Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Souhrnná výzkumná zpráva. Geo4tea. Brno: Munipress, 2023, 10 s. 1. ISBN 978-80-88246-48-0.

  2022

  1. KNECHT, Petr a Michaela SPURNÁ. Does specialization in geography teaching determine teachers' conceptions of geography teaching? International Research in Geographical and Environmental Education. London: Taylor & Francis, Routledge, 2022, roč. 31, č. 3, s. 242-260. ISSN 1038-2046. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10382046.2021.1970967.
  2. SPURNÁ, Michaela, Eduard HOFMANN a Petr KNECHT. Pilíře učitelské způsobilosti: nástroj pro mezioborovou spolupráci přípravě budoucích učitelů geografie. Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, roč. 26, č. 1, s. 58-71. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2022.26.1.58-71.
  3. SPURNÁ, Michaela, Eduard HOFMANN a Petr KNECHT. Pilíře učitelské způsobilosti: nástroj pro mezipředmětovou spolupráci. In 29. medzinárodná geografická konferencia: Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru – Stredná Európa v (post)pandemickom období. 2022.
  4. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Eduard HOFMANN. Uplatnění pilířů učitelské způsobilosti v přípravě učitelů geografie na PdF MU. In Školská geografia – súčasnosť a perspektívy (v kontexte aktuálnej reformy vzdelávania). 2022.

  2021

  1. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
  2. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
  3. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 2, s. 164-180. ISSN 1038-2046. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807.
  4. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 204 s. ISBN 978-80-280-0007-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
  5. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Miroslav JIREČEK, Petr KNECHT, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Jaromír KOLEJKA, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 154 s. ISBN 978-80-210-9916-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
  6. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
  7. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
  8. TRAHORSCH, Petr a Petr KNECHT. Výzkum učebních úloh v učebnicích geografie: přehledová studie. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, roč. 15, č. 1, s. 56-70. ISSN 1337-6748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/GC2021-1-04.

  2020

  1. KNECHT, Petr a František TŮMA. Citační etika v pedagogickém výzkumu : k vynucování citací a zakládání citačních kartelů. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 3, s. 187-212. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-7.
  2. KNECHT, Petr, Michaela SPURNÁ a Hana SVOBODOVÁ. Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education. 2020, roč. 44, č. 3, s. 458-473. ISSN 0309-8265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03098265.2020.1712687.
  3. KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. Jak dál ve výuce regionální geografie na základních školách? Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2020, roč. 30, č. 2, s. 14-23. ISSN 1213-1075.
  4. SVOBODOVÁ, Hana, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku. Geografie. Česká geografická společnost, 2020, roč. 125, č. 4, s. 501-526. ISSN 1212-0014. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37040/geografie2020125040501.

  2019

  1. TŮMA, František a Petr KNECHT. Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 9-31. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-1-1.
  2. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26529/cepsj.560.

  2018

  1. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humaff-2018-0006.
  2. JANKO, Tomáš, Petr KNECHT, Silvie Rita KUČEROVÁ a Jan Daniel BLÁHA. Vizuálie v geografickém vzdělávání: přehledová studie. Scientia in Educatione. Univerzita Karlova, 2018, roč. 9, č. 2, s. 4-21. ISSN 1804-7106.
  3. HOFMANN, Eduard, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Všeobecný přehled a/nebo tematické studium? Podněty k zamýšlené revizi RVP. Online. In Dubcova, A. Geografické informácie. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 61-69. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2018.22.2.61-69.
  4. SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 1, s. 29-54. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2018-1-3.

  2017

  1. TŮMA, František a Petr KNECHT. Akademický inbreeding: existenční nutnost nebo rakovina vysokého školství? In XXV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.
  2. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Petr KNECHT. Geography Curriculum in Czechia: Challenging Opportunities. In Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing AG Schwitzerland, 2017, s. 15-32. Springer Nature. ISBN 978-3-319-43613-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2_2.
  3. MARADA, Miroslav, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Martin HANUS, Tomáš MATĚJČEK, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ a Petr KNECHT. Koncepce geografického vzdělávání v Česku. Certifikovaná metodika. www.egeografie.cz. 2017.
  4. ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, Miroslav MARADA, Eduard HOFMANN, Hana SVATOŇOVÁ, Petr KNECHT, Tomáš MATĚJČEK a Martin HANUS. Objectives of geography education: Through exemplary curriculum towards an understanding. In Flows, spaces and societies in Central Europe. 2017.
  5. KNECHT, Petr. Opportunities for developing problem-solving competence in geography textbooks. In Deutscher Kongress für Geographie 2017. 2017.
  6. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637.
  7. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
  8. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 455 s. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
  9. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Michaela SPURNÁ, Petr KNECHT a Karel ŠEVČÍK. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí hlavních výsledků z rozhovorů. In 25. výroční konference ČAPV: Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.

  2016

  1. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy. Orbis Scholae. Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 93-115. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.4.
  2. BALCKE, Dörte a Petr KNECHT. Die Schulbuchapprobation in der Tschechischen Republik: Eine kritische Analyse. In Eva Matthes & Sylvia Schütze. Schulbücher auf dem Prüfstand. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag, 2016, s. 98-107. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuch- und Bildungsmedienforschung. ISBN 978-3-7815-2132-2.
  3. PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Kurikulární změny očima učitelů. In Odborný seminář ÚVRV. 2016.
  4. KNECHT, Petr, Kateřina LOJDOVÁ a Jana MAJERČÍKOVÁ. Metodologie a metody ve výzkumu vzdělávání (monotematické číslo Pedagogické orientace). In Pedagogická orientace, roč. 26, č. 3, 2016. Česká pedagogická společnost, 2016.
  5. KNECHT, Petr. Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány? In Universitas. Masarykova univerzita, 2016, s. 16-21. ISSN 1211-3387.
  6. KNECHT, Petr. Schvalování učebnic v Česku: kritická analýza. In Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání. 2016.
  7. TŮMA, František a Petr KNECHT. Stinné stránky síťování ve vysokém školství: citační bratrstva a inbreeding. 2016.
  8. JANKO, Tomáš, Petr KNECHT, Sylvie Rita KUČEROVÁ a Jan Daniel BLÁHA. Vizuální geografická informace v geografickém vzdělávání: teoretické ukotvení a operacionalizace. In 24. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
  9. JANKO, Tomáš, Petr KNECHT, Sylvie Rita KUČEROVÁ a Jan Daniel BLÁHA. Vizuální geografická informace v geografickém vzdělávání: teoretické ukotvení a operacionalizace. In 24. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
  10. JANÍK, Tomáš, Karolína PEŠKOVÁ, Tomáš JANKO, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ: shrnutí výsledků dotazníkového šetření. In 24. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. 2016.
  11. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. 3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  12. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. 3A metodika: od kazuistik k transdidaktickému zobecnění. In Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu; XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

  2015

  1. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu: Sborník anotací z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 16. - 18. září 2015 v Plzni. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
  2. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Analýza fází řešení problémové učební úlohy ve výuce přírodovědy. In XXIII. konference ČAPV: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.
  3. ČEŠKOVÁ, Tereza a Petr KNECHT. Kam se vytratil problém? Srovnání vybraných charakteristik problémových úloh na 1. a 2. stupni ZŠ. In Škola a její křižovatky, 22. konference České pedagogické společnosti. 2015.
  4. KNECHT, Petr. Klára Šeďová: Humor ve škole (recenze). 2015, 2 s. Universitas - revue Masarykovy univerzity 4/2015, s. 62-63. ISSN 1211-3387.
  5. KNECHT, Petr. Řezníčková, D. et al. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie (recenze). Orbis scholae, 9(1) 183−185, 2015, 3 s. ISSN 1802-4637.
  6. KNECHT, Petr. Vizuální prvky v učebnicích: analýzy, efekty, problémy a možná řešení. In Kolokvium Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví k problematice učebnic. 2015.

  2014

  1. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK a Petr KNECHT. Metodika 3A jako spojnice mezi teorií a praxí: teoretická a metodologická východiska metodiky 3A v cyklu sdílení znalostí. In 22. Konference České asociace pedagogického výzkumu: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorí a praxí. 2014.
  2. KNECHT, Petr. O krizi (teorie) kurikula a cestě jak z ní ven. 2014, 5 s. Studia paedagogica, 19(1), 161–165. ISSN 1803-7437.
  3. KNECHT, Petr. O strašáku excelentního publikování a predátorských časopisech. In Universitas. Masarykova univerzita, 2014, s. 3-8. ISSN 1211-3387.
  4. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK a Tomáš JANKO. Obecná didaktika: E-L kurz. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 75 s.
  5. KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 210 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 37. ISBN 978-80-210-7651-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014.
  6. KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 208 s. ISBN 978-80-210-7652-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014.
  7. KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 210 s. ISBN 978-80-210-7651-8.
  8. KNECHT, Petr a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výukových situacích zeměpisu: aplikace metodiky AAA. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. XXII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. 2014.
  9. KNECHT, Petr. Příležitosti k učení: odlišná/různá pojetí konceptu a jeho výzkumné využití. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 2, s. 163-184. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-2-163.
  10. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ a Petr KNECHT. Standardy geografického vzdělávání v Česku, na Slovensku a v USA. Necháme se inspirovat? PdF MU: Portál: educoland.muni.cz, 2014.
  11. JANKO, Tomáš a Petr KNECHT. Visuals in Geography Textbooks: Increasing the Reliability of a Research Instrument. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014, s. 227-240. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6.

  2013

  1. JANÍK, Tomáš, Kateřina VLČKOVÁ a Petr KNECHT. Editorial: ... k metodologickému standardu v pedagogice. Pedagogická orientace, 2013, 2 s. 4. ISSN 1211-4669.
  2. JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Editorial: Lépe od čtyř k šesti než od desíti k pěti. Pedagogická orientace, 2013, 2 s. 1. ISSN 1211-4669.
  3. KNECHT, Petr. Editorial: Už jste se setkali s predátorem? Pedagogická orientace, 2013, 2 s. 3. ISSN 1211-4669.
  4. KNECHT, Petr. Editorial: Věděli jste, že (možná) porušujete autorská práva? Pedagogická orientace, 2013, 2 s. 2. ISSN 1211-4669.
  5. KNECHT, Petr a Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 4, s. 554-578. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554.
  6. KNECHT, Petr. Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. (recenze). Pedagogická orientace. 3, 2013, 3 s. ISSN 1211-4669.
  7. KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 2, s. 13-25. ISSN 1213-1075.
  8. SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT, Karolína PEŠKOVÁ, Miroslav JANÍK a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Methodological issues in schoolbook and educational media research/Methodenfragen in der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 2013.
  9. KNECHT, Petr. Příležitosti k učení jako teoretický koncept a možnosti jeho výzkumného využití. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013. ISBN 978-80-7414-601-5.
  10. KNECHT, Petr a Veronika LOKAJÍČKOVÁ. Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV. Pedagogika. 2013, roč. 63, č. 2, s. 169-183. ISSN 0031-3815.
  11. JANKO, Tomáš a Petr KNECHT. Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities. Review of International Geographical Education Online. 2013, roč. 3, č. 1, s. 26-43. ISSN 2146-0353.
  12. JANKO, Tomáš a Petr KNECHT. Visuals in geography textbooks: Increasing reliability of the assessment tool. In Methodological issues in schoolbook and educational media research. 2013.
  13. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2.

  2012

  1. KNECHT, Petr. Kaščák, O., Pupala, B. (Eds.). Školy v prúde reforiem. (recenze). 2012, 3 s. Pedagogika, 62(3), 346–349. ISSN 0031-3815.
  2. KNECHT, Petr. M. Marada a kol.: Interaktivní učebnice Zeměpis 9 (recenze). 2012, 5 s. Informace ČGS, 31(1), 40–44. ISSN 1213-1075.

  2011

  1. KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. In Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 97 s. ISBN 978-80-210-5749-4.
  2. KNECHT, Petr. Editorial: O úloze odborných časopisů s náročným recenzním řízením. Pedagogická orientace, 2011, 2 s. 4. ISSN 1211-4669.
  3. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Simona ŠEBESTOVÁ. Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2003-2010): Janua reserata. 1. vyd. Brno: Munipress, 2011, 172 s. ISBN 978-80-210-5523-0.
  4. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr KNECHT a Petr NAJVAR. Když se zaváděné má stát zavedeným aneb k metodologii výzkumu zaměřeného na implementaci kurikulární reformy. In O. Kaščák, B. Pupala (Eds.). Škola - statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 42-48. ISBN 978-80-8078-459-1.
  5. PÍŠOVÁ, Michaela a Petr KNECHT. Klíčové kompetence v profesním jazyce učitelů. In Medzinárodná vedecká konferencia Škola – statický element v sociálnej dynamike. 2011.
  6. PÍŠOVÁ, Michaela a Petr KNECHT. Klíčové kompetence v profesním jazyce učitelů. In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011.
  7. KNECHT, Petr. Kontinuita kurikula mezi 1. a 2. stupněm v české ZŠ: Pohledy do RVP ZV a žákovských sešitů. In Walterová, E. (ed.). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 103-136. ISBN 978-80-246-2043-5.
  8. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a David SOLNIČKA. Kurikulání reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory. Online. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.),. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 7-16. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-15.
  9. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Michaela PÍŠOVÁ a Jan SLAVÍK. Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 375-415, 40 s. ISSN 1211-4669.
  10. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK, David SOLNIČKA a Petr VLČEK. Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011, 112 s. Výzkumná zpráva 5. ISBN 978-80-86856-80-3.
  11. KNECHT, Petr. Názory učitelů pilotních SOŠ a SOU na kurikulární reformu. In Vencovská, T. a kol. Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2011, s. 14-16. ISBN 978-80-87063-54-5.
  12. KNECHT, Petr. Podpora reformy. In Knecht, P., Šumavská, G. Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků., 2011, s. 44-54. Kurikulum S. ISBN 978-80-86856-96-4.
  13. KNECHT, Petr. Případová studie Zeměpis: Člověk a příroda anebo člověk a společnost? In Píšová, M., Kostková, K., Janík, T. (eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, s. 145-174, 31 s. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
  14. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a David SOLNIČKA. Rozhovory s koordinátory na pilotních gymnáziích: problémy spojené se zaváděním reformy. In Projekt KURIKULUM G: sborník příspěvků z národní konference. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 7-17. ISBN 978-80-87063-56-9.
  15. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a Simona ŠEBESTOVÁ. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Janík, T. - Knecht, P. - Šebestová, S. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 156 s. ISBN 978-80-210-5553-7.
  16. JIREČEK, Miroslav a Petr KNECHT. Zeměpis a dějepis: proměny cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. In Kaščák, O., Pupala, B. (Eds). Škola – statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 87-93. ISBN 978-80-8078-459-1.
  17. KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. Zeměpis v české škole: Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. Online. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 516-520. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-27.
  18. KNECHT, Petr a Jiřina NOVOTNÁ. Změny, které přinesla tvorba a práce podle ŠVP. In Knecht, P., Šumavská, G. Moderní odborná škola. Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků., 2011, s. 20-26. Kurikulum S. ISBN 978-80-86856-96-4.

  2010

  1. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr KNECHT. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 98 s. ISBN 978-80-210-5378-6.
  2. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Marcela JANÍKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Diagnostische Kompetenz von Lehrer/-inne/-n: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. 2010. vyd. 2010, 334 s. ISBN 978-3-643-50153-0.
  3. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. How Do Students Rate Textbooks? A Review of Research and Ongoing Challenges for Textbook Research and Textbook Production. Journal of Educational Media, Memory, and Society. 2010, roč. 2, č. 1, s. 1-16. ISSN 2041-6938. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3167/jemms.2010.020101.
  4. JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Introduction: New pathways in professional development of teachers. In Tomáš Janík, Petr Knecht. New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010, s. 9-10. ISBN 978-3-643-50153-0.
  5. KNECHT, Petr, Milan KUBIATKO a Hana SVATOŇOVÁ. Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie. Geodetický a kartografický obzor. 2010, roč. 56, č. 7, s. 142-147. ISSN 0016-7096.
  6. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK a David SOLNIČKA. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010, 164 s. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-36-6.
  7. JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK, David SOLNIČKA a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010, 143 s. Publikace VUP. ISBN 978-80-87000-39-7.
  8. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
  9. JANKO, Tomáš a Petr KNECHT. Non-verbal Components in Geography Textbooks: Content Analysis. In ECER 2010 "Education and Cultural Change". 2010.
  10. JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK, Petr KNECHT a Jiří NĚMEC. Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae. 2010, roč. 4, č. 3, s. 9-36. ISSN 1802-4637.
  11. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae. 2010, roč. 4, č. 3, s. 37-62. ISSN 1802-4637.
  12. KNECHT, Petr. Reforma kurikula geografického vzdělávání v ČR: stav a perspektivy dalšího vývoje. In XXII. sjezd České geografické společnosti. 2010.
  13. KNECHT, Petr. Role učebnic v procesu implementace kurikulární reformy. In Bulletin IVŠV PdF MU 2010. 1. vyd. Brno: MU, 2010, s. 51-54. ISBN 978-80-210-5378-6.
  14. SCHMEINCK, Daniela, Petr KNECHT, Walter KOSACK, Nikos LAMBRINOS, Martin MUSUMECI a Suzanne GATT. Through the Eyes of Children. The Implementation of a European Dimension by Peer Learning in Primary School. 1. vyd. Berlin: MBV Berlin, 2010, 236 s. European Dimension in Education. ISBN 978-3-86664-753-4.

  2009

  1. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr KNECHT. Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009. Brno: MU, 2009, 102 s. ISBN 978-80-210-5060-0.
  2. JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2.
  3. KNECHT, Petr. Co je dnes obsahem vzdělávání? Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 120-127. ISSN 1211-4669.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana a Petr KNECHT. Interpretace leteckých a družicových snímků a interaktivních map, možnosti výzkumu. Geografické informácie. Nitra: UKF, 2009, roč. 12, č. 12, s. 170 - 177. ISSN 1337-9453.
  5. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
  6. KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu - zpráva z konference. Praha: Karolinum, 2009.
  7. KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, 8 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
  8. KNECHT, Petr. (Pedagogický) výzkum: zaklínadlo mocných. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 40-41. ISBN 978-80-210-5060-0.
  9. SCHMEINCK, Daniela a Petr KNECHT. Profilbogen des Projekts E-PLIPS: The Implementation of a European Dimension by Peer Learrning in Primary School. In Profilbögen der Präsentierten multilateralen COMENIUS-Projekte und COMENIUS-Netzwerke. 1. vyd. Bonn: Kultusminister Konferenz. Pädagogischer Austauschdienst., 2009, s. 56.
  10. KNECHT, Petr. Pupils' Criteria for Textbook Evaluation: A Pupils Perspective on Verbal Representation of Geographical Concepts in Geography Textbooks. In Peace, democratization and reconciliation in textbooks and educational media. 1. vyd. Tonsberg (Norway): IARTEM and Vestfold College, 2009, s. 231-237. IARTEM volume 9. ISBN 978-0-9580587-6-6.
  11. JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009, 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7.
  12. JANKO, Tomáš a Petr KNECHT. Vizuální prvky v učebnicích - přehledová studie česko-slovenských výzkumů. In Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. [CD-ROM]. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 207-212. ISBN 978-80-7318-904-4.
  13. KNECHT, Petr. Výzkum učebnic na PdF MU. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 43-45. ISBN 978-80-210-5060-0.

  2008

  1. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2008. Brno: MU, 2008, 112 s. ISBN 978-80-210-4753-2.
  2. KNECHT, Petr a Hana SVATOŇOVÁ. Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In Future prospects in Geography. 1. vyd. Liverpool: Liverpool University Press, 2008, s. 325-333. ISBN 978-0-9515847-4-3.
  3. KNECHT, Petr. Die Implementierung der Europäischen Dimension durch Peer Learning auf der Primarstufe. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: Lit Verlag, 2008, s. 214-218, 260 s. ISBN 978-3-8258-1274-4.
  4. KNECHT, Petr. Implementace evropské dimenze ve vzdělávání prostřednictvím peer learningu na primární škole. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, s. 8-11.
  5. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr KNECHT. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In Kurikulum a učebnice. 2008. ISBN 978-80-210-4730-3.
  6. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 107-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  7. KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu - co přinesla konference. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 71-73. ISBN 978-80-210-4753-2.
  8. JANKO, Tomáš a Petr KNECHT. Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu - ohlédnutí za konferencí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 8 s. Sborník prací pedagogické fakulty MU č. 223. ISBN 978-80-210-4730-3.
  9. KNECHT, Petr. Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 22-36. ISSN 1211-4669.
  10. KNECHT, Petr. T. Janík a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2008.
  11. NAJVAR, Petr. "za našich mladejch let, bejval svět jako květ". In KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Bulletin CPV 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 11-13. ISBN 978-80-210-4753-2.
  12. KNECHT, Petr a Zuzana SIKOROVÁ. 9. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM). Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2008.

  2007

  1. KNECHT, Petr. Could We Designate Some Concepts in Czech Geography Textbooks as Problematic? In Changing Geographies: Innovative Curricula. 1. vyd. Oxford: Oxford Brookes University, 2007, s. 138-144. ISBN 0-9539850-7-5.
  2. KNECHT, Petr. Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2007, roč. 2, č. 1, s. 67-81. ISSN 1802-4637.
  3. ŠÍBLOVÁ, Dana, Petr KNECHT a Eva OCHRYMČUKOVÁ. Evropská dimenze - důležitá součást školního kurikula. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. PdF MU, 2007, roč. 131, č. 3, s. 35-36. ISSN 0323-0449.
  4. KNECHT, Petr. Exemplární vyučování - příklady z výuky zeměpisu. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2007, roč. 131, č. 4, s. 8-12. ISSN 0323-0449.
  5. KNECHT, Petr. Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu. In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 121-134. Pedagogický výzkum v teori a praxi 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
  6. KNECHT, Petr. Changing geographies: innovative curricula. Praha: PedF UK, 2007.
  7. KNECHT, Petr. Inovace kurikula geografického vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 62-67. ISSN 1211-4669.
  8. KNECHT, Petr a Darina FOLTÝNOVÁ. K zamyšlení - geografie maloobchodu. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 1, s. 40-43. ISSN 1210-3349.
  9. KNECHT, Petr. Pupils' Criteria for Textbook Evaluation: A Pupils Perspective on Verbal Representation of Geographical Concepts in Geography textbooks. In Peace, Democratization and Reconciliation in Textbooks and Educational Media. 2007.
  10. KNECHT, Petr. Pupils' Criteria for the Verbal Didactical Transformation of Geographical Concepts in Geography textbooks. In Peace, democratization and reconciliation in textbooks and educational media. (Abstracts). 2007.
  11. KNECHT, Petr. Rakouské pojetí učitelského vzdělávání a související diskuse. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 42-44. ISBN 978-80-210-4519-4.
  12. KNECHT, Petr. Učebnice, učitel. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 1, s. 36-40. ISSN 1210-3349.

  2006

  1. KNECHT, Petr. Comparison of selected Czech geography textbooks. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. 1. vyd. Nitra: Universita Konstantina filozofa v Nitre, 2006, 2 s. ISBN 80-8094-058-4.
  2. BRYCHOVÁ, Alice. Evaluace užívání Evropského jazykového portfolia ve výuce němčiny. In KNECHT, Petr. Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 66-71. ISBN 80-210-4163-3.
  3. KNECHT, Petr. Frekvenční pojmová analýza učebnic sociálního zeměpisu pro ZŠ. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 150-154, 268 s. ISBN 80-210-4163-3.
  4. KNECHT, Petr. Hodnocení učebnic zeměpisu z pohledu žáků 2. stupně základních škol. In Učebnice pod lupou. 1. vyd. Brno: Paido, 2006, s. 85-96, 11 s. Pedagogický výzkum v teori a praxi. ISBN 80-7315-124-3.
  5. KNECHT, Petr. How Czech pupils assess geography textbooks. In Research on Learning and Teaching in Primary Geography. 1. vyd. Karlsruhe: Padagogische Hochschule, 2006, s. 129-147, 18 s. Karlsruher Padagogische Studien - Band 7. ISBN 3-8334-5298-6.
  6. KNECHT, Petr a Martin WEINHÖFER. How do Czech teachers use and assess geography textbooks? In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konstantina filozofa v Nitre, 2006, s. 66-76, 10 s. ISBN 80-8094-058-4.
  7. KNECHT, Petr a Martin WEINHŐFER. Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ŽŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na jihomoravských základních školách. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 35-51. ISBN 80-7043-483-X.
  8. MUŽÍKOVÁ, Leona. K realizaci výchovy ke zdraví na základních školách. In KNECHT, Petr. Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 88-101. ISBN 80-210-4163-3.
  9. KNECHT, Petr. Několik poznámek k věkové přiměřenosti geografických pojmů uváděných v učebnicích zeměpisu. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 169-174. ISBN 80-7040-879-0.
  10. KNECHT, Petr. Spatřují žáci v učivu a ve škole smysluplnost? In Schola 2006. 1. vyd. Bratislava: STU, 2006, s. 165-170, 5 s. ISBN 80-227-2389-4.
  11. KNECHT, Petr. Výchova k lidským právům - potřebná součást školního vzdělávání. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2006, roč. 130., č. 4, s. 41-43. ISSN 0323-0449.
  12. KNECHT, Petr. Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 268 s. ISBN 80-210-4163-3.
  13. KNECHT, Petr. Zamyšlení nad doktorským studijním programem pedagogika se zaměřením na oborovou didaktiku. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 107-117. ISBN 978-80-210-4237-7.

  2005

  1. KNECHT, Petr. Globální výchova - jedna z možností zapojení průřezových témat do výuky zeměpisu. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 141-144. ISSN 1210-3349.
  2. KNECHT, Petr. Globální výchova - moderní prvek v geografickém vzdělávání. In Geographical aspects of central european space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 769-781, 12 s. ISBN 80-210-3759-8.
  3. KNECHT, Petr. Hodnocení učebnic zeměpisu z pohledu žáků druhého stupně ZŠ. In Aktuální problémy pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2005, s. 68-71. ISBN 80-7220-246-4.
  4. KNECHT, Petr a Darina FOLTÝNOVÁ. Intensive program N-LARGE Guadalajara 2005. In Geographical aspects of central european space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 788-791, 3 s. ISBN 80-210-3759-8.
  5. KNECHT, Petr. Intenzivní program N - LARGE Guadalajara 2005. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak. Masarykovy univerzity, 2005, roč. 130, č. 2, s. 40-41. ISSN 0323-0449.
  6. KNECHT, Petr. Oborová didaktika není Popelkou, ale spící Růženkou. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu 2005. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005, s. 68-73. ISBN 80-86633-41-1.
  7. KNECHT, Petr. Pracovní úkoly v učebnicích zeměpisu. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 42-45, 3 s. ISSN 1210-3349.
  8. KNECHT, Petr. Respektujeme cíle geografického vzdělávání? In Geographical aspects of central european space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 782-787, 5 s. ISBN 80-210-3759-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2024 21:52