Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KLUIN-NELEMANS, H.C., M. JAWHAR, A. REITER, B. VAN ANROOIJ, J. GOTLIB, K. HARTMANN, A. ILLERHAUS, H.N.G.O. ELBERINK, A. GORSKA, M. NIEDOSZYTKO, M. LANGE, L. SCAFFIDI, R. ZANOTTI, P. BONADONNA, C. PERKINS, C. ELENA, L. MALCOVATI, K. SHOUMARIYEH, N. VON BUBNOFF, S. MULLER, M. TRIGGIANI, R. PARENTE, J. SCHWAAB, M. KUNDI, A.B. FORTINA, F. CAROPPO, K. BROCKOW, A. ZINK, D. FUCHS, I. ANGELOVA-FISCHER, A,S. YAVUZ, Michael DOUBEK, M. MATTSSON, H. HAGGLUND, J. PANSE, A. SIMONOWSKI, V. SABATO, T. SCHUG, M. JENTZSCH, C. BREYNAERT, J. VARKONYI, V. KENNEDY, O. HERMINE, J. ROSSIGNOL, M. AROCK, P. VALENT a W.R. SPERR. Cytogenetic and molecular aberrations and worse outcome for male patients in systemic mastocytosis. Theranostics. Lake Haven: Ivyspring International Publisher, 2021, roč. 11, č. 1, s. 292-303. ISSN 1838-7640. doi:10.7150/thno.51872.
 2. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Lenka RADOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Michal ŠMÍDA, Marketa KUBRICANOVA ZALIOVA, Jiří BALOUN, Michaela PEŠOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, František FOLBER, Soňa MEJSTŘÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Functional analysis of germlineETV6 W380Rmutation causing inherited thrombocytopenia and secondary acute lymphoblastic leukemia or essential thrombocythemia. Platelets. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2021, 4 s. ISSN 0953-7104. doi:10.1080/09537104.2020.1802416.
 3. HRABOVSKÝ, Štěpán, Zuzana VRZALOVÁ, Jiří ŠTIKA, H. JELINKOVA, Marie JAROŠOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jiří MARTENEK, František FOLBER, C. SALEK, .JM. HORACEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Genomic landscape of B-other acute lymphoblastic leukemia in an adult retrospective cohort with a focus on BCR-ABL1-like subtype. Acta Oncologica. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, roč. 60, č. 6, s. 760-770. ISSN 0284-186X. doi:10.1080/0284186X.2021.1900908.
 4. HRABOVSKÝ, Štěpán, Zuzana VRZALOVÁ, Jiří ŠTIKA, Hana JELINKOVA, Marie JAROŠOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jiří MARTENEK, František FOLBER, Cyril SALEK, Jan M. HORACEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Genomic landscape of B-other acute lymphoblastic leukemia in an adult retrospective cohort with a focus on BCR-ABL1-like subtype. Acta Oncologica. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2021, 11 s. ISSN 0284-186X. doi:10.1080/0284186X.2021.1900908.
 5. SHARMA, Sonali, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Václav ŠEDA, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Eva VOJÁČKOVÁ, Daniel FILIP, Laura ONDRIŠOVÁ, Veronika ŠANDOVÁ, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Pedro FARIA ZENI, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Květoslava LIŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Andrea JANÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Stacey M. FERNANDES, Medhat SHEHATA, Laura Z. RASSENTI, Ulrich JAEGER, Michael DOUBEK, Matthew S. DAVIDS, Jennifer R. BROWN, Jiří MAYER, Thomas J. KIPPS a Marek MRÁZ. miR-29 Modulates CD40 Signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia by Targeting TRAF4: an Axis Affected by BCR inhibitors. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2021. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood.2020005627.
 6. 2020

 7. DOUBEK, Michael. Akutní lymfoblastická leukemie a význam nových léčiv pro navození remise - přemostění k alogenní transplantaci krvetvorných buněk. In Peter Rohoň. Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 84-88. Jessenius. ISBN 978-80-7345-681-8.
 8. ŠEDOVÁ, Petra a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie s nálezem chromozomu Philadelphia a nové tyrosinkinázové inhibitory. In Peter Rohoň. Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 89-94. Jessenius. ISBN 978-80-7345-681-8.
 9. KREJČÍ, Marta a Michael DOUBEK. Akutní myeloidní leukemie. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 172-179. ISBN 978-80-7345-651-1.
 10. KOTAŠKOVÁ, Jana, Michael DOUBEK, MAREČKOVÁ a Barbora WEINBERGEROVÁ. Analýza myeloproliferací pomocí sekvenování nové generace (MPN panel). In XV. Brněnské hematologické dny, Brno. 2020.
 11. GOKBUGET, N., H. DOMBRET, S. GIEBEL, M. BRUGGEMANN, Michael DOUBEK, R. FOA, D. HOELZER, C. KIM, G. MARTINELLI, E. PAROVICHNIKOVA, J.M. RIBERA, M. SCHOONEN, C. TUGLUS, G. ZUGMAIER a R. BASSAN. Blinatumomab vs historic standard-of-care treatment for minimal residual disease in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020, roč. 104, č. 4, s. 299-309. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.13375.
 12. JELÍNKOVÁ, Hana, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jakub Paweł PORC, Jakub HYNŠT, Karol PÁL, Tomáš REIGL, Nikos DARZENTAS, Michael DOUBEK, Marcela ŽENATOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Capture-based NGS panel for detection of immunoglobulin and T-cell receptor gene rearrangements in DNA samples from patients with acute lymphoblastic leukemia. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 13. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Adriana LADUNGOVÁ, Helena PESCHELOVÁ, Pavlína JANOVSKÁ, A. SLUSARCZYK, J. DOMAGALA, Pavel KOPČIL, Viera VAKULOVÁ, Jan OPPELT, Vítězslav BRYJA, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. CD20 is dispensable for B-cell receptor signaling but is required for proper actin polymerization, adhesion and migration of malignant B cells. Plos one. San Francisco: Public Library Science, 2020, roč. 15, č. 3, s. 0229170-229189. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0229170.
 14. TRIZULJAK, Jakub, W. R. SPERR, Lucie NEKVINDOVA, H. O. ELBERINK, K. V. GLEIXNER, A. GORSKA, M. LANGE, K. HARTMANN, A. ILLERHAUS, M. BONIFACIO, C. PERKINS, C. ELENA, L. MALCOVATI, A. B. FORTINA, K. SHOUMARIYEH, M. JAWHAR, R. ZANOTTI, P. BONADONNA, F. CAROPPO, A. ZINK, M. TRIGGIANI, R. PARENTE, Bubnoff N. VON, A. S. YAVUZ, H. HAGGLUND, M. MATTSSON, J. PANSE, N. JAEKEL, A. KILBERTUS, O. HERMINE, M. AROCK, D. FUCHS, V. SABATO, K. BROCKOW, A. BRETTERKLIEBER, M. NIEDOSZYTKO, Anrooij B. VAN, A. REITER, J. GOTLIB, H. C. KLUIN-NELEMANS, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a P. VALENT. Clinical features and survival of patients with indolent systemic mastocytosis defined by the updated WHO classification. Allergy. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 75, č. 8, s. 1927-1938. ISSN 0105-4538. doi:10.1111/all.14248.
 15. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Veronika MANČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Combination of epigenetic drug screen and CRISPR knockout screen as an unbiased approach to reveal possible CD20 therapy improvement. In XXth Interdisciplinary meeting of young researchs and students in the field of chemistry, biochemistry, molecular biology and biomaterials in Chemické listy. 2020.
 16. LEDEREROVÁ, Aneta, Veronika KOZLOVÁ, Veronika MANČÍKOVÁ, Helena PESCHELOVÁ, J. PERSSON, B. SCHMIERER, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Combination of epigenetic drug screen and CRISPR knockout screen revealed involvement of aurora kinases and Cullin 3 in CD20 regulation. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 17. SCARFO, L., T. CHATZIKONSTANTINOU, G.M. RIGOLIN, G. QUARESMINI, M. MOTTA, C. VITALE, J.A. GARCIA-MARCO, J.A. HERNANDEZ-RIVAS, F. MIRAS, M. BAILE, J. MARQUET, C.U. NIEMANN, G. REDA, T. MUNIR, E. GIMENO, M. MARCHETTI, F.M. QUAGLIA, M. VARETTONI, J. DELGADO, S. IYENGAR, A. JANSSENS, R. MARASCA, A. FERRARI, C. CUELLAR-GARCIA, G. ITCHAKI, M. SPACEK, L. DE PAOLI, L. LAURENTI, M.D. LEVIN, E. LISTA, F.R. MAURO, M. SIMKOVIC, E. VAN DER SPEK, E. VANDENBERGHE, L. TRENTIN, E. WASIK-SZCZEPANEK, R. RUCHLEMER, D. BRON, M.R. DE PAOLIS, G. DEL POETA, L. FARINA, M. FOGLIETTA, M. GENTILE, Y. HERISHANU, T. HEROLD, O. JAKSIC, A.P. KATER, S. KERSTING, L. MALERBA, L. ORSUCCI, V.M. POPOV, P. SPORTOLETTI, M. YASSIN, B. POCALI, G. BARNA, A. CHIARENZA, G. DOS SANTOS, E. NIKITIN, M. ANDRES, M. DIMOU, Michael DOUBEK, A. ENRICO, Y. HAKOBYAN, O. KALASHNIKOVA, M.O. PAREJA, M. PAPAIOANNOU, D. ROSSI, N. SHAH, A. SHRESTHA, O. STANCA, N. STAVROYIANNI, V. STRUGOV, C. TAM, M. ZDRENGHEA, M. COSCIA, K. STAMATOPOULOS, G. ROSSI, A. RAMBALDI, E. MONTSERRAT, R. FOA, A. CUNEO a P. GHIA. COVID-19 severity and mortality in patients with chronic lymphocytic leukemia: a joint study by ERIC, the European Research Initiative on CLL, and CLL Campus. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 34, č. 9, s. 2354-2363. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-020-0959-x.
 18. SÝKORA, M., Zuzana VRZALOVÁ, J. VONDRÁKOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jakub TRIZULJAK, V. MOTÁŇ, P. JANDOVÁ, N. ROUČKOVÁ, M. STRUSKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, I. VONKE a Michael DOUBEK. Dědičná trombocytopenie na podkladě patogenní varianty genu MYH9 diagnostikovaná u dospělé ženy. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 26, č. 4, s. 327-332. ISSN 1213-5763.
 19. TRIZULJAK, Jakub, Terezie PETRUCHOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Vera HORINOVA, Martina DOUBKOVÁ, Jozef MICHALKA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Diagnosis of Bloom Syndrome in a Patient with Short Stature, Recurrence of Malignant Lymphoma, and Consanguineous Origin. Molecular Syndromology. BASEL: Karger, 2020, roč. 11, č. 2, s. 73-82. ISSN 1661-8769. doi:10.1159/000507006.
 20. DOUBKOVÁ, Martina, Zdeněk ADAM, Michael DOUBEK, Teodor HORVÁTH, Luděk POUR, Z. ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Zdeněk KRÁL. Diagnostika a léčba plicní formy histiocytózy z langerhansových buněk. Studia pneumologica et phtiseologica. Praha: Trios, s.r.o., 2020, roč. 80, č. 2, s. 70-75. ISSN 1213-810X.
 21. TRIZULJAK, Jakub, Ivona BLAHÁKOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, I. GROCHOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Double-hit mutace u pacientky s karcinomem ovaria a neurofibromatózou. In XLIV. Brněnské onkologické dny, Brno, říjen 2020 in Klinická Onkologie. 2020.
 22. CUNEO, A., A. R. MATO, G. M. RIGOLIN, A. PICIOCCHI, M. GENTILE, L. LAURENTI, J. N. ALLAN, J. M. PAGEL, DM BRANDER, B. T. HILL, A. WINTER, N. LAMANNA, C. S. TAM, R. JACOBS, F. LANSIGAN, P. M. BARR, M. SHADMAN, A. P. SKARBNIK, J. F. J. PU, A. R. SEHGAL, S. J. SCHUSTER, N. I. N. SHAH, C. S. UJJANI, L. ROEKER, E. M. ORLANDI, A. BILLIO, L. TRENTIN, M. SPACEK, M. MARCHETTI, A. TEDESCHI, F. ILARIUCCI, G. GAIDANO, Michael DOUBEK, L. FARINA, S. MOLICA, F. DI RAIMONDO, M. COSCIA, F. R. MAURO, J. DE LA SERNA, A. M. PEREZ, I. FERRARINI, G. CIMINO, M. CAVALLARI, R. CUCCI, M. VIGNETTI, R. FOA a P. GHIA. Efficacy of bendamustine and rituximab in unfit patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia. Indirect comparison with ibrutinib in a real-world setting. A GIMEMA-ERIC and US study. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2020, roč. 9, č. 22, s. 8468-8479. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.3470.
 23. DOUBEK, Michael a Jiří MAYER. Eli Moschowitz - dopis. In Transfuze a Hematologie Dnes. 2020.
 24. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Veronika MANČÍKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Michal ŠMÍDA. Elucidation of factors enhancing the expression of CD20 and thereby efficiency of CD20 monoclonal antibodies through epigenetic drug screening of resistant CLL cells. In XVIII. International Workshop on CLL, Edinburgh, Skotsko. 2020. ISSN 1042-8194.
 25. ŠTERCLOVÁ, Martina, Michael DOUBEK a Martina DOUBKOVÁ. Familiární plicní fibróza - doporučení pro diagnostiku a léčbu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 6, s. 365-369. ISSN 0042-773X.
 26. HERISHANU, Y., A. SHAULOV, R. FINEMAN, S. BASIC-KINDA, A. AVIV, E. WASIK-SZCZEPANEK, O. JAKSIC, M. ZDRENGHEA, U. GREENBAUM, I. MANDAC, M. SIMKOVIC, M. MORAWSKA, O. BENJAMINI, M. SPACEK, A. NEMETS, O. BAIREY, L. TRENTIN, R. RUCHLEMER, L. LAURENTI, O. S. CIOCAN, Michael DOUBEK, L. SHVIDEL, N. DALI, F. MIRAS, A. DE METEUR, M. DIMOU, F. R. MAURO, M. COSCIA, H. BUMBEA, R. SZASZ, T. TADMOR, O. GUTWEIN, M. GENTILE, L. SCARF, A. TEDESCHI, P. SPORTOLETTI, E. GIMENO VAZQUEZ, J. MARQUET, S. ASSOULINE, M. PAPAIOANNOU, A. BRAESTER, L. LEVATO, M. GREGOR, G. M. RIGOLIN, J. LOSCERTALES, A. M. PEREZ, M. R. NIJZIEL, V. M. POPOV, R. COLLADO, I. SLAVUTSKY, G. ITCHAKI, S. RINGELSTEIN, N. GOLDSCHMIDT, C. PERRY, S. LEVI, A. POLLIACK a P. GHIA. Frontline treatment with the combination obinutuzumab +/- chlorambucil for chronic lymphocytic leukemia outside clinical trials: Results of a multinational, multicenter study by ERIC and the Israeli CLL study group. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, roč. 95, č. 6, s. 604-611. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.25766.
 27. SKALNÍKOVÁ, Magdalena, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michaela PEŠOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Functional testing of gene variants in inherited thrombocytopenias. In 20. Pražské hematologické dny (Hematologie 2020), Praha. 2020.
 28. JANÍKOVÁ, Andrea a Michael DOUBEK. Hematologické kazuistiky nejen pro hematology aneb jak nepřehlédnout leukemii v každodenní praxi. 2., přepracované a doplněné. Praha: Maxdorf, 2020. 152 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-645-0.
 29. VRZALOVÁ, Zuzana, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Lenka RADOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Characterization of pathogenic variants associated with hereditary thrombocytopenias in families from the Czech republic. In 20. Pražské hematologické dny (Hematologie 2020), Praha. 2020.
 30. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 180-185. ISBN 978-80-7345-651-1.
 31. SMOLEJ, Lukáš, Martin ŠPAČEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Tomáš PAPAJÍK, Renata URBANOVÁ, Martin ŠIMKOVIČ, Daniel LYSÁK, Martin BREJCHA a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie (CLL). In Michael Doubek; Jiří Mayer. Léčebné postupy v hematologii. 1. vydání. Brno: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2020. s. 104-124. ISBN 978-80-270-8240-7.
 32. CONDOLUCI, A., L. T. DI BERGAMO, P. LANGERBEINS, M. A. HOECHSTETTER, C. D. HERLING, L. DE PAOLI, J. DELGADO, K. G. RABE, M. GENTILE, Michael DOUBEK, F. R. MAURO, G. CHIODIN, M. MATTSSON, J. BAHLO, G. CUTRONA, Jana KOTAŠKOVÁ, C. DEAMBROGI, K. E. SMEDBY, V. SPINA, A. BRUSCAGGIN, W. WU, R. MOIA, E. BIANCHI, B. GERBER, E. ZUCCA, S. GILLESSEN, M. GHIELMINI, F. CAVALLI, G. STUSSI, M. A. HESS, T. S. BAUMANN, A. NERI, M. FERRARINI, R. ROSENQUIST, F. FORCONI, R. FOA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, F. MORABITO, S. STILGENBAUER, H. DOHNER, S. A. PARIKH, W. G. WIERDA, E. MONTSERRAT, G. GAIDANO, M. HALLEK a D. ROSSI. International prognostic score for asymptomatic early-stage chronic lymphocytic leukemia. Blood. Washington DC, USA: American Society of Hematology, 2020, roč. 135, č. 21, s. 1859-1869. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood.2019003453.
 33. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Martina DOUBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Teodor HORVÁTH, Michael DOUBEK, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 26, č. 2, s. 101-112. ISSN 1213-5763.
 34. DOUBEK, Michael a Jiří MAYER. Léčebné postupy v hematologii. 1. vydání. Brno: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2020. 525 s. ISBN 978-80-270-8240-7.
 35. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Leukemie z vlasatých buněk. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praxa: Maxdorf, 2020. s. 197-201. ISBN 978-80-7345-651-1.
 36. DOUBEK, Michael, M. ŠPAČEK a Lukáš SMOLEJ. Lymfom z malých lymfocytů/chronická lymfocytární leukemie (SLL/CLL). 11. vydání. Praha: Kooperativní lymfomová skupina, 2020. ISBN 978-80-86780-61-0.
 37. MALČÍKOVÁ, Jitka, Šárka PAVLOVÁ, Barbara VONKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Barbara DVOŘÁČKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Boris TICHÝ, Nikola TOM, Karol PÁL, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Minor-clone TP53 mutations in CLL patients entering first-line treatment: clonal evolution and clinical impact. In XVIII. International Workshop on CLL (iwCLL), Edinburgh, Spojené království. 2020. ISSN 1042-8194.
 38. SHARMA, Sonali, Gabriela MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Václav ŠEDA, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Eva VOJÁČKOVÁ, Laura ONDRIŠOVÁ, Veronika ŠANDOVÁ, Pedro FARIA ZENI, Lenka KOŠŤÁLOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, SM. FERNANDES, M. SHEHATA, U. JÄGER, Michael DOUBEK, MS. DAVIDS, JR. BROWN, Jiří MAYER, TJ. KIPPS a Marek MRÁZ. mir-29 influences CD40 signaling in chronic lymphocytic leukemia (CLL). In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 39. DOUBEK, Michael. MRD negativita v éře nových léčiv pro CLL. In XII. Výroční plenární zasedání KLS a ČSCLL, Praha. 2020.
 40. KOTAŠKOVÁ, Jana, Barbora WEINBERGEROVÁ, Andrea MAREČKOVÁ a Michael DOUBEK. NGS panel pro diagnostiku myeloproliferací. In Novinky v hematologii. 2020.
 41. ČERVINEK, Libor, Jana KOTAŠKOVÁ a Michael DOUBEK. NGS u MDS - praktické aspekty. In Novinky v hematologii. 2020.
 42. DOUBKOVÁ, Martina, Radoslav MATĚJ, Zita CHOVANCOVÁ a Michael DOUBEK. Plicní onemocnění a autoimunitní hemolytická anémie asociovaná s IgG4. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 4, s. "e22"-"e27", 6 s. ISSN 0042-773X.
 43. KORIŤÁKOVÁ, E., Michael DOUBEK, E. FABER, T. SZOTKOWSKI, E. CMUNT, J. HORÁČEK, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, P. JINDRA, L. STEJSKAL, Z. KOŘÍSTEK, H. KLAMOVÁ, C. ŠÁLEK, František FOLBER, R. KELLNEROVÁ, M. CHRÁPAVÁ a Daniela ŽÁČKOVÁ. Ponatinib Treatment in CML and Ph+ all patients: real-life data from the Czech registries. In Pražské hematologické dny, Praha, sb. abstrakt, s.130-1. 2020.
 44. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Magdalena VON JAGWITZ-BIEGNITZ, Lenka RADOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Stanislava HROBKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Renata URBANOVÁ, Lukáš SMOLEJ, Martin SIMKOVIC, Jana ZUCHNICKÁ, Lekaa MOHAMMADOVA, Martin ŠPAČEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Profiling of biological and environmental risk factors in immunogenetic subgroups of chronic lymphocytic leukemia. Biomedical Papers : Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc: PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, CENTRAL LIBRARY, 2020, roč. 164, č. 4, s. 425-434. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.046.
 45. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Prolymfocytární leukemie. In Speciální onkologie. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. s. 191-197. ISBN 978-80-7345-651-1.
 46. PANOVSKÁ, Anna, Lucie BEZDĚKOVÁ, Lucie NEKVINDOVÁ, Martin SPACEK, Martin SIMKOVIC, Tomas PAPAJIK, Martin BREJCHA, Daniel LYSAK, Jana ZUCHNICKA, Jan NOVAK, David STAROSTKA, Hynek POUL, Filip VRBACKY, Pavel VODAREK, Renata URBANOVA, Karla PLEVOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Stanislava MASLEJOVA, Yvona BRYCHTOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Lukas SMOLEJ a Michael DOUBEK. Real-world data on efficacy and safety of obinutuzumab plus chlorambucil, rituximab plus chlorambucil, and rituximab plus bendamustine in the frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: TheGO-CLLEARStudy by the CzechCLLStudy Group. Hematological Oncology. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2020, roč. 38, č. 4, s. 509-516. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2744.
 47. DOUBEK, Michael, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří ŠTIKA. Sada pro detekci mutací asociovaných s myelodysplastickým syndromem a chronickou myelomonocytární leukemií. 2020.
 48. TRIZULJAK, Jakub, Zuzana VRZALOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Uncovering rare hematological entities: Shwachman-Diamond syndrome in a pair of siblings with neutropenia and recurrent infections. In ESHG Virtual Conference 2020. 2020.
 49. 2019

 50. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jakub TRIZULJAK, Michaela PEŠOVÁ, Karol PÁL, Kamila RÉBLOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. A novel germline mutation in GP1BA gene in family with hereditary macrothrombocytopenia. In 51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG). 2019. ISSN 1018-4813.
 51. DOUBKOVÁ, Martina, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Lenka RADOVÁ, Michaela PEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Karol PÁL, Klára SVOBODOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Hana SVOZILOVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. A novel germline mutation of the SFTPA1 gene in familial interstitial pneumonia. HUMAN GENOME VARIATION. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 6, MAR, s. nestrankovano, 6 s. ISSN 2054-345X. doi:10.1038/s41439-019-0044-z.
 52. DOUBKOVÁ, Martina, Jakub TRIZULJAK, Anna HRAZDIROVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. A rare diagnosis: Hermansky-Pudlak syndrome i a patient eith pulmonary fibrosis, oculocutaneous albinism and thrombocytopathy. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA1400. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-219.PA1400.
 53. TRIZULJAK, Jakub, Martina DOUBKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. A rare diagnosis: Hermansky-Pudlak syndrome in a patient with pulmonary fibrosis, oculocutaneous albinism and thrombocytopathy. In ESHG 2019, Gothenburg, Sweden. 2019. ISSN 1018-4813.
 54. ZÁPRAŽNÁ, Kristína, Kamila RÉBLOVÁ, V. SVOBODOVA, Lenka RADOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Jiří BALOUN, Kristina ĎURECHOVÁ, Nikola TOM, Tomáš LOJA, Martina BUREŠOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, M.L. ATCHISON, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Activation-induced deaminase and its splice variants associate with trisomy 12 in chronic lymphocytic leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2019, roč. 98, č. 2, s. 423-435. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-018-3520-5.
 55. PLEVOVÁ, Karla, T. RAUSCH, Marcela ŽENATOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, C. KINROSS, Michael DOUBEK a Vladimír BENEŠ. Assessing suitability of various DNA sources for monitoring leukemia aktivity with WGS. In ASHG Annual Meeting, Houston, USA. 2019.
 56. JAROŠOVÁ, Marie, Eva ONDROUŠKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Barbora RICHTEROVÁ, Michaela BOHÚNOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, P. ŠMUHAŘOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Lucie NĚMCOVÁ, S. MEŠLEJOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Biologická a klinická analýza souboru nemocných s refrakterní a relabující chronickou lymfocytární leukémií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetika a genomiky ČLS JEP a 52. Výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 57. MLADONICKÁ PAVLASOVÁ, Gabriela, Veronika ŠANDOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. CD20 in the context of microenvironmental interactions of malignant B cells: Implications for targeted therapy. In XXV. Pařízkovy dny, Ostrava. 2019.
 58. TRIZULJAK, Jakub a Michael DOUBEK. Cílená terapie chronické lymfocytární leukemie. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, č. 11, s. 129-131. ISSN 1805-398X.
 59. HERNANDEZ-SANCHEZ, M., Jana KOTAŠKOVÁ, A.E. RODRIGUEZ, Lenka RADOVÁ, D. TAMBORERO, M. ABAIGAR, Karla PLEVOVÁ, R. BENITO, Nikola TOM, M. QUIJADA-ALAMO, Vasileios BIKOS, A.A. MARTIN, Karol PÁL, A. DE COCA, Michael DOUBEK, N. LOPEZ-BIGAS, J.M. HERNANDEZ-RIVAS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. CLL cells cumulate genetic aberrations prior to the first therapy even in outwardly inactive disease phase. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2019, roč. 33, č. 2, s. 518-522. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-018-0255-1.
 60. PLEVOVÁ, Karla, Kristýna ZÁVACKÁ, T. RAUSCH, Jakub HYNŠT, Marie JAROŠOVÁ, Petr TAUŠ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants and de novo fusion gene expression in chronic lymphocytic leukemia. In EMBL Conference: Cancer Genomics, Heidelberg, Německo. 2019.
 61. PLEVOVÁ, K, T. RAUSCH, Jakub HYNŠT, Marie JAROŠOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants and formation of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
 62. PLEVOVÁ, Karla, Jakub HYNŠT, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, T. RAUSCH, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants lead to gene inactivation rather than expression of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In 24th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSpehere. 2019.
 63. BALIAKAS, P., S. JEROMIN, M. ISKAS, A. PUIGGROS, Karla PLEVOVÁ, F. NGUYEN-KHAC, Z. DAVIS, G.M. RIGOLIN, A. VISENTIN, A. XOCHELLI, J. DELGADO, F. BARAN-MARSZAK, E. STALIKA, P. ABRISQUETA, Kristina ĎURECHOVÁ, G. PAPAIOANNOU, V. ECLACHE, M. DIMOU, T. ILIAKIS, R. COLLADO, Michael DOUBEK, M.J. CALASANZ, N. RUIZ-XIVILLE, C. MORENO, Marie JAROŠOVÁ, A.C. LEEKSMA, P. PANAYIOTIDIS, H. PODGORNIK, F. CYMBALISTA, A. ANAGNOSTOPOULOS, L. TRENTIN, N. STAVROYIANNI, F. DAVI, P. GHIA, A.P. KATER, A. CUNEO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, B. ESPINET, A. ATHANASIADOU, D. OSCIER, C. HAFERLACH a K. STAMATOPOULOS. Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: definitions, associations, and clinical impact. Blood. Washington DC, USA: American Society of Hematology, 2019, roč. 133, č. 11, s. 1205-1216. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2018-09-873083.
 64. JAROŠOVÁ, Marie, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, L. NĚMCOVÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Cytogenetika u CLL a role komplexního karyotypu. In XIV. Brněnské hematologické dny, Brno. 2019.
 65. KOTAŠKOVÁ, Jana, Andrea MAREČKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Jakub HYNŠT, Šárka PAVLOVÁ, Martina VALIŠOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Hana SVOZILOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce somatických variant u myelodysplastického syndromu: srovnání tří odlišných postupů při přípravě sekvenačních knihoven pro vyšetření panelu genů. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 66. SVOZILOVÁ, Hana, Lucy VOJTOVÁ, D. HORÁK, Jiří BALOUN, Radana STUDENÁ, Z. PLICHTA, V. PROKS, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Development of 3D drug-testing platform for chronic lymphocytic leukemia. In 24th European Hematology Association Cogress, Amsterdam, Nizozemsko in HemaSpehere. 2019.
 67. KLUGAROVÁ, Jitka, Miloslav KLUGAR, Michael DOUBEK, Petra ŠEDOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ a Jiří MAYER. Diagnoses and treatment of chronic lymphatic leukaemia: a trustworthy clinical practice guideline. In The JBI European Symposium 2019: Think Globally, Act Locally, Cardiff. 2019.
 68. ŠTIKA, Jiří, Zuzana VRZALOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Diagnostika pacientů s podezřením na Ph-negativní myeloproliferativní neoplázii. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetika a genomiky ČLS JEP a 52. Výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 69. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Barbara DVOŘÁČKOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Ivana PLUHAŘÍKOVÁ, Jakub HYNŠT, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ, Karol PÁL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Dynamika vývoje mutací TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární keukémií během léčby BCR inhibitory. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 70. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Lukáš SMOLEJ, R. URBANOVÁ, J. ZUCHNICKÁ, M. ŠPAČEK, L. MOHAMMADOVÁ, Martin BREJCHA a Michael DOUBEK. Epidemiologické profilování imunogenetických podskupin chronické lymfocytární leukemie – národní dotazníková studie. In XLIII. Brněnské onkologické dny v Klinická Onkologie, Brno. 2019.
 71. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Epigenetic drug screen of a CD20-low expressing cell line revealed an unexpected role of Aurora kinase inhibitors in CD20 expression. In 6th Prague-Weizmann Summer School Advances in Drug Discovery, Praha. 2019.
 72. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Epigenetic drug screen of CD20-low expressing cell line revealed possible treatment target. In Joint retreat 2019, Kouty u Ledče nad Sázavou. 2019.
 73. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Veronika MANČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Epigenetic drug screen on CD20 immunotherapy resistant cells revealed possible role of Aurora kinase inhibitors in CD20 expression regulation. In 5th Annual International Conference New Concepts in Lymphoid Malignancies, Estoril, Portugalsko. 2019.
 74. TRIZULJAK, Jakub a Michael DOUBEK. Familial leukemia associated with thrombocytopenia. In Zhan He Wu. Germ Line Mutations Associated Leukemia. London: Intech Open, 2019. s. 1-16. ISBN 978-1-78984-024-7. doi:10.5772/intechopen.85303.
 75. VRZALOVÁ, Zuzana, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Characterization of causal variants associated with hereditary thrombocytopenias. In ASHG 2019 Annual Meeting, Houston, Texas, USA. 2019.
 76. VRZALOVÁ, Zuzana, Jiří ŠTIKA, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Martina SLÁVIKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Charakterizace genových aberací u dospělých pacientů s Ph-negativní akutní lymfoblastickou leukemií. In XLIII. Brněnské onkologické dny v Klinická Onkologie, Brno. 2019.
 77. VRZALOVÁ, Zuzana, Lenka RADOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jakub TRIZULJAK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Charakterizace patogenních variant u rodin s výskytem dědičné trombocytopenie – kazuistiky. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 78. VRZALOVÁ, Zuzana, Lenka RADOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jakub TRIZULJAK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Charakterizace patogenních variant u rodin s výskytem dědičné trombocytopenie – kazuistiky. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetika a genomiky ČLS JEP a 52. Výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 79. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Marie JAROŠOVÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie – současné využití moderních prognostických a prediktivních faktorů v diagnostice. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 1, s. 66-71. ISSN 1213-5763.
 80. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Nikola TOM, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Anna BRZOBOHATÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of gene mutations and chromosomal aberrations on progression-free survival in chronic lymphocytic leukemia patients treated with front-line chemoimmunotherapy: Clinical practice experience. Leukemia Research. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 81, JUN 2019, s. 75-81. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2019.04.015.
 81. SPERR, W.R., M. KUNDI, I. ALVAREZ-TWOSE, B. VAN ANROOIJ, J.N.G.O. ELBERINK, A. GORSKA, M. NIEDOSZYTKO, K.V. GLEIXNER, E. HADZIJUSUFOVIC, R. ZANOTTI, P. BONADONNA, M. BONIFACIO, C. PERKINS, A. ILLERHAUS, C. ELENA, S. MERANTE, K. SHOUMARIYEH, N. VON BUBNOFF, R. PARENTE, M. JAWHAR, A.B. FORTINA, F. CAROPPO, K. BROCKOW, A. ZINK, D. FUCHS, A.J. KILBERTUS, A.S. YAVUZ, Michael DOUBEK, H. HAGGLUND, J. PANSE, V. SABATO, A. BRETTERKLIEBER, D. NIEDERWIESER, C. BREYNAERT, K. HARTMANN, M. TRIGGIANI, B. NEDOSZYTKO, A. REITER, A. ORFAO, O. HERMINE, J. GOTLIB, M. AROCK, H.C. KLUIN-NELEMANS a P. VALENT. International prognostic scoring system for mastocytosis (IPSM): a retrospective cohort study. The Lancet. Haematology. England: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 6, č. 12, s. "E638"-"E649", 12 s. ISSN 2352-3026. doi:10.1016/S2352-3026(19)30166-8.
 82. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER a Michael DOUBEK. Léčba relabující/refrakterní akutní lymfoblastické leukemie dnes a zítra. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2, s. 90-96. ISSN 0862-495X.
 83. AMRUZ ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Václav CHOCHOLA, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Gabriela PAVLASOVÁ, Lenka RADOVÁ, M. ARIGONI, R.A. CALOGERO, V. BENES, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. MicroRNA miR-34a downregulates FOXP1 during DNA damage response to limit BCR signalling in chronic lymphocytic leukaemia B cells. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2019, roč. 33, č. 2, s. 403-414. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-018-0230-x.
 84. ŠTIKA, Jiří, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Danka HORVÁTHOVÁ a Michael DOUBEK. Molekulárně – genetická diagnostika mastocytózy. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 85. JAROŠOVÁ, Marie, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Nádorová cytogenetika 20 a 21.století: Od konvenční cytogenetiky k „next-generation“ cytogenetice hematologických malignit. In XXIII. Biologické dny 2019, Brno. 2019.
 86. DOUBKOVÁ, Martina, Jakub TRIZULJAK, Zuzana VRZALOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Novel genetic variant of HPS1 gene in Hermansky-Pudlak syndrome with fulminant progression of pulmonary fibrosis: a case report. BMC Pulmonary Medicine. London: Biomed Central LTD, 2019, roč. 19, č. 1, s. 178-183. ISSN 1471-2466. doi:10.1186/s12890-019-0941-4.
 87. SVOZILOVÁ, Hana, Lucy VOJTOVÁ, D. HORÁK, Jiří BALOUN, Radana STUDENÁ, Z. PLICHTA, V. PROKS, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Novel methodology for seeding leukemic B cells into porous scaffolds and for their DNA isolation. In Joint retreat 2019, Kouty u Ledče nad Sázavou. 2019.
 88. BORSKÝ, Marek, Viera HRABČÁKOVÁ, J. NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Marek MRÁZ a Martin TRBUŠEK. Peripheral blood of CLL patients is repopulated with complement resistant malignant cells one day after rituximab infusion: possible implications for subsequent chemotherapy. In 10th International Conference Analytical Cytometry, Hotel Jizerka, Seč-Ústupky. 2019.
 89. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, B. GONZALEZ, Karla PLEVOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Karol PÁL, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Helena OLBERTOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, PAVLOVÁ, S ALONSO, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Promoter Methylation of ROR1 Ligand WNT5A associates with Its Expression in Chronic Lymphocytic Leukemia. In XIX. Interdisciplinary meeting of young life scientists in Czech Chemical Society Symposium Series. 2019.
 90. ŠPAČEK, Martin, Petra OBRTLÍKOVÁ, Stanislava HROBKOVÁ, Eduard CMUNT, Josef KARBAN, Jan MOLINSKÝ, Martin ŠIMKOVIČ, Heidi MOCIKOVÁ, Lekaa MOHAMMADOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Jan NOVÁK, Marek TRNĚNÝ, Lukáš SMOLEJ a Michael DOUBEK. Prospective observational study in comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia receiving first-line bendamustine with rituximab. Leukemia Research. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 79, APR 2019, s. 17-21. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2019.02.002.
 91. EGLE, Alexander, Thomas MELCHARDT, Petra OBRTLIKOVA, Lukas SMOLEJ, Tomas KOZAK, Michael STEURER, Johannes ANDEL, Sonja BURGSTALLER, Eva MIKUSKOVA, Liana GERCHEVA, Thomas NOSSLINGER, Tomas PAPAPJIK, Miriam LADICKA, Michael GIRSCHIKOFSKY, Mikulas HRUBISKO, Ulrich JAGER, Daniela VOSKOVA, Martin PECHERSTORFER, Eva KRALIKOVA, Christina BURCOVEANU, Emil SPASOV, Andreas PETZER, Georgi MIHAYLOV, Julian RAYNOV, Horst OEXLE, August ZABERNIGG, Emilia FLOCHOVA, Stanislav PALASTHY, Olga STEHLÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Petra ALTENHOFER, Lukas WEISS, Teresa MAGNES, Lisa PLEYER, Anton KLINGLER, Jiří MAYER a Richard GREIL. Rituximab maintenance overcomes the negative prognostic factor of obesity in CLL: Subgroup analysis of the international randomized AGMT CLL-8a mabtenance trial. Cancer Medicine. Houston: John Wiley & Sons Ltd., 2019, roč. 8, č. 4, s. 1401-1405. ISSN 2045-7634. doi:10.1002/cam4.1980.
 92. SALLES, Gilles, Emmanuel BACHY, Lukáš SMOLEJ, Martin SIMKOVIC, Lucile BASEGGIO, Anna PANOVSKÁ, Herve BESSON, Nollaig HEALY, Jamie GARSIDE, Wafae IRAQI, Joris DIELS, Corinna PICK-LAUER, Martin SPACEK, Renata URBANOVA, Daniel LYSAK, Ruben HERMANS, Jessica LUNDBOM, Evelyne CALLET-BAUCHU a Michael DOUBEK. Single-agent ibrutinib in RESONATE-2 (TM) and RESONATE (TM) versus treatments in the real-world PHEDRA databases for patients with chronic lymphocytic leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2019, roč. 98, č. 12, s. 2749-2760. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-019-03830-8.
 93. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jakub HYNŠT, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. In 63. Studentská vědecká konference, Brno. 2019.
 94. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ, Karol PÁL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
 95. JAROŠOVÁ, Marie, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The importance of complex karyotype in prognostication and treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL): a comprehensive review of the literature. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2019, roč. 60, č. 10, s. 2348-2355. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2019.1576038.
 96. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, S. ALONSO, G. GONZALEZ, G. DUMBOVIC, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Undetectable expression of WNT5A, a gene encoding a ROR1 ligand, defines memory B-cell like chronic lymphocytic leukemia. In 24th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSpehere. 2019.
 97. 2018

 98. TRIZULJAK, Jakub, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Lenka RADOVÁ, Michaela PEŠOVÁ, Karol PÁL, Kamila RÉBLOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Petr SMEJKAL, Jiřina ZAVŘELOVÁ, M. PACEJKA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. A novel germline mutation in GP1BA gene N-terminal domain in monoallelic Bernard-Soulier syndrome. Platelets. PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2018, roč. 29, č. 8, s. 827-833. ISSN 0953-7104. doi:10.1080/09537104.2018.1529300.
 99. PLEVOVÁ, Karla, Tobias RAUSCH, Marie JAROŠOVÁ, Jakub HYNŠT, Kristýna ZÁVACKÁ, Šárka PAVLOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Richard ROSENQUIST, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza rozsáhlých přestaveb genomu u chronické lymfocytární leukémie. In 22. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice. 2018.
 100. PAVLASOVÁ, Gabriela, Veronika SVOBODOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, J. NOVOTNÁ, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. CD20 is a direct regulator of B-cell receptor signaling in the microenvironment of chronic lymphocytic leukemia. 2018.
 101. MRÁZ, Marek, Gabriela PAVLASOVÁ, Veronika SVOBODOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan OPPELT, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. CD20 reguluje signalizaci přes B-buněčný receptor v mikroprostředí chronické lymfocytární leukémie. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
 102. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Veronika SVOBODOVÁ, Jan OPPELT, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Jitka NOVOTNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Eva VOJÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. CD20 supports BCR signaling in an intra clonal aggressive chronic lymphocytic leukemia subpopulation of cells and rituximab primarily targets these BCR proficient B cells in vivo. In AACR Annual Meeting Chicago Illinois USA. 2018.
 103. DOUBEK, Michael, Eva KORIŤÁKOVÁ, R. URBANOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, P. VODÁREK, Martin LYSÁK, Martin BREJCHA, Jana ZUCHNICKÁ, P. OBRTLÍKOVÁ, P. RÝZNEROVÁ, M. MOTYČKOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, J. MOLINSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Tomáš PAPAJÍK, Jiří MAYER, Lukáš SMOLEJ a M. ŠPAČEK. CLLEAR český registr pacientů s chronickou lymfocytární leukemií – kompletní analýza dat. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 104. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, J.M. HORACEK, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Cyril SALEK a Michael DOUBEK. Comparison of Real-time Quantitative Polymerase Chain Reaction and Eight-color Flow Cytometry in Assessment of Minimal Residual Disease in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2018, roč. 18, č. 11, s. 743-748. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2018.06.030.
 105. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Lenka RADOVÁ, Michaela PEŠOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Karla PLEVOVÁ, Veronika FIAMOLI, J. GUMULEC, H. URBANKOVA, T. SZOTKOWSKI, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. C-terminal RUNX1 mutation in familial platelet disorder with predisposition to myeloid malignancies. International journal of hematology. Tokyo: Springer Japan KK, 2018, roč. 108, č. 6, s. 652-657. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-018-2514-3.
 106. JAROŠOVÁ, Marie, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Jiří ŠMEJKAL, Barbora RICHTEROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Cytogenetické změny a jejich klinický význam u relabujících a refrakterních CLL nemocných. In 51. výroční Cytogenetická konference, Ostrava. 2018.
 107. RICHTEROVÁ, Barbora, Marie JAROŠOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Častý výskyt dicentrických chromosomů u CLL nemocných s komplexním karyotypem. In 51. výroční Cytogenetická konference, Ostrava. 2018.
 108. DOUBEK, Michael. Dědičné predispozice k leukemiím. In Transfuze a hematologie dnes. 24/s2a. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018. s. 9-11. ISSN 1213-5763.
 109. PEŠOVÁ, Michaela, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Karol PÁL, Michal ŠMÍDA, Jiří BALOUN, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Dědičné trombocytopenie. Transfuze a Hematologie Dnes. Praha: Ceska Lekarska Spolecnost J.E. Purkyne/Czech Medical Association, 2018, roč. 24, č. 1, s. 14-26, 14 s. ISSN 1213-5763.
 110. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Vasileios BIKOS, Hana JELÍNKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, Tomáš REIGL, Nikos DARZENTAS, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce minoritních klonů oligoklonální chronické lymfocytární leukemie s využitím metod sekvenování nové generace. In XLII. Brněnské onkologické dny, Brno in Klinická Onkologie. 2018.
 111. SVOZILOVÁ, Hana, Zuzana VRZALOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michaela PEŠOVÁ, Martina DOUBKOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Věra HŮRKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Karol PÁL, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce patogenních variant u rodin s výskytem dědičného onemocnění metodou celoexomového sekvenování – kazuistiky. In 22. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice. 2018.
 112. PEŠOVÁ, Michaela, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Lenka RADOVÁ, Karol PÁL, Kamila RÉBLOVÁ, Jakub TRIZULJAK, H. URBÁNKOVÁ, Petr SMEJKAL, Jaromír GUMULEC, Veronika FIAMOLI, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Determination of causal variants in iherited thrombocytopenias. In 16th VBC PhD Symposium – Metamorhphosis, Vienna, Austria. 2018.
 113. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk RÁČIL, Blanka ROBEŠOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Andrea ŽMIJÁKOVÁ, Katarína KŠEŇÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Dlouhodobé výsledky alogenních transplantací krvetvorných buněk u 533 pacientů s různými hematologickými malignitami – zkušenost jednoho centra. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 114. DOUBEK, Michael, M. ŠPAČEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, T. PAPAJÍK, R. URBANOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, D. LYSÁK, M. BREJCHA a L. SMOLEJ. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL) - 2018. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 3, s. 208-220. ISSN 1213-5763.
 115. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Epigenetic drug screen of rituximab resistant cell line revealed possible treatment targets. In Czech Chemical Society Symposium Series in Chemické Listy. 2018.
 116. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Epigenetic drug screen on resistant CLL cells reveals Aurora kinase inhibitors as enhancers of CD20 expression and sensitizers to treatment with CD20 monoclonal antibodies. In 60th ASH Annual meeting, San Diego, USA in Blood 2018. 2018.
 117. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Epigenetic drug screen on rituximab-resistant cells revealed in unexpected role of Aurora kinase inhibitors in CD20 expression. 2018.
 118. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Epigenetický screening buněk rezistentních k rituximabu odhalil možnou roli inhibitorů Aurora kináz v regulaci exprese CD20. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 119. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Martin TRBUŠEK, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Evolution of genomic abnormalities during CLL disease course is associated with telomere length changes. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 120. PLEŠINGEROVÁ, Hana, Pavlína JANOVSKÁ, Ashish Kumar MISHRA, Lucie SMYČKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, A. LIBRA, Karla PLEVOVÁ, Petra OVESNÁ, Lenka RADOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka PAVLOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Vítězslav BRYJA. Expression of COBLL1 encoding novel ROR1 binding partner is robust predictor of survival in chronic lymphocytic leukemia. Haematologica/the hematology journal. Fondazione Ferrata Storti, 2018, roč. 103, č. 2, s. 313-324. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2017.178699.
 121. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRICANOVÁ ŽALIOVÁ, M. SLÁVIKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Gene aberrations in adult patients with Ph-like ALL in the Czech Republic. In EHA-SWG scientific meeting on ALL. 2018.
 122. VRZALOVÁ, Zuzana, H. JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, Markéta ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, Martina SLÁVIKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Gene aberrations in adult patients with Ph-negative ALL in the Czech Republic. In ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, California, USA. 2018.
 123. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, A. BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetic aberrations and progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based chemoimmunotherapy (FCR/BR): clinical practice experience. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 124. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetické aberace a doba do progrese onemocnění u pacientů s CLL léčených režimy FCR nebo BR v 1. linii. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha. 2018.
 125. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Changes in telomere length associate with to evolution of genomic abnormalities during CLL disease course. In XIth International Workshop of the German CLL Study Group, Německo. 2018.
 126. FONTANA, M.C., G. MARCONI, J.D.M. FEENSTRA, E. FONZI, C. PAPAYANNIDIS, A.G.L. DI RORA, A. PADELLA, V. SOLLI, E. FRANCHINI, E. OTTAVIANI, A. FERRARI, C. BALDAZZI, N. TESTONI, I. IACOBUCCI, S. SOVERINI, T. HAFERLACH, V. GUADAGNUOLO, Lukáš SEMERÁD, Michael DOUBEK, M. STEURER, Zdeněk RÁČIL, S. PAOLINI, M. MANFRINI, M. CAVO, G. SIMONETTI, R. KRALOVICS a G. MARTINELLI. Chromothripsis in acute myeloid leukemia: biological features and impact on survival. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 7, s. 1609-1620. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-018-0035-y.
 127. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Chronická lymfatická leukémie: převratné novinky v patogenezi a terapii z poslední doby. In XIII. Brněnské hematologické dny/Novinky v hematologii, Brno. 2018.
 128. DOUBEK, Michael. Interactive case session - setting the tone. In International workshop biomarkers in chronic lymphocytic leukemia: the art of synthesis, ERIC, Bělehrad. 2018.
 129. KOTAŠKOVÁ, Jana, Lenka RADOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Barbara KANTOROVÁ, Karla PLEVOVÁ, Petr TAUŠ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Klinický význam nejčastěji mutovaných genů v buňkách chronické lymfocytární leukémie. In 22. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice. 2018.
 130. DOUBEK, Michael. Léčba relabované a refrakterní CLL. In X. Plenární zasedání ČS CLL, Praha. 2018.
 131. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, M. SLAVIKOVA, Vojtěch BYSTRÝ, Jarmila KISSOVÁ, B. GISSLINGER, H. GISSLINGER, Miroslav PENKA, Jiří MAYER, R. KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Low-burden TP53 mutations in chronic phase of myeloproliferative neoplasms: association with age, hydroxyurea administration, disease type and JAK2 mutational status. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 2, s. 450-461. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2017.230.
 132. KREITMAN, R.J., C. DEARDEN, P.L. ZINZANI, J. DELGADO, L. KARLIN, T. ROBAK, D.E. GLADSTONE, P. LE COUTRE, S. DIETRICH, M. GOTIC, L. LARRATT, F. OFFNER, G. SCHILLER, R. SWORDS, L. BACON, M. BOCCHIA, K. BOUABDALLAH, D.A. BREEMS, A. CORTELEZZI, S. DINNER, Michael DOUBEK, B.T. GJERTSEN, M. GOBBI, A. HELLMANN, S. LEPRETRE, F. MALOISEL, F. RAVANDI, P. ROUSSELOT, M. RUMMEL, T. SIDDIQI, T. TADMOR, X. TROUSSARD, C.A. YI, G. SAGLIO, G.J. ROBOZ, K. BALIC, N. STANDIFER, P. HE, S. MARSHALL, W. WILSON, I. PASTAN, N.S. YAO a F. GILES. Moxetumomab pasudotox in relapsed/refractory hairy cell leukemia. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 8, s. 1768-1777. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-018-0210-1.
 133. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Marek BORSKÝ, Vasileios BIKOS, Jitka MALČÍKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Multiple productive IGH rearrangements denote oligoclonality even in immunophenotypically monoclonal CLL. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 1, s. 234-236. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2017.274.
 134. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Jiří ŠTIKA, M. SLÁVIKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnesA. 2018.
 135. VRZALOVÁ, Zuzana, Hana JELÍNKOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, C ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, Martina SLÁVIKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. In XLII. Brněnské onkologické dny, Brno in Klinická Onkologie. 2018.
 136. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, B. GONZALEZ, Karla PLEVOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Karol PÁL, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, G. DUMBOVIC, J. BIAYNA, JM. MORENO, CM MORALEDA, S. JANSEN, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka PAVLOVÁ, S. ALONSO, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Promoter methylation of ROR1 ligand WNT5A associates with its expression in CLL. In CEITEC PHD and POSTDOC RETREAT 2018, Telč. 2018.
 137. RAWSTRON, A.C., K.A. KREUZER, A. SOOSAPILLA, M. SPACEK, Olga STEHLÍKOVÁ, P. GAMBELL, N. MCIVER-BROWN, N. VILLAMOR, K. PSARRA, M. ARROZ, R. MILANI, J. DE LA SERNA, M.T. CEDENA, O. JAKSIC, J. NOMDEDEU, C. MORENO, G.M. RIGOLIN, A. CUNEO, P. JOHANSEN, H.E. JOHNSEN, R. ROSENQUIST, C.U. NIEMANN, W. KERN, D. WESTERMAN, M. TRNENY, S. MULLIGAN, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, P. HILLMEN, D. OSCIER, M. HALLEK, P. GHIA a E. MONTSERRAT. Reproducible diagnosis of chronic lymphocytic leukemia by flow cytometry: An European Research Initiative on CLL (ERIC) & European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) Harmonisation project. Cytometry Part B ( Clinical cytometry). HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2018, roč. 94, č. 1, s. 121-128. ISSN 1552-4949. doi:10.1002/cyto.b.21595.
 138. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Veronika ŠANDOVÁ, Jan OPPELT, Kateřina AMRUZ ČERNÁ, Jitka NOVOTNÁ, Václav ŠEDA, Miloslava FOJTOVÁ, Jiří FAJKUS, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. Rituximab primarily targets an intra-clonal BCR signaling proficient CLL subpopulation characterized by high CD20 levels. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 9, s. 2028-2031. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-018-0211-0.
 139. PEŠOVÁ, Michaela, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jakub TRIZULJAK, Lenka RADOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Stanovení kauzálních variant u dědičných trombocytopenií. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd. 2018.
 140. DOUBEK, Michael. Terapie chronické lymfocytární leukemie v roce 2018. In Transfuze a hematologie dnes. 24/s2a. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018. s. 147-149. ISSN 1213-5763.
 141. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Vasileios BIKOS, Hana JELÍNKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, Ilgar MAMEDOV, Tomáš REIGL, Nikos DARZENTAS, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking minor clones in chronic lymphocytic leukemia using high-throughput immunoprofiling. In CEITEC PHD and POSDOC RETREAT. 2018.
 142. STRÁNSKÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Vasileios BIKOS, Hana JELÍNKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, Andrea MAREČKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, A. KOMKOV, G. NUGMANOV, Ilgar MAMEDOV, Tomáš REIGL, Nikos DARZENTAS, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking the minor clones in oligoclonal chronic lymphocytic leukemia using high-throughput immunoprofiling. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 143. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Unexpected role of Aurora kinase inhibitors in CD20 expression. In CEITEC PHD and POSTDOC RETREAT 2018. 2018.
 144. DOUBEK, Michael. Úvodní slovo, výroční zpráva ČS CLL a databáze CLLEAR v roce 2018. In X. Plenární zasedání ČS CLL, Praha. 2018.
 145. BORSKÝ, Marek, J. NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Uvolnění buněk chronické lymfocytární leukemie z lymfatického systému do periferie po aplikaci rituximabu. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 146. DOUBEK, Michael, Jakub TRIZULJAK, Jiří MAYER, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michaela PEŠOVÁ, Lenka RADOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Vrozené predispozice k hematologickým malignitám existují: přehled poznatků a vlastní nálezy. In XIII. Brněnské hematologické dny/Novinky v hematologii, Brno. 2018.
 147. HRABČÁKOVÁ, Viera, Jana ČERNÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Využití osmibarevné průtokové cytometrie v diagnostice vlasatobuněčné leukemie. In I. Český hematologický a transfuziologický, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 148. 2017

 149. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, Barbora JUROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 5, s. 348-353. ISSN 0042-773X.
 150. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Blanka ROBEŠOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 25 pacientů s vysoce rizikovou chronickou lymfatickou leukémií. In XXXI. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2017.
 151. JAROŠOVÁ, Marie, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, E. ONDRUŠKOVÁ, E. ĎURECHOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza genetických změn CLL nemocných s vývojem resistence k léčbě inhibitorem BTK. In 50. výroční cytogenetická konference, Praha. 2017.
 152. KOČKOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Veronika MANČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michaela HLOŽKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B cell receptor signaling actvity is associated with genomic defects in chronic lymphocytic leukemia. In CEITEC PHD RETREAT II. 2017.
 153. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Veronika MANČÍKOVÁ, Tomáš LOJA, Martin TRBUŠEK, Michaela ŠPUNAROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B cell receptor signaling actvity is associated with genomic defects in chronic lymphocytic leukemia. In Nucleic Acids and Immunity. 2017.
 154. LEDEREROVÁ, Aneta, Veronika KOZLOVÁ, Viera VAKULOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. B cells resistant to CD20 monoclonal antibodies display specific alterations in gene expression profile. In 22nd congress of EHA, Madrid, Španělsko, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 155. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Veronika SVOBODOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Kateřina ČERNÁ, Václav ŠEDA, Jitka NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. BCR signalling proficient chronic lymphocytic leukaemia cells are prone to rituximab mediated elimination in vivo. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica 2017. 2017.
 156. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Biallelic TP53 gene mutations due to copy-neutral loss of heterozygosity and monoallelic mutations in absence of 17p deletion occur in CLL with comparable frequency. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 157. SLÁVIKOVÁ, Martina, J. ŠIMOVÁ, B. KUBOVÁ, J. MAZUROVÁ, R. MĚCH, J. ŽMOLÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, R. SKALÍKOVÁ, P. HERANOVÁ, M. UVÍROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. CALR mutační profil pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
 158. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Viera VAKULOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. CD20 knockout cell lines obtained using CRISPR/Cas9 have no significant defect in BCR signaling in B-lymphoid malignancies. In CEITEC PHD RETREAT II, Telč. 2017.
 159. LEDEREROVÁ, Aneta, Veronika KOZLOVÁ, Viera VAKULOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Cellular mechanisms regulating CD20 as a target of monoclonal antibody therapy in B-lymphoid malignancies. In EMBO Practical Course: Current Methods in Cell Biology, Heidelberg, Německo. 2017.
 160. DOUBEK, Michael. CLL therapy: Focus on management of R/R patients and patients with p53 defect. In Scientific and Clinical Preceptorship: Chronic Lymphocytic Leukemia, Brno. 2017.
 161. PLEŠINGEROVÁ, Hana, Zuzana LIBROVA, Karla PLEVOVÁ, Antonín LIBRA, Boris TICHÝ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Filip VRBACKY, Lukáš SMOLEJ, Jiří MAYER, Vítězslav BRYJA, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. COBLL1, LPL and ZAP70 expression defines prognostic subgroups of chronic lymphocytic leukemia patients with high accuracy and correlates with IGHV mutational status. LEUKEMIA & LYMPHOMA. Oxon: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2017, roč. 58, č. 1, s. 70-79. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2016.1180690.
 162. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, J. HORACEK, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, C. SALEK a Michael DOUBEK. COMPARISON OF 8-COLOR FLOW CYTOMETRY AND PCR-BASED METHODS IN MEASUREMENT OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN ADULT ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA. In 22nd Congress of the European-Hematology-Association. 2017. ISSN 0390-6078.
 163. PLEVOVÁ, Karla, Jakub HYNŠT, Vojtěch BYSTRÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karol PÁL, T. RAUSCH, V. BENEŠ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex genome rearrangements are associated with altered gene expression in chronic lymphocytic leukemia. In EMBO Basel Life. 2017.
 164. BALIAKAS, P., S. JERONIM, M. ISKAS, A. PUIGGROS, Karla PLEVOVÁ, A. XOCHELLI, J. DELGADO, Jana KOTAŠKOVÁ, E. STALIKA, P. ABRISQUETA, Kristina ĎURECHOVÁ, G. PAPAIOANNOU, R. COLLADO, Michael DOUBEK, J. CALASANZ, N. RUIZ-XIVILLE, C. MORENO, A. ANAGNOSTOPOULOS, N. STAVROYIANNI, A. KATTER, B. ESPINET, Šárka POSPÍŠILOVÁ, A. ATHANASIADOU, K. STAMATOPOULOS a C. HAFERLACH. Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: Definitions, associations with other biomarkers, and clinical impact. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 165. BALIAKAS, P., S. JERONIM, M. ISKAS, A. PUIGGROS, Karla PLEVOVÁ, A. XOCHELLI, J. DELGADO, Jana KOTAŠKOVÁ, E. STALIKA, P. ABRISQUETA, Kristina ĎURECHOVÁ, G. PAPAIOANNOU, R. COLLADO, Michael DOUBEK, MJ. CALASANZ, N. RUIZ-XIVILLE, C. MORENO, AC. LEEKSMA, A. ANAGNOSTOPOULOS, P. GHIA, N. STAVROYIANNI, A. KATTER, B. ESPINET, Šárka POSPÍŠILOVÁ, A. ATHANASIADOU, K. STAMATOPOULOS a C. HAFERLACH. Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: Definitions, associations with other biomarkers and clinical impact, a retrospective study on behalf of ERIC. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 166. DOUBKOVÁ, Martina, Dagmar KINDLOVÁ a Michael DOUBEK. Diferenciální diagnostika eozinofilií a plicní eozinofilní infiltráty. In XXXXIV. zjazd slovenských a českých alergológov a klinikých imunológov, SIMS a ČS, Klinická imunologie a alergologie 3/2017. 2017.
 167. HLOŽKOVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Dopad rekurentních mutací na dobu do progrese po terapiích zahrnujících rituximab v 1. linii u pacientů s CLL. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
 168. PEŠOVÁ, Michaela, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Karol PÁL, Lenka RADOVÁ, Michal ŠMÍDA, Jiří BALOUN, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Exomové sekvenování v diagnostice dědičných trombocytopenií. In Brněnský genetický den, Brno. 2017.
 169. VÁVROVÁ, Eva, Barbara KANTOROVÁ, Barbara VONKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, H. SKUHROVA-FRANCOVA, Eva DIVÍŠKOVÁ, Ondřej LETOCHA, Jana KOTAŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Fragment analysis represents a suitable approach for the detection of hotspot c.7541_7542delCT NOTCH1 mutation in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia Research. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2017, roč. 60, SEP 2017, s. 145-150. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2017.08.001.
 170. PEŠOVÁ, Michaela, Kateřina STAŇO KOZUBÍK a Michael DOUBEK. Genetické defekty u pacientů s vrozenými trombocytopeniemi. In Novinky v hematologii, Brno. 2017.
 171. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
 172. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 173. JAROŠOVÁ, Marie, M. HRUBA, Alexandra OLTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, L. KRUZOVA, E. KRIEGOVA, R. FILLEROVA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Michael DOUBEK, D. LYSAK, V. PROCHAZKA, Marek MRÁZ, K. INDRAK a T. PAPAJIK. Chromosome 6q deletion correlates with poor prognosis and low relative expression of FOXO3 in chronic lymphocytic leukemia patients. American Journal of Hematology. NJ 07030-577 United States: John Wiley & Sons, 2017, roč. 92, č. 10, s. "E604"-"E607", 5 s. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.24852.
 174. DELGADO, Julio, Michael DOUBEK, Tycho BAUMANN, Jana KOTAŠKOVÁ, Stefano MOLICA, Pablo MOZAS, Alfredo RIVAS-DELGADO, Fortunato MORABITO, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Emili MONTSERRAT. Chronic lymphocytic leukemia: A prognostic model comprising only two biomarkers (IGHV mutational status and FISH cytogenetics) separates patients with different outcome and simplifies the CLL-IPI. American Journal of Hematology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017, roč. 92, č. 4, s. 375-380. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.24660.
 175. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 167-171. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 176. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of recurrent mutations on progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based regimens. In 22nd congress of EHA, Madrid, Španělsko, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 177. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina a Michael DOUBEK. Jak objevujeme nové nemoci? In Novinky v hematologii, Brno. 2017.
 178. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Leukemie z vlasatých buněk. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 184-188. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 179. DUBOVÝ, Petr, Ilona KLUSÁKOVÁ, Lukáš KUČERA, Jitka OSIČKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Tomáš LOJA, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Marek JOUKAL. Local chemical sympathectomy of rat bone marrow and its effect on marrow cell composition. AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 206, SEP 2017, s. 19-27. ISSN 1566-0702. doi:10.1016/j.autneu.2017.06.003.
 180. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER a Michael DOUBEK. Novinky v imunoterapii refrakterní a relabující akutní lymfoblastické leukemie dospělých. In Molecular targeted therapy news. Praha: We Make Media, s.r.o., 2017. s. 6-10. ISSN 2464-4943.
 181. ŠPAČEK, M., P. OBRTLÍKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Eduard CMUNT, J. KARBAN, J. MOLINSKÝ, M. SIMKOVIC, Heidi MÓCIKOVÁ, L. MOHAMMADOVA, Anna PANOVSKÁ, J. NOVÁK, Lukáš SMOLEJ, Michael DOUBEK a Marek TRNĚNÝ. Observational study in comorbid patients with CLL receiving first-line rituximab-bendamustine. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 182. POSPÍŠILOVÁ, Šárka a Michael DOUBEK. Prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia: When, which and how? In 22nd Congress of the European-Hematology-Association. 2017.
 183. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Prolymfocytární leukemie. In Tomáš Büchler a kolektiv. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. s. 178-183. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 184. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, B. GONZALEZ, Karla PLEVOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Karol PÁL, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Helena OLBERTOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka PAVLOVÁ, S. ALONSO, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Promoter methylation of ROR ligand WNTA associates with its expression in chronic lymphocytic leukemia. In 3rd International Conference on New Concepts in Lymphoid Malignancies: Focus on CLL and Indolent Lymphoma. 2017.
 185. BORSKÝ, Marek, Jitka NOVOTNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Rituximab-mediated release of CLL cells from lymph nodes to periphery: use of CD62L molecule as a marker. In International Conference Analytical Cytometry IX, Praha. 2017.
 186. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Marek BORSKY, Karla PLEVOVÁ, Jana SMARDOVA, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Martin TRBUSEK, Eva DIVISKOVA, Hana FRANCOVA SKUHROVA, Veronika NAVRKALOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVA, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis revealed a coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in chronic lymphocytic leukaemia patients. British journal of haematology. Hoboken: Wiley, 2017, roč. 178, č. 6, s. 979-982. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.14176.
 187. ŠIMOVÁ, Jarmila, Martina SLÁVIKOVÁ, Barbora KUBOVÁ, Jiří ŠTIKA, Michaela SMOLÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Radek MĚCH, David KONVALINKA, Andrea KROKEROVÁ, Magdalena UVÍROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Somatické mutace v genu CALR u pacientů se suspektní Ph-negativní myeloproliferací. In 21. celostátní konference DNA diagnostiky, Plzeň. 2017.
 188. DOUBEK, Michael, T. BAUMANN, Jana KOTAŠKOVÁ, S. MOLICA, P. MOZAS, A. RIVAS-DELGADO, F. MORABITO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, J. DELGADO a E. MONTSERRAT. The Barcelona-Brno biomarkers-only (IGHV mutational status and FISH cytogenetics) prognostic model for chronic lymphocytic leukemia. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 189. STAMATOPOULOS, K., Michael DOUBEK a OSCIER. TP53 minor clones in clinical practice – case reports. In 2nd ERIC workshop on TP53 analysis in chronic lymphocytic leukemia. 2017.
 190. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking Low-Burden TP53-mutated subclones during CLL treatment and remission using ROR1 separation. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 191. KOTAŠKOVÁ, Jana, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Michael DOUBEK, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Treatment with BCR inhibitors increases ROR1 expression in CLL cells. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 192. NOVOTNÁ, Jitka, Petra FIALOVÁ, Vladimír VAŠKŮ a Michael DOUBEK. Usefulness of chemokine receptor CCR4 for diagnosis of cutaneous T-cell lymphomas by flow cytometry. In International Conference Analytical Cytometry IX, Praha. 2017.
 193. TRIZULJAK, Jakub a Michael DOUBEK. Úspěšná léčba ibrutinibem u pacientky s chronickou lymfocytární leukemií a nutností antiagregační terapie. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2017, roč. 6, č. 3, s. 91-92. ISSN 1805-398X.
 194. PEŠOVÁ, Michaela, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Karol PÁL, Michal ŠMÍDA, Jiří BALOUN, Zuzana VRZALOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Význam a využití NGS v diagnostice dědičných trombocytopenií. In Pražský hematologický den, Praha. 2017.
 195. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Petra ČIČÁTKOVÁ, M. PALOVÁ, L. STEJSKAL, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, L. WALTEROVÁ, H. FRAŇKOVÁ, O. ČERNÁ, L. LAKOMÁ, Martin BREJCHA, J. PELKOVÁ, M. SCHÜTZOVÁ, J. OBERNAUEROVÁ, D. NECHVÍLOVÁ, E. BOGOCZOVÁ, A. HLUŠÍ, E. FABER, Miroslav PENKA, Yvona BRYCHTOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK, P. ŽÁK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientu s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 23, č. 1, s. 30-40. ISSN 1213-5763.
 196. 2016

 197. RAWSTRON, A.C., C. FAZI, A. AGATHANGELIDIS, N. VILLAMOR, R. LETESTU, J. NOMDEDEU, C. PALACIO, Olga STEHLÍKOVÁ, K-A. KREUZER, S. LIPTROT, D. O´BRIEN, R.M. DE TUTE, I. MARINOV, M. HAUWEL, M. SPACEK, J. DOBBER, A.P. KATER, P. GAMBELL, A. SOOSAPILLA, G. LOZANSKI, G. BRACHTL, K. LIN, J. BOYSEN, C. HANSON, J.L. JORGENSEN, M. STETLER-STEVENSON, C. YUAN, H.E. BROOME, L. RASSENTI, F. CRAIG, J. DELGADO, C. MORENO, F. BOSCH, A. EGLE, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, S. MULLIGAN, D. WESTERMAN, C.M. SANDERS, R. EMERSON, H.S. ROBINS, I. KIRSCH, T. SHANAFELT, A. PETTITT, T.J. KIPPS, W.G. WIERDA, F. CYMBALISTA, M. HALLEK, P. HILLMEN, E. MONTSERRAT a P. GHIA. A complementary role of multiparameter flow cytometry and high-throughput sequencing for minimal residual disease detection in chronic lymphocytic leukemia: an European Research Initiative on CLL study. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2016, roč. 30, č. 4, s. 929-936. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2015.313.
 198. DELGADO, J., Michael DOUBEK, T. BAUMANN, Jana KOTAŠKOVÁ, P. MOZAS, A. RIVAS-DELGADO, Šárka POSPÍŠILOVÁ a E. MONTSERRAT. A prognostic model comprising only two biomarkers (IGHV mutational status and FISH-cytogenetics) separates patients with different prognosis and simplifies the CLL-IPI. In Blood (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.
 199. SMOLEJ, Lukáš, M. ŠPAČEK, P. OBRTLÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. JAROŠOVÁ, R. URBANOVÁ, Daniel LYSÁK, Martin BREJCHA, J. SCHWARZ a Michael DOUBEK. Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lympfocytární leukémie (CLL) české CLL skupiny. In XXX. Olomoucké hematologické dny. 2016.
 200. FOLBER, František a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie. In Peter Rohoň. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 51-62. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4220-8.
 201. HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, M., Lenka RADOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, D. TAMBORERO, A.E. RODRIGUEZ, Karla PLEVOVÁ, M. ABÁIGAR, Vasileios BIKOS, R. BENITO, Sylvia TAKÁČOVÁ, M. QUIJADA, A. ÁFRICA MARTÍN, M. ALCOCEBA, A. GARCÍA DE COCA, Michael DOUBEK, M. GONZÁLEZ, N. LOPEZ-BIGAS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a J. HERNÁNDEZ-RIVAS. Analysis of clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia from inactive to symptomatic disease prior treatment using whole-exome sequencing. In Blood (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.
 202. GREIF, Igor, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Michael DOUBEK, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza exprese ROR1 proteinu u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, listopad 2016. 2016.
 203. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Barbara KANTOROVÁ, Filip PARDY a Michael DOUBEK. Analýza genových aberací spojených s Ph-like ALL. In Schůzka Centra kompetence MOLDIMED, Olomouc, červen 2016. 2016.
 204. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza jednotlivých buněk CLL pacientů se souběžnými mutacemi p53 a NOTCH1. In Plenární zasedání ČSCLL, Praha, březen 2016. 2016.
 205. JANOVSKÁ, Pavlína, Lucie POPPOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Martin BĚHAL, Markéta KAUCKÁ, Petra OVESNÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Marek BORSKÝ, Olga STEHLÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Michaela MÁCHALOVÁ, Sivasubramanian BASKAR, Alois KOZUBÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Vítězslav BRYJA. Autocrine Signaling by Wnt-5a Deregulates Chemotaxis of Leukemic Cells and Predicts Clinical Outcome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clinical cancer research. USA, 2016, roč. 22, č. 2, s. 459-469. ISSN 1078-0432. doi:10.1158/1078-0432.CCR-15-0154.
 206. KOZLOVÁ, Veronika, Viera VAKULOVÁ, Aneta LEDEREROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Cellular mechanisms regulating CD20 as a target of monoclonal antibody therapy in B-lymphoid malignancies. In 2nd International Conference on New Concepts in B-Cell Malignancies, Estoril, Portugalsko, září 2016. 2016.
 207. MELAZZINI, Federica, Flavia PALOMBO, Alessandra BALDUINI, Daniela DE ROCCO, Caterina MARCONI, Patrizia NORIS, Chiara GNAN, Tommaso PIPPUCCI, Valeria BOZZI, Michela FALESCHINI, Serena BAROZZI, Michael DOUBEK, Christian A. DI BUDUO, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Lenka RADOVÁ, Giuseppe LOFFREDO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Caterina ALFANO, Marco SERI, Carlo L. BALDUINI, Alessandro PECCI a Anna SAVOIA. Clinical and pathogenic features of ETV6-related thrombocytopenia with predisposition to acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2016, roč. 101, č. 11, s. 1333-1342. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2016.147496.
 208. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, Karla PLEVOVÁ, Lenka RADOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Jana FIGULOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Alois KOZUBÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Vítězslav BRYJA. Decreased expression of WNT3, a canonical Wnt pathway ligand is frequent in chronic lymphocytic leukemia progression and identifies patients with short treatment-free survival in mutated IGHV. In Haematologica (2016); 101(s1): 423-424. (21st Congress of the EHA). 2016.
 209. POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, Karla PLEVOVÁ, Lenka RADOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Jana FIGULOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michaela MÁCHALOVÁ, Milan URÍK, Michael DOUBEK, Alois KOZUBÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Vítězslav BRYJA. Decreased WNT3 expression in chronic lymphocytic leukaemia is a hallmark of disease progression and identifies patients with worse prognosis in the subgroup with mutated IGHV. British journal of haematology. Wiley-Blackwell, 2016, roč. 175, č. 5, s. 851-859. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.14312.
 210. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detailed analysis of chronic lymphocytic leukemia cases with single TP53 mutation. In EHG Conference 2016 (European Journal of Human Genetics (2016); 24(ES1): 269). 2016.
 211. SLÁVIKOVÁ, Martina, Barbara KANTOROVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce mutací asociovaných s Ph negativními chronickými myeloproliferativními neoplasiemi. In XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, listopad 2016. 2016.
 212. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ a Zdeněk ADAM. Diferenciální diagnostika eozinofilie. In 30. Olomoucké hematologické dny. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016. s. 7-10. ISSN 1213-5763.
 213. SMOLEJ, L., M. ŠPAČEK, P. OBRTLÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. JAROŠOVÁ, R. URBANOVÁ, D. LYSÁK, M. BREJCHA, J. SCHWARZ a Michael DOUBEK. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL) České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 22, č. 2, s. 115-126. ISSN 1213-5763.
 214. ŠÁLEK, Cyril, František FOLBER, Eva FROŇKOVÁ, Bohumír PROCHÁZKA, Iuri MARINOV, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Early MRD response as a prognostic factor in adult patients with acute lymphoblastic leukemia. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 96, č. 3, s. 276-284. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12587.
 215. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie : Informace pro pacienty a jejich blízké. První vydání. Brno: Pro Českou leukemickou skupinu - pro život (CELL) vydalo nakladatelství Kmen, spol. s.r.o., 2016. 38 s. ISBN 978-80-906212-5-1.
 216. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a Marek MRÁZ. Ibrutinib inhibits CD20 up-regulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 axis. In Haematologica (2016); 101(s1): 47 (21st Congress of the EHA, Dánsko). 2016.
 217. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a Marek MRÁZ. Ibrutinib inhibits CD20 up-regulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 AXIS. In XXX. Olomoucké hematologické dny. 2016.
 218. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Raffaele CALOGERO, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Matthew S. DAVIDS, Thomas J. KIPPS, Jennifer R. BROWN a Marek MRÁZ. Ibrutinib inhibits CD20 upregulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 axis. Blood. Washington DC, USA: American Society of Hematology, 2016, roč. 128, č. 12, s. 1609-1613. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2016-04-709519.
 219. DOUBEK, Michael. Inhibitory BCR signalizace u CLL: klinické studie vs. běžná klinická praxe. In Novinky v hematologii, Brno. 2016.
 220. NĚMCOVÁ, Lucie, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Léčba idelalisibem u pacienta s nežádoucím účinky ibrutinibu. In Případy z klinické praxe : zkušenosti s léčbou idelalisibem (Zydelig®) u pacientů s CLL. První vydání. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2016. s. 15-17. ISBN 978-80-906589-0-5.
 221. DOUBEK, Michael. Léčba obinutuzumabem je možná i u velmi starých pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 78-80. ISSN 1805-398X.
 222. TRIZULJAK, Jakub, Yvona BRYCHTOVÁ a Michael DOUBEK. Léčba pacienta s opakovaně progradující chronickou lymfocytární leukemií idelasibem a komplikace této léčby. In Případy z klinické praxe : zkušenosti s léčbou idelalisibem (Zydelig®) u pacientů s CLL. První vydání. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2016. s. 23-24. ISBN 978-80-906589-0-5.
 223. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, Jarmila KISSOVÁ, B. GISSLINGER, H. GISSLINGER, Jiří MAYER, Robert KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Low-Burden TP53 mutations occur in chronic phase of myeloproliferative neoplasms regardless of hydroxyurea administration, disease type and JAK2 status. In Blood (2016); s. 4284. (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.
 224. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monoallelic TP53 abnormalities in CLL: do they really exist? The frequency and clinical impact of copy-neutral loss of heterozygosity. In 2nd Interantional Conference on New Concepts in B-cell malignancies. 2016.
 225. HLOŽKOVÁ, Michaela, Jana FIGULOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Nikola TOM, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutations in SF3B1 gene are selected independently on ATM/TP53 status and reduce the time to first treatment in CLL patients. In Haematologica (2016); 101(s1): 417 (21st Congress of the EHA). 2016.
 226. CHOVANCOVÁ, Jana, Viera HRABČÁKOVÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Michael DOUBEK. Nová kombinace antigenů vhodná pro sledování minimální reziduální nemoci u vlasatobuněčné leukemie metodou průtokové cytometrie. In XXX. Olomoucké hematologické dny. 2016.
 227. JAŠKOVÁ, Zuzana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Martin TRBUŠEK. Pro-apoptotic effects of prima-1met correlate with Noxa gene induction in chronic lymphocytic leukemia cells. In Haematologica (2016); 101(s1): 226 (21st Congress of the EHA). 2016.
 228. DOUBKOVÁ, Martina, Michal KARPISEK, Jiri MAZOCH, Jana SKŘIČKOVÁ a Michael DOUBEK. Prognostic Significance of Surfactant Protein A, Surfactant Protein D, Clara Cell Protein 16, S100 Protein, Trefoil Factor 3, and Prostatic Secretory Protein 94 in Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Sarcoidosis, and Chronic Pulmonary Obstructive Disease. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. Fidenza: Mattioli 1885, 2016, roč. 33, č. 3, s. 224-234. ISSN 1124-0490.
 229. LEDEREROVÁ, Aneta, Veronika KOZLOVÁ, Viera VAKULOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Příprava linií rezistentních k působení anti-CD20 monoklonálních protilátek a analýza signálních drah u B-lymfoidních malignit. In Pražský hematologický den, říjen 2016. 2016.
 230. STEHLÍKOVÁ, Olga, Tomáš BERNARD, Veronika FIAMOLI, Jarmila KISSOVÁ a Michael DOUBEK. Raritní nálezy z laboratoře průtokové cytometrie. In XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, listopad 2016. 2016.
 231. GREIL, Richard, Petra OBRTLÍKOVÁ, Lukáš SMOLEJ, Tomáš KOZÁK, Michael STEURER, Johannes ANDEL, Sonja BURGSTALLER, Eva MIKUŠKOVÁ, Liana GERCHEVA, Thomas NÖSSLINGER, Tomáš PAPAJÍK, Miriam LADICKÁ, Michael GIRSCHIKOFSKY, Mikuláš HRUBIŠKO, Ulrich JÄGER, Michael FRIDRIK, Martin PECHERSTORFER, Eva KRÁLIKOVÁ, Cristina BURCOVEANU, Emil SPASOV, Andreas PETZER, Georgi MIHAYLOV, Julian RAYNOV, Horst OEXLE, August ZABERNIGG, Emília FLOCHOVÁ, Stanislav PALÁŠTHY, Olga STEHLÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Petra ALTENHOFER, Lisa PLEYER, Thomas MELCHARDT, Anton KLINGER, Jiří MAYER a Alexander EGLE. Rituximab maintenance versus observation alone in patients with chronic lymphocytic leukaemia who respond to first-line or second-line rituximab–containing chemoimmunotherapy: final results of the AGMT CLL-8a Mabtenance randomised trial. The Lancet Haematology. Oxford: Lancet Publishing Group, 2016, roč. 3, č. 7, s. "e317"-"e329", 13 s. ISSN 2352-3026. doi:10.1016/S2352-3026(16)30045-X.
 232. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Eva VOJÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Marek MRÁZ. Rituximab preferentially eliminates BCR signaling proficient chronic lymphocytic leukemia B cells In Vivo. In Blood (2016); s. 2030. (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.
 233. KOTAŠKOVÁ, Jana, Šárka PAVLOVÁ, Igor GREIF, Olga STEHLÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína JANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Vítězslav BRYJA. ROR1-based immunomagnetic protocol allows efficient separation of CLL and healthy B cells. British Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 175, č. 2, s. 339-342. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.13848.
 234. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena KOČKOVÁ, Magdaléna CHMELÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Boris TICHÝ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis of clonality in chronic lymphocytic leukemia patients with multiple immunoglobulin gene rearrangement. In 12th International Congress of Cell Biology, Praha, červenec 2016. 2016.
 235. VÁVROVÁ, Eva, Barbara KANTOROVÁ, Barbara VONKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání nejčastěji využívaných metod detekce hotspot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In XL. brněnské onkologické dny. 2016.
 236. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek BORSKÝ, Helena KOČKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium klonální kompozice chronické lymfocytární leukemie s vícečetnými imunoglobulinovými přestavbami na úrovni jednotlivých buněk. In XL.brněnské onkologické dny (Klinická Onkologie (2016); 29(s2): 2S118). 2016.
 237. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Martin TRBUŠEK, Eva DIVÍŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium selekce nepříznivých genomických abnormalit v relapsu chronické lymfocytární leukemie. In XL. brněnské onkologické dny (Klinická Onkologie (2016); 29(s2): 2S117). 2016.
 238. PAVLASOVÁ, Gabriela, Marek BORSKÝ, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Jitka OSIČKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. DAVIDS, J. BROWN a Marek MRÁZ. The expression of CD20 on malignant B cells is regulated by chemokine signaling through the CXCR4/SDF1 axis: implications for targeting the microenvironmental interactions. In Cancer Research (2016); 76 (14S): 3291 (AACR Annual Meeting; New Orleans, USA). 2016.
 239. SCHWARZ, Jiří, Petra OVESNÁ, Olga ČERNÁ, Jarmila KISSOVÁ, Jacqueline SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Libor ČERVINEK, Eduard CMUNT, Petr DULÍČEK, Vít CAMPR, Leoš KŘEN a Miroslav PENKA. Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 96, č. 1, s. 98-106. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12554.
 240. KOZLOVÁ, Veronika, Aneta LEDEREROVÁ, Viera VAKULOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Vyřazení genu CD20 pomocí CRISPR/Cas9 knockoutu nezpůsobí žádný defekt v BCR signalizaci u B-lymfoidních malignit. In Pražský hematologický den, říjen 2016. 2016.
 241. KOČKOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Veronika MANČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Zisk abnormalit genu TP53 je asociován se změněnou signalizací B-buněčným receptorem. In XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, listopad 2016. 2016.
 242. 2015

 243. HLOŽKOVÁ, Michaela, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a TRBUŠEK. Akumulace mutací v genu SF3B1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií vykazujících dysfunkci p53 dráhy. In XXX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015.
 244. FOLBER, František, Štěpán HRABOVSKÝ a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 274-282. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 245. FOLBER, F., Š. HRABOVSKÝ a Michael DOUBEK. Akutní lymfoblastická leukemie dospělých. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 372-375. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 246. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Magdaléna CHMELÍKOVÁ, BORSKÝ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of immunoglobulin gene rearrangements at the single cell level - proof of chronic lymphocytic leukemia oligoclonality. In CEITEC PHD Retreat. 2015.
 247. TRIZULJAK, Jakub, Josef SROVNAL, Karla PLEVOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Denisa BAKEŠOVÁ, Eva LÉTALOVÁ, Andrea BENEDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Marian HAJDÚCH, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Analysis of Prognostic Significance of Merkel Cell Polyomavirus in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia. Dallas: Cig Media Group, 2015, roč. 15, č. 7, s. 439-442. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2015.02.003.
 248. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA, M. HAVELKA, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. B cell surface molecules expression changes during in-vitro standard cultivation and thein impact on anti-CD20 antibodies efficacy – room for interlaboratory variability. In V4 International Conference Analytical Cytometry VIII. 2015.
 249. PLEŠINGEROVÁ, Hana, Pavlína JANOVSKÁ, Lucie POPPOVÁ, Archana SHAIK, Z. JURČIČKOVÁ, A. LIBRA, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Petra OVESNÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Vítězslav BRYJA. COBLL1 as a survival predictor in chronic lymphocytic leukaemia patients. In CEITEC PhD Retreat. 2015.
 250. CHOVANCOVÁ, Jana, Andrea MAREČKOVÁ, Jitka OSIČKOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea JANÍKOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Comparison of minimal residual disease detection in patients with mantle cell lymphoma using flow cytometry versus RQ-PCR. In Analytical Cytometry VIII. 2015.
 251. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2015, roč. 29, č. 4, s. 877-885. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2014.297.
 252. OSIČKOVÁ, Jitka, Jana CHOVANCOVÁ, Viera HRABČÁKOVÁ a Michael DOUBEK. Detection of CD26 expression in patients with mycosis fungoides. In Analytical Cytometry VIII. 2015.
 253. CHOVANCOVÁ, Jana, Tomáš BERNARD, Olga STEHLÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea JANÍKOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Detection of Minimal Residual Disease in Mantle Cell Lymphoma. Establishment of Novel Eight-Color Flow Cytometry Approach. Cytometry Part B: Clinical Cytometry. Hoboken (USA): WILEY-BLACKWELL, 2015, roč. 88, č. 2, s. 92-100. ISSN 1552-4949. doi:10.1002/cytob.21210.
 254. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Petra ČIČÁTKOVÁ, Jana STRENKOVÁ, Lenka PAVLOVSKÁ, P BĚLOHLÁVKOVÁ, P ŽÁK, M PALOVÁ, A HLUŠÍ, D LYSÁK, M BREJCHA, Libor ČERVINEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika a léčba PH negativních myeloproliferativních neoplázií na českých hematologických pracovištích - analýza MIND (Myeloproliferative Neoplasia Database). In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str.105-106. 2015.
 255. HADRABOVÁ, Markéta a Michael DOUBEK. Eozinofilie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 417-420. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 256. NOETZLI, Leila, Richard W. LO, Alisa B. LEE-SHERICK, Michael CALLAGHAN, Patrizia NORIS, Anna SAVOIA, Madhvi RAJPURKAR, Kenneth JONES, Katherine GOWAN, Carlo L. BALDUINI, Alessandro PECCI, Chiara GNAN, Daniela DE ROCCO, Michael DOUBEK, Ling LI, Lily LU, Richard LEUNG, Carolina LANDOLT-MARTICORENA, Stephen HUNGER, Paula HELLER, Arthur GUTIERREZ-HARTMANN, Xiayuan LIANG, Fred G. PLUTHERO, Jesse W. ROWLEY, Andrew S. WEYRICH, Walter H.A. KAHR, Christopher C. PORTER a Paola DI JORGE. Germline mutations in ETV6 are associated with thrombocytopenia, red cell macrocytosis and predisposition to lymphoblastic leukemia. Nature genetics. New York: Nature Publishing Group, 2015, roč. 47, č. 5, s. "535"-"U143", 6 s. ISSN 1061-4036. doi:10.1038/ng.3253.
 257. PUDJA, A., J. MILOSEVIC, T. KLAMPFL, A. HARUTYUNYAN, T. BERG, K. BAGIENSKI, D. CHEN, B. GISSLINGER, E. RUMI, L. MALCOVATI, D. PIETRA, C. ELENA, MG. DELLA PORTA, L. PIERI, P. GUGLIELMELLI, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, N. SUVAJDZIC, D. TOMIN, N. TOSIC, Zdeněk RÁČIL, M. STEURER, S. PAVLOVIC, AM. VANNUCCHI, M. CAZZOLA, H. GISSLINGER a R, KRALOVICS. High resolution cytogenetic mapping and whole exome sequencing reveal a complx pattern of chromosome 6p aberrations in patients with myeloid malignancies. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 258. HILLMEN, P., T. ROBAK, A. JANSSENS, K.G. BABU, J. KLOCZKO, S. GROSICKI, Michael DOUBEK, P. PANAGIOTIDIS, E. KIMBY, A. SCHUH, A.R. PETTITT, T. BOYD, M. MONTILLO, I.V. GUPTA, O. WRIGHT, I. DIXON, J.L. CAREY, C.N. CHANG, S. LISBY, A. MCKEOWN a F. OFFNER. Chlorambucil plus ofatumumab versus chlorambucil alone in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukaemia (COMPLEMENT 1): a randomised, multicentre, open-label phase 3 trial. Lancet. New York: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 385, č. 9980, s. 1873-1883. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(15)60027-7.
 259. HADRABOVÁ, Markéta a Michael DOUBEK. Chronická lymfocytární leukemie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 400-408. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 260. HADRABOVÁ, Markéta a Michael DOUBEK. Mastocytóza. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 420-423. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 261. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Gabriela PAVLASOVÁ, Michal JEŽ, Nikola TOM, Filip PARDY, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER, Jaroslav KOČA, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. MicroRNA involvement in DNA damage response and BCR signaling in malignant B cells. In AACR Annual Meeting 2015. 2015.
 262. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Gabriela PAVLASOVÁ, Michal JEŽ, Nikola TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER, Jaroslav KOČA, M. ARIGONI, F. RICARDO, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. MicroRNAs in DNA damage response and BCR signaling in malignant B cells. In MicroRNAs and Noncoding RNAs in Cancer. 2015.
 263. MUSILOVÁ, Kateřina, Gabriela PAVLASOVÁ, Jana DIDI, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Michal JEŽ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, M. ARIGONI, F. RICCARDO, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, T. KIPPS, JANÍKOVÁ a MRÁZ. MicroRNA-150 influences microenvironmental interactions and prognosis of B cell malignancies. In XXX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015.
 264. MUSILOVÁ, Kateřina, Gabriela PAVLASOVÁ, Jana DIDI, Václav ŠEDA, Kateřina ČERNÁ, Michal JEŽ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, M. ARIGONI, F. RICCARDO, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, T. KIPPS, A JANÍKOVÁ a Marek MRÁZ. MicroRNA-150 influences microenvironmental interactions and prognosis of B cell malignancies. In ESH 2015. 2015.
 265. MUSILOVÁ, Kateřina, Gabriela PAVLASOVÁ, Kateřina ČERNÁ, Václav ŠEDA, Michal JEŽ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, M. ARIGONI, F. RICCARDO, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, T. KIPPS, Andrea JANÍKOVÁ a Marek MRÁZ. MicroRNA-150 influences microenvironmental interactions and prognosis of follicular lymphoma. In 13th International Conference on Malignant Lymphoma in Hematological Oncology. 2015.
 266. CHOVANCOVÁ, Jana, Andrea MAREČKOVÁ, Jitka OSIČKOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea JANÍKOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Minimal residual disease detection in patients with mantle cell lymphoma: a komparative analysis of flow cytometry and RQ-PCR approach. In CYTO 2015, Skotsko. 2015.
 267. TOM, Nikola, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Filip PARDY, Šárka PAVLOVÁ, Karol PÁL, Vasileios BIKOS, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutations in the TP53 gene show feature sof somatic hypermutation process with prominent diference between IGHV mutated and unmutated chronci lymphocytic leukemia. In CEITEC PhD Retreat. 2015.
 268. TOM, Nikola, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Filip PARDY, Šárka PAVLOVÁ, Karol PÁL, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutations in the TP53 gene show features of somatic hypermutation process with prominent difference between IGHV mutated and unmutated chronic lymphocytic leukemia. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 269. TOM, Nikola, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Filip PARDY, Šárka PAVLOVÁ, Karol PÁL, Vasileios BIKOS, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutations in the TP53 gene show features of somatic hypermutation process with prominent difference between IGHV mutated and unmutated chronic lymphocytic leukemia. In International Workshop Algorithmics, Bioinformatics and Statistics for NGS data analysis. 2015.
 270. VERNER, Jan, Martin TRBUŠEK, Jana CHOVANCOVÁ, Zuzana JAŠKOVÁ, Mojmír MOULIS, František FOLBER, Roman HALOUZKA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. NOD/SCID IL2R gamma-null mouse xenograft model of human p53-mutated chronic lymphocytic leukemia and ATM-mutated mantle cell lymphoma using permanent cell lines. Leukemia & Lymphoma. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2015, roč. 56, č. 11, s. 3198-3206. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2015.1034701.
 271. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. NOTCH mutace u chronické lymfocytární leukemie. In Plenární zasedání ČSCLL, Praha. 2015.
 272. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 90, č. 5, s. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964.
 273. MORENO, Carol, Marco MONTILLO, Panayiotidis PANAYIOTIDIS, Maria DIMOU, Adrian BLOOR, Jehan DUPUIS, Anna SCHUH, Stefan NORIN, Christian GEISLER, Peter HILLMEN, Michael DOUBEK, Marek TRNĚNÝ, Petra OBRTLIKOVA, Luca LAURENTI, Stephan STILGENBAUER, Lukas SMOLEJ, Paolo GHIA, Florence CYMBALISTA, Ulrich JAEGER, Kostas STAMATOPOULOS, Niki STAVROYIANNI, Patrick CARRINGTON, Hamadi ZOUABI, Veronique LEBLOND, Juan C. GOMEZ-GARCIA, Martin RUBIO, Roberto MARASCA, Gerardo MUSURACA, Luigi RIGACCI, Lucia FARINA, Rossella PAOLINI, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Eva KIMBY, Colm BRADLEY a Emili MONTSERRAT. Ofatumumab in poor-prognosis chronic lymphocytic leukemia: a Phase IV, non-interventional, observational study from the European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia. Haematologica. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2015, roč. 100, č. 4, s. 514-519. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2014.118158.
 274. HRABOVSKÝ, Štěpán, František FOLBER, C. ŠÁLEK, J. M. HORÁČEK, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Pokroky v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 21, č. 2, s. 84-91. ISSN 1213-5763.
 275. DOUBKOVÁ, Martina, Zdeněk POSPÍŠIL, Jana SKŘIČKOVÁ a Michael DOUBEK. Prognostic markers of sarcoidosis: an analysis of patients from everyday pneumological practice. Clinical Respiratory Journal. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 9, č. 4, s. 443-449. ISSN 1752-6981. doi:10.1111/crj.12160.
 276. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara VONKOVÁ, E. VÁVROVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam hot spot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a souvislosti s molekulárně biologickými markery onemocnění. In XXXIX. brněnské onkologické dny in Klinická onkologie. 2015.
 277. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek BORSKÝ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam NOTCH1 murací u chronické lymfocytární leukemie. In Kaprasův den, Praha. 2015.
 278. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek BORSKÝ, Boris TICHÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Magdaléna CHMELÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Průkaz oligoklonální chronické lymfocytární leukémie u případů s jedinou fenotypově homogenní populací dle průtokové cytometrie - studie na úrovni jednotlivých buněk. In XXX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015.
 279. KOTAŠKOVÁ, Jana, Igor GREIF, Olga STEHLÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Vítězslav BRYJA. Separation of residual malignant cells from peripheral blood of treated patients with chronic lymphocytic leukemia. In Analytical Cytometry VIII. 2015.
 280. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena KOČKOVÁ, Magdaléna CHMELÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Boris TICHÝ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis of IG genes in CLL: Cases with multiple IGH rearrangements are constituted of several independent clones even when indistinguishable by flow cytometry. In 57th ASH Annual Meeting. 2015.
 281. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis proves the coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in patients with chronic lymphocytic leukemia. In 57th ASH Annual Meeting in Blood. 2015.
 282. ČERVINEK, Libor, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Sustained remission of chronic immune thrombocytopenia after discontinuation of treatment with thrombopoietin-receptor agonists in adults. International journal of hematology. Tokyo: Springer Japan KK, 2015, roč. 102, č. 1, s. 7-11. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-015-1793-1.
 283. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Sim TRUONG, Eva DIVISKOVA, Jana KOTAŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Nancy PATTEN, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 36, č. 5, s. 3371-3380. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-014-2971-0.
 284. DOUBEK, Michael a Michal ŠMÍDA. Treatment of chronic lymphocytic leukemia with monoclonal antibodies, where are we heading? Expert Review of Hematology. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2015, roč. 8, č. 6, s. 743-764. ISSN 1747-4086. doi:10.1586/17474086.2015.1079123.
 285. PLEŠINGEROVÁ, Hana, Pavlína JANOVSKÁ, Lucie POPPOVÁ, Archana SHAIK, Zuzana JURČÍČKOVÁ, Antonín LIBRA, Karla PLEVOVÁ, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Šárka PAVLOVÁ, Petra OVESNÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Vítězslav BRYJA. Upregulated COBLL1 in chronic lymphocytic leukaemia (CLL) patients with unmutated IGHV identifies a cohort with inferior prognosis. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 286. VAKULOVÁ, Viera, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michal ŠMÍDA. Vplyv terapie monoklonálnými protilátkami u chronickej lymfocytovej leukémie a B-lymfómov na expresiu antigénu CD20. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, Bratislava, Slovensko. 2015.
 287. DOUBEK, Michael. Význam minimální zbytkové nemoci u chronické lymfocytární leukemie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E.Purkyně, 2015, roč. 28, Suppl 3, s. "3S16"-"3S21", 6 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20153S16.
 288. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Zdeněk RÁČIL, M PALOVÁ, A HLUŠÍ, E FABER, L STEJSKAL, J KISSOVÁ, O ČERNÁ, M BREJCHA, M SCHUTZOVÁ, J OBERNAUEROVÁ, D NECHVÍLOVÁ, L WALTEROVÁ, H FRAŇKOVÁ, E BOGOCZOVÁ, J PELKOVÁ, L LAKOMÁ, Miroslav PENKA, R HÁJEK, Libor ČERVINEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem (JAKAVI) u pacientů s myelofibrózou na českých hematologických pracovištích. In XVII. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou, 24.-27.9.2015, Bratislava in Interná Medicína, abstrakty prednášok, Suppl. 15/2015, str.64-65. 2015.
 289. KOTAŠKOVÁ, Jana, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Soňa MEJSTŘÍKOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. 13Q deletion in predominant cytogenetic aberration newly aquired during chronic lymohocytic leukemia course irrespective of disease activity and treatment status. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 290. 2014

 291. DOUBEK, Michael, J. SROVNAL, Karla PLEVOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Yvona BRYCHTOVÁ, Lukáš SEMERÁD, Eva LÉTALOVÁ, A BENEDIKOVÁ, Jiří MAYER, Marian HAJDÚCH a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of merkel cell polyomavirus prognostic significance in chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, the hematology journal. 2014. ISSN 0390-6078.
 292. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Filip PARDY, Nikola TOM, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jaroslav KOČA, Calogero RINOLDO, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. Biological and clinical relevance of mirnas induced in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells during administration of therapy in vivo and in vitro. 2014. ISSN 0390-6078.
 293. BREJCHA, Martin, Martina STOKLASOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Kristina ŠTĚPANOVSKÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Kateřina HORKÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia detected by fluorescence in situ hybridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2: A prospective analysis. Leukemia Research. Oxford: Pergamon Elsevier, 2014, roč. 38, č. 2, s. 170-175. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.10.019.
 294. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Vasileios BIKOS, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Deep sequencing for detailed analysis of TP53 mutations clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia. In 1st International conference on new concepts in B-cell malignancies, Řecko. 2014.
 295. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Tomáš LOJA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Detecting minimal residual disease in patients with chronic lymphocytic leukemia using 8-color flow cytometry protocol in routine hematological practice. International Journal of Laboratory Hematology. Hoboken (USA): Blackwell Scientific Publications, 2014, roč. 36, č. 2, s. 165-171. ISSN 1751-5521. doi:10.1111/ijlh.12149.
 296. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk ADAM. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl. 2, s. 21-27. ISSN 0042-773X.
 297. ČERVINEK, Libor a Michael DOUBEK. Differential Diagnosis of Thrombocytopenia. In Mckenzie G. Bell. Thrombocytopenia. New York: Nova Science Publishers, 2014. s. 91-96. ISBN 978-1-63321-713-3.
 298. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Marek BORSKÝ, Zuzana JAŠKOVÁ, David POTĚŠIL, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin ŠRÁMEK, Michael DOUBEK, Tomáš LOJA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Distinct in vitro sensitivity of p53-mutated and ATM-mutated chronic lymphocytic leukemia cells to ofatumumab and rituximab. Experimental Hematology. New York: Elsevier Science Inc, 2014, roč. 42, č. 10, s. 867-874. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2014.06.003.
 299. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA a Michael DOUBEK. Gentické aberace v B-lymfocytu chronické lymfocytární leukémie - vznik, selekce a dopad na terapii. In ČSAC, B-klub. 2014.
 300. ADAM, Zdeněk, Milan BLÁHA, Alena BULIKOVÁ, Jaroslav ČERMÁK, Vladimír DIVOKÝ, Michael DOUBEK, Petr DULÍČEK, Edgar FABER, Roman HÁJEK, Antonín HLUŠÍ, Karel INDRÁK, Jarmila INDRÁKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ivo KRČ, Věra KRČOVÁ, Jan KVASNIČKA, Jiří MASOPUST, Petra MIKULÁŠOVÁ, Heidi MOCIKOVÁ, Renáta MOJZÍKOVÁ, Tomáš PAPAJÍK, Miroslav PENKA, Jindřich POLÍVKA, Dagmar POSPÍŠILOVÁ, Vít PROCHÁZKA, Jana PROCHÁZKOVÁ, Robert PYTLÍK, Luděk RAIDA, Vít ŘEHÁČEK, Petr SMEJKAL, Lukáš SMOLEJ, Jan STARÝ, Tomáš SZOTKOWSKI, Vlastimil ŠČUDLA, Marek TRNĚNÝ, Petr TUREK, Antonín VÍTEK, Jana VONDRÁKOVÁ a Jan VYDRA. Hematologie a transfuzní lékařství. Vyd. 1. Praha: Triton, 2014. 610 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 11. ISBN 978-80-7387-722-4.
 301. USTUN, C., A. REITER, B. SCOTT, R. NAKAMURA, G. DAMAJ, S. KREIL, R. SHANLEY, W. HOGAN, M.A. PERALES, T. SHORE, H. BAURMANN, R. STUART, B. GRUHN, Michael DOUBEK, J. HSU, E. THOLOULI, T. GROMKE, L. GODLEY, L. PAGANO, A. GILMAN, E.M. WAGNER, T. SHWAYDER, M. BORNHAUSER, E. PAPADOPOULOS, A. BOHM, G. VERCELLOTTI, M.T. VAN LINT, Ch. SCHMID, W. RABITSCH, V. PULLARKAT, F. LEGRAND, I. YAKOUB-AGHA, W. SABER, J. BARRETT, O. HERMINE, H. HAGGLUND, W. SPERR, U. POPAT, E. ALYEA, S. DEVINE, H.J. DEEG, D. WEISDORF, C. AKIN a P. VALENT. Hematopoietic Stem-Cell Transplantation for Advanced Systemic Mastocytosis. Journal of clinical oncology. Alexandria (USA): AMER SOC CLINICAL ONCOLOGY, 2014, roč. 32, č. 29, s. 3264-3281. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2014.55.2018.
 302. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Nikola TOM, Filip PARDY, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Jaroslav KOČA. Identification of microRNAs involved in DNA damage response in malignant B cells and their biological and clinical relevance. In AACR Annual Meeting, San Diego. 2014.
 303. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jaroslav KOČA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. Identification of microRNAs involved in DNA damage response in malignant B cells and their biological and clinical relevance. In CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences. 2014.
 304. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Kristína ZÁPRAŽNÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina ČERNÁ, Tobias RAUSCH, Vladimír BENEŠ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Identification of novel sequence variations in microRNAs in chronic lymphocytic leukemia. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 5, s. 992-1002. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgt396.
 305. NAVRKALOVÁ, Veronika, Andrea MAREČKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Incorporation of next-generation sequencing into ATM gene analysis in patients with CLL and MCL. In Haematologica, the hematology journal. 2014. ISSN 0390-6078.
 306. ČERVINEK, Libor, Michael DOUBEK, Miroslav PENKA a Jiří SCHWARZ. JAK2 inhibitory v léčbě primární myelofibrózy. Dodatek k doporučením pro diagnostiku a léčbu Ph negativních myeloproliferativních onemocnění České pracovní skupiny pro Ph negativní myeloproliferativní onemocnění České hematologické společnosti ČLS JEP (CZEMP). Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 158-163. ISSN 0042-773X.
 307. KANTOROVÁ, Barbara, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Sylvia TAKÁČOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulární prognostické markery chronické lymfocytární leukemie a význam sekvenování nové generace při studiu patogeneze onemocnění. In XXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2014.
 308. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jiří MAYER, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Multiple productive immunoglobulin heavy chain gene rearrangements in chronic lymphocytic leukemia are mostly derived from independent clones. Haematologica. Pavia (Italy): FERRATA STORTI FOUNDATION, 2014, roč. 99, č. 2, s. 329-338. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2013.087593.
 309. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Róbert KRÁLOVICS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutace genu TP53 u pacientů s myeloproliferativními neoplasiemi. In XXI. Biologické dny, Brno. 2014.
 310. VERNER, Jan, Martin TRBUŠEK, Jana CHOVANCOVÁ, Hana ŠKABRAHOVÁ, Mojmír MOULIS, František FOLBER, R HALOUZKA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. NOD/SCID gamma xenograft model of B-cell malignancies using TP53- and/or ATM-deficient cell lines. In Haematologica, the hematology journal. 2014. ISSN 0390-6078.
 311. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostic impact of NOTCH1 hotspot mutation in TP53-mutated patients with chronic lymphocytic leukemia. In 56th ASH Annual Meeting and Exposition, USA. 2014.
 312. DOUBKOVÁ, Martina, Michal KARPISEK, Jiri MAZOCH, Jana SKŘIČKOVÁ a Michael DOUBEK. Prognostic significance of selected biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis, sarcoidosis, and chronic pulmonary obstructive disease. In European Respiratory Society 24th International Congress. 2014. ISSN 1399-3003.
 313. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Tomáš BERNARD, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Raritní onkologické diagnózy v průtokové cytometrii. In XV. česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové. 2014.
 314. JAŠKOVÁ, Zuzana, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Reactivation of mutated p53 in chronic lymphocytic leukemia cells using prima-1 met. In 16th International p53 workshop. 2014.
 315. PEVNÁ, Michaela, Michael DOUBEK, Petr ČOUPEK, Olga STEHLÍKOVÁ a Martin KLABUSAY. Residual cancer lymphocytes in patients with chronic lymphocytic leukemia after therapy show increased expression of surface antigen CD52 detected using quantitative fluorescence cytometry. Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2014, roč. 14, č. 5, s. 411-418. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2014.06.006.
 316. PLEVOVÁ, Karla, Kamila BRÁZDILOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Karol PÁL, Filip PARDY, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Significance of genomic abnormalities in evolution of biclonal chronic lymphocytic leukemia. In Human Genome Meeting, Švýcarsko. 2014.
 317. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Róbert KRÁLOVICS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 mutations in chronic phase of myeloproliferative neoplasias. In 16th International p53 workshop, Švédsko. 2014.
 318. KANTOROVÁ, Barbara, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Sylvia TAKÁČOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam mutační analýzy prognostických markerů u chronické lymfocytární leukemie s využitím přístupů další generace sekvenováním. In Kaprasův den - Klinická genetika, Praha. 2014.
 319. KOTAŠKOVÁ, Jana, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Soňa MEJSTŘÍKOVÁ, Vladimíra VRÁNOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. 13Q deletion as the most frequently gained abrration during CLL course. In 1st International conference on new concepts in B-cell malignancies, Řecko. 2014.
 320. 2013

 321. MORENO, C., M. MONTILLO, P. PANAYIOTIDIS, A. BLOOR, J. DUPUIS, A. SCHUH, S. NORIN, C. GEISLER, P. HILLMEN, Michael DOUBEK, Marek TRNĚNÝ, P. OBRTLÍKOVÁ, L. LAURENTI, S. STILGENBAUER, L. SMOLEJ, P. GHIA, F. CYMBALISTA, U. JAEGER, K. STAMATOPOULOS, N. STAVROYIANNI, P. CARRINGTON, H. ZOUABI, V. LEBLOND, J. GOMEZ, R. MARASCA, G. MUSURACA, L RIGACCI, L. FARINA, R. PAOLINI, Šárka POSPÍŠILOVÁ, E. KIMBY, C. BRADLEY a E. MONTSERRAT. A multicenter, phase IV observational safety study of ofatumumab in chronic lymphocytic leukemia (CLL): a european research initiative on CLL (EIRC) study. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 322. MORENO, C., M. MONTILLO, P. PANAYIOTIDIS, A. BLOOR, J. DUPUIS, A. SCHUH, S. NORIN, C. GEISLER, P. HILLMEN, Michael DOUBEK, Marek TRNĚNÝ, P. OBRTLÍKOVÁ, L. LAURENTI, S. STILGENBAUER, Lukáš SMOLEJ, P. GHIA, F. CYMBALISTA, U. JAEGER, K. STAMATOPOULOS, N. STAVROYIANNI, P. CARRINGTON, H. ZOUABI, V. LEBLOND, GOMEZ GOMEZ JC., R. MARASCA, G. MUSURACA, L. RIGACCI, L. FARINA, R. PAOLINI, Šárka POSPÍŠILOVÁ, E. KIMBY, C. BRADLEY a E. MONTSERRAT. A multicenter, phase IV observational study of ofatumumab in chronic lymphocytic leukemia (CLL): a European research initiative on CLL (ERIC) study. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 323. FOLBER, František, Markéta HADRABOVÁ, Štěpán HRABOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Acute lymphoblastic leukemia in the elderly: a tough one. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 324. SMOLEJ, L., Michael DOUBEK, Martin ŠPAČEK, P. OBRTLÍKOVÁ, D. LYSÁK, R. URBANOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. JAROŠOVÁ, J. SCHWARZ, S. PEKOVÁ a Tomáš KOZÁK. Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie České CLL skupiny. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
 325. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of NOTCH1 hotspot mutation in chronic lymphocytic leukemia patients harboring TP53 gene aberrations. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 326. NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. ATM inactivation disturbs ATM-p53 pathway in response to DNA damage induced by doxorubicin but not fludarabine in CLL cells. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 327. NAVRKALOVÁ, Veronika, Barbara KANTOROVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. ATM mutations are mutually exclusive with NOTCH1 mutations in chronic lymphocytic leukemia patients. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 328. NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, David POTĚŠIL, Veronika NÉMETHOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: application of functional test using doxorubicin. Haematologica. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2013, roč. 98, č. 7, s. 1124-1131. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2012.081620.
 329. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Jaroslav DUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Combination of fludarabine, amsacrine, and cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with high-risk acute myeloid leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2013, roč. 92, č. 10, s. 1397-1403. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-013-1790-5.
 330. KLAMPFL, T., J. MILOSEVIC, A. PUDA, A. SCHONEGGER, K. BAGIENSKI, T. BERG, A. HARUTYUNYAN, B. GISSLINGER, E. RUMI, L. MALCOVATI, D. PIETRA, Ch. ELENA, M G DELLA PORTA, L. PIERI, P. GUGLIELMELLI, Ch. BOCK, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, N. SUVAJDZIC, D. TOMIN, N. TOSIC, Zdeněk RÁČIL, M. STEURER, S. PAVLOVIC, A. VANNUCCHI, M. CAZZOLA, H. GISSLINGER a R. KRALOVICS. Complex patterns of chromosome 11 aberrations in myeloid malignancies target CBL, MLL, DDB1 and LMO2. PLOS ONE. Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 10, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0077819.
 331. ŠTĚPANOVSKÁ, Kristina, G. VAŇKOVÁ, Veronika NÉMETHOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, P. ŠMUHAŘOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Petr KUGLÍK, Karla PLEVOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Cytogenetické vyšetření lymfocytů periferní krve po stimulaci IL 2 a CpG oligonukleotidem DSP30 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemiíridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2: A prospective analysis. Klinická onkologie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s., 2013, roč. 26, č. 4, s. 263-270. ISSN 0862-495X.
 332. SMOLEJ, Lukáš, Michael DOUBEK, Martin ŠPAČEK, Renata URBANOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Jiří SCHWARZ, Daniel LYSÁK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Soňa PEKOVÁ a Tomáš KOZÁK. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie (CLL). Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 19, č. 2, s. 61-68. ISSN 1213-5763.
 333. RAWSTRON, A., N. VILLAMOR, R. LETESTU, R. DE TUTE, C. FAZI, J. NOMDEDEU, C. PALACIO, Olga STEHLÍKOVÁ, S. LIPTROT, D. O BRIEN, Martin ŠPAČEK, J. DOBBER, A. KATER, P. GAMBELL, D. WESTERMAN, A. SOOSAPILLA, S. MULLIGAN, KA. KREUZER, G. LOZANSKI, G. BRACHTL, T. SHANAFELT, C. HANSON, J. JORGENSEN, B. WIERDA, L. RASSENTI, B. BROOME, T. KIPPS, C. YUAN, M. STETLER-STEVENSON, F. CRAIG, J. DELGADO, CM. ATANASIO, F. BOSCH, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, F. CYMBALISTA, M. HALLEK, P. HILLMEN, E. MONTSERRAT a P. GHIA. European research initiative on chronic lymphocytic leukaemia (ERIC) guidelines for detection of minimal residual disease (MRD) in CLL using multi-parameter (4-10 CLR) flow cytometry. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 334. DOUBKOVÁ, Martina, Michael DOUBEK, Mojmír MOULIS a Jana SKŘIČKOVÁ. Exogenous lipoid pneumonia caused by chronic improper use of baby body oil in adult patient. REVISTA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA. Barcelona: ELSEVIER DOYMA SL, 2013, roč. 19, č. 5, s. 233-236. ISSN 0873-2159. doi:10.1016/j.rppneu.2013.05.002.
 335. LOJA, Tomáš, Marek BORSKÝ, T. BERNARD a Michael DOUBEK. Expression of the stem cell marker nestin in leukemia cells. In Stem cells and cell therapy: from research to modern clinical appliacation. 2013.
 336. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Boris TICHÝ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Fludarabine with cytarabine followed by reduced-intensity conditioning and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with poor-risk chronic lymphocytic leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2013, roč. 92, č. 2, s. 249-254. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-012-1579-y.
 337. MRÁZ, Marek, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Inhibice signalizace B buněčným receptorem: první cílená léčba u chronické lymfocytární leukemie a dalších B buněčných lymfomů. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 3, s. 179-185. ISSN 0862-495X.
 338. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Klonální evoluce a selekce mutací TP53 v relapsu chronické lymfocytární leukémie. In XVII. celostátní konference DNA diagnostiky, Dolní Morava. 2013.
 339. PAVLOVÁ, Šárka, Blanka KUBEŠOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Klonální evoluce u myeloproliferativních neoplazií a role genu TP53. In VIII. Brněnské hematologické dny. 2013.
 340. SMOLEJ, L., Yvona BRYCHTOVÁ, Eduard CMUNT, Michael DOUBEK, M. ŠPAČEK, D. BELADA, M. MOTYČKOVÁ, I. ZYGULOVÁ, D. ADAMOVÁ, V. PROCHÁZKA, M SIMKOVIC, K. KLASKOVÁ a T. KOZÁK. Low-dose FCR in elderly/comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL): updated results of project q-lite by Czech CLL study group. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 341. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Molekulární biologie CLL - význam molekulárních prognostických faktorů. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
 342. ŠÁLEK, C., František FOLBER, E. FROŇKOVÁ, B. PROCHÁZKA, Petr CETKOVSKÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. MRD level analysis in adult ALL patients. Analysis of the Czech leukemia study group-for life (CELL). In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 343. NAVRKALOVÁ, Veronika, Jana ZEMANOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutace genu ATM narušují aktivaci p53 dráhy po poškození DNA doxorubicinem u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií: využití pro funkční test. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
 344. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Martin ŠRÁMEK, Zuzana JAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, David POTĚŠIL, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutace v genu TP53 jsou spojeny s vyšší rezistencí CLL buněk na ofatumumab a rituximab in vitro. In Pražský hematologický den. 2013.
 345. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutační analýza genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In IX. Diagnostic, predictive and experimental oncology days, Olomouc. 2013.
 346. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, J. TRIZULJAK, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa MAJERČÁKOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Michaela LINDTNEROVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed of refractory chronic lymphocytc leukemia. Results from a phase II study of the czech leukemia study group for life. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 347. ČERVINEK, Libor a Michael DOUBEK. Ruxolitinib v léčbě primární myelofibrózy. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2013, Neuveden, č. 2, s. 120-123. ISSN 1801-1209.
 348. CHOVANCOVÁ, Jana, Olga STEHLÍKOVÁ, Tomáš BERNARD, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Selected unquestionable oncologic diagnosis in case of flow cytometry application. In V4 International conference analytical cytometry VII, Mikulov. 2013.
 349. NAVRKALOVÁ, Veronika, Jitka MALČÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek MRÁZ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. SF3B1 mutations frequently occur with both ATM mutations and TP53 mutations in CLL patients. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 350. CHOVANCOVÁ, Jana, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Significant antigens for detection of minimal residual disease in patients with mantle cell lymphoma using flow cytometry approach. In CYTO 2013, San Diego, USA. 2013.
 351. CHOVANCOVÁ, Jana, Tomáš BERNARD, David ŠÁLEK, Andrea JANÍKOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Significant antigens for detection of minimal residual disease in patients with mantle cell lymphoma using flow cytometry approach. In V4 International conference analytical cytometry VII, Mikulov. 2013.
 352. MRÁZ, Marek, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The expression of a single microRNA -miR-34a - is a reliable marker for impairment of TP53-pathway in chronic lymphocytic leukemia. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 353. MRÁZ, Marek, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The expression of micrRNA-34a is a highly reliable for impairment of p53-pathway in CLL: development of clinically applicable assay. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 354. MRÁZ, Marek, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Karla PLEVOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The origin of deletion 22q11 in chronic lymphocytic leukemia is related to the rearrangement of immunoglobulin lambda light chain locus. Leukemia Research. Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2013, roč. 37, č. 7, s. 802-808. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.03.018.
 355. PANOVSKÁ, Anna, L. SMOLEJ, D. LYSÁK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, M. MOTYČKOVÁ, P. VODÁREK, Michaela LINDTNEROVÁ, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. The outcome of chronic lymphocytic leukemia patients who relapsed after fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab. European Journal of Haematology. Kopenhagen: Wiley-Blackwell, Munksgaard Int. Publ. Ltd., 2013, roč. 90, č. 6, s. 479-485. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12106.
 356. KAUCKÁ, Markéta, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Pavlína JANOVSKÁ, Archana SHAIK, Jan VERNER, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Pavel KREJČÍ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petra OVESNÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Alois KOZUBÍK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Vítězslav BRYJA. The Planar Cell Polarity Pathway Drives Pathogenesis of Chronic Lymphocytic Leukemia by the Regulation of B-Lymphocyte Migration. Cancer Research. USA: American Association for Cancer Research, 2013, roč. 73, č. 5, s. 1491-1501. ISSN 0008-5472. doi:10.1158/0008-5472.CAN-12-1752.
 357. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Martin ŠRÁMEK, Zuzana JAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, David POTĚŠIL, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. TP53 mutations associate with higher in vitro resistance of CLL cells to ofatumumab and rituximab. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 358. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Martin ŠRÁMEK, Zuzana JAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. TP53 mutations but not ATM mutations associate with higher in vitro resistance of CLL cells to rituximab. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 359. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Kristýna ADAMCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Miroslav PENKA, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Robert KRALOVICS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Vyhledávání a sledování klonů s mutací TP53 v chronické fázi myeloproliferativních neoplazií (MPN). In XXXVII. Brněnské onkologické dny, Brno. 2013.
 360. PAVLOVÁ, Šárka, Libor ČERVINEK a Michael DOUBEK. Vyšetření mutačního statut p53 v souboru pacientů s MDS před léčbou a v rámci terapie azacytidinem. In Zimní setkání, Zámek Loučeň. 2013.
 361. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Boris TICHÝ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Využití moderních genomických přístupů v diagnostice a léčbě lekémií. In XI. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. 2013.
 362. 2012

 363. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In XXIII. Biochemický sjezd. 2012.
 364. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Chemické listy 106(5). 2012.
 365. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Konference mladých 2012 in Chemické listy 106(5). 2012. ISSN 0009-2770.
 366. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 367. DOUBEK, Michael. Application of monoclonal antibodies in treatment of lymphoroproliferative disorders. In CELL interaction with surfaces. 2012.
 368. MILOSEVIC, Jelena D., Ana PUDA, Luca MALCOVATI, Tiina BERG, Michael HOFBAUER, Alexey STUKALOV, Thorsten KLAMPFL, Ashot S. HARUTYUNYAN, Heinz GISSLINGER, Bettina GISSLINGER, Tatiana BURJANIVOVA, Elisa RUMI, Daniela PIETRA, Chiara ELENA, Alessandro M. VANNUCCHI, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Blanka ROBEŠOVÁ, Rotraud WIESER, Elisabeth KOLLER, Nada SUVAJDZIC, Dragica TOMIN, Natasa TOSIC, Jacques COLINGE, Zdeněk RÁČIL, Michael STEURER, Sonja PAVLOVIC, Mario CAZZOLA a Robert KRALOVICS. Clinical significance of genetic aberrations in secondary acute myeloid leukemia. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley Periodicals, Inc., 2012, roč. 87, č. 11, s. 1010-1016. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23309.
 369. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. Clonal selection of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukaemia detected by ultra-deep pyrosequencing. In 22nd Biennial Congress of the European association for cancer research in European Journal of Cancer. 2012.
 370. TRBUŠEK, Martin, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Nikola TOM, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. Deep sequencing identifies TP53 mutations before their clonal selection by therapy in chronic lymphocytic leukemia. In 17th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal. 2012.
 371. NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Defects of ATM gene involving mutation lead to complete elimination of ATM function in chronic lymphocytic leukemia. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 372. NAVRKALOVÁ, Veronika, Jana ZEMANOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Defects of ATM gene involving mutation lead to complete elimination of ATM function in chronic lymphocytic leukemia. In Young Investigator Meeting (YIM), Kolín nad Rýnem. 2012.
 373. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detailed mutational analysis of TP53 gene reveals high INCI-dence of additional minor proportion mutations in chronic lymphocytic leukemia patients. In 17th Congress of the European Hematology Association (Amsterdam) in Haematologica (97, s1). 2012.
 374. TICHÝ, Boris, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce klonální selekce u CLL pacientů pomocí ultra-deep sekvenování. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 375. STEHLÍKOVÁ, Olga, Jana CHOVANCOVÁ, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Boris TICHÝ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Detekce minimální zbytkové nemoci u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií průtokovou cytometrií a RQ-PCR. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 376. SMOLEJ, L., V. PROCHÁZKA, M. ŠPAČEK, P. OBRTLÍKOVÁ, J. GUMULEC, S. VOKURKA a Michael DOUBEK. Doporučení pro léčbu alemtuzumabem u chronické lymfocytární leukemie (CLL). Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 3, s. 232–236. ISSN 0042-773X.
 377. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Ladislav DUŠEK, Martina TOŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Viera SANDECKÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ a Jiří MAYER. Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací u 60 pacientů s rizikovou AML. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 378. ČERVINEK, Libor, Olga CERNA, Miroslav ČANIGA, Eva KONIROVA, Antonín HLUŠÍ, Martin SIMKOVIC, Zdeněk POSPÍŠIL, Jaroslav CERMAK, Tomáš KOZÁK, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Efficacy of rituximab in primary immune thrombocytopenia: an analysis of adult pretreated patients from everyday hematological practice. International journal of hematology. Tokyo, Japan: Springer, 2012, roč. 96, č. 5, s. 594-599. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-012-1206-7.
 379. LOJA, Tomáš, Marek BORSKÝ, Tomáš BERNARD a Michael DOUBEK. Exprese nestinu i v nádorových buňkách hematologických malignit - leukémií a lymfomů. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. In Onkologie, 2012. 2012. ISSN 1802-4475.
 380. PUDA, Ana, Jelena D. MILOSEVIC, Tina BERG, Thorsten KLAMPFL, Ashot S. HARUTYUNYAN, Bettina GISSLINGER, Elisa RUMI, Daniela PIETRA, Luca MALCOVATI, Chiara ELENA, Michael DOUBEK, Michael STEURER, Natasa TOSIC, Sonja PAVLOVIC, Paola GUGLIELMELLI, Lisa PIERI, Alessandro M. VANNUCCHI, Heinz GISSLINGER, Mario CAZZOLA a Robert KRALOVICS. Frequent deletions of JARID2 in leukemic transformation of chronic myeloid malignancies. American Journal of Hematology. 2012, roč. 87, č. 3, s. 245–250. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.22257.
 381. VERNER, Jan, Jitka KABÁTHOVÁ, Alexandra TOMANCOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Marek MRÁZ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Zbyněk ZDRÁHAL, Martin TRBUŠEK, Jana VOLEJNÍKOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Gene expression profiling of acute graft-vs-host disease after hematopoietic stem cell transplantation. Experimental Hematology. New York: Elsevier Science, 2012, roč. 40, č. 11, s. 899-905. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2012.06.011.
 382. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Lenka JURAČKOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Genomic copy number alternations in high-risk CLL patients harboring TP53 defects: insights from consecutive investigations. In 17th Congress of the European Hematology Association in Haematlogica - the Hematology Journal. 2012.
 383. DOUBEK, Michael, František FOLBER, Andrea JANÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, David ŠÁLEK a Martina TOŠKOVÁ. Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7305-621-6.
 384. BORSKÝ, Marek, Tomáš LOJA a Michael DOUBEK. In vitro testování účinnosti na komplementu záviské cytotoxity monoklonálních protilátek určených pro léčbu B-buněčných malignit. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie in Onkologie. 2012. ISSN 1802-4475.
 385. DOUBEK, Michael. Jak léčit ALL dospělých? In VII. Brněnský hematologický den, Brno. 2012.
 386. DOUBEK, Michael a Andrea JANÍKOVÁ. Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve? Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 136 s. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-2694-9.
 387. DOUBEK, Michael a Anna PANOVSKÁ. Léčba chronické lymfocytární leukemie. Farmakoterapie. 2012, roč. 8, č. 3, s. 265-274. ISSN 1801-1209.
 388. DOUBEK, Michael a Lukáš SMOLEJ. Léčba chronické lymfocytární leukemie režimem FCR se zaměřením na nemocné vyššího věku s významnými přidruženými onemocněními. Hematology News. 2012, roč. 1, č. 1, s. 12-16.
 389. ZAPLETALOVÁ, Danica, Nicolas ANDRE, Ladislav DEAK, Michal KÝR, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Lenka DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel HUŠEK, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Tomáš KEPÁK, Michael DOUBEK, Lucia KÚTNIKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology. Basel: S. Karger AG, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260. ISSN 0030-2414. doi:10.1159/000336483.
 390. MRÁZ, Marek, Kateřina ČERNÁ, Veronika MAYEROVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Microrna-34a as a marker for fludarabine resistance and impairment of p53-pathway in chronic lymphocytic leukemia. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 391. MRÁZ, Marek, Dáša DOLEŽALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Veronika MAYEROVÁ, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka PAVLOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Aleš HAMPL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA-650 expression is influenced by immunoglobulin gene rearrangement and affects the biology of chronic lymphocytic leukemia. Blood. WASHINGTON: Amer Soc Hematology, 2012, roč. 119, č. 9, s. 2110-2113. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2011-11-394874.
 392. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Nikos DARZENTAS, Kateřina BURČKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Lenka JURAČKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulárně genetické aspekty klonální evoluce chronické lymfocytární leukémie. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 393. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Boris TICHÝ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Karol PÁL, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulárně-biologické přístupy mutační analýzy genu TP53 u onkologických pacientů. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012.
 394. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Nikos DARZENTAS, Kamila BRÁZDILOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulární vlastnosti imunoglobulinů a jejich význam v klonální evoluci chronické lymfocytární leukemie. In XXIII. Biochemický sjezd, Brno. 2012.
 395. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Mutace T315I je nejvýznamnějším faktorem pro regresi onemocnění u pacientů s chronickou myeloidní leukémií rezistentních na terapii tyrozin kinázovými inhibitory. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 396. NAVRKALOVÁ, Veronika, Jana ZEMANOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutační stav genu ATM u CLL pacientů nesoucích deleci 11q nebo defekty v genu TP53. In XXVI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc. 2012.
 397. NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutation status of ATM gene in CLL patients harboring deletion 11Q or TP53 defect. In 17th Congress of the European Hematology Association (Amsterdam) in Haematologica (97, s1). 2012.
 398. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Sim TRUONG, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Karol PÁL, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Nancy PATTEN, Lin WU, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutational analysis of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different methodological approaches. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 399. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Michael DOUBEK, František FOLBER, Anna PANOVSKÁ, Zdeněk RÁČIL, Petr SZTURZ, Martina TOŠKOVÁ a Karel ZITTERBART. Onkologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 250 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-603-6.
 400. LOCHMANOVÁ, Gabriela, Lenka JEDLIČKOVÁ, David POTĚŠIL, Alexandra TOMANCOVÁ, Jan VERNER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Zbyněk ZDRÁHAL. Potential biomarkers for early detection of acute graft-versus-host disease. Proteomics : clinical applications. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2012, roč. 6, 7-8, s. 351-363. ISSN 1862-8346. doi:10.1002/prca.201100104.
 401. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prediktivní a prognostický význam mutací v genechTP53 a ATM u chronické lymfocytární leukémie. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transuziologický sjezd, Brno. 2012.
 402. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. P53 mutations affecting DNA-binding have prominent impact on survival in chronic lymphocytic leukemia. In 22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research. 2012.
 403. SMOLEJ, Lukáš, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Martin ŠIMKOVIČ, Yvona BRYCHTOVÁ, David BELADA, Monika MOTYČKOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab in combination with high-dose dexamethasone for the treatment of relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. Leukemia Research. Oxford, UK: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2012, roč. 36, č. 10, s. 1278-1282. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2012.07.005.
 404. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Vladimír BENEŠ, Tobias RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Sequence variations in miRNA genes are common and may affect their expression in patients with chronic lymphocytic leukemia. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 405. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.658794.
 406. CHOVANCOVÁ, Jana, Olga STEHLÍKOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Stanovení fenotypu CD34+ buněk z periferních štěpů kmenových buněk a kostní dřeně průtokovou cytometrií. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 407. DOUBEK, Michael. Systémová mastocytóza, diagnostika a léčba vč. alogenní transplantace kostní dřeně. In VII. Brněnský hematologický den, Brno. 2012.
 408. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Nikos DARZENTAS, Kateřina BURČKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tumor dynamics of chronic lymphocytic leukemia cases with multiple productive IGHV-IGHD-IGHJ rearrangement. In 17th Congress of the European Hematology Association in Haematlogica - the Hematology Journal. 2012.
 409. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. T315I mutations are clustered with advanced phases contrary to other aberrations in CML patients resistant to TKI therapy. In 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam. 2012. ISSN 0390-6078.
 410. MRÁZ, Marek, Dáša DOLEŽALOVÁ, Veronika MAYEROVÁ, Kateřina ČERNÁ, Karla PLEVOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Kateřina MUSILOVÁ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, T. KIPPS, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Úloha microRNA v regulaci signalizace přes b-buněčný receptor a jejich vztah k patogenezi chronické lymfocytární leukémie (CLL). In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 411. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. "ULTRA-DEEP" sekvenování identifikuje TP53 mutace před jejich klonální selekcí léčbou u chronické lymfocytární leukémie. In Konference mladých v Chemické listy 106(5). 2012. ISSN 0009-2770.
 412. TRBUŠEK, Martin, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam mutací v genech ATM a TP53 u chronické lymfocytární leukémie - implikace pro terapii. In 16. celostátní konference DNA diagnostiky. 2012.
 413. 2011

 414. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou ve složení busulfan, fludarabin a antithymocytární globulin (ATG Fresenius): dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes. 2011, roč. 17, č. 1, s. 12-19. ISSN 1803-6597.
 415. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Boris TICHÝ, Lenka JURAČKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of potentially biclonal CLL patients with two or three productive IGH rearrangements. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 416. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Boris TICHÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza biklonálních /bifenotypických případů chronické lymfocytární leukemie. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 417. LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Pražský hematologický den Karolinum, Praha. 2011.
 418. CHOVANCOVÁ, Jana, Olga STEHLÍKOVÁ, Viera HRABČÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Martin KLABUSAY, Karla PLEVOVÁ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Comparison of minimal residual disease detection in patient with chronic lymphocytic leukemia using multicolor flow cytometry versus quantitative real time PCR. In 6. konference Analytická cytometrie. 2011.
 419. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, J. MUŽÍK, Eduard CMUNT, Blanka DOBEŠOVÁ, Jaroslava RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, J. MORAVCOVÁ, Michael DOUBEK, Alexandra OLTOVÁ, J. BŘEZINOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Dasatinib efficacy and tolerance in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML) patients resistant/intolerant to imatinib in the context of real clinical practice management. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 420. PUDA, Ana, Jelena MILOSEVIC, Tiina BERG, Thorsten KLAMPFL, Ashot HARUTYUNYAN, Heinz GISSLINGER, Bettina GISSLINGER, Tatiana BURJANIVOVA, Elisa RUMI, Daniela PIETRA, Luca MALCOVATI, Chiara ELENA, Mario CAZZOLA, Alessandro VANNUCCHI, Michael DOUBEK, Miroslav PENKA, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Rotraud WIESER, Elisabeth KOLLER, Michael STEURER, Natasa TOSIC, Sonja PAVLOVIC a Róbert KRÁLOVICS. Distinct genetic lesions drive leuekmogenesis in secondary acute myeloid leukemia. In 53rd ASH meeting. 2011. ISSN 0006-4971.
 421. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Double/Triple productive immunoglobulin rearrangements in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 422. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martina TOŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Viera SANDECKÁ a Jiří MAYER. Efficacy and toxicity of the FLAMSA/RIC regimen in 40 patients with high-risk AML: a single centre experience. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 423. KREJČÍ, Marta, Y BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Viera SANDECKÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, O. HORKÝ a Jiří MAYER. Fludarabine with high-dose cytarabine and sequential reduced-intensity conditioning with allogeneic stem cell transplantation in 24 patients with advanced lymphoid malignancies: efficacy and outcomes. In Bone Marrow Transplantation, 46, suppl.1, od s. S296-S296. 2011. ISSN 0268-3369.
 424. VERNER, Jan, Jitka KABÁTHOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Alexandra TOMANCOVÁ, J. VOLEJNÍKOVÁ, P. SEDLÁČEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Genově-expresní profil leukemických pacientů s akutní reakcí štěpu proti hostiteli s využitím microarray analýzy. In Pražský hematologický den Karolinum, Praha. 2011.
 425. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Chronická B-lymfocytární leukémie. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 3, s. 294-301. ISSN 1212-4184.
 426. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Chronická lymfatická leukemie. Informace pro pacienty a jejich blízké. Ilustrace Michael Doubek. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-4523-1.
 427. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Identification of minor proportion p53 mutations selected later by therapy. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 428. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk POSPÍŠIL, Alexandra OLTOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Filip RÁZGA, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: can we compare real life data to the results from clinical trials? American Journal of Hematology. 2011, roč. 86, č. 3, s. 318-321. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.21942.
 429. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Věra SANDECKÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ondřej HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Kombinace fludarabinu s cytarabinem a následná alogenní transplantace po režimu s redukovanou intenzitou u 24 pacientů s pokročilými lymfoidními malignitami. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 430. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Martina LENGEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Long-term results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning with busulfan, fludarabine, and antithymocyte globulin. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 5, s. 406-414. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_05_406.
 431. TVARŮŽKOVÁ, Zuzana, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Lymfoproliferativní onemocnění u pacientů s autoimunitními a infekčními onemocněními: význam antigenní stimulace a zánětlivých procesů. Časopis Lékařů Českých. 2011, roč. 150, č. 3, s. 161-168. ISSN 0008-7335.
 432. DOUBEK, Michael a Jiří MAYER. Maintenance Therapy. In Recommendations of the European Working Group for Adult ALL. 1.vyd. Bremen: UNI-MED, 2011. s. 84-88. ISBN 978-3-8374-1299-4.
 433. DOUBEK, Michael a Jiří MAYER. Maintenance therapy in Ph negative adult acute lymphoblastic leukemia. In Severo Vecchione, Luigi Tedesco. Acute Lymphoblastic Leukemia: Etiology, Pathogenesis and Treatments. New York: Nova Science Publishers, 2011. s. 197-204. Cancer Etiology, Diagnosis and Treatments. ISBN 978-1-61470-872-8.
 434. LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA mutational analysis in patients with chronic lymphocytic leukemia. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 435. LÉTALOVÁ, Eva, Michael DOUBEK, František FOLBER, Jan VERNER, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Mikroprostředí kostní dřeně a jeho role v patogenezi leukemií. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 17, č. 4, s. 171-176. ISSN 1213-5763.
 436. TRBUŠEK, Martin, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Miluše SVITÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Marek MRÁZ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology. USA: American Society of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 19, s. 2703-2708. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2011.34.7872.
 437. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Petra OBRTLÍKOVÁ, Lukáš SMOLEJ, Eduard CMUNT, Jiří SCHWARZ, Martin BREJCHA, Petr KOZMON, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL a Marek TRNĚNÝ. Modern and conventional prognostic markers of chronic lymphocytic leukemia in the everyday haematological practice. European Journal of Haematology. Kopenhagen: Munksgaard Int. Publ., 2011, roč. 87, č. 2, s. 130-137. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2011.01639.x.
 438. LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, V. BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. 2011.
 439. LOCHMANOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Vladimír BENEŠ, Tobias RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutational analysis of mir-29 family members in chronic lymphocytic leukemia. In 53rd ASH meeting. 2011. ISSN 0006-4971.
 440. VERNER, Jan, Marek MRÁZ, František FOLBER, Sylva FOREJTKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jaroslav DOUBEK, Martin KLABUSAY, Martin TRBUŠEK, Aleš HAMPL, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. NON/SCID IL2RGAMMA(-/-) xenograft model for chronic lymphocytic leukemia. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 441. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Eduard CMUNT, Jaroslav ČERMÁK, Luboš DRGOŇA, František FOLBER, Jan HABER, Hana KLAMOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk RÁČIL, Lukáš SMOLEJ, Cyril ŠÁLEK, Jan VYDRA, Daniela ŽÁČKOVÁ a Pavel ŽÁK. Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů : doporučení České leukemické skupiny - pro život (CELL). 1. vydání. Neuveden: Česká leukemická společnost - pro život, 2011. 150 s. monografie. ISBN 978-80-905028-2-6.
 442. PANOVSKÁ, Anna, Yvona BRYCHTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Prognosis of relapsed chronic lymphocytic leukemia (CLL) after combined fludarabine, cyclophosphamide and rituximab (FCR) treatment. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 443. MRÁZ, Marek, Karla PLEVOVÁ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Veronika MAYEROVÁ, Kateřina ČERNÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Aleš HAMPL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Rearrangement of lambda immunoglobulin light chain in CLL is coupled with miRNA-650 expression. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 444. GÖKBUGET, N., R. BASSAN, H. DOMBRET, Michael DOUBEK, A.K. FIELDING, R. FOÀ, S. GIEBEL, D. HOELZER, G. MARTINELLI, G. MELONI, A.D. MOICEAN, O. OTTMANN, P.P. PICCALUGA, J.M. RIBERA, P. ROUSSELOT a J. WALEWSKI. Recommendations of the European Working Group for Adult ALL. 1st edition. Bremen – London – Boston: UNI-MED Verlag AG, 2011. 208 s. Unimed Science. ISBN 978-1-84815-178-9.
 445. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Olga BOEHMOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Sensitization of high-risk chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine using inhibition of DNA-dependent protein kinase. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 446. DOUBEK, Michael, Boris TICHÝ, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Martin KLABUSAY, Karla MALINOVÁ, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Sledování minimální zbytkové nemoci u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií po alogenní transplantaci kostní dřeně. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 447. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Současné trendy v molekulárně-biologické analýze genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a příklady aplikace v praxi. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 448. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Karla PLEVOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 449. DOUBEK, Michael, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON, Petr DOBEŠ, Gabriela VAŇKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 450. MRÁZ, Marek, Karla PLEVOVÁ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Veronika MAYEROVÁ, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jana LOCHMANOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Aleš HAMPL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The regulation, targets, and clinical relevance of microRNA mir-650 in chronic lymphocytic leukemia (CLL). In 53rd ASH meeting. 2011. ISSN 0006-4971.
 451. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Jan MUŽÍK, Eduard CMUNT, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Jana MORAVCOVÁ, Michael DOUBEK, Jana BŘEZINOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří MAYER. Účinnost a tolerance dasatinibu v léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CML) rezistentních/netolerujících imatinib léčených v podmínkách každodenní klinické praxe. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 452. BRYCHTOVÁ, Yvona, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON a Michael DOUBEK. Vlasatobuněčná leukémie. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 3, s. 309-315. ISSN 1212-4184.
 453. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 454. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky recentních velkých randomizovaných studií léčby CLL. In VI. Brněnské hematologické dny. 2011.
 455. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Využití denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie pro screening změn genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. 2011.
 456. 2010

 457. JEŽÍŠKOVÁ, Ivana, Filip RÁZGA, J. GAZDOVÁ, Michael DOUBEK, Tomáš JURČEK, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. A case of a novel PML/RARA short fusion transcript with truncated transcription variant 2 of the RARA gene. Molecular diagnosis and therapy. 2010, roč. 14, č. 2, s. 113-117. ISSN 1177-1062.
 458. DOUBEK, Michael, Cyril ŠÁLEK a Jiří MAYER. Akutní lymfoblastická leukemie. Transfuze a Hematologie dnes. 2010, roč. 16, suppl. 3, s. 6-9. ISSN 1213-5763.
 459. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Akutní lymfoblastická leukémie dospělých. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 269-273. ISBN 978-80-7262-648-9.
 460. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Jan MUŽÍK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou fludarabin, busulfan a ATG, dlouhodobé výsledky. 2010. ISSN 1213-5763.
 461. PLEVOVÁ, Karla, Hana FRANCOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Alteration of CLL clones during course of the disease accelerated by therapy: teo cases with VH1-69 selection. In Antigens and Lymphomas Santorini. 2010.
 462. PAVLOVÁ, Šárka, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, Zuzana TVARŮŽKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of microRNAs associated with aggressive subtype of chronic lymphocytic leukaemia harbouring inactivated p53. In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association for cancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349.
 463. DOUBEK, Michael a Jiří VORLÍČEK. Biologické principy transplantace hematopoetických kmenových buněk. In Klinická a radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 512-517. ISBN 978-80-8063-302-8.
 464. PLEVOVÁ, Karla, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Jitka MALČÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Marek BORSKÝ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B-lymphocytes genomic analysis in chronic lymphocytic leukemia patients. In The HUGO Journal, Human genome meeting. 2010. ISSN 1877-6558.
 465. FIEGL, M., M. ERDEL, I. TINHOFER, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, K. EIGENBERGER, C. FONATSCH, G. HOPFINGER, H. MÜHLBERGER, A. ZABERNIGG, F. FALKNER, G. GASTL, Jiří MAYER a R. GREIL. Clinical outcome of pretreated B-cell chronic lymphocytic leukemia following alemtuzumab therapy: a retrospective study on various cytogenetic risk categories. Annals of Oncology. 2010, roč. 21, č. 12, s. 2410-2419. ISSN 0923-7534. doi:10.1093/annonc/mdq236.
 466. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Ondřej HORKÝ, Olga STEHLÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Clonal evolution of malignant populations in potentially biclonal chronic lymphocytic leukemia patients. In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010.
 467. DOUBEK, Michael, Anna PANOVSKÁ, J. JANČA, L. JUDÁSKOVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, N. HEJLOVÁ, R. BARTOŠOVÁ, J. SIMONIDES, P. JAJTNER, A. GAJA, L. INGROVÁ, M. MAŠKOVÁ, H. VESELÁ, J. PEPRLA, L. PRAŽÁKOVÁ, M. ZVAROVÁ, E. KRAHULCOVÁ, A. BULIKOVÁ, I. ŠEVČÍKOVÁ, V. DOSTÁLOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Co víme o incidenci chronické lymfocytární leukemie (CLL), a kde a jak jsou nemocní s CLL léčeni? Transfuze a Hematologie dnes. 2010, roč. 16, č. 1, s. 11-15. ISSN 1213-5763.
 468. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, O HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ, D LENGEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Combination of chemotherapy and sequential reduced-intensity conditioning with allogeneic stem cell transplantation in 50 patients with advanced haematological malignancies. In 36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting. 2010. ISSN 0268-3369.
 469. KOZÁK, Tomáš, Michael DOUBEK, Jindřich POLÍVKA, Milada JANKOVSKÁ a Soňa PEKOVÁ. Diagnostika a léčba systémové mastocytózy. 2010. ISSN 1213-5763.
 470. ČERVINEK, Libor, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Do we know an ideal patient with immune thrombocytopenia for rituximab treatment? In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078.
 471. KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA, Ondřej HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl. 2, s.12-12. 2010. ISSN 1213-5763.
 472. DOUBEK, Michael a Anna PANOVSKÁ. Epidemiologie chronické lymfocytární leukemie (CLL), aneb kde končí monoklonální B lymfocytóza a začíná CLL. 2010. ISSN 1213-5763.
 473. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, J. NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Michael DOUBEK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Erdheimova-Chesterova nemoc v obrazech. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S170-2S178, 9 s. ISSN 0042-773X.
 474. PENKA, Miroslav, Jiří SCHWARZ, Petra OVESNÁ, Antonín HLUŠÍ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Petr DULÍČEK, Dagmar POSPÍŠILOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 503-12, 9 s. ISSN 0042-773X.
 475. STEHLÍKOVÁ, Olga, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin KLABUSAY. Evaluation of minimal residual disease in patients with chronis lymphocytic leukemia by multiparametric flow cytometry and real-time PCR. In 15th Annual Meeting of the European-Hematology-Association. 2010. ISSN 0390-6078.
 476. DOUBEK, Michael a Jiří VORLÍČEK. Hematologická toxicita, na důkazech založená indikace leukocytárních růstových faktorů. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 1500-1501. ISBN 978-80-8063-302-8.
 477. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Martin TRBUŠEK, Hana FRANCOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. High Expression of Lymphocyte-Activation Gene 3 in Chronic Lymphocytic Leukemia Cells is Associated with Unmutated IGHV and Reduced Treatment-Free Survival. The journal of molecular diagnostics. Bethesda, MD: American Society for Investigative Pathology/Association for Molecular Pathology, 2010, roč. 12, č. 3, s. 328-334. ISSN 1525-1578.
 478. PANOVSKÁ, Anna, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Chronic Lymphocytic Leukemia and Focusing on Epidemiology and Management in Everyday Hematologic Practice: Recent Data From the Czech Leukemia Study Group for Life (CELL). Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2010, roč. 10, č. 4, s. 297-300. ISSN 2152-2650.
 479. DOUBEK, Michael. Chronická lymfocytární leukemie. 1. vyd. Praha: ČLS JE Purkyně, 2010. s. 1-120.
 480. ŽÁČKOVÁ, Daniela, H. KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, B DOBESOVA, Jaroslava RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, J MORAVCOVA, K POLAKOVA, Jarmila RULCOVÁ, Petr CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Imatinib in the first line chronic myeloid leukemia (CML) treatment. Can we compare the real-life data to clinical trial results? In Haematologica - the hematology journal 95, S2, od s. 350-350. 2010.
 481. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Zdeněk RÁČIL, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Jana MORAVCOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Imatinib v první linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi (CP). Můžeme srovnat výsledky z reálné klinikcé praxe s výsledky dosaženými v klinických studiích? In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, suppl.2, s.59-60. 2010. ISSN 1213-5763.
 482. VERNER, Jan, František FOLBER, Sylva FOREJTKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jaroslav DOUBEK, Martin KLABUSAY, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Aleš HAMPL, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. In vivo model chronické lymfocytární leukemie. In XXIV.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 24.-26.2010. 2010.
 483. FOLBER, František, C. ŠÁLEK, Michael DOUBEK, J. SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Tereza VALOVÁ, Jan TRKA, N. GÖKBUGET, J. VYDRA, Tomáš KOZÁK, J.M. HORÁČEK, P. ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ, D. HOELZER a Jiří MAYER. Léčba dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií dle protokolu GMALL 07/2003 a její vysledky-první zkušenosti v České republice. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 3, s. 176-182. ISSN 0042-773X.
 484. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Tomáš JURČEK, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Léčba Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých v běžné praxi: zkušenosti jednoho centra. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 485. MAYER, Jiří, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Michael DOUBEK a Ivo PALÁSEK. Leukemická kmenová buňka - příčina léčebných neúspěchů a relapsů? In V. Brněnské hematologické dny. 2010.
 486. PEVNÁ, M., Jarmila KISSOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk ADAM a Martin KLABUSAY. Leukemie z dendritických buněk CD4+56+, typ DC2. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 56, suppl.2, s. 2S183-2S187, 5 s. ISSN 0042-773X.
 487. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Jan MUŽÍK, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Long-term results of allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensity conditioning regimen fludarabin, busulfan and ATG. 2010. ISSN 0268-3369.
 488. SMOLEJ, Lukáš, Martin ŠPAČEK, Yvona BRYCHTOVÁ, David BELADA, Jiří SCHWARZ, Michael DOUBEK, Monika MOTYCKOVA, Eduard CMUNT, Peter ROHON, Katerina KLASKOVA a Tomáš KOZÁK. Low-Dose Fludarabine and Cyclophosphamide Combined with Rituximab In the Treatment of Elderly/Comorbid Patients with chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL): Preliminary Results of Project Q--Lite by Czech CLL Study Group. In 52nd Annual meeting ASH in Blood. 2010.
 489. DOUBEK, Michael. Management of Ph+ALL. In CML Educational Meeting. 2010.
 490. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Jana ŠMARDOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Myeloproliferativní choroby vyjma chronické myeloidní leukémie. In Klinická onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 282-298. ISBN 978-80-7262-648-9.
 491. DOUBEK, Michael a Jiří MAYER. Něco z historie chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a Hematologie dnes. 2010, roč. 16, č. 1, s. 7-9. ISSN 1213-5763.
 492. SMOLEJ, Lukáš, Martin ŠPAČEK, David BELADA, Monika HRUDKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří SCHWARZ, Eduard CMUNT, Peter ROHOŇ, Kateřina KLÁSKOVÁ a Tomáš KOZÁK. Nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid v kombinaci s rituximabem v léčbě starších a komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukémií/lymfomem z malých lymfocytů (CLL/SLL): projekt Q-lite České skupiny pro CLL. 2010. ISSN 1213-5763.
 493. VERNER, Jan, František FOLBER, S. FOREJTKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, J. DOUBEK, Martin KLABUSAY, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Aleš HAMPL, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. NON SCID GAMMA Mouse as a Model for Chronic Lymphocytic Leukemia. In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy, Mikulov, 23-25.9.2010. 2010.
 494. BREJCHA, Martin, Michael DOUBEK, E. CMUNT, J. SCHWARZ, Z. POSPÍŠIL, Petr KOZMON, Yvona BRYCHTOVÁ, P. CETKOVSKÝ, M. TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Nové prognostické markery u chronické lymfocytární leukemie v každodenní hematologické praxi. Analýza dat ze čtyř pracovišť. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J E Purkyně, 2010, roč. 16, Suppl.1, s. 62-66. ISSN 1213-5763.
 495. PENKA, Miroslav, Jiří SCHWARZ, Petra OVESNÁ, Karel INDRÁK, Michael DOUBEK, Petr DULÍČEK a Dagmar POSPÍŠILOVÁ. Registr nemocných s esenciální trombocytémií a jinými myeloproliferacemi s trombocytémií léčených Anagrelidem k prvnímu čtvrtletí roku 2010. 2010. ISSN 1213-5763.
 496. CESARO, Simone, Judith MARSH, Gloria TRIDELLO, Alicia ROVO, Sebastien MAURY, Barbara MONTANTE, Tamás MASSZI, Maria Teresa VAN LINT, Boris AFANASYEV, Arturo Iriondo ATIENZA, Marc BIERINGS, Cecilia CARBONE, Michael DOUBEK, Edoardo LANINO, Mahmoud SARHAN, Antonio RISITANO, Kateřina STEINEROVÁ, Anders WAHLIN, Anna PEGORARO a Jakob PASSWEG. Retrospective Survey on the Prevalence and Outcome of Prior Autoimmune Diseases in Patients with Aplastic Anemia Reported to the Registry of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Acta Haematologica. 2010, roč. 124, č. 1, s. 19-22. ISSN 0001-5792. doi:10.1159/000313783.
 497. SIMKOVIC, M., Anna PANOVSKÁ, D. BELADA, M. HRUDKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, L. SMOLEJ a Michael DOUBEK. Rituximab in combination with high-dose dexamethasone: an effective treatment option for patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, 15th Congress of teh European hematology association, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0390-6078.
 498. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Selection and clinical relevance of monoallelic and biallelic TP53 defects in chronic lymphocytic leukemia. In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association for cancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349.
 499. GIEBEL, S., B. STELLA-HOLOWIECKA, M. KRAWCZYK-KULIS, N. GÖKBUGET, D. HOELZER, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, B. PIATKOWSKA-JAKUBAS, A.B. SKOTNICKI, H. DOMBRET, J.M. RIBERA, P.P. PICCALUGA, T. CZERW, S. KYRCZ-KRZEMIEN a J. HOLOWIECKI. Status of minimal residual disease determines outcome of autologous hematopoietic SCT in adult ALL. Bone Marrow Transplantation. 2010, roč. 45, č. 6, s. 1095-1101. ISSN 0268-3369. doi:10.1038/bmt.2009.308.
 500. DOUBEK, Michael, Tomáš KOZÁK, Vladimír VAŠKŮ, Petr SZTURZ, Marie TICHÁ a L. KŘEN. Systémová mastocytóza. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S188-2S194, 7 s. ISSN 0042-773X.
 501. MRÁZ, Marek, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jana LOCHMANOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The origin of 22q11 deletion and microRNA-650 expression in chronic lymphocytic leukemia (CLL). In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 502. SOBOTKA, J., Martin BREJCHA, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, V. HOLUBOVÁ, A. TOVARYSOVA, M STOKLASOVA, A. CZEKAJOVA, T. SABLATUROVA, M. WROBEL, D. KLODOVA, E. BOGOCZOVA, D. ADAMOVA, V. HEINZOVA, J. ZIVNA, Karla PLEVOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Translocation is a frequent mechanism for 17p deletion in patients with chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona. 2010. ISSN 0390-6078.
 503. FOLBER, František, Tomáš JURČEK, Marie KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. Treatment of Philadelphia-positive adult acute lymphoblastic leukemia in real life: experience of one centre. In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078.
 504. ADAM, Zdeněk, Martin KOMENDA, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Daniel SCHWARZ a Jiří VORLÍČEK. Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 624-8, 5 s. ISSN 0042-773X.
 505. 2009

 506. DOUBEK, Michael, František FOLBER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Milan NAVRÁTIL, Petra MIKULÁŠOVÁ a Jiří MAYER. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. Annals of Hematology. 2009, roč. 88, č. 9, s. 881-887. ISSN 0939-5555.
 507. MRÁZ, Marek, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detail characterization of 22q11 deletion and mir-650 role in CLL patients. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2009, roč. 114, č. 22, s. 507-508. ISSN 0006-4971.
 508. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB, or MLL gene translocations: Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672, 4 s. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.004.
 509. Detection and Treatment of Molecular Relapse in Acute Myeloid Leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB or MLL Gene Translocations. Frequent Quantitative Monitoring of Molecular Markers in Different Compartments and Correlation with WT1 Gene Expression. Experimental Hematology. Int Soc for Exper Hematol, 2009, roč. 37, s. 659-672, 13 s. ISSN 0301-472X.
 510. KŘÍSTKOVÁ, Z., Dana DVOŘÁKOVÁ, Filip RÁZGA, Jana POSPÍŠILOVÁ, J. KUJÍČKOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Detekce mutace JAK2 V617F u myeloproliferativních onemocnění - přehled a vlastní zkušenosti. Transfuze a hematologie dnes. 2009, roč. 15, č. 3, s. 143-148. ISSN 1803-6597.
 511. KREJČÍ, M., J. MAYER, D. DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a O. HORKÝ. Early intervention at the stage of molecular relapse after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. 2009.
 512. ŽÁČKOVÁ, Daniela, Hana KLAMOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, Jana MORAVCOVÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jana RULCOVÁ, Blanka DOBEŠOVÁ, Jana RYŠAVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Filip RÁZGA a Jiří MAYER. Efficacy and Safety of Imatinib in the First Line Chronic Myeloid Leukemia (CML) Treatment. An Analysis of a Comprehensive Population-Based Database. In Haematologica/The Hematology Journal. 2009;94(s2):346. 2009.
 513. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Hematopoietic cells CD133+ and CD34+ selected and cultivated from bone marrow of leukemic patients. In Morphology 2009. Plzeň, ČR, 2009. 1 s. ISBN 978-80-254-3882-4.
 514. MALINOVÁ, Karla, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Marek MRÁZ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Characterization of 22Q11 deletion in CLL patients. In European Hematology Association. 2009.
 515. PLEVOVÁ, Karla, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Marek MRÁZ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Charakterizace delece 22q11 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In XIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
 516. ČERVINEK, Libor, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Idiopatická trombocytopenická purpura - patogeneze, moderní léčba a analýza prevalence, diagnostiky a terapie nemoci v Jihomoravském kraji. Transfuze a hematologie dnes. 2009, roč. 15, č. 1, s. 23-30. ISSN 1213-5763.
 517. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana KOTAŠKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Impact of monoallelic TP53 deffects on survival and DNA damage response in chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, the haematology journal. 2009. ISSN 0390-6078.
 518. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Inactivation of p53 and amplification of MYCN gene in a terminal lymphoblastic relapse in a chronic lymphocytic leukemia patient. Cancer Genetics and Cytogenetics. 2009, roč. 189, č. 1, s. 53-58. ISSN 0165-4608.
 519. MELUZÍN, Jaroslav, Michal VLAŠÍN, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Leoš KŘEN, Petr RAUŠER, Boris TICHÝ, Ivan HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jan SITAR, Stanislav PALŠA a Leona LEXMAULOVÁ. Intracoronary delivery of bone marrow cells to the acutely infarcted myocardium. Cardiology. 2009, roč. 112, č. 2, s. 98-106. ISSN 0008-6312. doi:10.1159/000141462.
 520. BREJCHA, Martin, Jiří MAYER, D. KLODOVÁ, J. SOBOTKA, M. WRÓBEL, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie. Časopis lékařů českých. Praha, 2009, roč. 15, č. 2, s. 103 - 106. ISSN 1803-6597.
 521. BRYCHTOVA, Y., M. DOUBEK, M. KREJČÍ, M. NAVRÁTIL, O. HORKÝ, T. JURČEK a J. MAYER. Long-term results of reduced intensity compared to myeloablative conditioning before stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation. 2009, roč. 43, Suppl. 1, s. 290 - 291. ISSN 0268-3369.
 522. PETERKOVÁ, Martina, Irena KOUTNÁ, Lenka TESAŘOVÁ, Michaela POTĚŠILOVÁ, Michal KOZUBEK, Viera HRABČÁKOVÁ, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Microarray analysis using limited amount of cells. Folia Biologica (Praha). 2009, roč. 2009, č. 55, s. 53-60. ISSN 0015-5500.
 523. MRÁZ, Marek, Karla MALINOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia. Stockton Press, 2009, roč. 23, č. 6, s. 1159-1163. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2008.377.
 524. MRÁZ, Marek, Karla MALINOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia. 2009, roč. 23, č. 1, s. 1159-63, 5 s. ISSN 0887-6924.
 525. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. USA Washington, 2009, roč. 114/2009, č. 26, s. 5307-5314. ISSN 0006-4971.
 526. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2009, roč. 114, č. 26, s. 5307-5314. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2009-07-234708.
 527. DOUBEK, Michael, E. CMUNT, J. SCHWARZ, M. BREJCHA, Z. POSPÍŠIL, P. KOZMON, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, M. TRNĚNÝ a Jiří MAYER. New prognostic markers of chronic lymphocytic leukemia in the everyday hematological practice. A multicenter analysis. Haematologica - the hematology journal. 2009, roč. 94, Suppl. 2, s. 144.
 528. KUJÍČKOVÁ a Michael DOUBEK. Nová klasifikace Ph negativních chronických myeloproliferativních nemocí v přehledu. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55/09, suppl 1, s. S23-S28, 6 s. ISSN 0042-773X.
 529. DOUBEK, Michael, Eduard CMUNT, Jiří SCHWARZ, Martin BREJCHA, Zdeněk POSPÍŠIL, Petr KOZMON, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Nové prognostické faktory chronické lymfocytární leukemie (CLL) v každodenní hematologické praxi Multicentrická analýza. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
 530. KREJČÍ, M., J. MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, M. DOUBEK, Z. RÁČIL, Z. KOŘÍSTEK, M. NAVRÁTIL, M. TOMÍŠKA a J. VORLÍČEK. Outcome of sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning in patients with advanced haematological malignancies. Bone Marrow Transplantation. 2009, roč. 43, Suppl. 1, s. 285. ISSN 0268-3369.
 531. ČEJKOVÁ, Soňa, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Věra NOVÁKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine. European Journal of Haematology. 2009, roč. 82, č. 2, s. 133-142. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2008.01177.x.
 532. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš JURČEK, Ludmila ROČŇOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. p53 inactivation and genomic abberations in chronic myeloid leukemia. In Blood. 2009.
 533. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Relationship between therapy and clonal evolution of TP53 abnormalities in patients with chronic lymphocytic leukemia. In European Hematology Association. 2009.
 534. KLABUSAY, Martin, Petr SCHEER, Michael DOUBEK, Kristina ŘEHÁKOVÁ, Petr ČOUPEK a Drahomír HORKÝ. Retention of nanoparticules-labeled bone marrow mononuclear cells in the isolated ex vivo perfused heart after myocardial infarction in animal model. Experimental Biology and Medicine. Mayvood, 2009, roč. 234, č. 2, s. 222-231, 9 s. ISSN 1535-3702.
 535. DOUBEK, Michael, L SMOLEJ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab in combination with dexamethasone or high-dose methylprednisolone in refractory chronic lymphocytic leukemia. Haematologica. 2009, roč. 94, č. 3, s. 67. ISSN 0390-6078.
 536. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672. ISSN 0301-472X.
 537. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.006.
 538. PENKA, Miroslav, Jiří SCHWARZ, Tomáš PAVLÍK, Karel INDRÁK, Michael DOUBEK, P. DULÍČEK, D. POSPÍŠILOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, A. JONÁŠOVÁ, Pavla JELÍNKOVÁ, A. HLUŠÍ, M. SCHUTZOVÁ, O. ČERNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. SEGETHOVÁ, Jaroslava VOZOBULOVÁ, I. HADAČOVÁ, I. HOCHOVÁ, J. VOGLOVÁ, L. WALTEROVÁ, C. BODZÁSOVÁ a Ladislav DUŠEK. Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytémií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytémií-zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní Lékařství. ČR, 2009, roč. 55, č. 11, s. I-XII, 12 s. ISSN 0042-773X.
 539. KLABUSAY, Martin, Michaela PEVNÁ, J. KISSOVÁ, Michael DOUBEK, M. HEIDEKEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vzácná diagnóza: CD4+56+ leukémie z dendritických buněk typu DC2. Časopis lékařů českých. 2009, roč. 147, č. 10, s. 511-515. ISSN 0008-7335.
 540. PANOVSKÁ, Anna, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. What do we know about the real incidence of chronic lymphocytic leukemia (CLL) and where and how are the patients with CLL treated? Haematologica/the hematology journal. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2009, roč. 94, s3, s. S5, 1 s. ISSN 0390-6078.
 541. DOUBEK, Michael. Where is hematological oncology headed in Central and Eastern European countries? MedReport. Berlin, Germany, 2009, roč. 5, č. 33, s. -, 1 s. ISSN 0934-3148.
 542. 2008

 543. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Viera HRABČÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Hana FRANCOVÁ, L. BOURKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Aberantní somatická hypermutace u chronické lymfocytární leukemie: jak (asi) vzniká a k čemu vede. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův Mlýn, 6.-9.9.2008. 2008. ISSN 1213-5763.
 544. MAYER, J., A. JUNGOVÁ, M. DOUBEK, M. BREJCHA, Y. BRYCHTOVÁ, A. PANOVSKÁ a Z. POSPÍŠIL. Alemtuzumab v terapii chronické lymfatické leukemie (CLL) - retrospektivní multicentrická analýza a léčebná odpověď podle cytogenetického rizika. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 59 - 59. ISSN 1213-5763.
 545. CESRAO, S, J MARSH, A ROVO, G TRIDELLO, K MIHÁLY, J VOGEL, I ATIENZA, G RAVINTHRANATHAN, E LANINO, C CARBONE, M SARHAN, Michael DOUBEK, K STEINEROVA, B AFANASYEV, A WAHLIN, A RISITANO, R ONETO a J PASSWEG. An EBMT retrospective survey on aplastic anaemia in patients with a previous diagnosis of autoimmune diseases. In Bone Marrow Transplantation. 2008.
 546. SZOTKOVSKI, T., J. VOGLOVÁ, Michael DOUBEK, K. STEINEROVÁ, J. MAALOUFOVÁ, T. KOZÁK a A KOL. Analýza záznamů Národního onkologického registru z období let 1977-2002 o akutních leukemiích ve světle dat klinického registru akutních leukemií (ALERT) Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a literárních údajů. Transfuze a hematologie dnes. Praha, 2008, roč. 14, č. 2, s. 71-78. ISSN 1213-5763.
 547. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. In Haematologica/ The Hematology Journal. 2008;93(s1):3. 2008.
 548. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, J. KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, B. WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. 2008.
 549. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Bone marrow stem cells in patients with chronic myeloid leukemia. In Morphology 2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 112-113. ISBN 978-80-244-2061-5.
 550. FIEGL, M., M. ERDEL, I. TINHOFER, G. HOPFINGER, K. EIGENBERGER, F. FALKNER, A. FALKNER, Y. BRYCHTOVÁ, A. PANOVSKÁ, Michael DOUBEK, A. ZABERNIGG, S. SODIA, H. MÜHLBERGER, C. FONATSCH, G. GASTL, Jiří MAYER a R. GREIL. Clinical Outcome of B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia Follouwing Alemtuzumab Therapy: Retrospective Study within Various Cytogenetic Risk Categories. Blood. 2008, roč. 112, č. 11, s. 1085-1085.
 551. KREJČÍ, M., J. MAYER, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ a J. VORLÍČEK. Cyklofosfamid v terapii jaterní steroid-rezistentní GVHD - dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 78 - 78. ISSN 1213-5763.
 552. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia (AML) with frequent quantitative monitoring of molecular markersin different comprartments. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 1, s. 126-129. ISSN 1213-5763.
 553. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, S. STRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNXa, CBFB, MLL gene translocations, or NPMI mutation. Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Annals of Hematology. Springer, 2008, roč. 87, č. 1, s. S4, 1 s. ISSN 0939-5555.
 554. TICHÝ, B., K. STAŇO-KOZUBÍK, J. MAYER, P. KUGLÍK, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ a Š. POSPÍŠILOVÁ. Detekce genomických aberací u B-CLL pacientů metodou array CGH. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 103 - 103. ISSN 1213-5763.
 555. PENKA, Miroslav, J. SCHWARZ, Michael DOUBEK, J. KISSOVÁ, R. PYTLÍK, P. DULÍČEK, T. PAVLÍK, A. HLUŠÍ, V. VOLKOVÁ a L. DUŠEK. Diagnostika esenciální trombocytemie. Definice esenciální trombocytemie (ET) a trombocytemie provázející další Ph negativní myeloproliferativní choroby (MPO). Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 1, s. 13-17. ISSN 1213-5763.
 556. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Heterozygotní delece ATM nezvyšuje rezistenci CLL buněk na fludarabin. In Sborník abstrakt Pražský hematologický den 2008. 2008. ISBN 978-80-254-3009-5.
 557. KOTAŠKOVÁ, J., M. MRÁZ, B. TICHÝ, Jitka KABÁTHOVÁ, J. MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, H. FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Š. POSPÍŠILOVÁ. High Expression of LAG3, LPL and ZAP-70 Genes in B-CLL Strongly Correlates with Unmutated IgVH and Early Therapy Requirement. Blood. 2008, roč. 112, č. 11, 717-717.
 558. TOMENENDÁLOVÁ, J., Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Drahomír HORKÝ, K. ŘEHÁKOVÁ a J. DOUBEK. Chlorambucil and fludarabine as a new pre-transplant conditioning for patients with chronic lymphocytic leukemia: results of in vivo experiments. Veterinarni Medicina. Praha: Institute of agricultural and food infor, 2008, roč. 53, č. 10, s. 564-571, 7 s. ISSN 0375-8427.
 559. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Molecular Immunology. 2008, roč. 45, č. 5, s. 1525-1529. ISSN 0161-5890.
 560. MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, P. CETKOVSKÝ, J. RULCOVÁ, K. MACHOVÁ, J. MORAVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Tomáš JURČEK. Imatinib in the first-line cml treatment: an analysis of a comprehensive non-commercial database of all consecutive patients in a defined population. 2008.
 561. ŽÁČKOVÁ, Daniela, H. KLAMOVÁ, Michael DOUBEK, P. CETKOVSKÝ, J. MORAVCOVÁ, K. MACHOVÁ, J. RULCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, A. OLTOVÁ a Jiří MAYER. Imatinib v první linii léčby nemocných s chronickou myeloidní leukemií (CML) v první chronické fázi: analýza dat z registru Infinity. 2008.
 562. MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, P. CETKOVSKÝ, Michael DOUBEK, J. MORAVCOVÁ, J. RULCOVÁ, K. MACHOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Tomáš JURČEK, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ a A. OLTOVÁ. Imatinib v první linii léčby nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2008, roč. 14, č. 4, s. 150-158. ISSN 1213-5763.
 563. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK a Vít UNZEITIG. Importance of some lymphocyte subpopulations and markers of thrombocyte activation in preeclampsia and gestational hypertension. In International Proceedinngs. XXI European congres of Perinatal Medicine, 10-13 September, 2008, Istanbul Turkey. Medimond, 2008. 4 s.
 564. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK a Vít UNZEITIG. Importance of some lymphocyte subpopulations and markers of thrombocyte activation in preeclampsia and gestational hypertension. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Taylor and Francis, 2008, roč. 21, Suppl.1, s. 271. ISSN 1476-7058.
 565. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK, Vít UNZEITIG a Petr KACHLÍK. Importance of Some Lymphocyte Subpopulations and Markers of Thrombocyte Activation in Preeclampsia and Gestational Hypertension. In Sen, C. PROCEEDINGS OF THE XXI EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE. 1. vyd. 40128 BOLOGNA: MEDIMOND S R L, 2008. s. 195-198. ISBN 978-88-7587-482-7.
 566. MELUZÍN, Jaroslav, M. VLAŠÍN, L. GROCH, Jiří MAYER, J. KŘEN, P. RAUŠER, Boris TICHÝ, I. HORŇÁČEK, J. SITAR, S. PALŠA, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Š. POSPÍŠILOVÁ, L. LEXMAULOVÁ a L. DUŠEK. Intracoronary Delivery of Bone Marrow Cells of the Acutely Infarcted myokardium. Optimization of the Delivery Technique. xxx. Cardiology. 2008, roč. 112, č. 2, s. 98 - 106. ISSN 1210-0048.
 567. PENKA, Miroslav, J. SCHWARZ, Michael DOUBEK, P. DULIČEK, K. INDRÁK, Y. BRYCHTOVÁ, A. HLUŠÍ, J. KISSOVÁ, Jiří MAYER a T. PAVLÍK. JAK2 Mutation and Additional Thrombophilic Markers Predispose to Thrombosis in Myeloproliferative Diseases with Thrombocythemia. Blood. 2008, roč. 112, č. 11, s. 5257.
 568. SCHWARZ, J., Miroslav PENKA, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, O. ČERNÁ, P. DULÍČEK, J. KISSOVÁ a T. PAVLÍK. Jak2 mutation and an additional thrombophilic state are major prothrombotic risk factors in myeloproliferations with thrombocythemia - data from a registry of anagrelide-treated patients. Hematologica the hematolog journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 57-58. ISSN 0390-6078.
 569. DOUBEK, Michael. Kmenové buňky a onkologie. Onkologická péče. 2008, roč. 2, s. 18-21.
 570. DOUBEK, Michael. Komentář k účinkům dasatinibu u pacientů v blastické krizi chronické myeloidní leukemie. Farmakoterapie. 2008, roč. 14, s. 7-7.
 571. DOUBEK, Michael. Komentář ke klinickým doporučením ESMO pro diagnózu, léčbu a kontrolní sledování pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Farmakoterapie. 2008, roč. 14, s. 17-18.
 572. ŠÁLEK, C., M. DOUBEK, J. MAALOUF, F. FOLBER, P. CETKOVSKÝ a J. MAYER. Léčba dospělých pacientů s ALL protokolem GMALL 07/2003 v ČR - průběžné zhodnocení výsledků léčby 22 pacientů. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 76 - 76. ISSN 1213-5763.
 573. MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, H. KLAMOVÁ a Michael DOUBEK. Léčba chronické myeloidní leukemie - méně běžný pohled na moderní postupy. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, č. 4, s. 206-210. ISSN 0008-7335.
 574. KLABUSAY, M., M. PEVNÁ, M. HEIDEKEROVÁ, M. DOUBEK a J. MAYER. Lleukemie z dendritických buněk typu DC2: kazuistiky dvou pacientů. Trtansfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 96 - 96. ISSN 1213-5763.
 575. BRYCHTOVÁ, Y., Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, O. HORKÝ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Long-term results of reduced-intensity allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for 1ST chronic phase CML. 2008.
 576. KLAMOVÁ, H., Daniela ŽÁČKOVÁ, M. MARKOVÁ, J. MORAVCOVÁ, K. MACHOVÁ, J. RULCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, J. BŘEZINOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, E. FABER, J. VOGLOVÁ, J. NOVÁKOVÁ, E. CMUNT, Michael DOUBEK, P. CETKOVSKÝ, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří MAYER. Multicentrická retrospektivní analýza dat nemocných léčených Dasatinibem v ČR. 2008.
 577. DOUBEK, Michael. Nelarabin. Remedia. Praha, 2008, roč. 18, č. 1, s. 6-12, 6 s. ISSN 0862-8947.
 578. MAYER, Jiří, Jan KAMELANDER, Z. POSPÍŠIL, Michael DOUBEK a Marta KREJČÍ. New Characteristics of Liver Gvhd: Kinetics and the Serum Levels of Enzymes Linked to Cholestasis. Blood. 2008, roč. 112, Suppl. 1, s. 4359.
 579. DOUBEK, Michael, J. MAALOUFOVÁ, P. ŽÁK, František FOLBER, P. CETKOVSKÝ a Jiří MAYER. Pokroky v léčbě Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukemie dospělých. Transfuze a hematologie dnes. Praha, 2008, roč. 14, č. 2, s. 55-61. ISSN 1213-5763.
 580. PECCI, A, E PANZA, N PUJO-MOIX, C KLERSY, F DI BARI, V BOZZI, P GRESELE, S LETHAGEN, C DUFOUR, A GRANATA, Michael DOUBEK, C PECORARO, PA KOIVISTO, PG HELLER, A IOLASCON, P ALVISI, D SCHWABE, E DE CANDIA, B ROCCA, U RUSSO, U RAMENGHI, P NORIS, M SERI, CL BALDUINI a A SAVOIA. Position of nonmuscle myosin heavy chain IIA (NMMHC-IIA) mutations predicts the natural history of MYH9-related disease. Human Mutation. 2008, roč. 29, č. 3, s. 409-417, 8 s. ISSN 1059-7794.
 581. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical for the response of CLL cells to fludarabine. In Haematologica/The hematology journal. 2008. ISSN 0390-6078.
 582. KREJČÍ, M., J. MAYER, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Z. RÁČIL, Z. KOŘÍSTEK, M. NAVRÁTIL a J. VORLÍČEK. Protokol FLAMSA-RIC u vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami - zkušenosti jednoho centra. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 34-35. ISSN 1213-5763.
 583. KUJÍČKOVÁ, J., M. DOUBEK, S. ŠTRUNCOVÁ, Z. KŘÍSTKOVÁ, Z. RÁČIL, Y. BRYCHTOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a J. MAYER. Průkaz mutace JAK2V617F u pacientů s myeloproliferativním onemocněním a její význam v klinické praxi. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 100 - 100. ISSN 1213-5763.
 584. ČEJKOVÁ, Soňa, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Přítomnost heterozygotní delece ATM nedeterminuje odpověď CLL buněk na fludarabin. In XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008.
 585. KALVODOVÁ, Libuše, Michael DOUBEK, Daniela ŽÁČKOVÁ, L. DUŠEK, M. JUROVÁ a Jiří MAYER. Quality of life (QOL) in patients with chronic phase chronic myeloid leukemia (CML) on imatinib. A pilot study. 2008.
 586. FRANCOVÁ, H., Y. BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Quantitative detection of minimal residual disease in B-CELL chronic lymhocytic leukemia using Lna-Modified Taq-man probes and IGH-RQ PCR. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 458-458. ISSN 0390-6078.
 587. DOUBEK, Radan, Denisa PETROVOVÁ, Kateřina SEDLÁKOVÁ a Michael DOUBEK. Raritní případ vlasatobuněčné leukémie v graviditě: kasuistika. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2008, č. 12, s. 14-16. ISSN 1211-6645.
 588. VOGLOVÁ, Jaroslava, Jan MUŽÍK, Kateřina STEINEROVÁ, Ludmila DEMITROVIČOVÁ, Edgar FABER, Michael DOUBEK, Hana KLAMOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Elena TOTHOVÁ, Zuzana SNINSKÁ a Karel INDRÁK. RESPONSE OF SECONDARY CHRONIC MYELOID LEUKEMIA TO IMATINIB. COOPERATIVE STUDY OF CML REGISTRIES. In 13th Congress of the European-Hematology-Association. 2008.
 589. VOGLOVÁ, J., J. MUŽÍK, K. STEINEROVÁ, L. DEMITROVIČOVÁ, E. FABER, Michael DOUBEK, H. KLAMOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, E. TOTHOVÁ, Z. MICHALOVIČOVÁ a K. INDRÁK. Response of secondary chronic myeloid leukemia to imatinib. Cooperative study of CML registries camelia and infinity. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 432-433. ISSN 0390-6078.
 590. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Selekce mutací v genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukemií - stěžejní vliv léčby. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. Špindlerův Mlýn. 2008.
 591. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří VORLÍČEK. Sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning for allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with advanced haematological malignancies. Bone marrow transplantation. 2008, roč. 41, č. 1, s. 110-110.
 592. KŘÍSTKOVÁ, Z., J. POSPÍŠILOVÁ, M. DOUBEK, J. KUJÍČKOVÁ, J. MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Sledování alelické zátěže JAK2 V617F u pacientů s Ph-negativním myeloproliferativním onemocněním. Ttransfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 100 - 100. ISSN 1213-5763.
 593. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ, D. OHLÍDALOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Y. BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, B. WEINBERGEROVÁ, J. KUJÍČKOVÁ a M. PROTIVÁNKOVÁ. Sledování minimální zbytkové nemoci (MRD) u akutních myeloidních leukemií (AML) prostřednictvím mutací genu pro nukleofosmin 1 (NPM 1). 2008.
 594. HRABČÁKOVÁ, Viera, Hana FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Sledování minimální zbytkové nemoci u B-chronické lymfatické leukemie pomocí flow cytometrie a real-time PCR – přínos v klinickém hodnocení léčby B-CLL. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův Mlýn, 6.-9.9.2008. 2008. ISSN 1213-5763.
 595. GIEBEL, S, B STELLA-HOLOWIECKA, M KRAWCZYK-KULIS, N GÖGBUGET, D HOELZER, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, B PIATKOWSKA JAKUBAS, AB SKOTNICKI, JM RIBERA, PP PICCALUGA, J CZREW a J HOLOWIECKI. Status of minimal residual disease determines outcome of autologous HSCT in adults with acute lymphoblastic leukemia. In Bone Marrow Transplantation. 41. vyd. Londýn: Nature Publishing Group, 2008. s. S333-S334, 1 s.
 596. SCHWARZ, J., Miroslav PENKA, K. INDRÁK, D. POSPÍŠILOVÁ, R. PYTLÍK, P. DULÍČEK, Michael DOUBEK, L. KŘEN a V. CAMPR. The WHO 2008 classification of Ph-myeloproliferative disorders: statement of the Czech MPD Working Group. Leukemia. 2008, roč. 22, č. 11, s. 2118-2119.
 597. KAMELANDER, Jan, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Y. BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, D. MENDELOVA, M. WEINREB a Jiří MAYER. Treatment of steroid-refractory acute graft-versus-host disease with ATG (Fresenius). Bone marrow transplantation. 2008, roč. 41, č. 1, s. 41-.
 598. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, M. BREJCHA, Š. POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Tzv. moderní prognostické faktory u chronické lymfatické leukemie. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 1, s. 42-45. ISSN 1213-5763.
 599. VOGLOVÁ, J., J. MUŽÍK, K. STEINEROVÁ, L. DEMITROVIČOVÁ, E. FABER, M. DOUBEK, H. KLAMOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, E. TÓTHOVÁ, Z. MICHALOVIČOVÁ a K. INDRÁK. Výsledky léčby Imatinibem u nemocných se sekundární chronickou myeloidní leukemií. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 46 - 46. ISSN 1213-5763.
 600. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Využití DNA čipů v diagnostice a výzkumu leukémií a lymfomů. In Chemické listy. 102 (5). Pardubice-Rosice nad Labem: Česká společnost chemická, 2008. s. 394-394. ISSN 0009-2770.
 601. KLABUSAY, Martin, Michaela PEVNÁ, Jarmila KISSOVÁ, Michael DOUBEK, Monika HEIDEKEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vzácná diagnóza: CD4+56+ leukémie z dendritických buněk typu DC2. Časopis lékařů českých. Czech republic: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 2008, č. 147, s. 511-515. ISSN 0008-7335.
 602. KOTAŠKOVÁ, Jana, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Viera KUHROVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Zvýšení citlivosti stanovení mutačního statutu genu pro IgVH vhodnou separací B-CLL buněk. In XV. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův Mlýn, 6.-9.9.2008. 2008. ISSN 1213-5763.
 603. 2007

 604. SZOTKOWSKI, Tomáš, Jaroslava VOGLOVÁ, Vladimír KOZA, Tomáš KOZÁK, Michael DOUBEK, Jacqueline MAALOUFOVÁ, Pavol KOTOUČEK, Ľudmila DEMETROVIČOVÁ, Elena TÓTHOVÁ, Juraj CHUDEJ, Jiří MAYER, Pavel ŽÁK, Petr CETKOVSKÝ, Kira MICHALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Acute myeloid leukemia in the Czech Republic and the Slovak Republic from 1996 to 2007. Prognostic and therapeutic results of 1890 patients from the ALERT registry. In BLOOD REVIEWS. 2007. ISSN 0268-960X.
 605. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Akutní lymfatická leukémie dospělých. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 99-102. ISBN 978-80-7262-453-9.
 606. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Akutní myeloidní leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 55-64, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 607. PENKA, Miroslav, Robert PYTLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří SCHWARZ, Petr DULÍČEK a Miroslava SCHÜTZOVÁ. Antitrombotická prevence a léčba u trombosytémií provázejících Ph1 negativní myeloproliferace. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 15-16. ISBN 978-80-7346-078-5.
 608. DOUBEK, Michael, Eduard CMUNT, Jiří SCHWARZ, Martin BREJCHA, Kyra MICHALOVÁ, Monika HEIDEKEROVÁ, Iuri MARINOV, Josef KARBAN, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠÁLKOVÁ, Jana BŘEZINOVÁ, Martin KLABUSAY, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Lenka PAVLIŠOVÁ, Marek TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Co nám dnes v každodenní hematologické praxi říkají nové prognostické znaky u chronické lymfatické leukemie? In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 40. ISBN 978-80-7346-078-5.
 609. MAYER, Jiří, J. SCHWARZ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. BREJCHA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martin TRBUŠEK a Viera KUHROVÁ. Co nám v každodenní praxi skutečně říkají tzv. moderní prognostické faktory u chronické lymfatické leukemie? Transfůze a hematologie dnes. 2007, roč. 13, č. 3, s. 106-116. ISSN 1803-6597.
 610. DOUBEK, Michael, Daniela ŽÁČKOVÁ a Jiří MAYER. Dasatinib. Remedia. Remedia s.r.o., 2007, roč. 17, č. 2, s. 201-205, 206, 5 s. ISSN 0862-8947.
 611. DOUBEK, Michael, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Dasatinib a jeho postavení v léčbě chronické myeloidní leukémie. Revizní a posudkové lékařství. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 10, č. 2, s. 60-64. ISSN 1214-3170.
 612. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Definice a validace nových prognostických markerů u B-buněčné lymfocytární leukémie. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 33. ISBN 978-80-7346-078-5.
 613. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Definice a validace nových prognostických markerů u B-buněčné lymfocytární leukémie. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. s. 33.
 614. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek BORSKY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Definition and Validation of Novel Prognostic Markers in B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2007.
 615. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek BORSKÝ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Detection fo molecular relapse of AML by very frequent quantitative monitoring of different molecular markers in different compartments and its treatment with chemotherapy or gemtuzumab ozogamicin. In Haematologica, the haematology journal. 92 (s1). 2007. s. 544-544.
 616. PALÁSEK, Ivo, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk RÁČIL, Marek BORSKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Detekce molekulárního relapsu (MR) akutní myeloidní leukémie (AML) častým a pravidelným sledováním minimální zbytkové nemoci (MRD) prostřednictvím molekulárních markerů v různých buněčných populacích a léčba molekulárního relapsu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 617. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a M. DOUBEK. Esenciální (primární) trombocytémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 121-126, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 618. PENKA, Miroslav, J. SCHWARZ, Michael DOUBEK, J. KISSOVÁ, R. PYTLÍK, P. DULÍČEK, T. PAVLÍK, A. HLUŠÍ, Y. BRYCHTOVÁ, Z. VOLKOVÁ a L. DUŠEK. Esenciální tormbocytémie - přehled s hodnocením registru dat. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 47. ISBN 978-80-7346-078-5.
 619. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Viera KUHROVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Expression of lymphocyte activation gene 3 predicts IgVH mutational status with 100% sensitivity. In XII. International workshop on CLL, London, Great Britain. 2007.
 620. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. TOMÍŠKA, M. DOUBEK a L. POUR. Hypereozinofilní syndrom. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 131-140, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 621. MAYER, Jiří, J BERÁNKOVÁ, Michael DOUBEK, Drahomír HORKÝ, Martin TRBUŠEK, Jitka CHUMCHALOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Chlorambucil and fludarabine as a new pre-transplant conditioning for patients with chronic lymphocytic leukemia: results of in vitro and in vivo experiments. 2007. s. 167-167.
 622. BERÁNKOVÁ, Jaroslava, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Drahomír HORKÝ, Martin TRBUŠEK a Jitka CHUMCHALOVÁ. Chlorambucil (CH) a fludarabin (F) jako nový předtransplatační režim pro pacienty s chronickou lymfatickou leukémií (CLL): výsledky in vitro a in vivo experimentů. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 68. ISBN 978-80-7346-078-5.
 623. ADAM, Z., M. DOUBEK a L. POUR. Chronická B–Lymfatická leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 161-167. ISBN 978-80-7262-453-9.
 624. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Chronická idiopatická myelofibróza. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 127-130, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 625. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Chronická myeloidní leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 105-110, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 626. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia. In Leukemia and Lymphoma. 2007. s. 130-131.
 627. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Importance of Monitoring of Both TP53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia. In International p53 Marathon. 2007. s. 62.
 628. DOUBEK, Michael, J. MUŽÍK, T. SKOTKOWSKI, T. KOZAK a P. ŽÁK. Is FLT3 internal tandem duplication significant indicator for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patiens from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 1, s. 89-94, 5 s. ISSN 0028-2685.
 629. DOUBEK, Michael, Jan MUŽÍK, Tomáš SZOTKOWSKI, Vladimír KOZA, Petr CETKOVSKÝ, Tomáš KOZÁK, Pavel ŽÁK, Jaroslava VOGLOVÁ, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Ladislav DUŠEK a Karel INDRÁK. Is FLT3 internal tandem duplication significant indicator for allogeneic transplantation in acute myeloid leukemia? An analysis of patients from the Czech Acute Leukemia Clinical Register (ALERT). Neoplasma. Bratislava, 2007, roč. 54, č. 1, s. 89-94. ISSN 0028-2685.
 630. KAMELANDER, Jan, J. MAYER, M. NAVRÁTIL, Z. KOŘÍSTEK, M. DOUBEK, M. KREJČÍ, Y. BRYCHTOVÁ, Z. RÁČIL, D. MENDELOVÁ, M. WEINREB a J. ŠTĚRBA. L0čba steroid - refrakterní akutní GvHD pomocí ATG Fresenius. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 8-9. ISBN 978-80-7346-078-5.
 631. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Microarray-based detection of novel prognostic markers for chronic lymhocytic leukemia. In Advances in microarray technology, Edinburg, Great Britain. 2007.
 632. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monitoring of the Status of Both P53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia – Relevance to Prognosis and Treatment,. In Haematologica/the hematology journal, 12th Congress of EHA. 2007. s. 37.
 633. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monitoring of the Status of Both P53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia – Relevance to Prognosis and Treatment,. In Haematologica. 2007. s. 37.
 634. FRANCOVÁ, Hana, Jitka CHUMCHALOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Možnosti stanovení minimální zbytkové choroby pomocí RQ-PCR u B-CLL pacientů. In 11. konference DNA diagnostiky. 2007.
 635. ADAM, Zdeněk, M. DOUBEK a L. POUR. Myelodysplastický syndrom a myelodysplastické či myeloproliferativní choroby. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 85-92, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 636. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L POUR. Myeloproliferativní nemoci obecně. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 103-104, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 637. DOUBEK, Michael, CMUNT, SCHWARZ, BREJCHA, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, MARINOV, MICHALOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, TRNĚNÝ a Jiří MAYER. Prognostic markers and risk stratification. LEUKEMIA & LYMPHOMA. London: Leonidas Platanias, 2007, roč. 48, Suppl. 1, s. 44. ISSN 1042-8194.
 638. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Prognostický význam mutačního stavu genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – význam monitorování obou alel. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. s. 29.
 639. ZENZ, Thorsten, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, S HÄBEL, T DENZEL, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří SCHWARZ, H DÖHNER a S STILGENBAUER. p53 Inactivation in CLL: Pattern of 110 TP53 Mutations. In Blood, ASH Annual Meeting Abstracts. 2007.
 640. MAYER, Jiří, H. KLAMOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Petr CETKOVSKÝ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Rezistence na imatinib a možnosti využití vyššího dávkování léku u pacientů s chronickou myeloidní leukemií. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2007, roč. 13, č. 3, s. 133-141. ISSN 1213-5763.
 641. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab senzitizes some B-CLL samples to fludarabine and chlorambucil in vitro, regardless of p53/ATM status. In Haematologica, the hematology journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 642. KLABUSAY, Martin, Věra SUKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, David ŠÁLEK a Jiří MAYER. Rozdíly v intenzitě exprese antigenu CD20 u pacientů s chronickou B-lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 42. ISBN 978-80-7346-078-5.
 643. ČEJKOVÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Ivona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Senzitivizace B-CLL vzorků in vitro na fludarabin a chlorambucil pomocí monoklonální protilátky rituximab. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 88. ISBN 978-80-7346-078-5.
 644. ČEJKOVÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Senzitivizace B-CLL vzorků in vitro na fludarabin a chlorambucil pomocí monoklonální protilátky rituximab. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 645. KOTAŠKOVÁ, Jana, Hana FRANCOVÁ, Viera KUHROVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Sledování exprese vybraných genů u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – záchyt změny dominantního leukemického klonu vlivem terapie. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. s. 29.
 646. BRYCHTOVÁ, Yvona, Michael DOUBEK, Jan MUŽÍK, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Srovnání výsledků alogenních transplantací u pacientů s akutní myeloblastickou leukemií (AML) a chronickou myeloidní leukemií (CML) po myeloablativním režimu a režimu s redukovanou intenzitou. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 7-7. ISBN 978-80-7346-078-5.
 647. DOUBEK, M. Systémová mastocystóza. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 141-142. ISBN 978-80-7262-453-9.
 648. ČEJKOVÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Terapeutické monoklonální protilátky senzitivizují in vitro některé B-CLL vzorky s aberacemi genu TP53 k fludarabinu a chlorambucilu. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. ISBN 978-80-244-1824-7.
 649. MAYER, Jiří, Jan KAMELANDER, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Michal WEINREB a Jaroslav ŠTĚRBA. Treatment of steroid-refractory acute GvHD with ATG Fresenius. 39 (s1). 2007. s. 283-283.
 650. KREČÍ, Marta, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vysoká efektivita a nízká toxicita pulsního cyklofosfamidu u jaterní steroid-rezistentní reakce štěpu proti hostiteli. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-7346-078-5.
 651. FRANCOVÁ, Hana, Jitka CHUMCHALOVÁ, Viera KUHROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Význam detekce sekvečních alterací genů GNB3 a Dok1 a jejich vliv na průběh onemocnění B-CLL. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 88-89. ISBN 978-80-7346-078-5.
 652. FRANCOVÁ, Hana, Jitka CHUMCHALOVÁ, Viera KUHROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Význam detekce sekvečních alterací genů GNB3 a Dok1 a jejich vliv na průběh onemocnění B-CLL. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 88-89. ISBN 978-80-7346-078-5.
 653. MALČÍKOVÁ, Jitka, Dana DVOŘÁKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Soňa ČEJKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam stanovení statusu obou alel genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chrnickou lymfocytární leukémií - vztah k prognóze a léčbě. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 32. ISBN 978-80-7346-078-5.
 654. MALČÍKOVÁ, Jitka, Dana DVOŘÁKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Soňa ČEJKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam stanovení statusu obou alel genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – vztah k prognóze a léčbě. 2007. s. 32. ISBN 978-80-7346-078-5.
 655. DOUBEK, Michael, E CMUNT, J SCHWARZ, Martin BREJCHA, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, I MARINOV, K MICHALOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M TRNĚNÝ a Jiří MAYER. What can we currently learn from new prognostic markers og chronic lymphocytic leukemia (CLL) in the everyday haematological practise? In Leukemia and Lymphoma. 48(s1). 2007. s. 44-44.
 656. DOUBEK, Michael, E CMUNT, J SCHWARZ, Martin BREJCHA, Monika HEIDEKEROVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin KLABUSAY, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. What we can currently learn from new prognostic markers of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in the everyday haematological practise? In Haematologica, the haematology journal. 92(s1). 2007.
 657. 2006

 658. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi. In XX. olomoucké hematologické dny. 2006. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2006. s. 65. ISBN 80-7346-065-3.
 659. HORKÝ, Drahomír. Appearance of iron - labeled blood mononuclear cells in electron microscopy. VET.MED.-CZECH. Brno: Veterinary Research Institute Brno, 2006, roč. 51, č. 3, s. 89-92. ISSN 0375-8427.
 660. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Z POSPÍŠIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Ondřej HORKÝ, Zdeněk KOŘÍSTEK, T DOLEŽAL a Jiří VORLÍČEK. Clinical outcomes and direct hospital costs of reduced-intensity allogeneic transplantation in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2006, roč. 38, č. 7, s. 483-491. ISSN 0268-3369.
 661. MAYER, Jiří, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, M. NAVRÁTIL, L. KŘEN, S. PALŠA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ, V. KOHÚTOVÁ, Jiří VORLÍČEK, L. GROCH, J. MELUZÍN, P. RAUŠER a M. VLAŠÍN. Continuous infusion instead of repeated boluses of bone marrow-derived mononuclear cells into the coronary arteries. In 32nd Annual meeting of the European group for blood and marrow transplantation, Hamburk, Německo. 2006.
 662. MAYER, Jiří, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Detection of molecular relapse of AML by very frequent quantitative monitoring of different molecular markers (Fusion transcripts and WTI) in different compartments (peripheral blood, bone marrow, and selected CD34+bone marrow cells) and its treatment... 2006.
 663. SCHEER, Peter, Martin KLABUSAY a Michael DOUBEK. Distribuce autologních značených mononukleárních buněk kostní dřeně v postischemickém myokardu (ex vivo model králičího srdce). Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2006, roč. 48, č. 10, s. 334-339, 5 s. ISSN 0010-8650.
 664. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression Analysis of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells with Different Chromosomal Aberrations. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 29-30, 1 s. ISBN 80-210-3942-6.
 665. TICHÝ, Boris, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Milan NAVRÁTIL, Leoš KŘEN, Stanislav PALŠA, Viera HRABČÁKOVÁ, Petr RAUŠER, Michal VLAŠÍN, Ladislav GROCH, Jaroslav MELUZÍN a Jiří MAYER. Gene expression changes induced by myocardial infarction. In X. pracovní setkání biocehmiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 44-44. ISBN 80-210-3942-6.
 666. TICHÝ, Boris, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Milan NAVRÁTIL, Leoš KŘEN, Stanislav PALŠA, Viera KOHÚTOVÁ, Petr RAUŠER, Michal VLAŠÍN, Ladislav GROCH, Jaroslav MELUZÍN a Jiří MAYER. Gene Expression Changes Induced by Myocardial Infarction. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 44. ISBN 80-210-3942-6.
 667. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Importance of p53 status detection in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia - relevance to prognosis and treatment. In Genomics and Cancer, Heidelberg, Německo. 2006.
 668. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER, Miluše SVITÁKOVÁ, Věra LINKOVÁ, Jiří ZAČAL a Jitka KUJÍČKOVÁ. Inactivation of p53 and deletion of ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation. Leukemia. 2006, roč. 2006, č. 20, s. 1159-1161. ISSN 0887-6924.
 669. BUKOVSKÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Věra LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 a delece ATM v souboru B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu statusu IgVH a léčbě. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 5, s. 374-374, 2 s. ISSN 0009-2770.
 670. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří ZAČAL, Jitka KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě. In XX. olomoucké hematologické dny. 1. vyd. Olomouc: RUBICO, 2006. s. 61-61. ISBN 80-7346-065-3.
 671. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě. In XX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: Rubico, 2006. s. 61-61. ISBN 80-7346-065-3.
 672. MALČÍKOVÁ, Jitka, S. PEKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, L. TOMŠÍKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Martin TRBUŠEK. Komplexní analýza statusu p53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií (B-CLL). In XX. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2006.
 673. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab Senzitizes B-CLL Cells with Inactived p53 to fludarabine. 2006.
 674. KVAPIL, F., Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk KALA, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Splenektomie v diagnostice a léčbě hematologických onemocnění - indikace, komplikace a výsledky z jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 12, č. 3, s. 146-152, 6 s. ISSN 1213-5763.
 675. MAYER, Jiří, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Milan NAVRÁTIL, Leoš KŘEN, Stanislav PALŠA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ, Viera HRABČÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Ladislav GROCH, Jaroslav MELUZÍN, Michal RAUŠER a Michal VLAŠÍN. Srovnání kontinuální infuse a bolusové aplikace mononukleárních buněk kostní dřeně do koronárních arterií při infarktu myokardu. In 32nd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 2006.
 676. KLABUSAY, Martin, Jiří MAYER, Viera HRABČÁKOVÁ, Stanislav PALŠA, Ladislav GROCH, Michal VLAŠÍN, Leoš KŘEN, Boris TICHÝ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK a Jaroslav MELUZÍN. Srovnání kontinuální infuse a bolusové intrakoronární aplikace značených mononukleárních buněk v modelu akutního infarktu myokardu u prasete. In XX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2006.
 677. 2005

 678. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Acute myeloid leukemia treatment patients over 60 years of age. Comparision of sympromatic, palliative, and aggressive therapy. Neoplasma. 2005, roč. 52, č. 2, s. 411-414.
 679. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana BORKOVCOVÁ, Marta KREJČÍ, Ivo PALÁSEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minimal residual disease and treatment of molecular relaps with chemotherapy. Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minima. Leukemia. 2005, roč. 19, č. 5, s. 885-888. ISSN 0887-6924.
 680. DOUBEK, Michael. Alemtuzumab v léčbě pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. Postgraduální onkologie. 2005, roč. 1, č. 1, s. 14-15. ISSN 1801-1322.
 681. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Analysis of p53 protein in patiens with B-cell chronic lymphocytic leukemia. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2005.
 682. DOUBEK, Michael. Cena vědeckého výboru Pražského hematologického dne v sekci Mladí hematologové za práci Růst CFU - Meg potencovaný alemtuzumabem: in vitro experiment a případ získané amegakaryocytární trombocytopenické purpury. 2005.
 683. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression analysis of B-CLL cells with different IgVH status and presence or absence of 13q14 deletion. In 1st EHA scientific workshop on microarray approaches to hematologic malignancies, Carscais, Portugal. 2005.
 684. TRBUŠEK, Martin, Viera KUHROVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, Věra LINKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. CHARACTERIZATION OF P53 ABNORMALITIES IN B-CLL PATIENTS IN RELATION TO IGVH MUTATION STATUS AND PREVIOUS TREATMENT. Blood. 2005, roč. 2005, č. 11, s. 827a-827a, 2 s. ISSN 0006-4971.
 685. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, J. KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Characterization of p53 inactivation in B-CLL patiens. In 10th Congress of the European hematology association, Stockholm, Sweden. 2005.
 686. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Dita MENTZLOVÁ, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, Vlasta LINKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana KUBÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Charakterizace abnormalit v genech p53 a ATM u B-CLL pacientů. In XIX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: LF UP, 2005. s. 71-72. ISBN 80-7346-065-3.
 687. KREJČÍŘOVÁ, Lenka, Irena LAUSCHOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a J. DOUBEK. Influence of amphotericin B deoxycholate or amphotericin B colloidal dispersion on renal tubule epithelium in rat. Biomed. Papers. 2005, roč. 148, č. 2, s. 221-223.
 688. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Tomáš BÜCHLER, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Mycophenolate mofetil for treatment of acute and chronic steroid-refractory graft-versus-host disease. Annals of Hematology. 2005, č. 84, s. 681-685.
 689. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jitka BERKOVCOVÁ, Ivo PALÁSEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Michael DOUBEK. Sledování zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukémií. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 347-347. ISSN 0008-7335.
 690. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Starý známý neznámý TP53, tentokráte u B-CLL. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 350-350. ISSN 0008-7335.
 691. 2004

 692. DOUBEK, Michael. Akutní lymfatická leukemie. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 359-371. ISBN 80-247-0896-5.
 693. DOUBEK, Michael. Akutní lymfatická leukemie. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 359-371. ISBN 80-247-0896-5.
 694. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, R. DOUBEK, Petr JANKU a Jiří MAYER. Anagrelide therapy in pregnancy: report of a case of essential thrombocythemia. Ann.Hematol. 2004, č. 83, s. 726-727.
 695. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, R. DOUBEK, P. JANKU a Jiří MAYER. Anagrelide therapy in pregnancy: report of a case of essential thrombocythemia. Ann.Hematol. 2004, č. 83, s. 726-727.
 696. DOUBEK, Michael a Zdeněk ADAM. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Myeloproliferativní nemoci. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 385-423, 38 s. ISBN 80-247-0896-5.
 697. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK a Miroslav PENKA. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Akutní myeloidní leukemia. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 371-379. ISBN 80-247-0896-5.
 698. ADAM, Zdeněk, Miroslav PENKA a Michael DOUBEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Myeloblastický syndrom a myelodysplastické myeloproliferativní choroby. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 359-371. ISBN 80-247-0896-5.
 699. KREJČÍŘOVÁ, Lenka, Irena LAUSCHOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jaromír DOUBEK. Changes of nephron of laboratory rat after administration of Amphotericin B colloidal dispersion and conventional Amphotericin B deoxycholate -morphology and morphometry study. In Sborník abstrakt 42.kongresu Slovenské anatomické společnosti s mezinárodní účastí. Košice: Edičné stredisko UPJŠ, 2004. s. 48-48.
 700. MALÁSKA, Jan, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana VRÁNOVÁ a Jiří MAYER. Idiopatický hypereozinofilní syndrom a léčba imatinib mesylátem – přehled a naše zkušenosti. In XVIII.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 2004.
 701. DOUBEK, Michael, K. ŘEHÁKOVÁ, P. SCHEER, J. DOUBEK a Jiří MAYER. Imunodeficitní myě jak model pro studium leukemie. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 10, č. 4, s. 143-148. ISSN 1213-5763.
 702. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Soňa BUKOVSKÁ, Jana ŠMARDOVÁ, D. MENTZLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u pacientů s B-CLL - detailní analýza obou alel. In XVIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2004.
 703. KREJČÍŘOVÁ, Lenka, Irena LAUSCHOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a J. DOUBEK. Influence of Amphotericin B Deoxycholate or Amphotericin B Colloidal Dispersion on Renal Tubule Epithelium in Rat. Biomedical Papers. Olomouc: Palackého Universita, 2004, roč. 148, č. 2, s. 221-223. ISSN 1213-8118.
 704. KREJČÍŘOVÁ, Lenka, Irena LAUSCHOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jaromír DOUBEK. Influence of amphotericin B deoxycholate or amphotericin B colloidal dispersion on renal tubules epithelium in rat. In V. Moravský Morfologický Den - Program a Sborník abstrakt. Olomouc, 2004. s. 27-27.
 705. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Komplexní analýza dráhy ATM/p53 u B-CLL. In Pražský hematologický den, Praha. 2004.
 706. KREJČÍŘOVÁ, Lenka, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jan DOUBEK. Morfologické změny ledvinné tkáně laboratorního potkana po podání amfotericinu B deoxycholátu a amfotericinu B koloidní disperze. In Sborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc. 1st. Bratislava: Asklepios, 2004. s. 72-75. ISBN 80-7167-071-5.
 707. DOUBEK, Michael, A. VÍTEK a Jiří MAYER. Reduced-intensity allografting for chronic myeloid leukamia in the first chronic phase. Hematologica. 2004, roč. 89, č. 1.
 708. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Starý známý neznámý TP53, tentokrát u B-CLL. In VIII. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Brno. 2004.
 709. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jan DOUBEK. Ultrastructural Morphometry of Renal Tubule Epithelium in Rat Treated with Conventional Amphotericin B deoxycholate B or Amphotericin B Colloidal Dispersion. Acta Veterinaria Brno. Brno, 2004, roč. 2004, č. 73, s. 165-169. ISSN 0001-7213.
 710. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a J. DOUBEK. Ultrastructural morphometry of renal tubule epithelium in rats treated with conventional amphotericin B deoxycholate or amphotericin B colloidal dispersion. Acta veterinaria (Brno). Brno, 2004, roč. 73, č. 3, s. 165-169. ISSN 0001-7213.
 711. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a J. DOUBEK. Ultrastructural Morphometry of renal Tubule Epithelium in Rats Treated with Conventional Amphotericin B Deoxycholate or Amphotericin B Colloidal Dispersion. Acta Vet. Brno, 2004, č. 73, s. 165-169.
 712. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, J. DOUBEK a Jiří MAYER. Vliv konvenčního amfotericinu B deoxicholátu a jeho koloidní disperze na ultrastrukturu epitelu renálních tubulů v ledvině laboratorního potkana - morfometrická analýza. In Zborník prác. Bratislava: Asklepios, 2004. s. 81-83. ISBN 80-7167-071-5.
 713. LAUSCHOVÁ, Irena, Lenka KREJČÍŘOVÁ, Drahomír HORKÝ, Michael DOUBEK, Jan DOUBEK a Jiří MAYER. Vliv konvenčního amfotericinu B deoxycholátu a jeho koloidní disperze na ultrastrukturu epitelu renálních tubulů v ledvině laboratorního potkana - morfometrická analýza. In Sborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc. 1st. Bratislava: Asklepios, 2004. s. 81-83. ISBN 80-7167-071-5.
 714. 2003

 715. DOUBEK, Michael, Petr SMEJKAL, Věra DOSTÁLOVÁ, I. TRNAVSKÁ, Alena BULIKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Dědičné trombocytopenie, diferenciální diagnostika jednoho případu. Časopis lékařů českých. Praha, 2003, roč. 142, č. 11, s. 683-686. ISSN 0008-7335.
 716. MAYER, Jiří a Michael DOUBEK. Dnešní možnosti léčby mladších nemocných s akutní myeloidní leukémií. Transfúze a hematologie dnes. 2003, roč. 9, č. 3, s. 110-124, 25 s.
 717. DOUBEK, Michael a Jiří MAYER. Filgrastim a akutní myeloidní leukémie. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2003, roč. 16, č. 4, s. 161-167. ISSN 0862-495X.
 718. KREJČÍŘOVÁ, Lenka, Irena LAUSCHOVÁ, Michael DOUBEK, Drahomír HORKÝ, Jiří MAYER a Jan DOUBEK. Changes of rat kidneys after administration of Amphotericin B colloidal dispersion and conventional Amphotericin B deoxycholate. Morphological observation. Scripta medica (Brno). LF MU Brno, 2003, roč. 76/2003, č. 4, s. 257-257. ISSN 1211-3395.
 719. DOUBEK, Jaroslav, Michael DOUBEK, Jan BOUDA a Roman VODIČKA. Onemocnění krve a krvetvorných tkání savců. Veterinární hematologie. Brno: Noviko a.s., 2003, s. 177-180.
 720. DOUBEK, Michael. Střípky z historie hematologie. Veterinární hematologie. 2003, s. 13.
 721. KREJČÍŘOVÁ, Lenka, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jaromír DOUBEK. The morphology changes in rats kidney after administration of Amphotericin B colloidal dispersion and conventional Amphotericin B deoxycholate. In Sborník abstrakt41.symposia české anatomické společnosti s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Reklamní agentura Hradec Králové, 2003. s. 33-33. ISBN 80-239-1412-X.
 722. DOUBEK, Jaroslav, Michael DOUBEK a Jan BOUDA. Transfuziologie a transplantace krvetvorných buněk ve veterinární medicíně. Veterinární hematologie. Brno: Noviko a.s., 2003, s. 317-327.
 723. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Využití Rituximabu v léčbě chronické lymfatické leukémie. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2003, roč. 16, č. 4, s. 178-183. ISSN 0862-495X.
 724. 2002

 725. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER a Drahomír HORKÝ. Bezpečné dlouhodobé podávání konvenčního Amfotericinu B u onkologicky nemocných. Časopis lékařů českých. Praha, 2002, roč. 141, č. 5, s. 156-159. ISSN 0008-7335.
 726. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Dagmar BURGETOVÁ a Iva BUCHTOVÁ. Cefoperazon plus sulbactam v léčbě febrilní neutropenie a infekcí u onkologických pacientů. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 3, s. 102-106. ISSN 0862-495X.
 727. DOUBEK, Michael a Jiří MAYER. Imatinib - nová perspektiva v hematologii. Trendy ve farmakoterapii. Příloha zdravotnických novin. Praha, 2002, č. 3, s. 18-21.
 728. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Drahomír HORKÝ, J. DOUBEK, Zdeněk RÁČIL a Jiří VORLÍČEK. Možnosti profylaxe mykotických infekcí u onkologicky nemocných s přihlédnutím k toxicitě antimykotických léků. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnosti JEP, 2002, roč. 48, č. 3, s. 248-254. ISSN 0042-773X.
 729. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, J. DOUBEK a Drahomír HORKÝ. Reduced Nephrotoxicity od Conventional Amphotericin B Therapy after Minimal Nephroprotective Measures: Animal Experiments and Clinical Study. The Journal of Infectious Diseases. Chicago - USA, 2002, roč. 186, č. 3, s. 379-388. ISSN 0022-1899.
 730. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, J. DOUBEK, Drahomír HORKÝ, Pavel SCHEER a M. ŠTĚPÁNEK. Reduced nephrotoxicity of conventional amphotericin B therapy after minimal nephroprotective measures: animal experiments and clinical study. The Journal of Infectious Diseases. Chicago: University of Chicago Press, 2002, roč. 186, č. 3, s. 379-386. ISSN 0022-1899.
 731. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Terapie akutní lymfoblastické leukémie dospělých kombinací sedmi chemoterapeutik v indukční léčbě, intenzivní konsolidaci s autologní transplantací kmenových buněk krvetvorby nebo bez ní a s následnou udržovací léčbou. Časopis lékařů českých. Praha, 2002, roč. 141, č. 4, s. 122-126. ISSN 0008-7335.
 732. 2001

 733. HÁJEK, R., Z. KOŘÍSTEK, J. VINKLÁROVÁ, E. JANOVSKÁ, M. KLABUSAY, M. DOUBEK, D. DVOŘÁKOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, L. DUŠEK, J. ADLER, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Aktivace autologního transplantátu hematopoietických kmenových buněk interleukinem 2. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 140, č. 14, s. 430-435. ISSN 0008-7335.
 734. FIŠEROVÁ, Anežka, Roman HÁJEK a Michael DOUBEK. Imunomagnetická separace myelomových buněk. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 2, s. 46-50. ISSN 0862-495X.
 735. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, V. HOFFOVÁ, J. ČERŇANSKÁ, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců -sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 47, Supplement, s. 15-28. ISSN 0042-773X.
 736. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, č. 47, s. 15-28. ISSN 0042-773X.
 737. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HÖKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací při léčbě mnohočetného myelomu - přehled moderních léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 738. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMIŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HOKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních buněk v terapii mnohočetného myelomu - přehled současných možností. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 739. 2000

 740. DOUBEK, Michael, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk ADAM. Akutní lymfatická leukemie dospělých. Interní medicína pro praxi. 2000, č. 9, s. 438-443. ISSN 1212-7299.
 741. KLABUSAY, Martin, Michael DOUBEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK a Andrea KŘIVANOVÁ. Detekce myelomových buněk v periferní krvi víceměrnou cytometrií: Montorování zbytkové nemoci. Časopis lékařů českých. Brno, 2000, roč. 139, č. 14, s. 432-436. ISSN 0008-7335.
 742. ADAM, Zdeněk a Michael DOUBEK. Chronické lymfatické leukémie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie s.r.o., 2000, roč. 2, č. 2, s. 165-179. ISSN 1212-4184.
 743. DOUBEK, Michael, Ondřej KALOUS a Andrea OBOŘILOVÁ. Kdo byl pan McBean a co následovalo po jeho smrti. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol. JEP, 2000, roč. 46, č. 10, s. 732-735. ISSN 0042-773X.
 744. BRYCHTOVÁ, Yvona, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Alena BULIKOVÁ a Markéta KRAHULOVÁ. Lymfocytóza z velkých granulárních lymfocytů: popis případu. Vnitřní lékařství. Brno: Česká spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 5, s. 301-304. ISSN 0042-773X.
 745. DOUBEK, Michael, Martin KLABUSAY a Milan NAVRÁTIL. Možnosti průtokové cytometrie v diagnostice postižení kostní dřeně u pac.s nehodgkinskými lymfomy. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2000, roč. 13, č. 1, s. 27-30. ISSN 0862-495X.
 746. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi. 2000, roč. 2, č. 7, s. 318-323. ISSN 1212-7299.
 747. 1999

 748. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk po nemyeloblativním režimu. Časopis lékařů českých. Praha, 1999, roč. 138, č. 20, s. 624-627. ISSN 008-7335.
 749. HÁJEK, Roman, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jana VINKLÁRKOVÁ, Jiří ADLER, Eva JANOVSKÁ, Eva KRAHULCOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Miroslav PENKA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Effect of 24-hours cultivation in the presence of interleukin-2 (IL-2) on bone marrow from patients with CML. In Bone Marrow Transpl. 1999;23,Suppl.1:79. 1999.
 750. MAYER, Jiří, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, Eva KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY a Michael DOUBEK. Indukční léčba nemocných s akutní myeloidní leukémií protokolem ICE. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 3, s. 101-106. ISSN 0862-495X.
 751. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Must we really fear toxicity of conventional amphotericine B in oncological patients? Support Care Cancer. ger: Springer-Verlag, 1999, roč. 1999, č. 7, s. 51-55. ISSN 0941-4355.
 752. DOUBEK, Michael a Miroslav TOMIŠKA. Pacient s Madelungovou nemocí na interním pracovišti. Vnitřní lékařství. 1999, roč. 45, č. 7, s. 414-417. ISSN 0042-773X.
 753. DOUBEK, Michael, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ADAM a Marie NIEDERMAYEROVÁ. "POEMS" syndrom: popis případu. Vnitřní lékařství. 1999, roč. 45, č. 2, s. 115-117. ISSN 0042-773.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2021 21:17