Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VÍTOVEC, Jiří, Peter KOLLÁR a Karel LÁBR. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2023, 136 s. Farmakoterapie pro klinickou praxi. ISBN 978-80-271-3220-1.
  2. ZIKMUND GALKOVÁ, Lujza, Jiří HLÁSENSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr NĚMEC, Jiří VÍTOVEC a Jan KREJČÍ. Vývoj syndromu spánkové apnoe u pacienta se srdečním selháním před ortotopickou transplantací srdce a po ní. Cor et Vasa. PRAGUE 2: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2023, roč. 65, č. 4, s. 698-704. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2023.015.

  2022

  1. MÁLEK, Filip, Miloš TÁBORSKÝ, Ivan MÁLEK, Tomáš PALEČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR, Vojtěch MELENOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Aleš LINHART, Radek PUDIL, Petr OŠŤÁDAL, Jiří VESELÝ, Jana KUBÁTOVÁ a Jana UNAR VINKLEROVÁ. Multicentrická, observační, prospektivní studie zaměřená na úroveň diagnostiky a léčby chronického srdečního selhání v České republice – MOST HF. Zdůvodnění a uspořádání studie. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 6, s. 585-587. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.118.
  2. MALEK, Filip, Jiri VESELY, Radek PUDIL, Jindřich ŠPINAR, Ivan MALEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr OSTADAL, Jan BELOHLAVEK, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ a Jaromir HRADEC. Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání z roku 2021. cor et Vasa. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2022, roč. 64, č. 2, s. 121-162. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2022.006.

  2021

  1. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Blokátory AT1 receptoru pro angiotenzin II (sartany) v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze - Současné klinické trendy XIX. Vydání 1. Praha: Triton, 2021, s. 117-121. ISBN 978-80-7553-882-6.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. EMPEROR reduced - empagliflozin u nemocných se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 1, s. 43-47. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.006.
  3. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakologická léčba srdečního selhání. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart, Robert Hatala, Eva Gonçalvesová, Peter Hlivák. Kardiologie. Svazek I-V. Praha: Česká kardiologická společnost, 2021, s. 693-712. svazek IV. ISBN 978-80-271-1439-9.
  4. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Moderní trendy ve farmakologické léčbě srdečního selhání. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, 2021, roč. 35, č. 2, s. 54-59. ISSN 1212-7973. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/far.2021.009.
  5. MÁLEK, Filip, Ivan MÁLEK, Miloš TÁBORSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Tomáš PALEČEK, Jiří VESELÝ, Vojtěch MELENOVSKÝ, Radek PUDIL, Petr OŠŤÁDAL a Aleš LINHART. Praktické aspekty zakládání ambulancí srdečního selhání. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2021, roč. 63, č. 5, s. 619-625. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.106.
  6. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Propedeutika kardiovaskulárních onemocnění. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart, Robert Hatala, Eva Gonçalvesová, Peter Hlivák. Kardiologie. Svazek I-V. Praha: Česká kardiologická společnost, 2021, s. 73-84. svazek II. ISBN 978-80-271-1439-9.
  7. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Renální denervace u rezistentní hypertenze 2021. In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze - Současné klinické trendy XIX. Vydání 1. Praha: Triton, 2021, s. 157-161. ISBN 978-80-7553-882-6.
  8. VÍTOVEC, Jiří. Rozhodovací algoritmy současné klinické kardiologie. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart, Robert Hatala, Eva Gonçalvesová, Peter Hlivák. Kardiologie. Svazek I-V. Praha: Česká kardiologická společnost, 2021, s. 47-55. svazek 1. ISBN 978-80-271-1439-9.
  9. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Studie SOLOIST-WHF. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2021, roč. 31, č. 2, s. 148-150. ISSN 0862-8947.
  10. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Studie VERTIS‑CV. Remedia. Praha: Medical Tribune CZ, s.r.o., 2021, roč. 31, č. 2, s. 154-155. ISSN 0862-8947.
  11. TABORSKY, Milos, Tomas SKALA, Marie LAZAROVA, Renata AIGLOVA, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Josef KAUTZNER, Vojtech MELENOVSKY, Filip MALEK, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Marek VICHA a Ales LINHART. Trends in the treatment and survival of heart failure patients: a nationwide population-based study in the Czech Republic. ESC Heart Failure. San Francisco: Wiley Periodicals, 2021, roč. 8, č. 5, s. 3800-3808. ISSN 2055-5822. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ehf2.13559.
  12. ŠPINAR, Jindřich, Filip MÁLEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Miloš TÁBORSKÝ a Aleš LINHART. Úprava guidelines ACC pro léčbu srdečního selhání v roce 2021. COR ET VASA. PRAGUE: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2021, roč. 63, č. 2, s. 264-270. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2021.033.
  13. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vericiguat u nemocných se srdečním selháním a sníženou ejekčí frakcí - studie VICTORIA. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 3, s. 180-182. ISSN 0042-773X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/vnl.2021.041.

  2020

  1. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Antiagregační léčba u diabetiků s kardiovaskulárním onemocněním - studie THEMIS. Farmakoterapie. 2020, roč. 16, č. 5, s. 26-30.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Dapagliflozin a srdeční selhání. Cor et Vasa. Prague: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2020, roč. 62, č. 6, s. 618-623. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.103.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární mortalita z pohledu aktuálních doporučení a recentních studií. Profi medicína. 2020, roč. 5, 9-10, s. 19-21.
  4. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. EMPEROR reduced - empagilflozin u nemocných se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. KARIM. 2020, roč. 22, č. 3, s. 118-1222, 4 s.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. EMPEROR-reduced - empagilflozin u nemocných se srdečním selháním a nízkou ejekční frakcí. Hypertenze a kardiovaskulární prevence. TARGET-MD s.r, 2020, roč. 9, č. 2, s. 62-66. ISSN 1805-4129.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakologická léčba chronického srdečního selhání. Postgraduální medicína. 2020, roč. 22, č. 3, s. 220-227.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakologická léčba chronického srdečního selhání. Postgraduální medicína. 2020, roč. 22, č. 3, s. 188-196.
  8. JARKOVSKÝ, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Benoit TYL, Francoise FOUGEROUSSE, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKY, Roman MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Marián FELŠŐCI, Jiri KETTNER, Petr OSTADAL, Jan VACLAVIK, Ladislav DUŠEK, Petr LOKAJ, Alexandre MEBAZAA, Alain Cohen SOLAL a Jiří PAŘENICA. Heart rate as an independent predictor of long term mortality of acute heart failure patients in sinus rhythm according to their ejection fraction: data from the AHEAD registry. European Journal of Internal Medicine. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2020, roč. 78, AUG 2020, s. 88-94. ISSN 0953-6205. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2020.04.022.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Karel LÁBR, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. HOT lines na sjezdu ČKS. Cor et Vasa. Praha: CZECH SOC CARDIOLOGY & CZECH SOC CARDIOVASCULAR SURGERY, 2020, roč. 62, č. 5, s. 535-539. ISSN 0010-8650.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Inhibitory SGLT2 - glifloziny v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Remedia. 2020, roč. 30, č. 2, s. 119-124, 5 s.
  11. TÁBORSKÝ, Miloš, Aleš LINHART, Jan PYSZKO, Jindřich ŠPINAR, Filip MÁLEK, Michal VRABLIK, Marie LAZAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan BĚLOHLÁVEK. Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 při srdečním selhání: více než jen kontrola glykemie. Odborné stanovisko Asociace srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti - souhrn dokumentu připravený ČKS. Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 62, č. 5, s. 521-526. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.090.
  12. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Léčba srdečního selhání. In Vítovec, Špinar, Špinarová, Ludka. Léčba kardiovaskulárních onemocnění. 2.aktualizované. Praha: Grada Publishing, 2020, s. 13-50. ISBN 978-80-271-2931-7.
  13. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Novinky v léčbě srdečního selhání. Acta Medicinae. 2020, roč. 14, č. 3, s. 19-24, 5 s.
  14. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Perorální antidiabetika a srdeční selhání. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2020, roč. 9, 1-2, s. 107-113. ISSN 1805-398X.
  15. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. SGLT2 a ovlivnění krevního tlaku. Arteriální hypertenze-současné klinické tendy. 2020, 1-2, s. 23-34, 11 s.
  16. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. SGLT2 inhibitory - glifloziny a kardiovaskulární a renální výsledky u diabetiků 2. typu. Hypertenze a kardiovaskulární prevence. Praha: TARGET-MD s.r.o, 2020, roč. 9, č. 1, s. 40-43. ISSN 1805-4129.
  17. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Studie COLCOT. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2020, roč. 30, č. 2, s. 127-128. ISSN 0862-8947.

  2019

  1. VÍTOVEC, Jiří. Antikoagulancia v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie. 2019.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Antikoagulancia v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie. 2019, roč. 15, č. 4, s. 456-563, 7 s.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Antikoagulancia v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie. 2019, roč. 15, č. 4, s. 456-563, 7 s.
  4. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. CANVAS – Canagliflozin a kardiovaskulární a renální vliv u diabetes mellitus 2. Typu. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2019, roč. 21, č. 1, s. 15 - 18. ISSN 1212-4540.
  5. VÍTOVEC, Jiří. Clinical practice update on heart failure 2019: Pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Czech version). Cor et Vasa. 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33678/cor.2019.068.
  6. VÍTOVEC, Jiří. Diabetes mellitus a chronické srdeční selhání. Vnitrni lekarstvi. 2019.
  7. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Duální inhibice AT1 receptoru pro angiotenzin II a neprilysinu aneb sacubitril-valsartan. Interni Medicina pro Praxi. SOLEN s.r.o., 2019, roč. 21, č. 2, s. 118 - 124. ISSN 1212-7299. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.36290/int.2019.044.
  8. MIKULÍK, Robert, Lucie VONDRÁČKOVÁ, Hana POKORNÁ, Veronika SVOBODOVÁ, Andreea Madalina GRECU, Jiří VÍTOVEC, Jiří NEUMANN a Ondřej SUCHÝ. Feasibility and efficacy of an educational programme to increase awareness of stroke and heart attack in children. Health Education Journal. London: SAGE Publication, 2019, roč. 78, č. 7, s. 812-823. ISSN 0017-8969. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0017896919849080.
  9. MIKLÍKOVÁ, Marie, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKY, Lenka ŠPINAROVÁ, Kamil ZEMAN, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Marián FELŠŐCI, Jiri KETTNER, Petr OSTADAL, Cestmir CIHALIK, Jiří ŠPÁC, Hikmet AL-HITI, Marian FEDORCO, Richard FOJT, Andreas KRUGER, Josef MALEK, Tereza MIKUSOVA, Zdenek MONHART, Stanislava BOHACOVA, Lidka POHLUDKOVA, Filip ROHAC, Jan VACLAVIK, Dagmar VONDRAKOVA, Klaudia VYSKOCILOVA, Miroslav BAMBUCH, Gabriela DOSTALOVA, Stepan HAVRANEK, Ivana SVOBODOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jindřich ŠPINAR, Roman MIKLIK a Jiří PAŘENICA. Hyperuricemia treatment in acute heart failure patients does not improve their long-term prognosis: A propensity score matched analysis from the AHEAD registry. Clinical Cardiology. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2019, roč. 42, č. 8, s. 720-727. ISSN 0160-9289. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/clc.23197.
  10. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Indapamid není jenom diuretikum. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2019, roč. 21, č. 4, s. 209-212. ISSN 1212-4540.
  11. VÍTOVEC, Jiří. Indapamid není jenom diuretikum. Kardiologická revue. 2019.
  12. VÍTOVEC, Jiří. Kardiovaskulární působení rekreačních drog (Kokain, marihuana, metamfetamin). Kardiologická revue. 2019.
  13. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Léčba akutní srdečního selhání a novinky. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2019, roč. 8, 2-3, s. 22-26. ISSN 1805-398X.
  14. VÍTOVEC, Jiří. Léčba akutní srdečního selhání a novinky. Acta medicinae. 2019.
  15. VÍTOVEC, Jiří. Nitrendipin – moderní blokátor vápníkových kanálů. Kardiologická revue. 2019.
  16. VÍTOVEC, Jiří. Novinky ve farmakologické léčbě srdečního selhání. Vnitrni lekarstvi. 2019.
  17. VÍTOVEC, Jiří. PCSK9 a studie ODYSSEY. Intervenční a aktuní kardiologie. 2019.
  18. VÍTOVEC, Jiří. Position statement ESC k perorálním antidiabetikům a srdečnímu selhání. Acta medicinae. 2019.
  19. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Position statement ESC k perorálním antidiabetikům a srdečnímu selhání. Acta Medicinae. 2019, roč. 15, č. 2, s. 12-15.
  20. VÍTOVEC, Jiří. Propafenon. Kardiologická revue. 2019.
  21. VÍTOVEC, Jiří. Studie DECLARE potvrdila příznivý efekt dapagliflozinu. Kardiologická revue. 2019.
  22. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie DECLARE potvrdila příznivý efekt dapagliflozinu. Kardiologická revue. 2019, roč. 21, č. 1, s. 7-14.
  23. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Studie MARINER. Remedia. Remedia s.r.o., 2019, roč. 29, č. 2, s. 147-148. ISSN 0862-8947.
  24. VÍTOVEC, Jiří. Studie MARINER. Remedia. 2019.

  2018

  1. VÍTOVEC, Jiří. Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická revue. 2018.
  2. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 20, č. 2, s. 118-122. ISSN 2336-288X.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Diabetes mellitus a srdeční selhání: úloha inhibitorů SGLT2. Atheroreview. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2018, roč. 3, č. 1, s. 12-17. ISSN 2464-6555.
  4. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Duální inhibice AT1 receptoru pro angiotenzin II a neprilysinu nebo inhibice angiotenzin konvertujícího enzymu? Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 47-53. ISSN 1212-4540.
  5. VÍTOVEC, Jiří. Evropský kardiologický kongres 2018. Kardiologická revue. 2018.
  6. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Heart failure and inhibition of renin-angiotensin-aldosterone system. Cor et Vasa. Amsterdam: Elsevier Science INC, 2018, roč. 60, č. 3, s. "E263"-"E273", 11 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2018.02.003.
  7. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Chronické srdeční selhání a paliativní péče. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 20, č. 1, s. 29-32. ISSN 1212-4540.
  8. PAVLUŠOVÁ, Marie, Roman MIKLÍK, Radim SPACEK, Klára BENEŠOVÁ, Karel ZEMAN, Alain COHEN-SOLAL, Alexandre MEBAZAA, Simona LITTNEROVÁ, Marián FELŠŐCI, Lidka POHLUDKOVA, Ladislav DUŠEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR, Jiří JARKOVSKÝ a Jiří PAŘENICA. Increased dose of diuretics correlates with severity of heart failure and renal dysfunction and does not lead to reduction of mortality and rehospitalizations due to acute decompensation of heart failure; data from AHEAD registry. cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 60, č. 3, s. "E215"-"E223", 9 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2017.09.007.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Monika ŠPINAROVÁ, Karel LÁBR, Ondřej LUDKA a Jiří PAŘENICA. Kam snižovat krevní tlak u srdečního selhání? In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XVI. Praha: Triton, 2018, s. 173-184. ISBN 978-80-7553-529-0.
  10. VÍTOVEC, Jiří. Kam snižovat krevní tlak u srdečního selhání? 2018.
  11. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární účinky marihuany a kokainu. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2018, roč. 28, č. 2, s. 163-165. ISSN 0862-8947.
  12. VÍTOVEC, Jiří. Kardiovaskulární účinky marihuany a kokainu. Remedia. 2018.
  13. VÍTOVEC, Jiří. Klinická kardiologie (3. vyd.): Jan Vojácek, Jirí Kettner, Jaroslav Dušek a kolektiv Praha: Maxdorf 2018. Kardiologická revue. 2018.
  14. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ a Ondřej LUDKA. Léčba kardiovaskulárních onemocnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018, 188 s. ISBN 978-80-271-0624-0.
  15. VÍTOVEC, Jiří. Léčba kardiovaskulárních onemocnění. 2018.
  16. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Nahradí ARNI inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu? Remedia. Praha: Medical Tribune, 2018, roč. 28, č. 2, s. 144-148. ISSN 0862-8947.
  17. VÍTOVEC, Jiří. Nahradí ARNI inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu? Remedia. 2018.
  18. VÍTOVEC, Jiří. Nové léky u akutního srdečního selhání aneb Další zklamání. Remedia. 2018.
  19. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Nové léky u akutního srdečního selhání aneb Další zklamání. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2018, roč. 28, č. 2, s. 119-122. ISSN 0862-8947.
  20. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2018, roč. 14, č. 1, s. 60-67. ISSN 1801-1209.
  21. VÍTOVEC, Jiří. Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018. Farmakoterapie. 2018.
  22. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Nový duální inhibitor AT1 receptorů a vazopeptidáz (LCZ 696) a studie PARADIGM HF. Intervenční a akutní kardiologie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 17, č. 1, s. 36-38. ISSN 1213-807X.
  23. VÍTOVEC, Jiří. Nový duální inhibitor AT1 receptoru a vazopeptidáz (LCZ 696) a studie PARADIGM HF. Intervenční a aktuní kardiologie. 2018.
  24. VÍTOVEC, Jiří. Patofyziologie, příčiny a epidemiologie chronického srdečního selhání. Vnitrni lekarstvi. 2018.
  25. VÍTOVEC, Jiří. Perindopril a léčba kardiovaskulárních onemocnění aneb 25 let úspěšného působení perindoprilu v kardiologii. Kardiologická revue. 2018.
  26. VÍTOVEC, Jiří. Poruchy srdečního rytmu a srdeční selhání. Vnitrni lekarstvi. 2018.
  27. VÍTOVEC, Jiří. Přidružená onemocnění u srdečního selhání. Vnitrni lekarstvi. 2018.
  28. VÍTOVEC, Jiří. Studie EXSCEL - vliv exenatidu na kardiovaskulární bezpečnost. Intervenční a aktuní kardiologie. 2018.
  29. VÍTOVEC, Jiří. Studie FOURIER - evalocumab v sekundární prevenci. Intervenční a aktuní kardiologie. 2018.
  30. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Transplantace srdce. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica s.r.o., 2018, roč. 64, č. 9, s. 860-866. ISSN 0042-773X.
  31. VÍTOVEC, Jiří. Transplantace srdce. Vnitrni lekarstvi. 2018.
  32. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Vedlejší a nežádoucí účinky antihypertenziv. Atheroreview. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2018, roč. 3, č. 1, s. 15-17. ISSN 2464-6555.
  33. VÍTOVEC, Jiří. Vedlejší a nežádoucí účinky antihypertenziv. Atheroreview. 2018.

  2017

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Antihypertenziva a vedlejší účinky. In Jiří Widimský. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XV. Vyd. 1. Praha: Triton, 2017, s. 147-151. ISBN 978-80-7553-299-2.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Betablokátory a srdeční selhání. acta. Praha: ERA Média, 2017, roč. 6, č. 10, s. 60-62. ISSN 1805-398X.
  3. VÍTOVEC, Jiří. Betablokátory a srdeční selhání. Acta medicinae. 2017.
  4. VÍTOVEC, Jiří. Bisoprolol a perindopril - optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním. Farmakoterapie. 2017.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Bisoprolol a perindopril - optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2017, roč. 13, č. 1, s. 46-51. ISSN 1801-1209.
  6. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. COSYREL – lék pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2017, roč. 19, č. 1, s. 62-67. ISSN 1212-4540.
  7. VÍTOVEC, Jiří. COSYREL – lék pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína. 2017.
  8. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Diabetes s kardiovaskulárním onemocněním - co s tím? Acta medicinae. Praha: ERA Média, 2017, roč. 6, č. 2, s. 76-78. ISSN 1805-398X.
  9. VÍTOVEC, Jiří. Diabetes s kardiovaskulárním onemocněním - co s tím? Acta medicinae. 2017.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Evropský kardiologický sjezd v Barceloně ovládly DOAC. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 3, s. 209-212. ISSN 1212-4540.
  11. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. 3., přeprac. a dopl. Praha: Grada Publishing, 2017, 237 s. ISBN 978-80-247-4713-2.
  12. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Hyperaktivace sympatiku a systému RAS – nové možnosti léčby. In Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: Target, 2017, s. 32-34. ISSN 1805-4129.
  13. ŠPINAR, Jindřich, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a F. MÁLEK. Jaké jsou cílové hodnoty krevního tlaku u srdečního selhání? Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 2, s. 84-88. ISSN 1212-4540.
  14. VÍTOVEC, Jiří. Jaké jsou cílové hodnoty krevního tlaku u srdečního selhání? Kardiologická revue - Interní medicína. 2017.
  15. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární farmakoterapie. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart et.al. Kardiologie. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2017, s. 488-509. ISBN 978-80-204-3435-7.
  16. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Kdy podávat betablokátory u akutního infarktu myokardu? Acta medicinae. Praha: ERA Média, 2017, roč. 6, č. 2, s. 28-30. ISSN 1805-398X.
  17. VÍTOVEC, Jiří. Kdy podávat betablokátory u akutního infarktu myokardu? Acta medicinae. 2017.
  18. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Máme rezervy v léčbě po infarktu myokardu? Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 14, č. 5, s. 60-65. ISSN 1214-8687.
  19. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Moderní antitrombotická léčba po AKS – využíváme ji dostatečně? Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2017, roč. 19, č. 1, s. 56-60. ISSN 1212-4540.
  20. VÍTOVEC, Jiří. Moderní antitrombotická léčba po AKS – využíváme ji dostatečně? Kardiologická revue - Interní medicína. 2017.
  21. VÍTOVEC, Jiří. Na jaké hodnoty snižovat krevní tlak u srdečního selhání. 2017.
  22. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Jiří PAŘENICA. Na jaké hodnoty snižovat krevní tlak u srdečního selhání. In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XV. Praha: Triton, 2017, s. 103-111. ISBN 978-80-7553-299-2.
  23. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Nová doporučení v léčbě srdečního selhání. Acta medicinae. Praha: ERA Média, 2017, roč. 6, č. 8, s. 10-11. ISSN 1805-398X.
  24. VÍTOVEC, Jiří. Nová doporučení v léčbě srdečního selhání. Acta medicinae. 2017.
  25. VÍTOVEC, Jiří. Nové fixní kombinace antihypertenziv. Kardiologická revue - Interní medicína. 2017.
  26. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Principy klinických studií. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart et.al. Kardiologie. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2017, s. 1315-1318. ISBN 978-80-204-4434-9.
  27. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Propedeutika kardiovaskulárních onemocnění. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart. Kardiologie. Praha: Mladá fronta, 2017, s. 151-160. ISBN 978-80-204-4434-9.
  28. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. SGLT2 (glifloziny) antidiabetika, antihypertenziva nebo léky na srdeční selhání? Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 3, s. 195-200. ISSN 1212-4540.
  29. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Snadnější léčba pacientů s ICHS a srdečním selháním - nová fixní kombinace COSYREL. Praha: Target, 2017, s. 22-24, 26, 4 s. ISSN 1805-4129.
  30. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie FOURIER – začátek nové léčby dyslipidemie? In Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2017, s. 11-13. ISSN 1801-1209.
  31. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie FOURIER přepisuje guidelines sekundární prevence. Remedia. Praha: Medical Tribune CZ, 2017, roč. 27, č. 2, s. 1-3. ISSN 0862-8947.
  32. VÍTOVEC, Jiří. Studie FOURIER přepisuje guidelines sekundární prevence. Remedia. 2017.
  33. ŠPINAR, Jindřich, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKY, Roman MIKLÍK, Kamil ZEMAN, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Cestmir CIHALIK, Jiří ŠPÁC, Marián FELŠŐCI, Petr OSTADAL, Ladislav DUŠEK, Jiri KETTNER, Jan VACLAVIK, Simona LITTNEROVÁ, Zdeněk MONHART, Josef MALEK a Jiří PAŘENICA. Worse prognosis of real-world patients with acute heart failure from the Czech AHEAD registry in comparison to patients from the RELAX-AHF trial. ESC Heart Failure. San Francisco: Wiley Periodicals, 2017, roč. 4, č. 1, s. 8-15. ISSN 2055-5822. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ehf2.12105.
  34. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. 30 let inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron u srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 3, s. 187-194. ISSN 1212-4540.

  2016

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ, Alexandre MEBAZAA, Etienne GAYAT, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKY, Roman MIKLIK, Kamil ZEMAN, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Marián FELŠŐCI, Jiri KETTNER, Petr OSTADAL, Cestmir CIHALIK, Jan VACLAVIK, Miloš TABORSKY, Ladislav DUŠEK, Simona LITTNEROVÁ a Jiří PAŘENICA. AHEAD score - Long-term risk classification in acute heart failure. International Journal of Cardiology. Shannon: Elsevier Ireland LTD, 2016, roč. 202, "neuvedeno", s. 21-26. ISSN 0167-5273. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.08.187.
  2. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Antikoagulační léčba u srdečního selhání a hypertenze. In Jiří Widimský jr. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIV. Praha: Triton, 2016, s. 157-161. ISBN 978-80-7553-022-6.
  3. VÍTOVEC, Jiří. Antikoagulační léčba u srdečního selhání a hypertenze. 2016.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Betablokátory. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 6, s. 10-16. ISSN 1805-398X.
  5. VÍTOVEC, Jiří. Betablokátory. Acta medicinae. 2016.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Blokáda absorpce cholesterolu: stále nedostatečně využívaná možnost v léčbě nemocných s vysokým rizikem. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, č. 3, s. 275-278. ISSN 1212-4184.
  7. VÍTOVEC, Jiří. Blokáda absorpce cholesterolu: stále nedostatečně využívaná možnost v léčbě nemocných s vysokým rizikem. Postgraduální medicína. 2016.
  8. VÍTOVEC, Jiří. Co přinásí fixní kombinace kandesartanu a amlodipinu? Vnitřní lékařství. 2016.
  9. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Co přináší fixní kombinace kandesartanu a amlodipinu? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 317-321. ISSN 0042-773X.
  10. VÍTOVEC, Jiří. Co zaznělo na sjezdu ESC 2016 v Římě. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  11. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Co zaznělo na sjezdu ESC 2016 v Římě. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 3, s. 214-217. ISSN 2336-288X.
  12. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Digoxin a srdeční selhání. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 2, s. 55-57. ISSN 1805-398X.
  13. VÍTOVEC, Jiří. Digoxin a srdeční selhání. Acta medicinae. 2016.
  14. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Edoxaban v klinických studiích. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2016, roč. 58, č. 6, s. 788-794. ISSN 0010-8650.
  15. VÍTOVEC, Jiří. Edoxaban v klinických studiích. Cor et Vasa. 2016.
  16. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Edoxaban v klinických studiích a v klinické praxi. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2016, roč. 26, č. 4, s. 348-353. ISSN 0862-8947.
  17. VÍTOVEC, Jiří. Edoxaban v klinických studiích a v klinické praxi. Remedia. 2016.
  18. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. EKG v ambulanci praktického kardiologa. In Hana Skalická, Miloš Táborský. Manuál ambulantního specialisty - kardiologa. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 54-56. ISBN 978-80-204-4226-0.
  19. VÍTOVEC, Jiří. EKG v ambulanci praktického kardiologa. 2016.
  20. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Empagliflozin a srdeční selhání. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: 1805-4129, 2016, roč. 5, č. 2, s. 19-23. ISSN 1805-4129.
  21. VÍTOVEC, Jiří. Empagliflozin a srdeční selhání. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. 2016.
  22. VÍTOVEC, Jiří, Milan JUHÁS a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakoterapie v ambulanci kardiologa. In Hana Skalická, Miloš Táborský. Manuál ambulantního specialisty - kardiologa. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 200-204. ISBN 978-80-204-4226-0.
  23. VÍTOVEC, Jiří. Fixní kombinace v klinické praxi. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  24. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Fixní kombinace v klinické praxi. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 2, s. 84. ISSN 2336-288X.
  25. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Fixní kombinační léčba hypertenze. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 2, s. 85-93. ISSN 1212-4540.
  26. VÍTOVEC, Jiří. Fixní kombinační léčba hypertenze. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  27. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Hot lines z ACC 2016, Chicago. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 2, s. 133-136. ISSN 1212-4540.
  28. VÍTOVEC, Jiří. Hot lines z ACC 2016, Chicago. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  29. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Klinické studie v kardiologii. In Hana Skalická, Miloš Táborský. Manuál ambulantního specialisty - kardiologa. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 204-205. Postgraduální medicína. ISBN 978-80-204-4226-0.
  30. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Klinické vyšetřovací metody v ambulanci kardiologa. In Hana Skalická, Miloš Táborský. Manuál ambulantního specialisty - kardiologa. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 50-51. ISBN 978-80-204-4226-0.
  31. VÍTOVEC, Jiří. Klinické vyšetřovací metody v ambulanci kardiologa. 2016.
  32. VÍTOVEC, Jiří. Komentář k Doporučeným postupům ESC/ČKS. Poruchy srdečního rytmu a přidružená onemocnění. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 4, s. 241-245. ISSN 2336-288X.
  33. VÍTOVEC, Jiří. Komentář k Doporučeným postupům ESC/ČKS. Poruchy srdečního rytmu a přidružená onemocnění. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  34. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Lipertance® - dva problémy, jedno řešení. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 4, s. 287-292. ISSN 1212-4540.
  35. VÍTOVEC, Jiří. Lipertance® - dva problémy, jedno řešení. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  36. VÍTOVEC, Jiří. Moudrě a pomalu - Editorial. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  37. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Novinky v léčbě hypertenze. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 10, s. 48-49. ISSN 1805-398X.
  38. VÍTOVEC, Jiří. Novinky v léčbě hypertenze. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  39. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Otázky kolem betablokátorů u kardiovaskulárních onemocnění. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, č. 3, s. 233-236. ISSN 1212-4184.
  40. VÍTOVEC, Jiří. Otázky kolem betablokátorů u kardiovaskulárních onemocnění. Postgraduální medicína. 2016.
  41. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Pokroky ve farmakoterapii srdečního selhání. In Miloš Táborský. Novinky v kardiologii 2016. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 105-115. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3984-0.
  42. VÍTOVEC, Jiří. Pokroky ve farmakoterapii srdečního selhání. 2016.
  43. VÍTOVEC, Jiří. Poruchy srdečního rytmu a přidružená onemocnění. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  44. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Postavení ezetimibu v léčbě dyslipidémií – aktuální poznatky. Medicína po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2016, roč. 17, č. 2, s. 127-132. ISSN 1212-9445.
  45. VÍTOVEC, Jiří. Postavení ezetimibu v léčbě dyslipidémií – aktuální poznatky. Medicína po promoci. 2016.
  46. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Rok 2016 - rok srdečního selhání. Praha: Ambit Media, a.s., 2016, 1 s. ISSN 2336-288X.
  47. VÍTOVEC, Jiří. Rok 2016-rok srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  48. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Sacubitril-valsartan (LCZ696) v léčbě srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 2, s. 125-128. ISSN 1212-4540.
  49. VÍTOVEC, Jiří. Sacubitril-valsartan (LCZ696) v léčbě srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. 2016.
  50. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, 7-8, s. 646-651. ISSN 0042-773X.
  51. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Studie EUROPA a ASCOT znovu přepisují léčbu. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: TARGET – MD s.r.o., 2016, roč. 5, č. 2, s. 13-16. ISSN 1805-4129.
  52. VÍTOVEC, Jiří. Studie EUROPA a ASCOT znovu přepisují léčbu. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. 2016.
  53. ŠPINAR, Jindřich, Jaromír HRADEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Summary of the 2016 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2016, roč. 58, č. 5, s. "e530"-"e568", 39 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2016.09.004.

  2015

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 4, č. 8, s. 36-38. ISSN 1805-398X.
  2. VÍTOVEC, Jiří. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Acta medicinae. 2015.
  3. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Co přináší studie EXAMINE - alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Intervenční a akutní kardiologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 14, č. 3, s. 100-103. ISSN 1213-807X.
  4. VÍTOVEC, Jiří. Co přináší studie EXAMINE - alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Intervenční a akutní kardiologie. 2015.
  5. VÍTOVEC, Jiří. Co přinese nová fixní kombinace candesartanu a amlodipinu? In Odborné sympozium Candesartan a amlodipin : Fixní kombinace v léčbě hypertenze. 2015. ISSN 1805-1510.
  6. VÍTOVEC, Jiří. Co zaznělo na ESC 2015. Kardiologická revue - Interní medicína. 2015.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Ondřej LUDKA. Co zaznělo na ESC 2015. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 3, s. 270-273. ISSN 1212-4540.
  8. VÍTOVEC, Jiří. Co zaznělo na kongresu AHA 2015 v Orlandu. Kardiologická revue - Interní medicína. 2015.
  9. VÍTOVEC, Jiří. Co zaznělo v HOT lines na ČKS 2015. Kardiologická revue - Interní medicína. 2015.
  10. LEHAR, František, Zdeněk STÁREK, Jiří JEŽ, Miroslav NOVÁK, Jiří WOLF, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Peter KRUŽLIAK, Tomáš KULÍK, Alena ŽBÁNKOVÁ, Radek JANČÁR a Jiří VÍTOVEC. Comparison of clinical outcomes and safety of catheter ablation for atrialfibrillation supported by data from CT scan or three-dimensional rotationalangiogram of left atrium and pulmonary veins. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 622-628. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2014.040.
  11. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Čím níže tím lépe – studie IMPROVE-IT potvrzuje význam snižování cholesterolu ezetimibem. Intervenční a akutní kardiologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 14, č. 3, s. 124-128. ISSN 1213-807X.
  12. VÍTOVEC, Jiří. Čím níže tím lépe – studie IMPROVE-IT potvrzuje význam snižování cholesterolu ezetimibem. Intervenční a akutní kardiologie. 2015.
  13. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakologická léčba chronického srdečního selhání. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 11, č. 1, s. 87-90. ISSN 1801-1209.
  14. VÍTOVEC, Jiří. Farmakologická léčba chronického srdečního selhání. Farmakoterapie. 2015.
  15. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Jiří WIDIMSKÝ JR. Fixní kombinace u hypertenze - aktuality. In Jiří Widimský jr. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha: Triton, 2015, s. 129-133. ISBN 978-80-7387-883-2.
  16. VÍTOVEC, Jiří. Fixní kombinace u hypertenze - aktuality. 2015.
  17. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Chronické srdeční selhání v roce 2015. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 4, č. 8, s. 12-17. ISSN 1805-398X.
  18. VÍTOVEC, Jiří. Chronické srdeční selhání v roce 2015. Acta medicinae. 2015.
  19. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron u srdečního selhání aneb od obecného souhlasu (CONSENSUS) po vzorec myšlení (PARADIGM-HF). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 5, s. 470-474. ISSN 0042-773X.
  20. VÍTOVEC, Jiří. Inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron u srdečního selhání aneb od obecného souhlasu (CONSENSUS) po vzorec myšlení (PARADIGM-HF). Vnitřní lékařství. 2015.
  21. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslava BENDOVÁ. Kombinační léčba hypertenze 2015. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 5, s. 458-465. ISSN 0042-773X.
  22. VÍTOVEC, Jiří. Kombinační léčba hypertenze 2015. Vnitřní lékařství. 2015.
  23. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Miroslava BENDOVÁ. Kombinační léčba u obtížně kontrolovatelné hypertenze. In Jiří Widimský jr. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha: Triton, 2015, s. 135-148. ISBN 978-80-7387-883-2.
  24. VÍTOVEC, Jiří. Kombinační léčba u obtížně kontrolovatelné hypertenze. 2015.
  25. VÍTOVEC, Jiří a Ladislav KABELKA. Paliativní péče o chronické srdeční selhání. In Eva Gonçalvesová. Zlyhávanie srdca. Bratislava: ProLitera, 2015, s. 373-382. ISBN 978-80-89668-03-8.
  26. VÍTOVEC, Jiří. Paliativní péče o chronické srdeční selhání. 2015.
  27. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Pegasus - Tikagrelor v sekundární prevenci u nemocných po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 6, s. 511-515. ISSN 0042-773X.
  28. VÍTOVEC, Jiří. Pegasus - Tikagrelor v sekundární prevenci u nemocných po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. 2015.
  29. LITTNEROVÁ, Simona, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Ales LINHART, Petr WIDIMSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Roman MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Kamil ZEMAN, Jan BELOHLAVEK, Filip MALEK, Marián FELŠŐCI, Jiří KETTNER, Petr OSTADAL, Cestmir CIHALIK, Jiří ŠPÁC, Hikmet AL-HITI, Marian FEDORCO, Richard FOJT, Andreas KRUGER, Josef MALEK, Tereza MIKUŠOVÁ, Zdenek MONHART, Stanislava BOHACOVA, Lidka POHLUDKOVA, Filip ROHAC, Jan VACLAVIK, Dagmar VONDRAKOVA, Klaudia VYSKOČILOVÁ, Miroslav BAMBUCH a Ladislav DUŠEK. Positive Influence of Being Overweight/Obese on Long Term Survival in Patients Hospitalised Due to Acute Heart Failure. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 2, s. "e0117142", 15 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0117142.
  30. VYSKOČILOVÁ, Klaudia, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Tereza MIKUŠOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Josef MALEK, Filip MALEK, Ales LINHART, Marian FEDORCO, Petr WIDIMSKY, Cestmir CIHALIK, Jiří PAŘENICA, Simona LITTNEROVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Prevalence and clinical significance of liver function abnormalities in patients with acute heart failure. Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 3, s. 429-436. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2014.014.
  31. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie IMPROVE- IT u pacientů s diabetes mellitus. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 3, s. 253-256. ISSN 2336-288X.
  32. VÍTOVEC, Jiří. Studie IMPROVE- IT u pacientů s diabetes mellitus. Kardiologická revue - Interní medicína. 2015.
  33. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie IMPROVE-IT - statin a ezetimib po akutním koronárním syndromu. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: Target MD, 2015, roč. 4, č. 1, s. 13-15. ISSN 1805-4129.
  34. VÍTOVEC, Jiří. Studie IMPROVE-IT - statin a ezetimib po akutním koronárním syndromu. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. 2015.
  35. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie IMPROVE-IT změnila strategii hypolipidemické léčby. Remedia. Praha: Medical Tribune, 2015, roč. 25, č. 2, s. 139-142. ISSN 0862-8947.
  36. VÍTOVEC, Jiří. Studie IMPROVE-IT změnila strategii hypolipidemické léčby. Remedia. 2015.
  37. VÍTOVEC, Jiří. Studie PEGASUS - duální antiagregace (ASA + ticagrelor) dlouhodobě po infarktu myokardu. Kardiologická revue - Interní medicína. 2015.
  38. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Ondřej LUDKA. Studie PEGASUS: dlouhodobá duální antiagregace po infarktu myokardu – ticagrelor + ASA. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 8-11. ISSN 1805-398X.
  39. VÍTOVEC, Jiří. Studie PEGASUS: dlouhodobá duální antiagregace po infarktu myokardu – ticagrelor + ASA. Acta medicinae. 2015.
  40. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie PIANIST - trojkombinace v léčbě hypertenze. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: Target MD, 2015, roč. 4, č. 1, s. 20-23. ISSN 1805-4129.
  41. VÍTOVEC, Jiří. Studie PIANIST - trojkombinace v léčbě hypertenze. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. 2015.
  42. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie TECOS. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: Target - MD, 2015, roč. 4, č. 2, s. 15-17. ISSN 1805-4129.
  43. VÍTOVEC, Jiří. Studie TECOS. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. 2015.
  44. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie TECOS – efekt sitagliptinu na kardiovaskulární příhody u diabtes mellitus 2. typu. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 3, s. 257-261. ISSN 2336-288X.
  45. VÍTOVEC, Jiří. Studie TECOS – efekt sitagliptinu na kardiovaskulární příhody u diabtes mellitus 2. typu. Kardiologická revue - Interní medicína. 2015.
  46. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie TECOS, EXAMINE a SAVOR – čím se liší a co přinášejí? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 11, s. 976-983. ISSN 0042-773X.
  47. VÍTOVEC, Jiří. Studie TECOS, EXAMINE a SAVOR – čím se liší a co přinášejí? Vnitřní lékařství. 2015.
  48. VÍTOVEC, Jiří. Studie TECOS, EXAMINE a SAVOR--čím se liší a co přinášejí? Vnitřní lékařství. 2015.
  49. ŠŤÁSEK, Josef, Petr NĚMEC a Jiří VÍTOVEC. Summary of the 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2015, roč. 57, č. 4, s. "e297"-"e319", 23 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2015.05.001.
  50. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Ticagrelor a duální antiagregace po infarktu myokardu - studie PEGASUS. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2015, roč. 11, č. 1, s. 74-80. ISSN 1801-1209.
  51. VÍTOVEC, Jiří. Ticagrelor a duální antiagregace po infarktu myokardu - studie PEGASUS. Farmakoterapie. 2015.
  52. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ticagrelor ve velkých klinických studiích. In Jiří Widimský jr. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha: Triton, 2015, s. 181-192. ISBN 978-80-7387-883-2.
  53. VÍTOVEC, Jiří. Ticagrelor ve velkých klinických studiích. 2015.
  54. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Význam léčby anémie u pacienta se srdečním selháním. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 12, č. 4, s. 162-165. ISSN 1214-8687.
  55. VÍTOVEC, Jiří. Význam léčby anémie u pacienta se srdečním selháním. Medicína pro praxi. 2015.

  2014

  1. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetes mellitus. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 2014, Suppl. 2, s. 50-55. ISSN 1801-1209.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. Anti-hypertensive strategies in patients with MEtabolic parameters, DIabetes mellitus and/or NephropAthy (the M E D I N A study). Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University, 2014, roč. 158, č. 3, s. 412-421. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2013.053.
  3. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Betapres – nová fixní kombinace pro preventivní kardiologii. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: Target MD s.r.o., 2014, roč. 3, č. 1, s. 30, 32, 2 s. ISSN 1805-4129.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Co nám přináší studie PARADIGM-HF. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 5, s. 395-397. ISSN 2336-288X.
  5. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Doporučení pro sexuální aktivitu nemocných s kardiovaskulárním onemocněním a jejich partnery -AHA, ESC GUIDELINES 2013. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 4, s. 267-271. ISSN 2336-288X.
  6. VÁCLAVÍK, Jan, Jindřich ŠPINAR, David VINDIŠ, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSLÝ, Čestmír ČÍHALÍK, Aleš LINHART, Filip MÁLEK, Miloš TÁBORSKÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Marián FEDORCO, Marián FELŠŐCI, Roman MIKLÍK a Jiří PAŘENICA. ECG in patients with acute heart failure can predict in-hospital and long-term mortality. Internal and emergency medicine. Milan: Springer-Verlag Italia, 2014, roč. 9, č. 3, s. 283-291. ISSN 1828-0447. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11739-012-0862-1.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. EXAMINE - alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Remedia. Kostelec nad Černými lesy: CZ Pharma, 2014, roč. 24, č. 4, s. 301-304. ISSN 0862-8947.
  8. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Pavel HOMOLKA, Marie NOVÁKOVÁ, Jean-Christophe EICHER, Jean-Eric WOLF, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 1, s. 98-106. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.096.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Farmakologická léčba akutního srdečního selhání. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2014, roč. 3, č. 2, s. 28-33. ISSN 1805-398X.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Improve IT změní guidelines. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 489-492. ISSN 2336-288X.
  11. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (studie IMPROVE-IT). Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 12, s. 1095-1101. ISSN 0042-773X.
  12. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Kardiovaskulární farmakoterapie. Online. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart. eCardio. 2014, s. 1-18. ISBN 978-80-204-3435-7.
  13. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Kombinace ACE inhibitorů a sartanů – komu a kdy? Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 10-11. ISSN 1805-398X.
  14. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Kombinační imunosupresivní léčba. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 472-474. ISSN 2336-288X.
  15. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Kombinační léčba hypertenze s přihlédnutím k fixním kombinacím. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 444-446. ISSN 2336-288X.
  16. ŠPINAR, Jindřich, Jiří PAŘENICA, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Léčba akutního srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 3, s. 171-177. ISSN 2336-288X.
  17. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Léčba anémie a nedostatku železa u chronického srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 5, s. 364-369. ISSN 2336-288X.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Léčba chronického srdečního selhání v ambulantní praxi. In Miloš Táborský. Kardiologie pro interní praxi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 134-151. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3361-9.
  19. KILIANOVÁ, Anna a Jiří VÍTOVEC. Ledviny a srdeční selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 5, s. 355-358. ISSN 2336-288X.
  20. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Mají natriuretické peptidy novou šanci v léčbě srdečního selhání? Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 12, s. 871-875. ISSN 0042-773X.
  21. VÍTOVEC, Jiří, Ladislav KABELKA, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Paliativní péče a chronické srdeční selhání. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl. 2, s. 86-90. ISSN 0042-773X.
  22. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Principy klinických studií. Online. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart. eCardio. 2014, s. 1-4. ISBN 978-80-204-3435-7.
  23. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Viktor MUSIL. Profile of Czech AF 2012. Profile of atrial fibrillation patients receiving antithrombotic therapy. Cor et Vasa. Wrocław: Elsevier Urban and Partner Sp. z o. o., 2014, roč. 56, č. 3, s. 267-274. ISSN 0010-8650.
  24. VYSKOČILOVÁ, Klaudia, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Simona LITTNEROVÁ, Tereza MIKUŠOVÁ, Jiří PAŘENICA a Jiří JARKOVSKÝ. Prognostický význam elevace funkčních jaterních testů u akutních koronárních syndromů s manifestním srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína. 2014, roč. 16, č. 1, s. 25-30. ISSN 2336-288X.
  25. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Propedeutika kardiovaskulárních onemocnění. Online. In Miloš Táborský, Josef Kautzner, Aleš Linhart. eCardio. 2014, s. 1-9. ISBN 978-80-204-3435-7.
  26. VÍTOVEC, Jiří. Srdeční frekvence: klinický ukazatel a marker rizika. Medicína po promoci. Praha: Mezinárodní medicínské nakladatelství, 2014, roč. 15, č. 4, s. 13-14. ISSN 1212-9445.
  27. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Ondřej LUDKA. Srovnání amerických a evropských (českých) doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 4, s. 366-374. ISSN 0042-773X.
  28. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Stabilita a jednoduchost ovládly Washington. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 2, s. 128-129. ISSN 1212-4540.
  29. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Studie PARADIGM-HF možná změní léčbu srdečního selhání. Hypertenze & kardiovaskulární prevence. Praha: Target MD, 2014, roč. 3, č. 2, s. 25-26. ISSN 1805-4129.
  30. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří ŠPÁC a Alena ONDREJKOVÁ. The First Registry. Comparison of anticoagulant treatment in patients with atrial fibrillation. Experimental and Clinical Cardiology. Ontario: Pulsus Group, 2014, roč. 20, č. 1, s. 662-673. ISSN 1205-6626.
  31. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Alžběta SIROTKOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Eva NEMCOVA a Jiří VÍTOVEC. The variable clinical course of peripartum cardiomyopathy. Biomedical Papers. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 158, č. 1, s. 92-97. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.080.
  32. SOCHOR, Ondřej, Eva KRÁLÍKOVÁ, Renata CÍFKOVÁ, Jindřich FIALA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Šárka KUNZOVÁ, Jiří LEŠOVSKÝ, Zdeněk PLUHÁČEK, Hana NECHUTOVÁ, Pavel ŘIMÁK, Veronika ŠIKOLOVÁ, Martin HOMOLKA, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Tomáš KÁRA, Robert PROSECKÝ, Peter WOHLFAHRT, Vladimír SOŠKA a Francisco LOPEZ-JIMENEZ. Tobacco use and some characteristics of tobacco users. Preliminary results of ‘‘Kardiovize Brno 2030. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2014, roč. 56, č. 2, s. "e118"-"e127", 10 s. ISSN 0010-8650.
  33. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Růžena LÁBROVÁ. Výsledky studie SAVOR-TIMI 53 pohledem kardiologa. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 10, č. 1, s. 106-110. ISSN 1801-1209.
  34. NOVÁK, Jan, Renata HÉŽOVÁ, Jan MÁCHAL, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Ota HLINOMAZ, Ladislav GROCH, Jiří VÍTOVEC, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. +11525 C/A Polymorphism in MicroRNA Binding Site of Angiotensinogen is Associated with Occurence of Restenosis in Patients After Myocardial Infarction. In European Society of Human Genetics. 2014.

  2013

  1. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. All antagonisté v léčbě hypertenze a prevenci CMP. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 1, s. 71-78. ISSN 0042-773X.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Jaromír HRADEC, Ivan MÁLEK, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, Lenka HOŠKOVÁ, Markéta HEGAROVÁ, Ondřej LUDKA a Miloš TÁBORSKÝ. Comparison of clinical guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure of ČKS and ESC 2012. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 4, s. e301-e308, 8 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2013.03.011.
  3. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání v první linii. První linie. Praha: Practicus, 2013, roč. 3, č. 3, s. 41-43. ISSN 1804-9028.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Diuretika v léčbě hypertenze – doporučení 2013. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 15, č. 9, s. 1024-1028. ISSN 1212-4184.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Diuretika v monoterapii a v kombinaci s diuretiky a nediuretiky v léčbě hypertenze. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit media, a.s., 2013, roč. 59, č. 6, s. 486-494. ISSN 0042-773X.
  6. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Farmakologická léčba hypertenze. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 12-16. ISSN 1805-398X.
  7. VÍTOVEC, Jiří a Jiří SLÍVA. Fixní kombinace telmisartanu a thiazidového diuretika v léčbě hypertenze. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 5, s. 397-401. ISSN 0042-773X.
  8. VÍTOVEC, Jiří a Jiří SLÍVA. Fixní kombinace telmisartanu a thiazidového diuretika v léčbě hypertenze. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 107-110. ISSN 1212-4540.
  9. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Jak zlepšit léčbu diuretiky u nemocných s hypertenzí a srdečním selháním. Remedia. Praha: Remedia, 2013, roč. 23, č. 2, s. 108-112. ISSN 0862-8947.
  10. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan MURÍN, Lenka VÍTOVCOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Kardiorenální syndrom u srdečního selhání. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 8, s. 707-711. ISSN 0042-773X.
  11. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Liší se ESC a ČKS doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání? Kardiologická revue. Praha: Ambit media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 99-103. ISSN 1212-4540.
  12. ŽIDOVÁ, Klaudia, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Simona LITTNEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Aleš LINHART, Petr WIDIMSKÝ, Marián FEDORCO, Filip MÁLEK, Čestmír ČIHALÍK, Roman MIKLÍK, Ladislav DUŠEK a Jiří PAŘENICA. Liver and AHF. In Great Network VI International Meeting, Praha. 2013.
  13. PAŘENICA, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKY, Ales LINHART, Marian FEDORCO, Jan VACLAVIK, Roman MIKLÍK, Marián FELŠŐCI, Kateřina HOŘÁKOVÁ, Cestmir CIHALIK, Filip MALEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan BĚLOHLÁVEK, Jiří KETTNER, Kamil ZEMAN, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Long-term survival following acute heart failure: The Acute Heart Failure Database Main registry (AHEAD Main). European Journal of Internal Medicine. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2013, roč. 24, č. 2, s. 151-160. ISSN 0953-6205. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2012.11.005.
  14. ŠPINAROVÁ, Lenka, Peter LIDINSKÝ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Július GODAVA a Jiří VÍTOVEC. Metabolic profile of patients after heart transplantation. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 4, s. 423-427. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2013.06.010.
  15. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Metabolicky neutrální kombinace antihypertenziv. In Widimský Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy : XI. sympozium : sborník přednášek. 1. vyd. Praha: Triton, 2013, s. 83-95. ISBN 978-80-7387-675-3.
  16. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Nová éra sekundární prevence: rivaroxaban u pacientů s akutním koronárním syndromem. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 4, s. 329-335. ISSN 1801-1209.
  17. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Nové farmakologické přístupy u hypertenze a srdečního selhání. In Widimský Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy : XI. sympozium : sborník přednášek. 1. vyd. Praha: Triton, 2013, s. 113-119. ISBN 978-80-7387-675-3.
  18. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Nové možnosti léčby srdečního selhání a hypertenze. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 113-117. ISSN 1212-4540.
  19. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Renální denervace 2013. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 8, s. 724-729. ISSN 0042-773X.
  20. TOMČÍKOVÁ, Daniela, Marián FELŠŐCI, Jindřich ŠPINAR, Roman MIKLÍK, Tereza MIKUŠOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr WIDIMSKÝ, Ales LINHART, Jan BĚLOHLÁVEK, Marian FEDORCO, Čestmír ČIHALÍK, Filip MÁLEK, Miroslav BAMBUCH, Jan VACLAVIK, Jiří KETTNER, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří PAŘENICA. Risk of in-hospital mortality identified according to the typology of patients with acute heart failure: Classification tree analysis on data from the Acute Heart Failure Database-Main registry. Journal of Critical Care. PHILADELPHIA: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 2013, roč. 28, č. 3, s. 250-258. ISSN 0883-9441. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2012.09.014.
  21. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Růžena LÁBROVÁ. Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 20-25. ISSN 1801-1209.
  22. LUDKA, Ondřej, Tomáš KÁRA, Adéla DROZDOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Pavel MATUŠKA, Pavel HOMOLKA, Filip SOUČEK, Miloš BĚLEHRAD, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ilona HRUBÁ, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Jindřich ŠPINAR. Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická Revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 87-93. ISSN 1212-4540.
  23. BĚLEHRAD, Miloš, Tomáš KÁRA, Pavel MATUŠKA, Hana KLIČKOVÁ, Erika NEČASOVÁ, Jana KOŠŤÁLOVÁ, Ilona HRUBÁ, Miloslav NOVÁK, Pavel LEINVEBER, Pavel HOMOLKA, Filip SOUČEK, Ondřej LUDKA, Miroslav MORÁŇ, Pavel JURÁK, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. Vyšetření poruch dýchání ve spánku od A do Z. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 79-86. ISSN 1212-4540.

  2012

  1. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. AII antagonisté v léčba hypertenze. In Jiří Widimský. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy X. 2012, s. 73-84, 7 s.
  2. MÁCHAL, Jan, Anna VAŠKŮ, Ota HLINOMAZ, Petra LINHARTOVÁ, Ladislav GROCH a Jiří VÍTOVEC. Apolipoprotein E Polymorphism Is Associated with Both Number of Diseased Vessels and Extent of Coronary Artery Disease in Czech Patients with CAD. Biomedical Papers. Olomouc, 2012, roč. 156, č. 2, s. 151-158. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.051.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Jaromír HRADEC. Co je nového v Evropských doporučeních pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 14, č. 3, s. 211-212. ISSN 1212-4540.
  4. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, J. HRADEC, I. MALEK, Jaroslav MELUZÍN, Lenka ŠPINAROVÁ, L. HOŠKOVÁ, M. HEGAROVÁ, Ondřej LUDKA a M. TABORSKY. Czech Society of Cardiology guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure 2011. Cor et Vasa. 2012, roč. 54, č. 2, s. "e113"–"e134", 22 s. ISSN 0010-8650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.crvasa.2012.03.002.
  5. DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a T. YAMBE. Effects of Different Types of Exercise Training Program on Arterial Stiffness in Patients With Chronic Heart Failure. CAVI Now & Future. Nikkei Medical Custom Publishing, 2012, č. 1, s. 51-55.
  6. DOBŠÁK, Petr, Josef TOMANDL, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ladislav DUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš HONEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Aerobic Exercise Training on Arterial Stiffness and Autonomic Functions in Patients With Chronic Heart Failure. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 36, č. 10, s. 920-930. ISSN 0160-564X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1594.2012.01474.x.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Eprosartan – duální blokátor AT1 receptorů. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 14, č. 2, s. 121-125. ISSN 1212-4540.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Július GODAVA a Jiří VÍTOVEC. Farmakoterapie hypertenze po transplantaci srdce. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, 7&8, s. 608–611. ISSN 0042-773X.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Marcela BENDOVÁ. Fixní kombinace v léčbě hypertenze. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 58, 7-8, s. 215-222. ISSN 0042-773X.
  10. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Aleš LINHART, Petr WIDIMSKY, Marian FEDORCO, Filip MALEK, Čestmír CIHALIK, Roman MIKLÍK, Ladislav DUŠEK, Klaudia ŽIDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Simona LITTNEROVÁ a Jiří PAŘENICA. Gender differences in total cholesterol levels in patients with acute heart failure and its importance for short and long time prognosis. Biomedical Papers. 2012, roč. 156, č. 1, s. 21–28. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2012.015.
  11. FELŠŐCI, Marián, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Ales LINHART, Jan VACLAVIK, Filip MÁLEK, Miroslav BAMBUCH, Roman MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan BĚLOHLÁVEK, Čestmír ČIHALÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Impact of antecedent hypertension on outcomes in patients hospitalized with severe forms of acute heart failure. ACTA CARDIOLOGICA. BRUSSELS: ACTA CARDIOLOGICA, 2012, roč. 67, č. 5, s. 515-523. ISSN 0001-5385. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2143/AC.67.5.2174125.
  12. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Kombinační léčba hypertenze. Causa Subita. 2012, roč. 15, č. 1, s. 10-13. ISSN 1212-0197.
  13. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Kombinační léčba hypertenze v roce 2012. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2012, roč. 9, 8-9, s. 319–324. ISSN 1214-8687.
  14. VAŠKŮ, Anna, Jaroslav MELUZÍN, Jiří BLAHÁK, Vladimír KINCL, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan SITAR, Filip ZLÁMAL, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Jiří VÍTOVEC. Matrix metalloproteinase 13 genotype in rs640198 polymorphism is associated with severe coronary artery disease. DISEASE MARKERS. AMSTERDAM: IOS PRESS, 2012, roč. 33, č. 1, s. 43-49. ISSN 0278-0240. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3233/DMA-2012-0902.
  15. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Možnosti léčby hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Interní medicína pro praxi. 2012, roč. 14, č. 2, s. 34-37. ISSN 1212-7299.
  16. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Novinky v léčbě chronického srdečního selhání – guidelines ČKS 2011 – srovnání s minulými doporučeními. Remedia. 2012, roč. 22, č. 2, s. 127-131. ISSN 0862-8947.
  17. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. NOVINKY Z AMERICAN HEART ASSOCIATION 2011. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2012, roč. 14, č. 1, s. 49-51. ISSN 1212-4540.
  18. LITTNEROVÁ, Simona, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ a Ales LINHART. Obesity paradox in patients with acute heart failure: Application of propensity score methodology in an acute heart failure database AHEAD. In ESC Congress 2012. 2012. ISSN 0195-668X.
  19. LITTNEROVÁ, Simona, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ a Aleš LINHART. OBESITY PARADOX U PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM - APLIKACE METODIKY PROPENSITY SKÓRE NA REGISTRU AKUTNÍHO SELHÁNÍ AHEAD. In XX. Sjezd České kardiologické společnosti. 2012.
  20. VÍTOVEC, Jiří a Klaudia ŽIDOVÁ. Polypragmazie a oběhové selhání při maligních komorových arytmiích s postižením jaterních funkcí. Kardiologická Revue. Brno: Ambit Media,a.s., 2012, roč. 14, č. 2, s. 126-128. ISSN 1212-4540.
  21. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Postavení blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2012. ISSN 1801-1209.
  22. FELŠŐCI, Marián, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Aleš LINHART, Marián FEDORCO, Filip MÁLEK, Čestmír ČIHALÍK, Roman MIKLÍK a Jiří JARKOVSKÝ. The role of hypertension on short-term outcome of patients hospitalised for acute heart failure – cardiogenic shock. In J Hypertens. 2012. ISSN 0263-6352.
  23. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ticagrelor u pacientů s akutním koronárním syndromem. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 14, č. 3, s. 194-199. ISSN 1212-4540.
  24. MÁLEK, Filip, Petr OŠŤÁDAL, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Aleš LINHART, Marián FEDORCO, Zdeněk COUFAL, Roman MIKLÍK, Andreas KRŰGER, Dagmar VONDRAKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Uric acid, allopurinol therapy, and mortality in patients with acute heart failure — results of the Acute HEart FAilure Database registry. Journal of Critical Care. 2012, roč. 27, č. 6, s. 737.e11–737.e24, 14 s. ISSN 0883-9441. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2012.03.011.
  25. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Vorapaxar v klinických studiích. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 14, č. 2, s. 109-113. ISSN 1212-4540.

  2011

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří PAŘENICA, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Aleš LINHART, Marian FEDORCO, Filip MALEK, Čestmír ČIHALÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Roman MIKLIK, Marián FELŠŐCI, Miroslav BAMBUCH, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Baseline characteristics and hospital mortality in the Acute Heart Failure Database (AHEAD) Main registry. Critical Care. BioMed Central, 2011, roč. 15, č. 6, s. "nestrankovano", 13 s. ISSN 1466-609X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/cc10584.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokátory reninu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. In Arteriální hypertenze – současné klinické trendy IX. Neuveden: Triton, 2011, s. 149-154. ISBN 978-80-7387-459-9.
  3. FELŠŐCI, Marián, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Aleš LINHART, Marián FEDORCO, Filip MÁLEK, Čestmír ČÍHALÍK, Roman MIKLÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Does previous hypertension affect outcome in acute heart failure? European Journal of Internal Medicine. 2011, roč. 22, č. 6, s. 591-596. ISSN 0953-6205. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejim.2011.09.006.
  4. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Lenka ŠPINAROVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Alžběta SIROTKOVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Ladislav PECEN a Jiří VÍTOVEC. Endomyokardiální biopsie u recentní dilatační kardiomyopatie – zhodnocení vstupních charakteristik prvních padesáti nemocných. Cor et Vasa. 2011, roč. 53, č. 11, s. 623–629. ISSN 0010-8650.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. FARIM – FARmakoterapie po Infarktu Myokardu. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 778–784. ISSN 0042-773X.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakoterapie chronického srdečního selhání po prvních 10 letech 21. století. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 11, s. 959–965. ISSN 0042-773X.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Farmakoterapie po infarktu myokardu. Interní medicína pro praxi. 2011, roč. 13, č. 10, s. 42-45. ISSN 1212-7299.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Farmakoterapie po srdečním infarktu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 966-969. ISSN 0042-773X.
  9. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Aleš LINHART, Jiří PAŘENICA, Petr WIDIMSKÝ, Daniela TOMČÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Klaudia ŽIDOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Gender differences in cholesterol levels in patiens with acute heart failure. In Heart Failure 2011 Gothenburg. 2011.
  10. LINHARTOVÁ, Věra a Jiří VÍTOVEC. Historie a současnost I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FNUSA. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2011, roč. 53, č. 11, s. 597-599. ISSN 0010-8650.
  11. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 764-771. ISSN 0042-773X.
  12. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Léčba hypertenze u ischemické choroby srdeční. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o, 2011, roč. 8, č. 2, s. 50-52. ISSN 1214-8687.
  13. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Léčba natriuretickými peptidy – konec mýtu? Remedia. Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2011, roč. 21, č. 2, s. 186-189. ISSN 0862-8947.
  14. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Péče o pacienta po infarktu myokardu. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, č. 6, s. 89-91. ISSN 1212-9445.
  15. DOBŠÁK, Petr, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavel HOMOLKA, Jiří WOTKE, J.-C. EICHER, J.-E. WOLF, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený kondiční trénink kombinovaný s elektromyostimulací extenzorů dolních končetin v rehabilitaci pacientů s chronickým srdečním selháním. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2011, roč. 20, č. 3, s. 122–130. ISSN 1210-5481.
  16. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Sekundární prevence po infarktu myokardu – režimové a farmakologické postupy. Interní medicína pro praxi. 2011, roč. 13, č. 5, s. 202–204. ISSN 1212-7299.
  17. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Snížení srdeční frekvence u srdečního selhání - studie SHIFT. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2011, roč. 13, č. 2, s. 140-142. ISSN 1212-4184.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Studie ROCKET AF - konec warfarinu na obzoru? Kardiologická revue. 2011, roč. 13, č. 2, s. 106-108. ISSN 1212-4540.
  19. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie SHIFT (the Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial) a její přínos pro léčbu srdečního selhání. Intervenční a akutní kardiologie. 2011, roč. 10, 5-6, s. 250–252. ISSN 1213-807X.
  20. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ticagrelor a studie PLATO. Kardiologická revue. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 13, č. 4, s. 254-257. ISSN 1212-4540.
  21. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011, 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Akutní srdeční selhání. Lékařské listy. 2010, roč. 8, s. 16-18.
  2. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, T. YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Arterial stiffness in czech population measured by Vasera1500. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 85-91. ISSN 1211-3395.
  3. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokáda systému renin angiotenzin v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Intervenční a akutní kardiologie. 2010, roč. 9, č. 5, s. 252-257. ISSN 1213-807X.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokátory reninu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. In Widimský J.: Arteriální hypertenze. 1. vyd. Triton, 2010, s. 41-46.
  5. JEŽ, Jiří a Jiří VÍTOVEC. Carvedilol v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 12, č. 1, 4 s. ISSN 1212-4540.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. CORD: COmparison of Recommended Doses of ace inhibitors and angiotensin II receptor blockers. International Journal of Cardiology. 2010, roč. 144, č. 2, s. 293-294. ISSN 0167-5273. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2009.02.022.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Jiří PAŘENICA, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, A LINHART, Roman MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří ŠPÁC, Ladislav DUŠEK a Daniela TOMČÍKOVÁ. Do women with acute heart failure differ from men? 2010. ISSN 0195-668X.
  8. ŠPINAR, Jindřich, Jiří PAŘENICA, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Aleš LINHART, R MIKLÍK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří ŠPÁC, Ladislav DUŠEK a Daniela TOMČÍKOVÁ. Do women with acute heart failure differ from men? In ESC Congress. 2010.
  9. OZÁBALOVÁ, Eva, Miroslav NOVÁK, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Jolana LIPOLDOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. Does the resynchronization therapy lead to reduction of symptoms and to improvement of left ventricular functions in patients with chronic heart failure? Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc. 2010, roč. 154, č. 1, s. 31-38. ISSN 1213-8118.
  10. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA a J. EICHER. Elektromyostimulation of leg extensor improves the vasomotion in patients with chronic heart failure. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
  11. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Zbyněk POZDÍŠEK, Viktor MUSIL, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Existuje diurnální variabilita big endotelinu a NT-proBNP u nemocných s těžkým chronickým srdečním selháním? Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 6, s. 488-493. ISSN 0042-773X.
  12. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Hypertenze a ischemická choroba srdeční. Interní medicina pro praxi. 2010, roč. 12, č. 5, s. 260-269. ISSN 1212-7299.
  13. PAŘENICA, Jiří, Jindřich ŠPINAR, A LINHART, Jiří VÍTOVEC, Petr WIDIMSKÝ, Čestmír ČIHALÍK, Michal FEDORCO a Marián FELŠŐCI. In hospital mortality in paeitns hospitalized for acute heart failure - AHEAD Main Registry. 2010. ISSN 0195-668X.
  14. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Kontrola krevního tlaku u diabetiků s ischemickou chorobou srdeční. Kardiologická revue. 2010, roč. 12, č. 3, s. 128-130. ISSN 1212-4540.
  15. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Léčba hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Postgraduální medicina. 2010, roč. 12, č. 8, s. 940-944. ISSN 1212-4184.
  16. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, B.J.-C. EICHER, Makoto NAGASAKA, Jean-Eric WOLF, M. IMACHI a Masahiro KOHZUKI. Low frequency electrical stimulation and muscle strenght in patients with severe heart failure. In Fundamental and Clinical Pharmacology. 2010. ISSN 0767-3981.
  17. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, B.J.C. EICHER, Makoto NAGASAKA, Jean-Eric WOLF, C.K. IMACHI a Masahiro KOHZUKI. Low frequency electrical stimulation and muscle strenght in patients with severe heart failure. 2010. ISSN 1744-3377.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Pohled na inhibici osy renin-angiotenzin-aldosteron 10 let studie HOPE. Remedia. 2010, roč. 20, č. 4, s. 228-234. ISSN 0862-8947.
  19. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
  20. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Jiří PAŘENICA, Martin POLOCZEK a Anna VAŠKŮ. RXRA introne polymorphism and ABO blood groups in chronic heart failure. Cent. Eur. J. Biol. 2010, roč. 6, č. 5, 8 s. ISSN 1895-104X.
  21. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Současné postavení pravastatinu v hypolipidemické léčbě. Kardiologická revue. Brno: Ambit media, a.s., 2010, roč. 12/2010, č. 3, s. 138-142. ISSN 1212-4540.
  22. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Současný pohled na indikace podání kombinace inhibitorů ACE a sartanů. Interní medicína pro praxi. 2010, roč. 12, č. 10, s. 487-489. ISSN 1212-7299.
  23. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí. Kardiologická revue. 2010, roč. 12, č. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4540.
  24. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Studie RE-LY a PLATO - budeme přepisovat guidelines. Bulletin hypertenze. 2010, roč. 13, č. 1, s. 22-25.
  25. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie SHIFT (The Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial) a její význam pro léčbu srdečního selhání. Kardiologická revue. 2010, roč. 12, č. 3, s. 125-127. ISSN 1212-4540.
  26. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Tepová frekvence a kardiovaskulární riziko. Kardiologia pre prax. 2010, č. 3, s. 127-130.
  27. TÁBORSKÝ, Miloš, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, M NOVÁK, Lenka ŠPINAROVÁ, Vít KANDRNAL, d ŘÍHOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Jan ŠVANCARA, t MRÁZ, E MANDYSOVÁ a Petr NEUŽIL. Tugendhat Registry: Patients at enrollment. In Heart Failure Congress 2010, 29. 5. – 1. 6. 2010, Berlin, Germany. 2010.
  28. LIPOLDOVÁ, Jolana, Eva OZÁBALOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Miroslav NOVÁK a Jiří VÍTOVEC. Usefulness of left ventricle dyssynchrony assessment before cardiac resynchronization implantation. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc. 2010, roč. 154, č. 1, s. 39-46. ISSN 1213-8118.

  2009

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš PAVLÍK a Ladislav DUŠEK. ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT WITH ACE-I AND ARB IN PATIENTS OVER 80 YEARS - RESULTS FROM THE CORD STUDY. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš PAVLÍK a Ladislav DUŠEK. ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT WITH ACE-1 AND ARB IN PATIENTS WITH ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION - RESULTS FROM THE CORD STUDY. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009.
  3. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokátory reninu - jaké je jejich postavení v léčbě kardiovaskulárních onemocnění? In Widimský jr., J.: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 1. vyd. Praha: Triton, 2009, s. 91-98.
  4. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Bradykardizující léky v terapii pacientů po infarktu myokardu. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune cz, s.r.o., 2009, roč. 51, č. 2, 6 s. ISSN 0010-8650.
  5. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Bradykardizující léky v terapii pacientů po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2009, roč. 51, č. 2, s. 97-102.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomas PAVLIK. Comparing recommended doses of angiotensin receptor blockers and ACE inhibitors (CORD Study). CARDIOVASCULAR THERAPY AND PREVENTION. 2009, roč. 8, č. 4, s. 63-70. ISSN 1728-8800.
  7. DOBŠÁK, Petr, Jiří DUŠEK, T. YAMBE, K. TAKAHASHI, Jarmila SIEGELOVÁ, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC, Marcela NOVÁKOVÁ, J. EICHER a Jean-Eric WOLF. Comparison of cardio-ankle vascular index (CAVI) in healthy subjects and patients with hypertension, diabetes and coronary artery disease by the device VaSera 1500. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 30-31. ISSN 0010-8650.
  8. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, L. DUŠEK a T. PAVLÍK. COmparison Of Recommended Doses of ACE inhibitors and angiotensin II receptor blockers. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 5, s. 481-488.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK, Tomáš PAVLÍK a al. ET. CORD: Comparison of Recommended Doses of ace inhibitors and angiotensin II receptor blockers. International Journal of Cardiology. 2009. ISSN 0167-5273.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, L DUŠEK a T PAVLÍK. CORD: COmparison Of Recommended Doses of ACE inhibitors and angiotensin II receptors blockers. Kardiovaskularnaja merania i profilaksia. 2009, roč. 8, č. 4, s. 63-70.
  11. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK, Tomáš PAVLÍK a al. ET. CORD: COmparsion of Recommended Doses of ACE inhibitors and angiotensin II receptor blockers. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 5, s. 481-488. ISSN 0042-773X.
  12. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. CORD:Comparison of recommended Doses of ACE Inhibitors and Angiotensin II Receptor blockers. Intern Journal of Cardiology. Elsevier, 2009, roč. 54. ISSN 0167-5273.
  13. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jaromír VAŠKŮ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA, Atsushi BABA, J.C. EICHER a Jean-Eric WOLF. Exercise training using low-frequency electrostimulation of leg muscles improves vasomotion in patients with CHF. The Japanese Journal of Artificial Organs. 2009, roč. 38, č. 2, 2 s. ISSN 0300-0818.
  14. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterpie po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2009, roč. 51, č. 2, s. 90-91.
  15. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš PAVLÍK a Ladislav DUŠEK. GENDER DIFFERENCES AFTER RENIN ANGIOTENSIN ALDOSTERONE BLOCKADE IN THE TREATMENT OF HYPERTENSION - RESULTS FROM THE CORD STUDY. In 19th European Meeting on Hypertension. 2009.
  16. VÍTOVEC, Jiří, J. SIKORA a Jindřich ŠPINAR. Hotline session na 31. evropském kardiologickém sjezdu v Barceloně. Kardiologická revue. 2009, roč. 11, č. 4, s. 200-203.
  17. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Imunosupresivní léčba po transplantaci srdce. Kardiologická revue. Brno: Medica Healthworld, 2009, roč. 11, č. 2, s. 63-65. ISSN 1212-4540.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Inhibitory ACE nebo sartany v léčbě pacientů po infarktu myokardu? Cor et Vasa. 2009, roč. 51, č. 2, s. 103-111.
  19. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Intervenční nebo farmakologická léčba ischemickém choroby srdeční? Současná klinická praxe. 2009, roč. 8, 2-3, s. 17-20.
  20. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Je farmakoterpie po infarktu dostatečná? Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, č. 2, s. 84-86.
  21. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Je kombinace inhibitorů ACE a blokátorů receptorů pro angiotenzin II v léčbě kardiovaskulárních onemocnění indikovaná? časopis Remedia. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Remedia, 2009, roč. 19, č. 2, 4 s. ISSN 0862-8947.
  22. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Je kombinace inhibitorů ACE a blokátorů receptorů pro angiotenzin II v léčbě kardiovaskulárních onemocnění indikovaná? Remedia. 2009, roč. 19, s. 149-152.
  23. LINHARTOVÁ, Věra, Jiří VÍTOVEC a Karel ZEMAN. K dějinám I. interní angiokardiologické kliniky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 107 s. ISBN 978-80-7204-639-3.
  24. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. 2009.
  25. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009, s. 75. ISBN 978-80-254-3884-8.
  26. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Komu zvoní hrana. Kardiologická revue. 2009, roč. 11, č. 4, s. 197-199.
  27. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Lenka ŠPINAROVÁ. Léčba chronického srdečního selhání v interní ambulanci. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, Suppl 1, s. S9-S12, 4 s. ISSN 0042-773X.
  28. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Léčba chronického srdečního selhání v interní ambulanci. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, suppl.1, s. S9-12.
  29. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Léčba stabilní anginy pectoris. Causa Subita. 2009, č. 12, s. 11-14.
  30. DOBŠÁK, Petr, S. AL-GERGAWI, Jarmila SIEGELOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, J.C. EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electromyostimulation improves autonomic nervous regulation in patients with end-stage chronic heart failure. In th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, Turkey: 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 2009, s. 23-25. ISBN 978-88-7711-616-1.
  31. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Metabolický syndrom a kardiovaskulární onemocnění. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, 7+8, s. 653-658.
  32. VÍTOVEC, Jiří a Jolana LIPOLDOVÁ. Myokarditidy. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 9, 8 s. ISSN 0042-773X.
  33. VÍTOVEC, Jiří a Jolana LIPOLDOVÁ. Myokarditidy. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 9, 8 s. ISSN 0042-773X.
  34. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, Tomoyuki YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of arterial stiffness in czech adult population using the device VaSera 1500. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009, s. 345-355. ISBN 978-80-7013-501-3.
  35. DOBŠÁK, Petr, Jana ŘEZANINOVÁ, Jiří DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Anna RAJDOVÁ, Hana DOSTÁLOVÁ, Petra PALANOVÁ, Vladimír SOŠKA, T. YAMBE, Jiří VÍTOVEC, Marie NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of the vascular age in Czech population sample using VaSera 1500. In Dny sportovní medicíny. Brno: KFDR FN u sv.Anny v Brně, ČSTL, 2009, 1 s.
  36. VÍTOVEC, Jiří a Blanka FISCHEROVÁ. Onemocnění perikardu. In Klinická kardiologie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2009, 7 s. Klinická kardiologie. ISBN 978-80-87009-58-1.
  37. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana POLOCZKOVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Helena BEDÁŇOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří ONDRÁŠEK, Jan ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2009, roč. 51, č. 6, s. 415-418. ISSN 0010-8650.
  38. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. Porovnání doporučených dávek ACE inhibitorů a antagonistů receptoru angiotenzinu II. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2009, roč. 55, č. 5, s. 481-488. ISSN 0042-773X.
  39. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009, s. 34.
  40. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav DUŠEK a Tomáš PAVLÍK. Sravnenie rekomendovanych blokatorov receptorov angiotenzina i ingibitorov angiotenzin-prevraščauščego fermenta (issledovanie CORD). Kardiovaskuljarnaja meranija i profilaktika. 2009, roč. 8, č. 4, s. 63-70.
  41. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie AURORA. Intervenční a akutní kardiologie. 2009, č. 5, s. 269-270.
  42. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie AURORA Rosuvastatin a kardiovaskulární příhody u hemodialyzovaných nemocných. Intervenční a akutní kardiologie. Praha: Solen s r.o., 2009, roč. 8, č. 5, 2 s. ISSN 1213-807X.
  43. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie Jupiter a co nám říká. Kardiologická revue. 2009, roč. 11, č. 1, s. 27-29.
  44. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Studie PROFESS - prevention regiment for effectively avoiding stroke. Kardiologická revue. 2009, roč. 11, č. 1, s. 30-31.
  45. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie Transcend. Bulletin hypertenze. 2009, roč. 12, č. 1, s. 17-19.
  46. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Tepová frekvence a kardiovaskulární onemocnění. Interní medicína pro praxi. 2009, roč. 11, 7-8, s. 315-318.

  2008

  1. BOTHOVÁ, Pavla a Jiří VÍTOVEC. Amiodarone-induced pneumotoxicity case report. Slovenska kardiologija -. Ljublania, Slovenia: Slovenian Society of Cardiology, 2008, roč. 5, Suppl 1, s. 53-53. ISSN 1581-8543.
  2. SIEGELOVÁ, Jarmila, M. NOVÁK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Blood pressure control in patients with dual chamber pacemaker. PHARMACOLOGY. 2008, roč. 22, č. 1, s. 29 Suppl. 1, 1 s. ISSN 0031-7012.
  3. NOVÁK, Miroslav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. Contribution to the V-V Interval Optimization in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy. Physiological Research. Prague: Czech Academy of Sciences, 2008, roč. 57, č. 6, s. 693-700. ISSN 0862-8408.
  4. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Karel CHROUST. CORD comparison of recomended dose IA. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, roč. 26, suppl 1, s. PS32/WED/57:464, 1 s. ISSN 0263-6352.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Karel CHROUST. CORD comparison of recomended dose IB. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins., 2008, roč. 26, suppl 1, s. PS33/THU/43:475, 1 s. ISSN 0263-6352.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Ota HLINOMAZ a Ladislav DUŠEK. Databáze akutního srdečního selhání ne specializivaných kardiologických klinikách. Cor Vasa. Praha: MedProGO, 2008, roč. 50, č. 1, s. 12-21. ISSN 0010-8650.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Diagnostika, epidemiologie a prognóza akutního srdečního selhání. Cor et Vasa. 2008, roč. 50, č. 4, s. 171-176, 7 s. ISSN 0010-8650.
  8. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Diuretika v kardiologii - terapeutická účinnost a úskalí. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 2008, roč. 18/2008, č. 2, s. 130-132. ISSN 0862-8947.
  9. WIDIMSKÝ, Jiří, R. CÍFKOVÁ, Jindřich ŠPINAR, M. FILIPOVSKÝ, Milan GRUNDMANN, Karel HORKÝ, A. LINHART, V. MONHART, Hana ROSOLOVÁ, Miroslav SOUČEK a Jiří VÍTOVEC. Doporučení diagnostických a léčebných postupů arteriální hypertenze - verze 2007. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 1, 18 s. ISSN 0042-773X.
  10. WIDIMSKÝ, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Renata CÍFKOVÁ, Jan FILIPOVSKÝ, Milan GRUNDMANN a Aleš LINHART. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2007. Cor Vasa. Praha: MedProGO, 2008, roč. 50, č. 1, s. "K5"-"K22", 17 s. ISSN 0010-8650.
  11. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Dvě výročí klinických studií u srdečního selhání. Cor Vasa. Praha: MedProGO, 2008, roč. 50, č. 2, s. 52-53. ISSN 0010-8650.
  12. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Echokardiografické sledování pacientů po protinádorové léčbě v minulosti. Supplementum Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2008, roč. 50, 7-8, s. K129, 1 s. ISSN 0010-8650.
  13. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Genetics of humoral and cytokine activation in heart failure and its importance for risk stratification of patients. Experimental and Molecular Pathology. USA: The Human Press, 2008, roč. 84, č. 7, s. 250-255. ISSN 0014-4800.
  14. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jana ŠŤASTNÁ a Klára HONZÍKOVÁ. Hodnocení funkce levé komory srdeční u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50, č. 10, s. 378-384. ISSN 0010-8650.
  15. BOTHOVÁ, Pavla, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Klára HONZÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Hodnocení funkce levé komory u pacientů léčených v minulosti pro zhoubný nádor. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 882-882. ISSN 0042-773X.
  16. DOBŠÁK, Petr, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Pavel HOMOLKA, Jiří VÍTOVEC, Jean-Claude EICHER, Jean-Eric WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Changes of hemoglobin content in stimulated skeletal muscles in patients with congestive heart failure. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
  17. DOBŠÁK, Petr, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jiří VÍTOVEC, M. KOHZUKI, A. BABA, K. IMACHI, J.C. EICHER, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of the autonomic nervous system functions by exercise training or electromyostimulation in patients with congestive heart failure. In PHARMACOLOGY, 22, 1, od s. 20. 2008. ISSN 0031-7012.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Inhibitory ACE nebo sartany u ischemické choroby srdeční? Interní medicina pro praxi. 2008, roč. 10, č. 6, s. 273-276.
  19. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. jsou ACE inhibitory stále základem léčby ischemické choroby srdeční? Současná klinická praxe. 2008, roč. 7, 2-3, s. 19-26.
  20. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Klinické studie - SHEEP, RethinQ a DES vs CABG. Kardiologická ravue. 2008, roč. 10, č. 1, s. 33-36.
  21. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Klinické studie na ESC Mnichov 2008. Kardiologická revue. Brno: Medica Healthworld, 2008, roč. 10, č. 4, s. 183-186. ISSN 1212-4540.
  22. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Klinické studie Triton, Corona, Enhance. Kardiologická revue. Brno: Medica Healthword, 2008, roč. 10, č. 1, s. 37-40. ISSN 1212-4540.
  23. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Kombinace inhibitorů ACE a sartanů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Kardiologie v primární péči. Praha: Medical Tribune, 2008, roč. 3, č. 3, s. 81-84.
  24. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Kombinační léčba hypertenze a metabolické účinky léků. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 1. vydání. Praha: Triton, 2008, 123 s. ---. ISBN 978-80-7254-962-7.
  25. VÍTOVEC, Jiří. Komentář ke studii JUPITER. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 4, č. 11, s. 565. ISSN 1801-1209.
  26. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Komplexní léčba rizikového hypertonika z pohledu nových doporučení. Causa Subita. 2008, roč. 11, č. 2, s. 66-70.
  27. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Léčba chronického srdečního selhání. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50/2008, č. 6, s. 259-267. ISSN 0010-8650.
  28. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Léčba srdečního selhání ve stáří. Interní medicina pro praxi. Praha, 2008, roč. 10, č. 5, s. 212-215. ISSN 1212-7299.
  29. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Moderní léčba hypertenze u srdečního selhání. Medicína po promoci. 2008, roč. 9, č. 3, s. 13-18, 5 s.
  30. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Pohybová léčba u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
  31. VÍTOVEC, Jiří. Polypragmazie v kardiologii. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 2008, roč. 18/2008, č. 2, s. 107. ISSN 0862-8947.
  32. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Použití použití betablokátorů u nemocných s diabetes mellitus. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN,s.r.o., Lazecká 297/51, 2008, roč. 10/2008, č. 3, s. 31-32. ISSN 1212-7299.
  33. VÍTOVEC, Jiří. Problematika léčby chronické obstrukční plicní nemoci a srdečního selhání s ohledem na anticholinergika. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 4, č. 3, s. 245-246. ISSN 1801-1209.
  34. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Přehled součásných inhibitorů ACE. Praktické lékárenství. Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2008, roč. 4, č. 5, s. 242-246. ISSN 1801-2434.
  35. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Přehled současných moderních betablokátorů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Praktické lékárenství. Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2008, roč. 4/2008, č. 2, s. 124-126. ISSN 1801-2434.
  36. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Bohumil FIŠER, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. Short-term blood pressure control in patients with 3rd degree atrioventricular block treated by dual chamber pacemaker. In 18th Scientific Meeting of the European-Society-of-Hypertension/22nd Scientific Meeting of the International-Society-of-Hypertension. 2008. ISSN 0263-6352.
  37. KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK, Jiří NYKODYM, KA BYBEE, Jaroslav MELUZÍN, Marek ORBAN, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jolana LIPOLDOVÁ, David L. HAYES, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC a Virend K SOMERS. Short-term effects of cardiac resynchronization therapy on sleep-disordered breathing in patients with systolic heart failure. Chest. NORTHBROOK, IL, USA: AMER COLL CHEST PHYSICIANS, 2008, roč. 134, č. 1, s. 87-93. ISSN 0012-3692.
  38. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Srdeční selhání statiny ve světle studie CORONA. Kardiologická revue. Brno: Medica Healthworld, 2008, roč. 10, č. 3, s. 119-122. ISSN 1212-4540.
  39. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Studie ADVANCE. Remedia. 2008, roč. 18, č. 2, s. 168-171.
  40. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Studie ONTARGET. Bulletin hypertenze. 2008, roč. 11, č. 1, s. 40-43.
  41. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, T PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The profil and prognosis of patients hospitalised eith heart failure.The Value of Discharge Blood Pressure and Cholesterol. International Heart Journal Association. SHINTOMI PRINTING CO., LTD, 2008, roč. 49, č. 6, s. 691-705. ISSN 1349-2365.
  42. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The Profile and Prognosis of Patients Hospitalised With Heart Failure. International Heart Journal. Tokyo: International Heart Journal Association, 2008, roč. 49, č. 11, s. 691-705. ISSN 1349-2365.
  43. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK, T. PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Miroslav SOUČEK. The profile and prognosis of patients hospitalised with heart failure. The value of discharge blood pressure and cholesterol. International Heart Journal. 2008, roč. 49, č. 6, 15 s. ISSN 1349-2365.
  44. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. THE TIMI TRIALS 25 YEARS OF CLINICAL RESEARCH (1984-2009). Cor et vasa. Praha: Medical Tribune, 2008, roč. 50, č. 12, s. 480-485. ISSN 0010-8650.

  2007

  1. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. ACE inhibitory a blokátory vápníkových kanálů v léčbě hypertenze. Postgraduální medicína. 2007, roč. 9, č. 6, s. 635-641. ISSN 1214-7664.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. ADVANCE - Action in Diabetes and vascular disease. Causa Subita. 2007, roč. 10, č. 10, s. 206-208. ISSN 1212-0197.
  3. VLAŠÍNOVÁ, Jitka. Algoritmus vyšetření při synkopě. Interní medicína. 2007, roč. 9, č. 6, s. 296-298. ISSN 1212-7299.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Antiagregační léčba a potahované stenty v roce 2007. Kardiologická revue. 2007, roč. 9, č. 4, s. 247-250. ISSN 1801-8653.
  5. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Cílové hodnoty krevního tlaku u nemocných po cévní mozkové příhodě. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 2007, ., ., s. 121-134.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Clinical significance of endothelin polymorphisms G8002A and -3A/4A in chronic heart failure patients. In Abstract book Mediterranean Cardiology Meeting. 2007.
  7. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Co je lékem první volby u hypertenze v roce 2007. Interní medicína pro praxi. 2007, roč. 9, č. 9, s. 408-410. ISSN 1212-7299.
  8. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Co přinesla nová evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze - 2007. Kardiologie v primární péči. 2007, roč. 3, č. 3, s. 82-92.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. CORD - Comparison of reccomended doses. In Sborník abstrakt - European meeting on hypertension. 2007, s. S111, 1 s.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Jaromír HRADEC, Jaroslav MELUZÍN, Jiří ŠPÁC, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Petr LUPÍNEK. Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 1, s. K5-33, 29 s. ISSN 1802-128X.
  11. ŠPINAR, Jindřich, J. HRADEC, Jaroslav MELUZÍN, Jiří ŠPÁC, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání ČKS 2006. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 11, s. 75-105. ISSN 0010-8650.
  12. ŠPINAR, Jindřich, J. HRADEC, Jaroslav MELUZÍN, J. ŠPÁC, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání ČKS 2006. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 1, s. 5-33. ISSN 0010-8650.
  13. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Farmakologická léčba chronického srdečního selhání - jsme na konci jedné etapy? Postgraduální medicína. 2007, roč. 9, č. 9, s. 11-15. ISSN 1214-7664.
  14. VÍTOVEC, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní praxi. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press s r.o., 2007, roč. 3, č. 3, s. 161-164. ISSN 1801-1209.
  15. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Intravenózní léčba akutního srdečního selhání. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 4, s. 412-420. ISSN 0042-773X.
  16. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Jak dobře žít s nemocným srdcem. Praha: Grada, 2007, 256 s. 1. vydání. ISBN 9788024718224.
  17. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je humorální aktivace u srdečního selhání ovlivněna genetickou dispozicí? Cor et Vasa. Praha: MedProGO, 2007, roč. 47, č. 4, s. 127-133. ISSN 0010-8650.
  18. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, A. VAŠKŮ, M. PÁVKOVÁ-GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, J. TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je humorální aktivace u srdečního selhání ovlivněna genetickou predispozicí? Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 127-133. ISSN 0010-8650.
  19. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Klinické studie ACC 2007. Kardiologická revue. 2007, roč. 9, č. 3, s. 187-190. ISSN 1801-8653.
  20. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Klinické studie ukončené, přednesené nebo publikované v nedávné době. Kardiologická revue. 2007, roč. 9, č. 3, s. 194-194, 5 s. ISSN 1801-8653.
  21. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Milan KAMÍNEK, Zdeněk KOŘÍSTEK, Martin KLABUSAY, Milan NAVRÁTIL, Jiří PRÁŠEK, Ota HLINOMAZ, Jaroslav STANÍČEK, Roman PANOVSKÝ, J. VINKLÁRKOVÁ, Vladimír KINCL, Jiří MAYER, Jiří VÍTOVEC a Jindřich ŠPINAR. Léčba AIM intrakoronární aplikací kmenových buněk. Výsledky randomizované studie 2 brněnských kardiologických klinik. Intervenční a akutní kardiologie. 2007, roč. 6, Suppl.C, s. 6. ISSN 1213-807X.
  22. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Léčba chronického srdečního selhání- farmakologická a nefarmakologická. Postgraduální medicína. Praha, 2007, roč. 9, Supplement, s. 40-43. ISSN 1212-4184.
  23. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Levosimendan mění indikace i dávkování. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 3, s. 108-110. ISSN 0010-8650.
  24. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaromír VAŠKŮ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Masahiro KOHZUKI, Kou IMACHI, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electrostimulation decreases sympathetic tone in patients with end-stage chronic heart failure. The Japanese Journal of Artificial Organs. 2007, roč. 36/2007, č. 2, s. S30, 1 s. ISSN 0300-0818.
  25. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaromír VAŠKŮ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Masahiro KOHZUKI, Kou IMACHI, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electrostimulation decreases sympathetic tone in patients with end-stage chronic heart failure. Artificial Organs. 2007, roč. 31/2007, č. 10, s. A59, 1 s. ISSN 0160-564X.
  26. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Ladislav DUŠEK, L. VÍTOVCOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J. TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Neurohumoral activity, Heart failure and Prognosis in Patients with End Stage Renala Disease Treated by Hemodialysis. Kidney and Blood Pressure Research. 2007, roč. 30, č. 30, s. 347-357. ISSN 1420-4096.
  27. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Ladislav DUŠEK, Lenka VÍTOVCOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Neurohumoral activity, heart failure and prognosis in patients with end-stage renal disease treated by hemolysis. Kidney and Blood Pressure Research. Switzerland: S. Karger AG, 2007, roč. 30, č. 5, s. 347-357. ISSN 1420-4096.
  28. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Neurohumoral changes in chronic heart failure. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2007, roč. 151, č. 2, s. 201-207. ISSN 1213-8118.
  29. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Neurohumorální změny u chronického srdečního selhání. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2007, roč. 9, mimořádné, s. 12-15. ISSN 1212-4184.
  30. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Pacienti po infarktu nechtějí být zdraví. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 12, s. 443-444. ISSN 0010-8650.
  31. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Perindopril indapamid - fixní kombinace. časopis Remedia. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Remedia, 2007, roč. 17, č. 3, s. 247-257. ISSN 0862-8947.
  32. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Perindopril/indapamid - fixní kombinace. Remedia. 2007, roč. 12, č. 3, s. 247-257. ISSN 0862-8947.
  33. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Prevence srdečního selhání v interní ambulanci. Interní medicína. 2007, roč. 9, 7-8, s. 314-318. ISSN 1212-7299.
  34. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Primární a sekundární prevence cévní mozkové příhody. Kardiofórum. 2007, roč. 5, č. 5, s. 27-33. ISSN 1214-2255.
  35. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrické stimulace kosterních svalů u pacientů se srdečním selháním (přednáška). Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2007, roč. 52, č. 11, s. 1100-1100. ISSN 0042-773X.
  36. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Petr DOBŠÁK, Michaela FRANTISOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jarmila SIEGELOVÁ a Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI. Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrické stimulace (NFES) kosterních svalů u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem. Kasuistika. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 4. ISSN 0010-8650.
  37. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ -VYMAZALOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: Ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007, s. 31-32. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
  38. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, J.C. EICHER, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Short term blood pressure control in patients with cardiac transplantation. Fundamental & Clinical Pharmacology. Paříž, Francie: Elsevier, 2007, roč. 21, Supplemen1, s. 85. ISSN 0767-3981.
  39. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. Short term blood pressure variability after heart transplantation. In Journal of Hypertension. 25. vyd. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, s. 241-242. ISSN 0263-6352.
  40. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Short-term blood pressure control in patients with cardiac transplantation. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 102. ISSN 0010-8650.
  41. KABELKA, Ladislav a Jiří VÍTOVEC. Symptomy a syndromy pokročilého neokologického onemocnění v paliativní péči. Bolest. Praha, 2007, roč. 20047, č. 2, s. 71-75. ISSN 1212-0634.
  42. FEJFUŠA, M., Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. The heart failure 2007 congress 9.-12.červen2007. Kardiologická Revue. 2007, roč. 9, č. 4, s. 273-275. ISSN 1801-8653.
  43. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Lenka VÍTOVCOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Zbyněk POZDÍŠEK, Viktor MUSIL, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Variabilita plazmatických hladin big endotelinu a NT-proBNP u nemocných se srdečním selháním v chronickém hemodialyzačním programu. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 11, s. 1177-1181. ISSN 0042-773X.
  44. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Lenka VÍTOVCOVÁ, Dorota SOBOTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Význam stanovení NtproBNP a big endotelinu pro diagnostiku chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 1, s. 38-45. ISSN 0042-773X.

  2006

  1. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Ambulantní rehabilitační program u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční: použití kombinovaného tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006, s. 30-30. ISBN 80-239-6582-4.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Antiagregační léčba po studii Charisma. Postgraduální medicína. 2006, roč. 8, č. 3, s. 255-259.
  3. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomní nervová regulace srdce u pacientů se srdeční transplantací. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 101-101. ISSN 010-8650.
  4. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomous nervous heart control in patients with cardiac transplatation. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl 4, s. S44, 1 s. ISSN 0952-1178.
  5. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, L. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: evaluation of functional parameters after 3 months. Reproduction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 335-336. ISSN 1297-9708.
  6. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokáda RAAS a sympatiku - základ farmakologické léčby srdečního selhání. Kardiológia pre prax. 2006, roč. 3, č. 1, s. 13-19. ISSN 1336-3433.
  7. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokáda RAAS a sympatiku základ farmakologické léčby srdečního selhání. KARDIOLOGIA PRE PRAX. Bratislava: SAMEDI, 2006, roč. 4/2006, č. 1, s. 13-18. ISSN 1336-3433.
  8. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Blokátory vápníkových kanálů - antagonisté vápníku. Practicus. 2006, roč. 5, č. 7, s. 316-319. ISSN 1213-8711.
  9. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. BLOOD PRESSURE AND HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH CARDIAC TRANSPLANTATION. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006, s. 47-54. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  10. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Blood pressure and heart rate variability in patients with cardiac transplantion. In Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 1. vyd. Graz, Austria: Teaching Hospital Medical University Graz, 2006, s. 32-32.
  11. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. BNP a NT-pro BNP u akutního srdečního selhání. Kardiofórum. Brno: Medica Publishing and Consulting., 2006, roč. 2/4, č. 2, s. 39-43. ISSN 1214-2255.
  12. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Britové odsoudili užití beta-blokátorů u hypertenze. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 9, s. 827-829.
  13. SOSÍKOVÁ, Michaela, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. CARDIOPULMONARY FUNCTIONS AND BAROREFLEX SENSITIVITY BEFORE AND AFTER EXERCISE TRAINING LASTING 8 WEEKS IN PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006, s. 71-74. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  14. CHLUDILOVÁ, Veronika, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr POSPÍŠIL, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jiří PAZDÍREK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. COMBINED TRAINING IN WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE: EFFECTS OF EIGHT-WEEK REHABILITATION PROGRAM. In Noninvasive metods in cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006, s. 67-70. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  15. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Diagnostika a léčba hypertenzní krize. Akutní a intervenční kardiologie. 2006, roč. 5/2006, č. 2, s. 78-79. ISSN 1213-807X.
  16. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Diagnostika a léčba hypertenzní krize. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, č. 2, s. 78-80. ISSN 1213-807X.
  17. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Naoyoshi MINAMI, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Kou IMACHI, Shin-ichi NITTA, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Electrical stimulation of skeletal muscles: An alternative to aerobic exercise training in patients with chronic heart failure? International Heart Journal. Tokyo: International Heart Journal Association, 2006, roč. 47, č. 3, s. 441-453. ISSN 1349-2365.
  18. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Epidemiologie a prognoza chronickeho srdečního selhání. Kardiologia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2006, roč. 4/2006, č. 1, s. 7-9. ISSN 1336-3433.
  19. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Epidemiologie a prognóza chronického srdečního selhání. Kardiológia pro prax. 2006, roč. 3, č. 1, s. 7-9.
  20. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Epidemiologie a prognóza chronického srdečního selhání. Kardiológia pre prax. 2006, roč. 3, č. 1, s. 7-9. ISSN 1336-3433.
  21. VAŠKŮ, Anna, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Miroslav SOUČEK a Jiří VÍTOVEC. Farmakogenetika chronického srdečního selhání-beta blokátory. Cas Lek Cesk. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 145, č. 2, s. 148-152. ISSN 0008-7335.
  22. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Farmakologická léčba chronického srdečního selhání - jsme na konci jedné velké etapy? Postgraduální medicína. 2006, mimoř. pří, s. 11-15.
  23. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie chronického srdečního selhání. Lékařské listy. 2006, roč. 55, s. 22-23.
  24. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Fixní kombinace antihypertenziv. In Widimský J.: Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. 1. vyd. Praha: Triton, 2006, s. 97-112.
  25. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Hypertenze - diagnostika a léčba. Medicína pro praxi. 2006, roč. 3, č. 1, s. 45-47.
  26. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Hypertenze v dětství a dospívání. Současná klinická praxe. Brno, 2006, roč. 1/5, č. 1, s. 11-14. ISSN 1213-7790.
  27. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Hypertenze v dětství a dospívání. Současná klinická praxe. 2006, roč. 5, č. 1, s. 11-14. ISSN 1213-7790.
  28. ŠPINAR, Jindřich, Jaromír HRADEC a Jiří VÍTOVEC. Charisma. Kardiologická revue. 2006, roč. 8, 1-2, s. 71-75.
  29. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Improvement of regional blood supply by electrical stimulation of strength muscles in patients with end-stage congestive heart failure. Reprouction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 327-327. ISSN 1297-9708.
  30. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Inhibitory ACE v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2006, roč. 2/2006, č. 2, s. 191-200. ISSN 1801-1209.
  31. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu na konci roku 2005. Practicus. 2006, roč. 5, č. 1, s. 12-16. ISSN 1213-8711.
  32. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie. 2006, roč. 2, č. 2, s. 191-200.
  33. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie. 2006, roč. 2, č. 2, s. 191-200.
  34. SIEGELOVÁ, Jarmila, Leona MÍFKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bohumil FIŠER, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Interval and continuous training in cardiovascular rehabilitation. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2006, roč. 13, Suppl. 1, s. S85-S85, 1 s. ISSN 1741-8267.
  35. MÍFKOVÁ, Leona, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v kardiovaskulární rehabilitaci. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 52, č. 1, s. 44-50. ISSN 0042-773X.
  36. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v rámci kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K94, 1 s. ISSN 010-8650.
  37. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kardiovaskulární rehabilitace: srovnání intervalového a kontinuálního tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006, s. 29-29. ISBN 80-239-6582-4.
  38. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Klinické studie ukončené, přednesené nebo publikované v poslední době. Kardiologická revue. 2006, roč. 8, č. 4, s. 218-222.
  39. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Kombinační léčba hypertenze. Remedia. 2006, roč. 16, č. 3, s. 230-236.
  40. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Kombinační léčba hypertenze. Lékařské listy. 2006, roč. 55, č. 17, s. 15-17.
  41. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Kombinační léčba po transplantaci srdce. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2006, roč. 16, č. 3, s. 268-273. ISSN 0862-8947.
  42. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Kombinační léčba srdečního selhání. Remedia. 2006, roč. 16, č. 3, s. 244-251.
  43. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K93, 2 s. ISSN 0010-8650.
  44. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kvalita života po kardiovaskulární rehabilitaci u chronické ischemické choroby srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 157-161. 1. ISBN 80-7041-104-X.
  45. DOBŠÁK, Petr, Michaela FRANTISOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jiří VÍTOVEC, Jaromír VAŠKŮ a Masahiro KOHZUKI. LONG-TERM ELECTROMYOSTIMULATION IMPROVES SKELETAL MUSCLE PERFORMANCE AND Q.O.L. IN PATIENTS WITH ADVANCED CHF. The Japanese Journal of Artificial Organs. Tokyo: Springer-Verlag, 2006, roč. 35, č. 2, s. S108, 1 s. ISSN 0300-0818.
  46. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Losartan - víc než pokles krevního tlaku. Kardiologická revue. 2006, roč. 8, č. 3, s. 115-120.
  47. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Shin-ichi NITTA, J.Ch. EICHER, J.E. WOLF a Kou IMACHI. Low-Frequency Electrical Stimulation Increases Muscle Strength and Improves Blood Supply in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation Journal. 2006, roč. 70, č. 1, s. 75-82. ISSN 1346-9843.
  48. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ. Má polymorfismus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
  49. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus v genu G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 1, s. 34-39. ISSN 0042-773X.
  50. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Natriuretické peptidy v diagnostice srdeční dysfunkce. Kardiológia pre prax. Bratislava,Slovensko: Samedi s.r.o, 2006, roč. 4, č. 1, s. 10-12. ISSN 1336-3433.
  51. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, D. SOBOTKOVÁ, Lenka VÍTOVCOVÁ a L DUŠEK. Neurohumoral activity heart failure and prognosis in patients with end stage renal disease treated by chronic dialysis. European Journal of Heart Failure. 2006, roč. 5, suppl. 1, s. 1045.
  52. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, František VÁRNAY, M. KOHZUKI, J.C. EICHER, J.E. WOLF, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektromyostimulace kosterního svalstva v domácích podmínkách u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K92, 1 s. ISSN 0010-8650.
  53. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Novinky v léčbě hypertenze. Interní medicína pro praxi. 2006, roč. 8, č. 4, s. 162-166.
  54. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Postavení blokátorů vápníkových kanálů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění pro studii ALLHAT. Ambulantná terapie. 2006, roč. 3, č. 1, s. 33-35.
  55. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Postavení diuretik u akutního srdečního selhání. Kardiofórum. Brno: Medica Publishing and Consulting., 2006, roč. 2/4, č. 2, s. 27-29. ISSN 1214-2255.
  56. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Postavení diuretik u akutního srdečního selhání. Kardiofórum. 2006, roč. 4, č. 2, s. 27-29.
  57. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. PREAMI Perindopril Remodeling in Elderly with Acute Myocardial Infarction. Hypertenze. Praha: VIDA99, 2006, roč. 1/9, č. 1, s. 23-27. ISSN 1221-9679.
  58. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. PREAMI-Perindopril Remodelling in Elderly with Acute Myocardial Infarction. Bulletin hypertenze. 2006, roč. 9, č. 1, s. 23-27.
  59. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných. Česká geriatrická revue. 2006, roč. 3, č. 4, s. 8-16.
  60. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných. Česká geriatrická revue. 2006, roč. 3, č. 4, s. 8-16.
  61. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Přidáme se k britským doporučením pri diagnostiku a léčbu hypertenze? Medicína po promoci. 2006, roč. 7, č. 3, s. 26-31.
  62. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Přidáme se k britským doporučením pro diagnostiku a léčbu hypertenze? Medicína po promoci. 2006, roč. 7, č. 3, s. 26-31.
  63. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, JC EICHER, M. NAGASAKA, J.E. WOLF, K. IMACHI a M. KOHZUKI. Skeletal muscle strength training using electrical stimulation in patients with advanced chronic heart failure. Fundamental and Clinical Pharmacology. 2006, roč. 20, č. 2, s. 218-218. ISSN 0767-3981.
  64. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Současný pohled na nemocného se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Interní medicína pro praxi. 2006, roč. 8, č. 5, s. 214-218.
  65. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Současný pohled na nemocného se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Medicína pro praxi. 77900 Olomouc, Lazecká 297/51: SOLEN, s.r.o., 2006, roč. 2006, č. 4, s. 164-168. ISSN 1214-8687.
  66. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Současný pohled na nemocného se zvýšeným kardiovskulárním rizikem. Interní medicina pro praxi. Konice: SOLEN, s.r.o., 2006, roč. 8/2006, č. 5, s. 214-218. ISSN 1212-7299.
  67. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Současný pohled na nemocného se zvýšeným rizikem. Medicína pro praxi. 2006, roč. 3, č. 4, s. 164-168, 8 s.
  68. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Srdeční glykosidy a diuretika v léčbě srdečního selhání. Kardiológia pre prax. Bratislava,Slovensko: Samedi s.r.o., 2006, roč. 4, č. 1, s. 20-22. ISSN 1336-3433.
  69. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Studie FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in diabetes. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, č. 1, s. 32-34.
  70. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Miroslav NOVÁK, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost intervalového a kontinuálního tréninku v rámci kardiovaskulární rehabilitace. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 73-73. ISSN 010-8650.
  71. VÍTOVEC, Jiří. Vazodilatační léčba aneb 20 let klinických studií srdečního selhání. Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2006, roč. 48, č. 11, s. 373-375. ISSN 0010-8650.
  72. MELUZÍN, Jaroslav, Stanislav JANOUŠEK, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Ivan HORŇÁČEK, Ota HLINOMAZ, Roman PANOVSKÝ, Petr KALA, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK a Jiří VÍTOVEC. Vliv autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně na regionální systolickou a diastolickou funkci u nemocných s akutním infarktem myokardu. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, č. 9, s. K 187, 1 s. ISSN 0010-8650.
  73. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, M. KOHZUKI, K. IMACHI, S. NITTA, J. EICHER a J. WOLF. Vliv elektrostimulace kosterního svalstva na variabilitu srdeční frekvence a svalovou sílu u pacientů s pokročilým stupněm chronického srdečního selhání. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 19-19. ISSN 010-8650.
  74. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vliv rehabilitace na kvalitu života, výkonnost a transport kyslíku u chronické ischemické choroby srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 93-94. ISSN 010-8650.

  2005

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. ACE ihibitory a sekundární prevence ICHS. Vnitřní lékařství. Praha: Medica publishing consulting, 2005, roč. 51/2005, S3, s. 67-70. ISSN 0042-773X.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. ASCOT - Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial. Interní medicína pro praxi. 2005, č. 10, s. 454-458. ISSN 1212-7299.
  3. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. BENEDICT - Bergamo Nephrologic Diabetic Complications Trial. Kardiologická revue. 2005, roč. 7, č. 4, s. 201-204.
  4. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Betablokátory indikace a dávka. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2005, roč. 7/2005, č. 1, s. 42-45. ISSN 1212-4540.
  5. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Betablokátory v léčbě hypertenze. Medicína po promoci. 2005, roč. 6, č. 3, s. 52-55.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Big endotelin,interleukin 6 a funkce pravé komory. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Publishing, 2005, roč. 51, č. 9, s. 965-970, 9 s. ISSN 0042-773X.
  7. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, J.E. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: Evaluation of functional parameters after 3 months. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Sociéte de Physiologie, 2005, s. 41-41.
  8. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Bivertikulární stimulace u pacientek s chronickým srdečním selháním:vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2005, roč. 47, č. 4, s. 71-71. ISSN 0010-8650.
  9. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. CAMELOT - účinek antihypertenziv u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a normálním krevním tlakem. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, č. 4, s. 158-160.
  10. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Co by měl vědět internista o diastolickém srdečním selhání. Interní medicína pro praxi. 2005, roč. 7, č. 12, s. 527-533.
  11. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Ladislav DUŠEK, Jiří VÍTOVEC a Roman PANOVSKÝ. Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinat of poor prognosis in patients with symptomatic heart failure. International Journal of Cardiology. 2005, roč. 105, x, s. 164-173. ISSN 0167-5273.
  12. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. Development of functional parameters in patients with heart failure after three months of biventricular stimulation. In The Long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation. Abstract book. Leuven, Belgie: European Society of Cardiology, 2005, s. 140-140.
  13. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání v ambulanci praktického lékaře. Interní medicina pro praxi. Konice: SOLEN, s.r.o., 2005, roč. 3/2005, č. 4, s. 95-102. ISSN 1212-7299.
  14. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, M. KOHZUKI, K. IMACHI, S. NITTA, J. VAŠKŮ, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Effects of Skeletal Muscle Stimulation on Exercise Capacity and Heart Rate Variability in Patients with Chronic Heart Failure. The Japanese Journal of Artificial Organs. Tokyo: Springer-Verlag, 2005, roč. 34, č. 2, s. 186-187. ISSN 0300-0818.
  15. DEEDWANIA, Prakash, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Thomas GILES a Michael KLINBAUER. Efficacy, Safety And Tolerability Of Metoprolol Cr/Xl In Diabetic Patients With Chronic Heart Failure. Amirican Heart Journal. St.Luis: Mosby, 2005, roč. 149/2005, č. 1, s. 159-167, 8 s. ISSN 0002-8703.
  16. DEEDWANIA, PC, TD GILES, M KLIBANER, JK GHALI, J HERLITZ, P HILDEBRANT, J. KJEKSHUS, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Efficacy, safety and tolerability of metoprolol CR/XL in patients with diabetes and chronic heart failure: Experiences from MERIT HF. Am Heart J. 2005, roč. 149, s. 159-167. ISSN 0002-8703.
  17. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. FEMALE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE: EVALUATION OF FUNCTIONAL PARAMETERS AFTER 3 MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005, s. 14-14. 1. ISBN 80-86607-16-X.
  18. VANK, Pavel, Miroslav NOVOTNÝ, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, J.Ch. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE AFTER THREE MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005, s. 15-15. 1. ISBN 80-86607-16-X.
  19. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. HOPE for EUROPA is PEACE: ACE inhibitory v sekundární prevenci ICHS. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, č. 6, s. 251-255.
  20. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Jiří PAŘENICA. Hypertenze a hyperurikemie. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 1, s. 82-86.
  21. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Hypotenze po ACE inhibitorech u srdečního selhání a AIM. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2005, roč. 85/2005, č. 8, s. 569-572. ISSN 0032-6739.
  22. VÍTOVEC, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Jiří SLÍVA. Imidapril. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2005, roč. 1/2005, č. 2, s. 140-145. ISSN 1801-1209.
  23. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Improvement of regional blood supply by electrical stimulation of strength muscles in patients with end-stage congestive heart failure. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Societe de Physiologie, 2005, s. 42-42.
  24. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Inhibitory ACE v sekundární prevenci ICHS-studie PEACE. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 19/2005, č. 2, s. 59-60. ISSN 1212-7973.
  25. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu - indikace a dávka. Kapitoly z kardiologie. 2005, roč. 7, č. 2, s. 58-61. ISSN 1212-5342.
  26. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je funkce pravé komory důležitá pro prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2005, roč. 47, č. 2, s. 33-37. ISSN 0010-8650.
  27. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Jiří PAŘENICA a Tomáš BRYCHTA. Klinické studie. Kardiologická revue. 2005, roč. 7, č. 4, s. 206-210.
  28. VÍTOVEC, Jiří a Pavel GREGOR. Koxiby a kardiovaskulární riziko. Praha: Remedia, 2005, s. 158-162. Remedia 15/2. ISBN 0862-8947.
  29. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Losartan v klinických studiích. Kardiologická revue. 2005, roč. 7, č. 4, s. 195-200.
  30. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Mají polymorfizmy G8002A a 3A/4A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2005, roč. 47, č. 4, s. 108. ISSN 0010-8650.
  31. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Metabolické účinky inhibitorů ACE. Remedia. 2005, roč. 15, č. 2, s. 147-153.
  32. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. MOexipril and REgresion of left ventricle hypertrophy in combination therapy. A multicentric open label clinical trial. Int J Cardiol. 2005, roč. 100, s. 199-206. ISSN 0167-5273.
  33. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. MORE-MOexipril and REgression of left ventricle hypertrophy in combination therapy. Int. J. Cardiol. Amsterdam: Mosby, 2005, roč. 149/2005, č. 1, s. 159-167, 8 s. ISSN 0167-5273.
  34. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, M. KOHZUKI, Kou IMACHI, Shin-ichi NITTA, T. YAMBE, M. NAGASAKY, N. MINAMI, Jiří VÍTOVEC, Václav CHALOUPKA, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. New Trends in Rehabilitation of Patients with Congestive Heart Failure. In NanoScience and Technology for Medical Applications. Sendai, Japan: Future Medical Engineering based on Bio-nanotechnology, 2005, s. 12-13. 1.
  35. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Normy pro BNP a NT-proBNP stanoveny. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, č. 10, s. 395-398.
  36. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Ovlivnění svalové síly 7-týdenní elektrostimulací svalstva dolních končetin u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005, s. 30-30.
  37. KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC a Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti. In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita, 2005, s. 29-35, 348 s. ISBN 80-88949-84-X.
  38. KABELKA, Ladislav, Jiří PROKOP a Jiří VÍTOVEC. Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání. 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005, 100 s. ISBN 80-02-01712-9.
  39. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Perindoprilum. Remedia. 2005, roč. 15, č. 2, s. 121-135.
  40. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. Porovnání vlivu osmitýdenního aerobního tréninku a aerobního tréninku kombinovaného se silovými prvky na variabilitu srdeční frekvence. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 41-41. ISSN 0010-8650.
  41. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Problematika farmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění u starších nemocných. Česká geriatrická revue. Praha: Medic Publ, 2005, roč. 3/2005, č. 4, s. 11-18. ISSN 1214-0732.
  42. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Milan KAMÍNEK, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, Martin POLOCZEK, M. NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Martin KLABUSAY, J. VINKLÁRKOVÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Jiří MAYER, Jiří PRÁŠEK, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK a Jiří ADLER. Průběžné výsledky randomizované studie intrakoronární transplantace autologních kmenových buněk u akutního srdečního infarktu. Pacienti s AIM levé komory. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 10, s. 1165-1166.
  43. JANOUŠEK, Stanislav, J. MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, J. MAYER, Roman PANOVSKÝ, J. PRÁŠEK, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR a M. KAMÍNEK. První výsledky randomizoané studie intrakoronární transplantace autologních kmenobvých buněk u akutního srdečního infarktu s postižením přední stěny levé komory. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, suppl. 4, s. 43-43.
  44. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Jiří MAYER, Roman PANOVSKÝ, Jiří PRÁŠEK, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR a Milan KAMÍNEK. První výsledky randomizované studie intrakoronární transplantace autologních kmenových buněk u akutního srdečního infarktu s postižením stěny levé komory. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, 4 suppl., s. 43-43.
  45. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ramipril v klinických studiích. Kardiologická revue. 2005, roč. 7, č. 3, s. 156-160.
  46. KOŽANTOVÁ, Lucie, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Rehabilitace pacientů s chronickým srdečním selháním: vývoj funkční zdatnosti při aerobním domácím tréninku a tréninku kombinovaném s aerobními a silovými prvky. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně.: Konstantinovy Lázně., 2005, s. 28-28.
  47. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jiří VÍTOVEC. Right ventricular dysfunction in chronic heart failure patients. European Journal of heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2005, roč. 7, č. 4, s. 485-489. ISSN 1388-9842.
  48. VÍTOVEC, Jiří a Jiří SLÍVA. Spirapril. Praha: Farmakon Press, 2005.
  49. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Statiny a srdeční transplantace. Remedia. Praha, 2005, roč. 15, č. 2, s. 154-157. ISSN 0862-8947.
  50. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Vývoj doporučení pro léčbu hypertenze. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 3, s. 75-82.
  51. VANK, Pavel, Miroslav NOVÁK, Jiří JANČÍK, J.Ch. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů s chronickým srdčním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005, s. 223-226, 5 s. 1. ISBN 80-7041-487-1.
  52. VANK, Pavel, Miroslav NOVÁK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 118-118. ISSN 0010-8650.
  53. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Vývoj hemodynamickcýh parametrů po 8-týdenním rehabilitačním programu s kombinovanou zátěží u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005, s. 27-27.
  54. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Význam inhibitorů ACE u ICHS. Medicina po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, s.r.o., 2005, roč. 6/2005, č. 4, s. 55-60. ISSN 1212-9445.

  2004

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. ACE inhibitory a ICHS z pohledu studii HOPE a EUROPA. Remedia. Praha: PANAX Co. s.r.o., 2004, roč. 14, č. 2, s. 158-165. ISSN 0862-8947.
  2. REZEK, Michal, Ota HLINOMAZ, Ladislav GROCH, Miloslav TEJC, Jiří VÍTOVEC a Bronislava SLANÁ. Akutní endokarditida jako příčina akutního infarktu myokardu. Intervenční a akutní kardiologie. Praha: Solen s r.o., 2004, č. 3, s. 136-138. ISSN 1213-807X.
  3. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Ambulantní léčba srdečního selhání v ordinaci praktického lékaře. Medicína po promoci. Praha: MMN, s.r .o, Bělohorská 71, 2004, roč. 1/5, č. 1, s. 59-64. ISSN 1212-9445.
  4. HUDE, Petr, Marcel HORKÝ, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Alžběta SIROTKOVÁ. Apoptosis plays role in cellular rejection after human heart transplantation. European Journal of Heart Failure. London: Elsevier Science, 2004, roč. 3, S1, s. 9. ISSN 1567-4215.
  5. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, O. HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, V. KINCL, Jiří ADLER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří VÍTOVEC a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2004, roč. 46, č. 8, s. 384-388, 6 s. ISSN 0010-8650.
  6. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, Ivan HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, Vladimír KINCL, Jiří ADLER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří VÍTOVEC a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu. Cor et vasa. Praha, 2004, roč. 46, č. 8, s. 384-388, 400 s. ISSN 0010-8650.
  7. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Betablokátory v léčbě arteriální hypertenze. Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2004, roč. 6, č. 2, s. 28-32. ISSN 1212-4184.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Monika GOLDBERGOVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Big endothelin in chronic heart failure:marker of disease severity or genetic determination? International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 93, č. 1, s. 63-68. ISSN 0167-5273.
  9. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Big endothelin, interleukin 6 and right ventricle function assessed by tissue Doppler imaging. European Journal of Echocardiography. Great Britain: Elsevier, 2004, roč. 5, S1, s. 68. ISSN 1525-2167.
  10. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Blokátory receptorů pro angiotenzin II a inhibitory ACE u infarktu myokardu- v kombinaci nebo každý zvlášt? Cor Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 95-96. ISSN 0010-8650.
  11. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jiří VÍTOVEC. Combined right ventricular systolic and diastolic dysfunction represents a strong determinant of poor prognosis in patients with heart failure. Europ Heart J. 2004, roč. 25, Abstr.Supp, s. 45. ISSN 0195-668X.
  12. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. COMET- Carvedilol or Metoprolol European Trial - mortalitní studie srovnávající dva betablokátory u srdečního selhání. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 18, č. 1, s. 51-52. ISSN 1212-7973.
  13. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Diastolické srdeční selhání a CHARM. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, č. 1, s. 38-40.
  14. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání - potřebujeme nová? Kardiol Prax. 2004, roč. 2, č. 1, s. 33-37.
  15. KÁRA, Tomáš, Miroslav NOVÁK, Jiří NYKODÝM, KA BYBEE, Jaroslav MELUZÍN, Marek ORBAN, Jolana LIPOLDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, DL HAYES, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC a VK SOMERS. Effect of cardiac resynchronisation therapy on sleep-disordered breathing in patients with systolic heart failure. Circulation. USA: Lippincott Williams Wilkins, 2004, roč. 110, č. 17, s. 401-401. ISSN 0009-7322.
  16. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF COMBINED EXERCISE TRAINING ON HEART RATE VARIABILITY IN CHRONIC HEART FAILURE. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004, s. 117-121. 1. ISBN 80-7013-000-0.
  17. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF OUTPATIENT CARDIAC REHABILITATION PROGRAMME IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE ON DEVELOPMENT OF MUSCLE STRENGTH. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004, s. 15-15. ISBN 80-86607-14-3.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Farmakologické ovlivnění hypertenze. Farmakologické ovlivnění hypertenze. 2004, č. 7, s. 76-79.
  19. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárnch onemocnění. Praha: Grada, 2004, 248 s. ISBN 8024708663.
  20. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2004, 248 s. 1959. ISBN 80-247-0866-3.
  21. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Heart Failure and First dose hypotenzion after Angiotensin Convderting Enzyme Inhibitors. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2004, roč. 148, č. 2, s. 113-118. ISSN 1213-8118.
  22. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Hypertenze a srdeční selhání. Kardiofórum. 2004, č. 3, s. 26-28.
  23. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Hypertenze v dětství a dospívání. Kardiofórum. 2004, č. 3, s. 44-47.
  24. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Chronické srdeční selhání a diabetes mellitus. Interní medicína pro praxi. 2004, roč. 6, č. 4, s. 189-193.
  25. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. IMPROVEMENT OF MUSCULAR PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 291-296. ISSN 1211-3395.
  26. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Vydavatelství Galén Praha, Cena ČSARIM ČLS JEP Praha - nejlepší publikace v oboru ARIM za rok 2003,, 2004.
  27. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. Introne RXR polymorphism and blood group in chronic heart failure. Journal of Hypertension. 2004, roč. 22, č. 2, s. 345.
  28. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Jak je to s betablokátory u srdečního selhání ve světle studie COMET? Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 6, č. 1, s. 6-8. ISSN 1212-4540.
  29. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Jaký statin po srdeční transplantaci? Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2004, roč. 46, č. 10, s. 463-464. ISSN 0010-8650.
  30. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Je funkce pravé komory důležitá pro mortalitu pacientů s chronickým srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2004, roč. 46, č. 4, s. 92. ISSN 0010-8650.
  31. VÍTOVEC, Jiří. Klinické studie srdečního selhání - úmrtnost vs náhradní cíle. Cor Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, 4-suppl, s. 103. ISSN 0010-8650.
  32. MELUZÍN, Jaroslav, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Jiří VÍTOVEC, Ota HLINOMAZ, Martin KLABUSAY a Jiří SEMÉNKA. Klinické zkušenosti s autologní transplantací dřeňových buněk v kardiologii. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, č. 4, s. 58. ISSN 0010-8650.
  33. MELUZÍN, Jaroslav, Lenka ŠPINAROVÁ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE a Jiří VÍTOVEC. Kombinace systolické a diastolické dysfunkce pravé komory významně zhoršuje prognozu nemocných se srdeční slabostí. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, č. 4, s. 58-59. ISSN 0010-8650.
  34. VÍTOVEC, Jiří. Léčba asymptomatické dysfunkce levé komory. Cor Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, 4- suppl, s. 103. ISSN 0010-8650.
  35. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Léčba hypertenze u nemocných s ICHS - studie INVEST. Interní medicína pro praxi. 2004, roč. 6, č. 1, s. 46-47. ISSN 1212-7299.
  36. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Léčba chronického srdečního selhání inhibitory ACE. Kapitoly z kardiologie. Praha, ČR: Generace s.r.o., 2004, roč. 1/6, č. 1, s. 12-17. ISSN 1212-5342.
  37. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Hana PAVELČÍKOVÁ. Má polymorfizmus G8002A v genu pro endotelin význam pro další rizika u pacientů se srdečním selháním? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2004, roč. 46, č. 9, s. 155-6, 1 s. ISSN 0010-8650.
  38. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Ondřej LUDKA. MAPS - mononitrate in angina pectoris study. Kardiologická revue. 2004, č. 3, s. 85-90.
  39. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. MORE - Moexipril and left ventrikle hypertrophy in combination therapy. Journal of Hypertension. 2004, roč. 22, č. 2, s. 36.
  40. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCULAR STRENGTH IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004, s. 138-141. 1. ISBN 80-7013-000-0.
  41. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Natriuretické peptidy - diagnostika a léčba. Remedia. Praha: PANAX Co. s.r.o., 2004, roč. 14, č. 2, s. 177-181. ISSN 0862-8947.
  42. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Natriuretické peptidy - diagnostika a léčba. Remedia. Praha: PANAX Co. s.r.o., 2004, roč. 14, č. 2, s. 177-181. ISSN 0862-8947.
  43. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Dorota SOBOTOVÁ, Lenka VÍTOVCOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Neurohumoral activation and chronic heart failure incidence in patients in chronic hemodialysis programme, two - year follow up. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 97, Suppl.2, s. S60, 1 s. ISSN 0167-5273.
  44. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, J.E. WOLF, F. BRUNOTTE, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva (NFES)-alternativa fyzického tréninku u pacientů se srdečním selháním. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 93-94, 1 s. ISSN 0010-8650.
  45. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Nová klasifikace hypertenze. Causa Subita. 2004, č. 8, s. 290-298.
  46. VÍTOVEC, Jiří a Lenka ŠPINAROVÁ. Ostatní léky užívané v kardiologii. In Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 183-194. Grada Publishing. ISBN 80-247-0866.
  47. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK a Jiří VÍTOVEC. Regeneration of a damaged myocardium by autologous bone marrow cell transplantation. Cor Vasa. 2004, roč. 46, č. 11, s. 537-543. ISSN 0010-8650.
  48. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Retardované mononitráty v klinické praxi. Interní medicína pro praxi. 2004, roč. 6, č. 10, s. 510-512.
  49. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Sartany- blokátory receptoru pro angiotenzin II a nefroprotekce. Causa subita. Praha: IMP, 2004, roč. 7, č. 5, s. 186. ISSN 1212-0197.
  50. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Srdeční selhání ve starším věku. Česká geriatrická revue. 2004, č. 2, s. 24-30.
  51. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie COMET - srovnání betablokátorů u srdečního selhání. Hypertenze. Praha: VIDA99, 2004, roč. 6, č. 1, s. 30-33. ISSN 1221-9679.
  52. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Studie VALUE - valsartan versus amlodipin v léčbě hypertenze. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 18, č. 3, s. 183-184. ISSN 1212-7973.
  53. KINCL, Vladimír, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Roman PANOVSKÝ a Jiří VÍTOVEC. The autologous transplantation of bone marrow cells in therapy of acute myocardial infarction - a case report. Bratislavské Lekárské Listy. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2004, roč. 105, č. 4, s. 157. ISSN 0006-9248.
  54. PINKOVÁ, L, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. The use of ace inhibitors and statins by general practicioners, internists and cardiologists. Bratislavské Lékařské Listy. 2004, roč. 105, č. 4, s. 177.
  55. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, H ŠKVAŘILOVÁ a K FRYCOVÁ. The use of ACE inhibitors and statins by general practicioners, internists and cardiologists. Journal of Hypertension. 2004, roč. 22, č. 2, s. 312.
  56. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. VALIANT - Valsartan, capropril nebo obojí u infarktu myokardu komplikovaného srdečním selháním a/nebo dysfunkcí levé komory. Bulletin Hypertenze. 2004, č. 7, s. 30-33.
  57. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. VALIANT - Valsartan,captopril nebo obojí u infarktu myokardu komplikovaného srdečním selháním a/nebo dysfunkcí levé komory - samostatně ano,společně ne. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 18, č. 1, s. 53-54. ISSN 1212-7973.
  58. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. VALUE for blood pressure. Výsledky studie VALUE potvrdily zásadní význam poklesu krevního tlaku. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, č. 6, s. 447-449.
  59. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Vazodilatační látky. In Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 87-94. Grada Publishing. ISBN 80-247-0866-3.
  60. VÍTOVEC, Jiří. WATCH Warfarin a protidestičková léčba u chronického srdečního selhání. Akutní a intervenční kardiologie. 2004, roč. 3/2004, č. 3, s. 142. ISSN 1213-807X.

  2003

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARB) v léčbě hypertenze STUDIE LIFE. Klinická farmakologie a farmacie. 2003, roč. 17, č. 1, s. 43-45. ISSN 1212-7973.
  2. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II(ARB) v léčbě hypertenze STUDIE SCOPE. Klinická farmakologie a farmacie. 2003, roč. 17, č. 2, s. 110-112. ISSN 1212-7973.
  3. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. BAROREFLEX SENSITIVITY IN ESSENTIAL HYPERTENSION AND INCREASE IN PULSE PRESSURE. In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003, s. 152-155. sv.1. ISBN 80-7013-394-5.
  4. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Big endotelin, interleukin 6 a funkce pravé komory. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2003, roč. 45, č. 9, s. 145. ISSN 0010-8650.
  5. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Blokátory receptoru I pro angiotenzin II (ARB) v léčbě srdečního selhání. Interní medicína pro praxi. 2003, roč. 5, č. 8, s. 386-388. ISSN 1212-7299.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Diabetes mellitus u chronického srdečního selhání. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, 4S, s. 96. ISSN 0010-8650.
  7. BREINEK, Petr, Ondřej LUDKA, Jindřich ŠPINAR, Tereza DOČKALOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Diurnální variabilita koncentrace big endothelinu a Nt-proBNP v plazmě u nemocných s těžkým chronickým srdečním onemocněním. In Pokroky v klinické biochemii 2003. 1. vyd. Hradec Králové: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, 2003, s. 160. ISBN 80-239-1306-9.
  8. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Josef TOMANDL. Gene polymorphisms of endothelin1 in patients with chronic heart failure. In Mendel symposium: Genes and the heart, Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 26.
  9. VÍTOVEC, Jiří a Miroslav SOUČEK. Hypertenze a cévní mozkové příhody. Neurologie pro praxi. 2003, roč. 4, č. 1, s. 26-29. ISSN 1213-1814.
  10. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Chronické srdeční selhání. Současná klinicá praxe. 2003, roč. 2, č. 1, s. 19-21. ISSN 1213-7790.
  11. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Individuální domácí trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním v rámci programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeaumus, 2003, s. 158-161. 462. ISBN 80-7041-989-X.
  12. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Is the function of right ventricle important for mortality of chronic heart failure patients? European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, č. 1, s. 133. ISSN 1525-2167.
  13. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Který betablokátor u srdečního selhání?Studie COMET - dala jasnou odpověď? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, č. 11, s. 527-528. ISSN 0010-8650.
  14. ŠPINAROVÁ, Lenka, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Hana PAVELČÍKOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Marie KALFUSOVÁ. Léčba hypertenze po transplantaci srdce. In XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003, s. 72.
  15. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Léčba hypertenze u nemocných s ICHS - Studie INVEST. Klinická farmakologie a farmacie. 2003, roč. 17, 3-4, s. 186-187. ISSN 1212-7973.
  16. VORLÍČEK, Jiří, Libor PÁČ, Svatopluk ČECH, Nataša HONZÍKOVÁ, Blanka SOCHOROVÁ, Eva TÁBORSKÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich VOMELA a Jan ŽALOUDÍK. Lékařská fakulta MU v letech 1997-2002. První. Brno: Lékařská fakulta, 2003, 61 s. ISBN 80-210-3059-3.
  17. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. MMP-2 promoter polymorphism (-790T/G) in chronic heart failure and triple-vessel disease. In The Journal of Coronary Artery Disease. 2003.
  18. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Mohou blokátory receptorů pro angiotenzin II (AIIA) nahradit v léčbě srdečního selhání inhibitory ACE? Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, č. 4, s. 169-170. ISSN 0010-8650.
  19. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Natriuretic peptides and myocardial function in chronic heart failure. European Journal of Echocardiography. London, Great Britain, 2003, roč. 4, 1S, s. 34. ISSN 1525-2167.
  20. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Josef TOMANDL a Jiří VÍTOVEC. Natriuretické peptidy u chronického srdečního selhání. Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2003, roč. 45, 4S, s. 96. ISSN 0010-8650.
  21. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. Druhé, rozšířené. Praha: Galén, 2003, s. 272-301. Druhé. ISBN 80-7262-203-X.
  22. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzívní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. Druhé, rozšířené. Praha: Galén, 2003, s. 272-301. Druhé. ISBN 80-7262-203-X.
  23. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Petr HUDE, Stanislav VOHÁŇKA, Michal VYTOPIL, Miroslav NOVÁK, Zdeněk LUKÁŠ a Jiří VÍTOVEC. Poruchy laminů u postižení srdce a kosterního svalstva. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 49, č. 8, s. 637-641. ISSN 0042-773X.
  24. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN, Petr HUDE, Jan KREJČÍ a Jiří VÍTOVEC. Right ventricular function in chronic heart failure patients. In 11 th Alpe Adria Cardiology Meeting, Final program. Balatonfured, Maďarsko: Maďarská kardiologická společnost, 2003, s. 35.
  25. ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Druhé, rozšířené. Praha: Galén, 2003, s. 92-111. ISBN 80-7262-203-X.
  26. VÍTOVEC, Jiří. Titrace beta-blokátorů při srdečním selhání - komentář. Medicina po promoci. 2003, roč. 4, č. 4, s. 55-56. ISSN 1212-9445.
  27. ŠPINAROVÁ, Lenka a Jiří VÍTOVEC. Transplantace srdce. Universitas. Brno: masarykova univerzita Brno, 2003, roč. 36, č. 2, s. 27-33. ISSN 1211-3384.
  28. VAŠKŮ, Anna, Monika GOLDBERGOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. Two MMP-2 Promoter Polymorphisms (-790T/G and -735C/T) in Chronic Heart Failure. Clin Chem Lab Med. Berlin.: Walter de Gruyter GMBH, 2003, roč. 41/2003, č. 10, s. 1299-1303. ISSN 1434-6621.
  29. VÍTOVEC, Jiří a Karel ZEMAN. Úskalí interpretace elektrokardiografické křivky. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 9, s. 713-717. ISSN 0042-773X.
  30. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Vlastní zkušenosti s různými typy tréninku u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003, s. 70.
  31. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Význam plazmatických koncentrací big endotelinu pro diagnózu a prognózu chronického srdečního selhání. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2003, roč. 45, 4S, s. 94. ISSN 0010-8650.
  32. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC a Jiří VÁCHA. 3` TACE GENE POLYMORPHISM IS RELATED TO DILATED CARDIOMYOPATHY, CARDIOTHORACIC INDEX AND PULMONARY CONGESTION IN CHRONIC HEART FAILURE. In Mendel symposium: Genes and the heart. 2003.

  2002

  1. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ondřej LUDKA, G. HUBENÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Big endothelin a chronické srdeční selhání. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 1, s. 3-7. ISSN 0042-773X.
  2. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Big endothelin in chronic heart failure-marker of disease severity or genetic determination? Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London, UK: Academic Press, 2002, roč. 34, č. 6, s. A91, 1 s. ISSN 0022-2828.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Diurnální variabilita big endotelinu a BNP u nemocných s chronickým srdečním selháním. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2002, roč. 44, č. 4, s. 116. ISSN 0010-8650.
  4. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Do we observe different response and escape after low and high dose of ACE inhibitor spirapril in heart failure patients and in healthy volunteers? Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2002, roč. 20, č. 4, s. 396. ISSN 0952-1178.
  5. VAŠKŮ, Anna, Lenka ŠPINAROVÁ, Monika GOLDBERGOVÁ, Jan MUŽÍK, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN a Jiří VÁCHA. Double heterozygote of two endothelin-1 gene polymorhisms (G8002A and -3A/-4A) is related to big endothelin levels in chronic heart failure. Experimental and Molecular Pathology. USA: The Human Press, 2002, roč. 2002, č. 73, s. 230-233. ISSN 0014-4800.
  6. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endothelin system, gene polymorphisms and clinical importance. journal of American College of cardiology. USA: American College of cardiology, 2002, roč. 39, č. 9, s. 217. ISSN 0735-1097.
  7. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Blanka FISCHEROVÁ a Jiří TOMAN. First dose hypotension after angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin II receptor blocker in patients with acute myocardial infarction. Journal of hypertension. london: Lippincott Willliams, 2002, roč. 20, č. 4, s. 211. ISSN 0952-1178.
  8. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Jsou betablokátory v léčbě srdečního selhání stejně účinné? Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2002, roč. 44, č. 5, s. 209-210. ISSN 0010-8650.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Ondřej LUDKA, Jiří VÍTOVEC a Josef TOMANDL. Noninvasive prognostic parameters in heart failure-the value of big endothelin. European Journal of Heart Failure. london: Elsevier Science, 2002, roč. 1, č. 1, s. 18. ISSN 1567-4215.

  2001

  1. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jindřich ŠPINAR, Anna VAŠKŮ, Ondřej LUDKA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Monika GOLDBERGOVÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Endotelinový systém, genové polymorfizmy, význam v klinice. In Sborník abstrakt ECHODNY 2001. Staré Splavy: česká kardiologická společnost, 2001, s. 49.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Ondřej LUDKA, Lenka VÍTOVCOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Dorota SOBOTOVÁ, Josef TOMANDL a Marie TOMANDLOVÁ. Chronické srdeční selhání v hemodialyzačním programu. In Program a sborník abstrakt. 2001, s. 52-52.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Jiří ŠPÁC, Jiří VÍTOVEC, Petra OHNÚTKOVÁ, lenka ŠPINAROVÁ a Jiří TOMAN. profile of patients hospitalised with heart failure. European Journal of Heart Failure. Great Britain: Elsevier Science, 2001, roč. 3, Suppl.1, s. 10. ISSN 1388-9842.
  4. OHNÚTKOVÁ, Petra, Jindřich ŠPINAR, Jiří ŠPÁC, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří TOMAN. profile of patients hospitalised with heart failure. Acta Clin. Croatia. Zagreb, Croatia: Croatian Society of Cardiology, 2001, roč. 40, č. 1, s. 134. ISSN 0353-9474.
  5. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Lenka ŠPINAROVÁ, Gabriela HUBENÁ, Jiří ŠPÁC, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN, Marie TOMANDLOVÁ a Josef TOMANDL. Role of plasma endothelin level in mild to moderate chronic heart failure. Acta Clin. Croatia. Zagreb, Croatia: Croatian cardiac Society, 2001, roč. 40, č. 1, s. 89. ISSN 0353-9474.

  2000

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Luděk PLUHÁČEK, Blanka FISCHEROVÁ a Jiří TOMAN. A comparison of intervention with losartan or captopril in acute myocardial infarction. European J of Heart Failure. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 91-100. ISSN 1388-9842.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Agonisté imidazolinových receptorů - nový pokrok v léčbě hypertenze? Vnitřní lékařství. 2000, č. 2, s. 122-126.
  3. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. AII antagonisté v léčbě hypertenze a srdečního selhání. Interní medicína pro praxi. 2000, roč. 2, č. 4, s. 20-23. ISSN 1212-7299.
  4. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Betablokátory v léčbě chronického srdečního selhání. Jak převést výsledky klinických studié do lékařské praxe. Vnitřní lékařství. 2000, č. 3, s. 161-165.
  5. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Tomáš KÁRA, Miroslav SOUČEK, Marie TOMANDLOVÁ, Richard PACHER a Brigitte STANEK. Big endothelin in patients with moderate and severe chronic heart failure. In 8 th Alpe Adria cardiology Meeting,May 2000, Portorož, Slovenia. Portorož, Slovenia: Slovenian Soc. of Cardiology, 2000, s. 41.
  6. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lea KUBECOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Richard PACHER a Brigite STANĚK. Big endothelin level and its importance in severe heart failure. European Heart Journal. London: European Soc. Cardiol., 2000, roč. 21, Abstr.supp, s. 536. ISSN 0195-668X.
  7. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokátory vápníkových kanálů. Remedia 2000. 2000, č. 2, s. 154-161.
  8. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Dyslipiémie jako doprovodné onemocnění. Causa subita 2000. 2000, č. 3, s. 16-21.
  9. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Effects if Prostaglancin E1, Dobutamin and Placebo on Hemodynamic and Neurohumoral Variables in patients with Advances Heart Failure. Jpn Heart Journal 1999. 2000, roč. 40, č. 3, s. 321-329.
  10. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Efficacy and sagety of lovastatin in mild to moderate hypercholesterolemia. A comparison wit fluvastatin. In HLINOMAZ, Ota. 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. Portorož, Slovinsko, 2000, s. 51. P1.
  11. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Tomáš KÁRA a Marie HYKSOVÁ. Endotelin, receptory,jejich blokáda a klinický význam u srdečního selhání. Cor et Vasa. Praha, 2000, roč. 42, č. 4, s. 69. ISSN 0010-8650.
  12. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Grada 2000, 2000, 249 s.
  13. VÍTOVEC, Jiří a JIndřich ŠPINAR. First dose hypotension after ACE-I in chronic heart failure. A comparison of enapril and perindopril. In 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. Portorož, Slovinsko, 2000, s. 24. A 41.
  14. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Blanka FISCHEROVÁ a Jiří TOMAN. First dose hypotension after angiotensin converting enzyme inhibitor captopril and angiotensin II blocker losartan in patients with acute myocardial infarction. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2000, roč. 2000, č. 75, s. 197-203. ISSN 0167-5273.
  15. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. First dose hypotension after angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors in chronic heart failure: a comparison of enapril and perindopril. European Journal of Heart Failure. 2000, 2 (3), s. 299-304.
  16. KUBECOVÁ, Lea, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. First dose hypotension after losartan, perindopril and enalapril in patients with chronic heart failure. In 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. Portorož, Slovinsko, 2000, s. 89. A 113.
  17. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Hypertension and combination drug therapy. Cor et vasa. 2000, roč. 42, č. 9, s. 461-467. ISSN 0010-8650.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Chronické srdeční selhání - diagnostika a léčba. Interní medicína 2000. 2000, č. 2, s. 25-36.
  19. ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000, 393 s. Galen 2000.
  20. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. I.vydání. Praha: Galén, 2000, 393 s. ISBN 80-7262-042-8.
  21. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Klinické studie s negativním výsledkem u srdečního selhání. Poučení pro praxi. In VIII. výroční sjezd ČKS. CetV 2000, 2000, s. 56. 42 (4).
  22. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Lipidy a chronické srdeční selhání. Vnitřní lékařství. Brno: Excerpta medica, 2000, roč. 46, č. 9, s. 515-1033. ISSN 0042-773X.
  23. VÍTOVEC, Jiří a JIndřich ŠPINAR. Metoprololum. Remedia 2000. 2000, č. 2, s. 76-87.
  24. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000, s. 264-291. První. ISBN 80-7262-042-8.
  25. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Nitráty a látky ovliňující tvorbu oxidu dusnatého. Remedia 2000. 2000, č. 2, s. 148-153.
  26. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Přímé vazodilatační látky. Remedia 2000. 2000, č. 2, s. 143-147.
  27. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Srdeční selhání a jeho vliv na kvalitu života a délku jeho trvání. PACE 2000. 2000, č. 2, s. 8-10.
  28. ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000, s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8.
  29. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Lea KUBECOVÁ, Richard PACHER, Brigitte STANEK a Andreas WIMMER. The value of big endothelin level and hemodynamic variables in heart transplant candidates. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing, 2000, roč. 42, č. 10, s. 495-499. ISSN 0010-8650.
  30. KUBECOVÁ, Lea, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Zjištění rozdílu hypotenze po první dávce při zahájení léčby inhibitory ACE či AIIA u chronického srdečního selhání. In VIII. výroční sjezd ČKS, CetV 2000. 2000, s. 48. 42 (4).

  1999

  1. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Betablokátory a chronické srdeční selhání - poznámky pro praxi. Zdravotnické noviny. Praha, 1999, roč. 35, č. 6, s. 6. ISSN 0044-1996.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Richard PACHER a Brigite STANEK. Big endothelin level and its importance in severe heart failure. Cor et Vasa. 1999, roč. 41, č. 5, s. 162. ISSN 0010-8650.
  3. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II -další pokrok v léčbě hypertenze a srdečního selhání? Cor et vasa. 1999, roč. 41, č. 1, s. 51-55. ISSN 0010-8650.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II v léčbě chronického srdečního selhání. Kardiol. rev. 1999, roč. 1, č. 1, s. 27-30.
  5. KUBECOVÁ, Lea, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Richard PACHER a Brigite STANEK. Diagnostický a prognostický význam hladiny big endotelinu u chronického srdečního selhání. Sborník ECHODNY. Mílovy, 1999, roč. 1999, 1., s. 4-5.
  6. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Luděk PLUHÁČEK. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure : Metoprolol CR/XL Randomised Interventional Trial in Congestive Heart Failure. MERIT-HF Study Group (MERIT-HF). Lancet 1999. 1999, roč. 353, č. 535, s. 2001-2007.
  7. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Farmakoterapie nemocných se srdeční insuficiencí. Zdravotnické noviny - Lék. listy. Praha, 1999, roč. 21, č. 6, s. 1-3.
  8. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Jiří ZICHA. Hypertenze - diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 228 s.
  9. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Hypertenze - úvod do problematiky. Interní medicina pro praxi. 1999, roč. 1, č. 5, s. 15-20. ISSN 1212-7299.
  10. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE-I) - indikace. Kardiol. revue. 1999, roč. 1, č. 3, s. 1-5.
  11. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE-I) - kombinace a limitace. Kardiologická revue. 1999, roč. 1, č. 3, s. 160-162.
  12. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE-I) - kontraindikace. Kardiol. revue. 1999, roč. 1, č. 3, s. 155-159.
  13. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Lea KUBECOVÁ, Petra OHNUTKOVÁ, Luděk PLUHÁČEK, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Richard PACHER a Brigite STANEK. Léčba těžkého srdečního selhání prostaglandinem E1 ve srovnání s dobutaminem. Cor et vasa. 1999, roč. 41, č. 4, s. 63. ISSN 0010-8650.
  14. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Nové postupy v terapii chronického srdečního selhání. Zdravotnické noviny. Praha, 1999, roč. 6, č. 21, s. 4-5. ISSN 0044-1996.
  15. VENTURINI, F., M. ROMERO, G. TOGNONI a Jiří VÍTOVEC. Patterns of practice for acute myocardial infarction in a population from ten countries. Eur.J.Clin.Pharmacol. 1999, roč. 54, č. 8, s. 877-886.
  16. VÍTOVEC, Jiří. Praktické použití betablokátorů v léčbě chronického srdečního selhání. Interní medicina pro praxi. 1999, roč. 54, č. 4, s. 10-13. ISSN 1212-7299.
  17. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Problematika léčby inhibitory ACE u chronického srdečního selhání. Kardiol. revue. 1999, roč. 1, č. 1, s. 37-40.
  18. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Přehled nejvýznamnějších studií u hypertenze a diabetes mellitus. Vnitřní lékařství. Praha, 1999, roč. 45, č. 11, s. 677-679.
  19. TOMAN, Jiří, Lenka ŠPINAROVÁ, Miloš ŠTEJFA, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR a Luděk PLUHÁČEK. Terminální chronické srdeční selhání. Srdeční selhání 1999. 1999, Léčiva 5-7, není, s. 5 - 7.
  20. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lea KUBECOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Richard PACHER a Brigite STANEK. The importance of big endothelin level for diagnosis and prognosis of patients with severe chronic heart failure. Eur J of Heart Failure. 1999, roč. 1, č. 1, s. 41-42. ISSN 1388-9842.
  21. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Výběr vhodného antihypertenziva při přidruženém onemocnění. Zdravotnické noviny - Lékařské listy. Praha, 1999, roč. 7, č. 7, s. 5-7. ISSN 0044-1996.
  22. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Lea KUBECOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, Richard PACHER a Brigite STANEK. Význam stanovení hladiny big endotelinu u chronického srdečního selhání. Cor et vasa. 1999, roč. 41, č. 4, s. 55. ISSN 0010-8650.

  1998

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Akutní stavy v kardiologii a praktický lékař. In Terapie praktického lékaře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 10-12.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Betablokátory v léčbě arteriální hypertenze. ČLČ. Praha, 1998, roč. 137, č. 9, s. 278-281. ISSN 0008-7335.
  3. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR, L. PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, R. PACHER, A. WIMMER a B. STANĚK. Dobutamin u chronického srdečního selhání, renální funkce a hemodynamika. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl., s. 54-55. ISSN 0010-8650.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Haemodynamic effects of prostaglandin E1 as comared to dobutamine in patients with end stage heart a prospective randomised study. European Heart Journal. 1998, roč. 19, AbstrSuppl, s. 406. ISSN 0195-668X.
  5. ŠPINAR, Jindřich, L. ŠKVAŘILOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, A. WIMMER, B. STANĚK a R. PACHER. Haemodynamic effects of prostaglandin E1 as compared to dobutamine in patients with end stage heart failure : a prospective randomized study. European Heart Journal. 1998, roč. 19, suppl., s. 406-408. ISSN 0195-668X.
  6. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR, Libor PLUHÁČEK a Zdeněk MERTA. Hemodynamic effects of isosorbide dinitrate in patients with congestive heart failure. Abstracts. Praha, 1998, roč. 9, s. 19.
  7. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ramipril v léčbě mírné až středně těžké hypertenze (multicentrická studie). Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 6, s. 332-336. ISSN 0042-773X.
  8. KOS, T., R. PACHER, A. WIMMER, A. BOJIC, M. HULSMANN, B. FREY, G. MAYER, N. YILMAZ, L. ŠKVAŘILOVÁ, Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Jiří TOMAN, W. WOLOSZCUK a B. STANEK. Relationship between kidney function, hemodynamic variables and circulating big endothelin levels in patients with severe refractory heart failure. Wiener klinische Wochenschrift. 1998, roč. 110, č. 3, s. 89-95. ISSN 0043-5325.
  9. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, L. PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a Blanka FISCHEROVÁ. Srovnání účinku ACE-I a AT 2 blokátoru u akutního infarktu myokardu. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl., s. 48-49. ISSN 0010-8650.
  10. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, L. PLUHÁČEK, L. KUBECOVÁ, Petra OHNÚTKOVÁ, Jiří TOMAN, R. PACHER, B. STANĚK a A.A. WIMMER. The effect of one week treatment with prostaglandin E1 or dobutamine or placebo infusion on echocardiographic parameters in severe congestive heart failure. European Heart Journal. 1998, roč. 19, suppl., s. 296-300. ISSN 0195-668X.
  11. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR, L. PLUHÁČEK, L. KUBECOVÁ, Petra OHNÚTKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, R. PACHER, B. STANĚK a A.A. WIMMER. The effect of one week treatment with prostaglandin E1 or dobutamine or placebo infusion on haemodynamic and renal functions in severe congestive heart failure. European Heart Journal. 1998, roč. 19, suppl., s. 297. ISSN 0195-668X.
  12. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. The effect of one week treatment woth prostaglandin E1 or dobutamin or placebo infusion echocardiographic parameters in severe congestive heart failure. European Heart Journal. 1998, roč. 19, AbstrSuppl, s. 297-299. ISSN 0195-668X.
  13. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Luděk PLUHÁČEK. The effect of one week treatment woth prostaglandin E1 or dobutamin or placebo infusion on haemodynamic and renal function in severe congestive heart failure. European Heart Journal. 1998, roč. 19, AbstrSuppl, s. 297. ISSN 0195-668X.
  14. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, L. PLUHÁČEK, L. KUBECOVÁ, Petra OHNÚTKOVÁ, Jiří TOMAN, R. PACHER, B. STANĚK a A.A. WIMMER. The effect of one week tretment with prostaglandin E1 or dobutamine or placebo infusion on echocardiographic parameters in severe congestive heart failure. Cardiology. Slovenská kardiologická společnost, 1998, roč. 7, suppl., s. 3A, 6 s. ISSN 1210-0048.
  15. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC, L. PLUHÁČEK, Lenka ŠPINAROVÁ a Blanka FISCHEROVÁ. Vliv losartanu a captoprilu na echokardiografické ukazatele po akutním infarktu myokardu. In ECHO-dny ´98. 1. vyd. Staré Splavy: Nemocnice Česká Lípa, 1998, s. 39.
  16. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Vliv ramiprilu na metabolické, renální a srdeční funkce u hypertenze a diabetu mellitu II. typu. Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 6, s. 336-341. ISSN 0042-773X.
  17. KUBECOVÁ, L., Jindřich ŠPINAR, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN, R. PACHER, B. STANĚK a A.A. WIMMER. Vztah big endotelinu, hemodynamiky a renálních funkcí u nemocných a těžkým chronickým srdečním selháním. In ECHO-dny ´98. 1. vyd. Staré Splavy: Nemocnice Česká Lípa, 1998, s. 35-36.

  1997

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Jiří PLUHÁČEK. AT II blocker (losartan) and ACE inhibitor (captopril) in patients with myocardial infarction, an open, computer randomized study. In 5th Alpe-Adria Cardiology Meeting Austria 8.-10. May 1997. Graz: 5th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 1997, s. 164.
  2. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Comparison of hemodynamic effects of PGE 1 and dobutamin in severe heart failure. J Für Kardiology. Austria, 1997, č. 2, s. 107. ISSN 1024-0098.
  3. VÍTOVEC, Jiří. Comparison of hemodynamic effects of prostaglandin E1 and dobutamin in severe heart failure. J Für Kardiology. Austria, 1997, roč. 4, č. 2, s. 108-109. ISSN 1024-0098.
  4. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Luděk PLUHÁČEK. Comparison of hemodynamic effects of prostaglandin E1 and dobutamin in severe heart failure. In 5th Alpe-Adria Cardiology Meeting Austria 8.-10.May 1997. Graz: 5th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 1997, s. 107.
  5. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Effect of PGE 1 as compared to Dobutamine and placebo in patients with severe endstage heart failure. Abstract. In Abstract Sweden, August 24.-28. 1997. Stockholm: XIXth Congress of the European Society of Cardiology, 1997, s. 292. 18.
  6. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Effect of PGE 1 as compared to Dobutamine and placebo in patients with severe endstage heart failure. Abstract. In 5th World Congres on Heart Failure USA May 11.-14. 1997. Washington: 5th World Congress on Heart Failure, 1997, s. 6.
  7. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Effects of PGE 1 es compared to Dobutamine and placebo in patients with severe endstage heart failure. Europ. Heart J. 1997, roč. 18, č. 18, s. 292. ISSN 0195-668X.
  8. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Effects of PGE 1 es compared to Dobutamine and placebo in patients with severe indstage heart failure. The Journal Heart Failure. 1997, roč. 5, č. 4, s. 67. ISSN 1070-3837.
  9. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Effects of PGE 1 versus dobutamin on right ventricular function in severe heart failure. The Journal Heart Failure. 1997, roč. 5, č. 4, s. 6. ISSN 1070-3837.
  10. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Luděk PLUHÁČEK. Effects of prostoglandin E1 versus dobutamin on right ventricular function in severe heart failure. In 5th World Congres on Heart Failure, USA May 11.-14.1997. Washington: 5th World Congress on Heart Failure, 1997, s. 6. A23.
  11. HLINOMAZ, Ota, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Farmakologická léčba chlopenních vad. Amireport. 1997, roč. 4, č. 27, s. 36-38. ISSN 1211-3533.
  12. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Luděk PLUHÁČEK. Hemodynamic effects of isosorbide dinitrate in congestive heart failure. In Abstract I st International Congress on Coronary Artery Dise. Praha: Congres on Coronary Artery Disease, 1997, s. 18-21.
  13. VÍTOVEC, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Luděk PLUHÁČEK. Hemodynamic effects of prostaglandin E1 and dobutamin in severe heart failure. In Abstrakta. Jerusalem: 7th International Symposium on Cardiovascular Pharmacotherap, 1997, s. 374.
  14. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Hemodynamic effects of prostoglandin E1 and dobutamin in severe heart failure. Cardiovasc. Drug. Ther. 1997, roč. 112, č. 11, s. 374. ISSN 0920-3206.
  15. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Chlopenní srdeční vady v ambulanci praktického lékaře. Amireport. 1997, roč. 4, č. 27, s. 40-41. ISSN 1211-3533.
  16. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě srdečního selhání. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 43, s. 525-528. ISSN 0042-773X.
  17. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Mitrální vady. Amireport. 1997, roč. 4, č. 27, s. 21-23. ISSN 1211-3533.
  18. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Luděk PLUHÁČEK. One week treatment with prostaglandin E1 or dobutamin or placebo infusion in patients with severe heart failure. Echocardiographic results. In 5th Alpe-Adria Cardiology Meeting Austria 8.-10. May 1997. Graz: 5th Alpe-Adria Cordiology Meeting, 1997, s. 132.
  19. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. One year survival of 300 patients with chronic heart failure due to ischemie heart disease or dilated cardiomyopathy - noninvasive prognostic factors. In 5th Alpe-Adria Cardiology Meeting Austria 8.-10. May 1997. Graz: 5th Alpe-Adria Cardiology Meeting, 1997, s. 132.
  20. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Posuzování pracovní schopnosti u nemocných s chlopenní srdeční vadou. Amireport. 1997, roč. 4, č. 27, s. 39. ISSN 1211-3533.
  21. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Srovnání AC-1 captoprilu a blokátoru receptoru pro AT II losartanu u akutního IM - plán, studie a bezpečnost podávání. In Abstrakt 5 - Brno 28.-31.5.1997. Brno: V. výroční sjezd ČKS, 1997, s. 49.
  22. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Srovnání účinku prostagladinu El a dobutaminu u pacientů s těžkým chronickým srdečním selháním. Jednoduše slepá, PC randomizoomizovaná, placebem kontrolovaná studie. In Abstrakt 5 - Brno 28.-31.5.1997. Brno: V. výroční sjezd ČKS, 1997, s. 11.
  23. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Trikuspidální vady. Amireport. 1997, roč. 4, č. 27, s. 26-27. ISSN 1211-3533.

  1996

  1. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. ACE-inhibitory pacientů s AIM. cor et Vasa. 1996, roč. 38, č. 4, s. 203-208. ISSN 0010-8650.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Luděk PLUHÁČEK. Effect of D-sotalol on mortality in patients with left ventricular hypertrophy. Lancet. 1996, roč. 348, nemá, s. 7-12. ISSN 0140-6736.
  3. VÍTOVEC, Jiří a Pavel JERIE. IV. světový kongres srdečního selháni. cor et Vasa. 1996, roč. 38, č. 6. ISSN 0010-8650.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Neinvazivní prognostické parametry u chronického srdečního selhání. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 1, s. 43-48. ISSN 0042-773X.
  5. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. 7. evropské setkání o hypertenzi. Jak hodnotit nová antihypertenziva? Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 1, s. 57-59. ISSN 0042-773X.

  1995

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jan NOVOTNÝ, Jiří MAYER, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Hemocoagulation and hemorheology in heart failure and the possible effects of glycosaminoglycans. Vnitřní lék. Praha, 1995, roč. 41, č. 1, s. 3-7. ISSN S0042-773X.
  2. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Lacidipin v léčbě mírné a střední hypertenze. Cor et Vasa. 1995, roč. 37, č. 3, s. 175-179. ISSN 0010-8650.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Noninvasive prognostic factors in chronic heart failure. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 1, s. 486. ISSN 1070-3837.
  4. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Signs of pulmonary congestion on a chest X ray in congestive heart failure. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 1, s. 489. ISSN 1070-3837.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Signs of pulmonary congestion on a chest X ray in congestive heart failure. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 2, s. 1155. ISSN 1070-3837.

  1994

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Otto HLINOMAZ. Nemocný po infarktu myokardu - a co dál? Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 4, s. 240-245. ISSN 0042-773X.
  2. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Otto HLINOMAZ. Pacienti po infarktu myokardu a co dál? Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 4, s. 240-245. ISSN 0042-773X.

  1993

  1. ŠPINAR, Jindřich, Jiří ZICHA a Jiří VÍTOVEC. Bisoprolol v léčbě hypertenze. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 865-870. ISSN 0042-773X.
  2. TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ a Miloš ŠTEJFA. Je centrální hemodynamika rozhodující pro projevy chronického srdečního selhání? Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 8, s. 755-760. ISSN 0042-773.
  3. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Miloš ŠTEJFA. Radiologic changes in chronic heart failure. Cor Vasa. 1993, roč. 34, č. 1, s. 88-99. ISSN 0010-9650.
  4. TOMAN, Jiří, Jindřich ŠPINAR a Jiří VÍTOVEC. Radiologic changes in chronic heart failure. Cor Vasa. 1993, roč. 34, č. 1, s. 88-89. ISSN 0010-9650.
  5. ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Mojmír BLAHA. Rentgenologický obraz srdce a plic u chronického srdečního selhání. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 72, č. 5, s. 177-180. ISSN 0032-6739.
  6. ŠTEJFA, Miloš a Jiří VÍTOVEC. Současné postavení nitrátů v léčbě ischemické choroby srdeční. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 2, s. 172-177. ISSN 0042-773X.
  7. ŠTEJFA, Miloš a Jiří VÍTOVEC. Současné postavení nitrátů v léčbě ischemické choroby srdeční. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 2, s. 172-177. ISSN 0042-773X.

  1991

  1. TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Different changes of plasma renin activity during the treatment of chronic heart failure with angiotensin converting enzyme inhibitors. Abstract. In Second International Symposium on ACE Inhibition. London, UK, 1991, 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2024 20:08