Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOVOTNÝ, Petr, Katarína ROZVADSKÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Miroslava DVOŘÁKOVÁ, Claudia SCHUCHART, Václav VYDRA, Tereza VENGŘINOVÁ a Klára ZÁLESKÁ. Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 2. VENGŘINOVÁ, Tereza, Katarína ROZVADSKÁ, Klára ZÁLESKÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Václav VYDRA, Miroslava DVOŘÁKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek: Neúspěšní maturanti a střední odborné vzdělávání. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020.
 3. 2019

 4. NOVOTNÝ, Petr a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Activist andragogy in the risk society. In Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society, 16th–18th May 2019 Charles University, Prague, Czech Republic. 2019.
 5. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK a Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica, Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 109-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-5.
 6. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Katarína ROZVADSKÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Dana KNOTOVÁ. Research based typology of non-traditional university students studying for education degrees. In ECER 2019 : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, 2.-6.9.2019, Hamburg. 2019.
 7. NOVOTNÝ, Petr, Christian KRALER a Mariana FELO. Teacher Professionalism. In Transformative Teacher Learning for Better Student Learning within an Emerging European Context, 18.-20.2.2019, Lisbon. 2019.
 8. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership, 2019, roč. 47, č. 4, s. 606-623. ISSN 1741-1432. doi:10.1177/1741143217745878.
 9. ROZVADSKÁ, Katarína a Petr NOVOTNÝ. The Structure of non-traditional students’ motives for entering higher education. Form@re - Open Journal per la formazione in rete, 2019, roč. 19, č. 2, s. 133-148. ISSN 1825-7321. doi:10.13128/formare-25262.
 10. NOVOTNÝ, Petr, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Karla BRÜCKNEROVÁ a Dana KNOTOVÁ. Typologie netradičních univerzitních studentů pedagogických oborů postavená na datech. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.-13.9.2019, Liberec. 2019.
 11. HARVÁNKOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Klára ZÁLESKÁ a Petr HLAĎO. Upper-Secondary School Teachers and their Work Ability Support. In ECER 2019 : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, 2.-6.9.2019, Hamburg. 2019.
 12. 2018

 13. HARVÁNKOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Intenzita pociťovaných bariér a hrozba nedokončení studia VŠ. In XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu 12. - 14. 9. 2018, Zlín. 2018.
 14. NOVOTNÝ, Petr a Karen EVANS. Learning and Work. In Studia paedagogica. 2018.
 15. NOVOTNÝ, Petr. Módní vlny ve vzdělávání. In Porada vzdělavatelů, Skautský institut Praha. 2018.
 16. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Dana KNOTOVÁ a Libor JUHAŇÁK. Non-traditional Students Studying for Education Degrees. In ECER 2018, 3 – 7 September, Bolzano. 2018.
 17. NOVOTNÝ, Petr a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Znovuobjevování psychologických kořenů oboru ve výuce andragogiky. In Učíme psychologii / Teaching psychology. 2018.
 18. 2017

 19. RABUŠICOVÁ, Milada a Petr NOVOTNÝ. Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení : metodologická a meritorní reflexe. In XXV. Konference České asociace pedagogického výzkumu, 13.-14. 9. 2017, Hradec Králové. 2017.
 20. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education, Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. doi:10.1080/19415257.2016.1194876.
 21. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 2, s. 67-95. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-2-5.
 22. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Types of Intergenerational Learning Among Teachers. In ICET 2017, 61st World Assembly, 28.-30. 6. 2017, Brno. 2017.
 23. NOVOTNÝ, Petr. Workplace Environment and Intergenerational Learning. In ECER 2017, Copenhagen: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and the role of educational research, 21.-25. 8. 2017. 2017.
 24. 2016

 25. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 1, s. 11-33. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2016.12.
 26. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 27. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 28. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-2.
 29. SAVA, Simona a Petr NOVOTNÝ. Researches in Adult Learning and Education: the European Dimension. Florencie: Firenze University Press, 2016. 210 s. Studies on Adult Learning and Education. ISBN 978-88-6453-424-4.
 30. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Typology of intergenerational learning among teachers. In European Conference on Educational Research, Dublin, 22-26 August 2016. 2016.
 31. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Typy mezigeneračního učení mezi učiteli. In XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
 32. 2015

 33. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Enterprise from the Perspective of Intergenerational Learning. In European Conference on Educational Research. 2015.
 34. NOVOTNÝ, Petr a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Firmy z pohledu mezigeneračního učení: dotazníkové šetření. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 35. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning among Teachers in the Czech Republic (Questionnaire Survey). In European Conference on Educational Research. 2015.
 36. NOVOTNÝ, Petr. Intergenerational learning: research perspective. In Symposium 2015 Intergenerational Learning: Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.
 37. NOVOTNÝ, Petr. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. In Vzdělávání 3. věku. Příležitost pro společnost. Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. 2015.
 38. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Mezigenerační učení mezi učiteli: dotazníkové šetření. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 39. NOVOTNÝ, Petr. Mezigenerační učení mezi učiteli z pohledu vzájemných interakcí. In Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference ČPdS na PF JU v Českých Budějovicích. 2015. ISBN 978-80-905245-4-5.
 40. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Mezigenerační učení vs. mezigenerační vzdělávání: Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli a její diskuze. In Aeduca. 2015.
 41. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ, Karla BRÜCKNEROVÁ, Kateřina PEVNÁ, Lenka KAMANOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.
 42. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 140-162. ISSN 1804-526X.
 43. 2014

 44. NOVOTNÝ, Petr, Nina BOSNIČOVÁ, Jana BŘENKOVÁ, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Bohumil POKORNÝ a Milada RABUŠICOVÁ. Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice. První vydání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014. 141 s. ISBN 978-80-904531-7-3.
 45. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 45-79. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-1.
 46. BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning in teaching staff teams: content and interactions. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal. 2014.
 47. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning in the Workplace. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal. 2014.
 48. NOVOTNÝ, Petr a Lenka HLOUŠKOVÁ. Když se školy učí. In konference SVES (programu Studijních návštěv pro odborníky ve vzdělávání). 2014.
 49. NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Mezigenerační učení v učitelských sborech: Obsahy a interakce. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014. 2014.
 50. TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6.
 51. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Rethinking Lifelong Learning and Workplace Learning Between Policies and Practice: The European Perspective. In ASEM International Seminar on Lifelong Learning. Kuala Lumpur, Malaysia. 2014.
 52. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 35, s. 163-174. ISSN 1732-6729.
 53. NOVOTNÝ, Petr, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Tereza VYCHOPŇOVÁ, Marie HLAVÁČKOVÁ a Veronika ŽĎÁRKOVÁ. The participatory photo interview: first experiences. In ASEM LLL Research Network 2 Task Force Meeting, Innsbruck. 2014.
 54. 2013

 55. NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues II. Brno; 2013. 2013.
 56. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Dilemata vzdělávání a učení. In Evropský festival filosofie: Komunikace a (ne)vzdělanost. 2013.
 57. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education, Inderscience Publishers, 2013, Vol. 7, No. 4, s. 360–375. ISSN 1750-385X. doi:10.1504/IJMIE.2013.056641.
 58. NOVOTNÝ, Petr. Intergenerational Learning and Age management. In European Master in Adult Education (EMAE) Camp 2013: Adult education - trends and issues, Brno, Czech Republic, 29th August – 3rd September 2013. 2013.
 59. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5.
 60. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9.
 61. NOVOTNÝ, Petr. Learning across Generation: Intergenerational Learning at the Workplace. In International Course of Lectures 2013/2014: Lifelong Learning: University Duisburg, Essen, Germany. 2013.
 62. NOVOTNÝ, Petr a Roman ŠVAŘÍČEK. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky: rozhovor s Lejfem Moosem. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 97-104, 8 s. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-6.
 63. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education, 2013. s. 187-197, 11 s. ISBN 978-605-4483-15-0.
 64. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 302-307, 6 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194.
 65. CHALOUPKOVÁ, Lucie a Petr NOVOTNÝ. Teachers learning across generations. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 66. CHALOUPKOVÁ, Lucie a Petr NOVOTNÝ. Učitelé učící se napříč generacemi: koncept a výzkumné přístupy. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
 67. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Uncovering the Organizational Learning Capacity in Schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 68. 2012

 69. NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues. 2012.
 70. CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Radka ODRAZILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ, Lenka ŘEHÁKOVÁ a Ilona ŠTOROVÁ. Age management pro práci s cílovou skupinou 50+ : metodická příručka. 1. vyd. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012. 160 s. ISBN 978-80-904531-5-9.
 71. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czas osobistych sprawdzianów - drugi etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 10 (226), s. 22-23. ISSN 1230-9508.
 72. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Moral Dilemmas in the Leadership of Organizational Learning in Schools. In Lárusdóttir, Steinunn Helga; Jóhansson, Ólafur H.; Hansen, Börkur. Education and practice of school leaders : the ethical dimension. Reykjavík: University of Iceland, 2012. s. 111-126, 16 s. ISBN 978-9935-9025-4-2.
 73. NOVOTNÝ, Petr. Organizační učení : komplexní proces v rukou laiků? In Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie edukácie dospelých, Bratislava, 11. 10. 2012. 2012.
 74. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-145.
 75. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3.
 76. NOVOTNÝ, Petr, Martin SEDLÁČEK, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Organizational Learning: from Case Studies to a Quantitative Survey. In European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
 77. NOVOTNÝ, Petr. Potřebujeme Národní program vzdělávání? In Kulatý stůl SKAV a EDUin k Národnímu programu vzdělávání, Praha, 25. října 2012. 2012.
 78. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Przekroczenie progu gabinetu dyrektora - pierwszy etap rozwoju kierowniczego. Dyrektor szkoly : miesiecznik kierowniczkej kadry oswiatowej, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, Neuveden, č. 9 (225), s. 38-40. ISSN 1230-9508.
 79. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech schools. In 3rd World conference on learning, teaching and educational leadership, Brusells, Belgium, 25-28 October 2012. 2012.
 80. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. The school: On organisational, interpersonal and individual dimensions of organisational learning. In Chisholm, Lynne; Lunardon, Katharina; Ostendorf Annette; Pasqualoni, Pier Paolo. Decoding the meanings of learning at work in Asia and Europe. 1 st edition. Innsbruck: Universität Innsbruck, 2012. s. 95-106, 12 s. ISBN 978-3-902811-55-4.
 81. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Úloha školního psychologa v procesech organizačního učení. In Mezinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni, Bratislava, 5.-6. října 2012. 2012.
 82. 2011

 83. CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ a Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011. 84 s. ISBN 978-80-904531-2-8.
 84. NOVOTNÝ, Petr a Kateřina VLČKOVÁ. Jdu správnou cestou? Vybrané otázky přípravy a realizace výzkumu. 2011.
 85. NOVOTNÝ, Petr a Kateřina VLČKOVÁ. Jdu správnou cestou? Vybrané otázky přípravy a realizace výzkumu. In Metodologický seminář České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 86. NOVOTNÝ, Petr a Martin SEDLÁČEK. Kvantitativní a kvalitativní přístupy a jejich využití ve výzkumu školy jako organizace. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu: 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. 2011.
 87. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Looking for the Identification Signs of Organizational Learning in Schools. In 24th International Congress for School Effectiveness and Improvement. 2011.
 88. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On definition characteristics of organizational learning in schools. In Barát, Tibor - Szabó, Mária. Does Leadership Matter? Implications for leadership development and the school as a learning organisation. 1. vyd. Budapest - Szeged: HUNSEM - University of Szeged, 2011. s. 147-157, 11 s. ISBN 978-963-306-111-4.
 89. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational Learning in School: Case Studies of Czech Basic Schools. In European Conference on Educational Research. 2011.
 90. NOVOTNÝ, Petr. Poznámky k postavení skupiny 50+ na trhu práce. In Tomáš Langer. Efektivní vzdělávání pro trh práce. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2011. s. 97-103, 132 s. ISBN 978-80-904531-1-1.
 91. NOVOTNÝ, Petr. Prostor pro uplatnění age managementu v českém prostředí. Andragogika, Praha: Academia Economia, 2011, roč. 55, č. 3, s. 9-10. ISSN 1211-6378.
 92. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. Škola jako komunita profesního učení. In Kaščák, Ondrej, Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 248-253, 6 s. ISBN 978-80-8078-459-1.
 93. NOVOTNÝ, Petr a Bohumíra LAZAROVÁ. Škola jako učící se profesní komunita. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
 94. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 109-117, 9 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-49.
 95. NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ a Michaela ZEDNÍKOVÁ. Vzdělavatelé dospělých. In Konference Perspektivy celoživotního učení v odborném vzdělávání. 2011.
 96. 2010

 97. NOVOTNÝ, Petr. Hledání teorie učení pro pracoviště. In ICOLLE 2010 : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita, 2010. s. 191-197, 7 s. ISBN 978-80-7302-154-2.
 98. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení. In Lukšík, I; Pukančík, M.. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. s. 38-44, 6 s. ISBN 978-80-223-2961-3.
 99. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982.
 100. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Leadership in the Processes of Organisational Learning in Schools - First Steps to Carry out a Research Project. In ENIRDELM Conference "Does Leadership Matter? Implications for Leadership Development and the School as a Learning Organisation.". 2010.
 101. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
 102. NOVOTNÝ, Petr. Mezi školou a pracovištěm. Co, kdy a jak se učíme? In Celostátní odborná konference pro pedagogické pracovníky ve zdravotnickém školství. 2010.
 103. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010. s. 143-159, 16 s. Management. ISBN 978-961-266-092-5.
 104. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010. s. 39-56, 18 s. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8.
 105. NOVOTNÝ, Petr. Pluralita zájmů na učení se a vzdělávání dospělých a jejich průnik v učící se organizaci. In AEDUCA. Festival vzdělávání dospělých 2010. Sborník příspěvků z odborných konferencí. Olomouc: Univerzita Palackého, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-244-2606-8.
 106. NOVOTNÝ, Petr. Pluralita zájmů na učení se a vzdělávání dospělých a jejich průnik v učící se organizaci. Technológia vzdelávánia, Nitra: Slovdidac, 2010, roč. 18, č. 10, s. 11-15. ISSN 1335-003X.
 107. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105. ISSN 1803-7437.
 108. NOVOTNÝ, Petr a Kateřina VLČKOVÁ. Průvodce záludnostmi kvantitativního výzkumu. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec 2010 - Doktorský seminář. 2010.
 109. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Ředitelé českých škol a jejich učení se v profesní dráze. In Celoživotní učení manažerů vzdělávání: Kulatý stůl konaný pod záštitou Centra školského managementu UK. 2010.
 110. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole - první kroky realizace výzkumného projektu. In XVIII. celostátní konference ČAPV "Kam směřuje současný pedagogický výzkum?". 2010.
 111. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole : první kroky realizace výzkumného projektu. In Wernerová, J.. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-80-7372-722-2.
 112. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Workplace learning survey in the Czech Republic : Similarities and differences in the culture of workplace learning in two selected sectors. In Vietnam Forum : Lifelong Learning - Building a Learning Society : Proceedings. první. Ha Noi: Ministry of Education and Training, 2010. s. 247-259, 13 s.
 113. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Workplace Learning Survey in the Czech Republic: Similarities and differences in workplace learning cultures in two selected sectors. In Vietnam Forum on Lifelong Learning: Building a Learning Society. 2010.
 114. NOVOTNÝ, Petr. Workplace learning v kontextu dvou transformací profesního vzdělávání dospělých. In XVIII. Celostátní konference ČAPV. 2010.
 115. 2009

 116. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Continuous professional development of school leaders. In Extension of the tranining programs for managers of education. Taškent, 2009. 2009.
 117. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Critical Incidents in Professional Paths of Headteachers (Examples from the Czech Republic). In Coherence, co-operation and quality in guidance and counselling. International conference. 2009.
 118. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech school heads: researching their life and professional paths (with special emphasis to learning). In School Leadership Symposium 2009, Zug, Switzerland. 2009.
 119. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czescy dyrektorzy szkól a reforma programowa. Dyrektor szkoly, Wolters Kluwer Polska, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 34-36. ISSN 1230-9508.
 120. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Další fáze v kariéře ředitele školy. In Český pedagogických výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
 121. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. K profesní a životní dráze ředitelů škol. In Proměny školy - celostátní konference NIDV pro management škol a školských zařízení. Praha, MŠMT ČR. 2009.
 122. NOVOTNÝ, Petr. Need of the subtle solutions in hard conditions. Brussels: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities of the European Commission, 2009. 12 s.
 123. NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5.
 124. NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení: sedm studií, jedno téma? In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 86-89, 4 s. ISBN 978-80-210-4918-5.
 125. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Quest for the Stages of Life and Professional Careers of Czech School Headteachers. In European Conference on Educational Research 2009: "Theory and Evidence in European Educational Research", Vienna. 2009.
 126. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Ředitelé školy v čase - k fázím jejich profesní dráhy a některým implikacím pro teorii, politiku a evaluaci. In Česko-norský seminář Současné trendy v přípravě vedoucích pracovníků škol. Brno. 2009.
 127. NOVOTNÝ, Petr. Tailor-made training programmes. Is it a proper tool for the current situation? Brussels: Directorate-General for Employment, social affairs and equal opportunities of the European Commission., 2009. 15 s.
 128. NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4.
 129. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437.
 130. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 520-525, 6 s. neuv. ISBN 978-80-7367-546-2.
 131. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 520-525, 6 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
 132. NOVOTNÝ, Petr. Workplace Learning and Changes in Learning Culture. In ECER Conference. 2009.
 133. 2008

 134. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Contemporary Issues in Workplace Learning. In Asia-Europe Conference on Lifelong Learning. Peking. 2008.
 135. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech Headteachers Life and Professional Careers as Viewed by Their Critical Incidents. In konference ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), Bergen. 2008.
 136. NOVOTNÝ, Petr. Dealing with essential questions of workplace learning. 2008.
 137. RABUŠICOVÁ, Milada, Milan POL a Petr NOVOTNÝ. Democracy in Schools: the Headteachers´ Point of View. In DUNNING, Gerald. Leading a Learning Organisation: Lessons from the Past, Visions for the Future. Glamorgan: University of Glamorgan, 2008. s. 81-94. ISBN 1-903851-08-4.
 138. NOVOTNÝ, Petr. Employee-Driven Innovation and Workplace Learning in Small and Medium Sized Enterprises in the Czech Republic. In Employee-Driven Innovation and Workplace Learning in Small and Medium-Sized Enterprises in Europe. 2008.
 139. NOVOTNÝ, Petr. Learning for work and for workplace: Overt and covert worlds of learning and education in the Czech Republic. Lifelong Learning in Europe, Helsinki: KVS Foundation, 2008, XIII, č. 4, s. 242-247. ISSN 1239-6826.
 140. NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-141, 29 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 141. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3.
 142. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Určující momenty ve vývoji životní a profesní dráhy ředitelů škol. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2008.
 143. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. Brussels: Director General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2008. 7 s.
 144. NOVOTNÝ, Petr. Vocational training for people at the margin of the labour market: The individual learner plan - a new approach. Statements and Comments. In Peer Review meeting "The Individual Learner Plan: a new approach". 2008.
 145. NOVOTNÝ, Petr. Workplace learning and changes in learning culture in the present-day Czech Republic. In Asia-Europe Conference on Lifelong Learning. Frameworks for Supporting Lifelong Learning. 2008.
 146. NOVOTNÝ, Petr. Zkušenosti s euro-asijskou spoluprací v rámci projektu Tempus. In Tempus day. 2008.
 147. 2007

 148. NOVOTNÝ, Petr. Adult Education as a Part of Professional Life - Motivation and Participation of Czech Adults. In European Conference of Educational Research 2007, VETNET sessions. 2007.
 149. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic. In CHISHOLM, L., H. FENNES a R. SPANNRING. Competence Development as Workplace Learning. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2007. s. 63-88, 25 s. Competence Development. ISBN 978-3-902571-25-0.
 150. NOVOTNÝ, Petr. Decoding working places as learning spaces. 2007.
 151. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação, Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79. ISSN 1645-7250.
 152. NOVOTNÝ, Petr. Experiencing Euro-Asian cooperation. In International Workshop on Communication in International R&D Projects. 2007.
 153. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. History of the Support to Career Development of Headteachers. In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007.
 154. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
 155. NOVOTNÝ, Petr. Network Professionalisation of Lifelong Learning. In Qualifying adult learning professionals in Europe. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, 2007. s. 156-158, 3 s. ISBN 978-3-7639-3623-6.
 156. NOVOTNÝ, Petr. Starší nebo moudřejší? Potřeba učit se a vzdělávat u lidí ve věku 50+ v kontextu pracovního uplatnění. In Věk jako příležitost – Využijme potenciál zaměstnanců 50+. 2007.
 157. NOVOTNÝ, Petr. Workplace Learning in Post-socialist Central European Countries. In International Conference on Lifelong Learning. 2007.
 158. 2006

 159. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole: potřeby hlavních dospělých aktérů života škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 160. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9.
 161. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006.
 162. NOVOTNÝ, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2006, U 11, s. 27-39. ISSN 1211-6971.
 163. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Návrh Strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007 – 2013. Brno: MŠMT ČR, 2006. 42 s.
 164. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. On the Culture of Czech Schools. Acta Universitatis Latviensis. Education management, Riga: Univerzita v Rize, 2006, roč. 709, č. 1, s. 43-50. ISSN 1407-2157.
 165. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. On the challenge of diversity: case studies of headteachers and school quality management. In Dealing with Diversity - a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 81-95, 15 s. ISBN 80-210-4090-4.
 166. ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Studentský výzkum jako nástroj poznání pedagogické reality. In PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´06 Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 1-7, 7 s. ISBN 80-7368-272-9.
 167. ZOUNEK, Jiří, Petr NOVOTNÝ, Dana KNOTOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice. Pedagogika, Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 2, s. 152-163. ISSN 0031-3815.
 168. ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých. Pedagogika, Praha: PdF UK, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 140-151. ISSN 0031-3815.
 169. 2005

 170. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL a Jana VAŠŤATKOVÁ. Autoevaluace: obecný rámec a konkrétní příklad zkvalitňování práce škol. In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2005. s. 289-295, 7 s. ISBN 80-8050-918-2.
 171. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Democracy at Czech Schools: On school leaders and teachers’ efforts to develop democracy at Czech schools. Dublin: ECER, 2005.
 172. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie v české škole. K potřebám pedagogických pracovníků škol a k jejich naplňování. Olomouc: ČAPV, 2005.
 173. ŠEĎOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Educational Needs of Adults in the Czech Republic. In Education-Line database. 2005.
 174. NOVOTNÝ, Petr. Efekt Hawthornský; Formulář pro záznam interview; Výzkum kritický pedagogický (hesla). In MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 25, 39, 113, 3 s. ISBN 80-210-3802-0.
 175. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. K metodologii zkoumání kultury školy. Bratislava – Modra: PdF UK, 2005. Přednáška proslovená na konferenci Študentské fóru.
 176. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
 177. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Metody výzkumu kultury školy. Brno, 2005. Přednáška pro doktorské studenty Pedagogiky na PdF.
 178. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Místo školy ve vzdělávací politice v oblasti vzdělávání dospělých v ČR. In Škola očami dnešného sveta (sborník z konference). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2005. s. 351-355, 5 s. ISBN 80-8045-398-5.
 179. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Ředitelé a řízení kvality ve škole (... z případových studií). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2005, U10, č. 1, s. 49-66. ISSN 1211-6971.
 180. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. School culture as an object of research. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 2005, 5, č. 1, s. 147-165. ISSN 1732-6729.
 181. NOVOTNÝ, Petr. Teacher education and training in the Czech Republic. In Reforma systema obrazovania v Uzbekistane. 2005.
 182. 2004

 183. NOVOTNÝ, Petr. Dvě výzkumně orientované konference (ISATT a ECER) - podobnosti a rozdíly. Studia paedagogika, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 9, č. 1, s. 198-200. ISSN 1211-6971.
 184. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika, Praha: PdF UK, 2004, roč. 54, č. 1, s. 67-75. ISSN 0031-3815.
 185. OBROVSKÁ, Jana, Eva MINÁŘOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Svatava KLIMKOVÁ a Libor KYNCL. Forum bohemicum XIX - Jak přivést žáky ke kritické práci s textem. 2004.
 186. NOVOTNÝ, Petr. Inovace v práci učitele: k teoretickému rámci problematiky. Studia paedagogica, Brno: Masarykova universita v Brně, 2004, roč. 9, č. 1, s. 101-110. ISSN 1211-6971.
 187. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Kultura školy jako významný faktor rozvoje školy. Brno: Česká pedagogická společnost, 2004.
 188. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 89-98, 10 s. ISBN 80-8050-657-4.
 189. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3.
 190. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. What Has So Far Been Indicated by the Research of Democracy at Czech Schools? Education-line, Leeds: Brotherton Library, University of Leeds, 2004, -, -, s. 1-7.
 191. 2003

 192. NOVOTNÝ, Petr. Bakalářská práce v kostce. Kritické listy, Praha: Kritické myšlení, 2003, jaro 2003, č. 10, s. 39-40. ISSN 1214-5823.
 193. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran, 2003. s. 1-2.
 194. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line, Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
 195. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Czech School Culture Development and the Possibilities of the Counselling Support Thereto. In International IAEVG Conference. 2003.
 196. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Dobrý ředitel je ... : (Ke kultuře české školy). In Další profesní vzdělávání a naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, 2003. s. 46-53, 8 s. ISBN 80-7042-262-9.
 197. NOVOTNÝ, Petr. Dva semináře o přípravě a rozvoji profesionálů pracujících s lidmi. Univerzitní noviny., Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně., 2003, roč. 10, č. 1, s. 16. ISSN 1211-6866.
 198. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers at Today's Czech Schools. In Education-line. Leeds: University of Leeds, 2003. s. 1-6, 6 s.
 199. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers: School Culture Being Helpful or Harmful. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. s. 107. ISBN 90-804722-6-3.
 200. NOVOTNÝ, Petr. Inovativní učitelé v dnešní české škole. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 1-11, 11 s. ISBN 80-7315-046-8.
 201. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971.
 202. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Je kultura české školy kulturou dospělých? Hlavní aktéři školního života očima ředitelů. In Chráska, Miroslav, Tomanová, Dana, Holoušová, Drahomíra (eds.). Klima současné školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2003. s. 148-156, 9 s. ISBN 80-7302-064-5.
 203. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102. ISSN 1211-6971.
 204. NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference. In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 161-163, 3 s. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4.
 205. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003.
 206. NOVOTNÝ, Petr. Letní školy pro učitele. Česká škola, neuvedeno: Computer Press, a.s., 2003, roč. 2003, srpen, s. neuvedeno. ISSN 1213-6018.
 207. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Lenka HLOUŠKOVÁ. Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-11, 12 s. ISBN 80-7315-046-8.
 208. NOVOTNÝ, Petr. Pluralita v ohrožení. Česká škola, neuvedeno: Computer Press, a.s., 2003, roč. 2003, červen, s. neuvedeno. ISSN 1213-6018.
 209. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Researching the Czech School Culture (on the methodology and findings of the research project). 2003.
 210. POL, Milan, Lenka HLOUSKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jirí ZOUNEK. Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. Education-line, Leeds: University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
 211. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. s. 87. ISBN 90-804722-6-3.
 212. 2002

 213. NOVOTNÝ, Petr. ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu. In SPFFBU U 7. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 119-122. Studia paedagogica. ISBN 80-210-2814-9.
 214. NOVOTNÝ, Petr. Evropská konference pedagogického výzkumu ECER 2001. Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 364-365. ISSN 3330-3815.
 215. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
 216. NOVOTNÝ, Petr a Milada RABUŠICOVÁ. Jak dál v přípravě učitelů na FF MU? Společně o učitelském studiu. 2002.
 217. NOVOTNÝ, Petr a Iveta KOVALČÍKOVÁ. Klima školní třídy vytvářející u žáků předpoklady pro celoživotní učení. In Škola - entita celoživotného vzdelávania. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. s. 124-131, 8 s. ISBN 80-8068-141-4.
 218. NOVOTNÝ, Petr a Bohumíra LAZAROVÁ. Konstruktivismus - inspirace pro pedagogickou praxi a rozvoj osobnosti. 2002.
 219. NOVOTNÝ, Petr. Konstruktivismus v dalším vzdělávání učitelů. In Profesní růst učitele. Brno: Konvoj, 2002. s. 217-219. ISBN 80-7302-039-4.
 220. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61. ISSN 1211-6971.
 221. NOVOTNÝ, Petr. Mnoho podob reflexe - ke klíčovému prvku profesní přípravy učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. Brno: Paido, 2002. s. 16-23. ISBN 80-7315-015-1.
 222. NOVOTNÝ, Petr. Osamělý učitel... Pedagogika, Praha: PedF UK Praha, 2002, roč. 52, č. 3, s. 265-266. ISSN 3330-3815.
 223. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Petr NOVOTNÝ. Pohled do budoucnosti profesního poradenství. Česká škola, neuvedeno: Computer Press, a.s., 2002, neuvedeno, neuvedeno, s. 1. ISSN 1213-6018.
 224. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Searching for School Culture: What are the Main Areas of School Functioning (and of School Culture Manifestation)? Lisabon: ECER, 2002.
 225. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. s. 1.
 226. RABUŠICOVÁ, Milada. Trendy v sekundárním vzdělávání v ČR v mezinárodním kontextu. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 5-16, 12 s. nemá. ISBN 80-210-3020-8.
 227. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3020-8.
 228. NOVOTNÝ, Petr. Vysokoškolský učitel - odborník a pedagog. 2002.
 229. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno. ISSN 1213-7499.
 230. 2001

 231. NOVOTNÝ, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 73-78. U 5-6. ISBN 80-210-2554-9.
 232. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura české školy a strategie jejího rozvoje - k předvýzkumné fázi projektu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2001. s. 244-247. ISBN 80-7042-181-9.
 233. NOVOTNÝ, Petr. Masaryk, Tomáš Garrigue; Příhoda, Václav (hesla). In 1+100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. s. 144-146. ISBN 80-244-0313-7.
 234. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jiří ZOUNEK a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. Na čem stojí rozvoj současné české školy? (K významu jednotlivých prvků kultury školy.). In Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2001. s. 133-138. ISBN 80-8050-470-9.
 235. NOVOTNÝ, Petr, Hana KOŠTÁLOVÁ, Kateřina KUBEŠOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. RWCT pro vysokoškolské učitele. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom, Praha: Agentura Strom, 2001, roč. 8, č. 5, s. 6. ISSN 1210-6313.
 236. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva KOMÍNKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The Czech School Culture and Strategies for its Development. The Pre-research. In 4th European Conference on Educational Research. 2001.
 237. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. The development of a school Culture - A View from the Czech Republic. In School Managers Center. Belgie: Anne Gilleran, 2001. s. 1-3.
 238. NOVOTNÝ, Petr. Učitelské studium a učitelská praxe. 2001.
 239. NOVOTNÝ, Petr. Učitelské studium a učitelská praxe. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nakladatelství MU, 2001, roč. 8, č. 3, s. 14. ISSN 1211-6866.
 240. NOVOTNÝ, Petr. Zisky a ztráty inovativního učitele. In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 201-204. ISBN 80-902653-7-5.
 241. NOVOTNÝ, Petr. Zkoumám, zkoumáš, zkoumáme. Kritické listy, Praha: Kritické myšlení, o.s., 2001, roč. 2, č. 5, s. 8-9. ISSN 1214-5823.
 242. 2000

 243. NOVOTNÝ, Petr. Evaluace pedagogické intervence do sociálních jevů. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Brno: Institut mezioborových studií, 2000. s. 377-380. ISBN 80-902936-0-3.
 244. NOVOTNÝ, Petr. Kultura školní třídy jako sociální skupiny. (Disertační práce). Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2000. 120 s.
 245. GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2.
 246. NOVOTNÝ, Petr. Struggling with Doubts in the Czech Republic. Thinking Classroom, Vilnius, Lithuania: Garnelis, 2000, roč. 1, č. 2, s. 24-26. ISSN 1392-9496.
 247. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě. In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000. s. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.
 248. NOVOTNÝ, Petr. Vliv skupinové struktury a stratifikace na kulturu školní třídy. In Pedagogický výzkum v ČR. Sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: Technická univerzita, 2000. s. 86-89. ISBN 80-7083-468-4.
 249. 1999

 250. NOVOTNÝ, Petr. Kritické myšlení proti předsudkům. In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 1999. s. 140-142, 3 s. ISBN 80-902298-3-3.
 251. NOVOTNÝ, Petr. Kultura školní třídy - staronová výzva. In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: VŠP, 1999. s. 355-358. ISBN 80-7041-531-2.
 252. NOVOTNÝ, Petr. Metodologické otázky zkoumání autority. In Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999. s. 169-181. ISBN 80-7184-857-3.
 253. 1998

 254. NOVOTNÝ, Petr. Ke kořenům učitelova extrémního pojetí autority: od osobnosti k výchovnému stylu. In Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998. s. 79-84. ISBN 80-7184-624.
 255. NOVOTNÝ, Petr. Mediální výchova patří do všech předmětů. Lidové noviny, Praha: Lidové noviny, a.s., 1998, roč. 11, č. 108, s. 21. ISSN 0862-5921.
 256. NOVOTNÝ, Petr. Učme děti myslet kriticky. Žurnál UP, Olomouc: Univerzita Palackého, 1998, roč. 8, č. 2, s. 5.
 257. NOVOTNÝ, Petr. Využití modelů školy jako organizace ve výzkumu vztahu rodiny a školy. In Sborník z odborného semináře Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Olomouc: UP, 1998. s. 82-85. ISBN 80-7067-896-8.
 258. 1997

 259. NOVOTNÝ, Petr. Anketa SOAŠ o podstatě alternativnosti. In Sborník ze 7. konference O současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1997. s. 220-224. ISBN 80-7067-832-1.
 260. NOVOTNÝ, Petr. Autoritářství jako jedna z determinant výkonu učitelské profese. Pedagogika, Praha: UK Praha, 1997, roč. 47, č. 3, s. 247-258. ISSN 3330-3815.
 261. NEZVALOVÁ, Danuše, Petr NOVOTNÝ a Michaela PRÁŠILOVÁ. Seminar cycle evaluation. Olomouc: European Commision DG XXII, 1997. 35 s.
 262. NOVOTNÝ, Petr. Šetření postojů a zkušeností dětí s alkoholem. In Sborník referátů z páté konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: ZČU, 1997. s. 88-89. ISBN 80-7043-216-0.
 263. NOVOTNÝ, Petr. Technika sémantického diferenciálu. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1997. s. 155-157. ISBN 80-7204-083-9.
 264. 1996

 265. NOVOTNÝ, Petr. Řízení rozvoje spolupráce rodiny a školy. Edited by Milan Pol. 1996. 107 s.
 266. NOVOTNÝ, Petr. Výzkum autoritářské osobnosti jako učitele. In SBFFBU U1. Brno: MU, 1996. s. 123-124. ISBN 80-210-1540-3.
 267. NOVOTNÝ, Petr. Zlomové období v pedagogice a jeho odraz v odborném studiu. In K otázkám transformace pedagogiky a pedagogických disciplín. Brno: Česká pedagogická společnost, 1996. s. 40-42. ISBN 80-85615-29-0.
 268. 1995

 269. NOVOTNÝ, Petr. Autoritářská osobnost jako učitel. 1995. 43, [10] s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 11. 2020 16:14