Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aktivizující přístupy knihoven v rozvoji informačních kompetencí žáků. In Přednáškový cyklus Učící knihovník. 2020.
 2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aktivizující přístupy v rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti žaků. In Cenigová, Rozália. Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl : 14. medzinárodná konferencia. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, 2020. s. 60-66. ISBN 978-80-972668-7-5.
 3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aktivizující přístupy v rozvoji kompetencí v informačním vzdělávání. In Odborný vzdělávací cyklus Pedagogika pro učící knihovníky. 2020.
 4. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities. 2020.
 5. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities. 2020.
 6. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu spolupráce knihoven a škol. 2020.
 7. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu reflektivní praxe učících knihovníků. 2020.
 8. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost – kompetence pro bezpečnou každodennost. In Festival bezpečného internetu 2020, 1.10.2020, online. 2020.
 9. MAZÁČOVÁ, Pavlína. IX. Národní seminář informačního vzdělávání. 2020.
 10. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak připravit knihovníky a učitele na změny ve vzdělávání. In Sborník z 28. ročníku konference Knihovny současnosti 2020, konané ve dnech 2.–4. listopadu on-line. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2020. s. 78-88. ISBN 978-80-86249-91-9.
 11. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak připravit knihovníky a učitele na změny ve vzdělávání. In Konference Knihovny současnosti 2020. 2020.
 12. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika se zaměřením a rozvoj kompetencí učícího knihovníka. In Odborný seminář Pedagogika pro učící knihovníky. 2020.
 13. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika ve výzkumné i aplikační perspektivě. 2020.
 14. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Na můstku mezi knihovnou a školou. In IX. Národní seminář informačního vzdělávání, 10.3.2020, Brno. 2020.
 15. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Národní seminář informačního vzdělávání 2020. Praha, Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2020. 4 s. 1. ISSN 2533-7882.
 16. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně programové rady konference IX. Národní seminář informačního vzdělávání. Konference Národní seminář informačního vzdělávání, 2020 - 2021.
 17. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marija ŠUPICOVÁ. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi základní školy uplatňující Montessori pedagogiku: případová studie. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, roč. 4, č. 2, s. 95-112. ISSN 2533-7882.
 18. MAZÁČOVÁ, Pavlína. S projektem Co nebylo v učebnici vstříc informační gramotnosti žáků. In Bulletin SKIP. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2020. ISSN 1213-5828.
 19. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Současný stav spolupráce knihoven a škol ve výzkumné perspektivě. In Kulatý stůl ministra kultury České republiky. 2020.
 20. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Význam společenství praxe učitelů SOŠ a SOU, knihovníků a akademiků při rozvoji gramotností a kompetencí žáků. In Národní pedagogický institut – Aktivity a náměty IKAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU. 2020.
 21. 2019

 22. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Co nebylo v učebnici : příprava vzdělávacích programů pro knihovny. In Konference Regionální funkce knihoven 2019. 2019.
 23. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako nástroj podpory demokracie v současné škole : výzkumné horizonty. In Konference Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11. - 13. 09. 2019, Liberec. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 24. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako nástroj podpory demokracie v současné škole : výzkumné horizonty. In Konference Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11. - 13. 09. 2019, Liberec. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 25. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost: Teorie a vzdělávací praxe. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019. 93 s. ISBN 978-80-7603-065-7.
 26. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika pro praxi informačního vzdělávání. In 7. ročník Královéhradecké knihovnické konference, 19.11.2019, Hradec Králové. 2019.
 27. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika pro praxi informačního vzdělávání. In Královéhradecká knihovnická konference 2019, 19.11.2019, Hradec Králové. 2019.
 28. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspectives of Digital Humanities in Educational Strategies of Libraries and Schools. In Conference Ruditatis antidotum Eruditio est, 22nd – 24th May 2019, Martin. 2019.
 29. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy digital humanities v edukačních strategiích knihoven a škol. In Mezinárodní konference Ruditatis antidotum Eruditio est. 2019.
 30. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Případové studie ve výzkumném diskurzu alternativních škol. In Přednáškový pobyt na Univerzitě Komenského, Bratislava. 2019.
 31. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Spolupráce a knihoven a škol : inovativní přístupy k rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti. In Zahraniční přednáškový pobyt, Univerzita Komenského Bratislava. 2019.
 32. TULINSKÁ, Hana, Michal ČERNÝ, Veronika ŠMERDOVÁ, Daniela UŘIČÁŘOVÁ, Dalibor ČERNOCKÝ, Vojtěch HAMERSKÝ, Anna PUCHOVSKÁ, Jana FOLKOVÁ, Natálie KÁČOVÁ, Adam MELNIČÁK a Pavlína MAZÁČOVÁ. Stroje a humanita : cesta k filozofické fakultě 21. století. 2019.
 33. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Výzkumné perspektivy spolupráce učitelů a učících knihovníků v rozvoji gramotností a kompetencí žáků. In Přednáškový cyklus na Univerzitě Komenského Bratislava. 2019.
 34. MAZÁČOVÁ, Pavlína, Petra VAŇKOVÁ, Josef LOMBARD a Jan BERKI. Vzdělávací modul Informační gramotnost s metodikou. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019. 30 s. ISBN 978-80-7603-063-3.
 35. 2018

 36. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Academické psaní v informační gramotnosti studentů II. In Cyklus Informační vzdělávání na FF MU, 21. 3. 2018, Filozofická fakulta MU. 2018.
 37. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Akademické psaní v pregraduální přípravě studentů. In Cyklus Informační vzdělávání na FF MU, Filozofická fakulta MU, 27. 4. 2018. 2018.
 38. MAZÁČOVÁ, Pavlína. BIG 6 mezi předměty – rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi. 2018.
 39. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Edukace informační gramotnosti ve strategii činnosti knihovny. In VIII. národní seminář informačního vzdělávání, 12. - 13. 6. 2018, FF MU Brno. 2018.
 40. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Gramotnosti pro život. In Veletrh gramotností, 14.-15. 11. 2018, Edukační centrum Ústí nad Labem. 2018.
 41. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Gramotnosti pro 21. století v pedagogické praxi. In Doudenní odborný seminář pro učící knihovníky, 14.-15. 3. 2018, MěK Havířov. 2018.
 42. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost v teorii a pedagogické praxi. 2018.
 43. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Tereza VELETOVÁ. Informační vzdělávání online pro středoškoláky. In Konferennce OpenAlt, Vysoké učení technické Brno, 3. 11. 2018. 2018.
 44. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jazykové kompetence v psaném projevu informačních specialistů. 2018.
 45. KRČÁL, Martin, Pavla KOVÁŘOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ a Klára MASAŘOVÁ. Knihovnické fondy, procesy a služby. Edited by Martin Krčál - Pavla Kovářová. 1. vyd. Brno: Citace.com, 2018. 124 s. Knihovnictví a informační vědy, sv. 1. ISBN 978-80-88071-03-7.
 46. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Komunikace se zaměřením na odborný text. In Odborný seminář Vzdělávání KAP, 13. 12. 2018, Edukační centrum Tišnov. 2018.
 47. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Kreativní práce s informacemi v praxi informačních specialistů. 2018.
 48. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Mediální gramotnost v praxi učícího knihovníka. In Odborný seminář Mediální gramotnost pro knihovníky, 29. 5. 2018, Knihovna Pardubice. 2018.
 49. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Mediální gramotnost v praxi učícího knihovníka. In Odborný seminář Mediální gramotnost pro knihovníky Hradec Králové. 2018.
 50. MAZÁČOVÁ, Pavlína, Veronika WÖLFELOVÁ a Zbyněk TAJOVSKÝ. Online nástroje informační gramotnosti učitelů v teorii a edukační praxi. 2018.
 51. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pedagogické a didaktické kompetence v rozvoji informační gramotnosti : teorie, výzkum, praxe. 2018.
 52. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pedagogické kompetence učícího knihovníka se zaměřením na dimenzi sebereflexe. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Slovensko: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 12-17. ISSN 1336-0779.
 53. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pedagogické kompetence učícího knihovníka se zaměřením na dimenzi sebereflexe. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018, roč. 22, č. 2, s. 12-17. ISSN 1335-793X.
 54. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pedagogické kompetence učících knihovníků v akademické knihovně. 2018.
 55. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pojetí rozvoje informační gramotnosti žáků z perspektivy učícího knihovníka : výzkumné horizonty. In Mezinárodní vědecká konference Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství, 15-16. 3. 2018, Slezská univerzita Opava. 2018.
 56. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Projekt Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století začíná. In Bulletin SKIP (online). Praha: Národní knihovna ČR, 2018. 4 s. 2018. ISSN 1213-5828.
 57. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Recenze: publikace Černý, M (2017) : Informační a učící se společnost. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2018, roč. 28, č. 3, s. 545-548. ISSN 1211-4669.
 58. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marta ZONKOVÁ. Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi v laboratorní základní škole : případová studie. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. UK Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 21-43. ISSN 2533-7882.
 59. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Rozvíjení informační gramotnosti ve společenství praxe s principy mezigeneračního učení. In 7. oborovědidaktická konference PdF MU: Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách, 14.6.2018, PdF MU, Brno. 2018.
 60. BUDÍNOVÁ, Irena, Pavlína MAZÁČOVÁ, Lenka PAVLASOVÁ a Martin RUSEK. Rozvoj přírodovědné, matematické a informační gramotnosti v podmínkách současného školství. In Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. první. Praha: Univerzita Karlova, 2018. s. 3-6. ISSN 2533-7882.
 61. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Společenství praxe pro rozvoj informační gramotnosti. In Sborníkz26. ročníku konference, konané 11.–13. září 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého vOlomouc. 1. vyd. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 215-222. ISBN 978-80-86249-86-5.
 62. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Lenka MALÁ. Výzkum informační gramotnosti žáků základní školy se zaměřením na procesy vyhledávání a hodnocení informací. In Konference Transdisciplinarita v pedagogických vědách, 12.-14. 9. 2018, UTB Zlín. 2018.
 63. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Lenka MALÁ. Výzkum informační gramotnosti žáků základní školy se zaměřením na procesy vyhledávání a hodnocení informací. In Konference Transdisciplinarita v pedagogických vědách, Zlín 2018. 2018.
 64. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Webinář : Společenství praxe jako příležitost rozvíjení informační gramotnosti. 2018.
 65. 2017

 66. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Analýza kurikulárních dokumentů z perspektivy kompetenčního přístupu ke vzdělávání : příspěvek ze společenství praxe. In (K) čemu učit ve škole : vybrané problémy kurikula v oborově didaktických souvislostech, 14. prosince 2017, Brno. 2017.
 67. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Analýza kurikulárních dokumentů z perspektivy kompetenčního přístupu ke vzdělávání: příspěvek ze společenství praxe. In (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborově didaktických souvislostech, 14. prosince 2017, Brno. 2017.
 68. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Celoživotní vzdělávání uživatelů - edukační výzva učících knihovníků. In Martina Horejšová. Knihovny současnosti 2017. Sborník z 25. ročníku konference, konané 12.–14. září 2017 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Praha: Sdružení knihoven České republiky, 2017. s. 349-359. ISBN 978-80-86249-83-4.
 69. MAZÁČOVÁ, Pavlína. člen Národního konventu o EU Úřadu vlády ČR - Mediální gramotnost. Národní konvent o EU Úřadu vlády ČR, 2017 - 2024.
 70. MAZÁČOVÁ, Pavlína. člen Ústřední knihovnické rady ČR. Ústřední knihovnická rada ČR, 2017.
 71. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Členka redakční rady recenzovaného časopisu Knihovna:knihovnická revue. Knihovna: knihovnická revue, 2017. ISSN 1802-8772.
 72. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost. In Konference OP VVV, Společenství praxe, 17. 5. 2017, Praha. 2017.
 73. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost : hodnocení zdrojů a informací ve výuce. 2017.
 74. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost : Jak organizovat data a informace v pedagogické praxi. 2017.
 75. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako klíčová kompetence. In Zahajovací konference OP VVV, Společenství praxe, 12. 4. 2017, Brno. 2017.
 76. LORENZ, Michal, Martin KRČÁL a Pavlína MAZÁČOVÁ. Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě slaví 25 let své existence I. In Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. ISSN 1804-4255.
 77. LORENZ, Michal, Martin KRČÁL a Pavlína MAZÁČOVÁ. Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě slaví 25 let své existence II. In Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. ISSN 1804-4255.
 78. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Klíčová edukativní a rozvojová témata českého knihovnictví - post CASLIN. In Odborný seminář projektu Sociální inovace v knihovnách, KISK FF MU, 17. 10. 2017, Brno. 2017.
 79. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Kritické myšlení. In Kritické myšlení – tipy pro učící knihovníky (seminář). 2017.
 80. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pedagogika a didaktika pro učící knihovníky : teorie a praxe. 2017.
 81. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy edukace heterogenní školní třídy k informační gramotnosti v prostředí veřejné knihovny. In Mezinárodní konference Olomoucké speciálněpedagogické dny, 14. - 15. 03. 2017, Olomouc. 2017.
 82. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy edukace heterogenní školní třídy k informační gramotnosti v prostředí veřejné knihovny. In XVIII. mezinárodní konference k problematice osob s specifickými potřebami. 2017.
 83. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k informační gramotnosti v prostředí veřejných knihoven. In Mezinárodní konference Olomoucké speciálněpedagogické dny, 14. - 15. 03. 2017, Olomouc. 2017.
 84. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k informační gramotnosti v prostředí veřejných knihoven. In XVIII. mezinárodní konference k problematice osob s specifickými potřebami. 2017.
 85. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy edukační a výzkumné interakce knihovědných akademických pracovišť s oborovou praxí. 2017.
 86. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Kateřina HANUŠOVÁ. Perspektivy rozvoje předčtenářské gramotnosti na platformě mezigeneračního učení : případová studie. Knihovna. ČR: Národní knihovna ČR, 2017, roč. 28, č. 2, s. 37-49. ISSN 1801-3252.
 87. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy spolupráce knihoven a škol v rozvoji gramotností pro 21. století. In Konference Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, 24. dubna 2017, Praha. 2017.
 88. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy spolupráce veřejných knihoven a škol v rozvoji gramotností pro 21. století. In VI. mezinárodní vědecká konference Aktuální přístupy v managementu vzdělávání, 21. dubna 2017, Praha. 2017.
 89. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspektivy spolupráce veřejných knihoven a škol v rozvoji gramotností pro 21. století. In Mezinárodní konference Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. 2017.
 90. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Platformy rozvoje akademických kompetencí na Masarykově univerzitě. In Centra akademického psaní a VŠ knihovny, 7. 9. 2017, Praha. 2017.
 91. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Podpora edukační spolupráce škol a knihoven v operačních programech Evropské unie. In Odborný seminář Ústřední knihovnické rady ČR, 25.9.2017, Praha. 2017.
 92. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pojetí informační gramotnosti a mediální gramotnosti v edukační praxi formálního a neformálního vzdělávání v České republice. In Kulatý stůl EU - mediální gramotnost v občanském vzdělávání, 21. dubna 2017, Praha. Neuveden, 2017.
 93. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Projekty na podporu spolupráce knihoven a škol : dotační programy v roce 2018. In Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2017, 25.-26. 10. 2017, Pardubice. 2017.
 94. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Předsedkyně komise literární olympiády. Komise pro literární olympiádu, 2017 - 2018.
 95. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Recenze : Učení – zábava pro každého a na celý život. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1804-4255.
 96. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Sociokulturní specifika uživatelů ve vzdělávacích aktivitách knihoven. In Národní seminář informačního vzdělávání. 2017.
 97. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Michaela BLAŽEJOVÁ. Středoškoláci a online svět mimoškolního vzdělávání. In OpenAlt konference : Otevřeným přístupem k otevřené společnosti, 4. – 5. listopadu 2017, Brno. 2017.
 98. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Technologie ve vzdělávání. In Odborný seminář pro učitele, ScioŠkola, 21. 3. 2017, Brno. 2017.
 99. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Tvorba odborného textu. In Tvorba odborného textu, 24. 10. 2017, Brno. 2017.
 100. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník - didaktické perspektivy. In Odborný seminář pro knihovníky, 23. 5. 2017, Pardubice. 2017.
 101. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník - didaktické perspektivy informačního vzdělávání. In Dvoudenní odborný seminář pro učící knihovníky, 21. - 22. 6. 2017, Plzeň. 2017.
 102. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník není jen „děckař“ aneb Interakce s různými cílovými skupinami celoživotního vzdělávání v knihovnách. In Konference Knihovny současnosti, 12. - 14. září 2017, Olomouc. 2017.
 103. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti. Proinflow : časopis pro informační vědy. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 1, s. 23-31. ISSN 1804-2406.
 104. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Vymezení informační gramotnosti v celoživotní vzdělávání. In Meziuniverzitní odborný seminář k mediální a informační gramotnosti, 12. 9. 2017, Praha. 2017.
 105. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Využití moderních technologií ve výuce českého jazyka. In Ladění : cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole, 18.10.2017, Zlín. 2017.
 106. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Výzvy operačních programů Evropské unie s potenciálem aktivit veřejných knihoven. 2017.
 107. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Webinář Technologie - vzdělávání - knihovny : příležitosti a bariéry. 2017. vyd. Brno, 2017. s. nestránkováno.
 108. 2016

 109. MAZÁČOVÁ, Pavlína. A teaching librarian and their educational needs in educational environment in 21st century. 2016. ISBN 978-80-270-0530-7.
 110. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Cloudové služby ve vzdělávání. Brno, 2016. s. nestránkováno.
 111. MAZÁČOVÁ, Pavlína. člen grantové komise Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury České republiky. Grantová komise programu Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury České republikyk, 2016 - 2018.
 112. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Členka organizačního výboru - IV. Evropské konference o informační gramotnosti. The Organizing Committee - IV. European Conference on Information Literacy, 2016.
 113. MAZÁČOVÁ, Pavlína a David KUDRNA. Didaktika informační gramotnosti s prvky inkluze. In Konference Knihovny současnosti, 6.-8. září 2016, Olomouc. 2016.
 114. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marie INDRÁKOVÁ. ICT mentoring for the development of teachers‘ digital and information literacy. 2016.
 115. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marie INDRÁKOVÁ. ICT mentoring for the development of teachers‘ digital and information literacy. In European Conference on Information Literacy 2016. 2016. ISBN 978-80-270-0530-7.
 116. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační vzdělávání v prostředí vysoké školy. In Týden informačního vzdělávání na MU. 2016.
 117. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Inkluzivní přístup k edukaci informační gramotnosti v praxi učícího knihovníka. In Horejšová, Martina. Knihovny současnosti 2016. Praha: Sdružení knihoven České republiky, 2016. s. 24-37. ISBN 978-80-86249-80-3.
 118. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovna jako místo celoživotního učení - rozvojové příležitosti. In Konference Jak správně řídit knihovnu, 11.-12. 4. 2016, Havířov. 2016.
 119. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Konstruktivismus a kritické myšlení : Vybrané moduly pedagogiky pro doktorandy. 2016.
 120. MAZÁČOVÁ, Pavlína. S tabletem do výuky literární a slohové výchovy na ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 4 s. Komenský; Do výuky; 140 (3). ISSN 0323-0449.
 121. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Trendy vzdělávání. S technologiemi do knihoven. In Moderní technologie v knihovnách, 11.-12. 5. 2016, Brno. 2016.
 122. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Tvorba lekce informační gramotnosti ze sdílených výukových materiálů. 2016.
 123. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník. In Odborný seminář Učící knihovník, 31. 5. 2016, Pardubice. 2016.
 124. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník a inkluzivní přístup k edukaci informační gramotnosti. In Konference Národní seminář informačního vzdělávání. 2016.
 125. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Radim CHALUPNÍK. Učící knihovník a vzdělávací technologie. IT lib. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, roč. 20, č. 2, s. 18-24. ISSN 1335-793X.
 126. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Učící knihovník jako designér vzdělávání v informační gramotnosti vysokoškolských studentů. 2016.
 127. MAZÁČOVÁ, Pavlína. výkonný redaktor odborného časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2016 - 2019.
 128. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v digitálních kompetencích. In Škola jako místo setkávání, 15. 4. 2016, Praha. 2016.
 129. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v digitálních kompetencích : případová studie projektu Masarykovy univerzity. In Krejčová, Lenka; Mertin, Václav. Škola jako místo setkávání aneb Učení je zábavné a inspirativní v každém věku. Sborník z konference konané 15. dubna 2016. Praha: Filozofická fakulta UK Praha, 2016. s. 101-110. ISBN 978-80-7308-643-5.
 130. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Vzdělávací potřeby učících knihovníků v kontextu celoživotního učení pro 21. století. In Hlaďo, Peter. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 287-299. ISBN 978-80-7509-426-1.
 131. 2015

 132. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Zuzana HOSTAŠOVÁ. Aplikace pro tvorbu animací ve výtvarné výchově. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 151-157. ISBN 978-80-88123-02-6.
 133. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Zuzana HOSTAŠOVÁ. Aplikace pro tvorbu animací ve výtvarné výchově. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 151-157. ISBN 978-80-88123-02-6.
 134. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 176 s. ISBN 978-80-905480-7-7.
 135. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marie INDRÁKOVÁ. Dotykové technologie a inkluzivní aspekty vzdělávání. In Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 185-195. ISBN 978-80-88123-02-6.
 136. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační vzdělávání na MU v pojetí CEINVE. In Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě, Brno. 2015.
 137. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 s. ISBN 978-80-88123-07-1.
 138. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Radim CHALUPNÍK. Mediální výchova v zrcadle dotykových technologií. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 167-174. ISBN 978-80-88123-02-6.
 139. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Metodika lekcí informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně (s akcentem pedagogického konstruktivismu). In Stasselová, Silvia; Kmeťová, Jitka; Gábrišová, Henrieta. INFOS 2015. 38. medzinárodné informatické sympózium o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2015. s. 257-270. ISBN 978-80-89586-08-0.
 140. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marie INDRÁKOVÁ. Mobilní dotykové technologie a e-zdroje ve vzdělávání pedagogů - projekt INTERES Masarykovy univerzity v Brně. 2015. ISSN 1801-2213.
 141. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marie INDRÁKOVÁ. Mobilní dotykové technologie a e-zdroje ve vzdělávání pedagogů - projekt INTERES Masarykovy univerzity v Brně. 2015.
 142. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Marie INDRÁKOVÁ. Projekt INTERES aneb Tablety učitelům. In Škola jako místo setkávání 2015, Praha, 17. dubna 2015. 2015.
 143. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Projekt INTERES MU - Tablety pro učitele základních a středních škol. In Edufórum, Brno. 2015.
 144. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Strategické dokumenty v kontextu ICT a školy. In Kurz Metodik ICT. 2015.
 145. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Michal ČERNÝ. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 195 s. ISBN 978-80-88123-02-6.
 146. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Tablety učitelům (reflexe vzdělávacích aktivit projektu INTERES). 2015.
 147. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Tablety ve výuce pomáhají. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, roč. 26, č. 15, s. 22-23. ISSN 1213-6581.
 148. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Taxonomie vzdělávacích cílů v aplikacích dotykových zařízení. 2015.
 149. MAZÁČOVÁ, Pavlína a Gabriela ŠIMKOVÁ. Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě. 2015.
 150. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Využívání digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce literární a slohové výchovy. In Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína. Tablet ve školní praxi. Brno: Flow, 2015. s. 55-63. ISBN 978-80-88123-02-6.
 151. 2014

 152. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Centrum informačního vzdělávání na MU – cesta k akademickým kompetencím doktorandů. In Danielová, Lenka; Linhartová, Dana; Foltová, Lucie; Skalická, Ivona. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2014. s. 193-202. ISBN 978-80-7509-001-0.
 153. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovníci, nebojte se kurikula! aneb Tajemství školních vzdělávacích programů. In Seminář Informační vzdělávání uživatelů Sdružení knihoven ČR, Havířov, 23.-24. dubna 2014. 2014.
 154. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Pod pokličkou školních vzdělávacích programů. 2014.
 155. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Projekt INTERES aneb "Tablety učitelům". In Dny webinářového vzdělávání. Informační a komunikační technologie: nové možnosti a výzvy ve vzdělávání. 2014.
 156. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Přechodový model informační gramotnosti II. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 65-72. ISSN 1336-0779.
 157. 2013

 158. ŠIMKOVÁ, Gabriela a Pavlína MAZÁČOVÁ. Face-To-Face Training of Information Literacy at Masaryk University. In Abstracts - European Conference on Information Literacy 2013, October 22-25, Istanbul, Turkey. 2013. ISBN 978-975-491-359-0.
 159. ŠIMKOVÁ, Gabriela a Pavlína MAZÁČOVÁ. Face-To-Face Training of Information Literacy at Masaryk University. In European Conference on Information Literacy 2013, October 22-25, Istanbul, Turkey. 2013.
 160. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Projekt CEINVE – Informační vzdělávání (nejen) pro studenty na Masarykově univerzitě. ITlib: Informačné technologie a knižnice. Bratislava: Centrum VTI SR, 2013, roč. 2013, č. 2, s. "nestránkováno", 3 s. ISSN 1336-0779.
 161. 2012

 162. ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Kateřina HOŠKOVÁ, Alžběta KAROLYIOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ a Jan ZIKUŠKA. CEINVE: témata, lidé, motivace a inspirace nového projektu. Inflow : information journal [online]. 2012, roč. 5, 7/8. ISSN 1802-9736.
 163. ČERNÝ, Michal, Kateřina HOŠKOVÁ, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Iva ZADRAŽILOVÁ a Jan ZIKUŠKA. Kurz práce s informacemi. Brno, 2012. 147 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 6. 2021 01:49