 831-835. ISSN 1212-4184.
 93. DUŠEK, Ladislav, Vít KANDRNAL, Petr BRABEC, Regina DEMLOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Jakub GREGOR, Rostislav VYZULA a Jindřich FÍNEK. Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 836-844. ISSN 1212-4184.
 94. KANDRNAL, Vít, Barbora ŘÍHOVÁ, Radek LAKOMÝ, Regina DEMLOVÁ, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 850-853. ISSN 1212-4184.
 95. ŠEDO, Jiří, Ondřej SLÁMA, Regina DEMLOVÁ a Rostislav VYZULA. Možnosti využití systému DRG v ekonomických analýzách. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 845-849. ISSN 1212-4184.
 96. MÁJEK, Ondřej, Ladislav DUŠEK, Štěpán SUCHÁNEK, Regina DEMLOVÁ, Pavel KOŽENÝ, Miloš SUCHÝ a Miroslav ZAVORAL. Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 854-862. ISSN 1212-4184.
 97. DOLEŽAL, Tomáš, Barbora ŘÍHOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ladislav DUŠEK. Principy farmakoekonomického hodnocení – světové trendy a česká realita. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 825-827. ISSN 1212-4184.
 98. DEMLOVÁ, Regina, Andrea BOBEKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Thiotepa. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. 5, s. 428-432. ISSN 1801-1209.
 99. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 100. DUBSKÁ, Lenka, M. VYSKOČILOVÁ, R. NENUTIL, Dalibor VALÍK, D. KNOFLÍČKOVÁ, P. FABIAN, Ilona KOCÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Martin BERÁNEK, Monika DRASTÍKOVÁ, Hana VOŠMIKOVÁ, A. BÓDAY, Kateřina HORKÁ, Jarmila ŠÍMOVÁ, Jiří DRÁBEK, Jiří EHRMANN, M. HAJDÚCH, M. MATĚJČKOVÁ, R. ŠÍMA, D. TVRDÍK, C. POVÝŠIL a A. RYŠKA. Vyšetření mutačního statutu genu KRAS jako součást algoritmu léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Časopis lékařů českých, Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 150, č. 6, s. 321-326. ISSN 0008-7335.
 101. 2010

 102. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Regina DEMLOVÁ a Jiří KOMÍNEK. Analýza nákladů na cílenou biologickou léčbu pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Klinická onkologie, Brno: Ambit Media, 2010, roč. 23, č. 6, s. 439-445. ISSN 0862-495X.
 103. ONDRÁČKOVÁ, Barbora a Regina DEMLOVÁ. Sorafenib and sunitinib in metastatic renal cell carcinoma: Cost-effectiveness analysis in reimbursement proceedings vs. data from clinical practice. 2010. ISSN 1098-3015.
 104. 2009

 105. ADAM, Jan, Pavel ANDRES, Karol BOLČÁK, Martina ČERMÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Šárka SEDLÁČKOVÁ a Dalibor VALÍK. Nová radiofarmaka a aplikace pozitronové emisní tomografie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 22, č. 3, s. 94-97. ISSN 0862-495X.
 106. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Regina DEMLOVÁ a Jiří KOMÍNEK. The economic evaluation of sunitinib and sorafenib in mRCC patients in the Czech Republic. Value in Health, Lawrenceville, NJ USA: Blackwell Publishing, 2009, vol. 12, č. 7, s. A266. ISSN 1098-3015. ISSN 1098-3015.
 107. 2008

 108. HALÁMKOVÁ, Jana, Jana ŠMARDOVÁ, Luděk POUR, Jiří TOMÁŠEK, Jan NOVOTNÝ, Regina DEMLOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Igor KISS a Zdeněk ADAM. Nové léky v onkologii. Postgraduální medicína, Praha: Mladá Fronta a.s., 2008, roč. 10, č. 3, s. 336-344. ISSN 1212-4184.
 109. 2006

 110. TOMÁŠEK, Jiří, Hana HONOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS, Jana HALÁMKOVÁ, Daniela KRÁLOVÁ, Oldřich COUFAL a Adam SVOBODNÍK. Klinické zkušenosti s gefitinibem (Iressou) u předléčených pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem hlavy a krku. In Edukační sborník, XXX. Brněnské onkologické dny 11.-13.5.2006. Brno: MOU Brno, 2006. s. 75-75, 320 s. ISBN 80-86793-06-0.
 111. VYZULA, Rostislav, Ilona KOCÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Raltitrexed plus oxaliplatin in the second-line treatment of metastatic colorectal cancer. Neoplasma, 2006, roč. 53, č. 2, s. 119-127. ISSN 0028-2685.
 112. 2004

 113. VYZULA, Rostislav, Ladislav DUŠEK, Jan ŽALOUDÍK, Regina DEMLOVÁ, Daniel KLIMEŠ a SELVEKEROVA. Breast cancer and neoadjuvant therapy: any predictive marker. NEOPLASMA, 2004, roč. 51, č. 6, s. 471 - 480. ISSN 0028-2685.
 114. 1995

 115. ŠULCOVÁ, Alexandra, Regina DEMLOVÁ a Zuzana PŘÍBORSKÁ. Behavioural effects of the hypnotic zolpidem in rodents. Homeostasis, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 47-48. ISSN 0960-7560.
 116. 1994

 117. ŠULCOVÁ, Alexandra a Regina DEMLOVÁ. Immunosuppressive treatment with cyclosporine produces tran uillizing effects on agonistic behaviour in mice. Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 313-315. ISSN 0960-7560.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2020 22:33