Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. PELCOVÁ, Marta, Miriam ŠTOLCOVÁ, Jindra SMUTNÁ, Jan JUŘICA, Ondřej PEŠ a Zdeněk GLATZ. Determination of selected antiepileptics in saliva and the potential of LC-MS mehod for quantification. In 29th International Symposium on Electro- and Liquid-Phase Separation Techniques, ITP2023. 2023.
 2. ŽAJDLÍKOVÁ, Veronika, Veronika FARKOVÁ, Jiří KUČERA, Kateřina DADÁKOVÁ, Martina ZAPLETALOVÁ, Kateřina PAŠKOVÁ, Roman ŘEMÍNEK, Zdeněk GLATZ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gene expression and metabolic activity of Streptococcus mutans during exposure to dietary carbohydrates glucose, sucrose, lactose, and xylitol. Molecular Oral Microbiology. Wiley, 2023, 18 s. ISSN 2041-1006. doi:10.1111/omi.12428.
 3. LABUDA, Ján, Richard BOWATER, Miroslav FOJTA, Gunter GAUGLITZ, Zdeněk GLATZ, Ivan HAPALA, Jan HAVLIŠ, Ferenc KILAR, Aniko KILAR, Lenka MALINOVSKÁ, Heli M. M. SIREN, Petr SKLÁDAL, Federico TORTA, Martin VALACHOVIČ, Michaela WIMMEROVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Davin Brynn HIBBERT. Chapter Terminology of bioanalytical methods in Compendium of Terminology in Analytical ChemistryThe IUPAC Orange Book (IUPAC Recommendations 2018). In Brynn Hibbert. Compendium of Terminology in Analytical Chemistry. Velká Británie: International Union of Pure and Applied Chemistry - The Royal Society of Chemistry, 2023. s. 512-568. IUPAC Technical Reports and Recommendations, IUPAC-sponsored books. ISBN 978-1-78262-947-4. doi:10.1039/9781788012881.
 4. PELCOVÁ, Marta, Viktória ĎURČOVÁ, Miriam ŠTOLCOVÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Potenciál kvantifikace vybraných antiepileptik pomocí LC-MS analýzy ve vzorku slin. In Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023. 2023.
 5. BRŽEZICKÁ, Taťána, Lenka KOHÚTOVÁ, Hana MLČOCHOVÁ a Zdeněk GLATZ. Sensitivity enhancement of capillary electrophoresis frontal analysis - based methods for characterization of drug - protein interactions by conductivity detection and preconcentration techniques. In Doctoral conference 2023. 2023.
 6. BRŽEZICKÁ, Taťána, Zdeněk GLATZ a Lenka KOHÚTOVÁ. Sensitivity enhancement of capillary electrophoresis‐frontal analysis based method for characterization of drug‐protein interactions using on‐line sample preconcentration. Journal of Separation Science. Weinheim: Wiley, 2023, roč. 46, č. 17, s. 1-8. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.202300152.
 7. ASMARI, Mufarreh, Lenka KOHÚTOVÁ, Ibrahim ADEL EHAB, Hermann WÄTZIG, Zdeněk GLATZ a Sami EL DEEB. Studying molecular interactions via capillary electrophoresis and microscale thermophoresis: A review. Electrophoresis. Německo: Wiley, 2023, roč. 44, 13-14, s. 1114-1142. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.202200275.
 8. BRŽEZICKÁ, Taťána, Lenka KOHÚTOVÁ, Tereza ZAPLETALOVÁ, Zdeněk GLATZ a Jan JUŘICA. Vazebná studie sérového albuminu s antiepileptiky pomocí kapilární elektroforézy. In Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023. 2023.
 9. JUŘICA, Jan, Marta PELCOVÁ, Eva KREJČÍŘOVÁ, Miriam ŠTOLCOVÁ, Libor USTOHAL a Zdeněk GLATZ. Výhody a nevýhody stanovení antipsychotik v suché krevní skvrně. In 65. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2023. 2023. ISSN 1212-6845.
 10. 2022

 11. SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Monika, Marta PELCOVÁ, Pavla VEDROVÁ, Andrea CELÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis–mass spectrometry as a tool for the noninvasive target metabolomic analysis of underivatized amino acids for evaluating embryo viability in assisted reproduction. Electrophoresis. Weidham: Wiley-VCH GmbH, 2022, roč. 43, 5-6, s. 679-68, 9 s. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.202100328.
 12. MICHALCOVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ, Hana MLČOCHOVÁ a Taťána BRŽEZICKÁ. Comparison of CE-FA method with conductivity and UV-VIS detection. In doc. RNDr. Vitězslav Maier, Ph.D. Advances in chromatography and electrophoresis, Chiranal 2022. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2022.
 13. MLČOCHOVÁ, Hana, Ratih RATIH, Lenka MICHALCOVÁ, Hermann WÄTZIG, Zdeněk GLATZ a Matthias STEIN. Comparison of mobility shift affinity capillary electrophoresis and capillary electrophoresis frontal analysis for binding constant determination between human serum albumin and small drugs. Electrophoresis. Wiley, 2022, roč. 43, 16-17, s. 1724-1734. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.202100320.
 14. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana MLČOCHOVÁ, Taťána BRŽEZICKÁ a Zdeněk GLATZ. DETERMINATION OF DRUG-PROTEIN BINDING PARAMETERS BY CE-FA METHOD WITH CONDUCTIVITY AND UV-VIS DETECTION. In Synthesis and Analysis of Drugs 2022. 2022. ISBN 978-80-280-0110-0.
 15. MLČOCHOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Extending the application potential of capillary electrophoresis/frontal analysis for drug-plasma protein studies by combinating it with mass spectrometry detection. Electrophoresis. Wiley, 2022, roč. 43, 9-10, s. 955-963. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.202100301.
 16. PELCOVÁ, Marta, Jan JUŘICA, Radka VAŇUŠANÍKOVÁ, Ondřej PEŠ a Zdeněk GLATZ. Olanzapine concentrations in dried blood spot vs. plasma. 2022.
 17. PELCOVÁ, Marta, Eva KREJČÍŘOVÁ, Miriam ŠTOLCOVÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Pharmacokinetic profiling via dried blood spot sampling method. In Synthesis and Analysis of Drugs. 2022.
 18. PELCOVÁ, Marta, Eva KREJČÍŘOVÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Pharmacokinetic profiling via dried blood spot sampling method. In Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2022. 2022.
 19. VYKLICKÁ, Kateřina, Jiří KUČERA, Kateřina PAŠKOVÁ, Jana DOKULILOVA, Roman ŘEMÍNEK, Zdeněk GLATZ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Specific carbohydrate substrates affected the growth of Bacillus cereus strain isolated from an environmental sample. In Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 2022. 2022.
 20. BRŽEZICKÁ, Taťána, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. The on-line preconcentration in affinity capillary electrophoresis. In The 12th International Symposium on Drug Analysis and the 32nd International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, DA-PBA 2022. 2022.
 21. BRŽEZICKÁ, Taťána, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Use of sample preconcentration in CE-FA analyses. In Advances in chromatography and electrophoresis, Chiranal 2022. 2022.
 22. 2021

 23. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. HODNOCENÍ VAZEBNÝCH SCHOPNOSTÍ IMOBILIZOVANÉHO ALBUMINU NA ZÁKLADĚ MS ANALÝZY. In 22. Škola hmotnostní spektrometrie. 2021.
 24. PELCOVÁ, Marta, Radka VAŇUŠANÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Stanovení matricových efektů LC-MS analýzy olanzapinu v biologických vzorcích. In 22. Škola hmotnostní spektrometrie, 2021. 2021.
 25. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. Toward an automated workflow for the study of plasma protein-drug interactions based on capillary electrophoresis-frontal analysis combined with in-capillary mixing of interacting partners. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 1635, January 2021, s. 461734-461742. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2020.461734.
 26. 2020

 27. HUANG, Shengyun, Andrea CELÁ, Erwin ADAMS, Zdeněk GLATZ a Ann VAN SCHEPDAEL. Aldehyde Oxidase Assay by CE: from off-line, on-line up to immobilized enzyme reactor. Journal of Separation Science. Weinheim: Wiley, 2020, roč. 43, č. 17, s. 3565-3572. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.202000412.
 28. ASMARI, Mufarreh, Ahmed M. ABDEL-MEGIED, Lenka MICHALCOVÁ, Zdeněk GLATZ a Sami EL DEEB. Analytical approaches for the determination of deferiprone and its iron (III) complex: Investigation of binding affinity based on liquid chromatography-mass spectrometry (LC-ESI/MS) and capillary electrophoresis-frontal analysis (CE/FA). Microchemical Journal. Amsterdam: Elsevier Science, 2020, roč. 154, May 2020, s. 1-8. ISSN 0026-265X. doi:10.1016/j.microc.2019.104556.
 29. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Applicability of capillary electrophoresis-frontal analysis for displacement studies: effect of several drugs on L-tryptophan and lidocaine binding to human serum albumin. Journa of Separation Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2020, roč. 43, č. 22, s. 4225-4233. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.202000594.
 30. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis-based immunoassay and aptamer assay: A review. Electrophoresis. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 41, 7-8, s. 414-433. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201900426.
 31. CELÁ, Andrea a Zdeněk GLATZ. Homocyclic o-dicarboxaldehydes: derivatization reagents for sensitive analysis of amino acids and related compounds by capillary and microchip electrophoresis. Electrophoresis. Wiley VCH - Verlag Chemie, 2020, roč. 41, 21-22, s. 1851-1869. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.202000041.
 32. JEŠETA, Michal, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Igor CRHA, Zdeněk GLATZ, Bartosz KEMPISTY a Pavel VENTRUBA. Metabolic activity of human embryos after thawing differs in atmosphere with different oxygen concentrations. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 8, s. 1-13. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm9082609.
 33. MOTIEI, Marjan, Katerina VACULIKOVA, Andrea CELÁ, Katerina TVRDONOVA, Reza KHALILI, David RUMPIK, Tatana RUMPIKOVA, Zdeněk GLATZ a Tomas SAHA. Non-Invasive Human Embryo Metabolic Assessment as a Developmental Criterion. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 12, s. 4094-4106. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm9124094.
 34. ŘEMÍNEK, Roman, Zdeněk GLATZ a Wolfgang THORMANN. Online Enantioselective Capillary Electrophoretic Method for Screening Cytochrome P450 3A4 Inhibitors. In N.E. Labrou. Targeting Enzymes for Pharmaceutical Development: Methods and Protocols. 1. vyd. USA: Springer, 2020. s. 167-178. Targeting Enzymes for Pharmaceutical Development. ISBN 978-1-0716-0162-4. doi:10.1007/978-1-0716-0163-1_11.
 35. PELCOVÁ, Marta, Radka VAŇUŠANÍKOVÁ, Jan JUŘICA, Libor USTOHAL a Zdeněk GLATZ. Optimalizace LC-MS stanovení olanzapinu. In 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. 2020. ISBN 978-80-88195-18-4.
 36. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Screening of Beta-Secretase Inhibitors by Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry. In Nikolaos Labrou, PhD. Targeting Enzymes for Pharmaceutical Development: Methods and Protocols. 1. vyd. USA: Springer, 2020. s. 147-157. Targeting Enzymes for Pharmaceutical Development: Methods and Protocols 2089. ISBN 978-1-0716-0162-4. doi:10.1007/978-1-0716-0163-1_9.
 37. KONHEFR, Martin, Lenka MICHALCOVÁ, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL, Ctibor MAZAL a Karel LACINA. Unexpected reactivity of ferrocenyl-iminoboronates: Breaking ortho-imine bonds by oxidation in the presence of non-aqueous sodium chloride. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2020, roč. 61, č. 9, s. 1-4. ISSN 0040-4039. doi:10.1016/j.tetlet.2019.151535.
 38. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. USING OF CEFA-MS METHOD FOR BINDING CONSTANT EVALUATION. In 21. Škola hmotnostní spektrometrie. 2020. ISBN 978-80-88195-18-4.
 39. 2019

 40. MILOVANOVIĆ, Miodrag, Jiří ŽERAVÍK, Michal OBOŘIL, Marta PELCOVÁ, Karel LACINA, Uros CAKAR, Aleksandar PETROVIC, Zdeněk GLATZ a Petr SKLÁDAL. A novel method for classification of wine based on organic acids. Food Chemistry. Elsevier Science, 2019, roč. 284, June, s. 296-302. ISSN 0308-8146. doi:10.1016/j.foodchem.2019.01.113.
 41. PELCOVÁ, Marta, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Andrea CELÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. A snapshot of amino acid profile in schizophrenia: capillary electrophoresis time-of-flight mass spectrometry study. In International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques, ITP2019. 2019.
 42. STEIN, Matthias Oliver, Hana NEVÍDALOVÁ, Ratih RATIH, Lenka MICHALCOVÁ, Zdeněk GLATZ a Hermann WÄTZIG. Affinity capillary electrophoresis of human serum albumin and small molecules a comparison between mobility shift and frontal analysis. In 26th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2019). 2019.
 43. STEIN, Matthias Oliver, Hana NEVÍDALOVÁ, Ratih RATIH, Lenka MICHALCOVÁ, Zdeněk GLATZ a Hermann WÄTZIG. Affinity capillary electrophoresis of human serum albumin and small molecules a comparison between mobility shift and frontal analysis. In 26th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2019). 2019.
 44. CELÁ, Andrea, Marta PELCOVÁ, Jan JUŘICA, Michal JEŠETA a Zdeněk GLATZ. Amino acid analysis by capillary electrophoresis with fluorescence detection: Applications in finding biomarkers of schizophrenia and in human embryo viability assessment. In 26th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2019), 2019. 2019.
 45. GLATZ, Zdeněk, Lenka MICHALCOVÁ a Hana NEVÍDALOVÁ. Automated workflow for the study of drug-protein interactions based on capillary electrophoresis-frontal analysis combined with in-capillary mixing of interacting partners. In 30th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (PBA 2019). 2019.
 46. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis-based approaches for the study of affinity interactions combined with various sensitive and non-traditional detection techniques. Electrophoresis. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 40, č. 5, s. 625-642. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201800367.
 47. SCHEJBAL, Jan, Šárka ŠEFRANÁ, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis-integrated immobilized enzyme reactor for kinetic and inhibition assays of beta-secretase as the Alzheimer's disease drug target. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2019, roč. 42, č. 5, s. 1067-1076. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201800947.
 48. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Combination of CE-FA method with sensitive MS detection. In 26th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2019). 2019.
 49. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. Development of new on-line CE-FA methods for binding studies. In 26th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2019). 2019.
 50. 2018

 51. MACHÁLKOVÁ, Markéta, Jan SCHEJBAL, Zdeněk GLATZ a Jan PREISLER. A label-free MALDI TOF MS-based method for studying the kinetics and inhibitor screening of the Alzheimer’s disease drug target beta-secretase. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Německo: Springer, 2018, roč. 410, č. 28, s. 7441-7448. ISSN 1618-2642. doi:10.1007/s00216-018-1354-6.
 52. PLESKAČOVÁ, Anna, Jindra SMUTNÁ, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína CHALÁSOVÁ, Wágnerová KRISTÝNA, Ťápalová VERONIKA, Bělobrádková JANA, Zdeněk GLATZ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Altered levels of plasma amino acids in late pregnancy in women with gestational diabetes compared to lean and obese controls. In World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications. 2018.
 53. RAMANA, Pranov, Jan SCHEJBAL, Kristof HOUTHOOFD, Johan MARTENS, Adams ERWIN, Patrick AUGUSTIJNS, Zdeněk GLATZ a Ann VAN SCHEPDAEL. An improved design to capture magnetic microparticles for capillary electrophoresis based immobilized microenzyme reactors. Electrophoresis. Německo: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2018, roč. 2018, č. 7, s. 981-988. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201700434.
 54. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Automating mixing of the sample for CE-FA by means of CE. In EBF 10th Open Meeting Barcelona. 2018.
 55. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK, Lucie SLEZÁČKOVÁ, Šárka ŠEFRANÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis applications for study of β secretase as an Alzheimer’s disease target. In the 11th International Symposium on Drug Analysis and the 29th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, DA-PBA 2018. 2018.
 56. ŘEMÍNEK, Roman, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Capillary Electrophoretic Method with Fluorescence Detection as a Promising Tool for Screening of Beta-Secretase Inhibitors. In 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2018. 2018.
 57. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. CE-LIF method for β-secretase enzyme assays as a potential target treatment of Alzheimer's disease. In The 11th International Symposium on Drug Analysis and the 29th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (DA-PBA). 2018.
 58. ŘEMÍNEK, Roman, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Development of Capillary Electrophoretic Method with Fluorescence Detection for Beta-Secretase Activity Assays with FRET-Labeled Substrate. In The 11th International Symposium on Drug Analysis and the 29th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (DA-PBA), 2018. 2018.
 59. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Development of fast and sensitive CE-MS method for determination of drug-plasma protein binding parameters. In International Symposium DA-PBA 2018. 2018.
 60. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. EFFICIENT SAMPLE MIXING IN CAPILLARY ELECTROPHORESIS. In 15 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2018. 2018. ISBN 978-80-904959-5-1.
 61. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Electrochemically Facilitated Interaction of O-Nucleophiles with Imine Group in Electroactive ortho-((Ferrocenylimino)methyl)phenylboronate and Comparison with Its Regioisomers. ChemistrySelect. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 3, č. 33, s. 9641-9647. ISSN 2365-6549. doi:10.1002/slct.201802030.
 62. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. Formation of Homogenous Interaction Partner Sample for Affinity Studies by Capillary Electrophoresis. In 11th International Symposium on Drug Analysis, 29th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2018.
 63. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. How to Efficiently Mix Long-Injection Plugs in Capillary Electrophoresis? In 32nd International Symposium on Chromatography (ISC2018). 2018.
 64. SCHEJBAL, Jan a Zdeněk GLATZ. Immobilized-enzyme reactors integrated with capillary electrophoresis for pharmaceutical research. Journal of Separation Science. Německo: Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2018, roč. 41, č. 1, s. 323-335. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201700905.
 65. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. In-depth insight into the methods of plasma protein-drug interaction studies: comparison of capillary electrophoresis-frontal analysis, isothermal titration calorimetry, circular dichroism and equilibrium dialysis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 39, č. 4, s. 581-589. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201700325.
 66. ASMARI, Mufarreh, Lenka MICHALCOVÁ, Hassan A. ALHAZMI, Zdeněk GLATZ a Sami EL DEEB. Investigation of deferiprone binding to different essential metal ions using microscale thermophoresis and electrospray ionization mass spectrometry. Microchemical Journal. Holandsko: Elsevier, 2018, roč. 2018, č. 137, s. 98-104. ISSN 0026-265X. doi:10.1016/j.microc.2017.10.004.
 67. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Study of metabolic activity of human embryos focused on amino acids by capillary electrophoresis with light-emitting diode-induced fluorescence detection. Electrophoresis. Weinheim: Verlag Chemie, 2018, roč. 39, č. 23, s. 3040-3048. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201800265.
 68. LABUDA, Ján, Richard BOWATER, Miroslav FOJTA, Gunter GAUGLITZ, Zdeněk GLATZ, Ivan HAPALA, Jan HAVLIŠ, Ferenc KILAR, Aniko KILAR, Lenka MALINOVSKÁ, Heli M. M. SIREN, Petr SKLÁDAL, Federico TORTA, Martin VALACHOVIČ, Michaela WIMMEROVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Davin Brynn HIBBERT. Terminology of bioanalytical methods (IUPAC Recommendations 2018). Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry, 2018, roč. 90, č. 7, s. 1121-1198. ISSN 0033-4545. doi:10.1515/pac-2016-1120.
 69. 2017

 70. SCHEJBAL, Jan, Lucie SLEZÁČKOVÁ, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. A capillary electrophoresis-mass spectrometry based method for the screening of beta-secretase inhibitors as potential Alzheimer's disease therapeutics. Journal of Chromatography A. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2017, roč. 1487, 3 March 2017, s. 235-241. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2017.01.057.
 71. SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Monika, Lily MIJOUIN, Chantal PICHON, Zdeněk GLATZ, Philippe MORIN a Reine NEHMÉ. Activity of skin fibroblast elastase was online monitored by capillary electrophoresis. In HPLC 2017. 2017.
 72. RAMANA, Pranov, Jan SCHEJBAL, Erwin ADAMS, Jan PREISLER, Zdeněk GLATZ a Ann VAN SCHEPDAEL. An improved design to capture magnetic microparticles for in-line CE in a liquid based capillary coolant system. In 45th International symposium on high performance liquid phase separations and related techniques - HPLC 2017. 2017.
 73. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Analysis of amino acids in human plasma of patients with schizophrenia by means of CE-LIF method. In 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC2017 Prague). 2017.
 74. SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Monika, Pavla VEDROVÁ, Anna PLESKAČOVÁ, Zdeněk GLATZ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Analysis of amino acids profile by capillary electrophoresis with mass spectrometry. In HPLC 2017. 2017.
 75. ŘEMÍNEK, Roman, Lucie SLEZÁČKOVÁ, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Application of capillary electrophoresis for beta-secretase inhibitor screening - development and comparison of two on-line methods. In 45th International symposium on high performance liquid phase separations and related techniques - HPLC 2017. 2017.
 76. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ a Zdeněk GLATZ. Application of CE-C4D for beta-secretase activity assay. In 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC2017 Prague). 2017.
 77. ŘEMÍNEK, Roman, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Application of off-line and on-line capillary electrophoretic methods for kinetic and inhibition studies of beta-secretase activity. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques - ITP 2017. 2017.
 78. MICHALCOVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ a Marie FRANCOVÁ. Automated sample preparation for capillary electrophoresis-frontal analysis. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2017), 2017. 2017.
 79. MACHÁLKOVÁ, Markéta, Jan SCHEJBAL, Zdeněk GLATZ a Jan PREISLER. Beta-secretase kinetics detected by MALDI TOF MS. In ČSHS 2017. 2017. ISBN 978-80-905045-7-8.
 80. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with fluorescence detection as a tool for the study of metabolites. In The Biomania Student Scientific Meeting 2017. 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.
 81. SCHEJBAL, Jan, Šárka ŠEFRANÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis-integrated immobilized enzyme reactor for screening of β-secretase inhibitors – potential anti-Alzheimer’s disease drugs. In 45th International symposium on high performance liquid phase separations and related techniques - HPLC 2017. 2017.
 82. SCHEJBAL, Jan, Šárka ŠEFRANÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis-integrated immobilized enzyme reactor for β-secretase enzyme assays. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques - ITP 2017. 2017.
 83. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jan SCHEJBAL, Jan JUŘICA, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. CE-C4D method for determination of beta-secretase activity as a tool for unbiased screening of potential drugs for patients suffering from Alzheimer’s disease. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2017). 2017.
 84. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. COMPARISON OF FOUR METHODS USED FOR PLASMA PROTEIN-DRUG INTERACTION STUDIES. In 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2017). 2017.
 85. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of plasma protein-drug binding parameters by using capillary electrophoresis. In The Biomania Student Scientific Meeting. 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.
 86. ŘEMÍNEK, Roman, Lucie SLEZÁČKOVÁ, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Development and comprehensive comparison of two on-line capillary electrophoretic methods for beta-secretase inhibitor screening. Journal of Chromatography A. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 1518, October, s. 89-96. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2017.08.065.
 87. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Development of CE-LIF method for analysis of amino acids in human plasma of patients suffering from schizophrenia. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Technique (ITP2017). 2017.
 88. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis for simultaneous on-capillary derivatization of standard amino acids followed by micellar electrokinetic capillary chromatography with laser-induced fluorescence detection. Journal of Chromatography A. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science BV, 2017, roč. 1499, May, s. 203-210. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2017.03.080.
 89. FAYAD, Syntia, Reine NEHMÉ, Monika LANGMAJEROVÁ, Benjamin AYELA, Cyril COLAS, Benoit MAUNIT, Jean-Claude JACQUINET, Aude VIBERT, Chrystel LOPIN-BON, Zdeněk GLATZ a Philippe MORIN. Hyaluronidase reaction kinetics evaluated by capillary electrophoresis with UV and high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, roč. 951, January, s. 140-150. ISSN 0003-2670. doi:10.1016/j.aca.2016.11.036.
 90. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. Insight into drug-protein interactions with using different techniques. In 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2017). 2017.
 91. JEŠETA, Michal, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Zdeněk GLATZ. Koncentrace kyslíku v kultivačním prostředí ovlivňuje metabolickou aktivitu embryí po vitrifikaci. Sborník abstrakt 16. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 27. sympozium asistované reprodukce. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2017, 40 s.
 92. RAMANA, Pranov, Jan SCHEJBAL, Erwin ADAMS, Patrick AUGUSTIJNS, Zdeněk GLATZ a Ann VAN SCHEPDAEL. New IMER setup for metabolic studies in capillary electrophoresis using magnetic microparticles. In 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques - ITP 2017. 2017.
 93. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. On-capillary derivatizations of amino acids in capillary electrophoresis using naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde/sodium cyanide. In 14th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2017). 2017.
 94. MACHÁLKOVÁ, Markéta, Jan SCHEJBAL, Zdeněk GLATZ a Jan PREISLER. β-secretase enzyme assay by MALDI TOF MS. In HPLC 2017. 2017.
 95. MÁDR, Aleš, Zdeněk GLATZ a Igor CRHA. Stanovení vývojového potenciálu lidských embryí pomocí omických disciplín. Chemické listy. Praha: Chemické listy, 2017, roč. 111, č. 9, s. 551-558. ISSN 0009-2770.
 96. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. THE INFLUENCE OF SEVERAL DRUGS ON DISPLACEMENT OF L TRYPTOPHAN AND LIDOCAINE FROM BINDING SITES ON ALBUMIN. In 45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2017). 2017.
 97. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. The strengths and weaknesses of the several separative and non-separative techniques for the drug-plasma protein interaction studies. In 46th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2017) Jeju. 2017.
 98. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. The synthesis and comparative characterization of three novel electroactive iminoboronates containing ferrocene. Monatshefte für Chemie. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 148, č. 11, s. 1953-1958. ISSN 0026-9247. doi:10.1007/s00706-017-2028-3.
 99. KONHEFR, Martin, Karel LACINA, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr SKLÁDAL a Ctibor MAZAL. Unexpected structural distribution of electroactive ortho-Iminoboronate in protic and aprotic solvents determined using MS. In Book of Abstracts, CEITEC PhD Retreat II, 20-21 April 2017, Telč, Czech Republic. 2017. ISBN 978-80-210-8551-0.
 100. PLESKAČOVÁ, Anna, Monika SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Jindra SMUTNÁ, Vendula BARTÁKOVÁ, Katarína CHALÁSOVÁ, Lukáš PÁCAL, Zdeněk GLATZ, Josef TOMANDL a Kateřina KAŇKOVÁ. Změny metabolismu lipidů a aminokyselin v průběhu těhotenství a časně po porodu u žen s těhotenstvím komplikovaným gestačním diabetem. In 53. diabetologické dny, Luhačovice. 2017. ISSN 1212-6853.
 101. 2016

 102. SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Monika, Anna PLESKAČOVÁ, Pavla VEDROVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Zdeněk GLATZ a Josef TOMANDL. Analysis of amino acids in various biological samples by means of CE-MS. In 9th European Bioanalysis Forum 2016. 2016.
 103. MACHÁLKOVÁ, Markéta, Jan SCHEJBAL, Zdeněk GLATZ a Jan PREISLER. BACE enzyme kinetics detected by MALDI TOF mass spectrometry. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Karel Klepárník. CECE 2016. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. s. 186-188. ISBN 978-80-904959-4-4.
 104. MÁDR, Aleš, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection as a promising alternative for kinetic and inhibition studies of beta-secretase. In EBF 9th Open Meeting. 2016.
 105. LANGMAJEROVÁ, Monika, Pavla VEDROVÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with mass spectrometry detection for determination of amino acids and related compounds in biological samples. In Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016, 2016. 2016.
 106. SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ, Monika a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with online nanoreactor for characterisation of skin fibroblast elastase activity from various biologic material. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Karel Klepárník. 13 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2016. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. s. 72-75. ISBN 978-80-904959-4-4.
 107. MICHALCOVÁ, Lenka, Mufarreh ASMARI, Zdeněk GLATZ a Sami EL DEEB. Capillary Electrophoresis-Frontal Analysis For The Characterization Of Drug-Metal Binding. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Karel Klepárník. 13 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2016. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. s. 197-199. ISBN 978-80-904959-4-4.
 108. ŘEMÍNEK, Roman, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Capillary Electrophoretic Method for Kinetic and Inhibition Studies of β-Secretase in Nanoliter-Scale Format. In 31st International Symposium on Chromatography (ISC 2016). 2016.
 109. MÁDR, Aleš, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Cílená metabolomika lidských embryí v asistované reprodukci. 2016. ISBN 978-80-270-0331-0.
 110. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Comparison of different methodologies – capillary electrophoresis - frontal analysis, equilibrium dialysis, circular dichroism and isothermal titration calorimetry for studying drug-protein interactions. In 31st International Symposium on Chromatography (ISC2016. 2016.
 111. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Comparison of four methodological approaches for drug-protein binding constant determination. In Advances in chromatography and electrophoresis, Chiranal 2016. Olomouc: Palacký University, 2016. s. 127-128. ISBN 978-80-244-4961-6.
 112. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Martina ŠULCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Comparison of on-capillary derivatization of amino acids using different strategies of reactant mixing for capillary electrophoresis coupled with LIF. In 31st International Symposium on Chromatography (ISC2016). 2016.
 113. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Martina ŠULCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Comparison of on-capillary derivatization of amino acids using TDLFP and EMMA mixing of reactants for capillary electrophoresis coupled with LIF detection. In 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2016). Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. s. 100-103. ISBN 978-80-904959-4-4.
 114. TURJAP, Miroslav, Ondřej ZENDULKA, Zdeněk GLATZ, Stanislav BREJCHA, Aleš MÁDR a Jan JUŘICA. Determination of Caffeine and its Metabolites in Saliva and Urine as a Measure of CYP1A2 Metabolic Activity. Current Pharmaceutical Analysis. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2016, roč. 12, č. 4, s. 325-332. ISSN 1573-4129. doi:10.2174/1573412912666151119212608.
 115. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Determination of interactions of human serum albumin and its glycated form with antidiabetic drugs by CE-FA. In doc. RNDr. Vitězslav Maier, Ph.D. Advances in chromatography and electrophoresis, Chiranal 2016. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2016. s. 123-124. ISBN 978-80-244-4961-6.
 116. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Martina ŠULCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis for on-capillary derivatization of amino acids using naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde and sodium cyanide. In XXV. Biochemický sjezd (ČSBMB2016). 2016. ISBN 978-80-270-0331-0.
 117. JEŠETA, Michal, Jana ŽÁKOVÁ, Aleš MÁDR, Andrea CELÁ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Hodnocení metabolické aktivity lidských embryí po jejich vitrifikaci. In Prof. MUDr. Pavel Ventruba, CSc, MBA, Doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. Sborník abstrakt 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce. Brno, 2016. s. 24-57. ISBN 978-80-905578-4-0.
 118. GLATZ, Zdeněk. Chapter 11 Bioanalytical methods - Metabolomics. In prof. Labuda. Compendium of Analytical Chemistry - Orange Book. 4. vyd. Neuveden: International Union of Pure and Applied Chemistry - Blackwell Science, 2016. s. 11-22. ISBN 0-632-01907-7.
 119. SCHEJBAL, Jan, Šárka ŠEFRANÁ a Zdeněk GLATZ. Immobilized β-secretase on magnetic microparticles, a promising alternative for kinetic and inhibition assays. In Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016. 2016.
 120. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Tereza DĚDOVÁ, Marta PELCOVÁ, Michal JEŠETA, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. MEKC LIF method for analysis of amino acids after on-capillary derivatization by transverse diffusion of laminar flow profiles mixing of reactants for assessing developmental capacity of human embryos after in vitro fertilization. Electrophoresis. Wiley, 2016, roč. 37, 17-18, s. 2305-2312. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201500587.
 121. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Nové směry ve studiu biomolekulárních interakcí pomocí kapilární elektroforézy. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2016, roč. 110, č. 4, s. 249-257. ISSN 0009-2770.
 122. SCHEJBAL, Jan, Aleš MÁDR, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Novel methods for β-secretase kinetic and inhibition assays with unlabelled substrates using capillary electrophoresis with various detection techniques. In 31st International Symposium on Chromatography (ISC 2016). 2016.
 123. ŘEMÍNEK, Roman, Lucie SLEZÁČKOVÁ, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. On-line capillary electrophoretic method for kinetic and inhibition studies of beta-secretase. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Karel Klepárník. CECE 2016. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. s. 227-229. ISBN 978-80-904959-4-4.
 124. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK, Lukáš ZEMAN, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. On-line Coupling of Immobilized Cytochrome P450 Microreactor and Capillary Electrophoresis: A Promising Tool for Drug Development. Journal of Chromatography A. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2016, roč. 1437, March, s. 234-240. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2016.01.081.
 125. ŘEMÍNEK, Roman, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. On-Line Method for Kinetic and Inhibition Studies of β-Secretase by Means of Capillary Electrophoresis. In Advances in Chromatographyand Electrophoresis 2016 & Chiranal 2016. 2016. ISBN 978-80-244-4961-6.
 126. MÁDR, Aleš, Jan SCHEJBAL a Zdeněk GLATZ. Sensitive determination of SEVNL and DAEFR pentapeptides as beta-secretase products by CE-C4D for its activity assay. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Karel Klepárník. 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2016). Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. s. 191-194. ISBN 978-80-904959-4-4.
 127. PELCOVÁ, Marta, Roman ŘEMÍNEK, Friederike A SANDBAUMHÜTER, Richard A MOSHER, Zdeněk GLATZ a Wolfgang THORMANN. Simulation and experimental study of enzyme and reactant mixing in capillary electrophoresis based on-line methods. Journal of Chromatography A. Holandsko: Elsevier, 2016, roč. 1471, November, s. 192-200. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2016.10.002.
 128. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Study on the interactions of sulfonylurea antidiabetic drugs with normal and glycated human serum albumin by capillary electrophoresis-frontal analysisis. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. Weinheim: Wiley, 2016, roč. 39, č. 18, s. 3631-3637. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201600713.
 129. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. STUDYING OF COMPETITIVE INTERACTIONS OF DRUGS WITH HUMAN SERUM ALBUMIN BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS-FRONTAL ANALYSIS. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Karel Klepárník. 13 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2016. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. s. 202-205. ISBN 978-80-904959-4-4.
 130. ŽERAVÍK, Jiří, Zdenka FOHLEROVÁ, Miodrag MILOVANOVIĆ, Ondřej KUBESA, Marta ZEISBERGEROVA, Karel LACINA, Alexandr PETROVIC, Zdeněk GLATZ a Petr SKLÁDAL. Various instrumental approaches for determination of organic acids in wines. Food Chemistry. Oxford, UK: Elsevier Science, 2016, roč. 194, March, s. 432-440. ISSN 0308-8146. doi:10.1016/j.foodchem.2015.08.013.
 131. 2015

 132. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Tereza DĚDOVÁ, Marta PELCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Analysis of amino acids based on capillary electrophoresis with LIF detection using on-capillary derivatization. In 22nd International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015). 2015.
 133. SCHEJBAL, Jan, Lucie SLEZÁČKOVÁ, Šárka ŠEFRANÁ, Monika LANGMAJEROVÁ, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with mass spectrometry detection for beta-secretase enzyme assay. In 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2015). 2015.
 134. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK, Marta PELCOVÁ, František FORET a Zdeněk GLATZ. Combination of on-line capillary electrophoretic assay with mass spectrometry detection for the study of drug metabolism by cytochromes P450. Electrophoresis. Verlag Chemie, 2015, roč. 36, 11-12, s. 1365-1373. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201400394.
 135. MICHALCOVÁ, Lenka, Hana NEVÍDALOVÁ a Zdeněk GLATZ. Comparison of capillary electrophoresis and isothermal titration calorimetry for determination of the binding constant. In CEITEC PhD Retreat. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
 136. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Comparison of various capillary electrophoretic approaches for the study of drug–protein interaction with emphasis on minimal consumption of protein sample and possibility of automation. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. 2015, roč. 38, č. 2, s. 325-331. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201400914.
 137. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK, Lukáš ZEMAN, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Cytochrome P450 2C9 based microreactor combined with capillary electrophoresis for on-line kinetic and inhibition studies. In the 22nd International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015). 2015.
 138. NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of binding constant by capillary electrophoresis - frontal analysis and isothermal titration calorimetry. In CEITEC / ICRC Conference, Frontiers in Material and Life Sciences: Creating Life in 3D. 2015.
 139. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Determination of biochemically important flavins using capillary electrophoresis with laser induced fluorescence detection. In 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2015). 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.
 140. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Bořivoj KLEJDUS, Marta PELCOVÁ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of pyruvate and lactate as potential biomarkers of embryo viability in assisted reproduction by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. Electrophoresis. 2015, roč. 36, 11-12, s. 1244-1250. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201400487.
 141. MÁDR, Aleš, Marta PELCOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Development of capillary electrophoresis based method for analysis of metabolic turnover of energetically important compounds as a tool for human embryo quality assessment. In 22nd International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015). 2015.
 142. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Characterization of the binding of antidiabetic drugs to human serum albumin by means of CE FA. In 12 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2015. 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.
 143. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK, Lukáš ZEMAN, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Immobilized cytochrome P450 2C9 microreactor: a promising tool in hits' and leads' screening. In CEITEC PhD Retreat. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
 144. MICHALCOVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ a Hana NEVÍDALOVÁ. Insights into the binding of the drugs to human serum albumin: capillary electrophoretic and calorimetry approaches. In 22th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015), 2015. 2015.
 145. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. In 14. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce. 2015.
 146. CRHA, Igor, A. MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. Sborník abstrakt 25. sympozium asistované reprodukce a 14. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 2015. s. 18.
 147. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Tereza DĚDOVÁ, Marta PELCOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Method development for baseline separation of cyanobenz[f]isoindoles of proteinogenic amino acids by CE-LIF. In 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (CECE2015). 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.
 148. NEVÍDALOVÁ, Hana, Zdeněk GLATZ a Lenka MICHALCOVÁ. MODERN METHODS FOR DETERMINATION OF BINDING CONSTANTS: CAPILLARY ELECTROPHORESIS VS. ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY. In 12 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2015. 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.
 149. GLATZ, Zdeněk. On-capillary derivatisation as an approach to enhancing sensitivity in capillary electrophoresis. Electrophoresis. Weinham: Verlag Chemie, 2015, roč. 36, č. 5, s. 744-763. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201400449.
 150. ŘEMÍNEK, Roman, Zdeněk GLATZ a Wolfgang THORMANN. Optimized On-Line Enantioselective Capillary Electrophoretic Method for Kinetic and Inhibition Studies of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 Enzymes. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2015, roč. 36, 11-12, s. 1349-1357. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201400356.
 151. ŘEMÍNEK, Roman, Marta PELCOVÁ, Zdeněk GLATZ a Wolfgang THORMANN. Practice in NADPH cofactor application in on-line drug biotransformation by capillary electrophoresis. In the 22nd International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015). 2015.
 152. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Use of capillary electrophoresis - frontal analysis for the charcterization of binding between biomacromolecules and ligands. In The Biomania - Student Scientific Meeting 2015. 2015.
 153. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya. In 25. Sympozium asistované reprodukce a 14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie (SAR2015). 2015. ISBN 978-80-905578-3-3.
 154. MÁDR, A., A. CELÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Využití kapilární elektroforézy pro stanovení metabolické aktivity embrya. 2015. s. 29.
 155. 2014

 156. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK, Lukáš ZEMAN, Marta PELCOVÁ a Zdeněk GLATZ. A NOVEL APPROACH IN CYTOCHROME P450 INHIBITORS’ SCREENING: IMMOBILIZED ENZYME MICROREACTOR FOR ON-LINE STUDIES USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. In Book of abstracts, CEITEC Annual Conference 2014 "Frontiers in material and life sciences". 2014.
 157. LANGMAJEROVÁ, Monika, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Application of capillary electrophoresis hyphenated to mass spectrometry to protein – drug interaction study. In Annual Conference Brno 2014: Frontiers in Material and Life Sciences. 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 158. ŘEMÍNEK, Roman, Zdeněk GLATZ a Wolfgang THORMANN. Application of On-Line Enantioselective Capillary Electrophoretic Method: Kinetic and Inhibition Study of CYP3A4 Mediated N-Demethylation of Ketamine. In Book of abstracts, CEITEC Annual Conference 2014 "Frontiers in material and life sciences". 2014.
 159. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Zdeněk GLATZ a Josef TOMANDL. Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for amino acid profiling of human plasma samples. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. 11 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. s. 319-322. ISBN 978-80-904959-2-0.
 160. MÁDR, Aleš, Marta PELCOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for the analysis of energetically important compounds for use in human assisted reproduction. In EBF 7th Open Meeting: "Beyond the Horizon - Painting a New Landscape". 2014.
 161. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Comparison of two electrophoretic methods with minimum consumption of protein sample for determination of the binding constant. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 157-158. ISBN 978-80-244-3950-1.
 162. NEVÍDALOVÁ, Hana, Zdeněk GLATZ a Lenka MICHALCOVÁ. Determination binding constant of diclofenac and HSA using capillary electrophoresis - frontal analysis. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 111-112. ISBN 978-80-244-3950-1.
 163. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. DETERMINATION OF BINDING AND THERMODYNAMIC CONSTANTS OF BOVINE SERUM ALBUMIN-SALICYLIC ACID INTERACTIONS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS. In MSB 2014 (30th International Symposium on Microscale Bioseparations). 2014. ISBN 978-963-642-599-9.
 164. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Determination of binding constant of 1st generation antidiabetic drug with human serum albumin. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. 11 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. s. 325-327. ISBN 978-80-904959-2-0.
 165. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Determination of binding constants of selected sulfonylureas drugs. In CEITEC Annual Conference: "Frontiers in Material and Life Sciences". 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 166. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Determination of binding constants of tolbutamide/chlorpropamide with HSA. In EBF 7th Open Meeting: "Beyond the Horizon - Painting a New Landscape". 2014.
 167. TURJAP, Miroslav, Ondřej ZENDULKA, Zdeněk GLATZ, Aleš MÁDR, Stanislav BREJCHA a Jan JUŘICA. Determination of metabolites of caffeine in saliva and urine as a measure of CYP1A2 metabolic activity. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica 51S. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 133-134. ISBN 978-80-244-3950-1.
 168. CELÁ, Andrea, Tereza DĚDOVÁ, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. In-capillary derivatization of amino acid followed by capillary electrophoresis with fluorescence detection. In EBF 7th Open Meeting: "Beyond the Horizon - Painting a New Landscape". 2014.
 169. ŘEMÍNEK, Roman, Zdeněk GLATZ a Wolfgang THORMANN. Kinetic Study OF Ketamine N-Demethylation Mediated by On-Line Enantioselective Capillary Electrophoresis Method. In F/ Foret. 11 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika,, 2014. s. 231-232. ISBN 978-80-904959-2-0.
 170. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Marta PELCOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Metabolomics: the tool for the improvement of pregnancy outcome in the human assisted reproduction. In CEITEC Annual Conference: "Frontiers in Material and Life Sciences". 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 171. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Andrea CELÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. In MSB 2014 (30th International Symposium on Microscale Bioseparations). 2014. ISBN 978-963-642-599-9.
 172. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Microsomes and drugs on-line incubation monitored by capillary electrophoresis couplet to mass spectrometry. In 30th International Symposium on MicroScale Bioseparations (MSB 2014). 2014.
 173. CELÁ, Andrea, Tereza DĚDOVÁ, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Nano scale derivatization followed by capillary electrophoresis with fluorescence detection. In CEITEC Annual Conference: "Frontiers in Material and Life Sciences". 2014. ISBN 978-80-210-7159-9.
 174. PELCOVÁ, Marta, Monika LANGMAJEROVÁ, Eliška CVINGRÁFOVÁ, Jan JUŘICA a Zdeněk GLATZ. Nonaqueous capillary electrophoresis of dextromethorphan and its metabolites. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. 2014, roč. 37, č. 19, s. 2785-2790. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201400582.
 175. ŘEMÍNEK, Roman, Zdeněk GLATZ a Wolfgang THORMANN. On-Line Capillary Electrophoretic Method for Kinetic and Inhibition Studies of Enantioselective Drug metabolism. In EBF 7th Open Meeting: "Beyond the Horizon - Painting a New Landscape". 2014.
 176. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Online incubation of cytochrome P450 and drugs employing capillary electrophoresis coupled with mass spectrometry. In EBF 7th Open Meeting: "Beyond the Horizon - Painting a New Landscape" 2014. 2014.
 177. CELÁ, Andrea, Tereza DĚDOVÁ, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Optimization of amino acid derivatization procedure using naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde for capillary electrophoresis with fluorescence detection. In F. Foret. 11 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. s. 154-157. ISBN 978-80-904959-2-0.
 178. ŘEMÍNEK, Roman a Zdeněk GLATZ. Optimized On-Line Capillary Electrophoretic Method for CYP3A4 Mediated Enantioselective N-Demethylation of Ketamine. In 30th International Symposium on MicroScale Bioseparations (MSB 2014). 2014.
 179. NEVÍDALOVÁ, Hana, Zdeněk GLATZ a Lenka MICHALCOVÁ. Study of competitive binding between diclofenac and tryptophan on hunam serum albumin using capillary electrophoresis. In František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Andras Guttman, Karel Klepárník. 11 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. s. 340-342. ISBN 978-80-904959-2-0.
 180. LANGMAJEROVÁ, Monika, Lenka MICHALCOVÁ a Zdeněk GLATZ. STUDY OF PROTEIN AND DRUG INTERACTIONS BY CAPILLARY ELETROFORESIS – MASS SPECTROMETRY. In 11 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. s. 309-311. ISBN 978-80-904959-2-0.
 181. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. TOWARDS CYTOCHROME P450 IMER FOR KINETICS AND INHIBITION STUDIES USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS IN ONLINE CONFIGURATION. In F.Foret. 11 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2014. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Brno, Česká republika, 2014. s. 103-106. ISBN 978-80-904959-2-0.
 182. 2013

 183. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Amino acid profiling of human plasma samples using capillary electrophoresis with contactless conductivity detection. CHEMICKE LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S346" - "S347", 2 s. ISSN 0009-2770.
 184. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Amino Acids Profiling for Supplementary Diagnostic Purposes Based on Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013). 2013.
 185. ŘEMÍNEK, Roman, Jochen PAUWELS, Xu WANG, Jos HOOGMARTENS, Zdeněk GLATZ a Ann VAN SCHEPDAEL. Application of capillary electrophoresis for high-throughput screening of drug metabolism. In Carlos D. García, Karin Y. Chumbimuni-Torres, Emanuel Carrilho. Capillary Electrophoresis and Microchip Capillary Electrophoresis: Principles, Applications, and Limitations. 1. vyd. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013. s. 309-317. ISBN 978-0-470-57217-7. doi:10.1002/9781118530009.ch17.
 186. GLATZ, Zdeněk. Application of short-end injection procedure in capillary electrophoresis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2013, roč. 34, č. 5, s. 631-642. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201200506.
 187. MÁDR, Aleš, Andrea CELÁ, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for amino acid profiling of human plasma and urine samples. Chemické listy. Praha: Chermická společnost, 2013, roč. 107, S3, s. 318-319. ISSN 0009-2770.
 188. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Determination binding constant of drug - protein using capillary electrophoresis. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013), 2013. 2013.
 189. KLEPÁRNÍK, Martin, Marie TOMANDLOVÁ, Zdeněk GLATZ a Josef TOMANDL. Determination of asymmetric and symmetric dimethylarginines in human plasma using high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. Journal of Separation Science. Weinham: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2013, roč. 36, č. 23, s. 3696–3701. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201300813.
 190. ŘEMÍNEK, Roman, Jan SCHEJBAL, Lukáš ZEMAN, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Immobilization of Cytochrome P450 2C9 on Magnetic Nanoparticles. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation Techniques - ITP 2013. 2013.
 191. SCHEJBAL, Jan, Roman ŘEMÍNEK, Lukáš ZEMAN, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Immobilized Enzyme Reactor for On-Line Studies of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 2C9 Isoform. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S441" - "S443", 3 s. ISSN 0009-2770.
 192. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Kinetic characterization of cytochrome P450 2C9 hydroxylation of diclofenac by capillary electrophoresis – mass spectrometry. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S396" - "S398", 3 s. ISSN 0009-2770.
 193. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Možnosti studia enzymových reakcí pomocí kapilární elektroforézy v on-line uspořádání. Chemické listy. Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, č. 12, s. 914-920. ISSN 0009-2770.
 194. DĚDOVÁ, Tereza, Andrea CELÁ, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Naphthalene-2,3-dicarbaldehyde derivatization of amino acids - an improved technique for minimization of benzoin condensation. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S351" - "S352", 2 s. ISSN 0009-2770.
 195. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ, Monika LANGMAJEROVÁ a Zdeněk GLATZ. New Capillary Electrophoretic Method for On-line Screenings of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 Enzymes. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2013, roč. 34, č. 18, s. 2705-2711. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201300124.
 196. SALYKIN, Anton, Petr KUZMIC, Olga KYRYLENKO, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr DVOŘÁK a Sergiy KYRYLENKO. Nonlinear Regression Models for Determination of Nicotinamide Adenine Dinucleotide Content in Human Embryonic Stem Cells. Stem Cell Reviews and Reports. TOTOWA: HUMANA PRESS INC, 2013, roč. 9, č. 6, s. 786-793. ISSN 1550-8943. doi:10.1007/s12015-013-9454-3.
 197. MUSILOVÁ, Jindra, Bořivoj KLEJDUS a Zdeněk GLATZ. Simultaneous quantification of energetically important metabolites in various cell types by capillary zone electrophoresis. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2013, roč. 36, č. 23, s. 3807-3812. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201300926.
 198. SVOBODOVÁ, Kateřina, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Study of the most common additives affecting electro-osmotic flow for use in capillary electrophoresis with contactless conductivity detection setup. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S454" - "S455", 2 s. ISSN 0009-2770.
 199. MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. USING DIFFERENT ELECTROPHORETIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE AFFINITY CONSTANTS OF SALICYLIC ACID AND BSA. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2013, roč. 107, S3, s. "S407" - "S409", 3 s. ISSN 0009-2770.
 200. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Utilization of capillary electrophoresis–mass spectrometry for on–line incubation. In 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2013). 2013.
 201. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Vývoj nových analytických přístupů pro neinvazivní stanovení implantačního potenciálu embrya. In 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce. 2013.
 202. 2012

 203. MÁDR, Aleš, Jindra MUSILOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Analysis of the embryo culture media by capillary electrophoresis using acetonitrile stacking. In 29th International Symposium on Chromatography (ISC 2012, Torun). 2012. ISBN 978-83-7780-440-7.
 204. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Application of On-line Capillary Electrophoresis Coupled to Mass Spectrometry for Identification of Cytochrome P450 2C9 Isoform Metabolism Products. In 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2012. 2012. ISBN 978-80-904959-1-3.
 205. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Capillary Electrophoresis and Metabolomics: Promising Tools for Embryo Election in Assisted Reproduction. In 27th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses (MSB 2012, Geneva). 2012.
 206. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of amino acids by capillary electrophoresis using reversed electro-osmotic flow: a critical evaluation. In Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2012. 2012. ISBN 978-80-244-3115-4.
 207. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Development of capillary electrophoretic method for nucleotide and coenzyme analysis in bacterial and stem cells. In CHEMICA 50S. Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2012. s. 97-98. ISBN 978-80-244-3115-4.
 208. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Generic On-line Method for Identification of Cytochrome P450 Metabolism Products Employing Capillary Electrophoresis Coupled to Mass Spectrometry. In Abstracts oral presentations and Abstracts poster presentations, 29th Montreux Symposium on LC/MS. 2012.
 209. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Metabolomics: nucleotide and coenzyme determination in cells by capillary electrophoresis. In František Foret, Jana Křenková, Andras Guttman, Karel Klepárník, Petr Boček. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2012. 1. vydání. Brno: IACH AV ČR Brno, 2012. s. 22-24. ISBN 978-80-904959-1-3.
 210. CELÁ, Andrea, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Method development of amino acids profiling for pyridoxine dependent epileptic seizures diagnosis. In František Foret, Jana Křenková, Andras Guttman, Karel Klepárník, Petr Boček. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno, 2012. s. 113-116. ISBN 978-80-904959-1-3.
 211. SALYKIN, Anton, P. KUZMIC, O. KYRYLENKO, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Petr DVOŘÁK a Sergiy KYRYLENKO. Nonlinear regression models for determination of NAD+, NADH and total NAD: application to human embryonic stem cells. In International Conference on Bioinformatics and Computational Biology - BIOCOMP BG 2012, 20-21 September, Varna, Bulgaria. 2012.
 212. CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jindra MUSILOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Nové technologie a perspektivy analýzy metabolomu embrya. Česká gynekologie. Praha: ČLS J.E.P., 2012, roč. 77, č. 6, s. 502-506. ISSN 1210-7832.
 213. LANGMAJEROVÁ, Monika, Roman ŘEMÍNEK, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. On-line Capillary Electrophoresis Coupled to Mass Spectrometry: from Enzymatic Reaction to Identification of Reaction Products within Single Analysis. In Vítězslav Maier, Juraj Ševčík. Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2012. Olomouc: Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2012. s. 142-143. ISBN 978-80-244-3115-4.
 214. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Utilization of In-capillary Nanoreactor: Inhibition Study of Cytochrome P450 2C9 Isoform Reaction with Diclofenac and Sulfaphenazole by Means of Capillary Electrophoresis. In Final Program 27th International Symposium on Microscale Bioseparations and Analyses MSB 2012 Geneva. 2012.
 215. MÁDR, Aleš, Kateřina SVOBODOVÁ, Jindra MUSILOVÁ a Zdeněk GLATZ. Utilization of the anodic electro-osmotic flow for an amino acids profiling by capillary electrophoresis. In 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2012. ISBN 978-80-904959-1-3.
 216. 2011

 217. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. A Prospective Non-invasive Assessment of a Human Embryo Viability Based on Capillary Electrophoresis. In 8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE2011. 2011. ISBN 978-80-904959-0-6.
 218. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Amino Acids Footprinting Based on Capillary Electrophoresis for Non-invasive Assessment of Human Embryo Viability. In 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011.
 219. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Combination of Transverse and Longitudinal Diffusion as a Generic Approach for Reactants Mixing inside the Capillary. In Final Program and Book of Abstracts 26th International Symposium on MicroScale Bioseparations MSB 2011. 2011.
 220. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Monika LANGMAJEROVÁ, Eliška CVINGRÁFOVÁ a Zdeněk GLATZ. Comparison of Two Electrophoretic Methods Documented by Separation of Dextromethorphan and its Metabolites. In CECE2011, 8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2011.
 221. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Monika LANGMAJEROVÁ, Eliška CVINGRÁFOVÁ a Zdeněk GLATZ. Comparison of Two Electrophoretic Methods Documented by Separation of Dextromethorphan and its Metabolites. In 26th International Symposium on Microscale Bioseparation MSB2011 San Diego. 2011.
 222. ŘEMÍNEK, Roman, Jana SEDLÁČKOVÁ, Eva PAKOSTOVÁ, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Generic Method for Cytochrome P450 Metabolism Studies Employing Short End Injection Capillary Electrophoresis Mode. In Final Program and Book of Abstracts 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC 2011 Budapest. 2011.
 223. MUSILOVÁ, Jindra, Kateřina FOLTOVÁ a Zdeněk GLATZ. Metabolite target analysis of cell extract of bacterium Paracoccus denitrificans. In 18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011.
 224. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Metabolomika – základní pojmy, strategie a metodologie. Chemické listy. Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, č. 10, s. 745-751. ISSN 0009-2770.
 225. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Non-Invasive Assessment of Embryo Viability In Assisted Reproduction using Capillary Electrophoresis. In 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC2011 Budapest. 2011. ISBN 978-963-89335-0-8.
 226. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. On-line Inhibition Study of Cytochrome P450 2C9 Isoform Reaction with Diclofenac. In Book of Abstracts 8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2011. Brno, 2011. s. 59-59. ISBN 978-80-904959-0-6.
 227. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Eliška CVINGRÁFOVÁ a Zdeněk GLATZ. Optimization of non-aqueous media for capillary electrophoresis of dextromethorphan and its metabolites. In CECE2011, 8th Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2011.
 228. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Eliška CVINGRÁFOVÁ a Zdeněk GLATZ. Optimization of non-aqueous media for capillary electrophoresis of dextromethorphan and its metabolites. In 18th International Symposium on Electro- and LiquidPhase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011.
 229. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Eliška CVINGRÁFOVÁ a Zdeněk GLATZ. Preliminary results on separation of dextromethorphan and its metabolites by non-aqueous capillary electrophoresis. In 26th International Symposium on Microscale Bioseparation MSB2011 San Diego. 2011.
 230. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Reactants Mixing inside the In-Capillary Nanoreactor: Utilization of Longitudinal and Transverse Diffusion. In Final Program and Book of Abstracts18th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-separation Techniques ITP2011 Tbilisi. 2011.
 231. MÁDR, Aleš, Kateřina FOLTOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Eva LOUSOVÁ, Igor CRHA a Zdeněk GLATZ. Stanovení životaschopnosti embryí v asistované reprodukci pomocí kapilární elektroforézy. In 10. česko-slovenské konference Reprodukční gynekologie a 21. sympozium Asistované reprodukce. 2011.
 232. 2010

 233. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. A model of in vitro drug metabolism testing by in-capillary enzymatic reaction utilizing capillary electrophoresis. In Final Program and Book of Abstracts 25th International Symposium on Microscale BioSeparations MSB 2010. 2010. ISBN 978-80-254-6631-5.
 234. ŘEMÍNEK, Roman, Jochen PAUWELS, Jos HOOGMARTENS, Ann VAN SCHEPDAEL a Zdeněk GLATZ. Application of short-end injection capillary electrophoresis mode for assessment of drug stability against human liver microsomes. In Ciranal 2010. 2010. ISBN 978-80-244-2470-5.
 235. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Application potential of electrophoretically mediated microanalysis. In Chiranal 2010. 2010. ISBN 978-80-244-2470-5.
 236. ŘEMÍNEK, Roman, Jochen PAUWELS, Jos HOOGMARTENS, Ann VAN SCHEPDAEL a Zdeněk GLATZ. Determination of drug stability against human liver microsomes by utilization of short-end injection capillary electrophoresis mode. In Final Program & Book of Abstracts, 25th International Symposium on Microscale BioSeparations MSB 2010. první. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v.v.i., 2010. s. 154-154. ISBN 978-80-254-6631-5.
 237. ZEISBERGEROVÁ, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Dextromethorphan metabolite profiles generated by in-capillary microreaction and subsequent electrophoretic separation. In Book of Abtracts 16th Latin-American Symposium LACE 2010. první. Florianopolis Brazílie: prof. Emanuel Carrilho, 2010. s. 127-127.
 238. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Dextromethorphan metabolite profiles generated by in-capillary microreaction and subsequent electrophoretic separation. In LACE 2010 16th Latin-American Symposium. 2010.
 239. ŘEMÍNEK, Roman, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. In-capillary nanoreactor based on transverse diffusion of laminar flow profiles for cytochrome P450 2C9 isoform reaction with diclofenac. In Book of Abstracts, 17th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques ITP 2010. Baltimore, MD, USA: Prof. Ziad El Rassi, Oklahoma State University, Stillwater, OK, SA, 2010. s. 62-62.
 240. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Microbial targeted metabolome analysis of common nucleotides and coenzymes by capillary electrophoresis. In Final Program and Book of Abstracts. první. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry AS CR, v.v.i., 2010. s. 114. ISBN 978-80-254-6631-5.
 241. ŘEMÍNEK, Roman, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Monitoring of Cytochrome P450 2C9 isoform reaction with Diclofenac by In-Capillary System based on Transverse Diffusion of Laminar Flow Profiles. In Book of Abtracts 16th Latin-American Symposium LACE 2010. první. Florianopolis Brazílie: prof. Emanuel Carrilho, 2010. s. 138-138.
 242. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Roman ŘEMÍNEK, Aleš MÁDR, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. On-line drug metabolites generation and their subsequent target analysis by capillary zone electrophoresis with UV-absorption detection. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2010, roč. 31, č. 19, s. 3256-3262. ISSN 0173-0835.
 243. MÁDR, Aleš, Marta ZEISBERGEROVÁ a Zdeněk GLATZ. Optimalizace separačních podmínek a vývoj metody EMMA pro "in-capillary" studium enzymové aktivity CYP2C9 s diklofenakem. In Chiranal 2010. Palacký university, Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, 2010. s. 120-121. ISBN 978-80-244-2470-5.
 244. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Optimization of capillary electrophoretic method for determination of physiologically relevant nucleotides and coenzymes in cell extract. In CHEMICA 47S. první. Univerzita Palackého, Olomouc, Česká rep: Univerzita Palackého, Olomouc, Česká rep, 2010. s. 122. ISBN 978-80-244-2470-5.
 245. KUBESOVÁ, Anna, Marie HORKÁ, Filip RŮŽIČKA, Karel ŠLAIS a Zdeněk GLATZ. Separation of Attogram Terpenes by CZE with Fluorometric Detection. Journal of Chromatography A. Elsevier, 2010, roč. 1217, č. 46, s. 7288-7292. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2010.09.038.
 246. ŘEMÍNEK, Roman a Zdeněk GLATZ. Study of Atypical Kinetic Behaviour of Cytochrome P450 2C9 Isoform with Diclofenac at Low Substrate Concentrations by Sweeping-MEKC Combination. Journal of Separation Science. Německo: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2010, roč. 33, č. 20, s. 3201-3206. ISSN 1615-9306.
 247. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Study on a metabolic profile generated by cytochrome P450 2D6 inside the separation capillary. 2010.
 248. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Aleš MÁDR a Zdeněk GLATZ. Validation of capillary electrophoretic method for in-capillary metabolism of dextromethorphan. In Chiranal 2010. Palacký university, Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, 2010. s. 155-156. ISBN 978-80-244-2470-5.
 249. GLATZ, Zdeněk. Využití kapilární elektroforézy pro studium enzymů. In 18. medzinárodná konferencia"Analytické metódy a zdravie človeka" Bratislava 10 - 14.10.2010. 2010.
 250. 2009

 251. ŘEMÍNEK, Roman, Jiří KONEČNÝ a Zdeněk GLATZ. Application of sweeping - MEKC combination for monitoring of diclofenac reaction with cytochrome P450 2C9 isoform. In Book of Abstracts 15th American symposium on Biotechnology, Biomedical and Pharmaceutical and Industrial Application of CE and Microchip Technology. první. Seville, Spain: Casa de la Ciencia CSIC, 2009. s. 125-125.
 252. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Capillary zone electrophoresis with field enhanced sample stacking as a tool for targeted metabolome analysis of adenine nucleotides and coenzymes in Paracoccus denitrificans. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2009, roč. 32, č. 14, s. 2416-2420. ISSN 1615-9306.
 253. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. CZE separation of cellular energetically important metabolites. In EURO ANALYSIS 2009. 2009. vyd. Rakousko : Congress and Messe Innsbruck: Wolfgang Buchberger, Wolfgang Lindner, 2009. s. 478 - 478.
 254. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Developmet of Electrophoretically Mediated Microanalysis for Drug Metalobite Generation and Separation. In Book of Abstracts 15th American symposium on Biotechnology, Biomedical and Pharmaceutical and Industrial Application of CE and Microchip Technology. Spain. Sevilla, Španělsko: Casa de la Ciencia CSIC, 2009. s. 140.
 255. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. In-capillary approach to drug metabolite generation with subsequent electrophoretic separation. In EURO ANALYSIS 2009. Rakousko: Wolfgang Buchberger, Wolfgang Lindner, 2009. s. 603.
 256. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea ADÁMKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Integration of on-line protein digestion by trypsin in capillary electrophoresis by means of electrophoretically mediated microanalysis. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2009, roč. 30, č. 13, s. 2378-2384, 12 s. ISSN 0173-0835.
 257. ŘEMÍNEK, Roman, Jiří KONEČNÝ a Zdeněk GLATZ. Kinetic study of cytochrome P450 2C9 reaction with diclofenac by MEKC combined with a sweeping technique. In Proceedeing of XVI. Euroanalysis symposium. Innsbruck, Rakousko: Congress and Messe Innsbruck GMbH, 2009. s. 310-310.
 258. ŘEMÍNEK, Roman, Jochen PAUWELS, Jos HOOGMARTENS, Ann VAN SCHEPDAEL a Zdeněk GLATZ. Screening Of Drug Stability Against Microsomes By Means Of Capillary Electrophoresis. In Book of Abstracts 15th American symposium on Biotechnology, Biomedical and Pharmaceutical and Industrial Application of CE and Microchip Technology. první. Seville, Spain: Casa de la Ciencia CSIC, 2009. s. 124-124.
 259. MUSILOVÁ, Jindra a Zdeněk GLATZ. Separation of cellular energetically important compounds by CZE in combination with field enhanced stacking. In Book of Abstracts 15th American symposium on Biotechnology, Biomedical and Pharmaceutical and Industrial Application of CE and Microchip Technology. první. Seville, Spain: Casa de la Ciencia CSIC, 2009. s. 120-120.
 260. 2008

 261. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Kateřina PILÁTOVÁ, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Analysis of adenine nucleotides and nicotinamide coenzymes by CZE in combination with field enhanced stacking. In Book of Abstracts 22nd International Symposium on MicroScale Bioseparations and Methods for Systems Biology. 2008.
 262. MUSILOVÁ, Jindra, Kateřina PILÁTOVÁ, Vojtěch SEDLÁČEK, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Analýza adeninových nukleotidů a koenzymů pomocí CZE v kombinaci s field enhanced stacking on-line prekoncentrační technikou. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2008. ISBN 978-80-210-4526-2.
 263. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea KLIMÍČKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Application of EMMA methodology for on-capillary protein digestion in proteomic research. In Book of Abstracts 22nd International Symposium on MicroScale Bioseparations and Methods for Systems Biology. 1. vyd. Berlin: Prof. Manz, 2008. s. 361-361.
 264. KONEČNÝ, Jiří, Ivana MIČÍKOVÁ, Roman ŘEMÍNEK a Zdeněk GLATZ. Application of Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography for Evaluation of Inhibitory Effects on Cytochrome P450 Reaction. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 1189, 1-2, s. 244-247. ISSN 0021-9673.
 265. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Capillary Microreaction Method Development for Drug Discovery Support. In Book of Abstracts 22nd International Symposium on MicroScale Bioseparations and Methods for Systems Biology. 1. vyd. Berlín: Prof. Manz, 2008. s. 214.
 266. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Comparison of electrophoretic methods for dextromethorphan metabolites separation obtained by in vitro incubation with microsomes. In BOOK OF ABSTRACTS 16th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. Catania: Prof. V. Cucinnota, University of Catania, 2008. s. 100.
 267. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Jiří KONEČNÝ a Zdeněk GLATZ. Comparison of electrophoretic methods for dextromethorphan metabolites separation prepared by in vitro incubations. In Book of Abstracts CECE 2008. Brno, Česká republika: dr. František Foret, 2008. s. 53-54.
 268. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Kateřina PILÁTOVÁ, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Development of quantitative sample preparation protocol for targeted metabolome analysis of adenine nucleotides and coenzymes by means of field enhanced sample stacking-capillary zone electrophoresis combination. In 16th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. 2008.
 269. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea KLIMÍČKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis as a tool in proteomic research as a tool in proteomic research. In Book of abstracts 16th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. Italy: Prof. V. Cucinotta, University of Catania, 2008. s. 23-23.
 270. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Microreaction in CE for drug metabolism studies (Lecture). In Proceeding of 16th International Conference "Analytical Methods and Human Health". Bratislava: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. Ústav analytickej chémie FCHPT STU, 2008. s. 15. ISSN 1335-5236.
 271. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. On-capillary microreaction electrophoretic technique utilizing microsomes as an enzymatic system in drug metabolism studies. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 112. ISBN 978-80-210-4526-2.
 272. ŘEMÍNEK, Roman, Jiří KONEČNÝ a Zdeněk GLATZ. On-line preconcentration of 4-hydroxydiclofenac for MEKC separation by means of sweeping in homogenous electric field. In Book of Abstracts CECE 2008. Brno, Česká republika: dr. František Foret, 2008. s. 50-51.
 273. MUSILOVÁ, Jindra, Vojtěch SEDLÁČEK, Kateřina PILÁTOVÁ, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Quantitative determination of intracellular adenine nucleotides and coenzymes from bacterium Paracoccus denitrificans toward to targeted metabolome analysis. In Book of Abstracts CECE 2008. Brno, Česká republika: dr. František Foret, 2008. s. 46-47. ISBN 978-80-254-3194-8.
 274. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea KLIMÍČKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Využití elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy v proteomice pro on-line tryptické štěpení proteinů. In XXI. biochemický sjezd ČSBMB a SSBMB. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2008. s. 223. ISBN 80-86313-21-2.
 275. 2007

 276. MUSILOVÁ, Jindra, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Analysis of adenine nucleotides and nicotinamide coenzymes by CZE in combination with field enhanced stacking. In Book of Abstracts "CECE2007 4th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis". 1. vyd. Brno: Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2007. s. 44-44. ISBN 978-80-254-0427-0.
 277. KONEČNÝ, Jiří a Zdeněk GLATZ. Cytochrome P450 2C9 Activity Study by Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography (Lecture). In Book of Abstracts. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2007. s. 98-98. ISBN 978-80-244-1705-9.
 278. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Development of miniaturized drug metabolism system based on capillary electromigration methods. In HPLC 2007. Abstract Book. Belgium: I.O.P.M.S. vzw, 2007. s. 372-372.
 279. JUŘICA, Jan, Miroslav DOSTÁLEK, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Eva HADAŠOVÁ a Josef TOMANDL. HPLC determination of midazolam and its three hydroxy metabolites in perfusion medium and plasma from rats. Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 852, 1-2, s. 571-577. ISSN 1570-0232.
 280. NĚMEC, Tomáš a Zdeněk GLATZ. Integration of short-end injection procedure into EMMA methodology. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 1155, 1-2, s. 206-213, 5 s. ISSN 0021-9673.
 281. KONEČNÝ, Jiří, Ivana MIČÍKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography as a Tool for Cytochrome P450 2C9 Activity Study. In HPLC 2007. Abstract Book. Belgium: I.O.P.M.S. vzw, 2007. s. 372-372.
 282. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Microsomes & Microreaction in CE (invited lecture). 2007.
 283. ZHANG, Jie, Jiří KONEČNÝ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Review: Application of capillary electrophoresis in drug metabolism studies. Current Analytical Chemistry. USA: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2007, roč. 3, č. 3, s. 197-217. ISSN 1573-4110.
 284. KONEČNÝ, Jiří, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL a Zdeněk GLATZ. Study of recombinant cytochrome P450 2C9 activity with diclofenac by micellar electrokinetic capillary chromatography. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2007, roč. 28, č. 8, s. 1229-1234. ISSN 0173-0835.
 285. PAPEŽOVÁ, Kateřina, Tomáš NĚMEC, Radka CHALOUPKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Study of substrate inhibition by electrophoretically mediated microanalysis in partially filled capillary. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 1150, 1-2, s. 327-331. ISSN 0021-9673.
 286. 2006

 287. PAPEŽOVÁ, Kateřina a Zdeněk GLATZ. Determination of cyanide in microliter samples by CE using on-capillary enzymatic reaction with rhodanese. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 1120, 1-2, s. 268-272. ISSN 0021-9673.
 288. GLATZ, Zdeněk. Determination of enzymatic activity by capillary electrophoresis (review). Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2006, roč. 841, 1-2, s. 23-37. ISSN 1570-0232.
 289. TELNAROVÁ, Magdalena, Kateřina PAPEŽOVÁ, Tomáš NĚMEC a Zdeněk GLATZ. ELECTROPHORETICALLY MEDIATED MICROANALYSIS AS A TOOL FOR KINETIC STUDIES OF ENZYMES. In XX. Biochemický zjazd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 407-407. ISBN 80-969532-6-5.
 290. TELNAROVÁ, Magdaléna, Kateřina PAPEŽOVÁ, Tomáš NĚMEC a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis as a tool for the enzyme study. In CD of the abstracts of the 29th international symposium on capillary chromatography. Belgium: T. Sandra and P. Sandra, 2006. s. x, 1 s.
 291. NĚMEC, Tomáš a Zdeněk GLATZ. INTEGRATION OF SHORT-END INJECTION PROCEDURE INTO EMMA METHODOLOGY. In Book of abstract 15th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques (ITP-2006). Paris, France: Prof. Peltre, 2006. s. 73-73.
 292. NĚMEC, Tomáš a Zdeněk GLATZ. Kombinace metody EMMA s technikou dávkování z krátkého konce kapiláry. In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2006. s. 10-10. ISSN 1335-5236.
 293. KOŠŤÁL, Vratislav, Marta ZEISBERGEROVÁ, Zuzana HROTEKOVÁ, Karel ŠLAIS a Vladislav KAHLE. Miniaturized liquid core waveguide-based fluorimetric detection cell for capillary separation methods: Application in CE of amino acids. Electrophoresis. 2006, roč. 27, č. 23, s. 4658-4665. ISSN 0173-0835.
 294. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Separace microcystinů kapilární elektrochromatografií s využitím monolitických kolon. In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". 2006. ISSN 1335-5236.
 295. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Vratislav KOŠŤÁL, Markéta ŠRÁMKOVÁ, Pavel BABICA, Luděk BLÁHA, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Separation of microcystins by capillary electrochromatography in monolithic columns. Journal of Chromatography B. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2006, roč. 841, 1-2, s. 140-144. ISSN 1570-0232.
 296. MUSILOVÁ, Jindra, Igor KUČERA a Zdeněk GLATZ. Stanovení adeninových nukleotidů a koenzymů za pomocí CZE s využití on-line prekoncentrační techniky field enhanced stacking. In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". 2006. ISSN 1335-5236.
 297. KONEČNÝ, Jiří a Zdeněk GLATZ. Stanovení aktivity isoformy CYP450 2C9 pomocí micelární elektrokinetické chromatografie. In X. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 71. ISBN 80-210-3942-6.
 298. KONEČNÝ, Jiří a Zdeněk GLATZ. Study of recombinant cytochrome P450 2C9 activity with diclofenac by micellar electrokinetic capillary chromatography. In CD of the abstracts of the 29th international symposium on capillary chromatography. Belgium: T. Sandra and P. Sandra, 2006. s. x, 1 s.
 299. 2005

 300. PAPEŽOVÁ, Kateřina a Zdeněk GLATZ. Determination of cyanide in microliter samples by CE using on-capillary enzymatic reaction with rhodanese. In Proceeding of 29th Symposium on HPLC and Related Techniques. Stockholm, Sweden: Stocon Swedwn, 2005. s. 299-299.
 301. ŠIŠKOVÁ, Zdeňka, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Preliminary study on the monitoring of glutathione S-tranferase activity toward styrene oxide by electromigration methods. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2005, roč. 28, č. 12, s. 1357-1362. ISSN 1615-9306.
 302. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Vratislav KOŠŤÁL, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. SAMPLE INJECTION IN CAPILLARY ELECTROCHROMATOGRAPHY: ASSESSMENT OF SPLITTER UTILIZATION. In Procceding of 11th International Symposium on Separation Sciences. Pardubice: University of Pardubice, 2005. s. 103-103.
 303. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Vratislav KOŠŤÁL, Josef ČÁSLAVSKÝ, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Separace mikrocystinů kapilární elektrochromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií. In Sborník konference "Chiranal 2005". 1. vyd. Olomouc: K. analytické chemie př.f. UP, 2005. s. 100. ISBN 80-244-0984-4.
 304. GLATZ, Zdeněk. Study of Enzymes by means of capillary electrophoresis (Lecture). In Sborník konference "Chiranal 2005". 1. vyd. Olomouc: K. analytické chemie př.f. UP, 2005. s. 50. ISBN 80-244-0984-4.
 305. 2004

 306. VYTISKOVÁ, Soňa, Kateřina PAPEŽOVÁ a Zdeněk GLATZ. Application of Electrophoretically Mediated Microanalysis for Study of Ezymes. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004. s. 258-9, 2 s.
 307. TELNAROVÁ, Magdaléna, Kateřina PAPEŽOVÁ, Soňa VYTISKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Complex Study of Haloalkane Dehalogenase by Means of Electrophoretically Mediated Microanalysis. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. ím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. s. 103.
 308. VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis (Review). Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 1032, (1+2), s. 173-184. ISSN 0021-9606.
 309. TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa VYTISKOVÁ, Kateřina PAPEŽOVÁ, Marta MONINCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reaction. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004. s. 80.
 310. TELNAROVÁ, Magdaléna, Soňa VYTISKOVÁ, Marta MONINCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reactions. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2004, roč. 24, 7-8, s. 1028-1033. ISSN 0173-0835.
 311. JANICZEK, Oldřich, Zdeněk GLATZ, Michaela WIMMEROVÁ a Jitka PSOTOVÁ. Purification and some properties of isocitrate dehydrogenase from Paracoccus denitrificans. Preparative Biochemistry. New York: Marcel Dekker, Inc., 2004, roč. 34, č. 3, s. 279-289, 10 s. ISSN 0032-7484.
 312. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Markéta ŠRÁMKOVÁ, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Separation of microcystins by capillary electrochromatography on sol-gel monolithic columns. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. Řím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. s. 104.
 313. SLANINA, Jiří a Zdeněk GLATZ. Separation procedures applicable to lignan analysis (review). Journal of Chromatography B. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 812, 1-2, s. 215-229. ISSN 1570-0232.
 314. ŠIŠKOVÁ, Zdeňka, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Study of cytosolic glutathione s-tranferase activity with styrene oxide by electromigration methods. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. Řím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. s. 32.
 315. VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Study of enzyme kinetics of phenol sulfotransferase by electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 1032, (1+2), s. 319-326. ISSN 0021-9606.
 316. 2003

 317. GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Magdalena TELNAROVÁ. Application of Capillary Zone Electrophoresis for the Study of Enzymes. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. s. 133-133.
 318. VYTISKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS A TOOL FOR THE STUDY OF ENZYMES. In Proceeding of 15th Internationa Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2003. s. 30-30. ISSN 1335-5236.
 319. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ a Josef TOMANDL. Determination of homocysteine in human plasma by mekc and in-capillary detection reaction with 2,2-dipyridyldisulfide. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2003, roč. 990, (1+2), s. 197-204. ISSN 0021-9606.
 320. TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa NOVÁKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of The Kinetic Parameters of Haloalkane Dehalogenase by EMMA In a Partially Filled Capillary. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. s. 133-133.
 321. NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Inhibition study of rhodanese by means of electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2003, roč. 990, (1+2), s. 189-194. ISSN 0021-9606.
 322. KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Kapilární elektrochromatografie. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 7, s. 86-92. ISSN 0009-2770.
 323. VAN DYCK, Sigrid, Eliangiringa KAALE, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Review: Advances in Capillary Electrophoretically Mediated Microanalysis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2003, roč. 24, 22-23, s. 3868-3878. ISSN 0173-0835.
 324. ŠEVČÍKOVÁ, Petra a Zdeněk GLATZ. Specific determination of cysteine in human urine by capillary micellar electrokinetic chromatography. Journal of Separation Science. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2003, roč. 26, č. 8, s. 734-738. ISSN 1615-9306.
 325. TOMANDL, Josef a Zdeněk GLATZ. Stanovení malondialdehydu v biologických vzorcích pomocí kapalinové chromatografie. In Proceeding of 15th International Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2003. s. 66-66. ISSN 1335-5236.
 326. NOVÁKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Study of Enzyme Kinetics of Phenol Sulfotransferase using EMMA. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. s. 133-133.
 327. 2002

 328. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE a Jiří SLANINA. Analysis of Lignans in Schisandra Extract, Comparison between CECand MEKC. In proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. 2002. vyd. Helsinki: University of Helsinki, 2002. s. 110.
 329. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE a Jiří SLANINA. Analysis of Lignans in Schisandra Extract, Comparison between CECand MEKC. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002. vyd. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. s. 74. ISBN 80-86238-24-5.
 330. NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Application of capillary zone electrophoresis for the study and assay of enzymes. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002. vyd. Brno: MU Brno, 2002. s. 77.
 331. NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis of rhodanese. In Proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. Helsinki: University of Helsinky, Finland, 2002. s. 75.
 332. NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically Mediated Microanalysis of Rhodanese. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002. vyd. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. s. 80. ISBN 80-86238-24-5.
 333. GLATZ, Zdeněk a Petra ŠEVČÍKOVÁ. Monitoring of dithiothreitol clearance by means of micellar electrokinetic chromatography. Journal of Chromatography B. Amstredam: Elsevier Science, 2002, roč. 770, 1-2, s. 237-241. ISSN 0378-4347.
 334. ŠEVČÍKOVÁ, Petra a Zdeněk GLATZ. Monitoring of DTT clearence by MEKC. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002. vyd. Brno: MU Brno, 2002. s. 53.
 335. ŠEVČÍKOVÁ, Petra a Zdeněk GLATZ. Monitoring of homocysteine in body fluids by means of MEKC and on-column reaction with 2,2-dipyridyldisulfide. In Proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. Helsinki: University of Helsinky, Finland, 2002. s. 78.
 336. ŠEVČÍKOVÁ, Petra a Zdeněk GLATZ. Monitornig of Cysteine in Human Urine by On-column Derivatization during MEKC. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002. vyd. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. s. 84. ISBN 80-86238-24-5.
 337. ŠEVČÍKOVÁ, Petra a Zdeněk GLATZ. On-column derivatizace v kapilární zónové elektroforéze. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002. vyd. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. s. 29. ISBN 80-86238-24-5.
 338. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ a D.W. ARMSTRONG. Separace bakteriálních buněk pomocí kapilární zónové elektroforézy. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 432. ISSN 0009-2770.
 339. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ a D.W. ARMSTRONG. Separace bakteriálních buněk pomocí kapilární zónové elektroforézy. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002. vyd. Brno: MU Brno, 2002. s. 27-28.
 340. ŠNAJDROVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Separation of bacterial cells by CZE. In XVIII. biochemický zjazd. Zborník. Stará Lesná: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV, 2002. s. 369.
 341. ŠEVČÍKOVÁ, Petra a Zdeněk GLATZ. Specific thiol determination by on-column derivatization during MEKC. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002. vyd. Brno: MU Brno, 2002. s. 75.
 342. GLATZ, Zdeněk. Využití heterobifunkčních ligandů v afinitní chromatografio. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 3, s. 127-131. ISSN 0009-2770.
 343. 2001

 344. GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2001, roč. 916, (1+2), s. 273-277. ISSN 0021-9606.
 345. KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ, Hana ŠTĚRBOVÁ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Application of Capillary Chromatography using Macroporous Polyacrylamide Columns for the Analysis of Lignans from Seeds of Schisandra chinensis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2001, roč. 916, (1+2), s. 265-271. ISSN 0021-9606.
 346. BOUCHAL, Pavel, Zdeněk GLATZ, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Application of Capillary Zone Electrophoresis to Study the Properties of Rhodanese from Acidithiobacillus ferrooxidans. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology of AV ČR, 2001, roč. 46, č. 5, s. 385-389. ISSN 0015-5632.
 347. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Application of micellar electrokinetic capillary chromatography for the analysis of schizandra extract. In Book of abstract ICES 2001 An Electrophoretic Odessey. 1. vyd. Verona: Emmezeta Congressi, 2001. s. 80.
 348. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE a Jiří SLANINA. Determination of Biologically Active Compounds in Medicinal Plants by Capillary Electrochromatography. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. s. 85. ISBN 80-7080-437-8.
 349. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Determination of phenolic compounds in artichoke extract by means of MEKC. In Book of abstract ICES 2001 An Electrophoretic Odessey. 1. vyd. Verona: Emmezeta Congressi, 2001. s. 80.
 350. NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Determination of the Kinetic Parameters of Rhodanese by Electrophoretically Mediated Microanalysis in a Partially Filled Capillary. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. s. 112. ISBN 80-7080-437-8.
 351. GLATZ, Zdeněk. Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie. In Sborník přednášek z kurzu "Elektroanalytické metody". 1. vyd. Český Tešín: 2 Theta, 2001. s. 296-306. ISBN 80-86380-07-6.
 352. ŠEVČÍKOVÁ, Petra a Zdeněk GLATZ. Monitoring of Dithiothreitol Clearance by Micellar Electrokinetic Chromatography. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. s. 86. ISBN 80-7080-437-8.
 353. KVASNIČKOVÁ, Leona, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Stanovení biologicky aktivních látek v léčivých rostlinách pomocí kapilární elektrochromatografie. In Sborník abstrakt 5. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2001. s. 47-48. ISBN 80-210-2538-7.
 354. NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Stanovení kinetických parametrů rhodanasy pomoci metody EMMA (Electrophoretivally Mediated Microanalysis). In Sborník příspěvků 5.Pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2001. s. 48. ISBN 80-210-2538-7.
 355. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Hana ŠTĚRBOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Využití micelární elektrokinetické kapilární chromatografie pro analýzu extraktu schizandry činské. In Sborník příspěvků 5.Pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2001. s. 49. ISBN 80-210-2538-7.
 356. 2000

 357. GLATZ, Zdeněk. Afinitní precipitace bílkovin. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 6, s. 389-396. ISSN 0009-2770.
 358. GLATZ, Zdeněk. Afinitní ultrafiltrace bílkovin. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 8, s. 490-493. ISSN 0009-2770.
 359. GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. s. 84.
 360. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Application of Micellar Electrokinetic Chromatography for the Analysis of Artichoke Extract. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 62-63. ISBN 80-210-2266-3.
 361. KVASNIČKOVÁ, Leona, Zdeněk GLATZ, Vladislav KAHLE, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Capillary Electrochromatography in Polyacrylamide Based Monolithic Capillary Columns. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. s. 85.
 362. GLATZ, Zdeněk, Jiřina POSPÍŠILOVÁ a Pavel MUSIL. Determination of Gentiopicroside in Extracts of Centaurium erythreae and Gentiana lutea by Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography. J.Liquid Chromatogr. Rel. Technol. New York: Marcel Dekker, 2000, roč. 23, č. 12, s. 1831-1839. ISSN 1082-6076.
 363. GLATZ, Zdeněk a Hana MAŠLAŇOVÁ. Determination of glutathione by micellar electrokinetic chromatography and on-column reaction with 2,2-dipyridyldisulphide. In Book of Abstract "13th International symposium on high performance capillary electrophoresis and related techniques HPCE 2000". Saarbrucken, Germany: Universites des Saarlandes, 2000. s. 155-156.
 364. GLATZ, Zdeněk, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Michaela WIMMEROVÁ, Jiří DAMBORSKÝ a Yuji NAGATA. Determination of haloalkane dehalogenase enzymatic activity by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2000, roč. 895, 1-2, s. 219-225. ISSN 0021-9606.
 365. GLATZ, Zdeněk, María Victoria MARINI PALOMEQUE a Michaela WIMMEROVÁ. Determination of haloalkane dehalogenase enzymatic activity by capillary zone electrophoresis. In Book of Abstract "13th International symposium on high performance capillary electrophoresis and related techniques HPCE 2000". Saarbrucken, Germany: Universites des Saarlandes, Germany, 2000. s. 191.
 366. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Determination of Phenolic Compounds in Artychoke Exctract by Means of Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. s. 85.
 367. GLATZ, Zdeněk, Martina MORAVCOVÁ a Oldřich JANICZEK. Determination of pyrroloquinoline quinone by capillary zone electrophoresis. Amsterdam: Elsevier, 2000. 7 s. Journal of Chromatography B, 739/1, 101 - 107. ISSN 0378-4347.
 368. NOVÁKOVÁ, Soňa, Hana ŠTĚRBOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of thiocyanate in human plasma and urine. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 57. ISBN 80-210-2266-3.
 369. GLATZ, Zdeněk. Kovalentní chromatografie. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 5, s. 314-320. ISSN 0009-2770.
 370. GLATZ, Zdeněk, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Michaela WIMMEROVÁ, Jiří DAMBORSKÝ a Yuji NAGATA. Rapid detection of haloalkane dehalogenase activity by capillary zone electrophoresis. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 8, s. 588-589. ISSN 0009-2770.
 371. GLATZ, Zdeněk a Hana MAŠLAŇOVÁ. Specific thiol determination by micellar electrokinetic chromatography and on-column detection reaction with 2,2-dipyridyldisulphide. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2000, roč. 895, 1-2, s. 179-187. ISSN 0021-9606.
 372. BOUCHAL, Pavel, Zdeněk GLATZ, Pavla ČEŠKOVÁ a Martin MANDL. Využití kapilární zónové elektroforézy ke stanovení enzymové aktivity a dalších vlastností rhodanasy z bakterie Thiobacillus ferrooxidans. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 5-6. ISBN 80-210-2266-3.
 373. 1999

 374. ŠEVČÍKOVÁ, Petra, Zdeněk GLATZ, Jiří SLANINA a Pavel MUSIL. Analysis of Artichoke Extract (Cynara cardunculus) by Micellar Electrokinetic Chromatography. In Book of Abstract Chiranal. Olomouc: Česká společnost chemická, 1999. s. 57-58.
 375. GLATZ, Zdeněk a Hana MAŠLAŇOVÁ. Application of 2,2-Dipyridyldisulphide for Specific Determination of Glutathione during Micellar Electrokinetic Chromatography. In Proceeding of 13th International Conference. Bratislava: Slovenská chemická společnosť pri SAV, Bratislava, 1999. s. 25-26. ISBN 1335-5236.
 376. GLATZ, Zdeněk, Martina MORAVCOVÁ a Oldřich JANICZEK. Determination of PQQ by Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, 1st International Symposium on Separations in Biosciencies, Amsterdam, Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, Netherlands, 1999. s. 43.
 377. GLATZ, Zdeněk, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK, Pavla ČEŠKOVÁ a Martin MANDL. Determination of rhodanese enzyme activity by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 1999, roč. 838, (1+2), s. 139-147. ISSN 0021-9606.
 378. GLATZ, Zdeněk. Determination of Thiocyanate in Human Urine. In Book of Abstract Chiranal. Olomouc: Česká společnost chemická, 1999. s. 56.
 379. GLATZ, Zdeněk a Hana MAŠLAŇOVÁ. Specific Determination of Glutathione using Micellar Elektrokinetic Chromatography and On-Column Reaction with 2,2-dipyridyldisulphide. In Book of Abstract, 1st International Symposium on Separations in the Biosciences, Amsterdam, Netherlands. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, Netherlands, 1999. s. 10.
 380. 1998

 381. GLATZ, Zdeněk, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK, Pavla ČEŠKOVÁ a Martin MANDL. Determination of Enzyme Activity and other Properties of Rhodenase from Thiobacillus ferrooxidans. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 98. Venezia: Emmezeta Congressi Milano Italy, 1998. s. 78.
 382. 1997

 383. SEMRÁD, Vladimír, Oldřich JANICZEK a Zdeněk GLATZ. Purification of alkaline phosphatase from bovine intestine. International Journal of BioChromatography. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 253. ISSN 1068-0659.
 384. GLATZ, Zdeněk, Jitka PSOTOVÁ a Oldřich JANICZEK. Use of thiopropyl Sepharose for the synthesis of an adsorbent for the affinity chromatography of glutathione S-transferase. Journal of Chromatography. 1997, B 688, č. 1, s. 239-243. ISSN 0378-4347.
 385. 1996

 386. GLATZ, Zdeněk a Petr NOVAK. Application of affinity ultrafiltration for purification of egg white lysozyme. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1996, roč. 90, č. 7, s. 728-729. ISSN 0009-2770.
 387. GLATZ, Zdeněk, Jiřina POSPÍŠILOVÁ a Pavel MUSIL. Determination od Gentiopicroside by Means of Micellar Electrokinetic Chromatography. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis ITP 96. Prague: Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic, 1996. s. 72.
 388. TOMANDL, Josef, Zdeněk GLATZ, Oldřich JANICZEK, Přemysl KONEČNÝ a Aleš MAREK. Způsob přípravy a čištění glukosa-6-fosfátdehydrogenasy. 1996. Patent. Číslo: 281769. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: LACHEMA, a. s., Brno - Řečkovice, CZ. Datum přijetí: 25. 11. 1996.
 389. 1995

 390. GLATZ, Zdeněk, Oldřich JANICZEK a Michaela WIMMEROVÁ. Detection of quinoproteins after electrophoresis in the presence of urea or SDS. Biochem. Mol. Biol. Int. Academic Press, 1995, roč. 35, č. 1, s. 1-10. ISSN 1039-9712.
 391. KALUŽOVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ a Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Determination of Gentiopicroside in Centaurium erythrea by means of HPLC. Ceska a slovenska farmacie. 1995, roč. 44, č. 1, s. 203-205. ISSN 1210-7816.
 392. GLATZ, Zdeněk. Protein Blotting. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1995, roč. 89, č. 1, s. 437-444. ISSN 0009-2770.
 393. 1994

 394. GLATZ, Zdeněk, Oldřich JANICZEK a Jitka PSOTOVÁ. Immobilized lectins as a means of reversible immobilization of ligand for affinity chromatography. International Journal of BioChromatography. 1994, roč. 1, č. 1, s. 143-149. ISSN 1068-0659.
 395. JANICZEK, Oldřich, Martin MANDL, Zdeněk GLATZ, Michaela WIMMEROVÁ a Jitka PSOTOVÁ. Isocitrate Dehydrogenase from Paracoccus denitrificans. In Book of Abstract, International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Prague: FEMS, 1994. s. 254.
 396. 1993

 397. WIMMEROVÁ, Michaela, Zdeněk GLATZ a Oldřich JANICZEK. Improved chromatographic purification of pea seedlings diamine oxidase. Preparative Biochemistry. New York: Marcel Dekker, Inc., 1993, roč. 23, č. 3, s. 303-319. ISSN 0032-7484.
 398. JANICZEK, Oldřich, Jan KOVÁŘ a Zdeněk GLATZ. Purification and properties of malate dehydrogenase from P. denitrificans. Preparative Biochemistry. New York: Marcel Dekker, Inc., 1993, roč. 23, č. 3, s. 285-301. ISSN 0032-7484.
 399. 1990

 400. GLATZ, Zdeněk, Josef TOMANDL, Oldřich JANICZEK a Aleš MAREK. Chromatographic purification of glucose-6-phosphate dehydrogenase and lactate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides. Journal of Chromatography A. Journal of Chromatography A. Elsevier Science Publishers, 1990, roč. 503, s. 197-204. ISSN 0021-9606.
 401. 1989

 402. BENEŠOVÁ, K., Jaroslav ŠENKÝŘ, Zdeněk GLATZ, Milan VRCHLABSKÝ, L. KOLOWOS a G WERNER. Direct potentiometric determination of manganese in water by means of permanganate selective electrode. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1989. 6 s. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis.
 403. STUDNIČKOVÁ, Marie, Libuše TRNKOVÁ, josef ZETĚK a Zdeněk GLATZ. Reduction of guanosine at a mercury-electrode. Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Amsterdam: Elsevier Science, 1989, roč. 21, č. 1, s. 83-86. ISSN 0302-4598.
 404. 1987

 405. ŠKABRAHOVÁ, Zuzana, Jan KOVÁŘ, Zdeněk GLATZ, Jaroslav TURÁNEK a Vladislav KAHLE. High-performance liquid-chromatographic purification of the H-4 and MH3 isoenzymes of lactate-dehydrogenase from beef-heart. Journal of Chromatography A. Elsevier Science Publishers, 1987, roč. 408, č. 2, s. 372-377. ISSN 0021-9606.
 406. GLATZ, Zdeněk, Jan KOVÁŘ, Lumír MACHOLÁN a Pavel PEČ. Pea (pisum-sativum) diamine oxidase contains pyrroloquinoline quinone as a cofactor. Biochemical Journal. London: Portland Press, 1987, roč. 242, č. 2, s. 603-606. ISSN 0264-6021.
 407. 1986

 408. ŠKABRAHOVÁ, Zuzana, Jaroslav TURÁNEK, Jan KOVÁŘ a Zdeněk GLATZ. Rapid chromatographic purification of the mitochondrial isoenzyme of beef heart malate dehydrogenase. Journal of Chromatography A. Elsevier Science Publishers, 1986, roč. 369, č. 2, s. 426-430. ISSN 0021-9606.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 16:48