Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbota, Eva KOŽELUHOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra RISTIČ. Curriculum design and content in Czech pre-primary education: approaches and experiences of student teachers. European Early Childhood Education Research Journal. England: Taylor and Francis, 2024, roč. 32, č. 1, s. 7-21. ISSN 1350-293X. doi:10.1080/1350293X.2023.2234111.

  2023

  1. SYSLOVÁ, Zora. Diagnostická role jako výzva pro učitele v současném individualizovaném předškolním vzdělávání. In M. Miňová, M. Slováček. Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania: trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania. Slovensko: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2023. s. 48-53.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Diagnostická role jako výzva pro učitele v současném individualizovaném předškolním vzdělávání. In Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania. Trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania. 2023.
  3. HŘAVOVÁ, Aneta a Zora SYSLOVÁ. The development of preliteracy in the family of preschool children. Slavonic Pedagogical Studies Journal (PEGAS Journal). Slovakia: -, 2023, roč. 12, č. 2, s. 95-103. ISSN 1339-8660. doi:10.18355/PG.2023.12.2.3.
  4. NAJVAR, Petr a Zora SYSLOVÁ. Využití videozáznamů při profesní přípravě budoucích učitelů mateřských škol a prvního stupně základních škol. In Výlet do dobré praxe. Příprava budoucích učitelů na vlastní kůži. 2023.

  2022

  1. SYSLOVÁ, Zora. Integrované předškolní vzdělávání. In Vzdělávání budoucích pedagogů mateřských škol se zaměřením na pohybovou aktivitu. 2022.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Jak zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí v mateřské škole. In Vychovejme děti a podporujme rodiče. 2022.
  3. BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, Hana SPLAVCOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Metodická příručka Předškolní a prvostupňové vzdělávání. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. První. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 2022. 32 s.
  4. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Proměna výzkumu předškolního vzdělávání v posledních 20 letech. In 30. výroční konference ČAPV. 2022. ISBN 978-80-280-0090-5.
  5. NAJVAROVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Proměna výzkumu předškolního vzdělávání v posledních 20 letech. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. 2022.
  6. SYSLOVÁ, Zora a Hana SCHENKOVÁ. Školní vzdělávací program jako prostředek sdíleného porozumění vzdělávání dětí. Praha: Česká školní inspekce, 2022.
  7. SYSLOVÁ, Zora a Sandra BEJDÁKOVÁ. Učitelka mateřské školy jako aktivní spolutvůrce kvality předškolního vzdělávání. Praha: Česká školní inspekce, 2022.
  8. SYSLOVÁ, Zora a Irena BORKOVCOVÁ. Uvádění začínajících učitelů mateřských škol. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 131 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7676-223-7.
  9. SYSLOVÁ, Zora, Veronika NAJVAROVÁ, Eva NOVÁKOVÁ, Anna POSPÍCHALOVÁ a Kateřina VÁCLAVKOVÁ. Věkově heterogenní třídy v mateřské škole. Praha: Portál, 2022. 150 s. ISBN 978-80-262-1960-6.
  10. SYSLOVÁ, Zora a Pavla STARÁ. Výchovně-vzdělávací strategie v předškolním vzdělávání jako prostředek dosahování cílů. Praha: Česká školní inspekce, 2022. doi:.

  2021

  1. RODOVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Portfolio jako obraz profesního růstu studentek Učitelství pro mateřské školy. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021.
  2. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Portfolio jako obraz profesního růstu studentek Učitelství pro mateřské školy. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9.
  3. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 115 s. ISBN 978-80-210-7982-3.
  4. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. První. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 118 s. ISBN 978-80-210-7982-3.
  5. RODOVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Profesní identita studentek učitelství pro mateřské školy a její odraz v portfoliu. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 1, s. 35-69. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2021-1-35.
  6. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Přehledová studie výzkumů předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 71, č. 3, s. 483-504. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2021.978.
  7. LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora, Eva KOŽELUHOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra RISTIČ. Přístupy studentů pedagogických fakult k tvorbě školních a třídních vzdělávacích programů v mateřských školách. In Roman Švaříček a Hana Voňková. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. první. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu a Masarykova univerzita, 2021. s. 124-127. ISBN 978-80-7392-367-9.
  8. VYSTRČILOVÁ, Petra, Zora SYSLOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. The changes in students’ reflection on the educational process in time. In ETEN Conference. 2021.
  9. SYSLOVÁ, Zora, Eva NOVÁKOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Vliv věkového uspořádání tříd na edukaci v mateřských školách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 3, s. 109-130. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-3-5.

  2020

  1. SYSLOVÁ, Zora. Benefity předškolního vzdělávání. In Šance dětem. Praha: Sirius o.p.s., 2020. ISSN 1805-8876.
  2. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, roč. 70, č. 4, s. 533-552. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1725.
  3. KRÁSA, Jan, Zora SYSLOVÁ, Lucie ZATLOUKALOVÁ, Monika SLÁDKOVÁ, Karolína SALAVOVÁ a Michaela LEBEDOVÁ. Kvalitativní charakteristiky vývoje narativní paměti. 2020.
  4. HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, roč. 2, č. 1, s. 37-52. ISSN 2663-3353. doi:10.33496/multicolors0204.
  5. JANÍK, Tomáš, Tereza ČEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Tomáš GILL. Situace začínajících učitelů v mateřských a základních školách: zpráva z výzkumu mezi absolventy Pedagogické fakulty MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s.

  2019

  1. SYSLOVÁ, Zora. Co je klíčovou kvalitou mateřské školy a jak ji sledovat. In The Prague Education Festival PREF. 2019.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 2 s. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy, 5/2019. ISSN 1214-8679.
  3. SYSLOVÁ, Zora, Radmila BURKOVIČOVÁ, Jana KROPÁČKOVÁ, Kateřina ŠILHÁNOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7598-276-6.
  4. GRŮZOVÁ, Lucie, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019.
  5. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí studenti učitelství v začátcích svého studia? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
  6. SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělá. In PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.; doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Česká pedagogická společnost,, 2019. s. 99-106, 7 s.
  7. KROPÁČKOVÁ, Jana, Zora SYSLOVÁ a Martin ČAPEK ADAMEC. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 554 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0.
  8. SYSLOVÁ, Zora a Eva NOVÁKOVÁ. Oborové didaktiky v přípravě učitelů mateřských škol. In Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 2019.
  9. SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Organizační formy v mateřské škole podporující individualizované, skupinové a kooperační učení. In Jana Kropáčková, Zora Syslová a Martin Čapek Adamec. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. s. 46-55. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0.
  10. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9527-4.
  11. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole. První elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9527-4. doi:1558.
  12. SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Stanovení cílů jako základ projektování. In Jana Kropáčková, Zora Syslová a Martin Čapek Adamec. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. s. 35-45. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0.
  13. HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019. s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8.
  14. SYSLOVÁ, Zora. The Preschool Teacher as a Reflective Practitioner. První elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 105 s. ISBN 978-80-210-9556-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019.
  15. SYSLOVÁ, Zora. The Preschool Teacher as a Reflective Practitioner. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 105 s. ISBN 978-80-210-9556-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019.
  16. SYSLOVÁ, Zora. The relation between reflection and the quality of a preschool teacher’s education performance. International Journal of Child Care and Education Policy. Korea: Springer Open, 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-21. ISSN 1976-5681. doi:10.1186/s40723-019-0060-y.
  17. SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Třídní projekty v mateřské škole. První. Praha: Portál, 2019. 144 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-262-1480-9.
  18. KRÁSA, Jan, Zora SYSLOVÁ, Lucie ZATLOUKALOVÁ, Monika SLÁDKOVÁ, Karolína SALAVOVÁ a Michaela LEBEDOVÁ. Vývoj narativní kompetence v souvislostech. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu. 2019.

  2018

  1. RABUŠICOVÁ, Milada a Zora SYSLOVÁ. CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY : A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. 2018.
  2. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele. Praktická příručka k diagnostickému nástroji PREDICT. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018. 55 s. ISBN 978-80-7496-358-2.
  3. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Outcomes of Good Start project to School. In Supporting kindergarten-school transition GOOD START TO SCHOOL. 2018.
  4. SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. Práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. 125 s. Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-262-1324-6.
  5. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Monika ČERNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Podpora tvorby profesního portfolia v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9177-1.
  6. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Preschool and primary school teachers’ views on the transition between pre-primary and primary education. In Conditions of Early Childhood Education Today a Foundation for a Sustainable Future. 2018.
  7. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 48 s. ISBN 978-80-210-9059-0.
  8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Příručka pro rodiče. Průvodce hodnocením rozvoje dítěte a komunikace s mateřskou školou. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018. 31 s. ISBN 978-80-7496-359-9.
  9. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro mateřské školy. In Prostor pro primární a preprimární pedagogy. 2018.
  10. GRŮZOVÁ, Lucie, Zora SYSLOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy: předběžné výzkumné sdělení. In Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018.
  11. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Výstupy projektu Good Start to School. In Dítě v centru pozornosti. 2018.
  12. SYSLOVÁ, Zora a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Využití kooperativních činností při vzdělávání dětí předškolního věku. Acta Humanica. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 26-43. ISSN 1336-5126.

  2017

  1. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, roč. 9, č. 1, s. 349-356. ISSN 2377-2891. doi:10.18844/ijlt.v9i1.
  2. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělávání. In Konference ČPdS Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. 2017.
  3. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2017. 39 s. ISBN 978-80-7496-337-7.
  4. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika v práci učitele mateřské školy. In Dagmar Pilařová. Školní zralost a její diagnostika. První. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017. s. 93-136, 43 s. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-319-3.
  5. SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Projektování v mateřské škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 109 s. ISBN 978-80-210-8856-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8856-2017.
  6. SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Projektování v mateřské škole. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 109 s. ISBN 978-80-210-8856-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8856-2017.
  7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Příručka pro rodiče: Průvodce hodnocením rozvoje dítěte a komunikace s mateřskou školou. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2017. 35 s. ISBN 978-80-7496-338-4.
  8. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. První. Brno: Munipress, 2017. 253 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017.
  9. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 255 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9.
  10. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Masarykova univerzita, 2017. 253 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9.
  11. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 252 s. ISBN 978-80-210-8476-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017.
  12. SYSLOVÁ, Zora a Libuše PARMOVÁ. Zkušenosti absolventů oboru Učitelství pro mateřské školy aneb „Na co mě vysoká škola (ne)připravila“. Magister Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 7-28. ISSN 1805-7152.

  2016

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Česká republika: obecný přehled vzdělávacího systému, přechod mezi MŠ a ZŠ a s tím spojené problémy, standardní komunikace mezi MŠ a rodinou. In Z mateřinky do školy aneb Jak pomoci předškolákům lépe zvládnout nástup do první třídy. 2016.
  2. SYSLOVÁ, Zora a Nina ZIKLOVÁ. Developing Professional Skills in Pre-primary Teachers via Reflexion and Self-Reflection. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 16, č. 2, s. 108-119. ISSN 1213-7758.
  3. HAVRDOVÁ, Egle, Zora SYSLOVÁ, Judy HUTCHINGS, Elin WILLIAMS, Mojca WILLIAMS a Gwilym GRUFFUD. Good Practise Guide to Inclusive Pre-school Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales. První. Praha: Tomos a.s., 2016. 52 s. ISBN 978-80-905748-4-7.
  4. SYSLOVÁ, Zora a Šárka DOHNALOVÁ. Inclusion in Pre-school Education: Policy and Practice. In Good start: Supporting Social and Emotional Competences of Pre-School Children. 2016.
  5. SYSLOVÁ, Zora. Kvalita versus kvalifikace: Jaké by mělo být přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol? In Chytrý, V., Janovec, J. Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2016. s. 83-94. ISBN 978-80-7561-025-6.
  6. SYSLOVÁ, Zora. Kvalita versus kvalifikace v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. In Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání. 2016.
  7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Metodika pro rodiče. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2016. 35 s. ISBN 978-80-7496-297-4.
  8. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2016. 39 s. ISBN 978-80-7496-298-1.
  9. SYSLOVÁ, Zora. Otazníky nad přípravným vzděláváním učitelů mateřských škol. In Současné výzvy předškolního vzdělávání. 2016.
  10. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika dítěte v předškolním věku. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2016. 51 s. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-280-6.
  11. SYSLOVÁ, Zora, Filip KUCHAŘ, Hana SCHENKOVÁ, Miroslava STRAKATÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Proměna mateřské školy v učící se organizaci. První. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016. 127 s. ISBN 978-80-7552-113-2.
  12. PRŮCHA, Jan, Radmila BURKOVIČOVÁ, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. První. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 254 s. ISBN 978-80-7552-323-5.
  13. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Přechod dětí z preprimární do primární školy v pojetí učitelek a učitelů mateřských a základních škol. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  14. SYSLOVÁ, Zora, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Přechod dětí z preprimární do primární školy v pojetí učitelek a učitelů mateřských a základních škol. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  15. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Příprava výstupů projektu Good Start to School a jejich přínos do praxe. In Z mateřinky do školy aneb Jak pomoci předškolákům lépe zvládnout nástup do první třídy. 2016.
  16. SYSLOVÁ, Zora a Hana HORKÁ. Reflexe jako základ kontinuálního profesního učení na pedagogické fakultě. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2016. 2016.
  17. SYSLOVÁ, Zora a Hana HORKÁ. Reflexe pedagogických činností jako klíčový faktor profesního rozvoje. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 405-418. ISBN 978-80-7509-426-1.
  18. SYSLOVÁ, Zora a Hana HORKÁ. Reflexe pedagogických činností jako klíčový faktor profesního rozvoje. In 8. ročník Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2016. 2016. ISBN 978-80-7509-431-5.
  19. SYSLOVÁ, Zora. Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, 2016, roč. 66, č. 4, s. 440-454. ISSN 0031-3815.
  20. RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ a Zora SYSLOVÁ. Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru učitelství pro mateřské školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 16 s.
  21. SYSLOVÁ, Zora. Strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. In Jak správně rozvíjet předškolní dítě? 2016.

  2015

  1. SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech pre-school education. In the 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2015.
  2. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-8114-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015.
  3. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-8114-7.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Evaluace v mateřské škole. In Od začátečníka k mentorovi (podpůrné strategie vzdělávání učitelů ve Zlínském regionu). 2015.
  5. KREJČOVÁ, Věra, Jana KARGEROVÁ a Zora SYSLOVÁ. Individualizace v mateřské škole. První. Praha: Portál, 2015. 182 s. ISBN 978-80-262-0812-9.
  6. SYSLOVÁ, Zora. Jak připravit učitele jako reflektivního praktika? In Danielová, Lenka a Schmied, Josef. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 499-508. ISBN 978-80-7509-287-8.
  7. SYSLOVÁ, Zora. Jak připravit učitele jako reflektivního praktika? In 7. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.
  8. SYSLOVÁ, Zora. Jak učitelé mateřských škol vnímají edukační realitu. In Wiegerová Adriana. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. s. 37-48. Předškolní a primární výchova a vzdělávání 373.2/3. ISBN 978-80-7454-555-9.
  9. SYSLOVÁ, Zora, Vladimíra HORNÁČKOVÁ, Jaroslav KOCIÁN, Libuše PARMOVÁ, Hana POLÁKOVÁ, Danuše PROKŮPKOVÁ, Monika PUŠKINOVÁ, Hana SEDLÁČKOVÁ, Eva SVOBODOVÁ, Taťána ŠMOLDASOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 2., doplněné a aktualizované. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 341 s. 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-859-8.
  10. SYSLOVÁ, Zora. Moderní trendy ve výuce mateřských škol. In Mateřská škola v roce 2015. 2015.
  11. SYSLOVÁ, Zora. Na štíru s hodnocením. In Učitelské noviny. Praha: GNOSIS spol. s r.o., 2015. s. 12. ISSN 0139-5718.
  12. SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. In Univerzita lektorů na ICV MENDELU. 2015.
  13. SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Přehled aktivit projektu. In Učitel a jeho profesní rozvoj. 2015.
  14. SYSLOVÁ, Zora a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 79 s. ISBN 978-80-210-7882-6.
  15. SYSLOVÁ, Zora a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 s. ISBN 978-80-210-7885-7.
  16. SYSLOVÁ, Zora. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková videa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7885-7.
  17. SYSLOVÁ, Zora. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.
  18. SYSLOVÁ, Zora, Alexandra DOBROVOLNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Egle HAVRDOVÁ, Lucie CHALOUPKOVÁ, Dušan KOSTRUB, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Libuše PARMOVÁ. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.
  19. SYSLOVÁ, Zora. The Level of Reflection in the Professional Development of Pre-Primary Teachers. Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, roč. 2015, nr. 1, s. 73-84. ISSN 1897-6557.
  20. SYSLOVÁ, Zora. Tvorba školního vzdělávacího programu. In Mateřská škola v roce 2015. 2015.
  21. SYSLOVÁ, Zora. Učitel mateřské školy jako reflektivní praktik. 2015.
  22. SYSLOVÁ, Zora. Výběrové zaměření pozornosti učitelů mateřských škol,. In Nové výzvy pro předškolní pedagogiku. 2015.

  2014

  1. SYSLOVÁ, Zora a Jana MAJERČÍKOVÁ. Ako učiteľky materských škôl vnímajú svoju profesijnú zdatnosť pre spoluprácu s rodičmi. In Poláchová, Vašťatková, Jana, Kaněčková, Dvořáková, Eva. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Gevak, 2014. s. 47-58. ISBN 978-80-86768-90-8.
  2. SYSLOVÁ, Zora a Jana MAJERČÍKOVÁ. Jak učitelky mateřských škol vnímají svoji profesní zdatnost pro spolupráci s rodiči. In XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
  3. MAJERČÍKOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Jak učitelky mateřských škol vnímají svoji profesní zdatnost pro spolupráci s rodiči. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Jaké je české předškolní vzdělávání v porovnání s jinými zeměmi? Praha: Wolters Kluver, 2014. 2 s. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy 2/2014. ISSN 1214-8679.
  5. SYSLOVÁ, Zora a Vladimíra HORNÁČKOVÁ. Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2014, roč. 24, č. 4, s. 535-561. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-4-535.
  6. SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7542-9.
  7. SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7542-9.
  8. SYSLOVÁ, Zora. Podpora rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v české mateřské škole. In Miňová Monika, Syslová Zora. Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja. První. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2014. s. 28-38. ISBN 978-80-555-1152-8.
  9. MAJERČÍKOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči: situace v českých a slovenských mateřských školách. In Syslová Zora, Rodová Veronika. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 124-135. ISBN 978-80-210-7370-8.
  10. MAJERČÍKOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči v českých a slovenských mateřských školách. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 2014.
  11. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 2014.
  12. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 1 - 284. ISBN 978-80-210-7370-8.
  13. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 11.–12.11.2014. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7370-8.
  14. SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera. In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014. s. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1.
  15. HORKÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. In Zkušenost-reflexe-učení v pedagogické teorii a praxi. 2014.
  16. SYSLOVÁ, Zora a Monika MIŇOVÁ. Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2014. s. 1 - 291. ISBN 978-80-555-1152-8.
  17. HORKÁ, Hana, Lucie GRŮZOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Stimulace k cílené reflexi zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. Acorát. Brno: Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU, 2014, roč. 1/3, 1/2014, s. 3-9. ISSN 1803-0823.
  18. HORNÁČKOVÁ, Vladimíra, Zora SYSLOVÁ, Eva HERCÍKOVÁ a Eva HOLUBÁŘOVÁ. The Level of Reflective Skills of Nursery School Teachers. In Bekirogullari, Z; Minas, MY. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 112, International Conference on Education and Educational Psychology 2013 (ICEEPSY 2013). Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 853-860. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1242.
  19. SYSLOVÁ, Zora. Včasná péče u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v české mateřské škole. In Rovnosť a kvalita predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržiteľného rozvoja. 2014.
  20. SYSLOVÁ, Zora. Výzkumy v oblasti předškolního vzdělávání. In Dagmar Čábalová. Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí. První. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 24-30. ISBN 978-80-261-0494-0. doi:.
  21. SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluver, 2014. 213 s. 373.2/3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-354-8.
  22. SYSLOVÁ, Zora. Zkušenosti ze zavádění včasné péče do českých mateřských škol. Predškolská výchova, časopis pre rodičov, jasle a materské školy, pro teorii a praxi předškolní výchovy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014, LXVIII, máj, jún 2013/2014, s. 6-14. ISSN 0032-7220.

  2013

  1. SYSLOVÁ, Zora. Autoewaluacja w czeskich przedszkolach. Wychowanie w Przedszkolu. Waršava: Pedagogicznych EduPress, 2013, roč. 2013 713, Nr. 1, s. 28-31.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Early care. In Supporting social and emotional of pre-school children. 2013.
  3. SYSLOVÁ, Zora. Jak připravit vzdělávací nabídku s respektem k osobnosti dítěte. In Respektování dítěte. 2013.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Kvalita přípravného vzdělávání jako součást profesního rozvoje. Praha: Poradce ředitelky, 2013. 4 s. Roč. II, č. 9, Květen, 2013. ISSN 1804-9745.
  5. SYSLOVÁ, Zora a Jana KROPÁČKOVÁ. Profesionalizace povolání učitelek mateřských škol. In Rozvoj a vize předškolní pedagogiky. 2013.
  6. SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. první. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. 158 s. ISBN 978-80-247-4309-7.
  7. SYSLOVÁ, Zora. Professionalization of Pre-school Teachers. In Supporting Social and Emotional of Pre-school Children. 2013.
  8. SYSLOVÁ, Zora. Professionalization of Pre-school Teachers. In Supporting social and emotional of pre-school children. 2013.
  9. SYSLOVÁ, Zora. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. In Informatorium školy mateřské. 2013.
  10. SYSLOVÁ, Zora. Realizace autoevaluace v mateřských školách. Praha: Verlag Dashöfer, 2013. 12 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace. ISSN 1802-4130.
  11. SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání aneb potřebnost Konkretizovaných očekávaných výstupů. Praha: dr. Raabe s.r.o., 2013. 26 s. Poradce ředitelky – Management školy, duben 2013. ISSN 1804-5901.
  12. SYSLOVÁ, Zora. Včasná intervence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, 2013, roč. 2/2013, druhý, s. 65-72. ISSN 2353-7140.
  13. SYSLOVÁ, Zora. Včasná péče. In Supporting social and emotional of pre-school children. 2013.

  2012

  1. SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání. první. Praha: Portál, 2012. 213 s. ISBN 978-80-262-0183-0.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy jako prostředek zavádění změn. Praha: Forum, 2012. 15 s. Poradce ředitelky, roč. II., č. 2, říjen 2012. ISSN 1804-9745.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie, Zora SYSLOVÁ a Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Dějiny předškolní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 79 s. ISBN 978-80-210-5981-8.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce mateřské školy s rodinou. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901.
  5. SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou - 1. díl. Praha: Dr. J. Raabe s.r.o., 2012. 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy, 2/2012. ISSN 1803-6694.
  6. SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou. 2. díl. Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o., 2012. 4 s. Zpravodaj pro mateřské školy, 4/2012. ISSN 1803-6694.
  7. SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení pokroků dítěte jako východisko individualizace předškolního vzdělávání. In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 202-210. ISBN 978-80-210-5876-7.
  8. SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. první. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. 152 s. ISBN 978-80-7357-884-8.
  9. SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení výsledků vzdělávání a plánování osobnostního rozvoje dítěte. In Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. 2012.
  10. SYSLOVÁ, Zora. Jak a proč vznikly standardy předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Speciál pro MŠ, příloha Řízení školy, 1/2012. ISSN 1214-8679.
  11. SYSLOVÁ, Zora. Jak nauczyciel w czeskim przedskolu okazuje szacunek dla dziecka? In Evropská konference OMEP 2012. 2012.
  12. SYSLOVÁ, Zora. Jak posílit profesní dovednosti učitelů a jejich zodpovědnost za výsledky vzdělávání. In Vašťatková Polachová Jana a kol. Autoevaluace v praxi českých škol. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 111-135. Cesta ke kvalitě. Autoevaluace školy. ISBN 978-80-87652-46-6.
  13. SYSLOVÁ, Zora, Vladimíra HORNÁČKOVÁ, Jaroslav KOCIÁN, Jan MIKÁČ, Libuše PARMOVÁ, Hana POLÁKOVÁ, Danuše PROKŮPKOVÁ, Hana SEDLÁČKOVÁ, Eva SVOBODOVÁ, Táňa ŠMOLDASOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 344 s. 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzděláván. ISBN 978-80-7357-976-0.
  14. SYSLOVÁ, Zora. Kompetence učitele mateřské školy. In Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ. 2012.
  15. SYSLOVÁ, Zora. Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 194 - 201. ISBN 978-80-7290-620-8.
  16. SYSLOVÁ, Zora. Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech. In Monika Miňová (ed.). Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. první. Prešov: Prešovská univerzita, 2012. s. 240-248. ISBN 978-80-555-0703-3.
  17. SYSLOVÁ, Zora. Ověřování evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele v mateřské škole. In Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  18. SYSLOVÁ, Zora. Podpora profesního rozvoje učitele mateřské školy. Praha: Forum, 2012. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. II., č. 3,. ISSN 1804-9745.
  19. SYSLOVÁ, Zora. Podpora rozvoje zdravých životních návyků. In Bezpečnost a ochrana zdraví dětí. 2012.
  20. SYSLOVÁ, Zora. Práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 9 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 11. aktualizace. ISSN 1802-4130.
  21. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, neuveden, 22(4), s. 490–515, 25 s. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-4-490.
  22. SYSLOVÁ, Zora. Příprava pedagogických pracovníků a podmínky podpory rovnosti ve vzdělávání v oboru Učitelství pro mateřská školy. In Rovnost a kvalita ve vzdělávání. 2012.
  23. SYSLOVÁ, Zora. Respecting Children at Czech Kindergartens. In Respect for a child. 2012.
  24. SYSLOVÁ, Zora. RVP PV a jeho realizace v MŠ – předškolní vzdělávání v uplynulých 10 letech. In Mateřská škola v kontextu kurikulárních změn. 2012.
  25. SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj. Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012. 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901.
  26. SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – I. Část. Praha: Dr. Josef Raabe, 2012. 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy květen/2012. ISSN 1803-6694.
  27. SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – II. Část. Praha: Dr. Josef Raabe, 2012. 3 s. Zpravodaj pro mateřské školy, červen/2012. ISSN 1803-6694.
  28. SYSLOVÁ, Zora. Standardy a jejich pojetí v současném předškolním vzdělávání. In Málotřídky společně - „Vzdělávací tržiště málotřídních škol“. 2012.
  29. SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání. Praha: Forum s.r.o., 2012. 5 s. Poradce ředitelky mateřské školy, ročník I, č. 5. ISSN 1804-9745.
  30. SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání – potřeba, nutnost, zbytečnost. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. 12 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace. ISSN 1802-4130.
  31. SYSLOVÁ, Zora. Strategy supporting the learning process of pre-school children. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. s. 471-478. ISBN 978-83-7271-756-6.
  32. SYSLOVÁ, Zora. Včasná péče v České republice. In Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ. 2012.
  33. SYSLOVÁ, Zora. Vztah mezi kompetencemi, gramotnostmi a standardy v předškolním vzdělávání. In Gramotnost ve škole. 2012.

  2011

  1. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000. In Bendl, S., Zvírotský, M. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference Čeké pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze. první. Brno: Tribun EU, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-263-0046-5.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Aspekty vztahu ředitelky mateřské školy a rodičů. Praha: Forum, s.r.o., 2011. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. I, č. 2. ISSN 1804-9745.
  3. SYSLOVÁ, Zora a Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ. Autoevaluace mateřské školy z pohledu předškolních pedagogů. In Učiteľovo myslenie a uvažovanie. 2011.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 1. část. Východiska hospitací. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 9/2011. ISSN 1803-6694.
  5. SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 2. část. Plánování hospitací. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 10/2011. ISSN 1803-6694.
  6. SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 3. část. Realizace hospitací. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 11/2011. ISSN 1803-6694.
  7. SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy jako nástroj vedení lidí a podpory jejich profesního rozvoje. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, červen 2011. ISSN 1804-5901.
  8. SYSLOVÁ, Zora. Individualizace předškolního vzdělávání. In Inovace ve výuce. 2011.
  9. SYSLOVÁ, Zora. Jak může předškolní pedagog ovlivnit hru dítěte. In Podhájecká M., Miňová, M. Hra v predprimárnej edukácii. Zborník z vedecko-odbornejj konferencie s medzinárodnou účastku. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. s. 387-397, 10 s. ISBN 978-80-555-0467-4.
  10. SYSLOVÁ, Zora. Jsou potřebné standardy předškolního vzdělávání? In Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. 2011.
  11. SYSLOVÁ, Zora. Podpora učení dítěte ze strany učitele mateřské školy. In Naukowej Funkcja poznawcza w edukacji dziecka - teoria i praktyka. 2011.
  12. SYSLOVÁ, Zora. Postavení standardů v koncepčním rámci předškolního vzdělávání. In Kroufek, R., Šlégr, J. Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. první. Ústí nad Labem: Ing. Tomáš Mikulenka, 2011. s. 48 - 56. ISBN 978-80-904927-1-4.
  13. SYSLOVÁ, Zora. Program podpory zdraví v mateřských školách. Praha: Forum, 2011. 10 s. ISSN 1804-9745.
  14. SYSLOVÁ, Zora a Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ. Předškolní pedagogové a autoevaluace mateřské školy. In Wiergerová, A., Vávrová S. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárném a preprimárnej pedagogiky PdF UK, Bratislava, 2011. s. 145-153. ISBN 978-80-89443-10-9.
  15. SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Reflexe předškolního vzdělávání prostřednictvím pedagogického výzkumu. In Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace. 2011.
  16. SYSLOVÁ, Zora. Role učitele mateřské školy ve hře dítěte. In Hra v predprimárnej edukácii. 2011.
  17. SYSLOVÁ, Zora. RVP PV a jeho realizace v MŠ – předškolní vzdělávání v uplynulých 10 letech. In Mateřská škola v kontextu kurikulárních změn. 2011.
  18. SYSLOVÁ, Zora. Self-evaluation tools for kindergartens participating in the health-promoting schools programme. In Řehulka Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 73 - 78. ISBN 978-80-210-5524-7.
  19. SYSLOVÁ, Zora. Spolupráce s rodinou jako akt podpory rozvoje dítěte. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011. ISSN 1214-8679.
  20. SYSLOVÁ, Zora. Vlastní hodnocení jako nástroj pro zvyšování kvality mateřské školy. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011.
  21. SYSLOVÁ, Zora. Vlastní hodnocení mateřské školy jako východisko zkvalitňování vzdělávání. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o, 2011. 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, duben 2011. ISSN 1804-5901.
  22. SYSLOVÁ, Zora. Vlastní hodnocení v mateřské škole. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o, 2011. 4 s. Zpravodaj pro mateřské školy. ISSN 1803-6694.
  23. SYSLOVÁ, Zora. Využití vlastního hodnocení pro sledování kvality a rozvoje mateřské školy. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 378-382. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-77.
  24. SYSLOVÁ, Zora, Lenka BĚHOUNKOVÁ a Egle HAVRDOVÁ. Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte. 1. vyd. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2011. 147 s. ISBN 978-80-260-0641-1.

  2010

  1. SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení průběhu vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení školy. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII, 2/2010, s. 9-12. ISSN 1214-8679.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Hospitační činnost ředitelky mateřské školy. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII., 8/2010, s. 12 - 16. ISSN 1214-8679.
  3. SYSLOVÁ, Zora. Inovace školního vzdělávacího programu. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII., 10/2010, s. 7 - 11. ISSN 1214-8679.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Mateřské školy podporující zdraví mění tradici. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 134., 4/2010, s. 24 - 31. ISSN 0323-0449.
  5. SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy. In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. První. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010. s. 248 - 256. ISBN 978-80-7368-771-7.
  6. SYSLOVÁ, Zora. Sebereflexe v práci učitelky mateřské školy. In Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. 2010.
  7. SYSLOVÁ, Zora. The health supporting in the Frame Educational Program for pre-primary education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experience. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 7 s. ISBN 978-80-210-5398-4.
  8. SYSLOVÁ, Zora. Tvorba nástrojů pro vlastní hodnocení mateřských škol v síti Programu škol podporujících zdraví. In Škola a zdraví 21. 2010.
  9. HORKÁ, Hana, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Učitelství pro mateřské školy. In Spilková, V; Hejlová, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: PdF UK, 2010. s. 131-139. ISBN 978-80-7290-486-0.
  10. SYSLOVÁ, Zora. Vývoj a proměna mateřské školy. Praha: Verlag Dashöfer, 2010. 10 s. ŠVP a evaluace v MŠ. 7. aktualizace. ISSN 1802-4130.

  2009

  1. SYSLOVÁ, Zora. Návaznost předškolního a základního vzdělávání. Praha: Verlag Dashöfer, 2009. 9 s. ŠVP a evaluace v MŠ. 4. aktualizace. ISSN 1802-4130.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Problémové oblasti řízení mateřské školy. In Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové: GAUDEAMUS UHK, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7041-647-1.
  3. SYSLOVÁ, Zora. Self-evaluation of kindergartens in the net of the health supporting schools programme. In Škola a zdraví pro 21. století. Brno: MU, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Tvorba školního vzdělávacího programu. In O krok napřed. 2009.
  5. SYSLOVÁ, Zora. Vlastní hodnocení v mateřské škole. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2009, VI, 12/2009, s. 6-9. ISSN 1214-8679.
  6. SYSLOVÁ, Zora. Vlastní hodnocení v mateřské škole, 2. část. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2009, VI, 12/2009, s. 6 - 9. ISSN 1214-8679.
  7. SYSLOVÁ, Zora. Výrazná pedagogická osobnost roku. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, 2009.

  2008

  1. SYSLOVÁ, Zora. Hospitace v mateřské škole. Praha: Verlag Dashöfer, 2008. 14 s. ŠVP a evaluace v MŠ. 3. aktualizace. ISSN 1802-4130.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Jak ovlivňuje připravené prostředí školy rozvoj klíčových kompetencí. In Sborník ze VI. Otevřené konference SKAV. Praha: SKAV, 2008. 16 s.
  3. HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ, Zora SYSLOVÁ, Jana HAVLOVÁ, Iva LACINOVÁ, Nina PETRASOVÁ a Ludmila ŠPRACHTOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7367-487-8.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky. Praha: Verlag Dashöfer, 2008. 9 s. ŠVP a evaluace v MŠ. 3. aktualizace. ISSN 1802-4130.
  5. SYSLOVÁ, Zora. Současnost a budoucnost českého předškolního vzdělávání v evropském kontextu. In Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti. Zborník z európskej konferencie. Bratislava: OMEP, 2008. 12 s. ISBN 978-80-89055-82-1.

  2007

  1. SYSLOVÁ, Zora. Česká materská škola na počiatku 21. storočia. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2007. 104 s. ISBN 978-80-8052-284-1.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Evaluace v mateřské škole. In Idea a realita vysokoškolského vzdělání na pedagogické fakultě. Praha: Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7290-326-9.
  3. SYSLOVÁ, Zora. Evaluace v mateřské škole. In Doktorandská konference Pedf UK. Praha: LASTECH, 2007. s. 107-112. ISBN 80-903665-9-7.
  4. SYSLOVÁ, Zora. Rozwój edukaci przedszkolnej w Republice Czeskiej. Wychowanie w Przedszkolu. Varšava, 2007, roč. LX, č. 11/2007, s. 14-18. ISSN 0137-8082.

  2006

  1. SYSLOVÁ, Zora. Evaluace v mateřské škole s využitím nástrojů projektu podpory zdraví v MŠ. Praha: RAABE, 2006. 32 s. ISBN 80-86307-13-1.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Řízení mateřské školy v projektu podpory zdraví v MŠ. Praha: RAABE, 2006. 36 s. ISBN 80-86307-13-1.

  2003

  1. SYSLOVÁ, Zora a Hana SEDLÁČKOVÁ. Jak promítnout kompetence do činností dětí pomůže kostka. Učitelské listy. Praha, 2003, roč. 11, č.3, 1 s. ISSN 0139-5718.

  2002

  1. SYSLOVÁ, Zora a Eliška VENCÁLKOVÁ. Realizace kurikula podpory zdraví v mateřských školách v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. In Rozvoj školství JMK a vzdělávání učitelů. Brno: Pedagogické centrum, 2002. 2 s. ISBN 80-238-8790-4.
  2. SYSLOVÁ, Zora. Změna pohledu na dítě. In Retrospektiva a perspektiva předškolního vzdělávání a příprava předškolních pedagogů. Praha: APV, 2002. 4 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 12:25